Indholdsfortegnelse. TILBUD TIL ELEVER Biblioteket EDB Uddannelsesvejledning Læsevejledning... 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. TILBUD TIL ELEVER Biblioteket EDB Uddannelsesvejledning Læsevejledning... 25"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 6 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 9 Den pædagogiske grunduddannelse Den pædagogiske grunduddannelse med merit KURSUSVIRKSOMHED AMU-kurser Praktikvejlederkurser Øvrige kurser og temadage Andre uddannelses- og kursustilbud Social- og sundhedshjælper for ledige henvist af AF Introduktion for to-kulturelle Det særlig tilrettelagte grundforløb Andre uddannelses-/kursustilbud primært for unge TILBUD TIL ELEVER Biblioteket EDB Uddannelsesvejledning Læsevejledning AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER Eden Alternative Kompetencecenter Sønderjylland Projekter og organisationsudvikling Ungdomsovervægtprojekt på Grundforløbet Vis effekt...29 Kompetenceudviklingsprojektet Kollegial refleksion og anerkendende runder Teamkontrakter Internationalisering SKOLENS LIV Skolens personalesituation Medarbejderudvikling: Skolens økonomi AFSLUTNING BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Centrale tal for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og den pædagogiske grunduddannelse over en 5-årig periode:

2 INDLEDNING Årsberetning 2005 Endnu et begivenhedsrigt år er gået og skolen fremlægger hermed skolens årsberetning for Jeg håber, den kan give læserne et lille indblik i de mange forskelligartede opgaver, som har været med til at gøre året travlt og begivenhedsrigt. I slutningen af 2004 blev der vedtaget ny lov og bekendtgørelse for uddannelserne. Heri blev der blandt andet lagt op til mere fleksibelt tilrettelagte uddannelsesforløb. Eleverne bliver nu optaget på forskellige tidspunkter i uddannelsen, realkompetencevurderet, og mange opnår på baggrund heraf merit for større eller mindre dele af uddannelsen. Loven giver ligeledes mulighed for at forlænge eller afkorte den enkelte elevs uddannelse med op til 6 uger. Det er godt for mange af eleverne, men giver også mere planlægningsarbejde for såvel skole som praktik. Uddannelsesstart er ikke længere kun 3 gange om året! Kravet om øget fleksibilitet tror vi vil vokse. Derfor er vi også begyndt at arbejde med modulisering af uddannelserne. Det er et arbejde som vil fortsætte i Skolen har på baggrund af den meget omtalte prøvebekendtgørelse som udkom i efteråret fået udarbejdet prøvebestemmelser for alle prøver i uddannelserne. Den blev vedtaget af Fællesbestyrelsen i november. Også på kursusområdet har der været mange aktiviteter. Aktiviteten er steget voldsomt i Knapt 3600 kursister har deltaget i kortere eller længerevarende kursusforløb. Det særligt tilrettelagte grundforløb, som i det meste af landet har været meget vanskeligt af få i gang, har vi fået startet godt op. Og dejligt at se at kursisterne, som har afsluttet forløbet, på nuværende tidspunkt er i gang med social og sundhedshjælperuddannelsen. De mange opgaver kunne ikke løses uden et fagligt dygtigt og engageret personale, og jeg vil gerne her sige tak for en arbejdsom og flot arbejdsindsats. Ligeledes skal der lyde en tak til skolens samarbejdsparter for godt og konstruktivt samarbejde. Kun gennem dialog kan vi udvikle uddannelserne og kursustilbudene til gavn for borgere og brugere af sundhedssektoren i Sønderjylland. Hvis man ønsker yderligere oplysninger om vore aktiviteter, er man altid velkommen til at kontakte skolen. Joan Jessen forstander Marts

3 ÅRET I TAL Grundforløbet Hold startet og afsluttet i 2005: Grundforløbet er dimensioneret til 100 elever. I alt søgte 180 elever om optagelse - 47 til januar holdet og 133 til juli holdene. Oversigt over elever optaget på grundforløbet 2005 fordelt på bopælskommuner: Kommune Antal elever Januar 2005 Antal elever juli 2005 Augustenborg 2 3 Bov/Padborg 2 Bredebro 1 Broager 1 4 Christiansfeld 2 Gram 2 Gråsten 3 Haderslev 5 9 Løgumkloster 1 3 Nordborg 1 4 Nørre-Rangstrup/Toftlund 1 Rødding 2 1 Rødekro 3 3 Skærbæk 1 1 Sønderborg 3 15 Tinglev 1 1 Tønder 3 1 Vojens 2 3 Aabenraa 5 13 Tyskland 1 2 I alt Fordeling piger/drenge: Antal % Piger 96 91,4 % Drenge 9 8,6 % I alt 105 3

4 Aldersfordeling ved Antal elever uddannelsesstart Januar Juli 16 år år år år år 9 21 år 9 I alt: Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var for januar holdet 19,4 år og for juli holdene 17,4 år. Skolemæssig baggrund: Januar og juli hold 2005 HG1 Anden eksamen 9. klasse 10. klasse 4

5 Hold startet og afsluttet i 2005: I alt afsluttede 80 elever, hvilket er 1 elev mere end i Optag/ændringer på grundforløbet der startede og afsluttede i 2005 Antal elever, der er startet i uddannelsen. - piger - drenge Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - efter eget ønske - fortrudt uddannelsesvalg - ej honoreret kravene - p.g.a. sygdom - på grund af stort fravær Januar Juli I alt Antal elever, der har forlænget grundforløbet: - forlænget teori -4-4 Antal elever, der har afsluttet * *Gennemførelsesprocenten var 76,2% af de elever der startede på uddannelsen, og som gennemførte på 20 uger, hvilket er et fald på 2% i forhold til Derudover afsluttede yderligere 4 elever, der havde fået forlænget teoriperioden i foråret 2006, således at den reelle gennemførelsesprocent på de der startede uddannelsen i 2005 blev på 80%. Gået videre i uddannelsessystemet til social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar Juli I alt Optaget i uge 35, Optaget i uge 2, Optaget uge 20, Venteliste uge 20, Venteliste uge 35, Ikke ønsket venteliste 1 1 Ej optaget Antal elever, der søgte social- og sundhedshjælperuddannelsen I forhold til 2004 er det et fald på 3 grundforløbselever som fortsætter i social- og sundhedshjælperuddannelsen. 5

6 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Hold afsluttet i I løbet af 2005, dimitterede i alt 252 social- og sundhedshjælpere. I forhold til 2004, er det en stigning på 23 elever. Optag og ændringer for hold der er afsluttet i 2005: Antal elever startet på ovennævnte hold: Antal elever overflyttet til andre hold: Tilgang fra andre hold incl. meritter: Midlertidigt ophør i uddannelsen * Antal elever med mulighed for færdiggørelse i 2005: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: - efter eget ønske - ej honorere krav Antal elever der har afsluttet i 2005: Januar 2004 Maj 2004 August 2004 I alt: ,1% * Årsager til midlertidigt ophør i uddannelsen: barsel, sygdom, orlov. Gennemførelsesprocenten var 76,1%. I 2004 var gennemførelsesprocenten 70,9%. Der har således været en stigning i gennemførelsesprocenten på 5,2. Oversigt over karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver afholdt i 2004 og 2005 År: Januarhold 2003 Majhold 2003 Septemberhold ,8 8,5 8,5 Januarhold 2004 Majhold 2004 Augusthold ,6 9,0 8,5 6

7 Hold startet i Siden 1999 har dimensioneringen været 350 elever. Ikke alle kommuner optager elever svarende til dimensioneringen. I 2005 blev der optaget 323, hvilket er det samme som i Oversigt over elever optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen i 2005 fordelt på kommuner Kommune Forventet optaget Reelt optaget Augustenborg 9 7 Bov Bredebro 5 5 Broager 9 9 Christiansfeld Gram 7 7 Gråsten 10 9 Haderslev Højer 4 4 Lundtoft 9 8 Løgumkloster 10 9 Nordborg Nørre-Rangstrup Rødding Rødekro Skærbæk Sundeved 7 6 Sydals 9 7 Sønderborg Tinglev Tønder Vojens Aabenraa I alt

8 Ansøgere, venteliste og afslag Januar Maj August Total til hold med start i 2005 Antal ansøgere til hold med start i 2005: Kvalificerede/afslag Ikke kvalificerede/afslag Kvalificerede på venteliste Kvalificerede og optagne I 2004 var det totale ansøgerantal 890. Der er således et fald i ansøgerantallet på 50 svarende til 5,6%. Optagne fordelt på regioner: Januar Maj August Total - Alssund Grænseregion Nordregion Vestegnen Trukket ansøgning før start Påbegyndt uddannelsen i 2005: Fordeling kvinder/mænd Antal: % Kvinder ,4 % Mænd 18 5,6 % I alt % Aldersfordeling. År: Antal elever: 16 år 1 17 år år år år år år år 94 I alt 323 8

9 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Hold afsluttet i 2005: Der er dimensioneret med 168 uddannelsespladser på social- og sundhedsassistentuddannelsen. I 2005 dimitterede i alt 85 social- og sundhedsassistenter. Det er en stigning på i alt 8 elever. I 2005 har skolen ikke haft opskolingselever. Optag og ændringer August 2003 Marts 2004 I alt: for hold der er afsluttet i 2005: Antal elever startet på ovennævnte hold: Antal elever overflyttet -8-8 til andre hold: Tilgang til holdet, individuelle: 7 7 Tilgang fra andre hold, genoptaget udd., samt meritelever: Afgang fra holdet, individuelle: -7-7 Midlertidigt ophør i uddannelsen * Antal elever med mulighed for færdiggørelse i 2005: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: - efter eget ønske: ej honorere krav: Antal elever der har afsluttet i 2005: ,7% *Årsager til midlertidigt ophør i uddannelsen: barsel, sygdom, orlov. Gennemførelsesprocenten har i 2005 vist en lille stigning på 0,3% i forhold til Oversigt over karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver afholdt i 2004 og 2005 August 2002 Januar ,4 9,3 August 2003 Marts ,0 8,7 9

10 Hold startet i 2005: Ansøgere, venteliste og afslag til hold med start i 2005 Marts 2005 August 2005 Oktober 2005 Total Antal ansøgere: Ikke kvalificerede/afslag: Optaget på venteliste -6-6 Optaget fra venteliste 1 1 Trukket ansøgningen før start på uddannelsen/frameldt: Ansøgning indkommet -4-4 for sent Optaget på andet hold -2-2 Påbegyndt uddannelsen i 2005: Elever der påbegyndte uddannelsen til social- og sundhedsassistentuddannelsen faldt med 6 fra 2004 til 2005, hvilket betød at 4 af de dimensionerede pladser ikke blev udnyttet. Også i 2005 bevilgede Det regionale arbejdsmarkedsråd 50 voksenelevpladser, og alle pladser blev besat. Fordeling kvinder/mænd Antal Antal i % Kvinder: ,2 % Mænd: 3 1,8 % I alt: 164 Aldersfordeling Antal elever år år år år år år og derover 33 I alt 164 Gennemsnitsalder: 33,51 10

11 Beskæftigelsesmæssig baggrund inden for social- og sundhedsområdet: Anden Sygeplejestuderende Sygehjælper erhvervsuddannelse Uoplyst Indgangsåret Pædagogisk grundudd./pædagog Anden videregående uddannelse Social - og sundhedshjælper Hjemmehjælper 11

12 Den pædagogiske grunduddannelse Der var ingen hold der afsluttede i 2005 Hold startet i 2005: Oversigt over elever optaget på den pædagogiske grunduddannelse fordelt på kommuner: Kommune Juli 2005 Gråsten 1 Løgumkloster 1 Rødding 1 Tønder 2 Vojens 1 Aabenraa 2 I alt 8 Fordeling kvinder/mænd: Antal % Kvinder 6 75 % Mænd 2 25 % I alt 8 100% Aldersfordeling ved uddannelsesstart: Juli år 1 18 år 1 19 år 1 20 år 1 22 år 1 28 år 1 33 år 1 36 år 1 I alt 8 Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var 24,1 år. Holdet der startede i juli 2005 bliver samlæst med Pædagogisk grunduddannelse med merit, der startede på samme tid. 12

13 Den pædagogiske grunduddannelse med merit Merituddannelsen er beregnet for ansatte på dag- og døgninstitutionsområdet samt i dagplejen, der indenfor de sidste 3 år har haft mindst 1 års beskæftigelse på det pædagogiske eller tilgrænsende område. Uddannelsen har samme uddannelsesmål og kompetence som den ordinære pædagogiske grunduddannelse. Den varer 1 år tilrettelagt som skoleundervisning, dog med mulighed for observations- og øvelsespraktik. Hold afsluttet i 2005: Optag og ændringer på holdet der Juli 2004 % er afsluttet i 2005: Antal elever der blev optaget på uddannelsen: - kvinder - mænd ,3% 6,7% Frameldt inden uddannelsesstart -2 Antal elever, der har afsluttet i 2005: % Hold startet i 2005: Oversigt over elever optaget på den pædagogiske grunduddannelse med merit fordelt på kommuner Kommune Juli 2005 Gram 1 Gråsten 4 Haderslev 3 Rødekro 2 Sønderborg 5 Tinglev 1 Tønder 1 Tyskland 3 I alt 20 13

14 Fordeling kvinder/mænd Antal % Kvinder % Mænd 5 25 % I alt % Aldersfordeling ved uddannelsesstart: Juli år 1 20 år 1 21 år 3 22 år 1 23 år 1 24 år 1 27 år 1 34 år år år 3 Andre 4 I alt 20 Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var 33,6 år. Beskæftigelsesbaggrund: Juli hold 2005 Andre Dagplejer Pædagogmedhjælper 14

15 KURSUSVIRKSOMHED På AMU-kurser, praktikvejlederkurser, øvrige kurser og temadage har der deltaget i alt 92,95 årselever svarende til 3445 kursister. De tilsvarende tal for 2004 var 50,45 årselever svarende til 1748 kursister. Derudover har der i 2005 deltaget 99 ledige på AF-købskontrakt mod 48 i Den store fremgang på især AMU-kurser skyldes en større rammer i 2005 fra Undervisningsministeriet end i Kurserne fordeler sig på: AMU-kurser Afholdte kurser Antal kursister Antal årselever Afviklet på skolen 127 kurser 2439 kursister 65,365 årselever Afviklet eksternt 21 kurser 382 kursister 7,635 årselever I alt: 148 kurser 2821 kursister 73,000 årselever Aflyste AMU- kurser: 15 aflyste kurser (p.gr.a. for få tilmeldte). Flere kommuners dagplejeformidlinger har taget imod kursusafdelingens tilbud om at afvikle f.eks. 2-dages kurset Pædagogiske læreplaner i dagtilbud som splitforløb over 4 aftener. Følgende AMU-kurser har været afviklet: Antal uger Pædagogiske læreplaner i dagtilbud 2 dg. x 21 Børn og natur 1 uge x 2 Omsorg for personer med demens (D1) 1 uge x 2 Personer med demens sygdomskendskab, 2 uger x 5 aktiviteter og livskvalitet (D 2) Almen fødevarehygiejne obl. certifikat 3 dg. x 1 Arbejdet med risikobørn og unge 1 uge x 2 Leg med sprog 1 uge x 4 Sårpleje Ass. 3 dg. x 1 Samspil og relationer 1 uge x 3 Børns udtryksformer 1 uge x 2 Børns kompetenceudvikling 1 uge x 2 Sorg og krise i omsorgs og pæd. arbejde 1 uge x 1 Interkulturel pædagogik 1 uge x 2 Socialpsykiatri introduktion 1 uge x 2 Socialpsykiatri fagligt samarbejde 1 uge x 2 Forældresamarbejde i pædagogisk arbejde 1 uge x 2 Børns leg 1 uge x 1 Dokumentation og evaluering af pæd.arb. 3 dg. x 4 Grundlæggende udd. for medhjælpere på 3 uger x 1 døgninstitutioner Efteruddannelse af SOSU-hjælpere 8 uger x 5 Efteruddannelse af SOSU-assistenter 96 assistenter i 10 uger 15

16 Skolen udvikler endvidere i samarbejde med praksisrepræsentanter indtægtsdækkede kurser og temadage: I 2005 har der i skolens regi været afviklet følgende andre kurser og temadage: Praktikvejlederkurser Praktikvejlederkurser 1 for hjælper og assistenter Afholdte kurser Antal kursister Antal årselever 4 kurser 59 kursister 2,950 årselever Praktikvejlederkurser 2: 1 kursus 15 kursister 1,50 årselever I alt: 5 kurser 74 kursister 4,45 årselever I alt har 74 kursister deltaget i PV-kurser i 2005, hvilket er 11 færre end i Afviklet på skolen og eksternt: Øvrige kurser og temadage Afholdte kur- Antal kursister Antal årselever sus/temadage 27 kurser 550 kursister 15,503 årselev I 2005 en stigning på 33 kursister i forhold til tallene i Også i 2005 har skolens kursusafdeling kunnet afholde et 21 ugers (rotationsprojekt) meritgivende kvalificeringskursus for ledige. Efter dette kursus kunne kursisterne modtage tilbud om job med løntilskud og efterfølgende et job som vikar for social- og sundhedshjælpere, der deltog i 8 ugers AMU efteruddannelseskursus, som omtalt andet sted. Deltagerne, der har gennemført dette kvalificeringskursus tilfredsstillende, kunne søge optagelse på uddannelsen til social- og sundhedshjælper - og få merit for 1. skoleperiode og 1. praktik. 16

17 Følgende kurser og temadage har været afviklet: Antal uger Rotationsprojekt 21 uger x 1 Hvide vikarer (AOF) 2 uger x 3 Ergonomikursus 5 dg. x 1 Pæd. Grundkursus 3 dg. x 3 Handicaphjælper førstehjælp 2 dg. x 1 Kontaktpersonens rolle 2 dg. x 1 Vejledning i praktikken til tokulturelle elever 2 dg. x 2 Borderline 1 dag x 1 Pædagogik i dagplejen 1 dg. x 1 Focus på fysisk aktivitet til ældre 1 dg. x 1 At være vejleder for unge elever 2 dg. x 1 Oplæg til pædagogiske læreplaner 1 dg. x 3 Medicinens virkning og bivirkning 2 dg. x 1 Depression hvordan, hvornår og hvorfor 2 dg. x 2 Kommunikation, praksisbeskrivelse, vejledning 1 dg. x 1 til unge elever Psykiatri i hverdagen 2 dg. x 1 Kreativt arbejde med børn 1 dg. x 1 Kognitive behandlingsformer 3 dg. x 1 Kursusafdelingen har endvidere arrangeret et kursus i et nyt koncept om kultur i ældreinstitutioner The Eden Alternative, hvor målgruppen var ledende sygeplejersker i praksis. I dette kursus deltog i alt 44 kursister. Kurset er nærmere omtalt under aktuelle emne og projekter. 17

18 Andre uddannelses- og kursustilbud Social- og sundhedshjælper for ledige henvist af AF August 2004 Januar 2005 Maj 2005 August 2005* Antal påbegyndt kurset Antal elever der afbrød forløbet Overflyttet til hjælperholdet i forløbet Antal elever der afsluttede forløbet Antal elever der fortsatte på socialog sundhedshjælper uddannelsen * kurset afsluttes i 2006 Kursernes formål er at gennemføre 1. og 2. teoretiske del af social- og sundhedshjælperuddannelsen og koble dette med praksis inden for området. Efter kurset kan de ledige søge om optagelse på den ordinære uddannelse med mulighed for merit. Introduktion for to-kulturelle % Optag i Antal elever der afbrød uddannelsen -2 Antal elever der afsluttede i ,6% Formålet med Introduktionsforløbet er at kvalificere kursisterne til at søge optagelse på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. 18

19 Det særlig tilrettelagte grundforløb Hold startet og afsluttet i 2005 Optag og ændringer på holdet, der startede og sluttede i 2005 Antal elever, der er startet i uddannelsen: -kvinder Antal elever der afbrød uddannelsen Forlængelse af uddannelsen Antal elever der afsluttede i 2005 Januar På det særligt tilrettelagte grundforløb er der løbende optag, hvorfor der heller ikke er et samlet afslutningstidspunkt. Aldersfordeling ved uddannelsesstart: Juli år 2 27 år 1 28 år 1 29 år 1 30 år 2 34 år 1 35 år 2 42 år 1 44 år 2 47 år 1 48 år 1 I alt 15 Formålet med forløbet er at kursister med anden etnisk baggrund lærer dansk og danske kultur og får en bred sundhedsfaglig viden. 19

20 Andre uddannelses-/kursustilbud primært for unge Brobygning 2005: Brobygning har til formål at lette de unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser. Målgruppen er især de unge, der er uafklarede med hensyn til uddannelsesvalg. Skolen for Social- og Sundhedsuddannelser har i 2005 gennemført 2 brobygningsforløb af 4 ugers varighed. Der blev optaget 34 elever, men 1 faldt fra undervejs. I forhold til år 2004 er det 15 elever flere. Brobygning: Afholdte kurser Antal elever Antal årselever 1kurser á 4 uger 33 elever 3,3 Præsentationskurser: Skolen har afholdt 1 præsentationskursus af 3 dages varighed med i alt 4 elever. Præsentationskurserne er målrettet elever fra folkeskolens afgangsklasser, der kan komme på skolen og få uddannelsesorientering - samt deltage i praktiske undervisningssituationer med relation til social- og sundhedsuddannelsernes indhold. Præsentationskurser: Afholdte kurser: Antal elever: Antal årselever 1 x 3 dages kurser 4 elever 0,06 20

21 TILBUD TIL ELEVER Biblioteket af bibliotekar Bodil Fink Det samlede udlån udgjorde i 2005: Udlån og fornyelser Lån fra Det sønderjydske Landsbibliotek 483 5% ikke-udstemplet materiale 737 Lån januar måned (skønnet I alt stk. Dette tal indeholder udlån både af alm. biblioteksbøger, videoer, klassesætbøger og bærbare computere. I forhold til tallene fra 2004 er det en stigning på 36,3%. Og så er dette jo kun udtryk for den målbare virksomhed mange spørgsmål på biblioteket udløser ikke et boglån, men klares ved at slå op i et tidsskrift, en håndbog eller en pjece. Forhåbentlig vil denne positive udvikling fortsætte når biblioteket flytter op på 3. sal! De ca. 16 bærbare computere har i alt haft et udlån på 1468 det er ca. 90 i gennemsnit! Da der er meget kontrol omkring udlån af netop bærbare computere, er det en service, der kræver mange arbejdstimer for personalet. Bestand bogtitler i alt: Hovedbase Klassesæt Lærereksemplarer titler 85 titler 201 titler I alt Nyanskaffelser Kassationer titler. 542 titler 455 titler 21

22 Undervisning Et af bibliotekets kerneområder er undervisning i litteratur- og informationssøgning. Informationsmængden er stor og uoverskuelig, derfor er det vigtigt at eleverne lærer at begå sig i denne mængde på en hensigtsmæssig måde. Jeg har således undervist 40 hold i informationssøgning i 2005 mod 30 hold sidste år. EDB - samarbejde I januar 2005 indgik vi en aftale med 6 andre SOSU-skoler om edb-samarbejde på biblioteksområdet. Det betyder at vore data ligger i en fælles database, som vi sammen supplerer og vedligeholder. Det giver først og fremmest nogle økonomiske fordele at vi kan udnytte hinandens data og være kunde hos det samme firma (Axiell). Men den største gevinst har været, at det giver et netværk af andre bibliotekarer, der arbejder på de samme vilkår og et forum for erfaringsudveksling. 22

23 EDB af EDB-ansvarlig Dorte Kofod Christoffersen År 2005 blev året hvor mange af de store projekter fra 2004 blev afsluttet. Udskiftningen af skolens servere som blev påbegyndt i 2004 blev afsluttet i Udskiftningen har betydet at skolen nu er opdateret til at imødekomme mange af de krav og behov som fremtiden stiller til en uddannelsesinstitution. For skolens IT-afdeling har udskiftningen af serverne betydet en væsentlig lettelse i brugeradministration, drift og vedligeholdelse. Etableringen af skolens trådløse netværk i 2004 har vist sig at være til gavn for både undervisere og elever, da det har givet en hel anden fleksibilitet i undervisningen. I 2005 er det trådløse netværk blevet optimeret og trimmet, så det kan holde til det run der er, når eleverne bruger skolens bærbare computere hver dag i undervisningen. Til gavn for eleverne er der blevet opsat printere på alle etager samt indkøbt en multimediemaskine, for at dække de behov der er, når der laves opgaver og projekter. Samarbejdet med VUC s edb-afdeling blev i 2005 udvidet til fra at låne en medarbejder 2-3 dage om ugen til at være fuld tid på skolen. Denne udvidelse har været til gavn for skolen, da det har betydet, at der hele tiden har været en ITansvarlig i huset, samt at opgaverne er blevet løst i et hurtigere tempo end før. I slutningen af året besluttet skolen at alle undervisere skulle have nye kontorborde og indkøbte hæve-sænke-borde til alle undervisere, ved samme lejlighed besluttede skolen at lave en udskiftning af alle de gamle pc er til mere nutidige computere, men mere om dette i Elever som arbejder på deres projekt. 23

24 Uddannelsesvejledning af undervisere og uddannelsesvejledere Else Flensborg, Charlotte Hanefeld Juhl og Anne Kristiansen Vi har valgt at ændre navn fra studievejledning til uddannelsesvejledning i erkendelse af, at vores vejledning mest retter sig imod at vejlede elever ind i Social- og sundhedsuddannelserne. Som følge af vejledningsreformen sker vejledningen til de videregående uddannelser/ studier gennem Studievalg, og vejledningen af de årige ligger primært hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU erne). Tilbage er der de voksne over 25 år, som vi fortsat yder en væsentlig vejledning til. Vejledning, realkompetencevurdering, fritagelse for enkelte fag samt fastholdelse af elever i uddannelserne er de væsentligste opgaver i uddannelsesvejledningen. Realkompetencevurderinger handler for størstepartens vedkommende om fritagelse for dansk og engelsk, men også fritagelse for dele af praktikken kan komme på tale. Elever, der er ophørt med sygeplejestudiet og som søger ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen, får f.eks. fritagelse for store dele af uddannelsen. En af vejlederne deltager i et landsdækkende SOSU-projekt, som har til formål, at systematisere og udvikle redskaber til realkompetencevurdering, så vi fremover vil være i stand til at nuancere vores vurdering mere, end vi gør i dag. I skoleåret 2005 er 10 elever blevet henvist til NetOpNu, et vejledningsprojekt for ungdomsuddannelser i Sønderjyllands amt. De elever, der henvises til denne psykologiske bistand, vurderes af kontaktlærer og uddannelsesvejleder at være frafaldstruet på grund af komplekse problemer. 24

25 Læsevejledning af underviser Henrik Guldbøg Screening Samtale Specialpædagogisk bistand ved afsluttende prøve Grundforløb Social- og Sundhedshjælper Social- og Sundhedsassistent Pædagogisk Grunduddannelse I alt Specialpædagogisk bistand ved afsluttende prøve kan være opgave talt ind på bånd og/eller ekstra tid til grundfagsprøve i dansk. Specialpædagogisk bistand gives altid ud fra en personlig vurdering af elevens behov med udgangspunkt i screening eller anden dokumentation for læse- skriveproblemer. Foruden screening for læse- skriveproblemer har vi i 2005 udarbejdet 6 undersøgelser for at afdække elevers trinindplacering i dansk. I 2005 havde vi mulighed for at henvise til tilbud om Lektie- og edb-café. Vi havde en forventning om, at det ville være et godt tilbudt til mange af de elever, der henvender sig i Læsevejledningen med læse- og skriveproblemer. Desværre viste det sig, at eleverne havde svært ved at udnytte tilbuddet, da de ikke kunne få åbningstiden til at passe ind med deres kørselsordninger og børnepasning om eftermiddagen. Lektie- og edb-caféen er blevet nedlagt, og ressourcerne er overført til to puljer. Den ene pulje skal administreres af de enkelte niveauer, så der kan tilføres ekstra hjælp direkte i undervisningen. Den anden pulje skal administreres af Læsevejledningen og skal anvendes til intensiv hjælp ved massive læse- og skriveproblemer, f. eks. introduktion til forskellige hjælpemidler. Vi har i 2005 formidlet kontakt til et frivilligt netværk støttet af integrationsministeriet, der har tilbudt lektiehjælp til elever med dansk som andet sprog. I efteråret 2005 er to læsevejledere påbegyndt læsepædagoguddannelsen. Når de i foråret 2006 er færdige med uddannelsen, vil vi være i stand til at påtage os opgaver spændende fra traditionelle dysleksiproblemer og til opgaver, hvor elever har læseproblemer med udgangspunkt i, at eleven har andet modersmål end dansk. 25

26 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER Eden Alternative af underviser Åse Porsmose og Birgitte Beck I november 2005 har skolen i samarbejde med Lederforum afholdt Danmarks 3. kursus i Eden Alternative. Eden Alternative er en filosofisk strategiproces til ændring af kulturen på plejehjem og ældrecentre og herigennem bl.a. komme de 3 omsorgsplager, ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed, til livs. Konceptets ophavsmand er den amerikanske læge Bill Thomas, der har udarbejdet 10 procespunkter, hvis indhold går ud på at fjerne resterne fra den medicinske kultur på plejehjemmene og overgå til leve- og bomiljøer med mulighed for at skabe indhold og menneskelig vækst for beboerne og personalet. Skolens samarbejdspartnere blev inviteret til kurset og ca. 30 personer med ledelsesmæssige funktioner deltog sammen med 8 undervisere fra skolen. Desuden deltog 2 fra Færøerne og 1 fra Sverige. Underviser var Jane Verity fra Australien. Fra Årup kommune kom ældrechef Michael Bjørn og uddannelseskoordinator Kirsten Duelund med et inspirerende indlæg om deres proces med at indføre Eden Alternative på byens ældrecenter. Evalueringerne viste deltagernes begejstring og inspiration til at arbejde videre med processen på deres respektive arbejdspladser og de deltagende ledere udtrykte ønske om, at eleverne har kendskab til Eden Alternative, når de kommer ud i praktik. De deltagende undervisere er startet med at undervise i Eden konceptet og skolen vil udbyde temadage i konceptet. Det at skolen har afholdt kursus i Eden Alternative er noget enestående. Det er ikke før sket, at en skole har taget initiativ til at indføre Eden Alternative og det bliver fulgt med stor interesse fra Bill Thomas og Eden Alternative Organization i Amerika. På den 3. Internationale Eden Alternative Conference The Many Faces of Eden d juni 2006 i Cairns, Australien vil Jane Verity komme med indlæg omhandlende denne proces. 26

27 Kompetencecenter Sønderjylland. Af underviser Pia Ranck Social- og Sundhedsskolen deltager i uddannelsesnetværket Kompetencecenter Sønderjylland i samarbejde med EUC- syd, VUC Sønderjylland og Handelsskolerne i Sønderjylland. Uddannelsesnetværket er et projekt støttet af den Europæiske Socialfond, hvis overordnede formål er: At skabe sammenhæng i kvalitet og relevans i kompetencegivende voksen og efteruddannelse til gavn for erhvervslivet i Sønderjylland. At etablere mulighed for, at virksomhederne kun skal henvende sig et sted for at få rådgivning om uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling. Projektperioden er fra Skolen har deltaget i projektet siden maj 2004, med timer svarende til en kvart stilling. I 2005 har der været fokus på følgende opgaver og aktiviteter i Kompetencecenter Sønderjylland: Etablering af kontakt til relevante virksomheder via en virksomhedskampagne i foråret med det formål at afdække uddannelsesbehov i 50 små - og mellemstore virksomheder. Afholdelse af 3 eftermiddagskonferencer med forskellige vinkler på kompetenceudvikling og uddannelse. Konferencedeltagerne var inviterede samarbejdsparter fra udannelsesinstitutioner og virksomheder. Konferencerne forventes på sigt at være netværks skabende. Udvikling internt i kompetencecentret er sket via konsulentmøde hver 14. dag af 2-3 timers varighed. Udvikling af skolekonsulentens faglige og personlige kompetencer er sket ved deltagelse i et 11 dages tværgående uddannelsesforløb sammen med de andre konsulenter og uddannelsesnetværk Vest. Konsulenten afsluttede forløbet i september 2005 med et supplerende PD forløb Voksenuddannelse og kompetenceudvikling og deltog i et 4 dages kursusforløb i Professionel skrivning. Udvikling af konkrete værktøjer til afklaring og planlægning af kompetenceudvikling, som f.eks. medarbejderudviklingssamtaler, jobbeskrivelser, medarbejderprofiler, og trivselsanalyse. De konkrete værktøjer er gratis tilgængelige på Kompetencecenter Sønderjyllands hjemmeside Skolens konsulent har deltaget i planlægning og udvikling af et 2 dages Sundhedsseminar for medarbejdere ansat ved Renbæk Statsfængsel. Det forventes at resultere i en konkret undervisningsaktivitet i Udviklingsarbejdet fortsætter i

28 Projekter og organisationsudvikling Af projekt- og udviklingskoordinator Bo Vestergaard Ungdomsovervægtprojekt på Grundforløbet - fokus på sundhedsfremme og livsstilsforandringer på grundforløbet I juni 2005 bevilligede amtets sundhedsforvaltning kr. til et projekt, der havde til formål at 18 elever i grundforløb A-klassen gennem hele grundforløbet arbejdede med egen sundhedsfremme og livsstilsforandringer med særlig fokus på egen overvægt. Projektgruppen bestod af underviserne Bente Brag, Susanne Petersen, Mark Mortensen og Lone Julsgaard og Bo Vestergaard som projektkoordinator. Projektet blev afholdt primo august ultimo december. Eleverne havde aktivt valgt det særlige forløb til på baggrund af tilsendt informationsmateriale og et informationsmøde. Kriteriet for deltagelse var overvægt men af praktiske hensyn kom klassen også til at indbefatte et par normalvægtige elever. Projektet forløb som et ordinært grundforløb (20 uger), der er adgangsgivende på samme vis som et almindeligt ordinært grundforløb. Indholdsmæssigt er forskellen at en stor del af undervisningen fokuseres på livsstilsændringer og egen sundhed med særlig fokus på problemstillinger relateret til overvægt. Med baggrund i de i loven fastsatte mål for de enkelte fag kunne en stor del af undervisningen på det ordinære grundforløb, der tilbydes de overvægtige fokuseres på livsstilsændringer og egen sundhed med særlig fokus på problemstillinger relateret til overvægt. En integreret delt af projektet var en 4-dages kanotur, 30 min. motion om dagen i skoletiden, udarbejdelse af personlige sundhedsprofiler og anvendelse af Appreciative Inquiry (værdsættende/anerkende samtale) som pædagogisk filosofi. Der blev her arbejdet med at fokusere på de små og store succeser i bestræbelserne på omlægning af egen livsstil. Projektgruppen er positiv overfor en videreudvikling af indholdssiden. 28

29 Vis effekt - Måling af tilvækst i viden Undervisningsministeriets målsætning er at lancere effektmåling på de mest brugte AMU-kurser. Indenfor de bløde områder besluttede ministeriet derfor at, der foreløbig skulle udvikles en effektmåling for to kurser. En del af formålet er at opsamle erfaringer med udviklingsprocessen. Skolen blev udvalgt til at udvikle spørgsmål til kurset Omsorg for personer med demens. I projektgruppen var Karin Clemmesen og Birthe Høgild samt Bo Vestergaard som projektkoordinator. I løbet af efteråret udviklede projektgruppen 22 spørgsmål, der blev lagt ind på en multimedieplatform. Formålet er at kursister på alle landets kurser i omsorg for personer med demens i fremtiden skal testes i deres viden umiddelbart inden kursusstart og umiddelbart ved kursets afslutning. Der er derfor tale om en videns tilvækstmåling snarere end en effektmåling, da målingen ikke fanger eventuelle forandringer i kursistens handlemønstre når kursisten er tilbage på arbejdspladsen. Materialet vil blive testet og evalueret af EPOS og Teknologisk Institut i Kompetenceudviklingsprojektet - Læringsinterview I forbindelse med kompetenceudviklingsprojektet har projekt- og udviklingskoordinator Bo Vestergaard forsøgsvis opstartet en række læringsinterview med 1/5 af kursisterne. Formålet er 1) at tilvejebringe information om hvad det rent faktisk lykkedes assistenterne at bringe i anvendelse når de kommer tilbage i praksis. Og hvilke forhold, der faciliterer, at det lykkedes. Hvad sker der med det frø vi som undervisere sår hos den enkelte? 2) fortsat at facilitere læring og bevidsthed om egen egenthed ift. at bringe de genopfriskede kompetencer i anvendelse på arbejdspladsen. Metoden er kort beskrevet følgende: Assistenterne interviewer hinanden to og to ud fra en spørgeguide. Der fokuseres på de bedste oplevelser den enkelte har haft i forbindelse med at bringe det de har lært på grundmodulet i anvendelse på arbejdspladsen når noget virkeligt er lykkedes. Bagefter genfortælles kernen i historierne i plenum, og udviklingskoordinatoren spørger yderligere ind. Formålet er at finde ud af hvad der skaber succeser, og hvordan skolen og kursisterne kan gøre mere af det, med henblik på at få arbejdspladsen/skolen/kursisten til at blive endnu bedre. Selv i de mindste succeser ligger, der et potentiale for positiv udvikling. Resultatet af interviewrunderne er formentlig, at assistenterne og underviserne vil blive bedre til at forstå det, der skaber resultater i assistenternes arbejde. Bo har i forlængelse af de enkelte interviewrunder orienteret gruppen af undervisere om tilbagemeldingerne. Det er generelt erfaringen, at kursisterne først bliver bevidste om hvilke forandringer de har indført i deres egen praksis i selve interviewsituationen. Det er også Bos oplevelse, at rummet fyldes med energi og faglig stolthed under disse interviewrunder. Interviewformen er blevet godt modtaget af kursisterne. På den baggrund vil alle kursister, der starter på kompetenceudviklingsprojektet i 2006 bliver interviewet. 29

30 Kollegial refleksion og anerkendende runder - Et bidrag til lærer- og teamudvikling I året der gik har niveau 2 og niveau PI anvendt projektkoordinator Bo Vestergaard som proceskonsulent i en mere kontinuerlig form. Bo fik i 2005 uddannelsesbevis fra en længerevarende anvendelsesorienteret konsulentuddannelse fra konsulenthuset DISPUK. Hans konsulentarbejde bygger på et anerkendende, systemisk fundament. I praksis har proceskonsulentarbejdet haft fokus på det der lykkedes og giver energi i team- og underviserearbejdet. Formålet er, at der sættes fokus på succeserne. Filosofien er at der i succeserne ligger en kilde til læring, udvikling og inspiration for den enkelte og teamet. Teamkontrakter Teamkontrakter for underviserteams blev udviklet og implementeret, som teamets eget beslutningsreferat i forlængelse af de ca. halvårlige teamsamtaler mellem teamet og ledelsen. Samtidig fungerer teamkontakterne som ledelsesinformation. 30

31 Internationalisering af underviser og internationaliserings koordinator Michelle Meldgaard Skolen samarbejder med de to Social- og Sundhedsuddannelser i Middelfart og Esbjerg omkring et Leonardo Mobility Project, som startede i 2004 og slutter til juni Projektet er en forsættelse af et Leonardo Pilot Project, som blev afsluttet i Vi har mulighed for at sende 10 elever af sted i de to år projektet forløber. Foreløbig er det dog kun blevet til én social- og sundhedsassistentelev, som har været i praktik i Holland i sommeren Flere elever har ønsket at komme i praktik i Sverige, men kontaktpersonen i Sverige, har været noget ustabil med hensyn til kommunikation, hvilket har bevirket, at et par elever ikke fik bekræftende svar på muligheden for et internationalt praktikforløb. En enkelt elev tog til Finland, men måtte tage hjem p.g.a. hjemve. I øjeblikket har flere elever søgt om at komme af sted til udlandet. Således venter en elev på bekræftende svar fra Sverige og to elever fra Tyskland. Jeg oplever, at det først er nu, hvor projektperioden næsten er færdig, at eleverne er klar over muligheden for et internationalt praktikforløb. Måske vil eleverne gerne høre om oplevelsen fra en anden elev, før de selv tager udfordringen op? Skolen har igen ansøgt om endnu et Leonardo Mobility Project i perioden juni 2006 til maj 2008 i samarbejde med alle Social- og Sundhedsskolerne på Fyn, i Esbjerg og Fredericia hele den nye Region Syd. Vi håber, at det fremtidige samarbejde kan vise, at arbejdet med internationalisering vil blive lettere og mere tidsbesparende, når vi sammen kan navigere i komplicerede ansøgnings- og afrapporteringsskemaer. 31

32 SKOLENS LIV Skolens personalesituation Skolen har ansat 58 personer pr fordelt med: Ledelse: 3 personer Ledergruppen blev i 2005 udvidet. Der blev den 15. september ansat en sekretariatsleder. Administrativ personale: 7 HK ere heraf 3 på deltid og 1 ansat i flexjob Skolen indgik i 2005 aftale om deltagelse i amtets elevuddannelse. Skolen har derfor kontinuerligt 1 kontorelev i praktik. Underviserne: 42 personer heraf 3 på deltid Bredden i lærerkvalifikationer spænder over 8 faggrupper og fordelingen mellem faggrupperne svarer med små udsving til tidligere års. 1 underviser har orlov fra sin stilling. Serviceansatte: 1 pedel 1 servicemedarbejder (flexjob) Øvrige ansatte: 1 projekt- og udviklingskoordinator 1 biblioteksassistent (deltid) 1 edb-ansvarlig (deltid) Derudover har skolen som tidligere også i 2005 købt: bibliotekarbistand 37 timer/ugen af Landsbiblioteket i Aabenraa og edb-bistand 5 dage/ugen hos VUC - Sønderjylland. 32

33 Medarbejderudvikling: Medarbejderne skal have mulighed for vedligeholdelse og udvikling af pædagogiske, faglige og personlige ressourcer i relation til skolens virksomhed. Det tilstræbes, at prioriteringen af kursusmidler fordeler sig med 1/3 til længerevarende videreuddannelse 1/3 til fælles personalekurser 1/3 til korte kurser af pædagogisk, faglig eller administrativ art. Forbruget i 2005 var på kr. fordelt på: Korte kurser Lange kurser Lærerstudietur Temadag lærerne Temadage sekretariatet Personaledage Kurser/studietur ledelse Rejser, kørsel, diæter m.v kr kr kr kr kr kr kr kr. I øjeblikket prioriteres: For det pædagogiske personale: pædagogisk videreuddannelse. For teknisk- og administrativt personale: kommunomuddannelsen. For ledelse: pædagogisk- og ledelsesmæssig videreuddannelse Der er p.t. 42 fastansatte undervisere. Heraf har 26 afsluttet pædagogisk videreuddannelse. 10 har påbegyndt pædagogisk videreuddannelse. 7 forventes at påbegynde det pædagogiske IT kørekort i Herefter er det kun nyansatte der mangler kurset. For de resterende undervisere/assistenter planlægges videreuddannelse i forbindelse med medarbejdersamtaler. Derudover er der afholdt: 2 dage pr. niveau, hvor indholdet har været af faglig/ og eller pædagogisk art. 33

34 Skolens økonomi Skolen havde i 2005 et nettobudget på i alt 21,4 mill. Forbruget på de forskellige områder indenfor skolens ordinære drift, fremgår af nedenstående diagram: EDB 5% Elevaktiviteter 3% Administration 4% Bibliotek 1% Overført fra rekv. 7% PGU-elever 3% Kantinedrift 1% Fast ejendom 14% Løn 59% Kurser 3% Skolens indtægter på rekvireret undervisning var i 2005 på 10 mill. mod 5,8 mill. i Skolen havde et overskud på 3,3 mill. kr. på rekvireret undervisning i

35 AFSLUTNING Så kort kunne 2005 beskrives når det kun er i tørre tal og trykte ord. År 2005 var det sidste år, hvor skolen udelukkende var en del af det amtslige regi. Også i 2006 tilhører skolen amtet, men vi vil befinde os i en overgangsfase, hvor skolen ud over Fællesbestyrelsen også har en midlertidig bestyrelse, som har nogle præcist beskrevne opgaver i forhold til at hjælpe skolen over i selvejet pr Der er i 2005 blevet vedtaget en del love og bekendtgørelser, som danner fundamentet for overgang til selveje, og det bliver store ændringer, som skolen skal forholde sig til i den nærmeste tid. Mange spændende udfordringer som vil kræve meget af alle, men sideløbende hermed både vil og skal der være tid til fortsat udvikling af skolens kerneydelser og efteruddannelsestilbud. 35

36 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Centrale tal for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og den pædagogiske grunduddannelse over en 5-årig periode side

37 Bilag 1: Centrale tal for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og den pædagogiske grunduddannelse over en 5-årig periode: Indgangsåret: Optag 2001 og Dimensionering Reelt optag Fra 2002 er indgangsåret nedlagt Gennemførelse for hold afsluttet i årene: 2001 i % 2002 i % Ophør i indgangsåret - efter eget ønske: - ikke honorere krav: 19,7 16,7 3 18,2 10,9 7,3 Gennemførelsesprocent 77,3 81,8 Antal elever, der skønnedes egnet til fortsat uddannelse indenfor området: 71,2* 69,1* *Procentberegningen er udregnet på baggrund af antal elever startet i uddannelsen, hvor den tidligere er beregnet ud fra antal elever der har afsluttet. 37

38 Grundforløbet Optag 2002, 2003 og Dimensionering Reelt optag * *Incl. forlængerklassen Gennemførelse for * hold afsluttet i årene: i % i % i % i % Ophør i grundforløbet 13 14,4 15,8 20 Gennemførelsesprocent 69 84,1 78,2 76,2 Antal elever, der er fortsat 51 43,9 60,4 55,2 eller vil forsætte i uddannelse indenfor området: * Incl. forlængerklassen Derudover kommer de der fik forlænget teoriperioden og først afsluttede i 2006, således at den reelle gennemførelsesprocent blev på 80% 38

39 Social- og sundhedshjælper: Optag 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005: Dimensionering Reelt optag Gennemførelse for hold afsluttet i årene: Ophør i uddannelsen: - efter eget ønske: - ikke honorere krav: Gennemførelsesprocent 2001 i % 2002 i % 2003 i % 2004 i % 2005 i % 11 13,6 25,7 29,11 23,9 9, ,7 20,8 13,3 1,8 3,6 9 8,36 10, ,4 74,3 70,9 76,1 Antal uddannede social og sundhedshjælpe- re: På ordinær uddannelse: På opskoling: I alt:

40 Social- og sundhedsassistent: Optag 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005: Dimensionering Reelt optag Gennemførelse for ordinære hold afsluttet i årene: 2001 i % 2002 i % 2003 i % 2004 i % 2005 i % Ophør i uddannelsen: -efter eget ønske: -ikke honorere krav: 27,0 5,3 21,7 22,1 11,6 10,4 25,9 16,1 9,8 30,6 11,7 18,9 30,3 12,3 18,0 Gennemførelsesprocent 73,0 77,9 74,1 69,4 69,7 Antal uddannede social- og sundhedsassistenter På ordinær uddannelse: På opskoling: I alt:

41 Den pædagogiske grunduddannelse: Optag 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005: Dimensionering Reelt optag Gennemførelse for hold afsluttet i årene: 2001 i % 2002 i % 2003 i % 2004 i % Ophør i uddannelsen: 20,0 28,6 22,7 -efter eget ønske: 12,0 23,8 22,7 -ikke honorere krav: 8,0 4,8 Gennemførelsesprocent 80, , i % Antal uddannede elever på den pædagogiske grunduddannelse: På ordinær uddannelse: På merit uddannelse: I alt:

Indholdsfortegnelse... 1

Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 ÅRET I TAL... 2 Grundforløbet... 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 5 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 8 Den pædagogiske grunduddannelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 6 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 9 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 16 TILBUD TIL ELEVER... 20 AKTUELLE EMNER... 26

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 16 TILBUD TIL ELEVER... 20 AKTUELLE EMNER... 26 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 7 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 10 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 21 ØVRIGE TILBUD... 24. Internationalisering... 30. Udviklingsprojekter... 32 SKOLENS LIV...

INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 21 ØVRIGE TILBUD... 24. Internationalisering... 30. Udviklingsprojekter... 32 SKOLENS LIV... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Indgangsåret... 3 Grundforløbet... 4 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 7 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 11 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Syd

Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Syd 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?

Læs mere

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C)

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa

OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa OBS: Mødet foregår på Hotel Europa H.P. Hanssensgade 10, Aabenraa Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd torsdag den 26. marts 2009 kl. 9.00-11.00 mødet fortsætter med strategidag

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet i Sønderjyllands Amt indtil 2017

Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet i Sønderjyllands Amt indtil 2017 Sønderjyllands Amt Dato: 21. september 2006 Uddannelses- og socialforvaltningen J.nr.: 06/2059 Uddannelsesafdelingen John Hyrup Jensen Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet

Læs mere

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine Referat fra skole-praktikrådsmøde Mandag den 25. August 2008 9.30 12.00 på Randers Social- og Sundhedsskole Fra praksis: Lilian Gade Abrahamsen, Birgitte Sandahl Bogner, Line Kristensen, Susanne Pallesen,

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: 1: Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 Slut: 11:0 Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagende: Fraværende: 1 Bemærkninger til referat fra sidste afholdte møde d. 2 Nye punkter. Dieter Jessen, Michael Hecky, Jan Wilhelmsen, Sabine Thiesen.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Ajourført den 7. marts 2016 Dette notat beskriver skolens egne tal for frafald og gennemførelse på skolens grundforløb og hovedforløb. Tallene supplerer

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisningsplan for fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

INTEGRATIONSUDDANNELSE PÆDAGOGISK

INTEGRATIONSUDDANNELSE PÆDAGOGISK INTEGRATIONSUDDANNELSE PÆDAGOGISK KURSUSAFDELINGEN IGU- INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE IGU- Integrationsgrunduddannelse er en ny toårig uddannelse for flygtninge, der svarer til EGU for danskere. Uddannelsen

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Kompetenceudviklings konference Nordjylland. D. 13. sept.2006

Kompetenceudviklings konference Nordjylland. D. 13. sept.2006 Kompetenceudviklings konference Nordjylland. D. 13. sept.2006 Kompetenceudvikling Projekterne jeg kort vil skitsere: A ) Uddannelsesafklaring i ældreområdet i Morsø Kommune, og kompetenceudvikling i ældreområdet

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p k/administ nale der Mænd 494 85% Antal ansøgere og optagne elever 327 Antal ansøgere 565 Antal optagne elever 667 391 366 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper 12% 15% 09 2010 2010 2009 2008 96 119

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3 42 31 12 1 8 6 4 2 99 97 18 16 96 29 26 28 31 8 8 8 Lærere Adm.Bibl og IKT Ledelse Service 14 12 1 8 16 6 5 4 3 2 1 52 Antal ansøgere i.f.t Ansøgere Årselever 28 Antal hold/mål Antal dage pr. mål 488 331

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering

Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Direktørens resultatlønskontrakt 2013 bestyrelsens vurdering Indsatsområde Mål/intention Indikator Vægt Målopfyldelse A: Basis indsatsområder 66,7 % A1: Den pædagogiske tilgang i uddannelserne Praktisk

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse Lærerkursus Sønderborg 16-9-15 DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2 år 1 1/2 mdr.

Læs mere

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning

Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Referat Møde: Sted: Social & SundhedsSkolen Herning og sundheds - og ældrechefer ved kommunerne: Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande og Herning Mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: 1: Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej

Læs mere

Virksomhedsplan 2011

Virksomhedsplan 2011 Virksomhedsplan 2011 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2011. Virksomhedsplanens formål er, at være et internt styringsredskab, hvor særlige

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen

Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen AMU-kurser for praktikvejledere i SOSU-uddannelsen Lene Halberstadt og Jette Lohse Studieunit Indre by/østerbro, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / AMU-kurser for praktikvejledere

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Til LUU AMU 2. december 2015

Til LUU AMU 2. december 2015 Til LUU AMU 2. december 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 10. november 2015 Tilstede: Lars Thaarbøl, Ea Kristensen, Ulla Mikkelsen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Pia Scheuer, Susanne Møller, Hanne

Læs mere

SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE

SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE INDBYDELSE TIL SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE D. 1-6-11 KL. 9-15 PÅ REGIONSHOSPITALET, SKIVE FESTSALEN PÅ 6. ETAGE RESENVEJ 25, 7800 SKIVE DELTAGERE: ANSÆTTENDE MYNDIGHEDER OG PRAKTIKANSVARLIGE SOSU-SKOLENS LEDELSE

Læs mere

Afrapportering resultatlønskontrakt for direktøren 2012-13

Afrapportering resultatlønskontrakt for direktøren 2012-13 Afrapportering resultatlønskontrakt for direktøren 202- I vurderingen af opfyldning af resultatlønskontrakten vil der ske en afvejning mellem udviklingen i de direkte målbare indikatorer over for de initiativer,

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013 VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning Vejle 14. januar 2013 De 4 syddanske VEU-centre VEU-center Syd Kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder VEU-center Fyn Kommuner: Odense,

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Sosu uddannelse i Lejre Kommune Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Center for Velfærd & Omsorg I Lejre kommune kan du få en uddannelse som:» Social- og Sundhedshjælper»

Læs mere

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Lad dig udfordre Bliv pædagogisk assistent PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Hvorfor blive pædagogisk assistent? Den pædagogiske assistentuddannelse er en helt ny pædagogisk uddannelse. Her bliver

Læs mere

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne

Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Realkompetencevurdering (RKV) på erhvervsuddannelserne Realkompetenceforum, DFS den 9. april 2015 Specialkonsulent Michael Andersen, EVA, VEU-enheden Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Lov

Læs mere