Pumpe Controller Type ABS PC 111/211

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pumpe Controller Type ABS PC 111/211"

Transkript

1 Pumpe Controller Type ABS PC 111/211 (10/2014) Installations- og Brugervejledning

2 Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual og den software, der er beskrevet i den, medfølger under licens og må kun bruges og kopieres i overensstemmelse med betingelserne i den pågældende licens. Indholdet i manualen er kun beregnet til at fungere som information. Oplysningerne kan blive ændret uden yderligere varsel og bør ikke opfattes som forpligtende for Sulzer. Sulzer påtager sig ikke noget ansvar og stiller ikke nogen garanti i forbindelse med fejl eller unøjagtigheder, der måtte forekomme i denne bog. Bortset fra, hvad der er tilladt i en sådan licens, må ingen del af denne publikation reproduceres, gemmes i et system, hvorfra den kan hentes igen, eller overføres under nogen form og med nogen som helst midler, hverken elektroniske, mekaniske, optagelsesmæssige eller andet uden forudgående skriftligt tilsagn fra Sulzer. Sulzer forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne i takt med den tekniske udvikling. 2

3 Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning Indhold Om denne vejledning, brugere o g begreber Installation Montering af controlleren Tilslutning af controlleren Oversigt over funktion og anvendelse Menuer: status og indstillinger Valg af sprog Menuer: statusinformation og alle indstillinger Tekniske data og EMC-kompatibilitet Tekniske data Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelseserklæring

4 Om denne vejledning, brugere og begreber OM DENNE VEJLEDNING, BRUGERE OG BEGREBER Forudsætninger Læsevejledning Ordliste og konventioner I denne vejledning beskrives pumpekontrolenhederne PC Den eneste forskel mellem de to pumpecontrollere er, at PC 111 er beregnet til én pumpe, hvorimod PC 211 kan kontrollere to pumper. I vejledningen formodes det, at du allerede er bekendt med de pumper, du skal kontrollere, og de sensorer, der er forbundet med PC Pumpecontrolleren kan enten anvende en analog niveausensor, der måler vandniveauet i fordybningen, så der kan opnås præcis kontrol med start- og stopniveauer, eller den kan anvende simple svømmerkontakter, der er placeret på start- og stopniveauerne. Det er også muligt blot at anvende en startsvømmer og lade pumpen/pumperne standse efter et bestemt stykke tid, eller når den målte fasevinkel på motorstrømmen har ændret sig med en vis mængde (hvilket angiver, at pumpen er ved at køre tør). En analog niveausensor har en fordel i forhold til svømmerafbrydere, da den er mere robust (kan ikke sætte sig fast eller blokere mekanisk), mere nøjagtig og mere fleksibel (du kan nemt ændre start- og stopniveauerne). Du kan ligeledes aflæse vandniveauet i fordybningen. Svømmerafbrydere kan anvendes som et supplement til en analog niveausensor, som backup og som en yderligere alarmindgang. Du skal vide, om pumpen/pumperne skal optrænes, hvis de har stået stille i lang tid. Hvis systemet har to pumper, skal du vide, om pumperne skal veksle. Hvis du skal installere enheden, skal du læse Kapitel 1 Installation. Før du foretager nogle indstillinger eller anvender pumpecontrolleren, skal du læse Kapitel 2 Oversigt over funktion og anvendelse. I dette kapitel beskrives de generelle funktioner og betydningen og anvendelsen af knapperne på panelet. Endelig skal du sørge for, at alle indstillinger i Kapitel 3 Menuer: status og indstillinger er egnede til din applikation. Tekst i blåt angiver et hyperlink. Hvis du læser dette dokument på en computer, kan du klikke på punktet, som fører dig direkte hen til linket. Pumpeøvelse: Lange stilstandsperioder i et korroderende og forurenet miljø er dårligt for pumperne. Som en modforanstaltning kan de opøves med jævnlige intervaller, hvilket reducerer korrosion og andre skadelige virkninger. Cos ȹ: Cosinus af fasevinklen ȹ mellem motorstrømmen og spændingen. 4

5 Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning 1 INSTALLATION 1.1 Montering af controlleren Monter controlleren på en 35 mm DIN-skinne. Controllerens fysiske mål er: 118x128x72 mm (H x B x D); dybden fra panelets overflade er 55 mm. Controlleren er nem at sætte på skinnen, men når du skal afmontere den, er du muligvis nødt til at trække/bøje fligen i siden med en skruetrækker. 1.2 Tilslutning af controlleren Tilslut controlleren i overensstemmelse med Tabel 1-1 og Tabel 1-2. Til lækagemonitorerne anbefaler vi en separat referenceledning fra hver pumperamme til leak. ref.-terminalen; det giver den bedste beskyttelse mod magnetisk induceret jordstrøm. Et simpelt system kan fungere i installationer med små magnetiske forstyrrelser, og i så fald kan du anvende en almindelig referenceledning til begge lækagemonitorer, forudsat at den også forbindes til jordklemmen på pumpecontrolleren. Tabel 1-1. Terminaler på bunden Anvendelse/beskrivelse + 12 V til svømmerafbrydere Højniveausvømmer (til alarm). Normalt åben Lavniveausvømmer (stop) i + 12 V til svømmerafbrydere og pumpens fejlkontakt Startsvømmer til pumpe 1. Normalt åben Fra kontakt/monitor til motorfejl ii Lækagemonitor til pumpe 1 Slut LEAK. REF til pumperamme Temperaturmonitor iii til pumpe 1 TEMP. COM. er almindelig med 0 V Kun PC 211 { + 12 V til svømmerafbrydere og pumpens fejlkontakt Startsvømmer til pumpe 2. Normalt åben Fra kontakt/monitor til motorfejl ii Lækagemonitor til pumpe 2 Slut LEAK. REF til pumperammen Temperaturmonitor iii til pumpe 2 TEMP. COM. er almindelig med 0 V L1 (strømførende, skal være L1 i Figur 1-1) 230 V vekselstrøm N (neutral) 230 V vekselstrøm Jord i. Kan konfigureres til normalt at være åben/lukket. ii. For eksempel en ekstern motorbeskyttelse eller en manuel kontakt. Slut kontakten til + 12 V. Aktivt signal (on) blokerer pumpen og aktiverer en alarm. iii. For eksempel en PTC-termistor som f.eks. Klixon eller en termisk afbryder. 5

6 Installation Tabel 1-2. Terminaler på oversiden Anvendelse/beskrivelse Til strømforsyning til en analog niveausensor Analog niveausensorindgang, 4 20 ma i 0 V reference til en analog niveausensor Blysyrebatteri til backup. Oplader er inkluderet i PC Relæ til alarm. (Maks. 250 V vekselstrøm, 4 A, 100 VA ohmsk belastning) Normalt åben Normalt lukket Relæ til start/stop af pumpe 1 (Maks. 250 V vekselstrøm, 4 A, 100 VA ohmsk belastning) Relæ til start/stop af pumpe 2 eller startkondensator i PC 111 ii i. Registrerer strøm i området mellem 4 og 20 ma. ii. I PC 111 er relæets funktion at slutte en startkondensator midlertidigt til en en-faset motor (P1) under opstart. PC 111/211 har en strømomformer til hver pumpe, hvor pumpen er tilsluttet, så én kondensator føres gennem omformeren. Det betyder, at man udover at kunne måle det aktuelle forbrug også kan måle fasevinklen (cos ȹ) på strømmen. Controlleren kan anvende disse værdier og fungerer også som en motorbeskyttelse. Hvis du har til hensigt at anvende denne funktion (enten målingen af det aktuelle forbrug eller motorbeskyttelsesfunktionen), skal du derfor slutte hver pumpe i overensstemmelse med den følgende figur: Solenoidestrøm Til P1 L1 Motorstrøm Bemærk, at L1 skal være den samme fase som den, der er sluttet til PC i Tabel1-1. Til P2 L1 Jord P1 P2 Figur 1-1 For at udnytte PC s funktion til at måle strømmen og fasevinklen, skal du tilslutte hver pumpe ved hjælp af et eksternt relæ som vist på figuren. Korrekt måling af fasevink-len til en 3-faset pumpe kræver, at L1-ledningen er den samme fase som den L1-ledning, der er sluttet til PC i overensstemmelse med Tabel

7 Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning 2 OVERSIGT OVER FUNKTION OG ANVENDELSE PC 111 og PC 211 er kontrolenheder for henholdsvis én og to pumper. Disse enheder har den samme funktion med hensyn til deres evne til at kontrollere pumper og håndtere alarmer den eneste forskel er, at PC 211 er beregnet til to pumper, mens PC 111 er beregnet til én pumpe. I Figur 2-1 vises panelet på pumpecontrolleren. Hovedvisningen af displayet med to rækker viser fordybningsstatussen dynamisk (niveauet i fordybningen eller statussen på startsvømmere), og om der er nogen alarmer. Enheden vender altid tilbage til denne visning efter 10 minutters inaktivitet i alle andre visninger. Niveau Ingen alarm 2,88 m PC 111 Strømindikator Alarmindikator Manuel start/auto/fra Pumpe 1, Pumpe 2 Menuvælger Escape/Annuller Indikatorlampe til pumpe (grøn/rød) Figur 2-1 På hver pumpe (P1 og P2) er der en indikatorlampe, der viser, om pumpen kører eller ej, og under denne er der en kontakt, der kontrollerer, om pumpen er i Autotilstand (A), er slukket (0), eller du forsøger at starte den manuelt (H). En grøn lampe helt til venstre angiver, at enhden er tændt. Den røde alarmindikator blinker, når der er en ikke-anerkendt alarm. Når alarmen anerkendes, lyser indikatoren rødt konstant og fortsætter med dette, indtil årsagen er blevet afhjulet. Knappen ESC annullerer eller nulstiller den aktuelle menu eller åbner hovedvisningen. Menuvælgeren har to funktioner: hvis du roterer den, ruller du hen til de forskellige menupunkter, som du kan vælge; hvis du trykker på den, kan du åbne en menu, bekræfte et valg/en handling eller anerkende en alarm. Strøm- og alarmindikator Pumpekontakter Pumpens indikatorlamper De to indikatorlamper helt til venstre viser: Et grønt lys viser, at enheden er tændt. Den røde alarmindikator blinker, når der er en ikke-anerkendt alarm, og displayet angiver alarmtypen. Når alarmen anerkendes, lyser indikatoren rødt konstant og fortsætter med dette, indtil årsagen er blevet afhjulet. PC 211 har to kontakter. PC 111 har én kontakt, som du kan starte eller stoppe pumpen/pumperne med manuelt. Det er en 3-vejs kontakt med følgende funktioner: Placeringen helt til venstre (H) er en midlertidig tilstand, der forsøger at starte pumpen og tilsidesætte pumpecontrolleren. Den midterste tilstand (A) indstiller pumpen til Auto, hvilket betyder, at pumpecontrolleren kontrollerer pumpen. Tilstanden helt til højre (0) standser pumpen (deaktiverer den). Ovenover hver kontakt vises en indikatorlampe: Et grønt lys angiver, at pumpen kører. Et blinkende grønt lys angiver, at pumpen forsøges startet. Et rødt lys angiver en pumpefejl. 7

8 Oversigt over funktion og anvendelse Escape/Annuller Menuvælger Knappen ESC annullerer eller nulstiller den aktuelle menu eller åbner hovedvisningen. Menuvælgerknappen har to funktioner: Hvis du roterer knappen i en af retningerne, kan du foretage en af følgende handlinger: Rulle gennem menupunkter. Ændre værdien på et menupunkt (værdien er enten et tal eller et punkt på en liste med valgmuligheder; du kan bekræfte/gemme ændringen ved at trykke på knappen). Hvis du trykker på en af knapperne, kan du foretage en af følgende handlinger: Åbne en menu. (du ser da en blinkende markør der, hvor du kan ændre en værdi.) Bekræfte/gemme/udføre et valg eller en handling. Anerkende en alarm. Når displayet viser, at der er en ikke-anerkendt alarm, skal du trykke på knappen for at få vist en prompt, hvor du kan anerkende alarmen, og hvis du trykker på knappen én gang mere, anerkender den alarmen. Når displayet viser, at der er en aktiv alarm, skal du trykke på knappen for at få vist en liste over detaljer om alarmerne; roter knappen for at rulle gennem listen. Tryk på ESC for at vende tilbage til hovedvisningen. Sådan justerer du kontrasten Sådan indtaster du værdier Batterireserve Hvis du vil justere kontrasten på displayet, skal du trykke på ESC og rotere knappen. Roter knappen til den ønskede værdi. (En værdi er enten et tal eller et punkt på en liste med valgmuligheder.) PC omfatter en oplader til en blysyrebatterireserve. Under batteridrift (ingen 230 V strøm) er pumperelæene altid deaktiveret. Strømindikatoren forbliver tændt, og alarmindikatoren er aktiveret. Alarmrelæet fungerer i overensstemmelse med indstillingen i Tabel 3-2 (Funkt-alarmrelæ). 8

9 Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning 3 MENUER: STATUS OG INDSTILLINGER I dette kapitel beskrives alle de indstillinger, der skal foretages, før pumpecontrolleren anvendes. I Kapitel 2 Oversigt over funktion og anvendelse beskrives, hvordan du anvender menuvælgeren til at indtaste og gemme værdier. 3.1 Valg af sprog 1. Drej menuvælgeren ét trin mod uret (eller indtil du ser menupunktet Select Language). 2. Tryk på vælgeren. 3. Rul ned til det ønskede sprog ved at dreje vælgeren. 4. Tryk på vælgeren for at gemme dit valg. 3.2 Menuer: statusinformation og alle indstillinger De første 7 enheder med uret har kun til formål at vise den aktuelle status. Tabel 3-1 viser disse punkter. De andre menupunkter er indstillinger, du kan foretage. Tabel 3-2 viser alle de punkter. Menusystemet tilpasses dynamisk, så det kun viser de enheder, der aktuelt er anvendelige ; hvis Sensortype er undstukket tuk Startsvømmer/Stopsvømmer i stedet for Analog, kan du ikke se menupunkterne for indstilling af start- og stopniveauerne. På samme måde viser menuen på PC 111 ikke punkter, der vedrører pumpe 2. Tabel 3-1. Menupunkter, der viser den aktuelle status, i urets rækkefølge Menupunkt Fordyb.-status Strøm P1 Cos ȹ P1 Strøm P2 Cos ȹ P2 Driftstid P1 Driftstid P2 Antal start P1 Antal start P2 Værdi Hovedvisningen, der viser status for fordybningen (niveauet i fordybningen eller status på startsvømmere) og alarmstatus. Den elektriske strøm og dennes fasevinkel. Pumpens akkumulerede driftstid (denne værdi kan redigeres). Det akkumulerede antal gange, som pumpen er startet (denne værdi kan redigeres). 9

10 Menuer: Status og indstillinger Tabel 3-2. Indstillinger, i urets rækkefølge (Side 1 af 2) Menupunkt Værdi Kommentar Sensortype {Analog, Startsvømmer/ stopsvømmer Vælg metode til niveaukontrol: en analog niveausensor eller start/stop-svømmere. Graduering 100 %= Værdi i m/ft/bar Graduering 0 %= Værdi i m/ft/bar Enhed {m, ft, bar} Filter Højniveaualarm Lavniveaualarm Startniveau P1 Sekunder Valgt enhed Valgt enhed Valgt enhed Dette afsnit vedrører en analog niveausensor. Ved enhed skal du vælge den enhed, du vil bruge til graduering. (Ved ft får du foot med decimaler, ikke foot/inch.) Stopniveau P1 Valgt enhed Startniveau P2 Valgt enhed Stopniveau P2 Valgt enhed Startkriterier {1 svømmer + tid, 2 startsvømmere} Startkriterier under anvendelse af svømmere med PC 211. Tid til start Sekunder Medmindre Startkriterier er 2 startsvømmere, starter den anden pumpe Tid til start sekunder, når (den enkelte) svømmer er udløst. Stopkriterier Stopsvømmer NO/NC {Stopsvømmer, Tid, Delta cos ȹ} {Normalt åben, Normalt lukket} Stopkriterier under anvendelse af svømmere. Hvis Stopkriterier er Tid, stopper en enkelt pumpe Tid til stop sekunder, når startsvømmeren frigives, mens to kørende pumper stopper, når halvdelen af den tid er gået. Tid til stop Sekunder Delta cos ȹ Værdi 0 1 Hvis Stopkriterier er Delta cos ȹ, stopper pumpen/ pumperne, når cosinus på fasevinklen ȹ har ændret Delta cos ȹ. Se note i for at få yderligere oplysninger. Halv periode {Fra, Begge standset, Hver pumpe stopper} Medmindre den er slået fra, skifter den til den anden pumpe, enten efter hvert pumpestop, eller efter begge pumper er stoppet. Kun PC 111 Start kond. tid Sekunder Den tid, hvor relæet P2 aktiveres efter start af pumpe P1. Anvendes til at slutte en startkondensator midlertidigt til en enfasemotor under opstart. 1,2 sekunder er standard. Startforsinkelse Stopforsinkelse Sekunder Sekunder For at undertrykke spændingsspidser og støj, kan det være nødvendigt at udløste tærskler fra sensorer varer ved i et bestemt stykke tid, før en tilstandsændring accepteres. P1{ P2{ { { Strømsensor P1 Motor-besk. P1 Nominel strøm P1 {Til, fra} {Til, fra} Ampere PC har en strømomformer til hver pumpe, se fodnote ii. Hvis der ikke føres nogen kondensator gennem omformeren, skal du indstille strømsensoren på Fra! Reg. prøvekør P1 {Fra, Lav strøm, Delta cos ȹ} Lav strøm P1 Ampere Delta cos ȹ P1 Værdi 0 1 Strømsensor P2 {Til, fra} Motor-besk. P2 {Til, fra} Nominel strøm P2 Ampere Reg. prøvekør. P2 {Fra, Lav strøm, Delta cos ȹ} Lav strøm P2 Ampere Delta cos ȹ P2 Værdi 0 1 Bemærk: Det er vigtigt at indstille Nominel strøm til den visning, du får under normale forhold! Hvis den efterlades på nul, deaktiverer den alle pumpeblokeringer og alarmer, der er forbundet med strømeller fasetab. I gruppen Reg. prøvekørsel vises menupunketet Lav strøm eller Delta cos ȹ kun, hvis det er valgt som metode for Reg. prøvekørsel. Indstil en værdi, der angiver, at pumpen er ved at køre tør. Hvis du vælger Lav strøm, blokeres pumpen, når strømmen er < Lav strøm. Hvis du vælger Delta cos ȹ, blokeres pumpen, når cos ȹ ændres mere end Delta cos ȹ. Nulst. prøvekør. Strømalarmfors. Minutter Sekunder Hvis Nulst. prøvekør. er > 0, nulstilles alarmen (og pumpen deblokeres) efter det tidspunkt. 10

11 Pumpe controller type ABS PC 111/211, Installations- og brugervejledning Tabel 3-2. Indstillinger, i urets rækkefølge (Side 2 af 2) Menupunkt Værdi Kommentar P1 Backupstart {Til, fra} Hvis den er indstillet til Til, og højniveausvømmeren P2 Backupstart {Til, fra} tændes, kører pumpen/pumperne i en periode Backupkørselstid Sekunder med Backupkørselstid, når svømmeren er slukket. Øvelse P1 {Til, fra} Kan optræne pumperne, hvis de har stået stille i Øvelse P2 {Til, fra} Maks. stilstand. Hvis strømniveauet er under stopniveau/stopsvømmer, kører pumpen/pumperne i Øvelsestid Sekunder Øvelsestid. I modsat fald kører pumpen/pumperne, Maks. stilstand Timer indtil stopniveau/stopsvømmer er nået. Lækagemonitor P1 Lækagemonitor P2 {Fra, Alarm til, Bloker pumpe} {Fra, Alarm til, Bloker pumpe} Lækagemonitor. Når alarmen er slået fra, udløses en alarm, når lækagemonitoren leder, men pumpen blokeres ikke. Temp.-monitor P1 Temp.-monitor P2 {Fra, Man. nulstil., Auto nulstil.} {Fra, Man. nulstil., Auto nulstil.} Temperaturmonitor, sædvanligvis et ptc-element. Når temperaturen overstiger elementets tærskel, blokeres pumpen. With Auto nulstil. nulstilles alarmen (og den blokerede tilstand), når temperaturen går nedad igen. Med Man. nulstil skal den indstilles manuelt. Summer Maks. summertid {Til, fra} Minutter Hvis den er indstillet til Til, og der er en ikke-anerkendt alarm, lyder en summer i Maks. summertid, eller indtil den anerkendes. Hvis Maks. summertid er nul, er der ingen maksimumtid. Baggrundslystid Funkt-alarmrelæ Adgangskode Skift adgangskode PC Ver Select Language Minutter {Summer, Aktiv alar} {Til, fra} Heltal Version Vælg et sprog En værdi på nul betyder, at baggrundslyset altid er tændt. Hvis den er indstillet til Summer, følger relæet Summertid, eller indtil den anerkendes. Hvis den indstilles til Aktiv alarm, er den aktiv, så længe der er en aktiv alarm. Hvis indstillingen ændres, skal du indtaste den aktuelle adgangskode. Standardadgangskoden er 2. Hvis du har glemt adgangskoden, skal du kontakte forhandleren for at låse controlleren op. i. Cos ȹ måles ca. 5 sekunder, efter pumpen er startet. Hvis enten Stopkriterier eller Reg. prøvekørsel er indstillet til Delta cos ȹ, er den målte værdi fratrukket den valgte Delta cos ȹ den tærskel, der standser pumpen. Hvis begge funktioner er aktive, skal du indstille Delta cos ȹ for Stopkriterier til en lavere værdi end Delta cos ȹ for Reg. prøvekørsel pumpen standser derefter, uden at Reg. prøvekørsel udløser en alarm. ii. Pumpen skal tilsluttes, sådan at den ene ledning føres gennem strømomformeren. På denne måde har controleren mulighed for at overvåge strømmen og udløse en alarm, hvis en måling angiver, at pumpen er ved at køre tør. Derudover kan controlleren fungere som en motorbeskyttelse, der overholder standarden for Klasse 10-beskyttelse den tid, det tager at blokere motoren afhænger af, hvor meget strømmen overstiger Nominel strøm. Den kan også måle fasevinklen (cos ȹ). 11

12 Tekniske data og EMC-kompatibilitet 4 TEKNISKE TA OG EMC-KOMPATIBILITET 4.1 Tekniske data Omgivende driftstemperatur: 20 til +70 C Omgivende opbevaringstemperatur: 30 til +80 C Montering: DIN-skinne 35 mm Luftfugtighed: 0 95 % RF ikke-kondenserende Mål: H xb x D 118 x 128 x 72 mm Dybde er 55 fra panelets overflade Strømforsyning: 230 V vekselstrøm ( V) Strømforbrug: < 30 ma 230 V vekselstrøm, < 120 ma 12 V jævnstrøm Maks. belastning på relæer: 250 V vekselstrøm, 4 A, 100 VA ohmsk belastning Ikke-analog indgangsstrøm: 5 34 V jævnstrøm Ikke-analog indgangsmodstand: 5 kohm Analog sensor: 4 20 ma Analog indgangsmodstand: 110 ohm Temperatursensor: PTC, grænse > 3 kohm Lækagesensor: Grænse < 50 kohm Analog indgangsopløsning: 12 bits Maks.længde på I/O-kabler: 30 meter Ladestrøm til batteri: Maks. 80 ma, 13,7 V jævnstrøm Vægt: 0,45 kg 4.2 Elektromagnetisk kompatibilitet Beskrivelse Standard Klasse Niveau Bemærkninger Kriterier i Elektrostatisk afladning (ESD) Hurtig transient/eksplosionsimmunitet EN kv Luftafladning A 4 8 kv Kontaktafladning A EN kv A Spændingsimmunitet 1,2 50 µs. Se note ii EN kv CMV A 4 2 kv NMV A Immunitet over for ledningsbårne forstyrrelser fremkaldt af RF-felter EN V 150 khz 80 MHz A Immunitet over for radiære RF-felter EN V/m 80 MHz 1 GHz A Immunitet over for korte forstyrrelser og spændingsvariationer EN A i. Ydelseskriterium A = Normal ydelse inden for de specificerede grænser. Ydelseskriterium B = Midlertidig forringelse eller tab af funktion eller ydelse, som retter sig selv. ii. Maks. længde på I/O-kablerne er 30 meter. 12

13 Declaration of conformity Declaration of Conformity As defined by: EMC-Directives 2004/108/EC and 92/31/EEC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, Directive for CE-Marking 93/68/EEC EN EC Declaration of Conformity SV EG-försäkran om överensstämmelse DE EG-Konformitätserklärung NO EUs Samsvarserklæring FR Déclaration de Conformité CE EC-Overensstemmelseserklæring NL EC-Overeenkomstigheidsverklaring FI EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus ES Declaración de confirmidad CE ET EÜ Vastavuse deklaratsioon PT Declaracão de conformidade CE PL Deklaracja zgodnosci WE IT Dichiarazione di conformità CE CS Prohlášení o shodšĕ ES EL Δήλωση εναρμόνισης EK SK EC Vyhlásenie o zhode TR AT Uygunluk Beyanı HU EK Megfelelőségi nyilatkozat Sulzer Pump Solutions AB, Rökerigatan 20, SE Johanneshov, Sweden EN: DE: Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request: Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, das technische Datenblatt den Behörden auf Anfrage zusammenzustellen: FR: Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichier technique auprès des autorités sur demande : NL: ES: PT: IT: EL: TR: SV: NO: : FI: ET: PL: CS: SK: HU: Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand: Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades: Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico para as autoridades, caso solicitado: Il nome e l indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorità dietro richiesta:: Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου προς τις αρχές επί τη απαιτήσει: Yetkili makamlara istek üzerine teknik dosyayı hazırlamaya yetkili olan kişinin adı ve adresi: Namn och adress på den person som är auktoriserad att utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna: Navn og adresse på den personen som har tillatelse til å sette sammen den tekniske filen til myndighetene ved forespørsel: Navn og adresse på den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om dette: Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite: Isiku nimi ja aadress, kelle pädevuses on koostada nõudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni: Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez władze: Jméno a adresa osoby oprávnĕné na vyžádání ze strany úřadů vytvořit soubor technické dokumentace: Meno a adresa osoby oprávnenej na zostavenie technického súboru pre úrady na požiadanie: Asmens, įgalioto valdžios institucijoms pareikalavus sudaryti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas: Frank Ennenbach, Director Product Safety and Regulations, Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Switzerland EN: Declare under our sole responsibility that the products: SV: Försäkrar under eget ansvar att produkterna: DE: Erklärt eigenverantwortlich dass die Produkte: NO: Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter FR: Déclarons sous notre seule responsabilité que les produits: : Erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: NL: Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten: FI: Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet ES: Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos: ET: Deklareerime ainuvastutajana, et tooted: PT: Declaramos sob nossa unicia responsabilidade que los produtos: PL: Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia typu: IT: Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti: CS: Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky: EL: Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα: SK: Vyhlasujeme na našu zodpovednost, že výrobky: TR: Sorumluluk tamamen bize ait olarak beyan ederiz ki aşağıdaki ürünler: HU: Felelösségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termékek: Pump controller type ABS PC 111 / 211 EN: DE: FR: NL: ES: PT: IT: EL: TR: SV: NO: : FI: ET: PL: CS: SK: HU: to which this declaration relates are in conformity with the following standards or other normative documents: auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden und/oder anderen normativen Dokumenten entsprechen: auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux normes ou à d autres documents normatifs: waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen of andere normatieve documenten: objeto de esta declaración, están conformes con las siguientes normas u otros documentos normativos: aque se refere esta declaracáo está em conformidade com as Normas our outros documentos normativos: ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alla seguente norma o ad altri documenti normativi: τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα: bu beyanın konusunu oluşturmakta olup aşağıdaki standart ve diğer norm belgelerine uygundur: som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande standarder eller andra regelgivande dokument: som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter: som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter: joihin tämä vakuutus liitty, ovat seuraavien standardien sekä muiden sääntöämääräävien asiakirjojen mukaisia: mida käespöev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgmiste standardite ja muude normatiivdokumentidega: do których odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepujacymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi: na které se toto prohlášeni vztahuje, jsou v souladu s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty: na ktoré sa vz ahuje toto vyhlásenie, zodpovedajú nasledujúcim štandardom a iným záväzným dokumentom: amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következőszabványokban és egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak: Safety: EN :2010 EMC: EN :2007, EN :2005, EN :2007+A1:2011, EN :2007+A1:2011 Stockholm Per Askenström Sulzer Pump Solutions AB

14 2014 Copyright Sulzer Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd., Clonard Road, Wexford, Ireland Tel , Fax ,

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 CA 511 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 3 0 1.30 m 0.50 m 0 A 1.55 m 1827 l/s 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 0.15 kwh/m3 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Læs mere

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462

Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 Temperatur- og Lekagerelæ Type ABS CA 462 CA 462 (09/2014) Installationsvejledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. All rights reserved. Den manual og softwaren, der beskrives i den, er beskyttet

Læs mere

Kontrolpanel Type ABS CP 116/216

Kontrolpanel Type ABS CP 116/216 Kontrolpanel Type ABS CP 116/216 ON ON ON ON ON ON (11/2014) DA Brugervejledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual og den software, der er beskrevet i den,

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus -

MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus - MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus - Bruksanvisning Da Magnum + TK 61110-4-OP (Rev. 0, 11/13)

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro Multi-E. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER ydro Multi-E Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

INSTALLATIONS- VEJLEDNING

INSTALLATIONS- VEJLEDNING INSTLLTIONS- VEJLEDNING Installationsvejledning Splittype Dansk Modeller BQ 71 CV1 BQ 100 CV1 BQ 125 CV1 BQ 140 CV1 IM-5CCY-0411(2)-SIEST Varenr.: R08019033304B CE - TITIKTIES-DEKLRCIJ CE - TBILSTĪBS-DEKLRĀCIJ

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

VueZone System. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Oktober 2012 202-11181-01 v1.0

VueZone System. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Oktober 2012 202-11181-01 v1.0 Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Oktober 2012 202-11181-01 v1.0 Support Tak, fordi du har valgt NETGEAR. Efter installation af din enhed skal du finde serienummeret på etiketten

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

CS875-575-375-275-175 Alarmsystem

CS875-575-375-275-175 Alarmsystem GE Security CS875-575-375-275-175 Alarmsystem Installationsmanual med CS5500-betjeningspanel. imagination at work 1052577 Model listing (list of all product variants or models for which this declaration

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Tegn brugt i denne vejledning

Tegn brugt i denne vejledning Brugerhåndbog Tegn brugt i denne vejledning 1 cforsigtig! QTip: s g FREMGANGSMÅDE [ (Name) ] (Navn) (Menu Name) (Menunavn) Angiver procedurer, der kan resultere i beskadigelse eller personskade, hvis der

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual MAGICAR M870AS Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart Bruger manual Indholdsfortegnelse 1. Vigtig information... 3 2. Introduktion... 3 3. fjernbetjening... 3 3.1. Display opå fjernbetjening...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212 PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL Indholdsfortegnelse Indledning 5 Konformitetserklæring... 6 Specifikationer & ordrenumre Ordrenumre Tilbehør Dimensioner......... 10 Elektrisk og mekanisk tilslutning

Læs mere