Nr September 17. Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 3 2013 September 17. Årgang"

Transkript

1 Nr September 17. Årgang Lederen... 3 Vi beklager... 3 Formandens beretning Vedtægtsændringer... 9 Tinglysning før og nu Håndværkerfradrag Siden Sidst Landsmøde og ordinær generalforsamling oktober Nye forsikringstilbud! Spørg Juristen... 22

2 Hovedbestyrelse Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Niels Bohrs Allé Søborg Tlf.: youseepost.dk Bladredaktion: Jan Howardy (ansvarshavende) Morten Dam Produktion: Fladså Grafisk Forside: Sensommer stemningsbillede af Vestsjælland fra hovedbestyrelsen. Annoncer: Jan Howardy Indsendte indlæg udtrykker ikke nødvendigvis FL s synspunkter og holdninger. Brug af artikler er tilladt med angivelse af kilde. FL påtager sig ikke ansvar for priser i annoncer m.v. FL tager forbehold for eventuelle trykfejl. Formand Jan Howardy Peter Graus Vej 8, Frederiksberg Tlf.: Næstformand Gert Leif Gyldvig Tværvænget Ballerup Tlf.: Kasserer Henning Buch Rørsangervej 2 Østengård 7100 Vejle Tlf.: Sekretær Jørgen Iversen Agerbjerg Herning Tlf.: Bestyrelsesmedlemmer Per Sørensen Kosigvænget Hemmet Tlf.: Gitte Abrahamsen Rennebjergvej Boeslunde Tlf.: Bente Mortensen Langelinie 36 B Otterup Tlf.: Morten Dam Svogerslev Kirkevej Roskilde Tlf.: Erik Jørgensen Sandagervej Odense NØ Tlf.: Tilknyttet advokater: Jylland: Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Fyn Kielberg Advokater Advokat Hans Vestergaard Hunderupvej 71 Boks Odense C Tlf.: Sjælland Machenhauernielsen Advokater Advokat Stig Nielsen Kordilgade Kalundborg Tlf.: Mit Sommerhus

3 Lederen Af Jan Howardy Formand, FL At skrive lederen her i sensommeren er noget jeg altid ser frem til. Vi har alle i år haft en rigtig varm sommer med maser af sol og holdt en pause fra hverdagens stress og jag. En anden grund er, at vi kommer tættere på vores årlige landsmøde og ordinære generalforsamling, som jeg altid glæder mig til. I år er det lidt specielt da landsforeningen har 40 års jubilæum. Medlemsforeningerne har været flinke til at efterkomme opfordringen at melde sig til i god tid af hensyn til bestilling af hotelværelser tak for det. Vi har på nuværende tidspunkt bestilt over 80 værelser, så det bliver spændende med rigtig mange medlemsforeninger repræsenteret. til beretningen og forslag til vedtægtsændringer begge dele vil også blive udsendt i september sammen med indkaldelsen til landsmødet og den ordinære generalforsamling. Ejendomsvurderinger m.v. I skrivende stund er der meget i medierne om, de måske fejlagtige ejendomsvurderinger fra SKAT i flere år, på parcelhuse. Det kan også være et problem med vores sommerhuse, og landsforeningen undersøger allerede nu, om der er mulige fejl fra myndighederne. Desværre er der ikke mere plads til at skrive om det i lederen, idet der skal være plads Nr Juni 17. Årgang Vi beklager Fra redaktionen, FL Så kom sommeren!... 3 Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5 Tilmeldelsesblanketten... 6 Siden Sidst... 8 I dette nummer af Mit Sommerhus bringer vi navnet på fotografen sammen med et miniature billede, som blev brugt til forsiden i juni bladet. Det flotte billede er taget af Eigil S. Madsen, formand i Gf. Fiskervej/Dalmose, Sydals. Vi beklager dybt, at redaktionen glemte at bringe navnet på fotografen. Vi havde, efter at være faldet for billedet, rettet henvendelse til fotografen om benyttelse af billedet, hvilket vi modtog skriftligt. Boligjobordningen (håndværkerfradrag)... 9 Stemmer fra lokalområdet Af Palle Therkildsen på vegne af bestyrelsen i Grundejerforeningen Bukkemose Nord Kloakering af sommerhusområdet Nykøbing S-Rørvig Beplantede filteranlæg Spørg Juristen Sekretariats info Nye medlemsforeninger forår MitSommerhus indd :57:17 Mit Sommerhus 3

4 Formandens beretning 2013 Den skriftlige beretning om landsforeningens virke m.m., bliver gennemgået mundtligt af formanden Jan Howardy på den ordinære generalforsamling lørdag den 26. oktober Det er nu 40 år siden, Fritidshusejernes Landsforening blev stiftet, og derfor er det noget særligt for hovedbestyrelsen og jeg, at fremlægge vores beretning i et jubilæumsår. Status Positivt har vi endnu engang øget vores medlemstal med flere foreninger, men desværre har haft et par udmeldelser af foreninger under 30 medlemmer. Det er et problem hvis der kun er f.eks. 9 medlemmer i en forening med et relativ beskedent kontingent, og skal betale minimum for 30 medlemmer. Grunden til, at vi fremover ikke vil opkræve for minimum 30 medlemmer de små foreninger har også brug for landsforeningen. Et andet problem er de meget store foreninger med mange tusinde medlemmer, som ønsker medlemskab af landsforeningen. Med en tilgang af flere tusinde medlemmer, ønsker de en rabat, i form af en lille nedsættelse af kontingent. Det bliver vi nødt til at forholde os til det kræver en anden form for stemmevægt som er et forslag til vedtægtsændringer som bliver fremlagt i oktober. I foråret 2013 afholdt vi vores første regionsmøde netværkskonference i Sønderjylland sammen med en medlemsforening i området. Den første medlemsforening vi valgte, Jubilæum 40 år og stadig stigning i medlemstallene samt flere foreninger...! forstod tilsyneladende ikke, at den først skulle undersøge muligheden og interessen hos foreninger i området, så vi fandt hurtigt et samarbejde med en anden medlemsforening. Den undersøgte interessen, men grundet tidspres blev det kun i Sønderborg Kommune, men stemningen var positiv for en sådan konference hos andre foreninger. Gf. Bellevue ved formand Teddy Schønberg gjorde et stort stykke arbejde. Resultatet var, at tre ~ foreninger har indmeldt sig i landsforeningen og flere venter. Vi havde forventet at afholde flere netværkskonferencer i 2013, men desværre bliver det først i foråret 2014 hvor vil vi afholde et par stykker. Vores arbejde med de ministerier, vi er høringsberettiget i bliver værdsat, og efter Kystdirektoratet, har uddelegeret ansøgninger om bade- og bådebroer til kommunerne, kan vi kun rose kommunerne for at fremsende ansøgninger m.m. til landsforeningen, og der bliver lyttet til vores bemærkninger. Vores møde med den ansvarlige minister for kystnære vindmøller bar frugt, og ministeren fremsatte sit forslag i Folketinget med en reduktion fra 30 planlagte steder til 8, som var et af vores forslag. Tidligere på året under forhandlinger om den nye vækstplan, fik landsforeningen gennemført, at Håndværkerfradraget også gælder sommerhusejere efter de gældende regler for tilskud. Vi har bestræbt os på at fokusere på en mere genkendelighed af landsforeningen, og det 4 Mit Sommerhus

5 er begyndt at virke med flere indmeldelser og større interesse hos medierne det koster desværre, og vi behøver at hæve vores kontingent betydeligt, hvis vi skal fortsætte med at få mere indflydelse til gavn for vores medlemsforeninger. Vi har igen utrolige mange sager, som medlemsforeningerne beder os om at være behjælpelig med at løse det er vi glade for, men det kan tage lidt tid, idet arbejdet i hovedbestyrelsen er frivilligt og ulønnet, og ikke alle hovedbestyrelsesmedlemmer kan afse den tid, det kræver at arbejde på sager. Det er sager som kloakering, vandløb, vindmølleprojekter, private fællesveje, sommerhuse på lejet grund og lejekontrakter, vedtægter, deklarationer og lokalplaner m.v. Da sagerne bliver mere og mere juridisk komplekse, har vi tilknyttet en jurist til at bistå hovedbestyrelsen. Vores tre tilknyttede advokater blev selvfølgelig informeret, men de er tilknyttet medlemsforeningerne. De fleste sager har stor betydning for vores interesseområder bliver tilgodeset. Hovedbestyrelsesmøder Der er afholdt 5 møder siden sidst, og siden sidste år er suppleanterne også indkaldt, hvilket gavner i tilfælde af varigt forfald af et hovedbestyrelsesmedlem. I foråret 2013 valgte et hovedbestyrelsesmedlem uopfordret og efter eget ønske at udtræde af hovedbestyrelsen. Formanden og sekretariatet udfærdiger dagsorden med relevante bilag til punkterne, der udsendes til medlemmerne. Desuden gennemgår vi en opdateret aktionsplan med de sager, vi arbejder på, som efterhånden kræver stor juridisk indsigt. Hvert medlem og de arbejdsgrupper som er nedsat, gør status på de sager, de arbejde med. Efter hvert punkt gennemgås kommentarerne og et beslutningsreferat udsendes til hvert medlem efter møderne. Desuden informeres medlemmerne pr. e- mail eller på vores forum på hjemmesiden om eventuelle sager og opdateringer af sager mellem møderne. Når der skal træffes en beslutning mellem møder, udsender formanden en beslutningsmail, som har samme gyldighed som ved et hovedbestyrelsesmøde. Andre møder Repræsentanter fra hovedbestyrelsen har desuden deltaget i 3 møder i Forbrugerrådet, 4 møder med respektive kommuner, 12 møder i de godkendte ankenævn landsforeningen har sæde og til hvilke Forbrugerrådet afholder rejseomkostninger, 2 møder med ministre i de relevante ministerier og 5 møder med medlemsforeninger, hvor vores tilknyttede jurist har deltaget i et uden omkostninger. Formanden har desuden været dirigent på 3 generalforsamlinger hos medlemsforeninger, samt været gæstetaler på 3 generalforsamlinger. Vi har foretaget besigtigelse hos 2 medlemsforeninger i sager, der krævede selvsyn af problemet. Kasserer Vi har endelig fået en stabil og kvalificeret kasserer, Henning Buch, der blev valgt på generalforsamlingen i Vores tidligere fungerende kasserer har været meget behjælpelig med at overføre regnskabet til Henning. Tilknyttede advokater Advokat Hans Vestergaard, Fyn har haft 5 henvendelser fra medlemsforeninger, og har desuden ført en sag for en medlemsforening, som landsforeningen har givet et mindre økonomisk tilskud til, idet det var en principsag, som kan berøre alle andre foreninger det er hjertestarter sagen. Sagen er forsøgt anket af de sagsøgte. Advokat Mit Sommerhus 5

6 Poul Winther Andersen, Jylland har haft 3 henvendelser fra medlemsforeninger, og advokat Stig Nielsen, Sjælland har ingen henvendelser haft. Forsikringsaftale med Codan Forsikring A/S Lovpligtig Arbejdsskade, Erhversansvarsforsikring og Bestyrelsesansvarsforsikring er tre tilbud til vores medlemsforeninger, og 70 % har tegnet et eller flere tilbud. I løbet af nogle få uger, bliver medlemsforeningerne tilbudt yderligere to forsikringer, som dels dækker tyveri og hærværk på de hjertestartere der opstilles i medlemsforeningernes områder, og dels en underslæbsforsikring der dækker en manko i foreningernes kasser forsikringer flere medlemsforeninger har ønsket. Sekretariatet Sekretariatet fungerer tilfredsstillende og Bente gør et stort stykke arbejde. Med tilknytning af en jurist til hovedbestyrelsen, bliver de mere og mere komplekse juridiske sager, vi modtager fra medlemsforeninger og offentligheden bearbejdet noget hurtigere dette samarbejde fungerer meget tilfredsstillende. Sommerhuse på lejet grund Problemet med rimelig leje og standardkontrakter samt belåning er et arbejdsområde, der er arbejdet på i flere år. Forbrugerombudsmanden har været involveret, og i 2011 var vi meget tæt på en løsning med den daværende regering og den ansvarlige minister, men desværre kom folketingsvalget i vejen. Der er nu en ny ansvarlige minister på området, men ministeren mente ikke det var et problem da vi henvendte os til ham i slutningen af 2012 som ministeren udtrykte det, er det jo kun en halv snes tusinde borgere, der er berør! Efter en fornyet henvendelse til Forbrugerombudsmanden, har ministeren ændret holdning, og vil se på sagen i løbet af året. Et andet meget alvorligt problem er belåning af sommerhuse på lejet grund, idet den nye digitale tinglysning ikke tager hensyn til at der er to ejere den ene ejer grunden og den anden ejer huset. Den sidste er udeladt fra de nye tinglysningsoplysninger, og det betyder at en kreditforening eller bank ikke kan søge pant for et eventuelt lån og sommerhusejeren har derfor ikke mulighed for at optage et lån. Landsforeningen arbejder hårdt på at få løst problemet hos justitsministeren, idet der skal findes en løsning. Kloakering i sommerhusområder Landsforeningen fik gennemført, at Odsherred Kommune skal foretage en VVM-undersøgelse, og samtidig har de fået oplyst, at en kloakering omfatter afgift til staten, som i et byområde. Det har resulteret i at Odsherred Kommune har sat deres kloakerings planer i bero, og vil sagsøge staten! Og så kan kommunerne stadig ikke finde ud af, at der er forskel på spildevand og overfladevand vi følger spændt denne sag og udfaldet. Annoncer i vores blad Mit Sommerhus Vores tre annoncører er indtil marts 2014 meget trofaste, og vi har den fulde økonomiske dækning indtil da. Et par af vores annoncører er dog lidt skeptiske med hensyn til, hvad de får ud af det, idet de ikke kan måle vores medlemmers køb af deres produkter det er derfor op til jer medlemmer at støtte vores annoncører ved eventuelle køb af deres produkter det er vores økonomiske grundlag af bladet. 6 Mit Sommerhus

7 Luk op for et behageligt sommerhus med Bosch varmepumper Få håndværkerfradrag på din luft/luft varmepumpe Fordele ved Compress 5000 AA varmepumpen fra Bosch u Høj ydelse og SCOP testet på Teknologisk Institut u Ny og mere effektiv kompressor med lavt lyd niveau u Varmgasafrimning på bundpladen til afisning med HOT-GAS u 10 graders vedligeholdelsesvarme til sommerhuse Fordele ved Compress 9 AWO Luft/Vand varmepumpe u En af de mest lydsvage på markedet u Høj SCOP testet på Teknologisk Institut u Miljøvenlig og energieffektiv Få et gratis tilbud fra Bosch Climate Partner: Jeg vil gerne kontaktes af en Bosch Climate Partner Afkryds her hvis du vil have et tilbud for en hel sommerhusforening Mit sommerhus er: kvm 2 Min nuværende varmekilde er: Kontaktoplysninger: Navn Adresse Postnr., By Telefonnr. Frimærke Robert Bosch A/S Termoteknik Telegrafvej Ballerup

8 Bladet Mit Sommerhus I marts 2013 ændrede vi bladets udseende med nye initiativer for lettere overblik til medlemmerne. De fleste tilbagemeldinger er positive og nogle få har sendt os konstruktive forslag til ændringer som vi er ved at føre ud i praksis. Som noget nyt har vi tilbudt medlemmer, uden om bestyrelsen, at få bladet tilsendt for 80,00 kr. for alle fire udgivelser. Endnu har ikke ret mange medlemmer taget mod tilbuddet, men måske har bestyrelserne ikke informeret deres medlemmer godt nok om denne service. Desværre har vi en mulig kommende retssag om ophavsret vedrørende et forsidebillede i bladet. Vi havde en skriftlig tilladelse til at bruge billedet fra, hvad vi opfattede som et billede fra en medlemsforenings formand, men som senere viste sig at være fra et firma ejet af formanden. Redaktionen havde beklageligvis ikke nævnt formandens navn i bladet, hvilket vi beklagede i den efterfølgende udgave af bladet. Da billedet ejes af et firma, er situationen nu ændret. Hjemmesiden I et par måneder havde vi desværre ubudne gæster, hvilket betød at siden var nede i længere tid. Vores udbyder mente ikke, at det var deres sikkerhedssystem der havde svigtet, men vores webmaster mente noget andet han har gjort et stort stykke arbejde med at få siden op igen, og overvåger nu siden meget nøje. Vi vil ved udgangen af året søge en ny udbyder. Det positive er dog at ca tusinde har besøgt vores hjemmeside i år, og det er meget tilfredsstillende. Medlemsforeningerne bruger den også flittigt, når de skal ændre navn og adresse på deres respektive bestyrelser, og flere henvendelser til landsforeningen kommer via hjemmesiden. I løbet af året vil siden blive endnu bedre, idet der er nedsat en arbejdsgruppe som skal opdatere siden. Medierne Landsforeningen bliver kontaktet i sager der angår os, men det er stadig ikke tilfredsstillende nok, og det arbejder vi på. Vores synspunkter m.v. er vigtige at få frem. Fremtiden Fritidshusejernes Landsforening går ind i et nyt positivt år med et godt samarbejde mellem medlemsforeningerne og landsforeningen. Vi vil fortsætte for at arbejde på, at vores interesseområder bliver tilgodeset, søge indflydelse hos de politiske partier både lokalt og nationalt. Opskriften på en ansvarlig og effektiv hovedbestyrelse er, at koncentrere os, om det arbejde der ligger forude, til gavn for medlemsforeningerne. Vi skal arbejde på at landsforeningen bliver mere kendt og at vores holdninger bliver tilgodeset. De opgaver der ligger forude er dels BBRmeddelelsen skal være korrekt hos vores medlemsforeninger, for hvis den ikke er, kan der udstedes store bøder, dels brevkasseanlæg i sommerhusområderne hos den nyudnævnte minister, ulovlig opbevaring af både på strandene, lovgivning for sommerhuse på lejet grund både hvad angår rimelig leje og belåning af samme, planloven m.v. der er nok at tage fat på! 8 Mit Sommerhus

9 Vedtægtsændringer Gældende vedtægter 1. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Fritidshusejernes Landsforening. Landsforeningens hjemsted er sekretariatets til enhver tid værende adresse. Landsforeningen er en selvstændig og partipolitisk uafhængig sammenslutning, der har til formål at samle ejere af sommerhuse i Danmark. Landsforeningen varetager medlemmernes fælles interesser over for offentligheden, myndighederne, regeringen og Folketinget. Lokale interesser varetages af de enkelte grundejerforeninger, eller sammenslutninger af sådanne. Landsforeningen kan yde bistand efter skriftlig anmodning herom. 2. Medlemmerne Som medlem kan optages: Foreninger bestående af sommerhusejere i Danmark. Enkeltpersoner, når der ikke er mulighed for at være tilsluttet en lokal grundejerforening, sammenslutning, vejlaug eller lignende, eller når en sådan ikke ønsker medlemskab af Landsforeningen. Ethvert medlemskab af Landsforeningen kan til enhver tid tages op til overvejelse i hovedbestyrelsen. 3. Ordinær generalforsamling/ landsmøde Generalforsamlingen er Landsforeningens øverste myndighed. Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Fritidshusejernes Landsforening. Landsforeningens hjemsted er sekretariatets til enhver tid værende adresse. Landsforeningen er en selvstændig og politisk uafhængig organisation, der har til formål at samle ejere af sommerhuse og fritidshuse, samt huse på lejet grund i Danmark. Landsforeningen varetager medlemmernes fælles interesser over for offentligheden, myndigheder, kommuner og Folketing. Lokale interesser m.v. varetages af de enkelte grund-, leje- og ejerforeninger. Landsforeningen kan yde bistand efter skriftlig anmodning herom. 2. Medlemmerne Som medlem kan optages: Foreninger bestående af sommerhusejere og fritidshusejere i Danmark. Enkeltpersoner, når der ikke er mulighed for at være tilsluttet en lokal forening der ikke ønsker medlemskab af landsforeningen. Enkeltmedlemmer kan ikke være medlem af en lokal forenings bestyrelse, eller have sammenfattende interesser i en sådan. Ethvert medlemskab af landsforeningen kan til enhver tid tages op i hovedbestyrelsen. Beslutningen kan indbringes for generalforsamlingen. 3. Landsmøde og ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er landsforeningens øverste myndighed. Mit Sommerhus 9

10 Ordinær generalforsamling afholdes sammen med landsmødet hvert år inden udgangen af oktober måned med mindst én måneds skriftlig varsel på tid og sted fastsat af hovedbestyrelsen. Medlemsrepræsentanterne har på generalforsamlingen følgende stemmevægt: Sammenslutninger af foreninger har én stemme for hvert påbegyndt 100 kontingentbetalende medlemmer, for hvem der betales kontingent. Der skal indsendes skriftlig fuldmagt til FL senest 8 dage før landsmøde og generalforsamling, for hver forening der stemmes for. En forening, der er medlem af en sammenslutning, men som jf. stk. 3 stemmer selvstændigt, har én stemme for hvert påbegyndt 100 kontingentbetalende medlemmer. Tilsvarende nedsættes stemmevægten for den sammenslutning af foreninger, som foreningen er medlem af. Enkeltpersoner har én stemme. Stemmeretten kan med fuldmagt dertil overdrages til en anden stemmeberettiget. En stemmeberettiget kan med fuldmagt alene udøve stemmeret for én stemmeberettiget enkeltperson eller forening. Skriftlig afstemning sker, såfremt hovedbestyrelsen, dirigenten eller blot én af de fremmødte medlemsrepræsentanter fremsætter anmodning herom. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling/ landsmøde skal indeholde dagsorden med følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget for det kommende år 6. Kontingent Ordinær generalforsamling skal afholdes i forbindelse med landsmødet hvert år inden udgangen af oktober, med mindst 1 måneds varsel med tid og sted fastsat af hovedbestyrelsen. Medlemsforeningerne har følgende stemmevægt: 0 99 medlemmer = 2 stemmer medlemmer = 3 stemmer medlemmer = 4 stemmer medlemmer = 5 stemmer medlemmer = 6 stemmer medlemmer = 7 stemmer medlemmer = 8 stemmer medlemmer = 9 stemmer medlemmer = 10 stemmer medlemmer = 11 stemmer Foreninger over 1000 medlemmer har derudover 1 stemme for hvert påbegyndt 1000 medlemmer. Enkeltmedlemmer har 1 stemme. En stemmeberettiget kan ved fuldmagt overdrage sin stemmeret til en anden stemmeberettiget. En stemmeberettiget kan kun medbringe 1 fuldmagt. Skriftlige fuldmagter skal afleveres ved registreringen forud for generalforsamlingens start. Skriftlig afstemning skal ske såfremt dirigenten, hovedbestyrelsen eller 1 af de fremmødte medlemsforeninger fremsætter ønske herom. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftlig til landsforeningens sekretær senest den 1. august. Alle forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen. Generalforsamlingsbeslutninger afgøres ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer skal fremsendes sam- 10 Mit Sommerhus

11 7. Valg af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen 8. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sekretæren eller sekretariatet i hænde senest den 1. august. Forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og landsmødet. På generalforsamlingen er simpelt stemmeflerhed afgørende, dog med den i paragraf 10 nævnte undtagelse og ved vedtægtsændringer. Til ophævelse af Landsforeningen henvises til 10. Vedtægtsændringer, der skal fremgå af dagsorden, kræver, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne. 4. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling/landsmøde afholdes ifølge generalforsamlingsbeslutning, eller såfremt hovedbestyrelsen skønner det fornødent, eller hvis 1/10 af de registrerede medlemmer indsender skriftlig motiveret begæring herom. Efter modtagelsen heraf er hovedbestyrelsen forpligtet til, inden 14 dage, at udsende indkaldelse med mindst 14 og højst 30 dages varsel. 5. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af 7 11 medlemmer. Formanden, som vælges direkte på gemen med indkaldelsen, og kræver, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingens fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne. Det reviderede regnskab samt budget for det kommende år udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Til ophævelse af Fritidshusejernes Landsforening henvises til 10. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Landsforeningens beretning til godkendelse 3. Årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Budget for det kommende år til orientering 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 7. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt 4. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes ifølge generalforsamlingsbeslutning, såfremt hovedbestyrelsen skønner det fornødent, eller når mindst 1/10 af de registrerede medlemmer (stemmevægt) indsender skriftlig begæring herom. Når begæringen er modtaget af landsforeningens sekretær, er hovedbestyrelsen forpligtet til inden 14 dage at udsende skriftlig indkaldelse med mindst 14 og højst 30 dages varsel. Dagsorden med tid og sted skal fremgå af indkaldelsen, og indeholde det emne, som begæres behandlet. 5. Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen består af 9-11 medlemmer. Mit Sommerhus 11

12 neralforsamlingen, plus halvdelen af hovedbestyrelsen er på valg i lige år, og de øvrige medlemmer er på valg i ulige år. Alle valg gælder i 2 år. Genvalg kan finde sted. Valg til bestyrelsen opdeles i 3 områder, hvor mindst 2 medlemmer vælges på Sjælland med øer, mindst 1 vælges på Fyn og øer, og mindst 2 i Jylland med øer. På generalforsamlingen vælges tillige hvert år 3 suppleanter, hvoraf 1 skal være fra Sjælland, 1 skal være fra Fyn, og 1 fra Jylland. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen/ landsmødet. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når en over halvdelen af hovedbestyrelsen er til stede. Beslutninger tages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formand (næstformanden i formandens fravær) stemme afgørende. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Hovedbestyrelsen holder møde efter skriftlig indkaldelse fra formanden (næstformanden i formandens fravær) med mindst 8 dages varsel. Formanden er pligtig at indkalde til møde på begæring af mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer. Formand og sekretær, som vælges direkte på general-forsamlingen, og halvdelen af hovedbestyrelsen er på valg i lige år. Kasserer, som vælges direkte på generalforsamlingen, plus de øvrige medlemmer er på valg i ulige år. Alle valg gælder i 2 år. Genvalg kan finde sted. Sammensætningen af hovedbestyrelsen skal være med mindst to medlemmer fra Sjælland med øer, mindst et medlem fra Fyn og øer, og mindst to medlemmer fra Jylland med øer. Er der ikke opstillet kandidater som beskrevet, kan der vælges kandidater fra et andet område. Der vælges tillige tre suppleanter hvert år, hvoraf en skal være fra Sjælland, en fra Fyn og en fra Jylland. Valg gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted. Ved sammensætning af hovedbestyrelsen kan en medlemsforening kun være repræsenteret ved et enkelt medlem. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand på første møde efter generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er beslutningsdygtig, når mindst en over halvdelen er til stede. Beslutninger tages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens (næstformandens i formandens fravær) stemme afgørende. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Hovedbestyrelsen holder møder efter skriftlig indkaldelse fra formanden (næstformanden i formandens fravær) med mindst 8 dages varsel. Formanden er forpligtet til at indkalde til møde på begæring af mindst to medlemmer af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan antage lønnet medhjælp, og kan i øvrigt honorere udført arbejde. 12 Mit Sommerhus

13 6. Administration Landsforeningen forpligter sig ved underskrift af to hovedbestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden i dennes fravær næstformanden. Hovedbestyrelsen kan antage lønnet medhjælp, og kan i øvrigt honorere udført arbejde. Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab samt budget for det kommende år udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling. Kassereren, der er ansvarlig over for hovedbestyrelsen, fører regnskabet og foretager udbetalinger, samt opkræver kontingent. Bilag skal påtegnes af formanden og kassereren. 7. Revision På generalforsamlingen vælges to revisorer og to revisor-suppleanter. Valgene gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Hvert år afgår en revisor og en revisorsuppleant. 8. Kontingent Kontingentet for det følgende kalenderår vedtages på den ordinære generalforsamling. Opkrævning udsendes senest den 15. januar og skal være betalt til kassereren senest den 15. februar. For indmeldelser i kalenderårets løb kan der indgås særlig aftale om kontingentet for resten af året. Kontingentrestance medfører rykker, samt påløb af morarenter efter skriftligt påkrav. 9. Udmeldelse Udmeldelse af Landsforeningen foretages 6. Administration Stk. 1. Landsforeningen forpligter sig ved formandens underskrift, i dennes fravær næstformandens. Stk. 2. Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 3. Kassereren fører med ansvar for hovedbestyrelsen foreningens regnskab, foretager udbetalinger samt opkræver medlemskontingenter og forsikringspræmier. Stk. 4. Bilag skal påtegnes af formanden og kassereren. 7. Revision På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer og to revisorsuppleanter Valgene gælder for 2 år og genvalg kan finde sted. Hvert år afgår en revisor og en revisorsuppleant. 8. Kontingent Kontingentet for det følgende kalenderår vedtages på den ordinære generalforsamling. Opkrævning fremsendes senest den 15. januar, og skal være indbetalt til kassereren senest den 1. marts. Kontingentrestance pålægges rykkergebyr efter første skriftlige rykker, jf. gældende lovgivning. For indmeldelser i løbet af kalenderåret kan der indgås særlige aftaler samt differentieret kontingent. 9. Udmeldelse Udmeldelse af Fritidshusejernes Landsfor- Mit Sommerhus 13

14 skriftlig til sekretariatet senest den 30. september med virkning fra 1. januar i det følgende kalenderår, og medfører intet krav på Landsforeningens formue. 10. Ophævelse af Landsforeningen Beslutning om ophævelse af landsforeningen kræver, at mindst 2/2 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Er generalforsamlingen i henhold til ovenstående ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest to måneder efter beslutningen, med ophævelse af Landsforeningen som eneste punkt på dagsordenen. Såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning af Landsforeningen, er opløsningen vedtaget. Ved skriftlig afstemning tæller blanke stemmer med som afgivne stemmer. Anvendelse af Landsforeningens midler besluttes af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Vedtægten er vedtaget på den ordinære generalforsamling, Byggecentrum i Middelfart den 23. november Vedtægten er sidenhen ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling samme sted, den 3. oktober På den ordinære generalforsamling i Svendborg, den 7. oktober På den ordinære generalforsamling i Faaborg, den 7. oktober På den ordinære generalforsamling i Kolening skal ske skriftligt til sekretariatet senest den 30. september med virkning fra den 31. december i kalenderåret, og medfører intet krav på landsforeningens midler og formue ej heller hæftelse for landsforeningens gæld. 10. Ophævelse af Fritidshusejernes Landsforening Beslutning om ophævelse af landsforeningen kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 medlemmer stemmer for ophævelsen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig i henhold til ovenstående, indkaldes til en ekstraordinær general-forsamling senest to måneder efter med ophævelse af Fritidshusejernes Landsforening som eneste punkt på dagsorden. Såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning af Fritidshusejernes Landsforening, er opløsningen vedtaget. Ved skriftlig afstemning tæller blanke stemmer med som afgivne stemmer. Anvendelse af Fritidshusejernes Landsforenings midler og formue, besluttes af generalforsamlingen ved simpelt flertal. Vedtægten er vedtaget på den ordinære generalforsamling, Byggecentrum i Middelfart den 23. november Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling samme sted, den 3. oktober Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Svendborg, den 7. oktober Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Faaborg, den 7. oktober Mit Sommerhus

15 ding, den 22. september På den ordinære generalforsamling i Svendborg, den 24. oktober Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Kolding, den 22. september Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Svendborg, den 24. oktober Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Brædstrup, den 26. oktober Stemmer fra lokalområdet Det er brænd ærgerligt og skuffende, at vi ikke har modtaget noget materiale fra jer medlemsforeninger, og derfor er den tom, desværre! Redaktion og hovedbestyrelse håber og forventer at en medlemsforening snarest indsender en relevant artikel til november udgaven af bladet der må da være en forening derude med et eller andet det kunne interessere andre medlemsforeninger? Redaktionen skal nok være behjælpelig med opsætning af en eventuel artikel husk det er jeres blad og denne nye side var netop oprettet for jer medlemsforeninger! Mit Sommerhus 15

16 Tinglysning før og nu Af Bente Mortensen Bestyrelsesmedlem, FL I gamle dage, dvs. før den digitale tinglysning blev samlet for hele landet i Hobro, kendte personalet på dommerkontorerne de enkelte områder med sommerhuse på bl.a. andelsgrunde og bygninger på lejet grund. Ved tinglysning af adkomst, servitut eller pantsætning lagde man ofte til grund enten lejekontrakt eller andelsbevis, og i nogle tilfælde valgte man husets postadresse nr. som bygnings nummer. Selvfølgelig krævede man også rids, når der skulle lyses en servitut om f.eks. placering af kloak, redskabsrum mv. Dette betegnes som ret over fast ejendom Der kunne ikke kræves rids ved lysning af pantsætnings bestemmelser. Dette kaldes ikke ret over fast ejendom. Vedtægter blev ofte lyst i deres fulde ordlyd på hovedejendommen og med den bestemmelse om pantsætning i ekstrakt af selve vedtægten på bygningens blad. Man kunne henvende sig til tinglysningen og se de enkelte ejendomme ganske gratis og evt. få en lille smule hjælp fra personalet om lettere spørgsmål, ligesom man kunne ringe og få en oplysning. I dag opstår der ofte problemer på grund af f.eks. manglede tinglyst adkomst, idet områder fra begyndelsen blev aftalt med f.eks. den bondemand, der havde jord til stranden om disse grunde og et ord var et ord. Da grundene var tænkt som et fristed for den almindelige familie, var de ofte meget små og husene blev bygget som selvbyg af de materialer man kunne finde. I dag har husene ofte fået ejere med større behov for forskellige faciliteter, og det kan ofte kræve at bygningen pantsættes. Ved den digitale tinglysning er der selvsagt ikke mulighed for lokalkendskab. Når der skal tinglyses adkomster, servitutter m.v. kræves der det, man kalder et e- rids og et kort bilag. Med matrikelkort som grundlag, viser det den fysiske placering i forhold til matriklens skel og indsendes sammen med en gammel fil, der viser ejendommens koordinator elektronisk. Begge dele udføres af en landinspektør. Vejledning herom kan ses på nettet. Der er i dag mulighed for gratis at kunne se ejendomme i den digitale tingbog. Man går ind på tinglysning.dk (gældende fra 2. juli 2013) ved andres ejendom. Hvis det gælder ens egen ejendom, kan oplysninger også findes på borger.dk. Man behøver ikke at kende matr. nr., blot man har adressen. Der gives ikke mere telefoniske oplysninger. 16 Mit Sommerhus

17 Håndværkerfradrag på varmepumper Af Jan Howardy Formand, FL Hvis og såfremt vores medlemmer tænker på at installere varmepumpe I deres respektive sommerhuse til vinter og få et behageligt indeklima, for ikke at tale om ca. 10 graders vedligeholdelsesvarme, så er der nogle vigtige faktorer I bedes tage ind I jeres overvejelser. Boschs luft/luft varmepumper er de mest lydsvage på markedet, det er en af de eneste varmepumper som I kan søge energitilskud til efter gældende regler, og Bosch støtter vores blad med deres annonce, og derved landsforeningen og os medlemmer Som noget nyt er sommerhuse og fritidshuse også en del af aftalen, hvilket betyder at man også kan få tilskud til luft/luft varmepumper. Der ydes dog kun håndværkerfradrag til varmepumper der ikke kan køle. Det kan alle luft/luft varmepumper, men med Bosch luft/luft varmepumpen har man mulighed for at frakoble kølefunktionen ved installation, så der kan opnås tilskud. Som en af de få luft/luft varmepumper på markedet med denne funktion vil det give slutbrugerne en mærkbar besparelse ved at vælge en løsning fra Bosch. Håndværkerfradraget gælder også på luft/luft varmepumper fra Bosch Boligjobordningen, bedre kendt som håndværkerfradraget er blevet genindført af regeringen. Genindførelsen gælder i 2013 og hele Det betyder at man som ejer, lejer eller andelshaver af en bolig kan få tilskud til renovationsarbejde i boligen, hvilket fungerer som et fradrag på årsopgørelsen. Mit Sommerhus 17

18 Siden Sidst Kopiering og lån kan let blive en kostbar affære! Af Morten Dam HBM og redaktionen, FL Internettet og andre elektroniske medier har gjort det let at kopiere ord, billeder og andet materiale til f.eks. illustrering af foreningsblade og andre medlemsorienterede publikationer. Man bør imidlertid ikke give efter for fristelsen til den slags uden at sikre sig den fornødne tilladelse hos den, som har ophavsret også kaldet copyright til materialet. Undladelse heraf kan føre til ganske betydelige økonomiske krav! Lovmæssig beskyttelse Når foreninger distribuerer egne publikationer, bør disse være udformet, så der ikke forekommer overtrædelse af straffelovens 267 om freds- og ærekrænkelser injurielovgivningen. Ligesådan bør publikationer udformes, så disse ikke overtræder loven om ophavsret. I begge tilfælde gælder dette uanset hvordan, det publicerede materiale udgives, om det f.eks. er trykt på papir eller mangfoldiggøres i en eller anden elektronisk form. Fremsættelse af injurierede og ærekrænkende udsagn om og beskyldninger mod navngivne personer kan få alvorlige juridiske følger. Det samme gælder lån af illustrationer, hvad enten det gælder fotografier, film/video, tegninger, kort eller andet materiale i grafisk eller plastisk form, der er beskyttet af loven om ophavsret. Ophavsmanden har eneret Loven giver med enkelte undtagelser ophavsrestmanden eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængelig for almenheden i oprindelig eller ændret skikkelse I den forbindelse bør man være opmærksom på, at fremstilling i denne forbindelse defineres som enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent hel eller delvis fremstilling af et eksemplar på en hvilken som helst måde eller form. Det gælder også fremstilling ved overførsel til indretninger, som kan gengive værket. Ligesom det gælder ved offentlig fremvisning eller fremførelse af et værk, og hvad enten det sker trådløst eller ikke. Med andre ord: for at kopiere og bruge materiale til offentlig publikation bør man indhente fornøden tilladelse hos den, som har ophavsretten. At man ikke kender eller kan få fat på den, som har ophavsretten, duer ikke som undskyldning for kopiering eller anvendelse af materiale omfattet af loven om ophavsret. I givet fald står opretshaveren juridisk med en stærk sag. Ulovlig kopiering takseres som minimum til dagspris plus 100 procent! Har man ikke den fornødne tilladelse, bør man opgive forehavendet. Husk at kreditere ophavsmanden, men selv med tilladelse til at kopiere og anvende 18 Mit Sommerhus

19 givet materiale er der en anden og ligeså vigtig detalje at være opmærksom på ved anvendelsen af materialet: indholdet i ophavslovens tredje paragraf om kreditering af ophavsmanden. Det fremgår af denne, at Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksempler af værket som når dette gøres tilgængelig for almenheden Manglende kreditering kan ligeledes føre til tristheder mellem opretshaveren og den eller de som har gjort brug af materialet uden behørig angivelse af opretshaveren. Med andre ord: vær varsom med at låne og kopiere materiale uden tilladelse fra den, som har ophavsretten, og glem ikke krediteringen. Samarbejde med andre organisationer! Af Jan Howardy Formand, FL Landsforeningen modtager gennem årets løb henvendelser fra andre organisationer, som søger samarbejde med landsforeningen. Proceduren er altid, at vi indhenter oplysninger om den relevante organisation, herunder dens baggrund og overordnede interesse, samt om den har en sammenfaldende interesseområder som landsforeningen er det en organisation der fremmer vores medlemmers og landsforeningens kerne områder? En sådan henvendelse modtog vi fra Danske Sommerhusudlejere. Henvendelsen var kortfattet og ikke særlig informativ. Ikke lang tid efter henvendte nogle medlemsforeninger sig til os, og forespurgte om landsforeningen eventuelt havde et samarbejde med Danske Sommerhusudlejere, idet de havde modtaget et noget mere informativ henvendelse. Henvendelsen havde et andet indhold end det, der var sendt til landsforeningen, og omhandlede ikke kun rådgivning om forhold vedrørende udlejning af sommerhuse/fritidshuse! Landsforeningen havde på det tidspunkt allerede undersøgt foreningens baggrund, bestyrelse og opbygning. Vi har derfor besvaret henvendelsen med, at landsforeningen ikke på nuværende tidspunkt er interesseret i et samarbejde det samme svar har vi fremsendt til de medlemsforeninger, der allerede har henvendt sig. Foreningen gør blandt andet opmærksom på, at udlejere ikke er repræsenteret i Ankenævnet for Feriehusudlejning, som de kalder Ankenævnet for udlejning! Erhversog Vækstministeren har godkendt dette private ankenævn sammen med Forbrugerrådet og Ferieudlejerens Brancheforening, og er sammensat med en dommer som formand, og et ligeligt antal repræsentanter fra forbruger og erhvervsinteresser. Ankenævnet har kompetence til at kunne behandle sager, der angår leje af et feriehus, uagtet om lejeaftalen indgås via et udlejningsbureau eller direkte med udlejer. Repræsentanter for forbrugere er fra Forbrugerrådet og her er landsforeningen som bekendt medlem derfor har de udlejere, hvis grundejerforening er medlem i landsforeningen, adgang til en eventuel klagesag gennem landsforeningen. Yderligere oplysninger kan indhentes hos landsforeningens sekretariat eller formand. Mit Sommerhus 19

20 Landsmøde og ordinær generalforsamling oktober 2013 Af Jan Howardy Formand, FL Det er meget glædeligt at så mange medlemsforeninger har tilmeldt sig, og hovedbestyrelsen og jeg glæder os rigtig meget til at vi skal være sammen, både til det faglige og de lidt festiviteter vi skal fejre i år hvor landsforeningen fejrer 40 års jubilæum. Det bliver afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup den 26. og 27. oktober Nogle foreninger tilmelder sig kun til selve generalforsamlingen lørdag den 26. oktober 2013, og de er selvfølgelig også meget velkommen. Vi udsender indkaldelse m.v. den 15. september Til det faglige er der vores gæstetaler fra Miljøministeriet, indlæg af Robert Bosch A/S og ordinær generalforsamling hvor vi skal beslutte væsentlige emner, forslag til vedtægtsændringer som er i bladet, og som vil blive udsendt sammen med indkaldelsen, formandens beretning også her i bladet og som også vil blive udsendt sammen med indkaldelsen, forslag om kontingentstigning og valg til hovedbestyrelsen. Alle meget vigtige beslutninger som vi glæder os til at debattere sammen. håndterer det daglige arbejde i foreningen. Måske kan I indhente inspiration som kan bruges i jeres egen grundejerforening? Nogle enkelte medlemmer har forespurgt om der er mulighed for at køre egen bil om søndagen, idet de skal videre til en anden sammenkomst senere på dagen? De vil meget gerne spare lidt tid og eventuelt undgå tilbageturen til hotellet med bussen. Det kan der eventuelt være mulighed for, så længe man følger bussen til sommerhusområdet. Det vil fremgå at tilmeldingen til søndagsarrangementet, idet vi skal have oplyst hvor mange der kører med bussen på grund af antallet af busser en oplysning vi desværre glemte i tilmeldingen. Med hensyn til festiviteterne, især lørdag aften, efter den ordinære generalforsamling og ægtefællers deltagelse med Tupperware, glæder hovedbestyrelsen og jeg os til hyggelig samvær med en god middag og lidt vin, revy ved pejsen og natmad med en øl eller vand. Der vil desuden være en velkomstdrink når vi mødes samt dans senere på aften. Lidt hyggesnak håber vi også der vil være mulighed for, både mellem foreningerne og hovedbestyrelsen. Vel mødt og hovedbestyrelsen og jeg glæder os meget. Et andet fagligt emne, om søndagen, er busturen ud til et nærliggende sommerhusområde hvor der vil blive lejlighed til at se og høre hvordan den medlemsforening 20 Mit Sommerhus

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Nr. 3 2015 September 19. Årgang

Nr. 3 2015 September 19. Årgang Nr. 3 2015 September 19. Årgang Bladet Mit Sommerhus... 3 Landsmøde og ordinær generalforsamling 2015... 4 Beretning 2015... 5 Hjemmesiden www.mitsommerhus.com... 8 Affaldsordninger i sommerhusområderne...

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING 1 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Vesterlund Grundejerforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 1.3. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet.

Vedtægter for. Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere] målestation[er] i vandløbet. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i kommune. 2 Formål/Opgaver Foreningen har til formål at indkøbe samt varetage drift og vedligeholdelse af en [evt. flere]

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere