Erfaringer og perspektiver DialoK-møder med forskningsmiljøerne 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer og perspektiver DialoK-møder med forskningsmiljøerne 2009"

Transkript

1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 02, 2017 Erfaringer og perspektiver DialoK-møder med forskningsmiljøerne 2009 Villholth, Karen G. ; Andersen, Bent; Drews, Martin; Kaae, Berit C.; Nellemann, Vibeke; van der Bijl, Lilian ; Binnerup, Svend; Strand, Iben F.; Moseholm, Lars Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Villholth, K. G., Andersen, B., Drews, M., Kaae, B. C., Nellemann, V., van der Bijl, L.,... Moseholm, L. (2010). Erfaringer og perspektiver DialoK-møder med forskningsmiljøerne Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning KFT. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

2 Erfaringer og perspektiver DialoK-møder med forskningsmiljøerne 2009 Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT) er etableret under regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark. KFT består af Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Københavns Universitet (KU) samt Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Formand for KFT's styregruppe er adm. direktør Leo Larsen, Sund & Bælt. KFT s sekretariat har adresse ved Danmarks Miljøundersøgelser. KFT skal fremme og medvirke til tværgående videnopbygning inden for forskning i klima, klimaeffekter og klimatilpasning. Dette skal gøres gennem koordineret forskning i nationale og europæiske forskningsprogrammer og bistå forskermiljøerne med data og viden om eksisterende forskning og særligt vigtige forskningsbehov på klimatilpasningsområdet. KFT skal sikre, at foreliggende forskningsresultater er til rådighed for forskningsmiljøerne, samfundet og de sektorer, som skal udmønte konkrete tilpasningsinitiativer. ISBN KFT_Omslag_tryk_juni2010.indd 1 Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning :31:33

3 [Tom side]

4 Karen G. Villholth Bent Andersen Martin Drews Berit C. Kaae Vibeke Nellemann Lilian van der Bijl Svend Binnerup Iben F. Strand Lars Moseholm Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning

5 Datablad Titel: Erfaringer og perspektiver - DialoK-møder med forskningsmiljøerne 2009 Forfattere: Udgiver: URL: Karen G. Villholth, Bent Andersen, Martin Drews, Berit C. Kaae, Vibeke Nellemann, Lilian van der Bijl, Svend Binnerup, Iben F. Strand, Lars Moseholm Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning Aarhus Universitet Udgivelsesår: juni 2010 Redaktion afsluttet: juni 2010 Bedes citeret: Villholth, K.G., Andersen, B., Drews, M., Kaae, B.C., Nellemann V., van der Bijl L., Binnerup S., Strand, I.F. & Moseholm, L. 2010: Erfaringer og perspektiver - DialoK-møder med forskningsmiljøerne Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning, Aarhus Universitet. 22 s. Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse Om KFT: Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT) er etableret under regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark. KFT består af Aarhus Universitet, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Københavns Universitet (KU) samt Danmarks Tekniske Universitet (DTU). KFT s sekretariat har adresse ved Danmarks Miljøundersøgelser, AU. KFT skal fremme og medvirke til tværgående videnopbygning inden for forskning i klima, klimaeffekter og klimatilpasning. Dette skal gøres gennem koordineret forskning i nationale og europæiske forskningsprogrammer og bistå forskermiljøerne med data og viden om eksisterende forskning og særligt vigtige forskningsbehov på klimatilpasningsområdet. KFT skal sikre, at foreliggende forskningsresultater er til rådighed for forskningsmiljøerne, samfundet og de sektorer, som skal udmønte konkrete tilpasningsinitiativer. Emneord: Illustrationer: Forsidefoto: Tryk: Oplag: Klimaforskning, klimatilpasning Grafisk værksted, DMU Silkeborg Svaler i Nyord By. Foto: Bent Andersen. Schultz Grafisk Miljøcertificeret (ISO 14001) og kvalitetscertificeret (ISO 9002) 200 stk. ISBN: Sideantal: 22 Internetversion: Rapporten er tilgængelig i elektronisk format (pdf) på KFT s hjemmeside

6 Indhold Forord 5 1 Konklusioner og anbefalinger 6 2 Baggrund for DialoK-møderne 7 3 Formål med DialoK-møderne 8 4 Afvikling af DialoK-møderne 9 5 Erfaringer 11 6 Perspektiver 17 7 Litteratur 19 Bilag 1. Invitation til DialoK-møderække 20

7 [Tom side]

8 Forord KFT har siden sin oprettelse i marts 2008 koncentreret sin indsats på fire områder: 1) kortlægning af klimaforskningen i Danmark og fremme af tværgående forskningsfaglige aktiviteter; 2) identifikation af centrale tværgående forskningsspørgsmål i samarbejde med Koordinationsforum for Klimatilpasning; 3) involvering i det internationale forskningspolitiske samarbejde samt 4) bidrag med konsoliderede data og viden til portalen Klimatilpasning.dk. Denne rapport beskriver erfaringer fra en KFT-møderække med det sigte at få en direkte dialog med og på tværs af forskningsmiljøerne som opfølgning på den kortlægning af klimaforskningen som blev lavet i Kortlægningen viste at klimaforskningen har mange facetter og favner vidt. Dialogmøderne har efter min opfattelse vist at potentialet både i forhold til forskere og iderigdom for at intensivere klimaforskning og herunder den tværgående klimatilpasningsforskning i Danmark er endnu større end kortlægningen viste. Rapporten indeholder en række anbefalinger til hvordan KFT i højere grad kan understøtte forskningsmiljøernes behov. Disse anbefalinger er indarbejdet i KFT s arbejdsprogram for Klimatilpasning er en udfordring, der går på tværs af geografiske grænser, sektorer og faggrænser og udfordrer dermed de nuværende beslutningsstrukturer og forskningen inden for de traditionelle faglige discipliner. Der er behov for samarbejde og nytænkning i processer og beslutninger, hvor klimausikkerheden håndteres gennem fleksible løsninger baseret på bl.a. forskning og innovation. Dette vil skulle danne grundlaget for en bæredygtig klimatilpasset planlægning, som integrerer såvel institutionelle/sociale hensyn, miljømæssige forhold og tekniske løsninger. Udsagnene i denne rapport er samlet set et udtryk for forskningsmiljøernes opfattelse af status og vejen frem. Rapporten er således en kilde til rig inspiration for alle der professionelt beskæftiger sig med konsekvenserne af klimaændringer. Lars Moseholm Centerleder, KFT 4. juni

9 1 Konklusioner og anbefalinger KFT har fra september 2009 til januar 2010 holdt otte dialogmøder rundt om i landet omkring forskning i klima og klimatilpasning. Der har deltaget godt 100 forskere i møderne. Det skal ses i forhold til at der har deltaget 520 forskere i kortlægningen af klimaforskningen i Danmark, heraf havde 256 klimatilpasning som fokusområde. Da møderne handlede om klimaforskning blev de kaldt DialoK-møder (stort K for Klima). På grundlag af oplæg, forslag og diskussionerne på møderne kan KFT s fremtidige indsats prioriteres og planlægges for bedre at imødekomme forskningsverdenens behov. Der bør lægges mere vægt på følgende punkter: Effektiv og opdateret formidling via KFT s hjemmeside og support til formidling via andre kanaler (nyhedsbreve, klimatilpasningsportalen) til både forskere og brugere Større netværksfunktion og støtte i forbindelse med forskningsudbud, som er relevante i en tværfaglig klimatilpasningsmæssig sammenhæng On-line og løbende opdatering af projektdatabasen over klimaforskning Større kontakt og dialog udenfor forskningsverdenen for at identificere videnhuller og mulige forskningsindsatser KFT skal lobby for midler der fremmer tværfaglig forskning på klimaområdet KFT skal fremme yderligere netværksdannelse og fremme at forskningen får en mere international karakter og relevans. Deltagerkredsen i møderne var fagligt meget bredt sammensat. Det vurderes, at dette var formålstjenligt i en sådan bred dialog. Det gav mulighed for at få indtryk af det brede felt af forskere, forskningstemaer og -kompetencer, der er i spil på området. Og det gav mulighed for at spore tværgående forskningstemaer, som kan drage fordel af input fra traditionelt ret forskellige forskningsmiljøer. I en fremtidig dialog vil der være behov for mere fokuseret og målrettet interaktion mellem udvalgte og strategiske partnere for at fremme yderligere koordination og samarbejde og for at støtte konkrete forskningsaktiviteter. Det anbefales på baggrund af erfaringerne fra DialoK-møderne, at der iværksættes opfølgende og tematiserende møder mellem forskellige forskningsmiljøer. Disse møder kunne evt. tage udgangspunkt i de fem temaer identificeret i KFT s rapport Klimatilpasning 5 centrale forskningstemaer /3/. Som fortsættelse af dialogprocessen omkring klimaforskning herhjemme anbefales det at inddrage partnere udenfor forskningsmiljøerne, herunder rådgivere, private forsknings- og produktionsvirksomheder, politikere, kommuner og interesseorganisationer. Dette med sigte på at målrette forskningen og inddrage aktuelle samarbejdspartnere samt aftagere og brugere af forskningen. 6

10 2 Baggrund for DialoK-møderne Som led i KFT's forskningskoordinerende indsats blev der i 2008 gennemført en kortlægning af klimaforskningen i Danmark, som udgjorde fase 1 i dialogen med forskningsmiljøerne. Klimaforskning blev kortlagt ved hjælp af et spørgeskema til klimaforskere, som var identificeret i en konsultativ proces med forskningsmiljøerne. Resultatet af kortlægningen, som dækker individuelle forskningskompetencer og -projekter, blev registeret i en database. Desuden blev resultaterne offentliggjort i en rapport, som blev udarbejdet i et samarbejde mellem KFT, Ministeriet for Videnskab, Teknologi samt Udvikling og Klima- og Energiministeriet /1/, /2/. Kortlægningen var et godt udgangspunkt for i en fase 2 at starte en direkte dialog imellem KFT og landets forskningsmiljøer om klima- og klimatilpasningsforskningen i Danmark. KFT gennemførte derfor en række DialoK-møder rundt om i landet for dels at præsentere resultaterne af kortlægningen, dels indgå i en dialog med og mellem forskere om tværgående klimatilpasningsforskning og dels for at understøtte eventuel netværksdannelse samt endelig for at afsøge, hvilke rolle KFT med fordel kan udfylde til gavn for forskningsmiljøerne. I 2010 har KFT som den tredje fase i dialogprocessen fokus på aftagerne af den forskningsbaserede viden. Det sker bl.a. igennem 1) DialoK møder med rådgivermiljøerne, hvor der vil være fokus på de videnbehov, der er efterspørges i sektorerne; 2) Afvikling af en Teknologirådskonference om klimatilpasning i efteråret 2010, hvor fokus er på brugernes videnbehov og 3) I samarbejde med Videncenter for Klimatilpasning afdække kommunernes aktivitetsniveau på klimatilpasningsområdet herunder identifikation af egnede indikatorer for prioritering af klimatilpasningen. Resultaterne af dialog-processen vil dels vise hvor der er behov for handling, hvordan eksisterende viden inddrages samt, hvor der efterspørges viden, som forskningen skal svare på før det kan indgå i et beslutningsgrundlag. 7

11 3 Formål med DialoK-møderne Formålet med DialoK-møderne var at: Rapportere om resultaterne af kortlægningen af klimaforskningen i Danmark Fremme dialogen med den danske ressourcebase på klima- og klimatilpasningsområdet Forstærke KFT s netværk og formidling til forskerne Styrke synligheden omkring klimatilpasningsforskningen og koordineringen heraf Fremme tværfaglig dialog og samarbejde imellem institutioner og fagområder, og at Få tilbagemeldinger fra forskerne omkring muligheder og barrierer for klimatilpasningsforskningen, og hvorledes KFT kan støtte i denne sammenhæng. Møderne havde følgende indehold: 1. Information om KFT, dens sigte, rolle og aktiviteter, herunder: Kortlægning af klimaforskningen i DK Database for klimaforskning og klimaforskningsprojekter Support til formulering af nye forskningsprogrammer Support til KEMIN/Videncentret/klimatilpasningsportalen Løbende tværgående arbejdsgrupper. 2. Information fra institutionerne vedr.: Nye forskningsprojekter og -strategier Samarbejdsrelationer på tværs af institutionerne og internationalt. 3. Tværgående diskussion og videndeling vedr.: Videnhuller Anvendelse af forskning og samarbejde med brugere og aftagere Muligheder og strukturer for yderligere styrkelse af tværgående forskningssamarbejde, -koordinering, og -formidling på klimaforskningsområdet KFT s rolle i forhold til understøtning af forskningsmiljøet. 8

12 4 Afvikling af DialoK-møderne Der blev holdt otte DialoK-møder i perioden september 2009 til januar 2010 dels på de institutioner der indgår i KFT (GEUS, DMI, DTU, KU og AU) og dels i Aalborg (AAU), Odense (SDU) og Roskilde (DMU, RUC og Risø DTU)). På KFTs hjemmeside findes programmer, referater samt præsentationer fra de enkelte møder (http://klima.au.dk/kft/). Møderne var åbne for alle forskere. Invitationer blev sendt ud via KFTs hjemmeside, KFTs nyhedsbrev og med målrettede mails i forhold til geografisk område til de forskere, som havde deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Tilmelding foregik digitalt via Doodle. Det gjorde det gennemskueligt for alle, da man løbende kunne se hvem der havde tilmeldt sig. Møderne var på 2 timer og blev afholdt på dansk, undtagen mødet på SDU, som blev afholdt på engelsk. Der blev tilstræbt en geografisk såvel som institutionel dækning. Der blev afholdt to møder i Jylland (Århus og Aalborg), et på Fyn (Odense) og fem på Sjælland (et i Roskilde, og fire i København). På møderne tilstræbtes også at repræsentere en vifte af forskellige institutioner. Dette lykkedes godt på de sjællandske møder, men mindre godt på de fynske og jyske møder. Der var mellem 5 og 35 deltagere i møderne med et gennemsnit på 17. Der var flest på KU med 35 og færrest i Aalborg og Odense med hhv. 9 og 5 deltagere. Renses deltagelsen for gengangere, administratorer og lignende har godt 100 forskere deltaget i møderne. Det svarer til en femtedel af de der har deltaget i kortlægningen af forskningen i klima og klimatilpasning. Der var således god interesse for møderne. Møderne blev indledt af en central forskningsperson eller leder fra institutionerne, hvilket gav møderne en central og forankret opbakning. Herefter var der en præsentation af KFT, dens formål og rolle, organisering, arbejdsfelter og hidtidige resultater og outputs. Dernæst var der 4-6 oplægsholdere med korte indlæg (10 min), der præsenterede enten klimaarbejdet indenfor en institution eller et specifikt fagområde. Møderne afsluttedes med en åben debat om følgende emner: 1. Hvilke tværfaglige forskningsemner bør tages op (har høj relevans, forskningskapacitet og miljøer eksisterer)? 2. Hvilke barrierer eksisterer for tværgående forskning? 3. Hvordan kan KFT fremme den tværgående forskning? Oplæggene på møder var sammensat meget bredt for at præsentere diverse sider af klima- og klimatilpasningsforskningen. Formålet hermed var også at identificere fælles problemstillinger og muligheder for nytænkning, synergier og mulige samarbejdsmuligheder i krydsfelterne mellem de forskellige institutioner og fagområder. Mødet på GEUS var tematiseret i forhold til potentialet for forskning i klimatilpasning i en international og udviklingsmæssig sammenhæng. I Århus var temaet humanioras og det samfundsvidenskabs visioner på klimaforskningsområdet. Der var i alt 32 forskellige faglige oplægsholdere fra en bred vifte af fagområder og institutioner, jf. tabel 1. 9

13 Tabel 1. Oplægsholdere til DialoK-møderne. Navn Institution Møde Peter Gravesen GEUS GEUS Ole Mertz KU IGG GEUS Thorkil Casse RUC ISG GEUS Mikkel Funder DIIS GEUS Flemming Konradsen KU Sund GEUS, KU Jens Hesselbjerg Christensen DMI DMI Karsten Arnbjerg-Nielsen DTU Miljø DMI, DTU Torben Dahl Kunstakademiets Arkitektskole DMI, KU Håkan Vigre DTU Food DMI Arne Remmen AAU AAU Michael Rasmussen AAU AAU Lone Kørnøv AAU AAU Ole Fryd KU Life AAU Berit Hasler AU-DMU DTU Ole Mark DHI DTU Sara Møhlenberg CBS DTU, KU Peter Engelund Holm KU Life DTU Bo Riemann AU DMU Roskilde Eva Bøgh RUC ENSPAC Roskilde Anders Chr. Hansen RUC ENSPAC Roskilde Kirsten Halsnæs DTU Risø Roskilde Steen Rasmussen SDU SDU Diana Mangalagui SDU SDU Urs Steiner Brandt SDU SDU Erik Kristensen SDU SDU René Juhler GEUS SDU Marina Bergen Jensen KU Life KU Karen Edelvang GEUS KU Matthias Heymann AU HUM AU Ole Færgeman AU SUND AU Kim Halskov AU CAVI AU Gert Tinggaard Svendsen AU SAMF AU Jan Bentzen AU ASB AU Ellen Margrethe Basse AU JUR AU John Thøgersen AU ASB AU 10

14 5 Erfaringer DialoK-møderne blev velmodtaget af mødedeltagerne, og der var generelt en god tilslutning og fremmøde til møderne. Det blev tilkendegivet, at det var et godt forum til tværfaglig diskussion af meget aktuelle, relevante og komplekse problemstillinger og forskningstemaer. Viden om KFT og dens virke blev markant forøget som følge af møderne, og sammenhængen til den danske klimatilpasningsstrategi, /4/ og den politiske og institutionelle ramme blev gjort mere klar for deltagerne. Samtidig blev forskernes netværk udvidet på tværs af traditionelle institutionelle og faglige skel, hvilket også blev værdsat. Møderne, og også spørgeskemaundersøgelsen, har været med til at styrke synligheden af den klimaforskning, der foregår bredt og på de enkelte institutioner. Med kortlægningen er der sket en egentlig registrering, hvilket er et stærkt og centralt redskab ifm. den fremadrettede koordinering af forskningsfeltet. DialoK-møderne blev også anvendt til at sætte andre relaterede aktiviteter i en sammenhæng. Her kan nævnes de tre forskningsnetværk omkring hhv. vand (DWF, Danish Water Forum), sundhed (ENRECA Health) og miljø og landbrug (DDRN, Danish Development Research Network), som også i stigende omfang adresserer klimaproblematikken. Desuden anvendte SDU DialoK-mødet på deres institution som løftestang til at fremme den interne institutionskoordination af forskningen på klimaområdet. Klimaforskning er et utroligt bredt felt. Det viste sig derfor også svært at afgrænse det, idet næsten al forskning jo i princippet kan anvendes i en klimamæssig sammenhæng, tema- eller værktøjsmæssigt. Det blev fremhævet, at det handler om at finde sin indre klimaforsker, idet næsten alle forskere kan se deres arbejde bidrage i et større eller mindre omfang til klimaproblemstillingen. Vi må således formode, at vi med disse første møder har fanget de forskere, som arbejder meget direkte med klima, klimaeffekter og klimatilpasning og/eller som har set, at deres forskning har direkte relation og relevans for klimaproblemstillinger. Der er formentlig her et meget godt sammenfald mellem de forskere, der svarede på spørgeskemaundersøgelsen og dem, der deltog i møderne. Men herudover er der sikkert stadig en gruppe forskere, som arbejder med relevante forskningsområder, og som kunne bidrage frugtbart til debatten. Det kan sluttes, at der er sket en utrolig bred videnudveksling, spændvidden i elementerne i klimaforskningen er blevet bredt ud, og forskningens klimavinkel er blevet markant styrket. Traditionel opfattes klimaforskning som science-orienteret, mens der for forskning i klimatilpasning kobler sig yderligere teknik og økonomi på. DialoK-møderne demonstrerede at der også uden for dette traditionelle område er en brede vifte af aktuel og potentiel forskning i forhold til klima og klimatilpasning. Det gælder områder som humaniora, sundhed og samfundsvidenskab. På flere af møderne blev det påpeget at der var oplagte muligheder for tværfagligt samarbejde mellem naturvidenskaberne og samfundsvidenskaberne, hvor begge parter kunne berige hinanden, men også at det var en svær proces fordi det var en generel opfattelse at frugterne hang lavere, hvis man lukkede sig omkring sin egen faglige kerne. Det var vanskeligere at få formuleret projekterne og det var svære at skrevet og optaget tværfaglige publikationer. Det var en betingelse for et samarbejde mellem fagene at der var opbakning til det opad i systemet. Samtidig var det efterlyste at forskningsrådene begyndte at tilgodese reelt tværgående projekter. I det følgende er refereret nogle af de oplysninger og synspunkter der kom frem under diskussionerne på møderne: 11

15 Hvilke tværfaglige forskningsemner bør tages op? Nogle forskningsemner går på tværs: vand, land-use, konflikter, skævheder i tilpasningen (Nord- Syd, marginale-rigere befolkningsgrupper). Det blev foreslået at følge op på DialoK-møderne med mere tema-orienterede møder, f.eks. vand der kunne være fællesnævner for nye projekter/ansøgninger. Cleantech-løsninger, både til danske løsninger, men også i adapteret form til lande i vækst. Miljøvurderingsredskaber, der specifikt adresserer klimaudfordringerne. Bytransportoptimering og vejplanlægning, der inkorporerer klimaforandringer. Sikring af byggeri ifm. forøget nedbør. Studier af kommunernes indsats på klimatilpasningsområdet. Studier af drivere for klimatilpasning (erhvervspolitik, huspriser, etc.). Tværfaglige og integrerede klimatilpasningsscenarier kunne være et oplagt fokusområde Danmark som stort eksperimentarium. Der mangler forskning i konsekvenserne af klimaforandringerne på bygningsniveau. Modeller kan være et godt redskab til at fremme samarbejde og tværfaglighed inkl. samfundsmodeller, modeller for arter, osv. Modeller er også centrale i sundhedsforskning, og her er et stort behov for mange empiriske data. Tværfaglig og mere holistisk tilgang til Earth System Science, inkl. menneskets rolle. Den 3. verden skal med her kan eksisterende netværk bidrage til tværfaglighed (f.eks. et nyt DWF- DDRN-EnrecaHealth forskningsnetværk i relation til Sydafrika omkring impacts of climate change on food security, health, and water. Netværket er åbent for deltagelse af danske forskere). Befolkningsudvikling er en vigtig parameter at få med FN s befolkningsrapport er lanceret for nylig, og den er central i en større tværfaglig sammenhæng. Det er vigtigt at se problemerne og gennemføre forskning i et større globalt perspektiv end det nationale. Forskningen skal ikke kun fokusere på at løse vores egne små problemer, men tage et globalt ansvar. Tværfaglighed involverer også discipliner som f.eks. sociologi, i forhold til hvad der styrer folks adfærd og regulering af adfærd. Adfærd kan også påvirkes gennem fysisk planlægning og forvaltning af bl.a. det åbne land. Vigtigt at se på kæden: Viden om klima modeller for effekter tilpasning. Hvilke barrierer eksisterer for tværgående forskning? Der er en tendens til, at klimatilpasningsforskningen ikke bliver betragtet som egentlig forskning. Forskning, der er støttet af erhvervslivet, er typisk ikke integreret i den offentlige forskning. De 43 Mkr., der indtil videre er givet fra Globaliseringspuljen til hele klima- og klimatilpasningsområdet er utilstrækkelige. 12

16 Det er svært at få fat i yderligere midler fra Globaliseringspuljen der er mange om buddet. Fordelingen af globaliseringsmidlerne til forskning må fortsat forventes udmøntet igennem det Strategiske Forskningsråd. Klimatilpasningens tværsektorielle karakter fordrer at det forskningsrådgivende system også tilgodeser dette igennem prioritering af tværgående projekter. Åbne midler til løbende definition af små underprojekter indenfor større projekter er en god idé, men ikke altid accepteret at forskningsmiddelfondene. En barriere blev identificeret, nemlig dén, at for EU-FP calls er der en begrænsning på, hvor stor en del af et projekts budget, der må ligge i et enkelt land (typisk 40 %). Dette kan begrænse antallet af tværgående institutioner fra DK, der kan deltage. En vigtig del af forskningen/rådgivningen foregår uden om de åbne calls. Konkurrence omkring udbudte midler fordrer ikke altid samarbejde. I lyset af de begrænsede offentlige forskningsmidler bør fokus i stigende grad rettes mod EU midler og NordForsk. Særligt NordForsk har flere aktive udbud. Der er for lidt fokus på uddannelse indenfor klima og klimatilpasning. Det er vigtigt at få en ny generation af forskere på banen, der har de tværgående kompetencer og ikke kun sidder med afgrænset faglig viden. Der arbejdes ikke meget på tværs af udviklingsarbejde og hjemlig/europæisk klimatilpasning. Måske kunne arbejdsredskaber og viden bedre overføres mellem disse miljøer. For snævert fokus og manglende vilje til at se på helheder og et for snævert fokus det vigtigt at se det store og globale perspektiv. Det er en væsentlig barriere for den tværgående forskning, at den er svær at publicere der mangler f.eks. tidsskrifter, der er målrettet tværgående forskningsemner. De nuværende parametre/indikatorer, som den enkelte forskers arbejde bliver målt på, tilgodeser ikke den tværgående forskning. Publicering af tværfaglig forskning har lav impact factor, som er det forskere og forskningsinstitutioner bliver målt på. Det er i bund og grund en svær øvelse at kommunikere på tværs af fagområder. Af samme årsag er det vigtigt i højere grad at få samfundsvidenskaben med. Formidling af forskningsresultater skal være mindre fagspecifik og mere brugervenlig. Tværfagligheden kan styrkes ved at øge forskeres bevidsthed om, hvorvidt de laver klimarelevant forskning mange ser ikke sig selv som klimaforskere, men vi bør finde vores indre klimaforsker. Udfordringer vedr. terminologi, formidling, dataudveksling, f.eks. hvor sikre er de foreliggende modelberegninger? Sprogbarrierer mellem beslutningstagere/myndigheder og de forskere/teknikere der arbejder med klimatilpasning. Mangel på et fælles sprog og fortællinger, der kan gøre klimaproblematikkerne nærværende for politikere, borgere m.fl. 13

17 Manglende viden om, hvad der foregår på de andre områder. Vanskeligt at identificere samarbejdspartnere. Erfaringer med temaklynger på KU - hvor der er krav om tværfaglighed og inddragelse af flere fakulteter, og hvor der gives seed-money til at starte tværfaglige projekter - kan give inspiration til forskere, og konceptet kan måske bruges i KFT-regi. Det forebyggende arbejde (mitigation), bliver ofte betragtet som et selvstændigt arbejdsområde, separeret fra klimatilpasningsindsatsen. Der er behov for at indtænke og integrere den forskning, der handler om forebyggelse og tilpasning. Dette er f.eks. vigtigt ifm. energioptimering, hvor f.eks. risiko for oversvømmelse og ændrede vindforhold kan påvirke beslutninger om udvidelse af alternative energikilder. Case-baseret forskning er vigtig ifm. klimatilpasningsforskning. Generiske konklusioner kan uddrages, men ofte vil løsningsmodeller ikke være væg-til-væg løsninger. Cases skal altid linkes til eksisterende og institutionelle processer. Tværgående forskningsindsatser på klimaområdet udfordres af forskellige faglige traditioner, arbejdsmetoder og værdier måske også fordomme. Økonomiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige barrierer mellem forskellige sektorer og ressortområder. Det skal synliggøres overfor det politiske system at investeringer i klimatilpasningstiltag ikke har en lang tilbagebetalingstid. Der er tendens til at myndigheder nedprioriterer kortlægnings- og udredningsopgaver inden for klimatilpasningsområdet pga. resultatangst. Regeringens klimatilpasningsstrategi lægger op til ad hoc tilpasning, hvilket ikke virker fremmende for en koordineret og tværgående indsats på klimatilpasningsområdet. Den ad-hoc tilgang, der er lagt op til i klimatilpasningsstrategien, gør at kommuner og andre aktører har tendens til at tage klimaudfordringen for let. Der er for stort spring fra en principbeslutning til konkretisering og implementering. Det faglige og administrative boldværk efter nedlæggelsen af amterne er stadig svækket. Der kræves en stor fagligt velfunderet indsats overfor kommunerne for at få sat fokus på en prioritering af kommende indsatser lokalt i forhold til klimaændringerne og deres konsekvenser. Større fokus på etablering af samarbejder med de dele af erhvervslivet, som har interesse i klimatilpasning, kan nedbryde barrierer. Hvordan kan KFT fremme den tværgående forskning? KFT bør have en central indgang/hjemmeside på nettet (one-stop shop), hvor hurtig tilgængelig, opdateret og omfattende information til forskerne er tilgængelig. Det gælder info om forskningsprogrammer, calls, forskningsnetværk, konferencer, projekter, forskere og igangværende initiativer. KFTs kortlægning af klimaforskningen i DK skal være on-line og søgbar på dansk og engelsk. KFT skal styrke inddragelsen af danske forskere i europæiske forskningsnetværk. Det skønnes, at EU vil være en væsentlig driver og medspiller i klimatilpasningsforskning og strategiudvikling. 14

18 KFT kan supportere ansøgninger, idet det ofte er fordelagtigt at henvise til centrale netværk i ansøgninger. KFT bør koordinere med andre relevante netværk på udviklingsområdet, primært DWF (Danish Water Forum), DDRN (Danish Development Research Network) og ENRECA Health. Disse tre netværk har også lavet en kortlægning af klimatilpasningskompetencer i DK. De forskellige institutioner og netværk i DK bør linke til KFT på relevante hjemmesider. KFT kan være talerør for at skaffe flere midler til den tværgående forskning. KFT kan bidrage til at opstille bedre indikatorer til at måle forskeres indsats. Der er et stort behov for formidling af den nyeste viden / resultater på tværs af de traditionelle fagområder. KFT kan her være med til at danne overblik og formidle viden og data på en tilgængelig måde, som faciliterer tværgående brug af disse. Dermed mindskes også publikations-barrieren, og forskere fra forskellige områder kan fortsætte med at publicere i de sædvanlige tidsskrifter. Det er vigtigt at lære af relevant arbejde i andre lande, som f.eks. ulands-netværk, hvor tværfaglige områder som vand, fødevaresikkerhed og sundhed allerede arbejder tæt sammen. KFT skal ikke fungere som en silo for klimatilpasning, men skal se sin rolle bredere og mere integreret i den indsats, der pågår for at fremme forståelse og nødvendig aktion på klimaudfordringen KFT er godt som forum for koordinering og dialog mellem forskere. Nærværende DialoK-møde blev hilst velkommen. KFT har en vigtig formidlingsrolle. I dag er mediernes kommunikation omkring klimatilpasning utilstrækkelig. Det er oplagt, at KFT bidrager til at trække vigtige konklusioner fra forskningsmiljøerne frem i lyset. KFT kan bidrage med at identificere de videnhuller, der endnu ikke er fokus på i udlandet. Dette skal ske med henblik på, at dansk klimatilpasningsforskning kan fokusere og positionere sig på disse områder. KFT kan arbejde for at understøtte forskerdialog og koordinering ved EU calls. Evt. kan KFT tilbyde sekretariatsbistand ved EU ansøgninger. KFT hjemmeside kan være samlingspunkt og annoncere nationale og internationale udbud på klimatilpasningsområdet. Det er afgørende, at KFT s opsøgende arbejde og hjemmesidens information er udtømmende. KFT kan spille en rolle i forhold til en kortlægning af eksportpotentialer og kommercielle muligheder inden for klimatilpasning. KFT kan arrangere en klimatilpasningskonference for at skabe synlighed omkring forskningsområdet. KFT kan sætte målrettet fokus på formidling op til kommunalvalget med udgangspunkt i konkrete cases. KFT kan vise åbenhed og forsøge at komme ud til alle miljøer på alle institutioner. KFT kan forsøge at øge dialogen med politikerne. 15

19 KFT kan bidrage til at bringe forskere sammen, når der kommer et udbud fx gennem nyhedsmails om udbuddet, samt bruge sin indflydelse idet medlemmer fra KFT sidder i forskellige programkomitéer, ved etablering af centres of excellence. Ved at forskere m.fl. indmelder nyheder, som kan cirkuleres gennem KFT-nyhedsbreve m.m. KFT kan søge netværksmidler fra f.eks. nordiske programmer (KFT er med i nordisk ansøgning og har herudover stort fokus på europæiske netværk) KFT kan hjælpe med koordinering, så danske forskere får mest muligt ud af internationale udbud. KFT kan lade sig inspirere af KU s satsninger, hvor seed-money har udviklet sig til tværfaglige projekter. KFT kan hjælpe med informationsspredning og lobbyvirksomhed, men skal ikke detailkoordinere. Det er et netværk. 16

20 6 Perspektiver Klimatilpasning er en kompleks samfundsudfordring som involverer mange aktører og som baserer sig på et bredt sammensat forskningsfelt. Tværfaglige indsatser er en vigtig forudsætning for at der kan tilvejebringes ny viden og teknologi, nye værktøjer og bud på nye forvaltningsmodeller, som kan understøtte samfundets behov for at udøve en bæredygtig planlægning. Den bæredygtige planlægning og praksis skal blandt andet kunne tage højde for usikkerheder i klimamodeller og i scenarieberegninger for fremtidens klima, og der skal være indbygget en fleksibilitet som tillader en løbende tilpasning i planlægningen i takt med at ny viden giver et mere præcist risikobillede. God klimatilpasset planlægning, forvaltning og praksis er ikke alene et spørgsmål om at anvende kendte tekniske løsninger på problemer der vil opstå inden for en sektor eller en kommunegrænse. Samfundet skal ikke alene tilpasses noget eksisterende til et fremtidigt klima beskrevet ud fra et udmeldt klimascenarie, men skal sikre at samfundsudviklingen går i en retning, hvor sårbarheden over for et ændret klima inden for en række risikoområder bliver mindre. God klimatilpasning forudsætter et tilstrækkeligt videngrundlag. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change har eksempelvis identificeret 14 videnområder indenfor klimaforskning 1. Det understreger den store faglige bredde, der skal til for at understøtte indsatsen. Forskningsmiljøerne har på DialoK-møderne efterspurgt en øget indsats fra KFT s side for at motivere og fremme forskningssamarbejde, som går på tværs af de eksisterende faglige grænser og som fremmer forskernes involvering i internationale projekter og netværk. Ligeledes fremhæves KFT formidlende opgave som vigtig både for den enkelte forsker, men også som mulig samarbejdspart på projekter. Endelig blev det på møderne understreget at forskningsområdet ikke får tilført tilstrækkelige ressourcer og at KFT s opgave i den forbindelse er at kvalificere behovet for en prioritering af klimaforskningen i national og international forskningspolitisk sammenhæng. KFT s indsats frem til nu og KFT s prioriteringer for den kommende periode sigter mod at kunne imødekomme de overordnede forventninger som forskningsmiljøet har udtrykt under DialoK-møderne, omend det nødvendigvis må være afpasset den økonomiske ramme, KFT har til rådighed. KFT har et løbende samarbejde med Klima og Energiministeriet omkring den videnformidlende indsats og samarbejder tilsvarende med Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI), herunder det strategiske forskningsråd, omkring varetagelse af danske interesser i forbindelse med involvering i de europæiske forskningspolitiske netværk. Kortlægningen af dansk klimaforskning, 2008 blev ligeledes gennemført som et samarbejdsprojekt imellem KFT og FI. KFT understøtter det danske forskningssamarbejde igennem vedligeholdes af en on-line tilgængelig projektdatabase, kommunikation af nyheder via nyhedsbreve og KFT s egen hjemmeside (klima.au.dk/kft), hvor KFT stiller sine nyhedsbreve til rådighed for de forskere der ønsker at formidle budskaber til en bred kreds af kollegaer (>500 forskere modtager nyhedsbrevene). I øjeblikket involveres fagmiljøet i udgivelsen af et større magasin op til en national konference om klimatilpasning i oktober ) Climate, history, society, culture, 2) Paleoclimates and current trends, 3) Climate models and modelling, 4) Assessing the impacts of climate change, 5) Climate, ecology and conservation, 6) Perceptions, behavior and communication of climate change, 7) Climate economics, 8) Climate, nature and ethics, 9) Integrated assessment of climate change, 10) Vulnerability and adaptation to climate change, 11) The carbon economy and climate mitigation, 12) Climate and development, 13) Climate policy and governance and 14) The social status of climate change knowledge 17

21 KFT er i dag formelt repræsenteret i det europæiske forskningspolitiske EU-ERA-netværk: CIR 2 CLE Climate Impact Reseach & Response Coordination for a Larger Europe 2 og det nordiske netværk NORDCLAD Nordic climate change adaptation research network 3. Disse to netværk repræsenterer et meget stort og stærkt forskningsfagligt og forskningspolitisk forum, som er dagsordenssættende inden for klimatilpasningsområdet i Europa og Norden. Med udgangspunkt i de netværk ligger der et stort fagligt potentiale for involvering af danske forskere, forudsat at de bevillingsmæssige ressourcer er til rådighed. DialoK-møderne påpegede andre netværk af relevans for KFT s koordinerende arbejde. Disse vil sekretariatet fremover være opmærksomme på og om muligt og hvis relevant, lade sig repræsentere i. KFT deltager i dag på invitation fra forskere i konkrete nationale og internationale projektansøgninger. KFTs indgår i disse sammenhænge som formidler af resultater til samfundets aktører eller varetager på anden vis en dialog imellem forskere og beslutningshierarkiet i såvel Danmark som EU. KFT stiller gerne sit sekretariat og netværk til rådighed for andre projektinitiativer, der finder en lignende involvering relevant for projektet. KFT orienterer løbende om denne involvering i bl.a. de udsendte nyhedsbreve. KFT har fremadrettet et stort potentiale til at kunne formulere, kvalificere og udvikle de dele af den danske klimaforskningsindsats, der kan understøtte klimatilpasningsaspektet. Dette bygger ikke mindst på det gode formaliserede samarbejde, der i dag er etableret på området imellem de tre store universiteter i Danmark. Dette samarbejde vil med fordel kunne forankres yderligere igennem en styrkelse af den tværinstitutionelle dialog omkring den forskningspolitiske dagsorden på klimatilpasningsområdet og gennem en mere formaliseret involvering af de øvrige universitetsmiljøer i Danmark. KFT arbejder løbende på at udvikle dette. 2 Information om CIR 2CLE aktiviteter: 3 Information om NORDCLAD-net aktiviteter og 18

22 7 Litteratur /1/ Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Koordinationsenhed for Forskning i Klimatilpasning og Klima- og Energiministeriet, Kortlægning af Klimaforskning i Danmark. Forskning: Analyse og Evaluering 2/ pp. ISBN: /2/ Binnerup, S.J., M. Drews, K.G. Villholth, T. Henrichs, L. van der Bijl, N. Larsen, L. Koefoed, B. Andersen, T. Timmermann, and L. Moseholm, Kortlægning af Klimaforskning i Danmark Bilag. Udarbejdet i samarbejde mellem Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Koordinationsenhed for Forskning i Klimatilpasning og Klima- og Energiministeriet. 109 pp. Internet ISBN: /3/ Andersen, B., S. Binnerup, L. van der Bijl, K.G. Villholth, M. Drews, I.F. Strand, T. Henrichs, N. Larsen, T. Timmermann og L. Moseholm, Klimatilpasning 5 centrale forskningstemaer. Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning. 32 pp. /4/ Regeringen, Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark. DK/KlimaogEnergipolitik/DanskKlimaogEnergipolitik/Klimatilpasningsstrategien/Documents/klim atilpasningsstrategi_ pdf 19

23 Bilag 1. Invitation til DialoK-møderække Kære Forsker 26. oktober 2009 Er du interesseret i forskning inden for klima og klimatilpasning? Vil du gerne vide, hvad der rører sig på forskningsområdet inden for klimatilpasning i Danmark? Og ser du et behov for styrket samarbejde på tværs af fagområder, institutioner og sektorer? - Så deltag i KFT s DialoK-møder, som holdes her i efteråret. Formålet med møderne er at fremme tværgående og inter-institutionel koordinering og samarbejde på klimaområdet for derigennem at styrke forskningsområdet, tiltrække forskningsmidler og styrke omsætning af forskning til implementering af værktøjer og løsninger på klimatilpasningsområdet. Målgruppen er forskere fra de danske offentlige forskningsinstitutioner, der arbejder med klima og specielt klimatilpasning. De inviterede institutioner er: Agrotech, Anvendt Kommunal Forskning, Arkitektskolen Aarhus, Copenhagen Business School, Dansk Brand og -Sikringsteknisk Institut, Dansk Institut for Internationale Studier, DHI, DMI, DMU, DTU, GEUS, KU, Kunstakademiets Arkitektskole, Nationalmuseet, Naturhistorisk Museum Aarhus, Niels Bohr Instituttet, RUC, SDU, Statens Museum for Kunst, Statens Serum Institut, Teknologisk Institut, Vejdirektoratet, AAU, AU, De Økonomiske Råd. Møderækken er en opfølgning på kortlægningen af dansk klimaforskning, som blev gennemført af KFT i samarbejde med Forsknings og Innovationsstyrelsen for nylig. Rapporten kan findes på: Møderækken fremgår af nedenstående skema med angivelse af tid og sted. Du kan frit komme til de(t) møde(r), der tidsmæssigt og geografisk passer dig bedst. Du er også velkommen til at invitere kolleger, som ikke har tidligere erfaring med forskning inden for klimatilpasning, men som har interesse eller planer derom. Møderne organiseres som 2-timers møder, der indeholder følgende delelementer: Frederiksborgvej 399 Postboks Roskilde Tlf.: Fax:

24 1. Velkomst og introduktion af værtsinstitutionen 2. Kort præsentation af KFT 3. Oplæg fra forskellige forskningsinstitutioner om kernekompetencer, visioner på klimaforskningsområdet og mulige samarbejdsflader 4. Åben dialog om mulighederne for fremme af koordinering af forskningen inden for klima og klimatilpasning Tilmelding: Senest 3 dage før mødet. Klik på det respektive link i skemaet og angiv dit navn, institution og . Med venlig hilsen Karen G. Villholth, Seniorforsker, GEUS På vegne af KFT KFT står for Koordinationsenheden for Forskning i Klimatilpasning. Mere herom kan læses på hjemmesiden: 21

25 Nr Dato Tid Sted Mødelokale KFT Kontaktperson Tilmelding 1 Tordag 3. sep :30-11:30 København GEUS, Theodor Sorgenfrei Auditoriet, Øster Voldgade 10, 1350 Kbh. Karen Villholth oodle.comsa keeit100y 2 Mandag 14. sep K 9:00-11:00 København DMI, Auditoriet, Lyngbyvej 100, 2100, Kbh. Ø Martin Drews 3 Mandag 5. okt Tirsdag 6. okt Tirsdag 3. nov Torsdag 12. nov Onsdag 18. nov Torsdag 21. jan :00-12:00 Aalborg Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst. Lokale 1 10:00-12:00 Lyngby Mødelokale S07 i Det nye mødecenter, stueetagen, Bygning 101A, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby 14: Roskilde DMU-øst L1.22 Det er på modsatte side af landevejen ift. Risø Krak: Risø Huse 18 og så til højre 13:30-15:30 Odense SDU, Campusvej 55, 5230 Odense, Lokale O95 10:00-12:00 København KU, Nørregade 10, Opg. C, Udvalgsværelse 3 14:00-16:00 Århus Lokale 1 Aarhus Universitets konferencecenter, Bygning 1420, Fredrik Nielsens Vej 4 Karen Villholth Iben Frøkjær Strand Malene Kauffmann Hansen Bent Andersen Karen Villholth Vibeke Nellemann Berit Charlotte Kaae Bent Andersen 22

26 [Tom side]

27 Erfaringer og perspektiver DialoK-møder med forskningsmiljøerne 2009 Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT) er etableret under regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark. KFT består af Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Københavns Universitet (KU) samt Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Formand for KFT's styregruppe er adm. direktør Leo Larsen, Sund & Bælt. KFT s sekretariat har adresse ved Danmarks Miljøundersøgelser. KFT skal fremme og medvirke til tværgående videnopbygning inden for forskning i klima, klimaeffekter og klimatilpasning. Dette skal gøres gennem koordineret forskning i nationale og europæiske forskningsprogrammer og bistå forskermiljøerne med data og viden om eksisterende forskning og særligt vigtige forskningsbehov på klimatilpasningsområdet. KFT skal sikre, at foreliggende forskningsresultater er til rådighed for forskningsmiljøerne, samfundet og de sektorer, som skal udmønte konkrete tilpasningsinitiativer. ISBN KFT_Omslag_tryk_juni2010.indd 1 Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning :31:33

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid

Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 29, 2017 Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Published in: Ungdomsforskning Publication date: 2000 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Polar DTU Center for polare aktiviteter

Polar DTU Center for polare aktiviteter Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Polar DTU Center for polare aktiviteter Pedersen, Jens Olaf Pepke Publication date: 2014 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation

Læs mere

2 Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT)

2 Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT) 1 Baggrund Danskerne er som andre folkeslag nødt til at tilpasse sig virkningerne af klimaændringerne i tide. Mere og kraftigere nedbør, stærkere storme, længere hedebølger og højere vandstand venter os.

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print. Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print. Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Analyse af forskningsmiljøerne med tilknytning til uddannelserne under Studienævnet for Humanistisk Informatik, 2010-2013 Larsen, Birger; Melchiorsen, Poul Meier Publication date: 2014

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Aalborg Universitet Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Hvordan kommer "forskningen" i spil

Hvordan kommer forskningen i spil Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Hvordan kommer "forskningen" i spil Martiny, Lars Publication date: 2009 Link to publication Citation (APA): Martiny, L. (2009). Hvordan kommer "forskningen"

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Syddansk Universitet Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Publication date: 2002 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere