CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011"

Transkript

1 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok!

2 Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: Fax.: Ansvarshavende Jakob Andersen, formand CF Layout og tilrettelæggelse Per Thomasen, redaktør ARTIKLER Nu er det nok 4 Den dobbelte udfordring 6 Farvelfærd 8 Giv os velfærdssamfundet tilbage 12 Arbejdsmarkedspladsen 14 Fakta om tilbagetrækningsalder 19 STOPPESTEDER Protesterklæring Arriva Amager 11 Skævt - Pernille Rosenkrantz Theil år med rene linier 20 Uddannelsescenter bliver til UCplus 23 Benny With The Great Engagement 24 Branchegeneralforsaminger 30 Oplag udsendes med P&T ISSN Tryk Typografen/CS Grafisk Stof til bladet Indlæg til CHAUFFØREN med navn og tlf.nr. sendes elektronisk til Der udøves ikke censur, redaktionelle forkortelser kan dog forekomme af pladshensyn. Indlæg bragt i CHAUFFØREN dækker ikke nødvendigvis fagforeningens holdning og strategier. Afleveringsfrist og udgivelse Stof til næste nummer skal afleveres inden den 10. CHAUFFØREN uddeles senest den 1. i måneden 11 gange årligt. Juli og august er sammenlagt og udkommer 1. juli. I august udkommer fagbladet således ikke. Adresseforandring Meddeles til din fagforening. Forside Efterlønskampagne på Nørrebro Station Grethe Movsing, CF s A-kasse, deler løbesedler ud FASTE RUBRIKKER Leder 2 Direkte telefonnumre til CF 16 Branchebestyrelsesmøder 16 Adresser og tlf.nr. CF, TSK og Brancher 17 Den Blinde Vinkel - julekonkurrence 21 Så meget har vi skaff et i faglige sager 25 Fra Retssalen 26 Så meget har vi skaff et i arbejdsskadesager 27 Gratis advokatrådgivning 27 Arbejdsskader 27 Vilhelms Hjørne 28 Fødselsdage og jubilæer 29 Navnestof, klubber og foreninger 31 Bagpartiet 32 En au pair på 70 år? Nej, nu er du er fa'me' sød Lars! Men - vi tar' sgu' skattelettelserne istedet! KR Januar ,72 kr I alt for ,72 kr Foto: Per Thomasen Chaufføren 100. årgang 2

3 Leder Gå aldrig tilbage til en fuser! Lars Løkke antændte lunten på et af regeringens hjemmelavede kanonslag i sin nytårstale til befolkningen den 1. januar Et kanonslag som alle går og venter på skal eksplodere på en hemmelig dato inden november i år. Jeg ved om nogen, med min fortid i ambulancetjenesten, hvor skadeligt og ødelæggende det kan være at gå tilbage til en fuser, for mange har fået livsvarige mén efter mødet med et ikke eksploderet kanonslag netop den 1. januar. Chauff ørernes Fagforening København er ikke et politisk parti, men en forening som er skabt for at varetage vore medlemmers interesser bedst muligt. Som det fremgår af artiklerne i bladet, er det primært vores medlemsgruppe der skal betale regningen for den globale økonomiske krise, en krise som er skabt af bankerne og gruppen afvelstillede, i øvrigt den selv samme gruppe som regeringen ønsker at forgylde endnu mere i fremtiden. Det kan godt være at Lars Løkkes kroners nytårsraket var fl ot at se på et kort øjeblik, men øjeblikket var kort og der blev hurtigt mørkt og dunkelt bagved. I dette nummer af Chauff øren hører vi hvordan fl yttemanden, renovationsarbejderen, falckmanden og brandmanden oplever, at skulle samle fuseren op, men de er ikke alene om det for der blev faktisk rigtigt mørkt forchaufførerne i alle vore brancher. Derfor er det os magtpåliggende, igennem vore beskyttelsesbriller, at forklare om konsekvenserne af de mange tiltag politikkerne de seneste år har gennemført, samt afdække det bombardement af forslag som i øjeblikket fremsættes fra regeringen. Chaufførernes Fagforening var talstærkt på gaden fra morgenstunden den 19. januar, hvor hele byen var på benene for at føre efterlønskampagne. Her ses Ole Danmark i snak med S-togspassager ved Nørrebro Station. Foto: Per Thomasen Jakob Andersen Formand for Chaufførernes Fagforening CHAUFFØREN februar 2011

4 Forstår en mand, der har Forstår en mand, der har siddet hvor meget 9 år på 40 en år taburet, som hvor tømrer meget slider? 40 år bag et rat slider? siddet 9 år på en taburet, 4 Nu er det nok! Statsministeren siger, at efterlønnere ligner alle andre danskere. Raske og rørige og parate til at arbejde, til de segner. Men virkeligheden er en anden... vend og se fakta! Regeringen vil fjerne efterlønnen - det er bare toppen af isbjerget. I de sidste 10 år har regeringen serveret nedskæring efter nedskæring for transportarbejderne. - vi siger stop! OG VIND one

5 Det fik vi som transportarbejdere ud af 10 år med en borgerlig regering : TVUNGEN CHAUFFØREFTERUDDANNELSE - SOM VI SELV SKAL BETALE Regeringen gennemførte EU-reglerne om obligatorisk efteruddannelse for alle erhvervschauffører. Men regningen sendte regeringen videre til chaufførerne! Som det eneste EU-land, bortset fra Spanien. DYRERE EFTERUDDANNELSE Regeringen indførte deltagerbetaling på AMU-kurser i siden er det blevet dyrere og dyrere. NEDSKÆRING AF VEU-GODTGØRELSEN Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, når man er på kurser sættes ned til 80% af dagpengesatsen. Det er ca. 82 kr. pr. time. Dermed bliver det igen dyrere at blive fagligt opdateret. DAGPENGEPERIODEN ER NEDSAT TIL 2 ÅR Hvis vi bliver fyret og ikke kan finde arbejde, bliver kassen smækket i efter 2 år. AFSKAFFELSE AF EFTERLØNNEN Efterlønnen er vores sikkerhed for at kunne stoppe inden vi er totalt nedslidte, og uden at skulle stå med hatten i hånden. Vi accepterede forliget i 2006, hvor efterlønnen blev fastholdt, men hvor prisen var en stigende pensionsalder. Nu løber regeringen fra aftalen. Den vil fjerne vores ret til efterløn, men alligevel holde fast i den stigende pensionsalder - Det er groft asocialt. FORRINGELSER AF ARBEJDSMILJØET Regeringen har siden 2001 skåret kraftigt ned på Arbejdstilsynet. De har fjernet pligten for virksomhederne til at være med i et BST. Vi betaler prisen - med vores helbred. INDGREB I VORES OVERENSKOMSTER Regeringen dikterede, at alle skulle have ret til at gå på deltid - uanset hvad der var aftalt i overenskomsterne. BAGDØREN ÅBNET FOR UNDERBETALT UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Regeringen har været meget nølende med hensyn til at stramme op på kontrollen af reglerne i lovgivningen om, at udenlandske medarbejdere skal aflønnes efter branchens aftaler. Og også med kontrollen af, om køre- hviletidsreglerne og reglerne om cabotagekørsel overholdes. Vi har ikke noget mod udenlandske kolleger, men vi har noget imod løntrykkere, platugler og unfair konkurrence! DYRERE AT VÆRE I FAGFORENING Prisen for at være medlem af vores fagforening stiger, når skattefradraget sættes ned. Det er et groft angreb på fagforeningerne, hvorimod arbejdsgiverne naturligvis ikke pålægges de samme begrænsninger i fradraget. MENINGSLØS AKTIVERING OG KONTROLTYRANNI MOD DE ARBEJDSLØSE Regeringen har igen og igen forringet indsatsen for de ledige. Det har udviklet sig til et sandt kontroltyrani. Meget aktiveringen foregår hos tvivlsomme private aktører og er rent tidsspilde. Retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse i den første del af ledighedsperioden, er reelt fjernet for transportarbejdernes vedkommende. CHAUFFØREN februar 2011

6 Den do Af Bent Møller Jensen, Næstformand Dansk økonomis fremtid, ser ikke så strålende ud, som nogen prøver at fortælle os. Regningen er ikke betalt for bankkrisen. Og hvad der er endnu værre, gør vi ikke noget anderledes nu, så har vi i fremtiden færre midler at bruge til at sikre vor velfærd. Vi er udfordret dobbelt Danmark står som en række andre europæiske lande med en dobbelt udfordring. Der bliver færre til at producere værdierne, og vi får et fortsat behov for at kunne skaffe midlerne til vores velfærd. Det er den dobbelte udfordring vi står med. Det anerkender stort set alle partier. S, SF vil investere og arbejde V og K vil spare og skære S og SF har fremlagt deres samlede plan Fair løsning, og Regeringen er kommet med deres centrale bud på hvorledes disse udfordringer klares. De overordnede bud fra de to kanter, kan i kort form skitseres som, at S-SF s løsning bygger på at vi investerer og arbejder os ud af krisen, mens VK s bud er at vi sparer og skærer ned til det vi har råd til og får de ældre til fortsat at arbejde. De økonomiske vismænd har anerkendt begge planer. Men som altid, når forsigtige økonomer skal komme med bud på løsninger, vil økonomerne begge dele, altså både at vi skal arbejde mere, og at vi skal spare drastisk. Det er økonomernes bud. Ansvarsfrie som de er. Men deres bud er uden hold i den politiske dagligdag. De andre partier Rundt om de to helstøbte planer fra henholdsvis S & SF, og VK-buddene, kredser så de Radikale og Liberal Alliance, med hver deres ansvarsfrie planer. Ansvarsfrie, fordi de aldrig vil blive til politisk realitet. Dansk Folkeparti har klogelig for partiet selv, afholdt sig fra at komme med nogen som helst bud på hvad der skal ske. Forståeligt, når man tænker på, hvor galt det gik for Pia Kjærsgårds stormtropper, da de svigtede deres udstedte garanti for arbejdsløshedsunderstøttelsen, og i stedet gav VK lov til at skære halvdelen af dagpengeperioden bort, for nogle nye straffeforanstaltninger mod de, der ikke er helt danske, de der er lidt anderledes set i DF-optikken. Indførelsen af efterlønnen Statsministeren vil nu fjerne efterlønnen. Et længe næret ønske fra de Konservative. Og vel også et længe næret ønske fra Venstre selv. Dette selv om efterlønnen jo oprindelig blev født under SV-regeringen tilbage i 70 erne. Det skete på baggrund af en større undersøgelse, som det daværende 3F havde foretaget blandt medlemmerne, hvor det viste sig, at store medlemsgrupper aldrig nåede pensionen, men var nedslidte længe inden afgangsalder, eller var døde, eller på invalidepension. Efterlønnen blev født da. Samtidig hjalp den med til også at reducere den høje ungdomsarbejds- 6

7 bbelte udfordring løshed. Det gamle Dansk Folkeparti, Fremskridtspartiet, var imod. Det var i øvrigt også på det tidspunkt, at Pia Kjærsgård meldte sig ind i politik, for at vise sin modvilje mod indførelsen af efterløn for de, der havde et langt arbejdsliv bag sig. Ved indførelsen ville det Radikale Venstre og Venstre sikre sig, at alle fik lov til at bruge efterlønsordningen. Også selv om det betød at højtuddannede kunne trække sig tilbage efter kort tid på arbejdsmarkedet. Desværre måtte Anker Jørgensen og Svend Auken gå på kompromis med de borgerlige for at få efterlønne indført. Løkke har brugt efterlønspengene Men nu vil den nye statsminister, Løkke, afskaff e efterlønnen. Pengene fra efterlønnen kan han fylde ned i det hul i statskassen, som han har skabtmed skattelettelser til de rigeste og overbetaling til sine private sygehuse. kan se frem til at skulle arbejde til de segner. - Vi skal ikke give raske menneskerpenge for at forlade arbejdsmarkedet, når vi kommer til at mangle dem lyder det fra den kant. Det vidner jo om et helt forfærdeligtmenneskesyn. Skulle vi først kunneblive pensionerede, når vi er totalt slidt op, nedbrudte og invalide, eller ligefrem er døde? - Nej vel. Og sådan tænker de da heller ikke. I hvert fald ikke for deres egne vælgergrupper. Der skal nemlig stadig gives stor skatterabat, til de store pensionsordninger, den mere velstillede del af befolkningen kan få. - Oftest de med de lange uddannelser, som vi alle har betalt til. - Ordninger der gør, at netop de kan trække sig tidligt tilbage fra det arbejdsmarked, der har brug for dem. Der findes en fair plan Der bliver mindre brug for ufaglærtarbejdskraft i fremtiden. De ufaglærte er de der har det længste arbejdsliv. Det drejer sig om at sikre, at de ogsåkan forlade deres lange arbejdsliv med helbred og humøret i orden. Det fi ndes der en plan for. Den hedder at vi investerer og dygtiggør os som samfund. At vi giver et ekstra nap mens vi kan, at vi skaff er den merarbejdskraft der skal til, for at løse problemet med de manglende penge efter Løkke og Fogh. En merarbejdskraft der kan hentes hos de, der i dag er sat udenfor arbejdsmarkedet. En merarbejdskraft der vil svare til, at vi hver især arbejdede 12 minutter mere hver dag. Der fi ndes en fair plan for at løse den dobbelte udfordring. Vi skal med andre ord føres tilbage til tiden før efterlønnens indførelse. Hvor de der har knoklet et langt liv Nu er det nok! CHAUFFØREN februar 2011

8 Farvelfærd? Tekst og foto: Per Thomasen Tegninger Martin Ørsted Mads Bak Petersen, Vestegnens Brandvæsen - Som så mange andre af mine kolleger, kom jeg i lære (som automekaniker) da jeg var 16. Som 20 årig startede jeg så med brand og redning og det har jeg arbejdet med siden. 90 % af arbejdet er i udrykningsstyrken og vi skal kunne alt, lige fra redning på isflager, røgdykning efter personer, stå på stiger med rør, slukke brande og kravle rundt med tilskadekomne på nakken osv. - Ifølge vores overenskomst er vores pensionsalder 67 år, men så længe er der ingen der holder. I øjeblikket har vi en enkelt på 65 år, men han er brandmester og derfor ikke helt så hårdt belastet som brandfolkene. Det normale er, at kollegerne går på efterløn når de er år. Det er tidspunktet hvor fysikken og psyken er ved at være slidt og opbrugt ofte efter 40 år i tjenesten. - I Vestegnens Brandvæsen er der ingen skånejobs, vi har kun udrykning, så et af vore store ønsker er en seniorpolitik, så vi kan placeres andre steder, når vi når en vis alder, for folk er jo glade for jobbet og vil jo gerne arbejde, men vi kan ikke holde til at blive ved, desuden har vi jo også ydet, betalt og tjent samfundet. Vi ved selvfølgelig godt det er svært, for kommunerne er jo også pressede, så det kniber med både økonomi og pladser til folk med vores speciale, men lad nu de unge komme til, årige kan jo ikke blive ved med at klatre på stiger med sårede på nakken. - Vi må derfor støtte de partier der taler om fair løsninger, så Løkkes forslag ikke kommer igennem. Vi må præge det valg der snart kommer, og bakke op om fagforeningen så situationen kan vendes og vi kan få fortalt, at vi er mange der vil komme til at lide under afskaffelse af efterlønnen, og at den førte politik skaber et endnu større skel mellem de der sidder på flæsket og de der trækker læsset. For mit vedkommende yder jeg gerne lidt ekstra hver dag, hvis det kan forhindre fjernelse af efterlønnen og andre velfærdsgoder. Der skal jo være råd til vores velfærd! 8

9 de vil gå på efterløn inden de er helt færdige, og det skal være uden den mistillid pressen skaber ved at vise golfspillende mennesker, hver gang der tales efterløn og førtidspensionister. Det er totalt fordrejet og for dårligt af pressen, og for øvrigt må det da være i orden, at dyrke noget samvær, også på efterløn. Benny Hansen, Brødrene Jensen (fhv.) - Jeg fik en blodprop i 2000 og har virkelig kæmpet for at komme tilbage, jeg har været i jobtræning men kan ikke klare et fuldtidsjob. Jeg vil gerne arbejde også om det kun er 2 timer om dagen, men man bliver altså kastebold i systemerne til man ikke kan mere og opgiver, selvværdet ryger i bund og man føler sig til grin. - Jeg er nu sygemeldt siden september 2008 p.g.a. slidgigt i knæ, hofter og ryg. Kunne jeg selv have bestemt, ville jeg gerne have forsat til jeg var 62 år bl.a. for at få bonusordningen i efterlønnen. Men nu søger jeg flexjob i en anden branche som er knap så fysisk. - Jeg synes snakken om afskaffelse af efterløn er fuldstændigt urimelig. Jeg har svært ved at forestille mig, at folk skal fortsætte til de er 70 år med at køre tonstunge lastbiler og slæbe rundt på flyttegods eller køre med passagerer. Folk skal kunne vælge, at - Jeg har arbejdet i flyttebranchen i mere ende 20 år og tror ikke det kan lade sig gøre, at arbejde mere i den banche, i forvejen er der masser af folk der arbejder ekstra. I øvrigt er det svært at forstå, at vi skal arbejde ekstra, når der ikke er fuld beskæftigelse, der er jo masser af arbejdsløse, så det er svært at forstå, at der skulle mangle hænder. Og med arbejdskraftens frie bevægelighed kommer vi ikke til at mangle hænder, det gør de jo ikke i de lande vi sammenligner os med. - Næ, for at bevare velfærden, skal man lade være med at lave skattelettelser, som ikke er finansierede fra start, så man senere skal til at finde pengene. Nu er det nok! CHAUFFØREN februar 2011

10 ...Farvelfærd? - Samtidig glæder det mig også, at min faglige organisation CF/3F står fast på efterlønnen, for i modsætning til mange politiker kender de deres medlemmers nedslidningsproblemer. Allan Petersen, Falck Hvidovre - Overordnet set har jeg ikke noget i mod at skulle arbejde 12 minutter mere om dagen. Hellere det end at skulle spare på den velfærd vi har opbygget i form af pension, efterløn, sundhedssystem osv. - Man skal dog være opmærksom på de afledte konsekvenser for os i sundheds- og servicebranchen, hvor vi ofte er udsat for at skulle arbejde længere end først planlagt, det giver mange problemer med transport, hentning af børn osv. - Jeg startede med at arbejde som 14 årig, men hvis jeg ellers er fysisk i orden, kunne jeg sagtens forestille mig at blive ved med at arbejde til jeg er år, så må vi hellere prioritere at en der er nedslidt eller syg kan trække sig tilbage. - Det udspil statsministeren er kommet med om afskaffelsen af efterlønnen, er så usolidarisk med den nedslidte del af befolkningen, at det må bekæmpes på alle måder, nu skal den regering altså væk. - Og som socialdemokrat er jeg naturligvis helt enig med mit partis holdning. - Det er også meget betænkeligt, når formanden for konservativt folkeparti kan melde ud, at nu skal vi til, at betale ekstra, når vi henvender os i sundhedssystemet, så man skal vide, at det er meget vigtigt at være rig for at få hjælp i fremtiden. Det bliver derfor vigtigt for vore faglige organisationer at forhandle sig til meget store lønfremgange, hvis vi skal betale for vore besøg i sundhedssystemet. - Jeg vil også anbefale, at alle pensioner, arbejdsløshedsunderstøttelse, SU o.s.v. bliver reguleret op så man kan få råd til at gå til læge. Man skal være millionær, sidde i folketinget og ikke have kendskab til det der sker ude i samfundet, for at komme med den udtalelse. Nu er det nok! 10

11 PROTEST ERKLÆRING Buschaufførerne på anlægget ARRIVA-Amager ønsker herved at gøre opmærksom på at: Rainer Gugerel, H. C. Svendsen - Jeg er udemærket klar over at jeg ikke kan fortsætte i mit job til jeg bliver 67 år, det er alt for opslidende. Så jeg er i gang med at forberede et jobskifte. Jeg har i forvejen en lederuddannelse fra forsvaret, som jeg er ved at supplere med en akedemiuddannelse sideløbende med mit arbejde. - Jeg har hele tiden forventet, at efterlønnen kunne blive afskaffet, så jeg indbetaler heller ikke til ordningen. Istedet betaler jeg en del til min pensionsordning, som bliver det jeg skal leve af når jeg engang trækker mig fra arbejdsmarkedet. - Til gengæld synes jeg at efterlønsordningen skal bevares, for de der har behov. Og det er vel at mærke ikke folk som bare trækker sig tilbage for at nyde tilværelsen. For hvis man kan arbejde synes jeg man skal være med til at opretholde velfærdssamfundet ved at gøre det. - Derimod hænger det ikke sammen, at fagbevægelsen er med til at anbefale forøget arbejdstid, det er jo det modsatte vi har kæmpet for. Istedet skal vi alle betale noget mere i skat og finansiere velfærden på den måde. Det mener jeg sagtens alle kan være med til. Men igen - det skal være de bredeste skuldre, der bærer det tungeste læs, så vi holder hånden under de svageste, så betaler jeg min skat med glæde. - Vi er stærkt utilfredse med den nye beslutning om, at vi selv skal betale udgifterne fra januar 2011 til det nye EU-kursus og det nye EU-kørekort: Udgifterne vil være ca kr. i tabt arbejdsfortjeneste kr. til kursus kr. til kørekortet., i alt ca kr. - Vi mener ikke det er rimelig at EU skal tvinge buschaufførerne til at afholde så store økonomiske udgifter. - Vi mener at det er stærkt kritisabelt at fødselsdatoen afgøre om man få refunderet udgifterne og vi protesterer mod denne store forskelsbehandling. - Vi mener ikke at buschaufførerne skal betale for den tvungne efteruddannelsen. - Vi forventer og håber på en revurdering af sagen. mvh. J-Robert Fiori ch CHAUFFØREN februar 2011

12 Giv os velfærdssamfundet tilbage Af Arabella Neuhaus Socialrådgiver Mange af os troede nok på julemanden, da vi var små. Det gør vi ikke mere, nu vi er blevet voksne. Mange af os troede engang på velfærdssamfundet, og kunne føle os trygge i troen på, at hvis vi kom i klemme, skulle vi nok få hjælp. Det gør vi heller ikke mere. Eller gør vi? Der er nogen, der endnu ikke har opdaget, hvor meget netop velfærdssamfundet er blevet pillet ned siden Blå Blok tog magten i Dette kom bl.a. frem i et TV-interview jeg så for nogle dage siden. Det var en kvinde, der var ansat som arbejdsmand i en kommune. Hun var enig med Løkke i, at efterlønnen skulle afskaffes. For hun var overbevist om, at hvis hun fik brug for at stoppe på arbejdsmarkedet inden hun var nået folkepensionsalderen, så kunne hun jo komme på førtidspension. Og så er det jo lige jeg sidder som socialrådgiver og tænker: ja, goddaw do. For sådan spiller klaveret ikke mere. I mit daglige arbejde tidligere i et jobcenter og nu i Chaufførernes Fagforening, oplever jeg, hvordan systemet fungerer i virkeligheden i dagens Danmark. Og det vil jeg gerne fortælle om. Lad mig fortælle om Mads. Mads er 44 år..og har kørt som chauffør i godt 25, da han bliver påkørt og får en arbejdsskade. Han bliver sygemeldt og fyret. Han går på sygedagpenge og er derfor til jævnlige opfølgningssamtaler på kommunens jobcenter. Det er jo fint nok, at kommunen vil følge Mads tæt, han vil jo gerne hjælpes og forhåbentlig komme på arbejdsmarkedet igen. Men her har regeringen indført et styringsredskab, som til tider gør disse samtaler ganske indholdsløse, for de skal finde sted med præcis 4 ugers mellemrum, ellers mister kommunen den statslige refusion af sygedagpengene, og skal selv betale det hele. Mads har det rigtig dårligt, både fysisk og psykisk. Allerhelst ville han jo bare arbejde som chauffør. Det var han glad for, han tjente rimelige penge og han skulle ikke stå til regnskab for nogen. Nu føler han sig hele tiden kontrolleret af jobcentret. Jobtræning Der er tvivl om, hvordan Mads skal klare sig på arbejdsmarkedet i fremtiden. Han vil nok ikke kunne vende tilbage til sit gamle fag. Derfor sender jobcentret ham i et jobtræningsforløb. Før i tiden kaldte man det arbejdsprøvning, fordi målet var, at vurdere arbejdsevnen. Derefter ville man tage stilling til, om Mads evt. skulle revalideres - dvs. omskoles til et andet fag - eller måske have et fleksjob eller førtidspension. Jobtræningen, som også kaldes virksomhedsrevalidering, har i dag et ganske andet formål: at presse Mads op på at arbejde så mange timer, at man kan give slip på ham i det kommunale system, stoppe hans sygedagpenge og derefter sende ham i A-kassen. Vi vil jo alle gerne yde vores bedste, det gælder også Mads, så på jobtræningen går han langt ud over sine grænser. Det er for svært at indrømme, at han ikke kan holde til det, og selvom prisen er svære smerter og total udmattelse når han kommer hjem til familien, klarer han måske at komme op på 25 timer om ugen i løbet af jobtræningen. Derfor vurderer kommunen, at han kan klare sig selv, og de stopper hans sygedagpenge. Kontanthjælp Han kan ikke gå på A-kassen, fordi han ikke kan stå til rådighed for 37 timer om ugen. Han er havnet mellem flere stole, og må ty til sidste hjælpemulighed: kontanthjælp. Der er bare det ved kontanthjælp, at hvis Mads har en kone, der arbejder og har en nogenlunde rimelig løn, så kan han ikke få noget i kontanthjælp. Så pludselig står Mads og hans familie med kun én indtægt, og hvem kan lige klare det? Ingen familiesammenføring på kontanthjælp Og hvis Mads nu ikke havde heddet Mads men f.eks. Ibrahim og havde været en flygtning med en kone, som var kommet til Danmark ved hjælp af familiesammenføring, så ville det, at han endte på kontanthjælp have betydet farvel til konen og de eventuelle børn. Man kan ikke være familie-sammenført og være på kontanthjælp. Anden aktør tjener på ulykken Før i tiden ville det være kommunens egne jobkonsulenter, der sendte Mads i jobtræning eller arbejdsprøvning. I dag hersker det liberalistiske princip også på dette område, som vi har set på så mange andre områder, hvor tidligere statslig og kommunal service er blevet udliciteret, f. eks. sygehusområdet og ældreplejen. I dag er det derfor private firmaer, der tager sig af at hjælpe folk til en afklaring. Det kaldes Anden aktør. Hvorfor skulle der ikke også være no- 12

13 Foto: Per Thomasen gen, der kunne tjene penge på andres elendighed? Jeg spørger bare! Disse firmaer er skudt op som paddehatte over hele landet. Og mellem sådan et firma, og den borger, de skal hjælpe i gang igen, er der en stor modsætning: Borgeren vil gerne have en afklaring af sin arbejdsevne og herefter en reel vurdering og anbefaling af den foranstaltning, der vil hjælpe ham bedst. Det private firmaet er derimod interesseret i at gøre kommunen tilfreds, og derfor lave så få anbefalinger som muligt til f.eks. revalidering og fleksjob, for jo mere de stryger kommunen med håret, jo flere opgaver får de, og jo flere penge tjener de. Ingen hyggelig førtidspenison eller revalidering Så den kvindelige arbejdsmand jeg så i TV tager fejl: der ligger ikke lige en lille nem og hyggelig førtidspension og venter på dem, der ikke kan holde ud til de får folkepension. Hele området er strammet op. Revalideringen, som var det første led i at hjælpe folk tilbage til arbejdsmarkedet efter arbejdsulykke eller sygdom, er reduceret til næsten ingenting, fordi regeringen har fået indført, at kommunen ikke længere kan sende folk på kurser og uddannelser og så betale deres forsørgelse imens. Nu skal kommunen betale hele udgiften til uddannelsen, og det kan blive mange tusind kroner, så derfor holder kommunerne sig tilbage. Der er i dag på revalidering i Danmark om året mod tidligere Velfærden er smulret Hvis man vurderer, at det ikke vil nytte noget at revalidere dig til et andet fag, og din arbejdsevne er nedsat med mindst 50 %, kan der blive tale om et fleksjob. Hvis din arbejdsevne er meget lav man kan ikke helt sætte tal på dette kan du få førtidspension. Men der er de sidste 10 år blevet strammet så voldsomt op på disse områder, at det er blevet meget svært overhovedet at komme i nærheden af disse ydelser. Velfærdssamfundet rækker ikke længere sin venlige hånd frem. Gennem de sidste 10 år har der været så mange stramninger og der er blevet indført så mange statslige styringsredskaber, at man kan komme helt i tvivl om hvorvidt grundlovens principper om det kommunale selvstyre er blevet overholdt. Dagpengeperioden ned på 2 år Hvis nu ovennævnte Mads var blevet rask, og skulle gå arbejdsløs på A- kassen, ville han alligevel være i fare, for som bekendt har regeringen sat dagpenge-perioden ned til 2 år. I disse arbejdsløshedstider kan det desværre komme til at betyde for mange, at når de 2 år er gået, så kommer de alligevel på kontanthjælp med alle de problemer, der er beskrevet ovenfor. Under-Danmark Det er uhyggeligt! Set fra min plads som socialrådgiver har de sidste 10 år set ud som en lang nedstigen for mange mennesker, og jeg kan ikke lade være med at tænke: har målet været at lave et Under-Danmark? Jeg håber vi får sat en stopper for ulykkerne. Lad os få velfærdssamfundet tilbage så vi har god grund til at føle os trygge. Nu er det nok! CHAUFFØREN februar 2011

14 Arbejdsmarkedspladsen Af John Hansen Faglig Konsulent Under denne rubrik vil der fremover blive bragt nyheder og indlæg omkring arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik. I forbindelse med sammenlægningen mellem CF og TF fik undertegnede blandt andet disse to ansvarsområder med det sigte, at afdelingens indsats på områderne kunne blive styrket. Med udgangspunkt i de generelle forhold på områderne skal det meget gerne lykkes at målrette arbejdet mod hvad der sker på vores arbejdspladser, i brancherne og hvad der berører vores ledige medlemmer. Det skal derfor ske i tæt samarbejde med tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, branchebestyrelserne, de ansatte i a-kassen samt de faglige sekretærer i afdelingen. Det er naturligvis noget, der skal løbes i gang i fællesskab, men valgrumlen i forlængelse af statsministerens nytårstale gør det naturligt, at starte med den lidt bredere pensel og vende et par punkter omkring efterlønnen samt lidt af VKO's store synderegister på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet. En fuldstændig gennemgang vil sprænge alle rammer for Chaufføren! Efterlønnen må og skal bevares Medierne forsøger ihærdigt at tegne et billede af den typiske efterlønner som en golfspillende person, der lever livet i sus og dus, og nyder sin tilværelse og gode helbred, men virkeligheden for vores efterlønnere er jo som bekendt en noget anden. Efterlønnere har større sygelighed og kortere levetid end andre på arbejdsmarkedet. Og beslutningen om at gå på efterløn er ofte begrundet med nedslidning efter et langt og hårdt arbejdsliv. Mange ville gerne fortsætte på arbejdsmarkedet og en ofte hørt bemærkning fra efterlønnere er jo, at man i høj grad savner det kollegiale fællesskab og samvær på arbejdspladsen, men at helbredet ikke holdt til mere. Og så skal det heller ikke glemmes, at efterlønssatsen ikke ligefrem er fyrstelig! Den rækker ikke til mange besøg på golfbanen. Efterlønnen skal bevares som en ret for de nedslidte til en værdig selvvalgt tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Førtidspension er ikke et alternativ, og det er i øvrigt påfaldende, at der ikke snakkes meget om de foranstaltninger, der skal stilles de nedslidte i udsigt, når de ikke kan klare tempoet og sliddet på arbejdspladserne. Arbejdsmarkedspolitik Måden til at få folk til at udskyde tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet er ikke afskaffelse af efterlønnen. Der kunne i stedet satses på seniorordninger, hvor arbejdsbyrde og tempo gradvist reduceres. Tilsvarende kunne arbejdstiden nedsættes for de, der måtte ønske det. På denne måde kunne mange bevare den ønskede kontakt til arbejdsplads og kollegaer, og kunne råde bod på den påståede arbejdskraftmangel. Tilsvarende ville en satsning på det rummelige arbejdsmarked kunne skaffe mange flere i beskæftigelse. En konsekvent indsats med integration af personer med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, satsning på forebyggelse af udstødning af medarbejdere ved et sats på bedre arbejdsmiljø samt fastholdelse ved en ordentlig personalepolitik. Det er tydeligt, at disse faktorer kun for alvor kommer i spil, når der er mærkbar arbejdskraftmangel. Det er vores opgave at få sat dem på dagsordenen igen. Modellen med en fleksibel arbejdsstyrke, der stilles en vis sikkerhed i udsigt, den såkaldte flxicurity, har fået et skud for boven i VKO-perioden. Tidligere kunne en ledig påregne ca. 80% i dagpengedækning i forhold til normal indtjening. Denne dækning er faldet til omkring 60%. Og da VKO startede sit misregimente i 2001 havde man ret til dagpenge i 4 år det er nu sat men til 2 år. Uddannelsespolitik På dette område har vi fået kærligheden at føle. Regeringen besluttede, at EU kvalifikationsbeviset skulle betales af chaufførerne selv. Kursusafgiften, betalingen for certifikatet samt den manglende indtægt i kursusugen skal dækkes af kursusdeltageren selv. Transportgruppen i 3F arbejder videre med sagen, der blev tabt, da vi prøvede den i arbejdsretten, men det var kun den danske og spanske regering, der tørrede udgiften af på chaufførerne. I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2011 blev lediges ret til 6 ugers selvvalgt kursus berørt, da disse kurser nu kun må koste op til kr per uge. Det betyder konkret, at vi ikke har kunnet give en Falckansat et hængerkort, der ellers ville have skaffet job! Vi kan heller ikke hjælpe med Efterud- 14

15 De Forbudte Kurser Herunder er oplistet de kurser, der nu IKKE længere kan tages fordi lediges 6 ugers selvvalgte kurser nu kun må koste op til kr per uge. Udover at det rammer CF og 3Fs Transportgruppe rigtigt hårdt, har regeringen leveret et ordentligt skud for boven også til arbejdsgiverne, specielt set i lyset af, at vi kommer til at mangle arbejdskraft på sigt. dannelsesbevis til et medlem, der har stort erhvervskørekort og lovning på ansættelse som buschauffør. Sammen med A-kassen vil jeg samle eksemplerne op og søge at få ændret politikken. VEU-godtgørelsen nedsættes i februar 2011 til 80% af dagpengesatsen. Uddannelsesparadoks Generelt kan man sige, at VKO konsekvent fører en uddannelsespolitik i forhold til arbejdsmarkedet, der virker som en bremse for viden og vækst. Der sættes stopper for en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor ansatte såvel som ledige uddanner sig og vedligeholder sine kompetencer. Samtidigt taler alle om, at det er de ufaglærte arbejdspladser, der flytter til udlandet, og at der er behov for en massiv uddannelsesindsats de kommende år i forhold til den danske arbejdsstyrke. Det hænger ikke sammen. Vi vil naturligvis gå i dialog med vores arbejdsgivere omkring uddannelserne og kurserne. For i virkeligheden har vi vel her interessesammenfald med arbejdsgiverne, der nok ikke på det længere sigt har råd til den politik VKO forfølger, hvis de fortsat vil have en kvalificeret arbejdsstyrke. Foto: Per Thomasen Nu er det nok! Kurser der ikke længere kan tages: Vejasfaltarbejde - Opbyg. og betj. af asfaltudlæg. Vejasfaltarbejde - Pasning og vedligehold af mask. Betjening af entreprenørmaskiner Betjening af dozere Betjening af gummihjulslæssere Betjening af hydrauliske gravemaskiner Køreteknik og ny teknologi, med simulator Brancherettet kørsel, med simulator Defensiv kørsel og manøvrering, med simulator Energirigtig kørsel, med simulator EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del EU-Efteruddannelse for godschauffører EU-Efteruddannelse for renovationschauffører EU-Efterudd. for autohjælpschauffører - vejgods EU-Efteruddannelse for tanktransportchauffører EU-Efteruddannelse for sværgodschauffører EU-Efteruddannelse for dyretransportchauffører EU-Efteruddannelse for flyttechauffører Godstransport med lastbil Udvidelse af GK for buschauffører EU-Efterudd. for ambulancereddere Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan. Kørsel med modulvogntog Kørsel med lastbil - uheldsforebyggelse Køreteknik - vanskelige trafikale situationer Køreteknik og manøvrering EU-Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører EU-Efteruddannelse for turistbuschauffører Køreteknik med 3-akslede dobbeltdækkerbusser EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del Personbefordring med bus Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation Personbefordring for lastbilchauffører Køreteknik ajourføring Køreteknik og ny teknologi Udrykningskørsel Energirigtig kørsel Manøvrering, forsikringer og færdselsregler Energirigtig kørsel, kategori B Køreteknik Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner Tanktransport og defensiv kørsel - pt CHAUFFØREN CHAUFFØREN februar 2011

16 Adresser, brancher og telefonnumre Direkte telefonnumre til Chaufførenes Fagforening A-kassen Lene Korkmaz, A-kasseleder Grethe Movsing, sagsbehandler, cpr.nr. 1-8 tlf Sanne Henriksen, sagsbehandler Veu og cpr. nr tlf Kjartan Brandsson-Nielsen sagsbehandler, cpr. nr tlf Lilian Clausen, sagsbehandler, cpr. nr tlf Elsebeth Petersen, kotorassistent optagelse, flytning tlf Bogholderi, kasserer, kontingent, gruppeliv Erling Hartvig, kasserer tlf Gitte Wensien, bogholder tlf Redaktion Per Thomasen, redaktør tlf Socialrådgivning (Helst efter aftale) (mandag, onsdag og torsdag til kl ) Arabella Neuhaus, socialrådgiver tlf Bo Jensen, social konsulent tlf Faglig afdeling Jakob Andersen, formand tlf Bent Møller Jensen næstformand tlf Ole Danmark organisationssekretær tlf Erik Jensen, faglig sekretær tlf Klaus Bang Sørensen, faglig sekretær tlf Torben Joconde, agitation tlf Sanne Jensen, sekretær tlf Peter Olsson, faglig konsulent tlf John Hansen, faglig konsulent tlf Karin Lizzie Kofod, faglig konsulent tlf Medlems Service Center Feriehuse, tillidsmandskurser, Oplysningsafdelingen Ole Danmark, organisationssekretær tlf Torben Joconde, agitation tlf / Branchebestyrelsesmøder Branche 2: Den første mandag i hver måned kl , Svanevej 22, 1. sal. Branche 5: Den første tirsdag i hver måned kl 18.00, Svanevej 22, 1. sal. Branche 6: Den anden onsdag i hver måned kl Nobias garage, Malervangen 9, 2600 Glostrup. Branche 6a: Anden onsdag hver måned kl Dog ingen møder i juli. Branche 7: Alle hverdage kl Reddernes Faglige Klub Højnæsvej 18, 2610 Rødovre Tlf.: Branche 8: Den første torsdag i hver måned kl , Svanevej 22, 1. sal. Alle medlemmer er velkomne. Mail: Branche 9: Den første tirsdag i hver måned kl Svanevej 22, 1. sal. Branche 10: Den første mandag i hver måned kl , Svanevej 22, 1. sal. Alle branchemedlemmer er velkomne. Branche 11: Bestyrelsesmøder efter aftale og behov på Svanevej 22, 2. sal. CHAUFFØREN årsabonnement Årsabonnement kan tegnes. Pris for et år kr. 240,00. Indsæt beløbet på girokonto nr CHAUFFØREN kan bl.a. læses på Kaffebaren Ålekistevej Vanløse, Pit Stop - Københavns Lufthavn samt Cafe Fragten, Transportcentret Høje Taastrup. NYHEDSBREV Abonner på Chaufførernes Fagforenings nyhedsbrev på 16

17 Chaufførernes Fagforening Svanevej 22, 2400 København NV Telefon Telefax Telefax A-kassen Giro nr Hjemmeside: Mail: Åbningstid Mandag kl. 9-12:30 Tirsdag lukket Onsdag kl. 9-12:30 Torsdag kl. 9-12:30 og 13:30-17:30 Fredag kl Telefontid Mandag kl. 9-12:30 og 13:30-16 Tirsdag lukket Onsdag kl. 9-12:30 og 13:30-16 Torsdag kl. 9-12:30 og 13:30-18:00 Fredag kl Afdelingens Hovedbestyrelse Formand: Jakob Andersen Næstformand: Bent Møller Jensen Organisationssekretær: Ole Danmark Faglig sekretær: Erik Jensen Faglig sekretær: Klaus Bang Sørensen Faglig sekretær/agitation: Torben Joconde Branche 1 Benzin-olie og brændselschauffører Formand Tommy Harder Mobil Branche 2 Taxichauffører Formand Bo Weye Hansen Tlf Mobil Branche 3 Renovationschauffører Formand Michael Andersen Tlf Branche 5 Virksomhedschauffører Formand Jens Keite Tlf Mobil: Branche 6 Omnibus- og rutebilchauffører Formand Henrik Kristensen Mobil Branche 6A Arriva Danmark chauffører Formand Peter Bachman Pedersen Mobil Branche 7 Brandtjeneste, redningstjeneste og sygetransport Formand Hugo Hammel Tlf Mobil Branche 8 Turist- 0g Handicap chauffører Formand Lars Jensen Tlf Mobil Mail: Branche 9 Flytte- og Maskintransportarbejderne Formand Benny Hansen Mobil Branche 10 Eksport-, container- og vognmandschauffører Formand Palle H. Madsen Mobil Branche 11 Brandfolkenes Organisation Formand Jesper Bronée Kontor Mobil Branche 12 Remise- og garagearbejdere Formand Jeanette Mannicke Tlf Mobil Seniorklubben Formand Benny With Tlf Trafikfunktionærernes Samarbejdende Klubber Svanevej 22, 2., Postboks København NV Tlf.: Hjemmeside: Mail: Telefax: Åbningstid: Hverdage undtaget torsdage kl og kl TSK tilbyder 3% på opsparingskonto 4% på driftsfondskonto (spærret konto) 10% på forbrugslån Udflugter for dig og din familie Juletræsfester Forsikringer i samarbejde med Tryg Billån i samarbejde med Arbejdernes Landsbank Derudover har vi kontakt til forskellige foreninger (Sport, lystfiskeri m.m.) Det månedlige kontingent er 60,- kr. Heraf 10,- kr. til driftsfond Besøg os på Svanevej 22, 2. sal eller ring og få tilsendt indmeldelsesfolder. 447,00 465,00 Kontingent via Netbank Hvis du betaler kontingent via Netbank, bedes du venligst påføre dit cpr.nr. som tekst. Venlig hilsen 185,00* 221,00 A-kasse Efterlønsordning Gitte Wensien, Bogholder CF 3F CHAUFFØREN CHAUFFØREN februar 2011

18 Regeringen og Dansk Folkeparti har valgt at give skattelettelser til de rigeste danskere. Almindelige lønmodtagere får en lang næse og andel i statens underskud. Hvorfor skal det være så skævt? Fotos: Torben Joconde Pernille Rosenkrantz Theil besøgte buschaufførerne i Gladsaxe Af Karin Kofod, Faglig Konsulent Hun var velforberedt og ville meget gerne spørge chaufførerne på Arriva Gladsaxe om noget, der lå hende på hjertet: nemlig hele sagen om vinterdæk, idet hun allerede havde nogle erfaringer fra FynBus og gerne ville vide om det også berørte københavnske chauffører og om vi ville betragte det som et gode at få vinterdæk i stedet for sommer/helårsdæk. Der blev også diskuteret efterløn og ikke mindst efteruddannelse eller snarere den mangel på muligheder for efteruddannelse de nye regler om kursuspriser sætter for flexibiliteten i branchen, for slet ikke at tale om harmen over selv at skulle betale lovbefalet efteruddannelse. Som en lille sidediskussion gav Pernilles to små børn anledning til lidt erfaringsudveksling om busjobbets særlige udfordringer til forældre, både samboende og enlige, når man både skal hente og bringe og få de sparsomme feriedage til at dække de mange lukkedage. Og selvfølgelig var der også et par stikpiller til Pernilles partiskifte, men hun lovede at hun ville bevare sit socialistiske ståsted. Frem mod næste valg vil SKÆVT sætte fokus på det stadig mere ulige Danmark, som er blevet skabt af Regeringen og Dansk Folkeparti. Skattelettelser til de rige, forringelse af dagpengene og besparelser på børnechecken er eksempler på politik, som har skabt mere ulighed. Gennem arbejdspladsmøder, gadeaktiviteter og onlinedebatter er målet, at alle danskere inden valgdagen, har stillet sig selv spørgsmålet: ska det være så skævt? 3F står bag SKÆVT, men kampagnen udføres ikke kun af 3F s egne medlemmer. Alle der ønsker et mere lige samfund er velkomne til at deltage. Hvis du har nogle praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte SKÆVT på 18

19 2006-forliget om efterlønnen..er det der er gældende. Pensions- og efterlønsalderen hæves gradvist fra 60 til 62 år. Samtidig bliver folkepensionsalderen gradvist hævet fra 65 år til 67 år. Længste periode med efterløn er således fem år. Hvem kan få efterløn? Ved alderen 28 år eller derunder ved udgangen af 2006, skal indbetaling startes før det fyldte 30 år - og man skal nå mindst 30 års medlemsskab. Er man fyldt 29 år ved udgangen af 2006, kan efterløn stadig nås. A-kassen oplyser overgangsreglerne. Efterlønsbeviset fås i A-kassen, man skal selv søge om det, når betingelserne for at få det er opfyldt. Hvad koster efterlønnen? Du betaler til din efterløn gennem A-kassen. Kontingentet til A-kassen består af to dele: et bidrag til arbejdsløshedsforsikring og et bidrag til efterløn. Et fuldtidsforsikret bidrag til efterlønnen i 2011 udgør 447 kr. pr. måned. Hvornår kan man tidligst gå på efterløn? Var man ved udgangen af 2006 fyldt 48 år, kan man tidligst gå på efterløn, som 60 årig. Var man ved udgangen af 2006 ikke fyldt 48 år, så gælder Folketingets nye regler om efterløns- og pensionsalder. I tabellen til højre, kan man se, hvornår man tidligst kan gå på efterløn. Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen Regeringen har foreløbigt spillet ud med følgende om afskaffelse af efterlønnen: Alle danskere, der er under 45 år pr. 31. december 2010 mister retten til efterløn. Personer tæt på efterlønsalderen vil ikke blive berørt. For de resterende vil efterlønnen blive ændret, så ændringerne bliver størst for de yngste og mindst for de ældste. Regeringen lægger op til en hurtig indfasning af ændringerne, hvilket vil betyde, at også personer over 45 år vil blive kraftigt beskåret i deres efterlønsrettigheder. Regeringen vurderer, at den finanspolitiske holdbarhed forbedres med mia. kr. årligt, og at beskæftigelsen øges med personer. Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Politiken og Finansministeriet. Regeringen forventer en merbeskæftigelse på personer allerede i Det vil betyde, at efterlønsperioden allerede om 9 år vil være beskåret til 1 år. I skrivende stund har Regeringen ikke spillet præcist ud, men det forventes at den fremlægger det konkrete udspil til en samlet tilbagetrækningsreform i løbet af januar måned. -pt Din Tidligste fødselsdag efterlønsalder Før 1. januar år Januar-juni ½ år Juli-december år Januar-juni ½ år Juli 1960-december år Efter 31. december år * * Folketinget kan senere ændre efterlønsalderen. Den kan dog kun hæves med mindst 15 års varsel. Tjek efterløns- og pensionsalder På kan man beregne efterløns- og pensionsalder ved at taste fødselsdato. -pt fakta Alder i dag Efterløn Folkepension 57 og derover ½ 60½ 65½ ½ 61½ 66½ ½ 62½ ½ 63½ ½ 64½ 67½ ½ 65½ ½-48½ 66½ 68½ ½ 45-46½ 67½ 68½ 40½-44½ ca ½ 36½ ½ 27½-31½ ½ 18½-22½ ½ 9½-13½ ½ ½-4½ 74 Nyfødt 74½ CHAUFFØREN februar 2011

20 25 år med rene linier Foto: Per Thomasen Af Per Thomasen Torsdag den 30. december 2010 var det 25 år siden René Lund startede karrieren i HT-HUR-Movia. Det blev fejret på behørig vis ved en festlig reception på dagen i festsalen i gården hos Chaufførernes Fagforening på Svanevej, hvor René Lund har sin daglige gang og virke. Der var både sjove og flotte taler og et væld af kolleger, forretningsforbindelser, venner, familie og gaver. En af de mere originale gaver var fra Meho Ajanovic, som René har kørt sammen med hos Arriva Ryvang, for Meho filmede og gennemfotograferede hele festen, så René efterfølgende kan se hvad der foregik - uden hans tilstand dog skal misforstås, selvom det ikke skortede på godt tjekkisk pivo både den gode mørke øl og den lyse ditto og dertil et fint traktement af tapas, lækre oste og hvad dertil hører. Faglige og privat Da Rene startede på Ryvang i 1985, var det med et stort fagligt engagement, så han blev hurtigt involveret i Ryvang Faglige Klub, redaktionen på det lokale blad Vejen Frem og i øvrigt i de faglige kampe i HT og ude omkring i landet. Nogen påstår at han blev lokket af den lokale sikkerhedsrepræsentant. Om det er sandheden vides ikke med bestemthed, men måske kan der være noget om snakken, for hun blev faktisk hans livsledsagerske og mor til deres to fælles drenge, som i øvrigt heller ikke holdt sig tilbage, men insisterede på at være med, når det gik løs med arbejdskampe og fagligt arbejde i øvrigt. En af dem er sågar set i barnevogn under RiBus-konflikten, mens en lidt ældre søn delte pjecer ud ved banegården i Århus under det seneste kommunalvalg. Familien består yderligere af en papegøje og for nyligt er en Samojedespids kommet til, så der er liv og glade dage i Hvidovre, og det går tilsyneladende godt, for parrets forhold holder også til at arbejdspladserne i TSK og i Chaufførernes Fagforening er på samme adresse men med fruen underst. TSK Man kan naturligvis ikke sige René Lund uden at sige Trafikfunktionærernes Samarbejdende Klubber, for det er jo også TSK formanden der fejrede 25 års jubilæum. - Ja, TSK har jo faktisk 100 års jubilæum i år, og i det perspektiv er mine 25 år jo ikke så meget, siger René. Han er på besøg på 20

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Kender du din pensionsalder?

Kender du din pensionsalder? Det er de færreste i dag, som kender sin pensionsalder med de nye regler fra velfærdsaftalen fra 2006, der løfter både efterløns- og folkepensionsalderen fra 2019/2024. Aftalen er mere drastisk end en

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012

FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 FLO Nyhedsbrev nr. 1 2012 Hej alle, hermed udsendes første nyhedsbrev i 2012. Brevet fortæller kort omkring den nye tilbagetrækningsreform, samt ikke mindst påvirkningerne af din pension. Den nye efterlønsreform

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere