ABENA INFO RMATION. Udfyld vedlagte spørgeskema og få en praktisk sygeplejerpen. En engageret nøgleperson. Undervisning i inkontinens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABENA INFO RMATION. Udfyld vedlagte spørgeskema og få en praktisk sygeplejerpen. En engageret nøgleperson. Undervisning i inkontinens"

Transkript

1 April ABENA INFO RMATION Side 2 En engageret nøgleperson Side 3 Undervisning i inkontinens Side 4 Undervisning - også på tysk Side 5 Abena Hudpleje har fået ny profil Side 7 Updates... Nu er Abri-Flex serien komplet Side 7 Nye ansigter hos Abena Udfyld vedlagte spørgeskema og få en praktisk sygeplejerpen

2 Vi samarbejder utrolig godt om at udvikle plejen Rina Zimmermann er nøgleperson i forbindelse med inkontinens, og hun ser det som sin opgave at formidle nyheder om produkter, metoder og viden. På det overordnede plan samarbejder Rina Zimmermann med hjemmeplejens kontinenssygeplejerske, Lene Clausen. Kontinenssygeplejersken og jeg modtager løbende fakta om nye produkter, nye metoder og ny viden, forklarer Rina Zimmermann. Jeg formidler informationer om produktnyheder og nye arbejdsmetoder videre til mine kolleger med udgangspunkt i den daglige opgaveløsning. Det er ofte lidt krævende at implementere nye måder at gøre tingene på, og derfor er formidling af viden og motivation til forandringer nogle meget vigtige ingredienser i mit arbejde, mener hun. Det var oprindeligt Abena, der tog kontakt til Aabenraa Kommunes hjemmepleje med henblik på at etablere en ordning med uddannelse af nøglepersoner, og Rina Zimmermann har været inddraget i arbejdet omtrent fra begyndelsen af sin ansættelse. God etik er en del af plejen Rina Zimmermann er meget engageret i funktionen som nøgleperson, og hun føler, at udviklingen af inkontinensplejen går godt i spænd med hendes store interesse for det etiske aspekt. Styringen af ressourcer og kvalitet skal være i god overensstemmelse med en etisk standard, der tager udgangspunkt i den enkelte brugers behov og ønsker, mener Rina Zimmermann. Vi kommer jo ind i folks hjem og er i mange tilfælde tæt på brugerens grænser. Det kan være svært for folk at tale om inkontinens og tage imod hjælp fra andre. Derfor er det helt centralt, at produkterne og deres anvendelse er rettet imod brugerens behov. Inspiration til bedre pleje Det har stor betydning for os, at Abena interesserer sig reelt for problemstillingerne i plejen, og vi får virkelig udbytte af undervisningen og de forskellige faglige arrangementer, forklarer Rina Zimmermann. Hun har for nylig deltaget i en temadag om den geriatriske patient og inkontinens, målrettet mod personale fra hjemmepleje og institutioner. Der var gode indlæg af bl.a. læge, fysioterapeaut og sygeplejerske. Det var fantastisk inspirerende, og det faglige input har faktisk stor betydning for kvalitetsudviklingen i det daglige arbejde, mener hun. Bedre planlægning sparer ressourcer i plejen Undervisningen hos Abena og ordningen med nøglepersoner tæt på brugerne har betydet nye og mere ressourcebesparende arbejdsmetoder. Vi er blevet meget hurtigere til at justere forbruget af inkontinensprodukter op og ned, alt efter ændringer i brugerens aktuelle behov, lyder det fra Rina Zimmermann. Mange brugere oplever gode og dårlige perioder i forhold til deres behov for inkontinensprodukter. Større viden om inkontinens og arbejdet som nøglepersoner i gruppen har ændret holdningen til brugen af inkontinensprodukter i hverdagen. Der bliver reflekteret mere over valget af produkt og fulgt op på resultaterne. Før i tiden anvendte man i højere grad de produkter, der var ved hånden, forklarer Rina Zimmermann. I dag har vi lært produkterne og deres egenskaber så grundigt at kende, at vi står meget bedre rustet til at træffe de rigtige beslutninger, hver gang vi skal vælge inkontinensprodukt. Det betyder i praksis, at vi ofte vælger et mindre produkt. Viden sparer ressourcer Samarbejdet med Abena forløber meget positivt, mener Rina Zimmermann. Vi får masser af relevant information om nye produkter og lærer løbende nye måder at gøre tingene på. Hun oplever, at Abena satser på en reel forståelse af behovet for inkontinensprodukter og ikke blot ønsker at sælge flere produkter. Abena s princip om at anvende så lille et inkontinensprodukt som muligt, og så stort som nødvendigt, har skabt bedre forståelse for brugerens behov. Det har samtidig givet os mulighed for betydelige besparelser i indkøb af inkontinensprodukter, konstaterer hun. En engageret nøgleperson: Rina Zimmermann blev uddannet som SOSU-hjælper fra Sundhedsskolen i København som elev på ét af skolens første hold. Hun arbejdede derefter i hjemmeplejen i Københavns Kommune og senere på plejehjem, indtil hun i 1998 blev færdiguddannet som SOSU-assistent. Efter en periode, hvor hun var bosat i udlandet med sin familie, blev hun i 2003 ansat i Aabenraa Kommunes hjemmepleje. Rina Zimmermann har gennemført samtlige kurser i forbindelse med inkontinens hos Abena, og hun har fungeret som nøgleperson i et par år. Nøglepersoner spiller en central rolle i styring af forbruget Abena anbefaler, at der oprettes grupper, som består af en sygeplejerske med ansvar for inkontinensområdet og en kontinensinteresseret medarbejder fra hver afdeling eller hjemmehjælpsgruppe. Deltagerne bliver rustet til at varetage de opgaver, der følger med funktionen som nøgleperson. Nøglepersonen er en ressourceperson, der bl.a. udreder den inkontinente i samarbejde med personalegruppen samt vejleder nye og gamle kolleger på inkontinensområdet. Nøglepersonen bliver inddraget i ændringer og i plejen af den inkontinente og er ansvarlig for kortlægning af bleforbruget, samt at der udarbejdes brugerkort. Derudover får nøglepersonen ansvaret for undervisning af personalegruppen, så gruppens viden altid holdes ajour. Nøglepersonerne følger forbruget af bleer og har regelmæssig kontakt til Abena s sygeplejerske. Man kan få yderligere information om ordningen med nøglepersoner ved henvendelse til Abena A/S på telefon

3 Undervisning i inkontinens Abena s undervisningsprogram i inkontinens er overordnet opbygget i 3 niveauer. Kurser og undervisningsmateriale er opbygget i 6 moduler, nogle med tillægsmoduler. Niveau 1 henvender sig til basispersoner i plejen, som f.eks. SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter. Niveau 2 er primært beregnet på nøglepersoner, typisk kontinensansvarlige på en afdeling eller i en bydel. Niveau 3 henvender sig til nøglepersoner og sygeplejersker. Undervisningen på Niveau 3 gennemføres normalt som dagsarrangementer, ofte med eksterne undervisere. Modul 1 - Inkontinens De forskellige former for inkontinens samt behandling. Anatomi og fysiologi. Den normale vandladning. Definition og udbredelse af inkontinens. De forskellige typer inkontinens: Stress-inkontinens, Urge-/trang-inkontinens, overaktiv blære, blandings-inkontinens, overløbs-inkontinens, efterdrypinkontinens og falsk inkontinens. Hvordan påvirker inkontinens livskvaliteten? Tillæg til Modul 1 - Søvn og demens Søvn og inkontinens. Hvorfor skal vi sove? Søvn og vandladningsproblemer. Den normale søvn. REM. Søvnforløb. Søvnlængde. Søvnen hos ældre. Døgnrytme. Immunforsvaret. Hvad kan vi gøre? Demens og inkontinens. Modul 2 - Inkontinens Bleens opbygning, valg af ble, skiftefrekvens, generelle regler ved påsætning af ble, fiksering og systematisk kortlægning af bleskift. Anvendelse af brugerkort for inkontinente patienter. Brugervejledninger for forskellige typer bleer til selvhjulpne, stående, liggende og siddende brugere. Om inkontinens, anatomi og bækkenbundstræning. Produktorientering. Modul 3 - Hygiejne og hudpleje Hudens opbygning og funktion. Hudens hovedfunktioner. Huden ændrer sig med alderen. Hudens tilstand. Varierende hudtyper kræver forskellig pleje. Hudpleje og håndhygiejne i forbindelse med inkontinens. Hånddesinfektion. Tillæg til Modul 3 - Handsker og urinvejsinfektioner Hvornår bruges handsker? Hvilke handsker anbefales? Hvad skal vi som plejepersonale være opmærksom på? Urinvejsinfektioner - årsager, risiko, symptomer, udredning. Forebyggelse. Modul 4 - Udredning af inkontinens Udredning efter Minimal care princippet. Om Minimal care. Samtale med borgeren om ufrivillig vandladning. Vandladningsanamnese. Urinprøve. Væske/vandladningsskema. Blevejningstest. Resultatvurdering. Undersøgelse og behandling hos egen læge. Videre udredning på specialafdeling. Kortlægning af bleskift. Udarbejdelse af brugerkort. Modul 5 - Behandlingsmuligheder Behandling af urininkontinens. Væske-/vandladningspædagogik. Bækkenbundstræning. Hvordan 3 gør man? Alment træningsprogram. Venepumpeøvelser. Bækkenbundsøvelser. Farmakologisk behandlingstilbud - hvad bruges hvor? Kirurgiske behandlingstilbud. Kateterbehandlinger og hjælpemidler. Tillæg til Modul 5 - Afføringsproblemer Anatomi. Hyppighed for afføringsproblemer. Årsagen til afføringsproblemer. Muskel- og vævsskader. Nerveskader. Andre skader. Tarmbevægelser. Bækkenbunden. Lukkemuskel. Motion. Toiletvaner. Siddestilling. Væskebalancen. Spisevaner. Medicin. Psykiske årsager. Ukendte årsager. Behandling. Brugen af afføringsmidler. Midler, der behandler eller forebygger forstoppelse. Midler, der behandler eller forebygger diarré. Modul 6 - Nøglepersonens rolle og styring af bleforbruget Hvorfor skal man styre forbruget af bleer? Hvem er nøglepersoner? Hvordan implementerer man en ny praksis? Afdækning af forventninger. Styring af bleforbruget. Årsdisponering. Registrering af forbrug via internettet. Brugerordningen.

4 Undervisning også på tysk Undervisning af plejepersonale og nøglepersoner spiller en stor rolle i Tyskland, hvor arbejdsbetingelserne er noget anderledes end de er i Danmark, og hvor der er stor forskel på betingelserne fra delstat til delstat Jeg forventer at få nogle redskaber, jeg kan bruge i undervisningen af plejepersonalet på de institutioner, som vi leverer produkter til. Jutta Bartels, som er kontinenssygeplejerske hos Hauschild, der er forhandler af inkontinensprodukter, har klare forventninger til dagens møde, som byder på en introduktion af Abenas undervisningskoncept. Det er en lille, men kompetent og videbegærlig gruppe af kontinenssygeplejersker, der er samlet i et mødelokale ved navn Lindhberg på et hotel i udkanten af Hannover. De kommer fra forskellige dele af Tyskland, men fælles for dem er, at de er kommet for at høre mere om Abenas undervisningskoncept. Andre fællestræk er, at de er ansat af forskellige forhandlere, der sælger inkontinensprodukter, og at de bruger en stor del af deres arbejdstid på at undervise andre i den korrekte anvendelse af produkterne, men så hører lighederne også op, for de arbejder under vidt forskellige betingelser. I Tyskland er der helt andre systemer, end dem vi kender fra det offentlige i Danmark. I Tyskland er det oftest die Krankenkassen, som er private sygesikringer, der betaler udgifterne til inkontinensprodukter, og de forskellige Krankenkassen stiller store, og i nogle delstater, også meget bureaukratiske krav til forbruget af inkontinensprodukter på for eksempel plejehjem. Undervisning i Europa Mødet i Hannover har været under forberedelse en rum tid. Forud har Abena International, som holder til i Aabenraa, sendt mapper med det komplette undervisningskoncept til mødedeltagerne, således de har haft mulighed for at sætte sig ind i, hvad det indeholder. Konceptet har efterhånden været undervejs i godt fire år, og det er et meget omfattende, men helt komplet og yderst fleksibelt koncept. Under udviklingen af konceptet er der taget højde for de kulturelle forskelle, der alligevel er fra land til land - også selv om landet ligger lige om hjørnet. Således har en række tyske sygeplejersker løbende været involveret i udarbejdelsen af konceptet. Sidst på efteråret 2007 blev konceptet lanceret uden for Danmarks grænser i forbindelse med en særlig kampagne, og den blev startskuddet til denne intro i Hannover en tirsdag i februar. Grundig gennemgang Frau Angelika Hattenhauer og Herr Ronny Lindner arbejder til dagligt hos Inkozell, en forhandler i Berlin, og selv om de begge har været undervejs siden kl. halv fire om morgenen, er de, ligesom de øvrige deltagere, meget ivrige efter at få en nærmere introduktion til undervisningsmaterialet, da de ved ni-tiden sætter sig til bords i mødelokalet. Det er Marianne Quorp Kjærgaard, der arbejder som International Nurse Advisor hos Abena International, som står for introduktionen, og det er langt fra første gang, hun skal introducere konceptet for forventningsfulde fagpersoner. Pauschale Forventningerne hos dagens deltagere bunder i et ønske om, at konceptet kan give dem værktøjer, de kan bruge i undervisningsøjemed, fordi undervisning af plejepersonale fylder meget i kontinenssygeplejerskernes hverdag. I Tyskland opererer man med et begreb, der hedder Pauschale, hvilket direkte oversat betyder engangsbeløb eller standardbeløb. Pauschale er udtryk for det beløb, man må anvende pr. bruger. Vilkårene og reglerne, for hvilke og hvor mange produkter der må bruges penge på, er stramme og sanktionerne kan være hårde, hvis man overskrider beløbsgrænsen eller bruger penge på noget, som ikke er omfattet af vilkårene for den gældende Pauschale. For eksempel kan nogle aftaler indebære, at udgifter til blandt andet underlag skal dækkes af en anden kasse. Det er heller ikke entydigt, hvem de forskellige Krankenkassen har aftaler med. Nogle steder har de aftale med institutionerne som for eksempel plejehjem. Andre steder indgår de aftalen direkte med forhandleren, som således får et stort ansvar for at sikre et optimalt forbrug, og det kræver, at plejepersonalet får en god vejledning. Men for kontinenssygeplejerskerne omkring bordet handler undervisning i lige så høj grad om at sikre, at brugerne får den optimale pleje, trods den megen fokus på udgiftsniveauet. Praktiske indslag Det er også grunden til, de beredvilligt ligger hænder til, da Marianne Quorp Kjærgaard forsyner dem med en slags ærmehandske, der giver dem et indblik i fordelen ved åndbart materiale. Efter ganske få minutter konstaterer Frau Angelika Hattenhauer, at hendes højre hånd er noget mere fugtig end den venstre, som er svøbt i en ærmehandske af åndbar folie, og hun synes, det er et godt indslag i en undervisningssituation. Hun afholder en lang række kurser for plejepersonale og kan se mange fordele i praktiske indslag som det at mærke forskellen om end blot på egne hænder. Hun er heller ikke ene om at have en fugtig højre hånd. Den oplevelse deler hun med sine vidensfæller omkring bordet. Angelika Hattenhauer er ikke længe om at foretrække den venstre ærmehandske som er lavet af åndbar folie Den rette pleje Mødedeltagerne ser det som et godt indslag, der kan illustrere, hvor vigtigt det er at have 4

5 fokus på brugernes velbefindende, også selv om det synes at være vigtigere med fokus på antallet af brugte euro og cent. Kontinenssygeplejerskerne omkring bordet i møderum Lindhberg har dog en forventning om, at det fokus vil flytte sig i de kommende år, men det vil tage sin tid. For selv om de private sygesikringer stiller store krav til, hvorledes pengene bruges, blæser der alligevel andre vinde hen over Tyskland. I november var det et års tid siden, at et organ, der svarer til det, vi kender som Dansk Standard, formulerede et sæt af standarder, den såkaldte Expertenstandard, der skal sikre brugerne optimal pleje. Det er standarder, som institutionerne skal imødekomme for at kunne opnå en akkreditering, i modsætning til i Danmark, hvor standarderne fra Dansk Standard i højere grad er vejledende. Institutionerne vil blive vurderet en gang om året og vurderingen gennemføres af et øvre organ, i daglig tale kaldet MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkasse). MDK s funktion kan i mange henseender sammenlignes med det, vi kender fra Fødevarestyrelsens kontrol og smiley-ordning. MDK kan akkreditere de institutioner, der lever op til Expertenstandard, omvendt kan MDK også levere en påtale, hvis en institution ikke lever op til kravene. Sanktionerne er dog stadig under udarbejdelse, og det vil tage tid, før de slår helt igennem. I mellemtiden kan kontinenssygeplejerskerne fokusere på at hjælpe plejepersonalet til at forstå vigtigheden af god og grundig pleje af brugerne. Lyset sladrer Den gode pleje fordrer god hygiejne med henblik på at undgå infektioner og udslæt, hvilket Abenas undervisningskoncept tager højde for. Endnu engang lægger de tyske Marianne Quorp Kjærgaard tjekker hvorvidt Gaby Kosak har helt rene hænder kontinenssygeplejersker hænder til et praktisk indslag. Lidt Glitterbug og en ultraviolet lampe afslører deres evne til at vaske hænder. Det står slet ikke så ringe til, selv om et par af dem lige må en ekstra gang omkring badeværelset for at få hver en kvadratmillimeter hånd med. Endnu en gang fryder de sig over undervisningskonceptets praktiske indslag. Gaby Kosak fra firmaet Teamcare er begejstret over muligheden for violet på hud at kunne vise sine kursusdeltagere, at det kræver nogle runder med vand og sæbe for at få helt rene hænder. Finter og forslag Da dagen lakker mod enden, er der bred enighed om, at Abenas undervisningskoncept bliver et værdifuldt værktøj for kontinenssygeplejerskerne, netop fordi det er komplet og flesibelt, hvilket kan bidrage til en optimal kontinenspleje med brugeren i centrum. Dertil har deltagerne fyldt tasken og hovedet med gode argumenter, finter og forslag, som kan bruges i en hverdag, hvor man måske er ene fagperson blandt interessenter, der fortrinsvis har fokus på euro og cent. Abenas hudplejeserie har fået ny profil Abenas hudplejeserie har fået et nyt, brugervenligt design, der letter den daglige brug og øger sikkerheden for både brugere og plejepersonale. Abena hudpleje er et komplet program i hudpleje- og hygiejneprodukter. I dag tæller serien mere end 40 produkter. Alle produkterne i Abena hudplejeprogrammet har fået nye, letgenkendelige emballager med tydelige etiketter i et flot design. Nye emballager Abena har udviklet et nyt design i tuber og flasker med hygiejniske, vandfaste etiketter. Den nye lukkemekanisme i flaskerne sikrer indholdet effektivt mod bakterier, og flaskerne ligger godt i hånden, så det bliver lettere at dosere korrekt. De nye flasker kan endda anvendes med én hånd uden problemer, hvis arbejdet gør det nødvendigt. Enkle farvekoder Abenas hudplejeprogram er opdelt i 4 serier i hver sin farve. Farvekoderne er kendte og indarbejdede, så både brugere og plejepersonale hurtigt kan identificere de enkelte produkter. Den gule serie er creme og lotion til daglig pleje. Den hvide serie er specialcreme og salver til forebyggelse af forskellige hudproblemer. Den grønne serie er produkter, der er beregnet til vask uden brug af vand. Den blå serie er produkter til vask med brug af vand. Creme og lotion Specialcreme og salver Vask uden vand og sæbe Vask med vand Gul Hvid Grøn Blå Derudover leverer Abena en lang række Abena hygiejne- og desinfektionsprodukter under titlen Abena Hygiejnesystem. 5

6 Abena hudpleje består af 4 serier, der er mærket med enkle farvekoder. Det gør det nemt for både brugere og plejepersonale at kende forskel på produkterne i det daglige Komplet hudplejeprogram Oprindeligt udviklede Abena en række hudplejeprodukter med udgangspunkt i hudproblemer i forbindelse med inkontinens, som en del af Abenas All-in-one koncept. I løbet af årene er det blevet til et komplet program til hudpleje, der også omfatter produkter, der er målrettet specielt mod forebyggende og vedligeholdende hudpleje. Hudplejeprogrammet er i vidt omfang et resultat af dialogen med brugere og plejepersonale, og Abena har udviklet mange af produkterne på baggrund af krav og forespørgsler. Omfattende sikkerhed Sygeplejerske Mette Detlefsen er Abenas produktspecialist indenfor hudpleje. Hun forklarer, at der er meget fokus på ingredienser, særligt konserveringsmidler i hudplejeprodukter, fordi selv uskadelige indholdsstoffer kan give problemer ved gentagen eksponering. Det er meget vigtigt, at produkterne kan bruges af alle, fremhæver Mette Detlefsen. Derfor er det Abenas erklærede politik at anvende så få ingredienser som muligt i det enkelte produkt, og vi er særdeles omhyggelige i valget af indholdsstoffer. Faktisk fravælger vi en del tilladte ingredienser, hvis ikke vi er helt sikre på, at de lever op til vores egne krav til kvalitet og sikkerhed. Nye kvalitetsprodukter Abena udvikler hele tiden sortimentet af hudplejeprodukter. Som noget nyt fås hudplejelotion både med og uden parfume i små praktiske tuber, og flere af Abena s hudplejeprodukter er nu mærket med Svanen, der er et af Danmarks officielle miljømærker. Svanemærket tildeles udelukkende produkter, der er særligt skånsomme i forhold til miljø og sundhed. Man kan få tilsendt brochuren Abena Hudpleje om hudplejeprodukter ved henvendelse til Abena, telefon eller læse mere om produkterne på: 6 Sygeplejerske Mette Detlefsen er ansvarlig for hudpleje- og hygiejneprodukterne hos Abena

7 Up dates... Nu er Abri-Flex serien komplet Det nye pull-up produkt Abri-Flex XL, der henvender sig specielt til fysisk større brugere, er kommet på markedet. Det betyder, at Abri-Flex-serien, der blev introduceret i efteråret 2006, nu er komplet. Serien dækker behovet for effektiv inkontinensbeskyttelse i hoftevidder fra blot 47 cm og helt op til 170 cm. Tendens mod større produkter For blot 5 år siden var der ikke noget stort behov for inkontinensprodukter i størrelse X-large. I de senere år er behovet for produkter til store inkontinente imidlertid steget markant. Abri-Flex XL dækker behovet for en pålidelig og brugervenlig pull-up med ekstra stor hoftevidde. Stort program i to størrelser Abri-Flex serien omfatter nu 5 størrelser og 2 absorptionsniveauer. De tre mest gængse størrelser, Small, Medium og Large, fås med forhøjet absorptionsevne under navnene Small Extra, Medium Extra og Large Extra. Der er nu i alt 8 forskellige Abri-Flex produkter til brugere med varierende behov. Abri-Flex er en løsning, der giver brugeren en god fornemmelse af sikkerhed, og som er nem at håndtere for forskellige typer brugere. Produktet bæres som almindeligt undertøj og er udformet som bløde pull-ups, der er nemme at tage af og på. Det kan have særlig betydning for demente brugere, der kræver mindre opmærksomhed ved toiletbesøg og får lettere ved at klare sig selv. Abri-Flex produkterne er forsynet med en diskret farvekode. Det betyder, at produkter og størrelser er lette at identificere, når de er stablet i et skab eller på en vogn, f.eks. ved brug på institutioner. Den praktiske vådindikator giver synlig besked, samtidig med at brugeren respekteres. Abri-Flex Special følger kroppen Abri-Flex Special er en særlig pull-up, der er forsynet med korte ben og et avanceret system af indbyggede elastikker, der former produktet efter brugerens krop. Produktet er velegnet til brugere, der er fysisk meget aktive eller som har en speciel kropsform. Abri-Flex serien består nu af 8 forskellige udgaver samt Abri-Flex Special i 2 størrelser Varenr. Produkt Farvekode Hoftevidde Absorption Forpakning Abri-Flex X-Small Plus Grå / Small Plus Gul / Small Extra Gul / Medium Plus Blå / Medium Extra Blå / Large Plus Grøn / Large Extra Grøn / X-Large Plus Orange /84 Abri-Flex Special Small/Medium Blå / Medium/Large Grøn /108 Nye ansigter hos Abena Lene Løvendal - er ansat som kontinenssygeplejerske. Lene bor i Hobro, og hun skal undervise, rådgive og vejlede om inkontinens, fortrinsvis overfor sygeplejersker og plejepersonale i den kommunale hjemmesygepleje. Hendes distrikt er den nordlige del af Østjylland. Lene Løvendal er uddannet sygeplejerske fra Aalborg Sygehus i 1996, hvor hun arbejdede i nogle år. Hun har derefter arbejdet i 8 år i hjemmesygeplejen, og hun blev færdig som kontinenssygeplejerske i Lene Løvendal kommer fra en stilling på urologisk afdeling og ambulatorium på Viborg Sygehus. Per Dumstrei - er ansat som konsulent i Abena A/S. Per Dumstrei skal besøge sygehusene i Danmark og formidle viden om handsker, håndhygiejne og forbindsstoffer. Han bliver ansvarlig for information og evaluering samt udbygning af de gode samarbejdsrelationer på sygehusområdet. Per Dumstrei er født og opvokset i Sønderjylland, han er uddannet sygeplejerske og kommer fra en stilling på Odense Sygehus, Middelfart. Per Dumstrei har tidligere arbejdet på Århus Kommunehospital og Sønderborg Sygehus. 7

8 Abena A/S Egelund Aabenraa Tel.: Fax: BR 258 DK /

ABENA INFO RMATION. Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne? Kortlægning af bleforbrug. til besparelser

ABENA INFO RMATION. Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne? Kortlægning af bleforbrug. til besparelser September 2 0 0 8 ABENA INFO RMATION Side 2 Kortlægning af bleforbrug blev vejen til besparelser Side 3 Minimal Care, der skaber resultater Side 5 Mød os på inkontinenskonferencen Side 6 Ny viden om bleprodukter

Læs mere

Bevilling.dk. gør det nemt at administrere bevillingsprocessen. Bevilling.dk. Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje

Bevilling.dk. gør det nemt at administrere bevillingsprocessen. Bevilling.dk. Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje INFORMATION April 2012 gør det nemt at administrere bevillingsprocessen TEMA: Side 2 Side 2 gør det nemt Helhedsorienteredeløsninger at administrere bevillingsprocessen

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF STYR EFTER KVALITETEN Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF Hvis du vil vide mere: Peter Dahler Larsen: Hvordan skal man som fagperson forholde sig til evalueringsbølgen

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital Evaluering af projekt Socialsygeplejerske 2013 Region Hovedstaden Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Evaluering af projekt Socialsygeplejerske Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Rengøringsassistenters jobprofiler og faglighed. Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat (SUS)

Rengøringsassistenters jobprofiler og faglighed. Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat (SUS) Rengøringsassistenters jobprofiler og faglighed Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat (SUS) Mette Semey Kubix Bruno Clematide November 2010 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Registrering og dokumentation i hjemmeplejen

Registrering og dokumentation i hjemmeplejen F O A F A G O G A R B E J D E Registrering og dokumentation i hjemmeplejen indtryk fra 7 kommuner Registrering og dokumentation i hjemmeplejen indtryk fra 7 kommuner er udarbejdet af Bureau 2000 for FOA

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv På vej mod leve-bo Samarbejdsformer på ældreområdet Juni 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere