No. 3/4 December Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No. 3/4 December 2006. Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening"

Transkript

1 Fagligt No. 3/4 December 2006 Alternativ Danmarks Frie Fagforening

2 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger eller ideologiske formål, ejheller moralsk eller agitatorisk støtte til sådanne. DFF vil udelukkende benytte foreningens midler til støtte for medlemmernes faglige interesser. DFF sætter respekten for den enkelte i højsædet, således at grundlovens og menneskerettighedskonventionens ord efterleves. DFF arbejder på at fjerne de aftaler på arbejdsmarkedet, der medfører, at man udelukkes fra et arbejde, medmindre man er medlem af en bestemt fagforening. DFF vil sikre medlemmerne tryghed i ansættelsen og størst mulig realindkomst. Hvordan... DFF er en landsdækkende organisation, der optager funktionærer og lønmodtagere på tværs af faggrænserne. Vi arbejder fagligt ud fra en anden grundholdning end den etablerede fagbevægelse. Begrebet klassekamp bør fjernes i et moderne samfund. DFF medvirker til at fremme korrekt og saglig information, så lønmodtagerne selv kan afgøre deres ønsker og behov. Hvorfor... LO-fagbevægelsen er i krise, fordi man ikke har fornyet sig. Mange er modstandere af den politiske tilknytning, og man løser ikke krisen blot ved at fjerne de direkte tilskud til politiske partier. Det fremgår af nedenstående eksempler, at de forskellige fagforeningers love forpligter til at fremme bestemte ideologier. Ikke kun økonomisk, men også moralsk forpligtelse, som medfører samvittighedskonflikt for mange mennesker. Eksempel 1.:» det er på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.«poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001 Eksempel 2.: SID s formålsparagraf stk. 6:»At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk- og kulturelt demokrati med det sigte, at skabe et socialistisk samfund.«der skal ikke herske tvivl om organisationernes ret til at søge disse formål fremmet. Men kombineret med diverse tvangsmetoder betyder det en knægtelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Derfor tilbyder DFF sig til alle lønmodtagere, som ønsker at være fri for sådanne bindinger, men som alligevel ønsker den tryghed det giver at være medlem af en fagforening. Indkaldelse Danmarks Frie Fagforenings landsmøde 2007 lørdag den 24. marts kl i DFF s lokaler, Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning - revideret regnskab fremlægges til godkendelse 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af yderligere 2 hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant 10. Eventuelt Bemærk: Formand, kasserer og hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og er altså på valg hvert andet år. I år er formand Jørgen Mikkelsen på valg. På valg til hovedbestyrelsen er Morten Sørensen og Michael Pedersen. Suppleanterne Jesper Nielsen og Edyta Kurzawa er ligeledes på valg. Fra vedtægterne: Alle medlemmer har møde- og taleret på landsmødet. Stemmeret er betinget af mindst 2 måneders medlemsanciennitet på datoen for mødets afholdelse, og at tilmelding til landsmødet er sekretariatet i hænde senest 20 dage før mødets afholdelse - altså 4. marts Tilmelding kan ske til sekretariatet skriftligt, på eller på telefon Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde en måned før mødets afholdelse. Samkørsel og kørselstilskud Hvis lysten og tiden er der til at deltage, vil det være ærgerligt, hvis du på grund af lang afstand ikke har råd til billetten. Derfor kan du ringe til sekretariatet på , inden du melder dig til. Vi vil så forsøge at arrangere samkørsel, og hvis ikke dette kan lade sig gøre, betaler vi rejsen med offentligt transportmiddel. Forplejning m.m. Mødet begynder kl. 11; men allerede fra kl. 10 kan man få sig en kop morgenkaffe med rundstykker. Kl. 13 får vi frokost og om eftermiddagen kaffe med kringle. Den nævnte forplejning er gratis for medlemmer, hvorimod ledsagere betaler 60 kr. Efter mødet er der bestilt bord på en restaurant i nærheden, der udmærker sig ved at servere god mad til lave priser. Middagen er på egen regning; men af hensyn til bordbestilling bedes du oplyse ved tilmelding til landsmødet, om du vil deltage i spisningen. Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade Nørresundby Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Tlf Fax mail: Udgiver: Danmarks Frie Fagforening Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Tlf mail: Redaktion: Morten Sørensen (ansvar) V. Børstingvej 20, Vroue 7800 Skive PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf mail: Tryk: Als Offset, Augustenborg Forsidebillede: Privat foto Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 2

3 Nyt fra sagsmappen Ved Jørgen Mikkelsen Foderland (Ascana Danmark aps.) i Aalborg stævnet ved byretten i Aalborg Vort medlem startede 1. marts 05 hos Foderland Gørtlervej 9C i Aalborg som butikschef med offentligt løntilskud. Da denne periode var forbi, blev vort medlem ansat på ordinære ansættelsesvilkår 1. september 05. Desværre blev de mundtlige ansættelsesvilkår aldrig bekræftet i en ansættelsesaftale, som loven forskriver skal ske senest 30 dage efter, ansættelsen er startet. En utrolig slidsom og dygtig arbejdsindsats fra vort medlem blev ikke tilsvarende honoreret. Hun fornemmede, at der var truffet en beslutning om, at en anden skulle overtage jobbet, når hun havde fået butikken arbejdet op. Tonen blev hårdere, og den 28. december 05 blev vort medlem afskediget, således at hun skulle fratræde 31. marts 06. Arbejdsklimaet blev herefter så hårdt, at vort medlem måtte sygemelde sig grundet stress. DFF måtte i perioden på banen for at få arbejdsgiveren til at fremsende lønsedler, og det hele er nu endt med en stævning mod Foderland ved Jørgen Bonderup. Det samlede krav mod Foderland ser således ud: For manglende ansættelsesbevis, godtgørelse for uberettiget afskedigelse, manglende feriepenge, rykker og inkassogebyrer kræves i alt ,82 kr ,87 kr. i erstatning til medlem Byretten i Kolding har netop fremsendt en dom til os, som betyder, at Trekantens Medarbejder Service ved P. Nielsen, Vejlevej 500, Almind, er dømt til at betale vort medlem ,87 kr. plus procesrente fra den Vort medlem blev sagt op til fratrædelse 15. april Dermed stoppede samtidig betalingen af tilgodehavende løn, og det viste sig, at vort medlem herefter ikke kunne komme i kontakt med arbejdsgiveren. Det lykkedes heller ikke for os i DFF. Men vi har dog netop konstateret, at telefonsvareren på firmanummeret stadig svarer og siger velkommen til Trekantens Medarbejdeservice. Beløbet, vort medlem er tilkendt, dækker tab for manglende løn, feriepenge og manglende ansættelsesbevis. Manglende feriepenge udbetalt Et af vores nye medlemmer i Århus var røget ind problemer med sin tidligere arbejdsgiver SMT International aps., Literbuen 4, Skovlunde. Der var rod i betalingen omkring feriepengene, således der var betalt for lidt, og der manglede betaling for søgne- og helligdage. Efter lange og seje tovtrækkerier med arbejdsgiveren lykkedes det os at få de manglende feriepenge. Men søgne- og helligdagene var ikke til at få. Ved samtaler med Gert Andersen kom der alle mulige forklaringer som: Dem har han fået, I er en meget dårlig fagforening, I har regnet forkert osv. Til sidst måtte vi inddrage foreningens advokat, Jesper Anhøj, som efter adskillige skrivelser og inkassorykkere endelig kunne notere sig, at det manglende beløb på 6.618,43 kr. nu var betalt. Slidgigt i hofterne kan nu anerkendes som arbejdsskade På baggrund af en udredningsrapport bestilt af Arbejdsskadestyrelsen har Erhvervssygdomsudvalget besluttet, at slidgigt i hofterne kan være en erhvervssygdom. Herefter har Arbejdsmarkedsstyrelsen mulighed for at anerkende slidgift i hofterne som en arbejdsskade, uden at sagen skal forelægges Erhvervssygdomsudvalget. Dette skulle give en meget hurtigere sagsbehandling for de lønmodtagere, der søger om erstatning for arbejdsskade. Beskæftigelsesministeriet regner med, at bl.a. murerarbejdsmænd og landbrugsmedhjælpere fremover vil høre til dem, der vil kunne få anerkendt slidgigt i hofterne som arbejdsskade. På baggrund af en udredningsrapport bestilt af Arbejdsskadestyrelsen har Erhvervssygdomsudvalget besluttet, at slidgigt i hofterne kan være en erhvervssygdom. Herefter har Arbejdsmarkedsstyrelsen mulighed for at anerkende slidgift i hofterne som en arbejdsskade, uden at sagen skal forelægges Erhvervssygdomsudvalget. Dette skulle give en meget hurtigere sagsbehandling for de lønmodtagere, der søger om erstatning for arbejdsskade. Beskæftigelsesministeriet regner med, at bl.a. murerarbejdsmænd og landbrugsmedhjælpere fremover vil høre til dem, der vil kunne få anerkendt slidgigt i hofterne som arbejdsskade. Fakta: Fire betingelser skal være opfyldt Slidgigt i begge hofteled kan kun anerkendes som en arbejdsskade, hvis der er tale om: 1. Hoftebelastende løftearbejde i min. 15 år. 2. Daglige løft på tilsammen mindst otte tons. 3. Heraf skal der have været almindeligt forekommende tunge enkeltløft på mindst 20 kilo, der samlet svarer til mindst et ton om ugen. 4. De øvrige løft skal også belaste hofterne. Betingelserne gælder for alle sager om denne sygdom, uanset hvornår sygdommen er blevet anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen - dog indenfor 20 år. Det vil sige, at hvis man indenfor de sidste år har fået afvist en sag om slidgigt i begge hofteled, så kan man få sagen genoptaget ved at henvende sig til Arbejdsskadestyrelsen. Siden 1. januar 05, hvor arbejdsskadereformen trådte i kraft på erhvervssygdomsområdet, er der blevet optaget følgende 13 sygdomme på listen over erhvervssygdomme: 1. Slidgigt i hofteleddene 2. Posttraumatisk belastningsreaktion 3. Slidgigt i knæ 4. Biceps-tendinit (betændelseslignende tilstand i overarmsmuskel) 5. Golfalbue 6. Pleurale plaques (lungehindepletter efter asbest) 7. Nyrekræft 8. Kræft i skjoldbruskkirtlen 9. Brystkræft 10. Knoglekræft 11. Leverkræft 12. Mavekræft 13. Kræft i bihuler og processus mastoideus (kræft i knogle bag øret). Dertil kommer, at Erhvervssygdomsudvalget i 2007 bl.a. skal behandle en ny udredningsrapport om nedslidning i nakke og skuldre, som måske kan føre til flere sygdomme på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Kilde: Nyt fra Beskæftigelsesministeriet nr. 9 December 2006 MS 3

4 Aalborg byret har nu behandlet sagen, hvor DFF kræver 1,16 million kr. af Aalborg Portland Dommen falder 21. dec. - efter at redaktionen af dette blad er afsluttet. Læs seneste nyt på Sagen kort Danmarks Frie Fagforening (DFF) har på vegne af to medlemmer krævet sammenlagt kr. af cementfabrikken Aalborg Portland. Det drastiske skridt kommer efter at to medlemmer, der har arbejdet på Aalborg Portland i henholdsvis 9 og 10 år, har følt sig groft chikaneret, efter de har skiftet fagforeningen 3F ud med DFF. Skiftet betød, at de to uden varsel blev flyttet fra deres skifteholdsarbejde som procesoperatører til rengøringsmedarbejdere på daghold - med en klækkelig lønnedgang til følge. De to procesoperatører, som arbejdede i et godt fællesskab med andre, blev ud over forvisningen til rengøringsarbejde, fuldstændig isoleret og pålagt at arbejde alene fra morgen til aften, som var de spedalske. Arbejdet som procesoperatører bestod i tilsyn med produktionsanlægget, udtagning af Retsmøde: Løj direktøren i retten? Sagen blev domsforhandlet 5. dec. i Aalborg Byret og varede det meste af dagen Først aflagde de to krænkede procesoperatører, Jess Klingbech og Johnny Kragelund forklaring for retten. De kunne blandt andet berette om, hvordan fagforeningsskiftet havde medført, at de staks blev revet bort fra det job, de var glade for, og hvor de havde et godt fællesskab sammen med deres arbejdskollegaer. De hævdede også, at det ikke var deres kollegaer, der havde noget imod, at de skiftede fagforening, men folk andre steder fra, bl.a. fra havnen. Mødet, der blev afholdt i forbindelse med arbejdsnedlæggelsen, bestod af håndplukkede folk, som man vidste ville have noget imod frit fagforeningsvalg. Jess Klingbech fik et opsigelsesvarsel på 3 måneder, og Johnny Kragelund fik 6 måneders varsel, da han var sikkerhedsrepræsentant. Den sidste måned kunne Johnny ikke længere klare den isolerede jobfunktion sammen med sin kost i flyveasken. Han var sygemeldt. Den planlagte og aftalte mobning kom derved til at virke. Herefter var det tillidsmand Harry Andersens tur til at afgive forklaring, hvilket du kan læse om i særskilt artikel på næste side. Direktøren i vidneskranken Turen var nu kommet til direktøren for Portland Danmark, Frands Grex, som under vidneansvar berettede, at han var blevet bekendt med uro og arbejdsnedlæggelsen efter en henvendelse fra fællestillidsmanden. 4 Jess Klingbech fik et opsigelsesvarsel på 3 md. og Johnny Kragelund 6 md. varsel. Foran denne bygning håber de på en retfærdig dom for forsmædelsen på jobbet. Jesper Anhøj spurgte direktøren, om han vidste, hvad uroen skyldtes, hvorefter direktøren bekræftede, at den skyldtes de to procesoperatørers udmeldelse af 3F. Samtidig - og som noget helt nyt i sagen - kunne direktøren fortælle, at der var fremsat voldelige trusler mod de to, og at det var dette, der havde medført forflyttelsen fra skiftehold til rengøringsarbejde. Direktøren udtalte i retten eksempler på truslerne: De kunne få bank henne på hjørnet! Ingen, hverken vore to medlemmer eller tillidsmanden, havde nogensinde hørt om disse trusler før, hvorfor DFF tvivler på sandhedsværdien af disse. Senere under proceduren blev det klart, hvorfor truslerne blev nævnt. Direktøren bekræftede, at Portland havde været tilfreds med Jess og Johnnys arbejdsindsats. De var udmærkede medarbejdere, som vi var glade for, udtalte direktøren. Direktøren mente endvidere, at den flytning, der var sket, lå inden for ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet. Herefter spurgte Jesper Anhøj, om den løsning, der var fundet, var aftalt med tillidsmændene? Hertil svarede direktøren: Nej, det var den ikke! Løsningen var end ikke drøftet med tillidsmændene! Hertil spurgte Jesper Anhøj direktøren: prøver, små reparationer og i begrænset omfang rengøring. Efter fagforeninsskiftet blev den ene sat til at støvsuge en silo for flyveaske hver dag fra morgen til aften. Den anden blev sat til at slæbte slam i spande fra et tårn og køre det bort på en trillebør. Det har fået DFF på banen: Vi er ærlig talt målløse over den behandling vores medlemmer har fået. I fagretsligt forstand er der jo tale om en fyring og aftalt mobning, siger formanden for Danmarks Frie Fagforening, Jørgen Mikkelsen, der samtidig peger på, at det ikke er mange måneder siden, at foreningen vandt en retssag mod Danmark ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. En dom hvor det meget klart blev fastslået, at folk har ret til at organisere sig, hvor de vil på arbejdsmarkedet. Vore medlemmer gennemgår detaljerne med advokat Jesper Anhøj Er De sikker på, at De taler sandt? Ja, det er jeg! svarede direktøren. Forklaringer stemmer ikke overens Ser man tilbage til den 23. maj, hvor direktøren udtalte sig om samme emne, ser det dog noget anderledes ud. Citaterne herunder stammer fra TV24 Nordjyske: Journalisten spørger direktøren, hvad der er årsag til arbejdsnedlæggelsen. Frands Grex svarer: Det, det drejer sig om, er, at der er to mand, der har meldt sig ud af fagforeningen 3F. Senere efter at arbejdet er genoptaget, siger direktøren til TV24 Nordjyske: Nu har vi holdt et møde med tillidsmændene, og vi har fundet en løsning.

5 Journalisten spørger herefter: Kan du røbe lidt af, hvad løsningen går ud på? Frands Grex svarer: Nej, det kan jeg ikke her det er der er jo nej, det kan jeg ikke. Der skal ikke megen intelligens til for at se, at disse to forklaringer om samme emne ikke stemmer overens. Løj direktøren overfor 24 Nordjyske, eller var det over for retten? Det sidste er strafbart. Herefter var det Portlands personalechef Christian Brosolats tur til at komme i vidneskranken. Personalechefen bekræftede, at man fra de aktionerendes side forventede, at Portland gjorde noget; men at man fra ledelsen havde sagt, at man ikke kunne gøre noget, da loven er sådan, at dette ikke er muligt. Forflyttelse skyldes fagforeningsskift Herefter var det Jess og Johnnys arbejdskollega Gert Grunnet, som udtalte sig til retten. Gert bekræftede, at han have været ansat i 17 1/2 år på Portland og havde kendt de to som særdeles gode arbejdskollegaer alle de 10 år, som de havde været på Portland. Gert bekræftede, at årsagen til forflyttelsen var fagforeningsskiftet, og at det var folk fra andre hold, der aktionerede. Gert var ikke i tvivl om, at forflyttelsen til rengøring var en straffeaktion. Nu skulle de to kules ned! Det var slavearbejde, sagde Gert. Han sagde endvidere, at det område, de to blev beordret til at arbejde i, sjældent blev gjort rent, og at man der på daghold aldrig tidligere havde haft procesoperatører. Afsluttende procedure I den afsluttende procedure kom Jesper Anhøj ind på det påfaldende hukommelsessvigt hos fællestillidsmand Harry Andersen (se artikel andetsteds). Han fastslog samtidig, at Portland ikke kunne undslå sig ved ikke at vide, at foreningsfrihedsloven var justeret, da dette blev kundgjort i Lovtidende 8. maj dette år. Han fastslog, at der fra Portlands side havde været tale om et utroligt kluntet forsøg på at omgå de klare regler om foreningsfrihed, og at der ved de nye vilkår, der blev budt de to, reelt var tale om en afskedigelse. Portlands advokat, Anne-Vibeke Dolleris, mente, at Portland havde ret til at flytte de to procesoperatører under henvisning til ledelsesretten. Og så blev det pludselig klart, hvorfor det skulle have været trusler om tæv, der var årsagen til forflytningen af de to medlemmer af Danmarks Frie Fagforening - og dermed overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 11, stk. 1. Hvis forflytningen skete for at forebygge uro eller forbrydelse, så træder stk. 1 ud af kraft jf. stk. 2. Der afsiges dom i sagen 21. december kl efter dette blads redaktion er afsluttet. Læs om dommen på Cirkusforestilling i byretten Jeg var på tilhørerpladserne, da sagen om fagforeningstvang på Portland blev behandlet i Ålborg Byret 5. december. Det var en besynderlig afhøring af fællestillidsmand, Harry Andersen, 3F, som havde alvorlige hukommelsesproblemer. Af Peter Wendelboe Tårerne trillede ned ad kinderne på mig, og jeg måtte tage mig grundigt i agt for ikke at blive smidt ud af retten på grund af højrøstet latterkrampe, da fællestillidsmand Harry Andersen blev afhørt i Aalborg Portland sagen. Som alle, der har fulgt med i mediedækningen af Portlandsagen, ved, var det Harry Andersen, der indkaldte kollegerne til møde i anledning af to kammeraters udmeldelse af 3F, og det var Harry Andersen, der opsøgte de to medarbejdere og søgte at true dem tilbage i 3F. Det var også Harry Andersen, der sammen med en kollega troppede op hos direktøren og fortalte, at der kunne blive tale om arbejdsstandsninger, hvis de to ikke makkede ret. Men Harry Andersen kunne i retten pludselig ikke huske noget som helst fra forårets ballade. Han kunne knap nok huske, at der overhovedet havde været ballade, eller hvad den gik ud på. Adspurgt om, hvad årsagen til uroen var, indrømmede han dog eftertænksomt, at det vist var fordi, to mand havde meldt sig ud af fællesskabet. Han kunne dog ikke gøre nærmere rede for, hvad dette betød. Advokat Anhøj måtte spørge mange gange, om grunden var det manglende medlemskab af 3F. Det vidste fællestillidsmand Harry Andersen ikke. Anhøj spurgte, om Harry Andersen vidste, hvorfor de to medarbejdere var blevet flyttet fra arbejdet som procesoperatører, som de var specielt uddannede til, og til rengøringsarbejde. Det vidste fællestillidsmand Harry Andersen ikke. Har du talt med ledelsen om sagen? spurgte Anhøj. Nej, jeg har ikke talt med ledelsen om det! svarede Harry Andersen. I det hele taget kunne fællestillidsmanden slet ikke huske noget som helt om den sag, som vi alle ellers har fulgt så nøje i dagspressen, radio og tv, og som Harry Andersen var en væsentlig bestanddel af og en af hovedpersonerne i. Efter mange opsigtsvækkende benægtelser af overhovedet at kende noget som helst til sagen måtte dommeren gribe ind og formane fællestillidsmanden til at tale sandhed. Det koster 60 dage i spjældet at lyve i retten, sagde dommeren. Og nu kunne Harry Andersen pludselig godt huske, at der vist nok var noget med, at der havde været en delegation oppe hos direktørerne Grex og Brosolat. Han kunne bare ikke huske, hvem det var og hvor mange. Fællestillidsmand Harry Andersen Efter endnu en indskærpelse til at tale sandhed, kom han i tanker om, at delegationen bestod at to mand, og at han selv var den ene! Hvad var årsagen til uroen? spurgte Anhøj igen. De havde meldt sig ud af fællesskabet, var det eneste, han kunne lokke ud af den forvirrede Harry Andersen. Men han forsøgte at give det indtryk af, at han ikke vidste, hvad at sætte sig uden for fællesskabet betød. Anhøj og dommeren spurgte igen og igen, om uroen skyldtes manglende medlemskab af 3F. Og igen og igen svarede Harry Andersen, at det vidste han ikke. Afhøringen af Portlands fællestillidsmand var noget at det festligste, jeg længe har oplevet i en dansk retssag. Jeg kluklo i samtlige 20 minutter, afhøringen varede. Så meget, at jeg frygtede for at blive vist ud af retten. Faktaboks 11. januar 2006 vandt DFF en klokkeklar sejr ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Eksklusivaftaler blev kendt i strid med artikel 11 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Artikel 11 Stk. 1. Enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, herunder ret til at oprette og slutte sig til fagforeninger for at beskytte sine interesser. Stk. 2. Der må ikke gøres andre indskrænkninger i udøvelsen af disse rettigheder end sådanne, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder. Denne artikel skal ikke forhindre, at der pålægges medlemmer af statens væbnede styrker, politi eller forvaltning lovlige indskrænkninger i udøvelsen af disse rettigheder. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 5

6 Det kan være en stor stressfaktor ikke at vide, hvornår man skal arbejde, og hvornår man har fri. For bedst som man tror, at nu skal familie og venner og ikke mindst en selv have al den opmærksomhed, man til daglig lægger i sit arbejdsliv, så sker det uventede, og jobbet kalder igen. Sådan er tilværelsen for den 29-årige Tom Frydendahl Withen, servicetekniker ved Northrop Grumman Sperry Marine. Her har han i over tre år været en del af det serviceteam i virksomheden, der tager verden rundt og reparerer navigations- og kommunikationsudstyr, radarer, autopiloter, hastighedsmålere, stabiliseringssystemer og lignende på eksempelvis krydstogtskibe, olietankere og containerskibe. - Normal arbejdstid kender jeg stort set ikke til. Vi skal jo kunne rykke ud, når kunderne har brug for os. Pludselig kan der være et skib i Afrika, som har brug for øjeblikkelig assistance. Og vi skal kunne rykke ud med nogle gange et døgns varsel, da det er meget store beløb, der er tale om, for hver dag et stort skib ligger stille, forklarer Tom Withen, som på trods af de til tider umenneskelige arbejdsvilkår elsker sit job. 6 Tom Frydendahl Withen er i fuld gang med at konfigurere navigationsudstyret på et krydstogtskib, der er ved at være færdigbygget i Finland. Det er en typisk arbejdssituation for ham, selv om der også engang i mellem er kontorarbejde hjemme i Danmark. Stress og dårlige arbejdstider er en del af jobbet STRESSET HVERDAG: Umuligt at planlægge. Sådan er Tom Withens arbejdstid, hvor han ofte kaldes på arbejde, når han troede, han havde fri. Det giver stress og er en udfordring for privatlivet. Af journalist Uffe Dahl - Jeg er meget glad for mit arbejde. Specielt de udfordringer, som de til tider vanskelige problemstillinger, vi arbejder med, giver. Det er det, der giver mig lysten til at fortsætte, selvom det nogle gange også er surt at skulle forlade familie eller venner med kort varsel. Nogle gange kommer de uventede opgaver på ubelejlige tidspunkter. Og selvom man selvfølgelig ikke per automatik står til rådighed for sin arbejdsplads 24 timer i døgnet, føler Tom Withen et stort ansvar over for sin arbejdsplads. - Vi kan jo ikke bare sige nej til en opgave. Hvis firmaet ikke kan sende en servicetekniker af sted, så vælger kunden jo bare et andet firma. Det betyder, at man skal have en meget god grund til at sige nej til en hasteopgave og det kan faktisk godt være en psykisk belastning. Tom Withens kæreste har lært at leve med en mand, der ikke frit kan disponere over sin egen fritid. - Jeg havde dette job, da vi mødte hinanden, så hun har hele tiden kendt til mine arbejdsforhold. Men derfor kan det da engang i mellem godt være svært for hende at acceptere fuldt ud. De pludselige opgaver, som nogle gange ligger langt væk, gør, at mit arbejde kommer til at virke som min førsteprioritet. Men sådan kan man ikke gøre tingene op. Det er jo et vilkår for dette arbejde, som man må leve med. Men de mange ukendte faktorer er ikke altid nemme at leve med. - Det ødelægger tit de sociale aftaler, man har lavet i weekenden. Og det er faktisk fuldstændigt umuligt at gå til noget fast - eksempelvis hver onsdag aften. Det irriterende i den forbindelse er også, at man aldrig ved, hvornår man kommer hjem igen, når man først er taget af sted. Det er sket flere gange, at man tror, man skal være væk i et par dage, men at jobbet så tager over en uge. Det er meget fristende at sige til kæresten, når man tager af sted, at man nok kommer hjem om et par dage. Men jeg er begyndt at overdrive stort, når jeg gætter på sådan noget, over for hende. Det er meget bedre at komme tidligere hjem end beregnet i forhold til, hvis man kommer bare én dag senere.

7 Arbejdsgiveren: Vi forsøger at planlægge og skabe balance Af journalist Uffe Dahl Product support manager ved Northrop Grumman Sperry Marine i Danmark, Allan Mikkelsen, er udmærket klar over, at hans serviceteknikere ikke altid har de mest attraktive arbejdsvilkår i hvert fald når man ser på arbejdstiderne. - Vi forsøger at planlægge os ud af problemerne med de dårlige arbejdstider. Det er vores bedste værktøj for at beskytte vores medarbejdere. Men omvendt er det umuligt at sige, hvornår et skib pludselig står med akut behov for hjælp. Vi laver en langtidsplanlægning, så de opgaver, vi kender, er sat ind i kalenderen. Men når de uventede opgaver dukker op, så kan vi jo ikke gøre andet end at sende folk af sted, siger Allan Mikkelsen, der også gør meget ud af at vælge de rigtige folk til de rigtige opgaver. - Det kan være et stort pres at skulle tage til Australien og løse et akut problem. Derfor vælger vi måske ubevidst de folk, der er bedst rustet til at klare opgaven. Allan Mikkelsen kan ikke bare tilkalde vikarer, når arbejdspresset bliver for stort. - De folk, vi skal bruge, skal være specialuddannede og have specielle kurser. De hænger ikke på træerne. Og endeligt tager det måske helt op til fem eller seks år, før vores serviceteknikere er helt færdiguddannede i alle vores arbejdsgange. Da vi desuden er en del af et amerikansk konsortium, kan vi ikke selv bestemme, hvor mange medarbejdere vi skal være. Der laves en nøje beregning over, hvordan økonomien hænger sammen i hver enkelt ansættelse. Men vi er klar over, at vi nogle gange presser vore medarbejdere til det yderste. Mangel på arbejdskraft stresser medarbejderne PYKISK ARBEJDSMILJØ: Det bliver stadigt sværere for virksomhederne at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det skaber et større arbejdspres hos medarbejderne, der dermed bliver mere stressede. Af journalist Uffe Dahl Der er travlhed på de danske arbejdspladser. Virksomhederne ansætter medarbejdere i stor stil, og arbejdsløshedstallene fortsætter med at dykke. Dermed er det efterhånden svært for virksomhederne at finde kvalificeret arbejdskraft, og det er et problem, der kan mærkes mere og mere blandt medarbejderne. For når der ikke kan skaffes mere arbejdskraft, så må den eksisterende medarbejderstab løbe endnu stærkere. - Problemet er bare, at de fleste arbejdspladser i løbet af de seneste år allerede har rationaliseret ind til benet. Derfor er der ikke overskud hos medarbejderne til at løbe hurtigere, siger formanden for Danmarks Frie Faktaboks: * Northrop Grumman Sperry Marine i Danmark beskæftiger i alt 40 medarbejdere. Heraf er de 12 ansat som serviceteknikere. * Virksomheden beskæftiger sig med at implementere og reparere navigations- og kommunikationsudstyr, radarer, autopiloter, hastighedsmålere, stabiliseringssystemer og lignende på krydstogtskibe, olietankere og containerskibe. Fagforening, Jørgen Mikkelsen, der i den seneste tid har fået flere og flere henvendelser fra medlemmer, som spørger til arbejdstidsregler, hvornår de har krav på frihed og lignende. - Medarbejderne på de danske arbejdspladser er pressede. Det kan mærkes på det psykiske arbejdsmiljø, og hvis ikke virksomhedslederne er opmærksomme på problemet, så ender det med, at de får endnu flere syge medarbejdere, konkluderer Jørgen Mikkelsen. Undersøgelser omkring arbejdsmiljø og især stress, tyder på, at Jørgen Mikkelsen har helt ret i sine konklusioner. Arbejdsmiljøinstituttet vurderer nemlig, at en tredjedel af det samlede fravær i Danmark primært skyldes forhold i det psykiske arbejdsmiljø, og at personer i Danmark dagligt er sygemeldt på grund af stress. Også World Health Organization er bekymrede for det stressede arbejdsliv. Herfra viser en undersøgelse nemlig, at mellem 50 og 60 procent af EU s tabte arbejdsdage skyldes stress. - Det er utrolig vigtigt, at vi får sat endnu mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø og ikke mindst stress. Det handler om at medarbejderne får nogle klare retningslinier for, hvornår de skal arbejde, og hvornår de har Når der ikke kan skaffes mere arbejdskraft, så må den eksisterende medarbejderstab løbe endnu stærkere. fri. Deres fritid skal de selv kunne disponere over, ligesom det er vigtigt, at den enkelte medarbejder får ro til at lade op mellem arbejdsperioderne. Netop antallet af timer, hvor mange timer man arbejder i træk og ikke mindst, hvornår man har krav på fritid, er en svær størrelse at gennemskue for den enkelte medarbejder. Der er nemlig ikke klare enslydende regler for de forskellige faggrupper, da det som oftest er arbejdsmarkedets parter og ikke lovgivning der regulerer dette område. - Derfor får vi mange henvendelser fra folk, der ikke selv kan gennemskue reglerne. Virksomhedslederne bliver nødt til at tage dette problem meget seriøst specielt når man ser på al den tabt arbejdskraft, der er på grund af det stress-relaterede sygefravær. Og noget tyder på, at virksomhederne er ved at vågne lidt op. En undersøgelse foretaget af Dansk Handel og Service blandt en række medlemsvirksomheder viser nemlig, at op mod en tredjedel af virksomhederne er begyndt at lave trivselsundersøgelser. 7

8 Magasinpost ID nr Danmarks Frie Fagforening Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Formanden har ordet Året 2006 har været et revolutionerende år for de tanker, der ligger bag det at være en fri fagforening. Den største begivenhed i år fandt sted i januar, da vi vandt en klar sejr ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg Danmarks Frie Fagforening Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig Tilbageblik og fremsyn over staten Danmark. Domstolen dømte eksklusivaftaler i strid med artikel 11 i konventionen. Retten dømte således fagforeningstvang ulovlig. Efterfølgende fulgte Folketinget op med lovgivning på området. Nu skulle man jo tro, at alt var i sin skønneste orden; men sådan er det desværre ikke endnu. Vi har set det ene eksempel efter det andet på, at lønmodtagere ikke føler, at de har friheden til at vælge fagforening. I længere tid har vi ført sag mod Aalborg Portland, en af de største virksomheder i Aalborg, hvilket du kan læse om inde i bladet, og i lige nu venter vi på rettens dom. Mange andre har henvendt sig til os med besked om, at de heller ikke har friheden til at skifte fagforening. Netop i dag, hvor jeg skriver denne artikel, har jeg modtaget en opringning fra en chauffør i et større busselskab, der fortalte, at han er blevet truet af tillidsmanden til indmeldelse i 3F: Du skal være medlem af lokalklubben, og for at stå i den er du nødt til at stå i 3F. Vil du ikke nogen af delene, bliver du fyret, sagde han. Den ene ulovlighed oven på den anden. Noget tyder på, at der trods dommen i Strasbourg stadig er langt til det frie valg. Som en anden besættelsesmagt fastholder monopolerne magten med de gammelkendte metoder, vel vidende at man derved blæser menneskerettigheder, lovgivning og retssamfund et stykke. Det skal de naturligvis ikke have lov til, og derfor må hver enkelt sag følges til dørs på behørig vis. Der er allerede nye på vej, så der bliver næppe mindre travlt med sager om foreningsfrihed i Selv om den tilstand er noget trist, er der bestemt ikke grund til klynk i DFF. Vi har i år haft den største medlemsfremgang nogensinde. Det lover godt for fremtiden. Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle vore medlemmer et lykkebringende nytår. Jørgen Mikkelsen Finansloven for 07 giver mulighed for sygedagpenge i op til tre år Lovjustering fra regeringspartierne og Dansk Folkeparti Af Michael Pedersen Normalt er det sådan, at der ved sygdom kan udbetales sygedagpenge i op til 52 uger. Efter 1. april 07 kan perioden forlænges yderligere i op til 52 uger, når modtageren er under eller venter på lægebehandling, men forventes arbejdsdygtig inden for denne periode. Den eksisterende forlængelsesmulighed omfatter ikke alle sygedagpengemodtagere i længerevarende behandling. Regeringspartierne og Dansk Folkeparti blev på denne baggrund enige om, at den eksisterende forlængelsesmulighed udvides yderligere med op til 52 uger, så den samlede periode kan udgøre op til i alt tre år for at tilgodese personer i langvarig behandling. Adgang til fulde sygedagpenge for visse delvist raskmeldte Delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere får efter de nuværende regler nedsat ydelsen svarende til graden af raskmelding. Det er ikke muligt at supplere sygedagpenge med arbejdsløshedsdagpenge. Det indebærer, at delvist raskmeldte beskæftigede sygedagpengemodtagere, hvor arbejdsgiveren ikke kan beskæftige den sygemeldte på nedsat tid, får en lavere ydelse uden supplerende løn. For syge ledige, der er delvist raskmeldte, er ydelsen lavere sammenlignet med ledige, der enten er helt sygemeldte eller helt raskmeldte. De nye vedtagne regler betyder, at udbetaling af sygedagpenge ændres, så delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere efter 1. april 2007 får ret til fulde sygedagpenge. Glæde hos Gigtforeningen På Gigtforeningens hjemmeside udtaler foreningens direktør: Det er glædelige nyheder. Vi har i årevis kæmpet for, at loftet på sygedagpengene helt skal væk. Desværre må vi samtidig konstatere, at forbedringen ikke er omfattende nok, fordi reglerne for sygedagpenge fortsat ikke forholder sig til fleks-job-ordninger. HTS-A og Dansk Arbejdsgiverforening raser Omvendt så raser HTS-A og Dansk Arbejdsgiverforening efter at have nærlæst finansloven. Ifølge DR mener organisationerne, at det er et klart brud på skattestoppet. Organisationerne er rasende over, at finansloven i forbindelse med en reform af sygedagpenge-systemet sender en regning på i alt 85 millioner kroner videre til erhvervslivet DFF: Tiltrængt justering I DFF kan vi konstatere, at flere medlemmer er kommet i klemme i tidens løb. Justeringerne vil være en stor hjælp for disse.

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Individualisme og arbeid HMS-konferansen i Reykjavik 10.-11. mai 2007 Arbejdsmarkedets organisering Grundreglerne er i lov 30/1938 om fagforeninger og

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

A og B hold på arbejdspladserne. Arbejdsmarkedspolitiske reformer

A og B hold på arbejdspladserne. Arbejdsmarkedspolitiske reformer A og B hold på arbejdspladserne Arbejdsmarkedspolitiske reformer Kate Sørensen Socialformidler og freelance underviser på LO skolen Til 1989 beskæftiget i Københavns kommune, senest som fuldmægtig Fra

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger:

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger: 1 Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag: DI Overenskomst 1 v/di for Ferrosan A/S (advokat Sannie Skov Tvermoes) mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for fællestillidsrepræsentant

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere