Qualifying the Process of Developing Pedersen, Birgith; Grønkjær, Mette; Falkmer, Ursula Gerda Inge; Delmar, Charlotte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Qualifying the Process of Developing Pedersen, Birgith; Grønkjær, Mette; Falkmer, Ursula Gerda Inge; Delmar, Charlotte"

Transkript

1 Aalborg Universitet Qualifying the Process of Developing Pedersen, Birgith; Grønkjær, Mette; Falkmer, Ursula Gerda Inge; Delmar, Charlotte Publication date: 2014 Document Version Author final version (often known as postprint) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Pedersen, B., Grønkjær, M., Falkmer, U. G. I., & Delmar, C. (2014). Qualifying the Process of Developing: an Interview Guide for Individual Interviews by the use of Focus Groups. Poster session presented at Fagligt Selskab for sygeplejersker der arbejder med Udvikling og Forskning, Aarhus, Denmark. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: september 20, 2015

2 Program Landskonference 2014 Morgen af Marianne Markvad Nye identiteter for patienter og sundhedspersonale At Involvere, at Ignorere, at Invadere Hvilke spor skal vi følge? Den 25. og 26. marts 2014, Hermans, Tivoli Friheden, Aarhus

3 Vi har på dette års landskonference valgt at have udstillere på den første konferencedag og ikke på konferencens anden dag. Det betyder, at der på konferencens første dag er sat ekstra tid af i pauserne til at besøge udstillerne. Vi vil gerne opfordre alle deltagere til at besøge vores udstillere, der er med til at støtte vores konference. Side 2

4 Indhold Velkommen til Landkonference Planlægningsgruppen Praktiske informationer... 7 Program for den 25. marts Program for den 26. marts Præsentation af oplægsholdere Posterpræsentationer Noter Side 3

5 Side 4

6 Velkommen til Landkonference 2014 Det er en stor glæde at byde velkommen til dette års landkonference for sygeplejersker, der arbejder med udvikling og forskning. I år er konferencens tema Nye identiteter for patienter og sundhedsprofessionelle. Patientinvolvering, patientperspektiv og patientologi er begreber, der alle signalerer, at patienternes oplevelser, holdninger og beslutninger skal have og måske allerede har fået mere plads i samarbejdet og interaktionen med de sundhedsprofessionelle. At finde meningsfulde løsninger på de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor, kræver, at vi lytter til og inddrager patienterne. Men hvilken betydning har det i praksis? Hvordan anvender vi fx den viden, vi får om patienternes erfaringer i klinisk praksis? Er patienterne virkelig blevet vigtigere aktører i behandlingsforløbet? Har patienterne fået mere magt og øgede kompetencer? Disse forandringer stiller nye krav ikke bare til patienterne, men også til sundhedspersonalet. Det er de forandrede roller og krav, landskonferencen sætter fokus på. Vi er stolte af at kunne præsentere et bredt repertoire af oplæg og posterpræsentationer, der sammen bidrager til at belyse temaet fra henholdsvis et patient- og et fagprofessionelt perspektiv. Vi håber, at konferencen kan bidrage med inspiration, refleksion og nye tanker hos os alle. Hav en rigtig god konference! Med venlig hilsen Planlægningsgruppen 2014 Side 5

7 Planlægningsgruppen 2014 Region Midtjylland Anne Jacobsen, Udviklingssygeplejerske, Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens Rikke Bælum Mortensen, Specialeansvarlig sygeplejerske, Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt Gitte Susanne Rasmussen, Klinisk sygeplejespecialist, Dermatologisk afd., Aarhus Universitetshospital, Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet Christina Riis, Klinisk sygeplejespecialist, Karkirurgisk, Kirurgisk og Urologisk Afdeling, Hospitalsenhed Midt Bodil Sestoft, Klinisk sygeplejespecialist, Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Helle Svenningsen, Klinisk sygeplejespecialist, Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning Kasserer Annesofie Lunde Jensen, Ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet/Klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afd. MEA, Aarhus Universitetshospital Formand Ingrid Lysholdt, Sygeplejefaglig udviklingskonsulent, Aarhus Kommune Side 6

8 Praktiske informationer Internet Internetforbindelse hedder Hermans. Der behøves ingen kode for tilslutning. Festmiddag den 25. marts 2014 Tirsdag aften er der festmiddag med vin/vand. Efter middagen vil der være mulighed for at købe drikkevarer i baren. Postersessions Postersessionen onsdag formiddag består af to spor. Hvert spor indeholder en postervandring forbi 6 postere, hvor der vil være en kort præsentation af posteren samt mulighed for at stille spørgsmål. Postervandringerne foregår samtidig. Posterne 1 til 7 udgør spor et, og posteren 8-14 udgør spor to. I år afholder vi posterkonkurrence med præmie til de tre bedste postere udvalgt af konferencedeltagerne. Stemmesedlen afleveres senest onsdag kl i kassen placeret ved spor et. Evaluering Alle vil modtage en mail med evalueringsskema. Vi håber I deltage i evalueringen af konferencen. Side 7

9 Program for den 25. marts Registrering, kaffe, udstilling i foyer Velkomst v/ Ingrid Lysholdt, formand for Fagligt Selskab for Sygeplejersker, der arbejder med Udvikling og Forskning Præsentation af konferenceprogrammet v/ Bodil Sestoft og Gitte Susanne Rasmussen Patienten som partner en nødvendig ide med ringe plads Oplæg v/ Erik Riiskjær, Chefkonsulent, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Efter 30 års tale om patientcentrering, og dokumentation af positive effekter for patienterne kan det undre, at ideen ikke har sat sig mere tydelige spor. Er der andre og stærkere institutioner i feltet, som driver udviklingen i en ikkepatientcentreret retning? Vågen i respirator Oplæg v/ Anna Holm, Cand.cur., Opvågning Intensiv Terapi Afsnit (OVITA), Aarhus Universitetshospital I en brydningstid inden for pleje og behandling af intensivpatienter tyder ny forskning på fordele ved at indføre et nyt sederingsregime uden brug af sedativa, hvormed dage i respirator og på intensiv reduceres. På nogle intensivafdelinger har det medført, at tracheostomerede og oralt intuberede patienter er vågne under respiratorbehandlingen. I et paradigmeskifte mod lettere eller slet ingen sedation er det væsentligt at inddrage patientens oplevelser i valg af pleje- og behandlingsstrategi. I oplægget sættes fokus på, hvordan det opleves at være vågen og oralt intuberet under respiratorbehandlingen på intensiv. Side 8

10 Frokost og udstilling Baderobotten som medskaber af professionelle identiteter Oplæg v/ Kirsten Beedholm, Cand.phil., Ph.d., Adjunkt ved Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet Sundhedsteknologi ledsages af store forhåbninger om øget selvforvaltning blandt brugere og øget effektivitet for sundhedsvæsenet. Med implementering af en baderobot i et dansk ældrecenter som eksempel vises, at sundhedsteknologi kan tilskrives succes uden at det har nogen praktisk effekt. Baderobotten tilskrives forskellige værdier og symbolske betydninger af henholdsvis ledere, sundhedsprofessionelle og brugere. Derved indgik den i ledernes og de sundhedsprofessionelles strategier i et sundhedsvæsen, der bl.a. kræver innovative og teknologiske løsninger Mundtlige posteroplæg 1) v/ Mia Toldam, Klinisk udviklingssygeplejerske De er jo så søde alle sammen Et udviklingsprojekt om patienternes oplevelser af kommunikationen i sygeplejen. 2) v/ Birgith Pedersen, MScN, Ph.D.-studerende Qualifying the Process of Developing an Interview Guide for Individual Interviews by the use of Focus Groups Udstilling, kaffe/te og kage i foyer Side 9

11 Sygeplejerskers rolle og ansvar i det patient-centrerede forebyggende arbejde Oplæg v/ Kathrine Pii, Cand.mag. Ph.d.-studerende, Adjunkt ved Institut for Sygepleje, Professionshøjskolen Metropol Forebyggende og sundhedsfremmende arbejde har i de seneste år været præget af en patient-centreret tilgang, som tager udgangspunkt i den individuelle patients særlige livsbetingelser og personlige motivation. Herigennem faciliteres, at den enkelte patient tager ansvar for egen sundhedstilstand og bedring. Dette er blevet beskrevet som en øget ansvarliggørelse af patienten men hvad betyder denne ansvarsoverdragelse for sygeplejerskens professionelle ansvar? I oplægget retter jeg fokus på sygeplejerskens rolle og ansvar i det patientcentrerede forebyggende arbejde og diskuterer de forskelligartede værdier, som dette arbejde hviler på. Jeg peger på, at det patient-centrerede forebyggende arbejde både vurderes i forhold til at sikre patienters autonomi og i forhold til at påvise målbare effekter, hvilket sætter umage betingelser for sygeplejerskens professionelle ansvar Udstillere og velkomstdrinks i foyer Festmiddag på Hermans med underholdning Side 10

12 Program for den 26. marts Generalforsamling for det Faglige Selskab for Sygeplejersker, der arbejder med Udvikling og Forskning Salen åbnes kl Konferencens 2. dag indledes v/bodil Sestoft og Gitte Susanne Rasmussen Sygeplejerskerne i fremtidens offentlige sektor: Professionalisme, patientopfattelse og motivation Oplæg v/ Lotte Bøgh Andersen, Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Hvordan udvikler sygeplejerskernes professionalisme og professionelle status sig lige nu, og hvor stærkt står sygeplejerskerne sammenlignet med andre sundhedsfaggrupper? Hvordan spiller det sammen med tendenserne i den offentlige sektor til ændret opfattelse af patienter (og borgere generelt) som mere aktive bidragydere til egen sundhed? Kan alle patienter leve op til denne nye rolle, og hvordan ændres sygeplejerskernes identitet som resultat af deres ændrede forhold til patienterne? Samtidig diskuteres, hvordan sygeplejerskernes motivation bedst fastholdes i denne nye styringskontekst Poster, kaffe og frugt i foyer Postersessioner med postervandring, der inkluderer 3 minutters præsentation og 2 minutters spørgsmål pr. poster Side 11

13 11.25 Brugerinddragelse fra snak til handling Oplæg v/ Alexandra Brandt Ryborg Jönsson, Antropolog og projektleder i Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet Trods mere end tyve års politisk, forskningsmæssig og klinisk fokus på brugerinddragelse er målet langt fra nået og alle har deres egen opfattelse af, hvad brugerinddragelse i sundhedsvæsenet betyder. Med udgangspunkt i en undersøgelse af sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse vises, at de gode viljer og initiativer stadig er præget af, at det er uklart, hvad det egentlig betyder. Oplægget giver et indblik i de forskellige forståelser, der strækker sig fra informeret samtykke, til at indhente og anvende patientens viden, behov og ressourcer aktivt i tilrettelæggelse af behandlingen, og forsøger derefter at svare på: Hvad taler vi egentlig om? Baseret på national og international vidensindsamling introduceres og eksemplificeres brugerinddragelse i tre grene: individuel patientinddragelse, organisatorisk brugerinddragelse og inddragelse af pårørende. Tilbage står vi med spørgsmålet om, hvordan vi kommer fra snak til handling. Oplægget vil med praktiske øvelser i kulturforståelse vise, hvad der skal til for at brugerinddragelse bliver en del af arbejdskulturen når de organisatoriske rammer er i orden og hvilken rolle den enkelte sygeplejerske spiller Frokost og afslutning på posterkonkurrence Side 12

14 13.30 Gruppebaseret patientuddannelse Vejen til knoglevenlige beslutninger Oplæg v/ Annesofie L. Jensen, MSA, Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet/Klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afd. MEA, Aarhus Universitetshospital Med udgangspunkt i en undersøgelse af patienter med osteoporose og deres deltagelse i gruppebaseret patientuddannelse diskuteres, hvad der kendetegner beslutningsprocessen i denne kontekst. Hvilken støtte søger patienterne i forhold til at kunne træffe knoglevenlige beslutninger og håndtere et liv med osteoporose? Hvorledes indvirker gruppeundervisningen på patienternes beslutninger, samt hvilken støtte tilbydes patienterne i beslutningsprocessen? Kaffe/the og kage i foyer Med hjernen og hjertet - om at involvere og kommunikere Oplæg v/ Vibeke Arensbach, Kommunikationstræner og coach Oplev et foredrag om at involvere og kommunikere krydret med de bedste af alle ingredienser; humor, glæde og overskud, der smitter Stafetten går videre til Region Sjælland Tak for i år v/ Ingrid Lysholdt, formand for Fagligt Selskab for Sygeplejersker, der arbejder med Udvikling og Forskning Kom godt hjem Side 13

15 Præsentation af oplægsholdere Lotte Bøgh Andersen Ph.d. og professor på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, samt tilknyttet KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse. Hun forsker i offentlige ansattes adfærd, motivation og performance og har publiceret adskillige artikler i anerkendte tidsskrifter. Hun er medforfatter til debatoplægget En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar. Hun interesserer sig desuden for (og underviser i) anvendelse af både kvantitative og kvalitative metoder og har fx redigeret bogen Metoder i statskundskab. Hendes nuværende forskning handler om ledelse i den offentlige sektor, hvor hun er projektleder på projektet LEAP, der er et eksperimentelt studie af 720 offentlige og private organisationer. Vibeke Arensbak Kommunikationstræner, Coach, Professionel koreograf og revyskuespiller med egen virksomhed siden Vibeke har 18 års erfaring fra erhvervslivet, heraf 8 år som leder. Hun har været observatør og ekstern konsulent på mere end arbejdspladser og holdt mere end foredrag. Siden 2009 har hun været Certificeret Enneagram Practitioner fra THINK ABOUT IT. Vibeke Arensbak er kendt for sin humoristiske måde at fremlægge tingene på, så det bliver helt sikkert ikke kedeligt. Hun har observeret adfærd, kommunikation og de konflikter, det kan medføre, i mere end 15 år. Hun har set, hvad arbejdsglæde og trivsel gør ved en arbejdsplads og dens omgivelser, herunder også patienterne. Kirsten Beedholm Sygeplejerske, ph.d., cand. phil. i litteraturhistorie. Har siden januar 2011 været ansat som adjunkt på Institut for Folkesundheds, Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet. Hendes ph.d. omhandlede sygeplejefagets idehistoriske udvikling i det 20 århundrede. Aktuelt arbejder hun med at studere både tilsigtede og utilsigtede virkninger af teknologiske og organisatoriske tiltag, som udvikles i takt med ændringer i velfærdssamfundet. Hun har i mange år været optaget af, hvordan vi bruger og udvikler kvalitative forskningsmetoder inden for sygeplejeforskning, specielt ift. de potentialer, der ligger i konstruktivistiske forskningstilgange. Kirsten har skrevet en lang række artikler til videnskabelige tidsskrifter, faglige antologier og lærebøger om såvel sygeplejefagets udvikling, videnskabelige metoder og på det seneste sundhedsteknologi. Side 14

16 Anna Holm Cand.cur. og ansat på Opvågning og Intensiv Terapi Afsnit (Ovita), Aarhus Universitetshospital. Blev uddannet sygeplejerske fra Aarhus sygeplejeskole januar 2010 og efterfølgende ansat på Ovita. I september 2011 begyndte hun at studere og blev færdig som cand.cur. i juni Hendes speciale omhandlede oplevelsen af at være vågen og oralt intuberet under indlæggelsen på intensiv. Dataindsamlingen var med afsæt i Kvale og Brinkmanns semistrukturerede livsverdensinterview. De transskriberede interviews blev analyseret med inspiration fra den franske filosof Ricoeur. Resultaterne fra specialet har inspireret til at udbygge og lave flere interviews, hvilket forhåbentlig fører til en eller flere artikler. Endvidere søger hun at optimere den daglige praksis på Ovita, således at resultaterne fra kandidatspecialet kan komme patienterne til gode. Annesofie L. Jensen Klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling MEA, Aarhus Universitets Hospital, Master i Sundhedsantropologi. Er ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhed, Sektion for sygepleje, Aarhus Universitet. Hendes ph.d.-projekt undersøger, hvilke sundhedskompetencer patienter tilegner sig på en patientskole og bruger på en måde, som har en sundhedsfremmende effekt. I sin forskning og sit arbejde har hun desuden beskæftiget sig med udvikling af patientforløbsbeskrivelser, kropspleje til patienter med KOL samt hvorledes kropslige ændringer opstået på baggrund af sygdom påvirker patienterne. Hun har publiceret i både danske og engelske tidsskrifter og bøger, bl.a. i bogen Encyclopedia of Body Image and Human Appearance, hvor hun er forfatter til kapitlet Endocrine Conditions, og i Patientperspektivet, hvor hun er medforfatter på kapitlet Krop og fysisk Fremtoning. Alexandra Brandt Ryborg Jönsson Antropolog og projektleder i Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet, hvor hun forsker i blandt andet inddragelse af udsatte borgere i primærsektoren, og multisygdom & ulighed. Alexandra har tidligere undervist i antropologi på Københavns Universitet og har en rækkeudgivne og kommende publiceringer om sundhed. Hun fungerer desuden som gæsteredaktør på Tidsskrift for Forskning i Sygdom & Samfund på temanummeret om brugerinddragelse og er aktiv i forskellige videnskabelige og sundhedspolitiske fora. Side 15

17 Kathrine Pii Ph.d.-stud., Cand. Mag. i antropologi, adjunkt ved Institut for sygepleje, Professionshøjskolen Metropol. Hun har fornyeligt indleveret sin ph.d.- afhandling fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS. Hendes ph.d.- projekt undersøger, hvordan patientcentreret forebyggelse praktiseres i relationerne mellem sundhedsprofessionelle, patienter og teknologier og de nye former for ansvar det forebyggende arbejde medfører for både patienter og professionelle. Kathrine har bl.a. bidraget til bogen At skabe en professionel. Ansvar og autonomi i velfærdsstaten med kapitlet Når ansvaret overdrages til patienten: Sygeplejerskers arbejde med patientcentreret forebyggelse. Kathrine underviser primært i videnskabsteoretiske og metodiske fag på sygeplejerskeuddannelsen og arbejder desuden med forskningsopgaver, der bygger videre på hendes ph.d.-afhandling og interesse for patientinddragelse og forebyggelse samt organisatoriske problematikker vedrørende implementering af nye arbejdsopgaver blandt sundhedsprofessionelle. Erik Riiskjær Chefkonsulent, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Erik har gennem flere år forsket i begrebet patientcentrering på Aarhus Universitet. I sin forskning er han optaget af, at selv efter 30 års tale om patient centrering og dokumentation af positive effekter har ideen ikke sat sig tydelige spor. Erik har bidraget med en lang række artikler om måling og organisering. Lige nu er han aktuel med en ny bog, der er lige på trapperne: Patientcentrering en nødvendig ide med ringe plads. Side 16

18 Posterpræsentationer Poster nr. 1: Poster nr. 2 Poster nr. 3 Poster nr. 4 Poster nr. 5 Poster nr. 6 Poster nr. 7 Poster nr. 8 Poster nr. 9 Hvad er betydningsfuldt for patienterne efter en skulderoperation i dagkirurgisk regi? "De er jo så søde alle sammen - Et udviklingsprojekt om patienternes oplevelser af kommunikationen i sygeplejen (mundtlig præsentation) Familiesygepleje i Onkologisk Afdeling, Vejle sygehus. Familiesamtaler en intervention Samarbejde på tværs - Et interaktionistisk studie om betydningen af kulturel viden hos sundhedsprofessionelle i Danmark Family Centered Care skaber medinddragelse og tryghed Nedre toilette noget man skal vænne sig til Sygepleje i særklasse et kvalitetsforbedringsprojekt med fokus på fire af sygeplejens kerneområder Qualifying the Process of Developing an Interview Guide for Individual Interviews by the use of Focus Groups (mundtlig præsentation) Patientoplevet kvalitet stop op og lyt til patienten Poster nr. 10 Patienters og pårørendes oplevelser af aktiv deltagelse under indlæggelse for kronisk obstruktiv lungesygdom Poster nr. 11 Implementering af Magnet Modellen i en gastroenterologisk enhed mhp. at styrke faglig autonomi og trivsel Poster nr. 12 Kompetence på tværs udvikling af tværfaglige samarbejdskompetencer under uddannelse til fag og profession i sundhedsvæsenet. En undersøgelse i social og sundhedsassistentuddannelsen og jordemoderuddannelsen Poster nr. 13 Har kæden svage led? Et projekt om den fagprofessionelles forståelse og håndtering af søvnapnøpatientens compliansadfærd Poster nr. 14 Deep sternal wound infection after cardiac surgery: A phenomenological-hermeneutic approach to patients experiences Side 17

19 Poster nr. 1 Hvad er betydningsfuldt for patienterne efter en skulderoperation i dagkirurgisk regi? Lise Munch Heintzelmann, Inger Marie Taagaard, Anne Marie Schwartz Wiig, Aarhus Universitetshospital, Dagkirurgisk Afsnit, Tage Hansens Gade 2, 8000 Aarhus C. Baggrund: Stadig flere patienter med komplekse problemstillinger tilbydes nu behandling i dagkirurgisk regi. Det stiller store krav til personalet om at kunne informere tilstrækkeligt til, at patient og pårørende har de bedste vilkår for rekonvalescens. På AUH flyttede skulderspecialet fra en dagkirurgisk enhed til en anden. I den proces blev der reduceret i sygeplejekontakterne. Formål: Der var en bekymring om, hvorvidt færre sygeplejefaglige kontakter præ- og postoperativt ville forårsagede ringere betingelser for at opnå et optimalt postoperativt forløb og dermed være betydende for patientoplevelser postoperativt. Idet afsnittet ikke har kontakt med patienterne postoperativt, har der manglet viden om patientoplevelserne. Hvad mener patienterne, der har størst betydning, når de skal klare sig hjemme efter en skulderoperation? Hvilke behov var der for at ændre praksis i forhold til optimering af patientforløbet? Metode: Litteraturgennemgang viste, at patienter der opereres i dagkirurgi profiterer af god forberedelse, hjælp fra pårørende samt postoperativ telefonsamtale med sygeplejerske. Vi lavede 19 kvalitative semistrukturerede telefoninterviews postoperativt med patienter efter elektiv skulderkirurgi. Der anvendtes en fænomenologisk tilgang samt strukturanalyse-modellen. Resultater: Analysen viste, at det mest betydningsfulde for patienterne var et godt operationsresultat, kvaliteten af informationen samt pårørendeinddragelse. Konklusion: Der var plads til forbedringer, specielt i forhold til den præoperative information samt pårørendeinddragelse i vores afsnit. Perspektivering: Projektets resultater har medført, at afsnittet har justeret sygeplejen til patienter, der er opereret i skulderen. Derudover er der igangsat et mindre projekt med telefonisk postoperativ kontakt til patientgruppen. Side 18

20 Poster nr. 2 De er jo så søde alle sammen Et udviklingsprojekt om patienternes oplevelser af kommunikationen i sygeplejen (mundtlig præsentation) Mia Toldam, Pia Søe Jensen Ortopædkirurgisk afdeling, afsnit 315, Hvidovre Hospital. Kontaktmail: Baggrund: En landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse (LUP) har vist, at patienter er overvejende tilfredse med deres indlæggelsesforløb, men at områder som medinddragelse og information blev vurderet negativt af patienterne. På en almen ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital blev der på den baggrund igangsat en lokal undersøgelse af patienternes oplevelse af den sundhedsfaglige kommunikation. Formål: Undersøgelsens formål var at afdække patienternes erfaringer med den sundhedsfaglige kommunikation, og hvilke faktorer der har betydning for, at patienten oplever at føle sig hørt og set. Ønsket var at drage læring af det, der blev oplevet som godt og udbrede den gode praksis. Metode: Undersøgelsen er gennemført som et kvalitativt studie med 14 semistrukturerede interviews suppleret med en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Resultat: De kvantitative data viser, at patienterne er overvejende tilfredse med den sundhedsfaglige kommunikation og deres behandlingsforløb. De kvalitative data fortæller, hvad det er der er vigtigt for patienterne i kommunikationen og mødet med sygeplejen. Der er identificeret to centrale områder, som enten har stor værdi for patienterne i forhold til mødet med sygeplejen, eller som omvendt påvirker deres oplevelse negativt. Det ene område er nærvær i kommunikationen, som bl.a. indbefatter øjenkontakt, opfølgende information, et imødekommende udtryk, at kende sygeplejerskens navn og omvendt. Et andet område er travlhed. Patienterne bliver negativt påvirket af at se og opleve travlheden. Deres kontakt til personalet er afhængig af de travlhedssignaler, personalet sender, men ikke desto mindre bestræber patienterne sig ofte på at udvise forståelse for og accept af travlheden. Konklusion og perspektivering: Det som patienterne peger på, og som fylder mest i forhold til oplevelse af kvalitet i plejen, er den enkelte sygeplejerskes verbale og nonverbale udtryk, med stor vægt på det nonverbale. For at anvende erfaringerne fra projektet til at forbedre patientkommunikationen, er afdelingen i fællesskab kommet frem til tre emner med tilhørende arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med: 1. Modtagelsen af patienten, 2. Værdigrundlag for møde mellem personale og patient/pårørende, med udformning af konkrete anvisninger og mål for den verbale og nonverbale kommunikation i afdelingen, og 3. Undersøgelse af patientens oplevelse af besøgstider i afdelingen. Interventioner og undersøgelser skal overordnet højne kvaliteten i sygeplejen ved at understøtte den mellemmenneskelige kontakt og anerkendelse, som projektet viser er vigtig for patienterne i deres oplevelse af kvalitet i plejen. Side 19

21 Poster nr. 3 Familiesygepleje i Onkologisk Afdeling, Vejle sygehus. Familiesamtaler en intervention Bodil Winther 1, Poul Bruun 2 1 Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt, 2 Center for Udvikling og Samarbejde I Sundhedspraksis, Forskning & Innovationsafdelingen, UC- Lillebælt. Kontaktmail: Baggrund: Når der optræder sygdom i en familie, bliver familierelationerne mere synlige end de er i hverdagen. Familien kan ses som et system, hvor de enkelte medlemmer gensidigt påvirker hinanden udgørende familiesystemet. Når et familiemedlem bliver syg, dør eller drager omsorg for et andet familiemedlem, vil det påvirke de øvrige medlemmer, og familien vil forsøge at redefinere familien. Den eksisterende forskningen vedrørende familiesamtaler bygger overvejende på Wrigth og Leaheys (2005) arbejder, der er inspireret af system-, kybernetikkommunikations- og forandringsteori og fokuserer på interaktionen mellem medlemmer af familien. Inden for en nordisk kontekst har Benzein og Savemann (2008) beskrevet rammerne for sundhedsfremmende samtaler med familier ud fra systemperspektivet. Når samtaler tager afsæt i familiemedlemmernes fortællinger, og der bliver stillet refleksive spørgsmål, lærer alle af hinanden og finder ny mening med livet og sygdommen. Formål: At afprøve og udvikle familiesamtaler til patienter med kræft og dennes familie med udgangspunkt i helhed, rehabilitering, sundhedsfremme At udvikle familiesamtaler i sygepleje rettet mod menneskers evner til egen og fælles omsorg Metode: Interventionsstudie, hvor interventionen er familiesamtaler. Familierne inkluderes konsekutivt og med følgende kriterier: Familier til patienter diagnosticeret med cancer, patienten er mellem 18 og 70 år, behandling påbegyndt, familien er dansktalende og alle deltagere er 18 år eller derover og ønsker at deltage. 9 familier tilbydes hver 3 familiesamtaler over ni uger, hvor fokus er familiens evne til fælles omsorg, sundhedsfremme og rehabilitering. Familiesamtalerne gennemføres af sygeplejersker specialuddannet familiesamtaler. Hver samtale er planlagt til at vare ca. 60 minutter. Perspektiver: Projektet afsluttes med en kvalitativ evaluering med endelig udvikling af programpakke for familiesamtaler i Onkologisk Afdeling. Side 20

22 Poster nr. 4 Samarbejde på tværs - Et interaktionistisk studie om betydningen af kulturel viden hos sundhedsprofessionelle i Danmark Anne Bendix Andersen 1, Kirsten Beedholm 2, Raymond Kolbæk 3, Kirsten Frederiksen 2 1 Medicinsk afdeling, Hopitalsenhed Midt, Reg.hospitalet Viborg, 2 Aarhus Universitet, HEALTH, Sektion for sygepleje, 3 Center for sygeplejeforskning, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg. Baggrund: På trods af stor politisk opmærksomhed på nødvendigheden af samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet er dagligdagen udfordret af, at der langtfra er tale om ét samlet sundhedsvæsen men snarere om individuelle grupper af sundhedsprofessionelle, der har hver deres formål med at engagere sig i den enkelte patients forløb. Dette udmøntes i uenighed omkring ansvar for løsning af konkrete opgaver, uløste opgaver og endelig i, at patienterne oplever utryghed i deres møde med sundhedsvæsenet. Både national og international litteratur påpeger nødvendigheden af samarbejde på tværs af sektorer, men der er meget lidt viden om, hvad der skal til for at et sådant samarbejde vil kunne lykkes i praksis. Endvidere mangler der viden om, hvor vanskelighederne omkring det tværsektorielle samarbejde har deres udspring. Det er veldokumenteret, at grupper af professionelle udvikler en egen selvforståelse og logik, der er medvirkende til at skabe en fagidentitet i gruppen. Projektets arbejdshypotese er, at de professionelles selvforståelse og egenlogik har betydning for den måde, hvorpå tværsektorielle opgaver løses, og dermed for kvaliteten af den pleje og behandling patienter med komplekse forløb modtager. Formålet: Projektets formål er at undersøge, hvordan denne selvforståelse og egenlogik kommer til udtryk i de sundhedsprofessionelle praksis omkring komplekse patientforløb, der bevæger sig på tværs af institutioner og sektorer i sundhedsvæsenet. Metode: Projektet er et kvalitativt projekt baseret på deltagende observation og interview. I projektets første fase gennemføres observationer med henblik på at afgrænse og inkludere nøglepersoner omkring de komplekse patientforløb. Dybdegående observationer og interviews foretages derefter ud fra en yderligere fastlagt plan. Målgruppen for projektet er sundhedsprofessionelle nøglepersoner i to kommuner i Region Midtjylland samt sundhedsprofessionelle på to akut afdelinger ligeledes i Region Midtjylland. Dataindsamlingen vil foregå med udgangspunkt i komplekse patientforløb Side 21

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Patientkultur- og roller anno 2025- Hvad skal sundhedsvæsnet matche? Trine Lassen juni 2014

Patientkultur- og roller anno 2025- Hvad skal sundhedsvæsnet matche? Trine Lassen juni 2014 Patientkultur- og roller anno 2025- Hvad skal sundhedsvæsnet matche? Trine Lassen juni 2014 Patientkultur og - roller anno 2025 - Hvad skal sundhedsvæsenet matche? Formålet med oplægget er at give nogle

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

FSOS Konference 2015. Er vi klar til fremtidens sygepleje? Nyt ansvar & nye roller. 17.-18. marts Trinity, Fredericia

FSOS Konference 2015. Er vi klar til fremtidens sygepleje? Nyt ansvar & nye roller. 17.-18. marts Trinity, Fredericia FSOS Konference 2015 17.-18. marts Trinity, Fredericia Er vi klar til fremtidens sygepleje? Nyt ansvar & nye roller Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 17. MARTS

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere