CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011"

Transkript

1 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok!

2 Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: Fax.: Ansvarshavende Jakob Andersen, formand CF Layout og tilrettelæggelse Per Thomasen, redaktør ARTIKLER Nu er det nok 4 Den dobbelte udfordring 6 Farvelfærd 8 Giv os velfærdssamfundet tilbage 12 Arbejdsmarkedspladsen 14 Fakta om tilbagetrækningsalder 19 STOPPESTEDER Protesterklæring Arriva Amager 11 Skævt - Pernille Rosenkrantz Theil år med rene linier 20 Uddannelsescenter bliver til UCplus 23 Benny With The Great Engagement 24 Branchegeneralforsaminger 30 Oplag udsendes med P&T ISSN Tryk Typografen/CS Grafisk Stof til bladet Indlæg til CHAUFFØREN med navn og tlf.nr. sendes elektronisk til Der udøves ikke censur, redaktionelle forkortelser kan dog forekomme af pladshensyn. Indlæg bragt i CHAUFFØREN dækker ikke nødvendigvis fagforeningens holdning og strategier. Afleveringsfrist og udgivelse Stof til næste nummer skal afleveres inden den 10. CHAUFFØREN uddeles senest den 1. i måneden 11 gange årligt. Juli og august er sammenlagt og udkommer 1. juli. I august udkommer fagbladet således ikke. Adresseforandring Meddeles til din fagforening. Forside Efterlønskampagne på Nørrebro Station Grethe Movsing, CF s A-kasse, deler løbesedler ud FASTE RUBRIKKER Leder 2 Direkte telefonnumre til CF 16 Branchebestyrelsesmøder 16 Adresser og tlf.nr. CF, TSK og Brancher 17 Den Blinde Vinkel - julekonkurrence 21 Så meget har vi skaff et i faglige sager 25 Fra Retssalen 26 Så meget har vi skaff et i arbejdsskadesager 27 Gratis advokatrådgivning 27 Arbejdsskader 27 Vilhelms Hjørne 28 Fødselsdage og jubilæer 29 Navnestof, klubber og foreninger 31 Bagpartiet 32 En au pair på 70 år? Nej, nu er du er fa'me' sød Lars! Men - vi tar' sgu' skattelettelserne istedet! KR Januar ,72 kr I alt for ,72 kr Foto: Per Thomasen Chaufføren 100. årgang 2

3 Leder Gå aldrig tilbage til en fuser! Lars Løkke antændte lunten på et af regeringens hjemmelavede kanonslag i sin nytårstale til befolkningen den 1. januar Et kanonslag som alle går og venter på skal eksplodere på en hemmelig dato inden november i år. Jeg ved om nogen, med min fortid i ambulancetjenesten, hvor skadeligt og ødelæggende det kan være at gå tilbage til en fuser, for mange har fået livsvarige mén efter mødet med et ikke eksploderet kanonslag netop den 1. januar. Chauff ørernes Fagforening København er ikke et politisk parti, men en forening som er skabt for at varetage vore medlemmers interesser bedst muligt. Som det fremgår af artiklerne i bladet, er det primært vores medlemsgruppe der skal betale regningen for den globale økonomiske krise, en krise som er skabt af bankerne og gruppen afvelstillede, i øvrigt den selv samme gruppe som regeringen ønsker at forgylde endnu mere i fremtiden. Det kan godt være at Lars Løkkes kroners nytårsraket var fl ot at se på et kort øjeblik, men øjeblikket var kort og der blev hurtigt mørkt og dunkelt bagved. I dette nummer af Chauff øren hører vi hvordan fl yttemanden, renovationsarbejderen, falckmanden og brandmanden oplever, at skulle samle fuseren op, men de er ikke alene om det for der blev faktisk rigtigt mørkt forchaufførerne i alle vore brancher. Derfor er det os magtpåliggende, igennem vore beskyttelsesbriller, at forklare om konsekvenserne af de mange tiltag politikkerne de seneste år har gennemført, samt afdække det bombardement af forslag som i øjeblikket fremsættes fra regeringen. Chaufførernes Fagforening var talstærkt på gaden fra morgenstunden den 19. januar, hvor hele byen var på benene for at føre efterlønskampagne. Her ses Ole Danmark i snak med S-togspassager ved Nørrebro Station. Foto: Per Thomasen Jakob Andersen Formand for Chaufførernes Fagforening CHAUFFØREN februar 2011

4 Forstår en mand, der har Forstår en mand, der har siddet hvor meget 9 år på 40 en år taburet, som hvor tømrer meget slider? 40 år bag et rat slider? siddet 9 år på en taburet, 4 Nu er det nok! Statsministeren siger, at efterlønnere ligner alle andre danskere. Raske og rørige og parate til at arbejde, til de segner. Men virkeligheden er en anden... vend og se fakta! Regeringen vil fjerne efterlønnen - det er bare toppen af isbjerget. I de sidste 10 år har regeringen serveret nedskæring efter nedskæring for transportarbejderne. - vi siger stop! OG VIND one

5 Det fik vi som transportarbejdere ud af 10 år med en borgerlig regering : TVUNGEN CHAUFFØREFTERUDDANNELSE - SOM VI SELV SKAL BETALE Regeringen gennemførte EU-reglerne om obligatorisk efteruddannelse for alle erhvervschauffører. Men regningen sendte regeringen videre til chaufførerne! Som det eneste EU-land, bortset fra Spanien. DYRERE EFTERUDDANNELSE Regeringen indførte deltagerbetaling på AMU-kurser i siden er det blevet dyrere og dyrere. NEDSKÆRING AF VEU-GODTGØRELSEN Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, når man er på kurser sættes ned til 80% af dagpengesatsen. Det er ca. 82 kr. pr. time. Dermed bliver det igen dyrere at blive fagligt opdateret. DAGPENGEPERIODEN ER NEDSAT TIL 2 ÅR Hvis vi bliver fyret og ikke kan finde arbejde, bliver kassen smækket i efter 2 år. AFSKAFFELSE AF EFTERLØNNEN Efterlønnen er vores sikkerhed for at kunne stoppe inden vi er totalt nedslidte, og uden at skulle stå med hatten i hånden. Vi accepterede forliget i 2006, hvor efterlønnen blev fastholdt, men hvor prisen var en stigende pensionsalder. Nu løber regeringen fra aftalen. Den vil fjerne vores ret til efterløn, men alligevel holde fast i den stigende pensionsalder - Det er groft asocialt. FORRINGELSER AF ARBEJDSMILJØET Regeringen har siden 2001 skåret kraftigt ned på Arbejdstilsynet. De har fjernet pligten for virksomhederne til at være med i et BST. Vi betaler prisen - med vores helbred. INDGREB I VORES OVERENSKOMSTER Regeringen dikterede, at alle skulle have ret til at gå på deltid - uanset hvad der var aftalt i overenskomsterne. BAGDØREN ÅBNET FOR UNDERBETALT UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Regeringen har været meget nølende med hensyn til at stramme op på kontrollen af reglerne i lovgivningen om, at udenlandske medarbejdere skal aflønnes efter branchens aftaler. Og også med kontrollen af, om køre- hviletidsreglerne og reglerne om cabotagekørsel overholdes. Vi har ikke noget mod udenlandske kolleger, men vi har noget imod løntrykkere, platugler og unfair konkurrence! DYRERE AT VÆRE I FAGFORENING Prisen for at være medlem af vores fagforening stiger, når skattefradraget sættes ned. Det er et groft angreb på fagforeningerne, hvorimod arbejdsgiverne naturligvis ikke pålægges de samme begrænsninger i fradraget. MENINGSLØS AKTIVERING OG KONTROLTYRANNI MOD DE ARBEJDSLØSE Regeringen har igen og igen forringet indsatsen for de ledige. Det har udviklet sig til et sandt kontroltyrani. Meget aktiveringen foregår hos tvivlsomme private aktører og er rent tidsspilde. Retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse i den første del af ledighedsperioden, er reelt fjernet for transportarbejdernes vedkommende. CHAUFFØREN februar 2011

6 Den do Af Bent Møller Jensen, Næstformand Dansk økonomis fremtid, ser ikke så strålende ud, som nogen prøver at fortælle os. Regningen er ikke betalt for bankkrisen. Og hvad der er endnu værre, gør vi ikke noget anderledes nu, så har vi i fremtiden færre midler at bruge til at sikre vor velfærd. Vi er udfordret dobbelt Danmark står som en række andre europæiske lande med en dobbelt udfordring. Der bliver færre til at producere værdierne, og vi får et fortsat behov for at kunne skaffe midlerne til vores velfærd. Det er den dobbelte udfordring vi står med. Det anerkender stort set alle partier. S, SF vil investere og arbejde V og K vil spare og skære S og SF har fremlagt deres samlede plan Fair løsning, og Regeringen er kommet med deres centrale bud på hvorledes disse udfordringer klares. De overordnede bud fra de to kanter, kan i kort form skitseres som, at S-SF s løsning bygger på at vi investerer og arbejder os ud af krisen, mens VK s bud er at vi sparer og skærer ned til det vi har råd til og får de ældre til fortsat at arbejde. De økonomiske vismænd har anerkendt begge planer. Men som altid, når forsigtige økonomer skal komme med bud på løsninger, vil økonomerne begge dele, altså både at vi skal arbejde mere, og at vi skal spare drastisk. Det er økonomernes bud. Ansvarsfrie som de er. Men deres bud er uden hold i den politiske dagligdag. De andre partier Rundt om de to helstøbte planer fra henholdsvis S & SF, og VK-buddene, kredser så de Radikale og Liberal Alliance, med hver deres ansvarsfrie planer. Ansvarsfrie, fordi de aldrig vil blive til politisk realitet. Dansk Folkeparti har klogelig for partiet selv, afholdt sig fra at komme med nogen som helst bud på hvad der skal ske. Forståeligt, når man tænker på, hvor galt det gik for Pia Kjærsgårds stormtropper, da de svigtede deres udstedte garanti for arbejdsløshedsunderstøttelsen, og i stedet gav VK lov til at skære halvdelen af dagpengeperioden bort, for nogle nye straffeforanstaltninger mod de, der ikke er helt danske, de der er lidt anderledes set i DF-optikken. Indførelsen af efterlønnen Statsministeren vil nu fjerne efterlønnen. Et længe næret ønske fra de Konservative. Og vel også et længe næret ønske fra Venstre selv. Dette selv om efterlønnen jo oprindelig blev født under SV-regeringen tilbage i 70 erne. Det skete på baggrund af en større undersøgelse, som det daværende 3F havde foretaget blandt medlemmerne, hvor det viste sig, at store medlemsgrupper aldrig nåede pensionen, men var nedslidte længe inden afgangsalder, eller var døde, eller på invalidepension. Efterlønnen blev født da. Samtidig hjalp den med til også at reducere den høje ungdomsarbejds- 6

7 bbelte udfordring løshed. Det gamle Dansk Folkeparti, Fremskridtspartiet, var imod. Det var i øvrigt også på det tidspunkt, at Pia Kjærsgård meldte sig ind i politik, for at vise sin modvilje mod indførelsen af efterløn for de, der havde et langt arbejdsliv bag sig. Ved indførelsen ville det Radikale Venstre og Venstre sikre sig, at alle fik lov til at bruge efterlønsordningen. Også selv om det betød at højtuddannede kunne trække sig tilbage efter kort tid på arbejdsmarkedet. Desværre måtte Anker Jørgensen og Svend Auken gå på kompromis med de borgerlige for at få efterlønne indført. Løkke har brugt efterlønspengene Men nu vil den nye statsminister, Løkke, afskaff e efterlønnen. Pengene fra efterlønnen kan han fylde ned i det hul i statskassen, som han har skabtmed skattelettelser til de rigeste og overbetaling til sine private sygehuse. kan se frem til at skulle arbejde til de segner. - Vi skal ikke give raske menneskerpenge for at forlade arbejdsmarkedet, når vi kommer til at mangle dem lyder det fra den kant. Det vidner jo om et helt forfærdeligtmenneskesyn. Skulle vi først kunneblive pensionerede, når vi er totalt slidt op, nedbrudte og invalide, eller ligefrem er døde? - Nej vel. Og sådan tænker de da heller ikke. I hvert fald ikke for deres egne vælgergrupper. Der skal nemlig stadig gives stor skatterabat, til de store pensionsordninger, den mere velstillede del af befolkningen kan få. - Oftest de med de lange uddannelser, som vi alle har betalt til. - Ordninger der gør, at netop de kan trække sig tidligt tilbage fra det arbejdsmarked, der har brug for dem. Der findes en fair plan Der bliver mindre brug for ufaglærtarbejdskraft i fremtiden. De ufaglærte er de der har det længste arbejdsliv. Det drejer sig om at sikre, at de ogsåkan forlade deres lange arbejdsliv med helbred og humøret i orden. Det fi ndes der en plan for. Den hedder at vi investerer og dygtiggør os som samfund. At vi giver et ekstra nap mens vi kan, at vi skaff er den merarbejdskraft der skal til, for at løse problemet med de manglende penge efter Løkke og Fogh. En merarbejdskraft der kan hentes hos de, der i dag er sat udenfor arbejdsmarkedet. En merarbejdskraft der vil svare til, at vi hver især arbejdede 12 minutter mere hver dag. Der fi ndes en fair plan for at løse den dobbelte udfordring. Vi skal med andre ord føres tilbage til tiden før efterlønnens indførelse. Hvor de der har knoklet et langt liv Nu er det nok! CHAUFFØREN februar 2011

8 Farvelfærd? Tekst og foto: Per Thomasen Tegninger Martin Ørsted Mads Bak Petersen, Vestegnens Brandvæsen - Som så mange andre af mine kolleger, kom jeg i lære (som automekaniker) da jeg var 16. Som 20 årig startede jeg så med brand og redning og det har jeg arbejdet med siden. 90 % af arbejdet er i udrykningsstyrken og vi skal kunne alt, lige fra redning på isflager, røgdykning efter personer, stå på stiger med rør, slukke brande og kravle rundt med tilskadekomne på nakken osv. - Ifølge vores overenskomst er vores pensionsalder 67 år, men så længe er der ingen der holder. I øjeblikket har vi en enkelt på 65 år, men han er brandmester og derfor ikke helt så hårdt belastet som brandfolkene. Det normale er, at kollegerne går på efterløn når de er år. Det er tidspunktet hvor fysikken og psyken er ved at være slidt og opbrugt ofte efter 40 år i tjenesten. - I Vestegnens Brandvæsen er der ingen skånejobs, vi har kun udrykning, så et af vore store ønsker er en seniorpolitik, så vi kan placeres andre steder, når vi når en vis alder, for folk er jo glade for jobbet og vil jo gerne arbejde, men vi kan ikke holde til at blive ved, desuden har vi jo også ydet, betalt og tjent samfundet. Vi ved selvfølgelig godt det er svært, for kommunerne er jo også pressede, så det kniber med både økonomi og pladser til folk med vores speciale, men lad nu de unge komme til, årige kan jo ikke blive ved med at klatre på stiger med sårede på nakken. - Vi må derfor støtte de partier der taler om fair løsninger, så Løkkes forslag ikke kommer igennem. Vi må præge det valg der snart kommer, og bakke op om fagforeningen så situationen kan vendes og vi kan få fortalt, at vi er mange der vil komme til at lide under afskaffelse af efterlønnen, og at den førte politik skaber et endnu større skel mellem de der sidder på flæsket og de der trækker læsset. For mit vedkommende yder jeg gerne lidt ekstra hver dag, hvis det kan forhindre fjernelse af efterlønnen og andre velfærdsgoder. Der skal jo være råd til vores velfærd! 8

9 de vil gå på efterløn inden de er helt færdige, og det skal være uden den mistillid pressen skaber ved at vise golfspillende mennesker, hver gang der tales efterløn og førtidspensionister. Det er totalt fordrejet og for dårligt af pressen, og for øvrigt må det da være i orden, at dyrke noget samvær, også på efterløn. Benny Hansen, Brødrene Jensen (fhv.) - Jeg fik en blodprop i 2000 og har virkelig kæmpet for at komme tilbage, jeg har været i jobtræning men kan ikke klare et fuldtidsjob. Jeg vil gerne arbejde også om det kun er 2 timer om dagen, men man bliver altså kastebold i systemerne til man ikke kan mere og opgiver, selvværdet ryger i bund og man føler sig til grin. - Jeg er nu sygemeldt siden september 2008 p.g.a. slidgigt i knæ, hofter og ryg. Kunne jeg selv have bestemt, ville jeg gerne have forsat til jeg var 62 år bl.a. for at få bonusordningen i efterlønnen. Men nu søger jeg flexjob i en anden branche som er knap så fysisk. - Jeg synes snakken om afskaffelse af efterløn er fuldstændigt urimelig. Jeg har svært ved at forestille mig, at folk skal fortsætte til de er 70 år med at køre tonstunge lastbiler og slæbe rundt på flyttegods eller køre med passagerer. Folk skal kunne vælge, at - Jeg har arbejdet i flyttebranchen i mere ende 20 år og tror ikke det kan lade sig gøre, at arbejde mere i den banche, i forvejen er der masser af folk der arbejder ekstra. I øvrigt er det svært at forstå, at vi skal arbejde ekstra, når der ikke er fuld beskæftigelse, der er jo masser af arbejdsløse, så det er svært at forstå, at der skulle mangle hænder. Og med arbejdskraftens frie bevægelighed kommer vi ikke til at mangle hænder, det gør de jo ikke i de lande vi sammenligner os med. - Næ, for at bevare velfærden, skal man lade være med at lave skattelettelser, som ikke er finansierede fra start, så man senere skal til at finde pengene. Nu er det nok! CHAUFFØREN februar 2011

10 ...Farvelfærd? - Samtidig glæder det mig også, at min faglige organisation CF/3F står fast på efterlønnen, for i modsætning til mange politiker kender de deres medlemmers nedslidningsproblemer. Allan Petersen, Falck Hvidovre - Overordnet set har jeg ikke noget i mod at skulle arbejde 12 minutter mere om dagen. Hellere det end at skulle spare på den velfærd vi har opbygget i form af pension, efterløn, sundhedssystem osv. - Man skal dog være opmærksom på de afledte konsekvenser for os i sundheds- og servicebranchen, hvor vi ofte er udsat for at skulle arbejde længere end først planlagt, det giver mange problemer med transport, hentning af børn osv. - Jeg startede med at arbejde som 14 årig, men hvis jeg ellers er fysisk i orden, kunne jeg sagtens forestille mig at blive ved med at arbejde til jeg er år, så må vi hellere prioritere at en der er nedslidt eller syg kan trække sig tilbage. - Det udspil statsministeren er kommet med om afskaffelsen af efterlønnen, er så usolidarisk med den nedslidte del af befolkningen, at det må bekæmpes på alle måder, nu skal den regering altså væk. - Og som socialdemokrat er jeg naturligvis helt enig med mit partis holdning. - Det er også meget betænkeligt, når formanden for konservativt folkeparti kan melde ud, at nu skal vi til, at betale ekstra, når vi henvender os i sundhedssystemet, så man skal vide, at det er meget vigtigt at være rig for at få hjælp i fremtiden. Det bliver derfor vigtigt for vore faglige organisationer at forhandle sig til meget store lønfremgange, hvis vi skal betale for vore besøg i sundhedssystemet. - Jeg vil også anbefale, at alle pensioner, arbejdsløshedsunderstøttelse, SU o.s.v. bliver reguleret op så man kan få råd til at gå til læge. Man skal være millionær, sidde i folketinget og ikke have kendskab til det der sker ude i samfundet, for at komme med den udtalelse. Nu er det nok! 10

11 PROTEST ERKLÆRING Buschaufførerne på anlægget ARRIVA-Amager ønsker herved at gøre opmærksom på at: Rainer Gugerel, H. C. Svendsen - Jeg er udemærket klar over at jeg ikke kan fortsætte i mit job til jeg bliver 67 år, det er alt for opslidende. Så jeg er i gang med at forberede et jobskifte. Jeg har i forvejen en lederuddannelse fra forsvaret, som jeg er ved at supplere med en akedemiuddannelse sideløbende med mit arbejde. - Jeg har hele tiden forventet, at efterlønnen kunne blive afskaffet, så jeg indbetaler heller ikke til ordningen. Istedet betaler jeg en del til min pensionsordning, som bliver det jeg skal leve af når jeg engang trækker mig fra arbejdsmarkedet. - Til gengæld synes jeg at efterlønsordningen skal bevares, for de der har behov. Og det er vel at mærke ikke folk som bare trækker sig tilbage for at nyde tilværelsen. For hvis man kan arbejde synes jeg man skal være med til at opretholde velfærdssamfundet ved at gøre det. - Derimod hænger det ikke sammen, at fagbevægelsen er med til at anbefale forøget arbejdstid, det er jo det modsatte vi har kæmpet for. Istedet skal vi alle betale noget mere i skat og finansiere velfærden på den måde. Det mener jeg sagtens alle kan være med til. Men igen - det skal være de bredeste skuldre, der bærer det tungeste læs, så vi holder hånden under de svageste, så betaler jeg min skat med glæde. - Vi er stærkt utilfredse med den nye beslutning om, at vi selv skal betale udgifterne fra januar 2011 til det nye EU-kursus og det nye EU-kørekort: Udgifterne vil være ca kr. i tabt arbejdsfortjeneste kr. til kursus kr. til kørekortet., i alt ca kr. - Vi mener ikke det er rimelig at EU skal tvinge buschaufførerne til at afholde så store økonomiske udgifter. - Vi mener at det er stærkt kritisabelt at fødselsdatoen afgøre om man få refunderet udgifterne og vi protesterer mod denne store forskelsbehandling. - Vi mener ikke at buschaufførerne skal betale for den tvungne efteruddannelsen. - Vi forventer og håber på en revurdering af sagen. mvh. J-Robert Fiori ch CHAUFFØREN februar 2011

12 Giv os velfærdssamfundet tilbage Af Arabella Neuhaus Socialrådgiver Mange af os troede nok på julemanden, da vi var små. Det gør vi ikke mere, nu vi er blevet voksne. Mange af os troede engang på velfærdssamfundet, og kunne føle os trygge i troen på, at hvis vi kom i klemme, skulle vi nok få hjælp. Det gør vi heller ikke mere. Eller gør vi? Der er nogen, der endnu ikke har opdaget, hvor meget netop velfærdssamfundet er blevet pillet ned siden Blå Blok tog magten i Dette kom bl.a. frem i et TV-interview jeg så for nogle dage siden. Det var en kvinde, der var ansat som arbejdsmand i en kommune. Hun var enig med Løkke i, at efterlønnen skulle afskaffes. For hun var overbevist om, at hvis hun fik brug for at stoppe på arbejdsmarkedet inden hun var nået folkepensionsalderen, så kunne hun jo komme på førtidspension. Og så er det jo lige jeg sidder som socialrådgiver og tænker: ja, goddaw do. For sådan spiller klaveret ikke mere. I mit daglige arbejde tidligere i et jobcenter og nu i Chaufførernes Fagforening, oplever jeg, hvordan systemet fungerer i virkeligheden i dagens Danmark. Og det vil jeg gerne fortælle om. Lad mig fortælle om Mads. Mads er 44 år..og har kørt som chauffør i godt 25, da han bliver påkørt og får en arbejdsskade. Han bliver sygemeldt og fyret. Han går på sygedagpenge og er derfor til jævnlige opfølgningssamtaler på kommunens jobcenter. Det er jo fint nok, at kommunen vil følge Mads tæt, han vil jo gerne hjælpes og forhåbentlig komme på arbejdsmarkedet igen. Men her har regeringen indført et styringsredskab, som til tider gør disse samtaler ganske indholdsløse, for de skal finde sted med præcis 4 ugers mellemrum, ellers mister kommunen den statslige refusion af sygedagpengene, og skal selv betale det hele. Mads har det rigtig dårligt, både fysisk og psykisk. Allerhelst ville han jo bare arbejde som chauffør. Det var han glad for, han tjente rimelige penge og han skulle ikke stå til regnskab for nogen. Nu føler han sig hele tiden kontrolleret af jobcentret. Jobtræning Der er tvivl om, hvordan Mads skal klare sig på arbejdsmarkedet i fremtiden. Han vil nok ikke kunne vende tilbage til sit gamle fag. Derfor sender jobcentret ham i et jobtræningsforløb. Før i tiden kaldte man det arbejdsprøvning, fordi målet var, at vurdere arbejdsevnen. Derefter ville man tage stilling til, om Mads evt. skulle revalideres - dvs. omskoles til et andet fag - eller måske have et fleksjob eller førtidspension. Jobtræningen, som også kaldes virksomhedsrevalidering, har i dag et ganske andet formål: at presse Mads op på at arbejde så mange timer, at man kan give slip på ham i det kommunale system, stoppe hans sygedagpenge og derefter sende ham i A-kassen. Vi vil jo alle gerne yde vores bedste, det gælder også Mads, så på jobtræningen går han langt ud over sine grænser. Det er for svært at indrømme, at han ikke kan holde til det, og selvom prisen er svære smerter og total udmattelse når han kommer hjem til familien, klarer han måske at komme op på 25 timer om ugen i løbet af jobtræningen. Derfor vurderer kommunen, at han kan klare sig selv, og de stopper hans sygedagpenge. Kontanthjælp Han kan ikke gå på A-kassen, fordi han ikke kan stå til rådighed for 37 timer om ugen. Han er havnet mellem flere stole, og må ty til sidste hjælpemulighed: kontanthjælp. Der er bare det ved kontanthjælp, at hvis Mads har en kone, der arbejder og har en nogenlunde rimelig løn, så kan han ikke få noget i kontanthjælp. Så pludselig står Mads og hans familie med kun én indtægt, og hvem kan lige klare det? Ingen familiesammenføring på kontanthjælp Og hvis Mads nu ikke havde heddet Mads men f.eks. Ibrahim og havde været en flygtning med en kone, som var kommet til Danmark ved hjælp af familiesammenføring, så ville det, at han endte på kontanthjælp have betydet farvel til konen og de eventuelle børn. Man kan ikke være familie-sammenført og være på kontanthjælp. Anden aktør tjener på ulykken Før i tiden ville det være kommunens egne jobkonsulenter, der sendte Mads i jobtræning eller arbejdsprøvning. I dag hersker det liberalistiske princip også på dette område, som vi har set på så mange andre områder, hvor tidligere statslig og kommunal service er blevet udliciteret, f. eks. sygehusområdet og ældreplejen. I dag er det derfor private firmaer, der tager sig af at hjælpe folk til en afklaring. Det kaldes Anden aktør. Hvorfor skulle der ikke også være no- 12

13 Foto: Per Thomasen gen, der kunne tjene penge på andres elendighed? Jeg spørger bare! Disse firmaer er skudt op som paddehatte over hele landet. Og mellem sådan et firma, og den borger, de skal hjælpe i gang igen, er der en stor modsætning: Borgeren vil gerne have en afklaring af sin arbejdsevne og herefter en reel vurdering og anbefaling af den foranstaltning, der vil hjælpe ham bedst. Det private firmaet er derimod interesseret i at gøre kommunen tilfreds, og derfor lave så få anbefalinger som muligt til f.eks. revalidering og fleksjob, for jo mere de stryger kommunen med håret, jo flere opgaver får de, og jo flere penge tjener de. Ingen hyggelig førtidspenison eller revalidering Så den kvindelige arbejdsmand jeg så i TV tager fejl: der ligger ikke lige en lille nem og hyggelig førtidspension og venter på dem, der ikke kan holde ud til de får folkepension. Hele området er strammet op. Revalideringen, som var det første led i at hjælpe folk tilbage til arbejdsmarkedet efter arbejdsulykke eller sygdom, er reduceret til næsten ingenting, fordi regeringen har fået indført, at kommunen ikke længere kan sende folk på kurser og uddannelser og så betale deres forsørgelse imens. Nu skal kommunen betale hele udgiften til uddannelsen, og det kan blive mange tusind kroner, så derfor holder kommunerne sig tilbage. Der er i dag på revalidering i Danmark om året mod tidligere Velfærden er smulret Hvis man vurderer, at det ikke vil nytte noget at revalidere dig til et andet fag, og din arbejdsevne er nedsat med mindst 50 %, kan der blive tale om et fleksjob. Hvis din arbejdsevne er meget lav man kan ikke helt sætte tal på dette kan du få førtidspension. Men der er de sidste 10 år blevet strammet så voldsomt op på disse områder, at det er blevet meget svært overhovedet at komme i nærheden af disse ydelser. Velfærdssamfundet rækker ikke længere sin venlige hånd frem. Gennem de sidste 10 år har der været så mange stramninger og der er blevet indført så mange statslige styringsredskaber, at man kan komme helt i tvivl om hvorvidt grundlovens principper om det kommunale selvstyre er blevet overholdt. Dagpengeperioden ned på 2 år Hvis nu ovennævnte Mads var blevet rask, og skulle gå arbejdsløs på A- kassen, ville han alligevel være i fare, for som bekendt har regeringen sat dagpenge-perioden ned til 2 år. I disse arbejdsløshedstider kan det desværre komme til at betyde for mange, at når de 2 år er gået, så kommer de alligevel på kontanthjælp med alle de problemer, der er beskrevet ovenfor. Under-Danmark Det er uhyggeligt! Set fra min plads som socialrådgiver har de sidste 10 år set ud som en lang nedstigen for mange mennesker, og jeg kan ikke lade være med at tænke: har målet været at lave et Under-Danmark? Jeg håber vi får sat en stopper for ulykkerne. Lad os få velfærdssamfundet tilbage så vi har god grund til at føle os trygge. Nu er det nok! CHAUFFØREN februar 2011

14 Arbejdsmarkedspladsen Af John Hansen Faglig Konsulent Under denne rubrik vil der fremover blive bragt nyheder og indlæg omkring arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik. I forbindelse med sammenlægningen mellem CF og TF fik undertegnede blandt andet disse to ansvarsområder med det sigte, at afdelingens indsats på områderne kunne blive styrket. Med udgangspunkt i de generelle forhold på områderne skal det meget gerne lykkes at målrette arbejdet mod hvad der sker på vores arbejdspladser, i brancherne og hvad der berører vores ledige medlemmer. Det skal derfor ske i tæt samarbejde med tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, branchebestyrelserne, de ansatte i a-kassen samt de faglige sekretærer i afdelingen. Det er naturligvis noget, der skal løbes i gang i fællesskab, men valgrumlen i forlængelse af statsministerens nytårstale gør det naturligt, at starte med den lidt bredere pensel og vende et par punkter omkring efterlønnen samt lidt af VKO's store synderegister på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet. En fuldstændig gennemgang vil sprænge alle rammer for Chaufføren! Efterlønnen må og skal bevares Medierne forsøger ihærdigt at tegne et billede af den typiske efterlønner som en golfspillende person, der lever livet i sus og dus, og nyder sin tilværelse og gode helbred, men virkeligheden for vores efterlønnere er jo som bekendt en noget anden. Efterlønnere har større sygelighed og kortere levetid end andre på arbejdsmarkedet. Og beslutningen om at gå på efterløn er ofte begrundet med nedslidning efter et langt og hårdt arbejdsliv. Mange ville gerne fortsætte på arbejdsmarkedet og en ofte hørt bemærkning fra efterlønnere er jo, at man i høj grad savner det kollegiale fællesskab og samvær på arbejdspladsen, men at helbredet ikke holdt til mere. Og så skal det heller ikke glemmes, at efterlønssatsen ikke ligefrem er fyrstelig! Den rækker ikke til mange besøg på golfbanen. Efterlønnen skal bevares som en ret for de nedslidte til en værdig selvvalgt tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Førtidspension er ikke et alternativ, og det er i øvrigt påfaldende, at der ikke snakkes meget om de foranstaltninger, der skal stilles de nedslidte i udsigt, når de ikke kan klare tempoet og sliddet på arbejdspladserne. Arbejdsmarkedspolitik Måden til at få folk til at udskyde tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet er ikke afskaffelse af efterlønnen. Der kunne i stedet satses på seniorordninger, hvor arbejdsbyrde og tempo gradvist reduceres. Tilsvarende kunne arbejdstiden nedsættes for de, der måtte ønske det. På denne måde kunne mange bevare den ønskede kontakt til arbejdsplads og kollegaer, og kunne råde bod på den påståede arbejdskraftmangel. Tilsvarende ville en satsning på det rummelige arbejdsmarked kunne skaffe mange flere i beskæftigelse. En konsekvent indsats med integration af personer med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, satsning på forebyggelse af udstødning af medarbejdere ved et sats på bedre arbejdsmiljø samt fastholdelse ved en ordentlig personalepolitik. Det er tydeligt, at disse faktorer kun for alvor kommer i spil, når der er mærkbar arbejdskraftmangel. Det er vores opgave at få sat dem på dagsordenen igen. Modellen med en fleksibel arbejdsstyrke, der stilles en vis sikkerhed i udsigt, den såkaldte flxicurity, har fået et skud for boven i VKO-perioden. Tidligere kunne en ledig påregne ca. 80% i dagpengedækning i forhold til normal indtjening. Denne dækning er faldet til omkring 60%. Og da VKO startede sit misregimente i 2001 havde man ret til dagpenge i 4 år det er nu sat men til 2 år. Uddannelsespolitik På dette område har vi fået kærligheden at føle. Regeringen besluttede, at EU kvalifikationsbeviset skulle betales af chaufførerne selv. Kursusafgiften, betalingen for certifikatet samt den manglende indtægt i kursusugen skal dækkes af kursusdeltageren selv. Transportgruppen i 3F arbejder videre med sagen, der blev tabt, da vi prøvede den i arbejdsretten, men det var kun den danske og spanske regering, der tørrede udgiften af på chaufførerne. I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2011 blev lediges ret til 6 ugers selvvalgt kursus berørt, da disse kurser nu kun må koste op til kr per uge. Det betyder konkret, at vi ikke har kunnet give en Falckansat et hængerkort, der ellers ville have skaffet job! Vi kan heller ikke hjælpe med Efterud- 14

15 De Forbudte Kurser Herunder er oplistet de kurser, der nu IKKE længere kan tages fordi lediges 6 ugers selvvalgte kurser nu kun må koste op til kr per uge. Udover at det rammer CF og 3Fs Transportgruppe rigtigt hårdt, har regeringen leveret et ordentligt skud for boven også til arbejdsgiverne, specielt set i lyset af, at vi kommer til at mangle arbejdskraft på sigt. dannelsesbevis til et medlem, der har stort erhvervskørekort og lovning på ansættelse som buschauffør. Sammen med A-kassen vil jeg samle eksemplerne op og søge at få ændret politikken. VEU-godtgørelsen nedsættes i februar 2011 til 80% af dagpengesatsen. Uddannelsesparadoks Generelt kan man sige, at VKO konsekvent fører en uddannelsespolitik i forhold til arbejdsmarkedet, der virker som en bremse for viden og vækst. Der sættes stopper for en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor ansatte såvel som ledige uddanner sig og vedligeholder sine kompetencer. Samtidigt taler alle om, at det er de ufaglærte arbejdspladser, der flytter til udlandet, og at der er behov for en massiv uddannelsesindsats de kommende år i forhold til den danske arbejdsstyrke. Det hænger ikke sammen. Vi vil naturligvis gå i dialog med vores arbejdsgivere omkring uddannelserne og kurserne. For i virkeligheden har vi vel her interessesammenfald med arbejdsgiverne, der nok ikke på det længere sigt har råd til den politik VKO forfølger, hvis de fortsat vil have en kvalificeret arbejdsstyrke. Foto: Per Thomasen Nu er det nok! Kurser der ikke længere kan tages: Vejasfaltarbejde - Opbyg. og betj. af asfaltudlæg. Vejasfaltarbejde - Pasning og vedligehold af mask. Betjening af entreprenørmaskiner Betjening af dozere Betjening af gummihjulslæssere Betjening af hydrauliske gravemaskiner Køreteknik og ny teknologi, med simulator Brancherettet kørsel, med simulator Defensiv kørsel og manøvrering, med simulator Energirigtig kørsel, med simulator EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del EU-Efteruddannelse for godschauffører EU-Efteruddannelse for renovationschauffører EU-Efterudd. for autohjælpschauffører - vejgods EU-Efteruddannelse for tanktransportchauffører EU-Efteruddannelse for sværgodschauffører EU-Efteruddannelse for dyretransportchauffører EU-Efteruddannelse for flyttechauffører Godstransport med lastbil Udvidelse af GK for buschauffører EU-Efterudd. for ambulancereddere Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan. Kørsel med modulvogntog Kørsel med lastbil - uheldsforebyggelse Køreteknik - vanskelige trafikale situationer Køreteknik og manøvrering EU-Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører EU-Efteruddannelse for turistbuschauffører Køreteknik med 3-akslede dobbeltdækkerbusser EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del Personbefordring med bus Grundlæggende kvalifikationsbevis - bus Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation Personbefordring for lastbilchauffører Køreteknik ajourføring Køreteknik og ny teknologi Udrykningskørsel Energirigtig kørsel Manøvrering, forsikringer og færdselsregler Energirigtig kørsel, kategori B Køreteknik Køreteknik, miljø og arbejdsfunktioner Tanktransport og defensiv kørsel - pt CHAUFFØREN CHAUFFØREN februar 2011

16 Adresser, brancher og telefonnumre Direkte telefonnumre til Chaufførenes Fagforening A-kassen Lene Korkmaz, A-kasseleder Grethe Movsing, sagsbehandler, cpr.nr. 1-8 tlf Sanne Henriksen, sagsbehandler Veu og cpr. nr tlf Kjartan Brandsson-Nielsen sagsbehandler, cpr. nr tlf Lilian Clausen, sagsbehandler, cpr. nr tlf Elsebeth Petersen, kotorassistent optagelse, flytning tlf Bogholderi, kasserer, kontingent, gruppeliv Erling Hartvig, kasserer tlf Gitte Wensien, bogholder tlf Redaktion Per Thomasen, redaktør tlf Socialrådgivning (Helst efter aftale) (mandag, onsdag og torsdag til kl ) Arabella Neuhaus, socialrådgiver tlf Bo Jensen, social konsulent tlf Faglig afdeling Jakob Andersen, formand tlf Bent Møller Jensen næstformand tlf Ole Danmark organisationssekretær tlf Erik Jensen, faglig sekretær tlf Klaus Bang Sørensen, faglig sekretær tlf Torben Joconde, agitation tlf Sanne Jensen, sekretær tlf Peter Olsson, faglig konsulent tlf John Hansen, faglig konsulent tlf Karin Lizzie Kofod, faglig konsulent tlf Medlems Service Center Feriehuse, tillidsmandskurser, Oplysningsafdelingen Ole Danmark, organisationssekretær tlf Torben Joconde, agitation tlf / Branchebestyrelsesmøder Branche 2: Den første mandag i hver måned kl , Svanevej 22, 1. sal. Branche 5: Den første tirsdag i hver måned kl 18.00, Svanevej 22, 1. sal. Branche 6: Den anden onsdag i hver måned kl Nobias garage, Malervangen 9, 2600 Glostrup. Branche 6a: Anden onsdag hver måned kl Dog ingen møder i juli. Branche 7: Alle hverdage kl Reddernes Faglige Klub Højnæsvej 18, 2610 Rødovre Tlf.: Branche 8: Den første torsdag i hver måned kl , Svanevej 22, 1. sal. Alle medlemmer er velkomne. Mail: Branche 9: Den første tirsdag i hver måned kl Svanevej 22, 1. sal. Branche 10: Den første mandag i hver måned kl , Svanevej 22, 1. sal. Alle branchemedlemmer er velkomne. Branche 11: Bestyrelsesmøder efter aftale og behov på Svanevej 22, 2. sal. CHAUFFØREN årsabonnement Årsabonnement kan tegnes. Pris for et år kr. 240,00. Indsæt beløbet på girokonto nr CHAUFFØREN kan bl.a. læses på Kaffebaren Ålekistevej Vanløse, Pit Stop - Københavns Lufthavn samt Cafe Fragten, Transportcentret Høje Taastrup. NYHEDSBREV Abonner på Chaufførernes Fagforenings nyhedsbrev på 16

17 Chaufførernes Fagforening Svanevej 22, 2400 København NV Telefon Telefax Telefax A-kassen Giro nr Hjemmeside: Mail: Åbningstid Mandag kl. 9-12:30 Tirsdag lukket Onsdag kl. 9-12:30 Torsdag kl. 9-12:30 og 13:30-17:30 Fredag kl Telefontid Mandag kl. 9-12:30 og 13:30-16 Tirsdag lukket Onsdag kl. 9-12:30 og 13:30-16 Torsdag kl. 9-12:30 og 13:30-18:00 Fredag kl Afdelingens Hovedbestyrelse Formand: Jakob Andersen Næstformand: Bent Møller Jensen Organisationssekretær: Ole Danmark Faglig sekretær: Erik Jensen Faglig sekretær: Klaus Bang Sørensen Faglig sekretær/agitation: Torben Joconde Branche 1 Benzin-olie og brændselschauffører Formand Tommy Harder Mobil Branche 2 Taxichauffører Formand Bo Weye Hansen Tlf Mobil Branche 3 Renovationschauffører Formand Michael Andersen Tlf Branche 5 Virksomhedschauffører Formand Jens Keite Tlf Mobil: Branche 6 Omnibus- og rutebilchauffører Formand Henrik Kristensen Mobil Branche 6A Arriva Danmark chauffører Formand Peter Bachman Pedersen Mobil Branche 7 Brandtjeneste, redningstjeneste og sygetransport Formand Hugo Hammel Tlf Mobil Branche 8 Turist- 0g Handicap chauffører Formand Lars Jensen Tlf Mobil Mail: Branche 9 Flytte- og Maskintransportarbejderne Formand Benny Hansen Mobil Branche 10 Eksport-, container- og vognmandschauffører Formand Palle H. Madsen Mobil Branche 11 Brandfolkenes Organisation Formand Jesper Bronée Kontor Mobil Branche 12 Remise- og garagearbejdere Formand Jeanette Mannicke Tlf Mobil Seniorklubben Formand Benny With Tlf Trafikfunktionærernes Samarbejdende Klubber Svanevej 22, 2., Postboks København NV Tlf.: Hjemmeside: Mail: Telefax: Åbningstid: Hverdage undtaget torsdage kl og kl TSK tilbyder 3% på opsparingskonto 4% på driftsfondskonto (spærret konto) 10% på forbrugslån Udflugter for dig og din familie Juletræsfester Forsikringer i samarbejde med Tryg Billån i samarbejde med Arbejdernes Landsbank Derudover har vi kontakt til forskellige foreninger (Sport, lystfiskeri m.m.) Det månedlige kontingent er 60,- kr. Heraf 10,- kr. til driftsfond Besøg os på Svanevej 22, 2. sal eller ring og få tilsendt indmeldelsesfolder. 447,00 465,00 Kontingent via Netbank Hvis du betaler kontingent via Netbank, bedes du venligst påføre dit cpr.nr. som tekst. Venlig hilsen 185,00* 221,00 A-kasse Efterlønsordning Gitte Wensien, Bogholder CF 3F CHAUFFØREN CHAUFFØREN februar 2011

18 Regeringen og Dansk Folkeparti har valgt at give skattelettelser til de rigeste danskere. Almindelige lønmodtagere får en lang næse og andel i statens underskud. Hvorfor skal det være så skævt? Fotos: Torben Joconde Pernille Rosenkrantz Theil besøgte buschaufførerne i Gladsaxe Af Karin Kofod, Faglig Konsulent Hun var velforberedt og ville meget gerne spørge chaufførerne på Arriva Gladsaxe om noget, der lå hende på hjertet: nemlig hele sagen om vinterdæk, idet hun allerede havde nogle erfaringer fra FynBus og gerne ville vide om det også berørte københavnske chauffører og om vi ville betragte det som et gode at få vinterdæk i stedet for sommer/helårsdæk. Der blev også diskuteret efterløn og ikke mindst efteruddannelse eller snarere den mangel på muligheder for efteruddannelse de nye regler om kursuspriser sætter for flexibiliteten i branchen, for slet ikke at tale om harmen over selv at skulle betale lovbefalet efteruddannelse. Som en lille sidediskussion gav Pernilles to små børn anledning til lidt erfaringsudveksling om busjobbets særlige udfordringer til forældre, både samboende og enlige, når man både skal hente og bringe og få de sparsomme feriedage til at dække de mange lukkedage. Og selvfølgelig var der også et par stikpiller til Pernilles partiskifte, men hun lovede at hun ville bevare sit socialistiske ståsted. Frem mod næste valg vil SKÆVT sætte fokus på det stadig mere ulige Danmark, som er blevet skabt af Regeringen og Dansk Folkeparti. Skattelettelser til de rige, forringelse af dagpengene og besparelser på børnechecken er eksempler på politik, som har skabt mere ulighed. Gennem arbejdspladsmøder, gadeaktiviteter og onlinedebatter er målet, at alle danskere inden valgdagen, har stillet sig selv spørgsmålet: ska det være så skævt? 3F står bag SKÆVT, men kampagnen udføres ikke kun af 3F s egne medlemmer. Alle der ønsker et mere lige samfund er velkomne til at deltage. Hvis du har nogle praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte SKÆVT på 18

19 2006-forliget om efterlønnen..er det der er gældende. Pensions- og efterlønsalderen hæves gradvist fra 60 til 62 år. Samtidig bliver folkepensionsalderen gradvist hævet fra 65 år til 67 år. Længste periode med efterløn er således fem år. Hvem kan få efterløn? Ved alderen 28 år eller derunder ved udgangen af 2006, skal indbetaling startes før det fyldte 30 år - og man skal nå mindst 30 års medlemsskab. Er man fyldt 29 år ved udgangen af 2006, kan efterløn stadig nås. A-kassen oplyser overgangsreglerne. Efterlønsbeviset fås i A-kassen, man skal selv søge om det, når betingelserne for at få det er opfyldt. Hvad koster efterlønnen? Du betaler til din efterløn gennem A-kassen. Kontingentet til A-kassen består af to dele: et bidrag til arbejdsløshedsforsikring og et bidrag til efterløn. Et fuldtidsforsikret bidrag til efterlønnen i 2011 udgør 447 kr. pr. måned. Hvornår kan man tidligst gå på efterløn? Var man ved udgangen af 2006 fyldt 48 år, kan man tidligst gå på efterløn, som 60 årig. Var man ved udgangen af 2006 ikke fyldt 48 år, så gælder Folketingets nye regler om efterløns- og pensionsalder. I tabellen til højre, kan man se, hvornår man tidligst kan gå på efterløn. Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen Regeringen har foreløbigt spillet ud med følgende om afskaffelse af efterlønnen: Alle danskere, der er under 45 år pr. 31. december 2010 mister retten til efterløn. Personer tæt på efterlønsalderen vil ikke blive berørt. For de resterende vil efterlønnen blive ændret, så ændringerne bliver størst for de yngste og mindst for de ældste. Regeringen lægger op til en hurtig indfasning af ændringerne, hvilket vil betyde, at også personer over 45 år vil blive kraftigt beskåret i deres efterlønsrettigheder. Regeringen vurderer, at den finanspolitiske holdbarhed forbedres med mia. kr. årligt, og at beskæftigelsen øges med personer. Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Politiken og Finansministeriet. Regeringen forventer en merbeskæftigelse på personer allerede i Det vil betyde, at efterlønsperioden allerede om 9 år vil være beskåret til 1 år. I skrivende stund har Regeringen ikke spillet præcist ud, men det forventes at den fremlægger det konkrete udspil til en samlet tilbagetrækningsreform i løbet af januar måned. -pt Din Tidligste fødselsdag efterlønsalder Før 1. januar år Januar-juni ½ år Juli-december år Januar-juni ½ år Juli 1960-december år Efter 31. december år * * Folketinget kan senere ændre efterlønsalderen. Den kan dog kun hæves med mindst 15 års varsel. Tjek efterløns- og pensionsalder På kan man beregne efterløns- og pensionsalder ved at taste fødselsdato. -pt fakta Alder i dag Efterløn Folkepension 57 og derover ½ 60½ 65½ ½ 61½ 66½ ½ 62½ ½ 63½ ½ 64½ 67½ ½ 65½ ½-48½ 66½ 68½ ½ 45-46½ 67½ 68½ 40½-44½ ca ½ 36½ ½ 27½-31½ ½ 18½-22½ ½ 9½-13½ ½ ½-4½ 74 Nyfødt 74½ CHAUFFØREN februar 2011

20 25 år med rene linier Foto: Per Thomasen Af Per Thomasen Torsdag den 30. december 2010 var det 25 år siden René Lund startede karrieren i HT-HUR-Movia. Det blev fejret på behørig vis ved en festlig reception på dagen i festsalen i gården hos Chaufførernes Fagforening på Svanevej, hvor René Lund har sin daglige gang og virke. Der var både sjove og flotte taler og et væld af kolleger, forretningsforbindelser, venner, familie og gaver. En af de mere originale gaver var fra Meho Ajanovic, som René har kørt sammen med hos Arriva Ryvang, for Meho filmede og gennemfotograferede hele festen, så René efterfølgende kan se hvad der foregik - uden hans tilstand dog skal misforstås, selvom det ikke skortede på godt tjekkisk pivo både den gode mørke øl og den lyse ditto og dertil et fint traktement af tapas, lækre oste og hvad dertil hører. Faglige og privat Da Rene startede på Ryvang i 1985, var det med et stort fagligt engagement, så han blev hurtigt involveret i Ryvang Faglige Klub, redaktionen på det lokale blad Vejen Frem og i øvrigt i de faglige kampe i HT og ude omkring i landet. Nogen påstår at han blev lokket af den lokale sikkerhedsrepræsentant. Om det er sandheden vides ikke med bestemthed, men måske kan der være noget om snakken, for hun blev faktisk hans livsledsagerske og mor til deres to fælles drenge, som i øvrigt heller ikke holdt sig tilbage, men insisterede på at være med, når det gik løs med arbejdskampe og fagligt arbejde i øvrigt. En af dem er sågar set i barnevogn under RiBus-konflikten, mens en lidt ældre søn delte pjecer ud ved banegården i Århus under det seneste kommunalvalg. Familien består yderligere af en papegøje og for nyligt er en Samojedespids kommet til, så der er liv og glade dage i Hvidovre, og det går tilsyneladende godt, for parrets forhold holder også til at arbejdspladserne i TSK og i Chaufførernes Fagforening er på samme adresse men med fruen underst. TSK Man kan naturligvis ikke sige René Lund uden at sige Trafikfunktionærernes Samarbejdende Klubber, for det er jo også TSK formanden der fejrede 25 års jubilæum. - Ja, TSK har jo faktisk 100 års jubilæum i år, og i det perspektiv er mine 25 år jo ikke så meget, siger René. Han er på besøg på 20

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

NEDSLIDNING Tal fra regeringen: Hver fjerde ender på førtidspension Af Iver Houmark Torsdag den 5. januar 2017

NEDSLIDNING Tal fra regeringen: Hver fjerde ender på førtidspension Af Iver Houmark Torsdag den 5. januar 2017 NEDSLIDNING Tal fra regeringen: Hver fjerde ender på førtidspension Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Torsdag den 5. januar 2017 Del: Efterhånden som pensionsalderen stiger, vil op mod hver fjerde dansker

Læs mere

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil

Efteruddannelse for. lastbilchauffører. Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil Efteruddannelse for lastbilchauffører Information om den nye lovpligtige efteruddannelse for alle der erhvervsmæssigt kører lastbil 3F Tr a n s p o r t g r u p p e n November 2008 2 Bedre grund- og efteruddannelse

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kender du din pensionsalder?

Kender du din pensionsalder? Det er de færreste i dag, som kender sin pensionsalder med de nye regler fra velfærdsaftalen fra 2006, der løfter både efterløns- og folkepensionsalderen fra 2019/2024. Aftalen er mere drastisk end en

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere