Lægemiddel konsulent uddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægemiddel konsulent uddannelsen"

Transkript

1 2013 Lægemiddel konsulent uddannelsen

2

3 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Lægemiddelkonsulentuddannelsen Lægemiddelkonsulentuddannelsen er en diplom grund uddannelse, der skal sikre, at alle, der skal informere om lægemidler, har den fornødne faglige basisviden. Lægemiddelkonsulentuddannelsen blev oprindeligt etableret for lægemiddelkonsulenter i medicinalbranchen, men i dag ser vi, at også personer med en anden sundhedsfaglig og/eller merkantil uddannelse har valgt at gennemføre uddannelsen. Dels som led i deres personlige videreuddannelse, men også at få udviklet deres faglige kompetencer og medicinske viden til brug i det daglige arbejde med patienter, borgere, kolleger eller med andre sundhedspersoner. Uddannelsen består af 4 moduler: Modul 1: Anatomi og fysiologi Modul 2: Sygdomslære Modul 3: Lov, etik og aktører Modul 4: Farmakologi der alle afsluttes med en eksamen. Vidste du, at Lægemiddelkonsulentuddannelsen blev etableret i 1972 med det formål at sikre, at det var velkvalificerede lægemiddelkonsulenter, der varetog information om lægemidler. Uddannelsen bliver løbende revideret og tilrettet. Efter hver bestået eksamen modtager man et eksamensbevis, og når alle 4 moduler er bestået, modtager man et diplom, og bliver hermed registreret hos Lif Uddannelse. Uddannelsen er åben for alle, og der er ingen specielle krav til uddannelses mæssig baggrund for optagelse på lægemiddelkonsulentuddannelsen. Uddannelsen kan derfor tages af alle, der har interesse i at få en bred medicinsk og farmakologisk viden og forståelse. Over personer har gennem årene taget lægemiddelkonsulenteksamen. Det er ikke kun folk, der arbejder eller ønsker at arbejde som lægemiddelkonsulenter, der deltager på Dec

4 uddannelsen. Også sygeplejersker, farmakonomer, farmaceuter, jurister, økonomer, journalister og kommunikationsuddannede ses på kurserne og til eksamen. Nordiske normer Lægemiddelkonsulentuddannelsen lever op til de fælles nordiske normer, hvor formålet er at sikre, at lægemiddelkonsulenter har det kundskabsniveau, som fordres for at kunne tilegne sig og kommunikere viden om lægemidler og disses anvendelse. Lovgivningsmæssige krav til lægemiddelkonsulenter og andre der formidler viden om lægemidler over for sundhedspersoner Ifølge bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler 18, stk. 1. skal: Lægemiddelkonsulenter have gennemgået en passende uddannelse i den virksomhed, de arbejder for, og være i besiddelse af tilstrækkelig faglig viden, således at de kan give præcise og fyldestgørende oplysninger om de lægemidler, de foreviser eller omtaler. samt er hvervsdrivende, der er berettiget til at forhandle lægemidler. Eksamenskrav specielt til konsulenter, der informerer om lægemidler og er ansat i Lifs medlemsvirksomheder Lifs medlemsvirksomheder er ifølge Lifs vedtægter forpligtet til at lade alle medarbejdere, der informerer om lægemidler, registrere i Lif Koncernen, så Lif Uddannelse kan kontrollere, at medarbejderne består eksamen inden for følgende fastlagte tidsfrister: Senest 12 måneder efter ansættelse skal medarbejdere gå op til mindst én eksamen. Senest 25 måneder efter ansættelse skal alle 4 moduler være bestået. Eksamenskravet gælder uanset uddannelsesmæssig baggrund, da der ikke gives merit for andre beståede uddannelser. Derimod er der ikke undervisningspligt, så det er muligt at nøjes med at tage eksamen for dermed at dokumentere, at man besidder en tilstrækkelig viden. I Vejledning om reklame mv. for lægemidler er det yderligere specificeret at: Uddannelsen kan enten være gennemført i virksomheden, i en anden virksomhed eller på særlige kurser, fx Lægemiddelindustriforeningens lægemiddelkonsulentuddannelse. Det er virksomhedens ansvar, at de konsulenter, de har ansat eller i øvrigt benytter sig af, har gennemgået en passende uddannelse, der sikrer, at de har den fornødne faglige viden om virksomhedens produkter. Ved lægemiddelkonsulenter forstås personer, der på vegne af lægemiddelvirksomheder o.l. præsenterer, informerer og reklamerer for lægemidler over for sundhedspersoner 3

5 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Indhold og eksamen Lægemiddelkonsulentuddannelsen består af følgende 4 moduler, der alle afsluttes med en eksamen. Alle 4 moduler skal bestås for at blive registreret som lægemiddelkonsulent. Modul 1 Anatomi og fysiologi Modul 2 Sygdomslære Modul 3 Lov, etik og aktører Indholdet på de enkelte moduler er: Modul 1: Anatomi og fysiologi Deltagerne opnår en almen viden om og forståelse for: - hvordan kroppen er opbygget, og hvordan kroppens dele ser ud (anatomi). - hvordan kroppens dele fungerer fysisk og kemisk hver for sig og sammen (fysiologi). Modul 2: Sygdomslære Deltagerne får et alment kendskab til og forståelse for de hyppigst forekommende sygdomme. Modul 4 Farmakologi Lægemiddelkonsulentuddannelsens indhold giver deltagerne en bred medicinsk og farmakologisk viden og forståelse. Uddannelsen danner basis for indlæring af den enkelte virksomheds produktinformation til deres konsulenter. Modul 3: Lov, etik og aktører Deltagerne opnår et overblik over de grundlæggende regler, der regulerer lægemiddelområdet fra udviklingen af et nyt lægemiddel til salget af lægemidler, herunder hvad der gælder for reklame, etiske regler, sundhedsøkonomi, sundhedspolitik og tilskudsbegreber. Lokalet er klar til at tage imod eksaminanderne. Modul 4: Farmakologi Deltagerne opnår viden om og forståelse for den: - almene farmakologi, som handler om de fælles egenskaber ved lægemidler på tværs af stofgrupperne, herunder farmakokinetik og farmakodynamik. - speciel farmakologi, som handler om de enkelte lægemidlers egenskaber. 4

6 Eksamen Eksamen afholdes skriftligt i de enkelte moduler. Besvarelserne i modul 1, 2, 3 og 4 evalueres og bedømmes hver for sig. Opgaverne består af essayopgaver og alternativopgaver (JA/NEJ) og er udarbejdet af en uafhængig lægelig eksamenskomité. Der må ikke benyttes boglige hjælpemidler, noter eller computer til eksamen. Det er tilladt at medbringe lommeregner (dog ikke lommeregner i en mobiltelefon) til dem, som skal op i modul 4, farmakologi. Eksamenskomité Der er nedsat en eksamenskomité, der består af læger udpeget af Lif Uddannelse, men som i øvrigt er uafhængige af Lif koncernen. Eksaminander står i kø ved registreringen Eksamenskomitéen sammensætter eksamensopgaverne og bedømmer suverænt besvarelserne under opretholdelse af eksaminandernes anonymitet. Resultatet er bestået eller ikke-bestået. Det er ikke muligt at appellere en bedømmelse. Pensumkonsulenter Der er udpeget en række pensumkonsulenter fra Lifs medlemsvirksomheder, der på eksamensdagen bedømmer, uafhængigt af eksamenskomitéen, om eksamensopgaverne ligger inden for pensum. Klar til eksamen 5

7 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Undervisningsmuligheder Der tilbydes flere forskellige undervisningsmuligheder, som alle er rettet mod eksamen i hvert af de 4 moduler. Lif Uddannelses undervisere har en dybdegående viden om det faglige stof og lægemiddelkonsulentuddannelsen, herunder de krav der stilles til eksamen. De forskellige undervisningsmuligheder er: Weekendkurser Aftenkurser Korrespondancekurser (online) Weekendkurser På weekendkurserne bliver pensum gennemgået i en koncentreret form. Weekendkurserne bliver gennemført forud for hver eksamen. Varighed: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: 2 weekender 3 weekender 1 weekend 3 weekender Alle weekendkurser foregår fredage og lørdage i tidsrummet Aftenkurser På aftenkurserne bliver pensum gennemgået i flere mindre emner af gangen. Deltageren har derfor mulighed for at forberede sig til det emne, der gennemgås den følgende undervisningsgang. Aftenkurserne gennemføres i tidsrummet fra kl til kl Undervisningen strækker sig over 10 gange 3 timer på modul 1 og 2 og 14 gange 3 timer på modul 4. Der er ingen aftenundervisning på modul 3. Korrespondancekurser - online Korrespondancekurser er en mulighed for dem, der vil læse selv, bor i udlandet eller ikke har mulighed for at deltage i undervisningen. Korrespondancekurserne er delt op i lektioner, hvortil der hører opgaver. Korrespondancekurset er opdelt i følgende lektioner: Modul 1: Anatomi og fysiologi - 6 lektioner Modul 2: Sygdomslære - 7 lektioner Modul 3: Der er ingen korrespondance - kursus i modul 3 Modul 4: Farmakologi - 7 lektioner Korrespondancekurserne vil fra 2013 foregå online i Lif Uddannelses E-læringsportal LifLearn. Når man har tilmeldt sig kurset, får man tilsendt Brugernavn og Password. Man logger ind på LifLearn fra Lif Uddannelses hjemmeside - ikonet findes i øverste højre hjørne. Under det enkelte korrespondancekursus i LifLearn finder man i mappen Materiale læsevejledningen til LifLearn, pensum, afleveringsfrister, tidligere eksamensopgaver MED og UDEN svar samt eksamensvejledning. Opgaverne er udformet som eksamensopgaver, med essayopgaver, kortsvarsopgaver og alternativopgaver (JA/NEJ). Hver lektion skal afleveres på en bestemt dato senest kl Herefter er der aflevering hver 14. dag over 6 eller 7 gange - afhængig af, hvilket modul man er tilmeldt. Inden for 14 dage får man sin opgave retur sammen med kommentarer fra underviser samt en mønsterbesvarelse. Det er muligt at gå til eksamen, uden at man har fulgt undervisningen. Det vil sige, at man ved selvstudie har læst pensum. NYT 6

8 Tilmelding og yderligere information Tilmelding til undervisning og eksamen sker ved at udfylde tilmeldingsskemaet på Lif Uddannelses hjemmeside: under fanebladet Lægemiddelkonsulent -> Undervisning. Under fanebladet Lægemiddelkonsulent -> Pensum, materialer og emblem er det desuden muligt at se, hvilke bøger og kompendier mv., der vedrører hvert enkelt modul. Man kan også tilmelde sig via kursuskalenderen på Lif Uddannelses hjemmeside. 7

9 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Pensum Til lægemiddelkonsulentuddannelsen er der udarbejdet et pensum, der er udgangspunkt for undervisningen samt eksamensopgaverne. En del af pensum er egentlige lærebøger, mens andet er kompendier, der er skrevet direkte til lægemiddelkonsulentuddannelsen. Det faglige niveau på modul 1 og modul 2 svarer til niveauet på sygeplejerskeuddannelsen. Pensum på modul 4 svarer til niveauet på lægestudiet. Undervisningen foregår på et fagligt højt niveau, og det er derfor nødvendigt, at kursisterne inden hver undervisningsgang sætter sig godt ind i det stofområde, der skal gennemgås. Erfaringerne viser, at for at bestå eksamen, er det ikke tilstrækkeligt blot at møde op til undervisningen. Tilegnelsen kræver også et stort hjemmearbejde. På uddannelsen benyttes den terminologi, der bruges i forbindelse med formidling af information om lægemidler. Der undervises dog ikke specielt heri. Terminologien kan læres ved læsning af fagtidsskrifter som f.eks. Ugeskrift for Læger og ved brug af kliniske ordbøger og fremmedordbøger, når lærebøgerne læses. Dette er eksempelvis ord som degeneration, elimination, feedback, inflammation, initial, limitere, morfologisk, nekrotisk, patogenese, reversibel, ætiologi osv. Supplerende læsning De herunder nævnte bøger og hjemmeside er enten beregnet til erhvervelse af nødvendige forkundskaber eller til videregående læsning, men er ikke eksamenspensum: Medicin.dk Basal og klinisk farmakologi Af Jens P. Kampmann, mfl., FADL s forlag, 4. udgave Medicinsk ordbog A-Z Af B. Zetterberg & B. Lindskog, 5. reviderede og udvidede udgave, Kompendium i Farmakologi Af Bolette Christophersen, mfl. FADLs forlag, 2. udgave 2008 Supplerende noter til anatomi Af Frede Bro-Rasmussen. Købes via Lif Uddannelses hjemmeside. Medicinske fagudtryk af Jan Rytter Nørgaard 3. udgave

10 Pensumliste Pensum modul 1: Anatomi og fysiologi Lærebøger: Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet Af Oluf F. Nielsen og Mette Juel Bojsen-Møller 1. udgave, 1. oplag, Munksgaard, 2012 ISBN: Kap. 1 s : Celler og væv Kap. 2 s : Kredsløbet kredsløbsorganerne *Se nedenfor s : Pulsen, blodtrykket og blodtryks regulering s : Blodet s : Lymfesystemet Kap. 3 s : Respirationen Kap. 5 s : Fordøjelsen *Se nedenfor Kap. 6 s : Stofskiftet Kap. 7 s : Nyrer og urinveje Kap 11 s : Nervesystemet - overblik s : Centralnervesystemet og Det perifere nervesystem *Se nedenfor s : Somatiske nervesystem og det autonome nervesystem Kap. 12 s : Det endokrine system Kap. 13 s : Bevægeapparatet knogler *Se nedenfor s : Calcium- og fosfatstofskiftet s : Kroppens bygning *Se nedenfor s : Skeletmuskler Kap. 14 s : Kønsorganer og forplantning De lilla opsummeringsbokse er ligeledes pensum. *Følgende sider er IKKE inkluderet i pensum og kan dermed springes over: Kap. 2 s : FRA armenes arterier TIL pulsen Kap. 4 s : Forsvar mod infektioner - Hele kapitlet Kap. 5 s. 183: Figur 5.17 a-d Kap. 8 s : Huden Hele kapitlet Kap. 9 s : Øjet Hele kapitlet Kap. 10 s : Øret Hele kapitlet Kap. 11 s : FRA Hjernenerver TIL det somatiske nervesystem Kap. 13 s. 377: Figur 13.2a+b og FRA ryggens muskler s. 392 TIL s Kap. 15 s : Det aktive menneske Kap. 16 s : Normal aldring Pensum modul 2: Sygdomslære Lærebøger: Følgende sider ER pensum: Patologi og farmakologi Af Mogens Vyberg, Munksgaard udgave, 1. oplag ISBN: s : Kapitel 3: Cellebiologi og -patologi s : Kapitel 4: Vækstændringer s : Kapitel 5: Mikroorganismer og infektionssygd. s : Kapitel 6: Inflammation s : Kapitel 9: Forstyrrelserne i væskebalance og blodcirkulation s : Kapitel 10: Tumorer Medicinske sygdomme - Sygdomslære og sygepleje Af Court Pedersen m.fl.: 13. udgave. 1. oplag, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København ISBN: s : Kapitel 5: Fra iskæmisk hjertesygdom s : Kapitel 6: Fra akutte luftvejsinfektioner s : Kapitel 7: Fra karsygdomme s : Kapitel 9: Fra inddeling af de reumatiskesygd. s : Kapitel 10: Fra høfeber s : Kapitel 11: Fra sygdomme i oesophagus s : Kapitel 12: Fra symptomkomplekser (lever og galde) s : Kapitel 13: Fra nefrologiske sygdomsbilleder s : Kapitel 14: Fra erytrocytsygdomme s : Kapitel 15: Fra hypofysen Derudover kan alle de grønne kliniske bokse samt de røde faktabokse springes over. 9

11 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Neurologi/neurokirurgi Af Marianne Juhler/Sissel Vorstrup, Basisbog Munksgaard, 6. udgave, ISBN 13: s : Cerebrovaskulære sygdomme s : Epilepsi s Demyliniserende sygdomme s : Demens s : Smerter s : Myasthenia gravis Kompendier som skal købes via Lif Uddannelses hjemmeside: Kompendium i Immunologi Af Søren Freiesleben Sørensen, Lif Uddannelse Tekst med kursiv er IKKE pensum Kompendium i mikrobiologi Af Tage Justesen, Ulrik Stenz Justesen og Jens Christian Stenz Justensen, Lif Uddannelse 2010 Psykiatri - En lærebog om voksnes psykiske sygdomme Af Per Vestergaard, Thorkil Sørensen, Morten Kjølbye, Poul Videbech, FADL s forlag 4. udgave. ISBN: s : Kapitel 1, Psykiatriens grundbegreber (ej s ) Kapitel 2 er IKKE pensum Kapitel 3 er IKKE pensum Kapitel 4 er IKKE pensum s : Kapitel 5, Skizofreni og beslægtede psykoser (til og med side 99) s : Kapitel 6, Affektive sindslidelser s : Kapitel 7, Nervøse og stressrelaterede sindslidelser (ej figur 7.1 til 7.4) s : Kapitel 8, Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser (ej s ) s : Kapitel 9, Personlighedsforstyrrelser Kap. 10, 11, 12, 13 og 14 er IKKE pensum Tekst med petit er IKKE pensum Pensum modul 3: Lov, etik og aktører Kompendium som skal købes via Lif Uddannelses hjemmeside: Kompendium i Lov, etik og aktører Jørgen Bartels Petersen og Hans Okkels Birk, Lif, 8. udgave, 2013 Hele kompendiet, er pensum. Dog er kap. 13 udtaget (Faggrupperne og deres interesseorganisation) Der kræves ikke kendskab til årstal eller angivelse af paragraffer ( ) i love, bekendtgørelser, direktiver, forordninger ect. Ingen af sygehistorierne i de blå kasser er pensum. Pensum modul 4: Farmakologi Kompendium som skal købes via Lif Uddannelses hjemmeside: Kompendium i almen farmakologi Af Jens Peter Kampmann, Hanne Rolighed Christensen, Lif Uddannelse, 6. udgave, 2012 Kompendium i speciel farmakologi Af Jens Peter Kampmann, Sten Rasmussen m.fl., Lif Uddannelse, 7. udgave,

12 Et af Lif Uddannelses lyse undervisningslokaler. 11

13 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Oversigt lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Læs mere på under fanebladet Lægemiddelkonsulent. Eksamen Der afholdes eksamen på lægemiddelkonsulentuddannelsen 2 gange om året for alle moduler. Næste eksamen afholdes: Eksamensdatoer i 2013: Forår: Tirsdag den 11. juni 2013 Efterår: Tirsdag den 19. november 2013 Aftenkursus Der afholdes aftenkurser på modul 1, 2 og 4 i tidsrummet fra kl til kl Undervisningen strækker sig over 10 gange 3 timer om ugen på modul 1 og 2 og 14 gange 3 timer om ugen på modul 4. Modul 1: Anatomi og Forår: Torsdage i perioden fra 28. februar til 16. maj 2013 fysiologi Efterår: Torsdage i perioden fra 29. august til 31. oktober 2013 Modul 2: Sygdomslære Forår: Mandage (+ 2 tirsdage) i perioden fra 11. marts til 21. maj 2013 Efterår: Mandage i perioden fra 2. september til 4. november 2013 Modul 4: Farmakologi Forår: Torsdage i perioden 31. januar til 23. maj 2013 (ej undervisning i uge 7) Efterår: Torsdage i perioden fra 8. august til 7. november 2013 Weekendkursus På weekendkurser bliver pensum gennemgået i en koncentreret form. Undervisningen foregår fredage og lørdage fra kl Modul 1: Anatomi og Forår: maj og maj 2013 fysiologi Efterår: oktober og oktober 2013 Modul 2: Sygdomslære Forår: marts, marts og april 2013 Efterår: september, september og oktober 2013 Modul 3: Lov, etik og Forår: april 2013 aktører Efterår: november 2013 Modul 4: Farmakologi Forår: april, maj og maj 2013 Efterår: september, oktober og oktober 2013 Korrespondancekursus (online) Korrespondancekurser er en mulighed for dem, der vil læse selv, bor i udlandet eller ikke har mulighed for at deltage i undervisningen. Kurserne er delt op i lektioner, hvortil der hører opgaver, som afleveres ca. hver 14. dag. Kursusstart 2013: Forår: Tirsdag 26. februar 2013 Efterår: Tirsdag 27. august

14 MediLearn Hvad MediLearn er en del af vores e-læring og sætter fokus på fagområderne Anatomi og fysiologi, Sygdomslære, Lov, etik og aktører samt Farmakologi. E-læringen består af følgende testpakker: Anatomi og fysiologi Sygdomslære Lov, etik og aktører Farmakologi MediLearn kan bruges som et supplement til Lægemiddelkonsulentuddannelsen eller som kompetenceudvikling for alle interesserede i og uden for lægemiddelindustrien. Indholdet er udviklet i samarbejde med kompetente undervisere og fagfolk og bliver løbende opdateret. Hvorfor e-læring? E-læring er ikke ligesom at læse en bog på internettet, og det er noget, du som kursist skal gøre dig klart. Vores e-læring er skræddersyet til dig og dine behov og indeholder både tekst og billeder kombineret med øvelser, opgaver og tests. E-læring er hos os ikke en erstatning for almindelig klasseundervisning, men et supplement og en ekstra service, for dig der har travlt. Hvor Købes som et kursus via vores hjemmeside. Log herefter ind på LifLearn/MediLearn via vores hjemmeside: og klik på knappen LifLearn i øverste højre hjørne. Underviser(e) Alle testpakkerne i MediLearn bliver udviklet i samarbejde med kompetente undervisere og opdateres løbende. For hvem MediLearn er for alle interesserede i og uden for lægemiddelindustrien. E-læringen omfatter både generel og specialiseret viden indenfor fagområderne anatomi og fysiologi, Sygdomslære, Lov, etik og aktører samt Farmakologi. Sprog Dansk. Varighed Hvor som helst, når som helst. Udbydes fra foråret Er det svært? E-læring er nyt for mange og noget anderledes end klasseundervisning og fysiske kurser. Men det giver dig en række fordele: Du kan tage testene hjemmefra, uanset hvor du bor Du kan studere i dit eget tempo Materialet er tilgængeligt 24/7 Du kan tage testene, så tit du vil Du kan chatte og sparre med andre MediLearnere Du kan løbende teste din viden og forståelse for faget 13

15 Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2013 Prisliste alle priser er ex. moms Eksamensafgift pr. modul...kr ,- Kurser: Korrespondancekurser - online Modul 1 pr. modul...kr ,- Modul 2 pr. modul...kr ,- Modul 4 pr. modul...kr ,- Alle aften og weekendkurser afholdes hos Lif Uddannelse på Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø. og er inkl. forplejning og materiale. Weekendkurser: Modul 1 (2 x 2 dage)...kr ,- Modul 2 (3 x 2 dage)...kr ,- Modul 3 (1 x 2 dage)...* kr ,- Modul 4 (3 x 2 dage)...kr ,- Aftenkurser Modul 1 (10 x 3 timer)...kr ,- Modul 2 (10 x 3 timer)...kr ,- Modul 4 (14 x 3 timer)...kr ,- Materialer og tilbehør: Modul 1: Supplerende noter til cellen...kr. 150,- (Supplerende læsning, ikke pensum) Modul 2: Kompendium i immunologi...kr. 250,- Kompendium i mikrobiologi...kr. 250,- Modul 3*: Kompendium i lov, etik og aktører...kr. 250,- Modul 4: Kompendium i almen farmakologi...kr. 300,- Kompendium i speciel farmakologi...kr. 500,- Emblem:...kr. 168,- * Kompendium i lov, etik og aktører er inkluderet i kursusprisen, når man deltager i undervisningen i modul 3 weekendkursus. MediLearn kommer i 2013: Sælges på abonnementsbasis i ét år af gangen. Modul 1:... Kr. 500,- Modul 2:... Kr. 500,- Modul 3:... Kr. 250,- Modul 4:... Kr. 500,- Yderligere oplysninger fås på Lif Uddannelses hjemmeside: Kontakt Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Lif Uddannelse Att.: Kursuskoordinator Kirsten Illum Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø, Tlf eller 14

16 Dansk Lægemiddel Information Lif Uddannelse Lersø Parkallé 101 Postbox København Ø Tlf Fax

Lægemiddel konsulent uddannelsen

Lægemiddel konsulent uddannelsen 2012 Lægemiddel konsulent uddannelsen Lægemiddelkonsulentuddannelsen 2012 Lægemiddelkonsulentuddannelsen Lægemiddelkonsulentuddannelsen er en grund uddannelse, der skal sikre, at alle, der skal informere

Læs mere

Grafisk design prik. Tryk - Jørn Thomsen A/S. 541 601 Tryksag

Grafisk design prik. Tryk - Jørn Thomsen A/S. 541 601 Tryksag OL Grafisk design prik - Tryk - Jørn Thomsen A/S Oktober 2008 541 601 Tryksag Forord Faglig videreuddannelse i Klinisk farmaci og Folkesundhed er en rigtig flot titel, som dækker over et ikke mindre

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Sundhedsfaglig Grunduddannelse

Sundhedsfaglig Grunduddannelse Sundhedsfaglig Grunduddannelse Lektionsplan 2017-2018 NB: ret til ændringer forbeholdes specielt i foråret! Undervisere på uddannelsen er Fysiologi: Nana Byriel og Jens Steen Nielsen Anatomi: Sune Hansen

Læs mere

Progressionsark for Anatomi og fysiologi

Progressionsark for Anatomi og fysiologi Progressionsark for Anatomi og fysiologi 1. Semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Semestrets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere

Studieordning 2012, bacheloruddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen

Studieordning 2012, bacheloruddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen for offentliggørelsen: 10.11.2017 Studieordning 2012, bacheloruddannelsen Ordinær eksamen Karakterer ordinær eksamen Syge/reeksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen Midtvejstest, Basal humanbiologi

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet

Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet Anatomi og fysiologi Hånden på hjertet Kapitel 0 Side 17 Introduktion Link til udtalelse af latinske betegnelser Kapitel 1 Side 27 Side 27 Side 30 Side 30 Side 32 Side 32 Side 32 Side 32 Side 34 Side 39

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Kursus i excitable celler (2,5 ECTS) ECTS)

Kursus i excitable celler (2,5 ECTS) ECTS) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Overgangsordning fra 2006-bachelorstudieordningen i medicin til 2012- bachelorstudieordningen

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør

Studieplan Hold 5 Registreret Akupunktør Efterår 2015 1 Fredag d. 25. sept. Birgitte Fiil og Charlotte Lind 9.00-15.00 Mette Pilegaard Kost og ernæring Lørdag d. 26. sept. Søndag d. 27. sept. 2 Fredag d. 9. okt. Søndag d. 11. okt. 9.00-15.00

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 NB. Med forbehold for ændringer. Undervisning i 2015 10. januar Andre behandlingsformer: Thai massage, Zoneterapi, Akupunktur. 11. januar Andre behandlingsformer:

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Radiografisk anatomi og Fysiologi.

Radiografisk anatomi og Fysiologi. Radiografisk anatomi og Fysiologi. Hold: RAD116 Undervisere: Winnie Most (WIMO) og Jonas Rasmussen (JORA) Dato: 8/2 Studieaktivitet Lektioner nr Emne Underviser Litteratur 1: Anatomi og fysiologi - Ind

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 01.02.2013 Kl. 9.00-12.00

Ekstern teoretisk prøve Modul 3 Dato: 01.02.2013 Kl. 9.00-12.00 Ekstern teoretisk prøve - Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Fagområder: Sygepleje, Anatomi og fysiologi herunder genetik, Sygdomslære herunder patologi og Ernæringslære og diætetik. Professionshøjskolen

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer.

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Nedenstående undervisning finder sted på Fysioterapeutskolen, Troensevej 8 i Næstved. OBS. I alle fag deltager kursisterne

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Hold 14 II Forår 2016

Hold 14 II Forår 2016 Læseplan for Modul 8 - den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Hold: Sygeplejerskeuddannelsen BosF2015. Modul 3 ( til )

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Hold: Sygeplejerskeuddannelsen BosF2015. Modul 3 ( til ) Uge 35 Mandag den 24/8 Tirsdag den 25/8 Onsdag den 26/8 Torsdag den 27/8 Fredag den 28/8 Evaluering af modul 2 Lærer: GKH Smerter Naturvidenskabelig viden Sygdomslære Intro modul 3 Lærer: KR Lærer: PN

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Studieplan Sygdomsdomslære

Studieplan Sygdomsdomslære Studieplan Sygdomsdomslære 2. semester Tema Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og Behandlingsforløb Genstandsområde Semesterets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2014 Godkendt af Studienævnet for Medicin 01.10.13 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 29.10.13 Ny dato for kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin indsat

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den 02.02.2016 Endelig efter fordeling af lokaler den 24.05.2016 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt 04.03.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 15.05.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009 1. semester

Læs mere

Somatisk sygdomslære og farmakologi

Somatisk sygdomslære og farmakologi Somatisk sygdomslære og farmakologi - Supplerende materiale til i-bogen Kapitel 1 Mikrobiologi og hygiejne Side 15 Power point med illustrationer og tabeller for kapitel 1 Side 19 Side 25 Side 32 Side

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m 1.Modul eksamen Ro på venner! Hvis et folketingsvalg er demokratiets fest Så må eksamen være uddannelsessystemets fest! J Form Modul 1 eksamen er en individuel mundtlig eksamen. Placering Eksamen er placeret

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 2. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 2 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6

Modulbeskrivelse for modul 6 Modulbeskrivelse for modul 6 Undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 6 (01.10.15) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod den almene sygdomslære og symptomkomplekser

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Den kvalitetsbevidste massørskole

Den kvalitetsbevidste massørskole Det siger eleverne Udtalelser fra tidligere elever på JFMI Den kvalitetsbevidste massørskole Maria Larsen Fra det øjeblik du træder ind ad døren på skolen, bliver du mødt med engagement, indlevelse og

Læs mere

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157.

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157. Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, Modul 8 Selvvalgt pensum kan hentes fra faglitteratur relateret til jeres speciale. Evt. fra den litteratur vi har angivet som supplerende. Selvvalgt

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

Modulbeskrivelse for

Modulbeskrivelse for Modulbeskrivelse for modul 7 Udredning og behandling 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra august 2014. Modulbeskrivelse modul 7 (Revideret 18.06.14) Side

Læs mere

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Revidetet 27.3.2015 MODULBESKRIVELSE Modul 3-2 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Hold: Sept. 14 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 18 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2015-2016 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver Modul 6, Studieordningen 2008 Hold 2016 AB Intern, skriftlig klinisk prøve. Rammer for prøven vil i stor udstrækning følge de ordinære kriterier og vil være beskrevet i den pågældendes læringskontrakt

Læs mere

Farmakologi 1. semester

Farmakologi 1. semester Farmakologi 1. semester 1 ECTS Semestrets overordnede tema: Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Mål for faget: Farmakologi Der skal i første omgang

Læs mere

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen

Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Undervisningsprogram Fagområdets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Retlig regulering (FO3) 6. semester SOC 2009: Hold Y Nina von Hielmcrone, Trine Schultz og John Klausen Fagområdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB11 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Dag/lektion Lærer Emne Opgaver og diverse

Dag/lektion Lærer Emne Opgaver og diverse Kultur- og sprogtemadagene i hhx 1y og 1x uge 48 2016 Vi arbejder med bogen Analyse af kultur og sprog som hovedbog. Vi har gennemgået kapitel 1-4 (kap. 5 er gennemgået i Dansk på ny), dette danner forudsætninger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER Vejledning til tilsynsførende ved eksamen Version 2/2015-02-25 INDHOLD... 0 Indhold... 1 Baggrund... 2 selve prøven... 2 Prøveformen... 2 Hvad skal rådgiveren

Læs mere

Moodle for Adgangskursus

Moodle for Adgangskursus Moodle for Adgangskursus Moodle er et Learning Management System (e-læringssystem), som undervisere og sekretærer på Adgangskursus anvender til at formidle information til de studerende. Moodle er derfor

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009 Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 rettelse vedr. ekstra sdage til akut patient indsat 26.01.15

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 2 Sygepleje, sundhed og sygdom Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen... 3 Modul 2 Sundhed og sygdom... 3 Studieaktivitetsmodel for modul

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Pensumliste Modul 4. Pensumlisten medsendes i velkomstbrevet pr. mail, så det bliver lettere at følge links.

Pensumliste Modul 4. Pensumlisten medsendes i velkomstbrevet pr. mail, så det bliver lettere at følge links. Pensumliste Modul 4 Pensum forefindes som bøger i Afdelings G s bibliotek eller som master-kopier i en mappe, som vil være til rådighed i afsnit G2 og er til fri afbenyttelse. Udlån af bøger fra biblioteket

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

STUDIEPLAN Modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet biokemi og bioanalyse Odense, UCL

STUDIEPLAN Modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet biokemi og bioanalyse Odense, UCL Patofysiologi (1,5 ECTS) Analyser og analyseprincipper (½ ECTS) Biomedicin (1 ECTS) KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus patofysiologi samt eksemplarisk udvalgte biokemiske og patofysiologiske

Læs mere

Censortilbagemeldinger for prøver ved medicin - SDU

Censortilbagemeldinger for prøver ved medicin - SDU Oversigt over prøver med ekstern censur: Bacheloruddannelsen Antal censorer Antal besvarelser Svarprocent B1 - Liv, Sundhed og Sygdom 5 5 100 % B2 - Fra Celle til Individ 5 5 100 % B3 - Viden og Information

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2014 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 26 08 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF NEUROLOGI

FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF NEUROLOGI Fysioterapeutuddannelsen FAGBESKRIVELSE FOR OG BEDØMMELSE AF NEUROLOGI Placering : 4. semester K-timer : 28 ECTS : 3 Vidensmål : Den studerende skal ved undervisningens afslutning: - have kendskab til

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11.

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11. Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Bøger til 1. semester medicin og medicin med industriel specialisering, AAU

Bøger til 1. semester medicin og medicin med industriel specialisering, AAU Bøger til 1. semester medicin og medicin med industriel specialisering, AAU Dine undervisere anbefaler nogle forskellige bøger til forskellige fag, fordi disse bøger med sikkerhed dækker det, du skal lære.

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

sundhedsfaglige Enkeltfag

sundhedsfaglige Enkeltfag S E sundhedsfaglige Enkeltfag 3 Momsfritagelse 5 Sygdomlære 6 Anatomi & Fysiologi 7 Psykologi 8 Klinikvejledning 9 Intro til andre alternative behandlingsformer 10 Momsfritagelse på behandlinger 11 Den

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sårbehandling, behandlingskrævende sår 43461 Juli 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Studieplan Humanbiologi Semester 1

Studieplan Humanbiologi Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Humanbiologi Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen

Pharmakon. Farmakonomuddannelsen Farmakonomuddannelsen Struktur kursusuger og fokus Antal kursusuger 1. år I prøvetiden Kursus 1-3 uger Kursus 2-3 uger Fokus Opbygning af basisviden Kursus 3-3 uger 2. år Kursus 4-3 uger Kursus 5-3 uger

Læs mere

GSK Gymnasial supplering. Kursusprogram

GSK Gymnasial supplering. Kursusprogram GSK Gymnasial supplering Kursusprogram Forår 2017 Dag, aften og onlineundervisning Tilmeldning via www.brock.dk GSK Ved tilmelding senest den 1. december 20 er du sikret en plads. Ved senere tilmelding

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere