Service Tool AK-ST 500

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service Tool AK-ST 500"

Transkript

1 Service Tool AK-ST 500 Software til betjening af AK regulatorer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual

2 Introduktion AK Service Tool er et avanceret værktøj til at betjene ADAP-KOOL Køleregulatorer i netværk. Service Tool kan bruges på alle EKC og AK køleregulatorer. Nogle AK regulator har et stik for direkte forbindelse med Service Tool. Alle regulatorer kan betjenes, når de er forbundet til en AK-System Manager. Den enkelte regulator indeholder information omkring præsentationen af indstillinger og måleværdier. Denne information bliver læst af Service Tool, når den første gang registrerer en regulator af denne type. Denne information gemmes i Service Tool et så opstarten bliver hurtigere de følgende gange. I dette hæfte får du en kort gennemgang af hvilke muligheder AK-ST 500 giver dig, både i dagligt brug og i forbindelse med servicebesøg. Formålet er at du skal blive fortrolig med skærmbilleder og navigeringsprincipper på et overordnet niveau - vi går således ikke i dybden med enkelte anlægstyper eller applikationer. Efter endt læsning vil du være i stand til at få det fulde udbytte af Service Tool et som styrings- og serviceværktøj på dit køleanlæg. Bemærk at dette hæfte er en generel introduktion til AK Service Tool. Hver anlægsspecifik regulator vil derudover være forsynet med en særskilt manual. 2

3 Princip AK-regulatoren forbindes til det PC-værktøj, som har programmet installeret. Alle indstillinger foretages derefter via Windows-menuer. Direkte På afstand via modem På afstand via TCP/IP 3

4 Før installering Pc-krav: Pentium pc med Seriel port eller USB+converter* 512 MB RAM, 40 GB Harddisk Software-krav: Windows XP SP2, Windows Vista. Kabel: Kabel for tilslutning til AK regulator. Bestillingsnummer = 080Z0261 eller 080Z0262. Se illustrationen på forrige side. Er der behov for et længere kabel mellem regulatoren og pc en, kan der indskydes et standard RS 232 forlængerkabel. Afstanden mellem regulatoren og pc en må dog ikke være mere end 15 meter. *) Converter type EDGEPORT kan anvendes. Se 4

5 Sådan installerer du programmet 1. Indsæt cd-rom en i pc ens drev 2. Installationen starter automatisk. Følg instruktionen på skærmen 3. Efter installationen skal programmet konfigureres. COM port: Angiv den com-port som bruges til direkte forbindelse. Site selection: Hvis du vil have mulighed for at forbinde til anlæg via modem eller TCP/IP, skal denne vælges. Det medfører at site selection bliver vist, så du kan vælge anlæg. Auto logon as SUPV: Vælges hvis automatisk login med brugerprofilen SUPV ønskes. Auto disconnect: Service tool lukkes automatisk efter at have været ubrugt i den indstillede tid. Load min/max values: Bør kun vælges, hvis du påregner at bruge offline programmering. Oploaden er tidskrævende. Service Tool vil læse og gemme indstillingsgrænser for de regulatorer, du forbinder til. Custom Language: Ved at afmærke denne funktion vil programmet benytte tekster, der er skevet ind i filen Custom Language. Se senere. Unit: Vælg enhed. (Bar og C, eller Psi og F) Edit Custom Language file: Her får du adgang til selv at ændre tekster på udvalgte funktionen. Se mere side 20. Select language: Skal indstilles til det sprog, du ønsker at benytte. Sprogvalget vil slå igennem på de regulatorer, der betjenes, men kun hvis de indeholder det valgte sprog. Hvis ikke vises engelsk. 5

6 Før du starter programmet 1. Forbind regulator og pc eller evt. til netværket via System manageren 2. Tænd regulatoren hvis den ikke allerede er tændt. 6

7 Sådan starter du programmet 1. Gå via Start-menuen til Service Tool (på pc en ligger applikationen i mappen ADAP-KOOL ) 2. Vælg Direkte når PC en er koblet direkte til en regulator. (Senere kan der være flere linier, hvor du kan vælge forbindelser til andre anlæg fx via modem eller TCP/IP forbindelse.) 3. Tryk på Forbind Første gang programmet møder en ny regulator, bliver der hentet en fil op på PC en. Denne overførsel vil tage et par minutter. Du kan følge overførslen på bjælken nederst i billedet. 4. Vælg brugerniveau De forskellige brugerniveauer spænder fra kun at se til at foretage installation og opsætning af anlægget. Brugernavnet med de største beføjelser er fra fabrikken kaldt SUPV (superbruger). 5. Log på Første gang programmet startes kan du bruge adgangskoden 123. Denne kode er lagt ind fra fabrikken og kan benyttes på alle brugerniveauer indtil den ændres. Når du har kontakt til regulatoren, er det den aktuelle regulators data og indstillingsmuligheder, der skal betjenes. De er beskrevet i separate manualer. 7

8 Generel navigation Her får du et indtryk af hvordan betjeningsfladen for en regulator ser ud. Ikonerne varierer alt efter hvilken regulator, der er åbnet op for. Men generelt er betjeningsblokkene som vist her: Kommunikation og anlægsfunktioner Her har du følgende muligheder: Afbryd forbindelsen Skifte brugerprofil Se kommunikations log Og hvis du er forbundet til en System manager: Backup af alle enheder på netværket Kopiere opsætning fra en fil til en enhed Printe indstillinger for alle eller udvalgte enheder på netværket En af regulatorens funktioner Hver knap giver adgang til data om reguleringen og mulighed for at justere den. Når du har fået de ønskede oplysninger/justeret parametrene, kan du klikke dig et niveau længere ned og få tilsvarende adgang. Tilbage til oversigt Knappen yderst til venstre leder direkte tilbage til det viste oversigtsbillede. Manuel betjening Dag/nat skema Her kan du aflæse og indstille den enkelte regulators driftsforløb på ugebasis. Du kan også tage højde for afvigelser i forbindelse med helligdage/højtider. 8 Her kan du starte og stoppe den automatiske regulering.

9 Netværksadresse Her kan du se regulatorens adresse og navn på netværket. Regulerings-navigation Efter at have valgt regulator kan du via»rullegardinet«vælge hvilken del af reguleringsområdet du vil hente data fra/justere på. Side-navigation Når du kommer ned på underliggende sider til oversigtsbilledet, vil du i mange tilfælde støde på muligheden for sidenavigation: +/- knapper hvor du kan skifte side når indstilllingerne er delt op på flere parallelle sider (den side du befinder dig på er markeret med en mørk søjle blandt de lyse). Alarmklokke Viser at der er en aktiv alarm der skal gøres noget ved. Stjerne (***) ved en måling viser, at signalet er defekt. Kommunikation Når du er logget på, markerer en grøn»lampe«at du er online med regulatoren. Er dette af en eller anden grund ikke tilfældet, lyser lampen rødt. En gul lampe indikerer at Service Tool arbejder på at etablere forbindelsen. Er der vist en alarmklokke, er der en aktiv alarm på den aktuelle regulator. Alarmer Her får du en oversigt over henholdsvis aktive og kvitterede alarmer. Konfiguration Giver adgang til konfigurationsdelen. Se afsnittet herom længere fremme. Logfunktion Her får du overblik over driften fra to vinkler: Historisk: Hvad er der sket i en given periode på udvalgte parametre. Trends: Viser hvordan anlægget kører her og nu - nyttige data til eksempelvis tuning af anlægget til energioptimal drift eller ændring af applikationen. 9

10 Konfiguration af en regulator»skruenøglen«via funktionsknappen nederst til højre (med skruenøgle-ikon) forlader du Daglig Bruger-sektionen af regulatoren. I stedet bevæger du dig ind i Servicebruger-området, forbeholdt installatører/montører som enten skal konfigurere en regulator eller foretage grundlæggende ændringer af den eksisterende konfiguration.»skruenøglen«fører til en menu med reguleringsspecifikke punkter til konfigurering af den applikation der styres. Antallet af menupunkter vil tilpasse sig opsætningen, så kun de relevante menuer er synlige. Følgende punkter i menuen går igen uanset anlægstype: Lås opsætning Her låses der for vigtige indstillinger, så opsætningen ikke ændres ved en fejltagelse. Systemopsætning Her indstilles uret og regulatoren navngives. Vælg anlægstype Her finder du alle de funktioner og opsætninger, der definerer anlægget. Der er for det meste flere indgangsvinkler til de forskellige reguleringsfunktioner. 10

11 I/O konfiguration Med denne funktion definerer du hvilke signaler der er på de forskellige ind- og udgange. I/O status og manuel Her kan du se status og værdier på de enkelte indgange, og du kan lave manuel overstyring af udgangssignalerne. Autorisation Her defineres brugere og adgangkoder. Fabriksindstillingen er følgende. Profil Bruger Læse Skrive Kode Dail Daglig Alt Nej 123 Serv Service Alt Justere værdier 123 Supv Superbruger Alt Alt 123 Backup/restore Sætter dig i stand til at lave backup af en regulators indstillinger, enten med henblik på at overføre dem fra en udskiftet regulator til en ny eller til at lave»copy-paste«af en regulators indstillinger til nye/andre regulatorer af samme bestillingsnummer og software version. 11

12 Autorisation af brugere Her oprettes nye brugere, og eksisterende brugere kan ændre deres adgangskode. For at få adgang til menuen skal du være logget på som superbruger. Kun som denne brugertype kan du autorisere andre brugere og ændre deres adgangskode. Du kan oprette fire forskellige profiler: Default (DFLT). Laveste niveau som kun viser elementære driftsdata. Dagligbruger (DAIL). Næst laveste. Typisk den køleansvarlige i en butik. Han/hun kan aflæse alarmer og indstille driftdata samt kvittere alarmer. Servicebruger (SERV). En installatør/montør som dels installerer og indkører anlægget, dels foretager mere indgribende indstillinger/ justeringer og overstyrer automatikken i forbindelse med servicebesøg. Superbruger (SUPV). En anlægsbygger/overvågningsansvarlig med overordnet ansvar. Han/hun har som den eneste rettigheder til at autorisere andre brugere. Start med at blive autoriseret til konfiguration. Det gør du ved i loginbilledet at vælge Superbruger, fulgt af en adgangskode. Herefter kan du oprette/autorisere nye brugere. s ik ytte Ben 12 ke Fremgangsmåde 1. Giv brugeren et kort navn på max fire karakterer 2. Supplér med et ID-nummer som ikke er kendt/anvendt i forvejen 3. Skriv en adgangskode (tal) som ikke er højere end Tildel den nye bruger den ønskede profil 5. Hvis det drejer sig om et større anlæg, og brugeren skal have adgang til for eksempel varme og ventilation, skal det afsluttende felt også mærkes af 6. Afslut med OK.

13 Alarmer De to alarmbilleder viser henholdsvis de aktive og de tidligere alarmer. Hvis du vil vide mere om en af alarmerne kan du klikke på alarmen og dermed kalde et info-billede frem på skærmen. Hvis du vil bekræfte, at du har set en alarm, kan du afmærke det i det firkantede felt. Husk at fejlen stadigvæk kan være tilstede og skal rettes. De fire knapper har følgende funktion: Med den første knap rydder du op i alarmerne så det kun er de aktive der står tilbage. Den anden knap vil opdatere billedet (ser om der er kommet flere alarmer imens billedet har været vist). Med den tredie og fjerde knap kan du bladre i siderne med alarmer. Hver side repræsenterer 20 alarmer. 13

14 Logfunktion Her kan du opsamle måleværdier og få dem præsenteret i kurveform. Graf-billede ved direkte tilslutning til en regulator. Den øverste knap til venstre fører til Trend-data, det vil sige data der opsamles og vises her og nu. Knap nummer to fra venstre viser Logdata, det vil sige akkumulerede data der her præsenteres grafisk. Med printfunktionen kan du skrive de opsamlede værdier ud på en printer eller du kan eksportere dem ud til en fil. Filen kan åbnes i Excel. Flytter frem og tilbage i tid. Zoom knapper. Eller indkreds det ønskede område med curseren. Definitionen af de akkumulerede data foretages i to tilhørende menuer. Her defineres målingerne. Her defineres grafikken. Dataopsamlingen starter, når opsætningen låses og regulatoren startes. 14

15 Graf-billede ved tilslutning til en regulator via en System Manager. (Senere også ved direkte tilslutning til regulatoren.) Her vælges den aktuelle log. Her defineres grafikken. Her defineres målingerne. Se videre på næste side. Dataopsamlingen starter, når opsætningen låses, regulatoren startes, og start aktiveres. 15

16 Her defineres målingerne. 1. Definér en parameter i det venstre felt 2. Før den over i det højre felt ved at trykke på pileknappen (eller dobbeltklikke på parameteren) 3. Afslut med OK. 16

17 Forbindelse til et eksternt anlæg Hvis du skal oprette en forbindelse til et eksternt anlæg skal det ske fra det første billede du møder, når du starter programmet. Her er vist: Direkte: Benyttes, når regulatoren er koblet direkte til PC en. Off line: Benyttes, når der programmeres uden regulator (se næste side). Derudover kan der defineres eksterne forbindelser fx via modem og TCP/IP. Når den valgte forbindelse er defineret, kan den vælges i lighed de øvrige. Generelt om Site setup Site name/ location / type er fritekst felter. Forbindelser bliver sorteret ud fra Site name Destination name: Skal svare 100 % til destinationen, der er opsat hos modtagerens Systemmanager Pass code: Skal svare 100 % til det password, der er indtastet hos modtagerens Systemmanager. Modem: Phone number: Nummer på modtageren. Com PORT: Nummer hvor det lokale modem er forbundet Baud: Baudrate til lokal modem (default er 38400) AT1 command: Initieringsstreng til lokal modem Modem type: Fri tekst til modem type. TCP/IP: IP address: IP adresse på modtageren TCP port: Skal være

18 Off line indstillinger Her kan du arbejde på en fil, som du så senere overfører til en regulator. Det er et krav at du har en basisfil at gå ud fra. Det skal være en fil af samme bestillingsnummer og softwareversion, som den regulatoren har. Filen vil være en backup fil fra et anlæg. Det er muligt at ændre indstillinger. Måleværdier vil naturligvis ikke blive vist. Ligeledes vil funktioner, der kræver online forbindelser, være udelukket. 1. Vælg Site 2. Vælg backup folder 3. Vælg fil. Filen er navngivet på følgende måde: netværks adresse # bestillingsnummer # SW version # Regulatornavn. Hvis Min/max værdier ikke findes i filen, vil der komme en dialog. Beslutningen om at hente Min/max værdier skal indstilles under Service tool configurationen (se tidligere). 18

19 Sprogtekster De enkelte regulatorer som betjenes med Servicetool et, indeholder et eller flere sprogvalg. Fælles for dem alle er, at der er engelske tekster til rådighed. På de regulatorer, hvor der er sprogvalg, vil det ønskede sprog blive vist i de forskellige skærmbilleder. Regulatoren vil dog vende tilbage til den engelske tekst i tilfælde af en ufuldstændig oversættelse. En række regulatorer er kun med engelske tekster (primært EKC-serien). Her vil Servicetool et hente en oversættelse fra en medleveret fil. Sprogvalget sker i billedet, hvor servicetool et konfigureres. Hvis det indstillede sprog ikke findes i den medleverede fil, falder sproget tilbage til engelsk. Alarmtekster Sprogvalget for alarmtekster skal indstilles i Systemmanageren AK-SM 720 og de tilsluttede regulatorer. Her vil Systemmanageren præsentere det ønskede sprog, hvis det er tilstede i Systemmanageren, hvis ikke falder alarmteksten tilbage til engelsk. Alarmtekster fra EKC regulatorer, vil også blive vist på det ønskede sprog. 19

20 Kundedefinerede tekster Hvis du vil ændre på nogle af de tekster, der benyttes i Servicetool et, kan det ske på denne måde: 1. Vælg startbilledet i konfiguration 2. Tryk Redigér 3. Skriv den oprindelige tekst, som du kan se den. Store bogstaver og mellemrun skal medtages. 4. Skriv et lighedstegn = 5. Skriv din nye tekst. 6. Gem filen. 7. Markér feltet Kundespecificeret 8. Genstart Servicetool et Eksempler: (Denne indstilling gælder ikke for alarmtekster.) 20

21 Anlægsoversigt Her kan du lave en oversigt over en række data for anlægget. Indholdet vil være: Adresse, Regulator, Parameter, Værdi. Der kan samles op til 99 parametre, men kun parametre, der kan logges. Eksempel: Sådan defineres oversigten: 1. Tryk på Hængelåsen 2. Tryk på Anlægs funktioner og videre på Anlægsoversigt Funktionen er kun til rådighed i en Systemmanager. 3. Tryk på Vælg 21

22 4. Udvælg regulator og parameter 5. Afslut med OK 22

23 23

24 Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. 24 RS8ES

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Gateway AKA 241, AKA 243 og AKA 244 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Indhold Systemoversigt... 3 Tekniske data... 4 Tilslutningsmuligheder... 4 Data... 5 Mål... 6 Montering... 6 Funktion i de fire gatewaytyper...

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

Gateway AKA 245. Manual

Gateway AKA 245. Manual Gateway Manual Indhold Systemoversigt...3 Tekniske data...4 Tilslutningsmuligheder... 4 Data... 5 Mål... 5 Montering... 5 Funktionsoversigt... 6 Bestilling... 6 Tilslutning...7 Forsyningsspænding... 7

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 AK-EM 100 Introduktion... 3 Beskrivelse af systemet...

Læs mere

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01 Brugermanual til webbrugerflade DHP-R 4664-064-01 2 Danfoss 4664-064-01 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 2 Forbindelse til en computer 7 2.1 Forudsætninger 7 2.2 Tilslutning ved hjælp af den præ-konfigurerede

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note, som giver baggrunds information eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC 2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 7 FORSKELLIGE VERSIONER AF PROGRAMMET... 8 ARTIKEL OM PROGRAMMET...11 HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL...17

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010

INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010 Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK 2010... 3 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 3 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER I OUTLOOK 2010... 4 OPSÆTNING

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere