Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom"

Transkript

1 Side 1 af 41 Fag fælles for hovedforløb Grundfag: 8109 Modul 1, Læring, kommunikation og samarbejde Grundfag -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan anvende viden om læreprocesser til styrkelse af egen læring og fremefter 2 Eleven kan anvende selvevalueringsværktøjer og fremefter 3 Eleven kan udvise medansvar for egen læreproces og fremefter 4 Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer og fremefter 5 Eleven kan forholde sig til sine arbejdsprocesser og fremefter Salg og service F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven kan anvende markedsføringsmæssige problemstillinger i erhvervsmæssige sammenhænge samt i sammenhæng og fremefter med andre fag i uddannelsen. 2 Eleven kan kommunikere omkring markedsføringsmæssige sammenhænge i mundtlig form og fremefter 3 Eleven kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og hjælpemidler og fremefter 4 Eleven kan anvende markedsføringsmæssige metoder og fremstillingsformer og fremefter 5 Eleven kan redegøre for forbrugerforhold og fremefter 6 eleven kan redegøre for personligt salg og kundebetjening og fremefter 7 Eleven opnår grundlæggende kendskab til bestemmelserne i Købeloven, der tager sigte på at beskytte forbrugeren i forbrugerkøb og fremefter Ernæringslære Begynder 0,5 uger -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

2 Side 2 af 41 1 Eleven kan vurdere næringsdeklarationer for enkeltretter og menuer. 2 Eleven kan producere færdige retter på en måde, så næringsindholdet i videst muligt omfang bevares. 3 Eleven kan under vejledning opnå kendskab til relevant lovgivning på ernæringsområdet. 4 Eleven kan opnå indsigt i næringsstoffernes forandring ved tilberedning og opbevaring. 5 Eleven kan producere enkelt retter og menuer i henhold til gæsters ønsker om specialkost. 6 Eleven kan redegøre for næringsstoffernes funktion i kroppen Regning og kalkulation 4 Eleven kan manuelt og under anvendelse af IT bruge branchens kalkulationssystem i det daglige arbejde, herunder kalkulere og fremefter produkter, serviceydelser, køkkenprocenter samt følge givne kalkulationer. 3 Eleven kan kalkulere retter ved hjælp af IT og fremefter 7 Eleven kan anvende kurs- og valutaberegning. 3 Eleven kan kalkulere retter ved hjælp af edb til Eleven kan manuelt og under anvendelse af edb bruge branchens kalkulationssystem i det daglige arbejde, kalkulere produkter, serviceydelser, køkkenprocenter m.v. og følge og overholde givne kalkulationer. 4 Eleven kan manuelt og under anvendelse af IT bruge branchens kalkulationssystem i det daglige arbejde, herunder kalkulere produkter, serviceydelser, køkkenprocenter samt følge og overholde givne kalkulationer til til Produktionshygiejne 1 Eleven kan efterleve de lovbestemte krav, der gælder for branchen, og herunder være i stand til aktivt at identificere kritiske punkter, og føre kontrol med disse, således at uheldige konsekvenser kan undgås. 2 Eleven kan efterleve de specielle hygiejnekrav, der stilles til forud tilberedt/anrettet smørrebrød, samt opbevaring af dette, kolde, lune og varme retter samt emballering af retter "ud af huset". Praktikmål

3 Side 3 af Varemodtagelse Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på rutine niveau modtage råvare, kvalitetsvurdere og kontrollere at varen og prisen svarer til bestillingen 2 Eleven kan på rutine niveau istandgøre, anvende, tilberede og opbevare råvare korrekt i henhold til lovgivningen og virksomhedens egenkontrolprogram 2597 Grundtilberedning Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på rutine niveau klargøre og tilberede almindeligt forekommende varme, lune og kolde retter ud fra friske råvarer og ud fra korrekte tilberedningsmetoder og relevant lovgivning. 2 Eleven kan på rutine niveau foretage affaldssortering og - behandling i henhold til miljøforskrifter og frivillige kildesorteringsordninger 3 Eleven kan på rutine niveau renholde værktøj, maskiner og arbejdsområde 4 Eleven kan på rutine niveau efterleve de lovbestemte krav, der gælder for branchen, og herunder være i stand til aktivt at deltage i den enkelte virksomheds egenkontrol 5 Eleven kan på rutine niveau udføre arbejdet ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt 6 Eleven kan på rutine niveau arbejde selvstændigt og i samarbejde med virksomhedens øvrige medarbejder 7 Eleven kan på rutine niveau udvise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar Fag på specialet/trinnet Kok Grundfag: Iværksætteri og innovation F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet og fremefter

4 Side 4 af 41 2 Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør. 3 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 4 Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold og fremefter og fremefter og fremefter 1408 Praktisk køkkenarbejde Avanceret 4,0 uger 1 Eleven kan klargøre, tilberede, anrette og prissætte retter. 2 Eleven kan beherske og anvende alle grundtilberedningsmetoderne. 3 Eleven kan tilberede og anrette klassiske retter samt udvise kreativitet. 4 Eleven kan imødekomme gæsters ønsker om specialkost. 5 Eleven kan kende og anvende de mest almindelige udtryk for at beskrive et måltids eller en råvares kulinariske sensorik og kvalitet samt de indbyrdes sammenhænge 6 Eleven kan planlægge, sammensætte og tilberede mad med udgangspunkt i grundtilberedningsmetoder, smagssammensætninger og garniture 7 Eleven kan være bevidst om egen smagssans og anvende denne viden i relation til gæstens behov og forventninger 8 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet under hensyntagen til tid, vareudnyttelse, økonomi, hygiejneregler og ernæringsmæssige aspekter. 9 Eleven kan arbejde ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt. 10 Eleven kan arbejde og producere i køkkenet uden unødvendig anvendelse af energiressourcer. 11 Eleven kan foretage renholdelse efter gældende miljøforskrifter, samt indsamle og behandle affald i henhold til miljøforskrifter og frivillige kildesorteringsordninger 12 Eleven kan arbejde såvel selvstændigt som i samarbejde med andre. 13 Eleven kan udføre egenkontrol Kreativ tallerkenanretning Avanceret Valgfri 1 Eleven kan foretage kreativ tallerkenanretning ud fra et bredt sortiment af retter. 2 Eleven kan anvende forskellige teknikker og service til forskellige målgrupper. 3 Eleven kan anrette under hensyntagen til hygiejne og egenkontrol samt portionering. 4 Eleven kan vurdere værdien af anretning/pyntning som appetitvækker og/eller salgsparameter.

5 Side 5 af Varekundskab 2 Avanceret 1 Eleven kan kvalitetsvurdere de råvarer, herunder økologiske produkter samt halv- og helfabrikata, der forekommer i hotel-, restaurant-, cafeteria-, kantine- og cafékøkkener, samt sikre en korrekt opbevaring, rensning og klargøring 2 Eleven kan medvirke til indkøb og bestilling af råvarer samt disponering med hensyn til økonomi, forbrug og sæson 3 Eleven kan redegøre for råvarernes næringsstofindhold, anvendelsesområde, sæson og kvalitet 4 Eleven kan anvende sensorik i relation til egne arbejdsopgaver 9435 Produktudvikling, produktion og service Begynder -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan anvende strukturede teknikker i forbindelse med udvikling af produkter eller serviceydelser inden for det og fremefter relevante beskæftigelsesområde 2 Eleven kan redegøre for behov og faktorer, som nødvendiggør produktudvikling og fremefter 3 Eleven kan anvende viden om den teknologiske udvikling af et eller flere produkter og fremefter 4 Eleven kan planlægge og fremstille et eller flere produkter selvstændigt og fremefter Værtskab og helhedsforståelse Begynder -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan beskrive en virksomheds produktionsgang og -flow. 2 Eleven kan læse regnskaber og medvirke til budgetlægning og opfølgning til Eleven kan forholde sig til egen rolle og andre medarbejderes betydning for virksomhedens daglige drift, udvikling og lønsomhed. 4 Eleven kan medvirke til at gæsten føler sig velkommen og får en god oplevelse. 5 Eleven kan samarbejde med virksomhedens øvrige medarbejdere med henblik på at indfri gæsternes ønsker og forventninger. 6 Eleven kan forholde sig til innovations-, iværksætter- og selvstændighedsbegrebet til

6 Side 6 af Fagrettet engelsk -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 2 Eleven kan læse og forstå almindeligt forekommende fagtekster af erhvervsmæssig relevans. 1 Eleven kan gæsteforklare sammensætningen af menuer på engelsk til Gastronomisk innovation Begynder -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 8 Eleven kan vurdere og udtrykke sig om de fysiske og kemiske processer, som foregår i forbindelse med de og fremefter tilberedningsmetoder, der anvendes i produktionen. 6 Eleven kan vurdere og udtrykke sig om de fysiske og kemiske processer, som foregår i forbindel-se med de til tilberedningsmetoder, der anvendes i produktionen. 5 Eleven kan arbejde eksperimentelt med faget ud fra naturfaglig tankegang og fremefter 1 Eleven kan arbejde innovativt med at udvikle nye retter. 7 Eleven kan anvende almindelige fagudtryk til at beskrive en råvares og et måltids sensoriske kvaliteter og fremefter 3 Eleven kan arbejde med at udvikle og forfine smagsoplevelser ud fra viden om sensorik. 2 Eleven kan afprøve og udvikle nye retter med udgangspunkt i sæsonbetonede råvarer Det økologiske køkken Avanceret Valgfri 1 Eleven kan klargøre, tilberede, anrette og prissætte økologiske retter. 2 Eleven kan anvende grundtilberedningsmetoderne på økologiske råvarer. 3 Eleven kan anvende økologiske råvarer i det almindeligt forekommende repertoire samt udvise kreativitet. 4 Eleven kan tyde økologisk mærkning og producere på basis af økologisk teori og grundholdning. 5 Eleven kan vurdere forskelle på økologiske og konventionelle råvarer. 6 Eleven kan fremstille retter i overensstemmelse med økologisk grundholdning, herunder ressource forbrug, affaldshåndtering og forsyningssikkerhed. 7 Eleven kan sammensætte dagsmenuer ud fra dagens tilbud.

7 Side 7 af Kursus og konferencekøkken Avanceret Valgfri -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan klargøre, tilberede, anrette og prissætte smørrebrød og kolde retter afpasset efter givne gruppers behov i forbindelse med kurser og konferencer m.v. 2 Eleven kan anvende grundtilberedningsmetoderne og udvikle variationer af disse. 3 Eleven kan beherske det almindeligt forekommende repertoire af smørrebrød og kolde retter samt udvise kreativitet. 4 Eleven kan efterkomme gæsters og gruppers ønsker om specialkost Menulære med drikkevarer Avanceret Valgfri 1 Eleven kan planlægge og fremstille selskabs- og a la carte menuer. 2 Eleven kan vælge passende vin og andre drikkevarer på basis af sæson, råvarer, tilberedning, smag og pris til menuerne Vinlære Valgfri 1 Eleven kan anvende den franske vinlov i bedømmelse af franske vine. 2 Eleven kan bedømme vine fra andre lande også oversøiske på basis af etikette, banderole, flaske og smag. 3 Eleven kan bedømme hedvine og aperitif vine. 4 Eleven kan foretage vinsmagning (fejl i vinen). 5 Eleven kan foretage korrekt opbevaring af vinen.

8 Side 8 af Diætetik Valgfri 1 Eleven kan udarbejde opskrifter og tilberede retter under iagttagelse af gældende diætsforskrifter. 2 Eleven kan indpasse diætmenuer og retter i en given virksomheds opskriftsortiment. 3 Eleven kan foretage kostberegning også under anvendelse af edb Arbejdsmiljø, Gastronom Begynder 0,5 uger -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. 1 Eleven kan bidrage til, at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø bl.a. gennem deltagelse i og gennemførsel af arbejdspladsvurdering (APV) 2 Eleven kan anvende viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og bidrage til, at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger. 3 Eleven kan handle udfra bestemmelserne i arbejdsmiljøloven Naturfag i produktionen Begynder 1 Eleven kan vurdere og udtrykke sig om de fysiske og kemiske processer som foregår i forbindelse med de produktionsmetoder, der anvendes i produktionen. 2 Eleven kan arbejde eksperimentelt med faget ud fra naturfaglig tankegang.

9 Side 9 af Dansk-fransk menulære 1 Eleven kan planlægge menuer ud fra dansk og fransk madtradition under inddragelse af traditionelle danske og franske råvarer. 2 Eleven kan læse og formulere opskrifter og anvisninger. 5 Eleven kan udfærdige varierede menukort og fremefter 4 Eleven kan anvende branchens fagudtryk på dansk og fransk Planlægning og produktion 3,0 uger 1 Eleven kan deltage kreativt i udvikling og fornyelse af henholdsvis det varme og det kolde køkkens repertoire. 2 Eleven kan klargøre, tilberede, anrette og afrydde selskabs- og à la cartemenuer til selskaber og buffeter samt anvende produktionsoverskud optimalt. 3 Eleven kan klargøre, tilberede, anrette og prissætte retter fra det klassiske køkken, danske egnsretter og specialiteter. 4 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet under hensyntagen til tid, vareudnyttelse, økonomi, hygiejneregler og ernæringsmæssige aspekter. 5 Eleven kan arbejde ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt. 6 Eleven kan udføre køkkenarbejde uden unødvendig anvendelse af energiressourcer. 7 Eleven kan udføre køkkenarbejde efter gældende miljøforeskrifter. 8 Eleven kan gennemføre indsamling af affald i henhold til gældende regler og frivillige kildesorteringsordninger. Afsluttende prøve 7770 Afsl.prv: Gastronom, Kok Afsluttende prøve Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen. Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen (gyldig fra ). -, 7-trinsskala, Eksamen (gyldig fra ). 1 Skolens afsluttende prøve, der samtidig udgør en svendeprøve for gastronomuddannelsen med speciale kok

10 Side 10 af 41 Praktikmål 3003 Varemodtagelse, specialet kok Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på rutine niveau kvalitetsvurdere råvare, halv- og helfabrikata ved modtagelsen (2) 2 Eleven kan på rutine niveau foretage bestilling af vare og indkøb samt vurdering af lager og kontrollere, at varen, prisen og kvaliteten svarer til bestillingen (3 & 4) 3 Eleven kan på rutine niveau foretage klargøring, rensning, udskæring samt tilberedning af kød, fisk, fjerkræ, vildt, grøntsager, krydderier og kolonialvarer (3) 4 Eleven kan på rutine niveau efterleve de lovbestemte krav, der gælder for branchen, og herunder være i stand til aktivt at deltage i den enkelte virksomhedsegenkontrol (2 & 3) 3004 Grundtilberedning, specialet kok Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på avanceret niveau beherske og anvende grundtilberedningsmetoder herunder, pandestegning, ovnstegning, stegning en cocotte, grillstegning, friturestegning, dampning, kogning, braisering, pochering (2 & 3) 2 Eleven kan på avanceret niveau fremstille grundsupper og grundsauce samt variationer heraf, fremstille frokostretter, koldt bord samt desserter (2 & 3) 3 Eleven kan på avanceret niveau selvstændigt klargøre, tilberede, anrette og prissætte retter til virksomheden (3 & 4) 4 Eleven kan på avanceret niveau klargøre, tilberede, anrette og afrydde selskabs- og a la cartemenuer samt kunne anvende produktionsoverskud optimalt (2 & 3) 5 Eleven kan på avanceret niveau foretage anretning på tallerken og fad, selskabsanretning, buffet samt "tag selv bord" ( 2 & 3) 6 Eleven kan på avanceret niveau efter anvisning klargøre, tilberede, anrette og prissætte egnsretter og etniske retter (3 & 4) 7 Eleven kan på avanceret niveau selvstændigt og kreativt videreudvikle retter udfra grundtilberedningsmetoderne og det "klassiske repertoire" (4) 8 Eleven kan på avanceret niveau planlægge og fordele såvel egen arbejdsgang som samarbejdende gruppers arbejdsgang (3 & 4) 9 Eleven kan på begynder niveau forholde sig til virksomhedens daglige drift, og bidrage til et godt arbejdsmiljø, således fysisk og psykisk nedslidning undgås (2 & 3) 3007 Menuplanlægning, økonomi og planlægning Praktikmål

11 Side 11 af 41 Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på rutine niveau planlægge egen og fælles arbejdsgang (2 & 3) 2 Eleven kan på rutine niveau planlægge og forestå menuplanlægning til selskab og a la carte, inklusiv vin og andre drikkevarer (2, 3 og 4). 3 Eleven kan på rutine niveau kalkulere retter ved hjælp af edb (2 & 3) 4 Eleven kan på begynder niveau medvirke til og styre indkøb, herunder varebestilling og vinindkøb (3). 5 Eleven kan på begynder niveau betjene virksomhedens kunder og gæster under hensyntagen til nationalitet (3 & 4). 6 Eleven kan på begynder niveau inddrage viden om vine i menuplanlægning på baggrund af deltagelse i vinsmagning (3) Værtskab og helhedsforståelse Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på begynder niveau beskrive en virksomheds produktionsgang og -flow. (2 & 3) 2 Eleven kan på begynder niveau læse regnskaber og medvirke til budgetlægning og opfølgning. (2 & 3) til Eleven kan på begynder niveau forholde sig til egen rolle og andre medarbejderes betydning for virksomhedens daglige drift, udvikling og lønsomhed. (2 & 3) 4 Eleven kan på begynder niveau påtage sig et medansvar for, at gæsterne føler sig velkommen og får en god oplevelse. (2 & 3) 5 Eleven kan på begynder niveau samarbejde med virksomhedens øvrige medarbejdere med henblik på at indfri gæsternes ønsker og forventninger. (2 & 3) Kompetencemål 7998 Kompmål: Gastronom, Kok Kompetencemål 1 Eleven kan vurdere råvarer. 2 Eleven kan anvende de korrekte råvarer, materialer, arbejdsmetoder, værktøj, og udstyr i forhold til en given opgave. 3 Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til hygiejne, miljø, arbejdsmiljø, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet. 4 Eleven kan tilberede fastfood, varme, lune og kolde retter ud fra korrekte grundtilberedningsmetoder og i henhold til regler om hygiejne og virksomhedens egenkontrolprogram til servering i selvbetjeningsrestauranter, kantiner, cafeer, hoteller, restauranter og diner transportable. 5 Eleven kan tilpasse sig arbejdet og samarbejdet i køkkenet i de almindeligste forretningstyper og følge disses udvikling. 6 Eleven kan arbejde i teams samt bidrage til udviklingen af arbejdet. 7 Eleven kan udvise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. 8 Eleven kan være fleksibel og indgå i samarbejde med kollegaer, kunder og andre interessenter, uanset etnisk baggrund. 9 Eleven kan formulere sig mundtlig samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 10 Eleven kan analysere og løse faglige problemer selvstændigt eller som del af et team. 11 Eleven kan erkende egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring.

12 Side 12 af Eleven kan betjene virksomhedens kunder og gæster under hensyntagen til nationalitet. 13 Eleven kan forholde sig til, hvilken betydning de enkelte medarbejderes funktion og organisatoriske placering har for virksomhedens daglige drift, innovation og lønsomhed samt bidrage til et godt arbejdsmiljø. 15 Eleven kan klargøre, tilberede og anrette køkkenets grundrepetoire. 16 Eleven kan sammensætte og tilberede selskabsmenuer, beregne vareforbrug og udarbejde kalkulationer med selvstændighed og begyndende rutine. 17 Eleven kan komponere, opskriftsætte og tilberede forskellige retter af sæsonvarer med begyndende kreativitet. 18 Eleven kan arbejde med såvel á la carte- som selskabsbestillinger. 19 Eleven kan planlægge, tilberede og anrette menuer ud fra ernæringsmæssige hensyn og foretage ernæringsberegning med baggrund i gældende lovgivning. 20 Eleven kan tage medansvar for, at gæsterne føler sig velkomne og får en god oplevelser. 21 Eleven kan betjene og gælsteforklare om menuer og madkulturer samt anvende almindeligt forekommende fagtekster af erhvervsmæssig relevans på engelsk. 22 Eleven kan bestemme, beskrive, indkøbe, kvalitetsvurdere samt placere alimndeligt anvendte råvarer og halvfabrikata. Valgfag 0,5 uger Valgfag Fag på specialet/trinnet Smørrebrødsjomfru Grundfag: Iværksætteri og innovation F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet og fremefter 2 Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør. 3 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 4 Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold og fremefter og fremefter og fremefter

13 Side 13 af Kreativ tallerkenanretning Avanceret Valgfri 1 Eleven kan foretage kreativ tallerkenanretning ud fra et bredt sortiment af retter. 2 Eleven kan anvende forskellige teknikker og service til forskellige målgrupper. 3 Eleven kan anrette under hensyntagen til hygiejne og egenkontrol samt portionering. 4 Eleven kan vurdere værdien af anretning/pyntning som appetitvækker og/eller salgsparameter Varekundskab 2 Avanceret 1 Eleven kan kvalitetsvurdere de råvarer, herunder økologiske produkter samt halv- og helfabrikata, der forekommer i hotel-, restaurant-, cafeteria-, kantine- og cafékøkkener, samt sikre en korrekt opbevaring, rensning og klargøring 2 Eleven kan medvirke til indkøb og bestilling af råvarer samt disponering med hensyn til økonomi, forbrug og sæson 3 Eleven kan redegøre for råvarernes næringsstofindhold, anvendelsesområde, sæson og kvalitet 4 Eleven kan anvende sensorik i relation til egne arbejdsopgaver Værtskab og helhedsforståelse Begynder -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan beskrive en virksomheds produktionsgang og -flow. 2 Eleven kan læse regnskaber og medvirke til budgetlægning og opfølgning til Eleven kan forholde sig til egen rolle og andre medarbejderes betydning for virksomhedens daglige drift, udvikling og lønsomhed. 4 Eleven kan medvirke til at gæsten føler sig velkommen og får en god oplevelse. 5 Eleven kan samarbejde med virksomhedens øvrige medarbejdere med henblik på at indfri gæsternes ønsker og forventninger. 6 Eleven kan forholde sig til innovations-, iværksætter- og selvstændighedsbegrebet til

14 Side 14 af Fagrettet engelsk -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 2 Eleven kan læse og forstå almindeligt forekommende fagtekster af erhvervsmæssig relevans. 1 Eleven kan gæsteforklare sammensætningen af menuer på engelsk til Gastronomisk innovation Begynder -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 8 Eleven kan vurdere og udtrykke sig om de fysiske og kemiske processer, som foregår i forbindelse med de og fremefter tilberedningsmetoder, der anvendes i produktionen. 6 Eleven kan vurdere og udtrykke sig om de fysiske og kemiske processer, som foregår i forbindel-se med de til tilberedningsmetoder, der anvendes i produktionen. 5 Eleven kan arbejde eksperimentelt med faget ud fra naturfaglig tankegang og fremefter 1 Eleven kan arbejde innovativt med at udvikle nye retter. 7 Eleven kan anvende almindelige fagudtryk til at beskrive en råvares og et måltids sensoriske kvaliteter og fremefter 3 Eleven kan arbejde med at udvikle og forfine smagsoplevelser ud fra viden om sensorik. 2 Eleven kan afprøve og udvikle nye retter med udgangspunkt i sæsonbetonede råvarer Planlægning og produktion 3,0 uger 1 Eleven kan anvende grundtilberedningsmetoderne samt variationer af disse til klargøring og tilberedning af: 1) pålægssorter 2) garniture, klassisk garniture 3)mayonnaise og salater 4) det varme køkkens grundrepertoire 5) det kolde køkken grundrepertoire. 2 Eleven kan deltage kreativt i udvikling og fornyelse af henholdsvis det varme og det kolde køkkens repertoire. 3 Eleven kan klargøre og anrette menuer til selskaber og buffeter samt anvende produktionsoverskud optimalt. 4 Eleven kan klargøre, tilberede, anrette og prissætte retter fra det klassiske køkken, danske egnsretter og specialiteter. 5 Eleven kan forestå anretning og pyntning til en given lejlighed. 6 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet under hensyntagen til tid, vareudnyttelse, økonomi, hygiejneregler og ernæringsmæssige aspekter.

15 Side 15 af 41 7 Eleven kan arbejde ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt. 8 Eleven kan udføre køkkenarbejdet uden unødvendig anvendelse af vand, el og gas. 9 Eleven kan udføre køkkenarbejde efter gældende miljøforskrifter. 10 Eleven kan gennemføre indsamling af affald i henhold til gældende regler og frivillige kildesorteringsordninger Kursus og konferencekøkken Avanceret Valgfri -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan klargøre, tilberede, anrette og prissætte smørrebrød og kolde retter afpasset efter givne gruppers behov i forbindelse med kurser og konferencer m.v. 2 Eleven kan anvende grundtilberedningsmetoderne og udvikle variationer af disse. 3 Eleven kan beherske det almindeligt forekommende repertoire af smørrebrød og kolde retter samt udvise kreativitet. 4 Eleven kan efterkomme gæsters og gruppers ønsker om specialkost Praktisk køkkenarbejde Avanceret 2,0 uger 1 Eleven kan klargøre, tilberede, anrette og prissætte smørrebrød specialiteter, desserter, varme og kolde retter, som er almindeligt forekommende i hovedtyperne af branchens virksomheder. 3 Eleven kan beherske det almindeligt forekommende repertoire af smørrebrød og kolde retter samt udvise kreativitet. 4 Eleven kan anvende de mest almindelige fagudtryk til at beskrive en råvares og et måltids sensoriske kvaliteter. 5 Eleven kan efterkomme gæsters ønsker om specialkost Praktisk økologisk køkkenarbejde Avanceret Valgfri -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan klargøre, tilberede, anrette og prissætte økologisk smørrebrød og kolde retter, som er almindeligt forekommende i hovedtyperne af branchens virksomheder. 2 Eleven kan anvende grundtilberedningsmetoderne på økologiske råvarer og udvikle variationer af metoderne.

16 Side 16 af 41 3 Eleven kan anvende økologiske råvarer i det almindeligt forekommende repertoire af smørrebrød og kolde retter samt udvise kreativitet. 4 Eleven kan efterkomme gæsters ønsker om økologisk specialkost Diætetik Valgfri 1 Eleven kan udarbejde opskrifter og tilberede retter under iagttagelse af gældende diætsforskrifter. 2 Eleven kan indpasse diætmenuer og retter i en given virksomheds opskriftsortiment. 3 Eleven kan foretage kostberegning også under anvendelse af edb Arbejdsmiljø, Gastronom Begynder 0,5 uger -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. 1 Eleven kan bidrage til, at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø bl.a. gennem deltagelse i og gennemførsel af arbejdspladsvurdering (APV) 2 Eleven kan anvende viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og bidrage til, at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger. 3 Eleven kan handle udfra bestemmelserne i arbejdsmiljøloven Naturfag i produktionen Begynder 1 Eleven kan vurdere og udtrykke sig om de fysiske og kemiske processer som foregår i forbindelse med de produktionsmetoder, der anvendes i produktionen. 2 Eleven kan arbejde eksperimentelt med faget ud fra naturfaglig tankegang.

17 Side 17 af Dansk-fransk menulære 1 Eleven kan planlægge menuer ud fra dansk og fransk madtradition under inddragelse af traditionelle danske og franske råvarer. 2 Eleven kan læse og formulere opskrifter og anvisninger. 5 Eleven kan udfærdige varierede menukort og fremefter 4 Eleven kan anvende branchens fagudtryk på dansk og fransk. Afsluttende prøve 7771 Afsl.prv: Gastronom, Smørrebrødsjomfru Afsluttende prøve Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Skolens afsluttende prøve, der samtid udgør en svendeprøvefor gastronomuddannelsen med speciale smørrebrødsjomfru Praktikmål 3009 Varemodtagelse, specialet smørrebrødsjomfru Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på rutine niveau kvalitetsvurdere råvare, halv- og helfabrikata ved modtagelsen (2) 2 Eleven kan på rutine niveau foretage bestilling af vare og indkøb samt vurdering af lager og kontrollere, at varen, prisen og kvaliteten svarer til bestillingen (3 & 4) 3 Eleven kan på rutine niveau foretage klargøring, rensning, udskæring samt tilberedning af kød, fisk, fjerkræ, vildt, grøntsager, krydderier og kolonialvarer (3) 4 Eleven kan på rutine niveau efterleve de lovbestemte krav, der gælder for branchen, og herunder være i stand til aktivt at deltage i den enkelte virksomhedsegenkontrol (2 & 3)

18 Side 18 af Grundtilberedning, specialet smørrebrødsjomfru Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på avanceet niveau beherske og anvende grundtilberedningsmetoder herunder, pandestegning, ovnstegning, stegning en cocotte, grillstegning, friturestegning, dampning, kogning, braisering, pochering (2 & 3). 2 Eleven kan på avanceret niveau selvstændigt klargøre, tilberede, anrette og prissætte smørrebrød og kolde retter, som er almindeligt forekommende i hovedtyperne af branchens virksomheder (2 & 3). 3 Eleven kan på avanceret niveau klargøre, tilberede, anrette og afrydde selskabsmenuer og buffeter (2 & 3). 4 Eleven kan på avanceret niveau selvstændigt og kreativt videreudvikle retter ud fra grundtilberedningsmetoderne (2 & 3). 5 Eleven kan på avanceret niveau selvstændigt og kreativt fremstille frokostretter, koldt bord, smørrebrød, kanapéer, pindemadder og desserter (3) 6 Eleven kan på rutine niveau foretage anretning på tallerken og fad, selskabsanretning, buffet samt "tag selv bord" (2 & Menuplanlægning, økonomi og planlægning Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på rutineret niveau planlægge egen og fælles arbejdsgang (2 & 3) 2 Eleven kan på rutineret niveau planlægge forestå planlægning af menuer til selskaber og buffeter (3). 3 Eleven kan på rutineret niveau kalkulere retter ved hjælp af edb (2 & 3). 4 Eleven kan på begynder niveau medvirke til at styre indkøb, herunder varebestilling og vinindkøb (3). 5 Eleven kan på begynder niveau betjene virksomhedens kunder og gæster under hensyntagen til nationalitet (3). 6 Eleven kan på begynder niveau inddrage viden om vine i menuplanlægning på baggrund af deltagelse i vinsmagning (3) Værtskab og helhedsforståelse Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på begynder niveau beskrive en virksomheds produktionsgang og -flow. (2 & 3) 2 Eleven kan på begynder niveau læse regnskaber og medvirke til budgetlægning og opfølgning. (2 & 3) til Eleven kan på begynder niveau forholde sig til egen rolle og andre medarbejderes betydning for virksomhedens daglige drift, udvikling og lønsomhed. (2 & 3)

19 Side 19 af 41 4 Eleven kan på begynder niveau påtage sig et medansvar for, at gæsterne føler sig velkommen og får en god oplevelse. (2 & 3) 5 Eleven kan på begynder niveau samarbejde med virksomhedens øvrige medarbejdere med henblik på at indfri gæsternes ønsker og forventninger. (2 & 3) Kompetencemål 7999 Kompmål: Gastronom, Smørrebrødsjomfru Kompetencemål 1 Eleven kan vurdere råvarer. 2 Eleven kan anvende de korrekte råvarer, materialer, arbejdsmetoder, værktøj, og udstyr i forhold til en given opgave. 3 Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til hygiejne, miljø, arbejdsmiljø, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet. 4 Eleven kan tilberede fastfood, varme, lune og kolde retter ud fra korrekte grundtilberedningsmetoder og i henhold til regler om hygiejne og virksomhedens egenkontrolprogram til servering i selvbetjeningsrestauranter, kantiner, cafeer, hoteller, restauranter og diner transportable. 5 Eleven kan tilpasse sig arbejdet og samarbejdet i køkkenet i de almindeligste forretningstyper og følge disses udvikling. 6 Eleven kan arbejde i teams samt bidrage til udviklingen af arbejdet. 7 Eleven kan udvise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. 8 Eleven kan være fleksibel og indgå i samarbejde med kollegaer, kunder og andre interessenter, uanset etnisk baggrund. 9 Eleven kan formulere sig mundtlig samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 10 Eleven kan analysere og løse faglige problemer selvstændigt eller som del af et team. 11 Eleven kan erkende egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. 12 Eleven kan betjene virksomhedens kunder og gæster under hensyntagen til nationalitet. 13 Eleven kan forholde sig til, hvilken betydning de enkelte medarbejderes funktion og organisatoriske placering har for virksomhedens daglige drift, innovation og lønsomhed samt bidrage til et godt arbejdsmiljø. 15 Eleven kan klargøre, tilberede og anrette køkkenets grundrepertoire, beregne vareforbrug samt udarbejde kalkulationer med selvstændighed og begyndende rutine. 16 Eleven kan komponere, opskriftsætte, tilberede og anrette forskellige former for smørrebrød, morgenanretninger, kolde og lune retter og buffeter med begyndende kreativitet og ved anvendelse af sæsonvarer. 18 Eleven kan planlægge, tilberede og anrette menuer ud fra ernæringsmæssige hensyn og foretage ernæringsberegning med baggrund i gældende lovgivning. 19 Eleven kan tage et medansvar for, at gæsterne føler sig velkomne og får en god oplevelse. 20 Eleven kan betjene og gæsteforklare om menuer og madkulturer samt anvende almindeligt forekommende fagtekster af erhvervsmæssig relevans på engelsk. 21 Eleven kan arbejde med smørrebrøds-, buffet- og selskabsbestillinger. 22 Eleven kan bestemme, beskrive, indkøbe, kvalitetsvurdere samt placere almindeligt anvendte råvarer og halvfabrikata. Valgfag 0,5 uger Valgfag

20 Side 20 af 41 Fag på specialet/trinnet Cater Grundfag: Iværksætteri og innovation F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet og fremefter 2 Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør. 3 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 4 Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold og fremefter og fremefter og fremefter 1412 Det kreative kolde køkken Avanceret Valgfri 1 Eleven kan selvstændigt kombinere klassiske og kreative retter i det kolde køkken, herunder 2 eleven kan planlægge, klargøre, fremstille og anrette smørrebrød, specialiteter, tallerkenanretninger, emner til receptioner og kolde buffeter. 3 Eleven kan arbejde ud fra sæsonens råvarer samt efterleve gældende regler om hygiejne Anretning af mad i cafeteria og kantine Avanceret Valgfri

21 Side 21 af 41 1 Eleven kan anrette, portionere og servere almindeligt forekommende retter i cafeteria og kantine. 2 Eleven kan foretage relevant opdækning og afdækning set i relation til virksomhedens koncept. 3 Eleven kan efterleve gældende hygiejneregler Frugt og grønt i det varme køkken Valgfri 1 Eleven kan planlægge og tilberede grønsagsretter og garniture af frugt og grønt i det varme køkken i restaurant og kantine. 2 Eleven kan kvalitetsvurdere frugt og grønt samt håndtere modningsprocessen og den videre opbevaring. 3 Eleven kan efterleve gældende hygiejneregler Varekundskab 2 Avanceret 1 Eleven kan kvalitetsvurdere de råvarer, herunder økologiske produkter samt halv- og helfabrikata, der forekommer i hotel-, restaurant-, cafeteria-, kantine- og cafékøkkener, samt sikre en korrekt opbevaring, rensning og klargøring 2 Eleven kan medvirke til indkøb og bestilling af råvarer samt disponering med hensyn til økonomi, forbrug og sæson 3 Eleven kan redegøre for råvarernes næringsstofindhold, anvendelsesområde, sæson og kvalitet 4 Eleven kan anvende sensorik i relation til egne arbejdsopgaver Værtskab og helhedsforståelse Begynder -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan beskrive en virksomheds produktionsgang og -flow. 2 Eleven kan læse regnskaber og medvirke til budgetlægning og opfølgning til Eleven kan forholde sig til egen rolle og andre medarbejderes betydning for virksomhedens daglige drift, udvikling og lønsomhed.

22 Side 22 af 41 4 Eleven kan medvirke til at gæsten føler sig velkommen og får en god oplevelse. 5 Eleven kan samarbejde med virksomhedens øvrige medarbejdere med henblik på at indfri gæsternes ønsker og forventninger. 6 Eleven kan forholde sig til innovations-, iværksætter- og selvstændighedsbegrebet til Fagrettet engelsk 1 Eleven kan på engelsk servicere og rådgive kunder og gæster om dansk og fremmed madkultur. 2 Eleven kan betjene gæster og yde rådgivning og vejledning på basis af et grundlæg-gende kendskab til turisters kulturelle baggrund, traditioner og ønsker. 3 Eleven kan læse og forstå almindeligt forekommende fagtekster af erhvervsmæssig relevans. 4 Eleven kan udarbejde enkle salgs- og markedsføringsmaterialer på engelsk Planlægning og produktion Avanceret 2,0 uger -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven kan planlægge og udføre et cafeteria- eller kantinekoncept. 2 Eleven kan tilberede, udportionere og anrette de i selvbetjeningsrestauranter almin-deligt forekommende varme, lune og kolde anretninger samt fastfood. 3 Eleven kan arbejde såvel selvstændigt som i samarbejde med andre Kunde- og gæstebetjening 1 Eleven kan klargøre og placere varesortimentet i salgsområdet. 2 Eleven kan foretage udlevering af varer, herunder færdiganretning, portionering, afpyntning og udskænkning. 3 Eleven kan afrydde og renholde salgsområdet. 4 Eleven kan varetage salg og gæstebetjening, herunder mersalg/markedsføring set i forhold til særlige kundebehov og koncepter.

23 Side 23 af Ernæringslære 2 1 Eleven kan foretage næringsberegning på baggrund af kendskab til gældende lovgivning. 2 Eleven kan redegøre for vitaminer og mineralers forekomst, betydning og optagelse i organismen. 3 Eleven kan anvende relevante IT-baserede værktøjer til næringsberegning, beskrivelse af varedeklarationer og informationssøgning. 4 Eleven kan planlægge, tilberede og anrette menuer ud fra ernæringsmæssige hensyn og eksisterende lovgivning Drikkevarer Begynder 0,5 uger -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan vejlede gæster m.h.t. drikkevarer. 2 Eleven kan producere og udskænke kaffe, the, kakao mv. 3 Eleven kan producere og udskænke saft, juice og andre kolde drikke. 4 Eleven kan udskænke færdigvarer - ikke-alkoholiske drikke, øl, vin og spiritus Renholdelse 0,5 uger -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan tilrettelægge og udføre almindelig rengøring af køkken, disk, kasse og kundeområde. 2 Eleven kan renholde og vedligeholde værktøj, maskiner og andet produktionsudstyr. 3 Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til personlig hygiejne, forebyggende smittespredning og sikkerheden for andre personer på området. 4 Eleven kan udføre arbejdet synligt uden gener for gæster. 5 Eleven kan arbejde ergonomisk korrekt.

24 Side 24 af Økologisk planlægning og produktion i cafeteria Avanceret Valgfri 1 Eleven kan rutinemæssigt og kreativt tilberede, udportionere og anrette de i cafeteriaer almindeligt forekommende varme, lune og kolde anretninger samt fastfood under anvendelse af økologiske råvarer. 2 Eleven kan emballere økologiske retter, der sælges "ud af huset". 3 Eleven kan arbejde såvel selvstændigt som i samarbejde med andre. 4 Eleven kan vælge leverandører og alternative råvarer i forhold til udbud og økonomi. 5 Eleven kan udføre "grøn" markedsføring Diætetik Valgfri 1 Eleven kan udarbejde opskrifter og tilberede retter under iagttagelse af gældende diætsforskrifter. 2 Eleven kan indpasse diætmenuer og retter i en given virksomheds opskriftsortiment. 3 Eleven kan foretage kostberegning også under anvendelse af edb Arbejdsmiljø, Gastronom Begynder 0,5 uger -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. -, Bestået / ikke bestået, Delkarakter. 1 Eleven kan bidrage til, at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø bl.a. gennem deltagelse i og gennemførsel af arbejdspladsvurdering (APV) 2 Eleven kan anvende viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og bidrage til, at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger. 3 Eleven kan handle udfra bestemmelserne i arbejdsmiljøloven.

25 Side 25 af Naturfag i produktionen Begynder 1 Eleven kan vurdere og udtrykke sig om de fysiske og kemiske processer som foregår i forbindelse med de produktionsmetoder, der anvendes i produktionen. 2 Eleven kan arbejde eksperimentelt med faget ud fra naturfaglig tankegang. Afsluttende prøve 7772 Afsl.prv: Gastronom, Cater Afsluttende prøve Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Skolens afsluttende prøve, der samtidig udgør en svendeprøve for gastronomuddannelsen med speciale cater Praktikmål 2986 Varemodtagelse, specialet cater Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på rutine niveau kvalitetsvurdere råvare, halv- og helfabrikata ved modtagelsen (2 & 3) 2 Eleven kan på rutine niveau foretage bestilling af vare og indkøb samt vurdering af lager og kontrollere at varen, prisen og kvaliteten svarer til bestillingen (2 & 3) 3 Eleven kan på rutine niveau foretage klargøring og tilberedning af råvare (2 & 3) 4 Eleven kan på rutine niveau efterleve de lovbestemte krav, der gælder for branchen, herunder være i stand til aktivt at deltage i den enkelte virksomhedsegenkontrol (2 & 3)

26 Side 26 af Produktion Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på rutine niveau foretage kvalitetsbedømmelse af råvarer og færdige produkter (2 & 3) 2 Eleven kan på rutine niveau beherske og anvende grundtilberedning, herunder stegning, braisering, dampning og kogning (2 & 3) 3 Eleven kan på rutine niveau klargøre og tilberede retter både til varmt, lunt og koldt ud fra friske råvarer og ud fra hel- og halvfabrikata (2 & 3) 4 Eleven kan på rutine niveau tilberede fastfood produkter (2 & 3) 5 Eleven kan på rutine niveau udportionere og tallerkenanrette (2 & 3) 6 Eleven kan på rutine niveau planlægge og producere under inddragelse af ernæringsmæssige aspekter (2 & 3) 7 Eleven kan på rutine niveau tilberede, anrette og emballere retter "ud af huset" (2 & 3) 8 Eleven kan på begynder niveau forholde sig til virksomhedens daglige drift, og bidrage til et godt arbejdsmiljø, således fysisk og psykisk nedslidning undgås (2 & 3) 2990 Renholdelse Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på rutine niveau renholde køkken, salgsområder og kundeområder (2 & 3) 2 Eleven kan på rutine niveau renholde og udføre simpel vedligeholdelse af værktøj, maskiner og andet produktionsudstyr (2 & 3) 3 Eleven kan på rutine niveau medvirke til udarbejdelse af egenkontrolprogram i forhold til råvarer, produktion, distribution, færdigvarer, rengøring, personlig hygiejne og vedligeholdelse (2 & 3) Kunde- og gæstebetjening Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på rutine niveau klargøre og placere varesortiment i salgsområdet (2 & 3). 2 Eleven kan på rutine niveau foretage løbende opfyldning (2 & 3). 3 Eleven kan på rutine niveau foretage salg, markedsføring med henblik på mersalg set i forhold til kunde- og gæstebetjening (2 & 3). 4 Eleven kan på rutine niveau foretage salg med tidens betalingsformer (2 & 3).

27 Side 27 af 41 5 Eleven kan på rutine niveau betjene virksomhedens fremmedsprogede gæster på engelsk (2 & 3) Værtskab og helhedsforståelse Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på begynder niveau beskrive en virksomheds produktionsgang og -flow. (2 & 3) 2 Eleven kan på begynder niveau læse regnskaber og medvirke til budgetlægning og opfølgning. (2 & 3) til Eleven kan på begynder niveau forholde sig til egen rolle og andre medarbejderes betydning for virksomhedens daglige drift, udvikling og lønsomhed. (2 & 3) 4 Eleven kan på begynder niveau påtage sig et medansvar for, at gæsterne føler sig velkommen og får en god oplevelse. (2 & 3) 5 Eleven kan på begynder niveau samarbejde med virksomhedens øvrige medarbejdere med henblik på at indfri gæsternes ønsker og forventninger. (2 & 3) Kompetencemål 8000 Kompmål: Gastronom, Cater Kompetencemål 1 Eleven kan vurdere råvarer. 2 Eleven kan anvende de korrekte råvarer, materialer, arbejdsmetoder, værktøj, og udstyr i forhold til en given opgave. 3 Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til hygiejne, miljø, arbejdsmiljø, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet. 4 Eleven kan tilberede fastfood, varme, lune og kolde retter ud fra korrekte grundtilberedningsmetoder og i henhold til regler om hygiejne og virksomhedens egenkontrolprogram til servering i selvbetjeningsrestauranter, kantiner, cafeer, hoteller, restauranter og diner transportable. 5 Eleven kan tilpasse sig arbejdet og samarbejdet i køkkenet i de almindeligste forretningstyper og følge disses udvikling. 6 Eleven kan arbejde i teams samt bidrage til udviklingen af arbejdet. 7 Eleven kan udvise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. 8 Eleven kan være fleksibel og indgå i samarbejde med kollegaer, kunder og andre interessenter, uanset etnisk baggrund. 9 Eleven kan formulere sig mundtlig samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 10 Eleven kan analysere og løse faglige problemer selvstændigt eller som del af et team. 11 Eleven kan erkende egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. 12 Eleven kan betjene virksomhedens kunder og gæster under hensyntagen til nationalitet. 13 Eleven kan forholde sig til, hvilken betydning de enkelte medarbejderes funktion og organisatoriske placering har for virksomhedens daglige drift, innovation og lønsomhed samt bidrage til et godt arbejdsmiljø. 15 Eleven kan klargøre, tilberede og anrette grundsortimentet i selvbetjeningsrestauranter og kantiner. 16 Eleven kan udføre salg og gæstebetjening med selvstændighed og begyndende rutiner. 17 Eleven kan placere det almindeligt forekommende sortiment af mad og drikkevarer m.v. i salgsområder. 18 Eleven kan udføre almindelig renholdelse. 19 Eleven kan planlægge, tilberede og anrette menuer ud fra ernæringsmæssige hensyn og foretage ernæringsberegning med baggrund i gældende lovgivning.

28 Side 28 af Eleven kan tage medansvar for, at gæsterne føler sig velkomne og får en god oplevelse. 21 Eleven kan betjene og gæsteforklare om menuer og madkulturer samt anvende almindeligt forekommende fagtekster af erhvervsmæssig relevans på engelsk. 22 Eleven kan bestemme og kvalitetsvurdere råvarer herunder halv- og helfabrikata. 23 Eleven kan udarbejde enkle salgs- og markedsføringsmaterialer på engelsk. Valgfag 0,5 uger Valgfag Fag på specialet/trinnet Gastronomassistent Afsluttende prøve 7773 Afsl.prv: Gastronom, Gastronomassistent Afsluttende prøve Projekt, 7-trinsskala, Eksamen. Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen (gyldig fra ). -, 7-trinsskala, Eksamen (gyldig fra ). 1 Skolens afsluttende prøve Kompetencemål 8001 Kompmål: Gastronom, Gastronomassistent Kompetencemål

29 Side 29 af 41 1 Eleven kan vurdere råvarer. 2 Eleven kan anvende de korrekte råvarer, materialer, arbejdsmetoder, værktøj, og udstyr i forhold til en given opgave. 3 Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til hygiejne, miljø, arbejdsmiljø, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet. 4 Eleven kan tilberede fastfood, varme, lune og kolde retter ud fra korrekte grundtilberedningsmetoder og i henhold til regler om hygiejne og virksomhedens egenkontrolprogram til servering i selvbetjeningsrestauranter, kantiner, cafeer, hoteller, restauranter og diner transportable. 5 Eleven kan tilpasse sig arbejdet og samarbejdet i køkkenet i de almindeligste forretningstyper og følge disses udvikling. 6 Eleven kan arbejde i teams samt bidrage til udviklingen af arbejdet. 7 Eleven kan udvise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. 8 Eleven kan være fleksibel og indgå i samarbejde med kollegaer, kunder og andre interessenter, uanset etnisk baggrund. 9 Eleven kan formulere sig mundtlig samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 10 Eleven kan analysere og løse faglige problemer selvstændigt eller som del af et team. 11 Eleven kan erkende egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. 12 Eleven kan betjene virksomhedens kunder og gæster under hensyntagen til nationalitet. 13 Eleven kan planlægge, tilberede og anrette menuer ud fra ernæringsmæssige hensyn og foretage ernæringsberegning med baggrund i gældende lovgivning. Valgfag 0,5 uger Valgfag

30 Side 30 af 41 Fag fælles for hovedforløb 2589 Varekundskab 1 1,5 uger 1 Eleven kan kvalitetsvurdere de råvarer, herunder også økologiske råvarer, der forekommer i hotel-, restaurant-, cafeteria-, kantine- og cafékøkkener, samt sikre en korrekt opbevaring, rensning og klargøring af råvarerne 2 Eleven kan medvirke til indkøb og bestilling af råvare samt disponere med hensyn til økonomi, forbrug og sæson Køkkenpraktik 3,5 uger 1 Eleven kan klargøre og tilberede kolde, lune og varme retter ud fra den valgte tilberedningsmetode. 2 Eleven kan foretage anretning og udportionering samt placering af emne/garniture. 3 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet under hensyntagen til tid, vareudnyttelse, økonomi, hygiejneregler og ernæringsmæssige aspekter. 4 Eleven kan arbejde ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt. 5 Eleven kan arbejde og producere i køkkenet uden unødvendig anvendelse af vand, el og gas. 6 Eleven kan foretage renholdelse efter gældende miljøforeskrifter, samt indsamle og behandle affald i henhold til miljøforeskrifter og frivillige kildesorteringsordninger. 7 Eleven kan arbejde såvel selvstændigt som i samarbejde med andre.

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Side 1 af 25 Fag fælles for hovedforløb 8109 Modul 1, Læring, kommunikation og samarbejde Grundfag 1 Eleven kan anvende viden om læreprocesser til styrkelse af egen læring. 01-07-2011 og fremefter 2 Eleven

Læs mere

Som smørrebrødsjomfru arbejder du kreativt med et bredt spektrum inden for madlavning, hvor udseende, former og farver spiller en stor rolle.

Som smørrebrødsjomfru arbejder du kreativt med et bredt spektrum inden for madlavning, hvor udseende, former og farver spiller en stor rolle. SMØRREBRØDSJOMFRU FAKTAARK Smørrebrødsjomfru Som smørrebrødsjomfru arbejder du kreativt med et bredt spektrum inden for madlavning, hvor udseende, former og farver spiller en stor rolle. En uddannelse

Læs mere

Kokken arbejder professionelt med fremstilling af mad. Du kan arbejde i et restaurantionskøkken, men uddannelsen giver også mange andre muligheder.

Kokken arbejder professionelt med fremstilling af mad. Du kan arbejde i et restaurantionskøkken, men uddannelsen giver også mange andre muligheder. KOK FAKTAARK Kok Kokken arbejder professionelt med fremstilling af mad. Du kan arbejde i et restaurantionskøkken, men uddannelsen giver også mange andre muligheder. Professionel fremstilling af mad Som

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Side 1 af 26 Fag fælles for hovedforløb 8109 Modul 1, Læring, kommunikation og samarbejde Grundfag DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan anvende viden

Læs mere

Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. Nr. Målpind Gyldighedsperiode. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. Nr. Målpind Gyldighedsperiode. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 110 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Praktikmål 14195 Varemodtagelse og klargøring 1 Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på rutine niveau modtage råvarer,

Læs mere

Det Faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. Nr. Målpind Gyldighedsperiode. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Det Faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. Nr. Målpind Gyldighedsperiode. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 112 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Praktikmål 14195 Varemodtagelse og klargøring 1 Praktikmål Praktikerklæring, -, - (gyldig fra 01-08-2015). 1 Eleven kan på rutine

Læs mere

Cater CATER FAKTAARK. Cateren tilbereder og anretter kolde og varme retter, står for salget og har kontakt med mange mennesker.

Cater CATER FAKTAARK. Cateren tilbereder og anretter kolde og varme retter, står for salget og har kontakt med mange mennesker. CATER FAKTAARK Cater Cateren tilbereder og anretter kolde og varme retter, står for salget og har kontakt med mange mennesker. Jobmulighederne er mange Cateren tilbereder og anretter kolde og varme retter

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Smørrebrød og catering

Smørrebrød og catering Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Smørrebrød og catering 2. skoleperiode (7 uger) Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode i uddannelsen for smørrebrød og catering. (3. niveau) 28.

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Uddannelsen til gastronom, specialet kok, er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering Uddannelsen til gastronom, specialet smørrebrød og catering, er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan

Læs mere

Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat

Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed i gastronomuddannelsen specialet smørrebrød og catering Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Tlf.: 33

Læs mere

Kok: Valg af valgfri specialefag

Kok: Valg af valgfri specialefag Kok: Valg af valgfri specialefag Til arbejdsgiver I uddannelsen til gastronom med specialet kok indeholder 3. skoleperiode i hovedforløbet s valgfri specialefag. Faget skal ses som en mulighed for eleven

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Gastronom. 1. skoleperiode (10 uger)

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Gastronom. 1. skoleperiode (10 uger) Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Gastronom 1. skoleperiode (10 uger) Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 1. skoleperiode i gastronomuddannelsen (3. niveau) 25. juli 2016 1 Undervisningsforløb

Læs mere

Det Faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. (uger) 2589 Varekundskab 1 Rutineret Uddannelsesspecifikke B 1, og fremefter 0% 1,5

Det Faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. (uger) 2589 Varekundskab 1 Rutineret Uddannelsesspecifikke B 1, og fremefter 0% 1,5 Side 1 af 12 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb 2589 Varekundskab 1 Rutineret Uddannelsesspecifikke B 1,5 01-08-2015 og fremefter 0% 1,5 11488 Salg og marketing Rutineret Uddannelsesspecifikke

Læs mere

Smørrebrød og catering

Smørrebrød og catering Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Smørrebrød og catering 3. skoleperiode (7 uger) block Beskrivelse af smørrebrød og catering. (3. niveau) læringsaktiviteterne på 3. skoleperiode i uddannelsen for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring

Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring 45780 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat : Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN For Gastronomassistent, Cater & Gast 1 Indholdsfortegnelse Til bekt. bilag 1, afsnit 2: Uddannelsens varighed og struktur m.v.... 3 Uddannelsesmodel... 3 Til bekt. bilag 1, afsnit

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Økologisk grundkursus for køkkenansvarlige i MSO Den 26. oktober 2015 den 27. november 2015 Skemaet er med forbehold for evt.

Økologisk grundkursus for køkkenansvarlige i MSO Den 26. oktober 2015 den 27. november 2015 Skemaet er med forbehold for evt. UGE 44 26.oktober 27. oktober 28. oktober 29. oktober 30. oktober Amu nr. 30265-3 30265-3 45874 45492 45492 Smagen i centrum menu i restaurant og menu i restaurant og 2 dage 30265-3 1 dag 45874 2 dage

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Side 1 af 12 Fag fælles for hovedforløb 23029 Salg og service F 1,0 uger Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven kan anvende markedsføringsmæssige problemstillinger i erhvervsmæssige sammenhænge

Læs mere

Kvalitetspatruljens konference d. 21. marts 2012

Kvalitetspatruljens konference d. 21. marts 2012 Kvalitetspatruljens konference d. 21. marts 2012 Jens Møhring Madsen, Den Gamle Kro - Odense Faglærer Jesper Michael Hansen Kold College Uddannelsesleder Søren Lohmann Kold College Kold College Kold College

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 441 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.79T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 236 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Side 1 af 21 Fag fælles for hovedforløb 111 Branchelære 1 Eleven kan foretage kalkulation af retter, drikkevarer, cocktails samt vinforbrug. 2 Eleven kan udføre opgørelse og afregning af den daglige omsætning.

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb Grundfag: 23029 Salg og service F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven kan anvende markedsføringsmæssige problemstillinger i erhvervsmæssige sammenhænge

Læs mere

Eksamen i gastronomuddannelsen med specialet kok

Eksamen i gastronomuddannelsen med specialet kok Eksamen i gastronomuddannelsen med specialet kok 26.01.2010 Model og materiale udarbejdet af Skolenetværket Mad til mennesker i samarbejde med branchens organisationer. Materialet retter sig mod den afsluttende

Læs mere

HANDLINGSPLAN. Analyse af strukturforløb inden for madfremstilling i restaurant, kantine og catering

HANDLINGSPLAN. Analyse af strukturforløb inden for madfremstilling i restaurant, kantine og catering HANDLINGSPLAN Analyse af strukturforløb inden for madfremstilling i restaurant, kantine og catering Projektnummer: 138051 Projektpulje: KHRU UUL 016 Analyse af strukturforløb inden for madfremstilling

Læs mere

Eksamen i gastronomuddannelsen med specialet kok

Eksamen i gastronomuddannelsen med specialet kok Eksamen i gastronomuddannelsen med specialet kok 26.01.2010 Revideret januar 2014 i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 312 af 21/03/2013 Model og materiale udarbejdet af Skolenetværket Mad til mennesker

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UGE 10 7. marts 8. marts 9. marts 10. marts 11. marts Amu nr. 30265-3 42449 45874 42449 42886

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UGE 10 7. marts 8. marts 9. marts 10. marts 11. marts Amu nr. 30265-3 42449 45874 42449 42886 UGE 9 29. februar 1. marts 2. marts 3. marts 4. marts Amu nr. 30265-3 30265-3 42886 45874 42886 2 dage 30265-3 2 dage 42886 1 dag 45874 Vurdere forskelle på økologiske og konventionelle varer Vurdere forskelle

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til tjener Uddannelsen til tjener er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning og praktikuddannelse.

Læs mere

Praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen

Praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen Praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen Navn: Opstartsdato: Husk - ved afslutning af hvert praktikophold udfyldes skemaerne - ved første praktikophold afkrydses alle arbejdsfunktioner - at de efterfølgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Side 1 af 8 Fag fælles for hovedforløb 8115 Psykologi F 1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Gastronom uddannelsen

Lokal undervisningsplan for Gastronom uddannelsen Indhold 1. Generelt for skolen... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser... 3 1.3 Overordnede bedømmelsesplan... 3 1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering

Læs mere

Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 75 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Praktikmål 1407 Selskabsbestilling Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan på avanceret niveau modtage selskabsbestilling

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 1774 af 21/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/14006 Senere

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Kok. 2. skoleperiode (10 uger)

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Kok. 2. skoleperiode (10 uger) Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Kok 2. skoleperiode (10 uger) Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode i kokkeuddannelsen (3. niveau) 27. juli 2016 1 Kok, 2. skoleperiode. Der undervises

Læs mere

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 LEARNMARK.DK/EFTERUDDANNELSE KURSER FÅ STYR PÅ HYGIEJNEN INDEN FOR FØDEVAREHÅNDTERING UNDER BAGATELGRÆNSE Du lærer at anvende almindelige hygiejneprincipper og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Side 1 af 13 Fag fælles for hovedforløb 8115 Psykologi F Grundfag DKLL/EQF / -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører

Læs mere

Tjener TJENER FAKTAARK. Tjeneren har et udadvendt arbejde, møder mange mennesker og har internationale jobmuligheder.

Tjener TJENER FAKTAARK. Tjeneren har et udadvendt arbejde, møder mange mennesker og har internationale jobmuligheder. TJENER FAKTAARK Tjener Tjeneren har et udadvendt arbejde, møder mange mennesker og har internationale jobmuligheder. Tjener og selskabs- og konferencetjener Tjenerens arbejde foregår ofte i en travl atmosfære.

Læs mere

Ernæringsassistent. Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. 3. skoleperiode (10 uger) Beskrivelse af

Ernæringsassistent. Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. 3. skoleperiode (10 uger) Beskrivelse af Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Ernæringsassistent 3. skoleperiode (10 uger) block Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 3. skoleperiode i ernæringsassistentuddannelsen (3. niveau) 1 20. juli

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Ernæringsassistent. 2. skoleperiode (10 uger) block. Beskrivelse af

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Ernæringsassistent. 2. skoleperiode (10 uger) block. Beskrivelse af Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Ernæringsassistent 2. skoleperiode (10 uger) block Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode i ernæringsassistentuddannelsen (3. niveau) 28. juli 2016

Læs mere

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling Inspirationsmateriale til Arbejdsmarkedsuddannelse 45531 Salat og salatbar i madfremstilling Udviklet af: Susanne Pedersen Hotel- og Restaurantskolen København KHRU 2006 1 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Grundtilberedning 1 3,0 uger heraf ligger 1 uge på Trin 2B Niveau: Begynder Bedømmelse: 7-trins skala, standpunktskarakter

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen i gastronomuddannelsen, specialet cater.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen i gastronomuddannelsen, specialet cater. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen i gastronomuddannelsen, specialet cater. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Den bundne opgave Den delvis fri opgave Side 4 Praktisk

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener BEK nr 434 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.14T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

OPLÆG TIL SEMINAR FOR RKV I FORBINDELSE MED EUV. GASTRONOMERNE V/MARIANNE WRAAE ONSDAG D

OPLÆG TIL SEMINAR FOR RKV I FORBINDELSE MED EUV. GASTRONOMERNE V/MARIANNE WRAAE ONSDAG D OPLÆG TIL SEMINAR FOR RKV I FORBINDELSE MED EUV. GASTRONOMERNE V/MARIANNE WRAAE ONSDAG D. 23.09. INDTAG TO GANGE OM ÅRET FORÅR/EFTERÅR CA 1 MDR FØR OPSTART AF GF 2 TRE FAGLÆRER ER UDPEGET OG HAR UDARBEJDET

Læs mere

Kompetenceprofiler og hverdagspraksis for kost- og ernæringsuddannelserne

Kompetenceprofiler og hverdagspraksis for kost- og ernæringsuddannelserne Kompetenceprofiler og hverdagspraksis for kost- og ernæringsuddannelserne Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 1. Indledning og sammenfatning... 3 Ernæringshjælper - en

Læs mere

gastronomuddannelsen Mesterguide for - specialet kok på Esnord Erhvervsskolen Nordsjælland Esnord.dk - for dig, der vil og kan

gastronomuddannelsen Mesterguide for - specialet kok på Esnord Erhvervsskolen Nordsjælland Esnord.dk - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Mesterguide for gastronomuddannelsen - specialet kok på Esnord - for dig, der vil og kan Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS Kære mester Kokkeuddannelsen

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar Ernæringsassistent / ernæringshjælper. Erhvervsskolerne Aars

Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar Ernæringsassistent / ernæringshjælper. Erhvervsskolerne Aars Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar 2015 Ernæringsassistent / ernæringshjælper Erhvervsskolerne Aars Den lokale undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsens hovedforløb er udarbejdet i

Læs mere

Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode

Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode - valgfag - i kokkeuddannelsen (3. niveau) 27. juli 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHEDSBREV FKB 2632 FKB 2634 FKB 2647

NYHEDSBREV FKB 2632 FKB 2634 FKB 2647 FKB 2632 Industrislagtning og forædling af Kødprodukter 42487 Grunduddannelse inden for industrislagtning oversat til TYSK. Efteruddannelsesudvalgets hjemmeside under materialer til AMUuddannelser 4 487

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Tjener. (Konference- og Selskabstjener for de elever, der afslutter deres uddannelse efter 1.

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Tjener. (Konference- og Selskabstjener for de elever, der afslutter deres uddannelse efter 1. Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Tjener (Konference- og Selskabstjener for de elever, der afslutter deres uddannelse efter 1. skoleperiode) 1. skoleperiode (8 uger) Beskrivelse af læringsaktiviteterne

Læs mere

Ernæringsassistent ERNÆRINGSASSISTENT FAKTAARK. Ernæringsassistenten fremstiller og anretter varme og kolde måltider med fokus på sundhed og ernæring.

Ernæringsassistent ERNÆRINGSASSISTENT FAKTAARK. Ernæringsassistenten fremstiller og anretter varme og kolde måltider med fokus på sundhed og ernæring. ERNÆRINGSASSISTENT FAKTAARK Ernæringsassistent Ernæringsassistenten fremstiller og anretter varme og kolde måltider med fokus på sundhed og ernæring. Sund hverdagsmad til mange Ernæringsassistentuddannelsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved møder Nr. 47 532 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November 2012

Læs mere

Eksamensprojekt for grundforløbet

Eksamensprojekt for grundforløbet Eksamensprojekt for grundforløbet Hotel- og Restaurantskolen, 2014 Kommunikation IT Miljø Eksamensprojekt Hygiejne og egenkontrol Sundhed og madkemi Eksamensprojektets omfang og indhold Eksamensprojektet

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent BEK nr 1655 af 15/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Økologi og bæredygtighed i restauranten Nr. 48290 Udviklet af: Frida Techau Hotel & Restaurantskolen, Kbh januar 2016 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Ernæringsassistent Indhold 1. Fagets formål og profil... 2 1.1 Fagets formål... 2 1.2 Fagets profil... 2 2. Faglige mål og fagligt indhold... 3 2.1. Faglige mål... 3 2.3 Fagligt

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Til detailslagteren. Skab overskud. p å bundlinjen blandt medarbejdere hos lederen... MIDTVEST

Til detailslagteren. Skab overskud. p å bundlinjen blandt medarbejdere hos lederen... MIDTVEST Til detailslagteren Skab overskud p å bundlinjen blandt medarbejdere hos lederen... MIDTVEST 2012-2013 Indholdsfortegnelse Forord Fokus på salg, delikatesse og ernæring Produktionsoptimering af medister,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Tjener. 2. skoleperiode. Valgfag

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Tjener. 2. skoleperiode. Valgfag Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Tjener 2. skoleperiode Valgfag Beskrivelse af læringsaktiviteterne, her de valgfag på 2. skoleperiode i tjeneruddannelsen (3. niveau) 27. juli 2016 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STU-uddannelsen. Køkkenlinjen 1. år. Semester 1, 3-4 kvartal

STU-uddannelsen. Køkkenlinjen 1. år. Semester 1, 3-4 kvartal STU-uddannelsen Køkkenlinjen 1. år Semester 1, 3-4 kvartal 32 Introduktion Mapper Hygiejne Disk Blomster Uddannelsesbog Egenkontrol Pengekassen Opsætning Eleven skal med vejledning få kendskab til elementerne

Læs mere

Nye arbejdsmarkedsuddannelser

Nye arbejdsmarkedsuddannelser FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter 48 015 Industriel detailudskæring under vejledning udføre grov partering og detailudskæring af kød til videre forarbejdning. udvælge, anvende og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN For Ernæringshjælper & Ernæringsassistent Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse. 2 Uddannelsens formål...... 3 Uddannelsens opbygning. 4 Underviserteams og samarbejde..

Læs mere

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Detailslagter Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailslagter

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen til arbejdsmarkedsuddannelsen Innovativ gastronomi Nr. 40521 Udviklet af: Alex Nielsen, Frank Larsen & Peter Skotting Dalum UddannelsesCenter Landbrugsvej 55 5260 Odense S April 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Kunst og æstetik, etik og mad, sensorik og kreativitet, komposition og anretning - på Kulturnatten. Varighed: Uge: 9 uger Formål: At kunne

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for gastronomassistenter. 2015. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for gastronomassistenter.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for gastronomassistenter. 2015. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for gastronomassistenter. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for gastronomassistenter. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende prøve Projektopgave Side 4 Praktisk bedømmelse Hygiejne og kvalitetssikring Planlægning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse 3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering bedømmelse Fag/læringselement Faglige mål Niveau Evaluering feedback Receptionist Samarbejde om løsning af faglige opgaver. Dansk

Læs mere

kombineret ungdomsuddannelse Facility del 1

kombineret ungdomsuddannelse Facility del 1 Mål niveau Facility del 1 Begynder Gennemført Begynder: Arbejder regelorienteret / opskriftorienteret Deltageren har arbejdet med teknikken/funktionen, men skal have præcise instruktioner. Elevens navn

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab

UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger, som er knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Ernæringsassistent, EUX

Ernæringsassistent, EUX Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent, EUX Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Valgfagskatalog Gastronom 1. skoleperiode

Valgfagskatalog Gastronom 1. skoleperiode Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Valgfagskatalog Gastronom 1. skoleperiode Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 1. skoleperiode - valgfag - i Gastronomuddannelsen (3. niveau) 25. juli 2016 1 Valgfagskatalog

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager og konditor

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager og konditor Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Bager og konditor Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

Fra ufaglært til faglært Realkompetence og pædagogik. Anerkendelse af realkompetencer hvad er det nye?

Fra ufaglært til faglært Realkompetence og pædagogik. Anerkendelse af realkompetencer hvad er det nye? Fra ufaglært til faglært Realkompetence og pædagogik Anerkendelse af realkompetencer hvad er det nye? NVR 12. november 2015 Bjarne Wahlgren Fire udfordringer Kompetence betyder at kunne handle Måling af

Læs mere

HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Kommentar På Gideonskolen er Hjemkundskab en del af P-fagene (de praktiske fag) og gennemføres

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere