Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen i øjeblikket. Vi var Ca. 50 mand samlet over de to dage, og tilbagemeldingerne har været meget positive. Et resume af møderne er vedhæftet til sidst i dette nyhedsbrev. Organisering. Vi har i klubben siden vi startede op været enige om at alle skulle have tid til at finde ud af hvad der var op og ned i hele problematikken omkring fagligt ståsted. Dette har betydet at vi ikke har skelnet til folks faglige ståsted når de henvendte sig, og når vi sendte materialer ud. Vi kan og vil dog ikke længere forsvare overfor vores medlemmer at vi bruger tid og penge på sager for kollegaer som ikke er organiseret hos os, og vi har derfor i bestyrelsen besluttet at vi fremover kun sender fagblad, spørgeskemaer Osv. Til vores medlemmer. Kollegaer der er organiseret andre steder må så søge information og indflydelse der. Det skal understreges at vores døre og telefoner selvfølgelig altid er åbne for alle vores kollegaer uanset fagligt ståsted, hvis det gælder en kop kaffe eller en hyggesludder. Pension. Klubben har fået en henvendelse fra 738 Per Lindhart, som gerne vil påtage sig hvervet som KbaK s pensionsmand. Planen er nu at vi får klædt Per på, og så bliver han vores repræsentant i alt omkring pension. I næste nummer af vores fagblad vil emnet pension også blive berørt, og det er et område der fylder meget i Teknik og service sektoren op til OK 11.

2 OK 11. De indledende møder vedrørende OK 11 har været afholdt, og vi er i fuld gang med at klæde os på til bistå Foa i kampen for et OK resultat der gerne skulle afspejle sig i vores hverdag. Det er ikke nogen hemmelighed at vi har følt os overset de sidste par gange, og vi vil kæmpe hårdt for at det bliver Brand og ambulancefolk der bliver et af hovedtemaerne denne gang. Vi arbejder på et OK 11 skema som vil blive sendt ud til alle Foa medlemmer. Her vil man kunne komme med de ønsker og forslag man eventuelt måtte have til de kommende overenskomstforhandlinger. Alle klubbens tillidsfolk er inviteret til to seminarer der omhandler OK 11, så der skulle være mulighed for at vi bliver klædt godt på. Fagblad. Næste nummer af vores nye fagblad er lige på trapperne, og i har noget at glæde jer til. Takket være et kæmpe arbejde fra 502 Andreas som er redaktør på bladet, er det nye blad virkeligt et der hæver standarden til et hidtil uset niveau. Giv meget gerne feedback på bladet ris/ros, og husk at det er jeres blad. Har du en god ide til en artikel, så skriv den eller giv klubben besked, så laver vi den sammen. Ambulancetjenesten. Klubben har udarbejdet et spørgeskema omhandlende ambulanceturnus samt trivslen i ambulancetjenesten generelt. Vi forventer at sende skemaet hjem til jer sammen med det nye nummer af fagbladet. Skemaet skal returneres til klubben i den vedlagte svarkuvert, eller med intern post. Nordisk samarbejde. Klubben deltog i dagene marts i en KNS konference på Bymosehegn. KNS er en styregruppe der varetager kommunalt nordisk samarbejde. Denne konference var for og om kommunale brandfolk, og det var meget lærerigt at høre hvilke problemer de andre Nordiske brandfolk slås med. Der er vedhæftet et kort referat fra konferencen sidst i dette nyhedsbrev, referatet er skrevet af Asger Poulsen fra Foa i Roskilde.

3 Samarbejde landet. Vi har fået et godt samarbejde op og køre med en stor del af landets øvrige kommunale brandvæsener, og vi har fået æren af at være værter for årets landsbrandmandsmøde i september måned. Landsbrandmandsmødet kører over to dage, og vi forventer op mod 50 gæster fra de forskellige brandvæsener i landet. Det er en stor fordel at vi mødes i de officielle samarbejdsforms, da vi her har mulighed for at holde hinanden orienteret om hvad der rør sig på vores arbejdspladser. Supvagter. Som tidligere nævnt har ledelsen besluttet at udrykningskontoret selv sætter den ene af vores Supvagter ud i år. Grundet stort arbejdspres på udrykningskontoret, har man ikke kunne nå at udsætte folk til deres supvagt endnu, men udrykningskontoret forventer at starte op på det inden for den næste uge. Vi har gjort brandvæsenet opmærksomme på at vi fremafrettet forventer at blive taget med på råd hvis der ændres i måden man afvikler og planlægger Supvagter på. Dette har de taget til efterretning. Vagtcentralen. Man har på vagtcentralen oplevet en stigning i tilfælde af vogne der ved vagtens start af - prøver deres alarmknap, og det må siges at være en positiv tendens. Fra vores kollegaer på vagtcentralen lyder en opfordring til at endnu flere vænner sig til at afprøve deres alarmknap ved vagtens begyndelse. Endvidere gør de fra vagtcentralen opmærksom på at i endeligt må ringe ind hvis i står i marken og har brug for hjælp af den ene eller den karakter. Husk de er også vores sikkerhed i en ellers usikker verden. Du kan tilmelde dig dette nyhedsbrev ved at sende en mail til P.K.V. Peter Ørnbo Formand

4 Resumé fra dialogmøderne den 29 og 31/3 P.g.a. den voksende uro og utilfredshed i ambulancegruppen, valgte klubben at holde to stormøder for alle ambulancefolk, og i den forbindelse samtidig invitere Evan og Jan Kirk, så de kunne prøve at belyse nogle af de problemstillinger, som vi står overfor. Evan lagde kort ud med at fortælle at de i udrykningsafdelingen er villige til at ryste posen og se nyt på sammensætningen i udrykningstyrken. Han gjorde også opmærksom på, at uanset hvilken model vi ville ønske har det nogle konsekvenser, for hvordan vores væsen og vores hverdag vil komme til at se ud. Han gjorde også opmærksom på at det ikke længere for ham er hjerteblod at lade ildløs og ambulance være en samlet tjeneste. Det vil komme meget an på de valg vi træffer i fremtiden. Han lagde også vægt på at de værdier som fremover skal definere brandvæsenet er solidaritet og fællesskab. For tænker vi kun på os selv, vil det blive meget svært fremover, at får løst alle de opgaver vi står overfor nu og dem vi kommer til at stå overfor i fremtiden. Jan Kirk Iversen havde medbragt et slideshow hvor han skitserede de ting der er sket fra 1/9 og frem til nu, og hvilke konsekvenser det har haft for mandskabsstyringen og dermed også for mandskabet. Her lagde han specielt vægt på turnusplanerne og de omlagte vagter. Som vi alle ved ændrede ambulance tjenesten sig radikalt 1/9 og den har løbende ændret sig indtil 1/3. 1/9-09 gik vi ned kun og havde 4 beredskaber, hvilket gjorde at vi skulle have en fast gruppe til at dække de 4 biler samt en gruppe der kunne erstatte ved frafald. Dette blev dækket med de overskydende folk som vi havde for meget på døgn. På daværende tidspunkt var vi alt for mange folk i styrken, og det gjorde at mange oplevede at få fri på deres døgnvagter eller blot fik en 12 timers vagt og så derefter have fri. Disse timer blev godt skrevet indtil vi kom til 1/2-10. Den næste ændring kom allerede den 10/9-09 hvor regionen efterspurgte et beredskab. Brandvæsenet havde håbet at få et 8-20 beredskab, men regionen ville have det til at køre fra Dette medførte en ændring i erstatnings turnus igen. 1/2-10 skete der to store ændringer. Den gamle kontrakt i stt. stoppede og den nye trådte i kraft. Lige inden den nye kontrakt trådte i kraft lykkedes det brandvæsenet at få forhandlet mødetiderne om, så man først skulle møde kl i stedet for Dette gjorde også at der kom en ændring i sidste øjeblik i STT turnussen. Samtidig vidste man godt at der ville blive et problem med pauser i STT som ville være langt større end på akutambulancerne. Det tog bare noget længere tid at løse end først antaget da regionen var svær at få i tale.

5 Processen var allerede startet op i december, men der kom desværre først en løsning på det i løbet af februar så en frokost aftale kunne træde i kraft 1/3. Denne frokost aftale gjorde, at der kom en endnu en ændring i turnussen, og her føltes det som om at man fik alt for mange timer proppet ind i sin vagtplan, og det skabte stor uro i styrken. Den store ændring i timerne i turnussen, skyldtes at der før frokostaftalen var alt for lidt timer i den vagtplan der var lagt. Det var fordi brandvæsenet vidste at der på et tidspunkt ville komme en ambulance der skulle afløse til frokost. Var den ikke kommet ville dem i erstatningsturnussen komme til at skylde rigtig mange timer. Aftalen der kom i hus skulle sikre alle en pause på deres vagter uanset om det var dagvagt, aftenvagt eller weekend vagt. Lige pt. er brandvæsenet i dialog med regionen om at få aftalen til at køre som aftalt, så vi alle sammen kan være sikre på at få vores frokost. Det er brandvæsenet meget mangt påliggende at vi får vores pauser. Samtidig med at turnussen for erstatningsfolkene hele tiden blev lavet om, oplevede folk på døgn at de fik omlagt deres vagt til ambulancen, og at de nu skyldte timer for de manglede timer. Da der sidste år var planlagt restferie for februar, marts og april vidste man at, der i disse måneder, ville være en meget skæv fordeling i styrken, som ville gøre at der på nogle dage ville mangle mange og at der andre dage ville mangle få mand på ambulancerne. Samtidig ville der de forskellige dage og på de forskellige roder være en skæv fordeling til at dække de her huller. Dette medførte at mange på døgn blev omlagt til ambulance tjeneste og dermed kom til at skylde timer. Skulle dette have været minimeret skulle man have annulleret alt ferie og lavet det om, og det var der ingen der ønskede. Det blev gjort klart at fra 1/5-10 og dermed går ind i et nyt ferie år, så skulle antallet af omlagte vagter falde radikalt, og man regner ikke med at det vil blive et større problem fremover. Et stort spørgsmål var "hvorfor skal jeg skylde timer når det er brandvæsenet der ikke kan planlægge ordentligt" Der er flere grunde til dette. Den primære grund er at der ikke længere er økonomi til at "forære" folk timer når de bliver omlagt. Da vi skulle ud og fyre ambulancefolk, valgte man at fyre så få som muligt for at bevare så mange i arbejde som muligt. Dette gjorde at vi nu ligger lige præcis på det normtal der er for styrken. Det vil sige at vi er det antal vi på papiret skal være, og derfor bruger vi nu alle lønkroner på løn Før lå vi et stykke under normtallet hvilket gjorde mandskabsstyringen meget mere fleksibel, samt at der var en del lønkroner i overskud som bla. Kunne bruges på at købe folk ind på overarbejde. Lige pt. er der ingen ekstra midler til overarbejde.

6 En ikke ubetydelig konsekvens, ved at holde ildløs og ambulance tjenesterne sammen, er at der skal bruges flere mand til at besætte hver enkelt plads, hvilket gør denne ordning meget dyr, i forhold til hvis man skilte tjenesterne helt ad. Det har man dog valgt ikke at gøre, fordi det skaber en mere fleksibel styrke, samtidig med at det er det man regner med at mandskabet ønsker. Samtidig er det også dyrt, at have en ambulancemand siddende på et ildløs køretøj til en løn, der ligger over den løn en ren brandmand skulle have. Samtidig har man også valgt at man i øjeblikket besætter stt. med ambulancefolk, som også får en højere løn end en stt. assistent skulle have. Det har man valgt at gøre udelukkende for at bevare folk i arbejde. Det nemmeste og billigste ville være at ansætte brandmænd/stt. assistenter til sygetransporten og fjerne alle ambulancefolk fra stt. Et ønske fra de fleste men konsekvensen ville være at man skulle ud og fyre et tilsvarende antal ambulancefolk. Her gjorde Evan opmærksom på at det ikke længere var ham magtpåliggende at tjenesterne skulle forblive samlet. Så vi skulle gøre op med os selv hvad vi vil, for en af konsekvenserne ved at holde tjenesterne samlet, vil bla. være omlagte vagter som de dog lover, bliver minimeret kraftigt efter 1/5-10 Et andet meget vigtigt spørgsmål var om folk så kom til at arbejde for meget. Jan Kirk kunne oplyse, at der for alle medarbejdere der forretter tjeneste mere end et sted, får lavet en individuel arbejdstidsberegning et ferie år frem af gangen. Dette system der skal udregne dette er lige på trapperne, og man regner med at det er færdigt i løbet af april Så vil alle få en oversigt over deres timer et år frem, og det vil fremgå om man kommer til at arbejde for meget eller for lidt. Viser det sig at man har for mange timer vil man blive kompenseret så det ender med at alle arbejder det de skal og når arbejdstidsnormen på 1647 timer. Der blev garanteret fra ledelsens side, at der ikke er nogle der kommer til at arbejde for meget eller for lidt. Der var en del utilfredshed med den erstatningsturnus der køres i øjeblikket. Her blev man gjort opmærksom på at intet bliver ændret før efter sommerferie perioden, da det ville have alt for store konsekvenser, men at man ville kigge på det over sommeren så der kan komme et godt alternativ der evt. kan implementeres efter sommerferie perioden. Klubben er i øjeblikket i gang med at se på alternativer til den nuværende turnus Det blev oplyst at Kbak i løbet af forår/ sommer ville udsende et spørgeskema til alle ambulancefolk i Foa, hvori man kan svare på spørgsmål om bla. En fremtidig turnus. Der blev spurgt om grunden til at man ikke kunne få fri i stt. Hertil blev det gjort klart at for at minimere antallet der skal i stt hver måned, så vil man ikke kunne lægge sin sommerferie i stt og man vil heller ikke kunne få fri på aftenvagter dernede. Skal man have en udvidet mulighed for fri så kræver det flere mand i ordningen og dermed også flere måneder til den enkelte. Der er dog åbnet op for at man kan få fri et det omfang det kan lade sig gøre på dagvagterne.

7 Samtidig blev der gjort opmærksom på, at der vil komme en mulighed igennem kbinfo. at bytte sommer ferie som vi kender det med vagtbytte ordningen. Samtidig regner man med at man på sin individuelle kbinfo. konto kan komme til at se sit timeregnskab, så man selv kan se om skylder timer eller har timer til gode. Der blev også oplyst at man regner med at starte efteruddannelse for ambulancefolk op igen ude på dæmningen til efteråret. De sidste ting skal dog lige falde på plads, men som det ser ud nu bliver det i samarbejde med Frederiksberg og Roskilde brandvæsen. Jan Kirk kunne også oplyse at man har sat sig på 2 pladser på et Niv 3 kursus i Ålborg til efteråret, og at man påtænker at slå disse to stillinger op internt i løbet af sommeren. Alt i alt synes vi fra klubben side at det var to rigtig gode møder, hvor der blev belyst en masse problemstillinger, som gjorde os alle samme meget klogere på hvorfor nogle ting ser ud som de gør. Vi har også aftalt med brandvæsenet, at vi fremover vil holde et højt informationsniveau. P.K.V Thomas Brücker Næstformand

8 Resume af Konference om nordisk samarbejde blandt brandfolk. I dagene den marts 2010 var der nordisk konference i gruppen af KNSsamarbejdet for brandpersonale. Det er 4 år siden, at sidste konference blev afholdt, også på Bymose Hegn, og der var derfor en stor gensynsglæde blandt de mange faglige organisationer, der var repræsenteret. KNS præsenterede et program for de 2½ dages konference. Konferencen blev åbnet af forbundsformand Dennis Kristensen, der samtidig er ordførende for KNS. Dennis Kristensen brugte sin tid på at orientere om de overenskomster, der er ved at blive forhandlet på plads på det private område i Danmark, en orientering om, hvordan finanskrisen har påvirket vores overenskomstområder, og hvordan det vil tegne sig i forhold til den overenskomstforhandling, der skal være i efteråret 2010 og foråret 2011 på brand- og ambulanceområdet. Endvidere kom Dennis Kristensen ind på samspillet eller forholdet i forhold til det offentlige og det private og den markedsgørelse, som regeringen ønsker der skal være. Og endelige ønskede Dennis Kristensen at spørge fagene, hvad fagforbundene vil gøre for, at man kan styrke det nordiske samarbejde på længere sigt? De 4 fagforbund, der var repræsenteret ved konferencen, havde hver især udarbejdet en rapport med efterfølgende diskussion. Rapporten indeholder et generelt overblik over, hvordan de enkelte landes brandvæsener er sammensat og hvilke problemstillinger og udfordringer de enkelte fagforbund står med lige i øjeblikket. Et af de punkter, der skulle bruges tid på til diskussion, var det øgede trusselsbillede, der er mod brandpersonale ved indsats. Fra Københavns Brandvæsen gav Mads Gravesen et oplæg til efterfølgende diskussion i gruppearbejdet. Grupperne var sammensat på tværs af lande, så der blev givet forskellige input til det trusselsbillede, der er for de enkelte brandvæsener. Det er helt tydeligt, at trusler mod brand- og ambulancepersonale er størst i Danmark og Sverige. I Norge forefindes problemet absolut ikke, hvorimod i Finland kan der være problemer i forhold til ambulancepersonalet, især når der er en hel del alkohol involveret i det for den tilskadekomnes side. Om onsdagen indledtes konferencen med et emne om, hvordan man rekrutterer kvinder og personale af anden etnisk baggrund samt hvordan vi kan beholde de ældre brandfolk i tjenesten. Oplægget om kvinder i brandvæsenet var udarbejdet af 3 svenske brandpiger, der har fungeret i brandtjenesten i over 10 år. I Sverige er der i brandtjenesten 100 fastansatte kvinder. De udgør ca. 1,8 % af den samlede styrke. Et af de store spørgsmål, som det at have kvinder i brandvæsenet automatisk vil udløse er, hvad sker der på det tidspunkt kvinden bliver gravid og hvilke funktioner må hun udføre i tjenesten? I Sverige er det besluttet, gennem en lovbefaling, at kvinder ikke må foretage udrykningskørsel eller deltage i aktiv indsats fra det tidspunkt, hvor de konstateres gravide de skal med andre ord overflyttes til anden tjeneste i beredskabet. Når de ikke længere kan opretholde den tjeneste, bliver de sendt hjem på

9 sygeorlov. Det har en økonomisk konsekvens for den enkelte brandpige ved at deres løn reduceres med 20 % - de går altså ned på sygedagpengesatsen. Det er der naturligvis stor utilfredshed med blandt kvinderne, da man ikke betragter det som værende en sygdom at være gravid. Hele spørgsmålet om kvinder i udrykningstjenesten lagde beslag på hele formiddagens diskussion, da det var tydeligt, at Sverige er det land, der har den største erfaring med kvinder i udrykningstjenesten. Efterfølgende er det Danmark, der har størst erfaring, men det er primært inden for ambulancetjenesten. Onsdag eftermiddag var Preben Bonén fra Bonén og Partners inviteret til at fortælle om samfundsberedskabets sammensætning og de opgaver, der ligger inden for samfundsberedskabets varetagelse. Oplægget fra Preben Bonén skulle bruges til efterfølgende gruppearbejde, hvor deltagerne igen skulle diskutere nogle forskellige emner. Emnerne var: - Hvad kræves af redningstjenesten for at møde de nye udfordringer? - Hvad betyder de nye udfordringer for uddannelsen? - Hvad kræver udfordringer af samarbejdet med andre hvem og hvordan? - Hvilke arbejdsopgaver kommer redningstjenesten til at få i fremtiden? Gruppearbejdet blev præsenteret torsdag morgen, hvor det var helt tydeligt, at uddannelsesniveauerne er væsentligt forskellige de enkelte lande imellem. I Sverige kan man bruge 2 år på uddannelsen uden at have en ansættelse i et beredskab. Man kan endvidere uddanne sig til leder, også uden at have en uddannelse. Det vil sige, at man kan stå med en fuldt uddannet leder, der aldrig har set en ildebrand eller udført ledelse af et fuldtids professionelt brandvæsen. Finland har et lignende uddannelseskrav, hvorimod Danmark og Norge har et uddannelseskrav, der er langt mindre end de øvrige nordiske lande. Noget af det der også fyldte på konferencen, var spørgsmålet om den fysiske træning, der skal være for at kunne være i brandtjenesten. Her blev der blandt andet set på forskellen på, de forskellige fysiske krav der stilles til mænd og kvinder. Det var helt klart kvindernes opfattelse, at der ikke skulle være nogen forskel på de fysiske krav, der skal stilles til en brandmand eller brandkvinde. De krav der stilles i Sverige er væsentligt forskellige fra de krav, der stilles i blandt andet Finland. De finske krav er meget skrappe og kræver en fantastisk god fysik og kondi for at kunne gennemføre dem. Den opfordring som forbundsformand Dennis Kristensen gav i sin indledende tale blev på konferencens sidste dag diskuteret og man er enig om, at konferencer med 4 års mellemrum er for lang tid og man har derfor et ønske om, at konferencerne lægges med 2 års mellemrum. Form og indhold må de faglige organisationer drøfte, men det er vigtigt, at der er et højt fagligt niveau. Samtidig blev der fra samtlige delegationer udtrykt et ønske om, at fagligheden også blev suppleret med virksomhedsbesøg eller besøg på de lokale brandstationer. Man er samtidig også interesseret i, at konferencen går på skift landene imellem eller at der sættes fokus på et område, hvis der har været en katastrofe, som man kan søge noget faglig indsigt i, hvordan den er blevet løst på området.

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde 5. april 2016 Referat Faggruppelandsmøde 5.- 6. april 2016 1. Velkomst og præsentation 10.00-10.15 Faggruppeformand Thomas Brücker Larsen bød faggruppen velkommen. 2. Valg af mødeleder og referent 10.15-10.25

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Statusberetningen til teknik- og servicesektorens årsmøde den 13. november 2013

Statusberetningen til teknik- og servicesektorens årsmøde den 13. november 2013 Statusberetningen til teknik- og servicesektorens årsmøde den 13. november 2013 Ja så står vi her igen, et år går meget hurtigt. Selv i disse krisetider, har vi haft en fremgang på 7 medlemmer, så vi nu

Læs mere

Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015

Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015 Referat af møde i Beboer Pa rørende Ra det den 2. marts 2015 Deltagere: Formand/pårørende, Lene Rasmussen Bestyrelse/pårørende, Sara Skelbæk Bestyrelse/beboer, Karen Marie Tøgersen Bestyrelse/beboer, Birte

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde. Referat af bestyrelsesmøde. Dato og tid: Sted: 9. oktober 2013, kl. 16.30 Ribegade 17, 4th 2100 Ø (hos Tina Fehrn) Deltagere: Jan Kristoffersen (JK) David Hansen (DH) Tina Fehrn (TF) - REF Ole Meilby (OM)

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger Internt trænings- & repetitionsprogram Indvendinger En-til-en træning med indvendinger To kolleger træner sammen En af jer træner som kunden. En af jer træner som sælgeren. Næste gang I træner, bytter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden

Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor. Den 10. marts 2015 KL Bataljonsvej 3, 4700 Næstved. 1. Tilføjelser til dagsorden Referat fra Bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor Den 10. marts 2015 KL. 18.00 Bataljonsvej 3, 4700 Næstved 1. Tilføjelser til dagsorden Intet 2. Valg af referent Annette Bendix Sørensen 3. Overenskomst

Læs mere

Emne: Møde nr. 3-2011. Dato: 09-05.2011. Hanne Søndenbroe

Emne: Møde nr. 3-2011. Dato: 09-05.2011. Hanne Søndenbroe Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 3-2011 Dato: 09-05.2011 Sted: Hanne Søndenbroe Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA Hanne Jensen

Læs mere

Hovedstadens Beredskab REFERAT

Hovedstadens Beredskab REFERAT Hovedstadens Beredskab REFERAT Referat F-med møde 21. august 2015 Dato: 21. august Tid: 12:30 14:00 Sted: Kbh. Rådhus - udvalgsværelse F, 2. sal Mødedeltagere: Fra medarbejdersiden: Hannibal Christensen,

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Mandag d.19.januar

Mandag d.19.januar FOA FAG OG ARBEJDE SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN SOSU. 01/2015 9501-15-38-02 Referat fra bestyrelsesmøde SOSU-Sektoren Mandag d.19.januar 2015 17.00-20.30 i FOA Brønderslev, Grønnegade 21, 2. 9700 Brønderslev

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt,

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Onsdag d.10.4,2013 Mødested: Patienthotellet, Kl.9-15 Mødelokalet på 7. Lille Mikkelsgade 2 8800 Viborg. Referent: Ann-.Birgitte Ordstyrer: Liselotte Tilstede:

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

SERVICESEKTOREN Aalborg den 26. juni 2013

SERVICESEKTOREN Aalborg den 26. juni 2013 SERVICESEKTOREN Aalborg den 26. juni FOA AALBORG MRM/pn FiU-nr. 9501-13-24-02 Referat fra ordinært sektorbestyrelsesmøde mandag den 10. juni, kl. 16.00-18.00 i mødelokale 206, Østerport 2, Aalborg. Til

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2004

NYHEDSBREV MARTS 2004 NYHEDSBREV MARTS 2004 Kære læser! Foråret ligger lige om hjørnet og det gør forhåbentligt også det meget omtalte opsving. At vi stadig ikke rigtigt kan mærke opsvinget vidner både fortsatte nedskæringer

Læs mere

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen.

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen. Beretning 2007 Sektoren. Sektoren har afholdt bestyrelsesmøder 9 gange i løbet af året der er gået. Møderne holdes om aftenen med start kl. 18. Bestyrelsen består af 13 medlemmer fordelt med 3 dagplejepædagoger

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011

S i d e 1. Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 S i d e 1 Kommentarer til RBD 2011, præsenteret på MED 19. december 2011 I denne redegørelse er de rejste kritikpunkter kommenteret af Brandvæsenets ledelse. RBD 2011 lægger op til at den operative styrke

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne

Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 15. december

Læs mere

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak Referat af s møde d. 19. februar 2009. Tilstede: Helge Friis, Jamal Tabari, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Tom Nielsen, Farjam Davani, Nimer Shama, Kåre Harder Olesen, Jelena Rajovic, Christina Ruben,

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 5-2015 Dato: 1. juni 2015 Sted: LA Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Susanne Wærling SW Dennis

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150922 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 22. september 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Én for alle, alle for én

Én for alle, alle for én Én for alle, alle for én - oplæg om fremtidens økonomi og struktur i KBHff Baggrund På generalforsamlingen i oktober 2010 var der en række forslag, som handlede om foreningens struktur. De nuværende vedtægter

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Faggruppen for Handicaphjælpere

Faggruppen for Handicaphjælpere Faggruppen for Handicaphjælpere Tirsdag d. 15. maj Dagsorden: Kl. 10-12 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Præsentationsrunde Præsentation og sidste nyt 2. Godkendelse af dagsorden og evt. forretningsorden

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08.04. 2014 Skrevet af: Per Til: Afd. bestyrelsen Referat: Afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 2. april fra 18.30 21.00, spisning fra 18.00 18.30. Tilstede: Lone Smedegaard,

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til 09-02-2015 Forslagene til Hovedgeneralforsamlingen 2015 Forslag nr. 1: Oprindelig tekst: 19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes

Læs mere

Informationsmøde. Fremtidig ambulancedrift i Region Syddanmark. Hvem er vi?

Informationsmøde. Fremtidig ambulancedrift i Region Syddanmark. Hvem er vi? Informationsmøde Fremtidig ambulancedrift i Region Syddanmark 29/7 2016 Hvem er vi? Politisk ledelse Stephanie Lose, regionsrådsformand Thyge Nielsen, Formand præhospitalt udvalg Ny ledelse: René Sigvartsen,

Læs mere

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD

BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD BILAG 4 TABELRAPPORT INDHOLD 1. TEMA 1 2 1.1 Tiltag 1: Undervisningsforløb med virksomhedstilknytning 2 1.2 Tiltag 2: Working on your skills 7 2. TEMA 2 22 2.1 Tiltag 1: Plakat og signaturret 22 2.2 Tiltag

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Referat af Dagbadmintons møde, tirsdag den 8. september.

Referat af Dagbadmintons møde, tirsdag den 8. september. Referat af Dagbadmintons møde, tirsdag den 8. september. Følgende blev meddelt og drøftet: INTERNT: KONTINGENT Kontingentet er uændret 600 kr. Det opkræves af Vivian Rasch, - og jeg har som sådan ikke

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Referat fra møde i OmrådeUdvalg for det tekniske område Mødedato: torsdag den 12. marts 2015 kl. 12.00-14.45 Mødested: Brandstationen Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Leo Kristoffersen (formand i Hennings

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere