Kære læser! April 2004 til mandag d. 12.: Påskeferie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære læser! April 2004 til mandag d. 12.: Påskeferie."

Transkript

1 7. ÅRGANG NR MARTS 2004

2 Kære læser! Deadline for næste nummer er 23. maj. Indlæg kan afleveres til et af nedenstående redaktionsmedlemmer. Livet på Nakskov Gymnasium udkommer 4 gange i løbet af skoleåret: nr. 1 den 15. september, nr. 2 den 15. december, nr. 3 den 15. marts og nr. 4 den 15. juni. Deadline er altid 3 uger før udsendelsestidspunkt, d.v.s. 23. august, 23. november, 23. februar og 23. maj. Layout, billed- og satsfremstilling: redaktionen. Tryk: Kolding Trykcenter. Oplag: 700 eksemplarer. Redaktionen omfatter tre lærere og tre elever på Nakskov Gymnasium. For øjeblikket Marlene Lyngstorp, Torben Hermansen og Finn Madsen (ansvarshavende redaktør), Irene Andersen (3a), Kristina Kinch (3a) og Christine Vinum (3y) I redaktionen er kommet til den erkendelse, at vi på det nærmeste er målløse derfor består lederen denne gang alene af en forårsblomst! Enjoy! Fra skolens kalender Marts 2004 fredag d.12. Jubilæumskoncert. lørdag d.13. Jubilæumskoncert. fredag d.26. Terminsprøver i 2g og 1HF. mandag d.29. til fredag d. 2.april: Terminsprøver i 3g og 2HF. mandag d.29. til fredag d. 2.april: Eksursionsuge 2g og 1HF. mandag d.29. til fredag d. 2.april: Danskopgave 1g. April 2004 mandag d.5. fredag d.30. til mandag d. 12.: Påskeferie. Forårskoncert. Maj 2004 onsdag d.5. Sidste undervisningsdag for 3g og 2HF. fredag d.7. Store Bededag. torsdag d.20. Kristi Himmelfartsdag. fredag d.21. Sidste undervisningsdag for 1HF. tirsdag d.25. Sidste undervisningsdag for 1g og 2g. onsdag d.26. til fredag d.28.: Skriftlige årsprøver 2g. fredag d.28. Skriftlige årsprøver 1g. mandag d pinsedag. Redaktionen 2

3 Kære elever og forældre! I begyndelsen af februar måned blev lovkomplekset vedrørende de nye ungdomsuddannelser vedtaget i folketinget. Selv om reformerne først træder i kraft fra og med den årgang, som starter pr. 1. august 2005, er mange nu travlt beskæftiget med at realisere reformtankerne. Undervisningsministeriet har nedsat såkaldte læreplansgrupper, som i løbet af kort tid skal formulere de enkelte fags mål hver for sig (kernefaglighed) og muligheder for at virke sammen med andre fag i det faglige samspil, som kommer til at præge undervisningen fremover. Også Nakskov Gymnasium er repræsenteret i læreplansarbejdet, idet Lone Vinum er udpeget til at deltage i læreplansgruppen vedrørende faget kemi. Det er et stort og spændende arbejde at konkretisere politikernes intentioner om øget sammenhæng og kvalitet i de opdaterede ungdomsuddannelser. Læreplangrupperne kan bl.a. støtte sig til de seneste års omfattende kortlægning af ungdomsuddannelsernes situation og behovene for ændringer. I de såkaldte professorrapporter er fagområderne matematik, dansk, fremmedsprog og naturvidenskab analyseret og belyst ud fra en samlet uddannelsespolitisk synsvinkel, som spænder fra børnehaveklassepædagogik til universiteternes forskeruddannelser. Det er interessant at få placeret de enkelte dele af vort uddannelsessystem i en større sammenhæng, og det må være i alles interesse at få afstemt bl.a. ungdomsuddannelserne til vor tids realiteter og udfordringer. De digre professorrapporter er blevet sammenfattet i en spændende (og overkommelig) udgivelse: Fremtidens uddannelser. Den ny faglighed og dens forudsætninger. En af forfatterne hertil, Henrik Busch, lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, er i øvrigt student fra Nakskov Gymnasium. Han deltog i vort forsøg i erne med teknologilinje. Selv om vi utvivlsomt kan hente stor hjælp i læreplanerne og anden ministeriel lekture, må vi selv som skole føre reformtankerne ud i livet. Det gælder fx hvad angår de studieretninger, som vi ønsker at tilbyde. Selv om der er visse faglige bindinger og amtet har en vigtig koordinerende rolle, er det op til hver enkelt skole at udbyde sine egne studieretninger. I skrivende stund er der nedsat en gruppe af lærere, der på baggrund af diskussioner i hele lærerkollegiet kommer med forslag til studieretninger, herunder fagkombinationer og tværfaglige samarbejdsmuligheder og projekter. Vi håber at kunne tilbyde en vifte af uddannelsestilbud, som med hver sine faglige toninger kan imødekomme de unges forskellige uddannelsesbehov. Reformtankerne lægger stor vægt på at udvikle nye lærerroller, der skal hjælpe eleverne til at blive studerende. Lærerne skal benytte forskellige undervisningsformer, skal arbejde sammen i teams om hver enkelt holds faglige aktiviteter, om elevernes kompetenceudvikling og om progressionen i undervisningen. Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet, vil i de kommende år arbejde herfor via en omfattende videreuddannelse af landets gymnasie- og hf-lærere. Blandt mange ansøgere er Nakskov Gymnasium valgt som pilotskole for et skoleudviklingsprojekt vedr. de nye lærerroller i efteråret Det indebærer bl.a. 3 kursusdage for alle skolens lærere i efteråret. Det vil utvivlsom bevirke, at vi vil være godt klædt på til de spændende udfordringer, der venter os, når reformerne træder i kraft den 1. august Efteråret 2004 byder også på mange andre spændende tiltag. September måned vil være præget af Nakskov Uddannelsescenters 25 års jubilæum. Vi indleder fredag den 3. september med et jubilæumsprogram for alle centrets elever og lærere, et dagprogram der afsluttes på festlig vis med fælles spisning og fest på hele NUC. På den officielle jubilæumsdag, tirsdag den 21. september, har undervisningsminister Ulla Tørnæs lovet at holde festtalen ved en reception. Endelig bliver der i slutningen af september et jubilæumsarrangment specielt for NUC s ansatte. Forskellige arbejdsgrupper er langt fremme med at arrangere disse jubilæumsaktiviteter, som vi alle kan se frem til. Ideerne med Nakskov Uddannelsescenter har vist sig meget frugtbare. Vi har foreløbig i snart 25 år haft nogle af de bedste rammer i vort land for vore ungdomsuddannelserne. Det 3

4 kan vi alle være stolte af, og fødselsdagsbarnet fortjener et stort hurra! I slutningen af januar blev det store skolebal afviklet med stor opbakning fra alle. Det blev endnu en gang en festlig aften, som jeg kun har fået positiv tilbagemelding om. Jeg benytter lejligheden til specielt at takke Birgitte Holme Hartmann, Liselotte Hansen og Igor Silfen, som med hjælp fra en gruppe ihærdige elever har ydet en meget stor indsats med planlægning, afvikling og oprydning i forbindelse med dette års skolebal. Foråret byder heldigvis på flere muligheder for festligt samvær med forældre og skolens venner. Den marts er der mulighed for at overvære jubilæumskoncerten i teatersalen med uddrag fra de fem musicals, som elever og lærere på Nakskov Gymnasium har lavet og fremført i de seneste godt 10 år. Forude venter i april måned forårskoncerten, nemlig fredag den 30. april. Også her håber jeg at se mange forældre! V. Kjellberg Volleyball-turnering I skrivende stund er status i volleyballturneringen, at finalisterne er fundet, men har endnu ikke udkæmpet det afgørende slag. Forud for slutspillet blev der afviklet en masse gode kampe i de to puljer med i alt 11 deltagende hold. Der er som nævnt nu kun finalen tilbage, hvor den ene deltager er 1bz, som vandt semifinalen 2-0 over 1y. Fra den anden semifinale er 3x gået videre efter at have vundet over 2y med ligeledes 2-0. De to finalister blev begge vindere i deres respektive puljer, og der venter således et brag af en kamp fredag d. 5. marts, som skal afgøre, hvem der i år løber af med æren og flest guldkarameller! Line Hejmdal Poulsen, 3x Top 10 over ting, som kemikere siger 10. Hmm... det er muligt, at der er noget galt her Hvorfor brænder det med en grøn flamme? 2. De er bare i gang med at teste brandalarmen Hent Thomas (Gustafsen, 3a.), han skal lige smage det her Ups... forkert glas Og nu holder vi det så konstant på 25 o C, okay o C, 27 o C, vi holder den konstant på 28 o C, 29 o C Hvor kommer alle de huller i min kittel fra? 4. H står for nitrogen, og det er ikke spor brandfarligt, så nu gør vi lige sådan her Michael, er du sød lige at hjælpe her? - Michael?!?! - Miiichaaaeeel!?!? 1. Dette eksperiment er helt ufarligt... Kristina Kinch, 3a 4

5 Hænder af sten Amnesty Internationals (AI) udstilling Hænder af sten havde fra torsdag den 5. februar til lørdag den 7. februar til huse i foyeren foran Nakskov Teatersal samt i Nakskov Biblioteks mødesal. Det var AI s lokalforening for Vestlolland, der havde fået udstillingen til Nakskov. Udstillingen, der består af ca. 700 afstøbninger af børnehænder (af de oprindelige 2.200), omfatter også en række masker samt nogle 2 meter høje skjolde i rustfrit stål. Kunstneren Jens Galschiøt var kunstnerisk vejleder ved tilblivelsen af de mange hænder - et projekt, der tog sin begyndelse i 2001 på initiativ af AI s lokalforening i Odense, som ønskede at illustrere et råb om hjælp. Jens Galschiøt har tidligere vakt stor opsigt på Verdensudstillingen i Sevilla i 1992 med skjoldene, som forestiller menneskeansigter, der bryder gennem stålet: Ånd er stærkere end materie, som Galschiøt selv udtrykte det. Jens Galschiøt er desuden ophavsmand til skulpturen Skamstøtten, der har fået ham udvist af Mexico. Nakskov borgmester, Flemming Bonne Hansen, åbnede udstillingen: Når vi i Danmark med vores materielle velstand har så vanskeligt ved at hele sårene for de børn, der udsættes for vold og omsorgssvigt, er det let at forstå, hvor store problemerne er i den tredje verden, hvor hver dag kan være en kamp for overlevelse. Generalsekretær for AI Danmark, Lars Norman Jørgensen, skulle have talt. Han var imidlertid forhindret og i hans sted talte Aktionschef Erik Sørensen om Amnestys arbejde for menneskerettigheder. Med sig havde han tre unge medlemmer af Projektgruppen, der efter åbningen stod for indsamling af portrætter, der var led i en alternativ underskriftindsamling mod den internationale våbenhandel. Flere godhjertede gymnasieelever benyttede sig af chancen for gøre en forskel - hvor lille den så end syntes. Jens Galschiøt talte længe og varmt om fundamental humanisme ved åbningen af udstillingen. Hans budskab var, at man på et tidspunkt bliver nødt til at sige stop. At trække en grænse og sige her til og ikke længere. Dette er nødvendigt for at forhindre overtrædelser af menneskerettighederne. Man bliver simpelthen nødt til at vælge sådanne overtrædelser fra. I Danmark er det let at foretage et sådant fravalg, da vi nyder godt af, for os, grundlæggende rettigheder som ytringsfrihed. Andre steder i verden ville dette valg have alvorlige konsekvenser, og derfor bør vi i vores sikre del af verden benytte os af vores frihed til at tage et standpunkt! Kristina Kinch og Irene Maja, 3a 5

6 Et historisk tilbageblik ender med: I slutningen af 80 erne opstod tanker at skrive en musical her på Nakskov Gymnasium. Vi var enige om, at det letteste ville være at købe en musical til opførelse. Det kunne være Grease eller West Side Story eller noget helt tredje. Men ikke noget med lave gærder her! Vi ville lave alt selv, og med elevernes hjælp skulle alt, musik, tekster og sange, kulisser og kostumer laves her - af os. Og sådan blev det. Den første musical Svenskerne kommer blev skrevet over de dramatiske begivenheder i 1658, da svenskerne gik over isen ude ved Tårs og marcherede mod Nakskov. Alle i Nakskov troede selvfølgelig, at nu var byens ødelæggelse nær, men svenskerne havde ikke tid til sådan en lille by, når København lå og ventede et par dagsmarcher længere fremme. Men Nakskovitterne ville altså overgive sig - og det lykkedes, da byens udsending nåede svenskerne i Østofte! Musicalen blev en stor succes, så da skolens 75 års fødselsdag nærmere sig, var det oplagt at prøve at skrive om skolen før, nu og i fremtiden. Resultatet blev Skoledrømme, der skildrede livet på Nakskov Gymnasium, som det kunne have formet sig, i 1945, i 1968, i 1983 og i Lige pludselig var det blevet en tradition, at der på Nakskov Gymnasium blev opført en hjemmelavet musical hvert tredje år, så det er blevet til alt 5 musicals - derfor kalder vi det nu en jubilæumskoncert. Mærket - nr. 3 i rækken - var ren science fiction, inspireret af H. G. Wells 6

7 Jubilæumskoncert roman om tidsmaskinen. Med diverse ombygninger og 50 tons skrammel lykkedes det at ombygge teatersalen til en verden langt ude i fremtiden, hvor upstairs - downstairs pludselig fik en helt ny betydning. De lyse og lykkelige over jorden og de mørke og bitre under jorden. Alt sammen meget dystert og knapt nok en happy end, i hvert fald ikke for alle. Der var derimod dømt klart happy end i den næste Maimunas Drøm, på en måde ligeså meget science fiction som Mærket, tidsmaskinen pegede blot bagud og landede i Bagdad år 1000 eller lige der omkring. Alle eventyrets ingredienser var med i røremaskinen og resultatet var en rigtig krydderikage, der duftede af Østens mystik. Inspirationen var Tusind og Én nats eventyr og den næste og (foreløbig?) sidste musical tog også udgangspunkt i litteraturen. Goldings Fluernes Herre om de strandede drenge var udgangspunktet for Guatemala. I musicalen bliver en gruppe unge danskere på oplevelsestur i Guatemalas jungle indespærret af et jordskred og stykket viser, hvor meget - eller hvor lidt - denne afsondrethed påvirker den enkelte. Som I kan se, har vi været langt omkring. Da vi som nævnt har lavet 5 musicals på Nakskov Gymnasium i årenes løb, samtidig med at U- Centret har 25 års jubilæum her i 2004, opstod ideen om at tage et udvalg af sange fra alle 5 musicals og præsentere dem i et brag af en koncert. - Fredag den 12. marts kl. 20 og lørdag den 13. marts kl. 19 (her er gymnasiefest bagefter) er der mulighed for at få en enorm oplevelse med masser af gode sange og god musik. Billetter kan købes på skolens kontor eller ved indgangen. Tag kæresten eller din mor eller begge under armen og kom! Hans Christian Højbjerg Hansen 7

8 Har du klamydia? Opdag det, før det er for sent!!! Det anslås at 1 ud 6 unge under 25 år er smittet med kønssygdommen klamydia og ofte uden at vide det. Bliver man smittet kan det have temmelig alvorlige konsekvenser. Derfor blev der udskrevet en konkurrence blandt eleverne i 1a om hvem der kunne skrive den mest relevante artikel der oplyser om denne kønssygdom. Vinderen blev Pernille Skouenborg og det er hendes artikel der er trykt nedenfor. Martin Selmer Klamydia er en kønssygdom der kan gøre dig steril! Det vil sige at du aldrig vil kunne få børn. Kønssygdommen viser ikke altid symptomer. I Danmark konstateres der årligt tilfælde af klamydia. Lægerne regner med at der er lige så mange uopdagede tilfælde. Det vil sige at du kan blive steril, uden at din krop giver dig nogen advarselstegn. Du vil først opdage det når du gerne vil have børn, men ikke kan lave nogen. Du kan undgå dette. Så tænk før det er for sent! Her er nogle facts du skal være opmærksom på: Kønssygdommen viser ikke altid symptomer. Det vil sige, at du kan være smittebærer uden at vide det. Klamydiabakterien overføres ved ubeskyttet seksuel kontakt. Det eneste præventionsmiddel der beskytter dig mod kønssygdommen er kondom. 8 Klamydiabakterien kan også angribe endetarmen, så analt samleje uden kondom er ikke nogen god ide. Hvis du er kvinde og bliver smittet med klamydia under en graviditet, kan du smitte dit barn. Dette kan give barnet øjenbetændelse og i nogle tilfælde lungebetændelse. Hvis du overhovedet får nogle symptomer, altså advarselssignal, så er det de her: Kløe og/eller svie ved vandladning Hos mænd: Udflåd fra urinrøret. Hos kvinder: Mavesmerter og øget udflåd fra skeden. Men du kan som sagt være smittet uden at få nogen symptomer. Så bliver steriliteten en overraskelse. Derfor er kønssygdommen farlig for mænd: Klamydiabakterien invaderer cellerne i urinrøret og skaber infektion, og dette hindrer sædcellernes gennemgang. Hvis klamydiabakterien ikke bliver behandlet på dette stadie, vil infektionen brede sig, og så kan den beskadige bitestiklerne som opbevarer de færdigudviklede sædceller. Hvis disse sædceller bliver skadede så får manden en dårlig sædkvalitet. Sædkvaliteten kan blive så dårlig at der ikke kan komme børn ud af det. Derfor er kønssygdommen farlig for kvinder: Klamydiabakterien invaderer livmoderhalsens celler og skaber infektion. Denne infektion breder sig til æggelederne, som forbinder æggestokkene med livmoderen. Infektionen hindrer at det befrugtede æg kan passere æggelederen, og så kan det befrugtede æg sætte sig fast i æggelederen i stedet for i livmoderen. Dette kaldes at være gravid uden for livmoderen. Det er livsfarligt for både barnet og moderen. Infektionen kan også være så slem, at æggelederne klistrer sammen og det vil sige at der ikke er nogen passage-mulighed mellem æggestokkene og livmoderen. Ægget har altså ingen mulighed for at komme til at udvikle sig i livmoderen. Og det vil sige at kvinden ikke kan blive gravid. Hvis du tror du er smittet, eller hvis du er i tvivl, så kontakt en læge. Hvis du er en mand, vil lægen foretage en podning fra urinrøret. Hvis du er en kvinde, så vil lægen fortage en podning fra livmoderhalsen. Hvis undersøgelsen viser at du er smittet vil du få en tabletkur. Gør noget ved det! Det er vigtigt at få gjort noget ved kønssygdommen, mens det kan reddes med en tabletkur, for senere kan det være nødvendigt at gøre et kirurgisk indgreb og fjerne hhv. bitestikler hos mænd og æggeledere og æggestokke hos kvinder. Og så er der i hvert fald ikke mulighed for at lave en naturlig graviditet. Det eneste forebyggende middel mod at få klamydia: Brug kondom! Pernille Skouenborg, 1a

9 Politikerbesøg på Nakskov Gymnasium den 25. februar 2004 Vores første projekt flex-dag i år bestod af et besøg fra nogle af Nakskovs toppolitikere, nemlig borgmester Flemming Bonne Hansen og viceborgmester Ebba Rhibar. Besøget tog udgangspunkt i diskussionen vedrørende den kommende strukturreform. Før mødet havde klassen i samarbejde udbedret nogle spørgsmål vedrørende strukturreformen til politikerne og fremsendt dem, så de havde god mulighed til at besvare disse spørgsmål. Da politikerne ankom startede de med en kort præsentation af dem selv og deres politiske karrierer, hvilket vi syntes virkede godt, da det gav os et indblik i deres erfaringer og kvalifikationer. Efter præsentationen gjorde politikerne det klart, at det emne, vi ønskede en debat om, stadig kun var under udarbejdelse, og derfor var alle de fakta, som er nødvendige for at kunne tage et standpunkt, ikke tilgængelige. Dette gjorde, at diskussionen måtte forblive på diskussionsniveau og ikke en fast holdning. Dernæst gennemgik vi de forskellige spørgsmål punkt for punkt. Politikerne var stort set enige i alle spørgsmålene, og eleverne havde heller ikke nogen konkret kritik af deres synspunkter. Dette gjorde det svært at have en diskussion, når alle var enige. Derfor blev mødet mere en udveksling af tanker, ideer og forslag, hvilket var meget lærerigt, da det gav os stof til eftertanke og mulighed for at få bedre forudsætninger for at tage stilling. Gennem spørgsmålene berørte vi mange synspunkter, som talte for og imod de forskellige strukturmodeller, og dette gjorde os klar over, hvad der kunne komme til at påvirke Nakskov positivt og negativt med hver enkelt model. Alt i alt forstod vi, at alle modeller har noget, som vil påvirke os i en negativ retning. Spørgsmålet er så bare: hvad for en, der vil påvirke os mest positivt. Mia og Selma, 3a 9

10 3 in One Spændende vandreudstilling med tre meget forskellige kunstnere hænger i Studiestræde omkring kantinen og administrationen. Bør ses! 10

11 Københavnerekskursion 3x Den 22. januar 2004 drog en flok let fornøjede gymnasiaster og nogle knap så fornøjede hf ere til København for at få en på opleveren (citat: Lars Sonne) og drikke sig selskabeligt berusede (citat: Jakob Krogh). Efter en lang togtur var vi endelig i byernes by, Høje Taastrup. Toget stoppede desværre ikke før den forurenede gangsterby København. På trods af dette startede morskaben allerede kl , da Knak (3x, ham fra videoen) måtte tage benene på nakken, fordi tre terrorister havde stjålet netop den bus der tilfældigvis passerede hans vej. Anders havde allerede sit buskort klart, men da bussen drønede ind over fortovet, hvorefter de tre terrorister begyndte at lunte imod en forsvarsløs Anders, måtte han kaste det fra sig og spæne. Anders klarede den med nød og næppe, efter en tur igennem hække og andet i det ellers så pæne kvarter Nørrebro. Vi fandt senere ud af at fænomenet buskapringer er et stigende problem i København, da vores raske taxichauffør delte sine erfaringer om kriminalitet med os. Alle nåede alligevel sikkert frem til Betty Nansen-teatret hvor vi skulle overvære stykket Misantropen. Stykket havde på sin rolleliste ingen ringere end Ghita Nørby og Bodil Udsen, der begge spillede pragtfuldt. Som vores føromtalte taxichauffør sagde, er Ghita Nørby er en rigtig dejlig pige. Næste dag stod der rundvisning på Betty Nansen-teatret på skemaet. Uden at nævne navne (som fx Danni) var der nogen der kom for sent op og dermed ikke nåede denne ellers pragtfulde rundvisning. Kl stod vi foran Christiansborg, hvor vi blev tjekket i hoved og hofte, inden vi kunne komme ind i Folketinget. Her skulle 3x møde Jytte Wittrock, der viste sig at være en rigtig dejlig dame. Efter et par timer i Jyttes selskab var det tid til at give strøget et visit, inden der var fælless(pisning) på Ankara kl Klasserne 3a, 3x, 3y og 2p spiste herlig mad på Ankara, hvor servicen var helt i top. Aftenens højdepunkt var da mavedanserne Zovir og Igor dansede foran restaurantens gæster. Lars var imponeret over Igors performance, og bestilte fluks danseren og Igor til sin 50års fødselsdag. Som sidste aktivitet på denne udmærkede tur var vi om lørdagen på en muslimsk friskole hvor en oplagt Abdul Wahit tog imod os. Trods hårde gulve, tømmermænd og bare tæer blev en fremragende debat sat i gang. Derefter gik turen hjemad og kl arriverede et tog fyldt med oplyste elever på Nakskov banegård. Kenneth og Kristoffer, 3x 2HF Efter ankomsten til København i bumletog spredte vi os som forvirrede høns ud i Københavns gader og stræder. Her gjaldt det om at gennemskue trafikken, og det var vi nogle, der var så heldige at have hele aftenen til. Torsdag havde vi nemlig friaften, så vi trodsede følelsen af at være inkarnerede bonderøve og begav os ud i byen. Fredag skulle vi bl.a. ind og se en klunkelejlighed, hvor vi iført sutsko blev guidet igennem de vante rammer for det bedre borgerskab anno Herefter blev vi af Lars Boye slæbt med på McDonald s og herfra videre ind-ud-forbi Vor Frelsers Kirke og ud på Christiania. En lokal viste os rundt og fortalte historien om stedet og dets beboere. Det var meget fascinerende, og selv om billedet primært var præget af hashere og løse hunde, fik man en vis respekt for stedet og folkene derude. Efter to timers rundtur nåede vi lige at tø op på Café Nemoland, inden vi skulle videre. Vi var på Nørrebros Teater og se forestillingen Elling og Kjell Bjarne - en sjov fortælling om to tosser, der måtte klare sig selv. Herefter gik turen hjem i seng, for lørdag formiddag skulle vi ud og høre en vis Abdul Wahid fortælle om det at være muslim [mås-lim], som han udtalte det, inden vi kunne rejse hjem til Nakskov... hvis ikke en del klogere, så om ikke andet en del fattigere. Trine, 2q 11

12 Nakskov Spøgelsesjæger Forbund For nylig havde jeg mulighed for at opleve en af menneskehedens største bedrifter på min egen krop: Jeg havde ferie. Og hvad brugte jeg så al den ekstra tid på? Jeg tog mig endelig sammen til nogle af alle de godgørende formål, jeg så længe har brændt for at sætte tænderne i, såsom at bygge huse til de hjemløse, tosse rundt med retarderede hundehvalpe, udføre frivilligt arbejde på den lokale abortklinik og mange andre lignende projekter. Dette betød naturligvis, at jeg ikke havde tid til at skrive endnu en informerende Livslektie til skolebladet, men da mine medredaktører alle er rationelle og forstående mennesker, havde de ingen problemer med dette. Og jeg er sikker på, at brandbomben, der smadrede min cykel, og patronerne med min navn på, der ligger i min postkasse hver morgen, blot er deres måde at sige Fortsæt det gode arbejde! på. Min manglende moralprædiken vil naturligvis betyde hårde tider for os alle, men jeg stoler på, at Kristina og Co. vil være i stand til at træde i mit sted som moralens vogter, og jeg er sikker på, at de vil gøre det med en kærlig, men bestemt, jernnæve. Nu spørger I sikkert: Hvorfor skulle vi interessere os for, hvad en indbildsk 3a er laver? Vi hader dig, og håber du dør en langsom og pinefuld død, luder-spasser-idiot-tæve! Hvis I, mine kære venner, er søde at springe til næste afsnit, er jeg sikker på, at jeres glubende appetit efter hard-hitting reportager vil blive stillet. Ud over at hækle luffer til hjemløse og kurere små børn med kræft i min ferie, var jeg også ret så aktiv på et andet felt: Udforskning af paranormal aktivitet. Lige siden jeg for fem år siden opdagede, at jeg altid (oftest når solen skinner) forfølges af en underlig, skræmmende skygge, som folk siger er min egen, men som jeg udmærket godt ved er Jack the Ripper s 12 onde ånd, har jeg været interesseret i det uforklarlige og mystiske. Derfor stiftede jeg i min ferie Nakskov Spøgelsesjæger Forbund sammen med ingen ringere end Kristina- Det er en sammensværgelse! -Kinch. Herefter gik det som smurt i årgangsvaseline, og straks meldte Thomas Gåsse Gustafsen sig som første (og som det senere skulle vise sig eneste) medlem. Åbenbart hjemsøges hr. Gustafsen af sin afdøde kanins spøgelse, hvilket resulterer i, at han grisser sit sengetøj til. Og hvad er mere naturligt for en ungersvend, der ikke gider vaske sengetøj hver dag, end at melde sig ind i Nakskov Spøgelsesjæger Forbund i håbet om at slippe af med denne forbandelse? (Til alle jer matematikere, der nu sidder og prøver at finde et logisk svar, kan jeg afsløre, at ovenstående var et retorisk spørgsmål. Det betyder, at svaret er underforstået, og at mit ord er lov, så drop det!) Bevæbnet med den nyeste spøgelsesjægerteknologi var vores klub klar til at afdække mange skræmmende hemmeligheder. Hvor Kristina og jeg er garvede spøgelsesjægere, var Thomas ganske grøn (også) på dette område. Men som I, kære læsere, vil se, fik vi heldigvis rig lejlighed til at indvie ham i den ædle spøgelsesjægerkunst. Her er blot et par af de utallige undersøgelser, vi fuldførte. Historien om den hjemsøgte villa: Denne gamle faldefærdige villa blev bygget i det 18. århundrede og har en forfærdelig fortid, som siges at forfølge alle, der bebor den. Oprindeligt blev villaen bygget af familien Eisenstein, men allerede fra starten blev familien ramt af ulykker. Lord Eisenstein (ja, der har boet en lord i Nakskov - get over it!) var gift og havde tre små døtre. Ifølge legenden spiste Lord Eisenstein en dag en dårlig og FORBANDET! jordnød og blev sindssyg. I sin vanvittige tilstand myrdede han sin familie med en økse og hoppede så i døden fra husets tag. Huset stod tomt i mange år, indtil familien Hansen flyttede ind i De led frygteligt under de forfærdelige ånder, der stjal bogmærker, så familien ikke kunne huske, hvor i bogen de var kommet til. Ånderne blev også ved med at tænde lyset, hvilket fik elregningen til at nå astronomiske højder. Juleaftensdag, da fru Hansen var i gang med middagen, spiste spøgelserne alle de brunede kartofler og ødelagde på den måde hele højtiden. Familien kunne ikke klare mere og flygtede fra villaen, der har været forladt lige siden. Nakskov Spøgelsesjæger Forbunds rapport: Da disse spøgelser lod til at være særdeles aggressive, tog vi alle nødvendige forholdsregler, før vi begyndte efterforskningen. Vi sikrede os, at alle vores instrumenter var kalibrerede, og vi tog et langt karbad i vievand. Vi tog også nogle sværd med, selvom vi godt var klar over, at de er ubrugelige mod spøgelser, men nu havde vi lige brugt så mange penge på dem, og så så de også ret seje ud. Vores klub arriverede ved villaen kort før midnat og oplyste entreen med vore lommelygter. Pludselig hørte vi en uhyggelig stønnelyd og skreg som de skolepiger, vi er. Lynsnart rakte vi ud efter vores trofaste spøgelsessværd. Thomas sked i bukserne (igen!). På netop dette tidspunkt begyndte vores spøgelses-ometer at opfange et højt niveau af elektromagnetisk energi nær biblioteket. Vi løb hurtigt derhen (eller rettere: Jeg og Kristina løb og Thomas vraltede), men fandt ingenting. På mystisk vis ringede min mobiltelefon netop da. Det viste sig, at det var min mor, der gerne ville

13 bunds i denne sags underlige omstændigheder. Vi gjorde os klar til det store eventyr ved at binde vores sværd om livet, iføre os vores spøgelsessikrede undertøj og tvinge Thomas til at iføre sig en voksenble. Vi hoppede ind i spøgelsesmobilen, men opdagede hurtigt, at en sådan slet ikke fandtes, hvorefter vi cyklede ud til kirkegården, mens vi skældte os selv ud over, at have spildt så mange penge på en fantasibil. Vores kilder havde informeret os om, at kirkegården var at finde i Nykøbing, men da vi nåede til Maribo, gad vi ikke rigtig køre længere. Så i stedet kørte vi hjem igen og drak varm kakao. Vi fandt ingen tegn på paranormal aktivitet på den hjemsøgte kirkegård. vide, hvornår jeg kom hjem. Det ødelagde stemningen lidt. Så vi tog et par billeder og forlod huset. Nu kommer det rigtig underlige: Da vi kørte hjem, var der rødt ved ALLE de lyskryds vi skulle igennem! Jeps, alle to! Jeg er overbevist om, at det må være de onde ånder, der i deres vrede over at være blevet forstyrret i deres søvn står bag dette. Da vi gennemgik de billeder, vi havde taget, faldt vi over dette ekstremt uhyggelige billede: Uhyggelighedsfaktor: (Et ekstra spøgelse pga., at jeg og Kristina var nødt til at lugte til Thomas beskidte undertøj på vejen hjem.) Historien om den uhyggelige kirkegård: Kirkegårde er altid et godt sted, hvis man vil finde restløse ånder, der tosser rundt i natten. Denne særlige kirkegård siges at være hjemsted for en hel flok ånder, der må have virkelig ubekvemme kister, da de tilbringer mere tid over jorden end under den. Mange unge par parkerer deres biler tæt ved kirkegården, så de kan snave i fred, men finder i stedet sig selv i kløerne på de hævngerrige ånder. Et par, der gerne vil forblive anonyme, husker at have hørt kæderaslen, mens de råhyggede på bagsædet af en gammel Ford Escort. Ni måneder senere fødte kvinden en mulatbaby, selvom faren ikke var af den sorte overbevisning! Endnu en mystisk historie kommer fra kirkegårdens graver. Han beskrev lyde, der kom fra mausoleet og mindede om sorgfulde råb. Da han undersøgte lydene, skød der kugler af rent, hvidt lys ud af mausoleet. En af kuglerne blev til en dæmon og satte ild til en bakke i nærheden, mens en anden blev til en smuk enhjørning, der bar ham i sikkerhed oppe i skyerne. Selvom graveren også var på syre, følte både Kristina og jeg (Thomas mening er naturligvis irrelevant), at hans observationer fortjente at blive undersøgt. Nakskov Spøgelsesjæger Forbunds rapport: Alle klubbens medlemmer var virkelig opsatte på at komme til Uhyggelighedfaktor: (Det var meget kold at køre frem og tilbage mellem Nakskov og Maribo, og på et tidspunkt lavede Kristinas cykel en VIRKELIG underlig lyd.) Selvom disse efterforskningsrapporter måske får det til at lyde som om, at spøgelsesjagt bare er sjov og spas, skal I dog vide, at det er det IKKE! Vi tager vores efterforskningsarbejde yderst seriøst og ved, hvad vi laver - det er jo ikke for sjov, vi sidder og ser Strengt Fortroligt dag ud og dag ind, vel? Vi er stolte over at være efterforskere af paranormal aktivitet, og vi har endda købt nogle badges, som vi kan sætte på vores tøj, så vi ligner en rigtig klub. Hvis I er interesserede i at melde jer ind i Nakskov Spøgelsesjæger Forbund, må I henvende jer til Kristina, da jeg har tænkt mig at fortsætte mit utrættelige velgørende arbejde. Når I læser dette, er jeg på vej til Afrika for skaffe mad til sulte børn og bekæmpe onde krigsherrer, som f.eks. Nestlee. - ENJOY! Irene Maja, 3a 13

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Race report fra Triple Ironman i Lensahn

Race report fra Triple Ironman i Lensahn Race report fra Triple Ironman i Lensahn Jeg vil her skrive lidt om projektet 3 double ironman - fra ide til handling. Da jeg i 2011 gennemførte Copenhagen Challenge, var det en super fed oplevelse, og

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER GODE TANKER GODE FØLELSER HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER Vi har ofte nogle tvangstanker, som kører rundt i hovedet på os. Nogle gange bliver vi ved med at få disse tanker om

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Uge

Uge Nyhedsbrev Michael Skolen Uge 4 2016 www.michaelskolen.dk/nyhedsbreve/nyhedsbreve/ 7. klasse har været i teateret. Her er nogle af deres anmeldelser/reaktioner Mandag den 18. januar var min klasse og jeg

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43

FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE. 28.10.2011 Uge 43 FREDAGSBREV STOKKEMARKE FRISKOLE 28.10.2011 Uge 43 8. kl. har været en tur i København. De besøgte Folketinget og Christiania. Der kommer mere fra deres tur i uge 45. England blev årets vinder på motionsdagen.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010

Bønner, skrevet under Per Vibskovs gudstjeneste i DR Kirken 6. søndag efter påske 2010 Følgende bønner blev læst op: Hey Maestro Hjælp mig til at finde tiden til andre... Yo J.K & Crew Tak for styrken til at gennemføre! Hjælp mig til at smide den kærlige kraft, du har begavet mig med, videre

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L En stol for lidt (FINAL DRAFT) af Klostermarkskolen 8L SCENE 1 HOS AFTEN Maja og Matthias står inde på Majas værelse. De er ved at sige farvel. Det har været rigtig hyggeligt idag. Ja, det har det vel..

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu dankinkbh.dk - Danmark-Norge fortsat som kongerige eller en del af Sverige? 2 Vaskekonen fra Vestergade Jeg sad og vaskede en masse tøj i køknet

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere