Fra startupnation. scaleup-nation. VækstDanmark 2025

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra startupnation. scaleup-nation. VækstDanmark 2025"

Transkript

1 Fra startupnation til scaleup-nation VækstDanmark 2025

2 Brancheikoner IKT Maritime erhverv Grøn energi Fødevarer Energi og klima Smart industri Kreative erhverv Oplevelseserhverv Sundheds- og velfærdsinnovation Bæredygtig energi Smarte og digitale erhverv Sundhedserhverv Grønne erhverv Bygge og anlæg Logistik og transport Bioøkonomi Definitioner / Scaleup-andel Hvor stor en procentvis andel af regionens internationalt konkurrerende virksomheder der indfrier scaleup-kriterierne. / / Beskæftigelsesandel Hvor stor en procentvis andel af de i regionens internationalt konkurrerende virksomheder der er beskæftiget i scaleup-virksomheder. Scaleup-performance Den procentvise forskel på regionens scaleup-andel og Danmarks scaleup-andel. En scaleup-performance på f.eks. +10 betyder, at regionen har 10 pct. flere scaleups, end den ville have, hvis scaleup-andelen var den samme som på landsplan. Tilsvarende betyder en scaleup-performance på 10, at regionen ville have haft 10 pct. flere scaleups, hvis den præsterede som landsgennemsnittet.

3 Fra startupnation til scaleup-nation Copyright 2016 Mandag Morgen, Bredgade 34, 1. sal, 1260 København K Redaktør: Bjarke Wiegand Tekst: Bjarke Wiegand, Emma Bech Christensen Grafisk design: Michael Hernvig Redigering: Kalle Jørgensen Korrektur: Martin Lund Tryk: KLS PurePrint A/S ISBN:

4 FORORD Flere scaleupvirksomheder i hele Danmark Danmarks oversete vækstlag Flere højvækstvirksomheder det er vores fælles ambition i de danske regioner. Der er heldigvis noget at bygge videre på. Denne rapport fra Mandag Morgen dokumenterer, at der findes virksomheder med stort vækstpotentiale i hele landet. Derfor har vi sammen med de regionale vækstfora og Erhvervs- og Vækstministeriet søsat det ambitiøse tværregionale initiativ Scale-up Denmark. Her vil vækstvirksomheder få målrettet sparring med mentorer fra succesfulde større virksomheder, værdifulde kontakter til investorer, viden om nye markeder og meget mere. Scale-up Denmark vil give 355 internationalt orienterede virksomheder et løft inden for 10 områder, som udgør styrkepositioner i de enkelte regioner, f.eks. life science i Hovedstadsregionen, bioøkonomi i Region Sjælland, offshore i Syddanmark, fødevarer i Midtjylland og det maritime område i Nordjylland. I Danmark er vi traditionelt gode til at starte nye virksomheder. Nu skal vi få flere af dem til at vækste, så vi kan få en ny generation af C20-virksomheder. Mandag Morgens rapport giver værdifulde input til, hvordan denne udvikling kan boostes, så vi skaber ny vækst og nye arbejdspladser i hele landet. De ligner ikke hinanden særlig meget: Nogle er fuldvoksne, andre er teenagere eller yngre. Nogle er relativt små, andre er mellemstore, og enkelte meget store. Det er svært at sætte Danmarks vækstvirksomheder i bås. Men ét er de fælles om: Hvis vi skal ud af lavvæksten, er det dem, vi skal sætte vores lid til. Det vækstpolitiske fokus har traditionelt rettet sig mod startup-virksomheder, som har nydt godt af stor opmærksomhed og en mangfoldighed af hjælpeordninger. Det skal de fortsat. Men det er på tide, at opmærksomheden også rettes mod virksomheder, der har nået næste udviklingstrin. Denne rapport beskriver og uddyber behovet for en scaleup-revolution en erhvervsfremmeindsats for de virksomheder, der har potentiale til at vokse sig store. Dagsordenen lider i dag under, at der ikke eksisterer en entydig forståelse af, hvad det er for en type virksomheder der har scaleup-potentiale og hvad scaleup-virksomhederne har brug for, for at indfri deres vækstpotentiale. Formålet med rapporten her er at skabe en samlet referenceramme og et fælles sprog for den fremadrettede indsats for scaleup-vækst. Det er afgørende for Danmarks fremtid. Bent Hansen Jens Stenbæk Lisbeth Knudsen Formand, Danske Regioner Næstformand, Danske Regioner Chefredaktør og direktør, Mandag Morgen

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Vækstpotentiale i hele Danmark Kapitel 1 Nyt globalt vækstparadigme Kapitel 2 Scaleups rykker ind på Danmarks vækstdagsorden Det regionale scaleup-kort Kapitel 3 Region Nordjylland * Yderregion med scaleup-potentiale * Interview Claus Falk * Case Safe Ocean Service A/S * Case R T X Kapitel 4 Region Midtjylland * Industriens arne * Interview Peter Petersen * Case KSN Industri A/S * Case MillPart A/S Kapitel 5 Region Syddanmark * God energi i Syddanmark * Interview Kim Christensen * Case Universal Robots A/S * Case FairWind Offshore A/S Kapitel 6 Region Hovedstaden * Ny vækstelite baner vej for metropoldrømme * Interview Anders Overgaard Bjarklev * Case Muuto A/S * Case Gubra ApS Kapitel 7 Region Sjælland * Sjælland bygger sig til vækst * Interview Mads Váczy Kragh * Case SJEC Danmark ApS * Case Plus-Plus A/S Kapitel 8 Anbefalinger Kildeliste Udvalgte nøglekilder 5

6 INDLEDNING Væ k s t- potentiale i hele Danmark Denne rapport kortlægger vækstlaget i dansk erhvervsliv de såkaldte scaleupvirksomheder. Den er udarbejdet af innovationshuset Mandag Morgen for Danske Regioner som en opfølgning på publikationen VækstDanmark 2025 fra Kortlægningen viser, at der i alle regioner findes virksomheder med stort vækstog skaleringspotentiale. Erhvervsfremmesystemet kan bidrage til at indfri dette ved bl.a. at lette adgangen til kompetencer og finansiering. Med publikationen VækstDanmark 2025 formulerede Mandag Morgen og Danske Regioner sidste år en mission: At Danmark skal udvikles fra en startup- til en scaleup-nation. Det er, når virksomheder skalerer fra små til mellemstore til store virksomheder, at ny vækst og nye job skabes. Men kun få danske virksomheder kommer ind i sådanne skaleringsforløb. Og det er en stor del af forklaringen på Danmarks lave vækst. Denne rapport konkretiserer missionen ved at definere, kortlægge og analysere Danmarks vækstlag af virksomheder med skaleringspotentiale. Formålet er at skabe en referenceramme og et fælles sprog for den fremadrettede debat om scaleup-vækst i Danmark. Potentielle scaleup-virksomheder defineres som internationalt konkurrerende virksomheder med mindst 10, der i de seneste 3 regnskabsår har haft en gennemsnitlig årlig vækst i, omsætning eller bruttofortjeneste på minimum 20 pct. I alt danske virksomheder indfrier disse kriterier. Det svarer til 3,4 pct. af Danmarks knap internationalt konkurrerende virksomheder, der er stiftet i 2012 eller tidligere. Kortlægningen viser, at der findes potentielle scaleup-virksomheder overalt i Danmark. Men der er flere markante forskelle på de fem regioners respektive scaleup-vækstlag, når det gælder virksomhedernes antal, størrelse, alder og branche. Den typiske danske scaleup-virksomhed er, målt som en median af de knap virksomheder, 13 år gammel og har 22. Størrelsesmæssigt spænder virksomhederne fra 10 til over Mere end hver fjerde er over 20 år gammel. Mandag Morgen anbefaler en målrettet erhvervsfremmeindsats, der løbende kortlægger scaleup-vækstlaget og fjerner barrierer for skalering, så virksomhedernes skaleringspotentiale kan indfris til gavn for vækstog jobskabelse i Danmark. På de kommende sider underbygges og uddybes denne anbefaling i 8 kapitler: 6 Fra startup-nation til scaleup-nation

7 Indledning Kapitel 1 definerer det nye scaleup-vækstparadigme i en global kontekst. Overalt i verden bliver vækstinitiativer og -politik i stigende grad rettet mod virksomheder med skaleringspotentiale. Erkendelsen er, at nøglen til økonomisk vækst ligger hos virksomheder, som er kommet succesfuldt igennem startup-fasen og nu står foran at skalere internationalt. Kapitel 2 kortlægger fundamentet for Danmarks rejse fra startup- til scaleup-nation. Kapitlet definerer, kortlægger og analyserer Danmarks scaleup-vækstlag og giver et kort overblik over, hvorvidt disse virksomheder favnes af danske erhvervsfremmetiltag. Herunder omtales det nye tværregionale initiativ Scale-Up Denmark. Kapitel 3-7 analyserer scaleup-vækstlaget i hver af Danmarks fem regioner. Hvert kapitel omfatter: * Et kort over regionens scaleup-demografi og en liste over 10 udvalgte scaleups. * En analyse af regionens scaleup-vækstlag med fokus på spredningen, størrelsen og typen af de regionale scaleups samt top-10-virksomhedernes oplevelser af vækstbarrierer. * Et interview med en nøgleperson fra det regionale økosystem om regionens vækstudfordringer og -muligheder. * Casebeskrivelser af to scaleup-virksomheder fra regionen med fokus på virksomhedernes udviklingshistorie, scaleup-potentiale, økosystem samt oplevede vækstudfordringer. Kapitel 8 præsenterer en række anbefalinger til den fremadrettede vækstindsats. Anbefalingerne bygger på kortlægningen af de potentielle danske scaleup-virksomheder, samtaler med nøglepersoner fra 50 af disse virksomheder samt interview med en række danske og udenlandske eksperter. God læselyst! Bjarke Wiegand Erhvervsredaktør, Mandag Morgen 7

8 1 Nyt globalt vækstparadigme Et nyt vækstparadigme er ved at slå igennem rundt om i verden. Erkendelsen er, at nøglen til økonomisk vækst ligger hos unge virksomheder, som er kommet succesfuldt igennem startup-fasen og nu står foran at skalere internationalt. De såkaldte scaleups udgør typisk 2-4 pct. af en regions virksomheder og er i stigende grad i centrum for vækstpolitikken. 8 Fra startup-nation til scaleup-nation

9 Kapitel 1 Et interessant kursskifte er på vej inden for vækst- og erhvervspolitikken verden over. Traditionelt har vækstpolitik sigtet på at skabe nye virksomheder og sikre gode rammevilkår for store virksomheder. Men nu er der i stigende grad kommet fokus på, hvordan virksomheder skalerer hvordan små og mellemstore virksomheder vokser sig store. Paradigmeskiftet bygger på den erkendelse, at den primære motor for regional vækst og jobskabelse er virksomheder, der vokser. Og stadig flere byer, regioner og lande er begyndt at iværksætte programmer, der skal afkode og understøtte disse virksomheders vækst. Storbritannien har siden 2013 arbejdet med at kortlægge og analysere sine vækstvirksomheder med henblik på at øge antallet af såkaldte scaleups. Det arbejde danner i dag skole for andre lande og regioners arbejde med højvækstvirksomheder. Det såkaldte ScaleUp Institute et privat initiativ, der er etableret af serieiværksætteren Sherry Coutu og støttet af den britiske regering er på vej til at etablere sig som en global referenceramme for scaleup-virksomheders økonomiske betydning for en region. ScaleUp Institute definerer scaleup-virksomheder, som virksomheder, der, i de seneste 3 år, er vokset mindst 20 pct. om året i enten omsætning eller antal 1. Virksomheder, der opfylder disse krav, udgør typisk omkring 2 pct. af en regions virksomhedspopulation, men de har afgørende indflydelse på job- og vækstskabelsen i regionen. Ifølge ScaleUp Institutes beregninger ville det således på kort sigt øge Storbritanniens BNP med 2 pct. og skabe nye job, hvis blot antallet af scaleup-virksomheder steg med 1 procentpoint. Se figur 1. I dag jagter Storbritannien målrettet dette potentiale. Bl.a. arbejder landets 39 såkaldte Local Enterprise Partnerships (LEP), der svarer til Danmarks regionale vækstfora, med at skabe synlighed om scaleup-virksomhederne og styrke de regionale økosystemer omkring dem. Storbritanniens scaleup-potentiale Gevinst over tre år ved at øge andelen af scaleup-virksomheder med 1 procentpoint 38 mia. pund Scaleup-revolutionen Det er i dag en erklæret vækstsatsning i Storbritannien, at landet skal have flere scaleup-virksomheder for at klare sig i den internationale konkurrence. Og flere institutioner har kastet sig ind i kampen. I 2015 lancerede investeringsbanken Barclays således initiativet Scale-up UK med det formål at skabe ny indsigt om den britiske scaleup-udfordring og bidrage til at ændre det britiske business-mindset. Investeringsbanken lancerede i foråret 2016, sammen med de to business schools ved hhv. Oxford og Cam- 238 tusind nye job FIGUR 1: Ved at løfte flere mellemstore virksomheder ind i scaleup-vækstforløb går Storbritannien efter på kort sigt at øge sit BNP med op mod 2 pct. KILDE ScaleUp Institute. Note1: ScaleUp Institutes definition på en scaleup-virksomhed: En virksomhed med en gennemsnitlig vækst i omsætning eller antal på minimum 20 pct. årligt over en treårig periode, og med mere end 10 i periodens begyndelse. 9

10 Kapitel 1: Nyt globalt vækstparadigme bridge Universitet, rapporten Scale-up UK: Growing Businesses, Growing our Economy. Den identificerer de nøgleudfordringer, der forhindrer britiske virksomheder i at skalere, og opstiller et sæt af anbefalinger til såvel politikere som virksomhedsledere. Hovedbudskabet i rapporten er, at Storbritannien har behov for at fokusere på at få virksomheder til at vokse, frem for blot at starte nye virksomheder op. Som professorerne Thomas Hellmann og Stelios Kavadias fra henholdsvis Oxford og Cambridge skriver i forordet: Over de seneste 10 år har Storbritannien taget det første afgørende skridt en startup-revolution. Det næste nødvendige skridt må være en scaleup-revolution. De seneste tal fra ScaleUp Institute viser, at de over virksomheder i Storbritannien, der indfrier scaleup-kriterierne, tilsammen skaber job pr. uge. Det er tre gange så mange, som der bliver skabt af virksomhederne i det såkaldte FTSE 100 Index, Financial Times liste over de 100 største selskaber på den britiske børs London Stock Exchange (LSE). LSE er selv, i erkendelse af scaleup-virksomheders store betydning for økonomien, begyndt at udarbejde en liste over nogle af Storbritanniens hurtigst voksende selskaber: 1000 Companies to Inspire. Den omfatter elite-scaleups med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 50 pct. Disse virksomheder er motoren i Storbritanniens økonomi, erklærede topchefen for LSE, Xavier Rolet, i forordet til den seneste udgave, hvor han udråber 2016 til scaleup-virksomhedernes år. Fokus på mellemstore virksomheder Også Storbritanniens største erhvervsorganisation, Confederation of British Industry (CBI), har meldt sig under scaleup-fanerne. I en ny rapport, Lifting the Trophy: Scale-up insights into the productivity prize, fra juli 2016 argumenterer CBI for, at scaleup-virksomheder driver Storbritanniens produktivitetsvækst og derfor bør få meget mere politisk opmærksomhed. Rapporten fremhæver især mellemstore virksomheder som en overset ressource i britisk økonomi. Den viser, at blot 4 pct. af de hurtigst voksende mellemstore virksomheder er ansvarlige for næsten 20 pct. af den britiske produktivitetsvækst. CBI peger samtidig på, at uden de mellemstore Det vigtigste, politikerne kan gøre for scaleupvirksomhederne, er at give dem opmærksomhed, anerkende dem, mødes med dem og tale om deres betydning for økonomien. Verne Harnish scale ups ville den britiske økonomi have været i recession i Omkring mellemstore britiske virksomheder øgede i denne periode deres omsætning med 59 milliarder pund. Uden dette bidrag ville Storbritannien ifølge CBI have oplevet et væksttab på 1,3 pct. i perioden. I stedet voksede den britiske økonomi med 2,7 pct. Erkendelsen af, at specielt mellemstore scaleups er nøglen til fremtidens vækst, går igen på den anden side af Atlanten. Eksempelvis er American Express og kreditvurderingsselskabet Dun & Bradstreet gået sammen om at skabe mere synlighed om mellemstore virksomheders vitale rolle for USA s økonomi. I rapporten The Middle Market Power Index: Catalyzing U.S. Economic Growth fastslår de, at mellemstore virksomheder udgør under 1 pct. af amerikanske virksomheder, men tegner sig for over 20 pct. af den samlede omsætning og 28 pct. af arbejdsstyrken i den private sektor. Ifølge rapporten har den absolut største jobvækst efter finanskrisen fundet sted i de mellemstore virksomheder: I perioden er beskæftigelsen i disse vokset med hele 4,4 pct., mens industrien som helhed kun er vokset med 1,3 pct. Det svarer til, at over 90 pct. af de job, der er skabt i USA efter krisen, er skabt i mellemstore virksomheder. Se figur 2 på side Fra startup-nation til scaleup-nation

11 Kapitel 1 Mellemstore virksomheder som vækstmotor Mellemstore virksomheders andel af omsætning og beskæftigelse i USA, pct. Vækst i beskæftigelsen i USA , fordelt på små, mellemstore og store virksomheder Mellemstore virksomheders andel af alle virksomheder Mellemstore virksomheders andel af omsætningen Mellemstore virksomheders andel af beskæftigelsen < Ændring i pct. Alle virksomheder Små virksomheder Mellemstore virksomheder -0,8-0,6 Store virksomheder Ændring i mio. beskæftigede 1,3 2,3 4,4 2,1 1,6 0,8 FIGUR 2: Mellemstore virksomheders betydning for den amerikanske vækst og økonomi har været langt større, end deres antal umiddelbart afslører. KILDE The Middle Market Power Index: Catalyzing U.S. Economic Growth, American Express og Dun & Bradstreet. Prioriter scaleups som startups En af pionererne i det globale paradigmeskifte er den prisvindende forfatter, iværksætter og vækstkonsulent Verne Harnish, der har arbejdet med scaleups i næsten 30 år. Harnish, der i business-kredse er kendt som The Growth Guy, er bl.a. forfatter til bestselleren Scaling Up: How a Few Companies Make It... and Why the Rest Don t og initiativtager til det nye verdensomspændende projekt ScaleUpU. Se tekstboks. Han bekræfter, at der globalt er stigende fokus på scaleup-virksomheders økonomiske betydning. The Growth Guy En af de stærkeste ambassadører for det nye scaleup-vækstparadigme er den amerikanske iværksætter, vækstkonsulent og bestsellerforfatter Verne Harnish, der gennem 30 år har analyseret scaleup-virksomheders betydning for økonomien. Verne Harnish, der er bosiddende i Barcelona, har rejst verden tynd som konsulent og foredragsholder og advokeret for, at scaleup-virksomheder er en økonomis stærkeste vækstmotor. Han har bl.a. stiftet scaleup-organisationerne Entrepreneurs Organization (EO) og Gazelles, og han står bag programmet ScaleUpU, som en række byer verden over er ved at implementere for at styrke deres scaleup-økosystemer. Han arbejder tæt sammen med nationale videncentre inden for højvækst herunder det britiske ScaleUp Institute. Desuden er Verne Harnish forfatter til bøgerne Mastering the Rockefeller Habits og Scaling Up: How a Few Companies Make It... and Why the Rest Don t. Sidstnævnte blev kåret til bedste internationale business-bog i 2015 af International Book Awards. 11

12 Kapitel 1: Nyt globalt vækstparadigme Men han vurderer, at de i mange tilfælde er klemt mellem startups og store virksomheder i kampen om politikernes opmærksomhed. På den ene side har de mellemstore scaleups, hver især, ikke den økonomiske tyngde, der gør det muligt for de store virksomheder at påvirke politikerne gennem lobbyisme. På den anden side er de ikke mange nok til at være en lige så interessant vælgergruppe, som de små virksomheder, siger Verne Harnish. Det vigtigste, politikerne kan gøre for scaleup-virksomhederne, er at give dem opmærksomhed, anerkende dem, mødes med dem og tale om deres betydning for økonomien. Dernæst kan de identificere og omformulere de rammebetingelser, der i dag giver store virksomheder urimelige konkurrencefordele i forhold til mellemstore virksomheder. Og endelig kan de bruge lige så mange ressourcer på at støtte virksomheders skalering, som de bruger på at hjælpe startup-virksomheder i gang, siger Verne Harnish. Opbyg scaleup-økosystemer Rundt om i verden er flere politikere begyndt at følge disse råd. Storbritanniens nationale og regionale opbakning til ScaleUp Institute er bare ét eksempel. Et andet er Finland, der satser målrettet på tech-scaleups gennem initiativer som konferencerne Slush og KASKI. Og et tredje er det amerikanske Small Business Administration, (SBA), hvis Scale-Up America-initiativ hjælper mindre amerikanske virksomheder med højt vækstpotentiale til at skalere. Initiativerne handler i bund og grund om at styrke de regionale økosystemer, så scaleup-virksomhederne lettere kan indfri deres vækstpotentiale, og så flere virksomheder kan komme ind i højvækstforløb. På den globale scene vil Verne Harnishs initiativ ScaleUpU forbedre vilkårene for scaleups i byer og regioner verden over gennem tæt dialog med lokale og regionale myndigheder. Pilot-projekter er allerede iværksat i flere amerikanske byer, og de kommende måneder vil ScaleUpU starte projekter i Storbritannien, Tyskland, Holland og Finland. I Finland går man målrettet efter at skabe stærke netværk mellem de enkelte scaleup-virksomheder, hvor topcheferne kan sparre om og forpligte hinanden til at skalere. Se tekstboksen Finske scaleups forpligter hinanden til vækst på side Fra startup-nation til scaleup-nation

13 Kapitel 1 Finske scaleups forpligter hinanden til vækst Finland, der i forvejen er et skandinavisk foregangsland inden for iværksætteri, har også været et af de første lande til at omfavne scaleup-dagsordenen. Med et stærkt miljø for tech-iværksættere og værtskabet for en af Europas absolut største startup-events, Slush, har Helsinki efterhånden etableret sig som et nordeuropæisk epicenter for teknologiske startups med store vækstambitioner. Som noget nyt er nonprofit-organisationen Kasvuryhmä nu ved at opbygge et netværk for mellemstore scaleupvirksomheder. Knap 200 virksomheder med en omsætning på mellem 10 millioner og 1 milliard euro deltager i netværket, som Kasvuryhmäs CEO, Annu Nieminen, beskriver som en form for slankegruppe for virksomheder med scaleup-vækstambitioner. Ligesom slankegrupper forpligter hinanden til at tabe sig, forpligter virksomhederne hinanden til at forfølge deres vækstambitioner, siger Annu Nieminen. Ud over omsætningskravet er det en adgangsbillet til netværket, at man har en erklæret ambition om mindst at fordoble omsætningen inden for de næste fem år. I netværket fortæller virksomhedslederne hinanden om deres ambitioner, de holder hinanden op på at indfri dem, og de sparrer om, hvordan de kan gøre det, siger Annu Nieminen. Netværket finansieres gennem medlemskontingent, sponsorater fra store virksomheder og tilskud fra regeringen. Den finske regering har taget scaleup-dagsordenen til sig, men den famler fortsat i forhold til, hvordan den kan bidrage til at skabe mere vækst i mellemstore virksomheder, siger Annu Nieminen. For at øge opmærksomheden om scaleup-dagsordenen og skabe et forum, hvor problemstillinger og initiativer kan diskuteres, arrangerer Kasvuryhmä den årlige konference KASKI Building the path from grownup to scaleup. Den første KASKI-konference fandt sted i Helsinki 8. november Annu Nieminen er desuden i tæt dialog med internationale scaleup-guruer som bl.a. Verne Harnish om at indgå i internationale scaleup-initiativer. 13

14 2 Scaleups rykker ind på Danmarks vækstdagsorden Der er en stigende erkendelse af behovet for, at danske virksomheder vokser. Stadig flere erhvervsfremmeinitiativer fokuserer på, at få virksomheder ind i højvækstforløb. Denne rapport viser, at der er scaleup-potentiale i alle hjørner af landet. Men særligt mangel på kvalificeret arbejdskraft og kapital står ofte i vejen for at få det indfriet. 14 Fra startup-nation til scaleup-nation

15 Kapitel 2 Den danske erhvervsfremmeindsats har traditionelt fokuseret på at hjælpe små nystartede virksomheder og på at sikre gunstige rammevilkår for de store etablerede vækstlokomotiver. Men på både nationalt og regionalt plan er der stigende opmærksomhed på, hvordan man får små og mellemstore virksomheder til at vokse sig store. I sin nye vækstplan, Et stærkere Danmark Vækst 2016, der blev offentliggjort i august, slår regeringen fast, at der er for få af vores iværksættervirksomheder, der udvikler sig og vokser sig så store, at de for alvor kan begå sig på den globale markedsplads. Regeringen konstaterer, at andelen af virksomheder, der hurtigt vokser sig større, er lavere end i f.eks. Sverige, og understreger, at der er behov for at se på mulighederne for at understøtte udviklingen af konkurrencedygtige og effektive virksomheder og gøre det lettere for danske virksomheder at vokse. De sidste 20 år er det ikke lykkedes nogen dansk virksomhed at vokse til over Det har fået erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til at opstille et mål om, at Danmark inden 2020 skal have 32 nye virksomheder med over Hvordan målsætningen præcis skal indfris, står endnu ikke klart. Men af vækstplanen fremgår det, at regeringen bl.a. vil lempe skatten på aktie- og kapitalindkomst, gøre det lettere for iværksættere og vækstvirksomheder at skaffe risikovillig kapital og ændre erhvervsfremmesystemet, så det bliver mere sammenhængende og i højere grad tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Der er allerede eksempler på erhvervsfremmetiltag, der er rettet mod potentielle scaleup-virksomheder. Den mest ambitiøse satsning indtil videre er det tværregionale initiativ Scale-up Denmark, der har et budget på 165 millioner kr., og som netop nu står foran at blive foldet ud i Danmarks fem regioner. Initiativet, som er sat i søen af regionerne i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, sigter på at identificere potentielle scaleup-virksomheder og understøtte dem i deres fremadrettede vækst. Se også tekstboksen Scale-up Denmark på side 18. Behov for fælles sprog Også Udenrigsministeriet herunder Eksportrådet og Invest in Denmark har sat scaleup på dagsordenen. Indsatsen fokuserer i øjeblikket på at analysere investormiljøet omkring højvækstvirksomhederne og på, hvordan danske scaleup-virksomheder kan markedsføres over for udenlandske investorer. Store erhvervsorganisationer som DI og DE har ligeledes erkendt, at der er store uudnyttede vækstpotentialer i danske virksomheder. Og diverse medier og konsulenthuse fyrer på forskellig vis op under scaleup-dagsordenen med initiativer som Børsens Gazelle-kåringer, Ernst & Youngs Entrepreneur of the Year og IRIS Groups regionale vækstlagsanalyser. Dagsordenen lider imidlertid under, at der i dag er lige så mange tilgange til skalering og vækst i Danmark, som der er aktører og initiativer. Der eksisterer ikke en entydig forståelse af, hvad det er for en type virksomheder, der har scaleup-potentiale, og hvad disse virksomheder har brug for, hvis de skal indfri deres potentiale til gavn for vækst- og jobskabelsen i Danmark. Formålet med nærværende rapport er bl.a. at skabe en samlet referenceramme og et fælles sprog for den fremadrettede debat om scaleup-vækst. For at sikre en forankring i såvel den internationale debat som den eksisterende regionale vækstindsats opererer rapporten med et scaleup-begreb, der kombinerer ScaleUp Institutes definition af scaleup-virksomheder med IRIS Groups definition af internationalt konkurrerende højvækstvirksomheder. 15

16 Scaleups i Danmark NØGLETAL FOR DANMARK Antal internationalt konkurrerende virksomheder Antal scaleups / Scaleup-virksomheders andel af internationalt konkurrerende virksomheder / Scaleup-virksomheders andel af job i internationalt konkurrerende virksomheder 3,4 pct. 9,4 pct. Åbn flapperne for at se Det regionale scaleup-kort 18

17 15 Fra startup-nation til scaleup-nation

18 Antal scaleups ,4 DANMARK SAMLET Scaleup-virksomhedernes størrelse og antal Antal virksomheder sorteret efter antal 3,4 / / NORD- JYLLAND SCALEUP-PROFIL Antal scaleups , ,0 / / Over ,5pct. / CASE S CASE S Scaleupmedian SYD- DANMARK SCALEUP-PROFIL Antal scaleups , ,6 Scaleup-virksomhedernes alder +50 år år år år år Danmark år / / +4,1pct. / 16 Fra startup-nation til scaleup-nation

19 Hvad er scaleup-virksomheder? Internationalt konkurrerende selskaber, der opfylder følgende kriterier: * Der foreligger 4 regnskaber for perioden * Omsætning og/eller bruttofortjeneste er vokset med mindst 20 pct. årligt i perioden * Omsætningen er vokset med mindst 3 millioner kr., eller bruttofortjenesten er vokset med mindst 1,5 millioner kr. over hele perioden. * Der er mindst 10 i slutningen af perioden selskaber i Danmark opfylder disse kriterier. De beskæftiger tilsammen * CASE S. 32 CASE S. 35 MIDT- JYLLAND Internationalt konkurrerende virksomheder Selskaber med et unikt cvr-nummer, der ligger i en branche inden for de internationalt konkurrerende erhverv, som de er defineret af konsulenthuset IRIS-Group.** Desuden skal selskaberne opfylde følgende kriterier, for at kunne indgå som analysegrundlag for scaleup-vækstlaget: * Der foreligger 4 regnskaber for perioden * Der skal som minimum være én ansat selskaber i Danmark opfylder disse kriterier. De beskæftiger tilsammen * Scaleup-profil En regions scaleup-profil siger noget om, hvor godt det regionale økosystem er til at få virksomheder ind i scaleup-forløb, og hvor stor betydning scaleup-virksomheder har for beskæftigelsen i regionen. Scaleup-profilen består af tre elementer: / / / SCALEUP-ANDEL Hvor stor en procentvis andel af regionens internationalt konkurrerende virksomheder der indfrier scaleup-kriterierne. BESKÆFTIGELSESANDEL Hvor stor en procentvis andel af de i regionens internationalt konkurrerende virksomheder der er beskæftiget i scaleup-virksomheder. SCALEUP-PERFORMANCE Den procentvise forskel på regionens scaleup-andel og Danmarks scaleup-andel. En scaleup-performance på f.eks. +10 betyder, at regionen har 10 pct. flere scaleups end den ville have, hvis scaleup-andelen var den samme som på landsplan. Tilsvarende betyder en scaleup-performance på 10, at regionen ville have haft 10 pct. flere scaleups, hvis den præsterede som landsgennemsnittet. NOTE* Dataudtræk er foretaget fra erhvervsdatabasen NN Markedsdata i perioden august-september NOTE** IRIS Group har i forbindelse med udarbejdelsen af vækstlagsanalyser i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland gennemført en kvantitativ afgrænsning af internationalt konkurrerende erhverv på baggrund af registerbaserede data fra Danmarks Statistik. SCALEUP-PROFIL Antal scaleups 307 8,8 HOVED- STADEN CASE S. 65 3,8 / +10,4pct. / / CASE S. 95 CASE S. 92 CASE S. 81 CASE S. 78 SCALEUP-PROFIL Antal scaleups 479 3,3 8,9 SJÆLLAND / / CASE S. 62 SCALEUP-PROFIL Antal scaleups 97-3,6pct. / 7,2 2,5 / / -27,9 pct. / 1 7

20 Kapitel 3: Region Nordjylland Side Scaleup-virksomhedernes størrelse Antal virksomheder sorteret efter antal Over Under 20 Scaleup-virksomhedernes alder +50 år år år år 5-9 år Scaleupmedian Nordjylland år CASE S. 32 Safe Ocean Service A/S Branche: Reparation af elektrisk udstyr inden for den maritime industri CASE S. 35 RTX Branche: IKT-virksomhed, der designer avancerede trådløse løsninger Kapitel 4: Region Midtjylland Side Scaleup-virksomhedernes størrelse Antal virksomheder sorteret efter antal Over Under 20 Scaleup-virksomhedernes alder +50 år år år år år Scaleupmedian Midtjylland år CASE S. 51 MillPart A/S Branche: Leverandør af hydraulikrelaterede komponenter CASE S. 48 KSN Industri A/S Branche: Fremstilling af vaskeanlæg, testanlæg, robotløsninger og specialmaskiner Kapitel 5: Region Syddanmark Side Scaleup-virksomhedernes størrelse Antal virksomheder sorteret efter antal Over Under 20 Scaleup-virksomhedernes alder +50 år år år år år Scaleupmedian Syddanmark år CASE S. 65 FairWind Offshore A/S Branche: Reparation af jernog metalvarer til offshore- og vindmøllebranchen CASE S. 62 Universal Robots A/S Branche: Robotteknologi

21 Det regionale scaleup-kort Kapitel 6: Region Hovedstaden Side Scaleup-virksomhedernes størrelse Antal virksomheder sorteret efter antal Over Under 20 Scaleup-virksomhedernes alder +50 år år år år år Scaleupmedian Hovedstaden år CASE S. 78 Muuto A/S Branche: Møbeldesign og -produktion CASE S. 81 Gubra ApS Branche: Præklinisk forskning inden for fedme, diabetes og fedtlever Kapitel 7: Region Sjælland Side Scaleup-virksomhedernes størrelse Antal virksomheder sorteret efter antal Over Under 20 Scaleup-virksomhedernes alder +50 år år år år år Scaleupmedian Sjælland år CASE S. 95 Plus-Plus A/S Branche: Fremstilling af spil og legetøj CASE S. 92 SJEC Danmark ApS Branche: Installationsvirksomhed med speciale i elevatorer og rulletrapper

22 Kapitel 2: Scaleups rykker ind på Danmarks vækstdagsorden Scale-up Denmark nye arbejdspladser og en meromsætning på 2 milliarder kr. over de næste tre år. Sådan lyder de konkrete mål for en ny scaleup-satsning, som netop nu er ved at blive foldet ud i Danmarks fem regioner. Scale-up Denmark, som initiativet hedder, er et samarbejde mellem regionerne og Erhvervsstyrelsen om at opbygge såkaldte scaleup-centre i tilknytning til de styrkeområder, som de respektive vækstfora har identificeret i de enkelte regioner. Til at begynde med oprettes 10 scaleup-centre, som skal drives af en række specialiserede konsortier. 355 potentielle scaleup-virksomheder skal over de kommende tre år igennem intensive accelerator- og opskaleringsforløb i centrenes regi. I øjeblikket er de nyudpegede konsortier ved at identificere de virksomheder, der skal indgå i forløbene. Det sker i samarbejde med blandt andre de regionale væksthuse, innovationsmiljøer, klyngeorganisationer og lokale erhvervsservicekontorer. Målgruppen er virksomheder med et ekstraordinært vækstpotentiale inden for et af de regionale styrkeområder men i øvrigt kan virksomhederne komme fra hele landet eller sågar fra udlandet. Ideen er at tiltrække potentielle vækstvirksomheder til de eksisterende styrkeområder, som typisk er kendetegnet ved tilstedeværelsen af store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og vidensmiljøer, særlige medarbejderkompetencer eller kapitalmuligheder. Det er altsammen noget, virksomhederne kan profitere af og selv være med til at udvikle. Programmet har et budget på 165 millioner kr., som kommer fra regionernes erhvervsudviklingsmidler, EU s regionalfondsmidler samt privat medfinansiering. Initiativet støttes af en række store, veletablerede virksomheder som A.P. Møller Mærsk, Blue Water Shipping, B&O, Grundfos og Novo Nordisk. Hvad er scaleup-virksomheder? Internationalt konkurrerende selskaber, der opfylder følgende kriterier: Der foreligger 4 regnskaber for perioden Omsætning og/eller bruttofortjeneste er vokset med mindst 20 pct. årligt i perioden Omsætningen er vokset med mindst 3 millioner kr., eller bruttofortjenesten er vokset med mindst 1,5 millioner kr. over hele perioden. Der er mindst 10 i slutningen af perioden selskaber i Danmark opfylder disse kriterier. De beskæftiger tilsammen Note Dataudtræk er foretaget fra erhvervsdatabasen NN Markedsdata i perioden august-september Scale up-danmark 2025

23 Kapitel 2 Hvor IRIS Groups definition ekskluderer virksomheder, der er mere end 10 år gamle, opererer denne rapport ligesom ScaleUp Institute ikke med nogen aldersgrænse for scaleups. På den måde udelukkes ikke mellemstore virksomheder, der typisk har nogle år på bagen. De rummer, som det fremgår af kapitel 1, et stort vækstpotentiale. Ligesom IRIS Group opererer denne rapport ikke med et krav til antal i vækstperiodens begyndelse i modsætning til ScaleUp Institute, der stiller krav om minimum 10. Til gengæld stiller denne rapport krav om minimum 10 ved afslutningen af en vækstperiode på mindst tre år. På den måde inkluderes også Danmarks mange små, nye højvækstvirksomheder i kortlægningen af Danmarks scaleup-væktslag. Når der på de kommende sider refereres til scaleup-virksomheder, er der således tale om internationalt konkurrerende virksomheder med mindst 10, der i de seneste 3 regnskabsår har haft en gennemsnitlig årlig vækst i omsætning eller bruttofortjeneste på minimum 20 pct. Se det regionale scaleup-kort på side og tekstboksen Hvad er scaleup-virksomheder på side 18. Danmarks scaleup-vækstlag I alt indfrier danske virksomheder disse kriterier svarende til 3,4 pct. af Danmarks knap internationalt konkurrerende virksomheder, der er stiftet i 2012 eller tidligere. De udpegede konsortier, som skal drive de 10 scaleup-centre Specialiseringsområde Det maritime område Region Nordjylland Smart industri Region Midtjylland Cleantech Region Midtjylland Fødevarer Region Midtjylland Energieffektive teknologier Region Syddanmark Offshore-industri Region Syddanmark Udpeget konsortium MARCOD, Væksthus Nordjylland og LIVA consult Nupark Accelerace Management A/S Accelerace Management A/S Accelerace Management A/S SE Next Step, Accelerace Management A/S, Foreningen Sønderborg Vækstråd, Insero og CLEAN Sydvestjysk Udviklingsforum, SE Next Step, Esbjerg Erhvervsudvikling og Offshoreenergy.dk Sundheds- og velfærdsteknologi Region Syddanmark Bioøkonomi og industriel symbiose Region Sjælland Life science og bioteknologi Region Hovedstaden Accelerace Management A/S Capnova A/S Accelerace Management A/S Informations- og kommunikationsteknologi Region Hovedstaden Accelerace Management A/S 19

24 Kapitel 2: Scaleups rykker ind på Danmarks vækstdagsorden Kapitalmangel bremser danske vækstvirksomheder Risikovillige investorer i millionklassen og iværksættere, der tør gå efter milliardomsætningen. Dét er det, der først og fremmest mangler i det danske investeringsmiljø, hvis landet skal udvikle sig til en scaleup-nation, mener direktør for Vækstfonden, Christian Motzfeldt. De rigtig aggressive tanker bliver simpelthen ikke tænkt i Danmark. I Silicon Valley er der mange investorer, der er villige til at lægge en milliard i en virksomhed. Det er den store forskel på Danmark og USA. De er i stand til at se de videre vækstmuligheder i virksomheder, og det har vi også brug for, siger Christian Motzfeldt. Kapital er en altafgørende ingrediens i en virksomheds vækst-opskrift, men næsten umulig for små og mellemstore virksomheder at skaffe i det nødvendige omfang i Danmark, fortæller Christian Motzfeldt. De få ambitiøse danske vækstvirksomheder lader sig i stedet børsnotere i f.eks. Sverige, Norge eller USA eller sælger virksomheden til udlandet. Tal fra OECD viser, at Danmark er et af de europæiske OECD-lande, der tiltrækker færrest direkte investeringer fra udlandet. For at tilføje aggressiv investorkapital til det danske investeringsmiljø har Vækstfonden planer om at skrue op for sine investeringer også selv om det vil tære på egenkapitalen på 4 milliarder kr. Christian Motzfeldt håber, at det kan være med til at ændre den danske investeringskultur: Det mest risikable, vi kan gøre inden for det nuværende erhvervsregime, er ikke at tage risiko nok. Shomit Ghose, der er partner i den Silicon Valley-baserede venturevirksomhed ONSET Ventures og har et indgående kendskab til det danske erhvervsmiljø, mener, at en virksomheds ledelsesteam er afgørende for finansieringsmuligheder og succes. Det er forretningsmodellen, der vinder pengene ikke nødvendigvis produkterne. Det er afgørende, at teamet fra første dag har et globalt fokus. Det er en kæmpe konkurrencemæssig ulempe, hvis du er tilfreds med at opnå national succes. Uden et team i verdensklasse kan du ikke gribe de rigtige muligheder, siger Shomit Ghose. I Dansk Erhverv mener man, at der også er brug for bedre rammevilkår for at tiltrække den risikovillige kapital. Cheføkonom Steen Bocian mener, at Danmarks høje beskatning af kapital og aktier afholder investorer fra danske væksteventyr. Beskatning af kapital er meget, meget høj, og det gør, at belønningen for at løbe en risiko ikke er særlig stor. Risikovilje kommer ikke af sig selv, siger han. Han roser det forslag, regeringen fremsatte i sin plan, om et såkaldt ACE-fradrag, der skal holde investeringer i Danmark ved at lempe skatten for virksomheder, der finansierer ved hjælp af egenkapital. Christian Motzfeldt advarer dog mod at tro, at fradragsregler alene kan ændre situationen. Der kan gøres meget for at forbedre rammebetingelserne, og derfor er vi også positive over for dele af 2025-planen. Men det er ikke noget, der sker af sig selv. Et egenkapitalfradrag vil ikke betyde, at der bobler en masse venturefonde op, som tænker mere aggressivt og globalt, og det vil heller ikke skabe aggressive iværksættere, siger Christian Motzfeldt. 20 Fra startup-nation til scaleup-nation

25 Kapitel 2 De virksomheder er alle kommet godt gennem startup-årene, er inde i et accelereret vækstforløb og har eksport-potentiale. Det interessante ved Danmarks scaleup-vækstlag er, at det netop ikke består af lutter nye og/eller små virksomheder, der ellers typisk har været en kernemålgruppe for erhvervsfremmesystemet. Størrelsesmæssigt spænder virksomhederne fra 10 til over Og mere end hver fjerde er over 20 år gammel. Den typiske scaleup-virksomhed er 13 år gammel og har 22. Se figur 1 og det regionale scaleup-kort på side Scaleup i alle afskygninger Scaleup-virksomhedernes størrelse sorteret efter antallet af > Størrelsesmedian: Scaleup-virksomhederne sorteret efter alder +50 år år år år 5-9 år Aldersmedian: 13 år FIGUR 1: Danmarks scaleup-vækstlag består af virksomheder i alle størrelser og aldre. Den typiske scaleup-virksomhed har 22 og er stiftet eller ejerskiftet for 13 år siden. KILDE Mandag Morgen. Scaleup-virksomheder er ikke bare vækst-, men også jobskabere. Scaleup-virksomhederne udgør som nævnt 3,4 pct. af de internationalt konkurrerende virksomheder, men de beskæftiger knap 10 pct. af de. De største scaleups har naturligvis størst betydning for både vækst og jobskabelse. Og omkring hver 10. af de danske scaleups har mere end 100. Blandt de mest markante større scaleup-selskaber er københavnske Sitecore, Odense-virksomheden Universal Robots og midtjyske Vestas. Førstnævnte blev i foråret solgt til kapitalfonden EQT og rykkede i den sammenhæng op i en helt særlig global vækstelite: De såkaldte unicorns hurtigtvoksende tech-selskaber med en vurderet markedsværdi på over 1 milliard dollar. Universal Robots har gjort Odense synlig som udviklings-hub på det voksende 21

26 Kapitel 2: Scaleups rykker ind på Danmarks vækstdagsorden marked for robotteknologi gennem på rekordtid at vokse til 270 og en omsætning på knap en halv milliard kroner. Og Vestas markerer sig som Danmarks største scaleup-virksomhed som et synligt bevis på, at også gamle virksomheder kan komme ind i et vækstforløb. Markante forskelle Der findes scaleup-virksomheder overalt i Danmark. Men der er flere markante forskelle på de fem regioners respektive scaleup-vækstlag, når det gælder scaleup-virksomhedernes antal, størrelse, alder og branche. Denne rapport tegner en overordnet scaleup-profil for hver af de fem regioner. Se det regionale scaleup-kort på side Profilen siger noget om, hvor godt det regionale økosystem er til at få virksomheder ind i scaleup-forløb, og hvor stor betydning disse virksomheder har for beskæftigelsen i regionen. Region Nordjylland har den stærkeste scaleup-profil, da hele 4 pct. af regionens internationalt konkurrerende virksomheder er inde i scaleup-vækstforløb, mod 3,4 pct. på landsplan. Dermed har regionen næsten 17 pct. flere scaleup-virksomheder, end den ville have haft, hvis den havde fulgt landsgennemsnittet. Det er også den region, hvor scaleup-virksomheder betyder mest for beskæftigelsen: De bidrager med knap 11,6 pct. af jobbene i regionens internationalt konkurrerende virksomheder. Region Sjælland er den region, hvor relativt færrest virksomheder udvikler sig til scaleups. Regionen har næsten flere internationalt konkurrerende virksomheder end Nordjylland, men færre af dem har udviklet sig til scaleups. 97 virksomheder 2,5 pct. af regionens internationalt konkurrerende virksomheder er inde i et scaleup-vækstforløb. Samlet set bidrager de 97 sjællandske scaleups med 7,2 pct. af beskæftigelsen i regionens internationalt konkurrerende virksomheder. Også virksomhederne i Region Hovedstaden, hvor ca. 3,3 pct. af de internationalt konkurrerende virksomheder indfrier scaleup-kriterierne, underpræsterer en lille smule i forhold til Danmark som helhed, mens virksomhederne i Region Midtjylland og Region Syddanmark begge ligger over landsgennemsnittet. Se det regionale scaleup-kort på side Kompetencer og kapital Spredningen, størrelsen og typen af de knap danske scaleups indikerer på forskellig vis egenarten og styrken af de regionale økosystemer. Stærke økosystemer med nem adgang til medarbejdere, viden, kapital, underleverancer, offentlige ydelser, marked m.m. understøtter vækstudviklingen i regionens virksomheder. For det meste vil det også være sådan, at succes avler succes. Så regioner med mange succesrige scaleups vil både inspirere andre virksomheder til at forfølge ambitiøse vækstmål og tiltrække scaleups fra andre regioner. På de kommende sider gennemgås scaleup-vækstlaget region for region med fokus på, hvor de regionale scaleups suger deres næring fra. Hver region har selv udvalgt 10 scaleup-virksomheder, som er blevet adspurgt, hvilke regionale institutioner, myndigheder og virksomheder de samarbejder med. På den måde skabes et billede af, hvordan virksomhederne trækker på de regionale økosystemer. Virksomhederne er også blevet spurgt om, hvilke forhold der i øvrigt har virket som henholdsvis bremse og speeder for deres vækst. De vækstbarrierer, der tydeligst går igen på tværs af de 50 virksomheder, er mangel på kompetencer og mangel på kapital. Særligt mellemstore scaleups har svært ved at rejse vækstkapital. De har ofte brug for et større millionbeløb, hvis de skal indfri deres vækstpotentiale. Men indsprøjtninger i den størrelsesorden er det stort set umuligt for små og mellemstore virksomheder at opstøve i Danmark. Se tekstboksen Kapitalmangel bremser danske virksomheder på side 20. Hvert af de regionale kapitler sætter særligt fokus på to scaleup-virksomheders væksthistorie og deres udfordringer i forhold til at indfri deres scaleup-potentiale. 22 Fra startup-nation til scaleup-nation

27 Side Kapitel 3 Region Nordjylland Side Kapitel 4 Region Midtjylland Side Kapitel 5 Region Syddanmark Side Kapitel 6 Region Hovedstaden Side Kapitel 7 Region Sjælland 23

28 3 Region Nordjylland 1 CASE 9 Hjørring Frederikshavn Læsø Brønderslev Thisted Jammerbugt CASE Aalborg 10 Morsø 7 Vesthimmerland Rebild Interview CLAUS FALK Side 30 Mariagerfjord 5 INDHOLD SIDE STYRKEOMRÅDER * Scaleup-analyse 26 Interview 30 * * * Case 1 Case 2 Safe Ocean Service A/S RTX IKT Maritime erhverv Grøn energi SCALEUP-CENTER NØGLETAL Indbyggere, BNP i 2014, mia. kr. 172 BNP i 2014 pr. indb., kr Gns. årlig realvækst , pct. 0,2 Vækst i 2014, pct. 1,5 Antal internationalt konkurrerende virksomheder Antal i internationalt konkurrerende virksomheder SCALEUP-PROFIL Antal scaleups 120 / Scaleup-andel, pct. 4,0 Ansatte i scaleups / Beskæftigelsesandel, pct. 11,6 / Scaleup-performance, pct. +16,5 * Se definitionerne af internationalt 24 Fra konkurrerende startup-nation til virksomheder, scaleup-nation scaleup-virksomheder m.v. på det regionale scaleup-kort på side *

29 8 UDVALGTE SCALEUPS Safe Ocean Service A/S Branche: Reparation af elektrisk udstyr inden for den maritime industri Etableringsår: 2012 Antal : Kommune: Hjørring Bruttoomsætning, 48,0 8,5 CASE S. 32 Bruttoavance, 1 Vækst i bruttoavance Styrke: Kan oplære egen arbejdskraft Udfordring: Mangel på risikovillig kapital Økosystem: * Flere lokale samarbejdspartnere inden for den maritime industri * Medlem af brancheorganisationerne Netværk Danmark, Eksportforeningen, Hub Nord og Djurs Wind Power * Ikke en del af en etableret klynge Regionalt fokusområde: Maritime erhverv 4,7 32,8 28,1 RTX CASE S. 35 Branche: IKT-virksomhed, der designer avancerede trådløse løsninger Etableringsår: 1993 Kommune: Aalborg Antal i Bruttoomsætning, Bruttoavance, Danmark: ,1 349,4 197,0 77, Vækst i bruttoavance ,4 Styrke: Standardisering af arbejdsprocesser Udfordring: Følsom over for konjunkturer Økosystem: * Sammen med bl.a. Siemens og Motorola dannede RTX fundamentet til den nordjyske teleklynge * Samarbejde med Aalborg Universitet * Samarbejde med lokale IKT-virksomheder Regionalt fokusområde: IKT Complea A/S Branche: Server- og netværksløsninger inden for IKT Etableringsår: 2010 Kommune: Aalborg Antal : 18 Bruttoomsætning, Bruttoavance, 6 19,6 9,0 1,6 3,5 3 Vækst i bruttoavance ,3 Danish Laser Technology A/S Branche: Rør- og pladebearbejdning med laserteknologi Etableringsår: 2011 Kommune: Aalborg Antal : 36 Bruttoavance, 15,6 Vækst i bruttoavance ,1 12,5 4 Styrke: Internationalt udsyn har skabt succes, mener CEO Udfordring: Svært at opskalere medarbejdere, kapital og kvadratmeter med samme hastighed som væksten Økosystem: * Er ikke medlem af et etableret netværk * Er udsprunget af en anden stor dansk virksomhed inden for IKT Regionalt fokusområde: IKT Styrke: Mange kompetente medarbejdere pga. teknisk skole i området Udfordring: CEO mener ikke, at virksomheden har nogen udfordringer Økosystem: * Mange virksomheder i området beskæftiger sig med pladeforarbejdning Samarbejde med Aalborg Tekniske Skole Regionalt fokusområde: Produktion * DS Stålkonstruktion A/S Branche: Stålkonstruktioner til landbrugs-, institutions- og erhvervsbyggeri Etableringsår: 1999 Antal : Kommune: Mariagerfjord Bruttoomsætning, Bruttoavance, 181,0 96,9 5 Global Vækst i bruttoavance ,1 Styrke: Eksempel på en ældre virksomhed, der har skaleret Udfordring: Manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft er en væksthæmmer Økosystem: * En del af industrikoncernen DS Gruppen * Fastholder arbejdspladser i Nordjylland ved brug af lokale medarbejdere Regionalt fokusområde: Maritime erhverv Boiler Aalborg A/S Branche: Reparation af jern- og metalvarer i den maritime industri Etableringsår: 2011 Kommune: Aalborg Antal : 25 Bruttoomsætning, Bruttoavance, 42,1 20,1 9 16,7 6,0 6 Vækst i bruttoavance ,1 Styrke: Mange lokale underleverandører Udfordring: Mangel på kvalificeret arbejdskraft Økosystem: * Medlem af den maritime klynge i Nordjylland * Virksomheden er stiftet af branchekendere, der tidligere var del af en lignende virksomhed * Deler lokaler med søstervirksomheden Global Boiler Regionalt fokusområde: Maritime erhverv Salling Plast A/S Branche: Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast Etableringsår: 1967 Kommune: Vesthimmerland Antal : 90 Bruttoomsætning, Bruttoavance, 48,8 93, ,0 13,0 7 Vækst i bruttoavance ,7 Styrke: 30 års ekspertise Udfordring: At skaffe kapital til at opfylde vækstambitioner Økosystem: * Medlem af brancheorganisationerne Dansk Fjernvarme, Eksportforeningen, PlastNet, Plastindustrien og Danske Vandværker * Tilknytning til det lokale universitetsmiljø * Rådgivning fra ekstern konsulentvirksomhed Regionalt fokusområde: Produktion CompanYoung Branche: IKT-virksomhed, der bygger bro mellem unge og virksomheder Etableringsår: 2009 Kommune: Aalborg Antal : 30 Bruttoavance, 12,2 Vækst i bruttoavance ,7 8,5 8 Styrke: Virksomhedens fundament er gearet til opskalering, mener CCO Udfordring: De rigtige medarbejdere til en international opskalering Økosystem: * Samarbejder med University College Nordjylland og Aalborg Universitet * Medlem af BrainsBusiness * Samarbejder bl.a. med Deloitte og IKEA Regionalt fokusområde: IKT 2 UDVALGTE STARTUPS Brüel Systems A/S Branche: Leverandør af industriudstyr til fødevareproduktion Etableringsår: 2015 Kommune: Hjørring Antal : 40 Bruttoomsætning, Bruttoavance, 2015 STARTUP 47,0 18, Penneo ApS STARTUP Branche: Online-signaturløsninger Etableringsår: 2013 Kommune: Aalborg Antal : 10 Bruttoavance, tusinde kr Styrke: Internationalt fokus Udfordring: At tiltrække kvalificeret arbejdskraft Økosystem: * Mange nordjyske virksomheder i fødevareindustrien har skabt et stort lokalt netværk * Medlem af Eksportforeningen Regionalt fokusområde: Produktion og fødevarer Styrke: Strategi, der hurtigt kan overføres til internationale markeder Udfordring: Svært at tiltrække risikovillig kapital Økosystem: * Investering fra Seed Capital * Stifterne kommer fra lokalområdets kreative miljøer * Medlem af startup-miljøer som CPHFTW * CEO har baggrund hos Google, Dell og Fujitsu Regionalt fokusområde: Innovation 25

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Kravspecifikation til Scale up Denmark

Kravspecifikation til Scale up Denmark Kravspecifikation til Scale up Denmark Formålet med Scale-up Denmark er at øge antallet af vækstvirksomheder i Danmark. Det skal ske ved at etablere og udvikle stærke faglige miljøer rundt om i landet,

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Kapitalcoach hvad er det?

Kapitalcoach hvad er det? Kapitalcoach hvad er det? Et kapitalcoachforløb er et tilbud om, at ejeren af eller ledende medarbejdere i en vækstvirksomhed, som har behov for at få tilført yderligere kapital i form af typisk ekstern

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference november 2016

Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference november 2016 Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference 2016 29. november 2016 Agenda Om Væksthuset Om Iværksætterhuset og HIP Vækstudfordringer for virksomheder Tre

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Second not secondary

Second not secondary Second not secondary Stærke partnerskaber for vækst og jobskabelse Konference på Århus Rådhus 18. november 2014 Thomas Bernt Henriksen, økonomisk redaktør, Børsen Hvorfor sætte mit livsværk på spil for

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør.

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Succes som ejerleder Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Her kan du hylde de bedste ejerledere og netværke med ligesindede Nordjylland

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere

Region Sjælland Plus-Plus A/S * * Odsherred. Roskilde. Kalundborg. Lejre. Holbæk. Greve Solrød. Sorø. Ringsted. Køge. Stevns. Slagelse.

Region Sjælland Plus-Plus A/S * * Odsherred. Roskilde. Kalundborg. Lejre. Holbæk. Greve Solrød. Sorø. Ringsted. Køge. Stevns. Slagelse. 7 Region Sjælland Kalundborg 2 Holbæk Sorø Odsherred CASE 7 1 CASE 5 Lejre Ringsted 3 9 Køge Roskilde Greve Solrød Slagelse Næstved 6 4 8 Faxe Stevns Interview MADS VÁCZY KRAGH Side 90 Vordingborg 4 Lolland

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere