Østerbyskolen. Praktiske oplysninger. Et godt sted at være. Indhold. Aflevering af børn 15. Cykler og knallerter 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østerbyskolen. Praktiske oplysninger. Et godt sted at være. Indhold. Aflevering af børn 15. Cykler og knallerter 15."

Transkript

1 Østerbyskolen Et godt sted at være Indhold Aflevering af børn 15 Cykler og knallerter 15 Elevråd 6 Et godt sted at være 2 Ferieplan 16 Fotografering 10 Kantinen 9 Klasseråd 5 Klasselæreren 7 Lus 10 Mælkeordning 9 Opholdsmiljø 7 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 11 Ringetider 16 Skolebestyrelsen 4 Skolebestyrelsens virksomhed 4 Skolefritidsordningen 14 Skolekørsel 15 Skolepatrulje 15 Skolevejleder 6 Spilleregler 2 Sundhedstjenesten 12 Tandplejen 13 Telefonliste 16 Praktiske oplysninger

2 Et godt sted at være - for elever, forældre og lærere Af skoleinspektør Allan Lauenblad Er lederskab din styrke? Velkommen til Østerbyskolen en skole, hvor vi fokuserer på styrker frem for svagheder. Det er vores mål, at både børn og voksne finder deres særlige styrker og ved hjælp af dem udvikler sig fagligt og socialt. Inspireret af forskning arbejder vi med 24 styrker, en del af dem illustreret her: I den verden, vi befinder os - lærere, forældre og elever - er lederskab den allervigtigste styrke for børnene. Hvis børnene ikke møder lederskab, bliver de forvirrede og kan ikke lære noget. Derfor må vi alle øve os i lederskab for børnenes skyld. Det gælder både forældre, lærere og ledelse. Men lederskabet skal følges af kærlighed, retfærdighed og omtanke. Og kan man få humor med, så bliver det også sjovt at gå i skole for elever og lærere. Værdsættelse af det smukke, kreativitet, opfindsomhed og begejstring gør skoledagene til unikke dage, hvor vi kommer hjem med energi. Håb og optimisme, visdom og mod hjælper os når dagene ikke er, som de plejer nogle af de mennesker, der er omkring os, har måske stor følelsesmæssig indsigt: Så kunne taknemmelighed komme i spil. Er det hårdt at skulle lære noget nyt, er vedholdenhed og selvkontrol gode styrker at arbejde med. På skolen mødes tre verdener: eleverne, forældrene og lærerne. Eleverne og lærerne ser hinanden til hverdag, mens forældrenes kontakt med skolen består af Forældreintra, samtaler - og måske især børnenes beretninger. Meget af tiden er vi enige om, hvordan de tre verdener kan mødes i én fælles verden: en god skole og et godt sted at være. Men ind imellem går vi fejl af hinanden, vi er ikke enige. Nogle gange er vi slet ikke klar over, hvorfor det går galt, men står tilbage med vrede og frustration over ikke at blive hørt, mødt og forstået. Det oplever både elever, forældre og lærere. Når man omgås mennesker, kan det nok ikke undgås, men ved at få formuleret vores forventninger til hinanden, kan frustrationen måske minimeres Når vi stiller spørgsmål som for eksempel Hvad er en god skole? Hvad er en god klasse? Hvad er en god lærer? Hvad er god opdragelse? skaber vi bevidsthed om vores rolle som elev, lærer eller forældre. Vi bliver klar over, hvilke forventninger vi hver især træder ind på skolen med. Når jeg her siger vi, er det for at understrege, at vi alle sammen elever, lærere og forældre har ansvar for og ejerskab til at gøre Østerbyskolen til Et godt sted at være, som skolens motto lyder. For at definere og bevare indholdet af det fine motto bliver vi nødt til at tale sammen og sige højt,hvilke forventninger vi har til hinanden og os selv. Vejen kommunes kerneværdier Respekt - Ordentlighed - Effektivitet - Engagement Disse fire værdier er også Østerbyskolens overordnede værdier. Udkast til spilleregler for afvikling af forældrenes møde Mødet indkaldes af klasseforældrerådet senest før efterårsferien Skolens kontor orienteres og der reserveres lokale Klasseforældrerådet udsender dagsorden til mødet 1. Velkomst og orientering om spillereglerne for afvikling af mødet ved repræsentant for skolens ledelse eller skolebestyrelsen 2. Inddeling i grupper, max 5 i hver gruppe. 3. Grupperne evaluerer de gældende spilleregler. 4. Grupperne afleverer deres arbejde til klasseforældrerådet. 5. Forældrerådet sammenskriver gruppernes arbejde og fremsender forslag gennem kontoret til alle forældre. Såfremt forældrerådet ikke inden for 14 dage har modtaget ændringsforslag er det sammenskrevne forslag vedtaget. NB! Skolens almindelige skole-hjemsamarbejde er baseret på 2 årlige samtalemøder om det enkelte barn. 2 årlige forældremøder hvoraf det sidste er et evaluerings- og planlægningsmøde. Samt muligheden for at drøfte evt. akut opståede problemer. 2

3 Målet med processen Overordnede mål med arbejdet må være at sikre: den enkelte elevs muligheder for optimalt udbytte af undervisningen. den enkelte lærers muligheder for at opleve et optimalt arbejdsmiljø. den enkelte forælders mulighed for at opleve optimal tilfredshed med skolen. Disse mål søges nået ved at forældre, lærere og elever påtager sig et "ejerskab til kvaliteten af klassens fællesskab at forældre, lærere og elever får en erkendelse af de gensidige forventninger og behov og den nødvendige afstemning med kravene i folkeskoleloven og skolens muligheder at hjem/skolesamarbejdet derfor udvides til at omfatte etableringen af nogle fælles normer, kaldet spilleregler, for henholdsvis forældre og lærere at eleverne udvikler klassens spilleregler at etableringen af spilleregler anvendes som en forebyggende foranstaltning allerede fra børnehaveklassen Hvordan skaber vi så i praksis en god skole? Elever, forældre og lærere formulerer løbende hinandens forventninger på baggrund af skolens opgave og kommunens værdier, respekt, ordentlighed, effektivitet og engagement. Elever, forældre og lærere byder hver for sig ind med 1. Eleverne: Hvad er en god kammerat/klasse 2. Forældrene: Hvad er god opdragelse 3. Lærerne: Hvad er en god lærer/undervisning Herved skabes en proces hvor ansvaret for opgaverne og for fællesskabet løbende udvikles. I praksis betyder det: At eleverne løbende i klassens tid fastholder og udvikler hvad en god kammerat er og hvad en god klasse er At klassens forældre hvert år inden efterårsferien er samlet på foranledning af forældrerådet med dagsordenen på modsat side At lærerne to gange om året, inden efterårsferien og inden påskeferien, evaluerer i deres arbejdsteam de gældende spilleregler. 3

4 Skolebestyrelsen Forældrevalgte: Bjarne Skov Øster alle 94a, Vejen tlf Tilknyttet: 1.a, 1.b Medarbejderrepræsentanter: Christian Dünne, Kongehøj 19, Vejen Tlf Henriette Surrow Asbovej 40, Vejen tlf Tilknyttet : 7.b, 8.a, 9.a Kenneth Larsen, Viksvej 7, 6760 Ribe Tlf Fra byrådet: Bent Jørgensen Tlf Maja Mølholm Larsen Gamstvej 24, Vejen tlf Tilknyttet: Centret Michael Nørby Rudbeck-Rønne Østergade 6, Vejen tlf Tilknyttet: 4.a, 4.b, 5.b, 8.b Dina Stubbe Øster alle 22, Vejen Tlf Tilknyttet: 2.a, 2.b, 5.a, 6.b Mikkel Herold Pilevej 11, Vejen Tlf Tilknyttet: 3.a, 3.b, 6.a Sekretær: Vivi Christensen tlf To elevrådsrepræsentanter: Signe Lindved Jepsen 7a Emilie Harboe 8b Skolebestyrelsens Virksomhed Skolebestyrelsens virksomhed er fastsat i folkeskoleloven og i den kommunale styrelsesvedtægt. Skolebestyrelsens opgaver er: at FASTLÆGGE PRINCIPPER angående bl.a. specialundervisning på skolen elevernes placering i klasser samarbejdet mellem skole og hjem arbejdets fordeling mellem lærerne fælles arrangementer i skoletiden lejrskoler m.v. at FASTSÆTTE ordensregler at GODKENDE skolens budget Morten Schlünzen Mannehøj 231, Vejen Tlf Tilknyttet: 0.a, 0.b,7.a, 9.b undervisningsmidler at UDARBEJDE FORSLAG til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner at AFGIVE UDTALELSE til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere, lærere og pædagoger 4

5 Klasseråd Klasseråd vælges hvert år i alle klasser på klassetrin, helst også på klassetrin. Klasserådet består af klasselæreren og forældregruppens valgte repræsentanter... November TO 1 Samtalemøder 3.ab FR 2 Formål Klasserådene medvirker til at fremme klassernes trivsel og er derudover som skolebestyrelsens bagland en vigtig del af skole-hjem-samarbejdet. MA Samtalemøder 7.a Hvem og hvordan? Der vælges 4-5 forældre i klassen. I den enkelte klasse aftales en valgprocedure. Der kan være tale om at følge klasselisten, så alle bliver medlem efter tur, eller man kan vælge, at man melder sig frivilligt. Det kan være en fordel, at man lader sig vælge for en toårig periode, så kun halvdelen af et klasseråd er på valg hvert år. Klassens tilknyttede skolebestyrelses-medlem forestår i samarbejde med klasselæreren dette valg på klasseforældremødet i begyndelsen af skoleåret. Klasserådets opgaver Tilrettelæggelse og gennemførelse af møder, debataftener, foredrag, familieture eller andre sociale arrangementer. I forbindelse med arrangementer påtager forældrene i klasserådet sig så meget af det praktiske arbejde som muligt (indbydelse, indkøb, oprydning m.m.) Klasselæreren tager initiativ til indkaldelse til klasseforældre-møde. Der laves dagsorden, som sendes ud til forældrene og det skolebestyrelsesmedlem, der er tilknyttet klassen, mindst to uger inden mødet finder sted. Klasserådet sørger for at der på klasseforældremøder tages emner op, der er væsentlige for klassens daglige trivsel. Klasserådene fungerer som skolebestyrelsens bagland ved deltagelse i 1 2 årlige møder med skolebestyrelsen. TI 6 Samtalemøder 0.ab, 1.a, 4.ab, 7.a ON 7 Samtalemøder 7.b TO 8 Samtalemøder 0.b, 1.b, 7.b FR 9 Karakterblade 8.ab 8.b tandlæge MA 12 Samtalemøder 8.a 46 4.b tandlæge TI 13 Samtalemøder 5.ab, 6.b ON 14 Samtalemøder 0.a, 1.a, 6.b, 8.a Forældredag Kidsvolley 3.ab TO 15 Samtalemøder 1.b, 4.ab, 5.ab FR MA 19 Samtalemøder 2.a 47 TI 20 Samtalemøder 8.b ON 21 Samtalemøder 2.a, 8.b 4.a tandlæge TO 22 Kidsvolley 4.ab + 5.ab FR 23 Elevrådsmøde MA 48 TI Samtalemøder 2.b 27 3.a tandlæge ON 28 TO 29 3.b tandlæge FR 30 Morgensamling 5

6 December MA TI 4 ON 5 Samtalemøder 6.a TO 6 Samtalemøder 2.b FR MA TI 11 Kom og svøm med 5.ab ON 12 Samtalemøder 6.a TO 13 Luciaoptog Forældredag FR MA TI 18 ON 19 TO 20 Skolevejledning UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING SYDVESTJYLLAND UU-vejlederne har som vigtigste opgave at rådgive og vejlede elever, forældre og lærere i spørgsmål vedrørende uddannelses- og erhvervsforhold, andre skoleformer og uddannelsestilbud. UU-vejlederen træffes efter aftale: Malene Herløv Reinert mail: De faste træffetider offentliggøres på Intra, hvor ændringer også vil blive meldt ud. VEJLEDNINGSAKTIVITETER For at eleverne bliver i stand til at træffe et kvalificeret og realistisk uddannelses- og erhvervsvalg tilbydes eleverne i udskolingen deltagelse i vejledningsaktiviteter. 7. kl.: Information om uddannelsessystemet og indføring i brug af uddannelsesguiden FR 21 Juleafslutning 8. kl.: Tilbud om to introduktionskurser på ungdomsuddannelserne. Udarbejdelse af foreløbig uddannelsesplan MA TI 25 ON 26 TO 27 FR MA kl.: Tilbud om brobygning og erhvervspraktik for uafklarede. Udarbejdelse af uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelse. Elevrådet Østerbyskolens elevråd består af repræsentanter fra årgang samt fra s-klasserne. 2 repræsentanter fra 5. klasserne og s-klasserne og en repræsentant fra de øvrige klasser. Der vælges repræsentant/er og suppleanter en gang om året i forbindelse med skoleårets start. Der afholdes elevrådsmøde 10 gange om året, månedsvis. Elevrådsformad og næstformand deltager i skolebestyrelsens møder. 6

7 Januar TI 1 ON 2 TO 3 FR 4 5 MA 7 TI 8 ON 9 Opholdsmiljøer Der er for øjeblikket følgende opholdsmuligheder for eleverne: Skolegården hvor multibane er og basketball-banen Sportspladsen syd for skolen græsplænen mellem skolen og Fuglesangs Allé Kantinen Biblioteket A-gang D-gang Gangene er lukket i spisefrikvarteret. for årg. for årg. for alle i de to store frikvarterer for årg. for årg. for alle elever i 10 frikvarteret. for årg. for årg. TO 10 FR 11 Karakterblade 9.ab 12 MA 14 Elevrådsmøde TI 15 Samtalemøder 9.a ON 16 Samtalemøder 9.b TO 17 FR 18 Forældredag 19 MA 21 Klasselæreren Klasselæreren er den lærer, der tager sig af alle de forskelligartede opgaver, der forekommer ud over selve undervisningen. Det er den lærer, der koordinerer samarbejdet mellem de lærere, der underviser i klassen. Det er den lærer, der koordinerer samarbejdet ud til forældrene. Og det er den lærer, der især formidler det sociale samvær blandt klassens elever. Det er derfor klasselæreren, forældrene trygt kan henvende sig til om de mange spørgsmål, der kan dukke op og som dette hæfte ikke giver svar på. Klasselæreren vil således altid opgive forældrene et telefonnummer, der kan ringes til, og vil også kunne formidle kontakt til andre af klassens lærere. I øvrigt er alle forældre naturligvis altid velkomne til at kontakte skolens leder eller evt. skolepsykologen. TI 22 Samtalemøder 9.a ON 23 TO 24 FR MA 28 5 TI 29 4.ab læseteater ON 30 TO 31 7

8 8

9 Februar FR Fastelavnsfest 8.ab og 9.ab MA 4 6 TI 5 ON 6 MENU Kantinen I kantinen er der åbent for salg i de to store frikvarterer. Sortimentet kan ændres i årets løb. TO 7 Skolefest FR 8 Gulerod kr. 1 Knækbrød kr. 1 MA SFO åben kl Ketchup kr. 1 Muslibolle kr. 2 Flutes kr. 4 TI 12 SFO åben kl ON 13 SFO åben kl Frugt kr. 4 Juice kr. 5 Nødder kr. 5 Vand kr. 6 TO 14 SFO åben kl FR 15 SFO åben kl MA 8 18 TI 19 Forældredag Elevrådsmøde ON 20 TO 22 FR MA 25 9 TI 26 ON 27 Pølsebrød kr. 8 Pølsehorn kr. 8 Pizzasnegl kr. 8 Oste/skinkebolle kr. 10 Yoghurt kr. 10 Pizza brød kr. 10 Smoothie kr. 10 Dobbeltdækker med salat og frikadelle kr. 12 Dobbeltdækker med salat og kalkun kr. 12 Dobbeltdækker med salat, æg og tomat kr. 12 Salatbar (med eller uden kylling) kr. 15 Sandwich med kylling og bacon kr. 18 Mælkeordning Østerbyskolen er tilsluttet Mejeriernes Skolemælksordning. Den består i, at børnene abonnerer på ¼ liter skolemælk hver dag i et halvt år ad gangen. TO 28 Aktivitetsdag 4.ab Volleystævne 9.ab På den måde er børn og forældre sikre på, at barnet hver dag får et godt og nærende supplement til madpakken. Inden sommerferien vil alle børn få et girokort med hjem, hvorpå der afkrydses, om eleven ønsker sød-, let-, skummet- eller kærnemælk. 9

10 Bekæmp lus i tide En af de mindre behagelige ting, der kan komme, når mange børn samles og leger i nær kontakt med hinanden, er luseepidemier. Det lyder ikke rart. Men hvad er egentlig lus, hvordan smitter de, og ikke mindst hvordan behandler man lusene? Lus kommer jo ikke af sig selv, så hvis man konstaterer lus hos sit barn, må det have været i kontakt med et andet barn, som også har været udsat for smitte. Da lusene kun overlever relativ kort tid væk fra personer, vil smitten faktisk altid ske ved direkte berøring. Lus "hopper" ikke fra person til person. De lus, vi med mellemrum ser udbredt hos børn, er hovedlus. Hovedlus er små snyltere, som lever i hårbunden hos mennesker. De er 3 4 mm lange og indtil 2 mm brede. Det at have lus har altid været noget, man så på med skam og helst ikke talte om. Der er ingen grund til at fortie det, hvis man opdager lus hos sit barn. Tværtimod er det vigtigt, at skolen underrettes, så en evt. luseepidemi undgås. Opdages lusene i skoletiden, vil skolen underrette hjemmet, så en behandling kan startes så hurtigt som muligt. Midler til behandling af lus fås i håndkøb på apoteket. Kæmning af håret er en væsentlig metode der anbefales i forhold til bekæmpelse af lus. Sundhedsplejersken og skolen står altid til rådighed med hjælp og vejledning, når/hvis der konstateres lus hos et barn. Fortvivl ikke, hvis jeres barn kommer hjem med et brev om, at der er fundet lus. Der vil dukke lus op en gang imellem. Men det har vist sig, at når alle gør en indsats og får børnenes hår set efter, så nytter det noget. En luseplage kan standses. Fotografering I august måned bliver alle eleverne fotograferet for at der kan være billeder til skolens elevmapper. Alle får tilbud om at gennemse og evt. købe billederne. Hvis en elev ikke får billeder med hjem til gennemsyn, kan det have to årsager: Forældrene har ikke ønsket det eller billederne fra sidste gang er ikke blevet betalt. Forældrene opfordres til på forhånd at fortælle deres barn, hvorfor det evt. ikke skal have billeder med hjem, så misforståelser undgås. Marts FR MA 4 10 TI 5 ON 6 TO 7 FR MA TI 12 ON 13 Forældredag TO 14 Elevrådsmøde FR MA TI 19 ON 20 TO 21 FR Konfirmation Læborg MA 25 SFO åben kl TI 26 SFO åben kl ON 27 SFO åben kl TO 28 FR

11 April MA 1 14 TI 2 9.ab Odense ON 3 Samtalemøder 7.b TO 4 Samtalemøder 7.b FR a Konfirmation MA 8 Samtalemøder 7.a 15 TI 9 ON 10 Samtalemøder 4.ab TO 11 Forældredag FR 12 Karakterblade 8.ab Konfirmation 7.b MA TI 16 Samtalemøder 4.ab, 5.ab, 6.b, 8.a ON 17 Samtalemøde 6.b, 8.a 3.ab forfatterbesøg TO 18 Samtalemøder 5.ab Teenvolleystævne 7.ab FR 19 Elevrådsmøde 20 MA TI 23 Samtalemøder 8.b ON 24 Overnatning B-spor TO 25 Karakterblade 9.ab FR 26 St. Bededag MA TI 30 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning kan rådgive forældre, lærere, pædagoger og skoleledere angående børn. Man kan kun henvise et barn til psykologen efter aftale med forældrene, og henvisningen skal være skriftlig. Forældrene kan altid selv rette henvendelse til Psykologenheden. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder især med: Konsultativ bistand til de voksne omkring barnet. Der er mulighed for åben rådgivning hos psykologen om tirsdagen. For yderligere information se hjemmesiden. Adfærdsmæssige eller trivsel (AKT) Tale høreundervisning Motoriske problemer (i indskolingen) Faglige problemer Skolen/læsevejlederen undersøger og vurderer hvilke problemer eleven har i det pågældende fag, og hvordan man bedst kan hjælpe. Skolen kan evt. tilbyde specialundervisning og formen, skal så vidt muligt tilrettelægges efter forældrenes ønsker. PPR kan inddrages af skolen, hvor en udredning skønnes nødvendigt. Adfærd, kontakt, trivsel (AKT) Der kan være tale om mange forskellige typer af problemer og måder at arbejde på, men arbejdet vil altid ske i et tæt samarbejde med forældrene og/eller skolen. Ved elever med væsentlige vanskeligheder kan PPR rådgive og vejlede. Ved børn indstillet til PPR gennem skolen, er der et tæt samarbejde mellem AKT og PPR. Tale høreproblemer Denne undervisning gives supplerende inden for skolens almindelige undervisningstilbud. Hvis et barn har hørenedsættelse, som giver forståelsesvanskeligheder i skolen, kommer tale hørepædagogen ind i billedet. Tilbud om undersøgelse eller vejledning kan endvidere være aktuel, hvis barnet har svært ved at forstå mundtlige henvendelser. Det samme gælder, hvis barnet har svært ved at udtale og finde "det rigtige ord", ikke taler tydeligt, stammer, er hæs eller har andre stemmeproblemer. Forældre er altid velkomne til at kontakte skolens tale hørepædagog. Motoriske problemer Børnefysioterapeuten kan tilbyde undersøgelse af børn med motoriske og sansemotoriske problemer. Der stilles forslag til foranstaltninger i skolen og hjemmet, herunder træning, øvelsesforslag og evt. henvises børn til andre relevante samarbejdspartnere i sundhedssystemet. Rådgivning og vejledning efter behov af lærer og forældre, samt opfølgning. I enkelte tilfælde ydes der fysioterapi, træning og behandling. 11

12 Skolesundhedsplejen Skolesundhedsplejen på Østerbyskolen i skoleåret Formålet med skolesundhedsplejen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst ved: at yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats at styrke det enkelte barn til at mestre egen sundhed at styrke og forbedre indsatsen overfor børn og unge med særlige behov at rådgive og hjælpe barnet og familien, ved at være opmærksom på vilkår/sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden. at være opmærksom på, hvis barnet ikke trives og iværksætte tiltag herfor at samarbejde med barnet/den unge, forældrene og skolen samt nødvendige tværfaglige samarbejdspartnere Alle elever i 0. kl., 5. kl. og 8. kl. tilbydes en sundhedssamtale: Sundhedssamtalen er en generel snak om barnets/den unges sundhed, trivsel og udvikling, og egne muligheder i forhold til dette. Desuden tilbydes måling af højde og vægt og en synsprøve. Høreprøve ved behov. Ved behov tilbydes yderligere samtaler, undersøgelser og vejledning i samarbejde med eleven, forældre og skole. Alle elever i 2. kl. tilbydes undervisning i SundhedsVejen, hvor 2 sundhedsplejersker underviser i 2 x 45 min. over 4 fortløbende dage: 1. dag: Hold dig rask, handler lidt om bakterier, håndvask og toiletadfærd. 2. dag: Maddagen. 3. dag: Venskabsdagen. 4. dag: Afslapning og aktivitetsdagen. Pigerne i 4. kl. tilbydes menstruationsundervisning i 45 min. Alle elever i 5. kl., 6. kl., 8. kl. og 9. kl. tilbydes undervisning i et sundhedsrelateret emne (ca. 2 x 45 min) på klassen. Undervisningens indhold planlægges i samråd med klasselæreren. Sundhedsplejersken deltager i projektet Du vælger selv i samarbejde med Vejen Kommunes SSP konsulenter og Lions. Projektet er et kriminalt- og misbrugsforebyggende teater og tilbydes hvert andet år til både 7. og 8. kl. Temaerne i de forskellige værksteder omhandler bl.a. emnerne alkohol, rusmidler, misbrug, vold, afhøring og anholdelse af politiet, flertalsmisforståelser blandt unge og personlige grænser. Sundhedsplejersken træffes: Elever, forældre og skolen er velkomne til at kontakte skolesundhedsplejerskerne. Sundhedsplejersken har åben træffetid på skolen i sundhedsplejerskens lokale. Derudover er I velkomne til at indtale en besked på sundhedsplejerskens telefon (som er tilkoblet telefonsvarer), via mail eller via skolen. Med håbet om et godt samarbejde Sundhedsplejerske for 0. kl. 9. kl.: Sundhedsplejerske Linda Rainer, tlf.: eller mail: Åben træffetid: 21. aug., 10. okt. og 5. dec samt 6. feb., 3. april og 12. juni Alle dage mellem kl og

13 Maj ON 1 TO 2 Afgangsprøve - matematik FR 3 Afgangsprøve - dansk 4 5 MA 19 6 Blå mandag Samtalemøder 3.ab Afgangsprøve dansk TI 7 Forældremøde 8.ab Samtalemøder 3.ab Afgangsprøve - engelsk ON 8 Afgangsprøve tysk udtræksfag TO 9 FR 10 SFO åben kl MA TI 14 Afgangsprøve biologi udtræksfag Forældremøde 5.ab Samtalemøder 6.a Elevrådsmøde ON 15 Afgangsprøve geografi udtræksfag TO 16 FR 17 Forældredag MA pinsedag 21 TI 21 ON 22 Forældremøde 7.ab Samtalemøder 6.a Bold og legedag 3.ab TO 23 Forældremøde 3.ab FR MA TI 28 Tandpleje Den kommunale tandpleje omfatter alle i alderen 0 18 år. Tandplejen er gratis. Behandling af de 0 16 årige sker på den kommunale klinik. Fritvalgsordning: Hvis I i stedet for tilbuddet fra os, vælger en privat tandlæge, eller en anden kommunes tandklinik, kan I få tilskud til behandlingen. Hvis I vælger en privat tandlæge, skal I selv betale 35% af udgifterne til jeres barns tandbehandling. Det gælder også eventuel tandregulering. Hvis I vælger en anden kommunes tandpleje, kan I også komme til at betale et mindre beløb, hvis udgiften til tandpleje er dyrere end hos Vejen kommunale tandpleje. Vælger I en af ovenstående fritvalgsmuligheder, skal I kontakte den kommunale tandpleje for nærmere aftale. Eventuelt omvalg kan ske 1 gang om året. Unge på 16 og 17 år har ret til gratis ungdomstandpleje hos os eller hos en privat tandlæge. Akutte tandskader: Ved tandskader kontakt tandklinikken øjeblikkeligt. Ved nødhjælp uden for åbningstid: Kontakt privat tandlæge, eller i weekenden Tandlægevagten i Ribe Amt som træffes på tlf Alvorlige tandskader på blivende tænder kan behandles på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg (skade-stuen) Tlf Afbud Husk at ringe afbud, hvis tiden ikke passer, så vi undgår spildtid: Vejen kommunale tandpleje, Øster Allé 92 A, Tlf Overtandlæge: Marianne Hald Andersen KLASSEUNDERGELSER Indkaldemåned Klasse Dag / dato NOVEMBER 8.b Fredag den 9. ON 29 TO 30 FR 31 Sidste skoledag for 9. klasserne 4.b 4.a 3.a 3.b Mandag 12. Onsdag den 21. Tirsdag den 27. Torsdag den

14 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen (SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever fra børnehaveklasse, 1., 2. og 3. Klasse. Formålet med ordningen er at give denne gruppe af børn mulighed for leg og anden udviklende beskæftigelse før og efter skoletid. Åbningstiden er: Mandag: og Tirsdag og Onsdag og Torsdag og Fredag og Modulordning SFO er modulopdelt. Der kan vælges fra ét til tre moduler, alt efter behov. Morgenmodul: Eftermiddagsmodul: Betaling Forældrebetalingen fastsættes af byrådet og udgør pr. 1. januar 2012: Morgenmodul: kr. 387 Eftermiddagsmodul: kr Fuld tid: kr Vær opmærksom på, at ved for sen betaling er der et opkrævningsgebyr på 200 kr. Indmeldelse/udmeldelse m.v.: Henvendelse i SFO Beskeder om afbud og lignende: Fra skoleslut til kl (fredag kl ) Fuld tid: (fredag kl ) Tlf hver dag kl Juni 1 2 MA 3 23 TI 4 ON 5 Grundlovsdag SFO åben TO 6 Forældremøde 4.ab FRØS løbet FR MA 10 Forældredag 24 TI 11 Forældremøde 6.ab ON 12 TO 13 FR MA TI 18 ON 19 SFO er lukket 24/12 og mellem jul og nytår og i juli måned. Hvis der er et behov for pasning i juli måned, kan der anvises en plads i kommunalt regi mod ekstra betaling. Ellers er princippet, at der er åbent, når skolen er lukket / skolefridage. På skolefridage er SFO åben uden ekstra betaling. TO 20 FR MA TI 25 ON 26 Overrækkelse af afgangsbeviser TO FR 27 Aktivitetsdag årg. Boldspilsstævne årg. 8.ab årsprøve 28 Afslutning

15 Skolepatruljer Der er placeret skolepatruljer som vist herunder: Tid / Sted Østeralle (Tandklinik) kl Østeralle (Nygade) kl kl kl Fuglsangsalle kl kl kl Ordning: Alle skolepatruljer er fra 7. eller 8. klasse. Hver patrulje består af to elever. Patruljevagterne skal bære "uniform", så de kan ses af trafikanterne, og bør respekteres af alle. Skolepatruljerne er en hjælp for trafikanter. Ansvaret for elevernes adfærd i trafikken til og fra skolen er forældrenes. Skolepatruljeleder: Kirsten Ibsen, Hegnet 9 Vejrup,6740 Bramming Tlf Aflevering af børn Om morgenen kan der nemt opstå trafikkaos og farlige situationer for eleverne ved skolen. Derfor beder vi forældre, der kører deres børn i skole, om at tage hensyn og bruge følgende muligheder, der er aftalt med politiet, hvad angår STANDSNING ikke parkering: Øster Allé overhold færdselsreglerne med hensyn til standsning ved fodgængerfelt og sidevej. Tandklinikken den bedste mulighed. Bruger man denne mulighed, er det vigtigt, at man kun standser et øjeblik for at sætte børnene af, ellers vil man blokere den glidende trafik. Hjelmsvej kør ind ad Nygade og sving op ad Hjelmsvej. Stands i højre side, sæt børnene af og kør videre. Vær opmærksom på, at cykel-eleverne også bruger Hjelmsvej, men i modsat retning. NB! Parkeringspladsen ved Nygades Børnehave må ikke benyttes. Fuglesangs Allé må ikke benyttes til afsætning af børn. Forældre, der skal PARKERE, fordi de har brug for at komme ind på skolen, kan benytte skolens parkeringsplads. Pladsen er sparsom, vær derfor omhyggelig med kun at holde i én bås. Cykler og knallerter Cykler og knallerter parkeres i cykelskuret og eleverne opfordres til altid at låse cyklen og i øvrigt være med til at holde orden og vise hensyn. Hvis der sker hærværk mod cykler i skoletiden, meddeles det til klasselæreren og evt. til skolens kontor, som så vil forsøge at finde frem til dem, der har forøvet hærværket. Desværre kan skolen ikke yde økonomisk hjælp ved skader på elevernes cykler, da det ikke er muligt for skolen at tegne en kollektiv forsikring. I stedet henvises til forældrenes egen forsikring klasse Knallerter Skolekørsel klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse Vejen Kommune betaler årskort til buskørsel for elever. der er berettigede til det efter folkeskolelovens regler. Det vil sige for elever, hvis skolevej overstiger: bhkl. 3. klasse: 2,5 km klasse: 6,0 km klasse: 7,0 km fra hjemmet til distriktskolen. samt elever, hvis skolevej er erklæret for trafikfarlig, hvilket i vort skoledistrikt kun gælder for hovedvejen. Endelig kan syge og invaliderede elever efter ansøgning blive transporteret til og fra skole uden udgifter for forældrene. Dette kræver normalt en lægeattest med angivelse af varighed. 15

16 Medarbejdere ADMINISTRATION AD Anne-Dorte Schmidt CS Charita Schneider GH Gunnar Hansen AL Allan Lauenblad HB Hanne Bjerg AP Annette Præst HR Henrik Storm AØ Allan Søgaard-Andersen HG Helle Osmann Monbjerg IP Ivar Bo Slot Pedersen HT Henrik Christian Olsen LH Ludvig Henriksen JV Jan Volder Rasmussen LE Lene Nielsen KC Kenneth Larsen SN Steen Nielsen KF Karen Fjord VC Vivi Christensen KP Käthe Petersen LÆRERE ØSTERBY KØ Karen Østergaard AG Allan Skovgård Jensen AK Anna-Kirstina Stoustrup MG Martin G. Nielsen MN Mogens Nielsen AM Anne-Mette Moselund MP Monika Eryka Petersen AT Annegrethe T. Hansen OP Olav Paulsen AW Anja Wollesen PJ Pia Jensen CD Christian Dünne SA Sven Aa. Sørensen CR Carina Riisager SR Solvej Mohr GN Gerda Juhl Nielsen ST Knud Stendevad HJ Henning Jensen JA Jane Abild HH Helle Boelt Hindsgaul PÆDAGOGER HM Hanne Mark AH Eva Habersaat HS Hanne Severinsen AF Anja Fack Horsbøl JF Jan Frederik Sørensen AR Anne Rønne Schmidt JM Jane Madsen BN Bente Nielsen KI Kirsten Sølbeck Ibsen CM Charlotte Møller Madsen DC Dorthe Christensen KL Karina Lysgaard FBJ Frank Jørgensen KM Karsten Matras GI Gitte Dalsgård LF Lene Frøkjær Ibsen GK Gitte Kristensen LN Lisbeth Nørgaard HA Hanne Brink Hansen LS Lene Søllingvraae HC Hanne Johansen MA Michael Andersen HGM Hanne Mikkelsen MO Malene Ovesen HO Helle Olsen RA Thomas Rask Hald IJ Ingeborg Jønsson RK Rikke Koed Brink JD Jette Dollerup SC Selda Calisir JE Jeanne Andreasen SJ Solvejg Jeppesen JV Jan Volder Rasmussen SK Sofie Kawa JØ Jørgen Jørgensen Søren Tipsmark KH Kirsten C. Hansen TJ Trine Juhl KS Karina Christiansen TM Tina Madsen LG Lise Gad TN Trine Noes Juhl LL Lise Lotte Lund SV Sabine Lolk Vibild LT Lisbeth Thyssen Rasmussen MC Marie Bolding Terjesen BØRNEHAVEKLASSELEDER MGT Martina Thorsson LK Lone Knudsen NI Lizetta Nissen KT Karin Thøgersen NJ Nina Brun Jæger LÆRERE CENTRET RS Rikke Stenger AA Anita André Holst RSI Rosalind Simon AS Anne Marie Smedemark SL Susanne Nybo Lohmann BJ Benedikte N Jessen VI Vibeke Omby Ibsen BP Birte Pedersen VJ Vibeke Jensen CH Carl Henrik Bielefeldt VV Vibeke Vedel CL Camilla Brix Dal PEDEL CP Christa Runge Pedersen JS Jonna Schmücker KK Karl-Egon Klockmann Østerbyskolen har ca. 500 elever og 100 ansatte. Skolen er delt op i tre afdelinger. En skole med to spor fra kl. og et specialundervisningscenter med 103 elever samt en SFO med 140 elever. Ferieplan Efterårsferie. Lørdag den 13. oktober - søndag den 21. oktober Juleferie. lørdag den 22. december - tirsdag den 1. januar Vinterferie. Lørdag den 9. februar - søndag den 17. februar Påskeferie. Lørdag den 23. marts - mandag den 1. april St. Bededag. Fredag den 26. april Kristi Himmelfartsferie. Torsdag den 9. maj - søndag den 12. maj Pinseferie. Lørdag den 18. maj - mandag den 20. maj Grundlovsdag. onsdag den 5. juni Sommerferie. Lørdag den 29. juni søndag den 11. august Telefonliste Skolens kontor kl Der er OMSTILLING til skolelederen, viceinspektøren og pedellen Centret SFO (omst. til alle afd.) Lærerværelset Tandplejen Sundhedsplejerske Linda Rainer (4.-9.kl) Skolepsykolog Mona Kjærgaard Schultz Musikskolen Vejen Kommunale Ungdomsskole UU-vejleder Malene Herløv Reinert L Ringetider : 1. lektion : 2. lektion : frikvarter : 3. lektion : 4. lektion : elevspise- pause : frikvarter : 5. lektion : frikvarter : 6. lektion : rikvarter : 7.lektion : frikvarter : 8.lektion

Østerbyskolen. Praktiske oplysninger. Et godt sted at være. Indhold. www.osterbyskolen.dk. Aflevering af børn 15. Cykler og knallerter 15.

Østerbyskolen. Praktiske oplysninger. Et godt sted at være. Indhold. www.osterbyskolen.dk. Aflevering af børn 15. Cykler og knallerter 15. www.osterbyskolen.dk Østerbyskolen Et godt sted at være Indhold Aflevering af børn 15 Cykler og knallerter 15 Elevråd 6 Et godt sted at være 2 Ferieplan 16 Forsikringer 7 Fotografering 10 Kantinen 9 Klasseråd

Læs mere

Østerbyskolen 2012-2013. Praktiske oplysninger 2013-2014. www.oesterbyskolen.dk. Praktiske oplysninger. Et godt sted at være.

Østerbyskolen 2012-2013. Praktiske oplysninger 2013-2014. www.oesterbyskolen.dk. Praktiske oplysninger. Et godt sted at være. Praktiske oplysninger 2013-2014 Østerbyskolen Et godt sted at være www.osterbyskolen.dk www.oesterbyskolen.dk Indhold Aflevering af børn... 14 Bekæmp lus i tide... 9 Cykler og knallerter... 14 Elevrådet...

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Telefon: 55 42 14 44 Telefax: 55 42 14 42 E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Kirkeskovsskolen, skoleåret 2011/ 2012 Skoleleder: Viceskoleleder: Pedel: Sekretær: Dorte Næsborg

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole

Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Informationsfolder fra Skolebestyrelsen på Frisholm Skole til nye medlemmer af forældreråd på skolen. Forældrerådsmedlem ved Frisholm Skole Udarbejdet august 2008 Kære forældre ved Frisholm Skole. Folkeskolens

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Årsplan for 7. klasse

Årsplan for 7. klasse 2014 Årsplan for 7. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. Ti. 12.aug. K-møde kl. 13.15-13.45

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

Årsplan for 2. klasse

Årsplan for 2. klasse Årsplan for 2. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15-12.45 (kun ulige klasser) 35 Ti. 28. aug. Forældremøde

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle! Torsdag den 20. december 2007

TORSDAGS-NYT. Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle! Torsdag den 20. december 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 20. december 2007 Juletrafik I december måned har vi oplevet en voldsom trafikmængde ved skolen. Måske har roderiet på Hvinningdalvej gjort, at der er flere, der vælger at køre

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Årsplan for 7. klasse 2013-2014

Årsplan for 7. klasse 2013-2014 2013 Årsplan for 7. klasse 2013-2014 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 34 Fr. 16. aug. Skolefotorgrafering 0., 1., 3., 5., 7. og 9. kl. 35 Ma. 26. aug. Fælles forældremøde

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Årsplan for 5.klasse 2014-2015

Årsplan for 5.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 5.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 To. 14.aug. Forældremøde i 5.kl. 34 To. 21.aug. Fr.22.aug. Skolefotografering (0.kl.,

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde. onsdag d. 8. juni 2011 kl. 18:30. (de forældrevalgte mødtes til formøde kl. 18:00)

Referat. Skolebestyrelsesmøde. onsdag d. 8. juni 2011 kl. 18:30. (de forældrevalgte mødtes til formøde kl. 18:00) Bryndumvej 14-16. 6715 Esbjerg N Dato 23. februar 2011 Login E-mail dva dva@esbjergkommune.dk Referat Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 8. juni 2011 kl. 18:30 (de forældrevalgte mødtes til formøde kl. 18:00)

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Velkommen til Højmeskolen 2016/17

Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Velkommen til Højmeskolen 2016/17 Tirsdag den 1. marts 2016 Forårs SFO og SFO Tirsdag den 1. marts 2016 starter jeres barn i Forårs SFO på Højmeskolen. Højmeskolens SFO er opdelt i to afdelinger. En afdeling

Læs mere

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive Oplysningsmappe Skoleåret 2013-2014 Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive 9915 3430 Centerklasserne 9915 3400 Ådalskolen Fax: 9915 3415 E-mail: anel@skivekommune.dk 1 Index: Index: 2 Ledelse:

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Udgangspunkt Folkeskoleloven 3. Stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen 11/10/2016 Skole og Forældre Landsdækkende organisation for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen Kursus for skolebestyrelser Silkeborg kommune 11.10.2016 Medlemsydelser: Rådgivning Hotline hverdage

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Nogle klasser tager på éndagsekskursioner, og andre deltager i forskellige arrangementer, emnearbejder,

Nogle klasser tager på éndagsekskursioner, og andre deltager i forskellige arrangementer, emnearbejder, Orientering om uge 26 Som tidligere år foregår der i de sidste skoledage før sommerferien en række aktiviteter, der bevirker, at det normale ugeskema for nogle klasser brydes op. Nogle klasser tager på

Læs mere

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden.

40 41 Emneuge i indskolingen motion og kend hinanden. Årsplan for 3. Klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 Fr. 17. aug.?? Skolefotografering kl. 8.15-12.45?? 34 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36

Læs mere

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 4.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 36 37 On. 21. aug. On. 28. aug. On. 4.sept. Rystesammendag for MG Forældremøde

Læs mere

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole.

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi tilbyder børnene en hverdag med voksne, som ser og hører det enkelte barn. Vi

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Skole-hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejde Skole-hjem samarbejde Fællesbestyrelsen januar 2017 Skole-hjemsamarbejdet er vedtaget i bestyrelsen november 2016 Når samarbejdet mellem skole og hjem er positivt, kan pædagoger, lærere og forældre arbejde

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning For perioden 01.05.09 til 01.04.10 (Afgivet i henhold til Folkeskoleloven 44 stk. 11) Beretningen omhandler 11 måneders bestyrelses arbejde og udlægges på skolens hjemmeside. Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl Lørdag d. 14.8. fredag d. fredag d. 27.8.2010 Mandag d. 16.8. 3. kl. forældremøde kl. 19.00 Torsdag d. 19.8. Forældremøde i OB kl. 19.00 Uge 34 Lejrskole (Bø. kl. + 6. kl. er hjemme) Velkommen tilbage

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl Møde nr. Mødelokale.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl Møde nr. Mødelokale. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 10 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner

Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Side 1 af 5 Skolens beskrivelse af samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutning om anvendelse af elevplaner Skolens navn: Spurvelundskolen Skoleår:06-07 Generelt om forældresamarbejdet: Forældresamarbejde

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Velkommen til EUD/EUX og HHX

Velkommen til EUD/EUX og HHX Velkommen til EUD/EUX og HHX 1 Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00. Sted: NSS, lærerværelset. Dagsorden: Referat: X Skolebestyrelsen Møde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 18.00 Sted: NSS, lærerværelset Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Jesper Daugaard, Per

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Rådhusvej 5, mandag-torsdag kl Allerød fredag kl Tlf.: Fax:

Rådhusvej 5, mandag-torsdag kl Allerød fredag kl Tlf.: Fax: Engholmskolens adresse Kontorets åbningstider Rådhusvej 5, mandag-torsdag kl. 8.15-15.00 3450 Allerød fredag kl. 8.15 14.00 Tlf.: 48 13 03 30 Fax: 48 13 03 59 Engholmskolens ledelse Skoleleder Vibeke Poulsen

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + :

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + : Klasseråd på Vemmelev Skole Elev 1 3 2 4 Lærer Forældre BA DC 10 85 67 9. + : _ 2014 FE G H I M LK J Rutiner for valg af klasseråd Klasserådet vælges i alle klasser på det 1. forældremøde efter sommerferien.

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL I Dalgas DAGSORDEN: 4. TEMA: Skoleårets planlægning sammenlægning/klassesammenlægning

ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN. TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL I Dalgas DAGSORDEN: 4. TEMA: Skoleårets planlægning sammenlægning/klassesammenlægning ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 5. maj 2011 KL. 19.00 I Dalgas DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd Dalgas 3. Opfølgning fra sidste møde. 4. TEMA: Skoleårets

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere