PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning."

Transkript

1 PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli)

2 Vejledning til Screening: 1. Alle patienter med hoftealloplastik, der indlægges i perioden 10. april -10 juli Der udarbejdes en liste med registrering af alle patienter i projektet samt registrering af gennemførte aktiviteter: inden udskrivning og igen 2 og 4 måneder postoperativt. 3. Der er 1-2 deltagere hoftealloplastik området, der er ansvarlige for at samle alle screeninger i en mappe- henholdsvis fra Lund og Region Sjælland 4. Alle screeninger opbevares samlet i 1 mappe i et aflåst skab i jeres afdeling. 5. Nøglen opbevares af den ansvarlige for indsamling af screeninger. 6. Alle deltagere i prohip hjælper med at indsamle data. 7. Bemærk, at der er telefonisk kontakt til patienterne 2 og 4 måneder postoperativt. 8. Screening gennemføres på patienter indlagt i 10. april, maj og 10 juli 2012 med opfølgning telefonisk 2 og 4 måneder postoperativt. 2

3 Patientens Navn: Label + telefonnummer: Alder Køn Mand (1) Kvinde (2) Indlæggelsesdato Udskrivelsesdato Indlæggelsesdage i alt: dage 2. Primær operation: (sæt kryds) 1: Total hoftealloplastik: 2. Revision: 3.Angiv hvilken ASA-gruppe patienten tilhører nedenfor: I: Patienter, raske fraset den aktuelle ortopædkirurgiske lidelse. II: Let systemisk lidelse uden begrænsning i funktionsniveau. III: Systemisk lidelse, der begrænser funktionsniveau. Her kan eksempelvis nævnes: Kronisk hjertesvigt (CHF), Iskæmisk hjertesygdom, Kronisk obstruktiv lungelidelse (COLD), levercirrhose etc. IV: Svær systemisk lidelse, der er vedvarende livstruende. Her kan eksempelvis nævnes: Svær hjertesygdom (inkompenseret mb cordis, svær aortastenose). V: Svært syg patient, der ikke forventes at overleve 1 døgn uanset operation. Gruppe AK-behandling: Ja.. nej 3

4 4. Årsag til udsat operation: Hvornår efter indlæggelsen er patienten opereret: 1 døgn: 2 døgn: 3 døgn: 4 døgn: Senere: 1.0 = Ingen forsinkelse 2.0 = Inden ankomsten til ortopædisk afdeling 4.0 = Administrativ forsinkelse ( Har fjernet 3.0 men af dataanalytiske årsager gås direkte til 4.0) 4.1= Pladsmangel på ortopædisk afdeling 4.2 = Pladsmangel på operation 4.3 = Ingen kirurg til rådighed 4.4 = Ingen anæstesiolog til rådighed 4.5 = Pladsmangel på opvågningsstue 4.6 = Anden årsag 6.0 = Patienten var ustabil medicinsk (Har fjernet 5.0 men af dataanalytiske årsager gås direkte til 6.0) 6.1 = Elektrolytforstyrrelse 6.2 = Ustabil Diabetes 6.3 = Behandling af lungefunktion 6.4 = Regulering af væskebalance 6.5 = Blodtransfusion 6.6 = Behandling af inkompenceret hjertefunktion 6.7 = Behandling af hjertearytmi 4

5 6.8 = Gastrointestial blødning 6.9 = Andet 7.0 = Endelig afklaring af patientens medicinske status 7.1 = Nyt hjerteinfarkt 8.0 = Uoplyst Skriv kode. 5. Procesdata: (se data på narkoseskema) Højde. Vægt. 6. Kontaktperson: Har afdelingen en ordning om tildelt kontaktperson? JA (1) NEJ (2) Har der været tildelt kontaktperson under indlæggelsen? JA (1) NEJ (2) Læge: ja nej Sygeplejerske: ja nej Anden fagperson: ja nej Uoplyst: 7.Demografiske data: (At bo på plejehjem registreres som at bo alene) Boligstatus: Bor alene? JA (1) NEJ (2) 1=egen bolig 2= demensbolig/skærmet enhed 3=ældrebolig/plejehjem 6=rehabiliteringscenter 7=akutsygehus 8= andet (hjemløs) Indlagt fra (skriv kode): Udskrives til/overflyttes til: (skriv kode): 5

6 8. Registrering af hjælpemidler ved indlæggelsen: Er det oplyst om patienten benytter briller? JA (1) NEJ (2) Er det oplyst om patienten har nedsat hørelse? JA (1) NEJ (2) Foreligger der en genoptræningsplan ved udskrivelse? JA (1) NEJ (2) Hvis JA, hvilken plan? Har personalet rutinemæssigt anvendt følgende instrumenter i rehabiliteringsvurderingen af patienten i afdelingen: CAS (Cumulated Ambulation Score)? JA (1) NEJ (2) EQ-5D (Euro quol 5 dimensions)? JA (1) NEJ (2) NMS (New Mobility Score)? JA (1) NEJ (2) 9.Væske : pr os + i.v-væske Er der først væskeskema præoperativt? JA (1) NEJ (2) Hvis Ja, hvordan er patientens væskeindgift sidste målte døgn? Antal ml: Hvis ja hvor mange døgn? Antal døgn: Er der ført væskeskema postoperativt? JA (1) NEJ (2) Hvis ja hvor mange døgn? Antal døgn: Hvis Ja, hvordan er patientens væskeindgift sidste målte døgn? Antal ml: 6

7 10.Urinretention Har patienten kateter a demeure ved indlæggelsen?ja (1) NEJ (2) Får patienten anlagt kateter a demeure præoperativt? JA (1) NEJ (2) Får patienten anlagt kateter a demure peroperativt? JA (1) NEJ (2) Hvis JA, hvor længe er denne anlagt postoperativ? Antal døgn: Antal episoder med retention med over/under 400 ml ved blærescanning: ml Antal SIK: Er der foretager D+R af urinen? JA NEJ Urin stix for bacteriuri præoperativt?: JA (1) NEJ (2) Svar: Neg: +: ++: +++: Urin stix for bacteriuri postoperativt 5. dag eller ved tidligere udskrivning: JA (1) (2) NEJ Svar: Neg.: +: ++: +++: Er patienten blevet behandlet medicinsk for UVI under denne indlæggelse? JA (1) NEJ (2) Hvis JA: hvor mange dage?: 7

8 11. Trykskade Er patienten screenet for trykskaderisiko ved indlæggelse eller præoperativt? JA NEJ Ingen trykskader Hvis JA: Hvor er trykskade observeret: (sæt kryds) Ryg Os sacrum Hæl Fødder Hofte Nates Øre Andet (f.eks. fra PVK) Tilføj evt. kategori: Kategori 1: Rødme Kategori 2: Blærer, hudafskrabning Kategori 3: Sår (gennem alle hudlag) Kategori 4: Dybt sår, nekrose Risiko: Lav: Moderat: Høj: Er der en plan for tryksårsprofylakse? JA NEJ Hvis JA, hvilken: (sæt kryds) Forebyggende madras El- dreven madras Ingen forebyggende madras Anden form for aflastning Hælaflastning? Anti-decubituspude i stol Glidelagenen Andet Er patienten screenet for trykskaderisiko postoperativt? JA NEJ Risiko: Lav: Moderat: Høj: 8

9 Har patienten udviklet tryksår/skade under denne indlæggelse? Hvis JA: hvor er trykskade observeret: ryg os sacrum hæl fødder hofte nates øre andet Risiko: Lav: Moderat: Høj: JA NEJ 12. Ernæring Er der foretaget ernæringsscreening ved indlæggelsen JA NEJ Er patientens behov for energi angivet? JA NEJ Hvis JA, hvad er det angivet til? kj Er patientens behov for protein angivet? JA NEJ Hvis JA, hvad er det angivet til? g Er dækningsgrad beregnet? JA NEJ Hvis JA, sidste dag beregning er foretaget: Energi indtagelse: kj Protein indtagelse g Postoperativ dag nr: 9

10 Er patienten vejledt om fortsat ernæringsmæssige tiltag efter udskrivelsen? JA NEJ Skriftlig vejledning: JA NEJ Mundtlig vejledning: JA NEJ Tilbudt proteindrik under indlæggelsen JA NEJ 13. Har patienten under indlæggelsen udviklet en eller flere af følgende komplikationer. Angiv ved kryds Pneumoni Dyb venetrombose Overfladisk sårinfektion Sårhæmatom Urinvejsinfektion Gastrointestional blødning Cerebrovaskulær læsion Hjerteinkompensation Lungeemboli Dyb sårinfektion Urinvejsretention Akut nyresvigt Hjerteinfarkt Konfusion Andet 10

11 14. Resultat data Så hurtigt som muligt efter indlæggelsen indhenter du disse data om hvordan patientens tilstand var før indlæggelsen: Helbred i forbindelse med hofteoperation- Skema EQ-5D: PRÆOPERATIVT: Angiv, ved at sætte kryds i én af kasserne i hver gruppe, hvilke udsagn, der bedst beskriver din helbredstilstand inden operationen. 1. Bevægelighed Jeg har ingen problemer med at gå omkring Jeg har nogle problemer med at gå omkring. Jeg er bundet til sengen. 2. Personlig pleje Jeg har ingen problemer med min personlige pleje... Jeg har nogle problemer med at vaske mig eller klæde mig på. Jeg kan ikke vaske mig eller klæde mig på Sædvanlige aktiviteter (arbejde, studie, husarbejde, familie- eller fritidsaktiviteter) Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter Jeg kan ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter Smerter/ubehag Jeg har ingen smerter eller ubehag Jeg har moderate smerter eller ubehag.. Jeg har ekstreme smerter eller ubehag Angst/depression Jeg er ikke ængstelig eller deprimeret... Jeg er moderat ængstelig eller deprimeret. Jeg er ekstremt ængstelig eller deprimeret 11

12 15. VAS SCORE På en skala fra 0-100, hvilken talværdi vil du vurdere dit helbred til? (100 = topscoring ) Anfør talværdi: 16. NMS (NEW MOBILITY SCORE) Præoperativt: (Sæt ring om det valgte). Mobilitet: Uden problemer Med hjælp Med hjælp fra 1 person Slet ikke Kan selv komme rundt I sin bolig Kan selv komme ud: Kan selv klare indkøb:

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald

Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Omslag -procedurer og skemaer 17.09.01 8:42 Side 1 Procedurer og skemaer Træning og anden indsats til faldtruede ældre - forebyggelse af ældres fald Forebygge faldulykker Tværfagligt samarbejde Tværsektorielt

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. Indholdsfortegnelse

Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud. Indholdsfortegnelse Pixi-udgave af Referenceprogram for Patienter med Hoftebrud Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Dansk Ortopædisk Selskab 2008 Indholdsfortegnelse Forord Styregruppe Styrke af anbefalinger Epidemiologi

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Forebyggelse som grundtanke. Kvalitetssystem. Forebyggende hjemmebesøg i Langeland Kommune

Forebyggelse som grundtanke. Kvalitetssystem. Forebyggende hjemmebesøg i Langeland Kommune Forebyggelse som grundtanke Kvalitetssystem Forebyggende hjemmebesøg i Langeland Kommune December 2007 Revideret september 2011 Kvalitetssystem Forebyggende hjemmebesøg i Langeland Kommune Introduktion

Læs mere

Spinalstenose operation i lænderyggen

Spinalstenose operation i lænderyggen Spinalstenose operation i lænderyggen Patientvejledning Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Afsnit Indholdsfortegnelse Spinalstenose i lænderyggen... 3 Før indlæggelsen...

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3.

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3. Vejledende instruks Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet 2. udgave version 3., Oktober 2014 Forord Denne 2. udgave er en revideret udgave af ACCESSinstruksbogen,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om kunstig hofte (hoftealloplastik) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Ryg-sektionen Ortopædkirurgisk Afdeling Hvidovre Hospital 1 Hvem får tilbudt stabiliserende operation i ryggen?... 4 Forventninger til

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Køge Kommune Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 APV Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at APV en er let at forstå

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

SEDASJON OG MONITORERING

SEDASJON OG MONITORERING SEDASJON OG MONITORERING Jacob Rosenberg (DK), Kirsti Myre (N), februar 2014. Den teknologiske udvikling indenfor radiologi og minimal invasiv kirurgi har de senere år været næsten utrolig. Procedurer

Læs mere

ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE ERNÆRINGSSCREENING AF ÆLDRE I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Baggrund... 3 Formålet med projektet... 3 Projektets målgruppe... 4 Definitioner... 4 Årsager til for lidt eller forkert ernæring... 5 Anbefalinger...

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF ALKOHOLMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling Redaktion: Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsdokumentation Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Nyretransplantation på Aarhus på Universitetshospital Skejby Information til patienter og pårørende Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Forord Til hjælp for patienter med kronisk nyresvigt

Læs mere

Patientvejledning. Gastric bypass. Operation

Patientvejledning. Gastric bypass. Operation Patientvejledning Gastric bypass Operation Konsekvenser af overvægt Overvægt er et hastigt voksende problem i Danmark som i resten af den vestlige verden. Ca. 21 % af den voksne danske befolkning, svarende

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere