ABENA INFO RMATION. Udfyld vedlagte spørgeskema og få en praktisk sygeplejerpen. En engageret nøgleperson. Undervisning i inkontinens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABENA INFO RMATION. Udfyld vedlagte spørgeskema og få en praktisk sygeplejerpen. En engageret nøgleperson. Undervisning i inkontinens"

Transkript

1 April ABENA INFO RMATION Side 2 En engageret nøgleperson Side 3 Undervisning i inkontinens Side 4 Undervisning - også på tysk Side 5 Abena Hudpleje har fået ny profil Side 7 Updates... Nu er Abri-Flex serien komplet Side 7 Nye ansigter hos Abena Udfyld vedlagte spørgeskema og få en praktisk sygeplejerpen

2 Vi samarbejder utrolig godt om at udvikle plejen Rina Zimmermann er nøgleperson i forbindelse med inkontinens, og hun ser det som sin opgave at formidle nyheder om produkter, metoder og viden. På det overordnede plan samarbejder Rina Zimmermann med hjemmeplejens kontinenssygeplejerske, Lene Clausen. Kontinenssygeplejersken og jeg modtager løbende fakta om nye produkter, nye metoder og ny viden, forklarer Rina Zimmermann. Jeg formidler informationer om produktnyheder og nye arbejdsmetoder videre til mine kolleger med udgangspunkt i den daglige opgaveløsning. Det er ofte lidt krævende at implementere nye måder at gøre tingene på, og derfor er formidling af viden og motivation til forandringer nogle meget vigtige ingredienser i mit arbejde, mener hun. Det var oprindeligt Abena, der tog kontakt til Aabenraa Kommunes hjemmepleje med henblik på at etablere en ordning med uddannelse af nøglepersoner, og Rina Zimmermann har været inddraget i arbejdet omtrent fra begyndelsen af sin ansættelse. God etik er en del af plejen Rina Zimmermann er meget engageret i funktionen som nøgleperson, og hun føler, at udviklingen af inkontinensplejen går godt i spænd med hendes store interesse for det etiske aspekt. Styringen af ressourcer og kvalitet skal være i god overensstemmelse med en etisk standard, der tager udgangspunkt i den enkelte brugers behov og ønsker, mener Rina Zimmermann. Vi kommer jo ind i folks hjem og er i mange tilfælde tæt på brugerens grænser. Det kan være svært for folk at tale om inkontinens og tage imod hjælp fra andre. Derfor er det helt centralt, at produkterne og deres anvendelse er rettet imod brugerens behov. Inspiration til bedre pleje Det har stor betydning for os, at Abena interesserer sig reelt for problemstillingerne i plejen, og vi får virkelig udbytte af undervisningen og de forskellige faglige arrangementer, forklarer Rina Zimmermann. Hun har for nylig deltaget i en temadag om den geriatriske patient og inkontinens, målrettet mod personale fra hjemmepleje og institutioner. Der var gode indlæg af bl.a. læge, fysioterapeaut og sygeplejerske. Det var fantastisk inspirerende, og det faglige input har faktisk stor betydning for kvalitetsudviklingen i det daglige arbejde, mener hun. Bedre planlægning sparer ressourcer i plejen Undervisningen hos Abena og ordningen med nøglepersoner tæt på brugerne har betydet nye og mere ressourcebesparende arbejdsmetoder. Vi er blevet meget hurtigere til at justere forbruget af inkontinensprodukter op og ned, alt efter ændringer i brugerens aktuelle behov, lyder det fra Rina Zimmermann. Mange brugere oplever gode og dårlige perioder i forhold til deres behov for inkontinensprodukter. Større viden om inkontinens og arbejdet som nøglepersoner i gruppen har ændret holdningen til brugen af inkontinensprodukter i hverdagen. Der bliver reflekteret mere over valget af produkt og fulgt op på resultaterne. Før i tiden anvendte man i højere grad de produkter, der var ved hånden, forklarer Rina Zimmermann. I dag har vi lært produkterne og deres egenskaber så grundigt at kende, at vi står meget bedre rustet til at træffe de rigtige beslutninger, hver gang vi skal vælge inkontinensprodukt. Det betyder i praksis, at vi ofte vælger et mindre produkt. Viden sparer ressourcer Samarbejdet med Abena forløber meget positivt, mener Rina Zimmermann. Vi får masser af relevant information om nye produkter og lærer løbende nye måder at gøre tingene på. Hun oplever, at Abena satser på en reel forståelse af behovet for inkontinensprodukter og ikke blot ønsker at sælge flere produkter. Abena s princip om at anvende så lille et inkontinensprodukt som muligt, og så stort som nødvendigt, har skabt bedre forståelse for brugerens behov. Det har samtidig givet os mulighed for betydelige besparelser i indkøb af inkontinensprodukter, konstaterer hun. En engageret nøgleperson: Rina Zimmermann blev uddannet som SOSU-hjælper fra Sundhedsskolen i København som elev på ét af skolens første hold. Hun arbejdede derefter i hjemmeplejen i Københavns Kommune og senere på plejehjem, indtil hun i 1998 blev færdiguddannet som SOSU-assistent. Efter en periode, hvor hun var bosat i udlandet med sin familie, blev hun i 2003 ansat i Aabenraa Kommunes hjemmepleje. Rina Zimmermann har gennemført samtlige kurser i forbindelse med inkontinens hos Abena, og hun har fungeret som nøgleperson i et par år. Nøglepersoner spiller en central rolle i styring af forbruget Abena anbefaler, at der oprettes grupper, som består af en sygeplejerske med ansvar for inkontinensområdet og en kontinensinteresseret medarbejder fra hver afdeling eller hjemmehjælpsgruppe. Deltagerne bliver rustet til at varetage de opgaver, der følger med funktionen som nøgleperson. Nøglepersonen er en ressourceperson, der bl.a. udreder den inkontinente i samarbejde med personalegruppen samt vejleder nye og gamle kolleger på inkontinensområdet. Nøglepersonen bliver inddraget i ændringer og i plejen af den inkontinente og er ansvarlig for kortlægning af bleforbruget, samt at der udarbejdes brugerkort. Derudover får nøglepersonen ansvaret for undervisning af personalegruppen, så gruppens viden altid holdes ajour. Nøglepersonerne følger forbruget af bleer og har regelmæssig kontakt til Abena s sygeplejerske. Man kan få yderligere information om ordningen med nøglepersoner ved henvendelse til Abena A/S på telefon

3 Undervisning i inkontinens Abena s undervisningsprogram i inkontinens er overordnet opbygget i 3 niveauer. Kurser og undervisningsmateriale er opbygget i 6 moduler, nogle med tillægsmoduler. Niveau 1 henvender sig til basispersoner i plejen, som f.eks. SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter. Niveau 2 er primært beregnet på nøglepersoner, typisk kontinensansvarlige på en afdeling eller i en bydel. Niveau 3 henvender sig til nøglepersoner og sygeplejersker. Undervisningen på Niveau 3 gennemføres normalt som dagsarrangementer, ofte med eksterne undervisere. Modul 1 - Inkontinens De forskellige former for inkontinens samt behandling. Anatomi og fysiologi. Den normale vandladning. Definition og udbredelse af inkontinens. De forskellige typer inkontinens: Stress-inkontinens, Urge-/trang-inkontinens, overaktiv blære, blandings-inkontinens, overløbs-inkontinens, efterdrypinkontinens og falsk inkontinens. Hvordan påvirker inkontinens livskvaliteten? Tillæg til Modul 1 - Søvn og demens Søvn og inkontinens. Hvorfor skal vi sove? Søvn og vandladningsproblemer. Den normale søvn. REM. Søvnforløb. Søvnlængde. Søvnen hos ældre. Døgnrytme. Immunforsvaret. Hvad kan vi gøre? Demens og inkontinens. Modul 2 - Inkontinens Bleens opbygning, valg af ble, skiftefrekvens, generelle regler ved påsætning af ble, fiksering og systematisk kortlægning af bleskift. Anvendelse af brugerkort for inkontinente patienter. Brugervejledninger for forskellige typer bleer til selvhjulpne, stående, liggende og siddende brugere. Om inkontinens, anatomi og bækkenbundstræning. Produktorientering. Modul 3 - Hygiejne og hudpleje Hudens opbygning og funktion. Hudens hovedfunktioner. Huden ændrer sig med alderen. Hudens tilstand. Varierende hudtyper kræver forskellig pleje. Hudpleje og håndhygiejne i forbindelse med inkontinens. Hånddesinfektion. Tillæg til Modul 3 - Handsker og urinvejsinfektioner Hvornår bruges handsker? Hvilke handsker anbefales? Hvad skal vi som plejepersonale være opmærksom på? Urinvejsinfektioner - årsager, risiko, symptomer, udredning. Forebyggelse. Modul 4 - Udredning af inkontinens Udredning efter Minimal care princippet. Om Minimal care. Samtale med borgeren om ufrivillig vandladning. Vandladningsanamnese. Urinprøve. Væske/vandladningsskema. Blevejningstest. Resultatvurdering. Undersøgelse og behandling hos egen læge. Videre udredning på specialafdeling. Kortlægning af bleskift. Udarbejdelse af brugerkort. Modul 5 - Behandlingsmuligheder Behandling af urininkontinens. Væske-/vandladningspædagogik. Bækkenbundstræning. Hvordan 3 gør man? Alment træningsprogram. Venepumpeøvelser. Bækkenbundsøvelser. Farmakologisk behandlingstilbud - hvad bruges hvor? Kirurgiske behandlingstilbud. Kateterbehandlinger og hjælpemidler. Tillæg til Modul 5 - Afføringsproblemer Anatomi. Hyppighed for afføringsproblemer. Årsagen til afføringsproblemer. Muskel- og vævsskader. Nerveskader. Andre skader. Tarmbevægelser. Bækkenbunden. Lukkemuskel. Motion. Toiletvaner. Siddestilling. Væskebalancen. Spisevaner. Medicin. Psykiske årsager. Ukendte årsager. Behandling. Brugen af afføringsmidler. Midler, der behandler eller forebygger forstoppelse. Midler, der behandler eller forebygger diarré. Modul 6 - Nøglepersonens rolle og styring af bleforbruget Hvorfor skal man styre forbruget af bleer? Hvem er nøglepersoner? Hvordan implementerer man en ny praksis? Afdækning af forventninger. Styring af bleforbruget. Årsdisponering. Registrering af forbrug via internettet. Brugerordningen.

4 Undervisning også på tysk Undervisning af plejepersonale og nøglepersoner spiller en stor rolle i Tyskland, hvor arbejdsbetingelserne er noget anderledes end de er i Danmark, og hvor der er stor forskel på betingelserne fra delstat til delstat Jeg forventer at få nogle redskaber, jeg kan bruge i undervisningen af plejepersonalet på de institutioner, som vi leverer produkter til. Jutta Bartels, som er kontinenssygeplejerske hos Hauschild, der er forhandler af inkontinensprodukter, har klare forventninger til dagens møde, som byder på en introduktion af Abenas undervisningskoncept. Det er en lille, men kompetent og videbegærlig gruppe af kontinenssygeplejersker, der er samlet i et mødelokale ved navn Lindhberg på et hotel i udkanten af Hannover. De kommer fra forskellige dele af Tyskland, men fælles for dem er, at de er kommet for at høre mere om Abenas undervisningskoncept. Andre fællestræk er, at de er ansat af forskellige forhandlere, der sælger inkontinensprodukter, og at de bruger en stor del af deres arbejdstid på at undervise andre i den korrekte anvendelse af produkterne, men så hører lighederne også op, for de arbejder under vidt forskellige betingelser. I Tyskland er der helt andre systemer, end dem vi kender fra det offentlige i Danmark. I Tyskland er det oftest die Krankenkassen, som er private sygesikringer, der betaler udgifterne til inkontinensprodukter, og de forskellige Krankenkassen stiller store, og i nogle delstater, også meget bureaukratiske krav til forbruget af inkontinensprodukter på for eksempel plejehjem. Undervisning i Europa Mødet i Hannover har været under forberedelse en rum tid. Forud har Abena International, som holder til i Aabenraa, sendt mapper med det komplette undervisningskoncept til mødedeltagerne, således de har haft mulighed for at sætte sig ind i, hvad det indeholder. Konceptet har efterhånden været undervejs i godt fire år, og det er et meget omfattende, men helt komplet og yderst fleksibelt koncept. Under udviklingen af konceptet er der taget højde for de kulturelle forskelle, der alligevel er fra land til land - også selv om landet ligger lige om hjørnet. Således har en række tyske sygeplejersker løbende været involveret i udarbejdelsen af konceptet. Sidst på efteråret 2007 blev konceptet lanceret uden for Danmarks grænser i forbindelse med en særlig kampagne, og den blev startskuddet til denne intro i Hannover en tirsdag i februar. Grundig gennemgang Frau Angelika Hattenhauer og Herr Ronny Lindner arbejder til dagligt hos Inkozell, en forhandler i Berlin, og selv om de begge har været undervejs siden kl. halv fire om morgenen, er de, ligesom de øvrige deltagere, meget ivrige efter at få en nærmere introduktion til undervisningsmaterialet, da de ved ni-tiden sætter sig til bords i mødelokalet. Det er Marianne Quorp Kjærgaard, der arbejder som International Nurse Advisor hos Abena International, som står for introduktionen, og det er langt fra første gang, hun skal introducere konceptet for forventningsfulde fagpersoner. Pauschale Forventningerne hos dagens deltagere bunder i et ønske om, at konceptet kan give dem værktøjer, de kan bruge i undervisningsøjemed, fordi undervisning af plejepersonale fylder meget i kontinenssygeplejerskernes hverdag. I Tyskland opererer man med et begreb, der hedder Pauschale, hvilket direkte oversat betyder engangsbeløb eller standardbeløb. Pauschale er udtryk for det beløb, man må anvende pr. bruger. Vilkårene og reglerne, for hvilke og hvor mange produkter der må bruges penge på, er stramme og sanktionerne kan være hårde, hvis man overskrider beløbsgrænsen eller bruger penge på noget, som ikke er omfattet af vilkårene for den gældende Pauschale. For eksempel kan nogle aftaler indebære, at udgifter til blandt andet underlag skal dækkes af en anden kasse. Det er heller ikke entydigt, hvem de forskellige Krankenkassen har aftaler med. Nogle steder har de aftale med institutionerne som for eksempel plejehjem. Andre steder indgår de aftalen direkte med forhandleren, som således får et stort ansvar for at sikre et optimalt forbrug, og det kræver, at plejepersonalet får en god vejledning. Men for kontinenssygeplejerskerne omkring bordet handler undervisning i lige så høj grad om at sikre, at brugerne får den optimale pleje, trods den megen fokus på udgiftsniveauet. Praktiske indslag Det er også grunden til, de beredvilligt ligger hænder til, da Marianne Quorp Kjærgaard forsyner dem med en slags ærmehandske, der giver dem et indblik i fordelen ved åndbart materiale. Efter ganske få minutter konstaterer Frau Angelika Hattenhauer, at hendes højre hånd er noget mere fugtig end den venstre, som er svøbt i en ærmehandske af åndbar folie, og hun synes, det er et godt indslag i en undervisningssituation. Hun afholder en lang række kurser for plejepersonale og kan se mange fordele i praktiske indslag som det at mærke forskellen om end blot på egne hænder. Hun er heller ikke ene om at have en fugtig højre hånd. Den oplevelse deler hun med sine vidensfæller omkring bordet. Angelika Hattenhauer er ikke længe om at foretrække den venstre ærmehandske som er lavet af åndbar folie Den rette pleje Mødedeltagerne ser det som et godt indslag, der kan illustrere, hvor vigtigt det er at have 4

5 fokus på brugernes velbefindende, også selv om det synes at være vigtigere med fokus på antallet af brugte euro og cent. Kontinenssygeplejerskerne omkring bordet i møderum Lindhberg har dog en forventning om, at det fokus vil flytte sig i de kommende år, men det vil tage sin tid. For selv om de private sygesikringer stiller store krav til, hvorledes pengene bruges, blæser der alligevel andre vinde hen over Tyskland. I november var det et års tid siden, at et organ, der svarer til det, vi kender som Dansk Standard, formulerede et sæt af standarder, den såkaldte Expertenstandard, der skal sikre brugerne optimal pleje. Det er standarder, som institutionerne skal imødekomme for at kunne opnå en akkreditering, i modsætning til i Danmark, hvor standarderne fra Dansk Standard i højere grad er vejledende. Institutionerne vil blive vurderet en gang om året og vurderingen gennemføres af et øvre organ, i daglig tale kaldet MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkasse). MDK s funktion kan i mange henseender sammenlignes med det, vi kender fra Fødevarestyrelsens kontrol og smiley-ordning. MDK kan akkreditere de institutioner, der lever op til Expertenstandard, omvendt kan MDK også levere en påtale, hvis en institution ikke lever op til kravene. Sanktionerne er dog stadig under udarbejdelse, og det vil tage tid, før de slår helt igennem. I mellemtiden kan kontinenssygeplejerskerne fokusere på at hjælpe plejepersonalet til at forstå vigtigheden af god og grundig pleje af brugerne. Lyset sladrer Den gode pleje fordrer god hygiejne med henblik på at undgå infektioner og udslæt, hvilket Abenas undervisningskoncept tager højde for. Endnu engang lægger de tyske Marianne Quorp Kjærgaard tjekker hvorvidt Gaby Kosak har helt rene hænder kontinenssygeplejersker hænder til et praktisk indslag. Lidt Glitterbug og en ultraviolet lampe afslører deres evne til at vaske hænder. Det står slet ikke så ringe til, selv om et par af dem lige må en ekstra gang omkring badeværelset for at få hver en kvadratmillimeter hånd med. Endnu en gang fryder de sig over undervisningskonceptets praktiske indslag. Gaby Kosak fra firmaet Teamcare er begejstret over muligheden for violet på hud at kunne vise sine kursusdeltagere, at det kræver nogle runder med vand og sæbe for at få helt rene hænder. Finter og forslag Da dagen lakker mod enden, er der bred enighed om, at Abenas undervisningskoncept bliver et værdifuldt værktøj for kontinenssygeplejerskerne, netop fordi det er komplet og flesibelt, hvilket kan bidrage til en optimal kontinenspleje med brugeren i centrum. Dertil har deltagerne fyldt tasken og hovedet med gode argumenter, finter og forslag, som kan bruges i en hverdag, hvor man måske er ene fagperson blandt interessenter, der fortrinsvis har fokus på euro og cent. Abenas hudplejeserie har fået ny profil Abenas hudplejeserie har fået et nyt, brugervenligt design, der letter den daglige brug og øger sikkerheden for både brugere og plejepersonale. Abena hudpleje er et komplet program i hudpleje- og hygiejneprodukter. I dag tæller serien mere end 40 produkter. Alle produkterne i Abena hudplejeprogrammet har fået nye, letgenkendelige emballager med tydelige etiketter i et flot design. Nye emballager Abena har udviklet et nyt design i tuber og flasker med hygiejniske, vandfaste etiketter. Den nye lukkemekanisme i flaskerne sikrer indholdet effektivt mod bakterier, og flaskerne ligger godt i hånden, så det bliver lettere at dosere korrekt. De nye flasker kan endda anvendes med én hånd uden problemer, hvis arbejdet gør det nødvendigt. Enkle farvekoder Abenas hudplejeprogram er opdelt i 4 serier i hver sin farve. Farvekoderne er kendte og indarbejdede, så både brugere og plejepersonale hurtigt kan identificere de enkelte produkter. Den gule serie er creme og lotion til daglig pleje. Den hvide serie er specialcreme og salver til forebyggelse af forskellige hudproblemer. Den grønne serie er produkter, der er beregnet til vask uden brug af vand. Den blå serie er produkter til vask med brug af vand. Creme og lotion Specialcreme og salver Vask uden vand og sæbe Vask med vand Gul Hvid Grøn Blå Derudover leverer Abena en lang række Abena hygiejne- og desinfektionsprodukter under titlen Abena Hygiejnesystem. 5

6 Abena hudpleje består af 4 serier, der er mærket med enkle farvekoder. Det gør det nemt for både brugere og plejepersonale at kende forskel på produkterne i det daglige Komplet hudplejeprogram Oprindeligt udviklede Abena en række hudplejeprodukter med udgangspunkt i hudproblemer i forbindelse med inkontinens, som en del af Abenas All-in-one koncept. I løbet af årene er det blevet til et komplet program til hudpleje, der også omfatter produkter, der er målrettet specielt mod forebyggende og vedligeholdende hudpleje. Hudplejeprogrammet er i vidt omfang et resultat af dialogen med brugere og plejepersonale, og Abena har udviklet mange af produkterne på baggrund af krav og forespørgsler. Omfattende sikkerhed Sygeplejerske Mette Detlefsen er Abenas produktspecialist indenfor hudpleje. Hun forklarer, at der er meget fokus på ingredienser, særligt konserveringsmidler i hudplejeprodukter, fordi selv uskadelige indholdsstoffer kan give problemer ved gentagen eksponering. Det er meget vigtigt, at produkterne kan bruges af alle, fremhæver Mette Detlefsen. Derfor er det Abenas erklærede politik at anvende så få ingredienser som muligt i det enkelte produkt, og vi er særdeles omhyggelige i valget af indholdsstoffer. Faktisk fravælger vi en del tilladte ingredienser, hvis ikke vi er helt sikre på, at de lever op til vores egne krav til kvalitet og sikkerhed. Nye kvalitetsprodukter Abena udvikler hele tiden sortimentet af hudplejeprodukter. Som noget nyt fås hudplejelotion både med og uden parfume i små praktiske tuber, og flere af Abena s hudplejeprodukter er nu mærket med Svanen, der er et af Danmarks officielle miljømærker. Svanemærket tildeles udelukkende produkter, der er særligt skånsomme i forhold til miljø og sundhed. Man kan få tilsendt brochuren Abena Hudpleje om hudplejeprodukter ved henvendelse til Abena, telefon eller læse mere om produkterne på: 6 Sygeplejerske Mette Detlefsen er ansvarlig for hudpleje- og hygiejneprodukterne hos Abena

7 Up dates... Nu er Abri-Flex serien komplet Det nye pull-up produkt Abri-Flex XL, der henvender sig specielt til fysisk større brugere, er kommet på markedet. Det betyder, at Abri-Flex-serien, der blev introduceret i efteråret 2006, nu er komplet. Serien dækker behovet for effektiv inkontinensbeskyttelse i hoftevidder fra blot 47 cm og helt op til 170 cm. Tendens mod større produkter For blot 5 år siden var der ikke noget stort behov for inkontinensprodukter i størrelse X-large. I de senere år er behovet for produkter til store inkontinente imidlertid steget markant. Abri-Flex XL dækker behovet for en pålidelig og brugervenlig pull-up med ekstra stor hoftevidde. Stort program i to størrelser Abri-Flex serien omfatter nu 5 størrelser og 2 absorptionsniveauer. De tre mest gængse størrelser, Small, Medium og Large, fås med forhøjet absorptionsevne under navnene Small Extra, Medium Extra og Large Extra. Der er nu i alt 8 forskellige Abri-Flex produkter til brugere med varierende behov. Abri-Flex er en løsning, der giver brugeren en god fornemmelse af sikkerhed, og som er nem at håndtere for forskellige typer brugere. Produktet bæres som almindeligt undertøj og er udformet som bløde pull-ups, der er nemme at tage af og på. Det kan have særlig betydning for demente brugere, der kræver mindre opmærksomhed ved toiletbesøg og får lettere ved at klare sig selv. Abri-Flex produkterne er forsynet med en diskret farvekode. Det betyder, at produkter og størrelser er lette at identificere, når de er stablet i et skab eller på en vogn, f.eks. ved brug på institutioner. Den praktiske vådindikator giver synlig besked, samtidig med at brugeren respekteres. Abri-Flex Special følger kroppen Abri-Flex Special er en særlig pull-up, der er forsynet med korte ben og et avanceret system af indbyggede elastikker, der former produktet efter brugerens krop. Produktet er velegnet til brugere, der er fysisk meget aktive eller som har en speciel kropsform. Abri-Flex serien består nu af 8 forskellige udgaver samt Abri-Flex Special i 2 størrelser Varenr. Produkt Farvekode Hoftevidde Absorption Forpakning Abri-Flex X-Small Plus Grå / Small Plus Gul / Small Extra Gul / Medium Plus Blå / Medium Extra Blå / Large Plus Grøn / Large Extra Grøn / X-Large Plus Orange /84 Abri-Flex Special Small/Medium Blå / Medium/Large Grøn /108 Nye ansigter hos Abena Lene Løvendal - er ansat som kontinenssygeplejerske. Lene bor i Hobro, og hun skal undervise, rådgive og vejlede om inkontinens, fortrinsvis overfor sygeplejersker og plejepersonale i den kommunale hjemmesygepleje. Hendes distrikt er den nordlige del af Østjylland. Lene Løvendal er uddannet sygeplejerske fra Aalborg Sygehus i 1996, hvor hun arbejdede i nogle år. Hun har derefter arbejdet i 8 år i hjemmesygeplejen, og hun blev færdig som kontinenssygeplejerske i Lene Løvendal kommer fra en stilling på urologisk afdeling og ambulatorium på Viborg Sygehus. Per Dumstrei - er ansat som konsulent i Abena A/S. Per Dumstrei skal besøge sygehusene i Danmark og formidle viden om handsker, håndhygiejne og forbindsstoffer. Han bliver ansvarlig for information og evaluering samt udbygning af de gode samarbejdsrelationer på sygehusområdet. Per Dumstrei er født og opvokset i Sønderjylland, han er uddannet sygeplejerske og kommer fra en stilling på Odense Sygehus, Middelfart. Per Dumstrei har tidligere arbejdet på Århus Kommunehospital og Sønderborg Sygehus. 7

8 Abena A/S Egelund Aabenraa Tel.: Fax: BR 258 DK /

ABENA INFO RMATION. Udfyld informationskortet - og få mere at vide om Abena s produkter. Sygeplejerskerne hos Abena leverer vidensdeling

ABENA INFO RMATION. Udfyld informationskortet - og få mere at vide om Abena s produkter. Sygeplejerskerne hos Abena leverer vidensdeling Porto kr. 4,75 September 2 0 0 7 ABENA INFO RMATION Side 2 Sygeplejerskerne hos Abena leverer vidensdeling Kundeservice Side 5 Kvalitetsudvikling af handskeprodukter og Skincare Side 6 Nu leverer Abena

Læs mere

Kortlægning af bleforbruget

Kortlægning af bleforbruget Kortlægning af bleforbruget Navn: Bolig/Lejl.: Uge: dag dag dag dag dag Hvert bleskift registreres i skemaet. Udnyttelsesgraden af bleer: Tør = T = 1/4 = 1/2 = 3/4 Helt udnyttet = H Kortlægningen af bleforbruget

Læs mere

Continence Management

Continence Management Continence Management Livskvalitet Fokus på det giver sund økonomi Definition Urininkontinens er klagen over enhver form for ufrivillig vandladning (International Continence Society 2005) 2 Continence

Læs mere

Totalløsninger. i sygepleje og lægeartikler. Totalleverandør. Skræddersyet standardsortiment. Undervisning. Handel og logistik.

Totalløsninger. i sygepleje og lægeartikler. Totalleverandør. Skræddersyet standardsortiment. Undervisning. Handel og logistik. Totalløsninger i sygepleje og lægeartikler Totalleverandør. Skræddersyet standardsortiment. Undervisning. Handel og logistik. Procesoptimering Abena tilbyder kompetence på et højt niveau, hvilket afspejles

Læs mere

November Sorø fik succes med valg af ny bleleverandør

November Sorø fik succes med valg af ny bleleverandør INFORMATION November 2010 Tema : Continence Management Side 2 Continence Management - et værktøj der sikrer en optimal løsning Side 4 Sorø fik succes med valg af ny bleleverandør Side 6 Udredning og behandling

Læs mere

ABENA INFO RMATION. Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne? Kortlægning af bleforbrug. til besparelser

ABENA INFO RMATION. Bækkenbundstræning hos de ældre - kan det svare sig for kommunerne? Kortlægning af bleforbrug. til besparelser September 2 0 0 8 ABENA INFO RMATION Side 2 Kortlægning af bleforbrug blev vejen til besparelser Side 3 Minimal Care, der skaber resultater Side 5 Mød os på inkontinenskonferencen Side 6 Ny viden om bleprodukter

Læs mere

Abena hudpleje. Abena emballage. W/O og O/W emulsioner

Abena hudpleje. Abena emballage. W/O og O/W emulsioner Abena Hudpleje Abena hudpleje Abena har en komplet hudplejeserie med vaskeprodukter, cremer og salver, der dækker alle behov fra daglig hudpleje til professionel pleje af hudproblemer. Produktsortimentet

Læs mere

Side 2 Side 5 Side 6 Side 6 INDS TIK Mænd og inkontinens

Side 2 Side 5 Side 6 Side 6 INDS TIK Mænd og inkontinens Juni 2 0 0 7 ABENA INFO RMATION Side 2 Faglig rådgivning om inkontinens - med brugeren i centrum Side 5 Læs historien om Verner, der blev hjulpet - med Abena s nye herrebind Side 6 Alle inkontinensprodukter

Læs mere

- gør dig ikke skakmat. Urininkontinens? - Du er ikke alene. - Læs spillereglerne - Lær spillereglerne

- gør dig ikke skakmat. Urininkontinens? - Du er ikke alene. - Læs spillereglerne - Lær spillereglerne Urininkontinens - gør dig ikke skakmat Urininkontinens - Du er ikke alene - Læs spillereglerne - Lær spillereglerne Denne informationsfolder handler om urininkontinens og de problemer de forskellige typer

Læs mere

Brugervejledninger. Information

Brugervejledninger. Information Brugervejledninger Information Lille, sikker og komfortabel Målet er at holde den inkontinente tør med den mindst mulige ble. Det er mere behageligt at have en lille ble på end en stor ble. Dertil kommer

Læs mere

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren

Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats. God håndhygiejne i sundhedssektoren Færre infektioner og større velvære kræver en ekstra indsats God håndhygiejne i sundhedssektoren Hold huden ren. Det er sund fornuft Rene og sunde hænder forebygger smittespredning og øger velværet. Behandling,

Læs mere

Instruktion til udfyldelse af kravspecifikation vedrørende inkontinens bleer

Instruktion til udfyldelse af kravspecifikation vedrørende inkontinens bleer Udbud på levering af bleer til inkontinens Version: 8.1.2015 Instruktion til udfyldelse af kravspecifikation vedrørende inkontinens bleer Dette faneblad er en instruktion til, hvordan - skal udfyldes.

Læs mere

Side 4. Side 5. Side 6. Side 7

Side 4. Side 5. Side 6. Side 7 Abena Hudpleje Abena hudpleje Abena emballage Abena har en komplet hudplejeserie med vaskeprodukter, cremer og salver, der dækker alle behov fra daglig hudpleje til professionel pleje af hudproblemer.

Læs mere

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup Inkontinenspleje kompetenceudvikling, produkter og effektivisering - i et samfundsperspektiv SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup mandag d. 8. november 2010 Linda Schumann Scheel, sygeplejerske, cand.pæd.

Læs mere

Information om. inkontinens og hjælpemidler. Information

Information om. inkontinens og hjælpemidler. Information om inkontinens og hjælpemidler En hurtig og overskuelig guide, der giver dig inspiration til at få kontrol over inkontinens og optimal udnyttelse af dit hjælpemiddel 1 Denne informationsfolder handler

Læs mere

Den aktuelle debat om etik og økonomi i ældrepleje

Den aktuelle debat om etik og økonomi i ældrepleje Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje INFORMATION December 2011 Den aktuelle debat om etik og økonomi i ældrepleje DEBAT: Side 2 Hvad kommer besparelserne til at betyde? Side Side 2 3 Helhedsorienteredeløsninger

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: TENA Identifi Dato: 28.05.14 Rettet af: RAP Version: 1 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde TENA Identifi Marianne

Læs mere

Udredning for urininkontinens

Udredning for urininkontinens Ifølge servicelovens 97 bevilges inkontinenshjælpemidler, såfremt der er tale om en varig lidelse, som ikke kan bedres ved medicinsk eller terapeutisk behandling. Odder Kommune følger derfor et udredningprogram

Læs mere

Hvad er urininkontinens?

Hvad er urininkontinens? Denne informationsfolder handler om urininkontinens og de problemer de forskellige typer af urininkontinens kan medføre. Samtidig er det en vejledning i, hvordan problemet kan afhjælpes med de hjælpemidler,

Læs mere

INFORMATION. Tema : Abri-Man Special. Inkontinens skal ikke have lov at forringe livskvaliteten

INFORMATION. Tema : Abri-Man Special. Inkontinens skal ikke have lov at forringe livskvaliteten INFORMATION Marts 2010 Side 2 Inkontinens skal ikke have lov at forringe livskvaliteten Side 3 Pilotprojekt på Odense Universitetshospital tegner lovende Side 5 Patientforening for prostatacancer Side

Læs mere

INFORMATION. Tema : Mænd og inkontinens. Svanemærket er med til at sikre brugerne produkter af høj kvalitet

INFORMATION. Tema : Mænd og inkontinens. Svanemærket er med til at sikre brugerne produkter af høj kvalitet INFORMATION Juli 2010 Tema : Mænd og inkontinens Side 3 Faglige temadage - et led i Abenas uddannelseskoncept Udtalelser fra deltagere Side 5 Svanemærket er med til at sikre brugerne produkter af høj kvalitet

Læs mere

Undervisning i. nedre hygiejne.

Undervisning i. nedre hygiejne. Undervisning i nedre hygiejne. gode bakterier dårlige bakterier Nedre hygiejne - hvorfor er det så vigtigt. - Øger livskvaliteten o Det er velbefindende at være godt soigneret og ikke ildelugtende i skridtet

Læs mere

SUNDHEDSAFDELINGEN. Bækkenbundstræning- søg råd og vejledning. søg råd og vejledning. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune

SUNDHEDSAFDELINGEN. Bækkenbundstræning- søg råd og vejledning. søg råd og vejledning. - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune SUNDHEDSAFDELINGEN Bækkenbundstræning- søg råd og vejledning søg råd og vejledning - et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune Har du problemer med ufrivillig vandladning? Over 400.000 kvinder og mænd,

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Abena Skincare. Hygiene- og hudpleiesystem

Abena Skincare. Hygiene- og hudpleiesystem Abena Skincare Hygiene- og hudpleiesystem Abena Skincare - Hygiejne- og hudplejesystem er en komplet serie af produkter til vask, desinfektion og hudpleje. Serien er tilpasset de høje krav, der stilles

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

AbenaNyt Sygepleje. December 2009

AbenaNyt Sygepleje. December 2009 AbenaNyt Sygepleje December 2009 Hudpleje til årstidens vejr Decubals Clinic Cream er fugtcreme til daglig pleje af tør og sart hud og helt ideel til årstidens vejr. Decubals Intensive Cream er ekstra

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Bevilling.dk. gør det nemt at administrere bevillingsprocessen. Bevilling.dk. Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje

Bevilling.dk. gør det nemt at administrere bevillingsprocessen. Bevilling.dk. Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje INFORMATION April 2012 gør det nemt at administrere bevillingsprocessen TEMA: Side 2 Side 2 gør det nemt Helhedsorienteredeløsninger at administrere bevillingsprocessen

Læs mere

Blære- og bækkenbundstræning

Blære- og bækkenbundstræning BET-76740-DK 02.207 Blære- og bækkenbundstræning Til kvinder Blæren.dk Facts om inkontinens Du skal ikke have dårlig samvittighed. Inkontinens er mere udbredt, end du tror, og du kan få behandling for

Læs mere

Tilbehør til kompressionsstrømper At gøre det svære enkelt!!

Tilbehør til kompressionsstrømper At gøre det svære enkelt!! Tilbehør til kompressionsstrømper At gøre det svære enkelt!! Strømpe på- og aftagere. Handsker. Strømpelim. Silikonerens. KompreLet Når man lider af venøse sygdomme eller lymfødem, er det vigtigt at fortsætte

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje + Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning 42931 + 42932 Udviklet af: Lis Tjørnelunde Århus social- og sundhedsskole

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

CASE. Langeland. En moderne kommune. Langeland Kommune

CASE. Langeland. En moderne kommune. Langeland Kommune Langeland Kommune CASE Langeland En moderne kommune Så små bleer som muligt kombineret med et højt hygiejnefokus skaber en løsning der giver sund økonomi i kommunen og høj kvalitet for borgeren. Langeland

Læs mere

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER

GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER 10 GENVEJE TIL EN SUND OG VELPLEJET BABY UDEN UNØDIG KEMI FOR FREMTIDENS SKYLD INGEN PARFUME INGEN PARABENER INGEN FARVESTOFFER DEN VIGTIGSTE INGREDIENS I BABYPLEJE ER KÆRLIGHED OG SUND FORNUFT Verdens

Læs mere

INFORMATION. Epokegørende nyt produkt målrettet mod fækal inkontinens

INFORMATION. Epokegørende nyt produkt målrettet mod fækal inkontinens INFORMATION Marts 2 0 0 9 Side 2 Epokegørende nyt produkt målrettet mod fækal inkontinens Side 3 Både plejepersonale og brugere har deltaget i udviklingen af nyt produkt til afhjælpning af fækal inkontinens

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

AbenaNyt. December 2009

AbenaNyt. December 2009 Bio-Active toiletpapir AbenaNyt Bio-Active er produceret ved hjælp af den innovative BATP teknologi (Biologic Active Tissue Paper) - her tilsættes naturlige mikroorganismer direkte i toiletpapiret under

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

TENA Identifi. Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner

TENA Identifi. Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner Implementeret velfærdsteknologi TENA Identifi Elektronisk kontinensvurdering øger livskvalitet og forbedrer arbejdsmiljø for færre ressourcer Erfaringer fra danske kommuner www.tena.dk Sammen gør vi en

Læs mere

Det hele har faktisk fungeret fra første dag

Det hele har faktisk fungeret fra første dag Et magasin om mennesker, inkontinens og sygepleje INFORMATION Maj 2011 Kirsten Jacobsen: Det hele har faktisk fungeret fra første dag TEMA: Helhedsløsninger Side 2 Helhedsorienteredeløsninger giver bedre

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling 1 Kære Studerende Vi glæder os meget til at byde dig

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram - bækkenbund. Blære- og bækkenbunds træning

Patientvejledning. Træningsprogram - bækkenbund. Blære- og bækkenbunds træning Patientvejledning Træningsprogram - bækkenbund Blære- og bækkenbunds træning Bækkenbunden er den muskelgruppe der lukker bækkenet nedadtil. Mandens bækkenbund er mindre end kvindens, da mandens bækken

Læs mere

TENA Produktkatalog Inkontinensprodukter. Maj 2014 OMSORG MED OMTANKE

TENA Produktkatalog Inkontinensprodukter. Maj 2014 OMSORG MED OMTANKE TENA Produktkatalog Inkontinensprodukter Maj 2014 OMSORG MED OMTANKE TENA Individuel kontinenspleje TENA er verdens førende leverandør af dukter. I kraft af vores viden om og tætte sam arbejde med inkontinensprosundhedsvæsenet

Læs mere

Bambo Nature - Den nye generation af miljøvenlige bleer

Bambo Nature - Den nye generation af miljøvenlige bleer Anvendelsesområde: Børnebleer til den miljøbevidste, idet Bambo Nature er en af de mest miljøvenlige bleer på markedet. De fleksible sidepaneler og den åndbare bagside sikrer barnet høj komfort og bevægelsesfrihed,

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE BLÆRE- OG TARMPROBLEMER

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE BLÆRE- OG TARMPROBLEMER AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE BLÆRE- OG TARMPROBLEMER 1 Det er vigtigt, at du fortæller din læge eller sygeplejerske om dine symptomer. En scanning af blæren kan hjælpe med at finde en forklaring på dine

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

H O F T E B E S K Y T T E R E N. - forebygger hoftebrud

H O F T E B E S K Y T T E R E N. - forebygger hoftebrud H O F T E B E S K Y T T E R E N - forebygger hoftebrud Fald og hoftebrud På danske hospitaler behandles hvert år næsten 14.000 ældre for hoftebrud (brud på lårbenshalsen). Et hoftebrud kan vende op og

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

UNDGÅ AT SÆTTE SORTE FINGERAFTRYK PÅ MILJØET

UNDGÅ AT SÆTTE SORTE FINGERAFTRYK PÅ MILJØET UNDGÅ AT SÆTTE SORTE FINGERAFTRYK PÅ MILJØET Nu kan du få en komplet håndhygiejneserie, som både er svanemærket og effektiv mod selv det værste snavs SÆT DIT MILJØAFTRYK MED REN SAMVITTIGHED NYHED STOR

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr.

Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen. Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Studieophold i Etiopiens hovedstad Addis Abeba Af Annette Møller og Lisbeth Ebbesen Fra det danske efterår til det afrikanske eventyr. Vores valgfrie periode på 7. semester var vi så heldige at tilbringe

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring

Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring Madservice i Viborg Kommune skal være med til at skabe fokus på borgerens ernæringsmæssige tilstand. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler Dilemmakort Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende Vejledning og udvalgte eksempler Januar 2013 Version 1.02 Kontakt os vi modtager gerne feedback:

Læs mere

fokus på sundhed kost & motion sex & kærester

fokus på sundhed kost & motion sex & kærester fokus på sundhed Temadag 1: kost & motion EFTER DEN FØRSTE TEMADAG arbejder I med opgaver, som dels giver større fastholdelse af tema og dels bygger op til den næste temadag. Temadag 2: sex & kærester

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Produktoversigt. Sund hud sat i system. BENDO A/S Tlf 56820549 e-mail bendo@bendo.dk

Produktoversigt. Sund hud sat i system. BENDO A/S Tlf 56820549 e-mail bendo@bendo.dk Produktoversigt Sund hud sat i system Sund hud er en god investering Hos Plum tager vi hændernes parti. Vi ved, at de kræver beskyttelse og helst ikke finder sig i skrappe håndrense midler. De ønsker sig

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Kliniske retningslinjer for hudpleje.

Kliniske retningslinjer for hudpleje. Side 1 af 5 Kliniske retningslinjer for hudpleje. Definition: Mål: Hudpleje er forebyggende og skal styrke huden og bevare elasticiteten. Huden holdes hel, blød, ikke skællende, ikke kløende og ikke føles

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Mænd og kræft FSUIS landskursus 15.-16.sept.2015 En kvalitativ undersøgelse

Mænd og kræft FSUIS landskursus 15.-16.sept.2015 En kvalitativ undersøgelse Mænd og kræft FSUIS landskursus 15.-16.sept.2015 En kvalitativ undersøgelse Beritt Pedersen Sygeplejerske Urologisk Ambulatorium Aalborg Universitetshospital Baggrund: Egen undren Kollegaers erfaringer

Læs mere

- 1. Der var ved modulets start klare og anvendelige mål for læringsudbytter i den kliniske undervisning

- 1. Der var ved modulets start klare og anvendelige mål for læringsudbytter i den kliniske undervisning F12S EVALUERING AF KLINISK UNDERVISNING MODUL 9 SVARPROCENT 30,4 Praktiksted A. Spørgsmål til læringsmiljøet (12 spørgsmål) I hvilken grad vurderer du følgende: - 1. Der var ved modulets start klare og

Læs mere

fokus på kvalitet, service og dialog

fokus på kvalitet, service og dialog Tueager 5 8200 Århus N T: 8610 8011 F: 8610 2540 grymer@grymer.dk www.grymer.dk fokus på kvalitet, service og dialog 2 } hospitalet Grymer Privathospital er et alsidigt og velrenommeret hospital beliggende

Læs mere

SafeHair. Kære frisør,

SafeHair. Kære frisør, Kære frisør, vedlagte spørgeskema blev udviklet, for at kunne fastslå og langfristet forbedre forholdsreglerne til sundhedsbeskyttelsen for frisører på arbejdspladser over hele Europa især ang. hudbeskyttelse.

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

Kliniske studier Modul 1. Kirurgien. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Brørup Ambulatorier

Kliniske studier Modul 1. Kirurgien. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Brørup Ambulatorier Kliniske studier Modul 1 Kirurgien Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Brørup Ambulatorier Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Deltage i ambulatoriets dagligdag for her igennem, at få kendskab

Læs mere

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv

Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Vi skaber bevægelse - Proteser og ortoser til et aktivt liv Øget bevægelsesfrihed skaber livskvalitet I Bandagist-Centret arbejder vi for og med mennesker, der har nedsat funktionsevne i bevægeapparatet.

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Hygiejne - håndhygiejne.

Hygiejne - håndhygiejne. Hygiejne - håndhygiejne. Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det. Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer

Læs mere