Kære læser! April 2004 til mandag d. 12.: Påskeferie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære læser! April 2004 til mandag d. 12.: Påskeferie."

Transkript

1 7. ÅRGANG NR MARTS 2004

2 Kære læser! Deadline for næste nummer er 23. maj. Indlæg kan afleveres til et af nedenstående redaktionsmedlemmer. Livet på Nakskov Gymnasium udkommer 4 gange i løbet af skoleåret: nr. 1 den 15. september, nr. 2 den 15. december, nr. 3 den 15. marts og nr. 4 den 15. juni. Deadline er altid 3 uger før udsendelsestidspunkt, d.v.s. 23. august, 23. november, 23. februar og 23. maj. Layout, billed- og satsfremstilling: redaktionen. Tryk: Kolding Trykcenter. Oplag: 700 eksemplarer. Redaktionen omfatter tre lærere og tre elever på Nakskov Gymnasium. For øjeblikket Marlene Lyngstorp, Torben Hermansen og Finn Madsen (ansvarshavende redaktør), Irene Andersen (3a), Kristina Kinch (3a) og Christine Vinum (3y) I redaktionen er kommet til den erkendelse, at vi på det nærmeste er målløse derfor består lederen denne gang alene af en forårsblomst! Enjoy! Fra skolens kalender Marts 2004 fredag d.12. Jubilæumskoncert. lørdag d.13. Jubilæumskoncert. fredag d.26. Terminsprøver i 2g og 1HF. mandag d.29. til fredag d. 2.april: Terminsprøver i 3g og 2HF. mandag d.29. til fredag d. 2.april: Eksursionsuge 2g og 1HF. mandag d.29. til fredag d. 2.april: Danskopgave 1g. April 2004 mandag d.5. fredag d.30. til mandag d. 12.: Påskeferie. Forårskoncert. Maj 2004 onsdag d.5. Sidste undervisningsdag for 3g og 2HF. fredag d.7. Store Bededag. torsdag d.20. Kristi Himmelfartsdag. fredag d.21. Sidste undervisningsdag for 1HF. tirsdag d.25. Sidste undervisningsdag for 1g og 2g. onsdag d.26. til fredag d.28.: Skriftlige årsprøver 2g. fredag d.28. Skriftlige årsprøver 1g. mandag d pinsedag. Redaktionen 2

3 Kære elever og forældre! I begyndelsen af februar måned blev lovkomplekset vedrørende de nye ungdomsuddannelser vedtaget i folketinget. Selv om reformerne først træder i kraft fra og med den årgang, som starter pr. 1. august 2005, er mange nu travlt beskæftiget med at realisere reformtankerne. Undervisningsministeriet har nedsat såkaldte læreplansgrupper, som i løbet af kort tid skal formulere de enkelte fags mål hver for sig (kernefaglighed) og muligheder for at virke sammen med andre fag i det faglige samspil, som kommer til at præge undervisningen fremover. Også Nakskov Gymnasium er repræsenteret i læreplansarbejdet, idet Lone Vinum er udpeget til at deltage i læreplansgruppen vedrørende faget kemi. Det er et stort og spændende arbejde at konkretisere politikernes intentioner om øget sammenhæng og kvalitet i de opdaterede ungdomsuddannelser. Læreplangrupperne kan bl.a. støtte sig til de seneste års omfattende kortlægning af ungdomsuddannelsernes situation og behovene for ændringer. I de såkaldte professorrapporter er fagområderne matematik, dansk, fremmedsprog og naturvidenskab analyseret og belyst ud fra en samlet uddannelsespolitisk synsvinkel, som spænder fra børnehaveklassepædagogik til universiteternes forskeruddannelser. Det er interessant at få placeret de enkelte dele af vort uddannelsessystem i en større sammenhæng, og det må være i alles interesse at få afstemt bl.a. ungdomsuddannelserne til vor tids realiteter og udfordringer. De digre professorrapporter er blevet sammenfattet i en spændende (og overkommelig) udgivelse: Fremtidens uddannelser. Den ny faglighed og dens forudsætninger. En af forfatterne hertil, Henrik Busch, lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, er i øvrigt student fra Nakskov Gymnasium. Han deltog i vort forsøg i erne med teknologilinje. Selv om vi utvivlsomt kan hente stor hjælp i læreplanerne og anden ministeriel lekture, må vi selv som skole føre reformtankerne ud i livet. Det gælder fx hvad angår de studieretninger, som vi ønsker at tilbyde. Selv om der er visse faglige bindinger og amtet har en vigtig koordinerende rolle, er det op til hver enkelt skole at udbyde sine egne studieretninger. I skrivende stund er der nedsat en gruppe af lærere, der på baggrund af diskussioner i hele lærerkollegiet kommer med forslag til studieretninger, herunder fagkombinationer og tværfaglige samarbejdsmuligheder og projekter. Vi håber at kunne tilbyde en vifte af uddannelsestilbud, som med hver sine faglige toninger kan imødekomme de unges forskellige uddannelsesbehov. Reformtankerne lægger stor vægt på at udvikle nye lærerroller, der skal hjælpe eleverne til at blive studerende. Lærerne skal benytte forskellige undervisningsformer, skal arbejde sammen i teams om hver enkelt holds faglige aktiviteter, om elevernes kompetenceudvikling og om progressionen i undervisningen. Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet, vil i de kommende år arbejde herfor via en omfattende videreuddannelse af landets gymnasie- og hf-lærere. Blandt mange ansøgere er Nakskov Gymnasium valgt som pilotskole for et skoleudviklingsprojekt vedr. de nye lærerroller i efteråret Det indebærer bl.a. 3 kursusdage for alle skolens lærere i efteråret. Det vil utvivlsom bevirke, at vi vil være godt klædt på til de spændende udfordringer, der venter os, når reformerne træder i kraft den 1. august Efteråret 2004 byder også på mange andre spændende tiltag. September måned vil være præget af Nakskov Uddannelsescenters 25 års jubilæum. Vi indleder fredag den 3. september med et jubilæumsprogram for alle centrets elever og lærere, et dagprogram der afsluttes på festlig vis med fælles spisning og fest på hele NUC. På den officielle jubilæumsdag, tirsdag den 21. september, har undervisningsminister Ulla Tørnæs lovet at holde festtalen ved en reception. Endelig bliver der i slutningen af september et jubilæumsarrangment specielt for NUC s ansatte. Forskellige arbejdsgrupper er langt fremme med at arrangere disse jubilæumsaktiviteter, som vi alle kan se frem til. Ideerne med Nakskov Uddannelsescenter har vist sig meget frugtbare. Vi har foreløbig i snart 25 år haft nogle af de bedste rammer i vort land for vore ungdomsuddannelserne. Det 3

4 kan vi alle være stolte af, og fødselsdagsbarnet fortjener et stort hurra! I slutningen af januar blev det store skolebal afviklet med stor opbakning fra alle. Det blev endnu en gang en festlig aften, som jeg kun har fået positiv tilbagemelding om. Jeg benytter lejligheden til specielt at takke Birgitte Holme Hartmann, Liselotte Hansen og Igor Silfen, som med hjælp fra en gruppe ihærdige elever har ydet en meget stor indsats med planlægning, afvikling og oprydning i forbindelse med dette års skolebal. Foråret byder heldigvis på flere muligheder for festligt samvær med forældre og skolens venner. Den marts er der mulighed for at overvære jubilæumskoncerten i teatersalen med uddrag fra de fem musicals, som elever og lærere på Nakskov Gymnasium har lavet og fremført i de seneste godt 10 år. Forude venter i april måned forårskoncerten, nemlig fredag den 30. april. Også her håber jeg at se mange forældre! V. Kjellberg Volleyball-turnering I skrivende stund er status i volleyballturneringen, at finalisterne er fundet, men har endnu ikke udkæmpet det afgørende slag. Forud for slutspillet blev der afviklet en masse gode kampe i de to puljer med i alt 11 deltagende hold. Der er som nævnt nu kun finalen tilbage, hvor den ene deltager er 1bz, som vandt semifinalen 2-0 over 1y. Fra den anden semifinale er 3x gået videre efter at have vundet over 2y med ligeledes 2-0. De to finalister blev begge vindere i deres respektive puljer, og der venter således et brag af en kamp fredag d. 5. marts, som skal afgøre, hvem der i år løber af med æren og flest guldkarameller! Line Hejmdal Poulsen, 3x Top 10 over ting, som kemikere siger 10. Hmm... det er muligt, at der er noget galt her Hvorfor brænder det med en grøn flamme? 2. De er bare i gang med at teste brandalarmen Hent Thomas (Gustafsen, 3a.), han skal lige smage det her Ups... forkert glas Og nu holder vi det så konstant på 25 o C, okay o C, 27 o C, vi holder den konstant på 28 o C, 29 o C Hvor kommer alle de huller i min kittel fra? 4. H står for nitrogen, og det er ikke spor brandfarligt, så nu gør vi lige sådan her Michael, er du sød lige at hjælpe her? - Michael?!?! - Miiichaaaeeel!?!? 1. Dette eksperiment er helt ufarligt... Kristina Kinch, 3a 4

5 Hænder af sten Amnesty Internationals (AI) udstilling Hænder af sten havde fra torsdag den 5. februar til lørdag den 7. februar til huse i foyeren foran Nakskov Teatersal samt i Nakskov Biblioteks mødesal. Det var AI s lokalforening for Vestlolland, der havde fået udstillingen til Nakskov. Udstillingen, der består af ca. 700 afstøbninger af børnehænder (af de oprindelige 2.200), omfatter også en række masker samt nogle 2 meter høje skjolde i rustfrit stål. Kunstneren Jens Galschiøt var kunstnerisk vejleder ved tilblivelsen af de mange hænder - et projekt, der tog sin begyndelse i 2001 på initiativ af AI s lokalforening i Odense, som ønskede at illustrere et råb om hjælp. Jens Galschiøt har tidligere vakt stor opsigt på Verdensudstillingen i Sevilla i 1992 med skjoldene, som forestiller menneskeansigter, der bryder gennem stålet: Ånd er stærkere end materie, som Galschiøt selv udtrykte det. Jens Galschiøt er desuden ophavsmand til skulpturen Skamstøtten, der har fået ham udvist af Mexico. Nakskov borgmester, Flemming Bonne Hansen, åbnede udstillingen: Når vi i Danmark med vores materielle velstand har så vanskeligt ved at hele sårene for de børn, der udsættes for vold og omsorgssvigt, er det let at forstå, hvor store problemerne er i den tredje verden, hvor hver dag kan være en kamp for overlevelse. Generalsekretær for AI Danmark, Lars Norman Jørgensen, skulle have talt. Han var imidlertid forhindret og i hans sted talte Aktionschef Erik Sørensen om Amnestys arbejde for menneskerettigheder. Med sig havde han tre unge medlemmer af Projektgruppen, der efter åbningen stod for indsamling af portrætter, der var led i en alternativ underskriftindsamling mod den internationale våbenhandel. Flere godhjertede gymnasieelever benyttede sig af chancen for gøre en forskel - hvor lille den så end syntes. Jens Galschiøt talte længe og varmt om fundamental humanisme ved åbningen af udstillingen. Hans budskab var, at man på et tidspunkt bliver nødt til at sige stop. At trække en grænse og sige her til og ikke længere. Dette er nødvendigt for at forhindre overtrædelser af menneskerettighederne. Man bliver simpelthen nødt til at vælge sådanne overtrædelser fra. I Danmark er det let at foretage et sådant fravalg, da vi nyder godt af, for os, grundlæggende rettigheder som ytringsfrihed. Andre steder i verden ville dette valg have alvorlige konsekvenser, og derfor bør vi i vores sikre del af verden benytte os af vores frihed til at tage et standpunkt! Kristina Kinch og Irene Maja, 3a 5

6 Et historisk tilbageblik ender med: I slutningen af 80 erne opstod tanker at skrive en musical her på Nakskov Gymnasium. Vi var enige om, at det letteste ville være at købe en musical til opførelse. Det kunne være Grease eller West Side Story eller noget helt tredje. Men ikke noget med lave gærder her! Vi ville lave alt selv, og med elevernes hjælp skulle alt, musik, tekster og sange, kulisser og kostumer laves her - af os. Og sådan blev det. Den første musical Svenskerne kommer blev skrevet over de dramatiske begivenheder i 1658, da svenskerne gik over isen ude ved Tårs og marcherede mod Nakskov. Alle i Nakskov troede selvfølgelig, at nu var byens ødelæggelse nær, men svenskerne havde ikke tid til sådan en lille by, når København lå og ventede et par dagsmarcher længere fremme. Men Nakskovitterne ville altså overgive sig - og det lykkedes, da byens udsending nåede svenskerne i Østofte! Musicalen blev en stor succes, så da skolens 75 års fødselsdag nærmere sig, var det oplagt at prøve at skrive om skolen før, nu og i fremtiden. Resultatet blev Skoledrømme, der skildrede livet på Nakskov Gymnasium, som det kunne have formet sig, i 1945, i 1968, i 1983 og i Lige pludselig var det blevet en tradition, at der på Nakskov Gymnasium blev opført en hjemmelavet musical hvert tredje år, så det er blevet til alt 5 musicals - derfor kalder vi det nu en jubilæumskoncert. Mærket - nr. 3 i rækken - var ren science fiction, inspireret af H. G. Wells 6

7 Jubilæumskoncert roman om tidsmaskinen. Med diverse ombygninger og 50 tons skrammel lykkedes det at ombygge teatersalen til en verden langt ude i fremtiden, hvor upstairs - downstairs pludselig fik en helt ny betydning. De lyse og lykkelige over jorden og de mørke og bitre under jorden. Alt sammen meget dystert og knapt nok en happy end, i hvert fald ikke for alle. Der var derimod dømt klart happy end i den næste Maimunas Drøm, på en måde ligeså meget science fiction som Mærket, tidsmaskinen pegede blot bagud og landede i Bagdad år 1000 eller lige der omkring. Alle eventyrets ingredienser var med i røremaskinen og resultatet var en rigtig krydderikage, der duftede af Østens mystik. Inspirationen var Tusind og Én nats eventyr og den næste og (foreløbig?) sidste musical tog også udgangspunkt i litteraturen. Goldings Fluernes Herre om de strandede drenge var udgangspunktet for Guatemala. I musicalen bliver en gruppe unge danskere på oplevelsestur i Guatemalas jungle indespærret af et jordskred og stykket viser, hvor meget - eller hvor lidt - denne afsondrethed påvirker den enkelte. Som I kan se, har vi været langt omkring. Da vi som nævnt har lavet 5 musicals på Nakskov Gymnasium i årenes løb, samtidig med at U- Centret har 25 års jubilæum her i 2004, opstod ideen om at tage et udvalg af sange fra alle 5 musicals og præsentere dem i et brag af en koncert. - Fredag den 12. marts kl. 20 og lørdag den 13. marts kl. 19 (her er gymnasiefest bagefter) er der mulighed for at få en enorm oplevelse med masser af gode sange og god musik. Billetter kan købes på skolens kontor eller ved indgangen. Tag kæresten eller din mor eller begge under armen og kom! Hans Christian Højbjerg Hansen 7

8 Har du klamydia? Opdag det, før det er for sent!!! Det anslås at 1 ud 6 unge under 25 år er smittet med kønssygdommen klamydia og ofte uden at vide det. Bliver man smittet kan det have temmelig alvorlige konsekvenser. Derfor blev der udskrevet en konkurrence blandt eleverne i 1a om hvem der kunne skrive den mest relevante artikel der oplyser om denne kønssygdom. Vinderen blev Pernille Skouenborg og det er hendes artikel der er trykt nedenfor. Martin Selmer Klamydia er en kønssygdom der kan gøre dig steril! Det vil sige at du aldrig vil kunne få børn. Kønssygdommen viser ikke altid symptomer. I Danmark konstateres der årligt tilfælde af klamydia. Lægerne regner med at der er lige så mange uopdagede tilfælde. Det vil sige at du kan blive steril, uden at din krop giver dig nogen advarselstegn. Du vil først opdage det når du gerne vil have børn, men ikke kan lave nogen. Du kan undgå dette. Så tænk før det er for sent! Her er nogle facts du skal være opmærksom på: Kønssygdommen viser ikke altid symptomer. Det vil sige, at du kan være smittebærer uden at vide det. Klamydiabakterien overføres ved ubeskyttet seksuel kontakt. Det eneste præventionsmiddel der beskytter dig mod kønssygdommen er kondom. 8 Klamydiabakterien kan også angribe endetarmen, så analt samleje uden kondom er ikke nogen god ide. Hvis du er kvinde og bliver smittet med klamydia under en graviditet, kan du smitte dit barn. Dette kan give barnet øjenbetændelse og i nogle tilfælde lungebetændelse. Hvis du overhovedet får nogle symptomer, altså advarselssignal, så er det de her: Kløe og/eller svie ved vandladning Hos mænd: Udflåd fra urinrøret. Hos kvinder: Mavesmerter og øget udflåd fra skeden. Men du kan som sagt være smittet uden at få nogen symptomer. Så bliver steriliteten en overraskelse. Derfor er kønssygdommen farlig for mænd: Klamydiabakterien invaderer cellerne i urinrøret og skaber infektion, og dette hindrer sædcellernes gennemgang. Hvis klamydiabakterien ikke bliver behandlet på dette stadie, vil infektionen brede sig, og så kan den beskadige bitestiklerne som opbevarer de færdigudviklede sædceller. Hvis disse sædceller bliver skadede så får manden en dårlig sædkvalitet. Sædkvaliteten kan blive så dårlig at der ikke kan komme børn ud af det. Derfor er kønssygdommen farlig for kvinder: Klamydiabakterien invaderer livmoderhalsens celler og skaber infektion. Denne infektion breder sig til æggelederne, som forbinder æggestokkene med livmoderen. Infektionen hindrer at det befrugtede æg kan passere æggelederen, og så kan det befrugtede æg sætte sig fast i æggelederen i stedet for i livmoderen. Dette kaldes at være gravid uden for livmoderen. Det er livsfarligt for både barnet og moderen. Infektionen kan også være så slem, at æggelederne klistrer sammen og det vil sige at der ikke er nogen passage-mulighed mellem æggestokkene og livmoderen. Ægget har altså ingen mulighed for at komme til at udvikle sig i livmoderen. Og det vil sige at kvinden ikke kan blive gravid. Hvis du tror du er smittet, eller hvis du er i tvivl, så kontakt en læge. Hvis du er en mand, vil lægen foretage en podning fra urinrøret. Hvis du er en kvinde, så vil lægen fortage en podning fra livmoderhalsen. Hvis undersøgelsen viser at du er smittet vil du få en tabletkur. Gør noget ved det! Det er vigtigt at få gjort noget ved kønssygdommen, mens det kan reddes med en tabletkur, for senere kan det være nødvendigt at gøre et kirurgisk indgreb og fjerne hhv. bitestikler hos mænd og æggeledere og æggestokke hos kvinder. Og så er der i hvert fald ikke mulighed for at lave en naturlig graviditet. Det eneste forebyggende middel mod at få klamydia: Brug kondom! Pernille Skouenborg, 1a

9 Politikerbesøg på Nakskov Gymnasium den 25. februar 2004 Vores første projekt flex-dag i år bestod af et besøg fra nogle af Nakskovs toppolitikere, nemlig borgmester Flemming Bonne Hansen og viceborgmester Ebba Rhibar. Besøget tog udgangspunkt i diskussionen vedrørende den kommende strukturreform. Før mødet havde klassen i samarbejde udbedret nogle spørgsmål vedrørende strukturreformen til politikerne og fremsendt dem, så de havde god mulighed til at besvare disse spørgsmål. Da politikerne ankom startede de med en kort præsentation af dem selv og deres politiske karrierer, hvilket vi syntes virkede godt, da det gav os et indblik i deres erfaringer og kvalifikationer. Efter præsentationen gjorde politikerne det klart, at det emne, vi ønskede en debat om, stadig kun var under udarbejdelse, og derfor var alle de fakta, som er nødvendige for at kunne tage et standpunkt, ikke tilgængelige. Dette gjorde, at diskussionen måtte forblive på diskussionsniveau og ikke en fast holdning. Dernæst gennemgik vi de forskellige spørgsmål punkt for punkt. Politikerne var stort set enige i alle spørgsmålene, og eleverne havde heller ikke nogen konkret kritik af deres synspunkter. Dette gjorde det svært at have en diskussion, når alle var enige. Derfor blev mødet mere en udveksling af tanker, ideer og forslag, hvilket var meget lærerigt, da det gav os stof til eftertanke og mulighed for at få bedre forudsætninger for at tage stilling. Gennem spørgsmålene berørte vi mange synspunkter, som talte for og imod de forskellige strukturmodeller, og dette gjorde os klar over, hvad der kunne komme til at påvirke Nakskov positivt og negativt med hver enkelt model. Alt i alt forstod vi, at alle modeller har noget, som vil påvirke os i en negativ retning. Spørgsmålet er så bare: hvad for en, der vil påvirke os mest positivt. Mia og Selma, 3a 9

10 3 in One Spændende vandreudstilling med tre meget forskellige kunstnere hænger i Studiestræde omkring kantinen og administrationen. Bør ses! 10

11 Københavnerekskursion 3x Den 22. januar 2004 drog en flok let fornøjede gymnasiaster og nogle knap så fornøjede hf ere til København for at få en på opleveren (citat: Lars Sonne) og drikke sig selskabeligt berusede (citat: Jakob Krogh). Efter en lang togtur var vi endelig i byernes by, Høje Taastrup. Toget stoppede desværre ikke før den forurenede gangsterby København. På trods af dette startede morskaben allerede kl , da Knak (3x, ham fra videoen) måtte tage benene på nakken, fordi tre terrorister havde stjålet netop den bus der tilfældigvis passerede hans vej. Anders havde allerede sit buskort klart, men da bussen drønede ind over fortovet, hvorefter de tre terrorister begyndte at lunte imod en forsvarsløs Anders, måtte han kaste det fra sig og spæne. Anders klarede den med nød og næppe, efter en tur igennem hække og andet i det ellers så pæne kvarter Nørrebro. Vi fandt senere ud af at fænomenet buskapringer er et stigende problem i København, da vores raske taxichauffør delte sine erfaringer om kriminalitet med os. Alle nåede alligevel sikkert frem til Betty Nansen-teatret hvor vi skulle overvære stykket Misantropen. Stykket havde på sin rolleliste ingen ringere end Ghita Nørby og Bodil Udsen, der begge spillede pragtfuldt. Som vores føromtalte taxichauffør sagde, er Ghita Nørby er en rigtig dejlig pige. Næste dag stod der rundvisning på Betty Nansen-teatret på skemaet. Uden at nævne navne (som fx Danni) var der nogen der kom for sent op og dermed ikke nåede denne ellers pragtfulde rundvisning. Kl stod vi foran Christiansborg, hvor vi blev tjekket i hoved og hofte, inden vi kunne komme ind i Folketinget. Her skulle 3x møde Jytte Wittrock, der viste sig at være en rigtig dejlig dame. Efter et par timer i Jyttes selskab var det tid til at give strøget et visit, inden der var fælless(pisning) på Ankara kl Klasserne 3a, 3x, 3y og 2p spiste herlig mad på Ankara, hvor servicen var helt i top. Aftenens højdepunkt var da mavedanserne Zovir og Igor dansede foran restaurantens gæster. Lars var imponeret over Igors performance, og bestilte fluks danseren og Igor til sin 50års fødselsdag. Som sidste aktivitet på denne udmærkede tur var vi om lørdagen på en muslimsk friskole hvor en oplagt Abdul Wahit tog imod os. Trods hårde gulve, tømmermænd og bare tæer blev en fremragende debat sat i gang. Derefter gik turen hjemad og kl arriverede et tog fyldt med oplyste elever på Nakskov banegård. Kenneth og Kristoffer, 3x 2HF Efter ankomsten til København i bumletog spredte vi os som forvirrede høns ud i Københavns gader og stræder. Her gjaldt det om at gennemskue trafikken, og det var vi nogle, der var så heldige at have hele aftenen til. Torsdag havde vi nemlig friaften, så vi trodsede følelsen af at være inkarnerede bonderøve og begav os ud i byen. Fredag skulle vi bl.a. ind og se en klunkelejlighed, hvor vi iført sutsko blev guidet igennem de vante rammer for det bedre borgerskab anno Herefter blev vi af Lars Boye slæbt med på McDonald s og herfra videre ind-ud-forbi Vor Frelsers Kirke og ud på Christiania. En lokal viste os rundt og fortalte historien om stedet og dets beboere. Det var meget fascinerende, og selv om billedet primært var præget af hashere og løse hunde, fik man en vis respekt for stedet og folkene derude. Efter to timers rundtur nåede vi lige at tø op på Café Nemoland, inden vi skulle videre. Vi var på Nørrebros Teater og se forestillingen Elling og Kjell Bjarne - en sjov fortælling om to tosser, der måtte klare sig selv. Herefter gik turen hjem i seng, for lørdag formiddag skulle vi ud og høre en vis Abdul Wahid fortælle om det at være muslim [mås-lim], som han udtalte det, inden vi kunne rejse hjem til Nakskov... hvis ikke en del klogere, så om ikke andet en del fattigere. Trine, 2q 11

12 Nakskov Spøgelsesjæger Forbund For nylig havde jeg mulighed for at opleve en af menneskehedens største bedrifter på min egen krop: Jeg havde ferie. Og hvad brugte jeg så al den ekstra tid på? Jeg tog mig endelig sammen til nogle af alle de godgørende formål, jeg så længe har brændt for at sætte tænderne i, såsom at bygge huse til de hjemløse, tosse rundt med retarderede hundehvalpe, udføre frivilligt arbejde på den lokale abortklinik og mange andre lignende projekter. Dette betød naturligvis, at jeg ikke havde tid til at skrive endnu en informerende Livslektie til skolebladet, men da mine medredaktører alle er rationelle og forstående mennesker, havde de ingen problemer med dette. Og jeg er sikker på, at brandbomben, der smadrede min cykel, og patronerne med min navn på, der ligger i min postkasse hver morgen, blot er deres måde at sige Fortsæt det gode arbejde! på. Min manglende moralprædiken vil naturligvis betyde hårde tider for os alle, men jeg stoler på, at Kristina og Co. vil være i stand til at træde i mit sted som moralens vogter, og jeg er sikker på, at de vil gøre det med en kærlig, men bestemt, jernnæve. Nu spørger I sikkert: Hvorfor skulle vi interessere os for, hvad en indbildsk 3a er laver? Vi hader dig, og håber du dør en langsom og pinefuld død, luder-spasser-idiot-tæve! Hvis I, mine kære venner, er søde at springe til næste afsnit, er jeg sikker på, at jeres glubende appetit efter hard-hitting reportager vil blive stillet. Ud over at hækle luffer til hjemløse og kurere små børn med kræft i min ferie, var jeg også ret så aktiv på et andet felt: Udforskning af paranormal aktivitet. Lige siden jeg for fem år siden opdagede, at jeg altid (oftest når solen skinner) forfølges af en underlig, skræmmende skygge, som folk siger er min egen, men som jeg udmærket godt ved er Jack the Ripper s 12 onde ånd, har jeg været interesseret i det uforklarlige og mystiske. Derfor stiftede jeg i min ferie Nakskov Spøgelsesjæger Forbund sammen med ingen ringere end Kristina- Det er en sammensværgelse! -Kinch. Herefter gik det som smurt i årgangsvaseline, og straks meldte Thomas Gåsse Gustafsen sig som første (og som det senere skulle vise sig eneste) medlem. Åbenbart hjemsøges hr. Gustafsen af sin afdøde kanins spøgelse, hvilket resulterer i, at han grisser sit sengetøj til. Og hvad er mere naturligt for en ungersvend, der ikke gider vaske sengetøj hver dag, end at melde sig ind i Nakskov Spøgelsesjæger Forbund i håbet om at slippe af med denne forbandelse? (Til alle jer matematikere, der nu sidder og prøver at finde et logisk svar, kan jeg afsløre, at ovenstående var et retorisk spørgsmål. Det betyder, at svaret er underforstået, og at mit ord er lov, så drop det!) Bevæbnet med den nyeste spøgelsesjægerteknologi var vores klub klar til at afdække mange skræmmende hemmeligheder. Hvor Kristina og jeg er garvede spøgelsesjægere, var Thomas ganske grøn (også) på dette område. Men som I, kære læsere, vil se, fik vi heldigvis rig lejlighed til at indvie ham i den ædle spøgelsesjægerkunst. Her er blot et par af de utallige undersøgelser, vi fuldførte. Historien om den hjemsøgte villa: Denne gamle faldefærdige villa blev bygget i det 18. århundrede og har en forfærdelig fortid, som siges at forfølge alle, der bebor den. Oprindeligt blev villaen bygget af familien Eisenstein, men allerede fra starten blev familien ramt af ulykker. Lord Eisenstein (ja, der har boet en lord i Nakskov - get over it!) var gift og havde tre små døtre. Ifølge legenden spiste Lord Eisenstein en dag en dårlig og FORBANDET! jordnød og blev sindssyg. I sin vanvittige tilstand myrdede han sin familie med en økse og hoppede så i døden fra husets tag. Huset stod tomt i mange år, indtil familien Hansen flyttede ind i De led frygteligt under de forfærdelige ånder, der stjal bogmærker, så familien ikke kunne huske, hvor i bogen de var kommet til. Ånderne blev også ved med at tænde lyset, hvilket fik elregningen til at nå astronomiske højder. Juleaftensdag, da fru Hansen var i gang med middagen, spiste spøgelserne alle de brunede kartofler og ødelagde på den måde hele højtiden. Familien kunne ikke klare mere og flygtede fra villaen, der har været forladt lige siden. Nakskov Spøgelsesjæger Forbunds rapport: Da disse spøgelser lod til at være særdeles aggressive, tog vi alle nødvendige forholdsregler, før vi begyndte efterforskningen. Vi sikrede os, at alle vores instrumenter var kalibrerede, og vi tog et langt karbad i vievand. Vi tog også nogle sværd med, selvom vi godt var klar over, at de er ubrugelige mod spøgelser, men nu havde vi lige brugt så mange penge på dem, og så så de også ret seje ud. Vores klub arriverede ved villaen kort før midnat og oplyste entreen med vore lommelygter. Pludselig hørte vi en uhyggelig stønnelyd og skreg som de skolepiger, vi er. Lynsnart rakte vi ud efter vores trofaste spøgelsessværd. Thomas sked i bukserne (igen!). På netop dette tidspunkt begyndte vores spøgelses-ometer at opfange et højt niveau af elektromagnetisk energi nær biblioteket. Vi løb hurtigt derhen (eller rettere: Jeg og Kristina løb og Thomas vraltede), men fandt ingenting. På mystisk vis ringede min mobiltelefon netop da. Det viste sig, at det var min mor, der gerne ville

13 bunds i denne sags underlige omstændigheder. Vi gjorde os klar til det store eventyr ved at binde vores sværd om livet, iføre os vores spøgelsessikrede undertøj og tvinge Thomas til at iføre sig en voksenble. Vi hoppede ind i spøgelsesmobilen, men opdagede hurtigt, at en sådan slet ikke fandtes, hvorefter vi cyklede ud til kirkegården, mens vi skældte os selv ud over, at have spildt så mange penge på en fantasibil. Vores kilder havde informeret os om, at kirkegården var at finde i Nykøbing, men da vi nåede til Maribo, gad vi ikke rigtig køre længere. Så i stedet kørte vi hjem igen og drak varm kakao. Vi fandt ingen tegn på paranormal aktivitet på den hjemsøgte kirkegård. vide, hvornår jeg kom hjem. Det ødelagde stemningen lidt. Så vi tog et par billeder og forlod huset. Nu kommer det rigtig underlige: Da vi kørte hjem, var der rødt ved ALLE de lyskryds vi skulle igennem! Jeps, alle to! Jeg er overbevist om, at det må være de onde ånder, der i deres vrede over at være blevet forstyrret i deres søvn står bag dette. Da vi gennemgik de billeder, vi havde taget, faldt vi over dette ekstremt uhyggelige billede: Uhyggelighedsfaktor: (Et ekstra spøgelse pga., at jeg og Kristina var nødt til at lugte til Thomas beskidte undertøj på vejen hjem.) Historien om den uhyggelige kirkegård: Kirkegårde er altid et godt sted, hvis man vil finde restløse ånder, der tosser rundt i natten. Denne særlige kirkegård siges at være hjemsted for en hel flok ånder, der må have virkelig ubekvemme kister, da de tilbringer mere tid over jorden end under den. Mange unge par parkerer deres biler tæt ved kirkegården, så de kan snave i fred, men finder i stedet sig selv i kløerne på de hævngerrige ånder. Et par, der gerne vil forblive anonyme, husker at have hørt kæderaslen, mens de råhyggede på bagsædet af en gammel Ford Escort. Ni måneder senere fødte kvinden en mulatbaby, selvom faren ikke var af den sorte overbevisning! Endnu en mystisk historie kommer fra kirkegårdens graver. Han beskrev lyde, der kom fra mausoleet og mindede om sorgfulde råb. Da han undersøgte lydene, skød der kugler af rent, hvidt lys ud af mausoleet. En af kuglerne blev til en dæmon og satte ild til en bakke i nærheden, mens en anden blev til en smuk enhjørning, der bar ham i sikkerhed oppe i skyerne. Selvom graveren også var på syre, følte både Kristina og jeg (Thomas mening er naturligvis irrelevant), at hans observationer fortjente at blive undersøgt. Nakskov Spøgelsesjæger Forbunds rapport: Alle klubbens medlemmer var virkelig opsatte på at komme til Uhyggelighedfaktor: (Det var meget kold at køre frem og tilbage mellem Nakskov og Maribo, og på et tidspunkt lavede Kristinas cykel en VIRKELIG underlig lyd.) Selvom disse efterforskningsrapporter måske får det til at lyde som om, at spøgelsesjagt bare er sjov og spas, skal I dog vide, at det er det IKKE! Vi tager vores efterforskningsarbejde yderst seriøst og ved, hvad vi laver - det er jo ikke for sjov, vi sidder og ser Strengt Fortroligt dag ud og dag ind, vel? Vi er stolte over at være efterforskere af paranormal aktivitet, og vi har endda købt nogle badges, som vi kan sætte på vores tøj, så vi ligner en rigtig klub. Hvis I er interesserede i at melde jer ind i Nakskov Spøgelsesjæger Forbund, må I henvende jer til Kristina, da jeg har tænkt mig at fortsætte mit utrættelige velgørende arbejde. Når I læser dette, er jeg på vej til Afrika for skaffe mad til sulte børn og bekæmpe onde krigsherrer, som f.eks. Nestlee. - ENJOY! Irene Maja, 3a 13

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge En dag finder Gris en magisk kasse der kan kopiere alt der bliver lagt i den. Gris beskytter den så meget og bliver så mistænktsom af enhver der vil bruge den at han tyger til drastiske metoder. Han tvinger

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere