Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)"

Transkript

1 TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden, holdninger og adfærd - at muliggøre udvikling af egen praksis i relation til forandringsog læreprocesser Undervisningen den 28. oktober: Der er ingen tvivl om, at det at ændre er en svær proces at sætte i gang, uanset hvad det er, der skal ændres. Når man står over for at skulle igangsætte ændring hos andre, dvs. igangsætte en læringsproces, er der nogle generelle faktorer, man er nødt til at medtænke før og under processen. Undervisningen denne første dag vil tage udgangspunkt i Professor Knud Illeris`s læringsteori, der illustreres med en model omhandlende læringens to processer og tre dimensioner. Men vi lærer og arbejder alle sammen forskelligt. Mag. art. Ole Lauridsen, som til daglig arbejder på Business and Social Sciences Center for Undervisning og læring, har igennem flere år sat fokus på begrebet Læringsstile, specielt rettet mod voksne på videregående uddannelse. Hvad det går ud på, skal vi sammen forsøge at finde frem til, idet begrebet er blevet umådeligt populært, og derfor selvfølgelig yderst interessant. Illeris Knud 2006, Læringens processer og dimensioner I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 3) Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) Lauridsen Ole 2012, Fokus på læring 3.0. Akademisk Forlag s

2 SIDE 2 STUDIEPLAN FOR TEMA 1 Du kan også læse følgende: Hølge-Hazelton Bibi 2004, Det bliver på min egen måde I: Sygeplejersken. Nr. 21 Pedersen Birgitte Lundberg m.fl.2007, Respektér mandens reaktion på sygdom I: Sygeplejersken Nr. 16 Saugstad Tone & Mach-Zagal 2005, Sygehuset, patienten og pædagogikken I: Sundhedspædagogik for praktikere. Munksgaard Danmark. Opgavedagen den 29. oktober: Denne dag anvendes til at indkredse, hvilke problemstillinger de enkelte praksisbeskrivelser indeholder. En analyseguide, som kan lede på vej, vil senere blive lagt på fronter. Der er planlagt vejledning denne dag på et nærmere aftalt tidspunkt. Undervisningen den 30. oktober: Undervisningen denne dag vil sætte fokus på læringens drivkraft og de læringsforudsætninger, som karakteriserer mennesket set i et aldersperspektiv. Blikket vil specielt blive rettet mod begrebet motivation, og dets betydning for, at forandring kan finde sted set i forhold til voksnes og unges motivation for læring. Illeris Knud 2006, Læring og livsforløb I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 11) Illeris, Knud et al. 2002, Læring og livsfaser I: Ungdom, identitet og uddannelse. Center og Ungdomsforskning Roskilde Universitetsforlag s Wahlgren Bjarne 2010, Voksnes læreprocesser. Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde. Akademisk forlag s Ziehe Thomas 2000, God anderledeshed I: Knudsen og Jensen (red.), Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Billesø og Baltzer s

3 STUDIEPLAN FOR TEMA 1 SIDE 3 Ziehe Thomas 2007, Normale læringsproblemer i ungdommen I: Illeris (red.), Læringsteorier. Roskilde Universitetsforlag s og Du kan også læse: Ziehe, Thomas & Stubenrauch, Herbert 2008, Regressions- og progressionsinteresser I: Ny ungdom og usædvanlige læreprocesser Kulturel frisættelse og subjektivitet. Forlaget politisk revy 2008 s Undervisningen den 3. november: Vi fortsætter med drøftelserne om læringens drivkraft, men denne gang sættes fokus på aspekter, der kan være med til at hæmme læring. Illeris skriver om det i grundbogen, hvor han bl.a. kommer ind på begreberne fejllæring, forsvar mod læring og modstand mod læring. Mag. art. i pædagogik Tone Saugstad og psykolog Margrethe Høst Poulsen sætter begrebet modstand yderligere under lup, og vi ser på deres udlægning af det. Vi tager derefter fat på en præsentation og drøftelse af læreprocesser set ud fra en social teori om læring. Udgangspunktet vil være Etienne Wengers arbejde om Praksisfællesskaber. Dagen afsluttes med en præsentation og gennemgang af kriterierne for den modulopgave, som afslutter modulet Forandrings- og læreprocesser. I bedes som forberedelse til dette have læst prøvekriterierne for denne afsluttende prøve. Disse finder I, i den mørkerøde kasse Modulopgaven i fronterrummet. Illeris Knud 2006 Barrierer mod læring I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 9) Mach-Zagal Ruth & Poulsen Margrethe Høst 2011, Modstand i interpersonelle relationer I: Modstand. Psykologi og pædagogik for sundhedsprofessionelle. MUNKSGAARD DANMARK s Illeris Knud 2006, Praksisfællesskaber. : Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 7.6) Du kan også læse:

4 SIDE 4 STUDIEPLAN FOR TEMA 1 Gade Henny Tørnkvist 2012, At blive sig selv som sygeplejerske. Udvikling af professionsidentitet tilpasning og dannelse til sygeplejefrofessionen. I: Uddannelsesnyt nr. 3 Opgavetimerne den 3. november: Hensigten med disse er - at hjælpe jer til at fastholde jeres arbejde med de temaer, der indtil nu er undervist i - at I reflekterer over jeres egen læreproces i forhold til temaerne Metode Drøftelse af studiespørgsmål i gruppen eller individuelt. Jeg vil opfordre jer til at drøfte spørgsmålene i grupperne. Studiespørgsmålene tager udgangspunkt i de emner og den litteratur, der er drøftet indtil nu. I begge tilfælde opfordres I til at lægge notater ind på Fronter i mappen aflevering af opgavebesvarelser tema 1, således at der kan ske en videndeling. Med venlig hilsen Henny

5 STUDIEPLAN FOR TEMA 1 SIDE 5

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid - når erhvervsuddannelserne både skal tage højde for samfundets og elevernes udvikling Anette Bisgaard-Frantzen Petersen, Henrik Hastrup, Rene Holm Andersen & Sanne

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

En transithal mellem teori og praksis

En transithal mellem teori og praksis En transithal mellem teori og praksis Susanne Krogsgaard, Maria Heide Rosenberg og Anne-Birgitte Rohwedder Afsluttende rapport af et FoU projekt på Randers Social og Sundhedsskole R a n d e r s F e b.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Valg af litteratur har tre foci: unge, supervision af unge sygeplejersker og læring gennem supervision.

Valg af litteratur har tre foci: unge, supervision af unge sygeplejersker og læring gennem supervision. Sundhedsfaglig supervision i Godt begyndt Rådet for sundhedsfaglig supervision har nedsat en arbejdsgruppe, der er blevet bedt om at beskrive, belyse og give inspiration til løsninger af udfordringer,

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor Dette lille oplæg er en sammenfatning af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget fra mine uddannelseskonsulentkollegaer i

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

At skabe en meningsfuld dialog!

At skabe en meningsfuld dialog! Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen modul 1 Eksamen CVU Vest (Haderslev) Maj 2005 Vejleder: Lisbeth Kabell Nissen At skabe en meningsfuld dialog! Rut Rahbek von Qualen UEV050112 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet.

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Toldbodgade 12 8800 Viborg Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Blåkærgård Røddingvej

Læs mere

Rygning blandt 10. klasse elever. på 10. klasse centre og i folkeskoler

Rygning blandt 10. klasse elever. på 10. klasse centre og i folkeskoler Rygning blandt. klasse elever på. klasse centre og i folkeskoler Rygningens udbredelse, årsager til rygning og implementering af forebyggelse Pædagogisk Diplom Afgangsprojekt CVU-Vest Udarbejdet af Jytte

Læs mere

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE 2014 til medarbejderen Leder: Medarbejder: Dato: 1 Velkommen til din udviklingssamtale I DEAS ønsker vi at have fokus på din trivsel og din udvikling både for din og

Læs mere

E-ledelse, anerkendelse, relation og læring 1 - Perspektiver på fremtidens skoleledelse i Vejle Kommune

E-ledelse, anerkendelse, relation og læring 1 - Perspektiver på fremtidens skoleledelse i Vejle Kommune E-ledelse, anerkendelse, relation og læring 1 - Perspektiver på fremtidens skoleledelse i Vejle Kommune Mads Bo-Kristensen, specialkonsulent, ph.d. VIFIN, Vejle Kommune www.vifin.dk www.madsbokristensen.dk

Læs mere

Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen

Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen Projektsynopsis, videregående lærerkursus 2014: Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen Adjunkt Rikke Haugegaard, Institut for Sprog og Kultur, Forsvarsakademiet. Indledning og motivation:

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598 Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus December 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

IBSE Elevmotivation Kompetenceudvikling

IBSE Elevmotivation Kompetenceudvikling 79824 1 Bachelorprojekt - april/maj 2013 Jonas Friberg Christensen - z090108 IBSE Elevmotivation Kompetenceudvikling Elever diskuterer planternes indbyrdes position under den afsluttende evaluering i IBSE

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb

Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb Best praksis ledelse i De danske domstole - arbejde med transfer i førlederforløb The ultimate goal of training should be positive transfers to the workplace. Unfortunately, estimates suggests that only

Læs mere

Set i relation til den samfundsmæssige

Set i relation til den samfundsmæssige Erhvervsuddannelserne et forsømt forskningsområde Ida Juul Interessen for at forske i erhvervsuddannelserne har været ringe i sammenligning med den interesse, henholdsvis folkeskolen og de almene gymnasium

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere