Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen"

Transkript

1 Lattergas i Ortopædkirurgisk Ambulatorium Instruks Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Formål: At sikre børn mellem ca. 4 og 15 år og voksne behandles med lattergas i Ortopædkirurgisk Ambulatorium som en del af smertebehandlingen, samt dæmpe angst og uro i forbindelse med procedurer der kunne forårsage sådanne tilstande. At sikre korrekt brug af lattergas. Kliniske mål med lattergas anvendelse er: At mindske procedurerelaterede smerter At reducere patienter og pårørendes angst At skabe et positivt og tillidsfuldt behandlingsforløb for børn, forældre, voksne og personale At undgå udvikling af børn og voksnes behandlings og plejefobier efter behandling Målgrupper og anvendelsesområder: Sundhedsfagligt personale med funktion i Ortopædkirurgisk Ambulatorium, ortopædkirurgiske patienter, voksne og børn samt deres forældre. Definitioner: Instruksen dækker kun administration af Livopan,R, (lattergas) i blandingen 50 % O2 (ilt) / 50% N20 (kvælstofilte) og derfor ikke koncentreret lattergas fra centralforsyning over mixer da der er en potentiel risiko for udvikling af hypoksi.

2 Uddannelse: Administration af lattergas må kun udføres af personale, som har gennemgået undervisning i såvel teori som praktisk oplæring og håndtering af lattergas proceduren. Den kliniske håndtering varetages i samarbejde med kolleger der har god erfaring med at give lattergas, indtil selvstændigt niveau er opnået. Alle Sygeplejersker i Ortopædkirurgisk Ambulatorium har ovennævnte uddannelse og dermed også ordinationsret til at bruge lattergas i behandlingen af patienter i Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Levering: Livopan, R leveres gennem serviceafdeling gasforsyning i 5 liters flasker. Man bestiller en ny flaske når pilen er i overgangen mellem det gule og det grønne felt. Dosis form og virkning: Livopan, R, er en farveløs og lugtfri gas uden smag, og administreres som inhalationer over maksimalt 30 min. Via maske med demand ventil. Demand ventil : patientens respiration styrer ventilen. Patienten kan eventuelt selv holde masken. Livopan, R, har en let sederende og smertestillende effekt, på samme niveau som iv morfin, men med bevaret reflekser for spontan respiration, luftvejsreflekser og upåvirket hæmodynamik. Livopan, R, har også en let hukommelsessvækkende effekt hvilket især kan være særdeles positivt for børn. Behandlingen kræver ikke forudgående faste Bivirkninger: Nogle patienter får kvalme, opkastning og svimmelhed. Hvis patienten ikke har spist i timerne inden behandlingen, kan man med fordel tilbyde et let måltid i form af nogle kiks eller en youghurt (1). Hvis patienten alligevel skulle blive dårlig, standses administrationen og der gives ren O2 på maske, hvorefter behandlingsansvarlig læge tilkaldes for vurdering af patienten. Lattergas skaber øget tryk i luftfyldte hulrum, bl.a mellemøret hvis patienten

3 klager over smerter eller bliver dårligt i forbindelsen med behandlingen, standses administrationen og behandlingsansvarlig læge kontaktes. Indikationer: Procedurerelaterede smerter som f.eks. gipsanlæggelse/fjernelse, sårrensning, sårdebridering, suturering, fjernelse af K-tråde, fjernelse af fremmedlegemer/suturer, forbindingsanlæggelse, venflonanlæggelse, blodprøvetagning mv. Lattergas udelukker ikke brugen af lokal analgesi, samt kan med fordel kombineres med svage analgetika som paracetamol, NSAID og lign. Kontraindikationer: Hovedtraumer/påvirket bevidsthed Svær sinuitis, otitis media Hjertesygdomme Respiratoriske sygdomme Forudgående behandling med morfin og/eller benzodiazepiner kræver lægelig ordination og tilstedeværelse på stuen under hele inhalationsforløbet. Relative kontraindikationer: Mindre end 4 år pga samarbejdsvanskeligheder Angst for masken VAS > 7 overvej et stærkere analgesi/sedations præparat eller i kombination med lattergas. Forventet procedure over 30 min., da man øger risikoen for kvalme. Interaktioner: Opioider og benzodiazepiner kan få deres virkning øget, hvorfor disse præperater først må anvendes ca. 10 min efter endt behandling med lattergas. Hvis Livopan R, kombineres med

4 lægemidler som påvirker centralnervesystemet, kan det øge risikoen for bivirkninger af disse. Graviditet: Det anbefales at undgå brug af Livopan i de første 6 måneder af graviditeten pga potentiel risiko for fosteret. Hvis lattergassen ikke virker efter 5 min. Afbrydes proceduren og evt. anden sedation/smertemiddel vælges. Klinisk arbejdsgang: Lattergas er en delegeret ordination til sygeplejersker i Ortopædkirurgisk Ambulatorium. Stillingtagen til om indikationen for lattergas opfyldes og evt. kontraindikationer foretages af sygeplejersker, som er uddannet til det. Forberedelse af patient og evt. pårørende mundtlig og skriftlig information gives. Patienten tilbydes at prøve masken inden start, evt. samle sættet selv ud fra vejledningen og under supervision af en sygeplejerske. God tid til at stille spørgsmål. Hvis patienten er angst og grædende på forhånd, kan det være svært at få patienten til at tage masken frivilligt og anden form for analgesi må overvejes. Tving aldrig masken på en patient. Udstyret kontrolleres: trykflaske med blandingen 50 % ilt og 50 % lattergas skal være fyldt op svarende til grønt manometer, og kontroller at ventilen kan pifte. Engangs maskesæt samles. Jf. medfølgende vejledning på flasken. Børnemaske til børn under 50 kg. Voksne masker til patienter over 50 kg. De genkendes på den grønne farve. Dette sikrer en god ventilation og minimale koncentrationer af lattergas i omgivelserne. Udluftningsslangen sættes på maskesættet, og lægges ud af vinduet. Check at der er ilt, satmåler og ventilationsmaske på stuen. Minimum to personaler på stuen (én administrerer lattergasinhalationen og har patientkontakten, én har ansvaret for proceduren/behandlingen, evt. i samarbejde med en læge, og som udfylder kontrolskemaet (VAS score, tidspunkt for indledning af procedure og en saturationsmåling) og holder øje med tiden på et ur.

5 Vent tre minutter før begyndelsen af den smertefulde procedure. I ventetiden, behold verbal kontakt med afslappende snak. Sikre at masken er korrekt placeret, hvis patienten selv holder den, evt. støtte masken lidt. Sygeplejersken der giver lattergas angiver hvornår proceduren kan begynde. Bliv ved med at holde verbal kontakt med patienten indtil slutningen af proceduren. I tilfælde af manglende verbal kontakt skal masken tages af indtil der igen er kontakt. Masken skal være på plads hele proceduren. Hvis patienten tager masken af, skal man starte proceduren forfra og vente 3 minutter før det virker. Løbende klinisk observation af luftveje, respiration og kredsløb behandlingen i sig selv medfører ikke behov for monitorering. Hvis patienten har fået i.v opioider eller benzodiazepiner inden behandlingen, skal der måles puls, saturation og RF før, under og efter lattergas proceduren. Efter inhalationen: sluk for lattergassen tag den lille røde hætte af maskesættet, så patienten ånder atmosfærisk luft ind og lufter lattergassen ud af vinduet via slangen. Masken beholdes på i ca. 2 min. For udluftning. Patienten er helt udluftet efter 5-6 minutter. Hvis patienten er meget påvirket/ utilpas af lattergassen, kan man eventuel give rent ilt på maske, hvorefter patienten hurtigt kommer i sin habituelle tilstand. Revurdering af smerterne, hvis VAS > 2 gives andet smertestillende. Patienten kan spise igen ca. 10 min, efter lattergas proceduren. Kasser engangsartikler (Maskesættet og udluftningsslange). Rengør øvrigt udstyr med en gul Wet-wipe

6 Dokumentation: Kontrolskema udfyldes før og efter proceduren og gemmes i mappe til brug af vidensdeling i egen afdeling. Saturationsmåling efter endt procedure kun nødvendig såfremt patienten bliver dårlig af behandlingen, og måles inden man giver ren ilt på maske. Før proceduren noteres en VAS score hos patienten (skala fra 1-5, ansigts skala Wong- Banker ) hos børn indtil ca. 12 års alderen. 1)Ingen smerter 2) Let smerte, klynker lidt men kan afledes 3) Moderat smerte, græder lidt men kan afledes 4) Middelsvær smerte, græder næsten kontinuerligt, er svær at aflede 5) Svære smerter, barnet græder, afværger proceduren, bleg og klamtsvedende. VAS eller NRS anvendes hos voksne. denne dokumenteres i Opus sammen med indikationen for lattergas i forhold til instruksen. Der dokumenteres en VAS score efter endt behandling samt patientens effekt af lattergas (god, moderat, nul) og eventuelle bivirkninger. Den samlede tid for proceduren dokumenteres også i Opus. Registrering af ydelseskode NAAB Sedation og smertelindring uden bevidsthedstab eller BAFA81. Ansvar og organisering: Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil Akkrediteringsstandarder, DDKM Bilag: Pjece til patienter vedr. Lattergas Når det gør ondt? Kontrolskema for anvendelse af lattergas i Ortopædkirurgisk Ambulatorium

7

Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer

Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer Procedurebeskrivelse i relation til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer 1. udgave 24. juni 2014 Udarbejdet af De Offentlige Tandlægers Hovedbestyrelse

Læs mere

SEDASJON OG MONITORERING

SEDASJON OG MONITORERING SEDASJON OG MONITORERING Jacob Rosenberg (DK), Kirsti Myre (N), februar 2014. Den teknologiske udvikling indenfor radiologi og minimal invasiv kirurgi har de senere år været næsten utrolig. Procedurer

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014

Casekatalog. Region Hovedstaden. Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014. Casekatalog April 2014 Casekatalog April 2014 Region Hovedstaden Casekatalog Inspirationsseminar om de gode patientoplevelser 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Casekatalog Inspirationsseminar om de

Læs mere

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk

Pjecen trykkes i 15.000 eksemplarer. Udgivelsesår: 2010. www.epilepsiforeningen.dk epilepsi@epilepsiforeningen.dk svar på epilepsi Svar på epilepsi er forfattet af Per Sidenius, ledende overlæge på Neurologisk Afdeling F., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og udgivet af Dansk Epilepsiforening med støtte fra

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Hofteprotese. Patientinformation

Hofteprotese. Patientinformation Hofteprotese Patientinformation Patienten i centrum Velkommen til Privathospitalet Mølholm Med denne pjece vil vi fortælle om de forberedelser og undersøgelser, som du skal igennem inden din hofteoperation.

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer

Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Information om Stabiliserende rygoperation uden skinner og skruer Ryg-sektionen Ortopædkirurgisk Afdeling Hvidovre Hospital 1 Hvem får tilbudt stabiliserende operation i ryggen?... 4 Forventninger til

Læs mere

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci Værktøjskasse til patientspecifik klinisk farmaci Dansk Selskab for Sygehusapotekere Januar 2002 Arbejdsgruppe: Thomas Croft Buch, Vejle Charlotte Olesen, Horsens Gitte Nielsen, Næstved Anne-Mette Ørkild

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

Rammekontraktbilag P Instrukser

Rammekontraktbilag P Instrukser Rammekontraktbilag P Instrukser 1 Indhold 1 Sundhedsfaglige instrukser... 4 1.1 Sundhedsfaglige instrukser generelt... 4 2 Instrukser for personalets kompetence og ansvar... 5 2.1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Indholdsfortegnelse Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges

Læs mere

Patientinformation. Behandling af børn. der er gået for tidligt i pubertet. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Behandling af børn. der er gået for tidligt i pubertet. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Behandling af børn der er gået for tidligt i pubertet Børneambulatoriet 643 Tidlig pubertet kan behandles Puberteten kan stoppes ved, at barnet hver 3. - 4. uge får en indsprøjtning,

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Nyretransplantation på Aarhus på Universitetshospital Skejby Information til patienter og pårørende Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Forord Til hjælp for patienter med kronisk nyresvigt

Læs mere

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3.

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3. Vejledende instruks Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet 2. udgave version 3., Oktober 2014 Forord Denne 2. udgave er en revideret udgave af ACCESSinstruksbogen,

Læs mere

Samtykke og information

Samtykke og information Samtykke og information Ved plastikkirurgisk og kosmetisk behandling gælder der særlige lovregler, der skal sikre at du som patient er velinformeret og giver dit samtykke til behandling på baggrund af

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Brystløft - Amalieklinikken i København Hos nogle kvinder hænger brysterne allerede fra puberteten, men som regel er det en følge af graviditeter og amning eller en følgevirkning til stort vægttab. Et

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem Digital Sundheds projektmodel Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem - Business Case Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af Finansministeriets

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt Patientinformation Patientens bog Onkologisk afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Indhold i "Patientens bog" Side 1 Forord Side 2 Onkologisk afdeling, Sønderborg Side 3 Alment om kemoterapi

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 VORES SUNDHEDSVÆSEN VERSION 1 DEN 24/8 2015 FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM PATIENTENS HURTIGE ADGANG TIL EGNE SUNDHEDSDATA FRA D. 9. SEPTEMBER 2015 Materiale til intern information, videndeling og dialog

Læs mere