Analyserne foretages med år 2020 som prognose år. Silkeborgmotorvejen er dermed taget i brug og indgår med østvendte ramper på Nørreskov Bakke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyserne foretages med år 2020 som prognose år. Silkeborgmotorvejen er dermed taget i brug og indgår med østvendte ramper på Nørreskov Bakke."

Transkript

1 NOTAT Projekt Trafikanalyse for nyt Silkeborg Stadion Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 2 Dato Til Fra Carsten Møller og Julie Wissing Friis, Silkeborg Kommune Rolf Sode-Carlsen og Stig Grønning Søbjærg, Rambøll 1. Indledning I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for Søholt Idrætspark, bl.a. omfattende nyt Silkeborg Stadion på området ved Søholt, har Silkeborg Kommune bedt Rambøll udarbejde en trafikanalyse. Følgende analyseres i notatet: Dato 7. april 2014 Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N Forudsætninger for trafikalt grundlag Simulering af trafikafvikling Opstilling af løsningsforslag Trafikal påvirkning af lokalområdet Lette trafikanter T Analyserne foretages med år 2020 som prognose år. Silkeborgmotorvejen er dermed taget i brug og indgår med østvendte ramper på Nørreskov Bakke. Analyserne fokuserer på trafikafviklingen i området omkring det ny stadion herunder de fem nedenstående kryds, som er fremhævet på figur 1: Nørreskov Bakke / Ringvejen Nørreskov Bakke / Stagehøjvej Ansvej / Nørreskov Bakke / motorvejtilslutning Ansvej / Adgangsvej til Stadion Ansvej/ Parkering syd Trafikafviklingen vurderes ved hjælp af trafiksimuleringer både med og uden aktiviteter på det nye Silkeborg Stadion. Analyserne med aktiviteter på Silkeborg Stadion er gennemført for to parkeringssituationer. 1/14 Rambøll Danmark A/S CVR NR Medlem af FRI

2 Figur 1: Markering af de fem kryds der indgår i trafikanalyserne. 2. Trafik 2.1 Forudsætninger for trafikalt grundlag Det trafikale grundlag er opstillet for år 2020 med udgangspunkt i udtræk fra Silkeborg Kommunes trafikmodel. Udtræk fra trafikmodellen udgør basistrafikken på døgnniveau i En fodboldkamp i superligaen på Silkeborg Stadion opsættes som dimensioneringsgrundlag. Fodboldkampe spilles på flere tidspunkter i løbet af en uge. Det er vurderet, at kampstart en torsdag kl. 19:00 udgør det mest kritiske tidspunkt i forhold til den øvrige trafik. Det forudsættes at stadion fyldes fra 18:00 til 19:00 og tømmes mellem 21:00 og 22:00. Den øvrige trafik udgør mellem 18:00 og 19:00 5,5 % af døgntrafikken mens trafikken mellem 21:00 og 22:00 udgør 3,5 % af døgntrafikken. For disse to tidsrum beregnes stadion-trafikken og tillægges den øvrige trafik. Det antages, at der ankommer tilskuere til kampen. De tilskuere repræsenterer en spidsbelastning, hvor denne tilskuermængde kun forventes at forekomme få gange hvert år trods den maksimale kapacitet på.000 tilskuere. Der analyseres på to forskellige parkeringssituationer med hhv. 851 dedikerede parkeringspladser omkring stadion og 1.1 dedikerede parkeringspladser. Yderligere 2/14

3 parkanter, der ikke kan finde plads omkring på parkeringsarealerne omkring stadion antages at finde plads i lokalområdet. Trafikken til og fra stadion er fordelt ud fra forudsætninger om skønsmæssig oplandsfordeling som beskrevet i Rambølls rapport Fremtidens Silkeborg Stadion, juni Af figur 2 fremgår oplandsfordelingen for vejtrafikken når den lokale og regionale trafik betragtes samlet. 20 % 38 % 2 % 27 % 13 % Figur 2 Oplandsfordeling af vejtrafik til stadion Transportmiddelvalget er skønsmæssigt sat til: Bil 60 % Kollektiv trafik 5 % Organiseret bustransport % Cykel/gang 25 % Hver bil rummer beregningsmæssigt 2,5 tilskuere. Dette giver i alt personbiler til en kamp ved en tilskuermængde på tilskuere. Ved etablering af 851 dedikerede parkeringspladser for stadiontrafikken må ca. 600 personbiler finde parkering i nærområdet omkring stadion. Tilsvarende må ca. 250 personbiler finde parkering i nærområdet omkring stadion, hvis der etableres 1.1 dedikerede pladser. De køretøjer, der må finde plads i nærområdet udgår ikke af beregningerne men omplaceres således, at de parkerer nord, vest eller syd for stadion. 3/14

4 Biler der ankommer fra Nørreskov Bakke, Nordre Ringvej og Ansvej har mulighed for at benytte alternative ruter til parkering i nærområdet omkring stadion. Eksempelvis antages parkanter fra Nordre Ringvej (vest) til området omkring Stagehøjvej at benytte Kejlstrupvej for at undgå det i forvejen hårdt belastede kryds Nordre Ringvej/Ansvej/Nørreskov Bakke/motorvejsramper ligesom en del parkanter til Gransvinget og Granvænget vil benytte Gran Allé og således heller ikke vil påvirke beregningsvejnettet. Samlet set forudsættes det, at 25 % af trafikken fra Nørreskov Bakke, Nordre Ringvej og Ansvej, som parkerer i området omkring stadion, ankommer uden om beregningsvejnettet, mens de resterende 75 % vil benytte beregningsvejnettet. Tilskuere som ankommer med kollektiv trafik antages at ankomme fra busstoppestedet syd for Stadion på Ansvej. Disse udgør i alt 300 tilskuere. Der regnes med i alt cyklister og fodgængere tilsammen, heraf er 2/3 skønnet til at være fodgængere. Dette giver i alt 500 cyklister og fodgængere. 2/3 af de bløde trafikanter antages at ankomme fra Ansvej syd, 2/9 fra Nordre Ringvej og 1/9 fra Nørreskov Bakke. Parkanter indregnes som fodgængere mellem deres parkeringsplads og stadion. Disse indgår på lige fod med de øvrige fodgængere, men tillægges modellen ud over de tilskuere som kun ankommer vha. gang. Resten af tilskuerne ankommer med organiseret bustransport, der beregningsmæssigt er sat til at udgøre 15 busser med 40 passagerer i hver. 2.2 Anvendt trafikalt grundlag Nedenstående er den anvendte trafik i trafikanalysen opstillet for følgende 5 scenarier: 1. Et basisscenarie på en hverdag i tidsrummet 18:00-19:00 uden event på stadion. 2. Fyldningsscenarie på en hverdag 18:00-19:00 før event på stadion 851 dedikerede parkeringspladser. 3. Tømningsscenarie på en hverdag kl. 21:00-22:00 efter event på stadion 851 dedikerede parkeringspladser. 4. Fyldningsscenarie på en hverdag 18:00-19:00 før event på stadion 1.1 dedikerede parkeringspladser. 5. Tømningsscenarie på en hverdag kl. 21:00-22:00 efter event på stadion 1.1 dedikerede parkeringspladser. Trafikken er nedenstående gengivet for de to centrale kryds i analysen: Nørreskov Bakke/Ansvej/Nordre Ringvej/motorvejsramper og Ansvej/Stadion for ovenstående scenarier. 4/14

5 Strodio 4.0; Strodio 4.0; Nørrreskov Bakke Ansvej Nørrreskov Bakke Ansvej Strodio 4.0; Strodio 4.0; Ansvej Ansvej Ansvej Ansvej Basisscenarier uden event på stadion, kl. 18:00-19:00: Trafikintensitet i krydset Ansvej/motorvej/Nørreskov Bakke/Nordre Ringvej Basisscenarie 18:00-19:00 [kt] Trafikintensitet i krydset Ansvej/Stadion basisscenarie 18:00-19:00 [kt] Nordre Ringvej Motorvejsramper 608 Stadion basis_motorvej.str basis_stadion.str Figur 3 Trafik i scenarie 1 basis uden event på stadion, kl. 18: Fyldningsscenarie med event på stadion (851 parkeringspladser), kl. 18:00-19:00: Trafikintensitet i krydset Ansvej/motorvej/Nørreskov Bakke/Nordre Ringvej Fyldningsscenarie 18:00-19:00 [kt] Trafikintensitet i krydset Ansvej/Stadion Fyldningsscenarie 18:00-19:00 [kt] Nordre Ringvej Motorvejsramper 823 Stadion fyldning_motorvej.str fyldning_stadion.str Figur 4 Trafik i scenarie 2 fyldning ved 851 parkeringspladser 5/14

6 Strodio 4.0; Strodio 4.0; Nørrreskov Bakke Ansvej Nørrreskov Bakke Ansvej Strodio 4.0; Strodio 4.0; Ansvej Ansvej Ansvej Ansvej Tømningsscenarie med event på stadion (851 parkeringspladser), kl. 21:00-22:00: Trafikintensitet i krydset Ansvej/motorvej/Nørreskov Bakke/Nordre Ringvej Tømningsscenarie 21:00-22:00 [kt] Trafikintensitet i krydset Ansvej/Stadion tømningsscenarie 21:00-22:00 [kt] Nordre Ringvej Motorvejsramper 608 Stadion tømning_motorvej.str tømning_stadion.str Figur 5 Trafik i scenarie 5 tømning ved 851 parkeringspladser Fyldningsscenarie med event på stadion (1.1 parkeringspladser), kl. 18:00-19:00: Trafikintensitet i krydset Ansvej/motorvej/Nørreskov Bakke/Nordre Ringvej Fyldningsscenarie 18:00-19:00 [kt] Trafikintensitet i krydset Ansvej/Stadion Fyldningsscenarie 18:00-19:00 [kt] Nordre Ringvej Motorvejsramper 836 Stadion fyldning_motorvej_ str fyldning_stadion_ str Figur 6 Trafik i scenarie 4 fyldning ved 1.1 parkeringspladser 6/14

7 Strodio 4.0; Nørrreskov Bakke Ansvej Strodio 4.0; Ansvej Ansvej Tømningsscenarie med event på stadion (1.1 parkeringspladser), kl. 21:00-22:00: Trafikintensitet i krydset Ansvej/motorvej/Nørreskov Bakke/Nordre Ringvej Tømningsscenarie 21:00-22:00 [kt] Trafikintensitet i krydset Ansvej/Stadion tømningsscenarie 21:00-22:00 [kt] Nordre Ringvej Motorvejsramper 597 Stadion tømning_motorvej_ str tømning_stadion_ str Figur 7 Trafik i scenarie 5 tømning ved 1.1 parkeringspladser 3. Trafiksimulering Trafiksimuleringerne er gennemført i VISSIM og parametersætning, forudsætninger og grundlag for udtræk fra simuleringen relaterer sig til vejreglen: Anvendelse af mikrosimulering. De fem scenarier som simuleres, beskrives i det følgende. 3.1 Scenarier Som beskrevet i afsnit 2.2 er der opbygget et basisscenarie samt to event scenarier for hver parkeringskapacitet på hhv. 851 parkeringspladser og 1.1 parkeringspladser omkring stadion. Udover vejnet og basistrafik knytter der sig ikke yderligere bemærkninger til basisscenariet. De fire øvrige scenarier kræver dog følgende tilføjelser: I fyldningsscenariet ankommer trafikken til stadion jævnt over en time. I tømningsscenariet forlader alle tilskuere stadion i løbet af en halv time. Trafikintensiteten er derfor dobbelt så høj i tømningsscenariet. Til gengæld er den øvrige trafik mindre. og fodgængere kan effektivt forlade området omkring stadion på den halve time mens bilerne ikke kan afvikles på denne tid. 7/14

8 3.2 Opbygning af simulering På baggrund af det nuværende vejnet, se figur 1, og Silkeborg-motorvejens fremtidige linjeføring, er der udarbejdet en basissimulering for år Simuleringen viser trafikafviklingen på en hverdag i tidsrummet 18:00-19:00. Simuleringen benyttes som reference til de scenarier der opbygges for trafik til og fra stadion i forbindelse med en event. Geometrien i krydsene er opbygget ud fra luftfoto og tekniske tegninger leveret af Vejdirektoratet. Den fremtidige signalstyring er skønnet i de kryds som indgår i simuleringen. Vejnettet som det tager sig ud i simuleringsmodellerne er vist på figur 8 og 9. Figur 8: Vejnettet omkring stadion ved 851 parkeringspladser. De grønne markeringer viser de områder, som fodgængerne benytter til og fra stadion. 8/14

9 Figur 9 Vejnettet omkring stadion ved 1.1 parkeringspladser. De grønne områder viser de områder, som fodgængerne benytter til og fra stadion. Forskellen på de to beregningsvejnet er foruden forskellen i antallet af dedikerede parkeringspladser, at der i situationen med 1.1 parkeringsplader er forudsat yderligere parkering øst for Jysk Arena (86 parkeringspladser) og der er skabt sammenhæng mellem de to parkeringsområder øst for Ansvej og syd for adgangsvejen til stadion. Den samlede kapacitet af de to sidstnævnte parkeringsarealer er desuden øget med ca. 200 pladser. Alle fodgængere og bilister der går fra parkeringsområderne til stadion er medtaget i simuleringsmodellen. Dermed tages der højde for den påvirkning, som fodgængerstrømmene har på afviklingen af bilerne. I simuleringerne kan fodgængerne ikke krydse vilkårligt over adgangsvejen ind til stadion. Dette vil ellers være realiteten i drift, idet fodgængerne vil krydse vilkårlige steder på hele vejen. Det valgte krydsningspunkt, for den enkelte fodgænger, vil i høj grad være afhængig af den øjeblikkelige mængde biler på vejen. Det er nødvendigt at begrænse dette i simuleringerne til et endeligt antal krydsninger. Ellers er der risiko for, at vigepligtsforholdene bliver uoverskuelige for modellen. Trafikafviklingen vil ikke være nævneværdig anderledes end i virkeligheden ved at benytte denne forsimpling, men sikrer, at forholdene mellem fodgængere og bilister er fornuftige i modellen. 9/14

10 4. Løsningsforslag På baggrund af simuleringerne er der opstillet og indarbejdet nødvendige løsningsforslag for at kunne afvikle trafikken til og fra stadion indenfor følgende opstillede succeskriterier for tømningstid, forsinkelse og opstuvning på vejnettet: Opstuvningen på motorvejsrampen må ikke strække sig tilbage til motorvejen Trafikken må ikke stuve op ( låse ) på Nørreskov Bakke mellem Nordre Ringvej og Stagehøjvej. Tømningstiden fra stadion tilstræbes maksimalt at udgøre en time. Opstuvningen på Nordre Ringvej må ikke strække sig tilbage til Kejlstrupvej For at kunne holde tømningstiden på under en time, er det nødvendigt i begrænset omfang at benytte Søholt Parkvej som frafart fra stadion efter en event. Der er regnet med, at % af trafikken fra stadion benytter Søholt Parkvej. Dette betyder henholdsvis 85 køretøjer og 119 køretøjer i de to scenarier for parkeringskapaciteten. Den nuværende grusbelægning på Søholt Parkvej vurderes i begge tilfælde at være tilstrækkelig til den forudsatte trafikbelastning. Det skal nævnes, at det kan være en udfordring at holde trafikken på Søholt Parkvej nede på %, idet flere vil vælge vejen, hvis trafikafviklingen er hurtigere end udkørslen til Ansvej. I fyldningssituationen forventes det, at der vil være parkeringssøgende biler som kører forgæves til stadion uden at finde en plads. Disse belaster vejnettet dobbelt, idet de efterfølgende kører ud i nærområdet for at finde en parkeringsplads. 4.1 Anlægstekniske tiltag Nedenstående tiltag bør indarbejdes i planerne for udformning af området omkring det nye Stadion både i relation til udbygning af vejnettet og i forhold til sikker og hensigtsmæssig færdsel for lette trafikanter: Udformning af vejnettet Venstresvingbanen på Ansvej i krydset Ansvej/Nørreskov Bakke/Nordre Ringvej/motorvejsramper skal generelt forlænges i det omfang det er muligt mellem de to kryds. I tømningssituationerne er der behov for en lang svingbane fra Ansvej mod Nordre Ringvej. Højresvingsbanen fra Nordre Ringvej i krydset Ansvej/Nørreskov Bakke/Nordre Ringvej/motorvejsramper skal generelt udvides fra 1 til 2 spor. De højresvingende reguleres separat således, at der ikke er konflikt med cyklister eller fodgængere. Strækningen i sydlig retning på Ansvej udvides generelt til to spor frem til svingbanens begyndelse ved stadion. Her overgår det venstre spor til venstresvingsbane. Ved en stor parkeringskapacitet vil det formentlig være nødvendigt at øge omløbstiden i krydset til mindst 80 sekunder før dette giver en væsentlig kapacitetsforøgelse. /14

11 Det er generelt nødvendigt, at placere indkørslen til parkeringspladsen syd for adgangsvejen så langt mod øst som muligt, idet der kan opstå tilbagestuvning fra indkørslen til signalanlægget på Ansvej, når biler ind til parkeringspladsen holder tilbage for store fodgængerstrømme. Stiforbindelser og udformning af gangarealer Det er generelt nødvendigt, at der er fodgængerfelter over alle fire ben i krydset Ansvej/Nørreskov Bakke/Nordre Ringvej/motorvejsramper. Hvis der ikke etableres fodgængerfelter over benet mod motorvejsramperne, bliver fodgængerstrømmene der krydser Nordre Ringvej og Ansvej så store, at bilerne i både fyldnings- og tømningssituationerne vil få problemer med at kunne afvikles på grund af deres vigepligt for fodgængerne. Det forventes, at både cykler og fodgængere kan anvende den sti der er planlagt fra krydset Ansvej/Nørreskov Bakke/Nordre Ringvej/motorvejsramper frem til stadion. Hvis dette ikke er tilfældet, vil cyklerne give en stor ekstra belastning i krydset ind til stadion. Det er nødvendigt, at der føres en sti til fodgængere fra Ansvej syd ind mod stadion (via Sports College) syd for afgangsvejen ind til stadion. Er de to parkeringsarealer adskilt må stiforbindelsen nødvendigvis placeres mellem de to parkeringspladser syd for adgangsvejen til stadion. I situationen med de sammenhængende parkeringsarealer syd for adgangsvejen er der i projektet indarbejdet egentlige gangarealer på tværs af parkeringsområdet, så dette er sikret. Såfremt stien ikke anlægges, skal alle fodgængere gå langs med adgangsvejen hvilket vil medføre væsentlige gener for biltrafikken og tilbagestuvning til Ansvej. I det tilfælde, hvor ovenstående tiltag gennemføres vil der i situationen med de 851 dedikerede parkeringspladser omkring stadion forekomme periodiske kødannelser på Nordre Ringvej, Nørreskov Bakke og frakørselsrampen fra motorvejen afhængigt af signalstyringen i krydset. I tømningssituationen må der forventes en tømningstid på ca. 50 minutter indtil sidste bil har forladt parkeringsområdet ved stadion. Ved etablering af 1.1 dedikerede parkeringspladser omkring stadion kan der ved gennemførelse af ovenstående tiltag forekomme længere kødannelser på Nordre Ringvej, Nørreskov Bakke og frakørselsrampen fra motorvejen afhængigt af signalstyringen i krydset. I simuleringerne opstår der ikke kø på motorvejen, hvorimod der er kø på Nordre Ringvej forbi krydset ved Kejlstrupvej. På Nørreskov Bakke vil der være kø forbi krydset med den forlagte Østre Ringvej. I tømningssituationen må der forventes en tømningstid på ca. 1 time og 5 minutter indtil sidste bil har forladt parkeringsområdet ved stadion. 11/14

12 5. Påvirkning af lokalområdet Lokalområdet omkring stadion vil i eventsituationer påføres en mindre gene i de tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkelig parkeringsplads omkring selve stadionet. Ved den forudsatte tilskuermængde på tilskuere og etablering af 851 dedikerede parkeringspladser ved stadion, kan det forventes, at omkring 600 biler skal finde en parkeringsplads i nærområdet omkring stadion. Ved etablering af 1.1 dedikerede parkeringspladser ved stadion, kan der forventes en mindre påvirkning af lokalområdet, idet ca. 250 biler skal finde parkering i nærområdet. De besøgende må forventes at parkere på langs vejene samt på parkeringspladserne i erhvervsområdet nord for Nordre Ringvej (~ 25 %), på cirkuspladsen (~ %), i boligområdet Granvænget/Gransvinget (~ %), i boligområdet Lindevænget/Lindeparken (~ 20 %) samt på villavejene langs Ege Allé (~ 35 %). Fordelingen vil naturligvis være afhængig af efterspørgslen, idet pladserne tættest på stadion først vil blive fyldt op mens eksempelvis cirkuspladsen, der ligger længst væk, vil blive benyttet til sidst. Parkering langs vejene i områdets villa- og erhvervsområder må forventes at udgøre en gene for områdets beboere, idet beboere eller gæster hertil vil have vanskeligt ved at finde parkering ligesom udkørsler i nogle tilfælde kan risikere at blive blokeret. Dertil kommer, at vejene i området ikke er dimensioneret i bredden og indrettet til de betydelige spidsbelastninger som forventes at opstå. Køretøjer kan derved have vanskeligt ved, at passere hinanden ligesom det kan være vanskeligt at vende. Endelig skal det nævnes, at der kan være et trafiksikkerhedsmæssigt problem, idet der i nogle af områderne færdes lette trafikanter og børn der ikke er vant til den øgede trafikintensitet. Problemerne kan kun i nogen grad imødekommes ved skiltning med parkeringsforbud langs vejene, hvilket dog også i hverdagssituationerne vil være til gene for beboerne. Samtidig løser dette også kun i mindre udtrækning problemerne med den manglende parkeringskapacitet da kun en lille mængde trafikanter forventes at benytte cyklen eller bussen på grund af den øgede gangafstand der måtte opstå. Det skal dog bemærkes, at de beskrevne gener for lokalområdet ikke opstår før tilskuermængden passerer ca tilskuere ved etablering af 851 parkeringspladser ved stadion og tilskuere ved etablering af 1.1 parkeringspladser. Indtil da er der tilstrækkelig parkeringskapacitet på området omkring stadion. Tilsvarende forventes det, at yderligere biler (ved en parkeringskapacitet på 851 pladser) eller ca. 650 biler (ved en parkeringskapacitet på 1.1 pladser) skal finde en parkeringsplads i nærområdet ved fuld udnyttelse af tilskuerkapaciteten på.000 tilskuere i særlige tilfælde. Samlet set forventes generne for lokalområdet at blive forholdsvis begrænsede, hvorfor det ikke vurderes nødvendigt med tiltag i form af skiltning eller fysiske begrænsninger. 12/14

13 6. Lette trafikanter På baggrund af de opstillede forudsætninger for transportmiddelvalg til og fra stadion er der beregnet et samlet cykelparkeringsbehov på ca. 500 pladser. Med et estimeret pladsbehov på ca. 1,5m 2 pr. cykelparkering inkl. manøvreareal mellem pladserne vurderes der et samlet pladsbehov på ca. 750 m 2. For at understøtte de besøgenes anvendelse af cyklen til og fra stadion og samtidig undgå, at cyklerne placeres ukontrolleret rundt om på området, er det vigtigt, at der etableres tilstrækkelig cykelparkering i umiddelbar tilknytning til stisystemet og samtidig så tæt på stadion som muligt. Det foreslås, at mindst 1/3 af cykelparkeringen etableres i tilknytning til Jysk Arena (ca. 250 m 2 ), så der sikres mulighed for dobbeltudnyttelse for Arenaen og for Stadion og så cykelparkeringen i videst muligt omfang placeres i nærhed til stisystemet både for ankomst fra nordvest og fra adgangsvejen fra Ansvej. Såfremt der af pladshensyn kan etableres en større mængde cykelparkering mellem Arenaen og stadion tilrådes dette. Yderligere foreslås det, at 2/3 af pladserne etableres i områdets nordvestlige hjørne (ca. 500m 2 ) eller på nordsiden af stadion. Derved kan cyklister fra Nordre Ringvej umiddelbart efter ankomst til området parkere sin cykel uden at komme i konflikt med gående på området eller kørende trafik. Yderligere cykelparkeringsplader i begrænset omfang (ca.0 pladser) foreslås etableret ved Sports College for at give et alternativ til parkering syd for adgangsvejen. På trods af de etablerede cykelparkeringspladser vil der fortsat være en betydelig risiko for, at cyklerne i et vist omfang vil blive placeret utilsigtet på området og udenfor de organiserede pladser. Men des bedre cykelfaciliteter, adgangsforhold og placering der skabes des større er chancen for at cykelparkeringen benyttes efter hensigten. 7. Sammenfatning Der er gennemført trafikberegninger og simuleringer af ankomsten og tømningen af det nye stadion på Søholt ved etablering af 851 dedikerede parkeringspladser og 1.1 dedikerede parkeringspladser omkring stadion. Analyserne er gennemført på baggrund af de opstillede forudsætninger for transportmiddelvalg samt opland for de besøgende. På baggrund af trafikanalysen foreslås der for begge alternativer to højresvingsspor på Nordre Ringvej mod syd. Ansvej bør derved udvides til 2 spor mod syd mellem Nordre Ringvej og adgangsvejen til stadion. Det venstre spor mod syd bliver efter en passende flettestrækning til et venstresvingsspor ind mod adgangsvejen til stadion. Ved en parkeringskapacitet på 851 parkeringspladser reducerer vejudvidelsen af Ansvej i ankomstsituationen den forventede kø på Nordre Ringvej betydeligt. 13/14

14 De foreslåede udbygninger løser dog ikke kapacitetsproblemerne ved en parkeringskapacitet på 1.1 parkeringspladser, idet der fortsat må forventes at opstå kødannelser både fra krydset Ansvej/Nørreskov Bakke/motorvejen/Nordre Ringvej og Ansvej/Stadion. Ved tømning af stadion viser beregningerne en forventet tømningstid på henholdsvis 50 minutter ved en parkeringskapacitet på 851 pladser og ca. 1 time og 5 minutter ved etablering af 1.1 pladser. Begge alternativer er beregnet under forudsætning af tilskuere på stadion, idet de afviste køretøjer forudsættes at parkere i nærområdet. Tømningstiden bliver ikke væsentlig forværret ved et højere tilskuerantal idet parkeringskapaciteten allerede er opbrugt, hvorimod mængden af parkeringssøgende trafik i området dog vil være større. Belastningen for områdets naboer som følge af øget parkering i nærområdet bliver højere ved en øget tilskuermængde. Indtil ca tilskuere forventes parkeringskapaciteten ved etablering af 851 pladser ved stadion at være tilstrækkelig mens ca tilskuere forventes at kunne parkere på de skitserede 1.1 pladser omkring stadion. 14/14

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning

Notat. Trafikken omkring Bella Center. Rambøll Nyvig. Oktober helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Notat Trafikken omkring Bella Center Rambøll Nyvig Oktober 2006 helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Side 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Eksisterende trafik 2005... 3 2.1 Hverdagsdøgntrafik 2005...

Læs mere

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG / BANEVEJEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger for det geometriske design 1 3. Overordnet trafikstruktur 2 3.1 Udformning af

Læs mere

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa

Bilag FrederiksborgCentret. Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse. NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Bilag 00-3 FrederiksborgCentret Multihal ved FrederiksborgCentret Trafikanalyse NOTAT 25. marts 2014 Rev. nr. 01 tfk/mkk/psa Indholdsfortegnelse Trafikanalyse... 1 0 Indledning... 3 1 Konklusioner... 5

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling:

Notat. 1 Notatets formål. Projekt: Krydsombygning Højnæsvej. Emne: Kapacitet og signaloptimering. Notat nr.: Rev.: Fordeling: Notat Dato: 17.07.2015 Projekt nr.: 1004095-001 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Projekt: Krydsombygning Højnæsvej Emne: Kapacitet og signaloptimering Notat nr.: Rev.: Fordeling: Birgit Knudsholt Ramus Peter

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

Trafiknotat vedr. placering af detailbutikker ved og omkring Aakirkebyvej i Rønne

Trafiknotat vedr. placering af detailbutikker ved og omkring Aakirkebyvej i Rønne TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: Notat Trafiknotat vedr. placering af detailbutikker ved og omkring Aakirkebyvej i Rønne TeknikogMiljoe@brk.dk CVR:

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord

Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord Trafikafvikling M60 frakørsel 55, Horsens Nord l kk Vejdirektoratet Teknisk Notat Marts 2004 Notat vedrørende trafikafviklingen på rampekryds ved frakørsel 55 Horsens Nord. Indholdfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning

Glostrup Kommune Computercity Kapacitetsberegning Computercity Kapacitetsberegning NOTAT Rev. 1-29. august 2016 Rev. 2-4. januar 2017 RAR 0 Indledning Der er foretaget en vurdering af de trafikale konsekvenser ved udbygning af computercity med en discountbutik

Læs mere

Trafikstrategi for Paderup Centerområde

Trafikstrategi for Paderup Centerområde Trafikstrategi for Centerområde Oktober 2007 Trafikstrategi for Centerområde Indhold Trafikstrategi 3 Arbejdsmetode 3 Investeringsplan for udbygning af infrastrukturen i 4 Signalstyring 7 Bløde trafikanters

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej

Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum. Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat Dato: 09.05.2015 Projekt nr.: 1003907-001 T: +45 2540 0097 E: lau@moe.dk Projekt: Emne: Etablering af Jem & Fix på Rugmarken 11-13, Farum Trafikal analyse af indkørsel fra Paltholmvej Notat nr.:

Læs mere

Til. Rikke Krogsgaard Jacobsen. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD

Til. Rikke Krogsgaard Jacobsen. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD Til Rikke Krogsgaard Jacobsen Dokumenttype Notat Dato Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD Revision 4 Dato 2016-05-10 Udarbejdet

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter Notat C.F. MØLLER DANMARK A/S ALECTIA A/S RAMBØLL DANMARK A/S CUBO ARKITEKTER A/S SØREN JENSEN RÅDG. INGENIØRFIRMA A/S GEHL ARCHITECTS ApS Emne Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Læs mere

Tovværks- og Idrætsparkområdet

Tovværks- og Idrætsparkområdet Esbjerg Kommune Tovværks- og Idrætsparkområdet Trafik- og Parkeringsplan FORELØBIG Marts 2008 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 45 76 42 64 00 Telefax 45 76 42 64 01 wwwcowidk Esbjerg Kommune Tovværks-

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Trafik og infrastruktur

Trafik og infrastruktur Ballerup Midt - mennesker i centrum Bilag 4 Trafik og infrastruktur Vejnettet Konkurrenceområdet er afgrænset af Motorringvej 4, Sydbuen, Vestbuen og Ballerup Byvej (Frederikssundsvej), som bærer meget

Læs mere

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS Til Ringsted Kommune Trafik, Vej og Park Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Charlotte Brenneke Larsen Dokumenttype Notat Dato September 2013 Vurdering af trafikforholdene for taxier på. [Valgfri 2 - If no

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1

Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 Administrationens vurdering af ønske om overkørsel på Lærkevej 1 NOTAT 9. august 2012 1. Ansøgning Scandinavian Property Development (SPD) ønsker at opføre en Netto på A.C. Hansensvej mellem Lidl og rundkørslen.

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

Vedr. Foretræde for Teknisk Udvalg angående justering af forsøg på Oddervej i Skåde

Vedr. Foretræde for Teknisk Udvalg angående justering af forsøg på Oddervej i Skåde Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C 6. juni 2015 Vedr. Foretræde for Teknisk Udvalg angående justering af forsøg på Oddervej i Skåde Grundejerforeningen Københavnergården består af 69 boliger på vejene

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Til Aarhus Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-10-04 TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Revision 1 Dato 2011-10-04 Udarbejdet af EGS Kontrolleret af LLJ Godkendt af Beskrivelse EGS Ref. Rambøll Olof

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning

RØDOVRE NORD - ISLEV INDHOLD. 1 Indledning RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE NORD - ISLEV TRAFIKANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundtrafikken 2 2.1 Fordeling

Læs mere

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer:

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer: Notat Sag: Emne: Til: Fra: Parkeringsanlæg i Svendborg Trafikale konsekvenser Klaus Johannesen Jakob Høj Notatnummer: 2479171.2 Rev.: B. juni 6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: JaH AR JaH 1 Indledning

Læs mere

Dyrehavegårds Jorder -trafik

Dyrehavegårds Jorder -trafik Dyrehavegårds Jorder -trafik Borgermøde Mogens Møller mm@viatrafik.dk Tina Karlsen tfk@viatrafik.dk December 2014 1 Forudsætninger Eksisterende trafikmodel i Lyngby-Taarbæk Kommune. Viser trafikmængderne

Læs mere

UDKAST. Glostrup Kommune. Glostrup Retail Park Trafikanalyse. NOTAT 28. april 2014 adn/mf/tvo

UDKAST. Glostrup Kommune. Glostrup Retail Park Trafikanalyse. NOTAT 28. april 2014 adn/mf/tvo UDKAST Glostrup Kommune Glostrup Retail Park Trafikanalyse NOTAT 28. april 2014 adn/mf/tvo 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Forudsætninger... 3 1.2 Ny trafik til/fra...

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse 10. februar 2014 SB/PSA Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 3 3 Nuværende parkering i området... 5 4 Forventninger til fremtidig

Læs mere

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Nyvig as mtm@nyvig.dk Og: Afdelingsleder Martin Fischer Aalborg

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere