til afgørelse om revurdering og tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om ingen VVM pligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til afgørelse om revurdering og tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om ingen VVM pligt"

Transkript

1 Ansøgningsmateriale Bilag C til afgørelse om revurdering og tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om ingen VVM pligt Indholdsfortegnelse Miljøteknisk beskrivelse af 3. december 2015 Bilag 1 Afgørelse fra Miljøklagenævnet af 24. januar 2008 ikke vedlagt Bilag 2 Afgørelse fra Miljøklagenævnet af 28. september 2010 ikke vedlagt Bilag 3 Oversigtsplan i 1:5000 Bilag 4 Placering af støjafskærmning Bilag 5 Rapport over støjbelastning fra motorløb. (Teknisk rapport) Bilag 6 Situationsplan i 1:2000 Bilag 7 Overfladeafvanding af køreteknisk anlæg Bilag 8 Oversigt over tankanlæg ikke vedlagt Bilag 9 Redegørelse for stationært støjmålesystem (Notat nr. N ) Bilag 9a Redegørelse for stationært støjmålesystem (Notat nr. N ) Bilag 9b Redegørelse for stationært støjmålesystem (P ) Bilag 10 Beregning af støjbelastning (P ) Bilag 11 Teknisk/økonomisk analyse af støjdæmpning Bilag som ikke er vedlagt kan ses på ved at skrive sagsnummer 09/37337

2 Tradium Ring Djursland Miljøteknisk beskrivelse ved ansøgning om miljøgodkendelse Udgivelsesdato : 3. december 2015 Projekt : Udarbejdet: : Erik Christiansen/Jørgen Heiden Kontrolleret : Jørgen Heiden Godkendt : Jørgen Heiden

3 Side 2 1 INDLEDNING Tradium Ring Djursland ansøger om revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse fra Den eksisterende miljøgodkendelse har i 2002 været forsøgt fornyet, men i henhold til en afgørelse i Miljøklagenævnet den 24. januar (Bilag 1) skal der ske en fornyet miljøsagsbehandling. I den forbindelse ønskes alle aktiviteterne på anlægget beskrevet, så ansøgningsmaterialet afspejler samtlige aktiviteter. På baggrund af en ny afgørelse i Miljøklagenævnet 2 den 28. september 2010 (Bilag 2) og nye ønsker til anlæggets drift blev der den 10. november 2011 afholdt et møde mellem Syddjurs Kommune og Tradium Ring Djursland, med formål om fremsendelse af en ny samlet ansøgning om miljøgodkendelse. Nærværende ansøgning er således opdateret i forhold til Tradiums ønsker til banens drift og omfatter samtlige aktiviteter på anlægget. Ring Djursland blev etableret som motorbane i og indtil 1976 blev anlægget udelukkende benyttet til motorsport uden tidsbegrænsning. Fra 1976 har anlægget desuden været benyttet i dagtimerne til køretekniske kurser for erhvervschauffører under Arbejdsmarkedsuddannelserne. Sideløbende hermed har anlægget været anvendt til motorsport, - dog stadig uden tidsbegrænsninger. Anlægget blev i 1982 købt af Direktoratet for Arbejdsmarkedsuddannelserne. Direktoratet foretog nogle bygningsmæssige ændringer og kunne dermed tilbyde køretekniske uddannelser og andre brancherelaterede kurser. Samtidig blev der udarbejdet en lokalplan for området 3. Efterfølgende i oktober 1995 er vedtaget endnu en lokalplan (nr. 54), som erstatter en del af lokalplanområdet i lokalplan nr. 20. Efter købet overdrog Direktoratet hele anlægget til daværende Djursland Specialarbejderskole, nu Tradium Ring Djursland, pr. 1. januar 1983 med pligt til at drive køretekniske uddannelser for erhvervschauffører på landsplan. Hele specialarbejderskolen blev miljøgodkendt den 16. november I denne godkendelse var anvendelsen af anlægget til motorsportsformål gjort tidsbegrænset til udgangen af I 1988 og 1989 blev der forsøgsvis afholdt motorløb, hvilket resulterede i flere principklager. I 1989 blev der givet en principiel tilladelse til 4 motorløb om året, hvilket har været afholdt siden. Dog blev der i perioden afholdt 5 motorløb årligt i henhold til den påklagede miljøgodkendelse fra j.nr. MKN /MKN J. nr. MKN Midtdjurs Kommune, Lokalplan nr. 20 samt nr. 54.

4 Side Anmeldelse i henhold til VVM bekendtgørelsen Nærværende ansøgning om miljøgodkendelse indeholder, ud over den miljøtekniske beskrivelse, også en anmeldelse i henhold til VVM bekendtgørelsen 4. Dele af anlægget er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2 punkt 12a: Permanente væddeløbs- samt prøvekørselsbaner for motorkøretøjer. Derfor er der behov for at afdække, om der er behov for udarbejdelse af en VVM redegørelse. Igennem ansøgningen er der for de relevante punkter i henhold til VVM bekendtgørelsens bilag 3, redegjort for virkningerne til brug for kommunens afgørelse af, om der er behov for gennemførelse af en VVM proces samt udarbejdelse af et kommuneplantillæg. 1.2 Anlæggets samfundsmæssige betydning Tradium Ring Djursland har stor samfundsmæssig betydning i forbindelse med uddannelse af førere af personbiler, varevogne, lastbiler, busser, trucks og motorcykler. Det køretekniske anlæg er et af de anlæg i Danmark, der er godkendt til efteruddannelse af erhvervschauffører. I 2014 har Tradium haft 744 EU efteruddannelseskursister. EU efteruddannelse er et lovpligtigt kursus over 5 dage, som alle lastbil- og buschauffører skal gennemgå hvert 5 år. På uddannelsen lærer kursisterne om køre/hviletider, lastsikring, surring og energirigtig kørsel. De får undervisning i, hvordan man som chauffør kan spare op til % på brændstofforbruget ved defensiv kørsel. Det køretekniske anlæg er godkendt til afholdelse af køretekniske kurser for alle køretøjskategorier i forbindelse med erhvervelse af kørekort. Herudover er anlægget godkendt til alle former for køretekniske efteruddannelser, herunder faglige transportuddannelser og efteruddannelser samt certifikaterhvervelser til erhvervschaufførområdet. De køretekniske kurser/aktiviteter har til formål at fremme færdselssikkerheden ved, at give deltagerne en sådan viden om vejforhold, bremselængde, hastighed, køretøjets manøvremuligheder med baggrund i dets udstyr, dækmontering m.v., at deltageren undgår at komme i kritiske situationer, der eventuelt kan udvikle sig til alvorlige uheld. 98 % af anlæggets drift vedrører AMU uddannelser. I forhold til den køretekniske udvikling deltager Tradium Ring Djursland i mange sammenhænge både nationalt og internationalt. Her fokuseres på trafiksikkerheden og på teknisk udvikling af køretekniske kurser. Tradium er en central sparringspartner for flere aktører på det køretekniske område og er i den forstand en form for videnscenter. Tradium Ring Djursland understøtter således andre trafiksikkerhedsaktører som politi, militærpoliti, militæret, redningskorps som Falck og brandvæsen, kommunale trafiksikkerhedsorganisationer, folkeskolen og mange flere. Anlægget og dele af de køretekniske kurser er underlagt tilsyn fra Trafikstyrelsen. Centret deltager i øvrigt på nordisk plan inden for området, ligesom centret understøtter ministerier og udvalg lovgivningsmæssigt og udviklingsmæssigt. 4 Bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

5 Side 4 2 Oplysninger om ansøger og ejerforhold (A) Navn: Beliggenhed: Tradium Ring Djursland AMU-centervej 2, Pederstrup, 8560 Kolind Tlf.: Matrikel nr.: 6a, 6r, Pederstrup by, Nødager CVR nr.: P-nr.: Ejer: Virksomhedens kontaktperson: Identisk med ansøger Bent Oppelstrup Tlf.: Mail:

6 Side 5 3 BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE PROJEKT (B) Det køretekniske anlæg er jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed omfattet af listepunkt H 201 Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Nærværende ansøgning er udarbejdet efter ansøgningskravene i henhold til afsnit 4.3 i bekendtgørelsens branchebilag. Aktiviteter på anlægget, som ikke er indeholdt i branchebilaget er beskrevet i ansøgningen, i det omfang at aktiviteterne er relevante for miljøgodkendelsen. Anlægget vurderes ikke at være omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen). Anlægget anvendes primært som et køreteknisk anlæg til uddannelse af førere af personbiler, varevogne, lastbiler, lastbiler med anhænger, busser, trucks og motorcykler. Herudover afholdes der årligt 4 motorløb i 4 weekender. Det er Den Erhvervsdrivende Fond Ring Djursland Motorsport der på lejebasis afvikler motorløbene. I tilknytningen til det køretekniske anlæg er der undervisningslokaler som bruges til undervisning i tekniske fag og til afholdelse af forskellige kurser, der ikke har relation til det køretekniske anlæg. Til reparation af køretøjerne, der er tilknyttet det køretekniske anlæg, er der et autoværksted og til den praktiske udførelse af undervisningen i tekniske fag, er der indrettet et metalværksted med i alt 24 svejsepladser. Det køretekniske anlæg Der ansøges om følgende driftstider for det køretekniske anlæg: Mandag-fredag: kl Lørdage kl Søndage kl Når der undervises i køreteknik benyttes hele anlægget og der foregår manøvreøvelser på 4 forskellige afsnit på anlægget: Øvelsesafsnit 1 Glat langbane med kurve. Øvelsesafsnit 2 Langbane med normal asfaltbelægning. Øvelsesafsnit 3 Behændighedsbane med normal asfaltbelægning. Øvelsesafsnit 4 Glat Bakke. Manøvreøvelser med alle køretøjs kategorier afholdes på manøvrepladsen nord for autoværkstedet. For en oversigt over banens indretning henvises til bilag 3. Der kan operere op til 24 køretøjer på anlægget samtidig, når der undervises i køreteknik på de enkelte baner.

7 Side 6 I forbindelse med de køretekniske kurser, kan der forekomme øvelser der omfatter hele anlægget samt flere eller alle øvelsesafsnit samtidigt. I forbindelse med disse sammensatte øvelser, vil der typisk være færre køretøjer på anlægget. Der forekommer endvidere andre kørselsaktiviteter (demonstration og test af biler mv.). Ved disse aktiviteter anvendes indregistrerede køretøjer eller ikke-indregistrerede køretøjer, som lovligt vil kunne registreres. Alle kørselsaktiviteter overvåges og styres af et stationært støjmålesystem således at systemets prognosefunktion bruges til proaktivt at regulere og eventuelt stoppe aktiviteter, hvis støjgrænserne er tæt ved at blive overskredet. Hermed kan det sikres, at overskridelser af støjgrænserne ikke forekommer. Systemet er webbaseret og kan således tilgås af alle de driftsansvarlige også fra fjerncomputere. Se endvidere afsnit 9.5, vedrørende støj fra anlægget. I nedenstående tabel 3.1 og 3.2 er vist en oversigt over de køretekniske kurser der de seneste 12 måneder er afholdt på Tradium Ring Djursland. IDV-kurser er overvejende forskellige obligatoriske kurser for erhvervschauffører, kørelære og politiets MC-afdelinger. Tabel 3.1: Arbejdsmarkedsuddannnelse (AMU kurser) Aktivitet Antal hold Antal kursister KT for lastbil, bus og vogntog KT for personbiler KT for 2/3 hjulede køretøjer* Note: *Udgår som AMU-kursus pr. 30/ Tabel 3.2: Anden aktivitet - IDV Aktivitet Antal hold Antal kursister Kørelærere Kat A Kørelærere Kat B IDV-Kat A IDV-Kat B Motorløb Tradium Ring Djurslands mission er som tidligere nævnt at afvikle uddannelser, der øger chaufførers køretekniske færdigheder med deraf følgende sikkerhedsmæssige og økonomiske gevinster. 98 % af anlæggets aktiviteter har med AMU kurser at gøre. Der udover afholdes der som en sekundær aktivitet i dag motorløb for personbiler og motorcykler 4 gange årligt i regi af Den Erhvervsdrivende Fond Ring Djursland Motorsport. Løbene afholdes typisk som løbsweekender med motorløb primært om søndagen og testkørsler om lørdagen. Testkørslerne er en forudsætning for gennemførsel af motorløbet og testkørslerne skal derfor forstås som en del af motorløbet. Testkørslerne har især en sikkerhedsmæssig betydning. Det er således ikke muligt at afvikle motorløb uden en forudgående testkørsel. Ved motorløbsstævner køres med de til enhver tid af DASU (Dansk Automobilsports Union), DMU (Danmarks Motor Union) eller FIA (Fédération Internationale de l'automobile) godkendte klasser. Der ansøges om afholdelse af op til 4 motorløbsstævner pr. kalenderår fordelt på 4 vilkårlige weekender, heraf 2 internationale stævner. Ved internationale stævner forstås stævner, hvor der deltager kørere fra hele verden. Ved nationale løb forstås løb, hvor der kan deltage kørere fra alle EU-lande. Løbene afholdes i tidsrummet:

8 Side 7 Lørdage kl Søndage kl Autoværksted Til reparation af personbiler, lastbiler og busser som anvendes til køretekniske kurser på anlægget er der indrettet et værksted til service og mindre reparationer. Arbejdstiden er fra fra mandag til fredag. Der udføres MAG svejsning og arbejde ved båndsav, båndpudser, slibemaskine, søjleboremaskine m.m. Der er udført udsugning ved hver aktivitet til et samlet afkast der er ført ca. 3 meter over kip. Se endvidere afsnit 9.1 vedr. luftforurening. Metalværksted I metalværkstedet udføres den praktiske undervisning i jern og metalarbejde. Det samlede værkstedsareal er under m 2. Arbejdstiden er fra fra mandag til fredag. Der er i alt 24 svejsepladser samt svejsemaskiner, hvor der svejses med svejsemetoderne MIG/MAG samt TIG. Svejsning udføres i rustfrit stål, aluminium samt ulegeret stål. Herudover foretages der metalforarbejdning med pladeklipper, båndsav, pladebukker, valse, søjleboremaskine samt drejebænk. Der er etableret udsugning ved alle svejsesteder. Slibeaktiviteter udføres i to sliberum, hvor det ene anvendes til slibning i rustfrit stål og aluminium og det andet til ulegeret stål. Begge sliberum er udstyret med båndpudsere og vinkelslibere. Der er etableret udsugning i hvert sliberum. Se endvidere afsnit 9.1 vedrørende luftforurening. Undervisningslokaler I en del af bygningerne er der indrettet undervisningslokaler. Der afholdes kurser af forskelligt indhold og varighed på skolen, heraf nogle som ikke har berøring med manøvre- og baneanlæg. Der undervises f.eks. i tekniske fag som en del af den praktiske udførelse i værkstedet. I Tradium Ring Djurslands undervisningslokaler afholdes ligeliges aktiviteter for ledige fra jobcentrene fra Syddjurs- og Norddjurs kommune, rengøringskurser og IT undervisning. Andre aktiviteter På anlægget ansøges der om afholdelse af et årligt antal firmarelaterede arrangementer som ikke har direkte relation til Tradium Ring Djurslands virksomhedsaktiviteter, men arrangementer som afholdes af eksterne aktører, som gør brug af Ring Djurslands arealer og faciliteter. Eksempler på firmarelaterede aktiviteter er: fremvisning af køretøjer og udstyr, forsikringskunder og cykelløb.

9 Side 8 4 OPLYSNINGER OM ETABLERING (C) Det ansøgte kræver ændringer af støjvolde omkring anlægget. Under forudsætning af de nødvendige myndighedsgodkendelser samt, at Tradium kan få et tillæg til de vejledende støjgrænser på 5 db i dag- og aftenperioden, forventes støjvoldene inkl. støjskærme etableret. Der vil blive fremsendt relevante anmeldelser til kommunen i forbindelse med byggeriet. Eksisterende og evt. kommende nye støjskærme fremgår af tegningen på bilag 4. 5 OPLYSNINGER OM BANENS PLACERING (D) Oversigtsplanen, der er vedlagt som bilag 3, viser placeringen af det køretekniske anlæg samt de omkringliggende arealer og placering af nærmeste boliger. UTM-koordinater for Tradium er: øst: , nord: Arealet er udlagt til institutionsområder og er omfattet af Syddjurs (tidligere Midtdjurs) Kommunes landzone-lokalplan nr. 20 med diverse tillæg. Lokalplanen udstikker retningslinier for anlæggets anvendelse som uddannelsesinstitution for arbejdsmarkedsuddannelser herunder køretekniske kurser og tilladelse til afholdelse af 4 årlige motorsportsløb. Til- og frakørsel Ind- og udkørsel foregår via rundkørsel på AMU-centervej, som har forbindelse til Hallendrup mod øst, Pederstrup mod vest og via omfartsvejen til Drammelstrup og rute 15. Til- og frakørsel foregår for trafik til/fra vestsiden hovedsagligt via Drammelstrupvej, der er tilsluttet rute 15 Grenaa-Århus, og omfartsvejen omkring Pederstrup. Omfartsvejen har medført en betydelig reduktion af trafikbelastningen gennem Pederstrup by. Således er det kun ca. 10 % af trafikken til Tradium Ring Djursland, der belaster byen. Fra østsiden foregår til- og frakørsel hovedsageligt via Hallendrupvej, der ligeledes er tilsluttet rute 15 Grenaa-Århus. Hovedparten af trafikken til og fra anlægget sker fra vestsiden fra rute 15 via Drammelstrup og omfartsvejen. I forbindelse med afholdelse af køretekniske kurser, sker transporten af kursister til og fra anlægget hovedsageligt med bus, svarende til 2 busser dagligt. I forbindelse med motorløb skønnes der at være følgende trafikale belastning: Motorløb Antal tilskuere, totalt Antal tilskuerbiler I forbindelse med afholdelse af motorløb kræver centret af løbsarrangøren, at særlig skiltning og offentliggørelse af kørselsvejledninger leder trafikken uden om Pederstrup By og direkte til rute 15. Ved den normale drift er der tilstrækkelig parkeringskapacitet på centret.

10 Side 9 Under motorløb anvendes parkeringspladsen ved uddannelsescenteret. Derudover lejes ved større løb (DTC arrangement) en nærliggende mark til parkering for tilskuere. Herudover anvendes Tradium Ring Djurslands areal nord for AMU-centervej til depot samt ophold af motorløbsdeltagere i forbindelse med afholdelse af motorløb. Når arealet anvendes til dette formål opsættes der midlertidige toiletter, affaldsbeholdere mv. I rapport nr. T (bilag 5) er der redegjort for støjbelastningen fra indkørsel og parkering. Det fremgår af rapporten, at støjbelastningen er langt under de vejledende støjgrænser. 6 TEGNINGER OVER BANENS INDRETNING (E) Indretningen af anlægget fremgår af følgende bilag: Bilag 3: Oversigtsplan i 1:5.000, der viser placeringen af det køretekniske anlæg samt de omkringliggende arealer og placering af nærmeste boliger. Bilag 4: Placering af støjskærme. Bilag 6: Situationsplan i 1:2.000, der viser indretning af anlægget med øvelsesafsnit. Bilag 7: Overfladeafvanding af køreteknisk anlæg. Bilag 8: Oversigtskort over tankanlæg, etableret i Anlægget er hovedsagligt opbygget som traditionel asfaltvej med bundsikringssand, stabilt grus og asfalt. På glatbanerne er belægningen udført med specialbelægning. 7 OPLYSNINGER OM ANVENDELSE AF RÅVARER, VAND OG ENERGI Der benyttes miljødiesel samt 95 oktan blyfri benzin. Tradiums oplag dækker alt forbrug af diesel i forbindelse med kurser. I forbindelse med motorløb medbringer deltagere brændstof til eget forbrug. Der findes ikke oplag af benzin. Benzin tankes på eksterne tankstationer. I tabel 7.1 er der vist en oversigt over råvareforbruget tilknyttet afviklingen af køretekniske kurser. Tabel 7.1: Opgørelse af råvarer på det køretekniske anlæg Råvare Årligt forbrug Maksimal lager-beholdning Benzin 1.500l Intet lager Miljødiesel l(*) l Vejsalt kg kg Vand l 0 Sprinklervæske 50 l 10 l Kølervæske l l Note: * Ca. 50% forbrændes på baneanlægget. Resten tankes af bortkørende køretøjer. Til aktiviteterne i værkstederne anvendes der hovedråvarer i de mængder, der er angivet i tabel 7.2 Her udover anvendes der flere andre produkter som normalt forekommer i smede- og autoværksteder i mindre mængder. Flydende råvarer opbevares indendørs på tæt belægning på en sådan måde at evt. spild ikke har mulighed for at løbe til kloak. Tabel 7.2: Opgørelse af råvarer forbrugt i værksteder Råvare Årligt forbrug Maksimal lager-beholdning Jern og metal 6 ton 2 ton Smøreolie l l Svejsegasser kg kg

11 Side 10 Vandforsyning til glatføreanlægget sker fra egen boring. Vandforbruget var i 2010 på 2624 m 3. Skolen er tilsluttet Pederstrup Vandværk, der forestår drikkevandsforsyningen. Fra glatføreanlægget opsamles vandet igen, herunder også regnvand som recirkuleres og genanvendes til overrisling af glatføreanlægget. Der findes en nedgravet tank på 50 m³ og en tank på 30 m³. 7.1 Brændstoftankanlæg I 2001 blev der etableret et nyt moderne brændstoftankanlæg. Tankanlægget er beliggende øst for metalværkstedet og omfatter følgende: 1 stk. underjordisk tank til diesel på l 3 stk. dieselpåfyldningsstandere I området, hvor påfyldning foregår, er der etableret tæt belægning af beton. Alle rørføringer er udført som dobbeltvæggede. Den nedgravede tank er udført som en dobbeltvægget permatank fra Roug med lækagekontrol. Anlægget er udført i henhold til den dengang gældende bekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 1999 vedr. indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines og bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 vedr. forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg. I forbindelse med etableringen af det nye brændstoftankanlæg, er det gamle brændstoftankanlæg nedlagt. Tank og rørføringer er opgravet og bortskaffet i Ved opgravningen var der miljøtilsyn tilstede, og der blev udtaget jordprøver i udgravningens bund og sider. Rapport over opgravningen er fremsendt til Århus Amt. Der blev ikke truffet forurening fra det nedlagte anlæg. Der kan ske uheld i forbindelse med påfyldning af dieseltank og tankning fra denne samt ved brud på tank. Området er orienteret med fald mod afløb med olieudskiller. Den underjordiske tank er placeret ved tankanlæg. Oliespild opsamles straks. Mindre spild håndteres af uddannelsescenteret, mens der ved et evt. større spild rekvireres ekstern assistance. De lovpligtige slukningsmidler efterses én gang årlig. Til forsyning af oliefyret er der endvidere en nedgravet olietank på l samt en 1500 l overjordisk tank til supplerende opvarmning af værksteder. Der forbruges ca liter fyringsolie årligt. Træpillefyret forbrænder ca. 100 tons træpiller årligt.

12 Side 11 8 ANVENDELSE AF DEN BEDST TILGÆNGELIGE TEKNOLOGI Der forefindes ikke BREF (Bat Reference Document) dokumenter for denne branche. Tradium Ring Djurslands væsentligste påvirkning af miljøet er emission af støj, udstødningsgasser og emissioner fra værksteder. Derudover, er der forbrug af grundvand til overrisling af glatførebaner. Vandet hertil recirkuleres og genbruges. Den væsentligste råvare, der forbruges, er miljødiesel. Der anvendes kun miljødiesel til køretøjerne. Ved motorløb opfylder alle køretøjer regler for støj fra DASU, DMU og FIA. Køretøjer, der anvendes på alle andre tidspunkter, og som ikke er indregistrerede, EF-typegodkendte, standardtypegodkendte efter danske regler eller EF-typeanmeldte er forsynet med lyddæmper. Alle andre køretøjer opfylder færdselslovens regler for støj. Anlægget har som en af de få virksomheder i Danmark, installeret et automatisk støjmålesystem. Systemet registrerer løbende støjen fra banen og beregner belastningen i forhold til de vejledende støjgrænser der gælder for området. På denne måde kan brugerne af anlægget hele tiden følge med i, hvor meget der bliver støjet og kan få en prognose over, hvor lang tid der må støjes indtil det maksimale støjniveau indenfor midlingsperioden er nået. Når den maksimale støjbelastning er nået stoppes alle motoraktiviteter, således at de vejledende støjgrænser ikke overskrides. Systemet har mulighed for at give prognoser, så driften kan reguleres i god tid. Se endvidere bilag 9 med tilhørende bilag 9a og 9b.

13 Side 12 9 OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALT- NINGER (F) 9.1 Luftemission Der forekommer ikke luftemissioner fra det køretekniske anlæg ud over udstødning fra køretøjerne på banen. Der vil ikke forekomme støvgener fra anlægget da der ikke køres på grus eller anden støvfrembringende belægning. Fra autoværkstedet og metalværkstedet forekommer der luftemissioner i form af svejserøg og slibestøv. Herudover udledes der røggasser fra virksomhedens oliefyr og træpillefyr. I tabel er vist en oversigt over afkastene fra de forskellige luftforurenende aktiviteter på anlægget. Tabel 9.1.1: Oversigt over kilder til luftemissioner fra anlægget Anlæg Emission Højde over kip og (terræn) (m) Luftmængde (m 3 ) Evt. filter 24 svejsepladser i Svejserøg 3 (10) 4 x Ingen metalværksted Sliberum i metalværksted Slibestøv 3 (10) 2 x Cyklonfilter Afkast i autoværksted Svejserøg og 3 (10) - Ingen slibestøv Afkast fra oliefyr og træpillefyr Røggasser (21) 180 kw oliefyr og 185 kw træpillefyr Ingen Autoværkstedet Autoværkstedet anvendes til reparation af personbiler, lastbiler og busser tilknyttet det køretekniske anlæg. Luftemissionerne fra værkstedet består af svejserøg og slibestøv som udledes via det samme afkast. Der MAG svejses primært i ulegeret stål og udledes slibestøv fra brug af båndpudser og slibemaskine. Udsugningsanlægget serviceres jævnligt af sagkyndige. Metalværksted I metalværkstedet er der etableret udsugning ved samtlige svejsepladser. Udsugningerne er fordelt på 4 forskellige afkast der er ført tre meter over taget. Udsugningsanlægget serviceres jævnligt således at det sikres at udsugningsanlægget virker optimalt. Der er indrettet to sliberum. Ét til rustfrit stål og aluminium og ét til ulegeret stål. Slibestøv opsamles i et cyklonfilter som tømmes og serviceres jævnligt for at sikre at udsugningsanlæggene virker optimalt. Udsugningsanlæggene og filtre serviceres jævnligt af sagkyndige.

14 Side 13 Oliefyr og træpillefyr Til opvarmning af bygninger er der installeret et oliefyr og et træpillefyr. De to fyr er tilsluttet det samme afkast der er placeret ved siden af bygningen og har en højde på 21 meter. I forhold til den nærmeste bygning er afkastet ca. 14 meter over tag. Oliefyr og træpillefyret serviceres jævnligt og skorstenen fejes mindst 1 gang årligt. 9.2 Spildevand Processpildevand Fra værkstederne udledes der ikke processpildevand, da der ikke foretages motorvask eller lignende processer der medfører udledning af spildevand. Der udledes kun spildevand fra gulvvask. På vaskepladsen, der er placeret ved siden af autoværkstedet, vaskes køretøjerne med højtryksrenser. Vandet passerer et sandfang inden det ledes til en samletank som tømmes efter behov af Djursland kloakservice ca. 4 gange årligt. Sandfanget tømmes 1 gang årligt. Djursland Kloakservice er en godkendt modtager af affald fra olieudskillere og sandfang og har eget godkendt separationsanlæg. I autoværkstedet er der et aquadræn ved porten som forhindrer, at der løber overfladevand ind i værkstedet. Herudover er der et afløb i en udslagsvask, hvor vandet ledes til samletanken ved vaskepladsen. I metalværkstedet er der et gulvafløb, som kun benyttes til afledning af vaskevand fra gulvvask. Vaskevandet ledes til en trixtank sammen med det øvrige sanitære spildevand. Sanitært spildevand Sanitært spildevand afledes fra toiletter og håndvaske tilknyttet værksteder og undervisningslokaler. Vand fra gulvvask afledes også hertil. Sanitært spildevand afledes til en trixtank som tømmes og spules efter behov af Djursland Kloakservice. Overfladevand Overfladevand fra det køretekniske anlæg afvandes hovedsageligt langs kanterne af anlægget, hvorfra det ledes til nedsivningsfaskiner. Overfladevand fra glatføredelen af anlægget opsamles i to beholdere på 50 og 30 m³, hvorfra det genanvendes til overrisling igen. Der er meddelt nedsivningstilladelse af Miljøstyrelsen med skrivelse af 17. november 1982 samt af Århus Amtsvandvæsen med skrivelse af 1. december Overfladevandet fra påfyldningspladsen på brændstoftankanlægget ledes til samletank efter det har passeret en olieudskiller med påmonteret alarm. Påfyldningspladsen er overdækket så mængden af overfladevand er begrænset. Olieudskilleren tømmes 2 gange årligt af Djursland Kloakservice. Der ledes ikke overfladevand fra anlægget til naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, det gælder både vandløb og andre 3-områder.

15 Side Affald Affaldet fra anlægget, består hovedsagligt af olieaffald i form af klude m.m. samt bremsebelægninger. Kursister til det køretekniske anlæg anvender velfærdsfaciliteterne tilknyttet undervisningsafsnittet, hvor dagrenovationen indsamles og bortskaffes til den kommunale ordning. Affald fra den daglige drift bliver bortskaffet efter Syddjurs Kommunes regulativ for affald. Tabel 9.3.1: Oversigt over hovedaffaldstyper Affaldstype EAK-kode Mængde bortskaffet i 2008 Bortskaffet via Dagrenovation l fa. Rygård, Grenaa Olieudskillere (m. klor) l Djursland Kloakservice Spildolie (u. klor) (synt.) Djursland Spildoliedepot Grenaa kg Motor, gear og smøreolier Akkumulatorer kg Danbrit akkumulatorer Oliefiltre kg Stena Recycling, Vissenbjerg Bremsebelægninger kg Stena Recycling, Vissenbjerg Affald i forbindelse med afholdelse af motorløb indsamles af løbsarrangøren og bortskaffes efter DASU s Miljøplan og iht. Syddjurs Kommunes regulativ for affald. 9.4 Jord og grundvand Anlægget er delvist placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og delvist i et område med drikkevandsinteresser (OD). Desuden ligger hele anlægget indenfor et nitratfølsomt indvindingsområde (se figur 9.4.1).

16 Side 15 Figur 9.4.1: Kort over Drikkevandsinteresser i omegnen af Pederstrup. Kilde: Danmarks Miljøportal Den mindste afstand fra Tradium Ring Djursland til et egentligt vandværk (Pederstrup Vandværk) er ca. 750 m. Se beskrivelse om håndtering af overfladevand og spildevand i afsnit 9.2 samt beskrivelse af tankanlæg i afsnit 7.1. Forurening af jord og grundvand er sikret gennem anvendelse af olieudskillere og sandfang, hvor der er risiko for oliespild (tank- og vaskeplads). Olieudskillere er udstyret med alarm for overfyldning. Samletanken ved vaskepladsen tæthedsprøves hvert 8. år til at sikre, at der ikke sker lækage. Brændstofstank holdes under vakuum (0,7 bar), som kontrolleres ugentligt. Der udføres den relevante kontrol af brændstoftanken i henhold til reglerne i olietankbekendtgørelsen 5. Olieprodukter og kemikalier der anvendes i værkstederne opbevares i originalemballager inde i værkstederne, hvor der ikke er mulighed for at de kan løbe til kloak ved evt. lækage. Evt. spild opsamles med kattegrus som bortskaffes sammen med olieholdige klude og andet farligt affald. 5 Bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

17 Side Støj Køreteknisk drift Støj udgør den væsentligste miljøbelastning. Det køretekniske anlæg dækker et stort område, hvor det er vigtigt med gode oversigtsforhold for at kunne vejlede kursisterne. Det er således vanskeligt at skærme støjen, da det kun kan ske ved etablering af skærmning langs baneanlæggets rand. Der er i Grontmij A/S, Acousticas rapport nr. P (dateret 6. december 2011) (bilag 10) foretaget en beregning af støjbelastningen af omgivelserne med de nuværende skærmningsforhold. Resultaterne af denne beregning fremgår af tabel I tabellen er anført de vejledende støjgrænser, som svarer til Miljøklagenævnets anvisning af områdetyper for omgivelserne. Disse støjgrænser er skærpet 5 10 db i forhold til de hidtil givne støjgrænser. Tabel : Beregnede støjbelastninger af udvalgte naboer med de nuværende forhold L r,dag Beregningspunkt Beregnet Usikkerhed Vejl. grænse Beregnet Usikkerhed Vejl. grænse db(a) db db(a) db(a) db db(a) R_1 - AMU-Centervej 4 49,3 3, ,5 4,2 45 R_2 - Pederstrup Bygade 28 48,3 3, ,5 3,9 40 R_2.5 - Pederstrup Bygade 30 46,2 3, ,8 3,9 40 R_3 - Pederstrup Bygade 16 49,2 3, ,3 3,9 40 R_4 - Kukkebækvej 2A 46,9 3, ,9 3,9 40 R_5 - Møllebakken 10 46,4 3, ,4 4,0 40 R_6 - Pederstrup Bygade 22 52,7 3, ,0 3,9 40 R_7 - Amu-Centervej 1 44,4 2, ,2 4,2 45 L r,aften Beregningen er foretaget med de støjmæssigt typisk mest støjbelastende køretøjer (busser), som der p.t. udgør 7,5 % af de samlede aktiviteter på det køretekniske anlæg. Der er forudsat følgende driftsforhold: Hverdage kl. 7* 18 Lørdage kl Hverdage kl Lørdage kl Søndage kl Maksimalt 24 tunge køretøjer (busser, lastbiler) Maksimalt 10 tunge køretøjer (busser, lastbiler) Note: *Normal start på baneanlægget er omkring kl Det fremgår af tabel , at der forekommer signifikante overskridelser af støjgrænserne. Under forudsætning af, at Tradium kan få et tillæg til de vejledende støjgrænser på 5 db i dag og aftenperioden (også lørdag) planlægger Tradium Ring Djursland en betydelig udvidelse af støjvoldene omkring banen i den vestlige ende og langs sydsiden. I Acousticas notat nr. N (bilag 11) er der foretaget en vurdering af effekten af dette samt det nødvendige omfang af skærmningen. Der er beskrevet fem scenarier A - E, som omfatter følgende:

18 Side 17 Scenarium A: - Forhøjelse af vestvolden til 4 meter fra de nuværende 2 4 meter. - Forhøjelse og forlængelse af sydvolden til 4 meters højde og ca. 400 meters længde fra de nuværende ca. 1,5 2 meter over ca. 200 meter. - Etablering af en støjskærm på 2 meters højde ovenpå støjvoldens. Der etableres en 300 meter lang skærm primært i den vestlige ende. Scenarium B: - Som A plus forlængelse af støjskærm til hele støjvoldens længde (= 560 meter) Scenarium C: - Som B men støjskærmens højde øget til 3 meter Scenarium D: - Som B men støjskærmens højde øget til 4 meter Scenarium E: - Som D men reduktion af antallet af køretøjer (kun 4 køretøjer i aftenperioden) Der er ingen af de fire første scenarier, som kan nedbringe støjbelastningen helt til de vejledende støjgrænser, men da både scenarium C og D vil forekomme visuelt meget voldsomme i forhold til Pederstrup By vurderes det ikke realistisk at øge støjskærmen yderligere. En reduktion af antallet af aktive køretøjer kan dog nedbringe støjbelastningen, men det vanskeliggør en rentabel drift og vil føre til afviklingen af det køretekniske anlæg. Overslagsomkostningerne til etablering af afskærmninger er for de fem scenarier: - Scenarium A: kr ekskl. moms (maksimal overskridelse 5,7 db) - Scenarium B: kr ekskl. moms (maksimal overskridelse 4,2 db) - Scenarium C: kr ekskl. moms (maksimal overskridelse 2,5 db) - Scenarium D: kr ekskl. moms (maksimal overskridelse 2,0 db) - Scenarium E: kr ekskl. moms + årligt indtægtstab Etablering af scenarium A vil reducere den maksimale overskridelse med 5 db. De efterfølgende scenarier vil kun reducere den maksimale overskridelse med yderligere ca. 1 db på trods at stærkt stigende omkostninger. Driften af det køretekniske anlæg har en årlig omsætning på ca. 13 mio. kr. Driften gav i 2014 et underskud på 2,8 mio. kr. efter afskrivninger, mens der i 2015 budgetteres med underskud på kr. 1,4 mio. kr. efter afskrivninger (et lille plus på 0,5 mio. kr. før afskrivninger). Tradium Ring Djurslands drift giver således kun mulighed for at foretage ret begrænsede investeringer i støjreduktion og kan slet ikke tåle driftsmæssige begrænsninger.

19 Side 18 Forslag til støjvilkår: Med baggrund i ovenstående søges der med baggrund i Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 "Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder" om et tillæg til vejledende støjgrænser på 5 db i alle de ansøgte driftstidsrum. Dette gældende for den daglige køretekniske drift. Der søges med følgende begrundelse: - Den pludselige ændring af naboområdernes støjmæssige status efter ca. 30 års køreteknisk drift medfører en begrænsning i driftsmulighederne, hvilket truer driftsøkonomien for Tradium Ring Djursland. - Den pludselige ændring af naboområdernes støjmæssige status udgør en helt ny miljømæssig situation, som tidligere miljøgodkendelser ikke har omfattet. - Tradium Ring Djursland har løbende forbedret lydforholdene gennem etablering af skærmning af anlægget mod de omgivende naboer. Tradium agter at øge skærmningen mod Pederstrup By til hvad der betragtes som smertegrænsen for det visuelle miljø. - Det køretekniske anlæg er så arealkrævende, at det ikke på økonomisk rentabel vis kan flyttes til en anden lokalitet. De nuværende anlæg repræsenterer en værdi på kr. 103 mio. ekskl. moms. - Anlægget har med sit kuperede terræn en unik karakter i Danmark. Det muliggør specielle køretekniske forhold. - Anlægget har stor samfundsmæssig betydning for gennemførelsen af de udvidede krav til chaufførers køretekniske uddannelse, herunder den lovpligtige EU efteruddannelse. Senest har Tradium Ring Djursland indgået aftale med Frode Laursen A/S om uddannelse af gods chauffører. Der uddannes således i år 15 faglærte gods chauffører ud af en brutto gruppe på 17. Tiltaget er taget med baggrund i den mangel på kvalificerede gods chauffører, der er mere og mere udtalt i transport branchen. - Andre tilsvarende anlæg med sammenlignelig beliggenhed er underlagt lempelige støjkrav, hvilket kan stille Tradium Ring Djursland i en konkurrencemæssig ulige situation. - Tradium Ring Djursland har etableret et kontinuert støjovervågningssystem, som dels kan dokumentere støjbelastning på enhver given driftsdag, dels på selve driftsdagen kan bruges til på forkant at regulere driften, således at overskridelser af støjgrænserne ikke forekommer. Tradium Ring Djurslands støjvilkår styres alene på støjbelastningen (som løbende fastlægges præcist under driften) samt på åbningstiden, idet støjudsendelsen fra køretøjerne kan være meget forskellig både for køretøjstyper og for de enkelte kursushold. Ved scenarium A beregnes de i tabel angivne støjbelastninger

20 Side 19 Tabel : Beregnede støjbelastninger med ekstra støjafskærmning L r,dag L r,aften Beregningspunkt Beregnet Vejl. grænse Beregnet Vejl. grænse db(a) db(a) db(a) db(a) R_1 - AMU-Centervej 4 49,3 <=55 46,5 <=45 R_2 - Pederstrup Bygade 28 42,9 <=45 40,5 <=40 R_2.5 - Pederstrup Bygade 30 42,8 <=45 40,8 <=40 R_3 - Pederstrup Bygade 16 42,2 <=45 39,2 <=40 R_4 - Kukkebækvej 2A 45,1 <=45 42,3 <=40 R_5 - Møllebakken 10 45,6 <=45 43,3 <=40 R_6 - Pederstrup Bygade 22 48,3 <=45 45,7 <=40 R_7 - Amu-Centervej 1 44,4 <=55 40,0 <= Motorløb Den sekundære aktivitet, motorløb, er ikke omfattet af støjvilkår, men Miljøklagenævnet har i afgørelsen af 24. januar 2008 fastslået, at motorløbstræning dagen forud for løbsdagen skal være omfattet af de generelt gældende støjgrænser. Efter behandling i Landsretten har Miljøklagenævnet dog ændret deres afgørelse med følgende ordlyd (jf. MKN-skrivelse af 28. september 2010): Efter hvilke principper, disse aktiviteter i givet fald skal reguleres, må efter nævnets opfattelse bero på en samlet vurdering af støjbelastningen fra såvel motorsportsaktiviteterne som de køretekniske aktiviteter, jf. herved princippet i den i landsrettens dom refererede note til vejledningens pkt , side 40, hvorefter der ved anlæg, som indeholder andre aktiviteter end motorsport, skal fastsættes vilkår, som sikrer, at grænserne også for den samlede støjbelastning fra alle aktiviteterne på anlægget er "rimelige". I rapport nr. T (bilag 4) er der redegjort for støjbelastningen af omgivelserne ved testkørsler i forbindelse med motorløb (DTC - løb). Testkørslerne er nødvendige for at justere køretøjerne ind til banen og gøre racerkørerne bekendte med banens udfordringer. Begge dele er væsentlige for sikkerheden ved afviklingen af løbene. Endvidere foretages der ved testkørslerne tidstagning for at fastlægge startrækkefølger. Egentlig træning i motorsportsmæssig forstand forekommer ikke. Med de nuværende baneforhold beregnes for hidtil afviklede testkørsler de i tabel angivne resultater. I tabellen er også angivet den støjbelastning, som vil forekomme ved gennemførelse af de støjreducerende foranstaltninger, som der er redegjort for i afsnit Kun yderpunkterne scenarium A og D er vist (scenarium E er ikke relevant).

21 Side 20 Tabel : Beregnede støjbelastninger fra motorløbsfortræning Beregningsposition nr. Scenarium Korrektion R_1 R_2 R_2.5 R_3 R_4 R_5 R_6 R_7 Nuværende MP1: delta_l 1 [db] -51,6-23,1-24,7-22,7-24,9-25,3-18,9-32,3 MP2: delta_l 2 [db] -20,3-25,7-35,3-24,9-26,8-27,5-21,3-26,4 Støjbelastning L r [db(a)] 65,1 64,5 61,4 65,0 62,9 62,4 68,7 60,1 Scenarium A MP1: delta_l 1 [db] -51,6-28,1-27,6-31,6-29,2-27,1-34,1-32,8 MP2: delta_l 2 [db] -20,3-29,7-39,1-32,3-26,5-26,9-21,6-26,2 Støjbelastning L r [db(a)] 65,1 59,8 58,5 56,7 60,9 61,6 64,1 60,1 Scenarium D MP1: delta_l 1 [db] -51,6-30,6-29,1-34,6-33,6-29,0-32,3-32,7 MP2: delta_l 2 [db] -20,3-32,8-41,6-36,4-27,3-26,6-30,1-26,4 Støjbelastning L r [db(a)] 65,1 57,1 56,9 53,2 59,1 60,9 57,5 60,0 Vejledende støjgrænse L r <= [db(a)] Det fremgår af tabel , at støjbelastningen fra motorløbsfortræning overstiger de vejledende støjgrænser med op til 21 db under de nuværende forhold og db ved gennemførelse af scenarium A eller D. Med baggrund i ovenstående søges der om fritagelse for overholdelse af støjvilkår i forbindelse med det begrænsende antal løbsweekender (i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 "Støj fra motorsportsbaner"). Der søges med følgende begrundelse: - Den pludselige ændring af håndtering af støj fra motorløb efter mere end 50 års afholdelse af motorløb på stedet vil umuliggøre afholdelse af motorløb. - Ring Djursland har løbende forbedret lydforholdene gennem etablering af skærmning af anlægget mod de omgivende naboer. Tradium Ring Djursland agter at øge skærmningen mod Pederstrup By til hvad der betragtes som smertegrænsen for det visuelle miljø. - En motorbane af den aktuelle kvalitet er så arealkrævende, at det ikke på økonomisk rentabel vis kan flyttes til en anden lokalitet. - Gennemførelse af løb sker kun med køretøjer, som overholder DASUs og DMUs til en hver tid gældende regler for støjemission. - Der forekommer ikke motorløbstræning på anlægget kun testkørsler i forbindelse med det lille antal motorløbsweekender.

22 Side FORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL (G) Egenkontrol af støj Ring Djursland har etableret et stationært støjovervågningssystem (jf. bilag 9), som konstant overvåger støjudsendelsen fra det køretekniske anlæg på alle ugens 7 dage uanset drift eller ej. Overvågningssystemets mikrofoner er placeret således, at der primært måles støj emitteret på anlægget, men samtidigt således at støjvariationer som følge af mindre ændringer i brugen af banen begrænses. Alle måledata lagres i en database, hvorfra der efterfølgende kan udskrives døgnrapporter for enhver given dag. Overvågningssystemet er endvidere forsynet med en prognosefunktion, således at driftssituationen løbende kan reguleres, således at de gældende støjvilkår er overholdt ved referenceperiodens udløb. Systemet kan tilgås fra alle computere med tilladt tilgang til systemet (også udenfor Tradium Ring Djurslands område). Egenkontrol af tankanlæg Der foretages ugentlig pejling af brændstoftstank samt kontrol af vakuum. Endvidere pejles samletank for vaskepladsen ugentligt.

23 Side ØVRIGE OPLYSNINGER AF RELEVANS FOR VVM-SCREENINGEN Natura2000-områder Afstanden fra anlægget til det nærmeste Natura2000-område er Stubbe Sø der ligger ca. 7,5 km mod syd. Natura2000 områder påvirkes ikke. Bilag IV-arter Der foreligger ingen registreringer af bilag-iv arter ved anlægget, hverken på fugleognatur.dk eller naturdata.dk. Flagermus vurderes ud fra luftfotos at være eneste relevante artsgruppe af bilag-iv arter, da der er en træbevoksning på anlæggets nordside. Flagermus kan påvirkes af trafikdrab ved større vejanlæg. Udfra det køretekniske anlægs driftstider og det begrænsede antal køretøjer der bruges, vurderes det meget usandsynligt at flagermus påvirkes. Der er ingen indgreb i yngle eller rasteområder forbundet med anlægget. Fredede områder, beskyttede diger, beskyttelseslinier m.m. Der er ingen fredede områder eller fredede fortidsminder i umiddelbar nærhed af anlægget. Anlægget ligger ikke indenfor byggebeskyttelseslinier af nogen art. Der er registreret to beskyttede diger på selve anlægget ifølge miljøportalen, dette vurderes umiddelbart at være en fejlregistrering af det køretekniske anlægs støjvolde (se figur 11.1). Figur 11.1: Beskyttede sten- og jorddiger: Kilde: Danmarks Miljøportal.

24 Side BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Afgørelse fra miljøklagenævnet af 24. januar 2008 Bilag 2: Afgørelse fra miljøklagenævnet af 28. september 2010 Bilag 3: Oversigtsplan i 1:5000, der viser placeringen af det køretekniske anlæg samt de omkringliggende arealer og placering af nærmeste boliger Bilag 4: Placering af støjskærme Bilag 5: Rapport nr. T Støjbelastning fra motorløb Bilag 6: Situationsplan i 1:2000, der viser indretning af anlægget med øvelsesafsnit Bilag 7: Overfladeafvanding af køreteknisk anlæg Bilag 8: Oversigtskort over tankanlæg, etableret i 2001 Bilag 9: N Redegørelse for stationært målesystem Bilag 9a: N Bilag 9b: P A Bilag 10: P Beregning af støjbelastning Bilag 11 N Teknisk/økonomisk analyse af støjdæmpning

25 BILAG 1 Afgørelse fra Miljøklagenævnet af 24. januar 2008 (Fremsendes separat)

26 BILAG 2 Afgørelse fra miljøklagenævnet af 28. september 2010 (Fremsendes separat)

27 BILAG 3 Oversigtsplan i 1:5000, der viser placeringen af det køretekniske anlæg samt de omkringliggende arealer og placering af nærmeste boliger

28

29 Tradium Ring Djursland Miljøteknisk beskrivelse BILAG 4 Placering af støjskærme C:\Mydoc\ \04_Output\Fremsendt december 15\Miljøteknisk beskrivelse Tradium Ring Djursland dec 2015.docx Grontmij Carl Bro A/S

30

31 BILAG 5 Rapport nr. T støjbelastning fra Motorløb (Fremsendes separat) C:\Mydoc\ \04_Output\Fremsendt december 15\Miljøteknisk beskrivelse Tradium Ring Djursland dec 2015.docx Grontmij A/S

32 BILAG 6 Situationsplan i 1:2000, der viser indretning af anlægget med øvelsesafsnit C:\Mydoc\ \04_Output\Fremsendt december 15\Miljøteknisk beskrivelse Tradium Ring Djursland dec 2015.docx Grontmij A/S

33

34 BILAG 7 Overfladeafvanding af køreteknisk anlæg (Fremsendes separat)

35 BILAG 8 Oversigtskort over tankanlæg, etableret i 2001 (Fremsendes separat)

36 BILAG 9, 9a og 9b N Redegørelse for stationært målesystem N P A (Fremsendes separat)

37 BILAG 10 P Beregning af støjbelastning (Fremsendes separat)

38 BILAG 11 N Teknisk/økonomisk analyse af støjdæmpning (Fremsendes separat)

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97 Teknisk notat Sweco Danmark A/S Dusager Aarhus N Danmark T F CVR-nr Tradium Djursland 2015 Teknisk-økonomisk analyse 4. december 2015 Vores reference: Udarbejdet Kontrolleret : Jørgen Heiden : PHE Vedlagt : Bilag A-D, Tegning 1-8 Kopi til : - 1 INDLEDNING I forbindelse med Miljøklagenævnets afgørelse af 24. januar 2008 er områdetypen for Pederstrup By ændret til en mere støjfølsom områdetype. Dette medfører en markant ændring af de vejledende støjgrænser for området og dermed de støjvilkår, som Tradium Ring Djursland hidtil har været underlagt. Med de nuværende driftsrammer kan støjbelastningen fra de køretekniske øvelser ikke overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser (jf. Acousticas rapport nr. P af 6. december 2011). Nærværende notat indeholder vurderinger af forskellige muligheder for reduktion af støjbelastningen af omgivelserne. 2 FORUDSÆTNINGER Den tekniske/økonomiske analyse er udarbejdet på baggrund af følgende: - Grontmij A/S, Acousticas rapport nr. P af 6. december 2011, som omhandler en beregning af støjbelastningen af det eksterne miljø med de nuværende drifts- og afskærmningsforhold. Der henvises generelt til denne rapport for beskrivelse af anlægget og dets drift. - Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 "Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder" D M E N Version:

98 Side 2 - Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder", som anvendes ved supplerende beregninger af støjreducerende foranstaltninger. - Grontmij A/S erfaringsværdier for omkostningerne til etablering af de foreslåede støjreducerende foranstaltninger. Der er tale om overslag ekskl. moms. Omkostningerne må forventes at kunne variere en del i praksis, da de foreslåede foranstaltninger er meget afhængige af leveringssituationen på etableringstidspunktet. Det gælder især ved etablering af jordvolde. - Støjdata fra Tradium Ring Djurslands stationære støjovervågningssystem. Systemet fastlægger med relativ stor nøjagtig støjbelastningen af naboområderne. 3 NUVÆRENDE STØJBELASTNING I henhold til Acousticas rapport nr. P er den nuværende støjbelastning af omgivelserne op til de resultater, som er anført i tabel 1. L r,dag L r,aften Beregningspunkt Beregnet Vejl. grænse Beregnet Vejl. grænse db(a) db(a) db(a) db(a) R_1 - AMU-Centervej 4 49,3 <=55 46,5 <=45 R_2 - Pederstrup Bygade 28 48,3 <=45 46,5 <=40 R_2.5 - Pederstrup Bygade 30 46,2 <=45 44,8 <=40 R_3 - Pederstrup Bygade 16 49,2 <=45 47,3 <=40 R_4 - Kukkebækvej 2A 46,9 <=45 44,9 <=40 R_5 - Møllebakken 10 46,4 <=45 44,4 <=40 R_6 - Pederstrup Bygade 22 52,7 <=45 51,0 <=40 R_7 - Amu-Centervej 1 44,4 <=55 40,2 <=45 Note: Resultater i fed skrift er over den vejledende støjgrænse Tabel 1 Nuværende støjbelastning Den i tabel 1 anførte støjbelastning er beregnet for den normalt forekommende maksimale drift af det køretekniske anlæg bestående følgende: Hverdage kl Lørdage kl Hverdage kl Lørdage kl busser 10 busser Driften fordeles med maksimalt 6 køretøjer på hver af de 4 køretekniske afsnit, som banearealet er opdelt i. I aftenperioden (efter kl. 18 på hverdag og kl. 14 på lørdage) bruges normalt kun 2 baneafsnit ad gangen. c:\mydoc\ \04_output\n docx Version: Sweco Danmark A/S

99 Side 3 4 TRADIUM RING DJURSLANDS ØKONOMI Driften af det køretekniske anlæg ved Tradium Ring Djursland er regnskabsmæssig en del af Tradium i Randers. Nedenstående er således et vurderet uddrag af dette regnskab. Tradium - Ring Djursland Regnskab 2014 Budget 2015 Indtægter Lønninger Omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 0 0 RESULTAT Regnskabet for 2014 indeholder i mindre omfang nogle aktiviteter, som er gennemført i Randers. Det køretekniske anlæg drives delvist på udlejningsbasis til en fast dagsleje. F.eks. benyttes anlægget ca. 10 gange årligt af Politiets Motorcykel Patruljer, hvor der sædvanligt stiller 24 kørere. Dette antal giver en acceptabel deltagerafgift på ca kr./deltager. Denne type drift er i konkurrence med øvrige køretekniske anlæg, så deltageromkostningen har stor betydning. Det økonomiske grundlag for driften af Tradium Ring Djurslands øvrige kurser vil ikke være til stede uden, at det køretekniske anlæg kan driftes i acceptabelt omfang. Værdien af anlægget på AMU Centervej er vurderet til kr. 103 mio. ekskl. moms (jf. bilag A). Det har med sin topografi og tekniske anlæg en unik karakter, som er væsentligt for mange af banens kunder herunder til politiets køreundervisning (jf. bilag B). c:\mydoc\ \04_output\n docx Version: Sweco Danmark A/S

Tradium Ring Djursland

Tradium Ring Djursland Tradium Ring Djursland Miljøteknisk beskrivelse ved ansøgning om miljøgodkendelse Udgivelsesdato : 3. december 2015 Projekt : 35.6141.08 Udarbejdet: : Erik Christiansen/Jørgen Heiden Kontrolleret : Jørgen

Læs mere

Tradium Transportuddannelsescenter Djursland

Tradium Transportuddannelsescenter Djursland Tradium Transportuddannelsescenter Djursland Miljøteknisk beskrivelse ved ansøgning om miljøgodkendelse Udgivelsesdato : 04. Januar 2012 Projekt : 35.6141.07 Udarbejdet: : Erik Christiansen Kontrolleret

Læs mere

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb TEKNISK RAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Rapport nr.: T6.006.11 Århus den 6. december 2011 Sag: 35.6141.07 Side 1 af 11 sider inkl. 1 bilag

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 28. september 2010 J.nr. MKN-100-00726 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Revurdering og tillæg til miljøgodkendelse Afgørelse om ingen VVM pligt

Revurdering og tillæg til miljøgodkendelse Afgørelse om ingen VVM pligt Revurdering og tillæg til miljøgodkendelse Afgørelse om ingen VVM pligt Tradium Ring Djursland Juni 2016 Afgørelse om revurdering og tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om ingen VVM-pligt jf. kap.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen Eriksborgvej 86 8600 Silkeborg Att.: Poul Erik Jensen pejauto@gmail.com 12. oktober 2016 Miljøtilsyn hos Poul EJ Biler v/poul Erik Jensen, Eriksborgvej 86, 8600 Silkeborg

Læs mere

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane 1. Amtets afgørelse Viborg Amt meddeler herved på vilkår godkendelse af Fårup Motocrossbane på matr. nr. 2 l Fårup By, Vindum på adressen Bjerrevej 92 B, 8850 Bjerringbro.

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 74888313 P-nummer 1002443167 Virksomhed Be-Ni Auto Adresse Brendstrupvej 46 Postnummer og

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12.01.2016 CVR-nummer 62774010 P-nummer 1002159168 e-doc journal nr. 13/020711 (TS) Virksomhed Richard Thomsen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.03.2016 CVR-nummer 27507395 P-nummer 1002956532 Virksomhed Ødum Smede & Maskinfabrik A/S Adresse Sønderskovvej

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 Journal nr. 13/029001 CVR-nummer 49292716 Virksomhed Adresse e-mail Den Lille Maskinstation

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 CVR-nummer 18429101 P-nummer e-doc journal nr. 13/039157 Virksomhed Arriva - garageanlæg Adresse

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-2656

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Miljøsagsnr. MIL-2656 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 8. december 2015 CVR-nummer 77 47 46 17 P-nummer 1002521551 e-doc journal nr. 13/030212 Miljøsagsnr. MIL-2656

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.10.2015 CVR-nummer 50809617 P-nummer 1003095933 Virksomhed Frits Halvorsen A/S Adresse Jens Olsens Vej 21 Postnummer

Læs mere

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER (I henhold til bek. nr. 699 af 24/06 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) Dato for anmeldelse / tilsyn: Sag.nr.:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17. november CVR-nummer 30811356 P-nummer 1013564228 e-doc journal nr. 15/013916 Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.05.2016 CVR-nummer 35974784 P-nummer 1019668025 Virksomhed AROS Speedshop, alt i motorcykler Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15. september 2016 CVR-nummer 55 13 30 18 edoc TS-journal nr. edoc GS-journal nr. 13/020988 (Miljøsagsnr.: 2968

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 26.05.2016 CVR-nummer 36917334 P-nummer 1020470263 Virksomhed Skorstensgaard Adresse Jens Juuls Vej 11 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.03.2016 CVR-nummer 88747518 P-nummer 1002801761 Virksomhed Mazda & Suzuki v/kaj Hansen Adresse Tinghøjvej 92

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.09.2015 CVR-nummer 27565174 P-nummer 1002367437 e-doc journal nr. 13/027588 Virksomhed Thomas Svendsen Autoreparation

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Autonord v/mohammad Reza Sakhizada. Bildoktor666@hotmail. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 25.08.2015 CVR-nummer 28152000 P-nummer 1016230843 Virksomhed Autonord v/mohammad Reza Sakhizada Adresse Randersvej

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Rasi Maskinfabrik v/lars Jacobsen Snedkergårdsvej 24 9300 Sæby Att.: Lars Jacobsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej Sæby Att.: Martin Thomsen. Sendt via:

M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej Sæby Att.: Martin Thomsen. Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn M.T. Auto v/ Martin Thomsen Karupvej 108 9300 Sæby Att.: Martin Thomsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: AMU-Center Djursland Godkendelsen omfatter: Trafiksikkerhedskurser til afholdelse på AMU-Center Djurslands køretekniske anlæg den 9/6, 16/6, den 6/10 og 27/10 2002 Dato:

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.02.2016 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1020750223 e-doc journal nr. 13/020838 Virksomhed Harlev Halmværk Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 27.08.2015 CVR-nummer 21679992 P-nummer 1019299283 Virksomhed Adresse Postnummer og by Ivan Auto Møgelgårdsvej

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Motorsportsbaner På Sindshvile, Kongevejen 425L, Kvistgård

Motorsportsbaner På Sindshvile, Kongevejen 425L, Kvistgård Motorsportsbaner På Sindshvile, Kongevejen 425L, Kvistgård Til Helsingør Kommunes Ungdomsskole og Kronborg Karting Club Revideret og samlet miljøgodkendelse April 2015 Virksomhedens navn: Helsingør Kommunens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12. oktober 2016, kl. 14.30 Sagsnr. 13/029201 CVR-nummer 26097754 P.nr. 1002376149 Virksomhed Adresse Bagers Tømrer-

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Acoustica. Tradium Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling ekstern støj. Beregning af støjbelastning

PRØVNINGSRAPPORT. Acoustica. Tradium Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling ekstern støj. Beregning af støjbelastning PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tradium Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling ekstern støj. Rapport nr.:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.03.2016 CVR-nummer 19739031 P-nummer 1003959808 Virksomhed Mejlby Autoværksted V/Søren Eriksen Adresse Mejlbyvej

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

13.1 Anvendelsesområde

13.1 Anvendelsesområde Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Aarestrup, den 29. december 2015 Vedr.: Ansøgning om miljøgodkendelse til etablering og drift af go-kartbane i Nysum Motorsport Nordjylland ansøger hermed om miljøgodkendelse

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

(H. Olsen) - CVR nr P nr

(H. Olsen) - CVR nr P nr Dan-Balt Tank Lager Østre Havnevej 49 6200 Aabenraa Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 26-04-2016 Sagsnr.: 15/31495 Dok.løbenr.: 301244/15 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767044

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.09.2015 CVR-nummer 10118247 P-nummer 1000020940 Virksomhed Schous Auto Adresse Holme Ringvej 139 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsid 16/42611 Kontaktperson Helle Kløcher 1. OPLYSNINGER Virksomhed Pindstrup Autoværksted (Pindstrup Auto og Båd Reparationsværksted v/henning

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Oplysninger i forbindelse med ansøgning om etablering af ny gokartbane

Oplysninger i forbindelse med ansøgning om etablering af ny gokartbane Oplysninger i forbindelse med ansøgning om etablering af ny gokartbane i henhold til bekendtgørelse om standardvilkår, kapitel 13, H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.03.2016 CVR-nummer 18300702 P-nummer 1007860443 Virksomhed Juel Auto Adresse Græsvangen 12 Postnummer og by

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn.

Bangsbo Auto Gærumvej Frederikshavn. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Bangsbo Auto Gærumvej 85 9900 Frederikshavn Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 E-mail: esben@bangsbo-auto.dk

Læs mere

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført.

Anmeldelsen skal være forvaltningen i hænde senest 4 uger før etableringen, udvidelsen eller ændringen påtænkes gennemført. Side 1 af 5 Sendes til Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Anmeldelse af autoværksted (Jf. Bekendtgørelseom miljøkraviforbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.08.2015 CVR-nummer 32876498 P-nummer 1016068310 Virksomhed Adresse Bovbjerg Autoteknik v/nick Bovbjerg Engtoften

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.12.2015 CVR-nummer 27757979 P-nummer 1002100405 Virksomhed BG Service center Adresse Jens Juuls Vej 28 Postnummer

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Det køretekniske anlæg "Ring Djursland", herunder. Godkendt:... Udvalgsformand Natur- og Miljøchef

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Det køretekniske anlæg Ring Djursland, herunder. Godkendt:... Udvalgsformand Natur- og Miljøchef MILJØGODKENDELSE For AMU-Center Djursland Godkendelsen omfatter: Det køretekniske anlæg "Ring Djursland", herunder S Udvidelse af driftstid S Fem motorløb årligt S Specialarrangementer S Tankanlæg S Autoværksted

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 5. oktober 2015 CVR-nummer 44883112 P-nummer 1001859876 e-doc journal nr. 13/026874 Virksomhed Via Biler A/S Adresse

Læs mere

A-10 Auto Energivej Sæby Att.: Jan Hugo Larsen. Sendt via:

A-10 Auto Energivej Sæby Att.: Jan Hugo Larsen. Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A-10 Auto Energivej 17 9300 Sæby Att.: Jan Hugo Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via:

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.09.2015 CVR-nummer 26053595 P-nummer 1019254638 Virksomhed Ketner A/S Adresse Jens Juuls Vej 6 Postnummer og

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 16.08.2016 CVR-nummer 32274943 P-nummer 1015357513 Virksomhed Tilst Bilcenter ApS Adresse Græsvangen 10 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.12.2015 CVR-nummer 14773908 P-nummer 1012405533 Virksomhed TDC Adresse Sletvej 30 Postnummer og by 8310 Tranbjerg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/031800 CVR-nummer 25926196 Virksomhed Adresse Samsø Grønt A/S Industrivej 10, 8305 Samsø

Læs mere