SOSU STV. Erhvervsskolerne Aars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOSU STV. Erhvervsskolerne Aars"

Transkript

1 Skolernes ansøgninger vurdering og indstilling Når erhvervsskolerne med jævne mellemrum skal søge om, hvilke uddannelser de må udbyde, er det naturligt, at de gennemgår hele deres uddannelsesportefølje kritisk. Er der uddannelser, der er for dyre at blive ved med at udbyde, eksempelvis pga. svigtende elevoptag eller dyrt udstyr? Er der uddannelser, der ikke længere passer med skolens øvrige portefølje? Er der (nye) uddannelser, der giver mulighed for at opdyrke nye forretningsområder, eksempelvis ved uddannelser der er populære og uddannelser der uddanner til høj beskæftigelse? Og er der mon uddannelser, man ønsker at udbyde, fordi de spiller godt sammen med skolens øvrige uddannelser og understøtter skolens strategi eller fordi erhvervslivet efterspørger uddannelsen? Alt dette har de enkelte erhvervsskoler brugt lang tid på at undersøge, både fordi det er dyrt at beholde uddannelser, der ikke er tilstrækkelig søgning til, og fordi det på den anden side også kan være særdeles omkostningstungt at oprette nye uddannelser med dertil hørende nyt udstyr og nye lærerkræfter. Direktørgruppen i Nordjyske Erhvervsskoler har holdt regelmæssige møder siden efteråret for at drøfte uddannelsesønskerne fra de enkelte skoler. Dette har man gjort for, så vidt muligt, at kunne nå til enighed om, hvor de enkelte uddannelser skal søges hjem i Nordjylland. Pga. regionens størrelse og det faldende befolkningstal de kommende år, vil der blive rift om eleverne. Derfor kan et nyt udbud af en given uddannelse på én institution betyde døden for et eksisterende udbud af samme uddannelse på en anden institution. Det er her primært GF2 og hovedforløbene, der tænkes på. Som de følgende sider vil vise, er direktørgruppen stort set enige om, hvem der skal søge de forskellige uddannelser hjem. Ligeledes er det tydeligt, at de fleste skoler søger de uddannelser, som de udbyder i dag. Det er mest de større skoler, der vil stoppe med at udbyde nogle af deres uddannelser og prøve at udbyde noget nyt. Tradium Tradium, beliggende i Hobro, er en afdeling af den store merkantile og tekniske erhvervsskole Tradium i Randers. Regionsrådet i Nordjylland skal grundet regions-grænserne ikke høres om Randers-afdelingens ønsker om uddannelser, men udelukkende forholde sig til de ønsker, som Tradium Hobro har indsendt. Tradium Hobro er en ren merkantil afdeling i dag, og det vil den også være fremadrettet. Således ønsker Tradium at udbyde hovedområdet (GF1) Kontor, handel og forretningsservice. På GF2 ønskes de samme uddannelser som i dag: detailhandel med specialer, finansuddannelsen, handelsuddannelsen med specialer, kontoruddannelsen med specialer og eventkoordinatoruddannelsen. For sidstnævnte gælder det dog, at Tradium Hobro ikke søger et hovedforløb hjem, det har de heller ikke i dag. I stedet sendes eleverne efter endt grundforløb til EUC Nord. Dette er et samarbejde, som begge institutioner er glade for.

2 SOSU STV Ganske som Tradium er SOSU STV i Thisted en afdeling af en større social- og sundhedsskole beliggende i Region Midtjylland, SOSU STV (Skive, Thisted, Viborg). SOSU STV udbyder hovedområdet (GF1) Omsorg, sundhed og pædagogik. SOSU STV, Thisted, udbyder i dag to GF2, som de også ønsker fremover. Det drejer sig om Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen. Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars udbyder både merkantile og tekniske erhvervsuddannelser. Derudover udbyder institutionen de to erhvervsgymnasiale retninger (HHX og HTX) samt en række voksen- og efteruddannelser. Skolen har ca elever fordelt på alle ungdomsuddannelserne. Erhvervsskolerne Aars har også et skolehjem med mere end 200 beboere fra bl.a. Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, som institutionen er landsskole for. I dag udbyder Erhvervsskolerne Aars tre af de fire hovedområder (GF1): Kontor, handel og forretningsservice, Fødevarer, jordbrug og oplevelser og Teknologi, byggeri og transport. Disse hovedområder ønsker skolen at fortsætte med. Yderligere har skolen et ønske om at udbyde det fjerde hovedområde Omsorg, sundhed og pædagogik, da man oplever en stor efterspørgsel både hos de unge, forældrene, Ungdommens Uddannelsesvejledning og grundskolerne. Derudover ønsker virksomheder i området grundforløbet udbudt af Erhvervsskolerne Aars, da de oplever problemer med at rekruttere lokale unge. Som det ser ud nu, har SOSU Nord udbudsretten i Aars. De har tidligere har lejet sig ind på Erhvervsskolerne Aars, denne lejekontrakt blev dog opsagt af SOSU, da der ikke var elever nok til at kunne oprette hold i sommeren SOSU Nord ønsker fortsat at udbyde hovedområdet i Aars, da de har stort fokus på vigtigheden af de decentrale udbud og kan derfor ikke støtte, at Erhvervsskolerne Aars selv søger om udbudsretten. De decentrale udbud er vigtige for SOSU Nord, da de er med til at sikre en stor nok volumen af elever til hovedforløbet. Erhvervsskolerne Aars udbyder i dag 16 forskellige GF2 inden for deres tre hovedområder. Deres GF2 er særligt koncentreret om kontor og handel, fødevarer, og uddannelser der retter sig mod byggeri, industri og transport. Her er entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen skolens flagskib, og skolen er landsskole på dette område. Ud af disse 16 GF2 ønsker skolen ikke længere at udbyde uddannelserne til tjener og receptionist, ligesom man heller ikke længere ønsker at udbyde elektronik- og svagstrømsuddannelsen. Dette skyldes en manglende efterspørgsel i Erhvervsskolerne Aars område. I stedet ønsker Erhvervsskolerne Aars at styrke deres position inden for uddannelser til byggeriet og industrien ved at søge om udbudsretten til murer- og industriteknikeruddannelserne. Ingen af disse to ønsker moder modstand hos de andre nordjyske erhvervsskoler. Ønsket om at udbyde GF2 af mureruddannelsen begrundes i at efterspørgslen på murere forventes af stige pga. øget byggeaktivitet. Dette understøttes af analyse fra COWI (2013) og FremKom, der peger på mangel på faglært arbejdskraft i byggebranchen i Nordjylland og på vanskeligheden ved at rekruttere faglært arbejdskraft. Den lokale 2 af 11

3 branche i Vesthimmerland har svært ved at rekruttere arbejdskraft og NCO Byg og Dansk Byggeri har efterspurgt, at Erhvervsskolerne Aars udbyder uddannelsen. Ønsket om at udbyde GF2 på uddannelsen til Industritekniker begrundes i, at DI i en analyse fra 2015 anslår, at der i 2025 vil mangle 8000 faglærte på landsplan inden for maskinteknik og produktion, som omfatter industriteknikeruddannelsen. FremKom peger ligeledes på mangel på faglærte i metalindustrien. Flere himmerlandske virksomheder har svært ved at få lærlinge og ytrer ønske om at få flere lærlinge fremover. Dog gøres der særskilt opmærksom på, at SOSU Nord ikke kan støtte ansøgningen fra Erhversskolerne i Aars om udbud af GF1-forløb på hovedområdet Omsorg, Sundhed og Pædagogik, da de selv søger om det. Nordjyllands Landbrugsskole Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk, har som sit primære formål at uddanne danske landmænd, og på skolen udbydes alle landmandsuddannelsens moduler samt EUX Landmand. Herudover udbyder skolen også landbrugets lederuddannelse. I forhold til de andre nordjyske erhvervsskoler er Lundbæk lidt speciel. De fleste af skolens elever foretrækker at bo på skolen under skoleopholdene, og kostskoledelen prioriteres højt. Nordjyllands Landbrugsskole uddanner ca. 225 årselever. Nordjyllands Landbrugsskole udbyder hovedområdet (GF1) Fødevarer, jordbrug og oplevelser og GF2 Landbrugsuddannelsen. Dette agter skolen ikke at ændre på i udbudsrunden. og forslår, at Regionsrådet indstiller til ministeriet for børn og unge at godkende skolens AMU Nordjylland AMU Nordjylland er en bredtfavnende uddannelsesinstitution, der har fokus på at understøtte det fleksible danske arbejdsmarked med relevante og målrettede uddannelsestilbud. AMU Nordjylland tilbyder både erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). AMU Nordjylland skiller sig ud fra de andre 10 nordjyske erhvervsskoler ved ikke selv at udbyde nogen af de fire hovedområder (GF1). Hvis man er i målgruppen for et GF1 tages dette på Tech College Aalborg. De fleste af AMU s elever er voksne mennesker med erfaring med i bagagen disse er ikke i målgruppen for et GF1. 3 af 11

4 Skolen udbyder i dag 8 forskellige GF2, der i høj grad er centreret om transport og lager, anlæg/pasning af ude-arealer, pasning/vedligehold af bygninger. Skolen ønsker at stoppe udbuddet af uddannelsen til Turistbuschauffør grundet manglende søgning. Derimod søger AMU om at øge uddannelsesporteføljen med to uddannelser: Elektronikoperatør og kranfører. Disse ønsker har de resterende nordjyske erhvervsskoler intet af indvende imod. Ønsket om elektronikoperatør begrundes i, at AMU allerede i dag udbyder GF2 på dispensation fra det faglige udvalg. AMU er godkendt til at udbyde hovedforløbet og gør det som den eneste skole i Danmark i dag. For at sikre et sammenhængende forløb for AMU s elever (primært voksne, som skal gennemføre uddannelsen som voksenlærling), er det vigtigt for AMU Nordjylland at kunne udbyde såvel grundforløb som hovedforløb. Kranføreruddannelsen er i dag slået sammen med godschaufføruddannelsen og udbydes på AMU. I denne udbudsrunde bliver det til to selvstændige uddannelser, og det forventes at kranføreruddannelsen skal ligge tre steder i landet. AMU Nordjylland har et stærkt faglærer-team på kranføreruddannelsen, er medlem af Dansk Kran Forening og ligger i et område, hvor der er en række betydningsfulde virksomheder inden for branchen. AMU Nordjylland søger derfor uddannelsen hjem, for at sikre uddannelsens fremtid i Nordjylland og for derigennem at opfylde branchens behov for medarbejdere. Herudover har AMU Nordjylland siden 1990 erne udbudt grundforløbet Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger som udlagt undervisning fra Tech College. I Nordjylland udbydes uddannelsen udbydes kun på AMU, men indtil nu, har det været Tech College, der har tilladelsen. Dette ønsker begge institutioner at ændre i denne udbudsrunde. SOSU Nordjylland SOSU Nord er én af landets største social- og sundhedsskoler. Skolens primære opgave er at uddanne personale til hele social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor. Derfor er skolens udbud beliggende inden for hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik. SOSU Nord består af de to afdelinger i henholdsvis Aalborg og Hjørring og har derudover fire forlagte udbud: Frederikshavn (på Frederikshavn Handelsskole), Fjerritslev (på Fjerritslev Gymnasium), i Aars (på Erhvervsskolerne Aars) og Hobro (på Tradium). De decentrale udbud er vigtige for at sikre tilstrækkelige og kvalificerede ansøgere til skolens hovedforløb. SOSU Nord udbyder i dag to forskellige GF2 på alle adresser. Det drejer sig om Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen. Disse udbud ønsker skolen at beholde. Derudover ønsker SOSU at udvide sin uddannelsesportefølje med Redderuddannelsen, der ønskes udbudt i Aalborg. Dette ønske har de resterende 10 erhvervsskoler ingen indvendinger imod. SOSU Nord begrunder ønsket om Redder-uddannelsen med, at skolen i dag uddanner ambulancebehandlere. For nuværende er ambulancebehandleruddannelsen er for nuværende en 4 af 11

5 overbygning på Redder-uddannelsen. Det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har indstillet til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, at den nuværende Redder-uddannelse revideres og udvides, så det fremtidige slutniveau bliver ambulancebehandler. SOSU Nord har siden 2001 uddannet omkring ambulancebehandlere og dækker Fyn og Jylland i forhold til denne uddannelsesopgave. Med de øgede uddannelseskrav til ambulancekørsel uden for det præhospitale område, hævelse af slutkompetenceniveauet og det nuværende behov for at øge antallet af uddannede ambulancebehandlere samt alderssammensætningen på de aktive reddere i region Nordjylland, hvor 25% af de 460 reddere er over 55 år og forventes at gå fra i løbet af de næste 7-10 år mener SOSU Nord, at der er grundlag for at udvide antallet af udbudssteder i Danmark fra 2 til 3. SOSU Nord vil være et naturligt valg for et 3. udbudssted i forhold til geografisk spredning af udbuddet og qua skolens mangeårige erfaring og kapacitet, der er opbygget med uddannelsen af ambulancebehandlere. De ressourcepersoner som tilknyttes GF2 og Redder-uddannelsen kommer fra det team, der i dag har ansvaret for ambulancebehandleruddannelsen. Underviserteamet vil bestå af relevante fagpersoner, som folkeskolelærer, sygeplejersker med intensiv specialuddannelse og relevant akuterfaring, socialrådgiver, paramedicinere m.v. Simulationsbaseret undervisning er central i uddannelsen af ambulancebehandlere, og flere undervisere har efteruddannelse som facilitatorer af simulationsundervisning. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole er Nordjyllands største merkantile erhvervsskole, og skolen tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede uddannelser og kurser for unge, voksne og virksomheder inden for det merkantile område. Her findes både et Handelsgymnasium (HHX), Erhvervsuddannelser (EUX Business og EUD Business) samt en kursusafdeling. Skolen har i alt ca årselever og ligger på 4 adresser i Aalborg, hvoraf der udbydes EUD på de to. Aalborg Handelsskole udbyder hovedområdet (GF1) Kontor, handel og forretningsservice. Dette agter skolen ikke at lave om på. Derudover udbydes der i dag 4 GF2 inden for detail-, finans-, handels- og kontorområdet. Disse uddannelser søges der også om at udbyde fremover. Som noget nyt, ønsker Aalborg Handelsskole at udbyde Eventkoordinatoruddannelsen - såvel GF2 som hovedforløb. Uddannelsens grundforløb udbydes i forvejen af EUC Nord, EUC Nordvest, Frederikshavn Handelsskole og Tradium, der alle sender eleverne til EUC Nord, når hovedforløbet påbegyndes. Aalborg Handelsskole henviser i deres ansøgning om at udbyde Eventkoordinatoruddannelsen til en ny rapport, som COWI har udarbejdet for Region Nordjylland. Ifølge denne forventes sektoren kultur, turisme og event i perioden at stige i Nordjylland med 3% svarende til knapt 300 arbejdspladser. Væksten vil primært finde sted i Aalborg, hvor der forventes stigning på 5%. Rapporten pointerer samtidig, at sektorens virksomheder især forventer at øge beskæftigelsen af medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse. Vedr. turisterhvervet bemærkes det specifikt, at der kan opstå problemer med at rekruttere 5 af 11

6 tilstrækkeligt med faglærte medarbejdere til varetagelse af de fremtidige stillinger i sektoren. I rapporten er sektoren kultur, turisme og event defineret som hotel og restaurantvirksomheder samt virksomheder, der beskæftiger sig med kultur og forlystelser. Men ifølge en analyse fra Institut for center-planlægning (ICP) skal detailhandelen i fremtiden også til at opfatte deres kunder mere som gæster, der stiller større krav til shoppingmiljøet og gode oplevelser i form af fx showroom med smagsprøver, convenience og introduktion af nye varer. Der er og vil også fremover være et solidt befolknings- og elevgrundlag for udbud af og søgning til eventuddannelserne på Aalborg Handelsskole. Samtidig er der en meget positiv erhvervsudvikling i skolens geografiske dækningsområde. En erhvervsudvikling som giver sikkerhed for, i lighed med de senere år, en stigende beskæftigelsesfrekvens. Der vurderes ikke at være behov for to udbud af Eventkoordinatoruddannelsen i Nordjylland, dertil er der alt for få elever og praktikpladser. Derfor kan EUC Nord ikke tilslutte sig Aalborg Handelsskoles ønske om udbud. EUC Nord opfandt i sin tid eventkoordinatoruddannelsen og har udbudt den siden godkendelsen. Dog bemærkes der, at EUC Nord ikke kan støtte, at Aalborg Handelsskole søger om udbud af grundforløb 2 til Eventkoordinator, da de selv ønsker at udbyde den. Tech College Aalborg Tech College Aalborg er en af de største erhvervsskoler i Danmark. Skolen udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser, EUX-uddannelser, HTX og efter- og videreuddannelser. Tech College Aalborg har cirka 3600 fuldtidselever fordelt på flere adresser, der alle er beliggende i Aalborg, på nær en mindre afdeling i Hobro. Tech College udbyder tre af de fire hovedområder: Omsorg, sundhed og pædagogik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser og Teknologi, byggeri og transport. Alle tre udbydes i Aalborg, mens de to sidstnævnte også udbydes i Hobro sådan ønsker Tech College også det skal være i fremtiden. Skolen udbyder i dag 37 GF2, hvoraf 8 ligger i både Aalborg og Hobro. Skolen ønsker ikke at genansøge GF2 af Gartneruddannelsen, en uddannelse hvor Tech College ikke selv udbyder hovedforløbet. Derudover ønsker skolen af stoppe udbuddet af uddannelserne til CNC-tekniker, Frontline PC-supporter, Grafisk tekniker og Produktør. Det gælder både GF2 og hovedforløbet. Begrundelsen herfor er generelt, at der ikke er tilstrækkelig søgning fra de unge til disse uddannelser, og ej heller efterspørgsel i erhvervslivet. Derimod ønsker Tech College at udvide sin uddannelsesportefølje med Vindmølleoperatøruddannelsen og Værktøjsuddannelsen. Uddannelserne udbydes ikke i Nordjylland i dag, og Tech College søger om både GF2 og hovedforløb. De andre erhvervsuddannelser har intet at indvende imod dette. Tech College begrunder ønsket om Værktøjsmageruddannelsen i, at skolen er blevet opfordret til at udbyde uddannelsen af Dansk Metal. Skolen har tidligere udbudt Værktøjsmageruddannelsens grundforløb og ønsker at genetablere dette. Flere af skolens øvrige uddannelser knytter sig til værktøjsmageruddannelsen, og et udbud i Aalborg kan sikre, at unge kan påbegynde deres uddannelse i regionen. Dette vil også være en fordel for de nordjyske virksomheder, der skal sikre sig lærlinge. 6 af 11

7 Vedr. Vindmølleoperatøruddannelsen begrunder Tech College Aalborg sin ansøgning i, at skolen gennem flere år har gennemført uddannelsesaktiviteter rettet mod vindmølleproducenterne gennem en solid kursusaktivitet. Parallelt med disse efteruddannelsesaktiviteter, har Tech College udbudt GF2 som lukkede virksomhedsforløb som forlagt undervisning fra Skjerns Tekniske Skole. Tech College har gennem de senere år skabt en afdeling, der primært beskæftiger sig med epoxy, industriplast og komposit. Skolen kan således varetage uddannelsesopgaver inden for kompositområdet interessen for dette område hos virksomhederne er stor. Kompositmaterialet spås stor fremtid inden for andre brancher, da materialet er let, kan formes og er utroligt stærkt. I et regionalt perspektiv har uddannelsen som vindmølleoperatør stor betydning, idet fagområdet har optaget en del ufaglært arbejdskraft og efteruddannet målgruppen til et fast job i vindmølleindustrien. Frederikshavn Handelsskole Frederikshavn Handelsskole er en af regionens mindre skoler og består af tre afdelinger; Handelsgymnasiet, EUD og Kursuscentret. Skolen er en ren merkantil skole, og det ønsker skolen at fastholde. Frederikshavn Handelsskole udbyder i dag hovedområdet (GF1) Kontor, handel og forretningsservice og udbyder herudover fem GF2: Detailhandel med specialer, eventkoordinatoruddannelsen, finansuddannelsen, handelsuddannelsen med specialer og kontoruddannelsen med specialer. Disse grundforløb søger skolen om udbudsret til igen. Skolen udbyder ikke selv alle de efterfølgende hovedforløb (kun inden for detail og kontor herudover søges om hovedforløb på finansuddannelsen). Eleverne sendes efter grundforløbet videre til en af de andre skoler, typisk EUC Nord. EUC Nord EUC Nord er en uddannelsesinstitution, der udbyder ungdoms- og voksenuddannelser både inden for det merkantile og det tekniske område. Skolen udbyder erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX og HTX), videregående voksenuddannelser og efteruddannelser. Skolen har mere end årselever fordelt på alle uddannelsestilbud, der spænder fra 1-dages AMU-kurser til 3-årige gymnasiale ungdomsuddannelser. EUC Nord er beliggende i både Frederikshavn og Hjørring og har ligeledes skolehjem i begge byer. Skolen udbyder hovedområderne (GF1) Kontor, handel og forretningsservice, Fødevarer, jordbrug og 7 af 11

8 oplevelser og Teknologi, byggeri og transport alle tre hovedområder udbydes i Hjørring, mens det udelukkende er det sidstnævnte, der udbydes i Frederikshavn. Skolen søger om, at der også må udbydes Fødevarer, jordbrug og oplevelser i Frederikshavn fremover, for at skabe så mange muligheder efter afsluttet grundskole som muligt og for at udbyde uddannelser, der er appellerer til pigerne. Dette har ingen af de øvrige skoler indvendinger i mod. EUC Nord udbyder i dag en bred vifte af GF2 inden for ovennævnte tre hovedområder i alt 27 forskellige GF2. Det er dog langt fra alle uddannelser, der ligger i begge byer. Hjørring - afdelingen er den største og her ligger 24 ud af de 27 GF2. Kun Industrioperatør, Skibsmekaniker og Teater-, udstillings- og eventtekniker ligger udelukkende i Frederikshavn. I udbudsrunden søger EUC Nord om at udvide sin uddannelsesportefølje i Frederikshavn med en uddannelse, skolen ikke udbyder i nogen af byerne i dag: Automatik- og procesuddannelsen. Det er vurderingen, at dette grundforløb vil medvirke til en bredere pallette af GF2 uddannelser, og skolen erfarer at der er en stigende efterspørgsel på automatik- og procesuddannede i Nordjylland. Derudover har uddannelsen meget til fælles med elektrikeruddannelsen, som i forvejen udbydes på EUC Nord, der vil således være en del udstyr, som kan bruges til begge grundforløb. Skolen søger ikke nye uddannelser hjem til Hjørringafdelingen, men ønsker ikke længere at udbyde uddannelsen til Anlægs- og bygningsstruktør. Dette begrundes med, at skolen flere gange har forsøgt at igangsætte hold uden held, og at det vurderes, at efterspørgslen på det område i høj grad dækkes af AMUforløb. Ingen af de andre nordjyske erhvervsskoler har indvendinger mod EUC Nords ønsker. EUC Nordvest EUC Nordvest udbyder tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, EUX, erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX og HTX), korte videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelser. Skolen har omkring 2000 årselever fordelt på alle uddannelsestilbud. EUC Nordvest er primært beliggende på adresserne i Thisted og Nykøbing men har også aktiviteter i Fjerritslev og Thyborøn. Skolen tilbyder skolehjem i Thisted for de elever, som er i målgruppen. EUC Nordvest udbyder hovedområderne (GF1) Kontor, handel og forretningsservice, Fødevarer, jordbrug og oplevelser samt Teknologi, byggeri og transport alle tre hovedområder tilbydes i Thisted. I Nykøbing udbydes Kontor, handel og forretningsservice og Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Skolen genansøger alle udbud og ønsker herudover at udbyde Kontor, handel og forretningsservice i Fjerritslev, hvor EUC Nordvest også udbyder det merkantile erhvervsgymnasium (beliggende sammen med Fjerritslev Gymnasium). Ingen af de andre nordjyske erhvervsskoler har noget at indvende med at genansøge de eksisterende udbud, men Erhvervsskolerne Aars gør indvendinger med udbuddet i Fjerritslev. Dette pga. at man frygter, at et GF1 i Fjerritslev vil optage nogle af de elever, der ellers ville være søgt mod Aars. 8 af 11

9 Skolen udbyder i dag i alt 29 forskellige GF2. Heraf ligger kun Handelsuddannelsen og Kontoruddannelsen i begge byer. I Thisted er der i alt placeret 24 GF2, men der i Nykøbing ligger 7 GF2 koncentreret omkring det merkantile område og det grønne område med uddannelser som gartner, landmand, skov- og naturtekniker mv. EUC Nordvest ønsker at føje uddannelserne Bådmekaniker og Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger til sin uddannelsesportefølje i Thisted. EUC Nordvest søger nyt udbud af GF2 på Bådmekanikeruddannelsen. Skolen har aftalt samarbejde med CELF (Center for Erhvervsuddannelse Lolland Falster) ved fremtidigt udbud, således af hovedforløbet tages der. Der er et mindre behov for faglært arbejdskraft i Thy, Mors og Jammerbugt inden for bådmekanikerbranchen. I EUC Nordvests naturlige dækningsområde er der i februar 2016 registreret 3 godkendte praktikvirksomheder. Disse virksomheder har svært ved at få nok lærlinge. Det forventes, at man kan tiltrække elever fra et større opland til uddannelsen ved at lægge et grundforløb i Thisted. Ellers kan uddannelsen kun gennemføres på Falster. Da der er adgangsbegrænsning til bådmekanikeruddannelsen for elever uden uddannelsesaftale, vil skolen via den opsøgende praktikpladsindsats arbejde målrettet for at skaffe interesserede elever en elevplads. GF2-forløbet vil blive samlæst med personvognsmekanikeruddannelsen, hvor der vil være mulighed for, at autoelever uden praktikplads vil kunne inspireres til bådmekanikeruddannelsen, som skolen forventer har et potentiale her i Limfjordslandet. EUC Nordvest søger GF2-udbud på uddannelsen til Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger. Skolen udbyder i dag ikke uddannelsen. Men uddannelsen vil passe godt ind på EUC Nordvests afdeling for byggeri, sammen med bl.a. Murer og Tømrer. Disse to uddannelser er i dag kendetegnet ved et højt fagligt niveau. Det kommer blandet andet til udtryk i undervisernes deltagelse i udvikling af lærebogsmaterialer og svendeprøver. Skills-forberedelse og deltagelse arbejdes der ligeledes målrettet med. Der vil skulle tilføres lærer- og udstyrsressourcer i forbindelse med etableringen af den nye uddannelse, men det vil kunne ske på fundamentet af et allerede velfungerende fagligt miljø. Placeringen af Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger sammen med de naturligt beslægtede fagområder vil styrke det faglige miljø yderligere, ligesom det må forventes, at studiemiljøet og dermed elevernes trivsel også vil profitere deraf. Der er behov for faglærte anlægsstruktører i EUC Nordvests dækningsområde. 17 virksomheder er godkendt til anlægsstruktøruddannelsen. Der er 7 igangværende uddannelsesaftaler (25 feb. 2016), og områdets virksomheder forventer ifølge Fremkom3 en øget efterspørgsel efter faglært arbejdskraft. Der er allerede nu tegn på rekrutteringsproblemer lokalt og regionalt. EUC Nordvest vil søge at indgå i tæt samarbejde med områdets virksomheder og skolen vil i forhold til elevrekrutteringen iværksætte information og markedsføring rettet mod relevante parter. Eleverne vil efter afsluttet GF2 tage hovedforløbet på AMU Nordjylland. Skolen har ingen uddannelser i dag, som de ikke ønsker at udbyde fremover. Og der er ingen af de øvrige nordjyske erhvervsskoler, der modsætter sig EUC Nordvests ønsker om nye GF2 udbud. Dog gøres der særskilt opmærksom på, at Erhvervsskolerne Aars er uenig med EUC Nordvest om GF1-udbud af Kontor, Handel og Forretningsservice. 9 af 11

10 University College Nordjylland University College Nordjylland (UCN) er den ene af regionens to store videregående uddannelsesinstitutioner. De udbyder professionsbachelor-uddannelser og korte videregående uddannelser, de såkaldte akademiuddannelser. Institutionen ligger i Aalborg, Hjørring og Thisted efter UCN har overtaget VIA s afdeling. I Thisted ønsker UCN, ud over deres videregående uddannelser, at udbyde GF2 og hovedforløb til Den pædagogiske assistentuddannelse. Dette ønske begrundes i, at VIA for nyligt har overdraget PAU udbuddet til UCN. Thisted og Morsø Kommuner dækkes ikke af andre nordjyske udbydere. Thisted Kommune har givet tilsagn om samarbejde med UCN, som udbyder af GF2 og Hovedforløb. Efter afsluttet PAU kan man eksempelvis læse videre til pædagog på UCN. SOSU STV udbyder pt. GF2 af Den pædagogiske assistentuddannelse i Thisted. Institutionen kan ikke støtte UCN s ønske om at udbyde uddannelsen. Dette begrundes med, at en placering af GF2 og/eller hovedforløb af PAU hos UCN vil betyde en udtynding af det faglige og sociale miljø på SOSU-skolen som erhvervsuddannelsesinstitution. Dette vil igen betyde en svækkelse af et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø, hvor GF1 og GF2 er en tydelig fødekæde til de hovedforløb, der er på SOSUskolen. At placere GF2 eller hovedforløb på et University College vil skabe en strukturel barriere for EUDreformens intentioner og vanskeliggøre opfyldelsen af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen 2 stk. 6, fordi der ikke kan tilrettelægges et parallelt EUX for GF1 og GF2 SOSU. Desuden vil 4 stk. 6 om samspil og synergi mellem erhvervsuddannelsernes kompetencemål og målene for de gymnasiale fag blive stærkt forringet. ansøgninger om PAU grundforløb 2. Dog gøres det opmærksom på, at SOSU STV ikke støtter op om UCNs ansøgning om grundforløb 2. Grøns Transportuddannelser Grøns Transportuddannelser er godkendt til en række AMU-kurser og uddannelser. De er en del af DEKRA, som er en af Danmarks største, landsdækkende sammenslutning af private skoler, der tilbyder alle former for transportkurser og uddannelser på områderne for taxi (limousine), bus og lastbil. Flere af disse kurser afholdes som AMU-forløb. Skolen har ikke tidligere udbudt erhvervsuddannelser, men ønsker nu at udvide sin profil til også at dække erhvervsuddannelsesområdet nærmere betegnet GF2 og hovedforløb på de fire uddannelser: Turistbuschauffør, Buschauffør i kollektiv trafik, Vejgodstransportuddannelsen og Lager- og terminaluddannelsen. For at kunne udbyde erhvervsuddannelsesforløb skal skolens undervisere i gang med Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik, og der skal samarbejdes med flere uddannelsesinstitutioner for at løfte opgaven. Bl.a. ønskes samarbejde med VUC Nordjylland og EUC Nord omkring de almene fag. AMU Nordjylland udbyder pt. Buschauffør i kollektiv trafik, og AMU Nordjylland og EUC Nordvest i Thisted udbyder i dag Vejgodstransportuddannelsen og Lager- og terminaluddannelsen. De kan derfor ikke støtte Grøn Transportuddannelsers ansøgninger om ovennævnte. Dette begrundes i at optaget på uddannelserne 10 af 11

11 i forvejen er ret begrænset og at det nuværende udbud i regionen må anses for værende tilstrækkeligt. De to skoler finder, at et større antal udbydere ikke vil betyde, at flere elever vælger uddannelserne. I stedet vil det gøre alle udbud så små, at det ikke kan lade sig gøre at udbyde uddannelserne. AMU Nordjylland har i dag også udbudsretten til Turistbuschauffør, men har valgt ikke at genansøge, da billedet over hele landet er, at det kun er ganske få, der tager denne uddannelse som en ordinær erhvervsuddannelse. De fleste, der vælger at blive Turistbuschauffør er voksne med lang erfaring. Ud over volumen bekymrer det også AMU Nordjylland og EUC Nordvest, hvordan Grøns Transportuddannelser kan opfylde formålet med en erhvervsuddannelse, hvor både de erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer skal udvikles, samtidig med at uddannelsen skal fremme evnen til bl.a. at arbejde innovativt og kreativt. Vurdering: Med udgangspunkt i baggrundsmaterialets analyser mv. om befolkningsudvikling, erhvervslivets behov, de unge pendlingsmønstre, vurderer administration, at skolen opfylder kriterierne for EUD-udbuddet ansøgninger om GF2. Der gøres opmærksom på, at AMU Nordjylland ikke støtter op om Grøn Transportuddannelsers ansøgning om GF2 af Buschauffør i kollektiv trafik, Vejgodstransportuddannelsen og Lager- og Terminaluddannelsen. De to sidstnævnte støttes heller ikke af EUC Nordvest. 11 af 11

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Nordjylland - EUD

Uddannelsesinstitutioner i Nordjylland - EUD Sammenfattende notat om EUD-udbud Alle erhvervsskoler i Danmark skal, som beskrevet i de vedlagte bilag, i 2016 ansøge om at få lov til at udbyde erhvervsuddannelser, uanset om de udbyder dem i forvejen.

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

EUC Nords. Årsprogram

EUC Nords. Årsprogram EUC Nords Årsprogram 2015 EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, Box 330, DK-9800 Hjørring Tel. + (45) 7224 6000 Fax +(45) 7224 6101 E-mail: info@eucnord.dk eucnord.dk 2 Årsprogram 2015 For at bidrage til at

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over drøftede uddannelser, hvor der er enighed med REU

Tabel 1: Oversigt over drøftede uddannelser, hvor der er enighed med REU Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 292 Offentligt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 30. september 2016 Sagsnr. 16/10160 Resultat af udbudsrunden ift. drøftelserne med Rådet

Læs mere

Skolernes ansøgninger

Skolernes ansøgninger Skolernes ansøgninger SOSU Nord SOSU Nord har tidligere ansøgt om godkendelse af udbud følgende steder: - Aalborg, På Sporet 8A, 9000 Aalborg - Hjørring, Hedevold 11, 9800 Hjørring - Frederikshavn, co.

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

EUC Nords. Årsprogram

EUC Nords. Årsprogram EUC Nords Årsprogram 2014 EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, Box 330, DK-9800 Hjørring Tel. + (45) 7224 6000 Fax +(45) 7224 6101 E-mail: info@eucnord.dk eucnord.dk 2 Årsprogram 2014 For at bidrage til at

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg

Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og de faglige udvalg Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

TECH LEARNMARK.DK/TECH

TECH LEARNMARK.DK/TECH LEARNMARK TECH LEARNMARK.DK/TECH RESULTATER MULIGHEDER AMBITIONER Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

EUC Nords. Årsprogram

EUC Nords. Årsprogram EUC Nords Årsprogram 2017 Dokumentet er udarbejdet under forbehold af den igangværende udbudsrunde på erhvervsuddannelser og praktik centre samt udmøntning af aftale om gymnasiereform. EUC Nord, M. P.

Læs mere

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business

Tradium Business. GF1 for EUD Business og EUX Business Tradium Business GF1 for EUD Business og EUX Business Hvornår tager man grundforløb 1 (GF1) på Tradium Business? Du skal normalt altid begynde på grundforløb 1 (GF1) direkte efter folkeskolens 9. eller

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur

Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur Høring om SOSU Sjællands fremtidige udbudsstruktur SOSU Sjællands forventninger til placering af hovedudbudssteder i år 215 SOSU Sjælland 1 blev etableret som en ny selvejende erhvervsskole 1. januar 21.

Læs mere

TECH LEARNMARK.DK/TECH

TECH LEARNMARK.DK/TECH LEARNMARK TECH LEARNMARK.DK/TECH RESULTATER MULIGHEDER AMBITIONER Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder,

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

TECH LEARNMARK.DK/TECH

TECH LEARNMARK.DK/TECH LEARNMARK TECH LEARNMARK.DK/TECH RESULTATER MULIGHEDER AMBITIONER Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder,

Læs mere

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud

Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Registrering af ansøgninger om forsøg på eud Nr. Ansøger 1. Niels Brock Praktik i egen virksomhed 2. Skanderborg Odder Center for Uddannelse Spredning af dansk og matematik i grundforløbene 3. Nordjyllands

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Udkast til høringssvar vedr. EUC Nordvests ansøgning om udbud af HTX i Nykøbing

Udkast til høringssvar vedr. EUC Nordvests ansøgning om udbud af HTX i Nykøbing Udkast til høringssvar vedr. EUC Nordvests ansøgning om udbud af HTX i Nykøbing Indledning EUC Nordvest ansøger ministeren for børn, undervisning og ligestilling om retten til at udbyde teknisk studentereksamen

Læs mere

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon:

Skolens hovedadresse er: Viden Djurs N. P. Josiassens vej 44e 8500 Grenaa Telefon: Viden Djurs - Den lokale undervisningsplan niveau I Det første niveau af den lokale undervisningsplan er gældende for alle skolens erhvervsuddannelser. 1.1 - Praktiske oplysninger Viden Djurs er en erhvervsskole

Læs mere

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012 VEU-center Aalborg/Himmerland Onsdag d. 21. november 2012 VEU-Center Aalborg/Himmerland organisation Bestyrelse AMU Nordjyllands bestyrelse Centerråd Bestyrelsesmedlemmer fra skolerne VEU-udvalg Uddannelsesansvarlige

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

EUC Nords. Årsprogram

EUC Nords. Årsprogram EUC Nords Årsprogram 2018 EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, Box 330, DK-9800 Hjørring Tel. + (45) 7224 6000 Fax +(45) 7224 6101 E-mail: info@eucnord.dk eucnord.dk 2 Årsprogram 2018 For at bidrage til at

Læs mere

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX KONTOR ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN Jeg har valgt EUX, fordi jeg vil have mulighed for at læse videre og det får jeg med den gymnasiale eksamen. På sigt drømmer jeg om at blive selvstændig indretningsarkitekt. På grundforløbet kommer vi

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN. Erhvervsuddannelse og EUX MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Erhvervsuddannelse og EUX Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf.

Læs mere

Faktaark Møde mellem direktionen og uddannelsesinstitutionerne

Faktaark Møde mellem direktionen og uddannelsesinstitutionerne Faktaark Møde mellem direktionen og uddannelsesinstitutionerne Erhvervsuddannelser Foreningen Nordjyske Erhvervsskoler De nordjyske erhvervsskoler er organiseret i foreningen Nordjyske Erhvervsskoler.

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v. BEK nr 747 af 29/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

Fremskrivning af behov for faglærte. Thomas Klintefelt

Fremskrivning af behov for faglærte. Thomas Klintefelt Fremskrivning af behov for faglærte Thomas Klintefelt DI s fremskrivning af faglærte Udbud Beskæftigelse (efterspørgsel) Mangel 2 12 Hovedområder og 64 grupper af faglærte i fremskrivningen H3010 Omsorg,

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning Indledning.............................................................................. 3 Kampen

Læs mere

Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje

Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje Projektnavn Projektholder Tildelt støtte Erhvervsuddannelser Læring og elevinddragelse (2014) SOSU STV 643.000,00 STORM (2014) Frederikshavn

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE

TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE DEN LILLE ORDBOG Hvad betyder det? Her kan du læse om de begreber vi bruger på erhvervsuddannelserne. Grundforløb 1 (GF1): Er for dig, der kommer direkte fra 9.

Læs mere

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015 Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 000 Fax 3392 302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-4-30-44

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Unge og erhvervsuddannelsessystemet - set fra udkanten

Unge og erhvervsuddannelsessystemet - set fra udkanten Unge og erhvervsuddannelsessystemet - set fra udkanten Karin Topsø Larsen Ph.d. studerende Local and Regional Development Institut for Planlægning Aalborg Universitet Introduktion til mig og til opgaven

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans.

Redegørelsen er delt op i en gennemgang af dækningsområdet samt de forskellige interessentgrupper og deres tilgang til behov og relevans. Behov for uddannelsen Byggekoordinator Indhold 1. Redegørelse for behovet i dækningsområdet... 1 1.1. Dækningsområde... 1 1.2. Virksomheder og arbejdsmarked... 2 1.3. Institutioner og organisationer...

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr 1290 af 05/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.31S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Erhvervsuddannelser kræver mod, tankekraft og dygtige hænder. Og det er uanset om du vælger en erhvervsuddannelse eller en EUX, der kombinerer

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Bilag 12 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for

Læs mere

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre,

Læs mere

Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden for strøm, styring og it i Skanderborg

Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden for strøm, styring og it i Skanderborg AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Regionsrådet Region Midtjylland Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg 4. maj 2011 Ref. AEL/hl Etablering af udbud af erhvervsuddannelsesindgangen inden

Læs mere

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser Bilag 1 Implementering af dele af Uddannelsesstrategien 2012 - fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser I Uddannelsesstrategien 2012-2013 blev der peget

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

Grundforløb 1 for EUD og EUX. Tradium, Vester Alle 26, Randers

Grundforløb 1 for EUD og EUX. Tradium, Vester Alle 26, Randers Grundforløb 1 for EUD og EUX Tradium, Vester Alle 26, Randers Er en erhvervsuddannelse noget for dig? Her har du mulighed for en vekseluddannelse mellem skole og virksomhed, hvor både hoved og hænder bliver

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Virksomhedsprofil revideret september 2015

Virksomhedsprofil revideret september 2015 Virksomhedsprofil revideret september 2015 Velkommen til EUC Nord Viden er Danmarks vigtigste råstof, og vejen til viden går gennem uddannelse. Derfor er uddannelse en absolut nødvendighed i et globalt

Læs mere