FRAVALG AF REVISIONSPLIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRAVALG AF REVISIONSPLIGT"

Transkript

1 Aarhus Universitet 2016 Kandidatafhandling på Cand. Merc. Aud. FRAVALG AF REVISIONSPLIGT EN EMPIRISK UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDER PÅ FÆRØERNE, DER HAR FRAVALGT REVISIONSPLIGTEN. Udarbejdet af Tórur við Áir Afleveret den 27. Maj 2016 Vejleder: René Ferrer Ruiz Censor: Antal anslag / normalsider: / 90

2 Executive Summary A country s industry is the foundation with which you build a society on. This foundation in our part of the world is usually made up of companies of different shapes and sizes, focusing on different parts of a country s industries. These companies create work, tax income, growth, security etc. for the population of a country and make it possible for the state to finance its obligations and services. It is therefore of the utmost importance for the society that these companies can be trusted. To build confidence about these companies, the countries in our part of the world have demanded that the company s annual reports should be audited by an approved auditor. With this demand all the companies are obliged to be audited to create assurance about the reports. Many have felt that this has put an extra high expense on administration costs, especially for small companies. The state authorities in Denmark and the Faroe Islands have therefore given small companies the opportunity to choose not to have their annual reports audited. This option has been taken by 33% of the registered companies in the Faroe Islands, and this thesis will be conducting a study to see if there are any identifiable common features for the companies that choose not to be audited. For a company to be able to choose to not have their annual reports audited they need two of the following three parameters to be under the limit set by the authorities for two consecutive years. That is 1 million kr. in the balance, 2 million kr. in sales and max. 12 employees on a yearly basis. The total population for the study where 935 companies that had chosen to not be audited and the sample size was 96 companies, about 10% of the total population. In the study a set of 10 underlying questions were asked and analyzed to see if there were any identifiable common features. The study found that, as expected most companies that choose not to be audited are small companies, who work within the service industry and industries with similar small demands to assets and financing. The companies are most likely owned by one person and there is a 50/50 chance that a company is getting finances through a financial institution. In most of the companies there is between 0 and 1 employees on a yearly basis, with a few exceptions. Approximately half of the companies who choose to not be Side 1 af 90

3 audited also stop their relationship with their former auditor, which with all else being equal results in more errors in their annual reports. At the same time these companies are saving the full amount on their administrative costs, while the companies how still have an ongoing relationship with their auditor are only saving a part of their administration costs. Side 2 af 90

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Struktur Teori Teoretiske perspektiver Metode Stikprøveundersøgelse Undersøgende spørgsmål Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: Spørgsmål 4: Spørgsmål 5: Spørgsmål 6: Spørgsmål 7: Spørgsmål 8: Spørgsmål 9: Spørgsmål 10: Behandling af resultater Analyse Analyse af de undersøgende spørgsmål Side 3 af 90

5 Spørgsmål 1: Er virksomheden et P/F eller et Sp/F? Spørgsmål 2: Hvilken branche er virksomheden i? Spørgsmål 3: Hvem var virksomhedens revisor før fravalg af revisionspligten?.. 27 Spørgsmål 4: Er virksomheden tilknyttet en revisor efter fravalg af revisionspligten? Spørgsmål 5: De 5 hyppigste fejl i regnskaberne Spørgsmål 6: Hvordan er virksomhedernes ledelsesstruktur? Spørgsmål 7: Hvor mange ansatte har virksomheden på årsbasis? Spørgsmål 8: Har virksomheden nogen pantsatte aktiver? Spørgsmål 9: Har virksomheden nogen bankgæld? Spørgsmål 10: Sammenligne finansielle omkostninger af rentebærende gæld før og efter fravalg af revisionspligt Yderligere kommentarer til undersøgelsen Afslutning Konklusion Reference liste Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Side 4 af 90

6 Tabel og figur oversigt Tabel 1: Fordeling af virksomheder på P/F og Sp/F på side 23 Tabel 2: Branchefordeling af virksomheder der fravælger revisionspligten på side 25 Tabel 3: Revisor før fravalg af revisionspligten på side 28 Tabel 4: Virksomheder tilknyttet revisor efter fravalg af revisionspligten på side 30 Tabel 5: Virksomheder tilknyttet revisor i forhold til revisionsvirksomheder på side 30 Tabel 6: De 5 hyppigste fejl i regnskaberne på side 33 Tabel 7: Virksomheder med ejendomme på side 34 Tabel 8: Virksomheder med gæld på side 35 Tabel 9: Fordeling af fejl mellem tilknyttet og ikke tilknyttede virksomheder på side 36 Tabel 10: Oversigt over direktører på side 39 Tabel 11: Oversigt over bestyrelser på side 40 Tabel 12: Oversigt over medarbejdere på side 41 Tabel 13: Oversigt over pantsatte aktiver på side 44 Tabel 14: Oversigt over virksomheder med og uden bankgæld på side 46 Tabel 15: Oversigt over fordeling af pant og gæld på side 47 Tabel 16: Fordeling af virksomheder med gæld, uden og med pant på side 48 Tabel 17: Oversigt over virksomheder med fejl i regnskabet i fordelingen mellem langog kortfristet gæld på side 49 Tabel 18: Finansielle omkostninger i regnskaberne på side 50 Tabel 19: Oversigt over finansielle omkostninger på side 51 Tabel 20: Virksomhedernes rente i forhold til National Bankens rente på side 51 Side 5 af 90

7 Tabel 21: Oversigt over virksomhedernes rentegang på side 52 Tabel 22: Oversigt over nedbetalt gæld på side 53 Figur 1: Oversigt af opgavens struktur på side 10 Side 6 af 90

8 Kapitel 1 Indledning 1.1 Problemstilling Erhvervslivet er en betydelig del af fundamentet i samfundet. Det er med til at skabe arbejdspladser, skatteindkomster, vækst og sikkerhed m.m. Med mange af disse fordele for vores samfund har historien lært os, at det er af stor betydning for samfundet at kunne have tillid til sit erhvervsliv. Dette bliver gjort med at selskaberne, som udgør erhvervslivet, bliver revideret af godkendte revisorer som fungerer som samfundets tillidsrepræsentanter. Når selskaberne således hvert år udgiver deres reviderede årsregnskaber, giver revisoren en påtegning som viser om vi kan have tillid til det som virksomheden præsenterer eller ikke. Dette skal alt andet lige være med til at give os et stærkere og tryggere erhvervsliv. Det har dog været muligt for små virksomheder i Danmark at fravælge revisionspligten siden 1. januar Dette blev gjort for at lette om de administrative omkostninger, som små virksomheder havde af at blive revideret. På Færøerne blev samme ordning sat i kraft fra 1. januar , med samme formål som i Danmark. Når selskaber således fravælger deres revisionspligt, skulle det derfor alt andet lige svække tilliden til samfundets erhvervsliv. Siden ordningen blev sat i kraft i Danmark har virksomheder fravalgt revision, ud af virksomheder. Til sammenligning har Færøerne virksomheder som har fravalgt revisionspligten siden ordningen trådte i kraft, ud af virksomheder. Færøerne og Danmark har samme antal selskaber pr. borger, som ligger på ca. 0,05 selskab pr. borger. Der hvor forskellen er betydelig, er hvor mange af de færøske selskaber fravælger revisionspligten i forhold til de danske. Ca. 10% af alle danske virksomheder fravælger revisionspligten, mens ca. 34% af alle de færøske virksomheder har fravalgt revisionspligten. 1 Anordning nr af 9. december Liste over virksomheder der har fravalgt revision på Færøerne udleveret af Skráseting Føroya (Den færøske erhvervsstyrelse) 5 Liste over aktive virksomheder på Færøerne udleveret af Skráseting Føroya (Den færøske erhvervsstyrelse) Side 7 af 90

9 Det viser sig at være en trend blandt virksomheder på Færøerne at fravælge revisionspligten. Dette er med til at skabe en større informations asymmetri imellem virksomhedens ledelse og dens interessenter. Med andre ord, så har årsrapporterne hos de virksomheder der fravælger revisionspligten, ingen sikkerhed for at indholdet er korrekt og skaber dette en større usikkerhed og risiko omkring virksomheden i interessenternes øjne. Ud over den forventede besparelse af administrationsomkostningerne, ved vi ikke ret meget om hvad der motiverer selskaberne til at fravælge revisionspligten, og dermed vælge en lavere sikkerhed for deres regnskaber. Spørgsmålet er derfor hvilke virksomheder det er der fravælger revisionspligten og hvorfor? 1.2 Problemformulering Når et selskab tager en beslutning om at fravælge revisionspligten, har den på forhånd været igennem en proces for at finde frem til om fravalg af revisionspligten er noget som er gavnligt for dem. Denne proces er ikke lineær og der er flere parametre der kan have en indflydelse på virksomheden, når det skal tages en beslutning om revisionspligt. Vi ved ikke meget andet om de virksomheder der fravælger revisionspligten end at de kan klassificeres som små virksomheder. Fokus i denne afhandling vil derfor være at lave en empirisk analyse af de virksomheder der fravælger revisionspligten. På denne baggrund opstilles følgende problemformulering: Hvilke virksomheder er det der fravælger revisionspligten? For at kunne svare på problemformuleringen, har det været nødvendigt at formulere en række delspørgsmål der kan være med til at identificere de selskaber der fravælger revisionspligten og mulige årsager. Disse delspørgsmål er følgende: 1. Er der tale om et P/F eller et Sp/F 6? 6 P/F er det samme som et dansk A/S. Sp/F er det samme som et dansk Aps. Side 8 af 90

10 2. Er der tale om sammenhæng mellem brancher? 3. Er der sammenhæng mellem revisorers kunder og fravalg af revisionspligt? 4. Er der en revisor forbundet med selskabet efter fravalg af revisionspligten? 5. Tjekke årsregnskaberne efter fravalg af revisionspligt for top 5 fejl 7 ifølge Erhvervsstyrelsen i Danmark. 6. Se på selskabernes ledelsesstruktur. 7. Se efter antal ansatte i selskaberne. 8. Er der pantsatte aktiver i selskaberne? 9. Er der bankgæld i selskaberne? 10. Sammenligne finansielle omkostninger af rentebærende gæld før og efter fravalg af revisionspligt. Disse delspørgsmål fokuserer på forskellige parametre, der kan have indflydelse på en virksomhed der overvejer om den skal fravælge revisionspligten eller ikke. De vil være med til at give et indblik ind i de virksomheder der fravælger deres revisionspligt og finde frem til identificerbare karakteristika for den samlede gruppe af virksomheder der fravælger revisionspligten. 1.3 Afgrænsning Afhandlingen er udført med følgende begrænsninger i dataindsamlingen på det empiriske felt. Der medtages udelukkende virksomheder på Færøerne, der er registrerede hos Skráseting Føroya (Den færøske erhvervsstyrelse). Virksomhederne skal være enten et P/F eller et Sp/F, da disse er de eneste der kan fra og til vælge revisionspligten hvis de opfylder kravene jf. ÁRL Det vil sige, at andre organisationer der er registrerede og har revisionspligt, men som ikke kan fravælge revisionspligten under disse forudsætninger, bliver ikke taget med i undersøgelsen. For de selskaber der har fravalgt revisionspligten vil året de har fravalgt, året efter, samt to år før fravalget af revisionspligten blive tage med i undersøgelsen. Det vil sige, at hvis 7 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011, lavet den 12. juni Den Færøske Årsregnskabslov (Ársroknskaparlógin) Side 9 af 90

11 virksomheden for eksempel har fravalgt revisionspligten fra og med 2010, vil undersøgelsen se på året 2008, 2009, 2010 og 2011 for at sammenligne 2 år før og 2 år efter fravalget af revisionspligten. Selskaberne vil blive undersøgt fra og med regnskabsåret 2008, når det blev tilladt at fravælge revisionspligten til 2014 siden årsregnskaberne for 2015 ikke er blevet aflagt ved undersøgelsens begyndelse. Det vil sige at regnskabsåret 2007 kan også blive udvalgt hvis et selskab har fravalgt revisionspligten fra Skulle et selskab fravælge fra 2008, skulle det samtidigt være etableret i regnskabsåret For disse selskaber vil det derfor ikke være nogen årsregnskaber at se på for regnskabsårene 2007 og For at undersøge om der er nogle identificerende fællestræk for virksomhederne der fravælger revisionspligten, vil der udelukkende blive set på de forhold der er udvalgt som delspørgsmål. Der er mange andre tal, love, standarder, regler og forhold der muligvis kan være med til at identificere fællestræk for virksomhederne. En kunne også prøve at analysere motivationsfaktorer hos virksomhedernes ledelse, her under informations asymmetri, for deres fravalg af revisionspligten. Der er dog ikke plads i afhandlingen til at prøve at identificere fællestræk for virksomhederne ud fra alle tænkelige vinkler og analysere motivationsfaktorer hos virksomhedernes ledelse når de fravælger revisionspligten. De valgte delspørgsmål er således vurderet efter relevans, hvilke kan være med til at give størst indblik i virksomhederne og hvilke er praktisk mulige i forhold til problemformuleringen og tidsbegrænsningen for afhandlingen. Da der ikke eksisterer nogen database hvor svarene til delspørgsmålene kan drages ud fra, skal der laves udarbejdes en database hvor svarene kan blive analyseret og bearbejdet. Der vil således være meget manuelt arbejde af at finde frem til svarene og at organisere dem i en brugbar tilstand. En del af årsrapporterne kan skaffes gennem bl.fo 9, mens resten må anskaffes gennem forespørgsel til Skráseting Føroya. Skráseting Føroya var villige til at udlevere de regnskaber, som ikke var tilgængelige hos bl.fo, for de havde ikke tid eller mulighed for at udlevere samtlige regnskaber indenfor en brugbar tidsramme for afhandlingen. Dette er med til at lægge et yderligere pres på afhandlingens tidsbegrænsning og vil dette have en begrænsende påvirkning på undersøgelse størrelse. 9 er en privat drevet database med regnskaber og nøgletal, der giver adgang til et begrænset antal år og regnskaber. Side 10 af 90

12 1.4 Struktur I dette afsnit bliver der redegjort for afhandlingens opbygning og struktur. Opbygningen af afhandlingen er illustreret i figur Indledning 2. Teori 3. Metode 4. Analyse 5. Afslutning Figur 1: Oversigt af opgavens struktur Afhandlingen er opdelt i 5 kapitler. I kapitel 1 bliver afhandlingens problemstilling og problemformulering præciseret. Herudover bliver der redegjort for de afgrænsninger, der er foretaget i afhandlingen. Kapitel 1 danner således grundlaget for afhandlingen. Kapitel 2 omfatter en gennemgang af det teoretiske grundlag, som danner baggrunden for analysen og konklusionerne i afhandlingen. Kapitlet starter med at gennemgå kravene til virksomheder angående aflæggelse af årsrapporter og krav til revisionspligten. Dette efterfølges af en diskussion om asymmetri mellem virksomhedens ledelse og virksomhedens interessenter. Dernæst gennemgås muligheden for virksomheder til at fravælge revisionspligten og derved spare på de administrative omkostninger. Kapitel 3 omfatter en gennemgang af de metoder der anvendes i analysen til at evaluere graden af resultatstyring. Gennemgangen omfatter blandt andet en diskussion af metodernes anvendelighed, hvordan spørgsmålene er sat op og hvordan rådata bliver behandlet for at give afhandlingen et fundament til en robust konklusion. Side 11 af 90

13 I kapitel 4 bliver resultaterne af undersøgelsen præsenteret og analyseret. Analysen foretages med udgangspunkt i det teoretiske grundlag, som beskrevet i kapitel 2. Hvert spørgsmål vil blive præsenteret og analyseret i et afsnit for sig selv, med en delkonklusions til sidst. I Kapitel 5 bliver der konkluderet på resultaterne i afhandlingen. Kapitlet afsluttes med en opsummering af virksomhederne der fravælger revisionspligten. Side 12 af 90

14 2 Teori 2.1 Teoretiske perspektiver Dette afsnit kommer til at beskrive de teoretiske omgivelser for erhvervsmæssige virksomheder i forhold til revisionspligten på Færøerne. Denne beskrivelse kan være med til at give forståelse for hvem som skal aflægge årsrapporter, om de har revisionspligt og om de har mulighed for at fravælge revisionspligten. Samtidigt vil det give et teoretisk indblik i hvordan en virksomheds årsrapport er med til at påvirke den asymmetriske information der er i mellem virksomhedens ledelse og dens interessenter. Når en har et ønske om at begynde en erhvervsdrivende virksomhed på Færøerne, er der mange forskellige måder at organisere sin virksomhed på. De mulige organisationer er partafelag (P/F), partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), smápartafelag (Sp/F) eller selskaber med en tilsvarende retsform, her under blandt andre interessentskaber og erhvervsdrivende fonde 10. Alle disse organisationsformer har pligt til at aflægge en årsrapport, jf. ÁRL 3, medmindre de er undtaget herfra ifølge reglerne jf. ÁRL 4-6. Dette er dog ikke ensbetydende med, at de har revisionspligt. For at en virksomhed skal have revisionspligt, skal den have pligt til at aflægge årsrapport jf. ÁRL 3 og ifalde reglerne for regnskabsklasse B, C eller D 11 jf. ÁRL 135. En virksomhed der skal aflægge årsrapporter har normalt flere interessenter. Interessenterne har forskellige årsager og motiver for deres interesse i virksomheden. De kan være ejere, kunder, leverandører, finansieringsinstitutter, offentlige myndigheder eller andre. Og fordi at virksomhedens interessenter og virksomhedens ledelse, som aflægger årsrapporten, sidder på hver sin side af rapporten, skaber den en informations asymmetri mellem parterne. Informations asymmetri betyder, at den ene part i en transaktion har mere eller bedre information i forhold til en anden. Normalt vil virksomhedens ledelse sidde med en informationsfordel når virksomheden handler med sine interessenter, da ledelsen har fuldt 10 ÁRL 3 11 Regnskabsklassernes krav kan ses i ÁRL 7. Side 13 af 90

15 indblik ind i virksomhedens omstændigheder. For at formindske om denne asymmetri bruger interessenterne blandt andet virksomhedens årsrapporter for at få et bedre indblik i virksomhedens reelle situation og for at få den mest relevante information, når de skal tage økonomiske beslutninger angående virksomheden. Ansvaret af at aflægge en virksomheds årsrapport hviler på virksomhedens ledelse. I den forbindelse kan virksomhedens ledelse være motiveret til at bevare sin asymmetriske informations fordel. Det kan være, at ledelsen bliver belønnet for visse resultater og derfor prøver at give et skævt billede af virksomhedens økonomi til egen fordel. Det kunne også for eksempel være at banken vil trække sin finansiering hvis de blev oplyst om betydelig going-concern forhold i virksomheden og ledelsen derfor prøver at undlade inkludere disse informationer i årsrapporten. Dette gør at interessenternes tillid til årsrapporten er en grundlæggende forudsætning når de skal tages økonomiske beslutninger vedrørende virksomheden. For at skabe tillid til en virksomheds årsrapport trænges der en eller anden form for kvalitetssikring af årsrapporterne. I dagens økonomiske samfund bliver dette gjort ved at virksomhederne lader deres årsrapporter revidere af godkendte revisorer, som fungerer som offentlighedens tillidsrepræsentanter 12. Således kan virksomhederne skabe tillid omkring sine årsrapporter. En revision er en objektiv undersøgelse og vurdering af virksomhedens årsregnskab, som bliver lavet af en godkendt revisor for at sørge for at posterne i årsrapporten er retfærdige og nøjagtige gengivelser af virksomhedens transaktioner, som de hævder at repræsentere. Revisionen bidrager til at give interessenter en følelse af nøjagtighed i årsrapporten og tillid, når der skal tages beslutninger i forhold til den reviderede virksomhed og kan være med til at hjælpe dem, så de kan tage mere informerede beslutninger. Når en revision udføres af en uafhængig tredjemand kan udtalelsen om hvad der bliver revideret være oprigtig og ærlig uden at det påvirker de daglige arbejdsforhold. Der er dog mange små virksomheder der klager over de administrative byrder, som revisionspligten pålægger virksomheden og har myndighederne derfor givet små virksomheder muligheden til at fravælge revisionspligten. Dette fravalg øger om den 12 Grannskoðaralógin (Den færøske revisorlov) 15 Side 14 af 90

16 asymmetriske informations fordel som virksomhedens ledelse har, samtidigt som virksomhederne forventer at spare på de administrative omkostninger. For at kunne fravælge revisionspligten skal virksomheden opfylde nogle krav, som er reguleret i ÁRL. Virksomheden skal ifalde kravene til at aflægge årsrapport efter regnskabsklasse B, dernæst skal virksomheden ligge inden for rammerne der er sat i ÁRL 135, stk. 2. Rammerne er at virksomheden inden for 2 følgende regnskabsår, ikke skal gå over 2 af følgende påsatte grænser: Balance på højst 1 mio. kr. Et nettosalg på højst 2 mio. kr. Et gennemsnitsantal ansatte på maks. 12 personer årligt. Det er her vi finder vores genstandsfelt for undersøgelsen. Genstandsfeltet for undersøgelsen er således de færøske virksomheder der ifalder kravet til at aflægge årsrapporter efter regnskabsklasse B, samtidigt som de ligger under kravene jf. ÁRL 135, stk. 2 og som har fravalgt deres revisionspligt ifølge ÁRL. 3 Metode 3.1 Stikprøveundersøgelse I dette afsnit vil de metodiske overvejelser for afhandlingens empiriske undersøgelse blive gennemgået. For at kunne identificere fællestræk for de relevante virksomheder på en god og effektiv måde, er det nødvendigt at finde frem til en repræsentativ gruppe af virksomheder. Denne gruppe må give et betydeligt indblik i virksomhedernes omgivelser og situationer når det kommer til fravalg af revisionspligten. Undersøgelsen vil således blive lavet som en stikprøve undersøgelse, da sådanne undersøgelser er vurderet gode til at finde ligheder mellem virksomhederne i populationen. En stikprøveundersøgelse tager udgangspunkt i en population som har nogle fælles omstændigheder der er identificerbare. Disse omstændigheder bliver således brugt som parametre for at finde frem til populationens størrelse. Hvis hele populationen således, som den så ofte er, er for stor til at analysere i sin helhed, må man bruge andre metoder Side 15 af 90

17 til at analysere populationen på. Det er her at stikprøver som oftest bliver brugt for at finde frem til en repræsentativ gruppe af den samlede population. Således bliver den repræsentative gruppe for populationen brugt for at lave forespørgsler, undersøgelser og analyser med mere. Den repræsentative gruppe giver således et indblik ind i den samlede populations omstændigheder og identificerbare parametre, som er relevante for den givne undersøgelse. Formålet med denne undersøgelse er at opnå viden om de virksomheder der fravælger revisionspligten. Undersøgelsen tager derfor udgangspunktet i virksomheder der enten er et Sp/F eller et P/F. De er virksomheder som er i klasse B og har fravalgt revisionspligten jf. ÁRL 135, stk. 2. På Færøerne er der registrerede Sp/F og P/F i alle regnskabsklasser, og 935 av disse har fravalgt revisionspligten. Disse 935 virksomheder udgør undersøgelsens samlede population. For at få en så høj sikkerhed som muligt, mens vi samtidigt har afhandlingens tidsbegrænsning for øje, vil der blive sat et sikkerhedsniveau på 90% i stikprøveundersøgelsen. Dette giver os et brugbart sikkerhedsniveau når vi prøver at finde identificerbare fællestræk for virksomhederne. Fejlmargin for stikprøveundersøgelsen bliver samtidigt sat til 8%. Dette bliver vurderet for rimeligt i forhold til sikkerhed og tidsbegrænsning. Disse parametre for stikprøveundersøgelsen giver os en stikprøvestørrelse på 96 virksomheder, og udgør stikprøvestørrelsen således 10,3% av den samlede population. Hele populationen er udleveret på en liste der er sorteret alfabetisk. Listen er leveret som PDF fra Skráseting Føroya og er listen sidenhen printet på papir. Stikprøverne vil blive udtaget systematisk og blive noteret på de printede liste. Den første stikprøve vil blive taget af den første virksomhed på listen. Siden vil rundt regnet hver tiende virksomhed blive udvalgt til stikprøven indtil 96 virksomheder er udvalgt. Disse 96 virksomheder, som bliver udvalgt vil undersøgt og analyseret igennem de udvalgte delspørgsmål for undersøgelsen. 13 Liste over aktive virksomheder på Færøerne udleveret af Skráseting Føroya (Den færøske erhvervsstyrelse) Side 16 af 90

18 3.2 Undersøgende spørgsmål I dette afsnit vil vi gennemgå de undersøgende spørgsmål og argumentationen for hvorfor disse spørgsmål blev valgt og til hvilke formål resultaterne vil blive brugt. Spørgsmål 1: Er virksomheden et P/F eller et Sp/F? Et P/F er et færøsk aktieselskab hvor selskabskapitalen er fordelt mellem ejerne i aktier og hvor selskabet kan tilbyde sine aktierne offentligt. Minimum krav til selskabskapitalen er kr. Et Sp/F er et færøsk anpartsselskab hvor selskabskapitalen er fordelt mellem ejerne i aktier. Selskabet kan ikke tilbyde sine aktierne offentligt. Minimum krav til selskabskapitalen er kr. Dette spørgsmål bliver stillet for at finde frem til selskabernes kapitalstruktur, og om der er nogen sammenhæng mellem kapitalstruktur og fravalg af revisionspligt. Dette spørgsmål vil også give et indblik i hvordan virksomhederne, som fravælger revisionspligten er organiseret. Spørgsmål 2: Hvilken branche er virksomheden i? For at se om der er nogle sammenhænge mellem brancher og fravalg af revisionspligten, vil undersøgelsen se på hvilke brancher der er repræsenteret i mellem de virksomheder der har fravalgt revisionspligten. Når en snakker om brancher, bliver der ofte snakket om de tre primære brancher, som ofte bliver den primære, sekundære og tjeneste branchen. For at få et større indblik i virksomhederne, som fravælger revisionspligten, vil der blive lavet flere branche grupper ud fra hvad der bliver vurderet hensigtsmæssigt. Side 17 af 90

19 Der vil blive delt op i følgende 6 brancher: - Branche 1, Entreprenør: Dette er virksomheder der arbejder indenfor al slags entreprenør aktivitet. Alt fra vedligeholdelse af huse til konstruktion af nye bygninger eller andre anlæg. - Branche 2, Holding: Dette er virksomheder som har som hovedaktivitet at eje aktier i andre selskaber og/eller fast ejendom. - Branche 3, Service: Dette er virksomheder der tilbyder tjenester af forskellig art. For eksempel frisører, IT Support, rengøring, dagligvarebutikker og lignende. - Branche 4, Rederi: Er virksomheder hvis hovedaktivitet er forbundet til skibe og både. Det vil sige både fisk, transport og offshore m.m. - Branche 5, Transport: Dette er virksomheder hvis aktivitet er at transportere varer for sine kunder. Undtaget virksomheder hvor transporten udelukkende foregår med skib. - Branche 6, Produktion: Dette er virksomheder der producerer varer af forskellig art. Brancherne er delt op således, at en kan forvente at kunne drage konklusioner om de forskellige brancher og deres forhold til fravalg af revisionspligten. Spørgsmål 3: Hvem var virksomhedens revisor før fravalg af revisionspligten? Bortset fra de virksomheder der bliver etableret uden en revisor, så har alle virksomhederne på et tidspunkt haft revisionspligt og har de derfor været forbundet til en revisor. Spørgsmålet har til formål at identificere om der er nogle sammenhænge mellem revisor eller revisionsvirksomheder og virksomhedernes fravalg af revisionspligten. Revisionsvirksomhederne vil blive delt op i tre grupper. Små, mellemstore og store revisionsvirksomheder. Små revisionsvirksomheder vil være virksomheder med op til 6 medarbejdere inklusivt godkendte revisorer. Mellemstore revisionsvirksomheder vil være virksomheder med 7 til 12 medarbejdere inklusivt godkendte revisorer. Store revisionsvirksomheder vil være virksomheder med over 13 medarbejdere inklusivt godkendte revisorer. Side 18 af 90

20 Spørgsmål 4: Er virksomheden tilknyttet en revisor efter fravalg af revisionspligten? Et af de bærende argumenter for at lempe kravene til revisionspligten var at give mindre virksomheder muligheden for at spare på de administrative omkostninger som revisionspligten fører med sig. Dette spørgsmål har til formål at undersøge om de virksomheder der fravælger revisionspligten, forsætter med at bruge revisor efter fravalget. Dette spørgsmål kan være med til at give en indikation på om fravalget kan være grundet økonomiske motivationer. Dette vil blive gjort ved at se om årsrapporterne som bliver aflagt af virksomhederne der har fravalgt revisionspligten har en assistance erklæring fra tilhørende revisor eller om årsrapporterne bruger samme format som virksomhedens revisor brugte før fravalget. Spørgsmål 5: For spørgsmål 5 vil regnskaberne for de udvalgte virksomheder efter fravalget af revisionspligten blive gennemgået, for de 5 hyppigste fejl der blev lavet i de danske virksomheders regnskaber, som havde fravalgt revisionspligten for årene 2010 og Sidenhen vil resultaterne for de færøske virksomheder blive sammenlignet med resultaterne for de danske virksomheder. De 5 fejl der vil blive undersøgt er: Der er ikke i ledelsespåtegningen erklæret, at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt eller revisor er ikke frameldt hos Skráseting Føroya. Der er ikke foretaget afskrivninger på ejendomme og/eller der er ikke foretaget dagsværdiregulering af ejendomme. Virksomheden har ikke opdelt gælden i kort og lang gæld eller der mangler oplysning om gæld, der forfalder om mere end 5 år. Virksomhedens anvendte regnskabspraksis er mangelfuld. 14 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011, Erhversstyrelsen, den 12. juni Side 19 af 90

21 Virksomheden har ydet lån til/sikkerhedsstillelse for selskabsdeltagere eller ledelse i selskabet. Der vil også blive set på forskellen i antal fejl mellem virksomhederne på Færøerne der fremdeles er tilknyttet en revisor og de som ikke er tilknyttet en revisor efter fravalget af revisionspligten. Spørgsmål 6: Hvordan er virksomhedernes ledelsesstruktur? Her vil virksomhedernes ledelsesstruktur blive undersøgt. Der vil blive undersøgt hvor mange direktører virksomheden har, om virksomhederne har en bestyrelse og hvor mange medlemmer der sidder i bestyrelserne. Det er ikke krav for færøske virksomheder at have deres anpartshaver oversigt offentligt tilgængelig. Hvis det var, kunne man lave en undersøgelse over ejerstrukturen for virksomheder der fravælger revisionspligten. I stedet forventes der at en får et indblik i virksomhedernes ejer struktur og ledelse gennem dette spørgsmål. En virksomhed med flere direktører eller bestyrelsesmedlemmer vil alt andet lige helst have flere ejere. Virksomheder derimod med en direktør og ingen bestyrelse vil alt andet lige mest sandsynlig kun have en ejer. Spørgsmål 7: Hvor mange ansatte har virksomheden på årsbasis? Antal ansatte på årsbasis er en af parametrene for om en virksomhed kan fravælge revisionspligten eller ikke. Denne parameter giver også et indblik i virksomhedens størrelse og aktivitet. Side 20 af 90

22 Spørgsmål 8: Har virksomheden nogen pantsatte aktiver? Dette spørgsmål er lavet for at finde frem til om virksomheden har nogle betydelige aktiver der er pantsatte og således også et betydeligt forhold til en panthaver. Typisk vil panthaver være virksomhedens bank. Spørgsmål 9: Har virksomheden nogen bankgæld? Dette spørgsmål skal ses i forlængelse af spørgsmål 8. Her vil der blive undersøgt om virksomheden har nogen bankgæld og således har nogle betydelige forhold til finansierings institutioner. Disse vil typisk være en bank. Med dette og det forrige spørgsmål vil man kunne undersøge om der er nogen sammenhæng mellem virksomheder der fravælger revisionspligten og deres finansierings omstændigheder. Spørgsmål 10: Sammenligne finansielle omkostninger af rentebærende gæld før og efter fravalg af revisionspligt. Her vil der blive undersøgt om fravalg af revisionspligten har nogen effekt på virksomhedens finansielle omkostninger. Dette spørgsmål er det, som mest sandsynligt vil give et indblik i hvordan informations asymmetrien mellem ledelsen og virksomhedens interessenter kan påvirke virksomheden omstændigheder efter fravalget af revisionspligten. Hvis den øgede informations asymmetri påvirker finansieringsinstitutternes risikovurdering af virksomhederne og således øger renten, kan en konkludere at den øgede informations asymmetri er noget finansieringsinstitutterne tager i betragtning når de finansierer virksomhederne som fravælger revisionspligten. 3.3 Behandling af resultater Rådata for resultaterne af undersøgelsens delspørgsmål vil blive registreret og sat op i MS Excel. Dataanalysen består af beskrivende statistik. I MS Excel vil resultaterne Side 21 af 90

23 eksempelvis kunne sorteres efter de forskellige parametre og vil det også være muligt at lave overskuelige tabeller af de sorterede resultater. Resultaterne præsenteres i tabeller. Tabeller præsenterer resultaterne på en overskuelig måde og giver et umiddelbart indtryk af resultaternes fordeling. Side 22 af 90

24 4 Analyse Kapitel 4 er afhandlingens analysedel, hvor resultaterne af de undersøgende spørgsmål vil blive præsenteret og diskuteret. Kapitlet består af en diskussion om hvad resultaterne viser og hvad de siger om de virksomheder der har fravalgt revisionspligten. Dernæst vil der blive lavet en analyse af resultaterne for at se om det er muligt at konkludere hvorvidt der er nogle fællestræk for virksomhederne der fravælger revisionspligten. Hvert undersøgende spørgsmål vil blive gennemgået i et afsnit for sig selv, som afsluttes med delkonklusion. 4.1 Analyse af de undersøgende spørgsmål Spørgsmål 1: Er virksomheden et P/F eller et Sp/F? For at få et overblik over virksomhedernes kapitalstruktur, er de udvalgte virksomheder gennemgået for at finde ud af, og for at få et overblik over, hvor mange af dem er P/F og Sp/F. Fordelingen af virksomhederne kan ses i Tabel 1. P/F Sp/F Antal virksomheder 1 95 Procent fordeling 1% 99% Tabel 1: Fordeling af virksomheder på P/F og Sp/F Når vi ser på tabel 1, kan vi se at så godt som alle virksomheder der fravælger revisionspligten er registreret som Sp/F. Af alle de udvalgte virksomheder er der kun et der er registreret som et P/F. Som tidligere nævnt i ovenforstående tekst er kravene for at kunne fravælge revisionspligten, at virksomheden indenfor 2 regnskabsår ligger under to af 3 parametre. De er at virksomheden ligger under 2 mio. kr. i nettosalg, 1 mio. kr. i balancen og at den har et gennemsnits antal ansatte om året der er lavere end 12. Med de færøske krav til selskabskapitalen på forholdsvis kr. for Sp/F og kr. for P/F, har P/F er som udgangspunkt ikke stort spillerum når det gælder deres balance. Dette gør at der ikke skal nogen stor øgning til i aktiver før P/F erne har en for stor balance i forhold til kravet for fravalg af revisionspligten. Dette betyder for mange Side 23 af 90

25 færøske P/F er, at de i realiteten kun har to parametre at arbejde med, og som begge må være under kravene der er sat af myndighederne. Når virksomheder bliver etableret starter de som oftest som et Sp/F og hvis virksomheden efterfølgende har succes og vokser, reorganiserer den sig om til et P/F når ledelsen og/eller ejerne vurderer, at det er et nødvendigt eller et naturligt skridt at tage for virksomheden. Et P/F signalerer samtidigt en større sikkerhed overfor virksomhedens interessenter. Dette sker med at den øgede selskabskapital giver kreditorer en større sikkerhed for betaling og ejerne har således også en stærkere virksomhed der tåler større økonomisk modstand og hvor finansieringsinstitutter får en større tiltro til virksomhedens tilbagebetalingsevne. Virksomheder organiserer sig derfor ofte i et P/F når de vokser sig til en hvis størrelse. Det giver derfor mening, at der en så ubetydelig del af P/F er der har fravalgt revisionspligten. Bare ved at blive etableret som et P/F formindsker virksomhederne deres mulighed for at fravælge revisionspligten betydeligt og det er højst sandsynligt også en større virksomheder. Delkonklusion Så godt som alle virksomheder der fravælger revisionspligten er registreret som Sp/F. Dette er et afledt resultat af parametrenes størrelse for at fravælge revisionspligten og virksomhedernes omstændigheder når de skal registreres som enten et P/F eller et Sp/F. Sp/F er falder oftere i den mindre gruppe af virksomheder, mens P/F erne typisk ikke bliver etableret før der er en betydelig aktivitet og størrelse. Således har P/F er sjældent muligheden til at fravælge revisionspligten, mens muligheden betydeligt oftere tilfalder Sp/F er. Spørgsmål 2: Hvilken branche er virksomheden i? Alle virksomheder der bliver etableret, etableres normalt med en hensigt til at skabe profit for virksomhedens ejere. For at skabe denne profit skal virksomheden have en aktivitet der skaber indtægter for virksomheden. Disse aktiviteter kan variere meget, fra at være en lille butik i en lille landsby til at være en stor produktionsvirksomhed eller noget helt andet. Alle disse aktiviteter, som virksomhederne kan have, er mulige at dele op i Side 24 af 90

26 brancher. Der er forskellige metoder at dele brancherne op efter. En meget anvendt metode er at dele brancherne op i 3 hovedgrupper. De er primære, sekundære og tjeneste brancher. De virksomheder der falder i den primære gruppe er virksomheder der har deres aktivitet i at udvinde råvarer fra deres omgivelser. Det vil sige virksomheder som for eksempel bønder, mine selskaber, skovhugger virksomheder, olieselskaber, fiskere og lignende. Den sekundære gruppe af virksomheder er produktionsvirksomheder. Det er de virksomheder der laver nye produkter ud af de råvarer, som den primære branche fremstiller. Den tredje gruppe af virksomheder falder i gruppen tjenester. Dette er virksomheder der producerer uhåndgribelige varer. Så som butikker, frisører, IT support, bilmekanikere og lignende virksomheder. For denne undersøgelse vil virksomhederne dog blive delt op i nogle mere specificerede brancher, som kan være med til at give en bedre forståelse af hvilke virksomhedsaktiviteter der er repræsenteret hos virksomhederne der har fravalgt revisionspligten. Disse brancher er entreprenør, holding, service, rederi, transport og produktion 15. Fordelingen af virksomhederne på brancher kan ses i tabel 2 nedenfor. Branche Antal Procent 1 Entreprenør 12 13% 2 Holding 21 22% 3 Service 50 52% 4 Rederi 6 6% 5 Transport 4 4% 6 Produktion 3 3% Sum % Tabel 2: Branchefordeling af virksomheder der fravælger revisionspligten. Resultatet af branchefordelingen viser nogle klare trends mellem de virksomheder der har fravalgt revisionspligten. Det er færrest virksomheder der fravælger revisionspligten indenfor produktionsbranchen. Kun 3% af de udvalgte virksomheder hører til produktionsbranchen. Dette kan skyldes, at der kan være store finansierings krav til produktionsanlæg og at omsætningen derfor også må klare at forrente de store 15 En detaljeret forklaring for brancherne kan ses i kapitel 3.2 under spørgsmål 3. Side 25 af 90

27 investeringer, som produktionsvirksomhederne må lave. Noget som også kan have en påvirkning på dette, er at der ikke er mange registrerede virksomheder der har en lille produktion. De små produktioner ligger oftest hos de selvstændigt erhvervsdrivende og er de ikke omfattet af revisionspligten. Transportbranchen er næsten lige så lidt repræsenteret som produktionsbranchen med sine 4%. Transportbranchen er dyr når det kommer til maskiner og har de på samme måde som produktionsbranchen store krav til finansiering og en omsætning der skal kunne forrente finansieringen. Det er muligvis også derfor at der er så få virksomheder i transportbranchen der fravælger revisionspligten. De udvalgte rederier for undersøgelsen udgør 6% av de virksomhederne der har fravalgt revisionspligten. Dette viser samme trend som med produktionsbranchen og transportbranchen. Der skal en hvis finansiering til for at købe og drive skibe af forskellig størrelse. Denne finansiering skal også forrentes gennem virksomhedernes omsætning. De store krav til finansiering, aktiver og omsætning kan derfor også være med til gøre fravalg af revisionspligten for rederierne til en svær opgave. 13% af virksomhederne der har fravalgt revisionspligten er klassificeret som en del af entreprenør branchen. Dette er små virksomheder der normalt laver håndværker arbejde af forskellig slags. De er typisk tømrere, elektrikere, rørlæggere eller lignende hvor de fleste af dem arbejder alene. Der er ikke store kapitalkrav til denne branche, da virksomhederne normalt har en firmabil som det eneste eller største aktiv og muligvis nogle større værktøjer. Selv om hverken bil eller dyre værktøjer er nødvendige for alle i branchen, så har de allerfleste investeret i disse. Dette gør fravalg af revisionspligten til en mulighed for en stor del af disse virksomheder. Af de udvalgte virksomheder er 22% holding virksomheder. Holding virksomheder har som hovedaktivitet at eje og administrere aktiver. Det kan være alle slags aktiver. Både immaterielle, materielle og finansielle aktiver. Dette gør at holding virksomheder kan have mange aktiver i virksomheden til en høj værdi og samtidigt have få medarbejdere og en lille omsætning. Således har de mulighed til at fravælge revisionspligten, selv om de har megen aktivitet som virksomhed. Side 26 af 90

28 Service branchen repræsenterer langt den største del af virksomheder der fravælger revisionspligten. Hele 52% af de udvalgte virksomheder er en del af service branchen. Der er sjældent store krav til aktiver for virksomheder i service branchen. Oftest kræver branchen, at medarbejderne har de fornødne færdigheder til at udøve en tjeneste og så måske nogle udgifter til værktøjer der skal bruges for at yde tjenesten. Dette har med sig at mange små servicevirksomheder falder indenfor parametrene for at fravælge revisionspligten og udgør de langt den største del af de virksomheder, der har fravalgt revisionspligten. Delkonklusion Med parametrene som er sat af de færøske myndigheder i forhold til hvornår en virksomhed kan fravælge revisionspligten, er der nogle brancher der har sværere ved at opfylde de parametre end andre. Service branchen der har de laveste krav til finansiering, aktiver og omsætning for at drive sin aktivitet, er klart mest repræsenteret af de udvalgte virksomheder. Dernæst kommer holding, som kan have store krav til virksomhedens aktiver, men som ofte også har en lille omsætning og få medarbejdere. Dette giver dem en god mulighed for at komme under kravet for at fravælge revisionspligten. Entreprenør branchen har, som den tredje mest repræsenterede branche, blandede krav til aktiver og omsætning. Og har de, hvis de har få medarbejdere, ofte gode muligheder for at fravælge revisionspligten. De tre mindst repræsenterede brancher har alle de samme forudsætninger for at kunne drive sin aktivitet. Store krav til aktiver og finansiering og således også til omsætningen for at kunne forrente virksomhedernes finansiering. Derfor er rederi, transport og produktions branchen mest sandsynligt mindst repræsenteret af de udvalgte virksomheder. Spørgsmål 3: Hvem var virksomhedens revisor før fravalg af revisionspligten? Revisionsvirksomhederne udfører i dag mange andre opgaver end kun revision for sine kunder. Mange revisionsvirksomheder har i dag opbygget sig en stor rådgivningsaktivitet både overfor sine revisionskunder og overfor andre kunder, der ikke har brug for deres revisionstjeneste, men i stedet forskellige former for rådgivning. Denne opgave som virksomhedernes rådgiver, gør at mange virksomheder i dag, måske særligt mindre virksomheder der ikke har kapaciteten internt, søger revisors råd før store afgørelser skal Side 27 af 90

29 træffes for virksomheden. Det er derfor vurderet at kunne give et indblik i hvordan revisionsvirksomhederne rådgiver sine kunder ved at se på fordelingen af revisionsvirksomhederne overfor hvilke virksomheder der har fravalgt revisionspligten. Ingen Små Mellem Store Antal virksomheder Antal kunder der har fravalgt revisions Procent fordeling 11% 32% 33% 23% Tabel 3: Revisor før fravalg af revisionspligten. I antal virksomheder er de små revisionsvirksomheder repræsenteret oftest. Der findes ikke nogen statistik for det færøske revisionsmarked i forhold til fordelingen af markedet mellem små, mellemstore og store revisionsvirksomheder. Selv om de små er repræsenteret mest, må der tages udgangspunkt i, at de store revisionsvirksomheder har den største del af revisionsmarkedet, mellemstore virksomhederne næstmest og de små virksomheder har den mindste del af revisionsmarkedet. Dette bliver baseret på fordelingen af revisionsmarkedet i Danmark 16. Af de virksomheder der har fravalgt revisionspligten er 11%, som ikke er tilknyttet nogen revisor. Dette betyder ikke nødvendigvis, at de ikke har etableret sig med rådgivning fra en revisor. Dette skal derfor ses i lyset af resultaterne i spørgsmål 4. Fordelingen af virksomhederne der har fravalgt revisionspligten mellem revisionsvirksomhederne kan ses i tabel 3. De store revisionsvirksomhederne er tilknyttet 23% af virksomhederne der har fravalgt revisionspligten. De er den mindste gruppe af revisionsvirksomhederne. Dette er lidt uventet da det forventes, at de som har den største andel af revisionsmarkedet også har den største del af kunder der fravælger revisionspligten. Derimod har små og mellem revisionsvirksomhederne så godt som lige stor andel af virksomhederne der har fravalgt revisionspligten. Små revisionsvirksomheder er tilknyttet 32%, mens mellem revisionsvirksomheder er tilknyttet 33%. 16 Anders Hobeg Hedegaard, Koncentrationen og konkurrencen på revisionsmarkedet i Danmark- kalder markedsstrukturen på forbedringstiltag? 2013 s. 21 Side 28 af 90

30 Om udgangspunktet for fordelingen af virksomhederne, bliver taget i den forventede markedsfordeling på Færøerne vil en kunne forvente, at de store revisionsvirksomheder var tilknyttet den største del af virksomheder der har fravalg revisionspligten. Dette gør sig dog ikke gældende. De små og mellem revisionsvirksomheder er tilknyttet langt de fleste virksomheder før de fravælger revisionspligten. Dette kan skyldes at de enten rådgiver deres kunder mere konsekvent til at fravælge revisionspligten når de har mulighed til det, end de store revisionsvirksomheder, men det kan også skyldes, at de små og mellemstore revisionsvirksomheder har flere kunder der falder indenfor parametrene til at fravælge revisionspligten. Således vil de komme til at overrepræsentere virksomheder der fravælger revisionspligten. En anden mulighed er, at de små og mellemstore revisionsvirksomheder, rådgiver til fravalg af revisionspligten, således at de ikke behøver at forholde sig lige meget til kravene af kvalitetskontrollen i branchen. Delkonklusion Uventet i forhold til markedets fordeling, så er det de små og mellem store revisionsvirksomheder der er tilknyttet de udvalgte virksomheder før de fravælger revisionspligten. Dette kan skyldes at de små og mellem store revisionsvirksomheder oftere rådgiver deres kunder til at fravælge revisionspligten, eller at de har flere kunder der falder indenfor parametrene til at fravælge revisionspligten i forhold til de store. Det er også en mulighed, at revisionsvirksomhederne prøver at undgå de store krav der følger med kvalitetskontrollen ved at rådgive sine kunder til at fravælge revisionspligten. Spørgsmål 4: Er virksomheden tilknyttet en revisor efter fravalg af revisionspligten? I et forsøg på at lempe om de administrative byrder, som særligt mange af de små virksomheder led under, gav myndighederne i 2008 små virksomheder muligheden til at fravælge revisionspligten. Ideen bag lovændringen var, at virksomhederne ved at fravælge revisionspligten kunne spare bort honoraret til revisor og således lempe om administrationsomkostningerne. Side 29 af 90

31 Ja Nej Tilknyttet revisor efter fravalg Procent fordeling 52% 48% Tabel 4: Virksomheder tilknyttet revisor efter fravalg af revisionspligten Som der kan ses i tabel 4, så er ca. halvdelen af alle virksomheder der fravælger revisionspligten tilknyttet en revisor efter, at de har fravalgt revisionspligten. Om udgangspunktet bliver taget i, at virksomhedernes motivation for fravalget er at spare de administrative byrder, er det overraskende at ca. halvdelen af dem fortsætter med at være tilknyttet til en revisor. Ved at de fortsættende er tilknyttet til en revisor, har de stadigvæk administrative omkostninger forbundet til tjenesten som revisor tilbyder. Noget som kan undersøges her, er omkostningerne som er forbundet til en fuld revision og omkostningerne forbundet med revisor når der kun er assistance med regnskabsopstilling. For de virksomheder der fravælger revisionspligten, men som samtidig fortsætter deres forhold med revisor, gør det sig gældende, at de også opretholder en del af deres administrative omkostninger. Denne undersøgelse ser dog ikke efter mulige besparelser for virksomheder, der fravælger revisionspligten og kan den derfor ikke lave nogen konkret konklusion på effekten af fravalget af revisionspligten på virksomhedernes omkostninger. For de virksomheder der fravælger revisionspligten og som ikke er tilknyttet revisor, der sparer de alle omkostningerne der var forbundet med virksomhedernes revision. Dog vil de få nogle omkostninger forbundet til årsrapporten, der hvor revisor ydede assistance udover den almindelige revision. Ingen Små Mellem Store Fravalgt Tilknyttet revisor Ikke tilknyttet Procent fordeling tilknyttet 9% 74% 59% 32% Procent fordeling 91% 26% 41% 68% ikke tilknyttet Tabel 5: Virksomheder tilknyttet revisor i forhold til revisionsvirksomheder For de virksomheder der ikke var forbundet med en revisor før fravalget af revisionspligten, er 91% af virksomhederne ikke tilknyttet en revisor efter fravalget. Side 30 af 90

Revisor kvalitetskontrol

Revisor kvalitetskontrol Revisor kvalitetskontrol Af: Teresa Joensen Vejleder: Claus Holm 23. april 2014 HD R på Aarhus universitet Executive summary The Faroese audit marked has had many challenges over the years, but the newest

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk - Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej 111 4660 Store

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2014 a Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015 JGP HOLDING ApS Birkehavevej 7 3100 Hornbæk Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/04/2016 Jørgen Grumstrup Dirigent

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS

Køkken, Bad og Garderobe Roskilde IVS ÅRSRAPPORT 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2015 Jon Lorentsfeldt Dirigent CVR-nr. 35 64 08 86 Årsrapport 2014/2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS Årsrapport 5. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Simon Bak Jepsen Dirigent Side

Læs mere

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS

CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS CLAUSEN ANLÆG OG BYG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Henrik Clausen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår)

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR 29 68 69 47 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 6 2013. Kim Juhl Weaver Dirigent

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Vestmors VVS og El ApS

Vestmors VVS og El ApS Vestmors VVS og El ApS Vildsundvej 11 Solbjerg 7950 Erslev CVR-nr. 36 56 36 05 Årsrapport for perioden 13. marts til 31. december 2015 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

CDMS INVEST ApS. E Christensens Vej Ikast. Årsrapport 1. oktober september 2016

CDMS INVEST ApS. E Christensens Vej Ikast. Årsrapport 1. oktober september 2016 CDMS INVEST ApS E Christensens Vej 6 7430 Ikast Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2017 Hennng Lund Dirigent

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MADBULL RACING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2014 Grethe Andersen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

Københavns Solcellelaug I/S ÅRSRAPPORT 2015 CVR NR

Københavns Solcellelaug I/S ÅRSRAPPORT 2015 CVR NR Københavns Solcellelaug I/S ÅRSRAPPORT 2015 CVR NR. 28 63 71 36 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære generalforsamling den 17 /3 2016. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE:

Læs mere