Pumpe Controller Type ABS PC 111/211

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pumpe Controller Type ABS PC 111/211"

Transkript

1 Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 (10/2014) Installations- og Brugervejledning

2 Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual og den software, der er beskrevet i den, medfølger under licens og må kun bruges og kopieres i overensstemmelse med betingelserne i den pågældende licens. Indholdet i manualen er kun beregnet til at fungere som information. Oplysningerne kan blive ændret uden yderligere varsel og bør ikke opfattes som forpligtende for Sulzer. Sulzer påtager sig ikke noget ansvar og stiller ikke nogen garanti i forbindelse med fejl eller unøjagtigheder, der måtte forekomme i denne bog. Bortset fra, hvad der er tilladt i en sådan licens, må ingen del af denne publikation reproduceres, gemmes i et system, hvorfra den kan hentes igen, eller overføres under nogen form og med nogen som helst midler, hverken elektroniske, mekaniske, optagelsesmæssige eller andet uden forudgående skriftligt tilsagn fra Sulzer. Sulzer forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne i takt med den tekniske udvikling. 2

3 Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning Indhold Om denne vejledning, brugere o g begreber Installation Montering af controlleren Tilslutning af controlleren Oversigt over funktion og anvendelse Menuer: status og indstillinger Valg af sprog Menuer: statusinformation og alle indstillinger Tekniske data og EMC-kompatibilitet Tekniske data Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelseserklæring

4 Om denne vejledning, brugere og begreber OM DENNE VEJLEDNING, BRUGERE OG BEGREBER Forudsætninger Læsevejledning Ordliste og konventioner I denne vejledning beskrives pumpekontrolenhederne PC Den eneste forskel mellem de to pumpecontrollere er, at PC 111 er beregnet til én pumpe, hvorimod PC 211 kan kontrollere to pumper. I vejledningen formodes det, at du allerede er bekendt med de pumper, du skal kontrollere, og de sensorer, der er forbundet med PC Pumpecontrolleren kan enten anvende en analog niveausensor, der måler vandniveauet i fordybningen, så der kan opnås præcis kontrol med start- og stopniveauer, eller den kan anvende simple svømmerkontakter, der er placeret på start- og stopniveauerne. Det er også muligt blot at anvende en startsvømmer og lade pumpen/pumperne standse efter et bestemt stykke tid, eller når den målte fasevinkel på motorstrømmen har ændret sig med en vis mængde (hvilket angiver, at pumpen er ved at køre tør). En analog niveausensor har en fordel i forhold til svømmerafbrydere, da den er mere robust (kan ikke sætte sig fast eller blokere mekanisk), mere nøjagtig og mere fleksibel (du kan nemt ændre start- og stopniveauerne). Du kan ligeledes aflæse vandniveauet i fordybningen. Svømmerafbrydere kan anvendes som et supplement til en analog niveausensor, som backup og som en yderligere alarmindgang. Du skal vide, om pumpen/pumperne skal optrænes, hvis de har stået stille i lang tid. Hvis systemet har to pumper, skal du vide, om pumperne skal veksle. Hvis du skal installere enheden, skal du læse Kapitel 1 Installation. Før du foretager nogle indstillinger eller anvender pumpecontrolleren, skal du læse Kapitel 2 Oversigt over funktion og anvendelse. I dette kapitel beskrives de generelle funktioner og betydningen og anvendelsen af knapperne på panelet. Endelig skal du sørge for, at alle indstillinger i Kapitel 3 Menuer: status og indstillinger er egnede til din applikation. Tekst i blåt angiver et hyperlink. Hvis du læser dette dokument på en computer, kan du klikke på punktet, som fører dig direkte hen til linket. Pumpeøvelse: Lange stilstandsperioder i et korroderende og forurenet miljø er dårligt for pumperne. Som en modforanstaltning kan de opøves med jævnlige intervaller, hvilket reducerer korrosion og andre skadelige virkninger. Cos ȹ: Cosinus af fasevinklen ȹ mellem motorstrømmen og spændingen. 4

5 Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning 1 INSTALLATION 1.1 Montering af controlleren Monter controlleren på en 35 mm DIN-skinne. Controllerens fysiske mål er: 118x128x72 mm (H x B x D); dybden fra panelets overflade er 55 mm. Controlleren er nem at sætte på skinnen, men når du skal afmontere den, er du muligvis nødt til at trække/bøje fligen i siden med en skruetrækker. 1.2 Tilslutning af controlleren Tilslut controlleren i overensstemmelse med Tabel 1-1 og Tabel 1-2. Til lækagemonitorerne anbefaler vi en separat referenceledning fra hver pumperamme til leak. ref.-terminalen; det giver den bedste beskyttelse mod magnetisk induceret jordstrøm. Et simpelt system kan fungere i installationer med små magnetiske forstyrrelser, og i så fald kan du anvende en almindelig referenceledning til begge lækagemonitorer, forudsat at den også forbindes til jordklemmen på pumpecontrolleren. Tabel 1-1. Terminaler på bunden Anvendelse/beskrivelse + 12 V til svømmerafbrydere Højniveausvømmer (til alarm). Normalt åben Lavniveausvømmer (stop) i + 12 V til svømmerafbrydere og pumpens fejlkontakt Startsvømmer til pumpe 1. Normalt åben Fra kontakt/monitor til motorfejl ii Lækagemonitor til pumpe 1 Slut LEAK. REF til pumperamme Temperaturmonitor iii til pumpe 1 TEMP. COM. er almindelig med 0 V Kun PC 211 { + 12 V til svømmerafbrydere og pumpens fejlkontakt Startsvømmer til pumpe 2. Normalt åben Fra kontakt/monitor til motorfejl ii Lækagemonitor til pumpe 2 Slut LEAK. REF til pumperammen Temperaturmonitor iii til pumpe 2 TEMP. COM. er almindelig med 0 V L1 (strømførende, skal være L1 i Figur 1-1) 230 V vekselstrøm N (neutral) 230 V vekselstrøm Jord i. Kan konfigureres til normalt at være åben/lukket. ii. For eksempel en ekstern motorbeskyttelse eller en manuel kontakt. Slut kontakten til + 12 V. Aktivt signal (on) blokerer pumpen og aktiverer en alarm. iii. For eksempel en PTC-termistor som f.eks. Klixon eller en termisk afbryder. 5

6 Installation Tabel 1-2. Terminaler på oversiden Anvendelse/beskrivelse Til strømforsyning til en analog niveausensor Analog niveausensorindgang, 4 20 ma i 0 V reference til en analog niveausensor Blysyrebatteri til backup. Oplader er inkluderet i PC Relæ til alarm. (Maks. 250 V vekselstrøm, 4 A, 100 VA ohmsk belastning) Normalt åben Normalt lukket Relæ til start/stop af pumpe 1 (Maks. 250 V vekselstrøm, 4 A, 100 VA ohmsk belastning) Relæ til start/stop af pumpe 2 eller startkondensator i PC 111 ii i. Registrerer strøm i området mellem 4 og 20 ma. ii. I PC 111 er relæets funktion at slutte en startkondensator midlertidigt til en en-faset motor (P1) under opstart. PC 111/211 har en strømomformer til hver pumpe, hvor pumpen er tilsluttet, så én kondensator føres gennem omformeren. Det betyder, at man udover at kunne måle det aktuelle forbrug også kan måle fasevinklen (cos ȹ) på strømmen. Controlleren kan anvende disse værdier og fungerer også som en motorbeskyttelse. Hvis du har til hensigt at anvende denne funktion (enten målingen af det aktuelle forbrug eller motorbeskyttelsesfunktionen), skal du derfor slutte hver pumpe i overensstemmelse med den følgende figur: Solenoidestrøm Til P1 L1 Motorstrøm Bemærk, at L1 skal være den samme fase som den, der er sluttet til PC i Tabel1-1. Til P2 L1 Jord P1 P2 Figur 1-1 For at udnytte PC s funktion til at måle strømmen og fasevinklen, skal du tilslutte hver pumpe ved hjælp af et eksternt relæ som vist på figuren. Korrekt måling af fasevink-len til en 3-faset pumpe kræver, at L1-ledningen er den samme fase som den L1-ledning, der er sluttet til PC i overensstemmelse med Tabel

7 Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning 2 OVERSIGT OVER FUNKTION OG ANVENDELSE PC 111 og PC 211 er kontrolenheder for henholdsvis én og to pumper. Disse enheder har den samme funktion med hensyn til deres evne til at kontrollere pumper og håndtere alarmer den eneste forskel er, at PC 211 er beregnet til to pumper, mens PC 111 er beregnet til én pumpe. I Figur 2-1 vises panelet på pumpecontrolleren. Hovedvisningen af displayet med to rækker viser fordybningsstatussen dynamisk (niveauet i fordybningen eller statussen på startsvømmere), og om der er nogen alarmer. Enheden vender altid tilbage til denne visning efter 10 minutters inaktivitet i alle andre visninger. Niveau Ingen alarm 2,88 m PC 111 Strømindikator Alarmindikator Manuel start/auto/fra Pumpe 1, Pumpe 2 Menuvælger Escape/Annuller Indikatorlampe til pumpe (grøn/rød) Figur 2-1 På hver pumpe (P1 og P2) er der en indikatorlampe, der viser, om pumpen kører eller ej, og under denne er der en kontakt, der kontrollerer, om pumpen er i Autotilstand (A), er slukket (0), eller du forsøger at starte den manuelt (H). En grøn lampe helt til venstre angiver, at enhden er tændt. Den røde alarmindikator blinker, når der er en ikke-anerkendt alarm. Når alarmen anerkendes, lyser indikatoren rødt konstant og fortsætter med dette, indtil årsagen er blevet afhjulet. Knappen ESC annullerer eller nulstiller den aktuelle menu eller åbner hovedvisningen. Menuvælgeren har to funktioner: hvis du roterer den, ruller du hen til de forskellige menupunkter, som du kan vælge; hvis du trykker på den, kan du åbne en menu, bekræfte et valg/en handling eller anerkende en alarm. Strøm- og alarmindikator Pumpekontakter Pumpens indikatorlamper De to indikatorlamper helt til venstre viser: Et grønt lys viser, at enheden er tændt. Den røde alarmindikator blinker, når der er en ikke-anerkendt alarm, og displayet angiver alarmtypen. Når alarmen anerkendes, lyser indikatoren rødt konstant og fortsætter med dette, indtil årsagen er blevet afhjulet. PC 211 har to kontakter. PC 111 har én kontakt, som du kan starte eller stoppe pumpen/pumperne med manuelt. Det er en 3-vejs kontakt med følgende funktioner: Placeringen helt til venstre (H) er en midlertidig tilstand, der forsøger at starte pumpen og tilsidesætte pumpecontrolleren. Den midterste tilstand (A) indstiller pumpen til Auto, hvilket betyder, at pumpecontrolleren kontrollerer pumpen. Tilstanden helt til højre (0) standser pumpen (deaktiverer den). Ovenover hver kontakt vises en indikatorlampe: Et grønt lys angiver, at pumpen kører. Et blinkende grønt lys angiver, at pumpen forsøges startet. Et rødt lys angiver en pumpefejl. 7

8 Oversigt over funktion og anvendelse Escape/Annuller Menuvælger Knappen ESC annullerer eller nulstiller den aktuelle menu eller åbner hovedvisningen. Menuvælgerknappen har to funktioner: Hvis du roterer knappen i en af retningerne, kan du foretage en af følgende handlinger: Rulle gennem menupunkter. Ændre værdien på et menupunkt (værdien er enten et tal eller et punkt på en liste med valgmuligheder; du kan bekræfte/gemme ændringen ved at trykke på knappen). Hvis du trykker på en af knapperne, kan du foretage en af følgende handlinger: Åbne en menu. (du ser da en blinkende markør der, hvor du kan ændre en værdi.) Bekræfte/gemme/udføre et valg eller en handling. Anerkende en alarm. Når displayet viser, at der er en ikke-anerkendt alarm, skal du trykke på knappen for at få vist en prompt, hvor du kan anerkende alarmen, og hvis du trykker på knappen én gang mere, anerkender den alarmen. Når displayet viser, at der er en aktiv alarm, skal du trykke på knappen for at få vist en liste over detaljer om alarmerne; roter knappen for at rulle gennem listen. Tryk på ESC for at vende tilbage til hovedvisningen. Sådan justerer du kontrasten Sådan indtaster du værdier Batterireserve Hvis du vil justere kontrasten på displayet, skal du trykke på ESC og rotere knappen. Roter knappen til den ønskede værdi. (En værdi er enten et tal eller et punkt på en liste med valgmuligheder.) PC omfatter en oplader til en blysyrebatterireserve. Under batteridrift (ingen 230 V strøm) er pumperelæene altid deaktiveret. Strømindikatoren forbliver tændt, og alarmindikatoren er aktiveret. Alarmrelæet fungerer i overensstemmelse med indstillingen i Tabel 3-2 (Funkt-alarmrelæ). 8

9 Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning 3 MENUER: STATUS OG INDSTILLINGER I dette kapitel beskrives alle de indstillinger, der skal foretages, før pumpecontrolleren anvendes. I Kapitel 2 Oversigt over funktion og anvendelse beskrives, hvordan du anvender menuvælgeren til at indtaste og gemme værdier. 3.1 Valg af sprog 1. Drej menuvælgeren ét trin mod uret (eller indtil du ser menupunktet Select Language). 2. Tryk på vælgeren. 3. Rul ned til det ønskede sprog ved at dreje vælgeren. 4. Tryk på vælgeren for at gemme dit valg. 3.2 Menuer: statusinformation og alle indstillinger De første 7 enheder med uret har kun til formål at vise den aktuelle status. Tabel 3-1 viser disse punkter. De andre menupunkter er indstillinger, du kan foretage. Tabel 3-2 viser alle de punkter. Menusystemet tilpasses dynamisk, så det kun viser de enheder, der aktuelt er anvendelige ; hvis Sensortype er undstukket tuk Startsvømmer/Stopsvømmer i stedet for Analog, kan du ikke se menupunkterne for indstilling af start- og stopniveauerne. På samme måde viser menuen på PC 111 ikke punkter, der vedrører pumpe 2. Tabel 3-1. Menupunkter, der viser den aktuelle status, i urets rækkefølge Menupunkt Fordyb.-status Strøm P1 Cos ȹ P1 Strøm P2 Cos ȹ P2 Driftstid P1 Driftstid P2 Antal start P1 Antal start P2 Værdi Hovedvisningen, der viser status for fordybningen (niveauet i fordybningen eller status på startsvømmere) og alarmstatus. Den elektriske strøm og dennes fasevinkel. Pumpens akkumulerede driftstid (denne værdi kan redigeres). Det akkumulerede antal gange, som pumpen er startet (denne værdi kan redigeres). 9

10 Menuer: Status og indstillinger Tabel 3-2. Indstillinger, i urets rækkefølge (Side 1 af 2) Menupunkt Værdi Kommentar Sensortype {Analog, Startsvømmer/ stopsvømmer Vælg metode til niveaukontrol: en analog niveausensor eller start/stop-svømmere. Graduering 100 %= Værdi i m/ft/bar Graduering 0 %= Værdi i m/ft/bar Enhed {m, ft, bar} Filter Højniveaualarm Lavniveaualarm Startniveau P1 Sekunder Valgt enhed Valgt enhed Valgt enhed Dette afsnit vedrører en analog niveausensor. Ved enhed skal du vælge den enhed, du vil bruge til graduering. (Ved ft får du foot med decimaler, ikke foot/inch.) Stopniveau P1 Valgt enhed Startniveau P2 Valgt enhed Stopniveau P2 Valgt enhed Startkriterier {1 svømmer + tid, 2 startsvømmere} Startkriterier under anvendelse af svømmere med PC 211. Tid til start Sekunder Medmindre Startkriterier er 2 startsvømmere, starter den anden pumpe Tid til start sekunder, når (den enkelte) svømmer er udløst. Stopkriterier Stopsvømmer NO/NC {Stopsvømmer, Tid, Delta cos ȹ} {Normalt åben, Normalt lukket} Stopkriterier under anvendelse af svømmere. Hvis Stopkriterier er Tid, stopper en enkelt pumpe Tid til stop sekunder, når startsvømmeren frigives, mens to kørende pumper stopper, når halvdelen af den tid er gået. Tid til stop Sekunder Delta cos ȹ Værdi 0 1 Hvis Stopkriterier er Delta cos ȹ, stopper pumpen/ pumperne, når cosinus på fasevinklen ȹ har ændret Delta cos ȹ. Se note i for at få yderligere oplysninger. Halv periode {Fra, Begge standset, Hver pumpe stopper} Medmindre den er slået fra, skifter den til den anden pumpe, enten efter hvert pumpestop, eller efter begge pumper er stoppet. Kun PC 111 Start kond. tid Sekunder Den tid, hvor relæet P2 aktiveres efter start af pumpe P1. Anvendes til at slutte en startkondensator midlertidigt til en enfasemotor under opstart. 1,2 sekunder er standard. Startforsinkelse Stopforsinkelse Sekunder Sekunder For at undertrykke spændingsspidser og støj, kan det være nødvendigt at udløste tærskler fra sensorer varer ved i et bestemt stykke tid, før en tilstandsændring accepteres. P1{ P2{ { { Strømsensor P1 Motor-besk. P1 Nominel strøm P1 {Til, fra} {Til, fra} Ampere PC har en strømomformer til hver pumpe, se fodnote ii. Hvis der ikke føres nogen kondensator gennem omformeren, skal du indstille strømsensoren på Fra! Reg. prøvekør P1 {Fra, Lav strøm, Delta cos ȹ} Lav strøm P1 Ampere Delta cos ȹ P1 Værdi 0 1 Strømsensor P2 {Til, fra} Motor-besk. P2 {Til, fra} Nominel strøm P2 Ampere Reg. prøvekør. P2 {Fra, Lav strøm, Delta cos ȹ} Lav strøm P2 Ampere Delta cos ȹ P2 Værdi 0 1 Bemærk: Det er vigtigt at indstille Nominel strøm til den visning, du får under normale forhold! Hvis den efterlades på nul, deaktiverer den alle pumpeblokeringer og alarmer, der er forbundet med strømeller fasetab. I gruppen Reg. prøvekørsel vises menupunketet Lav strøm eller Delta cos ȹ kun, hvis det er valgt som metode for Reg. prøvekørsel. Indstil en værdi, der angiver, at pumpen er ved at køre tør. Hvis du vælger Lav strøm, blokeres pumpen, når strømmen er < Lav strøm. Hvis du vælger Delta cos ȹ, blokeres pumpen, når cos ȹ ændres mere end Delta cos ȹ. Nulst. prøvekør. Strømalarmfors. Minutter Sekunder Hvis Nulst. prøvekør. er > 0, nulstilles alarmen (og pumpen deblokeres) efter det tidspunkt. 10

11 Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning Tabel 3-2. Indstillinger, i urets rækkefølge (Side 2 af 2) Menupunkt Værdi Kommentar P1 Backupstart {Til, fra} Hvis den er indstillet til Til, og højniveausvømmeren P2 Backupstart {Til, fra} tændes, kører pumpen/pumperne i en periode Backupkørselstid Sekunder med Backupkørselstid, når svømmeren er slukket. Øvelse P1 {Til, fra} Kan optræne pumperne, hvis de har stået stille i Øvelse P2 {Til, fra} Maks. stilstand. Hvis strømniveauet er under stopniveau/stopsvømmer, kører pumpen/pumperne i Øvelsestid Sekunder Øvelsestid. I modsat fald kører pumpen/pumperne, Maks. stilstand Timer indtil stopniveau/stopsvømmer er nået. Lækagemonitor P1 Lækagemonitor P2 {Fra, Alarm til, Bloker pumpe} {Fra, Alarm til, Bloker pumpe} Lækagemonitor. Når alarmen er slået fra, udløses en alarm, når lækagemonitoren leder, men pumpen blokeres ikke. Temp.-monitor P1 Temp.-monitor P2 {Fra, Man. nulstil., Auto nulstil.} {Fra, Man. nulstil., Auto nulstil.} Temperaturmonitor, sædvanligvis et ptc-element. Når temperaturen overstiger elementets tærskel, blokeres pumpen. With Auto nulstil. nulstilles alarmen (og den blokerede tilstand), når temperaturen går nedad igen. Med Man. nulstil skal den indstilles manuelt. Summer Maks. summertid {Til, fra} Minutter Hvis den er indstillet til Til, og der er en ikke-anerkendt alarm, lyder en summer i Maks. summertid, eller indtil den anerkendes. Hvis Maks. summertid er nul, er der ingen maksimumtid. Baggrundslystid Funkt-alarmrelæ Adgangskode Skift adgangskode PC Ver Select Language Minutter {Summer, Aktiv alar} {Til, fra} Heltal Version Vælg et sprog En værdi på nul betyder, at baggrundslyset altid er tændt. Hvis den er indstillet til Summer, følger relæet Summertid, eller indtil den anerkendes. Hvis den indstilles til Aktiv alarm, er den aktiv, så længe der er en aktiv alarm. Hvis indstillingen ændres, skal du indtaste den aktuelle adgangskode. Standardadgangskoden er 2. Hvis du har glemt adgangskoden, skal du kontakte forhandleren for at låse controlleren op. i. Cos ȹ måles ca. 5 sekunder, efter pumpen er startet. Hvis enten Stopkriterier eller Reg. prøvekørsel er indstillet til Delta cos ȹ, er den målte værdi fratrukket den valgte Delta cos ȹ den tærskel, der standser pumpen. Hvis begge funktioner er aktive, skal du indstille Delta cos ȹ for Stopkriterier til en lavere værdi end Delta cos ȹ for Reg. prøvekørsel pumpen standser derefter, uden at Reg. prøvekørsel udløser en alarm. ii. Pumpen skal tilsluttes, sådan at den ene ledning føres gennem strømomformeren. På denne måde har controleren mulighed for at overvåge strømmen og udløse en alarm, hvis en måling angiver, at pumpen er ved at køre tør. Derudover kan controlleren fungere som en motorbeskyttelse, der overholder standarden for Klasse 10-beskyttelse den tid, det tager at blokere motoren afhænger af, hvor meget strømmen overstiger Nominel strøm. Den kan også måle fasevinklen (cos ȹ). 11

12 Tekniske data og EMC-kompatibilitet 4 TEKNISKE TA OG EMC-KOMPATIBILITET 4.1 Tekniske data Omgivende driftstemperatur: 20 til +70 C Omgivende opbevaringstemperatur: 30 til +80 C Montering: DIN-skinne 35 mm Luftfugtighed: 0 95 % RF ikke-kondenserende Mål: H xb x D 118 x 128 x 72 mm Dybde er 55 fra panelets overflade Strømforsyning: 230 V vekselstrøm ( V) Strømforbrug: < 30 ma 230 V vekselstrøm, < 120 ma 12 V jævnstrøm Maks. belastning på relæer: 250 V vekselstrøm, 4 A, 100 VA ohmsk belastning Ikke-analog indgangsstrøm: 5 34 V jævnstrøm Ikke-analog indgangsmodstand: 5 kohm Analog sensor: 4 20 ma Analog indgangsmodstand: 110 ohm Temperatursensor: PTC, grænse > 3 kohm Lækagesensor: Grænse < 50 kohm Analog indgangsopløsning: 12 bits Maks.længde på I/O-kabler: 30 meter Ladestrøm til batteri: Maks. 80 ma, 13,7 V jævnstrøm Vægt: 0,45 kg 4.2 Elektromagnetisk kompatibilitet Beskrivelse Standard Klasse Niveau Bemærkninger Kriterier i Elektrostatisk afladning (ESD) Hurtig transient/eksplosionsimmunitet EN kv Luftafladning A 4 8 kv Kontaktafladning A EN kv A Spændingsimmunitet 1,2 50 µs. Se note ii EN kv CMV A 4 2 kv NMV A Immunitet over for ledningsbårne forstyrrelser fremkaldt af RF-felter EN V 150 khz 80 MHz A Immunitet over for radiære RF-felter EN V/m 80 MHz 1 GHz A Immunitet over for korte forstyrrelser og spændingsvariationer EN A i. Ydelseskriterium A = Normal ydelse inden for de specificerede grænser. Ydelseskriterium B = Midlertidig forringelse eller tab af funktion eller ydelse, som retter sig selv. ii. Maks. længde på I/O-kablerne er 30 meter. 12

13 Declaration of conformity Declaration of Conformity As defined by: EMC-Directives 2004/108/EC and 92/31/EEC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, Directive for CE-Marking 93/68/EEC EN EC Declaration of Conformity SV EG-försäkran om överensstämmelse DE EG-Konformitätserklärung NO EUs Samsvarserklæring FR Déclaration de Conformité CE EC-Overensstemmelseserklæring NL EC-Overeenkomstigheidsverklaring FI EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus ES Declaración de confirmidad CE ET EÜ Vastavuse deklaratsioon PT Declaracão de conformidade CE PL Deklaracja zgodnosci WE IT Dichiarazione di conformità CE CS Prohlášení o shodšĕ ES EL Δήλωση εναρμόνισης EK SK EC Vyhlásenie o zhode TR AT Uygunluk Beyanı HU EK Megfelelőségi nyilatkozat Sulzer Pump Solutions AB, Rökerigatan 20, SE Johanneshov, Sweden EN: DE: Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request: Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behörden auf Anfrage zusammenzustellen: FR: Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichier technique auprès des autorités sur demande : NL: ES: PT: IT: EL: TR: SV: NO: : FI: ET: PL: CS: SK: HU: Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand: Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades: Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico para as autoridades, caso solicitado: Il nome e l indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorità dietro richiesta:: Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου προς τις αρχές επί τη απαιτήσει: Yetkili makamlara istek üzerine teknik dosyayı hazırlamaya yetkili olan kişinin adı ve adresi: Namn och adress på den person som är auktoriserad att utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna: Navn og adresse på den personen som har tillatelse til å sette sammen den tekniske filen til myndighetene ved forespørsel: Navn og adresse på den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om dette: Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite: Isiku nimi ja aadress, kelle pädevuses on koostada nõudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni: Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez władze: Jméno a adresa osoby oprávnĕné na vyžádání ze strany úřadů vytvořit soubor technické dokumentace: Meno a adresa osoby oprávnenej na zostavenie technického súboru pre úrady na požiadanie: Asmens, įgalioto valdžios institucijoms pareikalavus sudaryti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas: Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations, Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Switzerland EN: Declare under our sole responsibility that the products: SV: Försäkrar under eget ansvar att produkterna: DE: Erklärt eigenverantwortlich dass die Produkte: NO: Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter FR: Déclarons sous notre seule responsabilité que les produits: : Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: NL: Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten: FI: Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet ES: Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos: ET: Deklareerime ainuvastutajana, et tooted: PT: Declaramos sob nossa unicia responsabilidade que los produtos: PL: Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia typu: IT: Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti: CS: Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky: EL: Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα: SK: Vyhlasujeme na našu zodpovednost, že výrobky: TR: Sorumluluk tamamen bize ait olarak beyan ederiz ki aşağıdaki ürünler: HU: Felelösségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termékek: Pump controller type ABS PC 111 / 211 EN: DE: FR: NL: ES: PT: IT: EL: TR: SV: NO: : FI: ET: PL: CS: SK: HU: to which this declaration relates are in conformity with the following standards or other normative documents: auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden und/oder anderen normativen Dokumenten entsprechen: auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux normes ou à d autres documents normatifs: waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen of andere normatieve documenten: objeto de esta declaración, están conformes con las siguientes normas u otros documentos normativos: aque se refere esta declaracáo está em conformidade com as Normas our outros documentos normativos: ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alla seguente norma o ad altri documenti normativi: τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα: bu beyanın konusunu oluşturmakta olup aşağıdaki standart ve diğer norm belgelerine uygundur: som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande standarder eller andra regelgivande dokument: som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter: som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter: joihin tämä vakuutus liitty, ovat seuraavien standardien sekä muiden sääntöämääräävien asiakirjojen mukaisia: mida käespöev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgmiste standardite ja muude normatiivdokumentidega: do których odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepujacymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi: na které se toto prohlášeni vztahuje, jsou v souladu s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty: na ktoré sa vz ahuje toto vyhlásenie, zodpovedajú nasledujúcim štandardom a iným záväzným dokumentom: amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következőszabványokban és egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak: Safety: EN :2010 EMC: EN :2007, EN :2005, EN :2007+A1:2011, EN :2007+A1:2011 Stockholm Per Askenström Sulzer Pump Solutions AB

14 2014 Copyright Sulzer Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd., Clonard Road, Wexford, Ireland Tel , Fax ,

Pumpe Controller Type ABS PC 242

Pumpe Controller Type ABS PC 242 Pumpe Controller Type ABS PC 242 2012.04.04 14 :11 :30 0.60m 38.3 l/s PC 242 22.4 A 0.0 A 1 2 18.7 l/s (09/2014) Installationsvejledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 CA 511 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 3 0 1.30 m 0.50 m 0 A 1.55 m 1827 l/s 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 0.15 kwh/m3 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning ABS Pumpecontrolleren PC 111 211 Installations- og brugervejledning www.sulzer.com ii ABS PUMPECONTROLLEREN PC 111 211, INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING Copyright 20. Alle rettigheder forbeholdes. Denne

Læs mere

Kontrolpanel Type ABS CP 112/212

Kontrolpanel Type ABS CP 112/212 Kontrolpanel Type ABS CP 112/212 ON ON ON ON ON ON (11/2014) Brugervejledning www.sulzer.com Kontrolpanel type ABS CP 112/212, Brugervejledning Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes. Denne

Læs mere

Pumpe Controller Type ABS PC 441

Pumpe Controller Type ABS PC 441 Pumpe Controller Type ABS PC 441 (09/2014) nstallationsvejledning www.sulzer.com Pumpe controller type ABS PC 441, nstallationsvejledning Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual

Læs mere

Kontrolpanel Type ABS CP 112/212, CP 116/216

Kontrolpanel Type ABS CP 112/212, CP 116/216 Kontrolpanel Type ABS CP 112/212, CP 116/216 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON (06/2016) Installationsvejledning www.sulzer.com Copyright 2016 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual såvel

Læs mere

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 CA 462 (09/2014) Installationsvejledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. All rights reserved. Den manual og softwaren, der beskrives i den, er beskyttet

Læs mere

Pumpe Controller Type ABS PC 111/211

Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 (01/2017) Installations- og Brugervejledning www.sulzer.com Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning Copyright 2017 Sulzer. Alle rettigheder

Læs mere

Kontroltilbehør Type ABS CA 441, CA 442, CA 443

Kontroltilbehør Type ABS CA 441, CA 442, CA 443 www.sulzer.com Kontroltilbehør Type S,, nstallationsvejledning (/) Kontroltilbehør type S / /, nstallationsvejledning opyright Sulzer. lle rettigheder forbeholdes. enne manual såvel som den deri beskrevne

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Plantronics Explorer 50. Brugervejledning

Plantronics Explorer 50. Brugervejledning Plantronics Explorer 50 Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt over headset 5 Vær på den sikre side 5 Par og oplad 6 Parring 6 Aktiver parringstilstand 6 Brug to telefoner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 K0061IVZ.fm SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Betriebsanleitung.................... 3 Operating Instruction................. 6 Instructions d'utilisation............... 9 Handleiding.......................

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Plantronics Explorer 10. Brugervejledning

Plantronics Explorer 10. Brugervejledning Plantronics Explorer 10 Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt over headset 5 Vær på den sikre side 5 Par og oplad 6 Parring 6 Aktiver parringstilstand 6 Brug to telefoner

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

FGC 211. Tekniske specifikationer

FGC 211. Tekniske specifikationer FGC 211 Tekniske specifikationer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Flygt-pumpestyreenhed...2 Produkt... 2 Beskrivelse...2 Strømforsyning... 2 Godkendelser og standarder... 2 Miljø...2 Materiale...3

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Kontrolpanel Type ABS CP 116/216

Kontrolpanel Type ABS CP 116/216 Kontrolpanel Type ABS CP 116/216 ON ON ON ON ON ON (11/2014) DA Brugervejledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual og den software, der er beskrevet i den,

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ K8AB-PH Ideelt til overvågning af fasesekvenser og faseudfald i industribygninger og industrianlæg. Samtidig overvågning af fasesekvenser og faseudfald for trefasede strømforsyninger

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200 Hurtig start Powerline 1200 Model PL1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en alternativ måde at udvide

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass

www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass www.ic-electronic.com Softstarter med indbygget by-pass Softstarter for 3-faset motorer med indbygget by-pass Nominel driftspænding 200...480VAC Strøm: 30A / 50A / 100A (rms) (op til 173A inside delta)

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

BackBeat 100-serien. Brugervejledning

BackBeat 100-serien. Brugervejledning BackBeat 100-serien Brugervejledning Indhold Oversigt over headset 3 Vær på den sikre side 3 Parring 4 Parring 4 Parringstilstand 4 Grundlæggende funktioner 5 Tænd eller sluk 5 Juster volumen 5 Besvar

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere