BILAG 1 FREMTIDENS SØLUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 FREMTIDENS SØLUND"

Transkript

1 BILAG 1 FREMTIDES SØLUD Indhold: PLACERIG s. 2 BAGGRUD s. 3 ETAPER OG ØKOOMI s. 4 PLAFORHOLD, PARKERIG OG MILJØ s. 5 MILJØ OG FREMTIDES SØLUD s. 6 FREMTIDES SØLUD s. 7-8 PLEJEBOLIGERE s SEIORBOLIGERE s. 11 UGDOMSBOLIGERE s. 12 Rendering: Ryes Passage, mødet mellem ungdomsboliger og plejeboliger ved Ryesgade. Samvirkende Boligselskaber, arktekter: C.F. Møller

2 PLACERIG FREMTIDES SØLUD 360 plejeboliger 020 familieboliger i et seniorbofællesskab 150 ungdomsboliger, heraf 20 ungdomsboliger til unge med særlige behov Placering i byen, på ørrebro. Rød markering viser almene afdelinger ns ede Fr bro Sølund Læ ss øe sg ad e de ga es Ry Eksisterende forhold, plejecenter Sølund ved Sortedams Sø BILAG 1 FREMTIDES SØLUD 2

3 BAGGRUD Baggrund Københavns Borgerrepræsentation besluttede i september 2014, at de eksisterende bygninger på Sølund skal rives ned, og at der efter en arkitektkonkurrence skal opføres plejeboliger, daginstitution, ungdomsboliger samt offentlige, underjordiske parkeringspladser på grunden. Borgerrepræsentationen besluttede desuden, at der skulle gennemføres en bred borger- og brugerinddragelsesproces med alle interessenter; beboere, pårørende, ældreråd, lokaludvalg og naboer i området, til inspiration for udarbejdelse af programmet til arkitektkonkurrencen. Der blev afholdt fire borgermøder. Input og idéer herfra blev samlet i et inspirationskatalog, som indgik i konkurrencematerialet. Ideer og ønsker fra møder med beboere og medarbejdere på plejecenteret, pårørende, frivillige organisationer, ældrerådet m.fl. blev indarbejdet i konkurrenceprogrammet. Inspirationskataloget fra borgerindragelsen og brugergruppens anbefalinger til byggeriets udformning var i høring i lokaludvalg og ældreråd i foråret Juni 2015 godkendte Miljø- og Teknikudvalget rammerne for byggeriets udforming og placering på grunden. Samtidig blev Sundheds- og Omsorgsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget orienteret om reslutatet af inddragelses processen. De to udvalg besluttede i den forbindelse, at der også skal etableres et seniorbofællesskab på Sølund. Konkurrenceprogram for Fremtidenns Sølund blev udarbejdet med udgangspunkt i ovenstående og herefter godkendt af Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Programmet havde forinden været i høring i ørrebro Lokaludvalg og Ældrerådet. Samvirkende Boligselskaber, KAB og Københavns Kommune udskrev i juli 2015 en projektkonkurrence om opførelsen af Fremtidens Sølund, hvor arkitekturen danner rammen om et godt og trygt hjem for beboerne, en velfungerende arbejdsplads for medarbejderne og samtidig yder et livgivende bidrag til bykvarteret. Der deltog fire teams i konkurrencen. Bedømmelsen Bygherren modtog de fire konkurrenceforslag rettidigt og anonymt den 11. december Alle forslag blev vurderet konditionsmæssige og blev optaget til bedømmelse. Konkurrenceforslagene blev bedømt af en af udbyder valgt bedømmelseskomité. Bedømmelseskomitéen: Henrik Appel Esbensen, Københavns Borgerrepræsentation (A), Sundheds- og Omsorgsudvalget. Caroline Stage, Københavns Borgerrepræsentation (V), Sundheds- og Omsorgsudvalget. Laura Kofod, Repræsentant for Danske Studenters Fællesråd. Kirsten issen, Repræsentant for Ældrerådet. Lars Christiansen, Repræsentant for ørrebro Lokaludvalg. Rolf Andersson, Byggedirektør, KAB (formand). Per Christensen, Leder af boligsekretariatet, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, KK. Jette Bolding, Lokalområdechef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, KK. Lene Vennits, Områdechef, KAB. Kjeld Poulsen, Bestyrelsesmedlem, SAB. Tina Saaby, Stadsarkitekt, Københavns Kommune. Pia Wiberg, Arkitekt MAA, fagdommer. Bettina Lamm, Landskabsarkitekt MAA, landskabsarkitektfagdommer. Olaf Bruun Jørgensen, Civilingeniør, ingeniørfagdommer. Bedømmelsen afsluttedes den 12. januar 2016, hvor en enig dommerkomité valgte forslaget udarbejdet af Totalrådgiver: C.F. Møller Danmark A/S Underrådgivere: Tredje atur ApS, Bascon A/S og Transsolar Energietechnik GmbH. Forslaget danner baggrund for lokalplan og skema A indstillingen og er beskrevet på de følgende sider. Eksisterende facade mod Sortedams Sø DOMMERBETÆKIG - FREMTIDES SØLUD, FEBRUAR BILAG 1 FREMTIDES SØLUD 3

4 ETAPER OG ØKOOMI Projektet Projektets hovedgreb med 3 sammenhængende karréer tilpasser sig både i skala og materialer til ørrebros egenart, mens det samtidig med sit arkitektoniske udtryk peger frem i tiden. En af de bærende ideer i projektet er ønsket om at skabe mulighed for et møde mellem børnehavens børn, plejehjemmet beboere og ungdomsboligernes beboere på et Generationernes Torv placeret centralt i bebyggelsen. Der skal tages hensyn til Sølunds beboere, medarbejdere, brugere og naboer i byggeperioden. I den videre projektering vil det blive afklaret hvorvidt, og i hvilket omfang, den offentelige parkering kan være i drift i byggeperioden. Byggeriets etapeopdeling. Eksisterende i mørk markering og nybyggeri i lysere markering. Generationernes Torv, placeret i den midterste gård Etapeopdeling edrivning og byggeri skal ske i to etaper, idet det eksisterende plejecenter og daginstitutionen skal være i fuld drift i hele byggeperioden. Med etape 1 nedrives 2 boligblokke med ungdomsboliger. I byggeperioden vil der ikke være ungdomsboliger. år bygningerne i etape 1 er færdige, flytter plejecenteret og daginstitutionen direkte ind i de nye lokaler, hvorefter bygningerne i etape 2 nedrives og resten af byggeriet opføres (pleje-, ungdoms- og seniorboliger). Sølunds placering på ørrebro FAKTA BYGHERRE: SAMVIRKEDE BOLIGSELSKABER ARKITEKT: C.F.MØLLER ADRESSE: RYESGADE 16-20, 2200 KØBEHAV. erne BOLIGER: BOLIGSTØRRELSE: HUSLEJE: HUSLEJE for 65m² ASKAFFELSESSUM: KOMMUAL GARATI: GRUDKAPITALLÅ: Serviceareal ASKAFFELSESSUM: HUSLEJE: Seniorbofællesskab BOLIGER: BOLIGSTØRRELSE: HUSLEJE: HUSLEJE for 75m² ASKAFFELSESSUM: KOMMUAL GARATI: GRUDKAPITALLÅ: 360 PLEJEBOLIGER m 2 brutto i gns kr. pr. m 2 /år kr. pr. måned 715,12 mio. kr. / kr./m² 10 pct. 75,09 mio. kr. (inkl. 5 pct. reg.) 168,6 mio. kr. / kr./m² kr. pr. m 2 /år (eksl.moms) 20 FAMILIEBOLIGER m 2 brutto i gns kr. pr. m 2 /år kr. pr. måned 36 mio. kr. / kr./m² 10 pct. 3,78 mio. kr. (inkl. 5 pct. reg.) Ungdomsboligerne BOLIGER: BOLIGSTØRRELSE: HUSLEJE: HUSLEJE for 35m² ASKAFFELSESSUM: KOMMUAL GARATI: GRUDKAPITALLÅ: 150 UGDOMSRBOLIGER m 2 brutto i gns kr. pr. m 2 /år kr. pr. måned 136,5 mio. kr. / kr./m² 10 pct. 14,33 mio. kr. (inkl. 5 pct. reg.) BILAG 1 FREMTIDES SØLUD 4

5 PLAFORHOLD, PARKERIG OG MILJØ UGDOMSBOLIGER SEIORBOLIGER PLEJECETER BØREHAVE Situationsplan Planforhold Projektet ligger indenfor lokalplanforslagets rammer. Projektet danner samtidig baggrund for selve lokalplanen. Lokalplanen forelægges på samme møde som denne sag. Parkering Der indrettes kælder under store dele af byggeriet og de 80 eksisterende offentlige parkeringspladser genetableres i den nye kælder under Fremtidens Sølund. Kælderplan visende fremtidig parkering og klæderens udstrækning Projektet kræver en parkeringsdækning på i alt 94 pladser til alle funktionerne i Fremtidens Sølunds. Dette opfyldes ligeledes i den nye kælder. Ca af parkeringspladser etableres på terræn. Miljøforhold Projektet skal overholde Miljø i Byggeri og Anlæg Fremtidens Sølund overholder bygningsklasse 2020 og indeholder gode LAR- og skybrudssikringsløsninger. En LAR-rende løber gennem det nordlige grønne strøg fra Ryesgade til søen. I en del af LARpassagen ledes vandet via et kotemæssigt sænket felt på den befæstede flade langs manøvrefeltet til parkeringspladserne. Renden har karakter af en urban wadi (periodisk opstået vandløb), der med stier og grønne overflader på tørre dage tjener som et legende og integreret grønt forløb, der bidrager til strøgets natur og helhedsindryk. Det er beskrevet, at man har brugt DGB systemet i det indledende arbejde, og at man i samarbejde med bygherre og bruger- og driftsherreorganisation, i det videre forløb, vil arbejde med DGB-systemet med henblik på sikring af en DGB-certifi cering til minimum bronze. Skybrudssikring og LAR BILAG 1 FREMTIDES SØLUD 5

6 MILJØ OG FREMTIDES SØLUD Hvilke træer bevares Det er en prioritet i projektet at bevare og integrere områdets eksisterende træer. Især de større, markante træer med en særlig historik og kvalitet placeret udenfor bygningsaftrykket bevares. Disse træer er primært placeret i projektets brede, grønne kantzone mod syd og nord, hvilket harmonerer fint med bygningens placering på grunden og programmeringen af kantzonerne. Langs Læssøegade bevares de karakterfulde træer med særligt fokus på Dametræet, som er et af Danmarks ældste tempeltræer. Der vil i byggeperioden blive opsat et hegn omkring træet, så det ikke lider nogen skade. I det omfang eksisterende bevaringsværdige træer langs Ryesgade fælles, skal der genplantes træer med en stamme på minimum 30 cm i diameter. Bebyggelsen Plejecenteret, 360 plejeboliger, 20 seniorboliger og en børnehave med 5 grupper opføres i 3 sammenbyggede karréer i 4-5 etager. Facaderne er teglbeklædte i nuancer der tilpasser sig ørrebros farveskala. Alle boliger får enten en altan eller en fransk altan. Ungdomsboligerne foreslåes opført med facader i massive træelementer. Facadeeksemler, farverne på teglene tilpasses området egenart Ginkgo-træet/tempeltræet bevares. Dametræet Konstruktioner og flexibilitet Konstruktionspricippet er klassisk betonelementkonstruktion med bærende facader og bærelinje midt i bygningsdelen i form af en søjlerække. Dette konstruktionspricip giver en god fleksibilitet ved eventuelle fremtidige behov for ændringer i funktionalitet. Byggeriet er yderligere fremtidssikret ved overkapaciet i føringsveje, ventilations og el-installationer. Projektet indeholder en række effektive elementer til sikring af et godt indeklima og demonstrerer en fin strategi for opfyldelse af bygningsklasse Ungdomsboligerne foreslåes bygges i massive træelementer med stabiliserende betonkerner. Bevarede træer er mørkegrønne. De nye træer er lysere Facade i tegl mod sø. Pjecenteret i forgrunden og ungdomsboligerne i træ bagved BILAG 1 FREMTIDES SØLUD 6

7 Fortov SIDEGADE Pergola edkørselsrampe Grøn regnvandspassage Sti Forhave Seniorbolig Kolonihaver Fællesophold Terrasse Parkeringskælder Frugttræer Fælles spisning Udekøkken Plantebed Overdækket udeophold Tagterasse Havestue Kantzone ophold Parkeringskælder Siddekanter Scene Udeareal værksted Opholds terrasse Kreaværksted Bystrøg Tagterasse Borgerrettet omklædning Sengedepot Skovhave Vandspejl Slyngede stier Liggehal Teknik Kolonihaver Grupperum Teknik Legeplads Siddekant LÆSSØESGADE Fortov FREMTIDES SØLUD RYESGADE KISS RIDE AFSÆTIG SIDDEPLITE CYKEL-P CYKEL-P SIDDEKAT UDE FÆLLES FÆLLES OMRÅDE OMRÅDE MIIBUS PARKERIG SIDDEPLITE CYKELRAMPE EKSISTEREDE TRÆER BUTIKKER KURSUS KOTOR FROKOSTSTUE CYKELPARKERIG PETAQUE SUDHED LYSGÅRD CYKEL-P SASE WELLESS PÅVIRKIG DRIFT VÆRKSTED UDEAREAL GEOPTRÆIG UDETRÆIG BARE REDSKABS VOGE VAD SKUR SPEJL RELIGIØST VAD DAMETRÆET RUM SPEJL PERSOALE STUE TERAPIHAVE TORVE PLADS LIGGE- HAL UDEKØKKE STILLEZOE BÅLPLADS VÆRKSTED VÆRKSTED UDEAREAL KØKKE LEGEPLADS GRUPPERUM BØREHAVE MIDRE BØR MIDRE BØR CYKEL-P FORTÆLLE SPILLEBORDE GRUPPERUM HJØRE LEGE- STØRRE BØR BØREHAVE SCEE FÆLLES AMFI REDSKABER IDGAG AREAL UDESERVERIG TERRASSE CYKEL-P LEGEPLADS STØRRE BØR SADKASSE CAFÉ BOLDT LEGEPLADS BAE MOTORIK MULTISAL BAE RECEPTIO KIOSK UGDOMSBOLIGER BORDTEIS RAMPE TIL KÆLDER HADICAP AKOMST HOVED SIDDEKAT PARKERIG IDGAG IDGAG CYKELPARKERIG GRILL UGDOMS CYKELPARKERIG BOLIGER OPHOLD SIDDEPLITE ASF PERSOALE SEIOR FÆLLES VÆRKSTED VÆRKSTED OMRÅDE PERGOLA UDEAREAL BÆR BUSKE SEIOR REGVADS FÆLLES PASSAGE FRUGT UDEOMRÅDE TRÆER GRILL YTTE FORHAVER URTER HAVER YTTE UDE HAVER LØBEHJULS BAE KØKKEHAVE KØKKE FLAGSTAG KRYDER FÆLLES UDEKØKKE HØSE URTER SPIS HUS KØKKE TRÆIGS- KØKKE FRUGT BÆRBUSKE TRÆER OFFETLIG PARK SEIORBOFÆLLESSKAB FORHAVER EKSISTEREDE MEDARBEJDER TRÆER LOUGE SIDDEPLIT FITESS UDERUM MULTISAL UDESERVERIG EKSISTEREDE TRÆ FORHAVER PERGOLA CYKELPARKERIG Situationsplan, Programmering relationer og mellem inde og inde ude og ude SORTEDAM DOSSERIG Projektet møder byen Projektets meget stærke hovedgreb giver en bebyggelse, der i sin arkitektur,materialevalg og landskabsbearbejdning på fineste vis indskriver sig som en moderne, naturligt integreret del af bykvarteret og søfronten. Den overbevisende hoveddisponering sikrer med et enkelt greb, at alle uderum indre og ydre - er maximalt udnyttet og aktiveret. Projektet formår desuden at skabe landskabelig karakter og rekreative kvaliteter i alle hjørner. Ved Læssøesgade bevares og forstærkes det grønne rum med ny beplantning, haver og legeplads til børnehaven. De eksisterende store træer bevares. Regnvands passagen mod nord/øst indrettes som en offentlig park, der forbinder Ryesgade med Sortedams Dosseringen. Ryesgade aktiveres med microbutikker samt de sammenhængen med de indendørs funktioner er under aktiviteter streget. der er mest udadvendte i plejecenteret. Ungdomsboligernes fællesareal er placeret ud mod Ryesgade og en lille forplads ved Plejecenterets hovedindgang. Plejecenterets multisal placeres ud mod Sortedam Dosseringen og danner sammen med børnehaven en aktiv indgang til Generationernes Torv i den midterste gård. Tagetage indrettes med pergolaer, haver og fælles opholdsrum med en fantastisk udsigt over søerne. Tagetagen er primært tiltænkt beboere, pårørende og medarbejdere i Sølund. De 3 gårdrum bliver forskellige. Gårdrummet Skovly er det eneste gårdrum uden underliggende parkeringskælder og giver derfor plads til en terapihave med høje træer der kan slå rødder. Gårdrummet Vennelyst indrettes med halvprivat kantzone ved seniorboligerne og i samarbejde med bebyggelsens beboerne indrettes fælles funktioner som foreksempel udekøkken og nyttehaver. Generationernes Torv bliver hele bebyggelsens centrale mødested og omdrejningspunkt. Her sker mødet mellem børnehavens børn, plejehjemmet beboere og ungdomsboligernes beboere. Snit af bebyggelsen set fra Ryesgade. Den grønne regnvandspassage, p-kælderen der strækker sig under 2 gårdrum og gårdrummet Skovly uden p-kælder. VEELYST GEERATIOERES TORV SKOVLY Den Grønne Passage Vennelyst Generationernes Torv Skovly Sølommen / Læssøesgade BILAG 1 FREMTIDES Snit AA / 1:800 SØLUD 7

8 FREMTIDES SØLUD Microbutikker Ungdomsboliger Bystrøget Bystrøget Hovedindgang Skovly Generationernes Torv Productionskøkken Vennelyst Seniorbofællesskab Grøn regnvandspassarge Børnehave Bystrøget Sølommen Legeplads Multisal Situationsplan Plejecentret Projektet indfrier visionerne for et plejecenter, hvor beboernes behov for tryghed, privatliv og hjemlighed værnes, hvor der gives plads til udfoldelse af individualitet og hvor fællesskaber og sociale relationer undersøttets, som beskrevet i de politisk fastsatte 10 principper for Fremtiens er og ældrepolitikken Lev Stærkt hele levet. Bystrøget I plejecenterets stueetage findes Bystrøget, som omkredser Generationernes Torv. Bystrøget huser plejecenterets centerfunktioner og generationernes fællesarealer. I Bystrøget findes plejecenterets hovedindgang, med reception og kiosk, samt sundheds- trænings- og wellnesstilbud og varmtvandsbassin. Café og multisal er placeret med udkig til søerne og mulighed for udendørsservering og tæt ved productionskøkkenet. Der findes endviderere forskellige opholdsarealer og værkstæder, hvor generationerne kan mødes. Mod Ryesgade ligger mikrobutikker som kan være med til at trække byens liv ind i bebyggelsen. Daginstution og seniorbofællesskab er placeret i tilknytning til bystrøget. Foyer og receptionsområde med kig mod gårdrum og bystrøget. BILAG 1 FREMTIDES SØLUD 8

9 PLEJEBOLIGERE Generel boligplan De fælles opholdsrum er fordelt med et større gennemlyst opholds- og køkkenalrum placeret så der er udsyn til en af gårdene og mod byen. I projektet er der suppleret med et mindre fælles opholdsrum i hjørnerne af bygningerne. Disse rum er velegnet til mere stille aktiviteter for mindre grupper af beboere. Service- og gangarealer er minimeret for at for at gøre det reelle boligareal størst muligt. Alle opholds- og køkkenalrum er gennemlyste. Disse rum er en del af det fælles boligareal. Gennemlyste fælles boligarealer Plejecenterets 360 boliger indrettes som selvstændige boliger der har andel i et fælles boligareal. De fælles opholds- og køkkenalrum er placeret i bebyggelsen så de understøtter Sundheds- og Omsorgsforvaltningens krav om bogruppe størrelser (rationel drift) og samtidig giver beboerne mulighed for at supplere deres ensidige private boliger med et gennemlyst fælles opholdsrum. Placeringen af de gennemlyste fælles opholds- og køkkenalrum. erne Alle boliger er indrettet i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens vejledningen om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Der etableres 6 forskellige typer boliger i forskellige størrelser. Der planlægges indrettet: 284 stk. 2-rums standardboliger på ca. 67 m², 48 stk. små boliger på ca. 67m², (boliger med større andel fælles boligareal), 7 stk. bariatriboliger (2-rums) på ca. 75 m², 7 stk. store boliger(2-rums) på ca. 75 m², 7 stk. par boliger (3-rums) på ca. 85 m², 7 stk. store boliger (3-rums) på ca. 85 m², Type 4A, Parbolig ca.85 m² (ca. 60 m²netto) BILAG 1 FREMTIDES SØLUD 9

10 PLEJEBOLIGERE, VELFÆRDSTEKOLOGI Type 1A, (ca. 48 stk.), lille bolig ved tag, karnap og altan, med loftslift, ca. 67 m² (ca. 33 m²netto) disse boliger har større fælles opholdsarealer. Boligerne Boligernes private indgangsområde markeres med en niche, hvorfra man træder ind i en entre med udsigt til et funktionelt minikøkken og en velbelyst stuefunktion, med enten fransk altan eller altan. I 2-rums boligerne ligger soveværelset i tilknytning til stuen og med forbindelse til badeværelset, som er ustyret med Opholdsnicher ved indgangen boligen overfor hinanden eller parvis forskudt. Type 2A(ca. 284 stk.), 2-rums bolig med altan og stort badeværelse, ca. 67 m² (ca. 40 m²netto). Er forberedt for loftlift. blandt andet plejetoiletter og hvor der er paratgjort til vaskesøjle. Der er demonterbar væg mellem sove- og opholdsrum, som muliggør en fleksibel indretning. De små boliger er opbygget efter samme princip, dog i en mere kompakt udformning. De tre store gårdrum, skaber gode lysforhold i boligerne. Boligtyperne type 1a og 2A er udformet med forskellig størrelse badeværelse. I Type 1A anvendes et mindre pladskrævende badeværelse, hvor en del af venderadius placeres i en stor åbning og bruger plads fra soveværelset. Herved spares plads der anvendes til ophold og i dette tilfælde også en større andel af det fælles opholdsareal. Boligerne apteres med loftlift. Type 2A er en standard bolig og der indrettes ca. 284 stk. af denne type. Her er baderummene indrettet for den fysisk plejekrævende, når der benyttes mobillift. Velfærdsteknologi Plejecenteret bliver udstyret med forskellige velfærdsteknologiske løsninger. Der installeres eksempelvis plejetoiletter,sundhedslys til stimulering og understøttelse af dagsrytmer hos beboerne, trivselsskærme med reminder og kommunkationsmoduler, og som minimum et automatisk oplukkeligt vinduesparti i de enkelte boliger og fællesrum. Der etableres endvidere Opholdsniche ved indgangen boligen. Ved mange af boligerne ligger nicherne parvis. livinglabs. BILAG 1 FREMTIDES SØLUD 10

11 SEIORBOLIGER (ALMEE FAMILIEBOLIGER I ET BOFÆLLESSKAB) Seniorboligerne Seniorbofællesskabet placerer sig i plejecenterets stueetage og får således niveaufri adgang til funktionerne i plejecenterets indvendige bystrøg og vil i samspil med plejecenterets beboere give mulighed for at skabe aktivitet i cafeen og værkstederne. Boligernes placering i stueplan giver endvidere mulighed for at tilknytte små forhaver til boligerne, et allerede kendt bymotiv fra bygningerne langs søen. Det østvendte gårdrum Vennelyst vil få nyttehaver og fælles udekøkken til glæde for hele plejecentret. Gangarealet mellem bo- ligerne brydes i nicher og lysindtag og danner dermed ramme om uformelle mødesteder og adgange samt kig til gårdrummet og søen. Der skal indgåes en særlig udlejningsaftale mellem Kommunen og Samvirkende Boligselskaber om bofællesskabet. Der planlægges indrettet (arealerne er inkl. fælles boligarealer): 15 stk. 2-rums standardboliger på ca. 72 m², 5 stk. 3-rums parboliger på ca. 87 m². UGDOMSBOLIGER Vennelyst SEIORBOFÆLLESSKAB Stueetagen med seniorboligerne rundt om gårdrummet Vennelyst BILAG 1 FREMTIDES SØLUD 11

12 UGDOMSBOLIGER Stueplan med ungdomsboliger, fællesrum, vaskeri og opholdsområder Ungdomsboligerne De 150 ungdomsboliger ligger med ankomst fra pladsen Ryes Passage. Ud mod pladsen indrettes vaskeri og fællesrum som sammen med plejecenterets butikker, værksteder og udadvente plejefunktioner vil invitere til møder på tværs af generationer og således giver et byliv tilbage til Ryesgade og ørrebro. Ungdomsboligerne etableres i flere typer og størrelser der alle får højt til loftet og rigeligt dagslys. Boligerne er indrettet med hems og har en stor rumlighed. Bygningen opføres i 6 etager. Konstruktionsprincippet er et innovativt og bæredygtigt byggeri i træ med stabilise- rende betonkerner. Dette vil kræve en sælig opmærksomhed i forbindelse med behandligen af byggesagen. Af de 150 ungdomsboliger er 20 af boliger planlagt til unge med særlige behov. Socialforvaltningen har 100% anvisningsret til disse boliger. Inden ibrugtagning skal kommunens anvisningsret til de øvrige ungdomsboliger fastlægges. Visualisering af en ungdomsbolig med højt til loftet og hems BILAG 1 FREMTIDES SØLUD 12

13 BILAG 1 FREMTIDES SØLUD 13

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution.

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 18-08-2015 Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

bilag 1 nybyggeri af almene boliger

bilag 1 nybyggeri af almene boliger bilag 1 nybyggeri af almene boliger marts 2017 Indhold: OVERSIGT s. 2 baggrund OG ØKonomi s. 3 vestre teglgade s. 4 Ungdomsboliger og små familieboliger AKB v/ KAB Arkitema Architects oversigt Vestre teglgade

Læs mere

Opfølgning på TMU vedr. Startredegørelse lokalplan for Sølund Plejecenter.

Opfølgning på TMU vedr. Startredegørelse lokalplan for Sølund Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Vedr. Sølund Plejecenter Opfølgning på TMU 21.01.13 vedr. Startredegørelse lokalplan for Sølund Plejecenter. Notatet

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

BILAG 1 12 SKÆVE BOLIGER

BILAG 1 12 SKÆVE BOLIGER BILAG 1 12 SKÆVE BOLIGER NOVEMBER 2017 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 12 SKÆVE BOLIGER s. 4-5 12 skæve boliger ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE BOLIGER

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

BILAG 1 12 SKÆVE HUSE

BILAG 1 12 SKÆVE HUSE BILAG 1 MARTS 2016 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 s. 4-5 12 skæve huse ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE HUSE 12 Skæve huse ved 3B Projekt Boligselskab

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

BILAG 1: SKYTTEHUSENE

BILAG 1: SKYTTEHUSENE BILAG 1: SKYTTEHUSENE ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMS- BOLIGER I KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG 17 INDHOLD: OVERSIGT s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER

ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER UDLEJES FOR: ATTRAKTIVE LEJEBOLIGER I MÅLØVS NYE BYKVARTER LEJEBOLIGER PÅ 2-3 VÆRELSER SE UDLEJNINGSSTATUS PÅ SØNDERGÅRDSALLE.DK LYSE BOLIGER MED STOR ALTAN ELLER TERRASSE Uanset hvilken af de 33 lejeboliger

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. 10 principper

Fremtidens plejeboliger. 10 principper Fremtidens plejeboliger 10 principper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indhold Indledning Ti principper Beboernes privatliv og behov for hjemlighed værnes Beboernes forskellighed afspejles Den enkelte støttes i at

Læs mere

6 1 n y e b o l i g e r i k ø b e n h a v n s s y d h a v n T E G L V Æ R K S H A V N E N

6 1 n y e b o l i g e r i k ø b e n h a v n s s y d h a v n T E G L V Æ R K S H A V N E N 6 1 n y e b o l i g e r i k ø b e n h a v n s s y d h a v n T E G L V Æ R K S H V N E N H V O R L I G G E R T E G L V Æ R K S H V N E N? K Ø B E N H V N T E G L V Æ R K S H V N E N M G E R Teglværkshavnen

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER

BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER DECEMBER 2016 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 10 SKÆVE BOLIGER s. 4-5 10 skæve boliger ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE BOLIGER

Læs mere

Borgermøde om Fremtidens Sølund. 7. marts 2016 kl. 19-21

Borgermøde om Fremtidens Sølund. 7. marts 2016 kl. 19-21 . Borgermøde om Fremtidens Sølund 7. marts 2016 kl. 19-21 Program Velkomst kl.19.00 Gennemgang af vinderforslaget kl.19.10 Den kommende lokalplansproces kl.19.35 Tidsplan kl.19.45 Interessent-forum kl.19.50

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

BILAG 1 TIL INDSTILLING OM STØTTE TIL OPFØRELSE AF 110 ALMENE PLEJE- BOLIGER I ØRESTAD SYD.

BILAG 1 TIL INDSTILLING OM STØTTE TIL OPFØRELSE AF 110 ALMENE PLEJE- BOLIGER I ØRESTAD SYD. BILAG 1 TIL INDSTILLING OM STØTTE TIL OPFØRELSE AF 110 ALMENE PLEJE- BOLIGER I ØRESTAD SYD. Indledning I forbindelse med en åben konkurrence afholdt fra den 18. december 2008 til 4. marts 2009 blev AKB,

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

Domea Kolding - Lunderskov Afdeling TEGLGÅRDSVEJ ungdomsboliger med eget køkken og bad

Domea Kolding - Lunderskov Afdeling TEGLGÅRDSVEJ ungdomsboliger med eget køkken og bad 19.06.2017 Domea Kolding - Lunderskov Afdeling 122-13 TEGLGÅRDSVEJ 27 52 ungdomsboliger med eget køkken og bad 1 52 UGDOMSBOLIGER MED EGET KØKKE OG BAD BEBYGGELSE Ungdomsboligerne har en særdeles central

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS MN SAG NR 11123-01 - SIDE NR 1 AF 16 Saltsøvej affaldsgård redskabsskur cykeloverdækning klapvogne parkering ca. 30 pladser legeplads større børn bålhytte låge HOVEDINDGANG HCparkering

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG Borgernes input til Fremtidens Sølund Marts 2015

INSPIRATIONSKATALOG Borgernes input til Fremtidens Sølund Marts 2015 Foreløbig version INSPIRATIONSKATALOG Borgernes input til Fremtidens Sølund Marts 2015 FORORD Dette inspirationskatalog indeholder idéer, input og ønsker fra borgere, beboere og naboer til Sølund i forbindelse

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

MIDTERPIEREN - NYBORG

MIDTERPIEREN - NYBORG MIDTERPIEREN - NYBORG PROJEKTOPLÆG MIDTERPIEREN NYBORG D. 24.02.2017 BYGHERRE Pædagogernes Pension Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup BYGHERRERÅDGIVER Kuben Management A/S Jupitervej 1 6000 Kolding ARKITEKT

Læs mere

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE

TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - BÆREDYGTIGE BOLIGER AFD. 62 - GØDVAD ENGE TUSINDFRYD - AFD. 62 GØDVAD ENGE Boligerne i Gødvad Enge, i Silkeborg, indgår i en ny bydel i vandbalance. Det har for Arbejdernes Byggeforening været

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Fremtidens Almene Storbybolig

Fremtidens Almene Storbybolig Fremtidens Storbybolig Hver dansker råder over 51 m 2 boligareal. Det er verdensrekord. På 2. pladsen ligger Sverige med 39 m 2 * Boligøkonomisk Videncenter og Dream. Hvordan kan vi fortsat sikre gode

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus kælder. Ved ankomstsiden mod

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Kataloget er opbygget efter samme temaer, som borgermøderne er blevet afholdt:

Kataloget er opbygget efter samme temaer, som borgermøderne er blevet afholdt: Borgernes input og syn på udfordringer vedr. fremtidens Sølund April 2015 FORORD Dette opsamlingsdokument indeholder idéer, input og ønsker fra borgere, beboere og naboer til Sølund i forbindelse med udviklingen

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab

SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT. Furesø Boligselskab SENIORBOFÆLLESSKAB I FARUM MIDTPUNKT Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia Frederikshuset, Kanalbyen

Boligselskabet Futura Fredericia Frederikshuset, Kanalbyen 13.02.2017 Boligselet Futura Fredericia, Kanalbyen 41 almene boliger med attraktiv beliggenhed i forbindelse med kanalen i Oldenborggade Boligselet Futura Fredericia BEBYGGELSEN Futuras41 almene familieboliger

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

Langkilde Have 29 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser

Langkilde Have 29 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser Langkilde Have 9 nye velindrettede rækkehuse i grønne omgivelser www.langkildehave.dk Nu opføres 9 rækkehuse i to fulde plan til forventet indflytning foråret 018... Rækkehusene er beliggende i et roligt

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG BILAG 2 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Alsgadekarréen ALSGADE 2-4, DANNEVIRKEGADE 1-13, NY CARLSBERGVEJ 27-29 OG ENGHAVEVEJ 56-64 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 201x at sende dette forslag i høring.

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

FREMTIDENS SØLUND. Konkurrenceprogram til høring udkast juli 2015

FREMTIDENS SØLUND. Konkurrenceprogram til høring udkast juli 2015 FREMTIDENS SØLUND Konkurrenceprogram til høring udkast juli 2015 1 INDHOLD DEL 1... 5 Kapitel 1 - Introduktion til opgaven... 5 1.1 Visionen... 5 1.2 Konkurrenceopgaven... 6 1.3 Introduktion til konkurrenceprogrammet...

Læs mere

Fællesskabets Hus i Ry

Fællesskabets Hus i Ry Fællesskabets Hus i Ry 17.4 udvalg d. 6.12.2016 Dato 1.12.2016 Sagsnummer 301955 Fællesskabets hus i Ry - Dagsorden 17 stk 4 udvalget DAGSORDENSPUNKTER Boenhederne Fællesskabsområdet Tidplan for udbud

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Dato: 1.10.2015

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Dato: 1.10.2015 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Dato: 1.10.2015 Idéprogram for plejeboliger på Amager Øst. 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at få etableret et attraktivt og velfungerende

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Vækst i det almene byggeri. ved byggedirektør Rolf Andersson

Vækst i det almene byggeri. ved byggedirektør Rolf Andersson Vækst i det almene byggeri v byggedirektør Rolf Andersson Vækst i det almene byggeri ved byggedirektør Rolf Andersson Renovering i den almene sektor Støttet renovering i problemramte afdelinger Renovering

Læs mere

FREMTIDENS SØLUND UDKAST KONKURRENCEPROGRAM - SEPTEMBER 2015 SAB, KAB & Københavns Kommune

FREMTIDENS SØLUND UDKAST KONKURRENCEPROGRAM - SEPTEMBER 2015 SAB, KAB & Københavns Kommune FREMTIDENS SØLUND UDKAST 11.09.2015 KONKURRENCEPROGRAM - SEPTEMBER 2015 SAB, KAB & Københavns Kommune KONKURRENCEPROGRAM FREMTIDENS SØLUND 4 INDHOLD DEL 1 1. Introduktion til opgaven...11 1.1 Visionen

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

S t a r u p N y D a g I n s t i t u t i o n > > D i s p o s i t i o n s f o r s l a g

S t a r u p N y D a g I n s t i t u t i o n > > D i s p o s i t i o n s f o r s l a g S t a r u p N y D a g I n s t i t u t i o n > > D i s p o s i t i o n s f o r s l a g 2603.2010 I vores nye hule er der en lampe som kun kan lyse når solen skinner. - så når lyset i hulen går ud, prøver

Læs mere

Almene boliger Køgevej 28-30

Almene boliger Køgevej 28-30 Almene boliger Køgevej 28-30 Indholdsfortegnelse Generelt om projekt og intentionerner Projektbeskrivelse Situationsplan Oversigt over bebyggelse Diagrammer Facader og materialer Visualiseringer Opstalter

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

Afdeling Rør III. udlejningsprojekt - Konsul Jensens Gade 10 - Horsens

Afdeling Rør III. udlejningsprojekt - Konsul Jensens Gade 10 - Horsens Afdeling 921 - Rør III udlejningsprojekt - - Horsens Andelsboligforeningen Beringsgaard opfører nu 33 almene familieboliger beliggende på, Horsens. Der er tale om udfyldelsen af lokalplan 228 fra oktober

Læs mere