Praktikstedsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstedsbeskrivelse"

Transkript

1 Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40

2 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge Mission for Sygehus Roskilde og Køge Værdigrundlag Beskrivelse af afdelingen Klinisk område Afdelingens struktur Afdelingens mål Afdelingens ledelse Sygeplejen i sengeafsnittene N61 og N N61 Klinisk område N80 Klinisk område Sygeplejefaget og sygeplejerskeuddannelsen 5.0 Organisation og ledelse i sengeafsnit N 61 og N Normering N Normering N Ledelse i sengeafsnittene Tværfaglige samarbejdspartnere Grunduddannelser i sengeafsnittene Uddannelsesniveauer Uddannelsesstruktur Studerende Elever Læringsmuligheder 10 Bilag: Dags-, aften- og natrytme Uddannelsesplan 1. og 2. modul, 1. semester Uddannelsesplan 4. modul, 2. semester Uddannelsesplan 11. modul, 6. semester Uddannelsesplan 12. modul, 6. semester Side Uddannelsesplan 2! af! 40 social- og sundhedsassistentelever 6 7 8

3 Kontaktoplysninger: Ledende oversygeplejerske Birgitte Mortensen: Afdelingssygeplejerske N61 Pia Skovborg Nielsen: Souschef Jindra Dedenroth Svendsen: Ansvarlig Klinisk Underviser Sygeplejerske Tina Khanlo Nielsen: Afdelingssygeplejerske N80 Anne Christensen: Souschef Katrine Ray- Andersen: Ansvarlig Klinisk Underviser Sygeplejerske Anne- Grethe Møller: Side 3! af! 40

4 1.0 Mission og Værdigrundlag for Sygehus Roskilde og Køge 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge (2013) Roskilde og Køge Sygehuses mission er, at der i samarbejde med de praktiserende læger, speciellæger og kommuner skal sikres de bedste sundhedsfaglige resultater inden for: Diagnostik Behandling Pleje Rehabilitering Roskilde og Køge Sygehuse skal sikre et stærkt professionelt miljø samt arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme. Som universitetssygehus skal Roskilde og Køge sygehuse uddanne, udvikle og forske på et højt niveau i samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 1.2 Værdigrundlag (2013) Roskilde og Køge sygehuses værdigrundlag er vores fælles grundlag at handle på. Værdierne ligger således til grund for vores vision for plejen, hvor vi alle er ansvarlige for at efterleve værdierne. Værdierne er: Professionalisme: Et professionelt miljø, hvor faglig dygtighed, nysgerrighed og engagement er i højsædet. Ansvarlighed: Omhandler både et fagligt, ressourcemæssigt og etisk ansvar. Respekt: Relationer bygger på ligeværdighed, indføling og tolerance. Tillid: Patienten møder imødekommende, kompetent og velforberedt personale. Arbejdsmiljøet præges af energi, nærvær og glæde. 2.0 Beskrivelse af Afdelingen Sengeafsnit N61og N80 er begge beliggende ved indgang 22 og 25 Afdelingerne er beskrevet på sygehusets hjemmeside Side 4! af! 40

5 2.1. Klinisk område Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, er specialeafdeling i Neurologi. 2.2 Afdelingens struktur Neurologisk Afdeling består af: Akut Neurologisk sengeafsnit N61 med 31 heldøgnssenge. NeuroVaskulært center sengeafsnit N80 med 26 heldøgnssenge Neurologisk dagafsnit Neurologisk ambulatorium med forundersøgelses- og efterbehandlingsfunktion Neurofysiologisk laboratorium Hukommelsesklinik Neuropsykologisk funktion. Sekretariat 2.3 Afdelingens mål Faglige hovedmål: Diagnosticering, behandling og pleje af voksne borgere med neurologiske sygdomme Uddannelse af det til afdelingen knyttede personale inkl. personale ansat i uddannelsesstillinger samt evt. andre personalegrupper, der ansættes i afdelingen eller på anden måde er tilknyttet afdelingen som obligatorisk led i deres uddannelse. Udvikling og forskning i relation til afdelingens speciale og patienter. Idegrundlag og generel strategi: At patienter mødes med respekt, og at diagnostik, behandling og pleje i videst mulig omfang planlægges og iværksættes i et samarbejde med patienten og nærmeste pårørende. At alle ansatte deltager i diagnostik, behandling og pleje med engagement og omhu. At alle under uddannelse fungerer som et integreret led i afdelingen. At alle ansatte deltager i uddannelsesopgaverne i det daglige således, at alle under uddannelse ikke kun bibringes formelle faglige færdigheder, men desuden får et bredt indtryk af såvel det neurologiske fag som afdelingens holdninger. At der i afdelingen til stadighed arbejdes systematisk med kvalitetskontrol og kvalitetsforbedring på en måde, der involverer alle ansatte. Side 5! af! 40

6 2.4 Afdelingens ledelse Afdelingen ledes i fællesskab af den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske, som er ansvarlige for den overordnede drift af afdelingen med henblik på opfyldelse af sygehusets og afdelingens mål. 3.0 Sygeplejen i sengeafsnittene N61 og N N61 klinisk område N61 er et sengeafsnit under Neurologisk Afdeling og modtager fortrinsvis akutte patienter fra 16 år og opefter med neurologiske lidelser i hjernen og nervesystemet f.eks. tumorer/ metastaser i hjernen, epilepsi, multiple sklerose, amyotro`isk lateral sklerose(als), Parkinsons sygdom, commotio cerebri, samt mange andre lidelser med tilknytning til hjernen og nervesystemet. På anfaldsobservationsstuerne(emu- stuer) modtages også børn helt med til få uger gamle. På anfaldsstuerne modtager og overvåger vi også planlagte indkaldte patienter. Nogle patienter indkaldes eller over`lyttes til diagnosticering fra/til enten regionens andre sygehuse eller fra/til Rigshospitalets Neurokirurgiske afsnit.. Der kan her blive tale om at udføre lumbalpunktur, radiologiske undersøgelser m.m. Disse patienter udskrives ofte efter kortere indlæggelse til ambulant svar. Sygeplejen i sengeafsnit N61 bygger på respekt for det enkelte menneske. Der lægges vægt på et godt kendskab til patienten og dennes netværk, patienten er hele tiden omdrejningspunktet, hvorfor plejen udøves i mindre plejeteams. I disse teams arbejdes der efter en tillempet form for primær sygepleje, idet det tilstræbes, at der for patienter og sygeplejepersonale er kontinuitet. Sygeplejepersonalet er ansvarlige for at tilrettelæggelsen af plejen og deltager i alle beslutninger vedrørende patienten. Der er ansat sygeplejersker, social/sundhedsassistenter og enkelte sygehjælpere på N N80 klinisk område Neurovaskulært center N80 består af: Akut apopleksiafsnit for patienter med blodprop eller hjerneblødning. Thrombolyseafsnittet er for patienter med blodprop i hjernen der kommer 4 ½ fra symptomdebut, og som derfor tilbydes blodprop-opløsende behandling. TIA-klinik er for patienter med forbigående symptomer på en blodprop. Disse patienter kan udskrives samme dag. Behandlingen af denne patientkategori har i de seneste år været inde i en rivende udvikling. Siden Sundhedsstyrelsens rapport som udkom i 1994, satte fokus på apopleksibehandlingen i Danmark. Dette medførte fastsættelse af et ensartet behandlingsniveau uanset hvor i landet man befinder sig. På denne baggrund blev det udarbejdet et Referenceprogram for behandling af apopleksipatienter. Programmet beskriver den optimale pleje og behandling af patienter med Side 6! af! 40

7 akut apopleksi. Der er således tale om anbefalinger, som er gradueret i forhold til evidensen. I det daglige fungerer programmet således, at patienten indlægges i afsnittet i den akutte fase: Fase 1. Patienten observeres tæt de to første døgn. Der anvendes en speciel metode, som kaldes Sip-score: Stroke in progession. Samtidig igangsættes et undersøgelsesprogram, behandling og genoptræning. Styrken i referenceprogrammet er, at det baseres på et tværfagligt samarbejde. Fase 2- som er rehabiliteringsforløbet foregår på genoptræningsforløbet på Holbæk sygehus. I mødet med patienten udvises respekt, åbenhed og tillid. Der lægges vægt på et godt kendskab til patienten og dennes netværk, hvor plejen udøves i mindre teams. Der arbejdes med en tillempet form for primær sygepleje, hvor patienten er tilknyttet 1-2 kontaktpersoner, som er ansvarlig for tilrettelæggelse pleje og deltage i alle beslutninger vedrørende patienten. Fælles for N61 og N80 sker der en kontinuerlig sygeplejefaglig udvikling i sengeafdeling N61 blandt andet gennem: Holdningsdiskussioner og temadage. Intern/ekstern kursusvirksomhed. Efteruddannelse for sygeplejersker og sygehjælpere/social- og sundhedsassistenter. Afdelingsundervisning tværfagligt som sygeplejefagligt. Kvalitetsudviklingsprojekter. Forskningsprojekter Alle ansatte har særlige ansvarsområder, hvor den enkelte har ansvar for at holde al viden helt opdateret. 4.0 Sygeplejefaget og sygeplejerskeuddannelsen Personalet deltager jævnligt i kurser og temadage. Der a`holdes tværfaglige temadage internt i afdelingen. Afdelingen har en klinisk udviklingssygeplejerske ansat. Desuden er der ansat personale med forskellige specialistfunktioner. Neurologisk Afdeling har sygeplejersker ansat med special- og specialistfunktioner i følgende: Neurologisk sygepleje. ALS- Team. Ernæring. Betainterferon behandling. Palliativ indsats. Dokumentation. ESD Parkinsons sygdom. Epilepsi/EMU Sårpleje TIA Apopleksi Lejring og for`lytning Vejledning/uddannelse/læring Neurologisk Afdeling har social- og sundhedsassistenter ansat med specialfunktion i: Side 7! af! 40

8 Decubitusprofylakse og generel Sårpleje. Dokumentation i sygeplejen. ESD Arbejdsmiljø. ALS- team. Palliativ indsats. Blæredysfunktion For`lytningsteknik. Neurologisk Afdeling har sygehjælpere ansat med specialfunktion i: For`lytningsteknik. Ernæring. 5.0 Organisation og ledelse i sengeafsnit N 61 og N N61 Normeringen i sengeafsnit N 61 er: 2,0 afdelingssygeplejerske fordelt på 1 afdelingssygeplejerske og 1 souschef42,5 sygeplejersker/ssa/sygehjælpere portør Plejepersonalet er fordelt således, at det daglige fremmøde i sengeafdelingen er: Dagvagt: Aftenvagt: Nattevagt: 4-6sygeplejersker og 3-4social- sundhedsassistenter/sygehjælpere 3-4 sygeplejersker og 2-3social- sundhedsassistenter/sygehjælpere 2 sygeplejerske og 1 social- og sundhedsassistenter/sygehjælpere 5.2 N80 Normeringen i sengeafsnit N 80 er: 2,0 afdelingssygeplejerske fordelt på 1 afdelingssygeplejerske og 1 souschef 33,93 sygeplejersker/sygehjælpere/social og sundhedsassistenter portør Plejepersonalet er fordelt således, at det daglige fremmøde i sengeafdelingen er: Dagvagt: 4-7sygeplejersker og 3-4social- sundhedsassistenter/sygehjælpere Aftenvagt: 3-4 sygeplejersker og 2-3social- sundhedsassistenter/sygehjælpere Nattevagt: 2 sygeplejerske og 1 social- sundhedsassistent Side 8! af! 40

9 5.3 Ledelse i sengeafsnittene Den daglige ledelse af sengeafsnittenes sygepleje varetages af afdelingssygeplejersken i nært samarbejde med souschefen. Udover ansvaret for den kliniske pleje samt den mest hensigtsmæssige fordeling af såvel økonomiske som plejemæssige ressourcer, søges det kontinuerligt at styrke den sygeplejefaglige identitet og skabe rammer for motivation og engagement. Ligeledes er det blandt opgaverne at skabe og bevare et højt informationsniveau. Ovenstående søges opnået via: Personalemøder for plejepersonalet (5 gange om året) Informationsmøder (1 x ugentligt) Daglig deling af væsentlig information Lokalt MED- udvalgsmøder (ca. 4 gange årligt) Lokalt sikkerheds Daglig deling af væsentlig information gruppemøder (ca. 4 gange årligt) Nyhedsbreve 5.4 Tværfaglige samarbejdspartnere Det tværfaglige samarbejde bygger på ligeværdighed og at enhver ansat er forpligtet til at yde sit bidrag indenfor eget ansvars- og kompetenceområde. Patienter, der er indlagt i Neurologisk afdeling, er meget a`hængige af et godt samspil mellem de tværfaglige samarbejdspartnere, dvs. at der til stadighed foregår en omhyggelig koordinering og planlægning af tværfaglige behandlingstilbud. Dette søges opnået gennem: Daglige og ugentlige tværfaglige konferencer Planlægningskonferencer Stuegang i tværfagligt team De tværfaglige konferencer holdes hver formiddag i alle afsnit, hvor den overordnede plan for den enkelte patient drøftes. I disse møder deltager de tværfaglige samarbejdspartnere, dvs. læger, plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykologer, talepædagoger og en gang imellem socialrådgiver. Planlægningskonferencerne holdes efter behov, såvel i NeuroVaskulært afsnit,, som i Akut Neurologisk afsnit. I disse møder deltager, foruden de relevante tværfaglige samarbejdspartnere, også patienten selv og nærmeste pårørende samt relevante samarbejdspartnere fra patientens hjemkommune. Afsnittene har desuden mulighed for at gøre brug af sygehusets præst. 6.0 Grunduddannelser i sengeafsnittene 6.1 uddannelsesniveauer Neurologisk afdeling modtager sygeplejestuderende i 1, 2, 4. og 11. og 12. modul. Desuden uddannes der social- og sundhedsassistentelever, Side 9! af! 40

10 der kommer i deres første praktik Uddannelsen af elever og studerende bygger blandt andet på, at læreprocessen omfatter tre dimensioner: en kognitiv dimension, der omfatter den motoriske læring en psykodynamisk dimension, der omfatter følelser, holdninger og motivationer en social og samfundsmæssig dimension, der tager højde for den enkeltes livssituation og livserfaringer (Knud Illeris: 1999 Læring aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. København. Roskilde Universitetsforlag) 6.2 Uddannelsesstruktur I Neurologisk Afdeling er der for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever valgt en struktur med en uddannelsesansvarlig sygeplejerske på N61, der er masteruddannet og har funktionen som ansvarlig klinisk underviser på afsnitsniveau. På N80 er der en ansvarlig klinisk underviser, som har lang undervisningserfaring samt sygeplejefaglig diplom eksamen i ledelse. Afdelingen har desuden `lere kliniske vejledere med 1/6 diplomuddannelse indenfor praktikvejledning. For social- sundhedsassistenteleverne er der uddannede praktikvejledere, der aktivt varetager den daglige uddannelse og vejledning med sparring/supervision fra den uddannelsesansvarlige sygeplejerske. Praktikvejledere og kliniske vejledere deltager løbende i temadage og diverse undervisningstilbud. 6.3 Studerende Der kommer studerende på første og andet modul både forår og efterår. Her tildeles de en klinisk vejleder. Ud fra målene for de enkelte dage tilknyttes andet relevant personale. Ligeledes kommer der 4 hold 4. modul studerende om året. De kommer i afdelingen i 10 uger. To gange om året kommer studerende fra 11. og 12. modul. De kommer i 10 uger og får tildelt en klinisk vejleder. Der er studieenheder på både N61 og N80, det betyder at studerende og elever sammen med diverse vejledere dagligt arbejder sammen i et team omkring de tildelte patienter. 6.4 Elever Tre gange om året kommer social- og sundhedsassistentelever. De kommer i praktik i 15 uger Der er udarbejdet uddannelsesplaner for såvel sygeplejestuderende som social- og sundhedsassistentelever. 6.5 Læringsmuligheder Med udgangspunkt i de patientkategorier, der er i afdelingen, lægges der op til at teori og praktik forenes. Der er faste stuie- enheder i afsnittene Dette er besluttet med henblik på, at leve op til de to uddannelsers øgede krav om vejledning og re`leksion samt via et tættere samarbejde mellem vejledere og elever og studerende at give den enkelte elev/studerende mulighed for at Side 10! af! 40

11 re`lektere- i- handling. I studie- enheden vil der være 4-8 patienter, alt efter plejetyngde og antal studerende og elever. Elever og studerende varetager helhedsplejen af patienterne under vejledning af deres respektive vejledere. Enheden kommer til at fungere som en lille afdeling i afdelingen Den studerende/eleven har mulighed for at ønske at følge et patientforløb fra modtagelsen på Roskilde Sygehus til afsnittet, eller et patientforløb, fra akutafsnit til dagafsnit. Desuden er der mulighed for at følge patienten til diverse undersøgelser og træningssituationer hos sengeafdelingens terapeuter. Det forventes at den studerende/eleven er medansvarlig for egen læring. Der tilbydes samtaler og re`leksion. Portfolie og kompetancekort indgår som en del af læringen. Det tilstræbes at planlægge praktikforløbet ud fra individuelle hensyn hvorfor den studerende/eleven opfordres til at være åben omkring egne behov i uddannelsen. Efter endt praktikforløb evaluerer den enkelte elev og studerende praktikken i et evalueringsskema, der ligger på intranettet. Der beholdes en kopi i afdelingen. Evalueringsskemaet indgår i det fortløbende arbejde med udvikling af studiemiljøet i afdelingen.(evalueringsskemaet `indes på intranettet) Afdelingen har specialerelevant faglitteratur samt diverse sygeplejestandarder og sygeplejeinstrukser. Der er desuden computere med internetadgang. Side 11! af! 40

12 Dagsrytmen i N 61/N80 Tidspunkt Arbejdsområde Der$læses$i$ESD$og$dagens$arbejdsopgaver$fordeles Servering af morgenmad, samt hjælp til de patienter, der ikke selv kan spise. Ophældning og udlevering af medicin til patienterne. Patienter hjælpes/guides med personlig hygiejne, påklædning, toiletbesøg og mobilisering Tværfaglig*konference*hvor*planen*for*den*enkelte*patient*gennemgås. Stuegang(påbegyndes(af(læge(og(sygeplejerske. Plejepersonalet,drikker,morgenkaffe,og,har,informationsmøde Servering af middagsmad, samt hjælp til immobile patienter. Ophældning og udlevering af middagsmedicin. Bestilling af middagsmad til næste dag Patienter hjælpes til middagshvile (ingen besøg) Frokost for personalet Planlægningskonference Tværfaglig konference Patienter hjælpes op efter middagshvil. Servering af kaffe etc. til patienter Der dokumenteres løbende dagen igennem. Og diverse sygeplejeopgaver udføres blandt andet: CPAP, sondemad, BOS/SIP/GCS scoring, assistere ved lumbalpunktur, gå stuegang, parkinsonskema, I/V medicin, mobilisering af patienter, hjælp til toiletbesøg. Tale med pårørende. Noterer træningstider for næste døgn Ajourføring af Stueseddel. Side 12! af! 40

13 Aftenrytmen i N 61/N80 Tidspunkt Arbejdsområde Der læses i ESD og aftenens opgaver fordeles Tale med pårørende, ophældning af medicin, besvare klokker og hjælpe med toiletbesøg Servere mad og medicin for patienterne. Guide og hjælpe med spisning Personalet spiser samt besvarer klokker og telefoner Sandwich og aftenkaffe Patienter hjælpes til natten bl.a. med toiletbesøg. Værdimålinger, sondemad og natmedicin. Der dokumenteres i ESD. Hele aftenen er der løbende besvarelse af telefoner og klokker, modtagelse af nye patienter, værdimålinger inklusiv parkinsonskema, BOS, SIP score skema og GCS skema, SIK ning af patienter, samt administration af sondemad og medicin ved behov. Ajourføring af stueseddel. Natterytmen i N 61/N80 Tidspunkt Arbejdsområde Der læses rapport og nattens arbejde fordeles Alle patienter tilses. Herunder vending af patienter, skift af bleer. Hjælp til toiletbesøg, blærescanning og SIK ning, sondemad. Tale med pårørende. BOS/SIP/GCS scoring. Medicinadministration. Opfyldning af tøj på badeværelser, oprydning i køleskab, bestilling af kost og kolonialvarer, opfyldning af procedurebakker. Medicindosering blandt andet i dosetæsker. Måling af blodsukre Personalet spiser Alle patienter tilses. Herunder vending af patienter, skift af bleer. Hjælp til toiletbesøg, blærescanning og SIK ning, sondemad. BOS/SIP/GCS scoring. Medicinadministration, besvarelse af telefon Dokumentering i ESD, revidering stueseddel til dagvagt. Side 13! af! 40

14 Uddannelsesplan for sygeplejestuderende i 1. semester, modul 1 Målet med den kliniske undervisning (praktikken) er at den studerende i samarbejde med den kliniske vejleder: Opnår forståelse for og kan argumentere for, hvordan patienter oplever og reagerer på patientrollen. Opnår forståelse for sygeplejerskens professionelle virke. Observerer og re`lekterer over patient- og sygeplejerskerelationen med henblik på at opnå erfaring med at etablere, vedligeholde og afslutte en professionel omsorgsrelation. Udvikler færdigheder i at anvende metoderne observation, aktiv lytning og problemløsning i forhold til at identi`icere, vurdere og argumentere for patientens fysiologiske behov. Udvikler færdigheder i at indgå i et forpligtende samarbejde med patient og sygeplejerske. Klinik Længde Fokus 1 14 dage Sygeplejerskens arbejdsområde, kommunikation, observation, aktiv lytning, problemløsning og relationer. Hvordan fungerer Neurologisk afdeling? Hvad er sygeplejerskens arbejdsområde Patient- og sygeplejerskerelationen. Opnå forståelse for den enkelte patients oplevelse af det at være syg og sund. Observationer af og refleksioner over hvordan der tales med patienterne, f.eks. omkring spisesituationer og ved behov for hjælp til personlig pleje etc. Udvikler færdigheder i hvordan der etableres, vedligeholdes og afsluttes professionelle relationer. Udvikle færdigheder i at identificere, vurdere og argumentere for patientens behov for hjælp til personlig pleje Udvikler færdigheder i at indgå i et forpligtigende samarbejde med patient og sygeplejerske. Dagene evalueres / reflekteres med en sygeplejerske og den studerende reflekterer hver dag i portfolie. Den kliniske vejleder og den studerende aftaler fra dag til dag konkrete plejeforløb, den studerende vejledes før, under og efter plejeopgaverne. Side 14! af! 40

15 Uddannelsesplan for 1. semester studerende i 2. modul Målet er at den studerende under vejledning i samarbejde med patienter opnår færdigheder i at: Observere, vurdere og dokumentere patienters behov for personlig hygiejne (f.eks. krop-, mund og hudpleje). Og hjælp til mobilisering Planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne med anvendelse af hygiejnisk principper. Træne observation, måling, beskrivelse og dokumentation af puls, blodtryk, respiration og temperatur og vurdering af resultater i forhold til normalværdier. Træne anvendelse af korrekte arbejdsstillinger og for`lytningsteknikker. Klinik Længde Fokus 2 14 dage Praktiske sygeplejefærdigheder, under anvendelse af korrekte arbejdsstillinger. Sygeplejeobservationer samt dokumentation af disse. Opnår færdighed i at observere, vurder og dokumentere patientens behov for personlig pleje. Deltage i personlig hygiejne Måle blodtryk med kviksølvmanometer. Måle temperatur og puls. Tælle respiration. Kunne redegøre for de normale værdier og kunne reflektere over årsager til ændringer. Træner anvendelsen af korrekte arbejdsstillinger og forflytningsteknikker. Den studerende og den kliniske vejleder udvælger i samarbejde nogle patientsituationer, hvor den studerende under vejledning kan udføre ovenstående. Side 15! af! 40

16 Uddannelsesplan for sygeplejestuderende i 4. modul Indholdet i den kliniske undervisning retter sig primært mod: Relations- og omsorgsorienterede sygeplejeopgaver, Patientfænomener, som f.eks. kvalme og opkastning, temperaturforhøjelse, smerter, lidelse og håb, Kliniske metoder, observation, vurdering, beslutningstagning, intervention, dokumentation og evaluering i relation til sygepleje, Viden om og færdigheder i instrumentelle sygeplejehandlinger, Re`leksionsmetoder til at begrunde sygeplejevirksomhed i relation til hvad, hvordan og hvorfor og under hvilke omstændigheder sygepleje udøves. Der anvendes kompetencekort som redskab for læring i praksis. Fokus Første dag Anden dag Fælles introduktion til sygehuset ved uddannelseskonsulenten og de uddannelsesansvarlige sygeplejersker. Introduktion til praktikforløbet i afsnittet Uge 1-10 Grundlæggende sygepleje Der arbejdes med nedenstående: Den studerende skal opnå kendskab og erfaring med dagsrytmen. Den studerende skal kunne varetage den grundlæggende sundheds- og sygepleje i samarbejde med sin vejleder. Den studerende skal kunne identificere og analysere patientens behov for sygepleje, information og vejledning. Den studerende skal kunne dokumentere egne sygeplejehandlinger såvel skriftligt som mundtligt. Den studerende skal opnå kendskab til afdelingens tværfaglige team (terapeuter, talepædagoger, psykologer, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger etc.). Den studerende skal opnå forståelse for vigtigheden af det tværfaglige arbejde, samt deltage i det tværfaglige samarbejde. Den studerende skal kritisk analysere og vurdere den udførte sygepleje med henblik på fortsat udvikling af den grundlæggende sygepleje. Der reflekteres og evalueres over dagene sammen med en sygeplejerske og den studerende reflekterer skriftligt i sin portfolie. Side 16! af! 40

17 Studieredskaber, pensum, dokumentation og evaluering Portfolie og refleksioner Litteratur Vejledningssamtal er Eksempler på studieaktiviteter I samarbejde med sin kliniske vejleder vælger den studerende forskellige studieredskaber: Portfolie/dagbog, sygeplejefortællinger, praksisbeskrivelser, der danner udgangspunkt for individuelle eller gruppeorienterede refleksioner sammen med den kliniske vejleder. Den studerende varetager grundlæggende sygeplejeopgaver med sin vejleder. Den studerende har ca. 30 minutter til at reflektere skriftligt over plejeforløbet i portfolie. Indeholdende argumentation for udført pleje. Den kliniske vejleder og den studerende afholder en refleksions- og evalueringssamtale, der foregår som en dialog mellem de to parter, med udgangspunkt i det konkrete plejeforløb. Den studerende forventes at læse 40 sider pr uge i den kliniske periode. Litteraturliste attesteres af afdelingens uddannelsesansvarlige (ansvarlig klinisk underviser). Den kliniske vejleder og den studerende afholder faglige vejledningssamtaler, der sikrer kontinuerlig planlægning, dokumentation og evaluering af den studerendes forløb. Den studerende udarbejder et skriftligt referat af samtalen, hvor planer dokumenteres, referatet opbevares i den studerendes portfolie. Der anvendes desuden kompetencekort mhp. at skabe overblik over læringen i klinikken. Ernæringsscreening Smertevurdering Observation og sygeplejeintervention i forhold til immobilisation, mobilitet og ADL funktioner. Decubitusscreening og vurdering, Bradenscore. Observation og vurdering af væskebalance. Modtagelse af patient, inklusiv indlæggelsessamtale. Personlig hygiejne inklusiv hudpleje Undersøgelse af og anvendelse af gældende kliniske retningslinjer. Side 17! af! 40

18 Krav og kriterier for den interne prøve Formålet med den interne kliniske prøve er, at den studerende demonstrerer sit læringsudbytte for modul 4 i forhold til viden og færdigheder i relation til kliniske udvalgte patientsituationer knyttet til grundlæggende sygepleje. Prøven har en samlet varighed af maksimum 2 timer og a`holdes i de sidste 2-3 uger, tidspunktet fastsættes af sygeplejeskolen. Den studerende, den kliniske vejleder samt en underviser fra sygeplejeskolen deltager i prøven. Mål Målet med den interne kliniske prøve er, at den studerende kan: Identi`icere og analysere patientens behov for grundlæggende sygepleje. Planlægge sygeplejen i samarbejde med patienten på baggrund af en sygeplejefaglig vurdering Udføre relevante sygeplejehandlinger og udvise omsorg, etisk ansvarlighed og respekt for patientens integritet, ønsker og vilkår. Dokumentere og rapportere de udførte sygeplejehandlinger. Re`lektere over, begrunde og evaluere sygeplejehandlinger. Uge 7-10 Eksamen Efter kl , en hverdag før den interne klinisk prøve gennemføres, vælger den studerende i samarbejde med den kliniske vejleder, en patient eller patienter, der har behov for grundlæggende sygepleje. Den kliniske vejleder indhenter informeret samtykke fra patienten/ patienterne. 10 min. Den studerende har 10 minutter til mundtligt at redegøre for og begrunde den planlagte sygepleje. Sygeplejejournal og medbragt disposition kan anvendes. 1 time Den studerende udfører relations- og omsorgsrelateret sygeplejehandlinger til den/de udvalgte patient(- er), som afspejler det kliniske undervisningsforløb. 15 min. Den studerende re`lekterer over plejeforløbet og forbereder den mundtlige eksamination. 30 min. Den studerende har 5 minutter til at fremlægge sine re`leksioner over de udførte sygeplejehandlinger med inddragelse af relevant teori. Den kliniske vejleder samt en underviser fra sygeplejeskolen har 15 minutter til at eksaminerer den studerende med udgangspunkt i den praktiske del samt den studerendes re`leksioner. Votering Eksaminatorerne har 10 minutter til votering og tilbagemelding til den studerende. Den studerende må ikke overvære voteringen. Præstationen bedømmes i forhold til mål for den interne kliniske prøve og prøven bedømmes bestået eller ikke bestået. Ved ikke bestået kan den studerende indstilles til ny prøve og har i alt 3 forsøg. Side 18! af! 40

19 Side 19! af! 40

20 Uddannelsesplan for sygeplejestuderende i 11. modul, 6. semester i Neurologisk afdeling Eksempler på indhold i den kliniske undervisning: Klinisk Sygepleje Patienters oplevelser, opfattelser, vilkår, livshistorie og handlinger i forhold til sundhed og sygdom. Observation og identi`ikation af sygeplejebehov, målsætning, gennemførelse, evaluering, vurdering og prioritering af sygeplejen Kliniske metoder i sygeplejen, herunder grundlæggende og instrumentelle sygeplejehandlinger og det faglige skøn. Sygepleje i forbindelse med blodtransfusion, herunder transfusionskomplikationer. Sygepleje i forbindelse med medicin administration, infusioner, parenteral væsketerapi og I.V. medicinering. Anvendelse af kliniske retningslinjer og lokale og nationale standarder. Organisering og ledelse Samarbejde med patient/borger og pårørende, herunder vejledning og undervisning. Mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejen med udgangspunkt i erfaringsbaseret, evidensbaseret og teoretisk viden. Inddragelse af forsknings- og udviklingsarbejde i sygeplejefaget Samarbejde tværfagligt og tværsektorielt. Administrative opgaver knyttet til patient/borgerforløb. Koordinere sygeplejen i forhold til egne patient/borgerforløb Professionel rolle og etik Dannelse af professionel rolle og identitet Etiske aspekter og dilemmaer, herunder respekten for patientens værdier og autonomi. Sundhedsteknologiens betydning og anvendelsesmuligheder i sygeplejen. Arbejdsmiljøets betydning for sygeplejen. Side 20! af! 40

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 12

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 12 Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Hold BosE13 Forår 2016 Revideret April 2016. Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Indledning... 5 Præsentation

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Mål og rammer for. Prøveansættelse. Kvalificeringsuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol

Mål og rammer for. Prøveansættelse. Kvalificeringsuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Mål og rammer for Prøveansættelse Kvalificeringsuddannelsen 17. maj 2010 14. januar 2011 (ferie uden løn i juli måned) April 2010/ugj Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Neurologisk afsnit N09 Regionshospitalet Viborg Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Neurologisk

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for elever og studerende på afd. B92/AVA

Praktikstedsbeskrivelse for elever og studerende på afd. B92/AVA At lære er at famle i mørket blind og stum at sprænge eller samle sit eget verdensrum. At vække det der sover at gøre tanken fri, at se en himmel over, hver drøm man lever i. Halfdan Rasmussen. Praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

MODULPLAN FOR OVERGANGSFORLØB

MODULPLAN FOR OVERGANGSFORLØB MODULPLAN FOR OVERGANGSFORLØB SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN AABENRAA MODUL 12 EFTERÅR 2017 Gældende fra september 2017 Indhold Modul 12... 1 EFTERÅR 2017... 1 Indledning... 1 Moduloversigt... 2 Modul 12 Selvstændig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 11 Ambulatorium for børn og unge Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Godkendt marts 2015 Generel studieplan, modul 11 i Ambulatorium

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Klinik Kvinde-Barn. Gynækologisk-Obstetrisk Område. Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Klinik Kvinde-Barn. Gynækologisk-Obstetrisk Område. Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 12 Klinik Kvinde-Barn Gynækologisk-Obstetrisk Område Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Modul 12 Selvstændig professionsudvikling Generel studieplan i sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Lungemedicinsk afsnit 09-3, Holbæk

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Lungemedicinsk afsnit 09-3, Holbæk Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Lungemedicinsk afsnit 09-3, Holbæk 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted Holbæk Sygehus hører under Region Sjælland,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse 07/2016 Intern klinisk prøve modul 12 Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje,

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

MODULBESKRIVELSE Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere