Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand. Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand. Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer"

Transkript

1 Forbrugerstyrelsen

2 Indledende besøg Besøg d. 21/3-03 af: Søren Østergaard Jensen, Nadeem Niwaz og Jan Viegand Repræsentanter fra Forbrugerstyrelsen: Fra IT-afdelingen: Mladen Cipek og Bjarne Fischer Forbrugerstyrelsens serverrum er beliggende i kælderen og er uden vinduer. Rummet har et grundareal på ca. 24 m² og et volumen på ca. 56 m³. Figur 1 viser en skitse af indretningen i rummet. Ud over serverer er serverrummets UPS samt styrelsens telefoncentral placeret i rummet. bord med serverer køleanlæg telefoncentral køleanlæg reol med servere UPS Figur 1. Skitse af indretningen af serverrummet. Pilene viser retningen på den kolde luft fra køleanlæggene. Køleanlæg Som indikeret i figur 1 findes der to køleanlæg i serverrrummet. Begge er monteret under loftet se figur 2. Begge køleanlæg er mindre split-anlæg fra firmaet Mitsubishi Electric og af typen Mr. Slim. Anlæggene er af forskellig dato. Anlægget til højre i figur 1 er sandsynligvis opsat i 1989, mens det andet er opsat senere (hvornår vides ikke). Det ældste anlæg er type PU-2VG5, mens det nye anlæg er type PUH-4YKSA. Anlæggenes kondensatorer er opsat udenfor på hver side af bygningen kondensatorerne er vist i figur 3. Anlæggene har forskellig størrelse. Max. kompressor-effekt i det ældste anlæg er 1,7 kw, mens den i det nyeste anlæg er 2,7 kw (tallene stammer fra mærkepladerne).

3 Figur 2. De to køleanlæg i serverrummet. Vedr. pilene se senere. Figur 3. Køleanlæggenes udedel med kompressor, kondensatorer, m.m. Som det indikeres i figur 1 og ses i figur 2, er der en risiko for at kold luft fra det ældste anlæg suges ind i det nyeste anlæg, når begge anlæg er i drift. Dette vil forringe kølekapaciteten og effektiviteten af det nyeste anlæg. Om vinteren benyttes primært det nyeste anlæg. Dog ikke ved besigtigelsen. Ventilatoren på det ældste anlæg kørte og opvarmede luften fra 23,1 til 24,3 C. Det ældste anlæg gav således ved besigtigelsen en unødvendig forøgelse af varmebelastningen i rummet. I løbet af weekenden (dag 82 i figur 6-7) gik det ældste anlæg i gang, hvorved luften til det nyeste anlæg blev så lav, at dennes termostat slog anlægget fra, hvorved temperaturen i rummet steg, som det ses i figur 6-7. Om mandagen (dag 83) blev dette opdaget og lamellerne i udblæsningen fra det ældste anlæg blev peget mere nedad mod gulvet, hvorefter de nyeste anlæg gik i gang igen.

4 Termostaten for det nye køleanlæg var sat til 23 C. Servere Serverne i serverrummet er meget forskellige - fra egentlige servere til traditionelle pc'ere se figur 4. Typisk bliver der indkøbt en ny server for hver ny applikation, idet dette letter installering og servicering. Det formodes derfor, at der er en del overkapacitet af regnekraft, hvilket medfører en højere varmebelastning. Serverne er både fil- og applikationservere. Programmer for tekstbehandling, regneark, m.v. findes på brugernes pc'er. Figur 4. Serverne i reolen vist i figur 1. Andre servere er vist i figur 2. Serverne kører i døgndrift på grund af natlig backup og hjemmearbejdspladser, samt fordi serverne ikke har godt af at blive lukket ned. Der anvendes ingen form for neddrosling af serverne i lavlastperioder. Leverandøren af servere er kontraktlig forpligtet til at levere "grønne" produkter. Dette betyder sandsynligvis, at delene i serverne kan genbruges, ikke at severne har et specielt lavt energiforbrug. Levetiden for servere er som regel mindst dobbelt så lang som for pc'ere. Serverne servicerer ca. 130 brugere. Energiforbrug + temperatur- og fugtforhold Energiforbruget i serverrummet og til køleanlægget registreres ikke. Ved besigtigelsen blev UPS'ens amperemeter aflæst til 10 A. Hvis det antages, at spændingen til UPS'en var 380 V, var det øjeblikkelige effektforbrug og dermed varmebelastning 3,8 kw, hvilket ikke stemmer overens med senere detaljerede målinger. Som det ses af de efterfølgende elmålinger (se Ser-

5 verrrumseftersyn køleteknisk del), er det totale elforbrug i serverrummet ca. 6 kw, mens det til servere og andet it-udstyr er ca. 5,2 kw. Hvis det antages, at 6 og 5.2 kw er det gennemsnitlige effektforbrug, så er den årlige varmebelastning i rummet = kwh, hvoraf det årlige elforbrug til serverer er 5, = kwh. Ved besøget blev der målt forskellige temperaturer i serverrummet. Disse er vist i figur 5. Udelufttemperaturen blev målt til 10,3 C. Figur 5 viser stor spredning i lufttemperaturen i rummet de viste temperaturer varierede ydermere en del under besigtigelsen. Der er desuden forskel på lufttemperaturen på de forskellige hylder i reolen med serverne flere graders forskel mellem top og bund lavest i bunden. Lufttemperaturen bag serverne i reolen var lavere end foran, hvor luftindtaget typisk sidder fordi køleanlæggene kaster den kolde luft hen over reolen. Dette er uhensigtsmæssig, da det betyder en dårlig udnyttelse af den kolde luft. telefoncentral bord med serverer på bordet 21,7 C 23,1 C køleanlæg 22,7 C 24,3 C køleanlæg 6,5 C * midterste hylde 23 C reol med servere 20,7 C 26,3 C UPS Figur 5. Lufttemperaturer målt ved besigtigelsen. De grønne tal er temperaturer målt ved besøget. Oprindelig var der flere skærme i rummet. Da disse blev fjernet faldt varmebelastningen betragteligt. Ved besigtigelsen blev der udlagt to små dataloggere for registrering af lufttemperatur og luftfugtighed. Den ene datalogger blev placeret på den midterste hylde i reolen med servere ved *'en i figur 5. Den anden i koldtluft-afgangen fra det nyeste køleanlæg. Resultatet af disse målinger er vist i figur 6-7. Før det ældste køleanlæg gik i gang lå rumtemperaturen på omkring 22,5 C. I perioden søndag-mandag, hvor det ældste anlæg kørte alene steg temperaturen til 27 C. Luftfugtigheden i rummet var i hele perioden under 40% og dermed lavere end anbefalet af serverleverandørene. Fra figur 6-7 vurderes det, at det ældste køleanlæg har været i gang i to perioder og 85-87, hvor koldtluft-temperaturen fra det nyeste køleanlæg i perioderne og fluktuere væsentlig mere end, når det ældste anlæg ikke er i gang, hvilket skyldes, at kompressoren stopper længere tid. Den kolde luft fra det nyeste anlæg var 8-10 C.

6 30 Forbrugerstyrelsen rumluft temperatur [ C] rumtemperatur rumfugtighed relativ luftfugtighed [%] tid [dagnummer, 2003] Figur 6. Temperatur og relativ fugtighed i serverrummet i perioden marts Forbrugerstyrelsen rumluft temperatur [ C] kold lufttemperatur kold luftugtighed relativ luftfugtighed [%] tid [dagnummer, 2003] Figur 7. Temperatur og relativ fugtighed i den kolde luft fra det nyeste køleanlæg i perioden marts 2003.

7 Nøgletal Hvis det antages, at 6 og 5,2 kw er det gennemsnitlige effektforbrug henholdsvis totalt i serverrummet og til serverer og andet it-udstyr, så er den årlige varmebelastning i rummet = kwh, hvoraf det årlige elforbrug til serverer og andet it-udstyr er 5, = kwh. Elforbrug til servere pr. brugere: / 130 = 351 kwh server /bruger Varmebelastning pr. rumstørrelse: 6 / 56 = 0,11 kw belastning /m³ rum

8 Forbrugerstyrelsen Besøgt den 19/1-04 Kontakt person: Mladen Cipek Rapport over netværk og server installation i serverrummet Forbrugerstyrelsen har valgt et rack til rack baserede servere og den centrale switch. De resterende servere er anbragt på 4 hylder. De er for en stor del almindelige pc er, men der er servere fra Sun, IBM, Compaq og Fujitsu Siemens. I rummet er der en del pc er, som er anbragt ved og på skriveborde. Der er samlet ca. 22 servere i drift med skønnet 32 CPU er og 54 diske samt omkring 9 pc er med skærme til styring af telefon systemet og betjening af serverne gennem Keyboard, Video og Mouse (KVM) switche. Nogle af pc erne tændes kun, når de bruges. Serverne er ved at blive omlagt fra en oprindelig bord/gulv placering til den nuværende hyldeplacering med udbygning at nyt serverudstyr i et rack. Oprindeligt blev der anvendt en del Sun udstyr, som var relativt dyrt i service, men det er blevet udskiftet med en del forskellige servere og almindelige pc er. Udstyret forventes at have en levetid på 3 til 5 år. I arbejdstiden fra 8 til 17 er der fra 120 til 140 brugere på systemerne. Mellem 17 og 8 er der 40 hjemmearbejdspladser på systemerne. Lagerkapaciteten på postsystemet ligger på 200 til 500 Mbyte/bruger. Til web systemet bruges en del indeksservere og database. Generelt er systemdiskene med styresystem og programmer spejlede (RAID 1) og datadiskene kører i stribe med redundans (RAID 5). Brugerne anvender Citrix terminal servere med licens til 40 brugere. Diskene til Citrix er spejlet. Backup en er en total backup, som kører dagligt. Der er flere båndstationer, som bruges til at tage backup. Rumtemperaturen overvåges af et Honeywell system. Når temperaturen på væggen i rummet bag serverne overstiger 30 grader Celsius, alarmeres en vagt i Slots- og Ejendomsstyrelsen. Effektfordeling og køling Server racket med switche er skønnet til at forbruge 1900 W. Udstyret på de 4 hylder skønnes at forbruge 2500 W. Dertil kommer skærme og pc er ved bordene, som skønnes at forbruge 500 W. Noget af udstyret på hylderne og gulvet er slukket. Fra målingerne med KeepFocus udstyret er der opgivet, at UPS en modtager 2000 W. El stik modtager 3100 W. Telefonsystemet forbruger 800 W.

9 2500 W 1900 W Figur 1. Skønnet effektfordeling på hylderne og til rack Det har ikke umiddelbart været muligt at se hvilket udstyr, der er sluttet til hvad i serverrummet, men hvis racket er sluttet til UPS en og resten er sluttet til el stikkene i serverrummet, passer målingen med skønnet. Forslag til energibesparelse Forbrugerstyrelsen er igang med en server konsolidering, hvor serverne efterhånden vil blive samlet i rack. På grund af den højere ydeevne i nye servere, vil der kunne samles en del serverfunktioner på samme server. Det forventes derfor, at en del af udstyret på hylderne efterhånden vil blive slukket og forsvinde. Det nuværende forbrug til servere, pc er, skærme og netværksudstyr er på 4900 W (2000 W til UPS*0, W). Det svarer til et årligt forbrug på 43 GWh. Hvis det er muligt, bør backup systemerne kunne slukkes, når der ikke er brug for dem. Hvis backup systemet er i brug ca. 1/3 af tiden og har et samlet skønnet forbrug på 300 W, vil der her kunne spares 1,8 GWh om året (4% af forbruget). Hvis man husker at slukke for skærmene (4 tændte), inden rummet forlades, vil der kunne spares ca. 250 W. Det svarer til 2,2 GWh om året (5% af forbruget) En fortsat server og storage (disk) konsolidering vil kunne spare en del energi. De nye 3. generations servere er gange mere effektive både på CPU og diskkapacitet end 1. generations serverne, som er ca. 6 år ældre. De bruger omkring dobbelt så

10 meget energi, som de gamle servere i samme stykvise konfiguration. De nye styresystemer kræver mere af serveren, men er bedre til at køre flere programmer stabilt samtidigt end det gamle. Dertil kommer, at virtuelle servere fungerer på disse platforme. Hvis det antages, at der konsolideres 4 servere til 1 server om året, vil besparelsen kunne være W. Det svarer til 2,6-3,5 GWh eller ca. 7%. Efter 4 år vil besparelsen kunne andrage ca. 30% af energiforbruget eller ca. 13 GWh.

11 Serverrumseftersyn - køleteknisk del Sted: Forbrugerstyrelsen Dato: Besøgt af: Søren Østergaard Jensen og Claus S. Poulsen Repræsentanter for vært: Mladen Cipek og Bjarne Fischer Beskrivelse af anlæg, herunder anlægstype og identifikation samt mærkeplade: To splitanlæg fra Mitsubishi Electric Corp. installeret. Det ene anlæg (lille unit) er rummets oprindelige køleanlæg, der i dag alene bruges som backup. Det andet anlæg (stor unit) er rummets grundkøleanlæg, der normalt betjener serverrummet. Figur 1: Lille anlæg - mærkeplade indedel og udedel. 1

12 Figur 2: Stort anlæg - mærkeplade indedel og udedel. Opbygning af serverrum og beskrivelse af kølestrategi: Forbrugerstyrelsens serverrum er beliggende i kælderen og er uden vinduer. Rummet har et grundareal på ca. 24 m² og et volumen på ca. 56 m³. Figur 3 viser en skitse af indretningen i rummet. Ud over serverer er serverrummets UPS samt styrelsens telefoncentral placeret i rummet. Telefoncentralen er også tilsluttet UPS'en. telefoncentral bord med PC'er til telefoncentral køleanlæg køleanlæg reol med servere UPS Figur 3: Skitse af indretningen af serverrummet. Pilene viser retningen på den kolde luft fra køleanlæggene. Serverrummet er placeret centralt beliggende i kælderetage med 3 indervægge og en væg vendt direkte mod jord under bygningen. Rummet er uden vinduer. Rummet er aflangt - ca. 6 meter langt og 4 meter bredt - med alle servere placeret på hyldesystem (se figur 3). 2

13 Begge anlægs inderdele er monteret i loft, og monteringen er foretaget således, at den kolde luft fra det lille køleanlæg (det oprindelige) blæses direkte ind i indsugningen til det store anlæg. Dette er naturligvis uhensigtsmæssigt både rent driftsmæssigt og rent energiøkonomisk. Under normale omstændigheder vil det store anlæg alene skulle køle rummet, mens det lille anlæg alene fungerer som backup for det store. Rent styringsmæssigt er dette sikret ved at indstille det store til at opretholde en rumtemperatur på 23 C, mens det lille er indstillet til 28 C. Herved vil det lille kun starte i tilfælde af ekstrem belastning, eller hvis det store anlæg bryder ned. Begge anlæg er indstillet til konstant fordamperventilatordrift, hvilket betyder at begge anlægs indeventilatorer kører kontinuert uafhængigt af om kompressoren kører eller ej. Direkte i luftstrømmen til serverne er placeret borde med skærme som dækker for den fri luftstrøm til serverne - dette er meget uhensigtsmæssigt (se figur 4). Der kunne i "læ" af disse borde registreres en temperatur der var ca. 5 grader højere end temperaturen længere oppe i reolen. Figur 4: Placering af skærme direkte i kold luftstrøm mod servere. 3

14 Fra målinger og beregninger haves følgende: Måleperiode: 13/1-04 til 17/1-04 Det skal bemærkes at det lille anlæg den 17/1 startede grundet fejl på det store anlæg. I det følgende er der vist to tilnærmelsesvis uafhængige målinger, én for det store anlæg alene og én for det lille anlæg alene. Beregninger er dog alene gennemført for det store anlæg, da måleperioden hvor det lille anlæg har klaret kølebehovet vurderes for kort til at danne grundlag for anbefalinger. Måling 1 - Stort anlæg klarer alene kølebehovet. Målt gennemsnitligt belastning: Målt gennemsnitligt elforbrug til køling: Målt gennemsnitlig temperatur til fordamper: Målt gennemsnitlig udetemperatur: 5,98 kw 3,03 kw 23,1 C 5,9 C Målt effektivitet (tilført el til rum/tilført el til køleanlæg) (-): 1,97 (-) Beregnet årligt energiforbrug til køling: ca kwh/år Beregnet besparelse i energiforbrug ved anvendelse af frikøling (*): ca kwh/år (*): nødvendig temperaturdifference mellem inde og ude = 8K - indeventilator "klarer" frikølingen. Beregnet besparelse i energiforbrug ved ændret styringsstrategi (**):ca. 350 kwh/år (**): on/off drift på indeventilator - ingen frikøling Måling 2 - Lille anlæg klarer alene kølebehovet. Målt gennemsnitligt belastning: Målt gennemsnitligt elforbrug til køling: Målt gennemsnitlig temperatur til fordamper: Målt gennemsnitlig udetemperatur: 6,06 kw 1,64 kw 27,2 C 3,0 C Målt effektivitet (tilført el til rum/tilført el til køleanlæg) (-): 3,68 (-) 4

15 temperatur Forbrugerstyrelsen Temperaturer lille kondensator lille fordamper stor kondensator stor fordamper serverrum temp dagnummer Figur 5: Målte temperaturer hos Forbrugerstyrelsen Effekt (W) Forbrugerstyrelsen strømforbrug i serverrum el til UPS el til stik i serverrum el til lys og telefonanlæg dagnummer Figur 6: Målt strømforbrug i serverrum hos Forbrugerstyrelsen 5

16 Effekt (W) Forbrugerstyrelsen strømforbrug - køleanlæg el til lille køleanlæg el til stort køleanlæg dagnummer Figur 7: Målt strømforbrug til køleanlæg hos Forbrugerstyrelsen 6

17 Observationer på stedet: Filtre renholdt (ja/nej): Kondensator renholdt (ja/nej): Ja Ja Montering af indedel korrekt (redegørelse): De to køleanlægs indedele er begge placeret i loftet, men da det lille anlæg er placeret umiddelbart bagved det store, vil der opstå "skygger", altså områder der ikke umiddelbart vil bestryges af luften fra det lille anlæg. Desuden vil kold luft fra det lille anlæg blive suget direkte ind i det store anlæg, og dermed haves en grad af kortslutning, der ikke er hensigtsmæssigt. Rent styringsmæssigt vil dette kunne give problemer, da den kolde luft fra det lille anlæg vil kunne resultere i at det store anlæg ikke vil køre, hvis det lille anlæg er i drift. Blokering af luftstrøm: Hvis ja, angiv hvad der spærrer: Delvist Se ovennævnte redegørelse Montering af udedel korrekt (redegørelse): Anlæggenes udedele vurderes som korrekt monteret. Blokering af luftstrøm eller andet kritisk: Nej Hvis ja, angiv hvad der spærrer: - Anlæggets styrestrategi (hvis muligt): Anlæggenes styrestrategi kan alene beskrives ud fra observationerne på stedet, da der ikke foreligger yderligere dokumentation på anlæggene. Det vurderes, at anlæggene alene styres efter den målte indetemperatur. Indedelenes ventilatorer er konstant i drift, mens udedelenes ventilatorer kører synkront med kompressorerne. Registreringer på stedet viste meget høje temperaturer på det store anlægs kondensator (>50 C), hvilket skal sammenholdes med udetemperaturen den pågældende dag (ca. +3 C). Luftens afgangstemperatur fra kondensatoren kunne registreres til ca. 35 C, hvilket er meget højt når udetemperaturen tages i betragtning. 7

18 Mangler anlægget kølemiddel (hvis muligt): Dette detekteres ved at observere skueglas og foretage spotmålinger på kølesystem (hvis muligt). Observationer noteres her: Der kunne ikke umiddelbart registreres nogen problemer. 8

19 Konklusion på køle- og bygningsteknisk del af eftersyn Frikøling (er dette en mulighed) - kort redegørelse: Af bygningsmæssige årsager vurderes frikøling ikke umiddelbart som en mulighed hos Forbrugerstyrelsen, da dette vil kræve installation af kanalsystem, som ikke er rentable trods den store beregnede besparelse ved anvendelse af frikøling (besparelse beregnet til ca. 77%). I nævnte tilfælde er det dog meget tvivlsomt, om den anvendte indeventilator alene kan betjene rummet ved frikølingsdrift. Det bør på sigt overvejes eventuelt at skifte kølestrategi, således at det bliver muligt at udnytte frikøling (eksempelvis gennem vandbårent system). Andre oplagte besparelsesmuligheder: Placering af de to indedele ikke hensigtsmæssig - burde være placeret uafhængigt af hinanden. Øvrige kommentarer til køleanlæg: Det ses af målingerne at det lille køleanlæg er væsentligt mere effektivt end det store anlæg (3,68 mod 1,97). En del af denne forskel kan bl.a. forklares med den væsentligt højere rumtemperatur som kunne registreres, mens det store anlæg var ude af drift. Desuden er det lille anlægs kapacitet ikke tilstrækkelig til rummets behov, og dette giver nærmest optimale driftsbetingelser for anlægget - selvom anlægget ikke kan holde rummet tilstrækkeligt kølet. Den lave effektivitet på det store anlæg skyldes formodentlig også den meget høje kondenseringstemperatur (>50 C ved besigtigelsen). Beregninger viser, at en forbedret drift af kondensatorsiden på køleanlægget umiddelbart vil kunne reducere køleanlæggets energiforbrug med ca. 40% (forudsat at temperaturdifferensen over kondensator sænkes fra 50 til 20 grader). Det bør hos leverandøren af køleanlægget undersøges om dette er en mulighed. Nogle anlæg kræver af driftsmæssige årsager denne relativt høje kondenseringstemperatur. Kommentarer vedr. den øvrige installation: Ingen. 9

20 JV (3) Serverrumseftersyn Organisationsanalyse Forbrugerstyrelsen (FS) Interview-person: It-medarbejdere Bjarne Fischer (BF) og Mladen Cipek (MC) Baggrund og beslutning for serverrummet Serverrummet blev etableret, før BF og MC kom til, så de har ingen viden om det. Overordnede krav til serverrummet It-afdelingen kommer med oplæg og betragtninger til sekretariatschefen, som tager beslutningerne. Økonomi- og Erhvervsministeriet taler nu om at samle it-funktionen, noget tilsvarende CFI. De er ved at afdække, hvad der er muligt at samle. Øverste ledelse tager beslutning om de største ændringer, mens sekretariatschefen beslutter indkøb af diverse udstyr ud fra anbefaling fra it-afdelingen. FS køber kun ind gennem SKI. FS har nogle retningsgivende krav, men det afhænger også af det enkelte projekt. Hvis et projekt bliver gennemført af en ekstern organisation, kan den eksterne organisation i princippet vælge udstyr. De ved dog som regel, hvilket udstyr FS bruger. I praksis kigger FS ikke på energiforbruget ved indkøb. De kigger mere på pris og kvalitet, for eksempel at komponenterne er i orden. FS har en formodning om, at SKI-indkøb overholder standarder. De tænker dog nu på kun at købe fladskærme. Ligeledes køber de small form factor-computere, der ikke har brug for en stor strømforsyning. Opbygning og drift af serverrum, it-udstyr og køleanlæg It-afdelingen står for det it-tekniske i serverrummet. Derudover er der en driftsafdeling, som står for det praktiske, herunder køleanlæggene. De samarbejder om hvad der er behov for i serverrummet. De har et eksternt firma (InfoCare), som servicerer hardware i serverrummet. Derudover kan de af og til bruge eksterne rådgivere. Yderligere information og rådgivning fra for eksempel Elsparefonden Information på og møder kunne være muligheder. Ligeledes kunne det være en konsulent, som kom med konkrete anbefalinger. 1

21 Interesse i elbesparelser i serverrummet og barrierer Generelt FS er interesseret i elbesparelser, så længe det er teknisk muligt, forretningsgangen bibeholdes, og økonomien er god nok. For eksempel har FS smidt de fleste skærme ud af serverrummet, så de nu kun har to skærme med bokse. Servere skal være tilgængelig for medarbejdere alle 24 timer i døgnet, da nogle også arbejder om natten. Ligeledes skal de være tilgængelige for backup. Frikøling FS mener, at umiddelbart vil den foreslåede løsning ikke være oplagt for dem af flere årsager. Deres serverrum har ikke ydermur, og en luftkanal skulle i givet fald føres igennem et andet rum, før der er adgang til det fri. FS vil sandsynligvis få væsentligt færre servere i rummet efter nytår, da der nok etableres et fælles driftscenter for hele ministerområdet. Derfor investerer de ikke i itinfrastrukturen lige nu. De kender ikke ROI - Return on Investment-ratio, men de mener, at det kunne være interessant med en analyse af dette. Dvs. at analysere hvad deres it-køling koster i dag, og hvad det vil koste med den foreslåede løsning. Det er primært økonomien, som driver deres beslutninger, og almindeligvis skal der være et synligt pengebesparelsespotentiale, før de foretager anskaffelser som denne. 2

Rambøll Informatik 1

Rambøll Informatik 1 Rambøll Informatik 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant fra Rambøll: Søren Østergaard Jensen Ole Ørskov Nielsen Et af Rambøll Informatiks kunde-serverrum blev besigtiget. Én klient ejer

Læs mere

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m

25,2 o C (baag rack mellem rack og loft) rack. 23,3 o C (ca. 1,2 m højde) rumhøjde 1,95 m. 5 m Bergsøe 4 1 Indledende besøg Besøg d. 19/6-03 af: Repræsentant fra Bergsøe 4: Søren Østergaard Jensen Søren Lyster Bergsøe 4 s serverrum er beliggende i kælderen. Serverrummet har ingen ydervægge. Rummet

Læs mere

IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen

IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen RISØ 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant fra RISØ: Søren Østergaard Jensen IT-chef Erik Kristensen og tekniker Bent Bøgelund Hansen Grundarealet af serverrummet er ca. 153 m 2, mens volumenet

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune 1 Indledende besøg Besøg d. 19/8-03 af: Repræsentant for Frederikshavn Kommune: Søren Østergaard Jensen Energiansvarlig Bo Nieburh Frederikshavn Kommunes serverrum er beliggende i

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy.

Energirådgivning. Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10. Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 peruh@dongenergy. Energirådgivning Transportministeriet.Tøjhusgade 9. 1214 København K 3/6-10 Energirådgiver: Per Ruby Mobil: 9955 2431 Mail: peruh@dongenergy.dk Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 UDSUGNING KØKKEN... 5 3 UDSUGNING

Læs mere

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik Mælken sveder i varmen Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik KB Køleteknik ApS er ejet af Kaj og Bo som hver især har mere end 20 års erfaring i at servicere kvægbrug Vi har egen import

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Side 1 af 14 Dato: 12-04-2004 Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Udarbejdet af: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 4i Lærer: John Austin Fag: Virksomhedsøkonomi Dato: 12-04-2004 Dato Søren Guldbrand

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Intelligent energiforbrug

Intelligent energiforbrug DI Sådan > SÅDAN Intelligent energiforbrug En vejledning fra DI ITEK > SÅDAN DI 1787 København V Tlf. 3377 3347 itek@di.dk itek.di.dk Udgivet af DI Redaktion: Carl Thørner Tryk: Kailow Graphic Forsidefoto:

Læs mere

Tilpasset det nordisk

Tilpasset det nordisk Luftrensning med Su Keramiske lejer for læ Ideel til næsten alle Tilpasset det nordisk Indedel med lavt/su 10 års Allergi Alleru- Scroll kompressor / Industrivej 3B, 5500 Middelfart web: trap.as, info@trap.as

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Vi konverterer IT-problemer til løsninger

Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vi konverterer IT-problemer til løsninger Vores vigtigste opgave er at sikre din virksomhed holdbare og gennemtænkte IT-løsninger, fordi IT er livsnerven i de

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig.

Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig. Adfærds datalogning Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Problemformulering... 2 Udvikling af dataloggerne... 2 Sensorer... 5 Lysmåling... 6 Bevægelses måling... 6 Opsætning af loggerne... 8 PIR... 8

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet

Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet Bilag i energihandlingsplan for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Departementet 2008 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Fødevareministeriets energiforbrug

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Tilpasset det nordis. Scroll kompressor / Danmarkspumpen - en pakkeløsning.

Tilpasset det nordis. Scroll kompressor / Danmarkspumpen - en pakkeløsning. Ideel til næsten alle Tilpasset det nordis Indedel med lavt/s Luftrensning med S 10 års Allergi Alleru Scroll kompressor / Keramiske lejer for Industrivej 3B, 5500 Middelfart web: trap.as, info@trap.as

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 1.1 FORMÅL... 3 2 FYSISK SIKKERHED... 4 2.1 MILJØ OG SIKRING... 4 2.2 ADGANGSKONTROL... 5 3 HARDWARE...

Læs mere

KINNAN. komfort. Vi hiver energi ud af. den blå luft. ÅRS GARANTI. K ata lo g 2011

KINNAN. komfort. Vi hiver energi ud af. den blå luft. ÅRS GARANTI. K ata lo g 2011 KINNN K ata lo g 2011 komfort Vi hiver energi ud af UTORISERET INSTLLTION 5 ÅRS GRNTI WORLD WIDE WEBCONTROL den blå luft. Generalagent Kinnan as Tlf. +45 86 17 87 00 www.danmarkspumpen.dk Generalagent

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere