P R IV A T E PER SO N ARKIVER L ANDSA R K IV E T FOR DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P R IV A T E PER SO N ARKIVER L ANDSA R K IV E T FOR DE"

Transkript

1 P R IV A T E PER SO N ARKIVER I L ANDSA R K IV E T FOR DE S Ø N D E R JY S K E L A N D S D E L E

2 PRIVATE PERSONARKIVER I LANDSARKIVET FOR DE SØNDERJYSKE LANDSDELE FORELØBIGE ARKIVREGISTRANTER UDGIVET AF LANDSARKIVET FOR DE SØNDERJYSKE LANDSDELE ÅBENRÅ

3 I Forord. Den nationale udvikling i Sønderjylland har medført, at man allerede på et tidligt tidspunkt tænkte på indsamling af arkivalier af privat proveniens. På Folkehjem var man før første verdenskrig begyndt at opbevare sådanne arkivalier, som ved det sønderjyske landsarkivs oprettelse afleveredes dertil. Rigsdagsmand Gustav Johannsens privatarkiv var afleveret til Rigsarkivet med henblik på senere placering i et sønderjysk landsarkiv, og rigsdagsmand H.P. Hanssen stillede som betingelse for afleveringen af sit store privatarkiv, at den kunne ske til et arkiv i Åbenrå. Historisk Samfund for Sønderjylland har fra sin oprettelse 1922 været aktiv i indsamlingen af sager af privat proveniens og har gennem midler stillet til rådighed af Kommissionen til Undersøgelse af de i dansk Privateje bevarede Kilder til dansk Historie og af Dansk Kultursamfund, navnlig i 193o 'rne og 1930 'rne, kunnet yde en betydelig indsats på dette område. I et ganske væsentligt omfang er der således i landsdelen i trekvart århundrede indsamlet arkivalier af privat proveniens, det gælder såvel personarkiver som foreningsarkiver og andre arkivalier, som har henligget i privateje, især på slægtsgårde. Det har længe været et ønske, at der kunne udarbejdes en oversigt over disse mange afleveringer; men først efter indflytningen i de nye magasiner har det været muligt at danne sig et overblik over omfanget af disse arkiver, som ofte var stuvet hen i kasser. I første omgang udsendes nærværende fortegnelse over landsarkivets bestand af private personarkiver; senere følger en fortegnelse o- ver foreningsarkiverne. Oversigtens formål er på samme måde som med den af Rigsarkivet i 1972 udsendte fortegnelse over private personarkiver at give summariske oplysninger om de enkelte

4 II arkivfonds, deres yderår og omfang, det sidste angivet ved antal af bind ( bd.), pakker ( pk.) og læg. I alfabetisk rækkefølge omfatter fortegnelsen alle arkiver, der er modtaget indtil udgangen af oktober 1974, i alt 784 numre, og for den efterfølgende tid findes i et tillæg anført 27 arkiver opstillet efter tidspunktet for afleveringen. Som forlæg ved udarbejdelsen af fortegnelsen er benyttet seddelregistranterne og i enkelte tilfælde for de større arkivers vedkommende maskinskrevne fortegnelser. Angående arkivernes indhold, ordningstilstand og afleveringsforhold henvises hertil. De arkiver, hvortil der er udarbejdet fuldstændige brevskriverlister er mærket med et + foran nummeret. Arkivskabernes navne er anført med efternavn først, derefter fornavn(ene), stilling, bopæl og dødsår. Det har dog ikke for alles vedkommende været muligt at finde frem til de nævnte oplysninger, og ved angivelse af stilling er der ikke søgt at give fuldt udtømmende oplysninger; men identifikation af arkivskaberen er tilstræbt. Da landsarkivet ikke har en særskilt samling af håndskrifter, ville en del af de registrerede arkiver andetsteds nok blive henført til en sådan samling. M.h.t. tilgængeligheden kan oplyses, at arkivalier af privat proveniens normalt først er tilgængelige, når de er 8o år gamle. For nogle af de her registrerede arkivers vedkommende gælder dog andre bestemmelser. Nærværende fortegnelse er udarbejdet og renskrevet af arkivmedhjælper Nis Schmidt under tilsyn af undertegnede. Peter Kr. Iversen

5 Abild - Andersen, H. 1. Abild, Jens Christian, gårdejer, Møgeltønder, d , 1903, læg 2. Adolph, familien, Nolde, Ahlmann, Michael, provst, Tønder, d , pk. 9-, Ahlmann, Nicolaj, landmand, politiker, Werthemine, Asserballeskov, d. I890, Alexandersen, Johan, justitsråd, Sønderborg, d. 1936, Alexandersen, Jørgen, gårdejer, Vester-Sottrup, d. 1919, I90I 7. Andersen, Andreas Christensen, landmåler, gårdejer, Bagmose, Ulkebøl sogn, d , bd. 8. Andersen, Anne Cathrine, privatier, Hørup, sen. Sønderborg, d , Dd. 9. Andersen, Chr., parcellist, Lindrum, Lorenz Peter, kådner, Hønning mark, Arrild sogn, d. 1905, stk. 10. Andersen, Chr., præst, Dalsgaarde pr. Rinkenæs, I Andersen, Hans, gårdejer, Kongsbjerg pr. Tønder, d. 1973, , 196h... 2 bd. 2 pk Andersen, Hans, gårdmand, Rurup, d. I90I, od. Anm.: Jfr. Top.,Had.amt, Branderup sgn.,rurup.

6 - 2 - Andersen - Appel Arkivnr. 13. Andersen, Johannes Christian Evald, advokat, Haderslev, d. I96I, *+. Andersen, Nicolaj, cand. math., sekretær, Åbenrå, d. 1919, b pk. 15. Andersen, Nikolaj, landmand, Viby, Als, sen. Belle mølle, S.tovby sogn, I89I Andresen, Andreas, gårdejer, Skeide, d. 191*+, 1 bd pk. 17. Andresen, Jürgen, Hørup, bd Andresen; Lorenz Peter, drejer, Hostrup, d.1897, I bd. 19. Andresen, Margrethe, fru, Åbenrå, d v... 2 pk. 20. Andresen, Marie, f.hansen, Ullerup, d , Andresen, Mathias, fabrikant, Åbenrå, d , Andresen, Mathias Petersen, gårdmand, Rugbjerg, I pk Andresen, W.L., journalist, Flensborg,... 2b, Ankersen, Julius, kroejer, Immervad, Anm.: jfr. Topografika, Haderslev amt, Vedsted. 25. Appel, Cornelius, frimenighedspræst,rødding, d. I90I, 186* Appel, Hans Kristian, landbrugslærer, Hjallelse, d. 19b7, Anm.: Se Rødding Højskoles arkiv.

7 - 3 - Appel - Bech Arkivnr. 27. Appel, Ingeborg, forstanderinde, Askov,d.1 9 ^-8, W Appel, Jacob Christian Lindberg, højskoleforstander, minister, Rødding, d , W 9-192o... 2 pk. 29. Appel, Mathias, højskolelærer, redaktør, Dalum, d. 1916, ^ stk. 30. Appel, Peder Godtfred, gårdmand, Rangstrup, l8 ^ Arildskov, Max, kunstmaler, kaptajn af reserven, København, * Arnum, Laust Jessen, gårdejer, Bovlund,d.l9o8, l8?8-190?... 2 Pk Asmussen, Fritz, sømand, Stubbæk, f.1888, 1 9 [< i bd. 3 *+. Asmussen, Hans, sandemand, Sottrup, d. 190I, l85o bd Bade, Markus, provst, Åbenrå, d.1936,! ! pk. 36. Bahnsen, slægten, Åbenrå, bd., 37. Bahnsen, Martin, farver og rådmand, Åbenrå, a. 1875, 18? if bd. 38. Barsøe, Dines Jørgen, præst, Mejrup, sen. Balslev - Ejby, d. 1933,.... I bd. 39. Bartholdy, Carl Georg, oberst, M.F., sekretær for det unge Grænseværn, Rinkenæs, d. I970,... lå- pk. å-0. Bech, Chr. H., lærer, Nybo, løgumkloster, l85-187o...! pk.

8 Bech - Bill 9-1. Bech, Christine, f. Michelsen, Åbenrå, 186* Beier, Hans Feddersen, gårdejer, Havervad, d. 1880, Beier, Jørgen Andersen, husmand, Brøns, d.l879-, I , Bekker, Carl Henrik, advokat, Åbenrå, d. I887, 18^ læg. 9-5'. Bendixen, slægten, Stollig, Bennetzen, Hendrich Andreas, købmand, f i Gram, Bentholm, Anna Rud, Grøngård, bd Bernth, Volquart Castanæus, filologistuderende, Kolding, d. l8 o9-, 1 8 o stk Beyer, Dorthea, fru, Gesing, d. 1 9 o2, Beyer, Frode, biskop, Haderslev, f , bd. 51. Beyer, Jens Adolph, sognefoged, Gesing, d.189-6, I833 - I bd Beyer, Michael Adolph, kostskoleelev,christiansfeld, Biehl, Carl Christian, købmand, Gråsten, d,195o, iq ih _ 193! Biering, Torvald, provst, Sønderborg, d , I Bill, Laue Jensen, sognefoged,risehjarup,d.l9 6 l, Pk.

9 - 5 - Bjerrum - Bojesen Arkivnr, 56. Bjerrum, Hans Michael, gårdmand, Søndernæs, Brøns sogn, 18^ Bjørholm, Jacob Peter, d , og Jes, d.l8 6 2, gårdejere, Ørderup, 1 bd Bjørnshauge, Jes Jørgensen, redaktør, Haderslev, d. 1891, Blaase, Carl, hestehandler, Åbenrå, I Bladt, Hans Christiansen, gårdejer, stænderdeputeret, Tandsgård, Tandslet, d. I867, I stk.,3 bd. 61. Bladt, Jens Dorainicus, M.F., arbejdsmand, Sjellerup pr. Guderup, f. 1 9 oo, Bock, Karl Nielsen, rektor, Nakskov, f. I897, Bockmann, Robert, overstadssekretær, Berlin, I9I Pk. 6b-, Boeck, Holger, overretssagfører, Åbenrå,f , Pk. 65. Bogensee, Julius, redaktør, Flensborg og Søn- derhav, d. 195? ^ Boisen, Anne Marie, legatstifterske, Jejsing, d. I927 og Christine f. Hansen, d. 191*+, I Boisen, Jørgen, parcellist, Tråsbøl, Pk. 68. Bojesen, Harald Bo, boghandler, Åbenrå,d.I970,... 3 pk.

10 - 6 - Bojesen - Brandt 69. Bojesen, Johannes, inspektør, Frederiksberg, d. 1996,... 3 pk. 70. Bojesen, Rasmus Bruun, distriktslæge, Vejen,... 3 pk Bojesen, Søren Boe, læge, Vejen,... 2 pk. 72. Bonde, Aage, overbibliotekar, Viborg, » Bonefeld, Hans, lærer, Sønderborg, d » bd Bonefeld, Jørgen, aftægtsmand, Øster-Sottrup, d , bd Bossen, N.L., skovejer, Bov, d » bd.,15pk. 76. Boysen, Andreas, sognepræst, konsistorialråd, Aventoft, d. 1899, bd Boysen, Chr., gårdmand, Mellerup,Bjolderup sogn, stk. 78. Boysen, Fritz Ferdinand og hustru Maria Augusta, f. Wildfang, kaptajn, Åbenrå, d. 1919»... 1 bd. 79* Brag, Jürgen, præst, Adsbøl, d. 1869, Brag, Sophie Margrethe, Hjerting, stk. 81. Brammer, Tage Johannes, amtsforvalter, Åbenrå, f , Brandt, Johannes Nicolaisen, sognepræst, Egen, d ,... 1 stk.

11 - 7 - Bruce - Christensen Arkivnr. 83. Bruce, Ch.Brudene1 1, engelsk generalsekretær ved C.I.S *+. Bruhn, Boye Johannes, sognepræst, Skærbæk, Bjolderup, Åbenrå, d > Bruhn, Hans, kaptajn, Åbenrå, d. 1893, i860 ff Bøeg, Christian Frederik, postmester, Årøsund, 1 bd. I806 - I8I bd,lpk. 87. Bøtteher, Helene f. Pauli, Vellerup, f , I Calender, Jes Nielsen, skibskaptajn, Åbenrå, d. 19**2, I89O... 1 bd. 89. Caliesen, Andreas P.,... 1 bd. 90. Caliesen, Nis Henriksen, gårdejer, Lerskov, d. 1922, Callsen, Friedrich, kaptajn og bankdirektør, Åbenrå, d. I89I, Callø, Anne Marie, f. Hansen, Haderslev,d.l9 l6, Callø, Paul Anker, kreditforeningsdirektør, Haderslev, d. i960, Pk. 9**. Carstens, Carsten Erich, provst, Tønder,d.1899,... 2 pk. 9 5 «Christensen, Christen Ernst, gårdejer, Asserballe, d. 19*+*+, I89I ^ pk.l bd.

12 - 8 - Christensen - Clausen Arkivnr. 96. Christensen, Erik, provst, Tønder,d. 19k6, Pk Christensen, Ernst, gårdejer, Sædmosegård, Asserballe, d. 1966, I bd., 98. Christensen, Hans Jefsen, landstingsmand, Høgsbro pr. Hviding, d , pk Christensen, Jørgen, kommunaldirektør,åbenrå, Christensen, Kirstine og Kirsten, Ribe, l læg Christensen, Lorenz, dr. rer.pol.,åbenrå, d , o pk Christensen, Mette Marie, Uge, f. I863, Christensen, Niels, gårdejer, ø.lindet,d , lok Christensen, Nis Conrad, husmand, Rise - Hja- rup, d. 1883, l86k... 1 stk Christiansen, Chr., gårdejer og købmand,klovtoft, d. 1917, I bd Christiansen, Ernst, redaktør, Flensborg, d. 19kl, og hustru Julie Christiansen, d,19ko, k pk,k bd,2læg 107. Christiansen, Paul, postbud, Rødekro, stk Clausen, Chr., og familie, Bucaramanga, Columbia, Sydamerika, Pk.

13 - 9 - Clausen - Cleemann Arkivnr Clausen, Claus Heinrich, møller, Broager mølle, d. 1883, I Clausen, Claus Mikkelsen, gårdmand, Sdr.Vol- lum, d. 1887, Clausen, Hans, gårdejer, Havnbjerg, d , I Clausen, Hans Victor, lektor, København, d , 191b bd Clausen, Hermann, borgmester, Slesvig, d. 1962,... 11*+. Clausen, J I9II 1 stk «Clausen, Johannes, præst, Vonsild, d.1908, Anra.: se Forskelligt : Sager vedr. Gråénsemissionen m.m. lió. Clausen, Peter, menig, Sønderborg, I bd Clausen, Rasmus Peter, gårdmand, Smedager, d. 1909, Claussen, Georg Friedrich, amtsdommer, lokalhistoriker, Haderslev, d. I890, Cleemann, Peter Friedrich, kaptajn, Åbenrå,

14 - lo - Cordsen - Dall Cordsen, P.,gårdejer, Mariasminde, Anni.: se Niemann, hestehandler, Harsum Cornett, Andreas Jürgensen, sejlmager,åbenrå, d. I851, Cornett, Lorenz Nicolai, kaptajn, Åbenrå, f , død i Californien, Cramer, Paula Ingeborg, f. Andresen, fru, Åbenrå, sen. Vejle, f. 1 9 o2, h. Dahl, slægten, Havnbjerg sogn, 17^6-19ok bd Dahl, Christen Jacobsen, kådner, Havnbjerg, d. 1876, l'pk Dahl, Mads Rasmussen, landmand, Haderslev, 1 9 ^ Pk Dahlkild, Arne Ploug, overdyrlæge, Padborg, udat... 1 bd. Anm.: Manuskriptsamling Dall, Andreas, arkitekt, Flensborg, Åbenrå, I Dall, Hans J., Grønnebæk, udat bd.

15 Dall - Dröhse 130. Dall, Karen, gårdmandsenke, Københoved,d ^, I89R Dallmer, kaptajn, Muskau, Schlesien, I 8 6 R Damm, Ditlev, købmand, Åbenrå, d. I887, » Damm, I. A., førstelærer, Burkal, udat... 1 bd. Anm.: Manuskriptsamling. 1 3 ^. Dau, Micolai, dyrlæge, Havnbjerg, d. I9Å0, I913 - IDIS bd * Dau, Thorvald, soldat, Havnbjerg, d. I918 i Frankrig, I9I1! David, Hermann Christoph, snedker, Åbenrå, d. I929, I b Degn, Christian, sognefoged, Skærbæk, d.l8 l5, l8llh... 1 bd Demant, J.F., lærer, Tønder, sen.0.højst,d.l9 2 7, I bd Demuth, Chr. og Mette, forstanderpar, Åbenrå, d. 197*+, udat.... l^-o. Diensen, J.H., gårdejer, Stubbum, d pk. lq6b... 1 s tk. 1 Å1. Dinesen, Ea, frk., Hungstedlund, Rungsted, 191^ pk. IR2. Dose, H.W., præst, Stepping - Frørup,d , udat... 1 bd. l*+3 * Dreyer, slægten, Haderslev, I ÅÅ. Drö'hse, Friedrich Wilhelm Emil, boghandler, Tønder, d. J8 9 7 «udat...

16 12 Elholm - Ewald Arkivnr. l*+5. Elholm, skolekonsulent, Tønder, Åbenrå, l* ^ 5... l*+6. Eggertsen, Johan Hansen, kådner, Hos trupskov, d. 19ol, i860 - I Elberg, Hans, styrmand, Barsmark, I l*+8. Eliassen, J.B.., Bruns gård, d. 19I0 i Kolding, I89I l*+9. Ellekilde, Hans, arkivar, København,d, I966, udat Enger, Franziska Carolina Eliese, Åbenrå, d , udat Erichsen, His, bankdirektør, Åbenrå, d.1967, I Erichsen, Sophus, sagfører, Haderslev, Eriksen, Jørgen og Dorothea f. Hanssen, sognepræst, Asserballe, d. 19*+1, hun d , l8>+9-196k *+. Eschelsen, Eschel Jepsen, gårdmand, Havsted, 8 pk. d. 1907, bd » Eskesen, Morten, lærer, Hyrup, Bevtoft, Århus, d. I9I3, 186* stk Eskildsen, Claus, seminarielærer, Tønder, d. 19*+9, pk. Amm.i se også Danske Samfunds arkiv Eskildsen, Peter Hansen, gårdejer, Felsted- skov, d. 1970, udat Ewald, Lor. Chr., lærer og degn, Arrild, bd.

17 159. Faber, slægten, Faber - Festersen 17^7 - I Fabricius, Anna Sophia, enkefru, Slesvig, 1 pf * Fabricius, Jacob den yngre, I 6 f Fahrendorph, Aiagust Friedrich, snedker, Sty- ding, l I8k Falck, Hans Nielsen, gårdejer, tidl. skibskap- tajn, Emmerlev, d. l8lk, bd Fausbøl, Jørgen, møller, Branderup, d. I918, bd,1^ pk Fausbøl, Thomas Wissen, Mandbjerg, d , bd.,3ïfc Feddersen, Berend, godsinspektør, Møgeltønder, d. l8k6, I8k6 - I Feddersen, Chr., godsinspektør, Møgeltønder, d. I878, pk Feilberg, Henning Frederik, præst, Darum, o. I7I. I d. I92I, I8k Fergo, Marie, frk., København, 191*t Festersen, familien, Hostrupskov, Festersén, Hans Chr., Felsted, pk. I bd. Festersen, Hans Chr. Felstedmark, d. I89I, Festersen, Hans Chr. Felstedskov, udat....

18 - l*f - Festersen - Frederiksen 1 7 ^. Festersen, Jørgen, Felsted, 182? bd «Filskov, Lorens, købmand, Møgeltønder, d og hustru Cathrine f. Dahl, ! pk Fink, Jep, arkitekt, Bygebjerg, d ? I Fischer, Anna, frk. Åbenrå, d. 19*4-1, I92I Fischer, C.C., kaptajn, Åbenrå, d S hustru Marie Fischer d. I888, 19o2 - I o Fischer, Frederik, urmager, redaktør, Åbenrå, d. 1871, 2 pk. 6 pk. l6o bd.2 pk Fischer, Hans Clausen, sognepræst, Fjelstiup, d. 191**, Fischer, Maria, fru, Åbenrå, d. I888, udat Flege, Ernst, krigsinvalid, Rødding, 191>+ _ Flindt, Marcus, lærer, Løjt-Kirkeby, l8*f. I Flor, Martin Richard, ærkediakon, Tønder, d , bd Florander, V^ggo, amtskontorchef, Tønder, d S hustru Else f. Mordt, I9I6-195^ 186. Frank, Conrad, Bevtoft, pk. l Frank, Peter, sekretær, Åbenrå, ok Frederiksen, Anna Cecilie, København, d. I908, 19o

19 Freede - Fürsen 189. Freede, Jens Jacobsen, drejer, Åbenrå, d.l9 o9, I Frees, Heinrich, gårdejer, Felsbækgård, Ensted, I Friedrichsen, Broder Jacob, sognepræst, Øster Løgum, d. 1938, 1 bd nk Fries, Friedrich Carl Alexander, justitsråd, bankdirektør, amtsrådssekretær,svendborg,d,1 9 ol, l86h Friis, familien, Kopsholt, I878 19^. Friis, slægten, Emmerlev, 6 pk. 1 7 éo Anm. : se også:topografi,tønder ant,emmerlev * Friis, Claus II., sognefoged, Løgumgår d,d.192 5, udat pk Friis, J.C., sognefoged, Emmerlev, d, , Friis, Jens, gårdejer, Hjerting, stk Friis, Jens Jensen, gårdmand, Kopsholt,d,19o*+, I bd pk Friis, Nis, gårdejer, V. Linnet, 1919, Friis, Søren Nissen, lærer,burkal, sen.stepping, d. 19I0, bd Froh, Lorenz Andersen, soldat (Ladegård gods) 18^ From, Iver, gårdejer, ørsted pr. Sommersted, udat bcølpk Frost, Jens, museumsinspektør, Åbenrå,d , udat... *+5 bd.,6 pk. 2 oh. Fürsen, Hans, gårdejer, Skelbæk, Åbenrå, 1 9 ^ 5...

20 Årkivnr, Gabe - Green 205. Gabe, C.C., læge. Taps, sen. Christiansfeld, o ']ok 9 U G «ø.. * «*.. «««e « e *.. e». e c « pic s 2 06, Gammelgård, farrnlien, v arnæs, o7* Gammelgård, Andreas Christiansen, degn, Varnæs, d. 1870, l8! Garben, familien,åbenrå, Garben, Anna Catharina Maria, f. Bahnsen, Åbenrå, d. I833? 17**0 - I bd Gjessing, Hakon, dommer, Tønder, d. 1951, pk Gottfriedsen,, præstefrue, Åbenrå, I930» I93A Gotthardsen, N.J., assurandør, Tønder, udat pk Gram, Dorthe, f. Dall, Københoved, d. 19ko, udat... 21k. Gram, Jes Julius, dyrlæge, Københoved, d.19 17, udat Gram, Jørgen, folketingsmand, Gabøl, d.1961, udat Gram, M.K., gårdejer, Københoved, d. 1952, l8 pk. udat... k pk Grau, familien., Sebbelev, > 218. Grau, Cnristian, Holm pr. Nordborg, i stk Grau, Hans Chr., gårdejer, Pøl, d I858 - i bd Grau, Peter, gårdejer, Pøl, d. 1953? OO... * i~7 pk o 221. Green, Peter, urmager, Åbenrå, d. 1795? oo«a»o*coo*»*«eo»oeei»c<>**e*«««*oc* X S tk.

21 Arkivnr Gregersen - Hansen 222. Gregersen, Christian Nygaard, amtssekretær, haderslev, sen. herredsfoged i Ring hrd.,d,19o5> udat C-regersen, Vilhelm, forfatter, præst, Gjerrild, 22!f. a. 1929, udat... ^rlbsvad, Frode, landsarkivar, Åbenrå, d,196l, pk Grtlnfeld, Hans Peter Hansen, overlærer, Slesvig, d. 1893, u d a t... 2 bd Grønning, Hermann Heinrich, præst, Åbenrå, kl Habelien, bykasserer, Åbenrå, I stk Hammer, Kai, overlæge, Åbenrå, udat, bd., 229. Hammeriéh, Martin, direktør, Tønder, d. 19*K>, Aran.; se også Danske Samfund og Fadderskabsudvalget, Tønder og Private personarkiver i Rigsarkivet Hansen, Andreas Thyssen, gårdejer, Randerup, G *+, I Hansen, Christen, gårdejer, Nørremølle, d.1898, lok stk., 8 bd Hansen, Christian, gårdmand, Elstrup, Anm.: se Egen præstearkiv. 233» Hansen, Christian, jæger, Abild, bd. 23*+. Hansen, Frede, seminarielektor, Tønder, udat.,

22 2 3 5 * Hansen, Frederik (Frits) Chr., Løjtertoft, cl. 1926, » Hansen, Hans, garder, Dybbøl, I85I... 1 bd Hansen, Hans, kreditforeningsdirektør, Åbenrå, d , uda fc Hansen, Hans Chr., snedker, Visby, bd Hansen, Hans Godskesen, postmester, Skærbæk, d. I925, og datteren Helga, prokurist, København, Hansen, Hans Jacobsen, Skærbæk egnen, bd Hansen, Hans J. (Green), gårdejer, Hellevad, d , udat Hansen, Hans J., gårdejer, Lysabildskov, Anm.: se Danske Samfunds arkiv Hansen, Hans P., gårdmand, Ottersbøl, 1 bd , Hansen, Hans Peter, skrive- og regnemester, Sønderborg, d. I836, Hansen, F. - Hansen, J I pk Hansen, Holden, lærer, Løjt- Kirkeby, Hansen, J., lærer, Højrup, Hansen, Jacob, fhv. krigsfange, Holbøl, læg nansen, Jens, borgmester, Åbenrå, d , stk.

23 Hansen, J. - Hansen, N 2 ^-9» Hansen, Jens, købmand, Tandslet, I bd., 250. Hansen, Jep, superintendent, Hjordkær, d.l86o, I837-18^ Hansen, Jes, gårdejer, Ovn, Rinkenæs, I stk Hansen, Jes, Tønder, 1 9 1* Hansen, Johanne, forstanderinde, Vollerup, udat., k. Hansen, Johannes, lærer, Emmerlev, d. I896, Anm.: se Topografika 25b. Hansen, Jørgen, biskop, Egen, d. I889, l8> Hansen, Jørgen, sognepræst, Hostrup, d.1963, 2 pk. I Hansen, K 18*+8 - I bd Hansen, Karen f. Paulsen, København, 191* Hansen, Lorenz Peter, skomager, Åbenrå, d. 188I, I8k Hansen, Marie Hrau, Graugård, Pøl, 19* Hansen, Niels, adjunkt, Nykøbing F. sen. sognepræst i Snedsted, d. I872, l8kl - 18Í Hansen, Niels, boghandler, Toftlund, Hansen, Niels, redaktør, Åbenrå, d ud a t !+ pk. + 26*+. Hansen, Niels Black, privatier, Åbenrå, d. i960, lo pk.

24 Hansen, P. - Heldt 265. Hansen, Paul, Jakobsgård, Barsmark, l?î+o - 17M Hansen, Peder, Hygum, I8l Hansen, Peter, gårdejer, Slyngsten, Felsted sogn, d. 19^7, 1 bd. 1 bd. I Hansen, Peter Brodersen, borgmester, Haderslev, sen. medlem af appellationsretten i Flensborg, d. I878, l8 6! Hanssen, Bjørn, redaktør, Åbenrå, Hanssen, Christen, gårdejer, Nørremølle, Hanssen, Hans Peter, bankdirektør, London, I Hanssen, Hans Peter, minister og rigsdagsmand, Åbenrå, d. 1936, i Hanssen, J.W., godsejer, Kruså, d. 19^ 5, udat... 27*+. Hanssen, Peter Chr., gårdejer, Nygård pr. Bolderslev, 2 pk. 218 pk. 3 pk stk. 275* Harboe, Rasmus Hansen, skomager, Kettingskov, bd Harding, Meta, frue, København, d , 192o Hasse, Hanne, København, , 278. Heldt, Erich Friedrich, gæstgiver, Stenskro, Tyrstrup sogn, I

25 2 /9. Henningsen, Andreas Carl, Rødding, d , udat Herrn, Henning, Broager og Snogbæk, 17*+!... 1 bd Hess, Jørgen Jørgensen, Nyby ved Østerholm, 178^ Hey, Alfred, provst, Ålminde, d , Anm.: se Forskelligt. Sager vedr. Grænsemissionen m.m Hinrichsen, Lorenz. Sønderborg I Hissel. slægten, Tombøl, 1 stk. 1 stk bd,l pk Hohlmann, Jacobine Marie, f. Bendixen, Stollig, d. 1916, Holdt, Jens, provst, dr. theol., Brede, 2 pk. d. 1967, 191^ Holdt, Jes, lærer, Genner, udat Hollensen, Mathias, gårdejer, Mølmark, Broager, d. I905, bd Holm, Jens Redersen, gårdmand, Rangstrup, d. I808, Henningsen - Hummeluhre Holst, Jacob, Vester Lindet, I Homlet, Gregorius, købmand, Haderslev, d.1782, bd Hover, Thomas Christensen, sognefoged, Agerskov, d. 1887, * Hummeluhre, H.C., førstelærer, Rens,

26 Àrkivnr. _ Op _ í É_ Hvidtfeldt - Iversen, J. 29*+. Hvidtfeldt, Johan, rigsarkivar, dr. phil., København, I96I * Høgsbro, Sofus, højskoleforstander, politiker, Rødding, d. 1 9 o2, I Højbjerg, slægten, Brøns, 175h Hørltick, Anders D., landdagsmand, d. 1900, 5 stk. 1 bd stk Hørltick, Hans, lærer, sognefoged, Hurup, d. 1868, 18II - I Hørltick, Hans Christian, rentier, Svejlund, d. 1920, udat Høy, Knud, 190k Høyberg, Frederik, landmand, Nørremark, Visby, d. I9I9, I lo bd., Høyer, Hans, gårdmand, Øster Lindet, I stk Haarløv, Viggo R., stiftamtmand, Tønder, d. I93I,... 2>+ pk. 30^. Iversen, slægten, Svejrup og Felsted, Iversen, H. Chr., lærer, Sdr.Sejerslev,d , bd Iversen, Iver, underretsadvokat, Åbenrå, I Iversen, Jens, lærer, Gross Flottbeck,f,1885, udat... Anm.: se også slægtstavlelitt. i biblioteket. 3 bd.

27 Iversen,J. - Janniksen 308. Iversen, Jørgen, gårdejer, Svejrup, d , I bd., 309. Iversen, Knud, gårdejer, 3 kærbæk,d » 13 pk stk Iversen, Maren, Lintrup, d. 1 9*+7? 191b - I Iversen, Peter I., gårdejer, Bønderby,d *+? udat Iversen, Peter Thaysen, cand. theol., Svejrup, 1 bel. d. I831, I læg 313. Jacobsen, Anna, frue, Sønderborg, *+. Jacobsen, Anna, f. Vinther, Brøns mølle, d. 1892, Jacobsen, Hans Chr., moller, Brøns, d, I892, Jacobsen, Johannes, landpostbud, Jejsing, 191* Jacobsen, Lydik, møller, Brøns, d. 1927? og hustru Nicoline, d ? bd., 18 pk Jacobsen, Nis Clausen, korporal, stk Jacobsen, Peter, købmand, Åbenrå, bd Jacobsen, Peter Nissen, landsoldat (Løgumkloster amt), Jacobsen, Aage, møller, Brøns, d. 1 9*+8, udat Janniksen, Jens, gårdmand, Barsbøl, bd.

28 rkivnr Jarck - Jensen, L Jarck, Peter Hansen, skrædder, Åbenrå, stk Jebserx, Jacob Friedrich Christian, reder, Åbenrå, d , 19I Jebsen, Michael, møller, Krusmølle, d. I839, 3 pk stk Jebsen, Michael, rådmand, reder, Åbenrå, d. 1899, I pk Jensen, C., lærer, Mejlby, Rudbøl, udat Jensen, Hans, mejeribestyrer, Tyrs trup, d. 1919', Jensen, Hans Clausen, købmand, Løgumkloster, d og hustru Anne f. I893, I bd., lé pk Jensen, Jannik, sandemand, Barsbøl, d , bd Jensen, Jens, lærer, Bjerndrup, d. I856 og slægten, 182o Jensen, Jens Paulsen, arbejdsmand, Grønnebæk, Jels sogn, I * Jensen, Johannes, statskonsulent, Åbenrå, d , 1 bd o pk Jensen, Jørgen, soldat, Smerup, » Jensen, Lars, gårdejer, Rejsby, d , Jensen, Lauritz, Hygum, I bd.

29 àrkivnr Jensen, Mads, gårdejer, kolportør, Jægerup, d. 1 9 o9 og hustru Bodil Marie f. Pors,d , I Jensen, Hiels Anton, præst, Møgeltønder, a. 195*s 188* læg, 5 bd., 16 pk Jensen, Nis, købmand, Branderup, d , 3*+o. udat læg Jensen, Peder, gårde jer, Lovrup, ?> pk Jensen, Truels Stavning, gårdejer, Rejsby, !+2. Jensen, Aage Brink, f. I892, og Lorentzen, Aage Martin, i* » sagførere, Åbenrå, 192o ^ bd.,1*+ pk. 3!+3. Jepsen, Chr., gartner, Byld erup, d , 191lf *+!+. Jepsen, Cnr. Lysabildskov, *+5. Jepsson, Hans, tjenestekarl, Hammelev m.fl.st. f i Sverige, Jensen, M. - Jessen, I. l8?o bd. 3*+6. Jessen, Chr. kådner, Dynt, ^... 1 læg 3>+7. Jessen, Dagmar, Flensborg, d. 19*+3» udat... 2 bd.,3 pk. 3*+8. Jessen, Hans, købmand, Nr. Hostrup, d. 19*+7 og hustru Nikela, d , bd., b pk. 3*+9. Jessen, Hans og Anna, Nr. Hostrup, 189* Pk Jessen, Hans Møller, lærer, Toghale, d. I892, Anni.: se redaktør Jens Jessens privatarkiv Jessen, Ingeborg f. Nicolaisen, lærerinde, Tiset, o*+, læg

30 Jessen, Jens, redaktør, Flensborg, d. I906, I870-19I » Jessen, Jes Johannsen, Rinkenæs, 6 pk. I stk. 35^» Jessen, Jes Valdemar Alexander, fabrikejer, Nordborg, d og hustru Anna f. Hansen Møller, udat » Jessen, Marie f. Fibiger, bladudgiver, Flensborg, d ) udat Jessen, Tage, redaktør, Flensborg, I95I... 3 pk Jissen, Andreas Larsen, retsskriver, Ravsted, k Jissen, Claus Hinrich v., amtsfoged, Ratzeburg, Johannsen, Burchard Friedrich, skolelærer, Sølvsted., d. 1877, udat Johannsen, C. P., Abild, udat Johannsen, dustav, rigsdagsmand, Flensborg, d. I90I, ~ 26 - Jessen, J. - Johansen, J. I I Johannsen, Svend, rektor, Slesvig, 1 pk:. 2 bd. 19 Pk. 19k5-19} Johansen, Jakob, gårdmand, Forballum, 186* k. Johansen, Jensenius, præst, Haderslev, sen. Odense og Svanninge, d. 1 9 o2. I stk. 3 p

31 Johansen, M., præparand, Johansen, M. - Jørgensen, P bd Johansen, haren, Bajstrupgård pr. Rødding, f i Roager sogn, I900 - I Juell, Christen, soldat, Hovslund,f. 176b, I79I Juhl, Jep, arkivbetjent, Åbenrå, d ? udat Juhl, Nis, brandchef, Haderslev, d. 19k 5, Anni.: se Tora Juhl s arkiv. 3?o. Juhl, Tom, direktør, Haderslev, I Juhler, Eduard, sognepræst, Åbenrå, d , udat.... Anni.: se desuden manuskriptsamlingen Junggreen, J. P., rigsdagsmand, Åbenrå, d. 1886, 1 stk. 1 8 pk Jürgensen, P., handelsbetjent, Haderslev, I825 - I83I... 37b. Jørgensen, Jens Larsen, frimenighedspræst, Skærbæk, d. I9L6,... lk pk Jørgensen, Jørgen, hjulmand, Sottrup, d.l88o, 182*+ - I Jørgensen, Jørgen, missionær, Clarinda,Iowa, I Jørgensen, Lorenz Peter, gårdmand, Varnæs, Jørgensen, Paul, købmand, Haderslev, sen. gårdmand, Ustrup, I k...

32 3 7 9 * Jørgensen, Rasmus, tjenestekarl, Guderup, d. 1896, I828 ff... 1 bd Kamph.Ovener, Morten, redaktør, Åbenrå, pk Karberg, familien, Sønderborg m.fl. st., Karstensen, Kristen, provst, Broager, d. 1882, 186* Kaufmann, Thomas Jørgensen, væver, Bovrup, d. 1971, I9II - i bd., 16 pk. 3 8*+. Kier, Hans, kådner, Hovslund, cl. l8 2!+, I Kirstine, Thade (Harkes?),enke, (Tofturo),, Rømø, stk Kjeldskov, Erna, frue, Åbenrå, d , I Kjerns, Hans, I Kjerns, Niels Hansen, gårdmand, Jørgensen, R. - Kloppenborg, H.D. 1 stk Pk Kjems, Nis, Fæsted, Hygum, i860 - I9I Kjær, N.P., førstelærer, Felsted, pk* I96I... 1 Pk * 391. Klemmensen, Karl, Bylderup, udat... * Kloppenborg, H.D., gårdejer, Københoved, d. 1882, 182^ stk., 1 Pk -

33 3 9 3 * Kloppenborg, Johannes, Rødding, *+. Kloppenborg - Skrumse.ger, Anne Kirstine f. Pedersen, d } 189* * Kloppenborg - Skrumsager, Hans Diderik, gårdejer, landdagsmand, Skodborg, d lo pk Kloster, Nis Kr., degn og skolelærer, Skodborg, d. 1859, stk Klyhn, Christen, gårdmand, Guderup, d. I9I0, I850 - I bd Knoop, Wilhelm, overstyrmand, Kiel,d , udat Knudsen, Chr., præst, Avernakø, d , udat... *+00. Knudsen, Jørgen, sognepræst, Hagenbjerg, d. 1862, ol. Knudsen, Knud, proprietær, Lysholm, d. I903, o2. Knudsen, Knud L., gårdejer, Visby hedegård, d. 1866, H o9-. hop Kloppenborg, J. - Knutzen, bd., Knudsen, Kresten, gårdejer, Visby hedegård, d. 1922, bd., 2 pk. Knudsen, Peter Mathisen, soldat, Augustenborg, stk. Knutzen, A sinus, parcellist, Søgårdmark,

34 - 3o - Koch, H. - Krog, P. ko6. Koch, H.P.J., grænsegendarm, Sønderborg, ko Koch, Peter Christian, urtekræmmer, redaktør, Haderslev, d. I880, l8kk... ko8. Kock, C.H., degn og førstelærer, Kødding, ko9. a , ? pk* Konradsen, C.G., skovrider, Maribo, klo. Krabbe, Marie f. Boesen, Helsingør, f. 1838, kil. Krag, Christina, Løjt, d. 1906, kl2. kl3. kik. I8k Kragh, Katrine, Løjt, Kragh, Oluf Madsen, boghandler, Itzehoe, udat... 2 bd. ånm.: se manuskriptsamlingen, Krause, Johann, gæstgiver, Åbenrå, d. I89I, l8k7, kl3. Krog, lians, rentier, Christiansfeld, d , kl6. kl7. kl8. kl9. udat Krog, Iwer, sømand, Løjt, f. I8 k2, død på havet, 5 pk. I859 Krog, Jens Chr. Hansen, kaptajn, sen. gårdejer, S tubbum, d , bd., Krog, Oluf Pedersen, Fæsted, 1782, bd. Krog, Peter Jensen, gæstgiver, Brøns,

35 Krongaard - Lageri Arkivnr. 9-2o. Krongaard, Knud, sognepræst, Bylderup, d.1832, o bd Krüger, Hans Andreasen, gårdejer, rigsdagsmand, Bevtoft, d. I88I, I pk Krüger, Ingeborg, Bevtoft, d. 1898, læg, *+2 3. Kunz, Nis, lærer, V. Sottrup, d ? bd , Kylling, Th. M., gårdmand, Frørup, k2 5. udat... Kühl, H.C.P., sognepræst, Vedsted, 19ok > Kühler, Emil, redaktør, Åbenrå, d , I pk læg 4-2?. Kühler, Julius, dr. phil., redaktør, Åbenrå, d. 1992, Kaad, Andreas, gårdmand, sognefoged, Minte - bjerg, d. I908, stk Kaad, Chresten Christensen, Maj bøl, bd Kaad, Katrina Maria, Ma i bøl lykke, 177* bd Kaad, Peder Hansen, Mintebjerg, bd Kaad, Peter Andresen, gårdejer, Vollerup, Ulkebøl sogn, d , Lageri, Chr., typograf, folketingsmand, Haderslev, d u d at...

36 1+3 i+. Lagesen, H.J., lærer, Toftlund, ^ bd.!+3 5 «Lagoni, Nicolay Peter, sognefoged, Hyrup, e V t o f t s gr, d. l8 f 18^ li-3 6. Lampe, Jens, hande 1 s o v e r lær e r, Abc nr å, Anni. : se Tønder Statsseminarium, Tillæg, Tøndi- r Seminarios tat. *+3 7. Larsen, Anders, Hygum, ^38 1 stk bd. Larsen, Erik, overlærer, Tønder, Aran.: se Tønder Statsseminarium. Tillæg, Tønder Seminaries tat. k-3 9. Larsen, Johan, lektor, Tønder, udat... *+*+0. Larsen, Kai Edvard, redaktør, Sønderborg, *+^1. Lass, August Theodor, bagermester, Warding, I M+2. La ssen, familien, Strukstrup, Angel, '+*+3. M+J.!tlf5. M+6. 3 stk. l8> Lassen, Detlef Johan, landmand, Strukstrup, Angel, d. I900, og hustru Christine -largare tha f. Thomsen, d. I886, stk., 6 pk. Lassen, Georg, ingeniør, landmand, Strukstrup, Angel, >+2... Lassen, Henrik, gårdmand, Strukstrup, Angel, d. 193>+, Lagesen - Lassen, II ^... 8 pk. Lassen, Holger August, Strukstrup, Argel, d. I889, $...

37 Lassen, 0. - Lausten-Thomsen Lassen, Oskar, restauratør. Lunderskov, sen. Padborg, Lassen, Peter, glarmester, Rise, Lassen, Peter, gårdmand, Strukstrup, Angel, d , 19o bd., Lauesgaard, Jørgen Pedersen, gårdmand, K,jest rup, d. 1870, 17 pk. ud at lag 991. Lauesgaard, Jørgen Pedersen, lærer, Sillerup, p r. F j e 1 s t r u p, d udat Lauesgaard, Laura, fru, dlllerup pr. Fjels- trup, d. 1920, udat Lauesgaard, Aage, læge, Toftlund, d , 3 pk pk. 99'9. Lauridsen, Kiels, sognepræst, Oksenvad--Jéis, d. 1707, I bd * Lauritsen, Jens, Hygum, bd Lauritzen, P.F., gårdejer, Nybøl, Hjordkær sogn, bd., Laursen, Jens Chr., kontrolassistent, Bovrup, d , bd., 9 pk Lausten - Thomsen, Hans, amtslæge, dr. med., Tønder, Åbenrå, d , Anm.: se manuskriptsamlingen bd., 9 pk.

38 Lautrup, A, - Lorentzen, Aa Lautrup, Anna ( digterinden Anna) Anm.: se Ludvigsen, Anna Christiane, 960. Lautrup, Johan Christian, præst, Åbenrå,Brede, d , og hustru Anna f. Bonnichsen, d , bd., Lautrup, Peter, gårdmand, Vellerup, Agerskov sogn, d. I9I9, udat.... *+6 2. Lebeck, Anders, redaktør, Åbenrå, d. I926, 1908 "* 192o 92 pk Lebeck, Margrets, f. Hansen, fru redaktør, Åbenrå, sen. København, d , 1916 ~ pk Lind, Jes Jepsen, billedskærer, 0. Abølling, d. 1923, udat l Lindemann, Volker, soldat, Altona, Lindenhan, Johann, kolonibestyrer, Kolding, I80I... 1 stk Lindorff, Hans Jürgen, landmand, Sommersted, Lindrum, Lorenz Peter, Hønningmark, Anm,s se Andersen, Chr. ( nr. lo ), Linvald, F.C.C., viceskoleinspektør, København, d. 1925, Lorentzen, Oluf P., folketingsmand, brøde, d. 195o, 199o Lorentzen, Aage, landsretssagfører, Åbenrå, Anm.: se Jensen, Aage brink og Lorentzen, Aage, ( nr ),

39 Lorenzen,Bertneline Christine, f. Carstensen, lærerenke, Felsted, d. I900, Lorenzen, Falle Nicolaj, soldat, Sønderborg, bd Lorenzen, Frederik, fhv. fabrikant, Holbæk, 1913 ~ stk., Lorenzen, Hans, overlæge, bov, d. I965, pk Lorenzen, Hans, redaktør, Haderslev, Lorenzen, Jens Jørgensen, bankdirektør, lærer, Nustrup og familie, Lorenzen, John Nis, overlæge, Spangsbjerg ved Es Dj erg, sen. Tønder, d , I Lorenzen, Knud, gårdmand, Søvang, Højst sogn, d. I870, 2 pk I Anm.: se også Topografi Søvang, Lorenzen, Martin, Bogens Højskole, Toftlund, kommunekasserer, Løjt, o Lorenzen, Mathias David Christensen, gasværksbestyrer, Tønder, d , l8 2 o Ludvigsen, Anna Christiane, (digterinden Anna) d , pk Ludvigsen, Anne Marie, f. Iversen, fru, Avn- Døl, d. 1928, Lorenzen, B. - Ludvigsen, A

40 Ludvigsen, C.J., præst, Åbenrå, d » Ludvigsen, Helene, frk., Villa Birkely, Trustrup St., ^ læg *+86. Ludvigsen, Nie., Stenderup, k8 7. I88I Lund, degnefamilie, Daler, 1 stk lo... *+88. Lund, Hans, højskoleforstander, Rødding, sen. Tanderupgård, d. I969, k8 9. k9o k pk. Lund, Laurids Nørgaard, gårdejer, Roager, bd., 2 pk. Lunn, Villars, godsejer, Ingeniør, Aggersvold, d. 1921, læg Anm.: se desuden redaktør J.Jessens privat arkiv. U-9 1. Lustrup, Niels Hansen, Roager, udat... ^9 2. Lydiksen, C., soldat, Sønderborg, 191*+ - I9I bd. ^93. Madsen, gasværksbestyrer, Flensborg, I+I... k9k. Madsen, Andreas, Blans, k9 5 * Ludvigsen, C.J. - Madsen, M.N Madsen, Anna Maria, Sønderborg, læg ^96. Madsen, Mads C., gårdejer, Mintebjerg, 18^ M-9 7. Madsen, M.N., gårdmand, Me jlbygård,d ,

41 ^98. Madvig, Poul Anton, fysikus, Haderslev, d , stk, *+9 9. Hagle, Hans, sognepræst, Tønder, pk Maibøll, se også Maybøll, Jol. Maibøll, Chr., lærer. Jej sing, d , uclat... I? pk Malling, Adolph Heinrich Georg, skibsbygmester, d. 192k og Malling, Ludwig Joachim Carl, docent, dr. med., Kiel, d. I879, 18*+* Marcussen, Anders Jensen, urmager, Rødding, d. 1922, I pk. 5ok. Marcussen, Andreas Jensen, urmager, Rødding, d , Martensen, Michel, løjtnant, Trittan, årø, f. I78I i Ensted, I8lk Mathiesen, Chr., sognepræst, Egen, d. 192o, Matthiesen, Andreas Chrestian, sognepræst, Løjt, d. 18^3, 18M Matzen, slægten, Høruphav, udat bd. Anm.: se Topografika, Hørup sogn, Høruphav, 509. Maybøll, J., ingeniør, Huelva, Spanien, I876 - I Meyer, Johan, sognefoged, smedemester, Frøslev, - 37» Madvig - Meyer lo stk udat

42 *%c w* %('. w Michelsen, J. - Moos, P!?1 1. Michelsen, Jacob, gårdejer, Kois trup, 1 3 U- f'j «o lp, Q Q I p Michelsen, Mads, amtslæge, dr. med..åbenrå, d , od. 28 pk Michelsen, Matthias, lærer, Elstrup, udat k. Michelsen, Peter Johan, destillatør, Åbenrå, d. 1880, I bd Michelsen, Peter Johann, havnefoged, Åbenrå, d. I9V9, I b d., 516. Midtgaard, Søren Knudsen, gårdmand og kirkeældste, Spandet, d. I888, 18 8 k... 1 bd Mikkelsen, Anders M ichael, gårdmand, brede- bro, d , Moesbyll, Peter Andreas, New York, d. I88I, I87I Moldt, Johs., boghandler, redaktør, Sønderborg, d. 1906, 19o læg 520. Monrad, C.F., kollaboratør, Flensborg, d , l86k Moos, Hans Lildholt, Nybøl, 191^ Moos, Magdalene f. Jensen, fru, Nybøl, d.l9 5&j 19lk- - I9k Moos, Peter, gårdejer, Nybøl, d ? 191k pk.

43 52k. Moos, P.H., præst, Kliplev, d , udat Moos, Svend, rentier, Ko Hund, 1 bd Mossin, Hans, præst,køge, d , stk Motzfeldt, Anna Marie Sofie, frøken, sen. gift Gundel, d. I855, l Muxoll, kaptajnløjtnant, 18k8-18k Mygind, B., Øster Lindet, 1 læg bd Mygind, E., gårdejer, Øster Lindet, I * Møller, 1 od stk Møller, Adolf, lods, forfatter, Vennersminde, Åbenrå, udat Møller, Fr., trafikchef, Flensborg, sen. Århus, d. 1913, udat Moos, P.H. - Møller, Mads N. 53*+. Møller, Friedrich Nicolai, kaptajn, Sønder- 3 pk. 2 pk. Dorg, d. 1897, * Møller, Hans, Hinraark, 186h Møller, Hans Jørgen, 1 stk. 18* bd. 537* Møller, Jørgen, gårdejer, Sundsmark, Møller, Mads Nielsen, soldat ( guldgraver ), Hjerting, 18k8 - l86k... 5 bd.,

44 - ho - Møller, Mads S. - Nielsen, H.E. 5*+o. 5*+l * Møller, Mads Sørensen, degn og skolelærer, Skærbæk, d, 1885, I83I *... 1 bd. bøller, Peder, Kimmark, I8h Møller, Peter, Refslund, 17^ bd. Anm.: Jfr. Peter Hansen Refslund. 5!+2. Møller, Søren, bådsmand, Åbenrå, d , 5^3. l86k bd., 3 pk. Mørk - Hansen, Mouritz, sognepræst, Felsted, sen. Vonsild - Dalby, d. I895, bd., 2 pk. 5*+**. Nannsen, J. Wilhelm, lærer, Tønder, d. I909, 5'h5 * 5'h6. udat... Neuhaus, Martin Heinrich, snedker, Haderslev, l8ko... Nicolaysen, Chresten Caliesen, Jejsing, udat... 5^7. Nielsen, Amalie f. Hansen, Kassø, d ? 5^8. 1 bd. I856-19I0... Nielsen, Anders, sparekassebogholder, Nordborg, d og hustru Thyra Marie f. Jessen,d , udat... 5^9. Nielsen, Anne Lene f. Iversen, Kolstrup,d.l8 8 5, udat Nielsen, Anne Margrethe f. Nielsen, fru sagfører, Roskilde, udat... 1 læg 551. Nielsen, Chr., købmand, Søst, d , Nielsen, H.E., amtsforvalter, Åbenrå,

45 5 5 3 * Nielsen, H. Fr., lærersøn, Fole, *+. Nielsen, Jes, gårdmand, Kassø, d. I90I, I833 - I Nielsen, J.P., gårdmand, Simmersted, udat Nielsen, Jørgen, agent, Guderup, d ) I913 og u.d... 1 od pk Nielsen, Mads Hendrik, præst, Skrydstrup, sen. Åbenrå, d. 19k8, udat Nielsen, Nie. Chr., præst, Flensborg, udat Nielsen, Peter, gårdejer, Over Jerstal, I o Niemann, hestehandler, Harsum, Tyskland, 6 pk. 2 pk Niendahl, Hans Peter, degn og skolelærer, Hellevad, d. I88I, , Nise, Hans Frederik, husmand, Rinkenæs, I Nissen, Asmus Petersen, gårdmand, Ørderup, 1 stk k. Nissen, Elsabe f. Schmidt, d. 1 9 ^ 5, I Nissen, Hans, gårdejer, Viby, d. I896 og hustru Eline f. Christiansen d. 19I0, udat kl - Nielsen, H. Fr. - Nissen, J Nissen, Hans Jacob, gårdejer, Brunde, 1 Pk. 13 pk I Nissen, Johan, Borrediggård, Rise, sen. København,

46 Arkivnr, - k2 - Nissen, J. - Olsen, Johs «, Nissen, Jørgen, provst, GI. Haderslev,d , 186? , pk Nissen, Niels Hansen, gårdejer, Strandelhjørn, 5?o. d og hustru Marie Elisabeth f. Simonsen, d. I9I+I, 191* pk. Nissen, Nis, gårdejer, sparekassedirektør, Nordborg, d. 1 9*+7, I Nissen, Nis Chr., landdagsmand, Viby, d. i960, I89I lo pk Nissen, Søren, gårdejer, Karres, udat Novrup, Hans, amtsskolekonsulent, Sønderborg, d. 1970, *+. Nyholm, Asger, seminarierektor, dr. theol. Tønder, Anm.: se Tønder Statsseminarium. Tillæg: Tønder Seminariestat » Nørballe, K. G., arkitekt, Århus, bd. Anm.: jfr. manuskriptsamlingen Nørgaard, familien, Roager, I Nørgaard, Kristen Svenningsen, højskoleforstander, d. i960, i Olrik, Knud, lektor, Haderslev, lsen, Christian, Torpelund pr. Eskebjerg, 191* bd Olsen, Johannes, seminarist, Møgeltønder, d. 1880, I879 - i bd.

47 _ Il*> _ Ottosen «Petersen,H. Arkivnr» 581. Ottosen, Johan, folketingsmand, inspektør, København, d. 19o9 og Martha d , I Paulsen, Birgitta Elisabeth, frk., sen. gift Bendixen og Samuel ( hendes far), Barsmark, 9 pk Paulsen, Jürgen, skibsbygger, Åbenrå, d.l88l, , Paulsen, Jørgen, gårdejer, V. Sottrup, Paulsen, P., degn og skolelærer, Sottrup, Paulson, Peter, landmand, V. Linnet,f , udat Petersen, Albert, borgmester, Nordborg, d , udat Petersen, Andreas, gårdejer, Hjemsted, bd Petersen, Andreas, rentier, Kollund, I936 - I o Petersen, Carsten, præst, Åbenrå, d. 1 9 ^3, o... 1 bd. 3 5 pk Petersen, Emil, degn og skolelærer, Arnæs, d. 1909, læg Petersen, Emilie, fru, Sønderborg, I ^ Petersen, Emilius Carl, murer, snedkermester, købmand, Løgumkloster, d , bd. Anm.: se endv. købmand Hans Clausen Jensen , Petersen, Hans, generalagent, d , læg

48 5 9 5 * Petersen, Hans, gårdejer, Rørkjær, Hostrup sogn, d. 19o9, i Anm.: Jfr. Topografika Petersen, Hans Peter, gartner, Gråsten, Petersen, Hans Peter, gårdejer, Dybbøl, bd Petersen, Jakob, gårdmand, sognefoged, Mjol- den, ~ Ak «I9I Petersen, Jens Andersen, gårdmand, Mjolden og hustru Anna Mathilde f. Johansen og moder Anne Maria f. Jensen, Petersen, H. - Petersen, N Petersen, Johannes, cigarhandler, Tønder, Anm.: se Danske Samfunds arkiv, Tønder by Petersen, Jørgen, bager, Åbenrå, d. I83I, I Petersen, Jørgen, hjulmager, Avnbøl, d. I9A8, Anm.: se Olsen, Chr. priv. ark Petersen, Maria Asmussen, f. Jensen, enke, Søst, stk. 60A. Petersen, Marie, mejeribestyrer, Rejsby, I pk. 605'. Petersen, Marie Skau, Anm.: se Skau-Petersen, Marie Petersen, Niels Hansen Gaaskjær, tømrermester, Løgumkloster, d. I898, I bd. Anm.: se iøvrigt købmand Hans Clausen Jensen Petersen, Nis, redaktør, Haderslev, d , udat... 1 bd.

49 Àrkivnr Petersen, P. og hustru, mejeribestyrer, Hejsby, udat Petersen, Peter Laue, Mjang, f. 18H-1, I86k , I Petersen, P.H., sognefoged, Sdr. Hostrup, d , - ^5 - Petersen, P. - Plov 1 bd. I86I od Petersen, Poul, forstander, Rønshoved skolehjem, Anm.: se Foreningsarkiver: Rønshcved skolehjem, Holbøl sogn Petersen, Thade, frimenighedspræst, Haderslev, d. 19^9, , udat pk Petersen, Tove, Flensborg, *+. Petersen, Viggo, lektor, Sønderborg, 19^3-19^ Physant, Hans Jochumsen, gårdejer, Langetved, d. 1906, bd Pistorius, Johannes, provst, Tetenbüll, d. I605, 15^1 - I Piaetner, Jakob, garver, slesvigsk lokalpolitiker, Flensborg, d » Plewka, Emil, borgmester, Slesvig, Tønder, Kappeln, d , I86I Plov, Christine, lærerinde, ^ ejle, d. 1 9 ^ 5» ? «... 6 pk.

50 - i*6 - Poulsen, Chr. - Refslund Arkivnr Poulsen, Christen, gårdmand, 3 ro, Ketting sogn, 186* Poulsen, L.B., præst, Bovlund, d , l8*+o Poulsen, Mads, Steenbækgård, Nordborg, I88I - I Poulsen, Marten Refslund, gårdejer, Bovlund, 4 pk. k bd. d. 1961, udat pk. 62b. Poulsen, Sigvard, præst, Asserballe sen.rise, Ærø, d. I870, læg 625. Rabe, bankmand, Skærbæk, 19o Raben, Jens, museumsinspektør, Sønderborg, 1 stk. 191* Pk * Rantzau, enedictus, lensmand, godsejer, Møgeltønder, d. ca. I615, Rasmussen, J.C., motorsagkyndig, Tønder, Ravn, Chr., advokat, Flensborg, I93I Pk Ravn, Jørgen, skoleinspektør, Nordborg, d.l9 5 7? bd.,. 3 pk Redebrech, Johann Henrich, herredsfoged, Haderslev, d. 1751, * bd Reese, Catharine, f. Jürgensen, Løjt-Klrkeby, Anm.: se Topografika, Løjt sogn, Løjt-Kirkeby Refslund d.y., Bunde, gårdejer, Bovlund, d. 1 9 o9, stk. 6 3*+. Refslund d.æ., Bunde, gårdejer, Bovlund, d.l8 9 5» I stk.

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Fødte 1867 Drenge Jørgen Matthiesen Hans Lorentsen Jebsen Jens Jacobsen Jørgen Thomsen Hans Peter Jørgensen Hans Christensen Hansen

Fødte 1867 Drenge Jørgen Matthiesen Hans Lorentsen Jebsen Jens Jacobsen Jørgen Thomsen Hans Peter Jørgensen Hans Christensen Hansen Fødte 1867 Drenge 18/1 24/1 Jørgen Matthiesen Indsidder Jørgen Matthiesen i Tandslet og hustru Maren Petersen 40 år Nr.1 Faddere: Peter Matthiesen Petersen i Tandslet, Boelsmand Christian Bladt ibid. Boelsmand

Læs mere

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab Folketælling 13 februar 1803 Asserballe sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Folkeregister Egen Sogn Folkeregister Egen sogn 1901 til 1924 til- og afgangslister oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang Egen 1914

Folkeregister Egen Sogn Folkeregister Egen sogn 1901 til 1924 til- og afgangslister oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang Egen 1914 Folkeregister Egen Sogn Folkeregister Egen sogn 1901 til 1924 til- og afgangslister oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang Egen 1914 til 1921 nr Navn Stand tilgang fra dato arbejdssted født

Læs mere

Folketælling 1845 Egen sogn Kildestedsnavn Familie nr. Adresse For- og efternavn Køn Ægtestand Alder Fødselsdag År Fødested Stilling

Folketælling 1845 Egen sogn Kildestedsnavn Familie nr. Adresse For- og efternavn Køn Ægtestand Alder Fødselsdag År Fødested Stilling ØSTERHOLM 44 familie 201 personer 1 Østerholm 1.a parcellisthus Jørgen Christiansen Miang M G 45 04.01 1800 Nyled parcellistejer 2 Østerholm 1.a parcellisthus Anne Cathrine Christensen K G 42 15.11 1803

Læs mere

FT 1845 og 1855 Asserballe renskrevet of påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus

FT 1845 og 1855 Asserballe renskrevet of påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus FT 1845 bolig nr 1 1 Sigvard Poulsen G???? 1800 45 Kolding husfader præst præstebolig 2 Wilhelmine Sophie Prætorius G???? 1804 41 København husmoder hans kone 3 Henrik Thomas Poulsen U 28.06 1835 10 Asserballe

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup

FT 1921 og 1925 Sebbelev, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 01.10.1918 nr 11 1 Jørgen Lind G 07.10 1870 51 Stolbro husfader Sebbelev landmand 2 Anne Marie Bromand G 28.07 1870 51 Ketting husmoder Sebbelev hans kone 3 Frederike Frost U 29.05 1885 36 Asserballe

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

FT 1845 og 1855 Frederiksgaard er renskrevet af Ditlev Duus, Guderup

FT 1845 og 1855 Frederiksgaard er renskrevet af Ditlev Duus, Guderup FT 1845 Frederiksgaard parcelsted 1 Metta Christina Johannsen EK 25.09 1796 49 Østerholm husmoder parcellist og brændevinsbrænder nr 1 2 Christian Hansen G 18.09 1822 23 Frederiksgaard husfader tjenestekarl

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Side 1 Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777

Læs mere

FT 1845 og 1855 Hundslev/Notmark sogn, renskrevet og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup

FT 1845 og 1855 Hundslev/Notmark sogn, renskrevet og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup indersted 1 Dorothea Christine Alme EK???? 1803 42København enke? bliver underh. af sin nr 1 2 Thora Mathine Ronacher U 28.03 1835 10 Ballegaard, Sottrupskovdatter fraskildte mand indersted 1 Jørgen Peter

Læs mere

FT 1845 og 1855 Krumom og Blæsborg, renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup Krumom

FT 1845 og 1855 Krumom og Blæsborg, renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup Krumom FT 1845 1 Hans Christian Carstensen G? 1802 43 Jaruplund husfader kaadner og krovært nr 1 2 Anna Sophia Mejer G 02.04 1812 33 Sønderborg husmoder hans kone 3 Hans Christian Carstensen U 26.05 1835 10 søn

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Hans Petersen #1, * 14 dec 1939 i Ulkebøl Sogn, Sygehus, Kongevej, døbt 28 jan 1940 i Ulkebøl Sogn, konfirmeret 26 mar 1955 i Ulkebøl Sogn, Salme 103 v. 13, stilling: 1965-2005 Elektroniktekniker. Han

Læs mere

husnr samtlige personers navn køn født født alder ægte fødested bopæl stilling erhverv Notmarkskov (Fynshav) dato år stand sogn FT nr (ogå fornavn)

husnr samtlige personers navn køn født født alder ægte fødested bopæl stilling erhverv Notmarkskov (Fynshav) dato år stand sogn FT nr (ogå fornavn) Folketælling 13 februar 1803 Notmark sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

16. god. 16½ meget god

16. god. 16½ meget god Egen kirkebog, konfirmerede drenge 1813-1822 Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen, Elstrup, i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup Nr. Navne Forældres navne alder kundskaber Drenge 1813 Sønner af og

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

FOLKETÆLLING Egen sogn 1860 Bolig Familie Personer Ægtestand Fødselsdag Fødselsår Alder Fødested/bopæl Stilling Erhverv

FOLKETÆLLING Egen sogn 1860 Bolig Familie Personer Ægtestand Fødselsdag Fødselsår Alder Fødested/bopæl Stilling Erhverv Egen by 33 gårde og huse 46 familie med 217 personer boelsted 1 Hans Mathiesen G 11.08 1799 61 Egen husfader nr 1 2 Anna Marie Buchard G 19.05 1810 50 Sjellerup husmoder hans kone 3 Ellen Hansen U 25.06

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

DSK s afdøde medlemmer

DSK s afdøde medlemmer DSK s afdøde medlemmer Årgang 1943 dødsdato Haderslev Amt Agerskov afdeling: Jens Jessen, Agerskov... 2. 7. 42 Jørgen Nielsen, Agerskov... 8. 11. 42 Martin Henningsen, Gestrup... 16. 1. 43 Aller afdeling:

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

6. ungkarl Hans Pedersen Eriksen i Stolbro, 22 år pigen Anna Maria Møller i Stolbro, 19 år

6. ungkarl Hans Pedersen Eriksen i Stolbro, 22 år pigen Anna Maria Møller i Stolbro, 19 år Egen kirkebog, vielser 1838-1846 Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen, Elstrup i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup Nr. Brudgommens navn, alder, stilling, opholdssted Brudens navn, alder og opholdssted

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Johannes Hoeck M 68 01.03 1792 G Süderharde Sydtønder husfader provst 1. F. 2 Sophie Augusta Hoeck født Ross K 58 21.12 1802 G Gammelkobbel Holsten husmoder hans kone 1. F 3 Juliane Luise Hoeck K 28

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Konfirmander

Konfirmander Konfirmander 1900-1916 1900-8. april / palmesøndag Carl Peter Jørgensen 22. apr. 1885 Kådner Martin Jørgensen (1850-) + Anne Lene Andersen, Bedsted Andreas Christian Christensen 17. jan. 1885 Arbejder

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

Egen Kirkebog 1903 til 1929 over fødte mænd og kvinder Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup Året 1903 Nr.

Egen Kirkebog 1903 til 1929 over fødte mænd og kvinder Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup Året 1903 Nr. Egen Kirkebog 1903 til 1929 over fødte mænd og kvinder Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup Året 1903 Nr. døbt født Navn Forældre Faddere bemærkn. 1. 11.01 1902

Læs mere

Areal- og lodsejerliste Bilag 1

Areal- og lodsejerliste Bilag 1 03203 Lb.nr.: Ønskes : omkring moser, 5 sø / å 6 strange, klitfredning fortidsmir 8 overdrev 3 sten 260 RiseHjarup, Rise Jens Christian Jensen Gammel Ribe 34 7,36 0,60 2,69 2 del af 257 RiseHjarup, Rise

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Folketælling 1845 oversat fra tysk. Sted Nr. Navn Alder stand født Erhverv

Folketælling 1845 oversat fra tysk. Sted Nr. Navn Alder stand født Erhverv Folketælling 1845 oversat fra tysk Sted Nr. Navn Alder stand født Erhverv Præste- 1 M. G. Bering 49 gift Nimtofte præst gård 2 Ingeborg C. M. Petersen 42 gift Kieding hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Hans Jørgensen Bonde, Hans Frederiksen jr., hjemmedøbt 3. barn fulgt af datter10 år hustru Catrine Marie, 33 år. bolsmand i Egen og hustru Ellen

Hans Jørgensen Bonde, Hans Frederiksen jr., hjemmedøbt 3. barn fulgt af datter10 år hustru Catrine Marie, 33 år. bolsmand i Egen og hustru Ellen Egen kirkebog, fødte drenge og piger 1877-1902 Renskrevet og oversat af Astrid Thorsen, Elstrup i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup drenge nr. født barnets fulde navn døbt forældrenes navne faddernes

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker.

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Halk præstearkiv. Aa3. 1734-1765. Anm: Stolestadefortegnelse

Læs mere

Konfirmander 1850-1899

Konfirmander 1850-1899 Konfirmander 1850-1899 1850-3. marts Hans Beck Thomsen 4. jan. 1834 Selvinderste Anders Thomsen (1793-) + Anna B. Petersen, Bedsted Anne Marie Bojsen 24. marts 1835 Selvinderste Hans P. Bøjsen (c1790-)

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Døde 1867 Mænd. 18/2 24/2 Peter Hansen Leimand 1 ¼ år Søn af Kaadner Peter Jørgensen Leimand i Ertebjerg

Døde 1867 Mænd. 18/2 24/2 Peter Hansen Leimand 1 ¼ år Søn af Kaadner Peter Jørgensen Leimand i Ertebjerg Døde 1867 Mænd 18/2 24/2 Peter Hansen Leimand 1 ¼ år Nr. 1 Søn af Kaadner Peter Jørgensen Leimand i Ertebjerg 17/4 23/4 Jørgen Christian August Bladt 8 mdr. Søn af Boelsmand Christian Hansen Bladt i Tandslet

Læs mere

Egen kirkebog konfirmerede drenge og piger 1905-1954 af Astrid Thorsen i sammarbejder med Ditlev Duus Guderup Palmesøndag 16.

Egen kirkebog konfirmerede drenge og piger 1905-1954 af Astrid Thorsen i sammarbejder med Ditlev Duus Guderup Palmesøndag 16. Egen kirkebog konfirmerede drenge og piger 1905-1954 af Astrid Thorsen i sammarbejder med Ditlev Duus nr. barnets navne forældres navne og bopæl fødselsdag dåb Palmesøndag 16. april 1905 Drenge 1. Jens

Læs mere

Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller 6070 Christiansfeld. Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund

Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller 6070 Christiansfeld. Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund Tyrstrup Skole Gammel Kongevej 3 4553 Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller Christiansfeld Skole Lindegade 15 4584 4559 Taps Skole Ødisvej 22 Taps Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund 4544 Sjølund-Hejls

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

FT 1860 Brandsbøl renskrevet og påført fødselsdato og år af Ditlev Duus, Guderup

FT 1860 Brandsbøl renskrevet og påført fødselsdato og år af Ditlev Duus, Guderup FT 1860 Brandsbøl renskrevet og påført fødselsdato og år af Ditlev Duus, Guderup bolig person køn fødsels- ægte- 1 feb 1860 nr nr navn M/K dag år stand fødested stand erhverv bopæl 1 1 Paul Christiansen

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Folketælling 1840 Jestrup Boel 1 Andreas Christen Andersen 47 gift Boelsmand Nr. 1 a 2 Kirstine Marie Jørgens 47 gift hans kone 3 Marie Kirstine

Folketælling 1840 Jestrup Boel 1 Andreas Christen Andersen 47 gift Boelsmand Nr. 1 a 2 Kirstine Marie Jørgens 47 gift hans kone 3 Marie Kirstine Folketælling 1840 Jestrup Boel 1 Andreas Christen Andersen 47 gift Boelsmand Nr. 1 a 2 Kirstine Marie Jørgens 47 gift hans kone 3 Marie Kirstine Andersen 21 ugift datter, tvilling, tjener hos forældre

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Liste. over. de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af. Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen. den 4. december 1849 i Broerstrup

Liste. over. de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af. Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen. den 4. december 1849 i Broerstrup Liste over de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen den 4. december 1849 i Broerstrup Afskrift af Strandby - Farsø kommunes valgprotokol 1842-53 Henning

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

U 01.02 1902 19 Augustenborg tjenestepige Ketting 8 Ewers, Hertha

U 01.02 1902 19 Augustenborg tjenestepige Ketting 8 Ewers, Hertha FT 1921 01.10.1918 Gammel- 1 Hynding, Boy Jørgensen G 12.04 1873 48 Bovlund/Agerskov husfader Ketting forpagter gift 06.05 gaard 2 Jacobsen, Anna G 16.07 1877 44 Gammelgaard husmoder Ketting hans kone

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

hestehandler Jørgen Christensen og Dorothea Maria f. Clausen, Østerholm, f. 02.05 1881, d. 24.07 1881, konf. 29.03 1896

hestehandler Jørgen Christensen og Dorothea Maria f. Clausen, Østerholm, f. 02.05 1881, d. 24.07 1881, konf. 29.03 1896 Egen kirkebog, vielser 1905-1829 renskrevet og oversat af Astrid Thorsen, Elstrup i samarbejde med Ditlev Duus Guderup nr. brudgommens navn, alder, stilling, opholdssted brudens navn, alder, stilling,

Læs mere

FT 1921 og 1925 Ketting, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup

FT 1921 og 1925 Ketting, renskrevet, oversat og påført alder og pigenavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 01.10.1918 nr 1 1 Petersen, Hans Christian G 29.03 1857 64 Vollerup fader Ketting købmand og krom. 2 Møller, Christine Margrethe G 26.10 1859 62 Ketting moder Ketting hans kone 3 Petersen, Maria

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere