A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Registrerede Mærker. Varemærker."

Transkript

1 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg Nr Anmeldt den 12. Juli 1930 Kl. 11^"^ af Somervell Brothers, Limited, Fabrikation, Kendal i Westmorland i England og registreret den 11. Juli Bogstavet K skrevet med dobbelte Linjer og saaledes, at det fremstiller en Tjener, idet der forneden er anbragt Fødder og paa den lige Streg foroven et Hoved med høj Tjenerhat med Kokarde. Mærket er registreret i London den 14. Marts 1930 i Klasse 38 for Støvler, Sko, Leggings og Gamacher. I Henhold til Sø- og Handelsretsdom af 18. Februar 1931 er Mærket registreret med Eneret fra den 18. Januar Reg Nr Anmeldt den 3. Oktober 1930 Kl. 11^^ af Ebano Asphalt-Werke, A.-G., Fabrikation af og Handel 13 I TI I med Asfalt og Asfaltprodukter, Hamburg i Tyskland og re- 1^1 wiyicb/x gistreret den 11. Juli s. A. Ordet: Bitumex. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 14. Marts 1930 registreret i Berlin den 19. Juli s. A. i Klasse 37 bl. a. for Kunststene, Kalk, Gibs, Asfalt (der ikke indeholder Beton), Midler til Konservering af Træ, Rørvæv, Tagpap, transportable Huse, Skorstene og Bygningsmaterialer (dog ikke til Vejbygning). Mærket er her kun registreret for disse Varearter. Reg Nr Anmeldt den 25. Marts 1931 Kl. 11^^ TAKII^'ni IKJ af J. C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik (Hempel's Marine Paints), Fa- ' /MNr\V/LIlN brikation af Skibsfarver, København og registreret den 11. Juli s. A. Ordet: Tankolln. Mærket er registreret for alle Slags Farver og Lakker. Reg Nr Anmeldt den 23. Maj 1931 Kl. 10 af Svensk Motor Import, A-S., Maskinforretning, København og registreret den 11. Juli s. A. En trebladet Propel, brudt af en Ring med Anmeldernes Navn. Reg Nr Anmeldt den 20. Maj 1931 Kl. 10^" af Carl Gustav Adolf Rasmussen, Apotekervirksomhed, A LÅ A A Grenaa og registreret den 11. Juli s. A. Ordet; Amaral. fvl IC å\ k Mærket er registreret for medicinske Tabletter.

2 194 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærkcr. Reg Nr Anmeldt den 2. Juni 1931 Kl. 11^^ af A-S. De Forenede Biyggerier, Bryggeri, København og registreret den 11. Juli s. A. En oval Etikette med grøn Bund, inden for hvilken gaar en hvid Stribe, og som foroven bærer en grøn Krone med Bogstaverne: K B i hvidt og er delt i to Dele ved et hvidt Tværbaand, i hvilket mellem grønne Linjer med røde Bogstaver staar: Lys. Foroven i Etiketten staar i Bue med hvide Bogstaver; Kongens Bryghus, og forneden: Let Type. I Etikettens Midte ses paa gul Bund over Baandet en rød Krone over Indskriften: Leverander til det kgl. danske Hof, og under Baandet Ordene: Bryggeriets Aftapning. lys LEVERANDØR TIL DETKGLDANSKE HOF Reg Nr Anmeldt den 2. Juni 1931 Kl. 11^^ af samme og registreret den 11. Juli s. A. En oval Etikette med mørk Bund, inden for hvilken gaar en lys Stribe, og som foroven bærer en Krone med Bogstaverne: K B, og er delt i to Dele ved et lyst Tværbaand i hvilket mellem mørke Linjer staar: Lys. Foroven i Etiketten staar i Bue: Kongens Bryghus, og forneden: Let Type. I Etikettens Midte ses paa lys Bund over Baandet en mørk Krone over Indskriften; Leverander til det kgl. danske Hof og under Baandet Ordene: Bryggeriets Aftapning. wm LEVERANDØR TI DETKGLDANSKE HOP 'Bryggeriets J}ftapning. JON I TE X Reg Nr Anmeldt den 10. Juni 1931 Kl. 10 af A-S. De Danske Imprægneringsanstalter, Imprægnering af Telefon- og wfv/l>ll I 1-/N Lysmaster, København, og registreret den 11. Juli s. A. Ordet: Jonitex. Mærket er registreret for Bygningsmateriale fremstillet af Træfibre til Plader eller lignende til Anvendelse til Isolering eller Beklædning.

3 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 195 Reg Nr Anmeldt den 29. Maj 1931 Kl. 11^^ af Olaf Dessau, Fabrikation, Hellerup, og registreret den 11. Juli s. A. Ordet: Ri-ti. Mærket er registreret for Mælkeprodukter, Fedtemulsioner, Is, Iskræm, Isdesserter, Chokolader, Konfekturer, Kræm, Pastaer, Desserter og Drikkevarer. OPTRÆX Reg Nr Anmeldt den 15. Juni 1931 Kl. 11^ af Sylvain Rosengart, Fabrikation, Paris i Frankrig og regi- ^ B 1/^/V streret den 11. Juli s. A. Ordet: Optræx. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 4. Februar 1931 registreret i Paris i Klasse 79 for alle Slags farmaceutiske Produkter. Reg Nr Anmeldt den 16. Juni 1931 Kl. 11 af A-S. Nordisk Skotøjsfabrik, Skotøjsfabrikation, København og registreret den 11. Juli s. A. En Oval, hvori staar: Nordisk over Ordet: Avia. I Ovalens øverste Rand ses en kronet Cirkel, der omslutter Bogstaverne: N S. Mærket er registreret for klæbet Fodtøj. 1/m Avia Reg Nr Anmeldt den 16. Juni 1931 Kl. 11 '' af Østjydske Bryggerier, A-S., Bryggeri, Aarhus og registreret den 11. Juli s. A. Ordet: Arosia. Mærket er registreret for Mineralvand og alle Slags Bryggeriprodukter. yy POS I ^ Reg Nr Anmeldt den 17. Juni 1931 Kl. 11 " af Margarinefabrikken Alfa", A-S., Margarinefabri- Al d IV I A kation. Vejen, og registreret den 11. Juli s. A. Ordet: L-» \ #\ Alfina. Mærket er registreret for Margarine. Reg Nr Anmeldt den 19. Juni 1931 Kl. 10 af Aarhus Værktøjsmagasin ved Johannes Hansen, Købmandshandel og Fabrikation, Aarhus og registreret den 11. Juli s. A. Ordet: rab on Stratofon skrevet med Bogstaver, der er dannet af rette Linjer og Cirkelbuer, og i hvis Begyndelsesbogstav er anbragt en Nøgle samt Bogstaverne: A. V. Mærket er registreret for Radioapparater. Reg Nr Anmeldt den 19. Juni 1931 Kl. 11 af Dansk Glødelampefabrik, A-S., Fabrikation af og Handel med å'^ Glødelamper og andre elektriske Artikler, Aabenraa og registreret den 11. Juli s. A. Ordet: Dan. Mærket er registreret for alle Slags elektriske Glødelamper.

4 196 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg.1931Nr.732. Anmeldt den 29. Juni 1931 Kl. 11" af Benger's Food, Limited, Fabrikation, Manchester i England, og registreret den 11. Juli s. A. En rektangulær Etikette, hvori til venstre ses et mørkt Baand med Ordet: fe? w * ^ GOLD MKDAL, HEALTH EXHiaUlO«. LOIOOV. BENGER'S FOOD.i A SEUCIOOS ARD BICHtT NUTUTIVe ALIIIXMT FOR INFANTS. INVALIDS. Si THE AGED II..i>runuu. fc^bengee's FOOD LTD. otter Works. MANCHESTER ENGLAND. Benger's med lyse Bogstaver, delvis dækkende et lyst rektangulært Felt med Ordet: Food med mørke Bogstaver. Lidt til højre for Etikettens Midte ses en kvadratisk Figur, der ved vandrette Linjer er delt i tre Felter. I det øverste Felt staar: GoId Medai, Health Exhibition, London. I det mellemste: Benger's Food mellem Avers og Revers af en Medalje, hvorunder i to Linjer staar: A delicious and highly nutrltive allment for Infants, Invalids, & The Aged. I det nederste Felt ses til venstre et Monogram inden for en Cirkelring, hvori staar Anmeldernes Navn og Bopæl til venstre for Ordene: Manufacturers Benger's Food Ltd., Otter Works, Manchester, England, skrevet i fire Linjer. Til højre for den kvadratiske Figur staar i to Linjer paa skraa: N. B. Must not be placed near scented soap or other perfumed goods. Til venstre staar i tre Linjer, ligeledes paa skraa: First-Class Award at the International Medical and Sanitary Exhibition, London Adelaide 1887 and Melbourne Mærketer registreret i London den 27. September 1923 i Klasse 42 for et Fødemiddel til Børn og Syge. Reg Nr Anmeldt den 30. Juni 1931 Kl. 11^ af Firmaet Holger Petersen, Groshandel, København, og registreret den 11. Juli s. A. Inden for en af retvinklede Takker af forskellig Størrelse dannet oval Ramme staar Ordene: Ekstra Forstærkning i Saal, Taa og Hæl. Mærket er registreret for Strømper og Sokker. Reg Nr Anmeldt den 30. Juni 1931 Kl. 11^ af samme, og registreret den 11. Juli s. A. En af retvinklede Takker af forskellige Størrelse dannet oval Ramme. Mærket er registreret for al Slags Trikotage. Reg Nr Anmeldt den 30. Juni 1931 A X ' - Kl. 11^" af Anticoman G. m. b. H., Fabrikation af og rt IjTl Pl 51 Ij Handel med kemisk-farmaceutiske Produkter, Ber- jhli-i. ULO lin-halensee i Tyskland, og registreret den 11. Juli s. A. Ordet: Anticoman. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 30. Marts 1931 registreret i Berlin den 13. Juni s. A. i Klasse 2 for kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Formaal, Lægemidler for Sukkersyge, farmaceutiske Droger og Præparater.

5 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 197 Reg Nr Anmeldt den 30. Juni 1931 Kl. 11^^ af General Motors Corporation, Fabrikation af Automobiler og motordrevne Køretøjer, Detroit i Michigan i De Forenede Stater, og registreret den 11. Juli s. A. En skjoldformet Etikette, hen over hvilken strækker sig et Baand, i hvilket læses Ordet: Pontiac. Forneden ses et Mandshoved. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 16. Januar 1931 registreret i Washington den 19. Maj s. A. i Klasse 19 for Automobiler og motordrevne Lastvogne og Konstruktionsdele af saadanne. Reg Nr Anmeldt den 1. Juli 1931 Kl. 11^^ af Carl Wikstrøm med Firma Masonite P. Wikstrøm Jr., Fabrikation, Stockholm i Sverige, og registreret den 11. Juli s. A. En stiliseret Overkrop af et Menneske med skraat nedad bøjede Arme, der hviler paa en aflang liggende udskaaret mørk Plade med hvid Kant. Bag ved denne ses to andre lignende Figurer af forskellig Størrelse, skraanende lidt ud til højre. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 29. Maj 1931 registreret i Stockholm den 9. Juni s. A. for Isolerings-, Væg- og Beklædningsmateriale. Reg Nr Anmeldt den 20. Juni 1931 Kl. 11^" af Jens Jermer, Apotekervirksomhed, Charlottenlund, og registreret den 11. Juni s. A. En Vase, omslynget af to hinanden omslyngende Slanger under Ordene: Ordrup Apotek Charlottenlund og over Ordene: LIndegaardsvej 51 Jens Jermer. 1\^CHAR1jOTTENLUNIU-5^/ LINDEGMRDSVEI 54 JENS UERMER. TLF. OBDRUP h-v)s7 CtRO 77.4S Reg Nr Anmeldt den 7. Juli 1931 Kl. 11^ af Koh-i-noor BleistiJtfabrik L. & C. Hardtmuth, Fabrikation af Kontorartikler og lignende, Budweis i Czeckoslovakiet, og registreret den 11. Juli s. A. En Elefant. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 13. Marts 1896 registreret i Budweis for Vidskelæder. Anmeldelsen er senest fornyet den 15. Februar Reg Nr Anmeldt den 30. Maj 1931 Kl. 11^ af Otto Mønsted, A-S., Margarinefabrikation, København, og registreret den 11. Juli s. A. Ordet: Bazar. Mærket er registreret for Margarine, Palmin Compound Lard og lignende spiselige Fedtstoffer samt Oljer af animalsk og vegetabilsk Oprindelse.

6 198 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. Reg Nr Anmeldt den 4. Juli 1931 Kl. 11^ af PFTAMOLL I. G. Farbenindustrie, A-G., kemisk Fabrikation, Frankfurt A.M. i Tyskland, og registreret den 11. Juli s. A. Ordet: Cetamoll. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 7. Maj 1925 registreret i Berlin den 15. Oktober s. A. i Klasse 11 for Lægemidler, kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed, farmaceutiske Droger og Præparater, Plastre, Forbindstoffer, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Desinfektionsmidler, Midler til Konservering af Levnedsmidler, kemiske Produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske Øjemed, Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Aftrykmasse til Tandlægebrug, Tandfyldningsmidler, mineralske Raaprodukter, Farvestoffer, Farver, Bladmetaller, Fernisser, Lakker, Bejdser, Harpikser, Klæbestoffer, Sværter, Midler til Pudsning og Konservering af Læder, Appretur- og Garvemidler samt Bonemasse. Den 28. Januar 1926 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. B. Fornyelser, Udslettelser m. v. Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April fra den 8. Juli 1931 at regne: Reg Nr. 331 (M. Joos & Lovenstein, Aktiengesellschaft, Prag i Czekoslovakiet), 334, 335, fra den 9. Juli 1931 at regne: Reg Nr. 616, 617 (Naamloose Vennootschap Vernis- en Verffabriek, voorheen H. Vettewinkel & Zonen, Amsterdam i Holland), 630, 631, 633 (Miller Rubber Company, Inc., Wilmington i Delaware i De Forenede Stater), 633 (C. J. Aggerbeek A-S., Horsens), 634, 638, 639, 633, 635, 636 fra den 11. Juli 1931 at regne: Reg Nr. 161, 167 (De Forenede MargarineJabriker (Bona, Steensens og Jysk Margarinefabrik) A-S., København), 170, 17^ Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse den 8. Juli 1931: Reg Nr. 330, 333, den 9. Juli 1931: Reg Nr. 614, 615, 635, 636, 637, 630, 631, 633, Reg Nr. 164, 168. den 11, Juli 1931: Abonnementsprisen for Aargangen 1931 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. Udgivet af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Luno A/S. Kbhvn.

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER Reg. 1936 Nr. 66. Anmeldt den 11. November 1935 Kl. 11"^ af A/B Chokladfabriken Marabou, Fabrikation, Sundbyberg i Sverige, og registreret den 25. Januar 1936. En rektangulær Etikette,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 1231. Anmeldt den 6. Juni 1933 Kl. 11'«af Socletå Italiana Pirelli, Handel, Milano i Italien, og registreret V I A T O R den 9.

Læs mere

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker.

VARE OG FÆ L LES MÆR K ER. A. Registrerede Mærker. VARE OG FÆ L LES MÆR K ER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 1146. Anmeldt den 6. Januar 1931 Kl. 11^" af The Wheeler Osgood Company, Fabrikation, Tacoma i Washing- B ton i De Forenede Stater,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 5. Anmeldt den 22. Juni 1929 Kl. 11^ af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium, Frederiksberg, og registreret den

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 34. 1929. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. KING DAVIS Reg. 1929 Nr. 876. Anmeldt den 22. Maj 1929 Kl. 11^^ af A. W. Kirkebye, Groshandel, København, og registreret den 24. August

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER >s A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1147. Anmeldt den 27. August 1934 Kl. H"" ««af Monol, A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 8. December s. A.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1933 Nr. 370. Anmeldt den 22. December 1932 Kl. 11^" at" Niels Christian l*etersen-danhoj, Groshandel, Aarhus, og registreret den 8. April 1933.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenel. Købenbavn, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 48 ker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1930 Nr. 6. Anmeldt den 26. August 1930 Kl. 10^ af Centraludvalget for Danmarks Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas- og CT Porcelænshandlerforening,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. MOTH CONTROL Reg. 1931 Nr. 475. Anmeldt den 2. September 1930 KL 11^^ af Air-Way Electric Appliance Corporation, kemisk Fabrikation, Toledo i Ohio

Læs mere

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

Nr.22. 1929. FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr.22. 1929. FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 537. Anmeldt den 13. Marts 1929 Kl. 11^" af A70TYL Soc. An. OmDium de Specialités et Produits CMmiques, Fabrikation,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemaerkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Nr. 22. 1924 FOR VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 558. Anmeldt den 8. April 1924 Kl. Anaconda Copper Mining Company, Metalvarefabrikation, New York i de forenede Stater,

Læs mere

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r

)^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r )^VAREo6FÆLLESMÆ.RKER>^r A. Registrerede Mærker. Varemærker. PI OM BI Reg. 1922 Nr. 679. Anmeldt den 1. Juni 1922 Kl. Il 50 af A.-S. Nordisk Speciale, Fabrikation af Skotøjsreparationsmidler, København,

Læs mere

VARE OE FÆLLES MÆRKER

VARE OE FÆLLES MÆRKER VARE OE FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 647. Anmeldt den 27. September 1930 Kl. 11^^ af R. C. A. Photophone, Inc., Filmsfabrikation, New York i De Forenede Stater, og registreret

Læs mere

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER

^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1930 Nr. 451. Anmeldt den 5. Juli 1929 Kl. 10 af Lauritz Christiansen, Fabrikation af Radioapparater og Dele dertil, København, og registreret

Læs mere

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER

FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER Nr. 2. 1924 FOR! VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 24. Anmeldt den 24. Oktober 1923 Kl. af C. H. SIGNOL Schattiger, Groshandel, Sønderborg, og registreret den 12. Januar

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direlitøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A* Registrerede Mærker. Varemærker.

A* Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A* Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 76. Anmeldt den 16. December 1935 Kl. 10 ^ af Knud Lucas, Groshandel, København, og registreret den 1. F'ebruar 1936. Navnet: K. Lucas

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 169. Anmeldt den 31. Juli 1934 Kl. 11 af N. V. Drogerijen Maatschapplj, kemisk Odorex Fabrikation, Rotterdam i Holland, og registreret

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 9. 1920. FORI VARE OG FÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 347. Anmeldt den 21. Januar 1920 Kl. 10^ afjviels Søren Larsen, Handel, Fredensborg, og registreret den 6. Marts

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1120. Anmeldt _. _ den 10. September 1934 Kl. 10^ ^^ mmwm.w af Mels Andreas Jørgensen, Tobaksfabrikation, Aarhus, og registreret den

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 1. 1925. FORI VARE OG FÆLLES MÆRK ER H A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1925 Nr. 1. Anmeldt den 5. November 1924 Kl. IP af H. MAXIMUS V. Christensen & Co., A.-S., Isenkramforretning, København,

Læs mere

VINTAGE PORT. -0<5x>z

VINTAGE PORT. -0<5x>z 36 Overdragne er i Medlør af samme Lovs 8: Reg. 1937 Nr. 763 fra I. N. Chr. Thirsing, Hellerup, til Grosserer P. Møller, København, og fra Grosserer P. Møller, København, til C. J. Aggerbeek A/S, Horsens.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1265. Anmeldt den 12. August 1936 Kl. 10 af Firmaet Alfred Th. Øberg, Groshandel, København, og registreret den 12. December s. A.

Læs mere

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker.

RUSSi EVERSIN. ,suenngs-7',i^ Nr. 39. Vare- og Fællesmærker. A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Nr. 39,sUenngs-7',i^ 1914 Vare- og Fællesmærker A. Registrerede Mærker. A'aremærker. Reg. 1914 Nr. 648. Anmeldt den i)de December 1914 Kl. 11^ af A.-S. Korspr.Margarinefabrik, Fabrikation og Forhandling-

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 20. 1924 VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 498. Anmeldt den 3. April 1924 Kl. 10*^ AMTl?I?TAD WTUTATADQAT af SociétéAnoDyme Scholl Manu- AlllijIllUIl iyllj lilliiu

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg.1932Nr.795. Anmeldtden 18. Juni 1932 Kl. 11^^ af Firmaet N. S. Dam & o's Eftfg., Vinhandel, København, og registreret den 10. September s. A.

Læs mere

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

WESTMIKSTER HARRIS VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 1194. Anmeldt WESTMIKSTER den 23. Oktober 1934 Kl. 10 af Cykle- & Ringfabriken Jyden, A/S, Handel, Aalestrup, og registreret den 22.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER e A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 819. Anmeldt den 29. Maj 1929 Kl. 11" af Karl Schultz & Co., Import, Groshandel og Fabrikation af Chokoladevarer, KøbenhaYn, og registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Transperent Reg. 1936 Nr. 298. Anmeldt den 29. November 1936 Kl. 11^ af Henkel & Co., A/S, Fabrikation og Handel, København, og registreret den 21.

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemæriier.

A. Registrerede Mærker. Varemæriier. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER *' A. Registrerede Mærker. Varemæriier. Reg. 1933 Nr. 903. Anmeldt den 6. Marts 1933 Kl. 11" af Otto Mønsted, A/S, Gradonisermg Margarinefabrikalion, København, og registreret den

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 263. Anmeldt den 26. Oktober 1925 Kl. H 45 af li a i CV The British Xylonite Company, Limited, Fabrikation, London i England, ilalt/v

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 28. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1923 Nr. 593. Anmeldt den 18. April 1923 Kl. Il 45 af A. M.Hirschsprung & Sønner, A.-S., Cigarfabrikation, Kobenhavn, og registreret

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER FOR 1927. Nr. 35. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 35. 1927. FOR VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 862. Anmeldt den O A 8 ^1 A S/' ET 21. Marts 1927 Kl. af Blyantfa- T M L 1^ M I W l\ brikken Viking, A.-S., Fabrikation

Læs mere

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FOR. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 51. 1924. FOR VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. ECLAT Reg. 1924 Nr. 1194. Anmeldt den 4. Juni 1924 Kl. 11^' af Colgate & Company, Fabrikation af Toiletartikler, Jersey City i New

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 45. 1925. FORI VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1926 Nr. 1023. Anmeldt den 14. September 1925 Kl. 11 ^ af Phillips* Patents, Limited, Fabrikation, London i England, PHILLIPS

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER

VARE OG FÆLLES MÆRKER Nr. 24. 1924 FOR VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 598. Anmeldt den 8. April 1924 Kl. af Anaconda Copper Mining Company, Metalvarefabrikation, New York i de forenede

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. )^''^RE OG FÆLLESMÆR K A. Registrerede Mærker. Varemærker. Rcg. 1920 Nr. 276. Anmeldt den 10. December 1919 Kl. 11'^ af Koninklijke Nederlaudsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleiimbronnen in Nederlandsch

Læs mere

\/A DC I I COKil AT DI/CD ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker.

\/A DC I I COKil AT DI/CD ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. \/A DC I I COKil AT DI/CD ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 666. Anmeldt den 15. Maj 1981 Kl. 10^ T) C* af Firmaet Peder Pedersen, Fabrikation, Frederiksberg, og regi-

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær Nr. 45 ker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M

A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M VAREOGFÆLLESMÆRKER Reg. 1930 Nr. 1389. Anmeldt den 25, Juni 1930 Kl. 11^ af W. Nordsig & Co., A. Registrerede Mærker. Varemærker. DU /C M (^\ NTI C- M A-S., Handel, København, og registreret \ ^ / tl I

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. A. Registrerede Mærker. Varemærker. L Reg. 1924 Nr. 730. Anmeldt den 20. Juni 1924 Kl. 1136 af Blyantfabrikken Viking, A.-S., Fabrikation af Blyanter, København, og registreret den 19. Juli s. A. I en

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemær- ker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R

FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆ RK E R Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1229. Anmeldt den 24. August 1935 Kl. "m yr 11* 11^^ af Otto Mønsted, A/S, Fabrikation, København, og registreret den 31. December s.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 3S33H3. Reg Nr. 680.,.. r i

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 3S33H3. Reg Nr. 680.,.. r i ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 678. Anmeldt den 24. Februar 1934 Kl. 10 "W 7"g^ af Firmaet Brogaard & Jensen, Radiofabrikation, Odense, og ml Jtl^w 1 #V registreret

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 1219. den A/S. MH m De Forenede Bryggeri, København, og registreret den 31. December s. A. Ordene: En Grøn. Mærket er registreret

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1929 Nr. 1. Anmeldt den 9. Marts 1929 Kl. 10 al' Landbrugsministeriet, København, og registreret den 20. April s. A. En i en Cirkel indtegnet

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER -f Tidenden udgives af Direlttøren for Patent- og Varemærlievæsenet, Nr. 5 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker.

A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Fællesmærker. Reg. 1936 Nr. 3. Anmeldt den 6. Februar 1936 Kl. 11^ af Foreningen af Odense Mejerier, Odense, og registreret den 6. Juni s. A. En Flaske, paa

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Arbejdsbogen 1. Ny udgave. Gerner Birk Kristiansen. Tekst og tegninger DATO:

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Arbejdsbogen 1. Ny udgave. Gerner Birk Kristiansen. Tekst og tegninger DATO: Gerner Birk Kristiansen Tekst og tegninger DATO: Arbejdsbogen 1 Ny udgave Her er en masse materiale, der kan anvendes i børnehaveklasserne. Der er naturligvis en sammenhæng i hæftet, men underviseren låses

Læs mere

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er.

VAREocFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. VAREocFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærl^er. Reg. 1935 Nr. 288. Anmeldt den 15. September "ipi 1934 Kl. 11^ af Firmaet Tung-Sol Lamp Works, Inc., Fabrikation, Newark i New Jersey 1 De Forenede

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, Nr. 15 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER 1 Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet. København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1925 Nr. 653. Anmeldt den 8. Juni 1925 Kl. af Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik, A.-G., Fabrikation af og Handel med Cigaretter, Stuttgart i Tyskland,

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. ^ VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 946. Anmeldt den 12. Maj 1932 11^^afScintilla S. A., Fabrikation, I 1^1 I I Soluthuni i Schweiz, og registreret den 29. Oktober s.

Læs mere

A. Registrerede Mærker.

A. Registrerede Mærker. Nr. 45. 1927. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 1114. Anmeldt den 20, Maj 1927 Kl. 11 af The Birmingham Small Arms Co., Limited, Vaabenfabrikation, Small Heath i Birmingham

Læs mere

VARE OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1931 Nr. 903. Anmeldt den 8. Juni 1931 Kl. 11^^ af Firmaet Stevns & Company, Import og Fabrikation, København, og registreret den 5. September

Læs mere

Etiketten findes sort og gul størrelse 57 mm x 34 mm patenteret i Danmark, Sverige, Frankrig og England. trykt ca. 1868

Etiketten findes sort og gul størrelse 57 mm x 34 mm patenteret i Danmark, Sverige, Frankrig og England. trykt ca. 1868 Ole Christian Green og Actie Tændstikfabriken Godthaab De med markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall De med ^ markerede

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. 1920. VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1920 Nr. 109. Anmeldt den 26. November 1919 Kl. 11 ^ af Det Danske Petroleums Aktieselskab, Haqdel, København, og nctqnnillct registreret

Læs mere

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREogFÆLLESMÆRKER ABSALON MARGARINE. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1922 Nr. 1176. Anmeldt den 14. December 1922 Kl. Il 40 af A.-S. Frederiksberg Margarinefabrik, Fabrikation af Margarine, Frederiksberg, og registreret

Læs mere

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 466. Anmeldt den 2. April 1932 Kl.. i 11 " al" Emil Helbig, Handel, København, og registreret lom llol den 4. Juni s. A. Ordet: Salomitol.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 21. 62. Aargang. 19. Juni REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1935 Nr. 444. Anmeldt den 1. Marts. «. u 1935 Kt. 11^ af Kødbyens Autohal, A/S, Han- I I R ixi I del med Benzin, Olje og Automobillilbehør,»J

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER fe Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER (is Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenel, Nr. 4 København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 16. 1927. FOR VARE OG FÆLLES MÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1927 Nr. 363. Anmeldt den 13. Januar 1927 Kl. 11^ K4rnn\/A af Maypole Dairy Co., Limited, Provianteringshandel, London i

Læs mere

^ VAREogFÆLLESMÆRKER

^ VAREogFÆLLESMÆRKER ^ VAREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 395. Anmeldt den 17. November 1928 Kl. 10^'' af Pro-phy-lac-tic Brush Company, Fabrikation af Tandbørster, IVorthampton i Hampshire

Læs mere

Etiketten findes i sort / gul samt rød / sort / hvid størrelse 49 mm x 29 mm. Etiketten findes i sort / hvid størrelse 48 mm x 29 mm

Etiketten findes i sort / gul samt rød / sort / hvid størrelse 49 mm x 29 mm. Etiketten findes i sort / hvid størrelse 48 mm x 29 mm Aktietændstikfabriken Glødefri De med markerede etiketter er gengivet fra Kjeld Kronwall katalog over danske tændstiketiketter, med tilladelse fra Kjeld Kronwall Etiketten findes i sort / gul samt rød

Læs mere

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mit navn: Så mange år er jeg: år 0 9 8 7 6 5 Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato Datoen for børnenes fødselsdag skrives ind i månedsfeltet. Tegn dig selv. Tegn mønstrene færdige og

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE

REGISTRERINGSTIDENDE REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi Nr. 32 strerede varemærker, fællesmærker,

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. VAREocFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1936 Nr. 1232. Anmeldt den 6.Oktober 1936 Kl. 10 af Dansk Most og Tørringsindustri, A/S, Fabrikation, Hjallese, og registreret den 5. December

Læs mere

VARE OG FÆL LES MÆR KER

VARE OG FÆL LES MÆR KER Nr. 40. VARE OG FÆL LES MÆR KER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Heg. 1922 Nr. 892. Anmeldt den 14. Marts 19^^ Kl 11 55 af S. Beaumont et flis, Naalefabrikation, Roubaix i Fran- N 0 24 krig, og registreret

Læs mere

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

FORI. A. Registrerede Mærker. Varemærker. Nr. 45. 1921. FORI VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1921 Nr. 1013, Anmeldt den 24. September 1921 Kl. af Berson Kautschuk Gesellschaft m. b. H., Fabrikation af og Handel med

Læs mere

GLARIT VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker.

GLARIT VAREOGFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. 1 i VAREOGFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1932 Nr. 511. Anmeldt den 19. April 1932 Kl. 11*^ af Société Anonyme des Etablissements Klytia, Handel, Levallois Perret (Seine) i Frankrig,

Læs mere

FORI. ^AREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. USKUMMET TØRMEI^K

FORI. ^AREogFÆLLESMÆRKER. A. Registrerede Mærker. Varemærker. USKUMMET TØRMEI^K Nr. 41. 1924. FORI ^AREogFÆLLESMÆRKER A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1924 Nr. 986. Anmeldt den 9. August 1924 Kl. ll^oaf A.-S. De Norske Melkefabriker, F a- brikation af og Handel med Tørmælk,

Læs mere

VARE OG FÆLLES MÆRKER. Registrerede Mærker. Varemærker.

VARE OG FÆLLES MÆRKER. Registrerede Mærker. Varemærker. VARE OG FÆLLES MÆRKER e Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1929 Nr. 59. Anmeldt den 8. November 1928 Kl. 10^ af Glasurit-Werke M. Winkelmann A.-G., Fabrikation af Kemikalier og Maskiner, Hamburg i Tyskland,

Læs mere

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER

REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER REGISTRERINGSTIDENDE FOR VARE- OG FÆLLESMÆRKER Tidenden udgives af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København, og indeholder Bekendtgørelse af registrerede Varemærker, Fællesmærker, Kommunevaaben

Læs mere

A. Registrerede Mærker. Varemærker.

A. Registrerede Mærker. Varemærker. ^ VAREOGFÆLLESMÆRKER ^ A. Registrerede Mærker. Varemærker. Reg. 1934 Nr. 38. Anmeldt den 29. November 1933 Kl. /7i\/C D 10 af Chesebrough Manufacturing Company, Consolidated (a New KLØ V trv York Corporation)

Læs mere