Nr September 17. Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 2013 September 17. Årgang"

Transkript

1 Nr September 17. Årgang Lederen... 3 Vi beklager... 3 Formandens beretning Vedtægtsændringer... 9 Tinglysning før og nu Håndværkerfradrag Siden Sidst Landsmøde og ordinær generalforsamling oktober Nye forsikringstilbud! Spørg Juristen... 22

2 Hovedbestyrelse Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Niels Bohrs Allé Søborg Tlf.: youseepost.dk Bladredaktion: Jan Howardy (ansvarshavende) Morten Dam Produktion: Fladså Grafisk Forside: Sensommer stemningsbillede af Vestsjælland fra hovedbestyrelsen. Annoncer: Jan Howardy Indsendte indlæg udtrykker ikke nødvendigvis FL s synspunkter og holdninger. Brug af artikler er tilladt med angivelse af kilde. FL påtager sig ikke ansvar for priser i annoncer m.v. FL tager forbehold for eventuelle trykfejl. Formand Jan Howardy Peter Graus Vej 8, Frederiksberg Tlf.: Næstformand Gert Leif Gyldvig Tværvænget Ballerup Tlf.: Kasserer Henning Buch Rørsangervej 2 Østengård 7100 Vejle Tlf.: Sekretær Jørgen Iversen Agerbjerg Herning Tlf.: Bestyrelsesmedlemmer Per Sørensen Kosigvænget Hemmet Tlf.: Gitte Abrahamsen Rennebjergvej Boeslunde Tlf.: Bente Mortensen Langelinie 36 B Otterup Tlf.: Morten Dam Svogerslev Kirkevej Roskilde Tlf.: Erik Jørgensen Sandagervej Odense NØ Tlf.: Tilknyttet advokater: Jylland: Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Fyn Kielberg Advokater Advokat Hans Vestergaard Hunderupvej 71 Boks Odense C Tlf.: Sjælland Machenhauernielsen Advokater Advokat Stig Nielsen Kordilgade Kalundborg Tlf.: Mit Sommerhus

3 Lederen Af Jan Howardy Formand, FL At skrive lederen her i sensommeren er noget jeg altid ser frem til. Vi har alle i år haft en rigtig varm sommer med maser af sol og holdt en pause fra hverdagens stress og jag. En anden grund er, at vi kommer tættere på vores årlige landsmøde og ordinære generalforsamling, som jeg altid glæder mig til. I år er det lidt specielt da landsforeningen har 40 års jubilæum. Medlemsforeningerne har været flinke til at efterkomme opfordringen at melde sig til i god tid af hensyn til bestilling af hotelværelser tak for det. Vi har på nuværende tidspunkt bestilt over 80 værelser, så det bliver spændende med rigtig mange medlemsforeninger repræsenteret. til beretningen og forslag til vedtægtsændringer begge dele vil også blive udsendt i september sammen med indkaldelsen til landsmødet og den ordinære generalforsamling. Ejendomsvurderinger m.v. I skrivende stund er der meget i medierne om, de måske fejlagtige ejendomsvurderinger fra SKAT i flere år, på parcelhuse. Det kan også være et problem med vores sommerhuse, og landsforeningen undersøger allerede nu, om der er mulige fejl fra myndighederne. Desværre er der ikke mere plads til at skrive om det i lederen, idet der skal være plads Nr Juni 17. Årgang Vi beklager Fra redaktionen, FL Så kom sommeren!... 3 Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5 Tilmeldelsesblanketten... 6 Siden Sidst... 8 I dette nummer af Mit Sommerhus bringer vi navnet på fotografen sammen med et miniature billede, som blev brugt til forsiden i juni bladet. Det flotte billede er taget af Eigil S. Madsen, formand i Gf. Fiskervej/Dalmose, Sydals. Vi beklager dybt, at redaktionen glemte at bringe navnet på fotografen. Vi havde, efter at være faldet for billedet, rettet henvendelse til fotografen om benyttelse af billedet, hvilket vi modtog skriftligt. Boligjobordningen (håndværkerfradrag)... 9 Stemmer fra lokalområdet Af Palle Therkildsen på vegne af bestyrelsen i Grundejerforeningen Bukkemose Nord Kloakering af sommerhusområdet Nykøbing S-Rørvig Beplantede filteranlæg Spørg Juristen Sekretariats info Nye medlemsforeninger forår MitSommerhus indd :57:17 Mit Sommerhus 3

4 Formandens beretning 2013 Den skriftlige beretning om landsforeningens virke m.m., bliver gennemgået mundtligt af formanden Jan Howardy på den ordinære generalforsamling lørdag den 26. oktober Det er nu 40 år siden, Fritidshusejernes Landsforening blev stiftet, og derfor er det noget særligt for hovedbestyrelsen og jeg, at fremlægge vores beretning i et jubilæumsår. Status Positivt har vi endnu engang øget vores medlemstal med flere foreninger, men desværre har haft et par udmeldelser af foreninger under 30 medlemmer. Det er et problem hvis der kun er f.eks. 9 medlemmer i en forening med et relativ beskedent kontingent, og skal betale minimum for 30 medlemmer. Grunden til, at vi fremover ikke vil opkræve for minimum 30 medlemmer de små foreninger har også brug for landsforeningen. Et andet problem er de meget store foreninger med mange tusinde medlemmer, som ønsker medlemskab af landsforeningen. Med en tilgang af flere tusinde medlemmer, ønsker de en rabat, i form af en lille nedsættelse af kontingent. Det bliver vi nødt til at forholde os til det kræver en anden form for stemmevægt som er et forslag til vedtægtsændringer som bliver fremlagt i oktober. I foråret 2013 afholdt vi vores første regionsmøde netværkskonference i Sønderjylland sammen med en medlemsforening i området. Den første medlemsforening vi valgte, Jubilæum 40 år og stadig stigning i medlemstallene samt flere foreninger...! forstod tilsyneladende ikke, at den først skulle undersøge muligheden og interessen hos foreninger i området, så vi fandt hurtigt et samarbejde med en anden medlemsforening. Den undersøgte interessen, men grundet tidspres blev det kun i Sønderborg Kommune, men stemningen var positiv for en sådan konference hos andre foreninger. Gf. Bellevue ved formand Teddy Schønberg gjorde et stort stykke arbejde. Resultatet var, at tre ~ foreninger har indmeldt sig i landsforeningen og flere venter. Vi havde forventet at afholde flere netværkskonferencer i 2013, men desværre bliver det først i foråret 2014 hvor vil vi afholde et par stykker. Vores arbejde med de ministerier, vi er høringsberettiget i bliver værdsat, og efter Kystdirektoratet, har uddelegeret ansøgninger om bade- og bådebroer til kommunerne, kan vi kun rose kommunerne for at fremsende ansøgninger m.m. til landsforeningen, og der bliver lyttet til vores bemærkninger. Vores møde med den ansvarlige minister for kystnære vindmøller bar frugt, og ministeren fremsatte sit forslag i Folketinget med en reduktion fra 30 planlagte steder til 8, som var et af vores forslag. Tidligere på året under forhandlinger om den nye vækstplan, fik landsforeningen gennemført, at Håndværkerfradraget også gælder sommerhusejere efter de gældende regler for tilskud. Vi har bestræbt os på at fokusere på en mere genkendelighed af landsforeningen, og det 4 Mit Sommerhus

5 er begyndt at virke med flere indmeldelser og større interesse hos medierne det koster desværre, og vi behøver at hæve vores kontingent betydeligt, hvis vi skal fortsætte med at få mere indflydelse til gavn for vores medlemsforeninger. Vi har igen utrolige mange sager, som medlemsforeningerne beder os om at være behjælpelig med at løse det er vi glade for, men det kan tage lidt tid, idet arbejdet i hovedbestyrelsen er frivilligt og ulønnet, og ikke alle hovedbestyrelsesmedlemmer kan afse den tid, det kræver at arbejde på sager. Det er sager som kloakering, vandløb, vindmølleprojekter, private fællesveje, sommerhuse på lejet grund og lejekontrakter, vedtægter, deklarationer og lokalplaner m.v. Da sagerne bliver mere og mere juridisk komplekse, har vi tilknyttet en jurist til at bistå hovedbestyrelsen. Vores tre tilknyttede advokater blev selvfølgelig informeret, men de er tilknyttet medlemsforeningerne. De fleste sager har stor betydning for vores interesseområder bliver tilgodeset. Hovedbestyrelsesmøder Der er afholdt 5 møder siden sidst, og siden sidste år er suppleanterne også indkaldt, hvilket gavner i tilfælde af varigt forfald af et hovedbestyrelsesmedlem. I foråret 2013 valgte et hovedbestyrelsesmedlem uopfordret og efter eget ønske at udtræde af hovedbestyrelsen. Formanden og sekretariatet udfærdiger dagsorden med relevante bilag til punkterne, der udsendes til medlemmerne. Desuden gennemgår vi en opdateret aktionsplan med de sager, vi arbejder på, som efterhånden kræver stor juridisk indsigt. Hvert medlem og de arbejdsgrupper som er nedsat, gør status på de sager, de arbejde med. Efter hvert punkt gennemgås kommentarerne og et beslutningsreferat udsendes til hvert medlem efter møderne. Desuden informeres medlemmerne pr. e- mail eller på vores forum på hjemmesiden om eventuelle sager og opdateringer af sager mellem møderne. Når der skal træffes en beslutning mellem møder, udsender formanden en beslutningsmail, som har samme gyldighed som ved et hovedbestyrelsesmøde. Andre møder Repræsentanter fra hovedbestyrelsen har desuden deltaget i 3 møder i Forbrugerrådet, 4 møder med respektive kommuner, 12 møder i de godkendte ankenævn landsforeningen har sæde og til hvilke Forbrugerrådet afholder rejseomkostninger, 2 møder med ministre i de relevante ministerier og 5 møder med medlemsforeninger, hvor vores tilknyttede jurist har deltaget i et uden omkostninger. Formanden har desuden været dirigent på 3 generalforsamlinger hos medlemsforeninger, samt været gæstetaler på 3 generalforsamlinger. Vi har foretaget besigtigelse hos 2 medlemsforeninger i sager, der krævede selvsyn af problemet. Kasserer Vi har endelig fået en stabil og kvalificeret kasserer, Henning Buch, der blev valgt på generalforsamlingen i Vores tidligere fungerende kasserer har været meget behjælpelig med at overføre regnskabet til Henning. Tilknyttede advokater Advokat Hans Vestergaard, Fyn har haft 5 henvendelser fra medlemsforeninger, og har desuden ført en sag for en medlemsforening, som landsforeningen har givet et mindre økonomisk tilskud til, idet det var en principsag, som kan berøre alle andre foreninger det er hjertestarter sagen. Sagen er forsøgt anket af de sagsøgte. Advokat Mit Sommerhus 5

6 Poul Winther Andersen, Jylland har haft 3 henvendelser fra medlemsforeninger, og advokat Stig Nielsen, Sjælland har ingen henvendelser haft. Forsikringsaftale med Codan Forsikring A/S Lovpligtig Arbejdsskade, Erhversansvarsforsikring og Bestyrelsesansvarsforsikring er tre tilbud til vores medlemsforeninger, og 70 % har tegnet et eller flere tilbud. I løbet af nogle få uger, bliver medlemsforeningerne tilbudt yderligere to forsikringer, som dels dækker tyveri og hærværk på de hjertestartere der opstilles i medlemsforeningernes områder, og dels en underslæbsforsikring der dækker en manko i foreningernes kasser forsikringer flere medlemsforeninger har ønsket. Sekretariatet Sekretariatet fungerer tilfredsstillende og Bente gør et stort stykke arbejde. Med tilknytning af en jurist til hovedbestyrelsen, bliver de mere og mere komplekse juridiske sager, vi modtager fra medlemsforeninger og offentligheden bearbejdet noget hurtigere dette samarbejde fungerer meget tilfredsstillende. Sommerhuse på lejet grund Problemet med rimelig leje og standardkontrakter samt belåning er et arbejdsområde, der er arbejdet på i flere år. Forbrugerombudsmanden har været involveret, og i 2011 var vi meget tæt på en løsning med den daværende regering og den ansvarlige minister, men desværre kom folketingsvalget i vejen. Der er nu en ny ansvarlige minister på området, men ministeren mente ikke det var et problem da vi henvendte os til ham i slutningen af 2012 som ministeren udtrykte det, er det jo kun en halv snes tusinde borgere, der er berør! Efter en fornyet henvendelse til Forbrugerombudsmanden, har ministeren ændret holdning, og vil se på sagen i løbet af året. Et andet meget alvorligt problem er belåning af sommerhuse på lejet grund, idet den nye digitale tinglysning ikke tager hensyn til at der er to ejere den ene ejer grunden og den anden ejer huset. Den sidste er udeladt fra de nye tinglysningsoplysninger, og det betyder at en kreditforening eller bank ikke kan søge pant for et eventuelt lån og sommerhusejeren har derfor ikke mulighed for at optage et lån. Landsforeningen arbejder hårdt på at få løst problemet hos justitsministeren, idet der skal findes en løsning. Kloakering i sommerhusområder Landsforeningen fik gennemført, at Odsherred Kommune skal foretage en VVM-undersøgelse, og samtidig har de fået oplyst, at en kloakering omfatter afgift til staten, som i et byområde. Det har resulteret i at Odsherred Kommune har sat deres kloakerings planer i bero, og vil sagsøge staten! Og så kan kommunerne stadig ikke finde ud af, at der er forskel på spildevand og overfladevand vi følger spændt denne sag og udfaldet. Annoncer i vores blad Mit Sommerhus Vores tre annoncører er indtil marts 2014 meget trofaste, og vi har den fulde økonomiske dækning indtil da. Et par af vores annoncører er dog lidt skeptiske med hensyn til, hvad de får ud af det, idet de ikke kan måle vores medlemmers køb af deres produkter det er derfor op til jer medlemmer at støtte vores annoncører ved eventuelle køb af deres produkter det er vores økonomiske grundlag af bladet. 6 Mit Sommerhus

7 Luk op for et behageligt sommerhus med Bosch varmepumper Få håndværkerfradrag på din luft/luft varmepumpe Fordele ved Compress 5000 AA varmepumpen fra Bosch u Høj ydelse og SCOP testet på Teknologisk Institut u Ny og mere effektiv kompressor med lavt lyd niveau u Varmgasafrimning på bundpladen til afisning med HOT-GAS u 10 graders vedligeholdelsesvarme til sommerhuse Fordele ved Compress 9 AWO Luft/Vand varmepumpe u En af de mest lydsvage på markedet u Høj SCOP testet på Teknologisk Institut u Miljøvenlig og energieffektiv Få et gratis tilbud fra Bosch Climate Partner: Jeg vil gerne kontaktes af en Bosch Climate Partner Afkryds her hvis du vil have et tilbud for en hel sommerhusforening Mit sommerhus er: kvm 2 Min nuværende varmekilde er: Kontaktoplysninger: Navn Adresse Postnr., By Telefonnr. Frimærke Robert Bosch A/S Termoteknik Telegrafvej Ballerup

8 Bladet Mit Sommerhus I marts 2013 ændrede vi bladets udseende med nye initiativer for lettere overblik til medlemmerne. De fleste tilbagemeldinger er positive og nogle få har sendt os konstruktive forslag til ændringer som vi er ved at føre ud i praksis. Som noget nyt har vi tilbudt medlemmer, uden om bestyrelsen, at få bladet tilsendt for 80,00 kr. for alle fire udgivelser. Endnu har ikke ret mange medlemmer taget mod tilbuddet, men måske har bestyrelserne ikke informeret deres medlemmer godt nok om denne service. Desværre har vi en mulig kommende retssag om ophavsret vedrørende et forsidebillede i bladet. Vi havde en skriftlig tilladelse til at bruge billedet fra, hvad vi opfattede som et billede fra en medlemsforenings formand, men som senere viste sig at være fra et firma ejet af formanden. Redaktionen havde beklageligvis ikke nævnt formandens navn i bladet, hvilket vi beklagede i den efterfølgende udgave af bladet. Da billedet ejes af et firma, er situationen nu ændret. Hjemmesiden I et par måneder havde vi desværre ubudne gæster, hvilket betød at siden var nede i længere tid. Vores udbyder mente ikke, at det var deres sikkerhedssystem der havde svigtet, men vores webmaster mente noget andet han har gjort et stort stykke arbejde med at få siden op igen, og overvåger nu siden meget nøje. Vi vil ved udgangen af året søge en ny udbyder. Det positive er dog at ca tusinde har besøgt vores hjemmeside i år, og det er meget tilfredsstillende. Medlemsforeningerne bruger den også flittigt, når de skal ændre navn og adresse på deres respektive bestyrelser, og flere henvendelser til landsforeningen kommer via hjemmesiden. I løbet af året vil siden blive endnu bedre, idet der er nedsat en arbejdsgruppe som skal opdatere siden. Medierne Landsforeningen bliver kontaktet i sager der angår os, men det er stadig ikke tilfredsstillende nok, og det arbejder vi på. Vores synspunkter m.v. er vigtige at få frem. Fremtiden Fritidshusejernes Landsforening går ind i et nyt positivt år med et godt samarbejde mellem medlemsforeningerne og landsforeningen. Vi vil fortsætte for at arbejde på, at vores interesseområder bliver tilgodeset, søge indflydelse hos de politiske partier både lokalt og nationalt. Opskriften på en ansvarlig og effektiv hovedbestyrelse er, at koncentrere os, om det arbejde der ligger forude, til gavn for medlemsforeningerne. Vi skal arbejde på at landsforeningen bliver mere kendt og at vores holdninger bliver tilgodeset. De opgaver der ligger forude er dels BBRmeddelelsen skal være korrekt hos vores medlemsforeninger, for hvis den ikke er, kan der udstedes store bøder, dels brevkasseanlæg i sommerhusområderne hos den nyudnævnte minister, ulovlig opbevaring af både på strandene, lovgivning for sommerhuse på lejet grund både hvad angår rimelig leje og belåning af samme, planloven m.v. der er nok at tage fat på! 8 Mit Sommerhus

9 Vedtægtsændringer Gældende vedtægter 1. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Fritidshusejernes Landsforening. Landsforeningens hjemsted er sekretariatets til enhver tid værende adresse. Landsforeningen er en selvstændig og partipolitisk uafhængig sammenslutning, der har til formål at samle ejere af sommerhuse i Danmark. Landsforeningen varetager medlemmernes fælles interesser over for offentligheden, myndighederne, regeringen og Folketinget. Lokale interesser varetages af de enkelte grundejerforeninger, eller sammenslutninger af sådanne. Landsforeningen kan yde bistand efter skriftlig anmodning herom. 2. Medlemmerne Som medlem kan optages: Foreninger bestående af sommerhusejere i Danmark. Enkeltpersoner, når der ikke er mulighed for at være tilsluttet en lokal grundejerforening, sammenslutning, vejlaug eller lignende, eller når en sådan ikke ønsker medlemskab af Landsforeningen. Ethvert medlemskab af Landsforeningen kan til enhver tid tages op til overvejelse i hovedbestyrelsen. 3. Ordinær generalforsamling/ landsmøde Generalforsamlingen er Landsforeningens øverste myndighed. Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Fritidshusejernes Landsforening. Landsforeningens hjemsted er sekretariatets til enhver tid værende adresse. Landsforeningen er en selvstændig og politisk uafhængig organisation, der har til formål at samle ejere af sommerhuse og fritidshuse, samt huse på lejet grund i Danmark. Landsforeningen varetager medlemmernes fælles interesser over for offentligheden, myndigheder, kommuner og Folketing. Lokale interesser m.v. varetages af de enkelte grund-, leje- og ejerforeninger. Landsforeningen kan yde bistand efter skriftlig anmodning herom. 2. Medlemmerne Som medlem kan optages: Foreninger bestående af sommerhusejere og fritidshusejere i Danmark. Enkeltpersoner, når der ikke er mulighed for at være tilsluttet en lokal forening der ikke ønsker medlemskab af landsforeningen. Enkeltmedlemmer kan ikke være medlem af en lokal forenings bestyrelse, eller have sammenfattende interesser i en sådan. Ethvert medlemskab af landsforeningen kan til enhver tid tages op i hovedbestyrelsen. Beslutningen kan indbringes for generalforsamlingen. 3. Landsmøde og ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er landsforeningens øverste myndighed. Mit Sommerhus 9

10 Ordinær generalforsamling afholdes sammen med landsmødet hvert år inden udgangen af oktober måned med mindst én måneds skriftlig varsel på tid og sted fastsat af hovedbestyrelsen. Medlemsrepræsentanterne har på generalforsamlingen følgende stemmevægt: Sammenslutninger af foreninger har én stemme for hvert påbegyndt 100 kontingentbetalende medlemmer, for hvem der betales kontingent. Der skal indsendes skriftlig fuldmagt til FL senest 8 dage før landsmøde og generalforsamling, for hver forening der stemmes for. En forening, der er medlem af en sammenslutning, men som jf. stk. 3 stemmer selvstændigt, har én stemme for hvert påbegyndt 100 kontingentbetalende medlemmer. Tilsvarende nedsættes stemmevægten for den sammenslutning af foreninger, som foreningen er medlem af. Enkeltpersoner har én stemme. Stemmeretten kan med fuldmagt dertil overdrages til en anden stemmeberettiget. En stemmeberettiget kan med fuldmagt alene udøve stemmeret for én stemmeberettiget enkeltperson eller forening. Skriftlig afstemning sker, såfremt hovedbestyrelsen, dirigenten eller blot én af de fremmødte medlemsrepræsentanter fremsætter anmodning herom. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling/ landsmøde skal indeholde dagsorden med følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget for det kommende år 6. Kontingent Ordinær generalforsamling skal afholdes i forbindelse med landsmødet hvert år inden udgangen af oktober, med mindst 1 måneds varsel med tid og sted fastsat af hovedbestyrelsen. Medlemsforeningerne har følgende stemmevægt: 0 99 medlemmer = 2 stemmer medlemmer = 3 stemmer medlemmer = 4 stemmer medlemmer = 5 stemmer medlemmer = 6 stemmer medlemmer = 7 stemmer medlemmer = 8 stemmer medlemmer = 9 stemmer medlemmer = 10 stemmer medlemmer = 11 stemmer Foreninger over 1000 medlemmer har derudover 1 stemme for hvert påbegyndt 1000 medlemmer. Enkeltmedlemmer har 1 stemme. En stemmeberettiget kan ved fuldmagt overdrage sin stemmeret til en anden stemmeberettiget. En stemmeberettiget kan kun medbringe 1 fuldmagt. Skriftlige fuldmagter skal afleveres ved registreringen forud for generalforsamlingens start. Skriftlig afstemning skal ske såfremt dirigenten, hovedbestyrelsen eller 1 af de fremmødte medlemsforeninger fremsætter ønske herom. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftlig til landsforeningens sekretær senest den 1. august. Alle forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen. Generalforsamlingsbeslutninger afgøres ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer skal fremsendes sam- 10 Mit Sommerhus

11 7. Valg af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen 8. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sekretæren eller sekretariatet i hænde senest den 1. august. Forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og landsmødet. På generalforsamlingen er simpelt stemmeflerhed afgørende, dog med den i paragraf 10 nævnte undtagelse og ved vedtægtsændringer. Til ophævelse af Landsforeningen henvises til 10. Vedtægtsændringer, der skal fremgå af dagsorden, kræver, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne. 4. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling/landsmøde afholdes ifølge generalforsamlingsbeslutning, eller såfremt hovedbestyrelsen skønner det fornødent, eller hvis 1/10 af de registrerede medlemmer indsender skriftlig motiveret begæring herom. Efter modtagelsen heraf er hovedbestyrelsen forpligtet til, inden 14 dage, at udsende indkaldelse med mindst 14 og højst 30 dages varsel. 5. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af 7 11 medlemmer. Formanden, som vælges direkte på gemen med indkaldelsen, og kræver, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingens fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne. Det reviderede regnskab samt budget for det kommende år udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Til ophævelse af Fritidshusejernes Landsforening henvises til 10. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Landsforeningens beretning til godkendelse 3. Årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Budget for det kommende år til orientering 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 7. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt 4. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes ifølge generalforsamlingsbeslutning, såfremt hovedbestyrelsen skønner det fornødent, eller når mindst 1/10 af de registrerede medlemmer (stemmevægt) indsender skriftlig begæring herom. Når begæringen er modtaget af landsforeningens sekretær, er hovedbestyrelsen forpligtet til inden 14 dage at udsende skriftlig indkaldelse med mindst 14 og højst 30 dages varsel. Dagsorden med tid og sted skal fremgå af indkaldelsen, og indeholde det emne, som begæres behandlet. 5. Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen består af 9-11 medlemmer. Mit Sommerhus 11

12 neralforsamlingen, plus halvdelen af hovedbestyrelsen er på valg i lige år, og de øvrige medlemmer er på valg i ulige år. Alle valg gælder i 2 år. Genvalg kan finde sted. Valg til bestyrelsen opdeles i 3 områder, hvor mindst 2 medlemmer vælges på Sjælland med øer, mindst 1 vælges på Fyn og øer, og mindst 2 i Jylland med øer. På generalforsamlingen vælges tillige hvert år 3 suppleanter, hvoraf 1 skal være fra Sjælland, 1 skal være fra Fyn, og 1 fra Jylland. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen/ landsmødet. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når en over halvdelen af hovedbestyrelsen er til stede. Beslutninger tages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formand (næstformanden i formandens fravær) stemme afgørende. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Hovedbestyrelsen holder møde efter skriftlig indkaldelse fra formanden (næstformanden i formandens fravær) med mindst 8 dages varsel. Formanden er pligtig at indkalde til møde på begæring af mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer. Formand og sekretær, som vælges direkte på general-forsamlingen, og halvdelen af hovedbestyrelsen er på valg i lige år. Kasserer, som vælges direkte på generalforsamlingen, plus de øvrige medlemmer er på valg i ulige år. Alle valg gælder i 2 år. Genvalg kan finde sted. Sammensætningen af hovedbestyrelsen skal være med mindst to medlemmer fra Sjælland med øer, mindst et medlem fra Fyn og øer, og mindst to medlemmer fra Jylland med øer. Er der ikke opstillet kandidater som beskrevet, kan der vælges kandidater fra et andet område. Der vælges tillige tre suppleanter hvert år, hvoraf en skal være fra Sjælland, en fra Fyn og en fra Jylland. Valg gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted. Ved sammensætning af hovedbestyrelsen kan en medlemsforening kun være repræsenteret ved et enkelt medlem. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand på første møde efter generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er beslutningsdygtig, når mindst en over halvdelen er til stede. Beslutninger tages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens (næstformandens i formandens fravær) stemme afgørende. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Hovedbestyrelsen holder møder efter skriftlig indkaldelse fra formanden (næstformanden i formandens fravær) med mindst 8 dages varsel. Formanden er forpligtet til at indkalde til møde på begæring af mindst to medlemmer af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan antage lønnet medhjælp, og kan i øvrigt honorere udført arbejde. 12 Mit Sommerhus

13 6. Administration Landsforeningen forpligter sig ved underskrift af to hovedbestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden i dennes fravær næstformanden. Hovedbestyrelsen kan antage lønnet medhjælp, og kan i øvrigt honorere udført arbejde. Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab samt budget for det kommende år udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling. Kassereren, der er ansvarlig over for hovedbestyrelsen, fører regnskabet og foretager udbetalinger, samt opkræver kontingent. Bilag skal påtegnes af formanden og kassereren. 7. Revision På generalforsamlingen vælges to revisorer og to revisor-suppleanter. Valgene gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Hvert år afgår en revisor og en revisorsuppleant. 8. Kontingent Kontingentet for det følgende kalenderår vedtages på den ordinære generalforsamling. Opkrævning udsendes senest den 15. januar og skal være betalt til kassereren senest den 15. februar. For indmeldelser i kalenderårets løb kan der indgås særlig aftale om kontingentet for resten af året. Kontingentrestance medfører rykker, samt påløb af morarenter efter skriftligt påkrav. 9. Udmeldelse Udmeldelse af Landsforeningen foretages 6. Administration Stk. 1. Landsforeningen forpligter sig ved formandens underskrift, i dennes fravær næstformandens. Stk. 2. Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 3. Kassereren fører med ansvar for hovedbestyrelsen foreningens regnskab, foretager udbetalinger samt opkræver medlemskontingenter og forsikringspræmier. Stk. 4. Bilag skal påtegnes af formanden og kassereren. 7. Revision På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer og to revisorsuppleanter Valgene gælder for 2 år og genvalg kan finde sted. Hvert år afgår en revisor og en revisorsuppleant. 8. Kontingent Kontingentet for det følgende kalenderår vedtages på den ordinære generalforsamling. Opkrævning fremsendes senest den 15. januar, og skal være indbetalt til kassereren senest den 1. marts. Kontingentrestance pålægges rykkergebyr efter første skriftlige rykker, jf. gældende lovgivning. For indmeldelser i løbet af kalenderåret kan der indgås særlige aftaler samt differentieret kontingent. 9. Udmeldelse Udmeldelse af Fritidshusejernes Landsfor- Mit Sommerhus 13

14 skriftlig til sekretariatet senest den 30. september med virkning fra 1. januar i det følgende kalenderår, og medfører intet krav på Landsforeningens formue. 10. Ophævelse af Landsforeningen Beslutning om ophævelse af landsforeningen kræver, at mindst 2/2 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Er generalforsamlingen i henhold til ovenstående ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest to måneder efter beslutningen, med ophævelse af Landsforeningen som eneste punkt på dagsordenen. Såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning af Landsforeningen, er opløsningen vedtaget. Ved skriftlig afstemning tæller blanke stemmer med som afgivne stemmer. Anvendelse af Landsforeningens midler besluttes af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Vedtægten er vedtaget på den ordinære generalforsamling, Byggecentrum i Middelfart den 23. november Vedtægten er sidenhen ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling samme sted, den 3. oktober På den ordinære generalforsamling i Svendborg, den 7. oktober På den ordinære generalforsamling i Faaborg, den 7. oktober På den ordinære generalforsamling i Kolening skal ske skriftligt til sekretariatet senest den 30. september med virkning fra den 31. december i kalenderåret, og medfører intet krav på landsforeningens midler og formue ej heller hæftelse for landsforeningens gæld. 10. Ophævelse af Fritidshusejernes Landsforening Beslutning om ophævelse af landsforeningen kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 medlemmer stemmer for ophævelsen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig i henhold til ovenstående, indkaldes til en ekstraordinær general-forsamling senest to måneder efter med ophævelse af Fritidshusejernes Landsforening som eneste punkt på dagsorden. Såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning af Fritidshusejernes Landsforening, er opløsningen vedtaget. Ved skriftlig afstemning tæller blanke stemmer med som afgivne stemmer. Anvendelse af Fritidshusejernes Landsforenings midler og formue, besluttes af generalforsamlingen ved simpelt flertal. Vedtægten er vedtaget på den ordinære generalforsamling, Byggecentrum i Middelfart den 23. november Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling samme sted, den 3. oktober Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Svendborg, den 7. oktober Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Faaborg, den 7. oktober Mit Sommerhus

15 ding, den 22. september På den ordinære generalforsamling i Svendborg, den 24. oktober Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Kolding, den 22. september Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Svendborg, den 24. oktober Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Brædstrup, den 26. oktober Stemmer fra lokalområdet Det er brænd ærgerligt og skuffende, at vi ikke har modtaget noget materiale fra jer medlemsforeninger, og derfor er den tom, desværre! Redaktion og hovedbestyrelse håber og forventer at en medlemsforening snarest indsender en relevant artikel til november udgaven af bladet der må da være en forening derude med et eller andet det kunne interessere andre medlemsforeninger? Redaktionen skal nok være behjælpelig med opsætning af en eventuel artikel husk det er jeres blad og denne nye side var netop oprettet for jer medlemsforeninger! Mit Sommerhus 15

16 Tinglysning før og nu Af Bente Mortensen Bestyrelsesmedlem, FL I gamle dage, dvs. før den digitale tinglysning blev samlet for hele landet i Hobro, kendte personalet på dommerkontorerne de enkelte områder med sommerhuse på bl.a. andelsgrunde og bygninger på lejet grund. Ved tinglysning af adkomst, servitut eller pantsætning lagde man ofte til grund enten lejekontrakt eller andelsbevis, og i nogle tilfælde valgte man husets postadresse nr. som bygnings nummer. Selvfølgelig krævede man også rids, når der skulle lyses en servitut om f.eks. placering af kloak, redskabsrum mv. Dette betegnes som ret over fast ejendom Der kunne ikke kræves rids ved lysning af pantsætnings bestemmelser. Dette kaldes ikke ret over fast ejendom. Vedtægter blev ofte lyst i deres fulde ordlyd på hovedejendommen og med den bestemmelse om pantsætning i ekstrakt af selve vedtægten på bygningens blad. Man kunne henvende sig til tinglysningen og se de enkelte ejendomme ganske gratis og evt. få en lille smule hjælp fra personalet om lettere spørgsmål, ligesom man kunne ringe og få en oplysning. I dag opstår der ofte problemer på grund af f.eks. manglede tinglyst adkomst, idet områder fra begyndelsen blev aftalt med f.eks. den bondemand, der havde jord til stranden om disse grunde og et ord var et ord. Da grundene var tænkt som et fristed for den almindelige familie, var de ofte meget små og husene blev bygget som selvbyg af de materialer man kunne finde. I dag har husene ofte fået ejere med større behov for forskellige faciliteter, og det kan ofte kræve at bygningen pantsættes. Ved den digitale tinglysning er der selvsagt ikke mulighed for lokalkendskab. Når der skal tinglyses adkomster, servitutter m.v. kræves der det, man kalder et e- rids og et kort bilag. Med matrikelkort som grundlag, viser det den fysiske placering i forhold til matriklens skel og indsendes sammen med en gammel fil, der viser ejendommens koordinator elektronisk. Begge dele udføres af en landinspektør. Vejledning herom kan ses på nettet. Der er i dag mulighed for gratis at kunne se ejendomme i den digitale tingbog. Man går ind på tinglysning.dk (gældende fra 2. juli 2013) ved andres ejendom. Hvis det gælder ens egen ejendom, kan oplysninger også findes på borger.dk. Man behøver ikke at kende matr. nr., blot man har adressen. Der gives ikke mere telefoniske oplysninger. 16 Mit Sommerhus

17 Håndværkerfradrag på varmepumper Af Jan Howardy Formand, FL Hvis og såfremt vores medlemmer tænker på at installere varmepumpe I deres respektive sommerhuse til vinter og få et behageligt indeklima, for ikke at tale om ca. 10 graders vedligeholdelsesvarme, så er der nogle vigtige faktorer I bedes tage ind I jeres overvejelser. Boschs luft/luft varmepumper er de mest lydsvage på markedet, det er en af de eneste varmepumper som I kan søge energitilskud til efter gældende regler, og Bosch støtter vores blad med deres annonce, og derved landsforeningen og os medlemmer Som noget nyt er sommerhuse og fritidshuse også en del af aftalen, hvilket betyder at man også kan få tilskud til luft/luft varmepumper. Der ydes dog kun håndværkerfradrag til varmepumper der ikke kan køle. Det kan alle luft/luft varmepumper, men med Bosch luft/luft varmepumpen har man mulighed for at frakoble kølefunktionen ved installation, så der kan opnås tilskud. Som en af de få luft/luft varmepumper på markedet med denne funktion vil det give slutbrugerne en mærkbar besparelse ved at vælge en løsning fra Bosch. Håndværkerfradraget gælder også på luft/luft varmepumper fra Bosch Boligjobordningen, bedre kendt som håndværkerfradraget er blevet genindført af regeringen. Genindførelsen gælder i 2013 og hele Det betyder at man som ejer, lejer eller andelshaver af en bolig kan få tilskud til renovationsarbejde i boligen, hvilket fungerer som et fradrag på årsopgørelsen. Mit Sommerhus 17

18 Siden Sidst Kopiering og lån kan let blive en kostbar affære! Af Morten Dam HBM og redaktionen, FL Internettet og andre elektroniske medier har gjort det let at kopiere ord, billeder og andet materiale til f.eks. illustrering af foreningsblade og andre medlemsorienterede publikationer. Man bør imidlertid ikke give efter for fristelsen til den slags uden at sikre sig den fornødne tilladelse hos den, som har ophavsret også kaldet copyright til materialet. Undladelse heraf kan føre til ganske betydelige økonomiske krav! Lovmæssig beskyttelse Når foreninger distribuerer egne publikationer, bør disse være udformet, så der ikke forekommer overtrædelse af straffelovens 267 om freds- og ærekrænkelser injurielovgivningen. Ligesådan bør publikationer udformes, så disse ikke overtræder loven om ophavsret. I begge tilfælde gælder dette uanset hvordan, det publicerede materiale udgives, om det f.eks. er trykt på papir eller mangfoldiggøres i en eller anden elektronisk form. Fremsættelse af injurierede og ærekrænkende udsagn om og beskyldninger mod navngivne personer kan få alvorlige juridiske følger. Det samme gælder lån af illustrationer, hvad enten det gælder fotografier, film/video, tegninger, kort eller andet materiale i grafisk eller plastisk form, der er beskyttet af loven om ophavsret. Ophavsmanden har eneret Loven giver med enkelte undtagelser ophavsrestmanden eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængelig for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse I den forbindelse bør man være opmærksom på, at fremstilling i denne forbindelse defineres som enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent hel eller delvis fremstilling af et eksemplar på en hvilken som helst måde eller form. Det gælder også fremstilling ved overførsel til indretninger, som kan gengive værket. Ligesom det gælder ved offentlig fremvisning eller fremførelse af et værk, og hvad enten det sker trådløst eller ikke. Med andre ord: for at kopiere og bruge materiale til offentlig publikation bør man indhente fornøden tilladelse hos den, som har ophavsretten. At man ikke kender eller kan få fat på den, som har ophavsretten, duer ikke som undskyldning for kopiering eller anvendelse af materiale omfattet af loven om ophavsret. I givet fald står opretshaveren juridisk med en stærk sag. Ulovlig kopiering takseres som minimum til dagspris plus 100 procent! Har man ikke den fornødne tilladelse, bør man opgive forehavendet. Husk at kreditere ophavsmanden, men selv med tilladelse til at kopiere og anvende 18 Mit Sommerhus

19 givet materiale er der en anden og ligeså vigtig detalje at være opmærksom på ved anvendelsen af materialet: indholdet i ophavslovens tredje paragraf om kreditering af ophavsmanden. Det fremgår af denne, at Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksempler af værket som når dette gøres tilgængelig for almenheden Manglende kreditering kan ligeledes føre til tristheder mellem opretshaveren og den eller de som har gjort brug af materialet uden behørig angivelse af opretshaveren. Med andre ord: vær varsom med at låne og kopiere materiale uden tilladelse fra den, som har ophavsretten, og glem ikke krediteringen. Samarbejde med andre organisationer! Af Jan Howardy Formand, FL Landsforeningen modtager gennem årets løb henvendelser fra andre organisationer, som søger samarbejde med landsforeningen. Proceduren er altid, at vi indhenter oplysninger om den relevante organisation, herunder dens baggrund og overordnede interesse, samt om den har en sammenfaldende interesseområder som landsforeningen er det en organisation der fremmer vores medlemmers og landsforeningens kerne områder? En sådan henvendelse modtog vi fra Danske Sommerhusudlejere. Henvendelsen var kortfattet og ikke særlig informativ. Ikke lang tid efter henvendte nogle medlemsforeninger sig til os, og forespurgte om landsforeningen eventuelt havde et samarbejde med Danske Sommerhusudlejere, idet de havde modtaget et noget mere informativ henvendelse. Henvendelsen havde et andet indhold end det, der var sendt til landsforeningen, og omhandlede ikke kun rådgivning om forhold vedrørende udlejning af sommerhuse/fritidshuse! Landsforeningen havde på det tidspunkt allerede undersøgt foreningens baggrund, bestyrelse og opbygning. Vi har derfor besvaret henvendelsen med, at landsforeningen ikke på nuværende tidspunkt er interesseret i et samarbejde det samme svar har vi fremsendt til de medlemsforeninger, der allerede har henvendt sig. Foreningen gør blandt andet opmærksom på, at udlejere ikke er repræsenteret i Ankenævnet for Feriehusudlejning, som de kalder Ankenævnet for udlejning! Erhversog Vækstministeren har godkendt dette private ankenævn sammen med Forbrugerrådet og Ferieudlejerens Brancheforening, og er sammensat med en dommer som formand, og et ligeligt antal repræsentanter fra forbruger og erhvervsinteresser. Ankenævnet har kompetence til at kunne behandle sager, der angår leje af et feriehus, uagtet om lejeaftalen indgås via et udlejningsbureau eller direkte med udlejer. Repræsentanter for forbrugere er fra Forbrugerrådet og her er landsforeningen som bekendt medlem derfor har de udlejere, hvis grundejerforening er medlem i landsforeningen, adgang til en eventuel klagesag gennem landsforeningen. Yderligere oplysninger kan indhentes hos landsforeningens sekretariat eller formand. Mit Sommerhus 19

20 Landsmøde og ordinær generalforsamling oktober 2013 Af Jan Howardy Formand, FL Det er meget glædeligt at så mange medlemsforeninger har tilmeldt sig, og hovedbestyrelsen og jeg glæder os rigtig meget til at vi skal være sammen, både til det faglige og de lidt festiviteter vi skal fejre i år hvor landsforeningen fejrer 40 års jubilæum. Det bliver afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 26. og 27. oktober Nogle foreninger tilmelder sig kun til selve generalforsamlingen lørdag den 26. oktober 2013, og de er selvfølgelig også meget velkommen. Vi udsender indkaldelse m.v. den 15. september Til det faglige er der vores gæstetaler fra Miljøministeriet, indlæg af Robert Bosch A/S og ordinær generalforsamling hvor vi skal beslutte væsentlige emner, forslag til vedtægtsændringer som er i bladet, og som vil blive udsendt sammen med indkaldelsen, formandens beretning også her i bladet og som også vil blive udsendt sammen med indkaldelsen, forslag om kontingentstigning og valg til hovedbestyrelsen. Alle meget vigtige beslutninger som vi glæder os til at debattere sammen. håndterer det daglige arbejde i foreningen. Måske kan I indhente inspiration som kan bruges i jeres egen grundejerforening? Nogle enkelte medlemmer har forespurgt om der er mulighed for at køre egen bil om søndagen, idet de skal videre til en anden sammenkomst senere på dagen? De vil meget gerne spare lidt tid og eventuelt undgå tilbageturen til hotellet med bussen. Det kan der eventuelt være mulighed for, så længe man følger bussen til sommerhusområdet. Det vil fremgå at tilmeldingen til søndagsarrangementet, idet vi skal have oplyst hvor mange der kører med bussen på grund af antallet af busser en oplysning vi desværre glemte i tilmeldingen. Med hensyn til festiviteterne, især lørdag aften, efter den ordinære generalforsamling og ægtefællers deltagelse med Tupperware, glæder hovedbestyrelsen og jeg os til hyggelig samvær med en god middag og lidt vin, revy ved pejsen og natmad med en øl eller vand. Der vil desuden være en velkomstdrink når vi mødes samt dans senere på aften. Lidt hyggesnak håber vi også der vil være mulighed for, både mellem foreningerne og hovedbestyrelsen. Vel mødt og hovedbestyrelsen og jeg glæder os meget. Et andet fagligt emne, om søndagen, er busturen ud til et nærliggende sommerhusområde hvor der vil blive lejlighed til at se og høre hvordan den medlemsforening 20 Mit Sommerhus

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Nr. 4 2013 December 17. Årgang

Nr. 4 2013 December 17. Årgang Nr. 4 2013 December 17. Årgang 2013 går snart på hæld!... 3 Referater fra landsmødets gæstetalere 2013... 4 Referat ordinær generalforsamling 6 Opdaterede og ændrede vedtægter... 12 Tilbud fra ny forening!...

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere