KØBENHAVNSKE DISTRIKTSTOLDKAMRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNSKE DISTRIKTSTOLDKAMRE"

Transkript

1 TOLDARKIVER - 5 KØBENHAVNSKE DISTRIKTSTOLDKAMRE ARKIVREGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1987

2 TOLDARKIVER - 5 KØBENHAVNSKE DISTRIKTSTOLDKAMRE ARKIVREGISTRATUR LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND, LOLLAND-FALSTER OG BORNHOLM KØBENHAVN 1987

3 FORORD I perioden samarbejdede arkivvæsenet og Direktoratet for Toldvæsen om en ordning af toldvæsenets arkiver. Samarbejdet resulterede i, at der blev udarbejdet en bevarings- og kassationsplan for toldvæsenets arkiver efter 1969, og at alt materiale før 1969 blev afleveret til landsarkiverne. Som en fortsættelse af dette arbejde blev de københavnske distriktstoldkamres arkiver frem til distriktsomlægningen i 1980 ordnet og registreret, og i 1986 afleveret til Landsarkivet. Ordningsarbejdet foretoges i Toldvæsenet af cand. mag. David Davidsen under tilsyn af arkivar Erik Nørr. Registraturen over de københavnske distriktstoldkamres arkiver optages som bind 5 i Landsarkivets serie af toldregistraturer. Bind 1 til 4 omfatter materialet før Da alt materiale i den foreliggende registratur er af nyere dato og derfor ikke umiddelbart tilgængeligt, er den ikke udgivet som egentlig publikation, men den er mangfoldiggjort i et mindre antal eksemplarer til toldvæsen og arkivvæsen. Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm København 1987 Grethe Ilsøe landsarkivar

4 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Indholdsfortegnelse 5 Indledning 7 Registratur Distriktstoldkammer 1 13 Distriktstoldkammer 2 57 Distriktstoldkammer 3 89 Distriktstoldkammer Distriktstoldkammer Distriktstoldkammer Distriktstoldkammer Distriktstoldkammer Distriktstoldkammer Distriktstoldkammer Distriktstoldkammer Toldvæsenets centrale Oppebørselskontor (TCO) 169 5

5 De københavnske distriktstoldkamre Som led i den store strukturreform for Toldvæsenet i (jf. Finansministeriets cirkulære 7/6 1968) omdannedes Overtoldinspektoratet for København med sine c a. 100 tjenestesteder til 11 distriktstoldkamre efter en saglig opdeling. Distriktstoldkamrene 1-7 oprettedes den 1/ , 9-11 den 1/ og Distriktstoldkammer 8 den 1/ Opdelingen var følgende: Distriktstoldkammer 1: Ekspedition af skibe og varer i Tuborg Havn, Lautrup Havn, Svanemøllehavnen og Nordhavnen. Distriktstoldkammer 2: Ekspedition af skibe og varer i Københavns Frihavn. Distriktstoldkammer 3: Ekspedition af skibe og varer i området fra og med Yderhavnen til Langebro (begge sider af havneløbet) samt i Prøvestenshavnen. Distriktstoldkammer 4: Ekspedition af skibe og varer i Sydhavnen (Gasværkshavnen, Tømmergraven, Frederiksholms Havn cg Teglværkshavnen), i Kastrup Havn og i Dragør Havn. Distriktstoldkammer 5: Ekspedition af fly og varer i Københavns Lufthavn, Kastrup. Distriktstoldkammer 6: Ekspedition af banegods. Distriktstoldkammer 7: Ekspedition af postgods. Distriktstoldkammer 8: Omsætningsafgift (registreringsafgift) af motorkøretøjer. Distriktstoldkammer 9: -Virksomhedsregistrering. Distriktstoldkammer 10: virksomhedskontrol m.v.. Distriktstoldkammer 11: Distriktskontrol m.v.. 7

6 Med virkning fra 1/ ændredes denne opdeling således: Distriktstoldkammer 1: Virksomhedsregistrering. Oppebørsel og regnskabsaflæggelse. Restancesager, herunder fogedforretninger. Distriktstoldkammer 2: Bevillingsadministration. Byggegodtgørelse i henhold til moms-loven. Toldregulerings sager. Toldværdisager. EFTA-sager. Centralarkiv for kontrolmateriale. Publikumsvejledning. Distriktstoldkammer 3: Distriktskontrol, herunder kontrollen med skibe og biler samt persontrafikken. Godsregistrering og udførselskontrol af skibsgods og bilgods. Distriktstoldkammer 4: Fortoldning af skibsgods og bilgods og kontrol af samme. Distriktstoldkammer 5: Kontrol og ekspedition af flygods. Distriktstoldkammer 6: Kontrol og ekspedition af jernbanegods. Distriktstoldkammer 7: Kontrol og ekspedition af postgods. Distriktstoldkammer 8: Kontrol med omsætningsafgift (registreringsafgift) af motorkøretøjer. Distriktstoldkammer 9: Moms-kontrol med nærings- og nydelsesmiddelsektoren. Distriktstoldkammer 10: Moms-kontrol med manufakturvarer m.v.. Distriktstoldkammer 11: Moms-kontrol med bygge- og anlægssektoren. Distriktstoldkammer 8 nedlagdes med udgangen af 1972 og dets forretninger overførtes til distriktstoldkammer 9. Medio sept nedlagdes distriktstoldkammer 4 og forretningerne overførtes til distriktstoldkammer 3. 8

7 Endelig blev de resterende distriktstoldkamre fra og med 1/ omdannet til de nuværende distriktstoldkamre 1-6. De nye distriktstoldkamre efter 1980 er oprettet efter geografiske kriterier. Toldvæsenets centrale Oppebørselskontor (TCP). Kontoret havde til opgave at forestå løsningen af de landsomfattende opgaver vedrørende opkrævningen af merværdiafgiften 9

8 D I S T R I K T S T O L D K A M M E R 1

9 DT Journaler 456 bd. Anm. : 1968 nr mangler 1967 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd 1968 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 13

10 DT 1 Journaler fortsat 1970 n r bd nr bd nr bd n r bd nr bd nr bd nr bd n r bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd n r bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd n r bd nr bd nr bd n r bd nr bd nr bd nr bd nr bd n r bd n r bd nr bd nr bd n r bd n r bd. 14

11 DT 1 Journaler fortsat 1971 nr bd nr bd nr. 7632A bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 15

12 DT 1 Journaler fortsat 1972 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 16

13 DT 1 Journaler fortsat 1973 n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd. 17

14 DT 1 Journaler fortsat 1974 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 18

15 DT 1 Journaler fortsat 1974 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 19

16 DT 1 Journaler fortsat 1975 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr ,300 1 bd nr ,000 1 bd nr ,700 1 bd nr ,400 1 bd nr ,100 1 bd nr bd nr ,900 1 bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 20

17 DT 1 Journaler fortsat 1976 n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r / 1 bd n r \ 1 bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd. 21

18 DT 1 Journaler fortsat 1976 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 22

19 DT 1 Journaler fortsat 1977 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 23

20 DT 1 Journaler fortsat 1978 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 24

21 DT 1 Journaler fortsat 1979 n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd nr bd n r bd n r bd n r bd nr bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd. 25

22 DT 1 Journaler fortsat 1979 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 26

23 DT Navneregister til journalen 61 ks. Anm.: 1978 N og Se-Sæ mangler 1977 A 1ks B-Bå 1ks C-Cø 1ks D-Då 1ks E-Fø 1ks G-Hanse 1ks Hansen-Hc 1ks He-I 1ks J-Jens 1ks Jep-Jø 1ks K-Kå 1 ks L-Lø 1 ks M-Må 1 ks N-Nø 1ks O-Petersen 1ks Pf-Ro 1ks Rv-Ss 1ks St-Th 1ks Ti-A 1ks A 1ks B 1ks C 1ks D 1ks E-F 1ks G-Hansen 1 ks Hansen-I 1 ks J-jn 1 ks Jo-Km 1 ks Kn-Kå 1 ks L 1 ks M 1 ks. 27

24 DT 1 Navneregister til journalen fortsat 1978 O-Pu 1 ks Po-Rn 1 ks Ro-Sa 1 ks Sø-U 1 ks U-Å 1 ks A 1 ks B 1 ks C 1 ks D I ks E-F 1 ks G-Hansen 1 ks Hausgaard-I 1 ks J-Jn 1 ks Jo-Km 1 ks Kn-Kå 1 ks L 1 ks M 1 ks N 1 ks O-Pu 1 ks Po-R 1 ks S-Ss 1 ks St-To 1 ks Tr-Å 1 ks A-B 1 ks C-D 1 ks E-H 1 ks I-L 1 ks M-Q 1 ks R-S 1 ks T-A 1 ks. 28

25 DT Journalsager 592 pk. Anm.: Et eksemplar af arkivnøglen er placeret i første pk.^ M J ly x-* , 32, , 057, 201, 32, 369, 401, 412, , 420, 421, , , , , 426 jan.-feb. 1976, 426 marts-maj 1976, 426 maj-juni 1976, 426 juli-aug. 1976, 426 sept.-okt. 1976, 426 nov.-dec. 1976, , , , 4264 jan.-april 1976, 4264 maj-juni 1976, 4264 juli-aug. 1976, 4264 sept. 2 pk. 1976, 4264 okt.-nov. 1976, 4264 nov.-dec. 1976, , 427 jan.-feb. 1976, 427 feb.-marts 1976, 427 april 1976, 427 maj-juni 1976, 427 juni-juli 1976, 427 juli-aug. 1976, 427 aug. 1976, 427 sept. 2 pk. 29

26 DT 1 Journalsager fortsat 1976, 427 okt. 1976, 427 nov. 1976, 427 dec. 1976, 429 jan. 3 pk. 1976, 429 feb. 4 pk. 1976, 429 marts 4 pk. 1976, 429 april 3 pk. 1976, 429 maj 4 pk. 1976, 429 juni 5 pk. 1976, 429 juli 4 pk. 1976, 429 aug. 4 pk. 1976, 429 sept. 4 pk. 1976, 429 okt. 5 Pk. 1976, 429 nov. 4 pk. 1976, 429 dec. 4 pk. 1976, 492, 65 og 90 jan. 1976, 90 feb. 1976, 90 marts 2 pk. 1976, 90 april 2 pk. 1976, 90 maj 1976, 90 juni 1976, 90 juli 1976, 90 aug. 1976, 90 sept. 2 pk. 1976, 90 okt. 1976, 90 nov. 2 pk. 1976, 90 dec. 1976, 91 jan. 2 pk. 1976, 91 feb. 1976, 91 marts 2 pk. 1976, 91 april 1986, 91 maj 2 pk. 1976, 91 juni 2 pk. 1976, 91 juli 2 pk. 30

27 DT 1 Journalsager fortsat 1976, 91 aug. 2 pk. 1976, 91 sept. 2 pk. 1976, 91 okt. 2 pk. 1976, 91 nov. 2 pk. 1976, 91 dec. 2 pk. 1976, , 057, 071, 079, 201, 260, 32, 33, 354, , 412, , 420, , pk. 1977, 424, , 4260 jan.-feb. 1977, 4260 feb.-marts 1977, 4260 april-maj 1977, 4260 juni-juli 1977, 4260 aug. 1977, 4260 sept. 1977, 4260 okt. 1977, 4260 nov. 1977, 4260 dec. 1977, pk. 1977, pk. 1977, , 4264 jan. 1977, 4264 feb. 1977, 4264 feb.-marts 1977, 4264 april 1977, 4264 maj-juni 1977, 4264 juli-aug. 1977, 4264 aug. 1977, 4264 sept. 2 pk. 1977, 4264 okt. 2 pk. 1977, 4264 nov. 31

28 DT 1 Journalsager fortsat 1977, 4264 dec. 1977, , 427 jan. 2 pk. 1977, 427 feb. 1977, 427 marts 2 pk. 1977, 427 april 2 pk. 1977, 427 maj 2 pk. 1977, 427 juni 2 pk. 1977, 427 juli 2 pk. 1977, 427 aug. 2 pk. 1977, 427 sept. 3 pk. 1977, 427 okt. 1977, 427 nov. 2 pk. 1977, 427 dec. 1977, 429 jan. 4 pk. 1977, 429 feb. 5 pk. 1977, 429 marts 7 pk. 1977, 429 april 5 pk. 1977, 429 maj 5 pk. 1977, 429 juni 5 pk. 1977, 429 juli 4 pk. 1977, 429 aug. 5 pk. 1977, 429 sept. 6 pk. 1977, 429 okt. 5 pk. 1977, 429 nov. 4 pk. 1977, 429 dec. 5 pk. 1977, 90 jan. 2 pk. 1977, 90 feb. 1977, 90 marts 2 pk. 1977, 90 april 1977, 90 maj 1977, 90 juni 2 pk. 1977, 90 juli 2 pk. 1977, 90 aug. 32

29 DT 1 Journalsager fortsat 1977, 90 sept. 1977, 90 okt. 2 pk. 1977, 90 nov. 1977, 90 dec. 1977, 91 jan. 1977, 91 feb. 1977, 91 marts 2 pk. 1977, 91 april 1977, 91 maj 1977, 91 juni 2 pk. 1977, 91 juli 2 pk. 1977, 91 aug. 2 pk. 1977, 91 sept. 2 pk. 1977, 91 okt. 1977, 91 nov. 1977, 91 dec. 1977, , 057, 071, 079, 26, 32, 33, , 412, , 420, , pk. 1978, 424, , 4260, jan.-feb. 1978, 4200, marts 1978, 4260, april 1978, 4260, maj 1978, 4260, juni-juli 1978, 4260, aug. 1978, 4260, sept.-okt. 1978, 4260, nov.-dec. 1978, pk. 1978, pk. 1978,

30 DT 1 Journalsager fortsat 1978, 4264, jan. 1978, 4264, feb. 1978, 4264, marts 1978, 4264, april 2 pk. 1978, 4264, maj 1978, 4264, juni-juli 1978, 4264, aug. 1978, 4264, sept. 1978, 4264, okt. 1978, 4264, nov. 2 pk. 1978, 4264, dec. 2 pk. 1978, pk. 1978, 427, jan. 3 pk. 1978, 427, feb. 1978, 427, marts 1978, 427, april 1978, 427, maj 3 pk. 1978, 427, juni 2 pk. 1978, 427, juli 2 pk. 1978, 427, aug. 2 pk. 1978, 427, sept. 2 pk. 1978, 427, okt. 2 pk. 1978, 427, nov. 3 pk. 1978, 427, dec. 2 pk. 1978, 429, jan. 5 pk. 1978, 429, feb. 5 pk. 1978, 429, marts 5 pk. 1978, 429, april 4 pk. 1978, 429, maj 5 pk. 1978, 429, juni 4 pk. 1978, 429, juli 5 pk. 1978, 429, aug. 4 pk. 1978, 429, sept. 5 pk. 1978, 429, okt. 5 pk. 34

31 DT 1 Intern, administration Journalsager fortsat 1978, 429, nov. 6 pk. 1978, 429, dec. 5 pk. 1978, 65, (90, jan.) 2 pk. 1978, 90, feb. 1978, 90, marts 1978, 90, april 2 pk. 1978, 90, maj 2 Pk. 1978, 90, juni 2 pk. 1978, 90, juli 2 pk. 1978, 90, aug. 2 pk. 1978, 90, sept. 1978, 90, okt. 2 pk. 1978, 90, nov. 1978, 90, dec. 1978, 91, jan. 1978, 91, feb. 1978, 91, marts 1978, 91, april 1978, 91, maj 1978, 91, juni 1978, 91, juli, aug. 1978, 91, sept. 1978, 91, okt. 1978, 91, nov. 1978, 91, dec. 1978, 92, 94, , 057, 071, 201, , 31, 322, , , 33, 34, 35, 401, 412, Pk. 1979, 420, , 422, 424, , 4260, jan.-marts

32 DT 1 Journalsager fortsat 1979, 4260, apr.-maj 1979, 4260, juni-juli 1979, 4260, aug.-sept. 1 pk 1979, 4260, okt. 1979, 4260, nov.-dec. 1979, 4261, jan.-maj 1979, 4261, juni-nov. 1979, , 4263 jan.-feb. 1979, 4263 marts-juli 1979, 4263, aug.-okt. 1979, 4264, jan. 1979, 4264, feb. 1979, 4264 marts-apr. 1979, 4264 apr.-maj 1979, 4264 juni-juli 1979, 4264 aug. 1979, 4264 sept.-okt. 1979, 4264 nov. 1979, 4264 dec. 2 pk. 1979, 4269 jan.-maj 1979, 4269 juni-aug. 1979, 4269 sept.-okt. 1979, 4269 nov.-dec. 1979, 427 jan. 2 pk. 1979, 427 feb. 2 pk. 1979, 427 marts 2 pk. 1979, 427 apr. 1979, 427 maj 1979, 427 juni 1979, 427 juli 1979, 427 aug. 1979, 427 sept. 1979, 427 okt. 2 pk. 36

33 DT 1 Journalsager fortsat 1979, 427 nov'. 1979, 427 nov.-dec. 1979, 429 jan. 5 pk. 1979, 429 f eb. 4 pk. 1979, 429 marts 6 pk. 1979, 429 apr. 4 pk. 1979, 429 maj 7 pk. 1979, 429 juni 5 pk. 1979, 429 juli 5 pk. 1979, 429 aug. 6 pk. 1979, 429 sept. 4 pk. 1979, 429 okt. 5 pk. 1979, 429 nov. 7 pk. 1979, 429 dec. 4 pk. 1979, 492, 90 jan. 1979, 90 feb. 2 pk. 1979, 90 marts 2 pk. 1979, 90 apr. 1979, 90 maj 1979, 90 juni 1979, 90 juli 1979, 90 aug. 1979, 90 sept. 1979, 90 okt. 1979, 90 nov. 1979, 90 dec. 1979, 91 jan. 1979, 91 feb.-marts 1979, 91 apr.-maj 1979, 91 juni-aug. 1979, 91 sept.-dec. 1979, 92 37

34 DT 1 Journalsager fortsat 1980, O O 20, , 400, 401, 407, 408, jan. 1980, jan. 1980, 41 1 feb. 2 pk. 1980, 411 marts 2 pk. 1980, 411 apr. 2 pk. 1980, , 4130, 4132, 41 35, 4137, 4138, , 414, 415, 416, , 419 jan. 1980, 419 feb. 1980, 419 marts- apr. 1980, 421, 422, 424, , , 4262, , pk. 1980, , , 429 jan. 5 pk. 1980, 429 feb. 4 pk. 1980, 429 marts 3 pk. 1980, 429 apr. 3 pk. 1980, 430, 445, 50, 51, 55, 56, 57, 60, 64, 70, 72:, 77, 78, 80, 83, 87, , 90 jan. 1980, 90 feb. 1980, 90 marts-apr. 1980, 91 jan.-feb. 1980, 91 marts-apr

35 DT Journalsager vedr. intern drift 6 pk. Anm.: Driftsadministrationen af DT 1, 2, 9, 10 og 11 henhørte under DT 1 Budget, rengøring, bedriftsnævn og bygninger Tjenestevogne Inventar og materiel Telefon og telex Marketenderi Andet 1971 Journalsager vedr. MOMS, registrerings- fritagelser Mikrofiche, kartotek over importører, 1 ks. eksportører og momsregistrering 1980 Fejllister fra betalingskontrollen, MOMS, prøvepakke 1980 Fejllister fra betalingskontrollen, toldkredit, prøvepakke Journalsager vedr. Sikkerhedsstillelser, 2 pk. 413 Anm.: Ordnet alfabetisk efter firmanavn A-H I-V Inventarfortegnelser 4 pk. 'Z 39

36 DT 1 Oppebørsel Oppeborsel Udpantningsbøger vedr. MOMS 450 bd. Anm. : 1970-medio 71 nr se DT 9, hvorunder udpantningsforretningerne vedr. MOMS hørte i dette tidsrum. Nr , som dækker tidsrummet , befinder sig på det nye i maj 1980 oprettede DT nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd

37 DT 1 Oppebørsel Udpantningsbøger fortsat nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd 1972 nr bd. 41

38 DT 1 Oppebørsel Udpantningsbøger fortsat 1972 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 42

39 DT 1 Oppebørsel Udpantningsbøger fortsat n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd / 1973 n r bd. 43

40 DT 1 Oppebørsel Udpantningsbøger fortsat 1973 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bdu. 44

41 DT 1 Oppebørsel Udpantningsbøger fortsat 1974 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr.' bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr : bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 45

42 DT 1 Oppebørsel Udpantningsbøger fortsat 1974 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 46

43 DT 1 Oppebørsel Udpantningsbøger fortsat nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 47

44 DT 1 Oppebørsel Udpantningsbøger fortsat 1975 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 48

45 DT 1 Oppebørsel Udpantningsbøger fortsat 1975 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 49

46 DT 1 Oppeborsel Udpantningsbøger fortsat nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr Ibd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 50

47 DT 1 Oppebørsel Udpantningsbøger fortsat nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr, bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 51

48 DT 1 Oppebørsel Udpantningsbøger fortsat 1977 n r bd n r bd n r bd n r bd nr bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd nr bd n r bd nr bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd nr bd. 52

49 DT 1 Oppebørsel Udpantningsbøger fortsat 1977 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 53

50 D I S T R I K T S T O L D K A M M E R 2

51 DT Kopibøger 220 pk nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

52 DT 2 Kopibøger fortsat 1972 nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

53 DT 2 Kopibøger fortsat 1973 nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

54 DT 2 Kopibøger fortsat 1973 nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr S \ 60

55 DT 2 Kopibøger fortsat 1975 nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr /76 nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

56 DT 2 Kopibøger fortsat 1976 nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

57 DT 2 Kopibøger fortsat 1978 nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr Kopibøger vedr. personaleforhold 1 pk Journaler 205 bd 1971 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 63

58 DT 2 Journaler fortsat 1971 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 64

59 DT 2 Journaler fortsat 1972 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 65

60 DT 2 Journaler fortsat 1973 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 66

61 DT 2 Jourin a l e r f o r t s a t 1975 n r bd nr bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd nr bd n r bd n r bd nr bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd nr bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd n r bd. 67

62 DT 2 Journaler fortsat 1976 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd. 68

63 DT 2 Journaler fortsat 1978 nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd nr bd Navneregister til journalen 74 ks. Anm. : 1972 Si-Så mangler 1971 A-B 1 ks C-D 1 ks E-H 1 ks. 69

64 DT 2 Mavneregister til journalen fortsat 1971 I-L 1 ks M-0 1 ks P-Sj 1 ks Sk-A 1 ks A-Bg 1 ks Bh-C 1 ks D 1 ks E-G 1 ks H-I 1 ks J-K 1 ks L-Me 1 ks Me-No 1 ks No-Q 1 ks R 1 ks S-Sk 1 ks T-Å 1 ks A-Bp 1 ks Bu-Dir 1 ks Dir-F 1 ks G-I 1 ks J-Le 1 ks Le-No 1 ks No-R 1 ks s-st 1 ks St-A 1 ks A-B 1 ks C-Dir 1 ks Dir-F 1 ks G-I 1 ks J-Lu 1 ks Lu-N 1 ks O-SAS 1 ks SAS-Så 1 ks T-A 1 ks. 70

65 DT 2 Navneregister til journalen fortsat 1975 A-C 1 ks D-E 1 ks F-I 1 ks J-Ma 1 ks Md-Q 1 ks R-S 1 ks T-0 1 ks A-B 1 ks C-D 1 ks D-F 1 ks G-I 1 ks J-L 1 ks M-Ph 1 ks Ph-Sm 1 ks Sm-Å 1 ks A-B 1 ks C-Dir 1 ks Dir-Gj 1 ks Gl-Jj 1 ks Jr-Mh 1 ks Mi-Q 1 ks R-Sp 1 ks St-A 1 ks A-C 1 ks D 1 ks E-H 1 ks I-L 1 ks M-Q 1 ks R-S 1 ks T-A 1 ks A-Da 1 ks Da-F 1 ks G-L 1 ks M-R 1 ks S-A 1 ks. 71

66 DT 2 Navneregister til journalen fortsat 1980 A-M 1 ks N-A 1 ks Journalsager 49 pk. 1971, Bevilling til midlertidig toldfrihed for vareprøver, modeller og mønstre 1971, Bevilling til midlertidig toldfrihed for film samt tæpper og ædelsten m.v. 1971, Bevilling til midlertidig toldfrihed for maskiner m.v. til afprøvning eller demonstration 1971, Overtrædelser vedr. fortoldning, urigtige positioner 1971, Overtrædelser vedr. fortoldning, urigtig toldværdi 1971, Overtrædelser vedr. fortoldning, urigtig mængde, urigtig punktafgift samt andre sager 1972, Bevilling til midlertidig toldfrihed for vareprøver, modeller og mønstre 1972, Bevilling til midlertidig toldfrihed for film 1972, Bevilling til midlertidig toldfrihed for tæpper og ædelsten m.v. 1972, Bevilling til midlertidig toldfrihed for maskiner m.v. til afprøvning eller demonstration 2 pk. 2 pk. 4 pk. 1972, Bevilling til midlertidig toldfrihed for varer til udstillingsformål 2 pk. 1972, Overtrædelser vedr. fortoldning, urigtige positioner 3 pk. 72

67 DT 2 Journalsager fortsat 1972, Overtrædelser vedr. fortoldning, urigtig toldværdi 1972, Overtrædelser vedr. fortoldning, urigtig mængde, urigtig punktafgift samt andre sager 1973, Bevilling til midlertidig toldfrihed for vareprøver, modeller og mønstre 1973, Bevilling til midlertidig toldfrihed for film 1973, Bevilling til midlertidig toldfrihed for tæpper, ædelstene m.v. 1973, Bevilling til midlertidig toldfrihed for maskiner m.v. til afprøv. eller demonstration 1973, Bevilling til midlertidig toldfrihed for varer til udstillingsformål 1973, Overtrædelser vedr. fortoldning, urigtige positioner 1973, Overtrædelser vedr. fortoldning, urigtig toldværdi 1973, Overtrædelser vedr. fortoldning, urigtig mængde, urigtig punktafgift samt andre sager 1974, Bevilling til midlertidig toldfrihed for værktøj m.v., transit samt vareprøver, modeller og mønstre 1974, Bevilling til midlertidig toldfrihed for film samt tæpper og ædelstene m.v. 1974, Bevilling til midlertidig toldfrihed for maskiner m.v. til afprøv. eller demonstration 1974, Bevilling til midlertidig toldfrihed for varer til udstillingsformål 4 pk. 3 pk. 2 pk. 3 pk. 73

68 DT 2 Journalsager fortsat 1974, Overtrædelser vedr. fortoldning, urigtige positioner 1974, Overtrædelser vedr. fortoldning, urigtig toldværdi 1974, Overtrædelser vedr fortoldning, urigtig mængde, urigtig punktafgift samt andre sager 4 pk. 2 pk Journalsager 94 pk. Anm.: Et eksemplar af arkivnøglen er placeret i første pakke 1975, 369, , , , , , jan.-marts 1975, apr.-juni 1975, juli-aug. 1975, sept.-okt. 1975, nov.-dec. 1975, , , , , , 903 jan. 1pk. 1975, 903 feb. 1pk. 1975, 903 marts-maj 1pk. 1975, 903 juni-juli 1975, 903 aug. 1975, 903 sept. 1pk. 1975, 903 okt.nov. 1975, 903 dec. 1975, 904, 919, , , , , jan.-feb marts-maj 1976, juni-aug. 1976, sept.-okt. 74

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000)

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier til Tolddirektoratets manuelle journalsystem 1975-1992 Arkivalier, som er registreret og arkiveret efter

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Kulturby '96. Informationsafdelingen. Københavns Stadsarkiv 11. september 2006 Afleveringsfortegnelse fra Kunst og Kultur

Kulturby '96. Informationsafdelingen. Københavns Stadsarkiv 11. september 2006 Afleveringsfortegnelse fra Kunst og Kultur Informationsafdelingen 1992-1996 Pressemedelelser/indbydelser til pressemøder 3 pk. Ordnet kronologisk Magasinenhederne er henlagt efter dato 1992-1995 () jan. 1996 - aug. 1996 () apr. 1996 - dec. 1996

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Direktoratet for Toldvæsenets 2. kontor

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Direktoratet for Toldvæsenets 2. kontor Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Direktoratet for Toldvæsenets 2. kontor I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923.

Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. Private personarkiver Arkiv P 23 Karstoft, Christian B., dansk præst Tarp/Ugle herred 1950-79, førstepræst/provst Flensborg/Sydslesvig 1979-93, født 1923. afl. jr. 1993/P 423. 1. 1946. Protokol for Københavnske

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste

Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført som underafdeling af Dansk Sundhedstjenseste Kirkearkiver Arkiv K 4 Dansk Menighedspleje "Ansgar", Flensborg Afleveret o. 1983 fra kontoret i Toosbüygade 7 arkivfortegnelsen udarbejdet 1989 Dansk Menighedspleje blev opløst per 31/12 1981 og videreført

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over flygtninge for kvote 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 flygtninge for kvote 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for:

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og 1. maj Evt. afspadsering overført

Læs mere

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer

Ledelsesrapport for Jobcenter Struer Ledelsesrapport for Jobcenter Opdateret 1-1-214 side1 Jan-Jan 11 Jan-apr 11 Jan-jul 11 Jan-okt 11 Jan-feb 12 Jan-maj 12 Jan-aug 12 Jan-nov 12 Jan-mar 13 Jan-jun 13 Jan-sep 13 Jan-dec 13 Jan-Jan 11 Jan-mar

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over flygtninge for kvote 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 flygtninge for kvote 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal

Læs mere

Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ

Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ Data-drevet klinisk kvalitetsudvikling - den nødvendige ledelsesinformation Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ Johan Kjærgaard, ledende overlæge Kvalitet 1 klinisk 1 kvalitetsstyring

Læs mere

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund

Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund Godstransporten er livsnerven i et moderne samfund - Transportformernes samarbejde v/cheføkonom Ove Holm Dansk Transport og Logistik Medlemmer 2.900 Lastbiler 17.000 Godslokomotiver 50 Ansatte 20.000 11-05-2010

Læs mere

Deltidsansættelse, 15/37

Deltidsansættelse, 15/37 I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og grundlovsdag Evt. afspadsering overført

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0051(CNS) 6.6.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over kvoteflygtninge for 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 kvoteflygtninge for 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner Bekendtgørelse nr. 990 af 20. november 2001. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Beredskabsstyrelsens område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Beredskabsstyrelsens område Bekendtgørelse nr. 972 af 21. november 2002 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Beredskabsstyrelsens område I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Lyngehallen Hal 1 Hal 2 (lille) Hal 2 (stor) Uge 32 Aug-2010

Lyngehallen Hal 1 Hal 2 (lille) Hal 2 (stor) Uge 32 Aug-2010 Uge 32 Aug-2010 Ferie Tennis Handicap Venner mv Mandag 09.08.2010 13.08.2010 14.08.2010 15.08.2010 Kl. 21.00 Lyngehallerne åbner Lyngehallerne åbner Lyngehallerne åbner efter sommerferien efter sommerferien

Læs mere

Forhandlingsprotokol 17 1-1955. Forhandlingsprotokol 19 6-1932 20/12-1954 28 9-1961. Tilgængeligt. 9 1-1901 (berettende)

Forhandlingsprotokol 17 1-1955. Forhandlingsprotokol 19 6-1932 20/12-1954 28 9-1961. Tilgængeligt. 9 1-1901 (berettende) 1984 18 81901 AF: Per Askbo, juni 1985 NAVN: Guld og Sølvarbejdernes ARKIVNR.: 615 COMPACTNR.: Forbund \ PERIODE: 1891 OMFANG: 96 kasser pakker' løse bd. AFLEVERING: Forbundsformand Verner Andersen, marts

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Værd at vide om. Svalbard. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Svalbard. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Svalbard Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Svalbard Hovedstad Indbyggere Sprog Longyearbyen Ca. 2.500 Religion Valuta Areal Kristendom Norske kroner, NOK Norsk og russisk 61.022

Læs mere

LÆGDSRULLER FOREDRAG / Workshop i Helsinge 4. nov. 2006 Af Bodil Thomasberg og Niels H. Nielsen

LÆGDSRULLER FOREDRAG / Workshop i Helsinge 4. nov. 2006 Af Bodil Thomasberg og Niels H. Nielsen LÆGDSRULLER FOREDRAG / Workshop i Helsinge 4. nov. 2006 Af Bodil Thomasberg og Niels H. Nielsen Lægdsrullerne er et meget spændende arkivmateriale, ligesom kirkebøgerne. Dette foredrag er lavet ud fra,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Årsplan 2014-2015. Plan for aktiviteter

Årsplan 2014-2015. Plan for aktiviteter Årsplan 204-205 Plan for aktiviteter Uke Dato Dag Aktivitet 8. aug. Mandag 9. aug. Tirsdag 20. aug. Onsdag 34 2. aug. Torsdag 22. aug. Fredag 23. aug. Lørdag 24. aug. Søndag Åpningsdag 25. aug. Mandag

Læs mere

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Generaldirektoratet for de Danske Statsbaner, i varetægt hos Banestyrelsen I medfør af 7 i Rigsarkivets bekendtgørelse

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INDHOLD Introduktion.. 2 Opsætning af computeren 2 Start et spil.... 3 Kampen (The Battle). 5 Forskellige varianter.. 6 Valg af type spil 8 Lav din egen startposition... 8 Tasten Near Miss. 11 Kontrol

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Februar 217 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af sygeplejersker ordinære

Læs mere

BILAG 4. Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 4. Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 4 Til Direktørgruppen Engrosmodellen - Opfølgning på aktøraktiviteter 10. juni 2014 Engrosmodellens opstart er helt afhængig af, at alle involverede parter (Data- Hub og aktører) er klar til go-live

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Flomlys mandag-fredag fra kl 16:45. Slukker automatisk 30 min etter siste økt (kl 20:30 evt 22:00). I helg, kun ifm organisert trening.

Flomlys mandag-fredag fra kl 16:45. Slukker automatisk 30 min etter siste økt (kl 20:30 evt 22:00). I helg, kun ifm organisert trening. Mai - Kunstgressbanen 28.apr 29.apr 30.apr 18 01.mai 02.mai 03.mai 04.mai 05.mai 06.mai 07.mai 19 08.mai 09.mai 10.mai 11.mai 12.mai 13.mai 14.mai 20 15.mai 16.mai 17.mai 18.mai 19.mai 20.mai 21.mai 21

Læs mere

Uge Dag Dato Tidspunkt Bane retning Kantine Træningsleder tirsdag 03-jan

Uge Dag Dato Tidspunkt Bane retning Kantine Træningsleder tirsdag 03-jan Uge Dag Dato Tidspunkt Bane retning Kantine Træningsleder tirsdag 03-jan 10.00-18.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 onsdag 04-jan 10.00-20.00 torsdag 05-jan 10.00-18.00 lørdag 07-jan 09.00-14.00 tirsdag

Læs mere

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen

FORENINGSARKIVER. Skoleforeningen FORENINGSARKIVER Skoleforeningen Foren i rigsarkiver Skoleforeningen Foreløbige arkivfortegnelser udgivet af Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele Åbenrå 1976. Forord: Skoleforeningen oprettedes den

Læs mere

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter LEJLIGHED LEJLIGHED Bryggers Rengøring Entre Sove Sove Rådigh. Personale Vaskeri Entre Ophold Medicin Ophold HAVE TERRASSE NORDHUSET 1:100 REGION SJÆLLAND - PLATANGÅRDEN FORSLAG TIL NY INDRETNING WHITE

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af fysioterapeuter ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af jordemødre ordinære medlemmer...

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK December 216 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af radiografer ordinære medlemmer...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Xbus: 926 - Vejle, Viborg & Gyldig: 25 Juni 2017

Xbus: 926 - Vejle, Viborg & Gyldig: 25 Juni 2017 Composedato: 08.09.2017 Kl. 13.48 926X Viborg - Vejle 25/6 2017-30/6 2018 Zone Turnummer 301 250 Viborg Rtb. af 05.50 250 Klinikhuset d 05.52 250 Koldingvej/Lyngvej d 05.54 802 Thorning/Landevejen d 06.09

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Førstegangshenvendelser 2014/2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 2014 174 155 127 112 100 75 67 79 91 101 69 53 1203 2013 121 123

Læs mere

sejlplaner rønne > ystad rønne > køge Rønne > sassnitz Ystad Køge Rønne Sassnitz 1:15 6:30 3:30

sejlplaner rønne > ystad rønne > køge Rønne > sassnitz Ystad Køge Rønne Sassnitz 1:15 6:30 3:30 sejlplaner rønne > ystad rønne > køge Rønne > sassnitz 04.01 2010-02.01 2011 Ystad Køge 1:15 6:30 3:30 Sassnitz Rønne Billetter med rabat: www.bornholmstrafikken.dk 1 4. Jan. - 31. mar. 2010 4. Jan. -

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 3. marts 2014.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 3. marts 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. marts 2014 Anlægsbevilling til et ReUseCenter i midtbyen Aarhus Kommune Teknik og Miljø Midlertidig, eksperimenterende genbrugsstation

Læs mere

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001.

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. Forord Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. For første gang er journal- og arkivplanen udkommet elektronisk, så planen eksisterer både i

Læs mere

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones.

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Vælg fra listen. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Ledighedsstatistik, oktober 2015

Ledighedsstatistik, oktober 2015 Procent Ledighedsstatistik, oktober 215 Bruttoledighedsprocent for sommerdimittenderne for årgangene 213-215 -24 måneder efter dimission 45 4 35 3 25 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse

Byarkivet i Horsens. Arkiver og deres anvendelse Byarkivet i Horsens Arkiver og deres anvendelse Arkiverne Rigsarkivet Valdemar 4. Atterdag (1300-tallet): 1. egentlige regeringsarkiv (Vordingborg slot) Midt 1400-tallet: nyere materiale blev samlet på

Læs mere

SEJLPLANER Billetter med rabat:

SEJLPLANER Billetter med rabat: SEJLPLANER 05.01 2009-04.01 2010 Rønne > ystad Rønne > køge Rønne > sassnitz 1 05. Januar - 14. april 2009 05. Januar - 14. april 2009 05.01 31.03 15:30 16:45 a) b) a) Sejler ikke d. 9/1, 16/1, 23/1 og

Læs mere

Ledighedsstatistik, juni 2015

Ledighedsstatistik, juni 2015 jan-2 maj-2 sep-2 jan-3 maj-3 sep-3 jan-4 maj-4 sep-4 jan-5 maj-5 sep-5 jan-6 maj-6 sep-6 jan-7 maj-7 sep-7 jan-8 maj-8 sep-8 jan-9 maj-9 sep-9 jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Nøgletal Social og Sundhedsudvalget Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær/ambulant somatik og psykiatri samt sygesikring (1) Antal sygehusudskrivninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

Curriculum Vitae for Kristoffer Frey. Profil: Kommunikation & Branding:

Curriculum Vitae for Kristoffer Frey. Profil: Kommunikation & Branding: Profil: Navn: Telefon: Mail: Kommunikation & Branding: Curriculum Vitae for 2014-2015 IT supporter - callcenter Sykes, Ed, Sverige 2014 (Jan - Okt) Brand og Designkonsult KreativContext v/ Killeberg, Sverige

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Regional/Lokalbus: 513 - Vejle, Tørring & Gyldig: 7 August 2017

Regional/Lokalbus: 513 - Vejle, Tørring & Gyldig: 7 August 2017 Composedato: 28.09.2017 Kl. 08.56 513 Vejle - Tørring 7/8 2017-30/6 2018 Zone Turnummer 301 520 Vejle Trafikcenter af 07.35 520 Moldevej v Islandsvej (Ve d d 520 Viborgvej/Niels Finsensve d 07.41 520 Viborgvej/Kirkebyvej

Læs mere

Indhold. Aktuelle figurer og nøgletalstabel... 2. Afsnit 1 - Forsikrede medlemmer... 4. Tabel 1 - Forsikrede medlemmer... 5

Indhold. Aktuelle figurer og nøgletalstabel... 2. Afsnit 1 - Forsikrede medlemmer... 4. Tabel 1 - Forsikrede medlemmer... 5 Indhold Aktuelle figurer og nøgletalstabel... 2 Afsnit 1 - Forsikrede medlemmer... 4 Tabel 1 - Forsikrede medlemmer... 5 Afsnit 2 - Ledighedsberørte og gennemsnitligt antal bruttoledige 6 Tabel 2 - Ledighedsberørte

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne 22. marts 2017 Medlemsudvikling i a-kasserne Michel Klos 4. kvartal 2016 Danske A-Kasser opgør løbende den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I dette notat kan du bl.a. se, at: Eksklusiv de kontingentfritagede

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere