Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1"

Transkript

1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag marts 2007

2 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen, som tillige er ansvarlig for distribution af retningslinierne. Retningslinierne er en del af Randers kommunes IT-sikkerhedspolitik, som du kan læse i sin helhed på kommunens Intranet. Ved en IT-bruger forstås enhver person, som anvender IT-udstyr stillet til rådighed af Randers Kommune eller som i særlige tilfælde er bemyndiget adgang til kommunens netværk eller data. Det er den enkelte brugers ansvar, at retningslinierne følges, og at IT-anvendelsen generelt finder sted i overensstemmelse med almindelig sund fornuft / god IT-skik. 1 Den enkeltes ansvar som Pc-bruger Som IT-bruger i Randers Kommune er du ansvarlig for det, der foregår på din PC. Det gælder fra du logger på, til du logger dig af igen. Hvis din PC overlades til en kollega, skal du først logge dig af, hvorefter kollegaen kan logge sig på. Du må aldrig overlade din PC til en person, som ikke er autoriseret til Randers Kommunes systemer. Som IT-bruger skal du iagttage de samme forholdsregler og fornuftsmæssige overvejelser, som er gældende for de øvrige elementer i din arbejdsdag. Du skal være opmærksom på, at der i mange edb-systemer bliver gemt oplysninger om hvad du har foretaget dig. Det gælder f.eks. også når du benytter internettet via Randers kommunes internetadgang. Disse oplysninger kan bruges ved mistanke om misbrug af edb-systemerne, og ved kontrol af anvendelsen. Denne logning kan være bestemt af lovgivning som Persondataloven eller Randers kommunes egne regler. Loggen opbevares og slettes i henhold til Persondatalovens retningslinier. 2 Passwordsikkerhed Når du som medarbejder i Randers Kommune får adgang til de fælles IT-systemer, får du samtidig adgang til en række ressourcer og oplysninger, som er fortrolige og strengt personlige. Derfor kræver vi, at alle IT-brugere anvender et hemmeligt og personligt password, som under ingen omstændigheder må videregives til andre, heller ikke dine nærmeste overordnede eller kolleger. 2.1 Anvendelse af password: Når arbejdspladsen forlades, skal der enten logges ud af systemet eller pc en skal låses med tastekombinationen [Windows Start] og [L] eller med en pauseskærm, som indeholder mulighed for låsning af pc en. Ved dagligt arbejdsophør skal du logge ud og slukke udstyret. For at passwords skal have den ønskede effekt, er det nødvendigt at stille visse minimumskrav til opbygning og længde samt ændringsinterval. Et godt password er en bogstav- og talkombination, som er nem at huske, men til gengæld er svær at gætte for andre. Undgå specialtegn som #,, og lignende, da det i nogle henseender kan give problemer. Undgå også Æ, æ, Ø, ø, Å, å, da det er specielle danske bogstaver, som kan give systemmæssige problemer. Side 2/

3 Anvend derfor kun tal samt de 26 første bogstaver i alfabetet. Anvend aldrig eget navn, egne eller den nærmeste families initialer, ord som findes i ordbøger, fødselsdage, bilnummer, hundenavn eller lignende, da det er oplagt at prøve den slags kombinationer for uvedkommende. I dagligdagen skal du undgå, at andre får kendskab til dit password, da det ved et eventuelt misbrug umiddelbart er dig (indehaveren), der bliver gjort ansvarlig. Selvom du har et godt password, skal det med jævne mellemrum skiftes ud. Alle passwords skal skiftes ud hver 3. måned. Hvis du skulle få kendskab til forsøg på uautoriseret adgang til Randers Kommunes ITsystemer har du pligt til at underrette IT-afdelingen. Der er følgende minimumskrav til anvendelse af password i systemerne: Minimum 8 karakterer med en blanding af bogstaver og tal. Skift hver 90. dag - passwords må ikke på noget tidspunkt genbruges. Password skal altid ændres første gang der logges på et system. 3 Programanvendelse, herunder licenser Randers Kommune anvender en lang række standardsoftware. Dette gælder eksempelvis Microsoft Office som installeres automatisk på alle pc er af IT-afdelingen. Andre er installeret efter konkrete behov i de enkelte afdelinger. Randers Kommune råder således over en række licensaftaler, som enten gælder for alle Pc-arbejdspladser, konkrete afdelinger eller enkelte brugere. Installation og anvendelsen af disse eller andre programmer aftales med IT-afdelingen. Du må aldrig foretage ændringer i konfigurationerne uden accept / bistand fra ITafdelingen. Det er ikke tilladt at installere programmer på pc en uden IT-afdelingens godkendelse og medvirken. 4 Internet & e-post I Randers Kommune er der adgang til Internet og elektronisk post. Som bruger af e-post i administrative funktioner eller Internet skal du være opmærksom på de særlige retningslinier anført i IT-sikkerhedspolitikkens bilag 8 og 9. I bilag 8 om e-post fremgår bl.a. at e-post og vedhæftede filer i princippet tilhører Randers kommune, også selv om de er mærket privat. I bilagets pkt. 2 kan du læse mere om reglerne for privat anvendelse af kommunens post-server. I bilag 9 om internet fremgår bl.a. at Randers kommuner logger samtlige transaktioner du foretager dig på internettet. 5 Sikkerhed mod virus 5.1 Hvad er virus? Virus er programstumper, som tilføjer uønskede funktioner i de installerede programmer. Samtidig kan der være risiko for smitte af andre programmer både på Pc en og på Randers Kommunes netværk. Side 3/

4 De alvorligste vira kan eksempelvis slette oplysninger på Pc-harddisken, servere m.v. Virus kan overføres via alle datakilder, eksempelvis disketter, cd-rom, usb-nøgler, pda er, Internet, med videre. 5.2 Hvordan undgås virus? For at undgå virus anvender Randers Kommune et program, som kan finde og fjerne vira på både netværk og Pc er. For at kunne følge med den konstante udvikling i vira, bliver antivirusprogrammellet løbende opdateret således, at man konstant kan finde og fjerne de nyeste vira. Antivirusprogrammet ligger aktivt på den enkelte PC, og følger med i, hvad der sker på Pc en. Men det er desuden muligt at køre en manuel virusscanning, såfremt der er mistanke om, at Pc en er inficeret. Det er ikke tilladt at ændre i de foruddefinerede indstillinger i antivirusprogrammellet, herunder at deaktivere det. Det er vigtigt, at den generelle anvendelse af datakilder foregår under hensyntagen til sund fornuft. For at minimere risikoen for, at din PC bliver inficeret med virus kan følgende huskeregler anvendes: Der må aldrig være en diskette i Pc en, når den tændes. Du skal altid være ekstra opmærksom på anvendelsen af disketter, usb-nøgler, pda er m.m., som har været i brug i udstyr, som ikke tilhører Randers Kommune. Afbryd aldrig virusprogrammet, når det kører. Afbryd aldrig Pc ens logon procedure, idet det er her virusprogrammet opdateres. Hvis du mener, at din maskine har fået virus, skal du straks slukke den for at undgå, at virus spredes yderligere. Endvidere skal IT-afdelingen kontaktes. Herefter bør du overveje, hvordan virus er kommet ind i systemet, for på den måde at undgå fremtidige forekomster. Det er ikke flovt at have fået virus på sin maskine, men det er flovt at prøve at skjule det. Du behøver derfor ikke at holde det hemmeligt! 6 Dokumentdeling og drev-anvendelse I Randers Kommune råder vi over en række centrale servere. Serverne fungerer som centralt placerede Pc er, som flere brugere samtidig kan trække på og blandt andet dele data fra. Ud over at rumme alle de fælles programmer, indeholder serverne også en række fællesdrev, som er områder på serverens harddisk, hvor filer skal gemmes. Som IT-bruger har du adgang til en del af disse drev. Det er vigtigt, at du altid gemmer dine dokumenter og andre filer på serverne. Dermed får fremmede personer ikke kendskab til disse filer, ved eksempelvis tyveri af din PC. Samtidig skal du ikke tænke på backup, idet dette foretages centralt. Dokumenter og lignende som indeholder fortrolige eller følsomme data må aldrig gemmes på pc en. Side 4/

5 Det gælder såvel data som er personfølsomme jfr. Persondatalovens bestemmelser, som data der i henhold til Offentlighedsloven kan/skal behandles fortroligt. 7 Sikkerhedskopiering I den daglige anvendelse af din PC forventer du at have en mængde data til din rådighed. Det vil også være rigtigt i de fleste tilfælde, men det kan gå galt! Konsekvensen af ikke at have en sikkerhedskopi i den situation kan være, at det er umuligt at genetablere de tabte data. En mulig genetablering kan endvidere være forbundet med et uforholdsmæssigt stort tidsforbrug. Når du gemmer dine data på de centrale servere, som nævnt under kapitel 6 ovenfor, vil der altid blive taget centrale sikkerhedskopier, og du behøver derfor ikke at være bekymret for dine data. Husk derfor altid at gemme dine dokumenter, regneark og andre filer, på serverne, og ikke på din egen PC (drevene A:\, C:\ og D:\) m.v., da der ikke tages sikkerhedskopi af denne. 8 Udskrivning Som IT-bruger udskriver du ofte dokumenter, notater og lignende. Disse dokumenter kan være fortrolige, hvorfor de skal behandles med omhu. Du er ansvarlig for at behandle fortrolige udskrifter, så de ikke kommer i de forkerte hænder. Du skal derfor altid - straks efter udskrivning har fundet sted - hente dokumenter, som er udskrevet på centrale printere. Det bemærkes, at fortrolige dokumenter ikke nødvendigvis indeholder personfølsomme oplysninger, men disse skal naturligvis også sikres. Procedurerne for bortskaffelse af fortrolige papirer fremgår nedenfor. 9 Bortskaffelse af datamedier Datamedier er alle former for medier hvorpå der kan forefindes data, eksempelvis disketter, cd-rom er, harddiske og lignende. Desuden omtales her procedurerne for destruktion af papir indeholdende fortrolige oplysninger. 9.1 Elektroniske datamedier Hvis du i forbindelse med dit arbejde anvender datamedier, skal du være opmærksom på, at de data, som du anvender, kan være fortrolige. Datamedier, som eksempelvis disketter, cd er og tape, med fortrolige oplysninger og som ikke længere er i brug skal kasseres. Disketter skal formateres først og dernæst knækkes. Andre datamedier afleveres til IT-afdelingen, som varetager destruktionen. 9.2 Papir Hvis der ikke er en makulator til rådighed, skal fortroligt papir til destruktion altid opsamles i særskilte beholdere, hvis indhold tømmes og opbevares i aflåste omgivelser indtil destruktion. Randers kommune har aftale med Smørum Papir, således at Randers kommunes institutioner på samme vilkår som for Laksetorvet kan få afhentet fortrolige papirer mod betaling. Du kan få nærmere oplysninger herom på BROEN eller hos Teknisk forvaltning. Side 5/

6 10 Distancearbejdspladser & bærbare Pc er m.fl. Ved anvendelse af bærbare Pc er og hjemme-pc er gælder principielt de samme retningslinier, som for Randers Kommunes almindelige IT-arbejdspladser. Den enkelte bruger skal således sikre, at der så vidt muligt opretholdes en sikkerhed, som er på højde med den sikkerhed, som gælder stationære Pc er i kommunens vante rammer. Derudover er der i IT-sikkerhedspolitikkens bilag 11 beskrevet en række forhold, som du som bruger skal være opmærksom på. 11 Udvikling, herunder regneark og databaser Hvis du som bruger foretager systemudvikling i specielle værktøjer eller udarbejder regneark, databaser eller lignende er der en række forhold, som du forinden udarbejdelsen skal være specielt opmærksom på og diskutere med din chef. De konkrete forhold fremgår af Randers kommunes IT-sikkerhedspolitik bilag 4, Retningslinier for egenudvikling samt tilhørende instruks. Forholdene angår blandt andet godkendelse, test og dokumentation. 12 Konsekvenser ved overtrædelse af reglerne Overtrædelse af foranstående regler vurderes af direktionen og kan i værste fald medføre afskedigelse. 13 Hold dig ajour om IT-sikkerhed For at sikre, at Randers Kommunes IT-installation og anvendelse til stadighed er forbundet med optimal sikkerhed, er det vigtigt, at du som IT-bruger holder dig ajour om nye tiltag og forhold, der har betydning for IT-sikkerheden. I den forbindelse vil det altid være muligt at få et overblik over gældende regler og ændringer ved opslag på intranettet (BROEN). 14 Support Hvis du har spørgsmål i forbindelse med anvendelse af din IT-arbejdsplads eller specifikke programdele kan du kontakte IT-afdelingen. 15 Hvis du er i tvivl - eller har spørgsmål om IT-sikkerhed, kan du kontakte IT-sikkerhedslederen eller ITafdelingen. Side 6/

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Oprettet august 2013 (Revideret marts 2014) Side 1 af 62 Indholdsfortegnelse Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik... 1 Indledning og formål... 6 Bilag:... 6 Hvem er

Læs mere

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Oprettet august 2013 (Revideret maj 2015) Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik...1 Indledning og formål...6 Bilag:...6 Hvem er omfattet?...7

Læs mere

Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT

Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT Regler - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT For en sikkerheds skyld! Hvorfor regler om IT? - for kommunens og din egen sikkerheds skyld Aalborg Kommune er efterhånden meget digitaliseret og derfor

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen...3 Sikkerhedsvejledningen...3 Sikker brug af internettet...3 Sikkerhedsløsninger i...3 Hvad er sikkerhed i?...4

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 IT-Politik Retningsliner og regler for medarbejderes, studerendes og kursisters brug af it-faciliteter hos University College Lillebælt

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Udviklingen på området gør, at disse retningslinier vil blive revideret løbende Indhold: Indledning...3 Adgang til skolens net...3

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser:

Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser: Rettighedsudvalget Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser: Hvad er ophavsret og piratkopiering?... 1 Det må du gerne / det må du ikke... 2 Hvordan opstår piratkopiering... 2 Generelle gode

Læs mere

Information til ansatte på TEK om IT

Information til ansatte på TEK om IT Information til ansatte på TEK om IT Procedure Når der er skrevet kontrakt med en nyansat, skal den ansættende enhed give besked til IT-afdelingerne, så der kan oprettes et login til de forskellige IT-systemer,

Læs mere

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 IT-politik for Movia Bilag 2 IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Version 1.0 15. januar 2007 CBL / SCE-IUa Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

Retningslinjer om brugeransvar

Retningslinjer om brugeransvar Retningslinjer om brugeransvar April 2015 Movia Design/Mette Malling 04.15. Fotos: Movia Indhold Pas på vores Movia 5 Movias målsætninger 6 Hvem har ansvaret? 8 Fortrolighed 9 Movias omdømme 11 Pas på

Læs mere

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus er en pjece for dig, der vil vide, hvordan du undgår virus. Du finder også information om, hvad du skal gøre, når skaden er sket. Du skal sikre dig mod virus, fordi: du risikerer at miste dine data du

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Uddybende it-sikkerhedsregler

Uddybende it-sikkerhedsregler Københavns Kommune Koncernservice Uddybende it-sikkerhedsregler 2015-04-29 Indholdsfortegnelse 6 Organisering af it-sikkerhed 6.1 Interne organisatoriske forhold 6.2 Organisering af aftaler med eksterne

Læs mere

Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device

Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device SIDE "12 HR JURA SOMMER 2014 Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device KATJA BRUNBJERG MUFF ADVOKAT ANDREAS EMDAL SØRENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG Bring your own device eller BYOD er et begreb, som

Læs mere

Tilslutningsaftale. For e-nettet a/s: Mellem. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. - i det følgende benævnt Bruger. den 2010 København, den

Tilslutningsaftale. For e-nettet a/s: Mellem. Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K. - i det følgende benævnt Bruger. den 2010 København, den Tilslutningsaftale Mellem og e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K - i det følgende benævnt Bruger den 2010 København, den For Brugeren: For e-nettet a/s: Direktør Jørn Knudsen e-nettet 1.

Læs mere

Brugervejledning til Merkurs Netbank

Brugervejledning til Merkurs Netbank Brugervejledning til Merkurs Netbank 1. GENERELT OM MERKURS NETBANK... 2 2. ÅBNINGSTIDER... 2 3. BROWSERE... 2 4. ADGANG... 2 5. OPBYGNING AF NETBANK... 4 6. ANVENDELSE AF MERKURS NETBANK FRA FLERE COMPUTERE...

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

Bruger og sikkerhedsvejledning til Nykredit Netbank på mitnykredit

Bruger og sikkerhedsvejledning til Nykredit Netbank på mitnykredit Bruger og sikkerhedsvejledning til Nykredit Netbank på mitnykredit Oktober 2013 Velkommen Nykredit Netbank mitnykredit Nykredits netbank er en fleksibel måde at gå i banken på, når det passer dig. Du finder

Læs mere