En dag på arbejde hos Lemminkäinen. Politiker i praktik:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En dag på arbejde hos Lemminkäinen. Politiker i praktik:"

Transkript

1 MEDARBEJDER- & INFORMATIONSBLAD FOR LEMMINKÄINEN A/S DECEMBER 201 NR. 4 PÅ VEJ u Funktionskontrakt i Skive u Travlhed ved Køge Bugt u Vejene med i valget u 2 broer ved Silkeborg u Mejetærsker i morgentrafik u Safety Week Politiker i praktik: En dag på arbejde hos Lemminkäinen 1

2 Vejret igen, igen... Året 201 løber nu allerede mod slutningen, og sædvanen tro vil jeg gerne give en lille status på året der gik. Som et nyt tiltag i hele Lemminkäinen koncernen var uge 8 udpeget til safety week, med det formål at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Vi fik besøgt mange af vores arbejdspladser, og generelt er der et godt indtryk af, at vi har et højt sikkerhedsniveau. Det mest glædelige er dog, at vi i år indtil dato ( ) kun har registreret uheld med fravær. Jeg håber og tror, det er et udtryk for, at vi er blevet bedre til at passe på os selv og vil hermed gerne udtrykke stor ros til jer alle for at tage sikkerheden seriøst. Går vi år tilbage, talte vi ikke ret meget om vejret men nu har vi inden for de sidste år haft -4 ret lange vintre, og det havde vi som bekendt også i år. Vi kom først i gang i midten af april, og det kommer til at præge hele årets indtjening, at vinteren blev så lang, som den blev. Resultatet for året bliver af flere årsager det dårligste år vi har haft hovedårsagen er dog den sene opstart. Da vi endelig kom i gang, skete der til gengæld virkelig noget. Produktionen har ligget på et højt niveau i alle månederne fra maj til november, og resultatet for denne periode er da også helt igennem tilfredsstillende. Som der kan læses om inde i bladet, har vi haft og har stadig en række store og spændende projekter. Vi fik på rekordtid udlagt to motorvejsstrækninger ifm. Vejle-Herning Venlig hilsen Claus Terkildsen. Udsigten for 2014 ser helt generelt fornuftig ud motorvejen, hvor vi bl.a. kørte med vores nye feeder, der gav et fantastisk løft i både kvalitet og produktivitet. På Sjælland er vi i gang med udvidelsen af Køge Bugt motorvejen den mest trafikerede motorvej i Danmark. Specialafdelingen har haft et virkeligt højt aktivitetsniveau, og er bl.a. i gang med ikke mindre end 2 broer ifm. Silkeborgmotorvejen. Jeg vil også gerne fremhæve vort genbrugsprojekt endnu engang. Vi har i år nået nye højder for, hvad vi troede muligt, og vores investering i Køge har vist sig at blive en stor succes. I 2014 fortsætter vi satsningen på genbrug og investerer i nyt anlæg og haller i Viborg samt i haller på Tinglev fabrikken og tror på, at det vil løfte niveauet yderligere. Udsigten for 2014 ser helt generelt fornuftig ud. Vi skal i gang med 1. etape af Silkeborgmotorvejen (ca ton), Køge Bugt motorvejen udestår der også hovedparten af, Specialafdelingen har som nævnt en række broer i Silkeborg og på Sjælland, og vi skal i gang med endnu en funktionskontrakt Skive der starter op her ved årsskiftet. Udover alle de store projekter er der naturligvis alle vore kommunekunder og entreprenører, som forhåbentlig skal have udført rigtig meget asfalt i 2014 her skal der nok blive store udfordringer for alle afdelinger. Udover ovenstående har vi som bekendt en række tiltag i gang for at forbedre driften og reducere vore omkostninger helt generelt jeg forventer at alle bakker op om dette det bliver nødvendigt for at vi kan matche den hårde konkurrence, vi er udsat for. Nu er det snart jul igen jeg tror alle glæder sig til det. På trods af at året resultatmæssigt ikke bliver tilfredsstillende, vil jeg gerne sige jer alle tak for en stor og god indsats i 201 rigtig god jul og godt nytår og på gensyn i 2014 til et nyt år med nye og spændende udfordringer. PÅ VEJ er et medarbejder- og informationsblad for Lemminkäinen A/S I redaktionen: Claus Terkildsen, Bo Lund Sørensen, Mads Gregersen og Annette Ambrosiussen. Tilrettelæggelse og redigering: Pressebureauet Silkeborg. Tryk: Arco Grafisk. Oplag 600. Funktionskontrakt i Skive Kommune De næste 1 år står Lemminkäinen A/S for vedligeholdelsen af 724 kilometer veje i Skive Kommunes landdistrikter Efter en stor og koncentreret indsats med at udarbejde tilbuddet på den funktionskontrakt, Skive Kommune sendte i udbud kort før sommerferien, lykkedes det Lemminkäinen A/S at få kontrakten i hus. For rundt regnet 100 millioner kroner over de næste 1 år får kommunen hævet standarden på det nuværende vejnet indenfor de kommende år, og Lemminkäinen opretholder den standard, indtil kontrakten udløber om 1 år. Forud for afgivningen af det tilbud, som klarede sig bedst blandt den lille håndfuld, der deltog i licitationen, gik et omfattende arbejde med at kortlægge og analysere tilstanden for asfalten på de 724 kilometer vej. - Opgaven omfatter udelukkende asfaltarbejdet, idet Skive Kommune selv sørger for rabatter, skilte osv. Vores undersøgelser viste, at selvom der overalt i kommunen er et vist efterslæb på grund af manglende vedligeholdelse de sidste år, er vejene i kommunen generelt godt bygget. Vi konstaterede forskelle på vejene og deres standard afhængig af, hvilken af de oprindelige, små kommuner, der har anlagt dem, men fælles for dem er, at profilen er rigtig, fortæller regionschef Troels Madsen, Region Nord, som fik travlt med at finde de arbejdsdage, som det krævede at udarbejde tilbuddet indenfor tidsfristen. Teamleder for Vejmyndighed og Drift i Skive Kommune, Allan Baggesgaard, har været helt tæt på processen med at sende vedligeholdelsen af vejene i udbud, og han ser frem til samarbejdet med Lemminkäinen. - For det første glæder vi os til at få indhentet det efterslæb, som er opstået gennem de sidste år, og i det hele taget ser vi frem til et frugtbart samarbejde om et sikkert og solidt vejnet de næste 1 år, siger han. I aftalen om funktionskontrakten fremgår det meget detaljeret, hvilke opgaver der skal udføres, og hvilken standard vejene skal have, men et godt dagligt samarbejde mellem Skive Kommune og Lemminkäinen A/S vil naturligvis være en vigtig forudsætning for, at alle bliver tilfredse. Grundlaget for dette lægges i første omgang på et seminar for de personer i Skive Kommune og Lemminkäinen A/S, som bliver fast tilknyttet opgaven. Funktionskontrakten omfatter opdatering af standarden, som vil være helt på plads om fem år samt vedligeholdelse i de næste 1 år af 724 kilometer veje i Skive Kommune, herunder Gl. Rønbjergvej, som vises på dette foto. 2

3 Åbning af motorvejen mellem Vejle og Ølholm Takket være en kæmpeindsats står de 14 kilometer motorvej klar til tiden, selv om arbejdet kom sent i gang på grund af den lange vinter Lemminkäinens medarbejdere har haft en usædvanlig travl sæson med arbejdet på den nye motorvejsstrækning 4. Med den nye motorvej mellem Ølholm og Vejle er Trekantområdet og Herningområdet for alvor bundet sammen. Det er en meget efterspurgt strækning, ikke mindst af erhvervslivet, hvilket fremgik særdeles tydeligt af den meget høje andel af lastbiltrafik på den tidligere rute 1/18. Nu bliver trafikken flyttet væk fra beboelse og lokaltrafik. Det er Lemminkäinen A/S, der som underleverandør til STRABAG (7 km) og MJ Eriksson ( km) har stået for udlægningen af asfalt på strækningen mellem Ølholm og Vejle. - Den lange vinter gjorde, at vi kom sent i gang med opgaven, fordi jordarbejdet ikke kunne gå i gang til tiden. Det gav os fra starten nogle ekstra store udfordringer, men de er løst, ikke mindst takket være en kæmpe indsats af vejholdene og asfaltfabrikken i Vandel, konstaterer regionschef Lars Sabroe, Region Midt. Nu er der motorvej hele vejen mellem Vejle og Herning - på nær ved Brande - hvor den syv km lange motortrafikvej er ved at blive udbygget til motorvej. Også her er det Lemminkäinens udlæggere, der vil lægge asfalten, der til vejen ved Brande bliver leveret fra fabrikkerne i Viborg og Dortheasminde. Motorvejen ved Brande forventes færdig sommeren Åbningen af motorvejen blev sammen med udvidelsen af det tredje helt nye motorvejsspor på E4 mellem Hornstrup og Vejle Syd fejret med en stor vejfest med løb og DR s Underholdningsorkester, og mandag den 0. september talte transportminister Pia Olsen Dyhr og klippede snoren, så motorvejen blev erklæret officielt åben og det nye spor ved Vejle indviet. Travlt efterår ved Køge Bugt Motorvej Siden slutningen af juli har to af vejholdene i Region Øst haft travlt med at udvide to strækninger af Køge Bugt Motorvej med et ekstra spor i hver retning. Det er i sagens natur et arbejde, der skal udføres tæt på trafikken, så vejholdene har særlige udfordringer med sikkerheden. Det er både i form af afskærmning, skiltning og tilrettelæggelse af arbejdet, men også de farlige situationer, der opstår, når en aggressiv bilist kører alt for hurtigt og tæt på. Kasper Waiss Nielsen fra Thony Boje Hansens hold i Specialafdeling Øst, Lasse Lykkegaard Poulsen fra Søren Bugges hold i Randers, Carsten Bundgaard Pedersen fra Leo Falck Pedersens hold i Viborg og Jan Carl Andersen fra Egon Johansens hold i Region Syd fejrede 16. august, at de sammen med 24 andre elever på Byggetek i Ulfborg nu var færdiguddannede som vejasfaltører. 201-holdet med 28 elever er det største, siden det første hold blev uddannet i 199, og det var samtidig en anden milepæl i uddannelsens historie: Nu er antallet af uddannede - Den hensynsløse kørsel giver os også andre problemer. Flere gange har vi oplevet, at det har forårsaget uheld på de strækninger, hvor trafikken på grund af vejarbejdet kun fremføres i et spor, og så er gode råd dyre for den lastbil, der er på vej med asfalt til udlæggeren, påpeger entreprise- og projektleder i Region Øst, Orla Ballin, der glæder sig over, at politiet er særdeles aktiv på strækningen, og deres indsats har en positiv indflydelse. Arbejdet skrider dog godt og hurtigt frem. På strækningen fra Greve til Karlslunde er der nu udlagt tons af de tons GAB og AAB, der skal udlægges på de 2,8 kilometer, og på de 4,7 kilometer fra Karlslunde til Solrød er der udlagt Ved opstart foregår arbejdet meget tæt på trafikken. Største vejasfaltørhold nogensinde vejasfaltører oppe på over 00. F og Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening driver Asfaltbranchens Fællesudvalg, som har Det nye hold af vejasfaltører. Arbejdet kræver, at man går på den nyudlagte asfalt, så det er ikke svært holde fødderne varme tons, mens der kommer yderligere tons til i Specialafdelingen er også involveret i projektet med udvidelsen af Køge Bugt Motorvej i forbindelse med f.eks. broer, skæringsveje og vildttunneller. - Det er i det hele taget et stykke vej, jeg efterhånden kender hver en en sten på - ikke mindst fordi kvalitetssikringen foreskriver, at der bliver foretaget kontrol for hver 20 meter, bemærker Orla Ballin. ansvaret for vejasfaltøruddannelsen, der skal opkvalificere branchen i takt med de stigende krav til vejentreprenører. 4

4 Et vejhold fra Region Nord trådte til, så det var muligt at køre med tre udlæggere side om side, da der blev udlagt AAB på den nye motorvejsbro over Gudenåen ved Silkeborg. 2 broer ved Silkeborg med Lemminkäinens mærke på Specialafdelingen har udnyttet sin hjemmebanefordel på den nye motorvej ved Silkeborg Lemminkäinens specialafdeling er hovedansvarlig for udførelse af fugtisolering og brobelægning på i alt 2 små og store broer udført i forbindelse med den nye motorvej ved Silkeborg. Motorvejen har en samlet længde af 29,2 km og åbnes i to etaper i henholdsvis 201 og Vi udfører arbejdet for fem forskellige entreprenører, og vi har i år færdiggjort 2 af broerne fortæller afdelingschef Peter Snog Nielsen. - Det, at vi har haft så mange opgaver indenfor det samme område, giver os en række fordele. Vi sparer tid og penge til de lange transporter af materiel, og vi kan langt bedre selv koordinere og planlægge arbejdet, så vi udnytter tiden og maskinerne mere effektivt, fortæller entrepriseansvarlig Erik Abildskov. I forbindelse med udførelse af broerne er der udtaget et væld af asfaltprøver, og man har haft stor nytte af at have laboratoriet så tæt på, både når der skulle udtages borekerner, og når der skulle afleveres asfaltprøver. - Vi har haft et tæt og godt samarbejde, og derudover må vi sige, at den asfalt vi har fået fra fabrikkerne i denne sæson, har været af utrolig høj kvalitet. Så stor ros til dem også, siger Peter Snog Nielsen. Tre Lemminkäinenudlæggere side om side gav sikkerhed for, at asfalten blev lagt både hurtigt og i allerbedste kvalitet på den 0 meter lange bro, der skal føre motorvejen over Gudenåen ved Silkeborg. Her på siden nogle billeder af arbejdet i de naturskønne omgivelser. At arbejde så tæt på naturen, som man gør i det midtjyske søhøjland, giver af og til nogle helt særlige oplevelser og indtryk. Det forvisser Erik Abildskov PÅ VEJ s læsere om i form af disse to meget specielle motiver, som han indfangede med sin iphone: Til venstre ses to krondyr, der dukkede op ved en 10 m dalbro, mens arbejdet pågik. Bemærk at det ene af dyrene er en albino! Fotoet til højre giver en god fornemmelse af, hvor skønt det er at møde tidligt på arbejde en sommermorgen ved den nye bro over Gudenåen. 6 7

5 En stille og rolig start på dagen. Mens der ventes på afklaring af vejrsituationen, udveksler Kristian Pihl Lorentzen, regionschef Troels Madsen og adm. direktør Claus Terkildsen synspunkter. Safety Week 201 Pihl i praktik Venstres trafikpolitiske ordfører kom langt omkring på en begivenhedsrig dag som praktikant i Lemminkäinen De ventende bilisterne kvitterede alle med et ja tak til frugten og gav samtidig roser til den tydelige afmærkning af vejarbejdet ved Tarm. Mandag morgen den 16. september mødte Venstres trafikpolitiske ordfører Kristian Pihl Lorentzen (MF) op klokken syv på asfaltfabrikken i Vandel. Den dag havde han nemlig reserveret til et praktikophold i Lemminkäinen A/S, en idé der udsprang af, at Lemminkäinen A/S ønskede at sætte særlig fokus på asfaltbranchen og medarbejdernes sikkerhed og miljø i den Safety Week, der blev holdt i uge 8 i hele Lemminkäinen-koncernen. Rundvisning på asfaltfabrikken i Vandel. Arbejdet på Vestre Kvartervej i Tarm foregik meget tæt på bilerne, så vejarbejderne måtte hele tiden have et øje på hver finger for at forsikre sig om, at trafikken afvikles korrekt. - Vi fik ideen til at invitere en markant politiker i en 1-dags praktik i virksomheden, fordi det vil give ham oplevelsen af, hvordan det er at have sin arbejdsplads midt i trafikken. Samtidig vil vi gerne anskueliggøre asfaltbranchens samfundsmæssige betydning for politikerne og understrege, hvorfor nye, velholdte veje også er de mest sikre, støjsvage og økonomisk fordelagtige, fortæller adm. direktør Claus Terkildsen, der sammen med regionscheferne Lars Sabroe (Midt) og Troels Madsen (Nord) fulgte politikeren Pihl hele dagen. Udveksling af synspunkter Dagen begyndte stille og roligt for praktikanten, for der blev holdt godt øje med vejrudsigten, der lovede regn i Vestjylland i løbet af dagen. Så der var risiko for, at udlægningen ved Tarm måtte Kristian Pihl Lorentzens praktikophold tiltrak også en del mediers opmærksomhed. aflyses. Mens man ventede på afklaring, udvekslede politikeren, direktøren og medarbejderne synspunkter og fortalte hinanden om de forhold, de hver især arbejder under i bestræbelserne på at få bygget flere og bedre veje. Helt tæt på trafikken Heldigvis holdt regnen snart op, og efter en rundvisning på fabrikken gik turen videre til Vestre Kvartervej i Tarm, hvor Lemminkäinens vejhold nu var klar til at udlægge asfalten. Det arbejde foregik i det ene spor, mens det andet var spærret, så bilerne kom af og til helt tæt på, når Kristian Pihl Lorentzen gav et nap med. Vigtig information Da arbejdet var godt i gang, gik Kristian Pihl Lorentzen og Lemminkäinen-lederne i gang med en helt ny opgave, nemlig at dele frugt ud til de bilister, der ventede på at få grønt fra det lyssignal, der regulerede trafikken. Goddag, jeg kommer fra Lemminkäinen, som står for arbejdet med at renovere vejstrækningen her. Vi vil gerne høre, hvordan du har det med at holde i kø ved lysreguleringen? Sådan lød indgangsreplikken til de ventende bilister, og de kvitterede alle med et ja tak til frugten og gav samtidig roser til den tydelige afmærkning ved arbejdet. Nedtællingsur - Med hensyn til lysregulering en ved Tarm fortalte alle bilisterne mig, at de havde stor forståelse for, at de måtte vente af hensyn til medarbejdernes sikkerhed. Arbejdet er blevet grundigt omtalt i den lokale presse, og lysreguleringen er suppleret med et nedtællingsur, så man kan se, hvor mange sekunder der går, til der igen bliver grønt, fortalte Kristian Pihl Lorentzen, da han havde uddelt det sidste æble og var på vej videre til dagens sidste praktiksted, den helt nye 14 kilometer lange motorvej mellem Vejle og Ølholm. Jomfruelig asfalt Her fik han lejlighed til at køre på den næsten jomfruelige asfalt på strækningen, og han hørte beretninger fra Lemminkäinen-medarbejderne om tilfredsstillelsen ved at arbejde et halvt år for fuldt drøn og nu stå overfor at aflevere en vejstrækning, der på samme tid løser nogle af de store trængselsproblemer ved Vejle og forkorter rejsetiden mellem Vejle og Herning mærkbart. Sidste stop for praktikanten: Den helt nye motorvejsstrækning mellem Vejle N og Ølholm. Kristian Pihl Lorentzen, Troels Madsen, Claus Terkildsen og Lars Sabroe siger farvel og tak efter en lang og spændende dag

6 Sikkerhedsrundtur til alle arbejdspladser Beslutningen om at gøre uge 8 til en særlig Safety Week kommer fra koncernledelsen. Formålet er at holde fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø i hverdagen og måske sætte ekstra fokus på nogle udvalgte områder I Danmark greb Lemminkäinen A/S opgaven an ved at tage udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra det sundhedstjek, alle medarbejdere netop har fået foretaget, og derfor udvalgte man tre særlige fokusområder. Hvordan nedbringer vi antallet af uheld yderligere? Lemminkäinen A/S har gennem de sidste år formået at nedbringe antallet af arbejdsuheld markant, men det er ikke lykkedes helt at undgå, at medarbejdere kommer til skade på arbejdet. Et uheld er et for meget, og derfor er det hele tiden en udfordring for alle afdelinger at arbejde for et så sikkert arbejdsmiljø som muligt. Kan vi ved hjælp af jobrotation minimere ensidigt gentaget arbejde? Ved de mindre opgaver på vejholdene foregår der naturligt en rotation/afveksling mellem arbejdsopgaverne. Ved større opgaver, som f.eks. motorveje er det mere fastlåst for tromleførere og førere af udlæggere. Her spiller krav til kvalitet ind, specielt i forbindelse med udlægning af slidlag, men jobrotation bør også på de store opgaver være i fokus for at sikre øget fleksibilitet og variation. Mindre ensidigt arbejde forebygger bevægeapparatslidelser, ligesom variation vil give øget koncentration og dermed have en sundheds- og ulykkesforebyggende effekt. Den mulighed er i første omgang bragt på bane for vejholdene, men kan også overvejes i andre af firmaets afdelinger. Safety Week 201 Sikkerhedsrundtur/ -tjek i alle afdelinger For at få et aktuelt overblik over, hvordan der på arbejdspladserne arbejdes med arbejdsmiljøet og sikkerheden, tog adm. direktør Claus Terkildsen, sikkerhedsansvarlig Changiz Farrahi og en repræsentant fra rådgivningsfirmaet Alectia, der er Lemminkäinens konsulent på området, i den uge på rundtur til de fleste af Lemminkäinens arbejdssteder. - Vi fik alle steder en god snak, og det glædede mig at høre, at indsatsen har virket, så sikkerheden er kommet højt på dagsordenen for det, vejholdene og fabrikkerne foretager sig, fortæller Claus Terkildsen, der oplevede, at alle gik positivt ind i projektet og medvirkede til at få ideer og forslag på bordet, som kan forbedre sikkerheden, arbejdsmiljøet og trivslen, så Lemminkäinen bliver et endnu bedre sted at arbejde. Det generelle indtryk er, at der er tale om erfarne og kompetente hold med en høj grad af faglig stolthed. På arbejdspladserne herskede god orden og ryddelighed, og en stor opmærksomhed på kolleger og trafik. Den største risiko/ belastning er forbikørende trafik, hvorfor der er fokus på især afmærkning, bilernes hastighed tæt på arbejdet og nogle bilisters aggressive kørsel og manglende hensyn. De sikkerhedstjek, der blev udført under besøgene, viste, at de forskellige værnemidler er til rådighed for vejholdene, og endnu vigtigere: at medarbejderne kender dem og bruger dem. I Silkeborg så man nærmere på kontorergonomi i laboratoriet og administrationen, og der blev givet gode råd om indretning af PC-arbejdspladsen og kroppens opbygning. Der blev lavet udspændingsøvelser og styrkeøvelser med elastik, og efterfølgende fik interesserede tilbudt mulighed for individuel rådgivning, hvilket mange tog imod. - Alt i alt var det en god uge med en masse positive oplevelser, der overbeviste mig om, at vi er nået meget langt med sikkerhedsarbejdet, og at der er vilje og opbakning blandt medarbejderne til at nå endnu længere, konkluderer Claus Terkildsen. Mejetærsker pløjer gennem morgentrafikken Trafikanterne i Kolding havde denne mandag morgen den 2. september svært ved at tro deres egne øjne, da de var vidner til, at en 1-årig mand i en mejetærsker pløjede afspærringsmateriel ned og kørte ind i et par træer, mens han passerede vejarbejdet, der var årsagen til, at et af sporene på Vejlevej var spærret. Tillykke 10 års jubilæum Chris Andersen Specialafdeling Vest 0. september 0 års fødselsdag Jens Peter Nielsen Region Øst 17. oktober Mikael Ellegård Andersen Specialafdeling Vest 2. oktober Jan Smidt Region Syd 1. november Leif Thomsen Region Nord 2. december Tidligere ansatte: 7 års fødselsdag Lars V. Bigård Entrepriseleder, Øst 14. oktober 2014 Mejetærskeren fortsatte uanfægtet, også selvom en af MJ Erikssons folk, der arbejdede ved den afspærring, Lemminkäinen havde sat op, tydeligt signalerede, at nu var det på tide at få holdt ind til siden. Vejarbejderen blev oven i købet ramt af mejetærskeren, men undgik fysiske skader. Den 1-årige fører af mejetærskeren formåede dog at påkøre og beskadige 4 afspærringsmarkeringer, og han kan se frem til en sigtelse for sin vanvidskørsel og dermed selvfølgelig et strafferetsligt efterspil. Bilisten, der kørte lige bag mejetærskeren denne morgen var hurtig til at finde sin mobiltelefon frem og videooptage hele forløbet, som efterfølgende blev lagt på nettet. Safety Week 201 Videoen med mejetærskerens farlige færd gennem Koldings morgentrafik kan ses her: 10 års jubilæum Hans Arne Rygaard Region Nord 24. februar Henrik Skriver Region Syd 8. marts 0 års fødselsdag Kurt Godtfredsen Region Nord 2. januar Tonny Jørgen Skov Region Øst 4. marts Frank Frederiksen Region Midt 26. marts 60 års fødselsdag Dan K. Rasmussen Region Nord 7. februar Kim Holm Værkstedet Dortheasminde 18. februar Søren Bugge Skjødt Region Nord 4. marts Niels Jørgen Nielsen Værkstedet Dortheasminde 7. marts 10 11

7 6 Politikerpanelet i Silkeborg: Steen Vindum (V), Hans Okholm (SF), Hanne Bæk Olsen (A), Frank Borch-Olsen (C) og Morten Høegh (I). Valg om veje På valgmøder over hele landet gav asfaltfolk og kommunalpolitikere udtryk for, at de fremover vil samarbejde tættere Vejene har i kommunale sparetider stået langt nede på listen, når politikerne har skullet skære budgetterne til. Når valget står mellem nedskæringerne på skolerne, børneområdet og ældreplejen eller vedligeholdelsen af vejene, så er det sjældent, asfalten politikerne prioriterer, som Hanne Bæk Olsen (A) sagde på valgmødet om vejene, der blev holdt i Lemminkäinen A/S hovedkontor på Nørreskov Bakke i Silkeborg. Det var et af de i alt ni møder, Asfaltindustrien havde indbudt til, og fælles for dem var, at politikerne viste interesse for at udbyde funktionskontrakter som den, Lemminkäinen netop har indgået med Skive Kommune. Således også på mødet hos Bornholmerterminalen på Køge Havn, der lagde lokaler til de politiske meldinger forud for kommunalvalget. Her konstaterede man ligeledes, at der er et stort efterslæb på vedligeholdelsen af kommunens veje, og politikerne gav udtryk for en generel villighed til at se på nye muligheder for at sikre, at Køges veje igen kommer i en ordentlig og sikker stand. - Vi er selvfølgelig glade for de mange positive meldinger fra politikerne, og vi ser frem til at få dem bekræftet nu, hvor valgkampen er overstået, og vi kender de nye politiske landskaber i kommunerne, siger regionschef Troels Madsen, Region Nord, der indgik i arbejdet med forberedelse og afvikling af møderne. Fra mødet i Køge: Adm. dir. Claus Terkildsen (med ryggen til) indledte mødet, hvor politikerne Palle Svendsen (V), Rolf Larsen (I), Marie Stærke (A), Thomas Elm Kampmann (C) og Finn Buch Pedersen (Demokratilisten) sad i panelet

Velkommen. Lemminkäinen. Det er mig en glæde at kunne præsentere Lemminkäinen A/S i denne udgave af vores profilbrochure.

Velkommen. Lemminkäinen. Det er mig en glæde at kunne præsentere Lemminkäinen A/S i denne udgave af vores profilbrochure. Veje for fremtiden Claus Terkildsen, direktør Velkommen Det er mig en glæde at kunne præsentere i denne udgave af vores profilbrochure. Vi håber, at vi på denne måde kan være med til at give dig et indtryk

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ålborg tur-retur 1990

Ålborg tur-retur 1990 Ålborg tur-retur 1990 Af: Jens Lausten Hansen (SCK-Nyt 4/1990). Lille forhistorie: Fem ryttere som ikke kendte hinanden inden de 1000 km. Pause i Vildbjerg. Fra venstre Jens Lausten Hansen, Kurt, Helge

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND. Danske Politimesterskaber i Skydning ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI. den 6. og 7. oktober 2015

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND. Danske Politimesterskaber i Skydning ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI. den 6. og 7. oktober 2015 DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND Danske Politimesterskaber i Skydning den 6. og 7. oktober 2015 ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI Velkommen til de danske politimesterskaber i skydning Så er det igen tid til de årlige

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

OG FORBUDT 180 KM ITIMEN! 90TONSSTÅL STRÆKNING:SVENDBORGBANEN AT KRYDSE SPORET ER DØDSENSFARLIGT

OG FORBUDT 180 KM ITIMEN! 90TONSSTÅL STRÆKNING:SVENDBORGBANEN AT KRYDSE SPORET ER DØDSENSFARLIGT STRÆKNING:SVENDBORGBANEN Et InterCity tog vejer 90 tons og skyder en tophastighed på 120 km/t. Så meget stål i så høj fart på et togspor udgør voldsomme kræfter. Ved at krydse sporet uden for de afmærkede

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere

Motortrafikvejen. mellem Snejbjerg og Vardevej åbnede 15. september 2008 44 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 OKTOBER

Motortrafikvejen. mellem Snejbjerg og Vardevej åbnede 15. september 2008 44 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 OKTOBER Motortrafikvejen mellem Snejbjerg og Vardevej åbnede 15. september 2008 Mandag den 15. september 2008 åbnede transportminister Lars Barfoed en ny motortrafikvej mellem Snejbjerg og Vardevej ved Herning.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Den røde snor klippet til Europas første 3D printede bygning, The BOD i Nordhavn.

Den røde snor klippet til Europas første 3D printede bygning, The BOD i Nordhavn. Pressemeddelelse, 12. september, 2017 I dag ser vi fremtiden Den røde snor klippet til Europas første 3D printede bygning, The BOD i Nordhavn. - Mere end 100 interesserede overværede åbningen - Radio og

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Referat fra sektionsmødet sektion II d. 27/9 14, Nykøbing F.

Referat fra sektionsmødet sektion II d. 27/9 14, Nykøbing F. Referat fra sektionsmødet sektion II d. 27/9 14, Nykøbing F. Valg af dirigent: Erik Goth blev valgt Valg af referent: Tina Kværnø blev valgt Valg af stemmetællere: Eva Pedersen, Skovbo afdeling og Arne

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

De Danske Politimesterskaber i den 12. juni 2014 MTB. Arrangør: PI-Vestegnen. Dansk Politiidrætsforbund

De Danske Politimesterskaber i den 12. juni 2014 MTB. Arrangør: PI-Vestegnen. Dansk Politiidrætsforbund De Danske Politimesterskaber i den 12. juni 2014 MTB Arrangør: PI-Vestegnen Dansk Politiidrætsforbund Velkomst af formand Henrik Bandsholm Hej alle MTB entusiaster. Så er det endnu en gang blevet tid til

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl. 17.30 Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro 1. Valg af dirigent Jan Skov, Silkeborg PH blev valgt 2. Valg af referent Tina Kværnø, Næstved PH blev valgt 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDEGRUPPEN DANMARK www.wachtelhunden.dk 1 FORMANDENS KLUMME Jagt sæsonen er godt og vel i gang, og året går mod enden, hvorfor jeg vil ønske jer alle er rigtig godt nytår.

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen StilladsInformation nr. 87 - juni 2008 side 9 manden Navn: John Andreasen, John And eller John Anderledes Bopæl: Hvidovre Alder: 45 Start i branchen: Starten af 1983 Nuværende firma: JG Stilladser, København

Læs mere

RESULTATLISTE ØST geværterræn i Jægerspris ØST terræn 2012

RESULTATLISTE ØST geværterræn i Jægerspris ØST terræn 2012 15-04-2012 20:52:04 - DDS SP v.3.12.4.2 RESULTATLISTE ØST geværterræn i Jægerspris 2012 ØST terræn 2012 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 1/4 Højre 300 m Knælende Station 2 Mål 1 1/7 230 m Liggende

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007 I november 2007 mistede Region Østjylland et mangeårigt skattet medlem, idet Willi Christensen efter 2 års kamp mod en kræftsygdom, måtte give op. I regionen vil vi mindes Willi som en positiv person,

Læs mere

Resultatliste d.20/4 kl RBK 90 s Påskestævne 2014

Resultatliste d.20/4 kl RBK 90 s Påskestævne 2014 Resultatliste d.20/4 kl. 18 - RBK 90 s Påskestævne 2014 Master Bowl Vinder af kontant-præmie 1000,-: 1 2 LNavn Klub 1 2 3 Hdcp I alt X 1 1Peter Thomassen RBK 90 236 224 256 90 806 20 6000,- Kontant 2 1Charlotte

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du

Side 2 af 5 den forbindelse også en del af det andet kampagnemateriale. Karen Bach Ravn fremhæver især klistermærkerne med sloganet Tænk dig om før du Side 1 af 5 Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2017 Fem ting kommunerne lærte af KV13 Kommunerne udvekslede ideer og erfaringer om, hvordan den lokale valgdeltagelse kan øges, da konsulenter, kommunikationsmedarbejdere

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

4. generation fører forretningen videre

4. generation fører forretningen videre 1981 2011 4. generation fører forretningen videre 1 Splinterny rustvogn VEJEN: Møbelhandler Søren Fischer Viig, som også driver Fischers Begravelsesforretning i Vejen og P. Brøggers Begravelsesforretning

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Kære Medlem velkommen til sæson 2013 / 2014

Kære Medlem velkommen til sæson 2013 / 2014 Kære Medlem velkommen til sæson 2013 / 2014 Vi er nu godt i gang, med 34 par, og flere nye spillere, så det er dejligt. Vi har 60 jubilæum i år så vi afholder en guldturnering den 21 September så husk

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning. 2014 var et travlt år for regionens bestyrelse. 28. januar havde vi er fuldt besat kursus i Håndbog 6 Vandværksdrift underviser Henrik Laugesen 13. februar bestyrelsesmøde 25. februar

Læs mere

Dato Tid Banenr. Banenavn Rækkenavn D1 navn D2 navn :00: DGI-huset Vejle, Hal 1 Stævne U-18 D 2x10 Lasse Wahlstrøm Philip K.

Dato Tid Banenr. Banenavn Rækkenavn D1 navn D2 navn :00: DGI-huset Vejle, Hal 1 Stævne U-18 D 2x10 Lasse Wahlstrøm Philip K. Dato Tid Banenr. Banenavn Rækkenavn D1 navn D2 navn 28.03.2013 09:00:00 1916-1 DGI-huset Vejle, Hal 1 Stævne U-18 D 2x10 Lasse Wahlstrøm Philip K. Sørensen 28.03.2013 09:25:00 1916-1 DGI-huset Vejle, Hal

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen

Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl v. formanden Birger Rasmussen Beretning ved årsmødet den 19. marts 2016, kl. 13.30 v. formanden Birger Rasmussen Jeg vil starte med, at nævne den bestyrelse der har deltaget i arbejdet siden sidste årsmøde. Steen Thomsen Marleen Hansen

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Finalestævne VM-kampe 2015. Old Boys

Finalestævne VM-kampe 2015. Old Boys Finalestævne VM-kampe 2015 HI Kvissel 2 1 Old Boys Så blev VM afgjort, det skete med 2-1 sejer til Hjørring IF over Kvissel, Finalen blev spillet på Fodboldvej i Frederikshavn, Lørdag den 24/10 Finalen

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere