Vi er blevet befalet at»takke Herren din Gud i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi er blevet befalet at»takke Herren din Gud i"

Transkript

1 RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Taknemlighed gør os åndeligt stærke Ældste José A. Teixeira, Portugal Præsident for Det Europæiske Område Vi er blevet befalet at»takke Herren din Gud i alle forhold. Og i intet forsynder mennesket sig imod Gud, og mod ingen andre er hans vrede tændt end mod dem, der ikke anerkender hans hånd i alt.«1 Utaknemlighed er en af de største synder. Taknemlighed er derfor en af de største dyder. Vigtigheden af taknemlighed og dens påvirkning på personer ses hos Laman og Lemuel. Deres reaktion på Herrens befaling om at forlade Jerusalem fik flere tusinde mennesker til at lide ulidelig elendighed i mere end år. Lehi og Nefi priste vedholdende Gud og takkede ham for at bringe dem ud af Jerusalem. Laman og Lemuel formåede ikke at værdsætte det, som Herren havde gjort for dem. De beklagede sig i stedet for at takke Herren. Som resultat deraf kom Lehi og Nefi tættere på Herren, og Laman og Lemuel trak sig længere væk fra Herren. I dette ser vi en vigtig nøgle i at blive åndelig stærk taknemlighed. Vi ser også, at for at være taknemlig for noget skal vi anerkende dets vigtighed og værdsætte det. Som ung far begyndte præsident Henry B. Eyring at gennemgå hver dags begivenheder for at se Guds hånd i sin familie. Han sagde:»mens jeg fortsatte med dette, begyndte der at ske noget. Når jeg tænkte dagen igennem, så jeg beviser på det, som Gud havde gjort for os [ Jeg indså,] at mit forsøg på at huske gav Gud mulighed for at vise mig, hvad han havde gjort. Noget, der oversteg taknemlighed, begyndte at spire i mit hjerte. Mit vidnesbyrd voksede. Jeg blev endnu mere sikker på, at vor himmelske Fader hører og besvarer bønner. Jeg følte større taknemlighed for den blødgøring og forædling, der skyldes Frelseren Jesu Kristi forsoning. Jeg blev endnu mere sikker på, at Helligånden kan bringe alt til vores hukommelse Min hensigt er at opfordre jer indtrængende til at anerkende og huske Guds godhed. Det vil opbygge jeres vidnesbyrd.«2 Taknemlighed opbygger vores vidnesbyrd. Selve det at udtrykke taknemlighed anerkender Guds hånd i vores liv og anerkender hans milde barmhjertighed mod os. Det styrker igen vores tillid til, at Herren vil høre og besvare vore bønner og vejlede os. Når vi anerkender vores afhængighed af Herren, bliver vi mere afhængige af ham. Når vores taknemlighed for Herrens velsignelser styrkes, øges vores ønske om at komme til ham, og vi rækker ud mod ham i alt, hvad vi gør.»lad alle dine gerninger være for Herren, og hvor du end går hen, lad det ske i Herren; ja, lad dine tanker være henvendt til Herren; ja, lad dit hjertes hengivenhed være rettet mod Herren for evigt. Rådfør dig med Herren i alle dine gerninger og når du står op om morgenen, lad da dit hjerte være fuldt af tak til Gud.«3 Når vi ser livet gennem taknemlighedens linser, ser vi hen til Herren i alle tanker, vi tvivler ikke, vi frygter ikke. 4 Den største menneskelige tragedie er at være blind for Herrens gavmilde velsignelser, hvad enten det er hans milde befalinger eller blide barmhjertighed. Når vi ikke værdsætter det, som Præsident Jose A. Teixeira Januar 2015 R1

2 NYHEDER han har gjort for os, gør vi heller ikke brug af dem. Det er tåbeligt at få en gave, men ikke acceptere den. Vi viser vores taknemlighed ved at bruge det, som vi har fået. Kernen i alle disse gaver er Jesu Kristi forsoning. Laman og Lemuel så aldrig rejsen til det forjættede land som en velsignelse og en mulighed for et nyt liv. Med deres utaknemlighed trampede de på Guds velsignelser. Taknemlighed gør os i stand til at se Guds hånd vejlede vores liv. Det styrker vores vilje til at holde hans befalinger. Vi afstemmer vores vilje med vor Faders vilje. Det er en lille ting at anerkende Herrens hånd i alle de velsignelser, vi modtager. Belønningen er at vide, at Gud er med os og vejleder os gennem livets udfordringer. Vores tro styrkes og vores tillid til Gud øges. Taknemlighed er frøet, der blomstrer i nærende jord. Taknemlighed fremkalder respekt, tilgivelse og helbredelse Taknemlighed fremelsker en gavmildhed, der ikke kan måles Taknemlighed fejrer Guds milde barmhjertighed Taknemlighed opmuntrer til personlig åbenbaring Taknemlighed tilskynder til bøn og bøjede knæ Taknemlighed giver fremgang i livet Taknemlighed afføder omvendelse, visdom og tilpasning af kurs Taknemlighed gør hjertet større Taknemlighed værdsætter pagter Kristus selv gav på sine knæ tak til sin Fader i himlen. Må vi dyrke denne guddommelige kvalitet i vores familie. NOTER: 1. L&P 59:7, Præsident Henry B. Eyring,»O, husk, husk«, Liahona, nov Alma 37: L&P 6:36. Unge Pigers Sommerlejr august 2014»Girl on fire«søster Lone Buur Kreiberg, Aarhus Stavs UP En lejr med et tema Mandag d. 4. august ankom 80 unge piger og ledere fra begge stave til lejrpladsen Æbleskoven, der ligger smukt i Daubjerg uden for Vejle og lige ned til Vejlefjorden. Naturen i området er storslået, og der blev ikke mindre smukt i området efter de skønne unge pigers ankomst. Temaet for lejren var»girl on fire«, der henviser til UP s logo. Temaet henviser til, at hver eneste unge pige kan komme til Kristus, følge i hans fodspor og tilegne sig hans egenskaber. Når vi gør det, så vil vores indre lys brænde Hver af ugens dage havde som tema en kristuslignende egenskab. Egenskaben blev præsenteret ved dagens morgenstudium. Dagens aktiviteter havde ligeledes en forbindelse til dagens egenskab. MANDAG LYDIGHED»Kristus var lydig mod vor himmelske Fader. Når vi er lydige, vil vi være beskyttede.«velkomst, lejropbygning og familieaften Pigerne ankom til lejren ved 12- tiden og begyndte straks at gå i gang med at pakke deres telte ud, inden de klokken blev budt velkommen af lejrleder Camilla Riedel. Der blev opbygget mange flotte lejrpladser med bålpladser, indgangsportaler, bænke, borde, redskabsholdere, gynger osv. Lars og Anne Dorthe Holmboe fra Fredericia afholdt familieaften med temaet:»at brænde for evangeliet, livet og os selv.«det var meget inspirerende. Aftenen blev afsluttet med lejrbål, lejrsange og kage, og pigerne trak navnet på en pige, som man i løbet af ugen kunne gøre en lille sød gerning for. TIRSDAG KÆRLIGHED»Kærlighed er det største bud vi har fået. Kristus er vores allerstørste eksempel på næstekærlighed. Han viede sit liv til at tjene andre.«workshopdag, talentaften og natløb Efter morgensamling med mere ved Thea Valgren, deltog pigerne i forskellige workshop. Derudover blev dagen brugt til at bygge videre på lejrene eller gå ned til fjorden og bade. Aftenens ret var kødløs, hvor man fik udleveret en opskrift til pandebrød samt kartofler og forskellige grøntsager. Der blev lavet rigtig mange spændende retter, selvom det for mange var en udfordring at undvære kød. R2 Liahona

3 SØSTER TINA DE BELLA, SLAGELSE Nogle af de unge piger på hike Om aftenen var der talentaften, hvor pigerne underholdt. Inden midnat blev pigerne samlet til natløb, hvor der skulle indsamles lys. Målet var at finde poster, hvor de kunne samle flere lys, som ville hjælpe dem med mere trygt at navigere gennem natten. Efter natløbet blev der serveret varm kakao. ONSDAG UDHOLDENHED»Vi møder alle udfordringer i vores liv, der kræver, at vi er udholdende. Udholdenhed hjælper os til at finde glæde.«en rejse gennem Kristi liv og morsesignaler over Vejle Fjord Onsdag var HIKE- dag. Pigerne skulle ud på en længere gåtur, som krævede udholdenhed. Der kunne vælges mellem 2 ruter på hhv. 11 og 15 km. Hiken var opbygget som en rejse gennem Kristi liv på jorden. Hikens sidste post lå ved vandet, hvor pigerne fik mulighed for at tænke på Kristus, som gik på vandet. Pigerne skulle prøve at balancere på en line, der var spændt ud i vandoverfladen mellem 2 badebroer. Der blev grinet og kæmpet rigtig meget. Klokken gik alle piger ned til stranden medbringende deres lys, da det forlød, at der ville komme en besked via morsesignaler fra den anden side af fjorden, hvor drengenes lejr lå. Det var en utrolig smuk aften ved stranden, en aften man sent glemmer. Da mørket sænkede sig, blev der helt stille, og pigerne sad med deres små lys og spejdede efter signal fra den modsatte kyst. Pludselig skimtedes lysglimt fra den anden side. Der blev kommunikeret en besked til drengene, hvor pigerne inviterede dem til en aktivitet den følgende dag. Drengenes svar var:»vi kommer.«torsdag TÅLMODIGHED»Tålmodighed er en aktiv indsats, der ofte kræver en stor indsats. Det er en stor dyd at være tålmodig med hinanden og os selv.«ultimative»fire games«og besøg fra UM s lejr Torsdag skulle den ultimative dyst»fire Games«afholdes. Dysten handlede om gruppesamarbejde i forskellige discipliner, såsom båltænding, crossfit,»skulptur fra natur«og gulerodsskrælning m.m. Der var stor opbakning fra holdene til de, der skulle i dyst. Om eftermiddagen var der besøg fra Unge Mænds lejr. Efter en rundvisning i lejren afholdtes en fælles aktivitet, planlagt af de unge mænds ledere. Derefter var der fællesspisning med grillpølser og hotdog. Det var Horsens Menighed, der var kommet for at hjælpe. Da drengene var taget tilbage, samledes pigerne om fællesbålet for sidste gang. Der var et indlæg ved Lone Kreiberg om, hvad det vil sige at være en»girl on fire«, hvorefter der blev hygget i lejrene med bål, snacks og snak. Fredag vidnesbyrdsmøde og afslutning Efter morgenmad og morgenstudium begyndte man at pakke lejrene sammen. Vi samledes derefter til vidnesbyrdsmøde på en skråning i lejren, hvor solen sendte sine stråler ned. Der var en dejlig ånd til stede, og mange piger bar deres vidnesbyrd. Det var en berigende og opløftende stund, og vi gik alle opbyggede derfra. Tak til de dejlige unge piger og deres fantastiske ledere for en dejlig uge. I er store eksempler på at påtage jer Kristi egenskaber i jeres liv og leve efter dem. Det ses i den kærlige og respektfulde måde, hvorpå I behandler hinanden. Januar 2015 R3

4 Tall Ships Race i Esbjerg Hvordan kan jeg få succes som missionær? Bror Anton K. Danner, missionsleder i Esbjerg Menighed Vi besluttede at benytte muligheden Fra den august 2014 afholdtes»tall Ships Race«- arrangementet i Esbjerg. Esbjerg Menighed besluttede at benytte lejligheden til at gå på split med missionærerne. Da vi kom til havneområdet, delte vi os og gik parvis rundt. Et par flittige missionærer ved de smukke skibe Missionærernes eksempel Først tænkte jeg:»hvordan kan jeg finde en, som er forberedt af Herren til at modtage evangeliet og til at blive fundet af mig, her blandt alle de mennesker.«mens jeg kiggede på et stort skib, var min missionærkammerat pludselig væk, men så så jeg ham tale med nogen.»ok,«tænkte jeg,»det er første gang, jeg prøver det, lad mig lige overveje, hvad jeg skal gøre.«imens jeg tænkte og overvejede var min missionærkammerat allerede i gang med sit tredje forsøg på at finde en, som kunne være interesseret i at få en Mormons Bog og høre mere om Kirken. Mine overvejelser Nu blev jeg lidt flov og følte, at jeg ikke kunne blive ved med at kigge på skibe og forbipasserende mennesker. Der var allerede gået 5 minutter, min kammerat havde 3 samtaler, og jeg havde ingen. Jeg følte, at jeg måtte tage mig sammen, men på den anden side så havde vi jo hele dagen. Der skulle nok dukke en op, der var forberedt af Herren til at modtage evangeliet! Jeg havde jo bedt for det! Jeg kiggede på mennesker og kunne intet se. Hvordan skal jeg kunne genkende denne person, som Herren havde forberedt? Hvad var det, han gjorde Jeg begyndte at interessere mig for det, missionæren gjorde. Han stod der i fint jakkesæt, jeg var i korte bukser og lignede en, som var kommet for at se på skibe. Jeg havde hænderne i bukselommerne, men han holdt 2 eksemplarer af Mormons Bog i hånden, og når han så folk, som han følte, han skulle tale med, gik han hen til dem og sagde noget som:»god dag. Vi kommer fra Jesu Kristi Kirke. Må vi fortælle dig lidt om vores tro?«de fleste mennesker sagde mere eller mindre venligt:»nej tak!«min gode missionærkammerat svarede høfligt:»ha en fortsat rigtig god dag!«, og vi hørte de fleste sige i forbifarten:»tak, og i lige måde!«bror ANTON DANNER, ESBJERG R4 Liahona

5 En venlig ældre dame standsede op for tale med os. Da vi spurgte hende, om hun vil have en Mormons Bog, sagde hun meget venligt, men bestemt:»nej tak!«, men så tilføjede hun:»men, I er nogle flotte fyre!«jeg ved ikke helt, hvad hun mente, og hvorfor hun sagde det. Men det er meget vel muligt, at hun kunne se eller mærke noget særligt ved os. Mere synlighed hjalp Senere var vi i gågaden, hvor vi placerede vores rygsæk på gaden og stillede nogle eksemplarer af Mormons Bog op, så de var synlige. Det var en stor succes. Jeg lagde mærke til, at folk begyndte at kigge på os, og de kiggede meget intens på de bøger, som vi havde stående. Nogle gik hurtigt videre, da de fandt ud af, at det var Mormons Bog, andre kom forbi igen efter en par minutter og kiggede igen. Men ingen ville komme hen og se nærmere på en bog, og heller ingen kom for bede om at få en bog. Endelig var der et ungt par fra Tyskland, som gerne ville diskutere religion, og en af vore missionærer fik lov at tale med dem i mere end 30 minutter. Pigen ville til sidst gerne have en Mormons Bog! Vi havde endelig en succesoplevelse! Dagens høst Da dagen var omme, havde vi udleveret 28 eksemplarer af Mormons Bog og fået adresser på 14 af disse mennesker, fordi de var interesseret i at høre mere om vores tro. Der var måske mennesker på gaderne denne dag. Jeg ved ikke, hvor mange af dem vi kom i kontakt med, og jeg ved heller ikke, hvor mange af dem der lagde mærke til os, især til missionærerne og til de bøger og flyers, som vi havde med os. Vi ved heller ikke, hvor mange små frø som vi muligvis har sået denne dag! Men da jeg gik hjem denne aften, følte jeg, at jeg havde oplevet noget specielt, og mit hjerte og sind var fyldt med en speciel ånd. Præstedømmets Lederskabskonference i København Biskop Peter Andersen, Frederiksberg Menighed En ny tid Foranlediget af, at Kirkens vækst er ensbetydende med, at stavene rundt om i verden kun yderst sjældent vil få besøg af en Herrens apostel, besluttede Kirken for 4 år siden med jævne mellemrum ca. hvert 4. år at afholde Præstedømmets Lederskabskonference for præstedømmeledere inden for et større geografisk område. Derfor var ca. 140 præstedømmeledere, grenspræsidenter, distriktspræsidenter, biskopper, stavspræsidentskaber, tempelpræsidenter og missionspræsidenter fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samlet den 6. september på Nitivej for at lytte til ældste Bednar, ældste Hallstrøm (De Halvfjerds Præsidium), ældste Kearon (fra områdepræsidentskabet), og ældsterne Olson og Jotunen, områdehalvfjerdsere. Indledende korte taler Ældste Kearon takkede os for vores glæde, tro, omvendelse, godhed samt vores ønske om at blive bedre. Han fortalte om områdepræsidentskabets vision om at fordoble medlemstallet og opfordrede os til at finde vores plads i»fremskyndelsen af værket«. Ældste Hallstrøm opfordrede os som ledere til at fokusere på det, som er vigtigt, fokusere på det, som har størst værdi. Han opfordrede os til at give al den tid, vi har mulighed for, og huske fokus. Han understregede, at Helligånden er underviseren på en dag som denne. Ældste Bednar vidnede om, hvordan det er en styrke at være ledet af erfarne ledere, der ved hvad de gør. Han opfordrede os til at lære vigtige lektioner tidligere i livet og bar vidnesbyrd om apostlene. De er altid gode, det er ikke skuespil eller iscenesat. Han ser dem i alle situationer, de er bedre på hjemmefronten. Vi skal gøre det, vi gør bedre, vi skal ikke gøre mere. Undervisning gennem spørgsmål Forsamlingen fik lov til at stille spørgsmål til brødrene ud fra konceptet: Hvad er det, der holder dig vågen om natten som præstedømmeleder? Der blev blandt andet spurgt om, hvordan vi finder vores plads i værket, om hvordan vi vinder kampen mod pornografi, hvordan vi stopper de mange unge fra stærke Januar 2015 R5

6 familier i at blive inaktive, hvordan vi øger vores tro, hvordan vi hjælper medlemmerne til at udføre deres pligter, hvordan vi holder fast i de vordende ældster, hvordan vi får medlemmerne til at gå ud som hjemmelærer samt meget mere, herunder udkørte/ udbrændte medlemmer. Ældste Bednar valgte i stedet for blot at besvare de mange spørgsmål at stille»modspørgsmål«, som f.eks.:»hvorfor er I her i dag og ikke ude i det gode vejr«, hvilket betød, at brødrene selv adresserede de mange frustrationer. Brødrenes råd Ældste Bednar sammenfattede svarene og nævnte, at vi skal bede for dem, der har udfordringer. Skiftstudium kombineret med Åndens vejledning kan hjælpe os til at hjælpe dem. Vi skal værdsætte folk for det, de er, kan og gør. En udkørt person har brug for en inspireret invitation til at gøre noget. Ældste Hallstrøm nævnte, at vi alle har brug for at føle os elsket og værdsat. Som biskop skal man fokusere på de unge, på de udbrændte og på dem uden tempelanbefaling Vi skal bruge vore ressourcer på dem, som ønsker gøre en indsats selv, på dem, som ønsker at arbejde på at løse deres egne problemer. Samtale duer ikke, hvis folk ikke samarbejder. At fremskynde værket Et spørgsmål gik på, hvordan man»fremskynder værket«. Til det svarede ældste Kearon:»Se på nyhederne, Satan fremskynder det samme gør vi.«ældste Bednar tilføjede:»vi er i 11. time, Herren kommer klokken 12. Det er lørdag aften, Herren kommer søndag morgen.«ældste Hallstrøm forklarede, at arbejdet med frelse er lig med tempeltjeneste. Vi skal fokusere på medlemmets næste frelsende ordinance og pagt. Arbejdet med frelse består i undervisning, medlemsmissionering, genaktivering, dåb og slægtshistorie. Vi skal sørge for at vore unge får åndelige oplevelser og bliver aktive i evangeliet, ikke blot i Kirken. Ældste Bednar nævnte, at hvis Frelseren var her og blev spurgt om, hvad der betyder noget, ville svaret være:»vi har brug for ordinancer og pagter, for at ære og overholde dem.«vi blev opfordret til at uddelegere opgaver og vise tillid til dem, som vi uddelegerer til. Til Ældste Bednar med flere af de besøgende før møderne at stole på dem, til at elske dem og hjælpe dem til at fuldføre deres opgave. Ældste Hallstrøm opfordrede os til at give opgaver videre til ældsternes kvorum og til søstrene i Hjælpeforeningen. Han opfordrede os til at tage søstrene alvorligt og lytte til dem. Opfordring Ældste Bednar opfordrede os til at give de unge mennesker kaldelser. Han sagde:»hvis jeg var biskop, ville jeg kalde alle i AP og UP som lokalmissionærer og slægtshistoriske konsulenter. Ved at give dem opgaver forbereder vi dem til at tjene som missionærer. Vi træner dem i at tale med andre mennesker og i at undervise.«et citat som blev nævnt flere gange i løbet af eftermiddagen, sidst af ældste Kearon:»Hvis du altid gør, som du altid har gjort, vil du altid få, hvad du altid har fået.«bror KIM HENTZEN, GLADSAXE 2. MENIGHED R6 Liahona

7 Særligt lederskabsmøde for søstre Søster Gitte Røder, primarypræsident i Københavns Stav Lejligheden blev benyttet I forbindelse med den særlige Præstedømme Lederskabskonference, der blev afholdt lørdag den 6. september i kirken på Nitivej, var stavens kvindelige præsidentskaber inviteret til en særlig undervisning ved de besøgende generalautoriteters og områdehalvfjerdseres hustruer. Omkring 50 forventningsfulde søstre var samlet for at blive undervist. Søsterfællesskab Søster Bednar fortalte, at hun ikke var kommet for at oplære os (det var ikke det, hun var blevet bedt om, sagde hun), men at give en slags foredrag. Hun tog udgangspunkt i søster Oscarsons tale fra Kvindernes møde i marts i år om søsterfællesskab (Liahona, maj 2014, s. 119). Hun stillede dernæst spørgsmålet:»hvad betyder ordet søsterfællesskab for jer?«ordene pagter, præstedømmet, accept af forskelligheder, støtte, forståelse, styrke, venskab, fysisk og følelsesmæssig hjælp, byrder og ansvar, åndelig forbindelse, guddommelig natur, betingelsesløs kærlighed, tilgivelse, følelse af at høre til, tryghed og undervisning kom på tavlen. En opfordring til forsamlingen om at fortælle om en oplevelse om søsterbånd mundede ud i et spørgsmål fra en søster, som søster Bednar var så vís at give videre til forsamlingen. Det resulterede i meget berigende svar og styrkede os i bevidstheden om den kraft, der er i søsterbånd, og at vi alle, mænd som kvinder, har brug for venskab. Betydningen af»bånd«søster Hallstrom uddybede emnet med, at vi har et genetisk bånd, og kom med flere eksempler, hun havde set. Et var fra tiden, hvor hun boede på Hawaii, hvor en søster med dårligt helbred og følelsesmæssige udfordringer, sagde noget, søster Hallstrom tog meget til sig:»lov ikke mere end I kan holde, hvis I siger ja til at være der for mig, ellers bliver jeg bare helt knust.«ordet blev givet videre til søster Olsson, som fortalte om sin oplevelse med sin besøgsmakker. Det bånd og den kærlighed, denne søster havde til søster Olssons mor, betød meget for søster Olsson. På et tidspunkt fik denne besøgsmakker vendt op og ned på søster Olssons syn på sin graviditet og fik hende med til en hjælpeforeningsaktivitet ved at komme med småkager, give udtryk for, at hun var savnet, og at hun var velsignet ved at være gravid, hvilket søster Olsson absolut ikke følte på det tidspunkt! Bånd, der heler Søster Kearon berettede derefter om, hvordan en søster, der var meget forskellig fra hende selv, havde»adopteret«hende og været en mor og søster for hende, da søster Kearon som 19- årig mistede en søn. Det skabte ubrydelige bånd, der stadig heler søster Kearon. Pagter Søster Bednar kom derpå med et godt råd. Vi er søstre i pagten, og ved at stille en inaktiv søster spørgsmålet:»fortæl mig om din dåb«, kan det vække vidnesbyrdets gnist. Søster Sederholm fortsatte med emnet pagter og om, hvor vigtigt det er at huske på vores dåb i vores travle liv. Søster Williams nævnte dernæst to søstres meget forskellige oplevelser ved deres egen begavelse, den ene forberedt, den anden med spørgsmålet: Er det virkelig den samme kirke? Men vi er pagtens døtre, og det velsigner familien, naboer og samfundet. Hun beder altid for, at alle må komme stærkere ud af templet, end de gik ind. Gennem søstrenes belæringer fik vi slået fast, at der er kraft i pagter. Visit af ældste Bednar Lige pludselig dukkede ældste Bednar op. Det svækkede ikke ligefrem Ånden! Ældste Bednar Januar 2015 R7

8 FOR DE YNGRE: MIT YNDLINGSSKRIFTSTED fortalte, hvordan han havde lært, at et åg i virkeligheden er en hjælp; man kunne endda sige symbolet på en pagt, for vi trækker læsset sammen med Herren! Han bad os i al vores travlhed om at huske at fokusere på det, der betyder noget, at aflægge det naturlige menneske og blive hellige. Da ældste Bednar for nylig talte med ældste Hales, som har helbredsmæssige udfordringer, sagde ældste Hales:»Når man ikke kan gøre det, man før kunne, bliver man meget opmærksom på at bruge kræfterne på det, der er vigtigst.«det er Herren, der fremskynder værket, ikke os, og vi må holde trit med ham. Gør vi det, vi plejer, opnår vi det, vi plejer. Værket kan ikke gå fremad som hidtil, der er nødt til at ske noget andet og mere, og han profeterede, at det vil blive helt anderledes, end vi er vant til. Mit yndlingsskriftsted Bror Jeremy W.R., 15 år, Gladsaxe 1. Menighed 1 Nefi 16:23»Og det skete, at jeg, Nefi, ud af træ lavede en bue, og ud af en lige pind en pil; derfor bevæbnede jeg mig med en bue og en pil, med en slynge og med sten. Og jeg sagde til min far: Hvor skal jeg gå hen for at skaffe føde?«det er mit yndlingsskriftsted, fordi selvom alle andre har givet op og er vrede på Gud, begynder Nefi ikke at klage, men tager selv ansvar og arbejder på at finde en løsning. Herefter udviser han endnu større tro ved at spørge sin far, som han stadigvæk respekterer som familiens profet, også selvom han var vred på Gud. BISKOP LARS PAULSEN, GLADSAXE 1. MENIGHED En storslået eftermiddag Ældste Bednar forlod os efter at have båret sit vidnesbyrd om Frelseren, og søster Bednar fremhævede, at pagter binder os i kærlighed. Hun ønskede, at vi holder vore pagter, og det kan vi med Frelserens hjælp. Også hun afsluttede med sit vidnesbyrd om Frelseren. Det var en meget opløftende og opbyggende tid. Søster Bednar er en meget nærværende, jordnær og ydmyg kvinde. Der er tydeligvis stor kærlighed og respekt mellem hende og ældste Bednar, og hun forstod virkelig at uddelegere og inddrage. Vi er dybt taknemlige for en storslået eftermiddag og nogle storslåede ledere. MISSIONÆRER Nyligt udsendte missionærer Finn Lykkegaard, redaktør Fra Danmark er følgende medlemmer kaldet til at tjene en mission: Søster Victoria Kreiberg Odense 2. Menighed Utah Salt Lake City East Mission, USA Oktober 2014 til april 2016 KONTAKT OS Skriv til lokalsiderne Artikler til lokalsiderne»rundt om Danmark«er altid velkomne. Skriv venligst tydelig afsender, samt hvilket af lokalsidernes områder du skriver til. Nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter hændelsen, da der går ca. 3 mdr., før artiklen trykkes. Indsend venligst mellem ca ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og afkorte artiklerne. Offentliggørelsen af tekster og foto afhænger af deres relevans, kvalitet og den tilgængelige plads. Redaktør: Finn Lykkegaard E- mail: DANISH R8 Liahona

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Mange har set på fremgang udelukkende

Mange har set på fremgang udelukkende Rundt om Danmark BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET»Vejen til fremgang«ældste José A. Teixeira, Portugal 2. rådgiver i Det europæiske områdepræsidentskab Mange har set på fremgang udelukkende fra et økonomisk

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 2014. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 2014 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen 2014 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2013 Intellectual Reserve,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND

ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND ET RESERVOIR MED LEVENDE VAND Ældste David A. Bednar De Tolv Apostles Kvorum CES-foredrag for unge voksne 4. februar 2007 Brigham Young University Søster Bednar og jeg er taknemlige for at være sammen

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010

Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Håndbog 2 Forvaltning af Kirken 2010 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

»Vi har indgået pagt om at både opløfte dem med behov og være vidner om Frelseren, så længe vi lever«

»Vi har indgået pagt om at både opløfte dem med behov og være vidner om Frelseren, så længe vi lever« Rundt om Danmark Budskab fra områdets ledelse.»vi har indgået pagt om at både opløfte dem med behov og være vidner om Frelseren, så længe vi lever«ældste George R. Donaldson, Storbritannien Områdehalvfjerdser

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11

Primary 4. Mormons Bog Alderen 8-11 Primary 4 Mormons Bog Alderen 8-11 Primary4 Mormons Bog Tii undervisning af børn i alderen 8-11 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Copyright 1995 Jesu Kristi Kirke af Sidste

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne

i er døtre Vi vil stå Vi tror Vi vil være beredte Unge Piger Personlig fremgang S tå s o m Guds vidne i er døtre Unge Piger Personlig fremgang Vi vil stå Vi tror S tå s o m Guds vidne Vi vil være beredte Ja, kom til Kristus, og bliv fuldkommengjort i ham (Moro 10:32). Dette hæfte Personlig fremgang tilhører

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Rundt om Danmark. Et budskab om taknemlighed

Rundt om Danmark. Et budskab om taknemlighed Rundt om Danmark Budskab fra områdets ledelse Et budskab om taknemlighed Det europæiske områdepræsidentskab Det europæiske områdepræsidentskab Vi vil gerne udtrykke vores taknemlighed for den godhed og

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

En forældrevejledning

En forældrevejledning En forældrevejledning Indledning 1. Intimitet og de jordiske familiers formål 2. Principper for undervisning af børn 3. Undervisning af babyer og småbørn: Fra fødslen og til omkring 3 år 4. Undervisning

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sidste dag for indsendelse af tienderapporten

Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sidste dag for indsendelse af tienderapporten JANUAR 2015 To 1 1 Fr 2 Lø 3 Sø 4 Fastesøndag Ma 5 2 Ti 6 On 7 To 8 19:00-21:00 Stavens PUK-møde i Horsens Fr 9 Lø 10 Sidste dag for afsendelse af kvartalsrapporten Sø 11 Horsens menighedskonference Ma

Læs mere

Bring julens velsignelser til dem omkring jer og vores ansvar for at invitere

Bring julens velsignelser til dem omkring jer og vores ansvar for at invitere RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Bring julens velsignelser til dem omkring jer og vores ansvar for at invitere Ældste Christopher Charles, England Områdehalvfjerdser M ine kæreste minder fra

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

RUNDT OM DANMARK. Forældres retskafne eksempler

RUNDT OM DANMARK. Forældres retskafne eksempler RUNDT OM DANMARK BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE Forældres retskafne eksempler Ældste Clifford Herbertson, Storbritannien Områdehalvfjerdser D et første vers i Mormons Bog:»Jeg, Nefi, der er født af agtværdige

Læs mere

Uforanderlige sandheder i skiftende tider

Uforanderlige sandheder i skiftende tider Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Uforanderlige sandheder i skiftende tider Oprettet: 25. september 2007 Vi, som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Vejledning for ledere

Vejledning for ledere FORORD Der er brug for hjælp blandt os. Mange mangler evnen til»at skaffe livets åndelige og timelige nødvendigheder til sig selv og familien.«1 At bringe mennesker til at blive selvhjulpne er arbejdet

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Min missionspræsident

Min missionspræsident Rundt om Danmark Budskab fra områdepræsidentskabet En måned med mirakler Ældste Stephen C. Kerr, Skotland Områdehalvfjerdser Min missionspræsident Ben E. Lewis var før sin mission prorektor på Brigham

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere