HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!"

Transkript

1 Nr XI 17 nov 37 årgang M ISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift JULEÅNDEN HAR LAGT SIN KLAMME HÅND PÅ MOK-REDAKTIONEN FREM MED GUIRLANDERNE!

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2004/2005 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Onsdag: MOK nr 11, årgang 37 udkommer Torsdag: IMCC - EQUIP-møde Fredag: Lørdag: Søndag: Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Bygning 8, på trappen til 1. sal Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal Hillerød: Biblioteket Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset) Mandag: MOK's DEADLINE Tirsdag: FADL julebanko Denne redaktion Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu Denne uges forside:

3 GRAVID? Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde Vi giver dig fra studievejledningen derfor denne Invitation til at komme forbi i træffetiden og høre om nogle ting i den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på Holdsætning Det er muligt at opnå dispensation til at dele et semester i forbindelse med fødslen. Hvis du skal føde midt i et semester, kan du fordele semesteret over to semestre, på begge sider af fødslen. Alternativt, kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har mere tid til din nyfødte. Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker om hvor meget du kan overkomme før og efter fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes med bekymringer over at komme videre i studierne, og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde undervisningsfrit semester. Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du så sent som 1. august og 10. januar afmelde det kommende semester. Det er under alle omstændigheder bedre at være forudseende, end at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Eksamen Ved Graviditet gives der ikke administrativt ja til forlænget tid ved eksamen. Ansøgning med særlig begrundelse og dokumentation herfor (ikke blot vandrejournal) stiles til dispensationsudvalget/studienævnet for den pågældende uddannelse. Ved amning gives administrativt ja til 25% ekstra tid - dog kun ved eksaminer på min. 2,5 time og såfremt barnet er under 6 mdr. gammelt. Statens Uddannelsesstøtte SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, lokale , Sekretær Gitte Birkbøll, lokale ( disp. og holdsætning semester) Mette kristensen, lokale (lektionskataloger/sis) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Anette Laurvig Nielsen B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor Studentersekretærer: Katrine Bjerggaard Fisker Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Hvidovre Hospital tlf Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Jensen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Martin Christensen og Mie-Ran Yoon Studentersekretær på Bispebjerg Hospital: Jacob Rasmussen Tirsdage Studievejledningens hjemmeside Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Sekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Træffetid Man-fre Studentersekretær Nina Løth Studentersekretær Nadia Seestedt Studentersekretær Anne Cathrine Christensen STUDIET Studievejledningen Studerende der får barn under en videregående uddannelse, kan få ekstra SU. Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan få 6 klip. Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder: - almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen - dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder for faderen - enkeltklip sammen med almindelige klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2 klip pr. måned). På denne måde bruger du af dine normale studieklip og bliver forsinket (med hensyn til klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer. Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte 2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen først kan udbetales efter fødslen. I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke noget krav om at du skal være studieaktiv i denne periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger. Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfribeløbet ,- pr. barn For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen til en samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejledning i regler omkring udbetaling af fødselsklip. Der er kommet nye regler for ekstra tid til eksamen såfremt man er gravid Følgende er gældende fra dette forår: Ved Graviditet gives der ikke administrativt ja til forlænget tid ved eksamen. Ansøgning med særlig Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside www sund ku dk Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin 3 begrundelse og dokumentation herfor (ikke blot vandrejournal) stiles til dispensationsudvalget/studienævnet for den pågældende uddannelse. Ved amning gives administrativt ja til 25% ekstra tid - dog kun ved eksaminer på min. 2,5 time og såfremt barnet er under 6 mdr. gammelt. Under alle omstændigheder skal man henvende sig til Studievejledningen for Medicin med henblik på at udfylde en korrekt ansøgning om dispensation. Se mere på www Su dk Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på gensyn i Studievejledningen EKSTRA TID TIL EKSAMEN HVIS DU ER ORDBLIND Hvis du er ordblind har studienævnet besluttet at tilbyde dig 25% ekstra tid til skriftlige eksaminer Hvis du ønsker at benytte dig af disse tilbud, skal du søge studienævnet om dispensation og vedlægge en erklæring fra din kommunes/amts ordblinde institution. Dette skal du gøre inden 1. oktober/1. marts i hvert semester. Ved at henvende dig til Studieekspeditionen med dokumentation på din ordblindhed, kan du få en erklæring, der dokumenterer din ordblindhed overfor censorkollegiet. På erklæringen står der naturligvis ikke dit navn, men kun dit eksamensnummer. Du kan medbringe en retskrivningsordbog samt en nudansk ordbog, begge skal være fri for tilføjelser. ØKONOMI UNDER STU- DIET SU OG HVAD SÅ? Er du studerende ved Københavns Universitet, og har du brug for råd og vejledning om økonomi og andre sociale forhold? Så er STUDENTER ØKONOMI VEJLEDNINGEN måske svaret! Vi kan ikke stampe penge op af jorden, men vi kan hjælpe dig med at få overblik over din situation og finde mulige løsninger. Vi er uafhængige og kræver ikke dit cpr-nummer. Du bliver ikke registreret i noget system og bliver dermed ikke til en sag. Sådan får du fat på studenterøkonomivejledningen Vejledningen er kun åben efter aftale. Du ringer til og vi aftaler en tid, hvor du kan få en samtale. I nogle tilfælde kan vi klare problemerne telefonisk. Du kan også sende en til hvor du fortæller, hvad du ønsker at tale med vejlederen om. Brug også SU-Kontoret og de faglige vejledere Hvis du har generelle spørgsmål om SU, f.eks. hvor meget SU man i alt kan få til uddannelse hvad man gør hvis man vil have SU med til udlandet om man skal søge om SU igen når man kommer på overbygningen, frister, og lignende er det ikke SØ-vejlederen du skal kontakte. Spørg i stedet SU-Kontoret. Du finder os i Fiolstræde 22, 3. etage. MVH SØ-vejlederen www ku dk/sa/soe-vejledning/ studoekvejl html

4 4 STUDIET OG STUDIETILBUD STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING UGE Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Mandag 15/ Ture Karbo Medicin Mandag 15/ Christina R. Lundin Medicin Onsdag 17/11 Lukket Tina Gottlieb International Onsdag 17/ Ditte M. S. Christensen Medicin Onsdag 17/ Ulrik Bodholdt Medicin Torsdag 18/ Camilla Grønlund Hiul Medicin Torsdag 18/ Gordon T. Jehu Medicin Fredag 19/11 Lukket Tina Gottlieb International Mandag 22/ Ture Karbo Medicin Mandag 22/ Christina R. Lundin Medicin Onsdag 24/11 Lukket Tina Gottlieb International Onsdag 24/ Ditte M. S. Christensen Medicin Fredag 26/11 Lukket Tina Gottlieb International Personlig samtale kan bestilles via www mdb ku dk/studievejledningen eller via www sund ku dk NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! OBS! Den internationale vejledning har lukket i uge sem info TAS-EKSAMEN På eksamenskontorets opslagstavle i Vandrehallen er der ophængt en oversigt over eksamensdage for de respektive hold til TAS-eksamen i januar SEMESTER Valg af klinikudvalg - hvad gør jeg og hvordan prioriterer jeg? Fredag den 26. november om eftermiddagen mellem 14 og 16 vil der blive afholdt informationsmøde om valg af klinikudvalg i forbindelse med holdsætning på 6. semester. Der vil blive afholdt et særskilt infomøde for hold 501 der har glæde af nyreøvelsen fredag eftermiddag. Tid og sted vil være at finde på 5. semesteropslagstavlen i SIS fra på onsdag. Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: Studietilbud LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIGHEDERTILBYDER I NOVEMBER 2004 KURSER FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ 6-13 SEMESTER I NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER: DATO EMNE TID ÅBNES Onsdag den 17. nov. Genoplivning LUKKET FOR TILGANG Tirsdag den 23. nov. Kombi-kursus (sutur, i.v. & kath.) LEDIGE PLADSER Laboratoriet For Kliniske Færdigheder Afsnit 5404 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE PÅ TLF.: OG PÅ HVERDAGE KL ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM LKF - LABORATORIET FOR KLINISKE FÆRDIG- HEDER HVAD ER LKF? LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på semester, som ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig på det kliniske ophold på semester, genopfriske færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13. semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser: IV ADGANG Et must inden det kliniske ophold på sem. - Undervisning i teorien bag perifer IV adgang. - Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer. - Anlæggelse af venflon på hinanden - Introduktion til blodprøvetagning SUTUR Forberedelse til det kirurgiske ophold på semester, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til kirurgisk lægevikariat. - Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds og tohåndsknude, suturering i skadestue) - Praktisk knudebinding og suturering på fantomer og knudebræt med instruktion KATETER God forberedelse til sem. Klinik og lægevikariat. - Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse - Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer AVANCERET GENOPLIVNING Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En væsentlig udvidelse af FADL kurset. - Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for læger (Medicinering, hjertemassage, defibrillering). - Case baseret praktisk genoplivning på realistisk genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingivning, defibrillering samt hjertemassage. På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra og der er plads til 18 studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et emne, nemlig genoplivning sem info VI MINDER LIGE OM FASE II julefrokost Afholdes lørdag den 18. december. Der vil i næste uge blive indkaldt til planlægningsmøde. Dato er dog ikke fastsat endnu... ÆNDRING 13 SEMESTER Det er lykkes at ændre eksamensdatoerne, så der er ingen der skal til eksamen i Gyn/obs og Pædiatri den 3. januar 2005 Med venlig hilsen Susanne Simonsen Eksamenskontoret Hilsen Studievejledningen ARBEJDS- ORGANISERING OG UD- DANNELSE AF LÆGER PÅ HOSPITALERNE Gå-hjem-møde torsdag d 9 december 2004 kl Oplæg v Ph d, Cand Merc, Sidsel Vinge,projektleder DSI, Institut for Sygehusvæsen Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab, PUCS, Københavns Universitet, inviterer alle med interesse for uddannelse af læger til Gå-hjem møde med Sidsel Vinge. Sidsel Vinge har skrevet ph.d.-afhandlingen Organisering og reorganisering af medicinsk arbejde på sygehuse. På mødet taler Sidsel Vinge om forholdet mellem arbejdets organisering og uddannelse af læger på hospitalerne, såvel præ- som postgraduat. Hvilken betydning har den måde arbejdet organiseres på i forhold til uddannelsen af læger? Er målet om høj produktion og effektivitet i patientbehandlingen en barriere for opgaven med at uddanne de kommende generationer?

5 Er det muligt ved arbejdstilrettelæggelse og arbejdsdeling at skabe rum for uddannelse og videreudvikling af medarbejderne? Findes der en særlig lægekultur på hospitalerne? Og hvilken betydning har den i forhold til at etablere et miljø hvor uddannelse prioriteres? STUDIETILBUD OG ANNONCER På mødet vil Sidsel Vinge give et oplæg af ca. 45 minutters varighed og der vil derefter være åbent for spørgsmål og debat. Sted: Teilum-bygningen, Auditorium B, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Tilmelding og evt. spørgsmål: 5 Annelise Wildenradt, eller tlf Tilmeldingsfrist: Fredag d 3 december 2004 Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab AVORIAZ, FRANKRIG 5 personers 2 værelses privat skilejlighed udlejes Sydvendt balkon, Hifi, TV, opvaskemaskine og dyner Verdens største skiområde 1½ time fra Geneve Ring BOG TIL SALG Miljø- og arbejdsmedicin, FADL, 2. udg. Pris 400 kr. Bogen fremstår helt ny, uden overstregninger. Tlf RASKE FORSØGSPERSONER SØGES Vi søger forsøgspersoner, der ønsker at deltage som raske kontrolpersoner ved en undersøgelse af en relativ sjælden sygdom, hvor der er øget væsketryk i hovedet. Undersøgelsen finder sted på Amtssygehuset i Glostrup i et samarbejde mellem Dansk Hovedpine Center og neurokirurgisk afdeling.. Du skal være mellem 20 og 40 år og være rask. Du skal være kvinde og din vægt skal være mellem 85 og 120 kg. Du må ikke være gravid. I undersøgelsen vil du få foretaget en MR scanning af hjernen og en blodprøve. Blodprøven skal anvendes til at vurdere blodets evne til at størkne samt niveauet af forskellige hormoner i kroppen. Scanningen og blodprøven vil blive foretaget på vanlig vis og er ikke forbundet med nogen fare eller nævneværdigt ubehag. Undersøgelserne foretages på samme dag og vil samlet vare ca 2 timer. Der vil blive ydet godtgørelse kr.200,- for ulempe og transport i forbindelse med undersøgelsen. Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité og sponsoreret af private fonde. Ring eller skriv til Maren Skau, hvis du ønsker at høre nærmere om undersøgelsen. Med venlig hilsen Maren Skau Klinisk assistent, læge, Dansk Hovedpine Center Københavns Amts Sygehus i Glostrup 2600 Glostrup Tlf: Annoncer BOG SÆLGES: Pharmacology af Rang & Dale 5. udg. Bogen fremstår som ny. Pris: kr. 400 Tlf KVINDELIGE FORSØGSPER- SONER SØGES? Kvinder har generelt en større risiko for at få vævsskader sammenlignet med mænd. En af forklaringerne kan være, at der er forskel på mænd og kvinders evne til at opbygge og nedbryde protein i kroppen. I dette forsøg vil vi derfor måle på proteinsyntesehastigheden (-opbygningen) i musklerne og i bindevævet hos kvinder i hvile og efter arbejde. Specielt ønsker vi at undersøge, hvorledes hormonerne i p-piller påvirker proteinomsætningen. Forsøget kræver: Kostregistrering i 7 dage Bestemmelse af kropssammensætningen (DEXAscanning) og løshed i det ene knæ Et-ben maksimal arbejdstest 2 forsøgsdage på institut for idrætsmedicin: 1. forsøgsdag; 1t cykelarbejde med et ben, samt test af løshed i knæ 2. forsøgsdag; 5-6 t hvile (blodprøver, muskelbiopsi, senebiopsi, hudbiopsi, samt anlagt mikrodialysefibre i musklerne og foran knæsenen) Som forsøgsperson kræves: At du er en rask kvinde på år At du er ikke-ryger At du ikke er elite-idrætsudøver At du bruger p-piller (mere end 2 år) (Cilest, Desorelle, Marvelon, Gynera, Lindynette, Minulet, Milvane el. Tri-Minulet) eller At du ikke har taget p-piller de seneste 2 år. Du får: Honorar Resultatet fra din kostregistrering Resultatet fra målingen af din kropssammensætning Blodprøveresultater (jernstatus, kolesterol m.fl.) INTERESSERET? Kontakt for mere information: Mette Hansen Tlf. nr / / Institut for idrætsmedicin Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke Kbh. NV VIL DU GERNE STARTE DIN TURNUS MED DET SAMME Haves: Nakskov. Start: 01/ Ønskes: Alt på sjælland. Ventelisteplads OK Alt har interesse. Mvh Nanett (Tlf: ) BØGER TIL SALG Begge bøger fremstår som helt nye og uden overstregninger. Akut Psykiatri, Joachim Knop, Hans Reitzels Forlag Pris 100 kr. Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, Flemming Gjerris m.fl., 4. udg., FADL Pris 500 kr. Tlf.: FREMLEJE AF LEJLIGHED: Hvor: Frederiksberg v. Lindevangen Metro Hvad: 3V, 4. sal, 70 kvm. Soveværelse, stue, arbejdsværelse Køkken m. brusekabine Fællesvaskeri i kælder Hvornår: Ultimo december 2004 ultimo april 2005 (min. 3 mdr) Hvor meget: kr. 3500/md hele perioden kr depositum: 3 mdr s leje. Kontakt: Peter Pfeiffer mobil FLYBILLET SÆLGES Jeg har en enkeltvejs flybillet hjem fra Chamberry lørdag d. 29/ til kastrup med afgang 21:50 til salg. Rigtig god hvis man er i Val D isere eller Val Thorens Skriv eller ring, hvis dette har interesse! Pris: 700,- Mange hilsner Lotte MEDICINSTUDERENDE SØGES TIL FORSKNINGSPROJEKT VEDR ANÆSTESI OG VÆSKE- BEHANDLING Medicinstuderende søges til et igangværende forskningsprojekt vedrørende anæstesi og væskebehandling. Projektet omfatter væskeinfusion ogblodprøvetagning på 8-10 patienter og forventes at vare 2-3 måneder med ca. 5-6 timers arbejde pr. patient. En del af dette kan lægges efter eget ønske og kræver ikke semesterfri. Projektet er velegnet som OSVAL II-opgave. Start snarest muligt. Kontakt: Kathrine Holte, læge og klinisk assistant Kir. gastroenterologisk afdeling Mail: eller tlf

6 6 FADL Københavns Kredsforening Åbningstider man-, tirs- og torsdag fra til samt fra til Telefon Mail Du kan møde dine studenterrepræsentanter i FADL hver tirsdag, hvor der er træffetid. Har du spørgsmål, ris, ros eller bare en masse gode ideer til din forening, så kom forbi! FADL og DADL Nogle i FADL arbejder på at skabe et tættere samarbejde mellem FADL og DADL. Hvad dette samarbejde skal indeholde er endnu uvist for mig, ligesom det for mig er uvist, hvad FADL og FADL's medlemmer får ud af et tættere samarbejde Som formand for FADL, Københavns Kredsforening, vil jeg gerne vide, hvad medlemmerne i København mener om et samarbejde mellem FADL og DADL. Hvilke krav har medicinstuderende til et samarbejde? Er der interesse for et samarbejde og på hvilke fronter? Har DU en holdning, så giv besked på eller deltag i debatten på Mange hilsner Karen Boje formand FADL-København Sikkerhedsrepræsentant til FADL, Københavns Kredsforening. Arbejdsopgaver: deltage i informationsmøde for nyuddannede SPV er, yde støtte og rådgivning til vagttagere, der har været ude for en arbejdsskade eller bare har haft en ubehagelig ople velse på vagten, udarbejde af retningslinier for arbejdsmiljøregler for hjemme hold, lave opsøgende arbejde med henblik på at højne arbejdsmil jøet for alle medlemmer af Kø benhavns Kredsforening. Krav: Medlemskab af FADL, Københavns Kredsforening samt godkendt SPVkursus. Stillingen aflønnes svarende til ventilatørgrundløn. Send ansøgning til Ansøgningsfristen er den 23. november 2004 klokken Ved yderligere spørgsmål, kontakt undertegnede på Mange hilsner Dan Calatayud, sikkerhedsrepræsentant. Klage over en FADL-vagt? Indimellem kommer der klager fra hospitalsafdelinger til Vagtbureauet (VB) over FADL-vagttagere. I denne forbindelse kan en vagttager blive indkaldt til samtale med de Sundhedsfaglige Konsulenter (SFK) på VB. Alle disse får et tilbud om at benytte en tillidsrepræsentant fra FADL, Københavns Kredsforening, som bisidder til samtalen. Dette for at sikre sig, at medlemmets tarv bliver varetaget på den bedst mulige måde, da SFK kan opfattes som repræsentanter for arbejdsgiverne. Som tillidsrepræsentanter plejer vi at tage en samtale med vagttageren inden mødet og ligeledes efter selve mødet på VB, hvor vi også tilbyder at være med. Vi kan rådgive omkring fagforeningsmæssige forhold, som kan være relevante ved visse klager. Vi tilbyder også vejledning mht. evt. økonomisk godtgørelse o. lign. Hvis du kommer i den uheldige situation, at der bliver klaget over dig, er du meget velkommen til at kontakte os for råd, vejledning og almen støtte. Vi har selvfølgelig tavshedspligt! Vi ses! TR-gruppen Hent billet til FADL's julebanko den 15., 16. eller 18. november på FADL's sekretariat. Billetten er gratis, men antallet er begrænset.

7 FADL 7 Kurser i FADL København Kursus i medicin 29. og 30. november til begge dage. Kurset er målrettet til medlemmer af FADL i København, der påtænker at tage lægevikariat. Kursus i patienttransport 2. december til Kurset er målrettet til medlemmer af FADL i København, der påtænker at tage lægevikariat, hvor patienttransport i mange situationer er en del af hverdagen. Kursus i ortopædkirurgi 24. og 25. november til begge dage. Kurset er målrettet til medlemmer af FADL i København, der påtænker at tage lægevikariat. Tilmelding til alle kurser sker via FADL's hjemmeside, Kurserne er som nævnt forbeholdt medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening, der påtænker i nærmeste fremtid at tage et lægevikariat. FADL, Københavns Kredsforening, håber i nærmeste fremtid at kunne få stablet nogle kurser på benene, der også henvender sig medlemmer på lavere semestre. FADL's nye repræsentantskab Fortsat fra sidste nummer af MOK: Bo Biering-Sørensen, 11.semester Bo er gammelt medlem af repræsentantskabet. Bo arbejder i FADL primært med Vagtbureauet, hvor han sidder i forretningsudvalget for Vagtbureauet for andet år i træk. Derudover arbejder Bo med sundheds- og uddannelsespolitik i FADL-regi, og sider med i SUL-gruppen, der forhandler overenskomst for studenterundervisere på landets universiteter. Torben Kjær Nielsen, 4. semester Torben er ny i repræsentantskabet. Torben vil i det kommende år arbejde med FADL's forsikringsordning på landsplan. Derudover vil Torben arbejde med lokale medlemsfordele og arbejde på en støttepolitik, der gør det mere gennemskueligt, hvem, hvad og med hvormeget FADL støtter diverse grupper på Panum Instituttet. Simon Serbian, 8. semester Simon er gammel i repræsentantskabet, og har tidligere været formand for FADL's hovedbestyrelse. I det kommende år vil Simon arbejde med sundheds- og uddannelsespolitik gennem FADL og endvidere bibeholder Simon medlemsskab af hovedbestyrelsen. Lokalt vil Simon arbejde på at få opdateret FADL mange love og regler. Jeppe Kildsig, 12. semester Jeppe er gammel i repræsentantskabet og fortsætter, hvor han sluttede inden generalforsamlingen. Jeppe arbejder i FADL med overenskomster for vagttagere og lægevikarer gennem OverenskomstUdvalget (OU). Endvidere arbejder Jeppe med i SUL-gruppen, der forhandler overenskomst for studenterunderviserne ved alle alndets universiteter. Fortsættes i næste nummer af MOK! Kom til FADL's julebanko den 23. november klokken i Studenterklubben. Arrangementet er gratis, men husk billet!

8 8 VAGTBUREAUET VI SATSER PÅ AT DET IGEN I ÅR BLIVER JUL. Vi rykker derfor lønafleveringen i december 2004 til den 15. december senest kl Af hensyn til rekvirenterne skal vi gøre opmærksom på, at lønsedler fra november og til medio december for at blive honoreret - skal være os i hænde rettidigt, dvs. 15/12 kl Lønnen bliver sat til udbetaling den 22. december. Lønsedler afleveret efter den 15. december kl , vedrører automatisk indkomsten for SERVICECENTRET: Har du glemt hvornår det lige var du var på brandkursus? Har du glemt at tage den elektroniske test på Trygbrandskole senest en måned efter det praktiske kursus? Har du glemt dit password eller login til Trygbrandskole? Er du i tvivl om hvornår du skal gentage den elektroniske brandtest på Trygbrandskole? Alle disse spørgsmål og mange flere kan vi hjælpe dig med på Vagtbureauet, så ring og spørg Tina eller Beate på tlf eller via OBLIGATORISKE BRANDKURSER Der er oprettet 4 kurser i efteråret da vi ved at der stadig er nogle få som ikke har taget kurset endnu DETTE ER SIDSTE CHANCE Kurserne kører således: Torsdag den 25/11 kl Tirsdag den 30/11 kl Torsdag den 02/12 kl Du kan tilmelde dig kurserne ved at ringe til Beate på eller ved henvendelse på Vagtbureauet. Dette er de absolut sidste kurser. Har du ikke taget kurset inden kan du ikke tage vagter i HS. NY DREAMTEAM- ORDNING! Eder slå Jer sammen i kampen mod de udækkede vagter For at imødekomme dækningsproblematikken og dermed holde på vores kunder hospitalerne kører vi igen i år en Dreamteamordning, i den travle jule- og eksamenstid. Dreamteamordningen: Ved at tage udvalgte vagter i perioden 1/12-04 til 21/1-05, bestilt via vagtbureauet (dvs. at dispensationsvagter ikke er pointgivende), kan du optjene point. De points kan kvalificere dig til sikre opskrivninger, i perioden efter Dreamteam-ordningen er afsluttet og et år frem i tiden. Det betyder at Dreamteamordningen er særligt fordelagtig for dem der ønsker at tage mange vagter i sommerferien, da belønningen på 15 vagter kan gemmes til sommerferien. Hvis du optjener mindst 25 points i Dreamteamperioden får du følgende fordele: - Du får 15 sikre vagter i belønning - Du er sikret vagt, hvis du ved opskrivningen gør opmærksom på, at du ønsker at bruge én eller flere af dine Dreamteamvagter. Det eneste forbehold i denne sammenhæng er, at der KUN må stå 5 Dreamteamere på opskrivningen til samme vagt. - Du kan skrive dig op selv om opskrivningen er lukket og du kommer alligevel foran i køen! - Da du står forrest i køen kan du vælge frit mellem de indkomne vagter. Sundhedsfaglige Konsulenter: Tlf.: Niclas Seierby: Kristine Sarauw: Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller . Hvad skal du gøre nu for at kunne deltage i ordningen? - Du skal tilmelde dig AKTIVT, ved at ringe til Vagtafdelingen på Vagtbureauet. Seneste frist for tilmelding er d men du kan melde dig til allerede nu ved at ringe til Vagtbureauet. Points kan ikke optjenes før man er tilmeldt ordningen, så skynd dig at melde dig til! Pointenes fordeling vil blive vist snarligt, her i MOK. Venlig hilsen Vagtafdelingen/Vagtbureauet

9 VAGTBUREAUET 9 2 SUNDHEDSFAGLIGE KONSULENTER (SFK) SØGES TIL VAGTBUREAUET Vi søger nu efter 2 studerende, der kunne tænke sig af efterfølge Kristine og Niclas, når de primo 2005 stopper som SFK er på Vagtbureauet. Der er tale om to stillinger, der er kendetegnet ved stor selvstændighed og ansvar: SFK til (primært) kurser: Ansvar for at kurserne afholdes inkl. møder og kontakt til undervisere Medansvar for kursusplanlægningen (dato, tid, sted) for SPV kurset i samarbejde med kursussekretæren Ajourføring af indholdet i undervisningsmaterialet / kursusbøger og hæfter Indledende introtimer på SPV og VT samt orienteringstimer på SPV Vedligeholde og udvikle prøver (adgangstest og afsluttende eksamen på SPV) Evaluering af undervisningen / iværksættelse af ændringer Vedligeholde kursusmateriale og rekvisitter samt indkøb af forbrugsmaterialer Overordnet ansvar for at undervisningsfaciliteterne er i orden Ansvar for RUS intro på VB og medansvarlig for semesterhæftet Ansvarlig for kontrol af vagtbindingen Hjælpe til med behandling af klagesager vedrørende vagtarbejdet fra såvel medlemmer som rekvirenter inkl. fremlæggelse af disse over for Forretningsudvalg og Tillids- og Sikkerhedsrepræsentanter Medvirke ved udvikling af nye kurser i FADL regi VIL DU VÆRE 100% SIKKER PÅ AT FÅ DINE SPV-VAGTER? SPV hold 1501 søger nye medlemmer. Vi dækker døgnet rundt, alle månedens dage i 8 timers vagter. Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykiatriske og somatiske afdelinger. Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs SPV- vagt. Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg). Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned, (også nattevagter). Ansøgningsfrist: Onsdag d. 1. december 2004 til Vagtbureauet. Næste holdmøde 18.november såfremt det er muligt for dig at deltage kontakt da venligst holdleder. Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: el. SPV HOLD 1502 SØGER NYE MEDLEMMER. Vi dækker døgnet rundt, alle månedens dage i 8 timers vagter på både somatiske og psykiatriske afdelinger. Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs SPV- vagt. Løn: SPV-holdløn, p.t. godt kr. 150,- pr. time. Hvis holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg). Kvalifikationer: SPV og (gerne) VT kursus og bred vagterfaring Interesse for pædagogik og (gerne) erfaring med undervisning Høj grad af fleksibilitet med hensyn til møder og skiftende arbejdspres (f.eks. ved semesterstart) Interesse for lettere administrativt arbejde Være indstillet på fortsat at uddanne sig på FADL s kurser SFK til (primært) vagthold og vagtaftaler: - Kontakt til både nye og gamle rekvirenter (hospitalsafd. etc.) med oplysning om vagtmuligheder, priser, vilkår - Oprette og iværksætte vagthold/vagtaftaler og være ansvarlig for de skriftlige aftaler. Overordnet kontrol af vagthold og fordelingsregler Afholdelse af møder med holdlederne samt den løbende kontakt med holdene Overordnet kontrol af holdindsuppleringer Sikre at vi overholder arbejdsmiljøregler, overenskomsterne og FADL s egne instrukser Medvirke ved indledende introtimer på SPV og VT samt orienteringstimer på SPV Ansvarlig for behandling af klagesager vedrørende vagtarbejdet fra såvel medlemmer som rekvirenter inkl. fremlæggelse af disse over for Forretningsudvalg og Tillids- og Sikkerhedsrepræsentanter Opdatere og udbygge hjemmesiden Kvalifikationer: SPV og (gerne) VT kursus og bred vagterfaring, helst fra både løsvagter og hold Høj grad af fleksibilitet med hensyn til møder og skiftende arbejdspres (f.eks. ved semesterstart) Interesse for lettere administrativt arbejde Være indstillet på fortsat at uddanne sig på FADL s kurser Være indstillet på at bruge tid på at orientere sig på gældende overenskomster + relevant lovgivning Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned. Ansøgning: Torsdag den 18. november 2004 til Vagtbureauet. Yderligere info: Holdleder pr. mail: HJEMME SPV-HOLD 1515 PÅ AMAGER SØGER 2 NYE MEDLEMMER PR 1/12 Hyggeligt hjemme hold på Amager søger 2 nye medlemmer til dækning af nattevagter i tidrummet Holdet passer en 13årig dreng med hydrocephalus. Han har fået indopereret dræn for dette og skal, for at undgå at disse stopper til, vendes en gang i timen. Derudover består arbejdsopgaverne i at måle værdier, hjælpe i bad om morgenen og sørge for at han tager sin medicin. Et par weekender om måneden er han hos en aflastningsfamilie i jægerspris, hvor vi også dækker vagter. Det forventes at du: - har min. 200 spv timer - er glad for børn - har lyst til at arbejde i privat hjem - kan tage 3-5 vagter om måneden Børne-spv kursus er en fordel men ikke krav. Mandlige ansøgere foretrækkes, da drengen er kommet i puberteten og er blufærdig over for kvinder. Ansøgningsfrist 23/11 til vagtbureauet Yderligere oplysninger: Holdleder Nicolai Bæk tlf Være indstillet på en mindre mødeaktivitet på hospitaler, hos rekvirenter etc. og også holde løbende kontakt til afdelingerne mm. Ansættelsesvilkår for begge stillinger: Arbejdstid ca. 15 timer om ugen efter aftale; gerne fordelt på 3 dage efter eget valg Arbejdsplads på Vagtbureauet i Kursusafdelingen med stationær pc samt transportabel pc Månedsløn, svarende til 165 kr. i timen + feriepenge Mobiltelefon stilles til rådighed for FADL samtaler Du skal være medlem af FADL, Københavns Kredsforening Ansøgningsprocedure: Du er interesseret i at søge én af ovennævnte spændende stillinger! Du skal derfor foretage dig følgende: Sende en ansøgning til Vagtbureauet; att. Peter Andersen så hurtigt som muligt. Der er ansøgningsfrist mandag den 29. november og samtaler torsdag den 2. december Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte Kristine / Niclas eller Peter Du skal kunne starte til begyndelsen af januar, dog respekterer vi naturligvis evt. eksamener Vi ser gerne, at der i december måned bliver en kort oplæring sammen med Kristine og Niclas. Du får betaling for oplæringstimerne. Skriv i ansøgningen hvilken stilling, du er interesseret i. Du må gerne i din ansøgning skrive lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil være vores kommende SFK er og hvordan du ser dig i et samarbejde med det øvrige personale på Vagtbureauet. Selv om du ikke matcher alle de ovennævnte krav, da søg alligevel! Vi ser også gerne at ansøgerne kan se sig selv i stillingen i de kommende år. HYGGELIGE HOLDMØDER, LÆRERIGT ARBEJDE OG GODE PENGE - hold 1516 søger nyt medlem. Arbejdet: Holdet passer en 61-årig kvinde med Amyotrofisk Lateral Sklerose. Patienten er lammet, og skal have hjælp til ALT. Patienten er klart tænkende og har et intakt sanseapparat. Jobbet kræver stor tålmodighed. Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro. Arbejdstid: Holdet dækker alle dage døgnet rundt, og arbejder i 12 timers vagter med vagtskifte kl 7 og 19. Antal vagter pr. måned aftales nærmere, men minimum 4. Inden får du to lønnede dagfølgevagter og en nattefølgevagt. Løn: pt. ca. 167kr/time (VT-holdløn) Krav: SPV-kursus Fordele: Erfaring med lign. arbejde. Tålmodighed pga vanskelig og langsommelig kommunikation. Lyst til et job, hvor du skal give livskvalitet og lære en patient med en svær sygdom godt at kende. Ansøgningsfrist: Mandag den 29. november 2004 Yderligere info: Kontakt Vagtbureauet BIOPSIHOLD 1611 PÅ HÆMATOLOGISK AFD. L, KAS HERLEV, søger et nyt medlem pr. 1. januar 2005 Vagterne afholdes mandage og onsdage i tidsrummet 9:00 15:00 og aflønnes med VT-gennemsnitsløn og holdtillæg. Krav: Mindst 8. sem. Min. 200 SPV-timer Kunne afholde 3 følgevagter. (lønnede), i løbet af december.

10 10 Kunne afholde 2-3 vagter månedligt, i januar 2005 dog 3-4 vagter. Ansøgningsfrist: Torsdag den 18. november 2004 til Vagtbureauet. Evt. yderligere oplysninger: Ümit, tlf VAGTBUREAUET OG BASISGRUPPER BØRNEVENTILATØR SØGES TIL NEONATALHOLD 4301 PÅ RIGSHOSPITALET 1 børneventilatør søges hurtigst muligt til permanenthold 4301, på RHs neonatalafsnit. Vi er et hold på 14 medlemmer, der arbejder selvstændigt i afdelingens tre specialteams(neuro,hjerte og kir team). Du kommer til som BVT hos os at varetage pasning af typisk 2-4 babyer, (sygepleje,stuegang, blodprøvetagning,forældrekontakt).du vil især komme til at passe præmature,børn født af mødre med diabetes,samt børn i cpap. Vi arbejder især aften og nat samt enkelte dagvagter alle ugens dage. Kvalifikationskrav: - Min. 350 vt-timer - Børneerfaring er ikke et krav, men en fordel. - BVT-kursus: BVT-kursister foretrækkes. Har du ikke BVT kursus og du ansættes forpligter du dig til at tage førstkommende BVT kursus(lønnet). - Du må ikke være bleg for at tage nattevagter.( Der er som regel 40 % av og 60% nv). - Du forpligter dig til at arbejde 32 vagter, de første 4 måneder du er ansat. - Da oplæringen er tidskrævende for både dig og afdelingen, skal du kunne blive på holdet min. 1 år. Oplæring: 5 ulønnede følgevagter med BVT 2 lønnede med spl. Ca. 2 timer ulønnet med laborant Løn: Har du BVT-kusus, tilbyder vi dig oven i din vt-løn, et børnetillæg. Ansøgningsfrist: Mandag den 22. november 2004 til Vagtbureauet! Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte holdleder Mette Gyhrs tlf: NATARBEJDE PÅ VELFUNGERENDE HOLD Vi er et VT hjemmehold 4630 som har flere medlemmer der snart bliver færdige med studiet. Vi ønsker en holdstørrelse på 7-9 medlemmer. Derfor søger vi 1 nyt medlem kan tage min 2-4 vagter pr måned. Vi prøver så vidt muligt at tage hensyn til medlemmernes vagtønsker og vi tager gerne ansøgere sidst på studiet. Vi arbejder centralt på Frederiksberg, og passer en sød, stille dreng på 5 år, der har en cerebral parese. Dette gør at han ikke kan synke tilstrækkeligt og skal afhjælpes med sugning nogle gange i vagten, ligesom han skal sondemades via en PGsonde 2 gange i vagten. Han lider ofte af øvre luftvejsinfektioner, men der er hjemmeilt og vi følger ham Basisgrupper med SAT måler. Arbejdet består i at observere, suge p.n., (ofte er det nok med olivenknop, nogle gange dybere), sondemade, skifte ble og omsorg. Der stiles mod at han sover mest muligt om natten. Drengen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne er særdeles gode. Forældrene er utrolig søde og er glade for holdet. Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er fra til Desuden dækker vi 1 aftenvagt om måneden fra til Krav til dig: - Du skal have haft over 200 VT-timer (gerne med BVT-kursus, men ikke noget krav) - Du skal kunne tage min 2-4 vagter/måned - Der gives 2 betalte følgevagter, hvis du finder dette nødvendigt. - Du skal være glad for børn og have lyst til at arbejde i et privat hjem. Ansøgningsfrist: Mandag d. 13 december kl 12:00 til vagtbureauet. Næste holdmøde: 16.december kl.17:00 NYT FRA STUDENTER- PRÆSTEN UGE 47: Thanksgiving Vi tager ved lære af amerikanerne og mindes det, som vi har grund til at være taknemmelige for. Og så spiser vi kalkun, med alt hvad dertil hører! Tid: 25. november 2004, kl Sted: Sct. Andreas kirke, Gothersgade 148 Pris: kr. 75,- Tilmelding er nødvendig til senest den 23. november. Den Røde Tråd - strikkecafé Strikkecafeen er åben for begyndere og superstrikkere og alle dem ind imellem. Hvis du begynder nu, kan du nå at lave en masse gode julegaver. Den sidste torsdag i måneden strikker vi helt til kl. 20 med et hyggeligt aftensmåltid indlagt kl. ca OBS! I november er det dog allerede den 18. pga. Thanksgiving-arrangementet den 25. Vi vil holde en lidt forsinket Mortensaften med and og hjemmelavet rødkål og en æbledessert, som ikke er afgjort endnu Tilmelding til spisning er nødvendig senest dagen før. Pris kr. 35,- Du kan få en særlig folder om strikkecafeen på studenterpræstens kontor, og du kan tilmelde dig strikkecafeens nyhedsbrev via hjemmesiden: Tid: Hver torsdag kl Sted: Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30 Studiekreds Liv - og hvad deraf følger - studiekreds Hvad er liv? Hvordan forklares springet fra uorganisk liv til organisk - hvordan og hvor kan man koble en teologisk tolkning til moderne evolutionsbiologi. Skabelse (teologisk) og udvikling (biologi). Der er også mulighed for at inddrage spørgsmål som er livet opstået ved et tilfælde? hvad karakteriserer menneskeligt liv i forhold til dyr? Spørgsmål om bevidsthed - selvbevidsthed og i forlængelse heraf kunstig intelligens. Studiekredsens ledes af Studenterpræst Nicolai Halvorsen og cand. scient. Michael Cramer Andersen. Nye deltagere er velkomne. Tid: sidste tirsdag i hver måned fra kl og til ca ; næste gang 30. november Sted: Johannes på torvet, Skt. Hans Torv nr. 30 Husk, at jeg som studenterpræst også altid står til rådighed som samtalepartner. Det kan dreje sig om alt fra kærestesorg over sygdom til eksamensangst, fra (studie-)stress over familieballade til ensomhed eller helt andre ting; det behøver altså ikke at handle om tro eller andet religiøst. Jeg har fuld tavshedspligt, du kan henvende dig anonymt og jeg fører ingen journaler. Du kan dukke op i mine træffetider (tirsdag og torsdag 12-14) eller du kan lave en aftale med mig på telefon / eller på mail Og derudover er jeg en mulighed, hvis du fx skal giftes eller have dit barn døbt. Nicolai Halvorsen, studenterpræst Følg med på hjemmesiden Her kan du også tilmelde dig vores elektroniske FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB AFHOLDER STUDIEFEST I STUDENTERKLUBBEN, LØRDAG DEN 20. NOVEMBER! DØRENE ÅBNES KL ! ALLE ER VELKOMNE! Happy hour fra 21 til 22 Live band The Addicts kl 23 Billetter kan erhverves i Folkestuen ( ) torsdag eller i nødstilfælde ved at kontakte Signe på Billetprisen er kr. 40,- Vi glæder os til at se dig! Venlig hilsen J-kurven

11 MSR 11 Hvad mener du om syge-/reeksamen??? MSR Inviterer dig til ekstraordinært møde torsdag d. 25/11 kl. 16:15 for at tage debatten op! Syge-/reeksamen??? Er det nu nødvendigt? MSR forsøger at være så "tilgængelig" som muligt. Det betyder, at du kan få noget forklarende materiale, første gang du kommer til et møde. Det kan virke lidt overvældende, når man ikke kender noget til SUND-råd, SUPU og Studienævn, men du er selvfølgelig altid velkommen til at spørge eller sende en mail. Der vil blive holdt nogle korte informerende oplæg om, hvordan systemerne fungerer på nuværende tidspunkt. Derefter vil der komme et oplæg til debat om, hvilke fordele/ulemper der kan være ved at genindføre syge-/ reeksamen. Der vil desuden komme et oplæg om forskellige eksamensformer med baggrund i de erfaringer aktive MSR folk har gjort bla. på AMEE. Der sidder i øjeblikket ca. 25 mennesker i MSR, som er med til at planlægge ændringer på DIT studie. Vi vil altid gerne have flere med, og dette møde er en god mulighed for dig, som måske kunne have interesse i studenterpolitik. :-) Der vil efter mødet blive serveret en lille bid mad og noget at drikke, så kom glad!!! Dagsorden til mødet kommer i næste uges MOK så hold øje med MOK! Ja- er det nu nødvendigt?? Situationen omkring syge-/reeksamen har faktisk stor betydning for DIG! Der er en del studerende, som får problemer, når de dumper en eksamen, og dermed kommer "i klemme", fordi de bliver nødt til at vente et halvt år. Er dette rimeligt? Jamen nytter det noget at forsøge at lave ændringer? Ja, det gør det! Seneste eksempel på at det nytter at gå til MSR, er sagen vedr. rusturen. Rusvejlederne henvendte sig på et MSR-møde og fremlagde deres sag. Det resulterede i, at MSR's repræsentanter i Studienævnet besluttede sig for at støtte op om rusvejledernes forslag- hvilket medførte at rusturen stadig er på 7 dage! Hvordan fungerer det så - det der MSR...?? Du har som studerende mulighed for at komme til MSR-møder og gøre din indflydelse gældende. Det lyder flot og nemt, og det er det faktisk også! Man tager bare til et møde, og invitationen til møderne kommer altid i MOK i form af dagsordener. Hvad betyder det at "alle er med i MSR"? Det betyder du i din egenskab af at være medicinstuderende ved Københavns Universitet har tale- og stemmeret ved møderne. "Taleret" lyder måske lidt farligt, men det betyder bare, at du har ret til at sige din mening til møderne. Og at det ikke er hvem som helst udefra, som kan dukke op til et MSR- møde og gale op... "Stemmeretten" er din mulighed for at få indflydelse på dit studie. Dvs. hvis der fx. tales om, hvorvidt der skal flyttes rundt på kurserne mellem to semestre, og der afholdes afstemning om, hvorvidt man skal arbejde videre med sagen i Studienævnet, så er det her, du skal spænde hjelmen og stemme "ja" eller "nej"! Er du blevet nysgerrig?? Du kan gå ind på MSR's hjemmeside på (og ja, den er ikke køn, men den er der, og vi arbejder på sagen! :-) og finde oplysninger om MSR. Du er også meget velkommen til at kontakte MSR's formand, Sabrina Eliasson på hvis du har spørgsmål, ris/ros. Mange venlige hilsener Sabrina Eliasson Formand MSR Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet. Adresse: Panum Instituttet (bygning ). Blegdamsvej 3b Kbh. N. Telefon Homepage:

12 12 BASISGRUPPER FORTSAT Basisgrupper EQUIP KØBENHAVN BYDER VELKOMMEN Til månedsmøde! Torsdag d. 18. november Kl IMCC EQUIP er en gruppe af medicinere i København og Århus (og snart i Odense), der står for indsamling af hospitalsudstyr til brug i 3.verdenslande. Vi samarbejder med forskellige danske nødhjælpsorganisationer bl.a. Læger Uden Grænser. Endvidere har vi kontakt til medicinale virksomheder og hospitalsafdelinger, som primært donorer os udstyret. I løbet af den sidste periode har EQUIP videresendt udstyr til hospitaler og projekter bl.a. i Guinea Bissau, Tanzania, Uganda, Marokko, Cuba og Sri Lanka. Har du lyst til at gøre en forskel og hjælpe os i vort arbejde? Så mød op!!! Der kræves ingen forudsætninger for at være med og du bestemmer selv hvor meget tid du vil afsætte- blot du har en sund interesse i at hjælpe andre. Lyder det interessant og har du lyst til at støtte et godt formål, byder EQUIP dig velkommen til månedsmøde: Torsdag d. 18. november Kl på IMCC kontoret. Vel mødt, EQUIP København PIT-MØDE Tirsdag d 30 november kl IMCC-kontoret Dagsorden: Revidering af kontrakter Kontrakt til nye hospitaler Restpladser? Julekort til hospitalerne Valg af ny formand (der er indtil videre én kandidat) Spisning og røverhistorier: Bagefter (fra kl. ca. 19) Billigt, men underholdende Nyt! Vanvittig stærk chili fra Burundi Tilmelding på: Alle PIT'ere, der skal eller netop har været ude at rejse er MERE end velkomne. Og naturligvis også andre interesserede. Med tropisk hilsen Dan Brun Larsen TAG MED PÅ IDRÆTSMEDICINSK KLINIK Klinikken har moderne test- og laboratoriefaciliteter, og udfører bl a forskning og mange forskellige tests for Team Danmark, ofte med eliteudøvere Der vil være rundvisning og mulighed for selv at prøve at udføre tests og blive testet! (fx ultralyd, arbejdstest, mv) IM klinik giver sandwiches bagefter! Tilmelding senest 15/11 til eller på ABSOLUT SIDSTE CHANCE: -hent Scorebogen 2004 fredag d 19/11 kl i Klubben Salg af overskydende bøger fra kl begrænset antal

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Huskeliste inden kursus/lejrstart

Huskeliste inden kursus/lejrstart Huskeliste inden kursus/lejrstart Kalenderoversigt for kursus- og lejrledere Hvad skal jeg som kursus- eller lejrleder huske inden aktiviteten begynder? Det kan være svært at holde overblik over vigtige

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XIII 1 dec 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Husk at stemme til valget! Du har modtaget en stemmeseddel med posten - lad være med bare

Læs mere

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Studienævn for medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Praktikanttjeneste

Læs mere

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet Nr. XXIX 18. maj 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift RYSTENDE NUMMER AF MOK 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Nr. XIV 7. dec. 38. årgang 2005-2006 M ISSN 0907-5658 JuleOrganisationernes Juleorgan, et Ekstremt Julet Juleskrift MOKs venstrehåndsnisser sender de varmeste julehilsner til alle trofaste læsere 2 Tryk:

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Dagsorden Repræsentantskabsmøde Mandag den 13. November 2017, kl. 16:30,, 5230 Odense M 1. Formalia 16.30 16.40 1. Valg af dirigent Maria indstilles 2. Valg af referent Jonas indstilles 3. Valg af kommunikationsansvarlig

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

KABS13 møde 13/6 2013

KABS13 møde 13/6 2013 KABS13 møde 13/6 2013 1. Formalia a. referent: Legenden b. ordstyrer: Igor c. tilstedeliste: i. Simon ii. Norge iii. ChristianE iv. Caroline v. Legenden vi. Christina vii. Igor viii. Trunte ix. Kanna x.

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XVI 9 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OVERENSKOMST '05 BEDRE LØN - BEDRE ARBEJDSVILKÅR IGEN ER DET TID TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Region Hovedstaden Psykiatri

Region Hovedstaden Psykiatri Region Hovedstaden Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Opus Valby 3. kvartal 2017 Kære modtager af Opus Valbys nyhedsbrev. Hermed årets 3. nyhedsbrev sommernyhedsbrevet. Jeg håber du får en dejlig sommer,

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr. XX 9. marts 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

københavns universitet

københavns universitet københavns universitet Navn E-mail (SKAL være alumne/ku-mail) Afdeling Oplæringsansvarlig / nærmeste leder I dette arbejdsark finder du fem mailcases, som du skal besvare, som om du besvarer dem pr. mail

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Tillykke Daisy! Hvornår har du sidst været i fredagsbar? Nr. XXIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

Tillykke Daisy! Hvornår har du sidst været i fredagsbar? Nr. XXIII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XXIII 18. april. 39. årgang 2006-2007 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Tillykke Daisy! Hvornår har du sidst været i fredagsbar? 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig.

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig. Referat KKR4 Repræsentantskabsmødet afholdes: Onsdag den 6. januar 2016 kl. 16.15-ca. 2100 i kantinen Dato 29. april 2016 Afbud fra: Erika Nodin, Maria Hilscher, Urd, Niels-Frederik, Forslag til dagsorden:

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice Samtaler for Efterladte Udarbejdet af KIG 5 August 2009 Side: 1 af 6

Diakonissestiftelsens Hospice Samtaler for Efterladte Udarbejdet af KIG 5 August 2009 Side: 1 af 6 Samtaler for Efterladte Udarbejdet af KIG 5 August 2009 Side: 1 af 6 Baggrund: Af WHO s mål for den palliative indsats fremgår det, at vi skal: Tilbyde støttefunktioner til familien under patientens sygdom

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

MOK Det sker under valget

MOK Det sker under valget 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26. Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: 35 32 64 04 E-mail: mok@mok.info

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

I anledning af HKH Frederik Andrè Henrik Rex og Konsulent Mary Elisabeth Donaldsons forlovelse er alle 7-13. semester studerende inviteret til gilde.

I anledning af HKH Frederik Andrè Henrik Rex og Konsulent Mary Elisabeth Donaldsons forlovelse er alle 7-13. semester studerende inviteret til gilde. Nr. VI 8. okt. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift I anledning af HKH Frederik Andrè Henrik Rex og Konsulent Mary Elisabeth Donaldsons forlovelse

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER.

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. 41 86 99 72 Værestedet LIV Kære alle. fremover kan du betale med Mobile Pay. Det betyder, at

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nr. II. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. sept. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. II. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. sept. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. II 10. sept. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. IX 3. nov. 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift HUSK STEMME! AT Du kan læse FSR's Valgblad på MOK.INFO eller hente det foran MSR's lokaler

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Del 1 Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med omdannelsen af FADLs vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Vedtægt: 2 stk. 1 Følgende sætning: Herudover driver Århus Kredsforening,

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] VIGTIGT! KÆRE ALLE FORÆLDRE TIL BØRN, DER SKAL BEGYNDE I BØRNEHAVEKLASSE 2014: Husk at udfylde og sende formularen vedrørende informationsaftenen på torsdag den 24. oktober og

Læs mere

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Besøgstid Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende eller venner på Sygehus Danmark. Som udgangspunkt er du velkommen, når det passer bedst

Læs mere

Vi ser nærmere på KNOGLEMARVSDONATION. Hvem er donorerne? 19. JUNI 2015 AF: NADIA NIELSEN

Vi ser nærmere på KNOGLEMARVSDONATION. Hvem er donorerne? 19. JUNI 2015 AF: NADIA NIELSEN Vi ser nærmere på KNOGLEMARVSDONATION Hvem er donorerne? 19. JUNI 2015 AF: NADIA NIELSEN 2015 Nadia Nielsen Velkommen! I dette hæfte kan du læse 3 interviews med nogle modige mennesker, der fortæller om

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE, LÆGERNE SANDVEJ OG LYNGHOLM

PRAKSISBESKRIVELSE, LÆGERNE SANDVEJ OG LYNGHOLM PRAKSISBESKRIVELSE, LÆGERNE SANDVEJ OG LYNGHOLM Lægerne Sandvej og Lyngholm, Otte Ruds Gade 98, 1 tv, 8200 Århus N. Tlf 86168544 PRÆSENTATION AF PRAKSIS, LÆGER OG PERSONALE Praksis er en to-mands kompagniskabspraksis

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien.

UGEBREVET. Glemt tøj fjernes efter vinterferien! Tjek om du har noget liggende. Vi sender det til velgørenhed lige efter vinterferien. UGEBREVET DATO: 13. februar 2015 NR.: 23. 19. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kære forældre, personale og elever Friske

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Optagelsen 2009 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU 2. Information om SU, herunder krav til dig som studerende

Optagelsen 2009 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU 2. Information om SU, herunder krav til dig som studerende K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Optagelsen 2009 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU 2. Information om SU, herunder krav til dig som studerende SU-kontoret Fiolstræde 22 Postboks 2112

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre Side 12 Kontakt Socialhumanitær kontaktperson Seniorvejledning, Bisidder Telefonstjernen Bente Jørgensen Tlf. 64 41 48 70 Besøgsvennetjenesten Gudrun Bennike Tybjerg 40 21 61 75 Gå-med tjenesten Tove Rousing

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

På dansk ser det underligt ud hvis et substantiv står helt»bart«uden nogen form for bestemmer. Se for eksempel:

På dansk ser det underligt ud hvis et substantiv står helt»bart«uden nogen form for bestemmer. Se for eksempel: 9. undervisningsgang 13. december Samtale II Gennemgang af opgaverne *Jeg læser ved Sofia Universitetet Jeg læser ved universitetet i Sofia Jeg læser ved Sofia Universitet Det er lidt uhøfligt at skrive

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Log in problemer Jeg kan ikke logge ind? Læs mere under Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse. Hvis du efter at have læst det, stadig ikke kan logge ind, kan du sende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Mød blandt andet Per Brodal, undervisningsdekan, Oslo Universitet: Formand for Sundrådet Jesper Luthman:

Mød blandt andet Per Brodal, undervisningsdekan, Oslo Universitet: Formand for Sundrådet Jesper Luthman: Nr V 29 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Mød blandt andet Per Brodal, undervisningsdekan, Oslo Universitet: At ændre studieplanen handler

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere