Leder v/ Distriktsskoleleder Jan Th. Voss - side 2. Nyt fra Idrætsskolen - side 5. Nyt fra afd. Skjoldborgsvej - side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder v/ Distriktsskoleleder Jan Th. Voss - side 2. Nyt fra Idrætsskolen - side 5. Nyt fra afd. Skjoldborgsvej - side 6"

Transkript

1 DECEMBER ÅRGANG 5 - NR. 17 Leder v/ Distriktsskoleleder Jan Th. Voss - side 2 Gå direkte til siden, klik her! Derfor skal børnene have et godt fritidstilbud - side 3 Gå direkte til siden, klik her! Nyt fra Idrætsskolen - side 5 Gå direkte til siden, klik her! Nyt fra afd. Skjoldborgsvej - side 6 Gå direkte til siden, klik her! Nyt fra afd. Skolesvinget - side 16 Gå direkte til siden, klik her! Nyt fra afd. Nørre Allé - side 20 Gå direkte til siden, klik her! Kontaktoplysninger - side 22 Gå direkte til siden, klik her! Side

2 Distriktsskoleleder Jan Th. Voss Kære elever, forældre, medarbejdere og nisser! Det sørme, det sandt, december! Og juleklippedage med glade børn og bedsteforældre har præget billedet på Ullerup Bæk Skolen. Der er masser af julepynt alle vegne, og det er faktisk rigtig hyggeligt at se på. Jeg tror på, at al den jul stadigvæk er godt! Vi gør det ikke kun for sjov, ikke så meget af religiøse grunde, men fordi det er en vigtig del af vores kultur. Vi gør det mest for hyggens skyld. Det skal vi huske på alle sammen. Vi skal ville jul, og vi skal ville det bedste for og med hinanden! Vi fokuserer på elevernes faglighed På skolen går hver dag med at arbejde på at løfte alle skolens elever. Der skal være forskel på de udfordringer, børnene møder. Læring er bedst, når den enkelte elev er tilpas udfordret! At dele eleverne ind i hold efter interesser eller efter elevernes styrker på forskellige opgaver er efterhånden ved at blive helt almindeligt. Jeg vil opfordre alle forældre til at forsøge at følge med i jeres børns skolegang og til at tale med jeres børn om, hvad de lærer. Man kan tale med sit barn om, hvad de har lavet eller arbejdet med, men prøv også at spørge jeres barn, hvad de mener, at de har lært!? Elevernes trivsel er i fokus :- ) Og på Ullerup Bæk Skolen vil vi arbejde med hjælpsomhed for at øge elevernes trivsel. Man driller ikke en kammerat, som man får hjælp af. Man er ikke isoleret, hvis man er hjælper for en anden. Der er altså rigtig gode perspektiver i at arbejde med, at skolens elever og medarbejdere ( og forældre ) hjælper hinanden. På skolen og i fritidstilbuddene vil vi fremad have fokus på, at både eleverne og de voksne skal hjælpe hinanden mere - og vi vil arbejde med hjælpsomhed systematisk, så hjælpsomhed bliver en del af vores pædagogik. Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår! Side 2

3 Derfor skal børnene have et godt fritidstilbud... Uddrag fra FNs børnekonvention fra 1989 som Danmark sammen med 190 andre lande har tilsluttet sig. Børnenes mangfoldige behov, kompetencer og færdigheder bliver stimuleret og udfordret i børnenes fritidsliv i hele Ullerup Bæk distriktet. Børnenes sociale kompetencer og kommunikationsevner bliver udfordret og udviklet, når mange børn i leg og samvær skal fungere sammen i større enheder på legepladsen eller gymnastiksalen, med og uden voksenguidning. Børnenes evner til at kunne kommunikere hensigtsmæssigt i frie rammer og indgå i demokratiske processer på egen foranledning bliver virkelig stimuleret i fritidstilbuddene under de rette forhold. I fritiden er egen-driften og indre motivation som oftest katalysatoren for børnenes aktiviteter og virke. Børnenes mange sanser og kropslig afstemning er i spil på f.eks. Damvej, når børnene skal drage omsorg for en hest, høns eller kaniner. Det er nødvendigt med en fin afstemning mellem dyret og barnet, for at kontakten og samværet lykkes. Børnenes tilpasning til dyrenes præmisser er en fantastisk mulighed og stiller krav til børnenes sanser og intuitive evner modsat f.eks. digitale aktiviteter og spil. Ridning på hesteryg er både sjovt og lærerigt. Det udvikler og kræver motorisk kunnen, balance, kommunikationsevner og ikke mindst mod fra børnenes side. Første gang, et barn stiger op på en hest, kan være grænseoverskridende. Børnenes kreative evner og færdighedskompetencer bliver stimuleret i vores værksteder. Børnene får mulighed for, i ro og mag og styret af en indre motivation, at bygge videre på de kompetencer, de har med sig. Mange piger og drenge har lavet utallige små kunstværker og brugbare redskaber til børneværelset eller som forældregave og derigennem udviklet deres kreative sider. Side 3

4 Uddrag fra Fredericia kommunes grundlag for det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde : Fritids - og ungdomspædagogens kerneopgaver betyder, at pædagogen skal have fokus på børn og unge hen over hele dagen, såvel i skolen som i fritiden. Den pædagogfaglige indsats i denne opgave er at skabe børne- og ungemiljøer, der meningsfuldt supplerer den længere og mere varierede skoledag, som udfordrer børn og unge i en passende grad. Børn og unge inddrages i tilrettelæggelse og deltager i gennemførelse af hverdagens aktiviteter. Fokus er på: 1. Trivsel 2. Læringsfællesskaber 3. Alsidig udvikling Medarbejderne i Ullerup Bæk distriktets fritidsafdelinger arbejder fortsat på at skabe gode rammer og muligheder for børnenes trivsel, læring og udvikling. Derfor skal børnene have et godt fritidstilbud :- ) Med venlig hilsen Tommy Skau Distriktsfritidsleder Side 4

5 Nyt fra Idrætsskolen Idrætten på Ullerup Bæk Skolen, kommunens idrætsskole, prøver at sætte sit aftryk på alt, hvad der rører sig herunder også skolens uafbrudte fokus på bl.a. faglighed og relationer. Afd. Skolesvinget inviterede alle Ullerup Bæk Skolens 6. klasser til Duatlon-stævne i september, hvor der virkelig blev gået til stålet! Det var en fornøjelse at overvære elevernes gejst, vilje og glæde over idræt. Samtidig var der plads til at stoppe op og hjælpe en skadet kammerat, følge en såret tilbage til en voksen eller løbe hånd-i-hånd i mål og dele 1. pladsen. Fantastisk dag arrangeret af Skolesvingets sportslige ildsjæle! Efter nytår byder afd. Nørre Allé på idrætsdag for 6. og 7. årgang, og senere på året er det afd. Skjoldborgsvej, der inviterer 5. og 6. klasserne indenfor. Målet med arrangementerne er, at eleverne ser hinanden på kryds og tværs af matrikler og årgange og derfor ikke udelukkende møder nye ansigter, når de overgår til 7. klasse og afd. Nørre Allé, men derimod genkendelige kammerater, man har delt blod, sved og grin med. En 5. klasse fra afd. Skolesvinget og en 5. klasse fra afd. Skjoldborgsvej opnåede sølvog bronzemedalje i landsdelsfinalen i Skoleskydning ( TILLYKKE! ), 1. klasse dansede til morgensang foran alle, Udeskole-dag ved Trelde Næs osv. osv. Listen er LANG, og det er fantastisk at se, hvordan idræt og bevægelse fylder vores hverdag. Alle vores elever støder på idræt hver dag og på lærere, der brænder for idræt og fysiske udfordringer! I ønskes alle en god jul og et godt nytår! Jakob Asmussen Leder af Idrætsskolen Side 5

6 Afdeling Skjoldborgsvej Traditionen tro deltog rigtig mange bedsteforældre i juleklippedagene omkring 1. søndag i advent. Det er en fornøjelse at se, hvor glade og stolte børnene er for at vise skolen frem for bedsteforældrene. Desuden blev der gået til den med papir og saks, så skolen overalt er flot julepyntet. Tak til mange fremmødte bedsteforældre. Afdelingsrådet Det nye afdelingsråd er kommet rigtig godt i gang. Afdelingsrådet har blandt andet arbejdet med en beskrivelse af, hvordan der kan oprettes aktivitetsudvalg i alle klasser på skolen. Aktivitetsudvalgene har til opgave at arrangere gode forældrearrangementer i de enkelte klasser. Afdelingsrådet har ligeledes udarbejdet et katalog med inspiration til, hvad disse arrangementer kan indeholde. Rigtig mange klasser har i løbet af de sidste måneder holdt sociale arrangementer for elever og forældre. Fra alle sider er der kun positive tilbagemeldinger. Arrangementerne skaber sammenhold både for børn og voksne. Tak til jer forældre, der har taget initiativet og stået i spidsen for disse sammenkomster. Projekt Read sammen om læsning Ny forskning viser, at hvis forældrene hjælper deres barn med læsningen hjemme, bliver barnet en hurtigere og bedre læser. Vi har derfor tilmeldt alle elever på 2. årgang til projekt Read sammen om læsning. Alle elever har fået udleveret en Read-taske. Tasken indeholder 4 bøger til selvlæsning og konkret vejledning til, hvordan forældrene bedst muligt støtter op og hjælper deres barn til at læse og forstå teksterne. Projektet har været afprøvet i Århus, og her har resultaterne af forsøgene været så gode, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ønsker projektet udbredt til hele landet. I den forbindelse blev vores 2. årgang tilbudt at deltage. Forældrene på 2. årgang har indtil videre meldt meget positivt tilbage på projektet, og vi er naturligvis spændte på, hvordan læsefærdighederne udvikler sig. Med tak for de gode samarbejde i 2016 vil jeg ønske alle elever og forældre en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Anne Bodil Jensen Afdelingsskoleleder, Afd. Skjoldborgsvej Side 6

7 Diplomuddannelse i inklusion og klasseledelse Kasper og jeg fra 0. årgang været på en syv uger lang diplomuddannelse med fagdidaktik og klasseledelse som fagligt omdrejningspunkt. Uddannelsen er et tilbud til ansatte i Fredericia Kommune, og man bliver præsenteret for den nyeste forskning og det teoretiske grundlag, som undervisningen i dagens folkeskole bygger på. Under uddannelsen er vi blevet klædt på til at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor vi gennem relationsorienteret klasseledelse blandt andet kan forebygge konflikter i dagligdagen og derved øger den reelle læretid, hvor eleverne har mulighed for at blive så dygtige, som de overhovedet kan, både fagligt og socialt. At blive set, anerkendt og møde tillid som en del af fællesskabet, det er nogle af de helt afgørende ingredienser i et godt liv for alle børn/voksne, elever/lærere. Det er en stor del af lærernes professionalisme at arbejde med en klasse, hvor relationsarbejde står højt på dagsordenen og ikke mindst den faglige undervisning. Stemningen og følelsen i klassen, indstillingen til det faglige og fællesskabet eller manglen på samme er medvirkende faktorer til, hvordan eleverne klarer sig, også rent fagligt. Uddannelsen har givet os redskaber til at planlægge, gennemføre, analysere og evaluere vores undervisning med henblik på at forbedre det relationelle arbejde i klassen, som skaber muligheden for at inkludere flere elever i klasserummet i de daglige undervisningssituationer. Vi er blevet præsenteret for teoretiske og praktiske metoder til klasseledelse og didaktik, som kan skabe et godt og inkluderende læringsrum, hvor der er plads til både faglig og social udvikling. Det har været inspirerende at være på uddannelse sammen med andre lærere og blive præsenteret for mange forskellige teorier om klasserumsledelse og den måde, de kan implementeres i dagligdagen på arbejdspladsen. Nataly Kjeldsen Forsøg med kortere skoledag til fordel for tolærerordning På 5. årgang har vi valgt at ansøge om at få vekslet understøttende undervisning til tolærertimer. Denne ansøgning blev i efteråret godkendt af Jan Voss som et forsøgsprojekt for andet halvår af 5. klasse. Idéen til ansøgningen kommer af, at årgangen i skoleåret 15/16 havde mulighed for at arbejde med holddeling på tværs af årgangen i udvalgte dansk- og matematiklektioner. Fortsættes på næste side... Side 7

8 Fortsat fra forrige side... Denne holddeling viste sig at have en rigtig god effekt for elever på alle niveauer og var på den måde med til at starte tænkningen om denne forsøgsordning. Rent praktisk betyder det, at vores fem 5. klasser får nye gå-hjem-tider tirsdag og torsdag, som ændres fra kl. 15:00 til 14:15 samt om fredagen, hvor eleverne får fri kl. 13:30. Dette udløser en pulje på 15 to-lærertimer til årgangen, som i forsøgsordningen skal benyttes til at tilbyde eleverne ekstra støtte i forbindelse med holddeling i fagene dansk og matematik. Forsøgsordningen begynder mandag d. 16. januar og kommer til at foregå helt ind til sommerferien. Vi glæder os til at komme i gang med forløbet og er meget spændte på, om det bliver en lige så stor succes, som vi regner med. Det vil vi i hvert fald arbejde benhårdt for! Anders Holmgaard og Jens Hovmøller Årets mælkedukse 3.D har vundet en konkurrence ved Arla om at blive årets mælkedukse. Der skulle laves en video om det at være en sej mælkeduks. Om videoen, som 3.D har lavet, skrev Arla I har lavet den mest kreative og veludførte film, der fortæller, hvorfor jeres mælkedukse er de sejeste og mest cool mælkedukse i Danmark. Gevinsten er, at alle elever i 3.D får en valgfri skolemælk hver dag frem til sommerferien. Mette Høy Eleverne i 3.d de sejeste mælkedukse i Danmark Side 8

9 Skoleskydning 2016 Ullerup Bæk Skolen præsterer flot! Eleverne på 5. årgang har leveret fine resultater i årets skoleskydningskonkurrence. Samtlige 5. klasser fra Ullerup Bæk Skolen var repræsenteret i årets Landsdelsfinale, og 2 hold gik videre til Landsfinalen - DM i skoleskydning. Den efterhånden traditionelle skoleskydning er en skydekonkurrence, hvor skytteforeningerne samarbejder med skolerne om at give eleverne nogle ekstra oplevelser. Eleverne skyder med salonriffel på 15 meter baner. Skydning kræver dyb koncentration og ro. Alle elever i 5. klasse på de deltagende skoler prøver at komme på skydebanen, og de bedste kan kvalificere sig til Landsdelsfinalen, hvor 20 hold deltager. Eleverne kvalificerer sig i hold à 4. I år har afd. Skjoldborgsvej haft et hold fra hver 5. klasse med i Landsdelsfinalen og afd. Skolesvinget havde to hold med fra 5. klasse. Ullerup Bæk Skolen var således repræsenteret af 7 hold ud de 20 i Landsdelsfinalen, der blev afholdt i Bredstrup- Pjedsted. Efter en nervepirrende dag blev 5g fra Skjoldborgsvej nr.2 og hold I fra Skolesvinget nr. 3. De to hold gik således videre til Landsfinalen - DM i skoleskydning, der blev afholdt i Vingsted. Efter en meget spændende og oplevelsesrig dag blev de to hold henholdsvis nr. 11 og 26, og 5g var desuden så heldige at tage en lodtrækningspræmie på kr. 1000,- med hjem til klassekassen. Så stort tillykke til de deltagende hold, og en stor tak til Fredericia Skytteforening og Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening for den store indsats, og for at give vores elever en god oplevelse! Jimmy Hesselbjerg Elever fra 5.g til landsfinalen sammen med Aksel - formand for Fredericia Skydeklub Side 9

10 Fritidstilbud afd. Skjoldborgsvej - SFO 0-2. årgang På værkstedet bliver der lavet perler i stor stil, børnene nyder at sidde og lave forskellige figurer. Der er også blevet lavet julegaver, og alle er pakket ind. De børn, der har lavet gaver, har fået dem med hjem i uge 50. I denne uge lavede vi også julepynt og hyggede. Side 10

11 Sofie er vores nye EGU Elev. Hun vil skiftevis være på uddannelse og i praktik ved os de næste 2 år. Hejsa alle sammen! Jeg hedder Christina og skal være praktikant her på skolen til og med maj måned. Jeg studerer på Kolding Pædagogseminar, og dette er min 3. praktikperiode. Jeg er tilknyttet 0. årgang frem til og med februar. Derefter er jeg mest at finde blandt glidende overgang, g ellers er jeg i SFO en, hvor jeg møder alle de andre børn. Jeg glæder mig til at komme til at bruge en masse tid sammen med alle de herlige unger og ser frem til at hilse på deres forældre! Hilsen Christina Engel Side 11

12 Fritidstilbud afd. Damvej årgang Julen er over os, og julen er som bekendt traditionernes tid - og for de fleste af os en travl tid. Der er nok at se til med arrangementer, gaveindkøb og forberedelser - men ikke mindst er julen også en tid, hvor vi glædes og nyder hinandens selskab med hygge og fælles aktiviteter. Det gør vi også på Damvej. Vi har pyntet op både inde og ude, og stemningen oser af jul og hygge. Hele december måned står nemlig i hyggens tegn, hvor vi hygger med julemusik, laver julepynt, juleting og julegaver på de kreative værksteder og masser af hygge rundt omkring i huset. Onsdag den 7. december afholdt vi et lille hyggeligt åbent hus aften arrangement, hvor vi hyggede med at lave julepynt, bage pebernødder og spille juleskak og vand-pong. Personale nyt D. 1. december kunne vi byde velkommen til Sandi, pædagogstuderende fra Kolding Pædagogseminarium. Sandi skal være hos os det næste halve år. D. 9. januar skal Andreas på efteruddannelse ( k ompetenceudviklingsforløb ) og er tilbage igen d. 6 marts. Side 12

13 Børnemøder - medindflydelse og fællesskab Som nævnt i det forrige Skolenyt ville vi indføre månedlige børnemøder, hvor vi sammen med børnene sætter fokus på demokrati og forståelse for demokratiske processer. At de har ret til at blive hørt og have medindflydelse på egen hverdag og de fællesskaber, de indgår i, og derved give dem muligheden for at præge deres egen hverdag og give dem ejerskab for den klub, de er en del af. Vi har nu afholdt vores første møder og er kommet godt i gang. Vi har sammen med børnene fået nogle interessante og gode snakke, og i snakken med børnene er vi kommet frem til en masse spændende ideer til aktiviteter og ting, som vi kan lave fremadrettet. Alle disse gode og sjove ideer har vi skrevet ned og samlet i et inspirationskatalog til planlægning af aktiviteter og arrangementer på Damvej i den kommende tid. Med afsæt i børnenes ønsker skal vi bl.a. inden sommerferien afholde diskoteksaften, fastelavnsfest, pigeovernatning og påskehygge i april. Aktiviteter Hele december måned har der hver mandag, onsdag og fredag været "ifnd Nissen" på Damvej. Værkstederne December er jo julegave tid, så vi har selvfølgelig lavet julegaver på de kreative stuer. Så alle forældre har skullet passe lidt på, før de kom brasende ind, da det jo kunne være en gave, som var til jer. Der er blevet lavet gaver til både søskende, forældre og bedsteforældre. Der har været flot gavepapir og bånd til indpakning, samt mulighed for at lave små til og fra kort til gaverne. Kommende arrangementer Diskotek fredag d. 13 januar, hvor man for alvor kan få danset julefedtet af sig. Overnatning for pigerne fredag d. 13 februar. Nærmere info følger. Side 13

14 Nyt fra Byggeren Bålmaden er rykket til om onsdagen, og nogle dage bliver den også rykket ind i baren. Det kan være alt lige fra pitabrød til knækbrød med smør. Man kan altid læse på opslagstavlen, hvad vi skal have. Her i efteråret har vi også formået at vende noget så kedeligt som at samle blade, til noget der har skabt stor glæde for både børn og voksne, nemlig slåskamp i blade. Det har været rigtig hyggeligt og en kæmpe hjælp, at børnene har hjulpet med at samle nogle af de mange mange blade, der jo falder på den tid af året ( Se billederne nedenfor ). Selvom det er vinter, er der stadig fuld gang i den ude på Byggeren. Vi har fået pyntet op med juletræ og lyskæder udenfor, så vi har nydt det i denne dejlige julemåned. Hele december har der som en del af Find Nissen også været gemt to nisser på Byggerens areal mandage, onsdage og fredage! Vi er også så heldige, at vi har fået en praktikant, der kan noget med træ. Han er begyndt at holde åbent i vores træværksted, så kom og ta en snak med ham, hvis du kunne tænke dig at lave noget af træ. Kom med udenfor på Byggeren, der er fuld gang i den :- ) Side 14

15 Aftenklub I aftenklubben har vi haft gang i flere forskellige aktiviteter. En af de aktiviteter, som var det største hit, var sodavand-pong. Et spil, hvor man skal kaste bordtennisbolde i glas med vand imod hinanden. Vinderholdet vandt en sodavand. Det var ikke bare en drønhyggelig aften det har samtidig givet inspiration til en hel masse p ongeri efterfølgende. Der bliver kastet med bordtennisbolde til den store guldmedalje nu. Udover alt vores pong-spil har vi samtidig gang i de mere normale ting, som vi plejer at lave. Der bliver både spillet pool, hockey, Play-station og bordtennis, imens der er godt gang i de kreative produktioner på værkstederne. Der er nu et fantastisk aktivitetsprogram klar for januar og februar. Hver måned er der Quiz, hvor I dyster mod hinanden. Det vindende hold får sit navn på Quiz-plakaten - så tag udfordringen op, måske er det dit hold, der kommer på plakaten næste gang. Torsdag d. 26. januar er der fællesspisning på Damvej. Vi laver mad og spiser sammen. Der kommer en seddel med tilmelding senere. De andre aktiviteter i januar og februar er bl.a. Just Dance, soda-pong, lygte-gemme, FIFA, og hockey. Torsdag d. 23. februar er der pynte-fastelavnsboller-konkurrence. Lav den flotteste kagepyntning, og vind en præmie. Tirsdag d. 28. februar er der fastelavn med sjove lege. Husk at komme udklædt. For de, som bruger sociale medier, kan vi anbefale jer at følge os på både Snapchat ( D amvej ) og Instagram ( Damvej1 ). Vi ønsker alle børn og forældre en glædelig jul og et godt nytår! Mange julehilsner fra Personalet på Damvej Side 15

16 Afdeling Skolesvinget Juleferien er snart over os, og vi slutter kalenderåret af med den traditionelle tur i Bredstrup Kirke. Vi er så mange på skolen nu, at vi igen i år må dele os i to gudstjenester. Både eleverne og personalet fortjener at kunne gå på en tiltrængt ferie. Jeg håber, I alle vil bruge ferien på at slappe af med familie og venner. Luciaoptog, julekrybbespil og adventssamlinger 3. årgang på Skolesvinget har i år haft rigtig travlt i december. De har både øvet luciaoptog og julekrybbespil. Eleverne har gået luciaoptog på skolen, i børnehaven, i Bredstrup Kirke og på Fredericia Gymnasium. Julekrybbespillet fik vi alle lov at se d. 21/12 på sidste skoledag. En ny tradition på Skolesvinget har i år været den ugentlige adventssamling for hele indskolingen. Der blev tændt kalenderlys, sunget julesange og julehygget. Et rigtig godt initiativ fra personalets side, som jeg håber vil fortsætte de kommende år. Skolesvingets aktiviteter er nu på Facebook Jeg håber, at alle er kommet på Facebook og følger de mange spændende opslag, der kommer fra alle Ullerup Bæk Skolens afdelinger. På Skolesvinget bruger vi nu oftere Facebook til at præsentere hverdagens forskellige læringsaktiviteter. Så husk at synes godt om Ullerup Bæk Skolen, næste gang du er på Facebook. Her lidt billeder fra vores seneste opslag: 6. årgang skriver avis Samling før juleklippedagen 2. og 6. årgang har pyntet bussen op til jul Side 16

17 Afdelingsrådet Afdelingsrådet er kommet rigtig godt i gang. Stefan Nüchel er valgt til formand. Afdelingsrådet består af forældre fra alle årgange samt elevrådet og en medarbejderrepræsentant. På årets første møder har vi arbejdet med Antimobbestrategien, LSP undersøgelsen, Ansøgning til legepladspuljen mm. Jeg vil gerne her takke vores afdelingsråd for deres meget positive indstilling til samarbejdet med skolen. Hjælpsomhed: Vi skal hjælpe hinanden I forbindelse med LSP undersøgelsen, har vi i Ullerup Bæk Skolen bl.a. valgt indsatsområdet: RELATIONER. Dette udmøntes på alle årgange med forskellige tiltag. I hele foråret 2017 vil vi under dette indsatsområde have fokus på: HJÆLPSOMHED. Tanken bag dette er at have fokus på, hvordan vi kan hjælpe hinanden. Det kan være ældre elever, der hjælper yngre elever med lektier, eller klassekammerater der hjælper hinanden i frikvarterer med at finde på lege osv. Men det kan også være hvordan forældre kan hjælpe hinanden, eller hvordan forældre kan hjælpe skolen. Elevrådet har haft et ønske om, at der er flere aktiviteter på skolen på tværs af årgangene, hvor eleverne hjælper hinanden. Vi har nedsat et lille udvalg, der i samarbejde med elevrådet skal planlægge nogle aktiviteter, hvor vi arbejder med HJÆLPSOMHED. Rynkeby Skoleløbet Igen i år deltager Skolesvinget i Rynkeby Skoleløbet. Løbet afholdes sidste fredag, før vi går på Påskeferie. Der kommer nærmere information, når dagen nærmer sig. På dette link kan du læse mere om løbet: Det er fedt at lære Vores Skolefest vil i år have overskriften: DET ER FEDT AT LÆRE. I ugen op til Skolefesten vil vi lave forskellige aktiviteter, hvor eleverne får lov at arbejde med deres motivation og lysten til læring. Skolefesten afholdes d ! Til slut vil jeg gerne ønske alle elever, forældre og personale en glædelig jul og et godt nytår. Lars Andersen Afdelingsskoleleder Afd. Skolesvinget Side 17

18 Fritidstilbud afd. Skolesvinget - SFO og Oasen I Oasen er vi ved at finde os godt tilrette på en form, som er brugbar for både børn og medarbejdere. Vi har været optaget af mobilpolitikken, da telefoner og i-pad havde taget over i vores hverdag. Vi har talt med børnene og aftalt, at de kan spille tirsdag og torsdag. De andre dage er til aktiviteter og hyggeligt samvær med kammerater og voksne. Vi har købt 4 fat-boy til hygge, når børnene i fællesskab spiller PlayStation. De har bragt stor glæde! I SFO har vi fået etableret et godt spillebord med mange gode brætspil, som børnene er glade for at bruge. De spiller på kryds og tværs. Der er dog ingen tvivl om, at Stratego blandt drengene er et stort hit ;- ) Vi har ansat Amalie som medhjælper henover foråret, da vi ikke fik en ny studerende i denne omgang. Flere af jer kender hende sikkert fra skolen, da hun er vikar der. På baggrund af en negativ besvarelse for pædagoger i LSP-undersøgelsen og sidste års trivselsundersøgelse arbejder vi i personalegruppen med trivsel og kommunikation. Det er en indsats, der arbejdes med både lokalt og i kommunen. Vi har HR-konsulent Kirsten Lindberg med i processen. I ønskes alle en rigtig dejlig og et godt nytår! Side 18

19 Skovlodden Så nærmer julen sig med raske skridt Vi har haft travlt i Skovlodden med nisser, hemmeligheder og besøg i legeland. D. 8/12 kunne vi fejre 8 års fødselsdag. Vi sang fødselsdagssang og fik gaver, 3 dejlige trillebøre, som kan bruges både inde og ude. Børnene blev glade :-) D. 9/12 holdt vi juletræsfest for børn og forældre, sikke en dejlig velbesøgt dag. Selv julemanden kiggede forbi til dans om juletræet. Til januar og hen over foråret skal vi til at arbejde os ind i vores nye Natur- og bevægelsesprofil. Det betyder blandt andet, at vi skal arbejde med at opnå det Grønne Flag i de Grønne Spirer. I januar holder vi en pædagogisk dag sammen med Ulleruphave og Klokkefrøen, hvor vi skal arbejde med pædagogisk refleksion gennem video i dagligdagen. I ønskes alle en rigtig dejlig jul og et godt nytår! Side 19

20 Afdeling Nørre Allé Glædelig jul fra Nørre Allé. Juleferien nærmer sig, og det betyder, at vi snart er halvvejs i dette skoleår. Vi har nærmest været plaget af en god stemning på skolen, men vi ved også, at en enkelt eller ganske få dårlige episoder kan være meget ødelæggende for skolen. Vi ved, at vi skal værne om den gode stemning, og at det ikke bare er noget, man får foræret. De unge mennesker trives rigtig godt, hvilket diverse input, forældremøder, samtaler og målinger m.m. understøtter. Den gode trivsel for langt de fleste skal naturligvis bruges til at lære - og det foregår hver dag i alle timer ( næsten ). Vi henter også inspiration udefra. Vi har bl.a. i flere omgange personale afsted på kurser og uddannelse - i de sidste par måneder har vi haft nogle lærere afsted til intensive læringsforløb, turbo-forløb osv. med inspiration fra flere forskellige TV-udsendelser. Vi er meget forventningsfulde i forhold til, hvad lærerne kommer tilbage med - det bliver meget spændende at føre ud i livet på afd. Nørre Allé. Vi ansatte fire nye lærere til dette skoleår, og de er kommet rigtig godt i gang. Det er mit klare indtryk, at de er faldet rigtig godt til på skolen i deres forskellige klasser. Sandra er ved at udvikle Design-klassen på 7. årg., Laust er i gang med E-sport på 7. årg., Rasmus er med i fysik og idræt ligeledes på 7. årg., og Anne har overtaget en 8. kl. i dansk. Elevcaféen på 7. årg. er nærmest kommet flyvende fra start. Lærerne og eleverne arbejder virkelig godt, og det er indtil nu lykkedes at lave overskud hver uge og det er meget flot. Mesterkok-linjen bidrager jo med at åbne Caféen i 10-pausen på mandage og torsdage med et lidt andet sortiment. Det har ligeledes fået en god start. I samarbejde med Mesterkok-linjen har vi lavet et samarbejde med et supermarked om Mad-spild, og det betyder, at vi gratis kan afhente diverse madvarer til brug i vores køkken. Det har vist sig at være en fantastisk idé, som jeg vil fortælle mere om på et senere tidspunkt. En frokost fra elev-caféen til et møde på kontoret Eksempel på udbuddet i 10-pausen Side 20

21 Nyt afdelingsråd på Nørre Allé På forældremøderne i august/september blev der valgt forældrerepræsentanter til det nye afdelingsråd på afd. Nørre Allé. Nogle af de valgte forældre var også med i afdelingsrådet sidste skoleår, så det er med til at sikre det fortsatte gode arbejde. Vi er også meget glade for, at nye forældre er kommet med og på den måde vil være med til at gøre en forskel for eleverne på skolen. Der er fortsat et par ledige pladser i afdelingsrådet, hvis der skulle være nogle, der har lyst til at være med. I afdelingsrådet sidder også to forældrevalgte repræsentanter fra Skolebestyrelsen, så der er en direkte linje i arbejdet fra afdelingsrådet til skolebestyrelsen. Der er desuden to medarbejdere og to repræsentanter fra elevrådet. Afdelingsrådet har holdt det første møde, og det blev besluttet, at det næste møde skal handle om nogle særlige indsatsområder: Parkerings- og trafikforhold, kommunikation og arbejdspladser/erhvervspraktik/brobygning. Afdelingsrådet har været initiativtager til et ekstra forældremøde på 7. årg. med overskrifterne Styrk fællesskabet i klasserne for forældre og Lær din nye skole at kende. Afdelingsrådet har desuden udsendt en skrivelse vedr. positive anbefalinger til, hvordan klasserne kan afholde B lå Mandag, og jeg kan sige, at der er kommet meget positive tilbagemeldinger på disse initiativer. Jeg ønsker alle en rigtig god juleferie! Nils Jørgensen Afdelingsskoleleder Afd. Nørre Allé Side 21

22 Tlf Jan Th. Voss Distriktsskoleleder Tlf Glenn Ullerup Administrativ leder Tlf Afd. Skolesvinget Skolesvinget 3 Afdelingsskoleleder Lars Andersen Tlf Afd. Skjoldborgsvej Skjoldborgsvej 25 Afdelingsskoleleder Anne Bodil Jensen Tlf Afd. Nørre Allé Nørre Allé 5 Afdelingsskoleleder Nils Jørgensen Tlf Side 22

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere.

Ullerup Bæk Skolen - Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss. Kære elever, forældre og medarbejdere. 1 Ullerup Bæk Skolen - Årgang 1, Nummer 4 November Leder Ingen af os er så god, som vi er når vi er sammen! v. Jan Th. Voss Kære elever, forældre og medarbejdere. Efteråret har lagt sig ind over Danmark

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

SKOLEUDVIKLING PÅ BASIS AF LSP -ERFARINGER MED EVIDENSBASERET LÆRINGSLEDELSE. Første måling, december 2013

SKOLEUDVIKLING PÅ BASIS AF LSP -ERFARINGER MED EVIDENSBASERET LÆRINGSLEDELSE. Første måling, december 2013 SKOLEUDVIKLING PÅ BASIS AF LSP -ERFARINGER MED EVIDENSBASERET LÆRINGSLEDELSE Første måling, december 2013 OPLÆG FRA ULLERUP BÆK SKOLEN 1. Oplæg om LSP undersøgelsen for medarbejderne på UBS (Jan) Indledning

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Informationshæfte til forældre, elever og andre interesserede. Kort om Ullerup Bæk Skolen Ullerup Bæk Skolen består af 3 afdelinger: 2 Basisskoler (0.-6.årgang) og

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Fredag den 25.november 2016

Fredag den 25.november 2016 den 25.november 2016 Så er juleforberedelserne allerede gang, og i morgen når der er Juleklippedag vil hele skolen og Krabben blive udsmykket med diverse julepynt, og juletræet stå klar til at blive tændt.

Læs mere

Børnene har haft mulighed for at lave julegaver her i november måned, så glæd jer

Børnene har haft mulighed for at lave julegaver her i november måned, så glæd jer - 1 - Julegaver: Børnene har haft mulighed for at lave julegaver her i november måned, så glæd jer Hal: Her i vinterhalvåret er vi i hallen sammen med Regnbuen hver onsdag. Der kan dog være nogle onsdage

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl VELKOMMEN I FRITIDSHJEM 2 SKALMEJEGÅRDEN 2014 Fritidshjem 2 Her tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter, som børnene har medindflydelse på. Gennem disse aktiviteter og oplevelser skal vi medvirke til

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1. Mandag 8/1 Tirsdag 9/1 Onsdag 10/1 Torsdag 11/1 Fredag 12/1

Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1. Mandag 8/1 Tirsdag 9/1 Onsdag 10/1 Torsdag 11/1 Fredag 12/1 Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1 Velkommen tilbage efter juleferien. Vi ønsker alle et godt nytår. I dag laver Anja Bolsjer i køkkenet, det koster kun 10 kr. Meld dig på hos Anja. Torsdags

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Nyhedsbrev for August 2015

Nyhedsbrev for August 2015 Nyhedsbrev for August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Det er skønt at opleve SFO en fyldt med glade og nysgerrige børn. Sommerferien: Vi har haft en rigtig dejlig sommerferie sammen med afd. Eng.

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge:

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Fritter 1's nyhedsbrev for november 2009. Efterårsferien Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Sæbekasse løb Tirsdag deltog vi i sæbekasse løb. Deltagerne fra 2.&3.klasse

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart:

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart: Nyhedsbrev for Endnu en måned er gået. Det har været en spændende måned, der har budt på mange sjove aktiviteter og oplevelser. Efteråret nærmer sig og det mærkes ved at børnene er mere indenfor og benytter

Læs mere

bbb Børnebiksen, December Ørbækvej 34, Svendborg, Bulen , Biksen , Banjen

bbb Børnebiksen, December Ørbækvej 34, Svendborg, Bulen , Biksen , Banjen bbb Børnebiksen, December 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så nåede vi til årets sidste måned, nemlig december, som er fyldt med

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Nyhedsbrev til 0. og 1. årgang

Nyhedsbrev til 0. og 1. årgang skillema-dinke-du hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu. skillema-dinke-du kom og syng og dans med os, det syns vi, at I sku Vi glæder os til juleaften, så blir træet tændt og vi får fine julegaver,

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten :

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten : Årshjulet: Vi har endnu ikke fået planlagt vores fælles årshjul for hele året, så derfor er der ikke en overordnet plan for hvilke temaer og aktiviteter året kommer til at bestå af. I får mere info om

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

Stjernebrevet. November 2013 Fritten: 36 37 83 36 Kudu: 36 37 83 31 Gekko: 36 37 83 41

Stjernebrevet. November 2013 Fritten: 36 37 83 36 Kudu: 36 37 83 31 Gekko: 36 37 83 41 Stjernebrevet November 2013 Fritten: 36 37 83 36 Kudu: 36 37 83 31 Gekko: 36 37 83 41 Efter en uhyyyyyggelig Halloween i, er vi i stedet begyndt at forberede os på en rigtig hyggelig jul. I november måned

Læs mere

Landsbynyt December 2010

Landsbynyt December 2010 Landsbynyt December 2010 Kære forældre Julen nærmer sig hastigt og alle Landsbyordningens børn glæder sig det er jeg sikker på. Vi har set tegn på jul i hele december. Hemmelige rum i Regnbuen, hvor forældre

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Nyhedsbrevet Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Et forrygende efterår Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den første vintersne og juletræet tændt, kalendergaverne i sækken og børnene i positiv

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er:

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er: LÆSEPOLITIK Samuelsgaardens læsepolitik er den lokale implementering af Københavns kommunes læsepolitik, og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Af Københavns kommunes læsepolitik fremgår det overordnet

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling

Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig udvikling December Januar November Februar Oktober Marts September April August Maj Juli Juni Temaer, traditioner og aktiviteter i Eventyrhuset for team 1, der tager udgangspunkt i de 7 læreplanstemaer. 1. Personlig

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Nyhedsbrev. Erritsø Fællesskole. juni 2013

Nyhedsbrev. Erritsø Fællesskole. juni 2013 Nyhedsbrev Erritsø Fællesskole Nyt fra Anders Axø juni 2013 Kære elever, forældre og medarbejdere ved Erritsø Fællesskole Vi glæder os rigtig meget, og nu varer det ikke længe før Erritsø Fællesskole er

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 26. februar 2016 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 853 Næste uge: Mærkedag: 1. marts 3. marts 4. marts 5. marts Fyraftensmøde bh.kl. kl. 17.00 -? Censorclearing 8.30 11.00 Spireloppen pæd.dag

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

ma ti on to fr lø sø

ma ti on to fr lø sø Ventilen-nyt N ovember ma ti on to fr lø sø 1 Bowling 14-16.45 2 Hal 14-16 3 AFTEN Pigeklub (alle) 4 Svømning 5 6 7 AFTEN Hjemmehyg 8 9 Hal 14-16 10 AFTEN Svømmehal 11 Overnatning til lørdag 4-5 klasse

Læs mere

Skolebestyrelsens formandsberetning for skoleåret

Skolebestyrelsens formandsberetning for skoleåret Skolebestyrelsens formandsberetning for skoleåret 2015-2016 Et nyt skoleår er begyndt på Øster Snede Skole, og der hersker igen en stor aktivitet. Jeg håber, at alle har haft en rigtig dejlig sommerferie,

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere