Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0"

Transkript

1 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0

2 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd Applikatinen Applikatinens rbusthed Ansvar fr afvikling Evnen til at håndtere fejl Systemversigt Frberedelse Frberedelse De fire faser Fase 1 Opstart Fase 2 Brevstemmehåndtering Fase 3 Valghandling Fase 4 Knslidering ved frit brdvalg Fejlhåndtering Efter vergang til Fast brdvalg Cpyright KMD A/S Side 1 KMD Digital Valgliste vers. 2.1

3 Frrd Frrd Det er målet med denne beskrivelse at skabe en verrdnet systemfrståelse, dvs. frståelse af, hvrledes løsningen er skruet sammen g fungerer, g hvrledes løsningen skal afvikles, såvel under nrmale frhld, sm i tilfælde af, at der pstår fejl. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 2

4 Applikatinen 1 Applikatinen KMD Digital Valgliste er en decentral applikatin, der er designet til afvikling en enkelt dag, g med pnåelse af størst mulig rbusthed. Den samlede rbusthed på valgdagen er et resultat af applikatinens rbusthed kmbineret med det anvendte udstyr, samt brugernes evne til at håndtere løsningen, herunder håndtere den nrmale drift, samt håndtere eventuelle fejl, der måtte pstå på valgdagen. Hvis der pstår prblemer, skal disse meget hurtigt kunne afhjælpes, da der ikke er mulighed fr at løse prblemerne senere g afvikle applikatinen en efterfølgende dag, g hvis prblemerne ikke kan løses hurtigt, skal der være en veldefineret fall back prcedure. 1.1 Applikatinens rbusthed Kravene til afvikling af KMD Digital Valgliste har resulteret i en løsning, hvr der er gjrt en række tiltag fr at sikre den nødvendige rbusthed, herunder: Data gemmes på simple filer, derved undgås kmplekse databasepsætninger. På selve valgdagen afvikles KMD Digital Valgliste i et lukket netværk, der beskytter md eksterne risici, løsningen afvikles uden adgang til eksternt net (internet eller CAP/IP). PC erne er nrmalt frbundet via et lkalt netværk (herefter kaldet nettet), men hvis nettet bryder sammen, kan de enkelt pc er frtsætte uafhængigt af de øvrige pc er (autnmt). Det anbefales af løsningen afvikles på bærbare pc er, således at pc erne kan køre videre i tilfælde af krtere strømsvigt. På valgdagen psamles alle fremmøderegistreringer på t pc er, således at svigt af en enkelt pc ikke vil stppe afviklingen. Alle andre data end fremmøderegistrering er kpieret ud til alle pc er. En række fejlsituatiner er gennemtænkt, g der er udarbejdet prcedurer, der sikrer gennemførelse med størst mulig itunderstøttelse, idet understøttelsen kan gå fra frit brdvalg ver fast brdvalg til ingen it-understøttelse (papirbaseret afvikling). 1.2 Ansvar fr afvikling KMD Digital Valgliste afvikles i et lukket netværk, g kmmunen er selv ansvarlig fr at afvikle alle faser g aktiviteter i den krrekte rækkefølge. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 3

5 Applikatinen 1.3 Evnen til at håndtere fejl I frhld til fejlhåndtering, bør kmmunen på frhånd afklare sit ambitinsniveau, således at der ikke pstår unødvendige kriser på valgdagen. Her er t yderpunkter: Lavt ambitinsniveau Hvis der er få/ingen IT-ressurcer til rådighed på afstemningsstedet, g der ikke er tid g energi til at frberede sig på de mulige tekniske fejlsituatiner, så anbefales det, at man på frhånd beslutter, hvad man vil stille p i en fejlsituatin. Et lavt ambitinsniveau er, at hvis der pstår en fejl, så genstartes applikatinen på pc en, g hvis dette ikke løser prblemet, så vergår man til papirbaseret afvikling af valget. Højt ambitinsniveau Hvis kmmunen har stillet de nødvendige IT-ressurcer til rådighed på afstemningsstedet, g eventuelt har tid g energi til at eksperimentere med frskellige fejlsituatiner inden valget, så vil kmmunen være bedre frberedt til det kmmende valg, g vil være i stand til effektivt at håndtere de fleste fejl på valgdagen. Hvis der pstår fejl på valgdagen, må der frventes et betydeligt pres fr en hurtig afklaring g løsning. Tidspresset vil betyde, at det kan være vanskeligt eller umuligt. Derfr er det vigtigt, at ambitinsniveauet er afklaret inden valghandlingen startes. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 4

6 Systemversigt 2 Systemversigt Kravene til rbusthed afspejler sig i den valgte arkitektur, der fremgår af systemversigten. Systemversigt CAP/IP KMD PC med KMD Digital Valgliste Knfiguratin USB-nøgle Lukket netværk Valgtilfrrdnedes pc er med KMD Digital Valgliste Valgsekretærs pc med KMD Digital Valgliste Systemversigten viser følgende elementer: KMD Den digitale valgliste, samt de fleste knfiguratinsplysninger verføres fra KMD. PC med adgang til KMD via CAP-IP KMD Digital Valgliste Knfiguratin En applikatin, der benyttes til at knfigurere KMD Digital Valgliste samt verføre data fra KMD. USB-nøgle USB-nøgle til verførsel af fire filer fra KMD Digital Valgliste Knfiguratin til valgsekretærens pc. Der anvendes én USB- nøgle pr. afstemningssted. USB-nøglen anvendes gså til knslidering. USB-nøglen må ikke være krypteret. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 5

7 Systemversigt Lukket netværk Der etableres et lukket netværk på afstemningsstedet Valgsekretærs pc Valgsekretærens pc placeret i det lukkede netværk De valgtilfrrdnedes pc er De valgtilfrrdnedes pc er placeret i det lukkede netværk KMD Digital Valgliste Den primære applikatin der benyttes under afstemningen. Applikatinen installeres på valgsekretærens g på de valgtilfrrdnedes pc er. Skannere Skannere til skanning af valgkrt Printer Til udskrivning af erstatningsvalgkrt KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 6

8 3 Frberedelse 3.1 Frberedelse Det nødvendige udstyr skal installeres. Tidligere er det blevet fastlagt hvr mange pc'er, der skal anvendes på det enkelte afstemningssted, så teknikeren kan klargøre afstemningsstedet på frhånd. PC erne psættes i et lukket net med faste pc-navne g IPadresser. Applikatinen KMD Digital Valgliste installeres på alle pc'er. De fire filer sm indehlder knfiguratinsplysninger, afsnitsrller, brevstemmer g digital valgliste kpieres til valgsekretærs pc. Applikatinen startes på valgsekretærs pc. Efterfølgende startes valgtilfrrdnedes pc'er, der nu bliver pdatere med infrmatinen fra valgsekretærens pc vedrørende digital valgliste, afsnitsrller g knfiguratinsplysninger. Fra dialgen Overvågning på valgsekretærs pc kan følgende kntrlleres: Netværksfrbindelse fra valgsekretærens pc Status på alle pc er. Dbbeltklik på hver pc fr detaljer. Under detaljer ses bl.a. tidsstemplinger fr vigtige hændelser. Status på master g backup fr alle afsnit KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 7

9 4 De fire faser I dette kapitel beskrives de prcesser g aktiviteter i de fire faser, der afvikles på valgdagen. Aktiviteterne gennemgås i en naturlig rækkefølge, der skal verhldes. De fire faser Fase 1 Opstart Fase 2 Brevstemmehåndtering Fase 3 Valghandling Fase 4 Knslidering Systemet arbejder med 4 faser, der skal gennemføres i den viste rækkefølge. Indenfr hver fase er der en række prcesser g aktiviteter, der vil blive beskrevet i de følgende afsnit. Skift mellem faserne sker via dialgen Kntrller tilstand, der tillader, at der skiftes til næste fase, mens det er ikke muligt, at skifte tilbage til en tidligere fase. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 8

10 4.1 Fase 1 Opstart Fase 1 Opstart på afstemningsstedet Etabler afstemningssted Start KMD Digital Valgliste på valgsekretærens pc Start KMD Digital Valgliste på de valgtilfrrdnedes pc er Kntrllér Installatin Slut: Kl. 18 aftenen før valgdagen Etabler afstemningssted Tekniker flytter udstyret til afstemningsstedet g tester udstyret. Denne aktivitet kan evt. være gennemført tidligere. Start KMD Digital Valgliste på valgsekretærens pc Tekniker starter applikatinen g lgger ind sm valgsekretær. Start KMD Digital Valgliste på valgtilfrrdnedes pc er Når KMD Digital Valgliste startes på de valgtilfrrdnedes pc er, bliver pc erne pdateret med de nyeste data fra valgsekretærens pc. Alle pc er er nu synkrniserede. Kntrllér installatin Tekniker kntrllerer, at der er adgang til alle pc er i nettet. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 9

11 Via dialgen Overvågning kntrlleres: Netværksfrbindelse fra valgsekretærens pc Status på alle pc er Dbbeltklik på hver pc fr detaljer. Under detaljer ses bl.a. tidsstemplinger fr vigtige hændelser. Status på master g backup fr alle afsnit Via dialgen Statistik kntrlleres antal vælgere. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 10

12 4.2 Fase 2 Brevstemmehåndtering Om mrgenen starter valgsekretæren applikatinen g skifter til Fase 2 brevstemmehåndtering via dialgen Kntrller tilstand. Efter skift til Fase 2 kan der ikke skiftes tilbage til Fase 1. Fase 2 Brevstemmehåndtering Start: Om mrgenen på valgdagen Start KMD Digital Valgliste på valgsekretærs pc Skift til fase 2 Brevstemmehåndtering Behandl brevstemmer Opdater vælgere Start KMD Digital Valgliste på de valgtilfrrdnedes pc er Kntrllér installatin Distribuer brevstemmer Udskriv valgliste Verificer fase 2 Brevstemmehåndtering Slut: Før kl. 9 på valgdagen KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 11

13 Behandl brevstemmer Brevstemmer fra KMD BrevStemmePrtkllen er verført fra KMD under Frberedelse. Valgsekretæren fretager de sidste justeringer via dialgen Behandl brevstemmer, der giver mulighed fr at prette, ændre g slette brevstemmer. De sidste justeringer er nu indarbejdet i filen Brevstemmer.lmx på valgsekretærens pc. Opdater vælgere Valgsekretæren fretager de sidste justeringer til valglisten via dialgerne Opret vælger, samt Ændr vælger, der er en underfunktin til Søg i valgliste. De sidste justeringer er nu indarbejdet i filen DigitalValgliste.lmx på valgsekretærens pc. Start KMD Digital Valgliste på de valgtilfrrdnedes pc er Når KMD Digital Valgliste startes på de valgtilfrrdnedes pc er, bliver pc erne pdateret med de nyeste data fra valgsekretærens pc. Alle pc er er nu synkrniserede. Kntrller installatin Valgsekretæren kntrllerer, at der er adgang til alle pc er i nettet. Via dialgen Overvågning kntrlleres: Netværksfrbindelse fra valgsekretærens pc Status på alle pc er. Dbbeltklik på hver pc fr detaljer. Under detaljer ses bl.a. tidsstemplinger fr vigtige hændelser. Status på master g backup fr alle afsnit Via dialgen Statistik kntrlleres antal vælgere. Distribuer brevstemmer Valgsekretæren skal distribuere brevstemmer én g kun én gang via dialgen Kntrller tilstand. Når brevstemmerne distribueres, prettes fremmøderegistreringer i master, backup g på valgsekretærs pc fr de relevante afsnit. Udskriv valgliste KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 12

14 Valgsekretæren udskriver eventuelt en valgliste til brug fr papirbaseret afvikling af valghandlingen via dialgen Vis valgliste. Valglisten vil afspejle de sidste justeringer af valglisten, samt brevstemmerne, såfremt den udskrives efter at brevstemmerne er distribueret. På dette tidspunkt har valgsekretærens pc nk ikke adgang til en hurtig printer, så det kan vervejes at danne en printfil, f.eks. i PDF-frmat, g flytte printfilen til en pc med adgang til en hurtig printer. Verificer fase 2 Brevstemmer Via dialgen Statistik kntrlleres antal vælgere g antal brevstemmer. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 13

15 4.3 Fase 3 Valghandling Fase 3 Valghandling er den centrale fase, der er blevet frberedt i de t fregående faser. Fasen bygger på en arbejdsdeling mellem valgsekretæren g de valgtilfrrdnede, der hver har deres arbejdspgaver, ligesm der er en klar arbejdsdeling mellem pc erne, hvr valgsekretærens pc kan vervåge g kntrllere, mens de valgtilfrrdnedes pc er psamler fremmøderegistreringer på master g backup pc er fr hvert afsnit. Valgsekretærens pc skal være lgget på med brugerprfilen valgsekretær, fr at få adgang til de relevante menuer g dialger. Lgin er beskyttet med en kde. De valgtilfrrdnede skal være lgget på med prfilen Valgtilfrrdnet. Lgin er beskyttet med en kde. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 14

16 Fase 3 Valghandling består af følgende aktiviteter: Fase 3 Valghandling Start inden kl. 9 på valgdagen Valgsekretær: Skift til fase 3 Valghandling Valgsekretær: Kl. 9 Lås p fr fremmøderegistrering Valgtilfrrdnet: Registrer fremmøde Valgsekretær: Udskriv erstatningsvalgkrt Vis fremmødestatistik Overvåg afstemningssted Vis valgliste Søg valgliste Opret vælger Ændre vælger Valgsekretær: Lås fr fremmøderegistrering Slut Aktiviteterne beskrives på de følgende sider. Skift til fase 3 Valghandling Valgsekretæren skifter til Fase 3 Valghandling via dialgen Kntrller tilstand. Efter skift til fase 3 kan der ikke skiftes tilbage til fase 2. Lås p fr fremmøderegistrering Valgsekretæren skal låse p fr fremmøderegistrering via dialgen Kntrller tilstand, når valghandlingen starter, fr at give adgang til de valgtilfrrdnede. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 15

17 Registrer fremmøde Den valgtilfrrdnede registrerer fremmøde via grundbilledet. Udskriv erstatningsvalgkrt Valgsekretæren udskriver erstatningsvalgkrt via dialgen Søg i valgliste eller i dialgen Ændr vælger efter søgning via dialgen Søg i valgliste. Vis Valgliste Valgsekretæren kan under hele valghandlingen se den pdaterede valgliste g evt. danne en pdf fil g/eller printe valglisten. Vis Statistik Valgsekretæren kan se fremmødestatistikken, samt andre statistiske plysninger, via dialgen Statistik. Overvåg afstemningssted Valgsekretæren kan vervåge afstemningsstedet via dialgen Overvågning. Ved at klikke på de enkelte pc er bliver der adgang til detailstatus. Opret vælger Valgsekretæren kan prette vælgere via dialgen Opret vælger.opret vælger medfører, at valglisten distribueres til de valgtilrdnedes pc er. Ændr vælger Valgsekretæren kan ændre vælger via dialgen Ændr vælger efter udsøgning i Søg i valgliste. Der kan enten ændres i vælgerstatus g/eller stemmestatus. Ændr vælgerstatus medfører, at valglisten distribueres til de valgtilfrrdnedes pc er. Lås fr fremmøderegistrering Der låses når valghandlingen er afsluttet, eller der skal fretages skift i valgtilstand. Valgsekretæren låser via dialgen Kntrller tilstand. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 16

18 4.4 Fase 4 Knslidering ved frit brdvalg Fase 4 Knslidering består af følgende aktiviteter: Fase 4 Knslidering - Frit brdvalg Skift til fase 4 Knslidering Sæt USB nøgle i valgsekretærs pc Knslider Skift til fase 4 Knslidering Valgsekretæren skifter til fase 4 knslidering via dialgen Kntrller tilstand. Dette signalerer, at afstemningen er afsluttet, g der spærres fr fremmøderegistrering. Efter skift til fase 4 kan der kun skiftes tilbage til fase 3 før Knslider er valgt. Sæt USB nøgle i valgsekretærs pc USB nøglen sættes i, da der autmatisk gemmes knslideringsdata på både pc g USB nøgle. Knslider Data gemmes på både valgsekretær pc g USB nøgle Udver indhld af datamappe dannes følgende: Valgliste Statistik Hændelseslg KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 17

19 5 Fejlhåndtering Her er en versigt ver fejlsituatiner med plysning m, hvilken valgtilstand der skal skiftes til: Permanent fejlsituatin Fejl på netværk Fejl på valgsekretærs pc Fejl på t pc er, således at der hverken er adgang til master- eller backupdata fr et afsnit Skift til Fast brdvalg (alle pc er) Fast brdvalg (alle pc er) Papirbaseret valgafvikling (alle pc er) Fejl på en valgtilfrrdnedes pc er efter vergang til fast brdvalg Papirbaseret valgafvikling (alle pc er) 5.1 Efter vergang til Fast brdvalg Nye vælgere prettes på højeste valgbrd Nye vælgere prettes traditinelt på det højeste valgbrd. Ved Fast brdvalg udpeges den valgtilfrrdnedes pc, der har det højeste afsnit, til denne pgave. Valgsekretærpgaver der skal udføres på de enkelte pc er Uden adgang til nettet er valgsekretæren nødt til at udføre ngle af pgaverne på de valgtilfrrdnedes pc er. Knkret drejer det sig m alle pgaver, der pdaterer data, f.eks. Opret vælger, Ændr vælger, Kntrller tilstand mm. Valgsekretærpgaver, der frtsat kan udføres på valgsekretærens pc Opgaver, der ikke pdaterer data kan frtsat udføres på valgsekretærens pc, f.eks. søg vælger g udskriv erstatningsvalgkrt. Inden udskrivning af valgkrt skal valgsekretæren fretage en søgning på den pc, der er ansvarlig fr afsnittet, fr at sikre sig, at vælgeren ikke har stemt. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 18

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1 KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Konfigurer afstemningssted... 3 1.1 Konfigurer afstemningssted og overfør data... 3 1.2 De

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt. Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst... 1 CD/DVD ens indhld... 1 Systemfrudsætninger... 3 Knventiner i denne håndbg... 3 Tips g advarselshenvisninger...

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5.5 GPal Navigatr Versin 5.5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 Tips g advarselshenvisninger...4

Læs mere

Velkommen til Det Levende Søkort - New Generation

Velkommen til Det Levende Søkort - New Generation Velkmmen til Det Levende Søkrt - New Generatin Denne vejledning intrducerer dig til Det Levende Søkrt New Generatin (DLS NG), g er udarbejdet på basis af DLS NG prgramversin 1.1/april 2013. Har du kmmenterer

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter Brugervejledning Trådløst Internet musikcenter ClAssic V Wi-Fi LAN FM DAB/DAB+ (findes ikke på alle mdeller) Get lcal bradcast f yur favurite channels frm anywhere in the wrld Cpyright OXX Digital 2008

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Årsafslutning i PingWin / Stellar

Årsafslutning i PingWin / Stellar Årsafslutning i PingWin / Stellar Åbn nyt regnskabsår Følgende er kun aktuelt fr de klinikker, der starter regnskabsåret 1. januar, men vejledningen kan selvfølgelig bruges efter samme princip ved regnskabsskift

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o Kursus i CMSimple 2.9SE - Mads Bischff, Safi.dk Indhld: Velkmmen Klar parat Indhld & frm Skitse ver hjemmesiden Km igang Lgin på hjemmesiden Skriv/redigér en side Lav nye sider Indsæt et ft på siden Link

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere