No. 3/4 December Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No. 3/4 December 2006. Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening"

Transkript

1 Fagligt No. 3/4 December 2006 Alternativ Danmarks Frie Fagforening

2 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger eller ideologiske formål, ejheller moralsk eller agitatorisk støtte til sådanne. DFF vil udelukkende benytte foreningens midler til støtte for medlemmernes faglige interesser. DFF sætter respekten for den enkelte i højsædet, således at grundlovens og menneskerettighedskonventionens ord efterleves. DFF arbejder på at fjerne de aftaler på arbejdsmarkedet, der medfører, at man udelukkes fra et arbejde, medmindre man er medlem af en bestemt fagforening. DFF vil sikre medlemmerne tryghed i ansættelsen og størst mulig realindkomst. Hvordan... DFF er en landsdækkende organisation, der optager funktionærer og lønmodtagere på tværs af faggrænserne. Vi arbejder fagligt ud fra en anden grundholdning end den etablerede fagbevægelse. Begrebet klassekamp bør fjernes i et moderne samfund. DFF medvirker til at fremme korrekt og saglig information, så lønmodtagerne selv kan afgøre deres ønsker og behov. Hvorfor... LO-fagbevægelsen er i krise, fordi man ikke har fornyet sig. Mange er modstandere af den politiske tilknytning, og man løser ikke krisen blot ved at fjerne de direkte tilskud til politiske partier. Det fremgår af nedenstående eksempler, at de forskellige fagforeningers love forpligter til at fremme bestemte ideologier. Ikke kun økonomisk, men også moralsk forpligtelse, som medfører samvittighedskonflikt for mange mennesker. Eksempel 1.:» det er på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.«poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001 Eksempel 2.: SID s formålsparagraf stk. 6:»At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk- og kulturelt demokrati med det sigte, at skabe et socialistisk samfund.«der skal ikke herske tvivl om organisationernes ret til at søge disse formål fremmet. Men kombineret med diverse tvangsmetoder betyder det en knægtelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Derfor tilbyder DFF sig til alle lønmodtagere, som ønsker at være fri for sådanne bindinger, men som alligevel ønsker den tryghed det giver at være medlem af en fagforening. Indkaldelse Danmarks Frie Fagforenings landsmøde 2007 lørdag den 24. marts kl i DFF s lokaler, Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning - revideret regnskab fremlægges til godkendelse 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af yderligere 2 hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant 10. Eventuelt Bemærk: Formand, kasserer og hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen og er altså på valg hvert andet år. I år er formand Jørgen Mikkelsen på valg. På valg til hovedbestyrelsen er Morten Sørensen og Michael Pedersen. Suppleanterne Jesper Nielsen og Edyta Kurzawa er ligeledes på valg. Fra vedtægterne: Alle medlemmer har møde- og taleret på landsmødet. Stemmeret er betinget af mindst 2 måneders medlemsanciennitet på datoen for mødets afholdelse, og at tilmelding til landsmødet er sekretariatet i hænde senest 20 dage før mødets afholdelse - altså 4. marts Tilmelding kan ske til sekretariatet skriftligt, på eller på telefon Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde en måned før mødets afholdelse. Samkørsel og kørselstilskud Hvis lysten og tiden er der til at deltage, vil det være ærgerligt, hvis du på grund af lang afstand ikke har råd til billetten. Derfor kan du ringe til sekretariatet på , inden du melder dig til. Vi vil så forsøge at arrangere samkørsel, og hvis ikke dette kan lade sig gøre, betaler vi rejsen med offentligt transportmiddel. Forplejning m.m. Mødet begynder kl. 11; men allerede fra kl. 10 kan man få sig en kop morgenkaffe med rundstykker. Kl. 13 får vi frokost og om eftermiddagen kaffe med kringle. Den nævnte forplejning er gratis for medlemmer, hvorimod ledsagere betaler 60 kr. Efter mødet er der bestilt bord på en restaurant i nærheden, der udmærker sig ved at servere god mad til lave priser. Middagen er på egen regning; men af hensyn til bordbestilling bedes du oplyse ved tilmelding til landsmødet, om du vil deltage i spisningen. Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade Nørresundby Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Tlf Fax mail: Udgiver: Danmarks Frie Fagforening Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Tlf mail: Redaktion: Morten Sørensen (ansvar) V. Børstingvej 20, Vroue 7800 Skive PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf mail: Tryk: Als Offset, Augustenborg Forsidebillede: Privat foto Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 2

3 Nyt fra sagsmappen Ved Jørgen Mikkelsen Foderland (Ascana Danmark aps.) i Aalborg stævnet ved byretten i Aalborg Vort medlem startede 1. marts 05 hos Foderland Gørtlervej 9C i Aalborg som butikschef med offentligt løntilskud. Da denne periode var forbi, blev vort medlem ansat på ordinære ansættelsesvilkår 1. september 05. Desværre blev de mundtlige ansættelsesvilkår aldrig bekræftet i en ansættelsesaftale, som loven forskriver skal ske senest 30 dage efter, ansættelsen er startet. En utrolig slidsom og dygtig arbejdsindsats fra vort medlem blev ikke tilsvarende honoreret. Hun fornemmede, at der var truffet en beslutning om, at en anden skulle overtage jobbet, når hun havde fået butikken arbejdet op. Tonen blev hårdere, og den 28. december 05 blev vort medlem afskediget, således at hun skulle fratræde 31. marts 06. Arbejdsklimaet blev herefter så hårdt, at vort medlem måtte sygemelde sig grundet stress. DFF måtte i perioden på banen for at få arbejdsgiveren til at fremsende lønsedler, og det hele er nu endt med en stævning mod Foderland ved Jørgen Bonderup. Det samlede krav mod Foderland ser således ud: For manglende ansættelsesbevis, godtgørelse for uberettiget afskedigelse, manglende feriepenge, rykker og inkassogebyrer kræves i alt ,82 kr ,87 kr. i erstatning til medlem Byretten i Kolding har netop fremsendt en dom til os, som betyder, at Trekantens Medarbejder Service ved P. Nielsen, Vejlevej 500, Almind, er dømt til at betale vort medlem ,87 kr. plus procesrente fra den Vort medlem blev sagt op til fratrædelse 15. april Dermed stoppede samtidig betalingen af tilgodehavende løn, og det viste sig, at vort medlem herefter ikke kunne komme i kontakt med arbejdsgiveren. Det lykkedes heller ikke for os i DFF. Men vi har dog netop konstateret, at telefonsvareren på firmanummeret stadig svarer og siger velkommen til Trekantens Medarbejdeservice. Beløbet, vort medlem er tilkendt, dækker tab for manglende løn, feriepenge og manglende ansættelsesbevis. Manglende feriepenge udbetalt Et af vores nye medlemmer i Århus var røget ind problemer med sin tidligere arbejdsgiver SMT International aps., Literbuen 4, Skovlunde. Der var rod i betalingen omkring feriepengene, således der var betalt for lidt, og der manglede betaling for søgne- og helligdage. Efter lange og seje tovtrækkerier med arbejdsgiveren lykkedes det os at få de manglende feriepenge. Men søgne- og helligdagene var ikke til at få. Ved samtaler med Gert Andersen kom der alle mulige forklaringer som: Dem har han fået, I er en meget dårlig fagforening, I har regnet forkert osv. Til sidst måtte vi inddrage foreningens advokat, Jesper Anhøj, som efter adskillige skrivelser og inkassorykkere endelig kunne notere sig, at det manglende beløb på 6.618,43 kr. nu var betalt. Slidgigt i hofterne kan nu anerkendes som arbejdsskade På baggrund af en udredningsrapport bestilt af Arbejdsskadestyrelsen har Erhvervssygdomsudvalget besluttet, at slidgigt i hofterne kan være en erhvervssygdom. Herefter har Arbejdsmarkedsstyrelsen mulighed for at anerkende slidgift i hofterne som en arbejdsskade, uden at sagen skal forelægges Erhvervssygdomsudvalget. Dette skulle give en meget hurtigere sagsbehandling for de lønmodtagere, der søger om erstatning for arbejdsskade. Beskæftigelsesministeriet regner med, at bl.a. murerarbejdsmænd og landbrugsmedhjælpere fremover vil høre til dem, der vil kunne få anerkendt slidgigt i hofterne som arbejdsskade. På baggrund af en udredningsrapport bestilt af Arbejdsskadestyrelsen har Erhvervssygdomsudvalget besluttet, at slidgigt i hofterne kan være en erhvervssygdom. Herefter har Arbejdsmarkedsstyrelsen mulighed for at anerkende slidgift i hofterne som en arbejdsskade, uden at sagen skal forelægges Erhvervssygdomsudvalget. Dette skulle give en meget hurtigere sagsbehandling for de lønmodtagere, der søger om erstatning for arbejdsskade. Beskæftigelsesministeriet regner med, at bl.a. murerarbejdsmænd og landbrugsmedhjælpere fremover vil høre til dem, der vil kunne få anerkendt slidgigt i hofterne som arbejdsskade. Fakta: Fire betingelser skal være opfyldt Slidgigt i begge hofteled kan kun anerkendes som en arbejdsskade, hvis der er tale om: 1. Hoftebelastende løftearbejde i min. 15 år. 2. Daglige løft på tilsammen mindst otte tons. 3. Heraf skal der have været almindeligt forekommende tunge enkeltløft på mindst 20 kilo, der samlet svarer til mindst et ton om ugen. 4. De øvrige løft skal også belaste hofterne. Betingelserne gælder for alle sager om denne sygdom, uanset hvornår sygdommen er blevet anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen - dog indenfor 20 år. Det vil sige, at hvis man indenfor de sidste år har fået afvist en sag om slidgigt i begge hofteled, så kan man få sagen genoptaget ved at henvende sig til Arbejdsskadestyrelsen. Siden 1. januar 05, hvor arbejdsskadereformen trådte i kraft på erhvervssygdomsområdet, er der blevet optaget følgende 13 sygdomme på listen over erhvervssygdomme: 1. Slidgigt i hofteleddene 2. Posttraumatisk belastningsreaktion 3. Slidgigt i knæ 4. Biceps-tendinit (betændelseslignende tilstand i overarmsmuskel) 5. Golfalbue 6. Pleurale plaques (lungehindepletter efter asbest) 7. Nyrekræft 8. Kræft i skjoldbruskkirtlen 9. Brystkræft 10. Knoglekræft 11. Leverkræft 12. Mavekræft 13. Kræft i bihuler og processus mastoideus (kræft i knogle bag øret). Dertil kommer, at Erhvervssygdomsudvalget i 2007 bl.a. skal behandle en ny udredningsrapport om nedslidning i nakke og skuldre, som måske kan føre til flere sygdomme på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Kilde: Nyt fra Beskæftigelsesministeriet nr. 9 December 2006 MS 3

4 Aalborg byret har nu behandlet sagen, hvor DFF kræver 1,16 million kr. af Aalborg Portland Dommen falder 21. dec. - efter at redaktionen af dette blad er afsluttet. Læs seneste nyt på Sagen kort Danmarks Frie Fagforening (DFF) har på vegne af to medlemmer krævet sammenlagt kr. af cementfabrikken Aalborg Portland. Det drastiske skridt kommer efter at to medlemmer, der har arbejdet på Aalborg Portland i henholdsvis 9 og 10 år, har følt sig groft chikaneret, efter de har skiftet fagforeningen 3F ud med DFF. Skiftet betød, at de to uden varsel blev flyttet fra deres skifteholdsarbejde som procesoperatører til rengøringsmedarbejdere på daghold - med en klækkelig lønnedgang til følge. De to procesoperatører, som arbejdede i et godt fællesskab med andre, blev ud over forvisningen til rengøringsarbejde, fuldstændig isoleret og pålagt at arbejde alene fra morgen til aften, som var de spedalske. Arbejdet som procesoperatører bestod i tilsyn med produktionsanlægget, udtagning af Retsmøde: Løj direktøren i retten? Sagen blev domsforhandlet 5. dec. i Aalborg Byret og varede det meste af dagen Først aflagde de to krænkede procesoperatører, Jess Klingbech og Johnny Kragelund forklaring for retten. De kunne blandt andet berette om, hvordan fagforeningsskiftet havde medført, at de staks blev revet bort fra det job, de var glade for, og hvor de havde et godt fællesskab sammen med deres arbejdskollegaer. De hævdede også, at det ikke var deres kollegaer, der havde noget imod, at de skiftede fagforening, men folk andre steder fra, bl.a. fra havnen. Mødet, der blev afholdt i forbindelse med arbejdsnedlæggelsen, bestod af håndplukkede folk, som man vidste ville have noget imod frit fagforeningsvalg. Jess Klingbech fik et opsigelsesvarsel på 3 måneder, og Johnny Kragelund fik 6 måneders varsel, da han var sikkerhedsrepræsentant. Den sidste måned kunne Johnny ikke længere klare den isolerede jobfunktion sammen med sin kost i flyveasken. Han var sygemeldt. Den planlagte og aftalte mobning kom derved til at virke. Herefter var det tillidsmand Harry Andersens tur til at afgive forklaring, hvilket du kan læse om i særskilt artikel på næste side. Direktøren i vidneskranken Turen var nu kommet til direktøren for Portland Danmark, Frands Grex, som under vidneansvar berettede, at han var blevet bekendt med uro og arbejdsnedlæggelsen efter en henvendelse fra fællestillidsmanden. 4 Jess Klingbech fik et opsigelsesvarsel på 3 md. og Johnny Kragelund 6 md. varsel. Foran denne bygning håber de på en retfærdig dom for forsmædelsen på jobbet. Jesper Anhøj spurgte direktøren, om han vidste, hvad uroen skyldtes, hvorefter direktøren bekræftede, at den skyldtes de to procesoperatørers udmeldelse af 3F. Samtidig - og som noget helt nyt i sagen - kunne direktøren fortælle, at der var fremsat voldelige trusler mod de to, og at det var dette, der havde medført forflyttelsen fra skiftehold til rengøringsarbejde. Direktøren udtalte i retten eksempler på truslerne: De kunne få bank henne på hjørnet! Ingen, hverken vore to medlemmer eller tillidsmanden, havde nogensinde hørt om disse trusler før, hvorfor DFF tvivler på sandhedsværdien af disse. Senere under proceduren blev det klart, hvorfor truslerne blev nævnt. Direktøren bekræftede, at Portland havde været tilfreds med Jess og Johnnys arbejdsindsats. De var udmærkede medarbejdere, som vi var glade for, udtalte direktøren. Direktøren mente endvidere, at den flytning, der var sket, lå inden for ledelsens ret til at lede og fordele arbejdet. Herefter spurgte Jesper Anhøj, om den løsning, der var fundet, var aftalt med tillidsmændene? Hertil svarede direktøren: Nej, det var den ikke! Løsningen var end ikke drøftet med tillidsmændene! Hertil spurgte Jesper Anhøj direktøren: prøver, små reparationer og i begrænset omfang rengøring. Efter fagforeninsskiftet blev den ene sat til at støvsuge en silo for flyveaske hver dag fra morgen til aften. Den anden blev sat til at slæbte slam i spande fra et tårn og køre det bort på en trillebør. Det har fået DFF på banen: Vi er ærlig talt målløse over den behandling vores medlemmer har fået. I fagretsligt forstand er der jo tale om en fyring og aftalt mobning, siger formanden for Danmarks Frie Fagforening, Jørgen Mikkelsen, der samtidig peger på, at det ikke er mange måneder siden, at foreningen vandt en retssag mod Danmark ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. En dom hvor det meget klart blev fastslået, at folk har ret til at organisere sig, hvor de vil på arbejdsmarkedet. Vore medlemmer gennemgår detaljerne med advokat Jesper Anhøj Er De sikker på, at De taler sandt? Ja, det er jeg! svarede direktøren. Forklaringer stemmer ikke overens Ser man tilbage til den 23. maj, hvor direktøren udtalte sig om samme emne, ser det dog noget anderledes ud. Citaterne herunder stammer fra TV24 Nordjyske: Journalisten spørger direktøren, hvad der er årsag til arbejdsnedlæggelsen. Frands Grex svarer: Det, det drejer sig om, er, at der er to mand, der har meldt sig ud af fagforeningen 3F. Senere efter at arbejdet er genoptaget, siger direktøren til TV24 Nordjyske: Nu har vi holdt et møde med tillidsmændene, og vi har fundet en løsning.

5 Journalisten spørger herefter: Kan du røbe lidt af, hvad løsningen går ud på? Frands Grex svarer: Nej, det kan jeg ikke her det er der er jo nej, det kan jeg ikke. Der skal ikke megen intelligens til for at se, at disse to forklaringer om samme emne ikke stemmer overens. Løj direktøren overfor 24 Nordjyske, eller var det over for retten? Det sidste er strafbart. Herefter var det Portlands personalechef Christian Brosolats tur til at komme i vidneskranken. Personalechefen bekræftede, at man fra de aktionerendes side forventede, at Portland gjorde noget; men at man fra ledelsen havde sagt, at man ikke kunne gøre noget, da loven er sådan, at dette ikke er muligt. Forflyttelse skyldes fagforeningsskift Herefter var det Jess og Johnnys arbejdskollega Gert Grunnet, som udtalte sig til retten. Gert bekræftede, at han have været ansat i 17 1/2 år på Portland og havde kendt de to som særdeles gode arbejdskollegaer alle de 10 år, som de havde været på Portland. Gert bekræftede, at årsagen til forflyttelsen var fagforeningsskiftet, og at det var folk fra andre hold, der aktionerede. Gert var ikke i tvivl om, at forflyttelsen til rengøring var en straffeaktion. Nu skulle de to kules ned! Det var slavearbejde, sagde Gert. Han sagde endvidere, at det område, de to blev beordret til at arbejde i, sjældent blev gjort rent, og at man der på daghold aldrig tidligere havde haft procesoperatører. Afsluttende procedure I den afsluttende procedure kom Jesper Anhøj ind på det påfaldende hukommelsessvigt hos fællestillidsmand Harry Andersen (se artikel andetsteds). Han fastslog samtidig, at Portland ikke kunne undslå sig ved ikke at vide, at foreningsfrihedsloven var justeret, da dette blev kundgjort i Lovtidende 8. maj dette år. Han fastslog, at der fra Portlands side havde været tale om et utroligt kluntet forsøg på at omgå de klare regler om foreningsfrihed, og at der ved de nye vilkår, der blev budt de to, reelt var tale om en afskedigelse. Portlands advokat, Anne-Vibeke Dolleris, mente, at Portland havde ret til at flytte de to procesoperatører under henvisning til ledelsesretten. Og så blev det pludselig klart, hvorfor det skulle have været trusler om tæv, der var årsagen til forflytningen af de to medlemmer af Danmarks Frie Fagforening - og dermed overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 11, stk. 1. Hvis forflytningen skete for at forebygge uro eller forbrydelse, så træder stk. 1 ud af kraft jf. stk. 2. Der afsiges dom i sagen 21. december kl efter dette blads redaktion er afsluttet. Læs om dommen på Cirkusforestilling i byretten Jeg var på tilhørerpladserne, da sagen om fagforeningstvang på Portland blev behandlet i Ålborg Byret 5. december. Det var en besynderlig afhøring af fællestillidsmand, Harry Andersen, 3F, som havde alvorlige hukommelsesproblemer. Af Peter Wendelboe Tårerne trillede ned ad kinderne på mig, og jeg måtte tage mig grundigt i agt for ikke at blive smidt ud af retten på grund af højrøstet latterkrampe, da fællestillidsmand Harry Andersen blev afhørt i Aalborg Portland sagen. Som alle, der har fulgt med i mediedækningen af Portlandsagen, ved, var det Harry Andersen, der indkaldte kollegerne til møde i anledning af to kammeraters udmeldelse af 3F, og det var Harry Andersen, der opsøgte de to medarbejdere og søgte at true dem tilbage i 3F. Det var også Harry Andersen, der sammen med en kollega troppede op hos direktøren og fortalte, at der kunne blive tale om arbejdsstandsninger, hvis de to ikke makkede ret. Men Harry Andersen kunne i retten pludselig ikke huske noget som helst fra forårets ballade. Han kunne knap nok huske, at der overhovedet havde været ballade, eller hvad den gik ud på. Adspurgt om, hvad årsagen til uroen var, indrømmede han dog eftertænksomt, at det vist var fordi, to mand havde meldt sig ud af fællesskabet. Han kunne dog ikke gøre nærmere rede for, hvad dette betød. Advokat Anhøj måtte spørge mange gange, om grunden var det manglende medlemskab af 3F. Det vidste fællestillidsmand Harry Andersen ikke. Anhøj spurgte, om Harry Andersen vidste, hvorfor de to medarbejdere var blevet flyttet fra arbejdet som procesoperatører, som de var specielt uddannede til, og til rengøringsarbejde. Det vidste fællestillidsmand Harry Andersen ikke. Har du talt med ledelsen om sagen? spurgte Anhøj. Nej, jeg har ikke talt med ledelsen om det! svarede Harry Andersen. I det hele taget kunne fællestillidsmanden slet ikke huske noget som helt om den sag, som vi alle ellers har fulgt så nøje i dagspressen, radio og tv, og som Harry Andersen var en væsentlig bestanddel af og en af hovedpersonerne i. Efter mange opsigtsvækkende benægtelser af overhovedet at kende noget som helst til sagen måtte dommeren gribe ind og formane fællestillidsmanden til at tale sandhed. Det koster 60 dage i spjældet at lyve i retten, sagde dommeren. Og nu kunne Harry Andersen pludselig godt huske, at der vist nok var noget med, at der havde været en delegation oppe hos direktørerne Grex og Brosolat. Han kunne bare ikke huske, hvem det var og hvor mange. Fællestillidsmand Harry Andersen Efter endnu en indskærpelse til at tale sandhed, kom han i tanker om, at delegationen bestod at to mand, og at han selv var den ene! Hvad var årsagen til uroen? spurgte Anhøj igen. De havde meldt sig ud af fællesskabet, var det eneste, han kunne lokke ud af den forvirrede Harry Andersen. Men han forsøgte at give det indtryk af, at han ikke vidste, hvad at sætte sig uden for fællesskabet betød. Anhøj og dommeren spurgte igen og igen, om uroen skyldtes manglende medlemskab af 3F. Og igen og igen svarede Harry Andersen, at det vidste han ikke. Afhøringen af Portlands fællestillidsmand var noget at det festligste, jeg længe har oplevet i en dansk retssag. Jeg kluklo i samtlige 20 minutter, afhøringen varede. Så meget, at jeg frygtede for at blive vist ud af retten. Faktaboks 11. januar 2006 vandt DFF en klokkeklar sejr ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Eksklusivaftaler blev kendt i strid med artikel 11 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Artikel 11 Stk. 1. Enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, herunder ret til at oprette og slutte sig til fagforeninger for at beskytte sine interesser. Stk. 2. Der må ikke gøres andre indskrænkninger i udøvelsen af disse rettigheder end sådanne, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder. Denne artikel skal ikke forhindre, at der pålægges medlemmer af statens væbnede styrker, politi eller forvaltning lovlige indskrænkninger i udøvelsen af disse rettigheder. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 5

6 Det kan være en stor stressfaktor ikke at vide, hvornår man skal arbejde, og hvornår man har fri. For bedst som man tror, at nu skal familie og venner og ikke mindst en selv have al den opmærksomhed, man til daglig lægger i sit arbejdsliv, så sker det uventede, og jobbet kalder igen. Sådan er tilværelsen for den 29-årige Tom Frydendahl Withen, servicetekniker ved Northrop Grumman Sperry Marine. Her har han i over tre år været en del af det serviceteam i virksomheden, der tager verden rundt og reparerer navigations- og kommunikationsudstyr, radarer, autopiloter, hastighedsmålere, stabiliseringssystemer og lignende på eksempelvis krydstogtskibe, olietankere og containerskibe. - Normal arbejdstid kender jeg stort set ikke til. Vi skal jo kunne rykke ud, når kunderne har brug for os. Pludselig kan der være et skib i Afrika, som har brug for øjeblikkelig assistance. Og vi skal kunne rykke ud med nogle gange et døgns varsel, da det er meget store beløb, der er tale om, for hver dag et stort skib ligger stille, forklarer Tom Withen, som på trods af de til tider umenneskelige arbejdsvilkår elsker sit job. 6 Tom Frydendahl Withen er i fuld gang med at konfigurere navigationsudstyret på et krydstogtskib, der er ved at være færdigbygget i Finland. Det er en typisk arbejdssituation for ham, selv om der også engang i mellem er kontorarbejde hjemme i Danmark. Stress og dårlige arbejdstider er en del af jobbet STRESSET HVERDAG: Umuligt at planlægge. Sådan er Tom Withens arbejdstid, hvor han ofte kaldes på arbejde, når han troede, han havde fri. Det giver stress og er en udfordring for privatlivet. Af journalist Uffe Dahl - Jeg er meget glad for mit arbejde. Specielt de udfordringer, som de til tider vanskelige problemstillinger, vi arbejder med, giver. Det er det, der giver mig lysten til at fortsætte, selvom det nogle gange også er surt at skulle forlade familie eller venner med kort varsel. Nogle gange kommer de uventede opgaver på ubelejlige tidspunkter. Og selvom man selvfølgelig ikke per automatik står til rådighed for sin arbejdsplads 24 timer i døgnet, føler Tom Withen et stort ansvar over for sin arbejdsplads. - Vi kan jo ikke bare sige nej til en opgave. Hvis firmaet ikke kan sende en servicetekniker af sted, så vælger kunden jo bare et andet firma. Det betyder, at man skal have en meget god grund til at sige nej til en hasteopgave og det kan faktisk godt være en psykisk belastning. Tom Withens kæreste har lært at leve med en mand, der ikke frit kan disponere over sin egen fritid. - Jeg havde dette job, da vi mødte hinanden, så hun har hele tiden kendt til mine arbejdsforhold. Men derfor kan det da engang i mellem godt være svært for hende at acceptere fuldt ud. De pludselige opgaver, som nogle gange ligger langt væk, gør, at mit arbejde kommer til at virke som min førsteprioritet. Men sådan kan man ikke gøre tingene op. Det er jo et vilkår for dette arbejde, som man må leve med. Men de mange ukendte faktorer er ikke altid nemme at leve med. - Det ødelægger tit de sociale aftaler, man har lavet i weekenden. Og det er faktisk fuldstændigt umuligt at gå til noget fast - eksempelvis hver onsdag aften. Det irriterende i den forbindelse er også, at man aldrig ved, hvornår man kommer hjem igen, når man først er taget af sted. Det er sket flere gange, at man tror, man skal være væk i et par dage, men at jobbet så tager over en uge. Det er meget fristende at sige til kæresten, når man tager af sted, at man nok kommer hjem om et par dage. Men jeg er begyndt at overdrive stort, når jeg gætter på sådan noget, over for hende. Det er meget bedre at komme tidligere hjem end beregnet i forhold til, hvis man kommer bare én dag senere.

7 Arbejdsgiveren: Vi forsøger at planlægge og skabe balance Af journalist Uffe Dahl Product support manager ved Northrop Grumman Sperry Marine i Danmark, Allan Mikkelsen, er udmærket klar over, at hans serviceteknikere ikke altid har de mest attraktive arbejdsvilkår i hvert fald når man ser på arbejdstiderne. - Vi forsøger at planlægge os ud af problemerne med de dårlige arbejdstider. Det er vores bedste værktøj for at beskytte vores medarbejdere. Men omvendt er det umuligt at sige, hvornår et skib pludselig står med akut behov for hjælp. Vi laver en langtidsplanlægning, så de opgaver, vi kender, er sat ind i kalenderen. Men når de uventede opgaver dukker op, så kan vi jo ikke gøre andet end at sende folk af sted, siger Allan Mikkelsen, der også gør meget ud af at vælge de rigtige folk til de rigtige opgaver. - Det kan være et stort pres at skulle tage til Australien og løse et akut problem. Derfor vælger vi måske ubevidst de folk, der er bedst rustet til at klare opgaven. Allan Mikkelsen kan ikke bare tilkalde vikarer, når arbejdspresset bliver for stort. - De folk, vi skal bruge, skal være specialuddannede og have specielle kurser. De hænger ikke på træerne. Og endeligt tager det måske helt op til fem eller seks år, før vores serviceteknikere er helt færdiguddannede i alle vores arbejdsgange. Da vi desuden er en del af et amerikansk konsortium, kan vi ikke selv bestemme, hvor mange medarbejdere vi skal være. Der laves en nøje beregning over, hvordan økonomien hænger sammen i hver enkelt ansættelse. Men vi er klar over, at vi nogle gange presser vore medarbejdere til det yderste. Mangel på arbejdskraft stresser medarbejderne PYKISK ARBEJDSMILJØ: Det bliver stadigt sværere for virksomhederne at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det skaber et større arbejdspres hos medarbejderne, der dermed bliver mere stressede. Af journalist Uffe Dahl Der er travlhed på de danske arbejdspladser. Virksomhederne ansætter medarbejdere i stor stil, og arbejdsløshedstallene fortsætter med at dykke. Dermed er det efterhånden svært for virksomhederne at finde kvalificeret arbejdskraft, og det er et problem, der kan mærkes mere og mere blandt medarbejderne. For når der ikke kan skaffes mere arbejdskraft, så må den eksisterende medarbejderstab løbe endnu stærkere. - Problemet er bare, at de fleste arbejdspladser i løbet af de seneste år allerede har rationaliseret ind til benet. Derfor er der ikke overskud hos medarbejderne til at løbe hurtigere, siger formanden for Danmarks Frie Faktaboks: * Northrop Grumman Sperry Marine i Danmark beskæftiger i alt 40 medarbejdere. Heraf er de 12 ansat som serviceteknikere. * Virksomheden beskæftiger sig med at implementere og reparere navigations- og kommunikationsudstyr, radarer, autopiloter, hastighedsmålere, stabiliseringssystemer og lignende på krydstogtskibe, olietankere og containerskibe. Fagforening, Jørgen Mikkelsen, der i den seneste tid har fået flere og flere henvendelser fra medlemmer, som spørger til arbejdstidsregler, hvornår de har krav på frihed og lignende. - Medarbejderne på de danske arbejdspladser er pressede. Det kan mærkes på det psykiske arbejdsmiljø, og hvis ikke virksomhedslederne er opmærksomme på problemet, så ender det med, at de får endnu flere syge medarbejdere, konkluderer Jørgen Mikkelsen. Undersøgelser omkring arbejdsmiljø og især stress, tyder på, at Jørgen Mikkelsen har helt ret i sine konklusioner. Arbejdsmiljøinstituttet vurderer nemlig, at en tredjedel af det samlede fravær i Danmark primært skyldes forhold i det psykiske arbejdsmiljø, og at personer i Danmark dagligt er sygemeldt på grund af stress. Også World Health Organization er bekymrede for det stressede arbejdsliv. Herfra viser en undersøgelse nemlig, at mellem 50 og 60 procent af EU s tabte arbejdsdage skyldes stress. - Det er utrolig vigtigt, at vi får sat endnu mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø og ikke mindst stress. Det handler om at medarbejderne får nogle klare retningslinier for, hvornår de skal arbejde, og hvornår de har Når der ikke kan skaffes mere arbejdskraft, så må den eksisterende medarbejderstab løbe endnu stærkere. fri. Deres fritid skal de selv kunne disponere over, ligesom det er vigtigt, at den enkelte medarbejder får ro til at lade op mellem arbejdsperioderne. Netop antallet af timer, hvor mange timer man arbejder i træk og ikke mindst, hvornår man har krav på fritid, er en svær størrelse at gennemskue for den enkelte medarbejder. Der er nemlig ikke klare enslydende regler for de forskellige faggrupper, da det som oftest er arbejdsmarkedets parter og ikke lovgivning der regulerer dette område. - Derfor får vi mange henvendelser fra folk, der ikke selv kan gennemskue reglerne. Virksomhedslederne bliver nødt til at tage dette problem meget seriøst specielt når man ser på al den tabt arbejdskraft, der er på grund af det stress-relaterede sygefravær. Og noget tyder på, at virksomhederne er ved at vågne lidt op. En undersøgelse foretaget af Dansk Handel og Service blandt en række medlemsvirksomheder viser nemlig, at op mod en tredjedel af virksomhederne er begyndt at lave trivselsundersøgelser. 7

8 Magasinpost ID nr Danmarks Frie Fagforening Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Formanden har ordet Året 2006 har været et revolutionerende år for de tanker, der ligger bag det at være en fri fagforening. Den største begivenhed i år fandt sted i januar, da vi vandt en klar sejr ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg Danmarks Frie Fagforening Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig Tilbageblik og fremsyn over staten Danmark. Domstolen dømte eksklusivaftaler i strid med artikel 11 i konventionen. Retten dømte således fagforeningstvang ulovlig. Efterfølgende fulgte Folketinget op med lovgivning på området. Nu skulle man jo tro, at alt var i sin skønneste orden; men sådan er det desværre ikke endnu. Vi har set det ene eksempel efter det andet på, at lønmodtagere ikke føler, at de har friheden til at vælge fagforening. I længere tid har vi ført sag mod Aalborg Portland, en af de største virksomheder i Aalborg, hvilket du kan læse om inde i bladet, og i lige nu venter vi på rettens dom. Mange andre har henvendt sig til os med besked om, at de heller ikke har friheden til at skifte fagforening. Netop i dag, hvor jeg skriver denne artikel, har jeg modtaget en opringning fra en chauffør i et større busselskab, der fortalte, at han er blevet truet af tillidsmanden til indmeldelse i 3F: Du skal være medlem af lokalklubben, og for at stå i den er du nødt til at stå i 3F. Vil du ikke nogen af delene, bliver du fyret, sagde han. Den ene ulovlighed oven på den anden. Noget tyder på, at der trods dommen i Strasbourg stadig er langt til det frie valg. Som en anden besættelsesmagt fastholder monopolerne magten med de gammelkendte metoder, vel vidende at man derved blæser menneskerettigheder, lovgivning og retssamfund et stykke. Det skal de naturligvis ikke have lov til, og derfor må hver enkelt sag følges til dørs på behørig vis. Der er allerede nye på vej, så der bliver næppe mindre travlt med sager om foreningsfrihed i Selv om den tilstand er noget trist, er der bestemt ikke grund til klynk i DFF. Vi har i år haft den største medlemsfremgang nogensinde. Det lover godt for fremtiden. Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle vore medlemmer et lykkebringende nytår. Jørgen Mikkelsen Finansloven for 07 giver mulighed for sygedagpenge i op til tre år Lovjustering fra regeringspartierne og Dansk Folkeparti Af Michael Pedersen Normalt er det sådan, at der ved sygdom kan udbetales sygedagpenge i op til 52 uger. Efter 1. april 07 kan perioden forlænges yderligere i op til 52 uger, når modtageren er under eller venter på lægebehandling, men forventes arbejdsdygtig inden for denne periode. Den eksisterende forlængelsesmulighed omfatter ikke alle sygedagpengemodtagere i længerevarende behandling. Regeringspartierne og Dansk Folkeparti blev på denne baggrund enige om, at den eksisterende forlængelsesmulighed udvides yderligere med op til 52 uger, så den samlede periode kan udgøre op til i alt tre år for at tilgodese personer i langvarig behandling. Adgang til fulde sygedagpenge for visse delvist raskmeldte Delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere får efter de nuværende regler nedsat ydelsen svarende til graden af raskmelding. Det er ikke muligt at supplere sygedagpenge med arbejdsløshedsdagpenge. Det indebærer, at delvist raskmeldte beskæftigede sygedagpengemodtagere, hvor arbejdsgiveren ikke kan beskæftige den sygemeldte på nedsat tid, får en lavere ydelse uden supplerende løn. For syge ledige, der er delvist raskmeldte, er ydelsen lavere sammenlignet med ledige, der enten er helt sygemeldte eller helt raskmeldte. De nye vedtagne regler betyder, at udbetaling af sygedagpenge ændres, så delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere efter 1. april 2007 får ret til fulde sygedagpenge. Glæde hos Gigtforeningen På Gigtforeningens hjemmeside udtaler foreningens direktør: Det er glædelige nyheder. Vi har i årevis kæmpet for, at loftet på sygedagpengene helt skal væk. Desværre må vi samtidig konstatere, at forbedringen ikke er omfattende nok, fordi reglerne for sygedagpenge fortsat ikke forholder sig til fleks-job-ordninger. HTS-A og Dansk Arbejdsgiverforening raser Omvendt så raser HTS-A og Dansk Arbejdsgiverforening efter at have nærlæst finansloven. Ifølge DR mener organisationerne, at det er et klart brud på skattestoppet. Organisationerne er rasende over, at finansloven i forbindelse med en reform af sygedagpenge-systemet sender en regning på i alt 85 millioner kroner videre til erhvervslivet DFF: Tiltrængt justering I DFF kan vi konstatere, at flere medlemmer er kommet i klemme i tidens løb. Justeringerne vil være en stor hjælp for disse.

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins

Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Islands arbejdsgiverforening Samtök atvinnulífsins Individualisme og arbeid HMS-konferansen i Reykjavik 10.-11. mai 2007 Arbejdsmarkedets organisering Grundreglerne er i lov 30/1938 om fagforeninger og

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer)

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer) 8GYLNOLQJHQ Sn HUKYHUYVV\JGRPVRPUnGHW VRPI OJHDIDUEHMGVVNDGHUHIRUPHQ I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere