EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Epikrisemeddelelser og Handlingsplaner MEDDIS ver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Epikrisemeddelelser og Handlingsplaner MEDDIS ver"

Transkript

1 SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 i del 1 SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 i del 1 EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) for Epikrisemeddelelser og Handlingsplaner MEDDIS ver del 2 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 69

2 Side 70 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser

3 SG Information om patienten PATIENT SG7 At specificere information om patienten. Dependent (mandatory i ny henvisning og ny handlingsplanmeddelelse). Information om relaterede personer/navne er givet i segmentgruppe 9. +S07 TRIGGER SEGMENT SG7 At starte segmentgruppe 7. Mandatory. S07+07 C851 SEGMENTGRUPPE- O ANVENDELSE, DETALJER 9811 Segmentgruppeanvendelse, A an Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke 9810 Segmentgruppeanvendelse O an..70 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 71

4 SG7 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser +PNA PERSONNAVN At specificere information, som er nødvendig for at etablere identiteten på patienten. Mandatory. Bemærk, at cpr-nummer angives uden bindestrg. PNA+PAT :::CPR:IM+++SU:Nielsen+FO:Oscar' Officiel patient-id Person-navnedetaljer for patient Aliasnavn Pigenavn Tidligere navn Mors pigenavn 3035 PARTNER, KVALIFIKATOR M an..3 Kode for personrolle (EDIFACT kodeliste): +"PAT" = Patient C206 IDENTIFIKATIONS-NUMMER D *7402 Identitetsnummer M an..35 Identifikation af en patient tildelt af en central, national myndighed. Erstatningscpr-numre må ikke anbringes her!!?? cpr-nummer 7405 Identitetsnummer, kvalifikator N an..3 Bruges ikke 3039 Partner-ID identifikation N an..17 Bruges ikke 1131 Kodeliste kvalifikator R an..3 CPR 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, R an..3 IM 4405 Status, N an NAVNETYPE, KODET N an..3 Kode for navnetype (EDIFACT kodeliste): +"OF" = Officielt navn +"AL" = Aliasnavn +"MA" = Pigenavn NAVNESTATUS, KODET N an..3 Kode for navnestatus (EDIFACT kodeliste): +"CUR" = Nuværende navn +"PRE" = Tidligere navn +C816 NAVNEKOMPONENT, DETALJER D Navnekomponent #1 Skal specificeres når sikker identifikation af patient ved hjælp af fælles, officiel database er ikke til stede. (segment fortsætter) Side 72 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

5 SG7 Efternavn Fornavn Mellemnavn Titel Genera-tionskvalifikator Ustrukture-ret navn Navnekomponent, kvalifikator M an..3 Kode for navnekomponent (EDIFACT kodeliste): +"US" = Ustruktureret navn +"SU" = Efternavn +"FO" = Fornavne +"TI" = Titel Navnekomponent R an..70 Navn på patient, aliasnavn, pigenavn, tidligere navn, mors pigenavn Navnekomponent status, N an Navnekomponent original repræsentation, N an..3 +C816 NAVNEKOMPONENT, O Navnekomponent #2 DETALJER Navnekomponent, kvalifikator M an..3 Se 3835 ovenfor Navnekomponent O an Navnekomponent status, N an Navnekomponent original N an..3 repræsentation, +C816 NAVNEKOMPONENT, N Navnekomponent #3 DETALJER Navnekomponent, kvalifikator M an Navnekomponent O an Navnekomponent status, N an Navnekomponent original N an..3 repræsentation, +C816 NAVNEKOMPONENT, N Navnekomponent #4 DETALJER Navnekomponent, kvalifikator M an Navnekomponent O an Navnekomponent status, N an Navnekomponent original N an..3 repræsentation, +C816 NAVNEKOMPONENT, N Navnekomponent #5 DETALJER Navnekomponent, kvalifikator M an Navnekomponent O an Navnekomponent status, N an Navnekomponent original repræsentation, N an..3 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 73

6 SG7 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser RFF REFERENCER At specificere forskellige patientidentifikationsnumre. Dependent, max. 9 repetitioner. RFF+XPI: GH2 RFF+API+Kodenr. 123 RFF+PIP:DM2-projekt ErstatningsCP R-nummer Partner-aftalt patient-id Patientbetalings- ID No Post Ind. Repr. Beskrivelse C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an..3 Type af referencenummer (EDIFACT kodeliste): +"API" = Partneraftalt patient-id +"PIP" = Patientbetalings-ID +"XPI" = Erstatnings-CPRnummer 1154 Referencenummer R an..35 Erstatnings-CPR-nummer, kræves, når cpr-nummer ikke findes. Partneraftalt patient-id. Anvendes, når afsender og modtager aftaler et fælles identifikationsskema for personer. Identifikation af patienten (eller af en gruppe, patienten tilhører) afledt fra en betalingsapplikation (i.e. kontrakt #, project #, etc.) Linienummer N an Reference versionsnummer N an..35 Side 74 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

7 SG7 +ADR ADRESSE At specificere adressedetaljer for patienten. Optional, max. 9 repetitioner. Hvis både by distrikt og landsdel/amt er nødvendige samtidig, skal to forekomster af dette segment anvendes. ADR++US:Engdraget ' Adresse- type Adresse på patient (segment fortsætter) +C817 ADRESSEANVENDELSE O Tre dataelementer anvendes til at specificere typen af adresse langs tre akser. Ingen, 1, 2 eller alle 3 dataelementer kan anvendes afhængigt af brugerbehov Adressefunktion, O an..3 Funktion af adresse (EDIFACT kodeliste): +"HO" = Hjemme +"WO" = Arbejde +"NU" = Nursing adresse +"CO" = Kontaktadresse +"US" = Adresse ikke nærmere specificeret Adressetype, N an..3 Type af adresse (EDIFACT kodeliste): +"PO" = Postal adresse +"PH" = Fysisk adresse Adressestatus, N an..3 Status for adresse (EDIFACT kodeliste): +"PE" = Fast adresse +"TE" = Midlertidig adresse +"PR" = Tidligere adresse +C090 ADRESSE, DETALJER D Anvendes kun for den første forekomst af ADR-segmentet for hver adresse Adresseformat, M an..3 Kode for adresseformat (EDIFACT kodeliste): +"US" = Ustrukturerede adresselinier +"1" = Gadenavn i AC1, husnummer i AC2 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 75

8 SG7 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser Gadenavn Nummer eller navn på hus Lejlighedsnummer P.O. boxnummer Ustrukture-ret adresse linie By Postal kode (post-nummer) Land Landsdel/ amt Adressekomponent M an..35 Adressekomponent #1 (AC1). Kan repræsentere forskellige adressedele afhængigt af kode for adresseformat Adressekomponent O an..35 Adressekomponent #2 (AC2) Adressekomponent N an..35 Adressekomponent #3 (AC3) Adressekomponent N an..35 Adressekomponent #4 (AC4) Adressekomponent N an..35 Adressekomponent #5 (AC5) 3164 BYNAVN O an..35 Navn på by eller lokalt postkontor POSTNUMMER, IDENTIFIKATION O an..9 Postal kode (postnummer) LAND, KODET O an..3 Kode for land.?? ISO bogstav kode. +C819 LANDSDEL, DETALJER N Landsdel, amt (distrikt) 3229 Landsdel, identifikation O an..9 Kode for landsdel, amt eller by (distrikt) 1131 Kodeliste kvalifikator D an Kodeliste ansvarlig myndighed, D an Landsdel O an..35 C517 LOKATION, IDENTIFIKATION N 3225 Sted/lokation, identifikation N an..25 Kodet repræsentation for adresse Kodeliste kvalifikator N an Kodeliste ansvarlig myndighed, N an Sted/lokation N an..17 Side 76 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

9 SG7 +CON KOMMUNIKATIONSKONTAKT Til at identificere et telekommunikationsnummer for patienten. Optional, max. 9 repetitioner. CON+HO :TE Kontaktfunktion Telekommunika-tionsnummer Telekommunikationstype 3139 Kontaktfunktion, C an..3 Kontaktfunktion for kommunikationsnummer (EDIFACT kodeliste): +"HO" = Privat +"WO" = Arbejde +"CO" = Kontakttelefon/fax +"MO" = Mobiltelefon/fax +"TE" = Telefon/fax på midlertidig adresse +"NU" = Telefon/fax på plejeadresse C076 KOMMUNIKATIONS- KONTAKT M Telekommunikationskontakt 3148 Kommunikationsnummer M an..25 Ustruktureret telekommunikationsnummer, landekode, områdekode, nummer og/eller lokalnummer. De forskellige dele kan anvendes sammenstillet ved brug af aftalte, lokalt specificerede skilletegn for at kunne identificere de individuelle komponenter, såsom: "+(45) /2345". FTX segmentet kan benyttes til lang, ustruktureret telekommunikationsadresse, fx X.400-adresse Kommunikationskanal, kvalifikator M an..3 Type af telekommunikationskanal (EDIFACT kodeliste): "TE" = Telefon "FX" = Telefax MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 77

10 SG7 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser DTM DATO/TID/PERIODE At specificere dato/tid for fødsel/død for patient. Optional, max. 9 repetitioner. DTM+329: :102' Dato og tid for fødsel Dato og tid for død C507 DATO/TID/PERIODE M 2005 Dato/tid/periode kvalifikator M an..3 Type af dato (EDIFACT kodeliste): "329" = Dato/tid for fødsel +"DOD" = Dato/tid for død 2380 Dato/tid/periode R an..35 Dato/tid for fødsel Dato/tid for død 2379 Dato/tid/periode format kvalifikator R an..3 Format for dato/tid (EDIFACT kodeliste): "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM Side 78 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

11 SG7 +PDI PERSON DEMOGRAFISK INFORMATION At specificere almindelig demografisk information om en patient. Optional. PDI+1+SP+JH Patientens administrative køn Patientens ægteskabelige status Patientens religion KØN, KODET O an..3 Køn af person ved brug af ISO 5218 kodeliste. "1" = Mand "2" = Kvinde +C085 ÆGTESKABELIG STATUS, DETALJER O Ægteskabelig status, A an..3 Kode for ægteskabelig status (EDIFACT kodeliste): +"MA" = Gift +"SI" = Enkelt +"SP" = Separeret +"WI" = Enke/enkemand +"DI" = Skilt +"LI" = Samboende 1131 Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke Ægteskabelig status N an..35 +C101 RELIGION, DETALJER O Religion, A an..3 Kode for religion (EDIFACT kodeliste): +"CH" = Kristen +"AG" = Agnostiker 1131 Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke Religion O an..35 Religion som fri tekst. MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 79

12 SG7 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser +NAT NATIONALITET At specificere patientens nationalitet. Optional, max. 9 repetitioner. NAT+CUR+YUG Patientens nationalitet NATIONALITET, KVALIFIKATOR +C042 NATIONALITET, DETALJER R M an..3 Specifikation af nationalitet for person (EDIFACT kodeliste): +"BRN" = Nationalitet ved fødslen +"CUR" = Nuværende nationalitet Nationalitet, A an..3 Kode for nationalitet normalt ved brug af ISO 3166 nationalitet?? 3-bogstav landekode 1131 Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke Nationalitet O an..35 Nationalitet som fri tekst. Side 80 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

13 SG7 STS STATUS At specificere grundlag for patientens berettigelse til offentlige sundhedsfaglige ydelser. Optional. STS++S1:SKS:SST Status for berettigelse til offentlige sundhedsfaglige ydelser No Post Ind. Repr. Beskrivelse C601 STATUS DETALJER N Bruges ikke 9015 Statustype, M an Kodeliste kvalifikator D an Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 C555 STATUSBEGIVENHED R 9011 Statusbegivenhed, M an..3 Status for berettigelsen til offentlige sundhedsfaglige ydelser ved brug af en ekstern kodeliste (national, etc.)?? Sygesikringsgruppe?? EU-borger?? EU-borger, vandrende arbejdstager ( E111 )?? Ingen 1131 Kodeliste kvalifikator D an..3 SFU SKS 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 SST C556 STATUSÅRSAG N Bruges ikke 9013 Statusårsag, M an Kodeliste kvalifikator D an Kodeliste ansvarlig myndighed, D an Statusårsag N an..3 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 81

14 SG7 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser +LAN SPROG At specificere sprog, der anvendes af patienten. Optional, max. 9 repetitioner. LAN+NO+en SPROG KVALIFIKATOR M an..3 Sprog kvalifikator (EDIFACT kodeliste): +"SP" = Talt sprog +"UN" = Sprog forstås +"NO" = Sprog, der normalt anvendes +"NA" = Modersmål +C508 SPROG DETALJER M Patient- sprog 3453 Sprog, R an..3 Kode for sprog i henhold til ISO 639 (1988) Sprog N an..35 Bruges ikke Side 82 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

15 SG7 EMP ANSÆTTELSESDETALJER At specificere beskæftigelse for patient. Optional, max. 9 repetitioner. EMP+1++:::kleinsmed Patientbeskæfti-gelse 9003 ANSÆTTELSE, KVALIFIKATOR M an..3 Kode for type af ansættelse (EDIFACT kodeliste): +"1" = Hovedbeskæftigelse +"2" = Sekundær beskæftigelse C948 ANSÆTTELSESKATEGORI N 9005 Ansættelseskategori, N an Kodeliste kvalifikator N an Kodeliste ansvarlig myndighed, N an Ansættelseskategori N an..35 C951 BESKÆFTIGELSE R Patientens beskæftigelse Beskæftigelse, O an..3 Beskæftigelse for patient som kode ved hjælp af ekstern kodeliste Kodeliste kvalifikator O an Kodeliste ansvarlig myndighed, O an Beskæftigelse R an..35 Beskæftigelse for patient som tekst. C950 KVALIFIKATION KLASSIFIKATION O Formel uddannelse Kvalifikation Klassifikation, O an Kodeliste kvalifikator O an Kodeliste ansvarlig myndighed, O an Kvalifikation klassifikation O an..35 Stillingsbetegnelse N an..35 Stillingsbetegnelse ved afvigelse fra beskæftigelse MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 83

16 SG7 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser *HAN HÅNDTERINGSINSTRUKTIONER At specificere sekretessebegrænsninger. Optional, max 9 repetitioner.. Sekretessebegrænsninger for patientdata C524 HÅNDTERINGSINSTRUKTIONER R 4079 Håndteringsinstruktioner, A an..3 Kode for sekretessebegrænsninger (EDIFACT kodeliste): + CRR = Patientsamtykke til, at rapport sendes til henviser + CRA = Patientsamtykke til, at rapport sendes til modtager(e) af kopi + MIS = Patientsamtykke ikke explicit indhentet. Kode for nægtet patientsamtykke til at sende rapport er en selvmodsigelse, derfor findes den ikke. MIS er udtryk for, at rapport sendes på formodning om, at samtykke kan indhentes Kodeliste kvalifikator D an..3 SKS 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 SST 4078 Håndteringsinstruktioner O an..70 Sekretessebegrænsninger som fri tekst. *C218 FARLIGT MATERIALE N Bruges ikke 7419 Farligt materiale klasse kode, N an..4 identifikation 1131 Kodeliste kvalifikator N an Kodeliste ansvarlig myndighed, N an Farligt materiale N an..35 Side 84 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

17 SG INFORMATION OM PATIENTTILKNYTTET SUNDHEDSFAGLIG PARTNER PATIENTTILKNYTTET SUNDHEDSFAGLIG PARTNER SG8 At specificere sundhedsfaglig partner associeret med patienten, normalt patientens sædvanlige praktiserende læge Optional, max. 9 repetitioner. Definition: I stedet kan egen læge angives i SG1. +S08 TRIGGER SEGMENT SG8 At starte segmentgruppe 8. Mandatory. S08+08 C851 SEGMENTGRUPPE- O ANVENDELSE, DETALJER 9811 Segmentgruppeanvendelse, A an Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke 9810 Segmentgruppeanvendelse O an..70 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 85

18 SG8 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser REL RELATION At beskrive relationstypen mellem en sundhedsfaglig person og patienten Mandatory. REL+PER+UGP Relateret sundhedsfaglig partners rolle 9141 RELATION, KVALIFIKATOR M an..3 Kode for kategori af relation (EDIFACT kodeliste): +"PER" = Interpersonel relation C941 RELATION R Relation til relateret person/navne 9143 Relation, A an..3 Kode for sundhedsfaglig partners rolle (EDIFACT kodeliste): +"UGP" = Sædvanlig alment praktiserende læge +"RGP" = Henvisende alment praktiserende læge (ej sædvanlig læge) 1131 Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke 9142 Relation N an..35 Side 86 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

19 SG8 DTM DATO/TID/PERIODE At specificere start/slut datoer/tider for relation. Optional, max. 9 repetitioner. DTM+PRS: :102 Startdato og - tid for relation Slutdato og - tid for relation C507 DATO/TID/PERIODE M 2005 Dato/tid/periode kvalifikator M an..3 Kode for type af dato/tid (EDIFACT kodeliste): +"PRS"= Interpersonel relation startdato/- tid +"PRE"= Interpersonel relation slutdato/-tid 2380 Dato/tid/periode R an..35 Startdato og -tid for relation Slutdato og -tid for relation 2379 Dato/tid/periode format kvalifikator R an..3 Format for dato/tid (EDIFACT kodeliste): "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 87

20 SG8 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser RFF REFERENCER At specificere peger (link) til sundhedsfaglige partnere. Mandatory. RFF+AHL+3 Relateret sundhedsfaglig partner No Post Ind. Repr. Beskrivelse C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an..3 Type af referencenummer (EDIFACT kodeliste): +"AHL" = Peger (link) til sundhedsfaglig partner 1154 Referencenummer R an..35 Peger (link) til sundhedsfaglig partner (= <nummer i SEQ segment for refererede sundhedsfaglig partner>) 1156 Linienummer N an Reference versionsnummer N an..35 Side 88 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

21 SG INFORMATION OM PATIENTTILKNYTTET PERSON PATIENTTILKNYTTET PERSON SG9 Definition: At specificere information om person(er) tilknyttet patienten, hvor information om sådan(ne) person(er) er relevant for beskrivelse af specialistydelsen. Optional, max. 99 repetitioner. Hver repetition giver information vedrørende én person forbundet med patienten. +S09 TRIGGER SEGMENT SG9 At starte segmentgruppe 9. Mandatory. S09+09 C851 SEGMENTGRUPPE- O ANVENDELSE, DETALJER 9811 Segmentgruppeanvendelse, A an Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke 9810 Segmentgruppeanvendelse O an..70 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 89

22 SG9 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser REL RELATION At specificere relation mellem patient og en anden person. Mandatory. REL+PER+SD Relation mellem tilknyttet person og patient 9141 RELATION, KVALIFIKATOR M an..3 Kode for type af relation (EDIFACT kodeliste): +"PER" = Interpersonal relation C941 RELATION R Relation til patient Relation, A an..3 Kode for den tilknyttede persons relation til patienten (EDIFACT kodeliste): +"FA" = Far +"MO" = Mor +"GU" = Værge +"PA" = Ægtefælle/partner +"BS" = Bror/søster +"SD" = Søn/datter +"NU" = Sygeplejerske +"ES" = Ledsagelse +"GU" = Værge +"FM" = Plejemor +"AF" = Adoptivfar 1131 Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke 9142 Relation N an..35 Side 90 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

23 SG9 DTM DATO/TID/PERIODE At specificere start/slut datoer/tider for relation. Optional, max. 9 repetitioner. DTM+PRS: :102 Startdato og - tid for relation Slutdato og - tid for relation C507 DATO/TID/PERIODE M 2005 Dato/tid/periode kvalifikator M an..3 Kode for type af dato/tid (EDIFACT kodeliste): +"PRS"= Interpersonel relation startdato/- tid +"PRE"= Interpersonel relation slutdato/-tid 2380 Dato/tid/periode R an..35 Startdato og -tid for relation Slutdato og -tid for relation 2379 Dato/tid/periode format kvalifikator R an..3 Format for dato/tid (EDIFACT kodeliste): "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 91

24 SG9 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser +PNA PERSONNAVN At specificere nødvendig information for at fastslå identiteten på den relaterede person. Required. PNA+PAS :::CPR:IM+++SU:Nielsen+FO:Jan PNA+PAS++++SU:Nielsen+FO:Peter Officiel ID for relateret person Person-navnedetaljer for relateret person Aliasnavn Pigenavn Tidligere navn Mors pigenavn (segment fortsætter) 3035 PARTNER, KVALIFIKATOR M an..3 Kode for personrolle (EDIFACT kodeliste): +"PAS" = Patienttilknyttet person C206 IDENTIFIKATION, NUMMER O *7402 Identitetsnummer M an..35 Identifikation af en relateret person.?? cpr-nummer Identitetsnummer kvalifikator N an..3 Bruges ikke 3039 Partner-ID identifikation N an..17 Bruges ikke 1131 Kodeliste kvalifikator R an..3 CPR 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, R an..3 IM 4405 Status, N an..3 Bruges ikke NAVNETYPE, KODET N an..3 Kode for navnetype (EDIFACT kodeliste): +"OF" = Officielt navn +"AL" = Aliasnavn +"MA" = Pigenavn NAVNESTATUS, KODET N an..3 Kode for navnestatus (EDIFACT kodeliste): +"CUR" = Nuværende navn +"PRE" = Tidligere navn +C816 NAVNEKOMPONENT, DETALJER D Navnekomponent #1 Skal specificeres når sikker identifikation af pårørende ved hjælp af fælles, officiel database ikke er til stede Navnekomponent, kvalifikator M an..3 Kode for navnekomponent (EDIFACT kodeliste): +"US" = Ustruktureret navn +"SU" = Efternavn +"FO" = Fornavne +"TI" = Titel Side 92 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

25 SG9 Efternavn Fornavn Mellemnavn Titel Genera-tionskvalifikator Ustrukture-ret navn Navnekomponent R an..70 Navn på patient, aliasnavn, pigenavn, tidligere navn, mors pigenavn Navnekomponentstatus, N an Navnekomponent original repræsentation, N an..3 +C816 NAVNEKOMPONENT, O Navnekomponent #2 DETALJER Navnekomponent, kvalifikator M an..3 Se 3835 ovenfor Navnekomponent O an Navnekomponentstatus, N an Navnekomponent original N an..3 repræsentation, +C816 NAVNEKOMPONENT, N Navnekomponent #3 DETALJER Navnekomponent, kvalifikator M an Navnekomponent O an Navnekomponentstatus, N an Navnekomponent original N an..3 repræsentation, +C816 NAVNEKOMPONENT, N Navnekomponent #4 DETALJER Navnekomponent, kvalifikator M an Navnekomponent O an Navnekomponentstatus, N an Navnekomponent original N an..3 repræsentation, +C816 NAVNEKOMPONENT, N Navnekomponent #5 DETALJER Navnekomponent, kvalifikator M an Navnekomponent O an Navnekomponentstatus, N an Navnekomponent original repræsentation, N an..3 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 93

26 SG9 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser RFF REFERENCER At identificere patienttilknyttet person, når officiel ID ikke foreligger. Dependent, max. 9 repetitioner. RFF+XPI HJ1 Identifika-tion af patientrelateret person No Post Ind. Repr. Beskrivelse C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an..3 Type af referencenummer (EDIFACT kodeliste): +"API" = Partneraftalt patient (person) ID +"XPI" = Erstatnings-CPRnummer 1154 Referencenummer R an..35 Identifikation af patient-relateret person. Erstatnings cpr-nummer er krævet, når cpr-nummer ikke findes Linienummer N an Reference versionsnummer N an..35 Side 94 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

27 SG9 SEQ SEKVENSDETALJER At specificere et sekventielt nummer for relateret personer for at tillade reference til en specifik relateret person. Optional. Sekvensnumre tildeles sekventielt, begyndende med 1. SEQ STATUSINDIKATOR, KODET N an..3 C286 SEKVENS, INFORMATION R 1050 Sekvensnummer R an..6 Sekventielt tildelt nummer til hver relateret person Sekvensnummer kilde, N an Kodeliste kvalifikator N an Kodeliste ansvarlig myndighed, N an..3 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 95

28 SG9 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser +ADR ADRESSE At specificere adressedetaljer for en person knyttet til patient. Optional, max. 9 repetitioner. Hvis både by, distrikt og landsdel/amt er nødvendige samtidigt, skal to forekomster af dette segment anvendes. ADR++US:Cedervej ' Adresse- type Adresse på patientrelateret person (segment fortsætter) +C817 ADRESSEANVENDELSE O Tre dataelementer anvendes til at specificere typen af adresse langs tre akser. Ingen, 1, 2 eller alle 3 dataelementer kan anvendes afhængigt af brugerbehov Adressefunktion, O an..3 Funktion af adresse (EDIFACT kodeliste): +"HO" = Hjemme +"WO" = Arbejde +"NU" = Plejeadresse +"CO" = Kontaktadresse +"US" = Adresse ikke nærmere specificeret Adressetype, N an..3 Type af adresse (EDIFACT kodeliste): +"PO" = Postal adresse +"PH" = Fysisk adresse Adressestatus, N an..3 Status for adresse (EDIFACT kodeliste): +"PE" = Fast adresse +"TE" = Midlertidig adresse +"PR" = Tidligere adresse +C090 ADRESSEDETALJER D Anvendes kun for den første forekomst af ADR-segmentet for hver adresse Adresseformat, M an..3 Kode for adresseformat (EDIFACT kodeliste): +"US" = Ustrukturerede adresselinier +"1" = Gadenavn i AC1, husnummer i AC2 Side 96 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

29 SG9 Gadenavn Nummer eller navn på hus Lejlighedsnummer P.O. boxnummer Ustrukture-ret adresse- linie By Postal kode (post-nummer) Land Landsdel/ amt Adressekomponent M an..35 Adressekomponent #1 (AC1). Kan repræsentere forskellige adressedele afhængigt af kode for adresseformat Adressekomponent O an..35 Adressekomponent #2 (AC2) Adressekomponent N an..35 Adressekomponent #3 (AC3) Adressekomponent N an..35 Adressekomponent #4 (AC4) Adressekomponent N an..35 Adressekomponent #5 (AC5) 3164 BYNAVN O an..35 Navn på by eller lokalt postkontor POSTNUMMER, IDENTIFIKATION O an..9 Postal kode (postnummer) LAND, KODET O an..3 Kode for land.?? ISO bogstav kode. +C819 LANDSDEL, DETALJER N Landsdel, amt (distrikt) 3229 Landsdel, identifikation O an..9 Kode for landsdel, amt (distrikt) 1131 Kodeliste kvalifikator D an Kodeliste ansvarlig myndighed, D an Landsdel O an..35 C517 LOKATION, IDENTIFIKATION N 3225 Sted/lokation, identifikation N an..25 Kodet repræsentation for adresse Kodeliste kvalifikator N an Kodeliste ansvarlig myndighed, N an Sted/lokation N an..17 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 97

30 SG9 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser +CON KOMMUNIKATIONSKONTAKT Til at identificere et telekommunikationsnummer for en person knyttet til patient. Optional, max. 9 repetitioner. CON+CO TE Kontaktfunktion Telekommunika-tionsnummer Telekommunikationstype 3139 Kontaktfunktion, C an..3 Kontaktfunktion for kommunikationsnummer (EDIFACT kodeliste): +"HO" = Privat +"WO" = Arbejde +"CO" = Kontakttelefon/fax +"MO" = Mobiltelefon/fax +"TE" = Telefon/fax på midlertidig adresse C076 KOMMUNIKATIONS- KONTAKT M Telekommunikationskontakt 3148 Kommunikationsnummer M an..25 Ustruktureret telekommunikationsnummer, landekode, områdekode, nummer og/eller lokalnummer. De forskellige dele kan anvendes sammenstillet ved brug af aftalte, lokalt specificerede skilletegn for at kunne identificere de individuelle komponenter, såsom: "+(45) /2345". FTX segmentet kan benyttes til lang, ustruktureret telekommunikationsadresse, fx X.400-adresse Kommunikationskanal, kvalifikator M an..3 Type af telekommunikationskanal (EDIFACT kodeliste): "TE" = Telefon "FX" = Telefax Side 98 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

31 SG9 +PDI PERSON DEMOGRAFISK INFORMATION At specificere almindelig demografisk information om en patient. Optional. PDI+2+WI Patientens administrative køn Ægteska-belig status for relateret person Religion for relateret person KØN, KODET O an..3 Køn af person ved brug af ISO 5218 kodeliste. "1" = Mand "2" = Kvinde +C085 ÆGTESKABELIG STATUS, DETALJER O Ægteskabelig status, A an..3 Kode for ægteskabelig status (EDIFACT kodeliste): +"MA" = Gift +"SI" = Enkelt +"SP" = Separeret +"WI" = Enke/enkemand +"DI" = Skilt +"LI" = Samboende 1131 Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke Ægteskabelig status N an..35 +C101 RELIGION. DETALJER O Religion, A an..3 Kode for religion (EDIFACT kodeliste): +"CH" = Kristen +"JH" = Jehovas Vidne +"AG" = Agnostiker 1131 Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke Religion O an..35 Religion som fri tekst. MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 99

32 SG9 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser EMP ANSÆTTELSESDETALJER At specificere beskæftigelse for patienttilknyttet person, oftest forælder til et henvist barn. Optional, max. 9 repetitioner. EMP+1++:::Portør Beskæfti-gelse for patientrelateret person 9003 ANSÆTTELSE, KVALIFIKATOR M an..3 Kode for type af ansættelse (EDIFACT kodeliste): +"1" = Hovedbeskæftigelse +"2" = Sekundær beskæftigelse C948 ANSÆTTELSESKATEGORI N an Ansættelseskategori, N 1131 Kodeliste kvalifikator N an Kodeliste ansvarlig myndighed, N an Ansættelseskategori N an..35 C951 BESKÆFTIGELSE R Patientenrelateret persons beskæftigelse Beskæftigelse, O an..3 Beskæftigelse for patienttilknyttet person som kode vha ekstern kodeliste 1131 Kodeliste kvalifikator O an Kodeliste ansvarlig myndighed, O an Beskæftigelse R an..35 Beskæftigelse for patienttilknyttet person som tekst. C950 KVALIFIKATIONS- KLASSIFIKATION O Formel uddannelse Kvalifikationsklassifikation, O an Kodeliste kvalifikator O an Kodeliste ansvarlig myndighed, O an Kvalifikation klassifikation O an Stillingsbetegnelse N an..35 Stillingsbetegnelse ved afvigelse fra beskæftigelse Side 100 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

33 SG9 +LAN SPROG At specificere sproget, der anvendes af den relaterede person. Optional, max. 9 repetitioner. LAN+NO+da SPROG, KVALIFIKATOR M an..3 Sprog kvalifikator (EDIFACT kodeliste): +"SP" = Talt sprog +"UN" = Sprog forstås +"NO" = Sprog, der normalt anvendes +"NA" = Modersmål +C508 SPROG, DETALJER M Relateret persons sprog 3453 Sprog, R an..3 Kode for sprog i henhold til ISO 639 (1988) Sprog N an..35 Bruges ikke MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 101

34 SG10 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser INFORMATION OM SUNDHEDSFAGLIG LOKATION (LOKATION AF PATIENT) SUNDHEDSFAGLIG LOKATION (LOKATION AF PATIENT) SG10 Definition: At specificere administrativ information om aktuel patientindlæggelse, inklusive forskellige indlæggelser på sygehus/afdeling/afsnit og fremmøde til besøg/konsultation. Optional, max. 9 repetitioner. Hver repetition giver information vedrørende ét fremmøde til besøg/konsultation, én indlæggelse i afdeling/afsnit eller én komplet hospitalsindlæggelse. +S10 TRIGGER SEGMENT SG10 At starte segmentgruppe 10. Mandatory. S10+10 C851 SEGMENTGRUPPE- O ANVENDELSE, DETALJER 9811 Segmentgruppeanvendelse, A an Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke 9810 Segmentgruppeanvendelse O an..70 Side 102 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

35 SG10 STS STATUS At specificere status for patientlokation. Mandatory. STS++ACL Type af patientlokation No Post Ind. Repr. Beskrivelse C601 STATUS DETALJER N 9015 Statustype, M an Kodeliste kvalifikator D an Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 C555 STATUSBEGIVENHED R 9011 Statusbegivenhed, M an..3 Type af lokation hvor specialistydelsen er udført eller lokation for patienten umiddelbart forud for/efter udførelsen af specialistydelse (EDIFACT kodeliste): +"ACL" = Sundhedsfaglig lokation for ydelse af specialistydelse +"LAC" = Lokation efter ydelse af specialistydelse (udskrevet til...) +"LPC" = Lokation forud for ydelse af specialistydelse (indlagt fra...) 1131 Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke C556 STATUSÅRSAG N 9013 Statusårsag, M an Kodeliste kvalifikator D an Kodeliste ansvarlig myndighed, D an Statusårsag N an..3 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 103

36 SG10 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser LOC LOKATIONIDENTIFIKATION Til at identificere detaljerne den fysiske patientplejelokation. Optional, max. 9 repetitioner. Hver forekomst af segmentet giver information om lokationen på hvert niveau (afdeling/afsnit, rum og seng). Information om sundhedsfaglig organisation, afdeling, etc. via peger (link) til sundhedsfaglige partnere i RFF segmentet. LOC+W :SKS:SST Afdeling/ afsnit 3227 STED/LOKATION, KVALIFIKATOR C517 LOKATION, IDENTIFIKATION M M an..3 Type af lokation (EDIFACT kodeliste): +"W" = Afdeling/afsnit +"R" = Stue # +"B" = Seng # +"H" = Bopæl 3225 Sted/lokation, identifikation O an..25?? Afdeling/afsnit, Kodeliste kvalifikator D an..3 SKS 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 SST Stue # 3224 Sted/lokation, navn O an..17 Afdeling/afsnit, stue eller seng som fri tekst. Seng # C519 RELATERET LOKATION NR 1, IDENTIFIKATION N 3765 Relateret sted/lokation nr. 1-ID N an Kodeliste kvalifikator N an Kodeliste ansvarlig myndighed, N an Relateret sted/lokation nr. 1 N an..70 C553 RELATERET LOKATION NR 2, N IDENTIFIKATION 3763 Relateret sted/lokation nr. 2-ID N an Kodeliste kvalifikator N an Kodeliste ansvarlig myndighed, N an Relateret sted/lokation nr. 2 N an RELATION, KODET N an..3 Bruges ikke Bruges ikke Side 104 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

37 SG10 DTM DATO/TID/PERIODE At specificere dato/tid for hospitalsindlæggelse/udskrivning og/eller start/slutdato/tid for en afsnit indlæggelse eller fremmøde til besøg/konsultation eller tilgængelighed på anden specificeret lokation. Optional, max. 9 repetitioner. DTM+HSS: :102 Indlæggelsesdato og -tid Udskrivningsdato og - tid Startdato og - tid for ophold på anden lokation Slutdato og - tid for ophold på anden lokation Dato/tid for ambulant fremmøde C507 DATO/TID/PERIODE M 2005 Dato/tid/periode kvalifikator M an..3 Type af dato (EDIFACT kodeliste): +"HSS" = Dato/tid for indlæggelse på hospital +"HSE" = Dato/tid for udskrivning fra hospital +"WSS" = Dato/tid for indlæggelse på afdeling/afsnit +"WSE" = Dato/tid for udskrivning fra afdeling/afsnit +"WAS" = Dato/tid for ambulant fremmøde (start) 2380 Dato/tid/periode R an..35 Dato/tid for indlæggelse på hospital/afdeling/afsnit. Dato/tid for udskrivning fra hospital/afdeling/afsnit Startdato/-tid for indlæggelse/ophold på anden lokation (hjemme, hos relateret person, på plejehjem etc.) Slut dato/tid for indlæggelse/ophold på anden lokation (hjemme, hos relateret person, på plejehjem etc.) Dato/tid for ambulant fremmøde 2379 Dato/tid/periode format kvalifikator R an..3 Format for dato/tid (EDIFACT kodeliste): "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 105

38 SG10 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser RFF REFERENCER At specificere identifikationer af sundhedfaglig organisation samt peger (link) til sundhedsfaglige partnere, kontaktpersoner eller organisationer på en lokation. Optional, max. 9 repetitioner. RFF+AHL:2 (segment fortsætter) No Post Ind. Repr. Beskrivelse C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an..3 Type af referencenummer (EDIFACT kodeliste): +"AHL" = Peger (link) til sundhedsfaglig partner (organisation) +"CTP" = Peger (link) til sundhedsfaglig partner kontaktperson +"RHI" = Identifikation af sundhedsfaglig partner ved henviser +"SHI" = Identifikation af sundhedsfaglig partner ved yder Side 106 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

39 SG10 Partner-aftalt ID for sundhedsfaglig organiation Identifika-tion af sundhedsfaglig organisa-tion ved yder Identifika-tion af sundhedsfaglig organisa-tion ved henviser Kontaktperson Organisa-tion på lokationen Partneraftalt ID for sundhedsfaglig organiation Identifikation af sundhedsfaglig organisation ved yder Identifikation af sundhedsfaglig organisation ved henviser 1154 Referencenummer R an..35 Peger (link) til sundhedsfaglig partner at indikere relateret lokation (= <nummer i SEQ segment for refererede sundhedsfaglig partner>) 1156 Linienummer N an Reference versionsnummer N an..35 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 107

40 SG10 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser NAD NAVN OG ADRESSE At levere identifikation/navn på en sundhedsfaglig organisation (lokation). Optional. NAD+ORG :SKS:SST Sundhedsfaglig partnertype ID for registrering i sundhedssektor (Segment fortsætter) 3035 PARTNER, KVALIFIKATOR M an..3 Kode for partners rolle (EDIFACT kodeliste): +"SSP" = Yder af specialistydelse +"ORG" = Sundhedsfaglig organisation C082 PARTNERIDENTIFIKATION, DETALJER A Bør normalt anvendes Partneridentifikation, M an..17 ID for registrering i sundhedssektor ved brug af ekstern kodeliste (nationale koder). Bruges normalt.?? Sygehusafdelinger benytter kode iht. den officielle Sygehusklassifikation?? EAN-lokationsnummer kan kun benyttes af andre partnere Kodeliste kvalifikator D an..3 Kodeliste at specificere typen af ID for registrering i sundhedsvæsen. Bruges ikke ved EAN YNR SKS 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 9 (ved EAN) SST Side 108 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

41 SG10 Navn på sundhedsfaglig organisation C058 NAVN & ADRESSE N Bør ikke anvendes Navn- og adresselinie M an Navn- og adresselinie N an Navn- og adresselinie N an Navn- og adresselinie N an Navn- og adresselinie N an..35 C080 PARTNERNAVN D Bør normalt ikke anvendes, men skal anvendes, hvis partneridentifikation ikke er tilgængelig Partnernavn M an..35 Kan repræsentere forskellige navnedele afhængigt af kode for partnernavn format Partnernavn O an Partnernavn O an Partnernavn O an Partnernavn O an Partnernavnformat, O an..3 Kode for partnernavnformat (EDIFACT kodeliste): +"US" = Ustrukturerede navnelinier (i.e. navn i uspecificeret format i én eller flere forekomster af partnernavn) +"SG" = Efternavn fulgt af fornavne (i.e. efternavn i første forekomst af partnernavn og fornavn(e) i anden forekomst af partnernavn) C059 GADE N 3042 Gade og nummer / P.O. Box M an Gade og nummer / P.O. Box N an Gade og nummer / P.O. Box N an BYNAVN N an LANDSDEL IDENTIFIKATION N an..9 Bruges ikke 3251 POSTNUMMER. N an..9 IDENTIFIKATION 3207 LAND, KODET N an..3 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 109

42 SG10 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser +ADR ADRESSE At specificere en adresse på en sundhedsfaglig organisation (lokation). Optional, max. 9 repetitioner. Hvis både by, distrikt og landsdel/amt er nødvendig samtidig, skal der være to forekomster af dette segment.. ADR++US:Ølgod Plejehjem:Algade 26+Ølgod+6840 Adresse- type Adresse på sundhedsfaglig organisa-tion (segment fortsætter) +C817 ADRESSEANVENDELSE O De tre dataelementer anvendes til at specificere typen af adresse langs de tre akser. Ingen, 1, 2 eller alle 3 dataelementer kan anvendes afhængigt af brugerbehov Adressefunktion, O an..3 Funktion af adresse (EDIFACT kodeliste): +"HO" = Hjemme +"WO" = Arbejde +"CO" = Kontaktadresse Adressetype, N an..3 Type af adresse (EDIFACT kodeliste): +"PO" = Postal adresse +"PH" = Fysisk adresse Adressestatus, N an..3 Status for adresse (EDIFACT kodeliste): +"PE" = Fast adresse +"TE" = Midlertidig adresse +"PR" = Tidligere adresse +C090 ADRESSE, DETALJER D Anvendes KUN i den første forekomst af ADR-segmentet for hver adresse Adresseformat, M an..3 Kode for adresseformat (EDIFACT kodeliste): +"US" = Ustrukturerede adresselinier +"1" = Gade navn i AC1, husnummer i AC2 Side 110 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

43 SG10 Gadenavn Nummer eller navn på hus Lejlighedsnummer P.O. box nummer Ustrukture-ret adresse-linie By Postal kode (postnum-mer) Land Landsdel/ amt Adressekomponent M an..35 Adressekomponent #1 (AC1). Kan repræsentere forskellige adresse- dele afhængigt af kode for adresse- format Adressekomponent O an..35 Adressekomponent #2 (AC2) Adressekomponent N an..35 Adressekomponent #3 (AC3) Adressekomponent N an..35 Adressekomponent #4 (AC4) Adressekomponent N an..35 Adressekomponent #5 (AC5) 3164 BYNAVN O an..35 Navn på by eller lokalt postkontor POSTNUMMER IDENTIFIKATION O an..9 Postal kode (postnummer) LAND, KODET O an..3 Kode for land.?? ISO bogstav kode. +C819 LANDSDEL DETALJER N Landsdel, amt(distrikt) 3229 Landsdel identifikation O an..9 Kode for landsdel, amt (distrikt) 1131 Kodeliste kvalifikator D an Kodeliste ansvarlig myndighed, D an Landsdel O an..35 C517 LOKATION, IDENTIFIKATION N 3225 Sted/lokation, identifikation N an..25 Kodet repræsentation for adresse Kodeliste kvalifikator N an Kodeliste ansvarlig myndighed, N an Sted/lokation N an..17 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 111

44 SG10 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser +CON KOMMUNIKATIONSKONTAKT Til at identificere et telekommunikationsnummer for en sundhedsfaglig partner. Optional, max. 9 repetitioner. CON :TE Kontaktfunktion Telekommunika-tionsnummer Telekommunikationstype 3139 Kontaktfunktion, C an..3 Kontaktfunktion for kommunikationsnummer (EDIFACT kodeliste): +"HO" = Privat +"WO" = Arbejde +"CO" = Kontakttelefon/fax +"MO" = Mobiltelefon/fax +"TE" = Telefon/fax på midlertidig adresse C076 KOMMUNIKATIONS- KONTAKT M Telekommunikationskontakt 3148 Kommunikationsnummer M an..25 Ustruktureret telekommunikationsnummer, landekode, områdekode, nummer og/eller lokalnummer. De forskellige dele kan anvendes sammenstillet ved brug af aftalte, lokalt specificerede skilletegn for at kunne identificere de individuelle komponenter, såsom: "+(45) /2345". FTX segmentet kan benyttes til lang, ustruktureret telekommunikationsadresse, fx X.400-adresse Kommunikationskanal, kvalifikator M an..3 Type af telekommunikationskanal (EDIFACT kodeliste): "TE" = Telefon "FX" = Telefax Side 112 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

45 SG10 +SPR YDER AF SPECIALISTYDELSE At specificere type, etc., for en sundhedsfaglig partner. Optional. Kan anvendes både for professionalle (personer) og organisationer. SPR+ORG+47:SKS:SST Type af sundhedsfaglig organisa-tion YDER AF SPECIALISTYDELSE, KVALIFIKATOR +C844 TYPE AF YDER AF SPECIALISTYDELSE, DETALJER Type af yder af specialistydelse, identifikation 1131 Kodeliste kvalifikator D an..3 SKS 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 SST Type af yder af specialistydelse N an..35 Bruges ikke +C845 SPECIALE, DETALJER O M an..3 Kategori af yder af specialistydelse (EDIFACT kodeliste): +"ORG" = Sundhedsfaglig organisation O Type af yder af specialistydelse. A an..8 Type af sundhedsfaglig organisation ved brug af en ekstern kodeliste:? Psyk. hospital? Hospitalsafdeling Specialeidentifikation A an Kodeliste kvalifikator D an Kodeliste ansvarlig myndighed, D an Speciale O an..35 Medicinsk speciale som fri tekst. +C846 YDER, STILLINGSDETALJER O Bruges ikke Yder af specialistydelse, position, A an Kodeliste kvalifikator D an Kodeliste ansvarlig myndighed, D an Yder af specialistydelse, position O an..35 Stilling / militær rang for sundhedsfaglig medarbejder som fri tekst. +C846 YDER, STILLINGSDETALJER O Bruges normalt ikke Yder af specialistydelse, position, A an Kodeliste kvalifikator D an Kodeliste ansvarlig myndighed, D an Yder af specialistydelse, position O an..35 +C846 YDER, STILLINGSDETALJER O Bruges normalt ikke Yder af specialistydelse, position, A an Kodeliste kvalifikator D an Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 113

46 SG10 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser Yder af specialistydelse, position O an..35 Side 114 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

47 SG Information om rapporterede specialistydelsehændelser RAPPORTEREDE SPECIALIST- SG11 YDELSEHÆNDELSER At specificere information om rapporteret specialistydelsehændelse, inclusive kliniske informationer fra henviser eller trediepart. Mandatory, max. 99 repetitioner. Definition: Specialistydelsehændelse er den enkelte begivenhed i en rapport, der administrativt er beskrevet i SG2. Alle specialistydelsehændelser i en meddelelse - bortset fra hændelser, der beskriver klinisk information fra henviser eller trediepart - skal leveres af samme yder (person eller organisation). Typisk vil en rapport fra yder af specialistydelse kun indeholde én specialistydelsehændelse. Der skal anvendes flere forekomster af dette segment hvis:?? Ydelserne er opdelt på flere lokationer (forskellige afdelinger/afsnit under samme organisation)?? Ydelserne foregår med forskellig administrativ status (indlagt, ambulant, sammedagskirurgi)?? Ydelserne foregår i distinkte, afgrænsede perioder.?? Ydelserne ikke forlanges udført med samme prioritet?? Ydelserne af andre grunde ikke har logisk sammenhæng. Typer:?? Kontakt, dvs. indlæggelse eller ambulant kontakt.?? Forløb bestående af én eller flere kontakter. Forløbet og hver enkelt kontakt registreres i hver sin repetition af SG11.?? Ydelse ( rekvisition ), fx operation, røntgen, anden undersøgelse/behandling. Kontakter kan henvise til tilhørende forløb i 1. forekomst af SG11 via SEQ, dvs. forløb er øverst i hierarkiet. Ydelse kan henvise til tilhørende kontakt i tidligere forekomst af SG11 via SEQ. Typen specificeres ved hjælp af koder i PAS-segmentet:?? Forløb: POT?? Kontakt: HS, HA eller DA?? Ydelse (rekvisition): REQ MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 115

48 SG11 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser +S11 TRIGGER SEGMENT SG11 At starte segmentgruppe 11. Mandatory. S11+11 C851 SEGMENTGRUPPE- O ANVENDELSE, DETALJER 9811 Segmentgruppeanvendelse, A an Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke 9810 Segmentgruppeanvendelse O an..70 Side 116 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

49 SG11 GIS GENEREL INDIKATOR At specificere servicetype og funktionstype for rapporteret specialistydelse hændelse. Mandatory, max. 9 repetitioner. Servicetype specificerer den aktion, der skal tages, vedrørende den rapporterede hændelse i modtagerens applikation. Funktionstypen specificerer kilden til de informationer, der indeholdes i denne del af meddelelsen. Informationer fra henviser og fra trediepart skal hver være samlet i én repetition af segmentgruppen. GIS+N GIS+P Servicetype for rapporteret specialistydelsehændelse Funktionstype for rapporteret specialistydelsehændelse C529 PROCES, INDIKATOR M 7365 Procesindikator, M an..3 Kode for servicetype i specialistydelsesrapport ved brug af ekstern kodeliste (mandatory) (EDIFACT kodeliste): "N" = Ny "M" = Ændring "C" = Annullering M og C kun i modificerende meddelelse. Kode for funktionstype i specialistydelsesrapport ved brug af ekstern kodeliste (mandatory) (EDIFACT kodeliste): +"P" = Information fra yder af specialistydelse +"R" = Information fra henviser +"T" = Information fra trediepart Funktionstype R og T må hver kun forekomme én gang i en meddelelse. Funktionstype P kan ikke bruges i handlingsplanmeddelelse Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke 7187 Procestype identifikation D an..17 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 117

50 SG11 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser RFF REFERENCER At specificere identifikation af rapporteret specialistydelsehændelse og peger (link) til forælder hændelse.. Required, max 9 repetitioner. Der skal (undtagen i handlingsplanmeddelelser) forekomme mindst ét RFF-segment, der identificerer hændelsen ved hjælp af ID RFF+REI: RFF+AHI+1 ID for rapporteret hændelse Forælder hændelse No Post Ind. Repr. Beskrivelse C506 REFERENCE M 1153 Reference, kvalifikator M an..3 Type af referencenummer (EDIFACT kodeliste): +"REI" = Rapportet hændelse ID +"AHI" = Peger (link) til relateret hændelse 1154 Referencenummer R an..35 ID for rapporteret hændelse ved yder af specialistydelse (mandatory) ID tillægges ikke hér til en bestemt kilde, dette sker med funktionstype i GIS-segmentet. Peger (link) til forælder (= <nummer i SEQ segment for refererede hændelse>). Kræves for rekvisitioner (skal pege på en kontakt) Linienummer N an Reference versionsnummer N an..35 Side 118 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

51 SG11 SEQ SEKVENSDETALJER At specificere et sekventielt nummer for rapporteret specialistydelsehændelse for at tillade reference til dette. Required. Sekvensnummer tildeles sekventielt i en meddelelse, begyndende med 1. SEQ++1' 1245 STATUSINDIKATOR, KODET N an..3 C286 SEKVENS, INFORMATION R 1050 Sekvensnummer R an..6 Sekventielt tildelt nummer begyndende med "1" i en meddelelse Sekvensnummer kilde, N an Kodeliste kvalifikator N an Kodeliste ansvarlig myndighed, N an..3 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 119

52 SG11 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser DTM DATO/TID/PERIODE Dato/tid for rapporteret specialistydelse hændelse. Optional, max. 9 repetitioner.. Sædvanligvis samme som dato/tid for hele rapporten, dog ikke, hvis rapporteret hændelse stammer fra henviser eller trediepart. Kvalifikatorerne 91 og 91 benyttes til at angive start- og sluttidspunkt for indlæggelse, ambulant kontakt, ydelser og forløb. DTM+182: :203 Startdato og - tid for specialistydelsehændelse Slutdato og - tid for specialistydelsehændelse Forventet varighed af specialistydelsehændelse C507 DATO/TID/PERIODE M 2005 Dato/tid/periode kvalifikator M an..3 Type af dato/tid (EDIFACT kodeliste): "182" = Udstedelsesdato/-tid for rapport "90" = Startdato/-tid for rapport (rapporteret hændelse) "91" = Slutdato/-tid for rapport (rapporteret hændelse) Koden angiver ikke, hvem rapporten stammer fra, dette sker ved hjælp af funktionskoden i GIS-segmentet Dato/tid/periode R an..35 Startdato og -tid for specialistydelsehændelse Slutdato og -tid for specialistydelsehændelse Forventet varighed af specialistydelsehændelse 2379 Dato/tid/periode format kvalifikator R an..3 Format for dato/tid (EDIFACT kodeliste): "102" = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM Side 120 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

53 SG11 STS STATUS At specificere status for specialistydelsehændelse: Igangværende, afsluttet, annulleret.. Optional, max 9 repetitioner.. Benyttes ikke for hændelser, der har funktionstype R eller T i GISsegmentet. STS++CE Status for hændelse No Post Ind. Repr. Beskrivelse C601 STATUS DETALJER N 9015 Statustype, M an Kodeliste kvalifikator D an Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 C555 STATUSBEGIVENHED R 9011 Statusbegivenhed, M an..3 Kode for, om den rapporterede hændelse er gennemført (EDIFACT kodeliste): +"CE" = Hændelse gennemført +"OE" = Hændelse igangværende +"NE" = Hændelse ikke iværksat 1131 Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke C556 STATUSÅRSAG N 9013 Statusårsag, M an Kodeliste kvalifikator D an Kodeliste ansvarlig myndighed, D an Statusårsag N an..3 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 121

54 SG11 EDIFACT MIG - Epikrisemeddelser +PTY PRIORITET At specificere hastekarakter af specialistydelsehændelse. Optional. PTY+SPR+SP Prioritet af specialistydelsehændelse PRIORITET, KVALIFIKATOR M an..3 Prioritetstype (EDIFACT kodeliste): +"SPR" = Prioritet for udførelse af specialistydelse *C537 PRIORITET, DETALJER R Prioritet for specialistydelsehændelse Prioritet, A an..3 Kode for prioritet (EDIFACT kodeliste): +"AC" = Akut +"SA" = Subakut +"WA" = Vente +"DT" = Dato/tid specificerede +"PH" = Omgående svar (ved brug af telefon) 1131 Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke Prioritet N an..35 Side 122 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0

55 SG11 +PAS PATIENTADMINISTRATIV STATUS At specificere kontaktform ved udførelse af specialistydelsen: Ambulant service, hospitalsindlæggelse, etc, samt patientstatus efter udeførelse af specialistydelsen.. Optional, max 9 repetitioner. PAS+HA Type af rapporteret hændelse Administra-tiv status for en patient FREMMØDE, KVALIFIKATOR M an..3 Kode for type af fremmøde/ indlæggelse (EDIFACT kodeliste): Forløb: +"POT" = Forløb Kontakt: +"HS" = Hospitalsindlæggelse +"HA" = Ambulant patient besøg/konsultation +"DA" = Død ved ankomst Ydelse: +"REQ" = Rekvisition/ydelse +C839 PATIENTKATEGORI, DETALJER N Patientkategori, A an..3 Kode for administrativ status for hospital/afsnit indlæggelse ved brug af en ekstern kodeliste:? Normal indlagt patient? 5 dage pr. uge-indlæggelse? Daghospitalspatient Kode for administrativ status for ambulant patient ved brug af en ekstern kodeliste: 1131 Kodeliste kvalifikator D an..3 Bruges ikke 3055 Kodeliste ansvarlig myndighed, D an..3 Bruges ikke Patient kategori N an..35 +C840 INDLÆGGELSESTYPE, N Bruges ikke DETALJER Indlæggelsestype, A an Kodeliste kvalifikator D an Kodeliste ansvarlig myndighed, D an Indlæggelsestype O an..35 +C841 UDSKRIVNINGSTYPE, DETALJER N Bruges ikke Udskrivningstype, A an Kodeliste kvalifikator D an Kodeliste ansvarlig myndighed, D an Udskrivningstype O an..35 MedCom EDI-Gruppen vers. 2.0 Side 123

EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Henvisningsmeddelelser MEDREF

EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Henvisningsmeddelelser MEDREF EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) for Henvisningsmeddelelser MEDREF ver. 2.0 01.12.1996 Dette hæfte indeholder beskrivelse og vejledning til implementering af meddelelser iht. MEDREF.

Læs mere

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar EDIFACT IMS - Laboratoriesvar Meddelelser EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelser til Laboratoriesvar MEDRPT Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse og vejledning

Læs mere

EDIFACT. Meddelelse til Laboratorierekvisition

EDIFACT. Meddelelse til Laboratorierekvisition EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelse til Laboratorierekvisition MEDREQ Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse

Læs mere

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser Meddelelsesimplementeringsvejledning til MEDPRE-meddelelser Vejledning og noter til implementering af Meddelelser til EDI-recepter Sundhedsstyrelsens MEDPRE-gruppe version 1.2 - maj 1999 Forord EDI-transmission

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

Fællesvejledning til Implementering af MEDREF og MEDDIS Meddelelser

Fællesvejledning til Implementering af MEDREF og MEDDIS Meddelelser Fællesvejledning til Implementering af EDREF og EDDIS eddelelser Vejledning og noter til implementering af eddelelser til Henvisning og Udskrivning (Epikriser) edcom EDDIS vers. 2.0 - December 996 Forord

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50 CPR Centrale Personregister Side 1 af 50 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001403 Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (EKSTERN NØGLE) 06.01.2009

Læs mere

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Ver 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 2 1 Forord 3 2. CONTRL meddelelsen 4 2.1 Funktion 4 2.2 Principper 4 2.2.1 MedCom specifikke principper

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001402 Udtrækstype Oprettet Ændret ÆNDRINGSUDTRÆK 12.11.2008 27.01.2011 Udtrækskriterier/formål:

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL)

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) 27.06.2001 11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Strukturdiagram...3 Dansk tolkning...5 UNH...6 BGM...8 DTM...10 BUS...12 Segmentgruppe 1 (niveau A)...15 RFF...16 DTM...18

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Oversættelse til dansk af UTILMD. Utility Master Data Message. Dansk EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af UTILMD. Utility Master Data Message. Dansk EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af UTILMD Utility Master Data Message Dansk EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: Dato: Januar 009 Indledning og generelle principper. Indledning

Læs mere

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL)

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) 01.03.2001 7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 5 Dansk tolkning... 6 UNH... 8 BGM... 10 DTM... 12 BUS... 14 Segmentgruppe

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd.

Resumé Beskriver hvornår og hvordan der foretages patientidentifikation, herunder brug af patientarmbånd. Faglig høring LEDELSESGODKENDELSE Dato: 08.02. 2013 Titel Patientidentifikation, regional retningslinje Tekstforfatter Peter Barner-Rasmussen Hans Henrik Bøttger Jeanette Finderup Solveig Gram Fagligt

Læs mere

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom EDIFACT Kursus Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom Program 1. Velkomst, Præsentationsrunde og programgennemgang 2. MedCom meddelelser generelt 3. EDIFACT gennemgang Syntaksregler Dokumentation 12:00 Frokost

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Tidligere navne CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Rettelser...3 Indledning...4 Introduktion...6 Facitlisten...8 Segmentgrupper

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Implementeringsvejledning. Afregningsmeddelelser

Implementeringsvejledning. Afregningsmeddelelser Implementeringsvejledning til EDIFACT Afregningsmeddelelser MEDRUC MedCom Version 2.0 01.12. 1996 Side 2 MedCom Implementeringsvejledning for afregningsmeddelelser v. 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Funktion

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Fællesvejledning til EDIFACT Meddelelses Implementations Guide for MEDREQ og MEDRPT

Fællesvejledning til EDIFACT Meddelelses Implementations Guide for MEDREQ og MEDRPT Fællesvejledning til EDIFACT Meddelelses Implementations Guide for og Laboratorierekvisition og -svar. Version 2.0 december 996 MedCom EDI-gruppen MedCom EDI-Gruppen, Niels Jørgen Christensen, Klinisk

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Navnesøgning - udvidet CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG Metode for egenskaber i kodestreng - 4. udgave.docx SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG cuneco en del af bips Dato 30. januar 2014 Projektnr. 12 071 Sign. SSP 1 Indledning Formålet med kodestrukturen for

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Oversigt-personoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Eksport af Henvisningshotel Data

Eksport af Henvisningshotel Data Eksport af Henvisningshotel Data Dokumentation i forbindelse med eventuelt leverandørskifte, i forbindelse med udbud af det eksisterende henvisningshotel. Eksport af Henvisningshotel Data Kort beskrivelse

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

Side 1 af 8 42 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv forvaltningsmyndighed myndighed Generel definition: offentlig forvaltningsenhed, der, efter delegation,

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR MedCom. Odense d. 27. feb. 2014 Thor Schliemann OID OG INTEROPERABILITET OID er et omdrejningspunktet for interoperabilitet I både teknisk og semantisk interoperabilitet er

Læs mere

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation 22. juni 2011 Indhold: 1 Baggrund... 2 1.1 Anvendte forkortelser og termer... 2 2 Generelle retningslinjer...

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Nedenstående er en oplistning af emner med tilhørende aktiviteter, der understøttes af den nuværende EPJ/PAS løsning i Region

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Page 1 of 8 42 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv klient Generel definition: person, der modtager hjælp eller rådgivning af en fagligt uddannet person

Læs mere

CPR 2. CPR udtræk fra CPR kontoret

CPR 2. CPR udtræk fra CPR kontoret CPR 2 Dette dokument er et ekstrakt af det grundlag der blev udarbejdet i NSI i oktober 2013, som baggrund for udvidelse af CPR datasamlingen også kaldet CPR 2. --------- NSP CPR datagrundlaget er udvidet

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 14 Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Ordliste Anvendelsen af

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S

Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition D.96A Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S Indholdsfortegnelse REVISIONSHISTORIE...2 INDLEDNING...3 BESKRIVELSEN...4 OPBYGNING...4 PRODUKTNUMRE...4 MOMS...4 KREDITNOTA...5

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Importere kunderegister

Importere kunderegister Importere kunderegister Pacsoft Online 25-09-2014 2 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Eksport fra et andet system... 3 1.2 Importfilens opbygning... 3 1.3 Importere filen... 6 1.4 Vedligehold af modtagere...

Læs mere

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS Sygehus: Oprettet af: Gælder for: Oprettet dato: August 2011 Side 1 af 11 ANVENDELSE AF CPR-KOMPONENT ved generering af Erstatnings CPR-numre Formål: At sikre, at der oprettes éntydige erstatnings CPR-numre

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Fødselsdato-søgning CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Indberetningsstruktur for kursistindberetning

Indberetningsstruktur for kursistindberetning Indberetningsstruktur for kursistindberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 17 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse Side 3 af 17 Indhold 1

Læs mere

Oprettelse af eksterne personer via konsulentbilledet i ScanPas

Oprettelse af eksterne personer via konsulentbilledet i ScanPas Oprettelse af eksterne personer via konsulentbilledet i ScanPas Hvem tilhører kategorien konsulenter? Definitionen på eksterne personer er, at de ikke modtager løn fra AAU. Det vil sige, at de er finansieret

Læs mere

8. DEBETADVIS (DEBADV)

8. DEBETADVIS (DEBADV) 01.03.2001 8. DEBETADVIS (DEBADV) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 BUS... 8 DTM... 10 Segmentgruppe 1... 13 RFF... 14 DTM... 16 Segmentgruppe

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Variabel oversigt i AnalysePortalen for DPD 2013

Variabel oversigt i AnalysePortalen for DPD 2013 Kategori Variabel 1 Antal personer Variabeltype og navn i AnalysePortalen er en kategorisk variabel er en kontinuert variabel Demografiske variable Svarmuligheder Cpr-nummer KMS 1 Patient Navn KMS 2 Køn

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: ()

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Registerindsigt Forklaring til Registerindsigt findes nederst på siden. Du kan klikke på Dette er afslutningen på Registerindsigt Udskrevet d. 23/11/2015 kl.

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Fødselsdatosøgning - udvidet CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside:

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL Juli 2017 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 4

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Bopælssamling CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til

Læs mere

Aktiv Patientstøtte. DRG-konference Projektleder, Annette Lunde Stougaard,

Aktiv Patientstøtte. DRG-konference Projektleder, Annette Lunde Stougaard, Aktiv Patientstøtte DRG-konference 2017 Projektleder, Annette Lunde Stougaard, annette.stougaard@regionh.dk Baggrunden for indsatsen koncept med gode erfaringer fra Sverige og Region Sjælland Analyse af

Læs mere

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du Side 1 af 6 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Skriv tydeligt, hvis du udfylder ansøgningsskemaet i hånden. Skriv en motiveret ansøgning,

Læs mere