ABENA INFO RMATION. Udfyld vedlagte spørgeskema og få en praktisk sygeplejerpen. En engageret nøgleperson. Undervisning i inkontinens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABENA INFO RMATION. Udfyld vedlagte spørgeskema og få en praktisk sygeplejerpen. En engageret nøgleperson. Undervisning i inkontinens"

Transkript

1 April ABENA INFO RMATION Side 2 En engageret nøgleperson Side 3 Undervisning i inkontinens Side 4 Undervisning - også på tysk Side 5 Abena Hudpleje har fået ny profil Side 7 Updates... Nu er Abri-Flex serien komplet Side 7 Nye ansigter hos Abena Udfyld vedlagte spørgeskema og få en praktisk sygeplejerpen

2 Vi samarbejder utrolig godt om at udvikle plejen Rina Zimmermann er nøgleperson i forbindelse med inkontinens, og hun ser det som sin opgave at formidle nyheder om produkter, metoder og viden. På det overordnede plan samarbejder Rina Zimmermann med hjemmeplejens kontinenssygeplejerske, Lene Clausen. Kontinenssygeplejersken og jeg modtager løbende fakta om nye produkter, nye metoder og ny viden, forklarer Rina Zimmermann. Jeg formidler informationer om produktnyheder og nye arbejdsmetoder videre til mine kolleger med udgangspunkt i den daglige opgaveløsning. Det er ofte lidt krævende at implementere nye måder at gøre tingene på, og derfor er formidling af viden og motivation til forandringer nogle meget vigtige ingredienser i mit arbejde, mener hun. Det var oprindeligt Abena, der tog kontakt til Aabenraa Kommunes hjemmepleje med henblik på at etablere en ordning med uddannelse af nøglepersoner, og Rina Zimmermann har været inddraget i arbejdet omtrent fra begyndelsen af sin ansættelse. God etik er en del af plejen Rina Zimmermann er meget engageret i funktionen som nøgleperson, og hun føler, at udviklingen af inkontinensplejen går godt i spænd med hendes store interesse for det etiske aspekt. Styringen af ressourcer og kvalitet skal være i god overensstemmelse med en etisk standard, der tager udgangspunkt i den enkelte brugers behov og ønsker, mener Rina Zimmermann. Vi kommer jo ind i folks hjem og er i mange tilfælde tæt på brugerens grænser. Det kan være svært for folk at tale om inkontinens og tage imod hjælp fra andre. Derfor er det helt centralt, at produkterne og deres anvendelse er rettet imod brugerens behov. Inspiration til bedre pleje Det har stor betydning for os, at Abena interesserer sig reelt for problemstillingerne i plejen, og vi får virkelig udbytte af undervisningen og de forskellige faglige arrangementer, forklarer Rina Zimmermann. Hun har for nylig deltaget i en temadag om den geriatriske patient og inkontinens, målrettet mod personale fra hjemmepleje og institutioner. Der var gode indlæg af bl.a. læge, fysioterapeaut og sygeplejerske. Det var fantastisk inspirerende, og det faglige input har faktisk stor betydning for kvalitetsudviklingen i det daglige arbejde, mener hun. Bedre planlægning sparer ressourcer i plejen Undervisningen hos Abena og ordningen med nøglepersoner tæt på brugerne har betydet nye og mere ressourcebesparende arbejdsmetoder. Vi er blevet meget hurtigere til at justere forbruget af inkontinensprodukter op og ned, alt efter ændringer i brugerens aktuelle behov, lyder det fra Rina Zimmermann. Mange brugere oplever gode og dårlige perioder i forhold til deres behov for inkontinensprodukter. Større viden om inkontinens og arbejdet som nøglepersoner i gruppen har ændret holdningen til brugen af inkontinensprodukter i hverdagen. Der bliver reflekteret mere over valget af produkt og fulgt op på resultaterne. Før i tiden anvendte man i højere grad de produkter, der var ved hånden, forklarer Rina Zimmermann. I dag har vi lært produkterne og deres egenskaber så grundigt at kende, at vi står meget bedre rustet til at træffe de rigtige beslutninger, hver gang vi skal vælge inkontinensprodukt. Det betyder i praksis, at vi ofte vælger et mindre produkt. Viden sparer ressourcer Samarbejdet med Abena forløber meget positivt, mener Rina Zimmermann. Vi får masser af relevant information om nye produkter og lærer løbende nye måder at gøre tingene på. Hun oplever, at Abena satser på en reel forståelse af behovet for inkontinensprodukter og ikke blot ønsker at sælge flere produkter. Abena s princip om at anvende så lille et inkontinensprodukt som muligt, og så stort som nødvendigt, har skabt bedre forståelse for brugerens behov. Det har samtidig givet os mulighed for betydelige besparelser i indkøb af inkontinensprodukter, konstaterer hun. En engageret nøgleperson: Rina Zimmermann blev uddannet som SOSU-hjælper fra Sundhedsskolen i København som elev på ét af skolens første hold. Hun arbejdede derefter i hjemmeplejen i Københavns Kommune og senere på plejehjem, indtil hun i 1998 blev færdiguddannet som SOSU-assistent. Efter en periode, hvor hun var bosat i udlandet med sin familie, blev hun i 2003 ansat i Aabenraa Kommunes hjemmepleje. Rina Zimmermann har gennemført samtlige kurser i forbindelse med inkontinens hos Abena, og hun har fungeret som nøgleperson i et par år. Nøglepersoner spiller en central rolle i styring af forbruget Abena anbefaler, at der oprettes grupper, som består af en sygeplejerske med ansvar for inkontinensområdet og en kontinensinteresseret medarbejder fra hver afdeling eller hjemmehjælpsgruppe. Deltagerne bliver rustet til at varetage de opgaver, der følger med funktionen som nøgleperson. Nøglepersonen er en ressourceperson, der bl.a. udreder den inkontinente i samarbejde med personalegruppen samt vejleder nye og gamle kolleger på inkontinensområdet. Nøglepersonen bliver inddraget i ændringer og i plejen af den inkontinente og er ansvarlig for kortlægning af bleforbruget, samt at der udarbejdes brugerkort. Derudover får nøglepersonen ansvaret for undervisning af personalegruppen, så gruppens viden altid holdes ajour. Nøglepersonerne følger forbruget af bleer og har regelmæssig kontakt til Abena s sygeplejerske. Man kan få yderligere information om ordningen med nøglepersoner ved henvendelse til Abena A/S på telefon

3 Undervisning i inkontinens Abena s undervisningsprogram i inkontinens er overordnet opbygget i 3 niveauer. Kurser og undervisningsmateriale er opbygget i 6 moduler, nogle med tillægsmoduler. Niveau 1 henvender sig til basispersoner i plejen, som f.eks. SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter. Niveau 2 er primært beregnet på nøglepersoner, typisk kontinensansvarlige på en afdeling eller i en bydel. Niveau 3 henvender sig til nøglepersoner og sygeplejersker. Undervisningen på Niveau 3 gennemføres normalt som dagsarrangementer, ofte med eksterne undervisere. Modul 1 - Inkontinens De forskellige former for inkontinens samt behandling. Anatomi og fysiologi. Den normale vandladning. Definition og udbredelse af inkontinens. De forskellige typer inkontinens: Stress-inkontinens, Urge-/trang-inkontinens, overaktiv blære, blandings-inkontinens, overløbs-inkontinens, efterdrypinkontinens og falsk inkontinens. Hvordan påvirker inkontinens livskvaliteten? Tillæg til Modul 1 - Søvn og demens Søvn og inkontinens. Hvorfor skal vi sove? Søvn og vandladningsproblemer. Den normale søvn. REM. Søvnforløb. Søvnlængde. Søvnen hos ældre. Døgnrytme. Immunforsvaret. Hvad kan vi gøre? Demens og inkontinens. Modul 2 - Inkontinens Bleens opbygning, valg af ble, skiftefrekvens, generelle regler ved påsætning af ble, fiksering og systematisk kortlægning af bleskift. Anvendelse af brugerkort for inkontinente patienter. Brugervejledninger for forskellige typer bleer til selvhjulpne, stående, liggende og siddende brugere. Om inkontinens, anatomi og bækkenbundstræning. Produktorientering. Modul 3 - Hygiejne og hudpleje Hudens opbygning og funktion. Hudens hovedfunktioner. Huden ændrer sig med alderen. Hudens tilstand. Varierende hudtyper kræver forskellig pleje. Hudpleje og håndhygiejne i forbindelse med inkontinens. Hånddesinfektion. Tillæg til Modul 3 - Handsker og urinvejsinfektioner Hvornår bruges handsker? Hvilke handsker anbefales? Hvad skal vi som plejepersonale være opmærksom på? Urinvejsinfektioner - årsager, risiko, symptomer, udredning. Forebyggelse. Modul 4 - Udredning af inkontinens Udredning efter Minimal care princippet. Om Minimal care. Samtale med borgeren om ufrivillig vandladning. Vandladningsanamnese. Urinprøve. Væske/vandladningsskema. Blevejningstest. Resultatvurdering. Undersøgelse og behandling hos egen læge. Videre udredning på specialafdeling. Kortlægning af bleskift. Udarbejdelse af brugerkort. Modul 5 - Behandlingsmuligheder Behandling af urininkontinens. Væske-/vandladningspædagogik. Bækkenbundstræning. Hvordan 3 gør man? Alment træningsprogram. Venepumpeøvelser. Bækkenbundsøvelser. Farmakologisk behandlingstilbud - hvad bruges hvor? Kirurgiske behandlingstilbud. Kateterbehandlinger og hjælpemidler. Tillæg til Modul 5 - Afføringsproblemer Anatomi. Hyppighed for afføringsproblemer. Årsagen til afføringsproblemer. Muskel- og vævsskader. Nerveskader. Andre skader. Tarmbevægelser. Bækkenbunden. Lukkemuskel. Motion. Toiletvaner. Siddestilling. Væskebalancen. Spisevaner. Medicin. Psykiske årsager. Ukendte årsager. Behandling. Brugen af afføringsmidler. Midler, der behandler eller forebygger forstoppelse. Midler, der behandler eller forebygger diarré. Modul 6 - Nøglepersonens rolle og styring af bleforbruget Hvorfor skal man styre forbruget af bleer? Hvem er nøglepersoner? Hvordan implementerer man en ny praksis? Afdækning af forventninger. Styring af bleforbruget. Årsdisponering. Registrering af forbrug via internettet. Brugerordningen.

4 Undervisning også på tysk Undervisning af plejepersonale og nøglepersoner spiller en stor rolle i Tyskland, hvor arbejdsbetingelserne er noget anderledes end de er i Danmark, og hvor der er stor forskel på betingelserne fra delstat til delstat Jeg forventer at få nogle redskaber, jeg kan bruge i undervisningen af plejepersonalet på de institutioner, som vi leverer produkter til. Jutta Bartels, som er kontinenssygeplejerske hos Hauschild, der er forhandler af inkontinensprodukter, har klare forventninger til dagens møde, som byder på en introduktion af Abenas undervisningskoncept. Det er en lille, men kompetent og videbegærlig gruppe af kontinenssygeplejersker, der er samlet i et mødelokale ved navn Lindhberg på et hotel i udkanten af Hannover. De kommer fra forskellige dele af Tyskland, men fælles for dem er, at de er kommet for at høre mere om Abenas undervisningskoncept. Andre fællestræk er, at de er ansat af forskellige forhandlere, der sælger inkontinensprodukter, og at de bruger en stor del af deres arbejdstid på at undervise andre i den korrekte anvendelse af produkterne, men så hører lighederne også op, for de arbejder under vidt forskellige betingelser. I Tyskland er der helt andre systemer, end dem vi kender fra det offentlige i Danmark. I Tyskland er det oftest die Krankenkassen, som er private sygesikringer, der betaler udgifterne til inkontinensprodukter, og de forskellige Krankenkassen stiller store, og i nogle delstater, også meget bureaukratiske krav til forbruget af inkontinensprodukter på for eksempel plejehjem. Undervisning i Europa Mødet i Hannover har været under forberedelse en rum tid. Forud har Abena International, som holder til i Aabenraa, sendt mapper med det komplette undervisningskoncept til mødedeltagerne, således de har haft mulighed for at sætte sig ind i, hvad det indeholder. Konceptet har efterhånden været undervejs i godt fire år, og det er et meget omfattende, men helt komplet og yderst fleksibelt koncept. Under udviklingen af konceptet er der taget højde for de kulturelle forskelle, der alligevel er fra land til land - også selv om landet ligger lige om hjørnet. Således har en række tyske sygeplejersker løbende været involveret i udarbejdelsen af konceptet. Sidst på efteråret 2007 blev konceptet lanceret uden for Danmarks grænser i forbindelse med en særlig kampagne, og den blev startskuddet til denne intro i Hannover en tirsdag i februar. Grundig gennemgang Frau Angelika Hattenhauer og Herr Ronny Lindner arbejder til dagligt hos Inkozell, en forhandler i Berlin, og selv om de begge har været undervejs siden kl. halv fire om morgenen, er de, ligesom de øvrige deltagere, meget ivrige efter at få en nærmere introduktion til undervisningsmaterialet, da de ved ni-tiden sætter sig til bords i mødelokalet. Det er Marianne Quorp Kjærgaard, der arbejder som International Nurse Advisor hos Abena International, som står for introduktionen, og det er langt fra første gang, hun skal introducere konceptet for forventningsfulde fagpersoner. Pauschale Forventningerne hos dagens deltagere bunder i et ønske om, at konceptet kan give dem værktøjer, de kan bruge i undervisningsøjemed, fordi undervisning af plejepersonale fylder meget i kontinenssygeplejerskernes hverdag. I Tyskland opererer man med et begreb, der hedder Pauschale, hvilket direkte oversat betyder engangsbeløb eller standardbeløb. Pauschale er udtryk for det beløb, man må anvende pr. bruger. Vilkårene og reglerne, for hvilke og hvor mange produkter der må bruges penge på, er stramme og sanktionerne kan være hårde, hvis man overskrider beløbsgrænsen eller bruger penge på noget, som ikke er omfattet af vilkårene for den gældende Pauschale. For eksempel kan nogle aftaler indebære, at udgifter til blandt andet underlag skal dækkes af en anden kasse. Det er heller ikke entydigt, hvem de forskellige Krankenkassen har aftaler med. Nogle steder har de aftale med institutionerne som for eksempel plejehjem. Andre steder indgår de aftalen direkte med forhandleren, som således får et stort ansvar for at sikre et optimalt forbrug, og det kræver, at plejepersonalet får en god vejledning. Men for kontinenssygeplejerskerne omkring bordet handler undervisning i lige så høj grad om at sikre, at brugerne får den optimale pleje, trods den megen fokus på udgiftsniveauet. Praktiske indslag Det er også grunden til, de beredvilligt ligger hænder til, da Marianne Quorp Kjærgaard forsyner dem med en slags ærmehandske, der giver dem et indblik i fordelen ved åndbart materiale. Efter ganske få minutter konstaterer Frau Angelika Hattenhauer, at hendes højre hånd er noget mere fugtig end den venstre, som er svøbt i en ærmehandske af åndbar folie, og hun synes, det er et godt indslag i en undervisningssituation. Hun afholder en lang række kurser for plejepersonale og kan se mange fordele i praktiske indslag som det at mærke forskellen om end blot på egne hænder. Hun er heller ikke ene om at have en fugtig højre hånd. Den oplevelse deler hun med sine vidensfæller omkring bordet. Angelika Hattenhauer er ikke længe om at foretrække den venstre ærmehandske som er lavet af åndbar folie Den rette pleje Mødedeltagerne ser det som et godt indslag, der kan illustrere, hvor vigtigt det er at have 4

5 fokus på brugernes velbefindende, også selv om det synes at være vigtigere med fokus på antallet af brugte euro og cent. Kontinenssygeplejerskerne omkring bordet i møderum Lindhberg har dog en forventning om, at det fokus vil flytte sig i de kommende år, men det vil tage sin tid. For selv om de private sygesikringer stiller store krav til, hvorledes pengene bruges, blæser der alligevel andre vinde hen over Tyskland. I november var det et års tid siden, at et organ, der svarer til det, vi kender som Dansk Standard, formulerede et sæt af standarder, den såkaldte Expertenstandard, der skal sikre brugerne optimal pleje. Det er standarder, som institutionerne skal imødekomme for at kunne opnå en akkreditering, i modsætning til i Danmark, hvor standarderne fra Dansk Standard i højere grad er vejledende. Institutionerne vil blive vurderet en gang om året og vurderingen gennemføres af et øvre organ, i daglig tale kaldet MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkasse). MDK s funktion kan i mange henseender sammenlignes med det, vi kender fra Fødevarestyrelsens kontrol og smiley-ordning. MDK kan akkreditere de institutioner, der lever op til Expertenstandard, omvendt kan MDK også levere en påtale, hvis en institution ikke lever op til kravene. Sanktionerne er dog stadig under udarbejdelse, og det vil tage tid, før de slår helt igennem. I mellemtiden kan kontinenssygeplejerskerne fokusere på at hjælpe plejepersonalet til at forstå vigtigheden af god og grundig pleje af brugerne. Lyset sladrer Den gode pleje fordrer god hygiejne med henblik på at undgå infektioner og udslæt, hvilket Abenas undervisningskoncept tager højde for. Endnu engang lægger de tyske Marianne Quorp Kjærgaard tjekker hvorvidt Gaby Kosak har helt rene hænder kontinenssygeplejersker hænder til et praktisk indslag. Lidt Glitterbug og en ultraviolet lampe afslører deres evne til at vaske hænder. Det står slet ikke så ringe til, selv om et par af dem lige må en ekstra gang omkring badeværelset for at få hver en kvadratmillimeter hånd med. Endnu en gang fryder de sig over undervisningskonceptets praktiske indslag. Gaby Kosak fra firmaet Teamcare er begejstret over muligheden for violet på hud at kunne vise sine kursusdeltagere, at det kræver nogle runder med vand og sæbe for at få helt rene hænder. Finter og forslag Da dagen lakker mod enden, er der bred enighed om, at Abenas undervisningskoncept bliver et værdifuldt værktøj for kontinenssygeplejerskerne, netop fordi det er komplet og flesibelt, hvilket kan bidrage til en optimal kontinenspleje med brugeren i centrum. Dertil har deltagerne fyldt tasken og hovedet med gode argumenter, finter og forslag, som kan bruges i en hverdag, hvor man måske er ene fagperson blandt interessenter, der fortrinsvis har fokus på euro og cent. Abenas hudplejeserie har fået ny profil Abenas hudplejeserie har fået et nyt, brugervenligt design, der letter den daglige brug og øger sikkerheden for både brugere og plejepersonale. Abena hudpleje er et komplet program i hudpleje- og hygiejneprodukter. I dag tæller serien mere end 40 produkter. Alle produkterne i Abena hudplejeprogrammet har fået nye, letgenkendelige emballager med tydelige etiketter i et flot design. Nye emballager Abena har udviklet et nyt design i tuber og flasker med hygiejniske, vandfaste etiketter. Den nye lukkemekanisme i flaskerne sikrer indholdet effektivt mod bakterier, og flaskerne ligger godt i hånden, så det bliver lettere at dosere korrekt. De nye flasker kan endda anvendes med én hånd uden problemer, hvis arbejdet gør det nødvendigt. Enkle farvekoder Abenas hudplejeprogram er opdelt i 4 serier i hver sin farve. Farvekoderne er kendte og indarbejdede, så både brugere og plejepersonale hurtigt kan identificere de enkelte produkter. Den gule serie er creme og lotion til daglig pleje. Den hvide serie er specialcreme og salver til forebyggelse af forskellige hudproblemer. Den grønne serie er produkter, der er beregnet til vask uden brug af vand. Den blå serie er produkter til vask med brug af vand. Creme og lotion Specialcreme og salver Vask uden vand og sæbe Vask med vand Gul Hvid Grøn Blå Derudover leverer Abena en lang række Abena hygiejne- og desinfektionsprodukter under titlen Abena Hygiejnesystem. 5

6 Abena hudpleje består af 4 serier, der er mærket med enkle farvekoder. Det gør det nemt for både brugere og plejepersonale at kende forskel på produkterne i det daglige Komplet hudplejeprogram Oprindeligt udviklede Abena en række hudplejeprodukter med udgangspunkt i hudproblemer i forbindelse med inkontinens, som en del af Abenas All-in-one koncept. I løbet af årene er det blevet til et komplet program til hudpleje, der også omfatter produkter, der er målrettet specielt mod forebyggende og vedligeholdende hudpleje. Hudplejeprogrammet er i vidt omfang et resultat af dialogen med brugere og plejepersonale, og Abena har udviklet mange af produkterne på baggrund af krav og forespørgsler. Omfattende sikkerhed Sygeplejerske Mette Detlefsen er Abenas produktspecialist indenfor hudpleje. Hun forklarer, at der er meget fokus på ingredienser, særligt konserveringsmidler i hudplejeprodukter, fordi selv uskadelige indholdsstoffer kan give problemer ved gentagen eksponering. Det er meget vigtigt, at produkterne kan bruges af alle, fremhæver Mette Detlefsen. Derfor er det Abenas erklærede politik at anvende så få ingredienser som muligt i det enkelte produkt, og vi er særdeles omhyggelige i valget af indholdsstoffer. Faktisk fravælger vi en del tilladte ingredienser, hvis ikke vi er helt sikre på, at de lever op til vores egne krav til kvalitet og sikkerhed. Nye kvalitetsprodukter Abena udvikler hele tiden sortimentet af hudplejeprodukter. Som noget nyt fås hudplejelotion både med og uden parfume i små praktiske tuber, og flere af Abena s hudplejeprodukter er nu mærket med Svanen, der er et af Danmarks officielle miljømærker. Svanemærket tildeles udelukkende produkter, der er særligt skånsomme i forhold til miljø og sundhed. Man kan få tilsendt brochuren Abena Hudpleje om hudplejeprodukter ved henvendelse til Abena, telefon eller læse mere om produkterne på: 6 Sygeplejerske Mette Detlefsen er ansvarlig for hudpleje- og hygiejneprodukterne hos Abena

7 Up dates... Nu er Abri-Flex serien komplet Det nye pull-up produkt Abri-Flex XL, der henvender sig specielt til fysisk større brugere, er kommet på markedet. Det betyder, at Abri-Flex-serien, der blev introduceret i efteråret 2006, nu er komplet. Serien dækker behovet for effektiv inkontinensbeskyttelse i hoftevidder fra blot 47 cm og helt op til 170 cm. Tendens mod større produkter For blot 5 år siden var der ikke noget stort behov for inkontinensprodukter i størrelse X-large. I de senere år er behovet for produkter til store inkontinente imidlertid steget markant. Abri-Flex XL dækker behovet for en pålidelig og brugervenlig pull-up med ekstra stor hoftevidde. Stort program i to størrelser Abri-Flex serien omfatter nu 5 størrelser og 2 absorptionsniveauer. De tre mest gængse størrelser, Small, Medium og Large, fås med forhøjet absorptionsevne under navnene Small Extra, Medium Extra og Large Extra. Der er nu i alt 8 forskellige Abri-Flex produkter til brugere med varierende behov. Abri-Flex er en løsning, der giver brugeren en god fornemmelse af sikkerhed, og som er nem at håndtere for forskellige typer brugere. Produktet bæres som almindeligt undertøj og er udformet som bløde pull-ups, der er nemme at tage af og på. Det kan have særlig betydning for demente brugere, der kræver mindre opmærksomhed ved toiletbesøg og får lettere ved at klare sig selv. Abri-Flex produkterne er forsynet med en diskret farvekode. Det betyder, at produkter og størrelser er lette at identificere, når de er stablet i et skab eller på en vogn, f.eks. ved brug på institutioner. Den praktiske vådindikator giver synlig besked, samtidig med at brugeren respekteres. Abri-Flex Special følger kroppen Abri-Flex Special er en særlig pull-up, der er forsynet med korte ben og et avanceret system af indbyggede elastikker, der former produktet efter brugerens krop. Produktet er velegnet til brugere, der er fysisk meget aktive eller som har en speciel kropsform. Abri-Flex serien består nu af 8 forskellige udgaver samt Abri-Flex Special i 2 størrelser Varenr. Produkt Farvekode Hoftevidde Absorption Forpakning Abri-Flex X-Small Plus Grå / Small Plus Gul / Small Extra Gul / Medium Plus Blå / Medium Extra Blå / Large Plus Grøn / Large Extra Grøn / X-Large Plus Orange /84 Abri-Flex Special Small/Medium Blå / Medium/Large Grøn /108 Nye ansigter hos Abena Lene Løvendal - er ansat som kontinenssygeplejerske. Lene bor i Hobro, og hun skal undervise, rådgive og vejlede om inkontinens, fortrinsvis overfor sygeplejersker og plejepersonale i den kommunale hjemmesygepleje. Hendes distrikt er den nordlige del af Østjylland. Lene Løvendal er uddannet sygeplejerske fra Aalborg Sygehus i 1996, hvor hun arbejdede i nogle år. Hun har derefter arbejdet i 8 år i hjemmesygeplejen, og hun blev færdig som kontinenssygeplejerske i Lene Løvendal kommer fra en stilling på urologisk afdeling og ambulatorium på Viborg Sygehus. Per Dumstrei - er ansat som konsulent i Abena A/S. Per Dumstrei skal besøge sygehusene i Danmark og formidle viden om handsker, håndhygiejne og forbindsstoffer. Han bliver ansvarlig for information og evaluering samt udbygning af de gode samarbejdsrelationer på sygehusområdet. Per Dumstrei er født og opvokset i Sønderjylland, han er uddannet sygeplejerske og kommer fra en stilling på Odense Sygehus, Middelfart. Per Dumstrei har tidligere arbejdet på Århus Kommunehospital og Sønderborg Sygehus. 7

8 Abena A/S Egelund Aabenraa Tel.: Fax: BR 258 DK /

ABENA INFO RMATION. Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne? Kortlægning af bleforbrug. til besparelser

ABENA INFO RMATION. Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne? Kortlægning af bleforbrug. til besparelser September 2 0 0 8 ABENA INFO RMATION Side 2 Kortlægning af bleforbrug blev vejen til besparelser Side 3 Minimal Care, der skaber resultater Side 5 Mød os på inkontinenskonferencen Side 6 Ny viden om bleprodukter

Læs mere

Hvad er urininkontinens?

Hvad er urininkontinens? Denne informationsfolder handler om urininkontinens og de problemer de forskellige typer af urininkontinens kan medføre. Samtidig er det en vejledning i, hvordan problemet kan afhjælpes med de hjælpemidler,

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

Bevilling.dk. gør det nemt at administrere bevillingsprocessen. Bevilling.dk. Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje

Bevilling.dk. gør det nemt at administrere bevillingsprocessen. Bevilling.dk. Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje INFORMATION April 2012 gør det nemt at administrere bevillingsprocessen TEMA: Side 2 Side 2 gør det nemt Helhedsorienteredeløsninger at administrere bevillingsprocessen

Læs mere

TENA Produktkatalog Inkontinensprodukter. Maj 2014 OMSORG MED OMTANKE

TENA Produktkatalog Inkontinensprodukter. Maj 2014 OMSORG MED OMTANKE TENA Produktkatalog Inkontinensprodukter Maj 2014 OMSORG MED OMTANKE TENA Individuel kontinenspleje TENA er verdens førende leverandør af dukter. I kraft af vores viden om og tætte sam arbejde med inkontinensprosundhedsvæsenet

Læs mere

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER 10 GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER DEN VIGTIGSTE INGREDIENS I BABYPLEJE ER KÆRLIGHED OG SUND FORNUFT Verdens

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Produktoversigt. Sund hud sat i system. BENDO A/S Tlf 56820549 e-mail bendo@bendo.dk

Produktoversigt. Sund hud sat i system. BENDO A/S Tlf 56820549 e-mail bendo@bendo.dk Produktoversigt Sund hud sat i system Sund hud er en god investering Hos Plum tager vi hændernes parti. Vi ved, at de kræver beskyttelse og helst ikke finder sig i skrappe håndrense midler. De ønsker sig

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Mild hudpleje i hverdagen. Hudplejeinformation

Mild hudpleje i hverdagen. Hudplejeinformation Mild hudpleje i hverdagen Hudplejeinformation 2 Små detaljer der gør den store forskel Vidste du, at kundeoplevelsen ofte begynder på toilettet? Det er derfor, det er så vigtigt at vælge de hygiejneprodukter,

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

AbenaNyt Sygepleje. Marts 2012

AbenaNyt Sygepleje. Marts 2012 AbenaNyt Sygepleje Marts 2012 Curi-Med swabs, high clean Curi-Med swabs, high clean er gaze og nonwoven kompresser med mange anvendelsesmuligheder inden for sundhedsplejen, hvor sterile produkter ikke

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV VI HAR GJORT DET NEMT AT GØRE DET RIGTIGE Som forældre ønsker man, at skabe de bedste vilkår for sine børn. Fra første færd bliver de små påvirket af en

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

AbenaNyt Sygepleje. Februar 2012

AbenaNyt Sygepleje. Februar 2012 AbenaNyt Sygepleje Februar 2012 Sygeplejekasser med aflåsningsmulighed Abenas nye sygeplejekasser i slagfast plast med aflåsningsmulighed er velegnede til at opbevare blandt andet plejeprodukter eller

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Bækkenbunden 2 www.krop-fysik.dk Svært ved at holde tæt? Næsten hver 10. dansker (op mod 450.000) er inkontinent, dvs. kan i større eller mindre grad ikke holde

Læs mere

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG OVERSKUD TIL OMSORG Enkel og effektiv lejring af sengeliggende Stabilitet Tryghed afslapning nedsat tonus nedsat arousel Hvorfor er lejring vigtig? Lejring har afgørende betydning for borgerens komfort

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

FOR FREMTIDENS SKYLD

FOR FREMTIDENS SKYLD FOR FREMTIDENS SKYLD DERMA - FOR FREMTIDENS SKYLD Din hudpleje er et nemt sted at starte, hvis du vil ha en renere og sundere hverdag. Vælger du at pleje din hud uden brug af parfume, parabener og farvestoffer,

Læs mere

Patientsikkerhed. Patientarmbånd: Stregkode løsninger. Label bånd. Bånd med indskudskort. www.opitek.dk

Patientsikkerhed. Patientarmbånd: Stregkode løsninger. Label bånd. Bånd med indskudskort. www.opitek.dk Patientsikkerhed www.opitek.dk Medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed www.patientsikkerhed.dk Patientarmbånd: Stregkode løsninger Label bånd Bånd med indskudskort Opitek Naverland 1C 2600 Glostrup

Læs mere

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det Tjek bleen den viser, hvordan jeres barn har det Har jeres barn det godt? Får det nok at spise? I de første dage efter fødslen kommer man let i tvivl. I kan på en meget enkel måde tjekke, at jeres barn

Læs mere

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr.

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Vores valgfrie periode på 7. semester var vi så heldige at tilbringe

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt)

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Patientinformation Gynækolobisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Du er blevet henvist til operation for urininkontinens.

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold. Udveksling til Kina: SYGEPLEJESKOLERNE I DANMARK. Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl

Rapport fra udvekslingsophold. Udveksling til Kina: SYGEPLEJESKOLERNE I DANMARK. Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til Kina: Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl Hjem-institution: Viborg sygeplejeskole Værts-institution/Universitet: Sichuan University Chengdu,

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

1. halvår 2011. 1. halvår 2011

1. halvår 2011. 1. halvår 2011 1. halvår 2011 1. halvår 2011 Praktiske informationer Sådan tilmelder du dig Tilmelding til kurserne kan kun ske ét sted: Det er via vores hjemmeside www.olympus.dk/academy Tilmelding foregår under det

Læs mere

isk /05.2012/Abena Graf 400/DK BR

isk /05.2012/Abena Graf 400/DK BR Vaskeriløsninger Hvordan kan du spare 75.000,- om året på en skræddersyet vaskeriopsætning? I dag vasker mange kroer, hoteller og restauranter deres viskestykker, mopper, kokketøj og øvrige tekstiler mv.

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Odense kommune fik bedre pleje for færre penge. Fokus på totaløkonomi og uddannelse sikrer bedre ældrepleje DOKUMENTERET INKONTINENSPLEJE OMNR.

Odense kommune fik bedre pleje for færre penge. Fokus på totaløkonomi og uddannelse sikrer bedre ældrepleje DOKUMENTERET INKONTINENSPLEJE OMNR. VIDEN DOKUMENTERET INKONTINENSPLEJE OMNR. 4 Nyt studie af inkontinenspleje i Københavns kommune: Fokus på totaløkonomi og uddannelse sikrer bedre ældrepleje Et nyt studie udført af COWI af inkontinenspleje

Læs mere

L AGNER TIL OVERSKUD TIL OMSORG

L AGNER TIL OVERSKUD TIL OMSORG L AGNER TIL R OVERSKUD TIL OMSORG Lagner til VENDLET VENDLET-systemet består bl.a. af et glidelagen og et træklagen. Glidelagnet placeres direkte på sengens madras Træklagnet fæstnes på VENDLET-systemets

Læs mere

Hvad er en stomi? Gads Forlag Pleje og dokumentation 1

Hvad er en stomi? Gads Forlag Pleje og dokumentation 1 Gads Forlag Pleje og dokumentation 1 Hvad er en stomi? En stomi er en kunstig åbning i bugvæggen på maven, hvor tarmen er ført ud og syet fast i maveskindet. Det betyder, at afføringen kommer ud af stomien

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Udstyr til toilet, bad, omklædningsrum og hotelværelser

Udstyr til toilet, bad, omklædningsrum og hotelværelser Udstyr til toilet, bad, omklædningsrum og hotelværelser Hygiejnisk Miljøvenligt Økonomisk DRIFTSIKKERT Håndtørrere til ethvert behov I mere end 30 år har DAN DRYER leveret sine uhyre effektive og driftsikre

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Derma Helse produkter. Derma Helse. Creme og Lotion. Specialprodukter. Vaskeprodukter. Solbeskyttelse

Derma Helse produkter. Derma Helse. Creme og Lotion. Specialprodukter. Vaskeprodukter. Solbeskyttelse Derma Helse produkter Derma Helse Creme og Lotion. Specialprodukter. Vaskeprodukter. Solbeskyttelse Dit største organ? Overhud (epidermis) - hudens øverste, synlige lag Læderhud (dermis) - det tykkeste

Læs mere

Pleje af. barnets hud

Pleje af. barnets hud Pleje af barnets hud Indhold Tør hud Bad Bleskift og røde numser Arp Av! Mine ører falder af Suttemund Tørre læber/slikke-eksem Til mor og far: Forældre skal passe på hænderne Daglig hudpleje En velplejet

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

GRATIS! Ergonomi Høj Kvalitet Fornuftige priser Landsdækkende service INDHOLD. Stole for: > 4. Laboratorier, Renrum og Mikroskopi > 6

GRATIS! Ergonomi Høj Kvalitet Fornuftige priser Landsdækkende service INDHOLD. Stole for: > 4. Laboratorier, Renrum og Mikroskopi > 6 1 INDHOLD Stole for: Laboratorier, Renrum og Mikroskopi Operation og Anæstesi Øjen OP, Ambulatorier og patientstole Prøvetagning, EKG, Radiologisk og Klin. Fysiologisk Kontor, Skranke og gæstestole Byg

Læs mere

Supportbelt. Manual dansk

Supportbelt. Manual dansk Supportbelt Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Montering 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering/montering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Pilleæsker og medicinure

Pilleæsker og medicinure Pilleæsker og medicinure 1 Hvem er vi? Snart 40 års erfaring Enuresisalarmer 1973 Kaldeanlæg 1981 Sengetøj 2003 Påmindelsesprodukter 2009 2 PILLEÆSKE model GSM Pilleæske med alarm er en uvurderlig hjælp

Læs mere

Det Geniale er det Radikale. swopper gør dig glad.

Det Geniale er det Radikale. swopper gør dig glad. Sid dig i form. Det Geniale er det Radikale. gør dig glad. Selv ved første øjekast kan man se forskellen mellem en og en traditionel kontorstol: Det radikale design gør op med alle de konventionelle komfort

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Camilla Wolf Olsen udveksling til Helsinki/Helsingfors i Finland i modul 11

Camilla Wolf Olsen udveksling til Helsinki/Helsingfors i Finland i modul 11 Første rejsebrev fra Finland Camilla Wolf Olsen udveksling til Helsinki/Helsingfors i Finland i modul 11 Periode fra den 27/1 2014 til den 21/4 2014 1 Hvorfor jeg valgte at tage på udveksling til Finland

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Alm. selvklæbende papir, allround...pa Højblank papir, aftagelig... PB Heldækkende papir, mat, perm... PC Heldækkende papir, højblank, perm... PI Højblank papir,

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kan uridomer højne livskvaliteten hos ældre urininkontinente mænd?

Kan uridomer højne livskvaliteten hos ældre urininkontinente mænd? Kan uridomer højne livskvaliteten hos ældre urininkontinente mænd? Af Alexandra Brand Ryborg Stud. Scient. Anth. Resume I efteråret 27 lavede jeg en antropologisk undersøgelse af livskvaliteten blandt

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere