ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns"

Transkript

1 ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Forår 2012

2 ParkinsonPosten Forår 2012 Redaktion Frank Ward tlf / mail: Signe Hemmingsen tlf / mail: Indhold Invitation til generalforsamling... 3 Beretning for Sjællands Østkreds Klub Roskilde... 8 Patientgruppen... 8 Cafeen i Roskilde... 8 ParkinsonPosten udkommer 4 gange årligt (vinter, forår, sommer og efterår) og sendes til alle medlemmer af Sjællands Østkreds. Produktion: Fila Offset ApS, epost: laoffset.dk Forside Forside: Foto Signe Hemmingsen Cafeen i Tune-Greve... 9 Cafeen i Køge... 9 Møde for Pårørende... 9 Kalender Foråret Annonce fra SvaneApoteket Parkinson Unity Walk Ferietur til Sønderjylland International Parkinsondag Annonce fra Fysiocenter Støden Stavgangstur til Zoologisk Have Forvarsel: Stavgangstur til Hedeland 17 Udgives af Bestyrelse og kontakter Fra stavgangsturen til Heerup museet 20 Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds Indlæg fra læserne modtages med stor glæde - gerne sendt til redaktionen ved brug af e-post. Deadline for indlæg til sommernummeret er 1. juni Side 2

3 Forår 2012 ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening, Sjælland Østkreds Indkaldelse til generalforsamlingen, torsdag den 12. april 2012, kl. 18, Biblioteket i Ølby Dagsorden. 1. Valg af dirigent, 2. Valg af referent 3. Kredsformandens beretning. 4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for kredsen 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lis Hansen ønsker ikke genvalg Frank Ward genopstiller Clara Jensen genopstiller. Valg af suppleanter vælges hvert år for 1 år Britta Hermansen genopstiller Ingrid Andersen, Gershøj, ved ikke om hun magter at genopstille. Bestyrelsen mangler kandidater til en bestyrelsespost og også gerne til en suppleantpost her har du chancen for at være med hvor det sker! 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftligt til kredsformanden senest 8 dage før generalforsamlingen. PS. Det vil være rigtig dejligt at få melding fra nogen, der kunne tænke sig at komme med i bestyrelsen, vi holder bestyrelsesmøde 7-8 gange årligt og har fordelt arbejdsopgaverne mellem os, så det er til at overkomme. Efter den ordinære kredsgeneralforsamling afholdes Valg til klubledelse for Roskilde-klubben og café Greve/Tune og Køge, for de medlemmer der er bosiddende i hh. Roskilde, Greve og Køge. Foreningen inviterer til spisning efter Generalforsamlingen. Af hensyn til traktementet er det nødvendigt med tilmelding som skal ske senest 4 april til: Lis Hansen, tlf / eller til Ingrid på tlf / Ingrid, kredsformand

4 ParkinsonPosten Forår 2012 Beretning for Sjællands Østkreds for Atter et år er gået og det er tid til at berette om foreningens virke siden sidste generalforsamling. Allerførst skal der lyde en stor tak til alle, fordi hver af jer er med til at vi har en god kreds med mange aktive og mange aktiviteter. Tak til alle jer der deltager og alle jer der giver en hånd med for at få foreningen til at virke, det er det der gør at vi har en forening. I årets løb har vi haft 4 temamøder. Som noget nyt har vi haft en musikpædagog og en musiker/ teaterinstruktør, Birte og Jacob, til at give os gode oplevelser med sang og musik. Vi fik gang i stemmerne og sang flerstemmigt efter nogle dejlige sange, humøret var højt efter en tur med stemmerne i de høje skalaer! 2 gange i årets løb har de været der. Vi har haft foreningens fysioterapeut, Finn Egebjerg Nielsen, til at fortælle om fysioterapi for Parkinson patienter og også her fik vi os rørt lidt - ikke stemmerne, men lemmerne! Her til marts kommer overlæge og neurolog Karsten Ellemann og fortæller om nonmotoriske problemer ved Parkinsons sygdom, det forventer vi som sædvanlig vil blive en god aften. Ingrid Dybvad Andersen Formand for Sjællands Østkreds Antallet af deltagere svinger mellem 30 til 50 mennesker hver gang. De 2 gange vi har haft sang og musik på programmet er vi startet kl , det har tilsyneladende ikke betydet at nogle var forhindret i at komme. Vi hygger os altid med mad og kaffe og deltagerprisen er 35 kr. Vores kredsblad udkommer 4 gange om året, og vi betragter det som en vigtig opgave for redaktionen og bestyrelsen, da det er med til at binde os sammen som forening, og vi kommer ud til alle medlemmer. Redaktionen lægger et stort arbejde i at få kredsbladet gjort til et godt blad, der indbyder til læsning. Vi vil gerne appellere til jer alle om at komme med små indlæg til bladet, gerne om hvordan I klarer jer i hverdagen, eller nogle oplevelser I har lyst at dele med os alle. Det er med til at gøre bladet levende. Vi vil fortsat gerne have et par reklamer mere i bladet, da det giver lidet penge i kassen. Fortsættes side 5 Side 4

5 Forår 2012 Fortsat fra side 4 Vi har haft 7 stavgangsture i løbet af året. Turen går forskellige steder hen, der er både lidt kulturelt, lidt for ganen og så lidt motion på programmet på disse ture. Det er altid muligt at tilpasse motionen til den enkeltes formåen. Turene er gået til Karlstrup Kalkgrav, og her var vi inviteret til kaffe og kage hos Tove og Erik, det var en rigtig dejlig eftermiddag. I juli var vi i Hedeland og havde medbragt mad med, bagefter var vi hos Else og Arne til kaffe og kage, en minderig dag, hvor nogle af os var sammen med Else for sidste gang. I september gik stavgangsturen til Hyrdehøj. Vi gik en dejlig tur i den nye skov og sluttede af med et ostebord, øl, kage og kaffe hos Clara og Kjeld. I Dyrehaven kørte vi i hestevogn til Peter Liebs hus, så gåturen var overkommelig! Det samme kan man sige om turen til Heerup Museum i Rødovre, men det var en fin lille udstilling og en dejlig film om Heerup og hans liv. Som I kan læse er det ikke en forudsætning at man skal gå hverken langt eller med stave, oplevelsen er lige så meget social og lidt kulturelt. Vi kører i egen bil til samlingsstedet, har du ikke mulighed for det, ParkinsonPosten så prøv at få kørelejlighed med en, der bor tæt på dig. Deltagerantallet er mellem 10 og 20. Der er plads til flere, så lad dig lokke med fremover! Vores pårørendegruppe holder møder hver anden måned, her deltager personer. Pårørendemøderne er for hele kredsen, møderne har i år været afholdt i Borup, da frivilligcentret er under ombygning, så vi har haft lokaleproblemer. Det er en åben gruppe og der er kommet en del nye medlemmer i løbet af året. Vores årlige julefest var rigtig god, igen I år holdt vi den i Tune medborgerhus, vi var ca. 50 og vi sang, spillede og hyggede os med masser af god julemad og ris-á-la-mande med mange små mandelgaver og lotteri med masser af præmier. Godteposer til alle. Der var en rigtig god stemning, og vupti så var den eftermiddag gået. Klub Køge havde arrangeret en sommerudflugt til Orø. Vi havde lejet en bus og kørte rundt på øens små veje, nogle steder måtte vi bakke tilbage. Fik frokost i forsamlingshuset derovre, en dejlig dag for de ca. 25 mennesker, der var med. Fortsættes side 6 Side 5

6 ParkinsonPosten Forår 2012 Parkinsonskolen er et nyt tiltag, der dækker regionen og som er et tilbud om en kursusrække med fagligt indhold om sygdommen. Det foregår i Ringsted og er i samarbejde med en aftenskole. Det er Ulla Buhl, foreningens Parkinson sygeplejerske, der har tilrettelagt kursets faglige indhold. Den årlige markering af Parkinsondagen havde vi en stand på Stændertorvet i Roskilde med forskelligt oplysende materiale om Parkinsons sygdom, samt bød folk på en kop kaffe og hjemmebagt kage. Vi havde musikere til at spille og Roskildes senere borgmester, Joy Mogensen, til at byde velkommen alt sammen for at tiltrække opmærksomhed og vi fik da også 3 nye medlemmer den dag.. Vi har været repræsenteret med en stand på i Køge i Kulturelt Samråds årlige arrangement og på Sundhedsdagen i Roskilde, også en gang om året. Vores caféer har vi i Køge, Greve og Roskilde Klub Køge holder café hver den sidste fredag i måneden fra 14 til 16, undtagen i sommermånederne. Der kommer op til 10 stykker hver gang. Man hygger sig med socialt samvær, sang og snak. Der er også julefrokost og påskefrokost med deltagere. Igen i år har der været en tur til Solgårdshaven. Klub Køge har besluttet at nedlægge sig som klub, men fortsætter sine aktiviteter som Café-Køge hver den sidste fredag i måneden, så for medlemmerne vil alt være som det hidtil har været. Greve/Tune Café holder nu møde om torsdagen kl Det er ca. hver 6. torsdag. Også her er der sang, snak og hyggeligt samvær. Der var bankospil til julefrokosten, det var populært! Et af vores medlemmer forslog at vi bar navneskilte, og lavede nogle, dem bruger vi nu hver gang, det er en rigtig god idé. Stor tak til Sven-Åge for det. Tak til alle, der giver en hånd med i caféen og bager kage en gang imellem Klub Roskilde holder møde hver måned undtagen sommermånederne. Hver 2. kun for patientgruppen, hver 2. måned for alle. I patientgruppen får vi udover samværet en snak om sygdommen og udviklingen af den. Vi er ikke læger eller neurologer, men vi kender sygdommen på egen krop, og det kan være en god støtte for Side 6

7 Forår 2012 hinanden, måske især for dem der ikke har haft sygdommen så længe. I Caféen synger vi hver gang og indimellem også musik.. Øvrig foreningsaktivitet: Kredsformanden er født medlem af hovedbestyrelsen, der har været afholdt 2 møder i år. PARTTER projektet, som Roskilde sygehus afholder for nydiagnostiserede Parkinsonpatienter og deres/ægtefælle/samlever har været afholdt 1 gang i løbet af året og der har været et fast indslag om foreningen af formanden. Desværre har sygehuset pt. ikke penge og undervisningslokaler til at gennemføre flere forløb. Flere har efterspurgt dette. Formanden har været ude at undervise plejepersonale i Parkinsons sygdom. Der er mange medlemmer, der henvender sig telefonisk til en lille snak eller mailer. Det er dejligt at medlemmer henvender sig, når der noget der skal snakkes om eller spørgsmål eller ønsker til foreningsarbejdet og I er altid velkomne til at ringe eller maile. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og indsatsen ParkinsonPosten for at få tingene til at fungere, det har været en stor indsats for mange af jer, der som nye bestyrelsesmedlemmer har skullet sætte jer ind i mange ting. Vi har et godt samarbejde i bestyrelsen og alle er indstillet på at gøre en indsats, der er en rigtig god stemning og ånd i bestyrelsen. Ikke desto mindre har Lis Hansen besluttet at hendes store indsats gennem mange år nu skal slutte som bestyrelsesmedlem. Vi vil komme til at savne hende, og jeg vil allerede her i den skriftlige beretning takke hende mange gange for hendes store indsats gennem årene for Parkinsonforeningen. Til slut vil jeg takke alle medlemmer for en god og aktiv forening og tak for jeres deltagelse, det er det, der gør foreningen levende. Ingrid Side 7

8 ParkinsonPosten Forår 2012 Patientgruppen i Klub Roskilde holder møde Onsdag den 11. april på Sct. Jørgens Skole, Sønderlundsvej 58, kl Tilmelding er nødvendig og kan ske til TONNI, tlf. nr P.S. Det er desværre blevet nødvendigt, da der på de sidste møder kun er kommet 2 5 personer. Den lave tilslutning er muligvis fordi lokalet ikke er det bedste, det kan være svært at finde og parkeringsforholdene er ikke gode. Vi håber snart vi kan komme tilbage til Frivilligcentret på Frederiksborgvej, men ved stadig ikke hvornår. Hilsen Tonni Cafeen i Roskilde, onsdag den 9. maj kl Da vi endnu ikke ved om lokalerne på Sct Maria bliver klar, har vi besluttet, at vi den dag bruger fælleslokalet i seniorhuset på Munksøgård i Trekroner. Her er der et stort godt lokale, borde og stole til os alle og et dejligt køkken. Der er parkeringspladser idet man kører ind til Munksøgård, og en mindre gåtur til fælleshuset. Bus 201A holder små 10 minutters gang fra seniorhuset. Bussen kører hvert kvarter. Fra Svogerslev til Trekroner. Og man kan tage den fra Stændertorvet eller fra busholdepladsen ved Roskilde station. Tilmelding til Signe på mobil Vi håber på god tilslutning. Har nogen problemer med gåturen må I ringe til Signe Hilsen Signe Side 8

9 Forår 2012 ParkinsonPosten Nu hvor foråret er kommet fortsætter vi med at holde cafeeftermiddage i Tune Borgerhus, Lundegårdshegnet 15, Tune kl Det er torsdage den 19. april og torsdag den 24. maj. Der er tidligere oplyst at vi skulle have cafe d. 31. maj. Denne dag er ændret til 24. maj, fordi den dag falder sammen med rejsen til Jylland. Vi synes at I skal have mulighed for at deltage begge steder. Karen har lovet at bage til vores cafe i april. En stor tak til Karen. Efter sommeren starter vi op igen torsdag den 6. september. Hav det godt til vi ses igen. Hilsen fra Søren og Karin Møder for pårørende Møder for pårørende er for alle pårørende i kredsen. Det næste møde for pårørende bliver den 10. maj kl Mødet vil også denne gang blive afholdt i Borup Aktivitetscenter, Møllevej 11, Borup, det skyldes at lokalerne i Frivilligscenteret Sct. Maria i Roskilde stadig er under reparation pga. af svamp. Vi håber de snart bliver genåbnet, så vi igen kan holde møderne på skift i Roskilde og Borup. Giv besked hvis du kommer til Clara Jensen, tlf eller mail Klub Køge Adresse: Æblekøkkenet, Plejehjemmet Møllebo, Nørre Boulevard 101, Køge Vi mødes kl og hygger os i et par timer med kaffe og lidt snak. Næste møde finder sted fredag den 27. april og det næste igen fredag den 25. maj. Så holder vi sommerferie i juni og juli måned Bestyrelsen i Klub Køge, Inge Bente Side 9

10 ParkinsonPosten Forår 2012 International Parkinsondag Landstingssalend onsdag 11. ap Patientgruppen Roskilde onsdag 11. ap Generalforsamlingen Ølby Biblioteket torsdag den 1 Café i Tune-Greve Tune Borgerhus torsdag den 1 Stavgangstur Zoologisk Have søndag den 2 Café i Tune-Greve Tune Borgerhus torsdag den 2 Klub Køge Møllebo fredag den 2 Cafeen i Roskilde Munksøgårds seniorhus onsdag den 9 Pårørendemøde Borup Aktivitetscenter torsdag den 1 Klub Køge Møllebo fredag den 2 Ferietur til Sønderjylland den m Stavgangstur Hedeland søndag den 8 Side 10

11 Forår 2012 ril 2012 kl side 15 ril kl side 8 2. april kl side 3 9. april kl side 9 2. april. kl. 11 side 17 4 april kl side 9. april kl side 9. maj kl side 8 0. maj kl side 9. maj kl side 8 aj side 14 juli kl side 17 ParkinsonPosten K A L E N D E R F O R Å R 2012 Side 11

12 ParkinsonPosten Forår 2012 Roskilde Svane Apotek Skomagergade 12, 4000 Roskilde Tlf Side 12

13 Forår 2012 ParkinsonPosten Parkinson Unity Walk 12. maj 2012 Ideen kommer fra den amerikanske begivenhed Parkinson s Unity Walk, som blev skabt i 1994 af patienter, pårørende, støttegrupper og venner, som enten havde Parkinsons sygdom eller på anden måde havde en relation til sygdommen. Konkret går det ud på, at man går en tur for Parkinson-sagen, skaber opmærksomhed og det er hensigten på sigt, at skaffe økonomisk støtte til forskning og rehabilitering. I løbet af de 16 år begivenheden har fundet sted, er Parkinson s Unity Walk, eller PUW, som den også kaldes, vokset fra 200 deltagere til over deltagere i Ligeledes er de rejste midler steget fra $ i 1994 til $ i Tre Parkinsonramte fra Danmark (Hanne Agersnap, Camilla Testmann og Heino Jespersen) deltog i PUW i New York den 16. april Deltagelsen var bl.a. for at opleve atmosfæren, men specielt for at få konkrete erfaringer og lære om tilrettelæggelsen af en sådan begivenhed. Der blev skabt kontakt med arrangørerne og gennemført et møde med henholdsvis event manager Helaine Isaacs og medlem af bestyrelsen for PUW, Ken Aidekman, som begge har stor erfaring som de øste af. Parkinson Unity Walk Copenhagen bør være en social begivenhed med vægt på solidaritet, networking og fællesskab. Men gør det enkelt, sagde Ken Aidekman. Københavns Parkinsons Unity Walk starter på Rådhuspladsen i København, hvor der vil være en markering med en kort tale af protektor for foreningen, Grevinde Alexandra. Deltagerne, ledet af protektor, vil gå 4 km fra Rådhuspladsen i København til målet i FælledparkenI Fælledparken vil der være forskellige former for underholdning. Der vil være boder med forskellige relevante oplysninger og aktiviteter, herunder musik. Vi ses den 12. maj 2012 og følg med i info på vores hjemmeside. Læs mere om Walken i Parkinson nyt marts 2012 samt hvor du også kan tilmelder dig til Walken. Deltagerne skal selv transportere sig til København men vi er nogle der rejser med HT. Vi mødes på perron 4/5 på Roskilde Station klar til afgang kl Storstrømskreds mødes på Køge Station klar til afgang kl Walken starter kl på Rådhuspladsen. Side 13

14 ParkinsonPosten Forår 2012 Ferietur til Sønderjylland Som tidligere omtalt har vi arrangeret en ferietur til det skønne Sønderjylland. Turen går til Rudbøl Kro, hvor vi har 2 overnatninger i dagene 29, 30 og 31. maj. Med ankomst tirsdag den 29. om eftermiddagen, i prisen er inkluderet 2 x middage, 2 x morgenmad. Afrejse torsdag d. 31. maj efter morgenmaden. Prisen for hele arrangementet er 1098 kr., der er mulighed for at bestille enkeltværelse mod en merbetaling på 399 kr. Kaffe og kage kan købes ved ankomsten for yderligere 50 kr. Der er arrangeret en guidet udflugt med handicapvenlig bus om onsdagen. Her skal vi bl.a. se Højer Sluse, Vadehavet, Møgeltønder og mange andre skønne områder i det barske marskland. Der er handicapvenlige værelser på kroen, hvis dette ønskes skal vi have meddelelse om det, så det kan bestilles i forvejen. Der har været forespørgsel om mulighed for samkørsel, hvis der er nogen der har mulighed for at have nogen med i bilen eller har behov for kørelejlighed er i velkommen til at kontakte os. Hvis du er interesseret eller har spørgsmål så ring til Clara tlf.: eller Lilla tlf.: / Prisen er for hele arrangementet kun 1098 kr. pr. person, der er mulighed for at bestille enkeltværelse mod en merbetaling på 399 kr. Du tilmelder dig ved at indbetale beløbet til bankkonto Mærk det med dit Navn. Sidste frist for tilmelding er 12.april Tilmeldingen er bindende Side 14

15 Forår 2012 Parkinsonforeningen sætter fokus på pårørendes vilkår og patientsikkerhed. Den 11. april er det International Parkinsondag, hvilket markeres i lande over hele verden. I 2012 vil Parkinsonforeningen bruge dagen til at udbrede kendskabet til Parkinsons sygdom. Derfor sætter vi fokus på to vigtige emner; pårørendes vilkår og rettigheder samt patientsikkerhed. Dagen vil byde på oplæg og debat med personer fra den politiske verden, eksperter, fagpersoner og personer, med særligt kendskab til livet med Parkinsons sygdom. Når en person rammes af en kronisk sygdom som Parkinsons ParkinsonPosten International Parkinsondag den 11. april i Landstingssalen kl sygdom, rammes hele familien. De pårørende yder et stort dagligt arbejde med at hjælpe de sygdomsramte og uden de pårørendes indsats ville sundhedsvæsnet blive overbelastet. Der er et stort behov for, at de pårørende får den nødvendige støtte og vejledning. Pårørendes vilkår er en af Parkinsonforeningens politiske målsætninger og der vil være deltagelse af relevante oplægsholdere. Se hele programmet i Parkinson Nyt nr. 1 marts i år. Sjællands Østkreds har valgt i år af holde Parkinsondagen i København Side 15

16 ParkinsonPosten Forår 2012 Annonce Side 16

17 Forår 2012 Stavgangsture Stavgangstur til Zoologisk Have den 22. april. Turen har været annonceret i sidste blad, men nu gentager vi tilbuddet og håber så at rigtig mange har lyst til at deltage. Vi mødes foran hovedindgangen til Zoo på Roskildevejen kl. 11. Indgangen koster 140 kr. for voksne, bliver vi flere end 15 personer kan v i få 10 % i rabat. Vi regner med at finde et egnet sted, hvor vi kan spise vores medbragte mad, når vi bliver sultne. Vi tager også selv kaffe og andre drikkevarer med. Vi kan sagtens komme til at hvile os og strække ben, for der er mange bænke rundt omkring i haven. Hvordan vi laver ruten eller flere forskellige ruter, hvis nogen kun ønsker at gå en meget lille tur og andre længere, det sludrer vi ParkinsonPosten om, når vi kommer ind i haven. Tag meget gerne et fotoapparat med, der vil altid være brug for nogle billeder af både dyrene og os selv. Vel mødt, vi glæder os til turen. Ring besked til Clara eller Signe Forvarsel: Stavgangstur til Hedeland den 8. juli. Det er ved at blive en tradition efterhånden, fordi vi har 2 erfarne turguider, der kender Hedeland rigtig godt, og ydermere har vi et gæstfrit medlem, Arne, som lægger hus og have til, og serverer kaffe og kage, når turen er slut. Husk at traktementet koster 20 kr. pr. person. Vi mødes som sædvanlig ved Veteranbanen kl , når vi har købt vores billetter. Hvor langt vi kører denne gang planlægger Britta og Gunnar på forhånd. Vi tager madpakker med samt drikkelse. Annonceringen af turen vil blive gentaget i bladet i juli. Bedste hilsener Clara og Signe. Side 17

18 ParkinsonPosten Forår 2012 Bestyrelsen Kredsformand Ingrid Dybvad Andersen Næstformand Kurt Brovil Smedegårdsparken Roskilde epost: Hovedgaden 54B 4140 Borup epost: Kasserer Lilla Svendsen Sekretær Clara Jensen Redaktør Frank Ward Best. medlem Lis Hansen Best. medlem Tonni Nielsen Stærevænget Havdrup epost: Helligkorsvej Roskilde epost: Galpestykket Roskilde epost: Møllevang Borup / epost: Smedegårdsparken Roskilde epost: Side 18

19 Forår 2012 Suppleant til Bestyrelsen ParkinsonPosten Britta Hermansen Eget Bo 53, st. th Roskilde epost: Ingrid Andersen Strandbakken Kirke Hyllinge epost: Kontaktpersoner i Sjællands Østkreds Klubformand Greve Karin Nielsen Tune Parkvej 9, 4030 Tune epost: Klub Køge Kontaktperson Inge Bente Mosevænget Køge e-post: Yngre parkinsonramte Lone Rask Elkærparken 94, 4030 Tune epost: Pårørende Arne Westergaard Solvang 32, Reerslev 2640 Hedehusene Pårørende Vivi Læssøe Pedersen Solvang 16, Reerslev 2640 Hedehusene epost: fi fi Side 19

20 ParkinsonPosten Forår 2012 Stavgangsturen til Heerup museet Den 22. januar var vi en flok fra kredsen som mødtes foran den smukke gamle gård i Rødovre, som både er medborgerhus for kommunen og danner rammen for Heerups Museum. Der var stadigvæk sne og is udenfor, så vi var ikke i stand til at gå en tur i området. Det kunne ellers have været dejligt for gården ligger lige ud til Damhusstien, og grunden fra museet ville, hvis vi Havde været nogle måneder længere fremme være meget velegnet til en gåtur i naturen. Stierne omkring ville også være brugbare både med stave, rollator og kørestol. Men til udstillingen, som man havde kaldt Mellem Linerne, og som var en fælles udstilling med malerier og nogle skulpturer af Henry Heerup og malerier af hans barnebarn Malene Heerup. Rummene var mindre end jeg havde forventet, men alle kunstværkerne havde alligevel rigelig plads. Da det jo ikke var en meget stor udstilling, var der rigtig god tid til at se billederne og sludre om dem. Vores frokost indtog vi et rigtig hyggeligt lokale, og så havde vi fornøjelsen af sammen at se en video lavet af Jens Jørgen Thorsen og andre om Henry Heerup. Det var godt nok rigtig sjovt at se den, og den gav et fint billede af en fantasifuld original og spændende multikunstner. Hans gamle cykel kan da også stadig ses på museet. Signe

ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Vinter 2012 ParkinsonPosten Vinter 2012 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk

Læs mere

ParkinsonPosten. Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Efterår 2012 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk Signe Hemmingsen

Læs mere

ParkinsonPosten. Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Forår 2013 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk Signe Hemmingsen

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Forår 2014 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk Signe Hemmingsen tlf.

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Efterår 2013 Efterår 2013 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk Signe Hemmingsen tlf.

Læs mere

ParkinsonPosten. Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Efterår 2011 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk Signe Hemmingsen

Læs mere

ParkinsonPosten. 30 år Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. 30 år Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Redaktion Niels Frank Pedersen tlf.: 2360 4654 e-mail: nfp@post9.tele.dk Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Turen med Sagafjord M/S den 6.

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Turen med Sagafjord M/S den 6. ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Turen med Sagafjord M/S den 6. maj 2015 Sommer 2015 Redaktion Indhold Leder sommer 2015 Niels Frank Pedersen

Læs mere

ParkinsonPosten. Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Vinter 2013 ParkinsonPosten Vinter 2013 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Køge Kirke er med i Matador.

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Køge Kirke er med i Matador. ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Køge Kirke er med i Matador. Vinter 2014 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk

Læs mere

ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Vinter 2015-16

ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Vinter 2015-16 ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Parkinson Unity Walk den 30. maj 2015 Vinter 2015-16 ParkinsonPosten Vinter 2015-16 Redaktion Niels Frank

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Parkinson Unity Walk den 30.

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Parkinson Unity Walk den 30. ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Parkinson Unity Walk den 30. maj 2015 Efterår 2015 Redaktion Niels Frank Pedersen tlf.: 2360 4654 e-mail:

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Sommer 2012 ParkinsonPosten Sommer 2012 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Kunst på Greve Museum

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Kunst på Greve Museum ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Kunst på Greve Museum Vinter 2015 ParkinsonPosten Vinter 2015 Redaktion Niels Frank Pedersen tlf.: 2360 4654

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Spillemænd ved generalforsamlingen

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Spillemænd ved generalforsamlingen ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Spillemænd ved generalforsamlingen Sommer 2014 ParkinsonPosten Sommer 2014 Redaktion Frank Ward tlf. 4638

Læs mere

ParkinsonPosten. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Kredsens 30 års jubilæumsfest den 11. juni Se flere billeder fra festen inde i bladet!

ParkinsonPosten. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Kredsens 30 års jubilæumsfest den 11. juni Se flere billeder fra festen inde i bladet! ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Kredsens s jubilæumsfest den 11. juni 2016. Se flere billeder fra festen inde i bladet! èè Tilmeld dig vores

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 F Å R I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2016 D U F O R M E G E T? S A L T Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er tiden inde til at starte 2. halvår, håber i alle

Læs mere

ParkinsonPosten LÆS OM: Udflugt til Køge Julefest i Tune Spændende tema- og pårørendemøder. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds

ParkinsonPosten LÆS OM: Udflugt til Køge Julefest i Tune Spændende tema- og pårørendemøder. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns LÆS OM: Udflugt til Køge Julefest i Tune Spændende tema- og pårørendemøder Efterår 2017 Redaktion Niels Frank

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2012 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2012 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 Januar 2012 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Nyt fra formanden Jeg synes at det kører på skinner, da hele bestyrelsen er meget arbejdsomme og har taget

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2018

HK Senior Djursland Program 2018 HK Senior Djursland Program 2018 Praktiske oplysninger Seniorklubben bestyrelse 2017 Formand: Ruth Nyhus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail:

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

ParkinsonPosten. Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Dansk Parkinsonforening Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Sommer 2013 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk Indhold Dansk

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

ParkinsonPosten. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Julefest Tune 2016

ParkinsonPosten. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Julefest Tune 2016 Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Julefest Tune 2016 2017 skydes i gang med mange nye spændende arrangementer. Mød op til både kreds- og lokale arrangementer.

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014 I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014. Læs om Hjernesagens arbejde på: www.hjernesagen.dk Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er vi i gang med 2. halvår, håber i

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Program Efterår Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, medmindre andet annonceres. Adressen: Skolegade 5A, 7600 Struer.

Program Efterår Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, medmindre andet annonceres. Adressen: Skolegade 5A, 7600 Struer. Program Efterår 2017 Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, medmindre andet annonceres. Adressen: Skolegade 5A, 7600 Struer Side 1 Heldagsudflugt til Mariager Fjord, torsdag den 24. august

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012

P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012 P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012 Seniorklubben i FOA Frederikshavn Seniorklubben En klub for DIG og alle afdelingens efterlønsmodtagere, pensionister og førtidspensionister. Klubben afholder

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Oktober kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Oktober kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Oktober kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN Oktober kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Sundhedsdag på Hestetorvet Roskilde 2014

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Sundhedsdag på Hestetorvet Roskilde 2014 Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Sundhedsdag på Hestetorvet Roskilde 2014 Efterår 2014 Redaktion Niels Frank Pedersen tlf.: 2360 4654 e-mail: nfp@post9.tele.dk

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 Så er FOA Senior Klub igen klar med et nyt program for 2014. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vore arrangementer i seniorklubben og Velkommen til

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Bustur i Lejreområdet

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Bustur i Lejreområdet ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Bustur i Lejreområdet Sommer 2017 Redaktion Niels Frank Pedersen tlf.: 2360 4654 e-mail: nfp@post9.tele.dk

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Greve Lærerforening 1

Greve Lærerforening 1 Greve Lærerforening 1 År 2016 Vilkår for aktivitetsgruppens arbejde Puljen fra Greve Lærerforening bruges således: Der afholdes minimum 2 fuldt betalte arrangementer for medlemmer af fraktion 4, evt. spisning

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Kreds arrangementer. Gå til ved at klikke på et af ovenstående punkter. Besøg vor hjemmeside på:

Kreds arrangementer. Gå til ved at klikke på et af ovenstående punkter. Besøg vor hjemmeside på: Kreds arrangementer Regionsmesterskab i KROLF Dans Dans med Parkinson - Film Klubarrangemener o Dans for parkinsonramte (Vejle) Fredericia klubben o Sommerudflugt. Vejle Klubben. o Sommerudflugt o Hjælpemidler

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Program Efterår 2015

Program Efterår 2015 Program Efterår 2015 Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, med mindre andet annonceres. Vi har en gruppe der spiller kort om tirsdagen fra kl. 9-12. Hvis nogle skulle være interesserede

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere