procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010"

Transkript

1 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo, Kathleen Iermiin, Randi Themsen og Lone Petersen. Oktober Version 2: Revideret januar 2010 Version 3: Annegerd Grimsbo, Malene Haagensen, Kathleen Iermiin og Lone Petersen, juni 2012 Version 4: Birgitte Schmidt, oktober 2012 Underskrift: Medicinordinationer udstedes altid af lægen: Ved telefonisk ordination noteres og gentages efterfølgende ordinationen for at sikre, at ordinationen er korrekt modtaget. Lægens navn og dato noteres. Husk at orientere sygeplejersken hvis opgaven udføres af assistent. Eventuel ordinationsbekræftelse kan gives fra lægen pr. fax og sættes i borgerbogen under faneblad 2. Ex. Marevan ordinationen skal altid være skriftlig. Ved lægebesøg og efterfølgende ordinationer revideres medicinskemaet i Care og indsatsområdet for medicindosering opdateres Husk at orientere sygeplejersken hvis opgaven udføres af assistent. Ved kortere ordinationer ex: Antibiotika / Sulfa behandling eller op/ og nedtrapning Tabletterne lægges i æskerne og æskerne datomærkes. Der gøres opmærksom på den midlertidige ændring på medicinæskerne eller ved afkrydsningsskema. Ordinationer / Ændringer fra sygehuset: Ved ambulante undersøgelser, eller efter indlæggelse på sygehus SKAL alle medicin ordinationer være skriftlige(ved mundtlige beskeder, skal der komme

2 skriftligt dokumentation efterfølgende) enten via brev eller fax. Den nye ordination skal egen læge orienteres om enten pr. telefon eller fax, og ændringerne à jour føres i Care. Recepter: Kan faxès til apoteket, og originalen lægges i medicinkassen til apotekeren, denne kasse afhentes samme eftermiddag af apoteker budet. palliationskasse/terminal medicinbox: Aftales individuelt altid mellem sygeplejersken, lægen og apoteket Medicinskema/lægeordination: Lægeordinationen godkendes af egen læge ved at faxe vores aktuelle medicinskema fra Care til egen læge, få samme retur med lægens underskrift/ stempel på. Den underskrevet medicinliste opbevares i borgerbog under faneblad 2. På medicinskema i care skal dosis dokumenteres på en ensartet måde. Hvis lægen har anført, at medicinen gives efter skriftlig aftale, skal den skriftlige aftale fremgå af journalen under indsatsområde/handleplan. Desuden noteres den skriftlige aftale under bemærkninger på medicinskemaet. Opbevaring af medicin: Al medicin opbevares i borgerens eget hjem, for plejecentrets beboere i egen bolig, i et aftalt skab, aflåst skab eller aflåst boks. Der forefindes ingen fælles medicin på plejecenteret. Samtlige doseringsæsker skal mærkes med tydelig navn og cpr. nr. brug evt. dymo. Dosering af medicin: Sygeplejersken / social- og sundhedsassistenten ved delegation doserer medicinen, henholdsvis daglig, ugentlig, hver 14. dag osv. Den sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, der doserer medicinen har ansvaret for, at det er den korrekte medicin, der er i doseringsæskerne og at det er dokumenteret som beskrevet i instruksen. Under indsatsområdet skal der dokumenteres om borgeren selv tager sin medicin eller om der er behov for hjælp til administration/givning af medicin.

3 Antipsykotiske lægemidler (Jævnfør Sundhedsstyrelsens Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år nr. 9763) Når en borger sættes i behandling med antipsykotisk medicin skal følgende beskrives i handleplanen: Indikation for behandling Tidsperiode af behandlingen skal fremgå af ordinationen Plan for evaluering i handleplanen Desuden skal den autoriserede sundhedsperson sikre sig, at der foreligger en behandlingsplan med oplysninger om kontrol herunder blodprøver. Det skal fremgå hvilken læge/sygehus, der er ansvarlig for kontrollen. Behandlingsplanen skal indeholde hvilke observationer den autoriserede sundhedsperson skal foretage, samt aftaler omkring tilbagemelding til den ordinerende læge. Hos ældre ses bivirkningen som: parkinsonisme, svækkelse af praktiske færdigheder, initiativsvækkelse, passivitet, emotionelle udsving, vægtforøgning, pseudodemens, fald og fraktur samt øget risiko for cystit og pneumoni. Medicingivning: Plejepersonalet skal tage medicinen fra rette æske, rette dag, rette tidspunkt og give medicinen til rette person. Kontrollér altid navn og cpr. nr. samt, at det er det rigtige antal piller, du giver. Medicinen gives på den rette måde. Kontroller på medicinarket om der skal gives anden medicin udover tabletter ex. Flydende / mikstur, creme / salve eller dråber. HUSK at markere på medicinbox eller selvstændigt ark hvis borgeren får øvrig medicin. Sammenlign med det aktuelle medicinskema i borgerbogen under faneblad 2 og tidspunkt på døgnet. HUSK: Medicin er ikke givet, før den er set taget. Dette er dit ansvar. Ved borgere/beboere der har behov for hjælp til medicingivning/indtag fra plejepersonalet, forudsætter denne ydelse at medicinen er ophældt/doseret af sygeplejerske eller SSA ansat i Stevns kommune.

4 Medicinskemaet skal altid være opdateret på CARE og kopi af dette anbringes altid i borgerbogen. Under indsatsområde dokumenteres der hver gang du doserer, om du har bestilt medicin, evt. dato for næste dosering. Utilsigtede hændelser skal altid rapporteres i henhold til proceduren for dette ved tvivl kontakt sygeplejersken. PN medicin skal altid konfereres med sygeplejersken. Ved administration følges vejledning som beskrevet i care under handleplan/indsatsområde pn.medicin. Denne handleplan/indsatsområde er sygeplejersken ansvarlig for at oprette. Når der er givet pn. medicin skal dette dokumenteres under handleplan/indsatsområde pn medicin. Hvis P.N. medicin ophældes/doseres må der kun doseres en enkel dosis af medicinen. Medicin kontrolleres løbende for udløbsdato ved udløb afleveres til apoteket evt. i apotekerkassen på sygeplejekontoret / medicinrum som afhentes daglig af apoteker budet. Medicin som pt. ikke er i brug opbevares hos borgeren adskilt fra øvrig medicin i en pose / kurv markeret med EJ I BRUG. Medicinen er borgerens ejendom, og ved dødsfald skal medicinen afleveres på apoteket til destruktion vi tilbyder altid familien at være behjælpelig med dette. Bestilling af medicin: Bestilling af medicin foretages fra sygeplejerskemodulet via Edifact. Er det ikke muligt at bestille via Edifact benyttes medicinbestillingsblanketten fra Care, findes under word dokumenter. Denne blanket faxes til egen læge eller speciallæge. Håndkøbsmedicin: Håndkøbsmedicin må kun bestilles, udleveres og doseres efter aftale med egen læge. Alternativ medicin: I de tilfælde hvor borgeren ønsker at indtage alternativ medicin i form af tabletter eller lignende, skal der foreligge en aftale med egen læge. Alternativ medicin, der gives som injektion, skal være lægeordineret og efter aftale med egen læge.

5 Personalet, der skal udføre opgaven, har pligt til at indhente relevante oplysninger om medicinen, og har ret til at frasige sig opgaven. Det er ledelsens holdning, at borgerens ønske om behandling i videst muligt omfang skal imødekommes. Dosisdispenseret medicin Hvem kan få dosisdispenseret medicin? Gives til borgere i stabilt medicinforløb, mængden af piller er underordnet, og det skal dreje sig om medicin der kan dosisdispenseres, borgeren behøver ikke at give sin accept. Sygeplejersken vurdere hvem der kan overgå til dosisdispenseret medicin, og egen læge kontaktes med henblik på ordination af dosisdispensering. Der laves et aktuel medicinskema af os: Hvis der ydes hjælp udover at åbne dosispakkerne, gives der en sygeplejefaglig ydelse. I disse tilfælde har vi pligt til at føre lægens ordinationer ind i vores elektroniske medicinskema ( Care ). Udprint et medicinskema, som sættes i borgerbogen under faneblad 2. Medicinskemaet revideres løbende ved meddelelse om ændringer dog minimum hver 3. måned. Der oprettes derfor en ydelse, som hedder medicinadministration som disponeres hver 3 mdr. Denne ydelse varetages af assistent eller sygeplejerske, da vi også har pligt til at observere virkning og bivirkning af medicinen. Det skal fremgå af care, at borgeren har dosisdispenseret medicin. Sygeplejersken vurdere om der er behov for anden ydelse end medicinadministration hos den pågældende borger og disponerer denne. Varemodtagelseskontrol: Når der tages hul på en ny rulle af dosispakket medicin, skal plejepersonalet kontrollere, at der ikke er åbenlyse fejl i dosispakkerne. Dette gøres ved at sikre at antallet af tabl. stemmer overens med antallet af tabl. på medicinskemaet for de første 2 døgn. Plejepersonalet har pligt til at reagerer ved åbenlyse fejl og mangler ex. hvis antallet af piller ikke stemmer overens med det skrevne udenpå den uåbnede dosispakket medicin. Apoteket har ansvaret for at indholdet er korrekt i en ubrudt pose. Ved mistanke om fejl kontaktes straks vagthavende sygeplejerske / som kontakter apotek eller læge.

6 Lægemidlets navn anvendes i dokumentationen på medicinlisten i Care: Sundhedsstyrelsen anbefaler enten aktuelle handelsnavn eller navnet på indholdsstoffet (generisk navn) Begge navne kan anvendes samtidig Dosering af anden medicin f. ex. antibiotica ud over dosispakket medicin: Hvis en borger, i en periode, får ordineret behandling udover dosispakket medicin Ekstrabehandling doseres i medicinæsker / eller små aflukkelige plastposer med skrivefelt Medicinæsker påføres navn og cpr-nr. ( ex med dymo ) / poserne udfyldes med navn, cpr. nr., tabletnavn og dosis. Der laves afkrydsningsskema husk initialer Afkrydsningsskemaet lægges i et plastic etui på et i hjemmet aftalt sted (ex. køkkenbord, aflåst orange box) Medicindoseringen lægges sammen med dosisdispenseret medicin, så det huskes. Ordinationen indskrives på borgerens elektroniske medicinark i Care (husk start / slut dato) Lav indsatsområde og dokumenter her. Ændringer i medicinordination hos dosis dispenseret borger: Ved medicinændringer, hvor medicin bliver reduceret eller seponeret skal al medicin ophældes i dosisæsker med navn og cpr. nr. på hver enkelt indtil ændringen er permanent og lægen har videregivet ny ordination til apoteket. Ved perioder hvor der er behov for øgning af medicin ex Kaleorid eller Furix, doseres i supplerende doseringsæsker (i lighed med antibiotica beh. ) Bemærk: Doseringsposerne er her urørte. Husk altid at opdatere i Care. Ved indlæggelse på sygehus: Sygehuset bruger ikke medicin fra eget hjem HUSK: medgiv kopi af aktuelle medicinskema Ved forventet indlæggelse mere end 7 dage bør dosisdispenseret medicin afmeldes eller sættes i bero på apoteket. Ved mors: Ved mors sendes en edifact vedr. dødsfaldet til det apotek som leverer dosisdispenseret medicin.

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Rammekontraktbilag P Instrukser

Rammekontraktbilag P Instrukser Rammekontraktbilag P Instrukser 1 Indhold 1 Sundhedsfaglige instrukser... 4 1.1 Sundhedsfaglige instrukser generelt... 4 2 Instrukser for personalets kompetence og ansvar... 5 2.1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin Indholdsfortegnelse Emnevalg og -afgrænsning... 1 Formål... 2 Målgruppe... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering... 3 Problemstillinger... 3 Teori... 3 Maskinel dosisdispensering... 3 Fejltyper...

Læs mere

MEDICPEN. Medicindosering i hjemmet. We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM

MEDICPEN. Medicindosering i hjemmet. We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM MEDICPEN Medicindosering i hjemmet We help ideas meet the real world / MADEBYDELTA.COM Introduction Medicindosering i hjemmet er et projektsamarbejde mellem Bornholms Regions Kommune, KMD, MedicPen, Pharmakon

Læs mere

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart.

Digterparken. Tilsynsrapport 2012. Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa. Kommune: Norddjurs. Leder: Inge Bukhart. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-404/1 Digterparken Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse: Tove Ditlevsensvej 2, 8500 Grenaa

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange

Bornholms Regionskommune. Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde og beskrivelse af arbejdsgange 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for samarbejde... 2 1.1 Formål... 3 1.2 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus foto Regionshospitalet Randers Medicinsk afdeling Hospitalsapoteket Aarhus, Randers

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Sikker brug af dosispakket medicin

Sikker brug af dosispakket medicin Sikker brug af dosispakket medicin Information til brugere og pårørende I projektet Dosisdispensering fra maskine til mund er udarbejdet et forslag til tekst til en folder, som skal imødekomme, at inddragelse

Læs mere

Lev Vel ansøgning Medicindosering i hjemmet

Lev Vel ansøgning Medicindosering i hjemmet Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) er initiativtager til dette projekt, på baggrund af identificerede behov og udfordringer i kommunens ældrepleje og med ældres brug og håndtering af deres medicin.

Læs mere

Vejledning om tandlægers journalføring

Vejledning om tandlægers journalføring Vejledning om tandlægers journalføring Formål med vejledningen Vejledningen knytter sig til Bekendtgørelse nr. 942 af 27. november 2003 om tandlægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring).

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aarhus Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1575/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere