Hooked On Country. På gensyn i næste nummer, som udkommer i slutningen af maj. Materiale til bladet kan indleveres som følger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hooked On Country. På gensyn i næste nummer, som udkommer i slutningen af maj. Materiale til bladet kan indleveres som følger:"

Transkript

1 Side 16 På gensyn i næste nummer, som udkommer i slutningen af maj. Materiale til bladet kan indleveres som følger: Pr. mail: Eller på tryk til din instruktør eller til Jeanette Johnsen Tlf Deadline for næste nummer er: 1. maj årgang - Blad nr. 3 April 2008 Hooked On Country Indholdsfortegnelse: Side 2 Side 3-4 Kalender - egne arrangementer Kalender - eksterne arrangementer Side 4-5 Hvordan kommer du med Silverstar i byen? Side 5 Side 6 Side 7 Side 8-9 Ny redaktionsgruppe efterlyses Bestyrelsen Instruktørerne - NYT NYT Portræt - formand Linda Holmbäck Side Etik på dansegulvet Side 11 Afdansningsballet Side Generalforsamling + reviderede vedtægter Side 14 Side 14 Køb og salg Har du gode billeder? Send dem til Finn Side 15 Vores næste træf oktober 2008

2 Side 2 KALENDER - SILVERSTAR ARRANGEMENTER: 12.4 Opvisning v/biblioteket i Fr.Sund kl CD-fest i Multihallen, Åbjergskolen 27.4 Søndagsdans i Multihallen, Åbjergskolen Kristi Himmelfartsferien - ingen dans 12.5 Pinseferie - ingen dans 18.5 Træfdans undervisning - Skærbæk og Køge 29.5 Sidste dansedag i denne sæson 31.5 Afdansningsbal med efterfølgende aftenfest på Bløden, hvor Silverstar står for underholdningen fra kl Dans ved byfesten på Bløden - kl opvisning og fri dans 13. og og 15.8 Sommerdans på Bløden i Frederikssund 27.8 Introaften til sæsonen 08/09 Næste sæson: Søndagsdans: 28.9, 30.11, 25.1, generalforsamling, 29.3, 26.4 Træf: 25. oktober CD-fester: 15.11, 17.1, 14.3, 16.5 Juleafslutning: Afdansningsbal: 30.5 Konto nr. til brug for betaling af interne arrangementer: SILVERSTAR'S TRÆF OKTOBER 2008 Side 15 Nu hvor vi hastigt nærmer os slutningen af endnu en sæson hos Silverstar er det allerede tid til at se fremad mod næste sæson - og vores næste træf. Denne gang har vi besluttet at gå tilbage til et 1-dages træf - som finder sted lørdag den 25. oktober Vi er allerede langt med planlægningen - datoen var selvfølgelig det første der skulle på plads - dette skulle ske inden der var frist for at søge hal-plads - dvs. 31. januar. Derudover har vi gennem længere tid haft kontakt til forskellige instruktører og orkestre og det begynder også at falde på plads. Vi kan igen i år byde velkommen til Susanne Mose, som har deltaget hver gang vi har holdt træf hos Silverstar - og vi glæder os også til at se hende denne gang - altid med gode danse og højt humør. Og så har vi en Danmarks premiere - vi får nemlig besøg af Gary Lafferty - kendt for bl.a. danse som All Day Long, Porushka Poronya og mange flere. Det er første gang han gæster Danmark og vi håber, at vi også kan få ham til at lave workshop søndag eftermiddag (særskilt tilmelding) Så er der orkestret - vi skal til det kommende træf underholdes af orkestret Montana - et rutineret countryband, som spiller musik vi alle kan danse til - og efter danseliste! Se deres hjemmeside - Så derfor - reserver datoen oktober - allerede nu! Vel mødt til træf 2008 hos Silverstar. mvh Bestyrelse og instruktører

3 Side 14 Side 3 Revideret 11 Bestyrelsen - ny ordlyd: Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer og 2 suppleanter (formand, næstformand, kasserer, sekretær, 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant). Afgår et bestyrelsesmedlem inden udløbet af sin funktionstid, indtræder suppleanten for perioden indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær på et møde snarest efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsen er frem mødt. Forslag er vedtaget når mere end halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for. Ved stemmelighed tæller formandens eller stedfortræderens stemme dobbelt. Ved formandens fravær (forfald) indtræder næstformanden som stedfortræder. KØB OG SALG!! Her kunne din annonce have været trykt! Hvis du har ting der skal købes/sælges så skriver vi gerne om det i bladet - kontakt Jeanette! BILLEDER EFTERLYSES! Har du billeder af tidligere arrangementer, hvor dansere fra Silverstar har deltaget - enten i vores eget regi - eller fra ture til andre klubber, vil vi meget gerne have en kopi - pr. mail eller evt. på en CD. Vi vil så opdatere vores hjemmeside med disse billeder - send materialet til: KALENDER - EKSTERNE ARRANGEMENTER: Dato Sted Pris Deadline 11.4 Linie B workshop årets danse 35, North West Square & Linedancers 50, Allround Linedancers Forårs- og påskefest 275, Hyggedans hos All Of Dance 30, Haarlev Træf 19.4 Malmö country line dancers 250, Sæsonafslutning Hillroots 50, Koncert m/wenche 130, All Stars Linedance 275, Skærbæk træf 375,- UDSOLGT Danish Linedance Classics 275, Søborg Linedance Klub 5-års fødselsdagsfest 275,- Tirsdage i juni, juli og august - dans på Havnen i Roskilde - tirsdag den 1. juli med Wagon Wheelers - levende musik Onsdage i juni, juli og august - dans i Madam Blå på Bakken Skandinavisk Linedancetræf, Køge Finn Hugger mobil:

4 Side 4 KALENDER - EKSTERNE ARRANGEMENTER, FORTSAT: Countryfestival Nykøbing Mors 28.6 New West Linedancers 225, Two Step Kirke Hyllinge Hillerød Træf - Hillroots 380,- Tilmelding til formand Linda Holmbäck. BEMÆRK! Der skal forudbetales før deadline før billetterne reserveres/købes. Beløbet indbetales til konto i Nordea reg.nr.2419 konto nr eller afleveres til Linda. HVORDAN KOMMER MAN MED SILVERSTAR I BYEN! Hvis man ønsker at deltage i udenbys arrangementer melder man sig til disse via listerne i arrangementsmapperne, som ligger på dansestederne. Man indbetaler herefter beløbet for arrangementet, inden sidste betalingsfrist, se dato øverst på tilmeldingslisten. Man betaler på en af følgende måder: Enten indbetaler man på vores konto for eksterne arrangementer: Konto nr hos Nordea - det ser vi helst man gør. Husk at påføre navn, medl.nr. og ønsket antal billetter. Har du ikke tid til at gå i banken kan man også betale hos sin instruktør, som lader pengene gå videre. Husk at få en kvittering. VIGTIGT! Der bestilles ikke billet til dig, hvis du ikke har betalt inden sidste betalingsdato - selvom du står på listen. Og ved afbud efter bestillingsdatoen refunderes billetten ikke, hvis du ikke kan afsætte den til anden side. Vedtægtsændringer! Ny 18 eksklusion Side 13 Såfremt et medlem fremkommer med urigtig omtale af foreningen, foreningens aktiviteter eller personer tilknyttet foreningen (bestyrelsesmedlemmer og instruktører) kan medlemmet søges ekskluderet ifølge nedenstående procedure. Den aktuelle sag indbringes for bestyrelsen, som udarbejder en skriftlig advarsel til medlemmet. Såfremt medlemmet stadig fremkommer med urigtig omtale kan en anden og tredje advarsel udsendes efter behandling i bestyrelsen. Såfremt medlemmet sidder tredje advarsel overhørig vil medlemmet blive ekskluderet - uden refusion af eventuelt indbetalt danseafgift og kontingent for indeværende sæson. Revideret 9 Valg af bestyrelse og revisor - ny ordlyd: Valgbar til bestyrelsen og som revisor er alle som er fyldt 18 år. Bestyrelsesmedlemmer skal være aktive dansere i foreningen. Der må stemmes på en person til hver ledig plads i bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen vælges for en 2- årig periode: Formand, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer (a) i ulige år Næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer (b) i lige år Revisor i lige år Revisorsuppleant i ulige år Derudover vælges for en 1-årig periode: Bestyrelsesmedlem (c) og 2 stk. bestyrelsessuppleanter

5 Side 12 GENERALFORSAMLING HOS SILVERSTAR Før søndagsdansen den 24. februar afholdt vi vores ordinære generalforsamling. Vi må konkludere, at I er tilfredse med bestyrelsens arbejde - der var nemlig kun mødt seks (6) medlemmer op - udover bestyrelsen - så der er åbenbart ikke mange, der har kommentarer til vores arbejde. Spøg til side - referatet fra generalforsamlingen har ligget til afhentning på dansestederne, så det vil vi ikke gennemgå her - på nær en enkelt ting. Vi havde forslag til vedtægtsændringer - to revisioner, samt forslag til nyt punkt. De to revisioner kan I se på næste side - de blev udelukkende foreslået for at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne udskiftes på en fornuftig måde, hvor man sørger for overlapning mellem nye og gamle medlemmer. I øvrigt modtog alle der var på valg genvalg, så valget var nemt overstået. Forslag til nyt punkt omhandler eksklusion - ny 18 tekst på næste side. Og hvorfor skal vi så have et sådant punkt i vedtægterne kan man spørge. Det skal vi desværre for at have en forretningsgang, som man kan følge, såfremt det bliver nødvendigt at ekskludere et medlem. Det har heldigvis ikke været nødvendigt og vi håber ikke det bliver det - men det er bedre, at være forberedt, hvis situationen skulle opstå, end at stå uden muligheder. mvh Bestyrelsen Side 5 Vi har tidligere været indstillet på sen betaling - på grund af dårlige erfaringer med udeblivelse sker det ikke mere!! Ved spørgsmål kontaktes formanden - tlf Eksterne arrangementer kan f.eks. være: Skærbæk, Køgetræf, Hårlev træf m.m. Silverstar arrangementer Vores egne arrangementer styrer Marianne Valentin - du tilmelder dig via listerne og betaler på en af følgende måder: Enten indbetaler man på vores konto for interne arrangementer: Konto nr hos Nordea - det ser vi helst man gør. Eller du betaler til din instruktør, som lader pengene gå videre. Husk at få kvittering. Ved vores CD-fester og ved Søndagsdans kan man endvidere betale på stedet - BEMÆRK, at man fremover vil blive afkrævet betaling efterfølgende, hvis man ikke møder op og ikke har slettet sig på listerne. NY REDAKTIONSGRUPPE! Da vores redaktør Annemette Sonnichsen har trukket sig pga. af stort arbejdspres søger vi en redaktionsgruppe, som i samarbejde med foreningens sekretær kan indsamle materiale til bladet. Kontakt Jeanette Johnsen - tlf eller mail: - hvis du er interesseret i at deltage i arbejdet med vores klubblad. TOMME FLASKER Vi savner desværre stadig tomme returflasker - HUSK at levere flaskerne tilbage, hvis I tager dem med hjem!!!

6 Side 6 Kontakter hos Silverstar Linedancers: Bestyrelsen: Formand Næstformand Linda Ulla Holmbäck Jacobsen Kasserer Marianne Valentin Sekretær Jeanette Johnsen Side 11 Alternativ dans Ønsker man at danse en alternativ dans skal dette foregå uden gener for den annoncerede dans - træk ned bagved - eller ud til siden, så man ikke påvirker de øvrige dansere. Pardans Er der pardansere på gulvet skal der tages hensyn til dem. De skal have plads til at danse rundt i kanten af dansegulvet. AFDANSNINGSBAL Vi nærmer os vores afdansningsbal, som afslutning på sæsonen. medlem Ally Dyrh medlem Børge Møller medlem Ulla Kristoffersen Revisor AnneMette Sonnichsen medlem Anne Wallace medlem Susan Nielsen Suppleant Kirsten Jørdahl Revisor Suppl. Raija Oldrup Der ligger lister fremme, hvor man kan tilmelde sig - husk at angive antal af deltagere - alle er jo velkomne til at tage med og se, hvad vi har lært i sæsonens løb. Vi skal bare vide hvor mange vi bliver, så vi kan dække borde til dem alle. Husk at melde Jer til på listerne SENEST 1. MAJ!!! Opvisningen bliver holdt i Frederikssund Hallen - kl Der vil være mulighed for at købe kaffe, te, kage og øl, vand og vin. Om aftenen er vi blevet indbudt til at sørge for underholdningen ved Byfesten på Bløden i Frederikssund. Vi skal lave opvisning og workshops - og danse danse danse - fra kl Vi forsøger at arrangere spisning på Bløden, hvor man skal tilmelde sig særskilt - nærmere info følger. EFTERLYSNING! Er der nogen der vil donere et rullebord til Maglehøj - vi har brug for vores "egen" - så vi ikke skal afmontere anlægget når lokalet skal lejes ud i weekendenderne - kontakt Jeanette - tlf

7 Side 10 Side 7 ETIK PÅ DANSEGULVET Vi har, baseret på vores erfaring, valgt at nedskrive en række punkter vedr. etik på dansegulvet, som vi gerne ser, at alle dansere hos Silverstar overholder ved arrangementer både ude og hjemme. Mobiltelefoner Mobiltelefoner skal være slukkede under undervisning, da disse ellers kan forstyrre musikanlægget (og de øvrige dansere). Man bedes forlade lokalet, hvis der skal besvares et opkald. Børn Små børn hører ikke til på dansegulvet - hverken på egne ben eller på armen - det er farligt både for barnet og de øvrige dansere. Cigaretter - mad og drikke Man medbringer ikke mad, drikkevarer og tændte cigaretter på dansegulvet. Lines Hold rækkerne - fyld op oppefra - ryk op, hvis der opstår huller i rækkerne. Hvis du ønsker at forlade gulvet under en dans - så gå udenom dansegulvet - man krydser ikke gulvet mellem de andre dansere. Instruktører: Marianne Valentin Tlf Anne Wallace Tlf Bjarne Frederiksen Tlf Birthe Nielsen Tlf Ilona Halskov Tlf Jeanette Johnsen Tlf Variationer Pas på med variationer (pynt) på dansene - ekstra full turns etc. - ikke rutinerede dansere bliver forvirrede, når dansen lige pludselig ser anderledes ud end de forventer. Husk også, at variationer først bør udføres efter alle vægge har været danset (altså 4 på 4-vægs etc.), så begynderne har en chance for at se dansen danset korrekt. INSTRUKTØRNYT Lone Svendsen har ønsket at stoppe som instruktør - hendes to hold slås i resten af sæsonen sammen med Marianne Valentin s to onsdagshold, som danser samtidig - blot på Maglehøj. Bjørn Bolbroe har ønsket at stoppe som instruktør - hans herrehold varetages i resten af sæsonen af ny instruktør Bjarne Frederiksen, som viderefører holdet i næste sæson - vi siger velkommen til Bjarne.

8 Side 8 Portræt af Linda Holmbäck Jeg har fanget foreningens travle formand en tirsdag før opvisningsholdets ekstratræning - for at høre lidt om hendes baggrund, indgang til Linedance og meget andet. Side 9 Men skæbnen ville det anderledes - Linda faldt nemlig over en lille seddel i chaufførernes pausestue på Frederikssund station - og på den stod der, at der var intro-aften hos Silverstar onsdagen efter. Så Linda mødte op til intro-aftenen og var solgt! Og så gik det stærkt - vi var jo, som bekendt, ikke så mange medlemmer, og man var næsten sikker på at ryge i bestyrelsen, hvis man kom til den stiftende generalforsamling - og det gjorde Linda - og blev valgt til formand. En post hun nu besidder på 3. år - og hun blev genvalgt sidste år uden modkandidater. Som formand sørger Linda for at holde styr på de mange medlems- og holdlister. Hun opdaterer arrangementsmapperne på alle vores dansesteder og registrerer betalingerne til de eksterne arrangementer og bestillerne billetterne. Linda er single, men har tidligere været gift og har to voksne børn, som har gjort hende til mormor / farmor i alt fire gange - og børnebørnene i alderen 1-6 nyder så ofte som muligt godt af Linda s omsorg. Desværre bor de to unge familier på Fyn og i Sverige, så hvis Linda indimellem er væk fra dans nogen dage kan I være sikre på, at turen går til et af disse steder. Når der ikke står dans eller familie på programmet passer Linda sit arbejde som buschauffør og hun kan træffes på linierne 600S, 301, 302, 308 og 309E. Linda har før Silverstar tiden ikke været beskæftiget særligt intenst med fritidsinteresser, det har mere været familien, der var i højsædet - men flere besøg på Dragør Markedet med moster og onkel gør, at interessen for linedance begynder at røre på sig. Der er dog lang tid fra forår til efterår, hvor aftenskolerne starter - så de første år fører ikke til noget, men efter et besøg på country festivalen i 2005 skulle det være. Linda havde egentlig regnet med at starte hos Stoneless - dengang nærmeste klub, når man bor i Ølstykke. Linda deltager naturligvis også selv i klubbens aktiviteter - hun danser på turboholdet, på det øvede hold og er også med på opvisningsholdet. Hun er altid til stede til vores interne arrangementer, hvis hun har fri fra arbejde - og tager også gerne med ud i landet til andre klubbers fester m.m. Som eksempel kan nævnes, at i klubbens første forår 2006 var Marianne Valentin i Skærbæk med kun Linda og Børge Møller, året efter var vi ca. 30 afsted og i år bliver vi 50 stk. I 2007 var Linda chauffør på bussen, som vi kørte derover i - men i år bliver vi så mange, at vi får ekstern chauffør på turen. Linda har også været med klubben i England - sidste år var man 8 personer af sted og i år bliver det er par stykker mere, som glæder sig til 3 dage med masser af linedance. Som det kan ses af ovenstående - man skal have fart på for at følge med vores formand! Jeanette Johnsen

Hooked On Country. På gensyn i næste nummer, som udkommer midt i december. Materiale til bladet kan indleveres som følger:

Hooked On Country. På gensyn i næste nummer, som udkommer midt i december. Materiale til bladet kan indleveres som følger: Side 16 På gensyn i næste nummer, som udkommer midt i december. Materiale til bladet kan indleveres som følger: Pr. mail: johnsen.jeanette@dk.sika.com Side 2 Side 3 Side 4 2. årgang - Blad nr. 1 August

Læs mere

Hooked On Country. På gensyn i næste nummer, som udkommer sidst i februar. Materiale til bladet kan indleveres som følger:

Hooked On Country. På gensyn i næste nummer, som udkommer sidst i februar. Materiale til bladet kan indleveres som følger: Side 12 På gensyn i næste nummer, som udkommer sidst i februar. Materiale til bladet kan indleveres som følger: Pr. mail: johnsen.jeanette@dk.sika.com Side 2 Side 3 2. årgang - Blad nr. 2 December 2008

Læs mere

6. årgang - Blad nr. 3 April 2013 Hooked On Country

6. årgang - Blad nr. 3 April 2013 Hooked On Country 6. årgang - Blad nr. 3 April 2013 Hooked On Country Vores valgsprog når der danses. Kære Alle Så er sæsonens sidste nummer af Hooked On Country på hjemmesiden og i trykt udgave i begrænset antal. Vi ønsker

Læs mere

Velkommen til. Silverstar Linedancers. nye klubblad. På gensyn i næste nummer, som udkommer i slutningen af november.

Velkommen til. Silverstar Linedancers. nye klubblad. På gensyn i næste nummer, som udkommer i slutningen af november. Side 16 På gensyn i næste nummer, som udkommer i slutningen af november. 1. årgang - Blad nr. 1 September 2007 Materiale til bladet kan indleveres som følger: Pr. mail: ams@regnskabsassistance.dk Eller

Læs mere

Hooked On Country. På gensyn i næste nummer, som udkommer sidst i april. Materiale til bladet kan indleveres som følger:

Hooked On Country. På gensyn i næste nummer, som udkommer sidst i april. Materiale til bladet kan indleveres som følger: Side 16 På gensyn i næste nummer, som udkommer sidst i april. Materiale til bladet kan indleveres som følger: Pr. mail: johnsen.jeanette@dk.sika.com Side 2 Side 3 2. årgang - Blad nr. 3 Marts 2009 Hooked

Læs mere

4. årgang - Blad nr. 1 August 2010 Hooked On Country

4. årgang - Blad nr. 1 August 2010 Hooked On Country 4. årgang - Blad nr. 1 August 2010 Hooked On Country Kære Alle Så starter vi op igen klubbens sjette år og vi lægger ud med at holde 5 års fødselsdag ved vores træf i oktober. Glæd jer vi har sat et rigtig

Læs mere

8. årgang - Blad nr. 1 August 2014 Hooked On Country

8. årgang - Blad nr. 1 August 2014 Hooked On Country 8. årgang - Blad nr. 1 August 2014 Hooked On Country De første 10 år :-) Kære Alle Velkommen til vores jubilæumssæson Silverstar Linedancers starter nu sin 10 ende dansesæson. Med en beskeden start i august

Læs mere

8. årgang - Blad nr. 3 Maj 2015 Hooked On Country

8. årgang - Blad nr. 3 Maj 2015 Hooked On Country 8. årgang - Blad nr. 3 Maj 2015 Hooked On Country Tilbageblik på Træffet 2014 Kære Alle Så er sæsonen slut for denne gang. I skal have tak for mange timers sjov, grin og dans. Vi håbe at se jer alle i

Læs mere

3. årgang - Blad nr. 1 August 2009 Hooked On Country

3. årgang - Blad nr. 1 August 2009 Hooked On Country 3. årgang - Blad nr. 1 August 2009 Hooked On Country Vores "damehold" fotograferet efter vores opvisning i Skærbæk Kære Alle Velkommen til en ny sæson med Silverstar Linedancers! Vi håber alle er kommet

Læs mere

5. årgang - Blad nr. 1 September 2011 Hooked On Country

5. årgang - Blad nr. 1 September 2011 Hooked On Country 5. årgang - Blad nr. 1 September 2011 Hooked On Country Sommerdans i Elværket 2011 Kære Alle Så er vi startet på en ny dansesæson og vi glæder os over at se både nye og gamle dansere. Vi håber, at vi får

Læs mere

8. årgang - Blad nr. 2 December 2014 Hooked On Country

8. årgang - Blad nr. 2 December 2014 Hooked On Country 8. årgang - Blad nr. 2 December 2014 Hooked On Country En rigtig julenisse Kære Alle Rigtig glædelig jul og godt nytår skal lyde fra bestyrelsen og instruktørerne til alle vores glade dansere. Ny ferien

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

7. årgang - Blad nr. 1 August 2013 Hooked On Country

7. årgang - Blad nr. 1 August 2013 Hooked On Country 7. årgang - Blad nr. 1 August 2013 Hooked On Country Høje benløft til sommerdans i Elværket Kære Alle Så er sæsonens første nummer af Hooked On Country på hjemmesiden og i trykt udgave i begrænset antal.

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

5. årgang - Blad nr. 2 Februar 2012 Hooked On Country

5. årgang - Blad nr. 2 Februar 2012 Hooked On Country 5. årgang - Blad nr. 2 Februar 2012 Hooked On Country Stemningsbillede fra Linedance På Tværs 2011 Kære Alle Så er vi klar med sæsonens andet nummer af klubbladet. Husk, at vi altid gerne vil have input

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

7. årgang - Blad nr. 3 April 2014 Hooked On Country

7. årgang - Blad nr. 3 April 2014 Hooked On Country 7. årgang - Blad nr. 3 April 2014 Hooked On Country Susanne Mose i fuld gang med workshop Kære Alle Utroligt nok er endnu en sæson ved at være slut vi synes jo, at vi lige er begyndt. Men nu truer sommerferien.

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub.

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub. Bestyrelsen har blandt andet på baggrund af ændringer i vores tilmeldingssystem udarbejdet følgende forslag til ændringer i vedtægterne for Slangerup Svømmeklub. Generalforsamlingen bedes tage stilling

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

3. årgang - Blad nr. 2 Februar 2010 Hooked On Country

3. årgang - Blad nr. 2 Februar 2010 Hooked On Country 3. årgang - Blad nr. 2 Februar 2010 Hooked On Country Kære Alle Så er vi klar med et nyt nummer af Hooked On Country desværre lidt forsinket skulle have været på banen i december men bedre sent end aldrig.

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

4. årgang - Blad nr. 2 December 2010 Hooked On Country

4. årgang - Blad nr. 2 December 2010 Hooked On Country 4. årgang - Blad nr. 2 December 2010 Hooked On Country Kære Alle Så er det allerede jul igen og bestyrelse og instruktører hos Silverstar Linedancers ønsker alle medlemmerne en rigtig dejlig jul og et

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub:

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: 1: Foreningens navn er Slangerup Svømmeklub med hjemsted i Slangerup By, Frederikssund Kommune. 2: Klubbens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse for svømmesportens

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

DANSK HUNDE SKOLE ROSKILDE. Klubben er stiftet den 1. august Familiehunden i centrum VEDTÆGTER

DANSK HUNDE SKOLE ROSKILDE. Klubben er stiftet den 1. august Familiehunden i centrum VEDTÆGTER Klubben er stiftet den 1. august 1996. Familiehunden i centrum VEDTÆGTER Vedtægter for Dansk Hundeskole Roskilde 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er "Dansk Hundeskole Roskilde" Klubbens hjemsted er Roskilde.

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er forkortet LH, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Velkommen til Info mappe 2015 2016

Velkommen til Info mappe 2015 2016 Velkommen til Info mappe 2015 2016 Indholdsfortegnelse: Lunatic Cowboys Vedtægter for Lunatic-Cowboys og Lunatic-Kids 3 Bestyrelse 6 Instruktører 7 Begyndere 7 Par- 7 Øvet 7 Kids (børnehold) 7 Dansen 9

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Get It. Stk. 1. Stk. 2. Kommune. 2 Foreningens formål. Medlemskontingent. Kontingen. Stk. 1. indmeldelse. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3.

Get It. Stk. 1. Stk. 2. Kommune. 2 Foreningens formål. Medlemskontingent. Kontingen. Stk. 1. indmeldelse. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Vedtægter for Get It On Liner rs 1 Foreningens navnn og hjemsted Foreningens navn er Get It On Liners, CVR nr.: 3743 6593 Foreningens hjemsted er Frederikssund Kommune 2 Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN.

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN. UNDERVISNING 1 Forberedelse. 2 Musikken. 3 Step Sheet. 4 Program for en danseaften. 5 Evaluering. 6 Vær altid opmærksom på. 7 Planlægning af en sæson. 8 Etik på dansegulvet. 9 Mine gode råd. 1 Forberedelse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Hooked On Country. Stemningsbillede fra Linedance på Tværs 2012

Hooked On Country. Stemningsbillede fra Linedance på Tværs 2012 6. årgang - Blad nr. 2 December 2012 Hooked On Country Stemningsbillede fra Linedance på Tværs 2012 Kære Alle Så er julenummeret af Hooked On Country på hjemmesiden og i trykt udgave i begrænset antal.

Læs mere