Arbejdsmiljø og helbred i Danmark. Resumé og resultater DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø og helbred i Danmark. Resumé og resultater DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark Resumé og resultater DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

2 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 Resumé og resultater Projektledelse: Per Jakobsen og Elsa Bach Analysegruppe: Jesper Møller Pedersen, Birgitte Schütt Christensen, Birthe Lykke Thomsen og Sannie Vester Thorsen Forskere: Lars L. Andersen, Vilhelm Borg, Birgitte Schütt Christensen, Thomas Clausen, Johnny Dyreborg, Mari-Ann Flyvholm, Anne Helene Garde, Åse Marie Hansen, Andreas Holtermann, Stine Jacobsen, Marie Birk Jørgensen, Pete Kines, Jesper, Kristiansen, Karina Nielsen, Jesper Møller Pedersen, Søren Peter Lund, Roger Persson, Reiner Rugulies, og Sannie Vester Thorsen og Hanne Würtzen Redaktion: Hanna Sigga Madslund og Kirsten Rydahl Teknisk datafremstilling på nettet: Mogens Henrik Sørensen og Pentia A/S Databehandling: Ebbe Villadsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Redaktion afsluttet: Juni 2013 Udgivet: Juni 2013 Layout: Rumfang A/S ISBN: Data på NFA s hjemmeside: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf Fax

3 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 Resumé og resultater

4 Forord Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 blev offentliggjort den 10. december 2012 på NFA s hjemmeside Fra 2012 og frem til 2020 vil NFA hvert andet år stille de samme spørgsmål til beskæftigede personer i Danmark målingen skal derfor betragtes som en basismåling, som fremtidige resultater kan vurderes på grundlag af. Resultaterne af undersøgelsen skal bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. Det elektroniske format gør det let at navigere i det omfattende tekst- og især tabelmateriale, og interesserede kan eksportere data til videre bearbejdning. Omkring den 1. marts 2013 vil der desuden findes et selvbetjeningsværktøj på NFA s hjemmeside, hvor den enkelte selv kan gå ind og analysere data i undersøgelsen. For at imødekomme de læsere, der foretrækker en samlet tekst, som let kan udskrives, har vi valgt at udgive nærværende rapport. Hvis man læser rapporten online, kan man anvende de indlagte links til tabeller og grafer. Rapporten omfatter et resumé og 36 faktaark med svarene fra de beskæftigede, som besvarede på NFA s spørgeskema Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 i foråret Der findes desuden en læsevejledning og en metode beskrivelse bagerst i rapporten samt en kort tekst om tidsudviklingen på enkelte spørgsmål fra Jeg håber, at medarbejdere og ledere, arbejdsmarkedets parter, forskere, myndigheder, arbejdsmiljørådgivere m.fl. vil bruge resultaterne fra Arbejdsmiljø og helbred i Danmark Rigtig god fornøjelse! Inger Schaumburg Direktør Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

5 Indhold FororD 4 IndholD 5 Arbejdsmiljø og helbred Resumé af undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark Arbejdsmiljøet i ord 19 Arbejdsmiljøindsats 20 Egen og kollegers indsats for arbejdsmiljø 21 Prioritering af arbejdsmiljø og medarbejderinvolvering i arbejdsmiljø 23 Arbejdstid og anciennitet 26 Anciennitet 27 Arbejdstid 30 Arbejdsulykker og sikkerhedskultur 33 Arbejdsulykker og sikkerhedsklima 34 Fysisk arbejdsmiljø 38 Fysiske krav og fysisk anstrengelse i arbejdet 39 Hudproblemer og hudpåvirkninger på hænderne 47 Smerter i kroppen 52 Vibrationer, der rammer hele kroppen 56 Helbred og arbejdsevne 59 Depressive symptomer 60 Generelt psykisk velbefindende og energi 63 Generelt selvvurderet helbred 67 Selvvurderet arbejdsevne 70 Sundhedsfremme på arbejdspladsen 74 Symptomer på angst 79 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 81 Træthed efter arbejde og søvnkvalitet 84 Selvvurderet arbejdsrelateret sygdom 88 Psykisk arbejdsmiljø 91 Engagement i arbejdet 92 Føle sig stresset 96 Følelsesmæssige krav i arbejdet 100 Fysisk vold og trusler om vold 104 Indflydelse 104 Jobusikkerhed 110 Kollegial anerkendelse 114 Konflikter mellem arbejde og privatliv 116 Kvantitative krav i arbejdet 119 Ledelseskvalitet 122 overblik og kontrol 125 Retfærdighed 128 Rolleklarhed 131 Rummelighed 135 Samarbejde og kollegial støtte 137 Skænderier eller konflikter, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen 140 Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

6 STØJ 147 Forstyrrende støj 147 Meget høj støj 150 Arbejdsmiljøet i tal 153 Metoden bag undersøgelsen Arbejds miljø og helbred i Danmark Læsevejledning til faktaark 158 Udviklingen i Arbejdsmiljø og helbred i Danmark Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

7 Arbejdsmiljø og helbred beskæftigede personer har svaret på en lang række spørgsmål om deres psykiske og fysiske arbejdsmiljø og helbred. Resultaterne er fordelt på jobgrupper, alder og køn. Fra 2012 og frem til 2020 vil NFA hvert andet år stille de samme spørgsmål til beskæftigede personer i Danmark. Resultaterne skal bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. Resultater om arbejdsmiljø og helbred fra beskæftigede Resultaterne for 2012 er baseret på en stikprøve af befolkningen. Stikprøven består af beskæftigede i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse personer fik i april 2012 tilsendt en invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark Spørgeskemaet indeholdt mere end halvtreds hovedspørgsmål om psykisk og fysisk arbejdsmiljø og helbred. I alt 51 procent valgte at svare på spørgeskemaet. NFA har sammenfattet svarene fra de deltagere. Resultaterne præsenteres i 36 faktaark med tekst og tal om arbejdsmiljø og helbred. Find de 36 faktaark under Arbejdsmiljøet i ord. Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

8 Resumé af undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 Hvordan vurderer forskellige jobgrupper deres arbejdsmiljø? Svarene gives i denne sammenfatning og på 36 fakta-ark, som er resultatet af undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark Undersøgelsen markerer begyndelsen for målinger hvert andet år frem til Indhold 1. Målinger af arbejdsmiljø og helbred fra 2012 til Resultater fra personer 3. Psykisk arbejdsmiljø 4. Arbejdsulykker og sikkerhed 5. Fysiske krav 6. Støj, hudkontakt med kemikalier og vådt arbejde 7. Arbejdstid, anciennitet og sundhedsfremme 8. Arbejdsevne, helbred og stress 1. Målinger af arbejdsmiljø og helbred fra 2012 til 2020 Undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 markerer en ny begyndelse for målinger af arbejdsmiljø og helbred i Danmark. Frem til 2020 vil NFA hvert andet år stille de samme spørgsmål til en stor gruppe tilfældigt udvalgte beskæftigede. Resultaterne skal på sigt bruges til at forbedre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. 2. Resultater fra personer Undersøgelsen for 2012 er baseret på en stikprøve af befolkningen på beskæftigede i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse personer fik i april tilsendt en invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark Spørgeskemaet omfattede 51 hovedspørgsmål om psykisk og fysisk arbejdsmiljø og helbred. NFA har analyseret på besvarelser. ne er inddelt med udgangspunkt i oplysninger fra Danmarks Statistik (DISCO-08). Der er tale om jobgrupper, der rummer jobs med samme eller en beslægtet arbejdsfunktion i en arbejdsmiljøsammenhæng. Små jobgrupper (under 30 personer), der ikke på en rimelig fornuftig vis kunne fusioneres med andre, er ikke vist i resultaterne. De resultater, der er fremhævet nedenfor er jobgrupper, der ligger særligt højt eller særligt lavt, også når man tager hensyn til den statistiske usikkerhed på jobgruppens værdi. Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

9 3. Psykisk arbejdsmiljø 89 % af alle deltagere svarer, at de ofte eller altid har indflydelse på hvordan de løser deres arbejdsopgaver. Ufaglærte og ansatte indenfor akutberedskab oplever relativt sjældent, at de har indflydelse på, hvordan og hvornår de udfører deres arbejde. Ledere og flere højtuddannede grupper oplever oftest, at de har indflydelse på, hvordan og hvornår de vil udføre deres arbejde. Deltagerne i følgende jobgrupper oplever relativt sjældent, at de har indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver: Nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere, postbude, bus- og taxachauffører, lokoførere m.fl., brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter, præcisionshåndværkere, lastbilchauffører, montører samt læger. Deltagerne i følgende jobgrupper oplever relativt ofte, at de har indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver: Ledere, farmaceuter, tandlæger og dyrlæger, specialundervisere, ingeniører og arkitekter, frisører samt undervisere og forskere ved universiteter. Frisører samt pædagogmedhjælpere oplever særligt ofte kollegial anerkendelse i arbejdet. Deltagernes svar om kollegial anerkendelse varierer generelt kun lidt mellem de forskellige jobgrupper, men postbude samt nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere oplever særligt sjældent kollegial anerkendelse i arbejdet. Især deltagere i jobgrupper indenfor transport og ufaglært arbejde oplever sjældent god ledelseskvalitet. Bus- og taxachauffører, lokoførere m.fl., maskinførere, lastbilchauffører samt nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere oplever relativt sjældnere, at deres leder udøver ledelse af god kvalitet. Det gælder for alle de aspekter af ledelseskvalitet, som er medtaget i denne undersøgelse. Frisører oplever en høj grad af rolleklarhed (klare arbejdsopgaver, information, instruktion og ingen modsatrettede krav), mens postbude oplever en lav grad af rolleklarhed. Der er ikke noget klart mønster, der viser, at bestemte typer af jobgrupper i særlig grad oplever rolleklarhed eller mangel på rolleklarhed. Lastbilchauffører, nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere, jurister samt postbude oplever ikke så ofte, at der tages hensyn til medarbejdere med færre kræfter på arbejdspladsen. Modsat oplever ledere, gartnere og landmænd, ejendoms- og rengøringsinspektører, fysio- og ergoterapeuter, pædagogmedhjælpere samt pædagoger lidt oftere end øvrige jobgrupper, at der tages hensyn til medarbejdere med færre kræfter. 84 % af alle deltagere svarer, at de altid eller ofte samarbejder med deres kolleger, når der opstår problemer, der kræver løsninger. Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

10 Frisører, pædagogmedhjælpere og mekanikere oplever oftere end andre jobgrupper, at de selv og deres kolleger samarbejder og får kollegial støtte. Postbude, lastbilchauffører, gymnasielærere samt forskere og undervisere ved universiteter oplever sjældnere end andre jobgrupper, at de selv og deres kolleger samarbejder og får kollegial støtte. Især politi- og fængselsbetjente, nærings- og nydelsesmiddel-industrimedarbejdere samt postbude oplever mangel på retfærdighed. Især ledere, frisører og pædagogmedhjælpere oplever en højere grad af retfærdighed. Deltagere i jobgrupper, der arbejder med mennesker bliver særlig ofte følelsesmæssigt berørt af arbejdet. Specialpædagoger, fysio- og ergoterapeuter samt socialrådgivere er de tre jobgrupper, som oftest tager stilling til andre menneskers problemer i arbejdet. Dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede, skolelærere og psykologer er de tre jobgrupper, som oftest bliver følelsesmæssigt berørt af arbejdet. Deltagere fra jobgrupper med arbejdsfunktioner, der kræver lange uddannelser som læger, ledere, naturvidenskabelige akademikere, ingeniører og arkitekter, jurister samt revisorer, rådgivere og analytikere, oplever de højeste kvantitative krav i arbejdet. Højtuddannede eller sundheds- og omsorgsarbejdere samt frisører og kosmetologer er i højere grad engagerede i deres arbejde, føler sig veloplagte på arbejdet og føler, at arbejdet er vigtigt for dem. Deltagere i jobgrupper med arbejdsfunktioner, der er præget af personer uden eller med en kort uddannelse er i lavere grad engagerede i arbejdet, føler sig veloplagte på arbejdet eller føler, at arbejdet er vigtigt for dem. Ledere, frisører, politi- og fængselsbetjente samt gartnere og landmænd er blandt de jobgrupper, hvor deltagernes svar viser, at de oftere end andre jobgrupper føler at have overblik og kontrol. Postbude, samt nærings- og nydelsesmiddelsindustrimedarbejdere er blandt er de jobgrupper, hvor deltagernes svar viser, at de sjældnere end andre jobgrupper føler at have overblik og kontrol. 22 % af alle oplever Altid eller Ofte, at arbejdet tager så megen energi, at det går ud over privatlivet. Deltagere i jobgrupper som psykologer, læger, gymnasielærere, samt nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere oplever relativt oftere, at arbejdet tager så meget af deres energi, at det går ud over privatlivet. Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

11 15 % af alle oplever Altid eller Ofte, at arbejdet tager så megen tid, at det går ud over privatlivet. Deltagere i jobgrupper som fx gymnasielærere, læger, ledere og akademikere inden for samfunds- og naturvidenskab samt lastbilchauffører oplever relativt oftere, at arbejdet tager så meget af deres tid, at det går ud over privatlivet. Flere jobgrupper indenfor sundhed og pleje rapporterer, at de relativt ofte gør noget for at forbedre arbejdsmiljøet. De jobgrupper, der angiver, at de relativt ofte gør noget for at forbedre arbejdsmiljøet er frisører, malere, ledere samt farmaceuter, tandlæger og dyrlæger. Journalister, IT-konsulenter, postbude, regnskabsmedarbejdere og jurister angiver, at de relativt sjældent gør noget for at forbedre arbejdsmiljøet. Passagerservicemedarbejdere, tømrere og snedkere, undervisere og forskere ved universiteter, journalister og butikssælgere er blandt de jobgrupper, der oplever, at deres arbejdsplads prioriterer arbejdsmiljøet i relativt lav grad. Ledere, frisører samt farmaceuter, tandlæger og dyrlæger er blandt de jobgrupper, der oplever, at deres arbejdsplads prioriterer arbejdsmiljøet i relativt høj grad. 13 % af deltagerne er I meget høj grad eller I høj grad bekymret for at blive arbejdsløs. De tre jobgrupper med den højeste bekymring for at blive arbejdsløs er montører, nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere samt dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede. I hovedreglen bekymrer deltagere fra jobgrupper af ufaglærte sig i højere grad over jobbet og ansættelsen. 12 % af alle deltagerne svarer, at de har været udsat for mobning på arbejdet inden for de sidste 12 måneder. Blandt specialpædagoger, nærings- og nydelses-middelindustrimedarbejdere og produktionsmedarbejdere svarer en særligt stor andel, at de har været udsat for mobning på arbejdet inden for de sidste 12 måneder. 29 % af alle deltagerne svarer, at de har været vidne til mobning på arbejdet inden for de sidste 12 måneder. Blandt specialpædagoger, psykologer, socialrådgivere, postbude, SOSU er, portører, brandmænd og reddere, nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere, maskinførere og produktionsmedarbejdere svarer en særligt stor andel, at de har været vidne til mobning på arbejdet inden for de sidste 12 måneder. Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

12 16 % af alle deltagerne svarer, at de har haft skænderier eller konflikter på arbejdet en gang om måneden eller oftere inden for de sidste 12 måneder. Blandt specialpædagoger, kokke og tjenere, butikssælgere, politi og fængselsbetjente samt slagtere og bagere svarer en særligt stor andel, at de har haft skænderier eller konflikter på arbejdet en gang om måneden eller oftere inden for de sidste 12 måneder. 3 % af alle deltagerne svarer, at de har været udsat for seksuel chikane på arbejdet inden for de sidste 12 måneder. I jobgrupper med overvejende andel af kvinder særligt indenfor sundhed og pleje har en relativt større andel oplevet seksuel chikane. Dette gælder eksempelvis sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, specialpædagoger, passagerservicemedarbejdere og SOSU er. 6 % rapporterer, at de har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder. Blandt sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, pædagoger, specialpædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede, SOSU er, portører, politi- og fængselsbetjente samt skolelærere rapporterer en særligt stor andel, at de har været udsat for fysisk vold på arbejdet inden for de sidste 12 måneder. 9 % af alle rapporterer, at de har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder. Blandt sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, pædagoger, specialpædagoger, læger, socialrådgivere, SOSU er, portører, brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter samt politi- og fængselsbetjente rapporterer en særligt stor andel, at de har været udsat for trusler om vold på arbejdet inden for de sidste 12 måneder. 4. Arbejdsulykker og sikkerhed 6 % rapporterer, at de har været udsat for en eller flere arbejdsulykker, der har medført mere end en dags sygefravær, indenfor det sidste år. Maskinførere, mekanikere samt jord- og betonarbejdere har den højeste risiko for arbejdsulykker. Tømrere og snedkere, mekanikere, produktionsmedarbejdere, lastbilchauffører og rengøringsassistenter har både en høj risiko for arbejdsulykker og vurderer deres sikkerhedsklima ringere end andre jobgrupper. Ingeniører og arkitekter, revisorer, rådgivere og analytikere samt ledere har derimod en lav risiko for arbejdsulykker og vurderer deres sikkerhedsklima bedre end andre jobgrupper. Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

13 5. Fysiske krav En særligt stor andel deltagere fra jobgrupper, præget af håndværksmæssigt arbejde rapporterer stående arbejde. En særligt stor andel slagtere og bagere, jord- og betonarbejdere, mekanikere, tømrere og snedkere, murere, VVS ere m.fl., elektrikere, pædagoger, gymnasielærere, smede og skolelærere rapporterer, at de går eller står ¼ eller mere af arbejdstiden., præget af manuelt arbejde og særligt håndværkspræget arbejde, rapporterer i større udstrækning, at de arbejder med ryggen foroverbøjet eller vrider uden at støtte med hænder og arme. En særligt stor andel murere, VVS ere m.fl., frisører, malere, jord- og betonarbejdere, tømrere og snedkere, mekanikere, nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere, slagtere og bagere, gartnere og landmænd samt bygge- og anlægsarbejdere arbejder med ryggen vredet eller foroverbøjet uden at støtte med hænder og arme i ¼ eller mere af arbejdstiden. Håndværkere og frisører er blandt de jobgrupper, hvor en særligt stor andel vurderer, at de arbejder med armene løftet i eller over skulderhøjde. Blandt, malere, tømrere og snedkere, mekanikere, murere, VVS ere m.fl., elektrikere, rengøringsassistenter, nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere, bygge- og anlægsarbejdere samt slagtere og bagere arbejder en særligt stor andel med armene løftet i eller over skulderhøjde ¼ eller mere af arbejdstiden. Især i jobgrupper, præget af manuelt arbejde rapporterer deltagerne skub eller træk. I jobgrupperne jord- og betonarbejdere, passagerservicemedarbejdere, SOSU er, gartnere og landmænd, slagtere og bagere, nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere, tømrere og snedkere lastbilchauffører, rengøringsassistenter samt dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede rapporterer en relativt stor andel, at de skubber eller trækker ¼ eller mere af arbejdstiden. I jobgrupper i bl.a. fremstillingsindustrien og blandt kasseassistenter oplever en særligt stor andel at gentage de samme armbevægelser mange gange i minuttet. Blandt malere, frisører, postbude, nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere, produktionsmedarbejdere, slagtere og bagere, kasseassistenter, montører, gartnere og landmænd samt kokke og tjenere udfører en særligt stor andel de samme armbevægelser mange gange i minuttet i ¼ eller mere af arbejdstiden. Blandt håndværkere, pædagoger og pædagogmedhjælpere sidder en særligt stor andel relativ meget på hug eller ligger på knæ. Blandt malere, murere, VVS ere m.fl., tømrere og snedkere, jord- og betonarbejdere, elektrikere, mekanikere, dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede, bygge- og anlægsarbejdere, pædagogmedhjælpere oplever Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

14 en særligt stor andel, at de sidder på hug eller ligger på knæ ¼ eller mere af arbejdstiden. En særligt stor andel deltagere fra jobgrupper, præget af kontorarbejde rapporterer, at de overvejende sidder ned. En særligt stor andel jurister, IT-konsulenter, ansatte i told og skat, tekniske tegnere, revisorer, rådgivere og analytikere, bogholdere, ingeniører og arkitekter, regnskabsmedarbejdere, samfundsvidenskabelige akademikere samt direktions-, læge- og advokatsekretærer sidder ned ¾ eller mere af arbejdstiden. Blandt personer med manuelt arbejde løfter eller bærer en særligt stor andel i mindst ¼ af tiden. Det gælder særligt tømrere og snedkere, murere, VVS ere m.fl., kokke og tjenere, slagtere og bagere, jord- og betonarbejdere, postbude, malere, nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere, dagplejere og børneomsorgsmedarbejdere. Blandt personer med manuelt arbejde, er andelen af deltagere, der angiver typiske løft på mindst 16 kg, særligt stor. En særligt stor andel af tømrere og snedkere, murere, VVS ere m.fl., lastbilchauffører, jord- og betonarbejdere, slagtere og bagere, maskinførere, bygge- og anlægsarbejdere, brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter, produktionsmedarbejdere og mekanikere angiver, at de typisk løfter mindst 16 kg. Blandt personer med arbejde indenfor sundhed, pleje og redning er andelen af deltagere, der angiver typiske løft på mindst 30 kg, særligt stor. En del af disse løft er antageligt løft af personer. En særligt stor andel af SOSU er, sygeplejersker, brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter, portører m.fl., læger, lastbilchauffører, mekanikere, gartnere og landmænd, tømrere og snedkere samt smede angiver, at de typisk løfter mindst 30 kg. Deltagere i jobgrupper med manuelt arbejde opfatter deres arbejde som særligt fysisk hårdt. Svarene viser, at deltagere, der er tømrere og snedkere, murere, VVS ere m.fl., slagtere og bagere, malere, nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere, jord- og betonarbejdere, kokke og tjenere, postbude, maskinførere eller rengøringsassistenter, opfatter deres arbejde fysisk hårdere end øvrige jobgrupper. 7 % af alle deltagerne svarer, at de er udsat for kraftige vibrationer, der rammer hele kroppen i mere end ¼ af arbejdstiden. Blandt maskinførere, jord- og betonarbejdere, gartnere og landmænd, ansatte i transportsektoren samt bygge- og anlægsarbejdere er en særligt stor andel udsat for kraftige vibrationer, der rammer hele kroppen. Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

15 6. Støj, hudkontakt med kemikalier og vådt arbejde 42 % af alle deltagere i undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 svarer, at de er udsat for forstyrrende støj i mindst ¼ af arbejdstiden. Blandt passagerservicemedarbejdere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, skolelærere samt brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter er en særligt stor andel udsatte for forstyrrende støj i mindst ¼ af arbejdstiden. 17 % af alle deltagere i undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 svarer, at de er udsat for meget høj støj i mindst ¼ af arbejdstiden. Deltagere, som er ansat i fremstillingsindustrien, jord- og betonarbejdere, håndværkere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og ansatte i transportindustrien, svarer oftere end andre, at de er udsat for meget høj støj i mindst ¼ af arbejdstiden. 21 % af alle rapporterer, at de har våde eller fugtige hænder i mindst ¼ af tiden. I følgende jobgrupper har en relativt stor andel haft hudproblemer på hænderne inden for de sidste 12 måneder: Frisører, rengøringsassistenter, jobgrupper der håndterer fødevarer samt jobgrupper i sundhedssektoren. I følgende jobgrupper er en relativt stor andel udsat for våde eller fugtige hænder på arbejdet, en relativ stor andel har hudkontakt med kemikalier og en relativt stor andel har haft hudproblemer på hænderne: Frisører, køkkenmedhjælpere, SOSU er og rengøringsassistenter. 7. Arbejdstid, anciennitet og sundhedsfremme Militærpersonale og laboranter er blandt de jobgrupper, hvor en relativt stor andel får tilbud om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Håndværkere (særligt tømrere og snedkere), frisører samt kasseassistenter er blandt de jobgrupper, hvor en relativt lavere andel får tilbud om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Motionsfaciliteter eller ugentlige motionstilbud og Behandlingsordning er de mest hyppige tilbud om sundhedsfremme på danske arbejdspladser blandt de undersøgte tilbud. Læger, kokke og tjenere, murere og VVS ere m.fl. og kasseassistenter har den største andel nyansatte (anciennitet på mindre end 1 år). Politi- og fængselsbetjente, postbude, farmakonomer og bioanalytikere, laboranter samt direktions-, læge-, og advokatsekretærer har lavest andel af nyansatte. Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

16 Lastbilchauffører, ledere, dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede, læger og jurister er blandt de jobgrupper, som i gennemsnit arbejder særligt længe. Deltagerne i undersøgelsen rapporterer i gennemsnit en arbejdstid på 37 timer. I jobgrupper som passagerservicemedarbejdere, brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter, bus- og taxachauffører (samt lokoførere), politi- og fængselsbetjente, specialpædagoger, læger, sygeplejersker, SOSU er, kokke og tjenere samt nydelses- og næringsmiddelsindustrimedarbejdere svarer mere end 40 % af deltagerne, at de ikke har fast dagarbejde. I følgende jobgrupper rapporterer mere end 20 % af deltagerne, at de har natarbejde: Militærpersonale, portører, præcisionshåndværkere, servicefag i øvrigt, nydelses- og næringsfremstillings-industrimedarbejdere, sygeplejersker, bus- og taxachauffører samt lokoførere, politi- og fængselsbetjente, læger, brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter samt passagerservicemedarbejdere. 8. Arbejdsevne, helbred og stress Deltagere med jobfunktioner, som kræver længere uddannelse, indebærer få fysiske krav og giver højere social anseelse, vurderer deres arbejdsevne bedst. Deltagere med jobfunktioner, som kun kræver kortere uddannelse, inde bærer højere fysiske krav og giver mindre social anseelse, vurderer deres arbejdsevne ringest. Jurister, læger, IT-konsulenter, told- og skattemedarbejdere, ingeniører og arkitekter, ledere samt direktions-, læge- og advokatsekretærer vurderer deres generelle arbejdsevne bedst. Ejendoms- og rengøringsinspektører, murere, VVS ere m.fl., maskinførere, rengøringsassistenter, bygge- og anlægsarbejdere, jord- og betonarbejdere og produktionsmedarbejdere vurderer deres generelle arbejdsevne ringest. Sammenlignet med andre jobgrupper vurderer deltagere med høj socioøkonomisk status generelt deres helbred som relativt godt. Sammenlignet med andre jobgrupper vurderer deltagere med hårdt fysisk arbejde og/eller lav socioøkonomisk status generelt deres helbred knap så godt. Deltagerne fra følgende jobgrupper har det dårligste selvvurderede helbred: Lastbilchauffører, ejendoms- og rengøringsinspektører, rengøringsassistenter samt bygge- og anlægsarbejdere. Deltagernes planlagte tilbagetrækningsalder afhænger bl.a. af, hvor fysisk hårdt arbejdet er. Jo hårdere fysisk arbejde desto tidligere planlægger deltagerne i alderen år at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

17 20 % af alle deltagere svarer, at de er Meget trætte eller Helt udmattede efter en typisk arbejdsdag. Deltagernes svar viser, at følgende jobgrupper er relativt mere trætte efter arbejde: Murere, VVS ere m.fl., portører, kasseassistenter, nærings- og nydelsesindustrimedarbejdere, rengøringsassistenter, gymnasielærere, SOSU er, lastbilchauffører, pædagoger, kokke og tjenere samt passagerservicemedarbejdere. Deltagernes svar viser, at følgende jobgrupper er relativt mindre trætte efter arbejde: Tekniske tegnere, ansatte inden for IT og kommunikation, salgs- og indkøbsagenter, militærpersonale, regnskabsmedarbejdere, direktions-, læge- og advokatsekretærer, ingeniører og arkitekter, revisorer, rådgivere og analytikere, ledere, kontormedarbejdere og sekretærer, bogholdere samt told- og skattemedarbejdere. 4 % har været begrænset i deres arbejde på grund af smerter inden for de sidste 3 måneder. En større andel af deltagere fra jobgrupper med fysisk krævende arbejde har haft smerter flere gange ugentligt og/eller været begrænset i deres arbejde på grund af smerter sammenlignet med deltagere, der har et mindre fysisk krævende arbejde. Det gælder fx murere, VVS ere m.fl., maskinførere, produktionsmedarbejdere, køkkenmedhjælpere, bygge- og anlægsarbejdere, rengøringsassistenter, kokke og tjenere samt lastbilchauffører. 15 % af alle deltagere rapporterer, at de har følt sig stresset Hele tiden eller Ofte inden for de sidste 2 uger. Læger, undervisere og forskere ved universiteter, gymnasielærere samt psykologer er blandt de jobgrupper, hvor deltagerne særligt ofte føler sig stresset. Flere jobgrupper med håndværkspræget arbejde, brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter samt militærpersonale er blandt de jobgrupper, hvor deltagerne relativt sjældnere føler sig stresset. Psykologer, jurister samt flere jobgrupper indenfor undervisningsområdet er blandt de jobgrupper, hvor en særligt stor andel oplever, at arbejdet er en kilde til stress. Militærpersonale, maskinoperatører m.fl., lager- og transportarbejdere samt bus- og taxachauffører, lokoførere m.v. er blandt de jobgrupper, hvor en særligt lille andel oplever, at arbejdet er en kilde til stress. Postbude og rengøringsassistenter har en relativt lav grad af generelt psykisk velbefindende og en relativt lav grad af energi. Gymnasielærere, rengøringsassistenter, tekniske tegnere, kasseassistenter og postbude har en relativt lav grad af generelt psykisk velbefindende. Postbude, nærings- og nydelsesmiddelindustrimedarbejdere, produktionsmedarbejdere, rengøringsassistenter og SOSU er har en relativt lav grad af energi. Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

18 Deltagernes svar viser generelt, at de har få symptomer på angst og at der kun er små forskelle mellem jobgrupperne på antallet af symptomer på angst. Resultaterne viser, at deltagere fra følgende jobgrupper i gennemsnit har flest symptomer på angst: Tekniske tegnere, specialundervisere, gymnasielærere, rengøringsassistenter og specialpædagoger. Kasseassistenter, køkkenmedhjælpere og psykologer har den højeste grad af depressive symptomer. Ledere, sundheds- og omsorgspersonale, visse håndværk og visse jobgrupper med højtuddannede har en lav grad af depressive symptomer. Læs resumeet af resultaterne fra undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

19 Arbejdsmiljøet i ord Hvordan vurderer beskæftigede personer i Danmark deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt ulykkesrisiko? Det kan man læse mere om i de i alt 36 faktaark, som hver især belyser svarene på udvalgte spørgsmål fra NFA s undersøgelse om arbejdsmiljø og helbred i Danmark Resultaterne er fordelt på jobgrupper, alder og køn og er den første måling i en ny serie af målinger, som vil blive gentaget hvert andet år frem til Faktaark om 35 forskellige emner om arbejdsmiljø og helbred I alt beskæftigede valgte at deltage i NFA s spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og helbred i Danmark i Faktaarkene er udarbejdet af forskere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og de gennemgår deltagernes svar indenfor hvert emne. De 36 fakta er fordelt på følgende emner: Arbejdsmiljøindsats Arbejdstid og anciennitet Arbejdsulykker og sikkerhedskultur Fysisk arbejdsmiljø Helbred og arbejdsevne Psykisk arbejdsmiljø Støj Faktaarkene indeholder: Kort baggrundstekst om, hvorfor spørgsmålene og svarene er interessante i en arbejdsmiljøsammenhæng. En oversigt over de spørgsmål i spørgeskemaet, der danner baggrund for resultaterne. Oversigt over deltagernes svar på spørgsmål om arbejdsmiljø og helbred, fordelt på jobgrupper, alder og køn. Eventuelt yderligere oplysninger om emnet. Hvad faktaarkene viser og hvad de ikke viser Faktaarkene siger noget om, hvordan arbejdsmiljøet opleves af de adspurgte personer selv fordelt på jobgrupper samt i forhold til alder og køn. De siger ikke noget om årsagerne til, at arbejdsmiljøet af personernes opleves på en bestemt måde. Find kort læsevejledning for de deskriptive analyser. Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

20 Arbejdsmiljøindsats Resultater for oplevelsen af arbejdsmiljøindsatsen blandt beskæftigede i Danmark. I undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 har beskæftigede personer svaret på spørgsmål om arbejdsmiljøindsatsen på deres arbejdsplads. Resulaterne fremgår af følgende to faktaark: Egen og kollegers indsats for arbejdsmiljøet Prioritering af arbejdsmiljø og medarbejderinvolvering Arbejdsmiljø og helbred i Danmark

Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013

Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013 Støj og stress Søren Peter Lund Arbejmiljøkonferecen 2013 Hvem er udsat for støj i arbejdsmiljøet? Er du udsat for støj, der er så høj, at du må råbe for at tale sammen med en, der står lige ved siden

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

Arbejdsevne Smerter Træthed og søvnproblemer Mentalt helbred Depressive symptomer Symptomer på angst...

Arbejdsevne Smerter Træthed og søvnproblemer Mentalt helbred Depressive symptomer Symptomer på angst... NOTAT: Fakta om Arbejdsmiljø & Helbred 2016 Indhold Baggrund... 3 Læsevejledning... 3 Psykisk Arbejdsmiljø... 4 Engagement og mening i arbejdet... 4 Indflydelse... 5 Ledelseskvalitet... 6 Rolleklarhed...

Læs mere

Arbejdsmiljø & Helbred 2014 samlet resume

Arbejdsmiljø & Helbred 2014 samlet resume Arbejdsmiljø & Helbred 2014 samlet resume Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve af befolkningen på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse personer

Læs mere

Branche-, job- og størrelsesgrupper i data

Branche-, job- og størrelsesgrupper i data Branche-, job- og størrelsesgrupper i data Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

Danskernes Arbejdsmiljø Projektledelse: Elsa Bach. Analysegruppe: Jesper Møller Pedersen, Jørgen V. Hansen og Birthe Lykke Thomsen

Danskernes Arbejdsmiljø Projektledelse: Elsa Bach. Analysegruppe: Jesper Møller Pedersen, Jørgen V. Hansen og Birthe Lykke Thomsen Danskernes arbejdsmiljø 2014 Danskernes Arbejdsmiljø 2014 Projektledelse: Elsa Bach Analysegruppe: Jesper Møller Pedersen, Jørgen V. Hansen og Birthe Lykke Thomsen Redaktion: Jesper Møller Pedersen og

Læs mere

AH Vægte, resultater og belastningsmål. V. analytiker Jesper Møller Pedersen

AH Vægte, resultater og belastningsmål. V. analytiker Jesper Møller Pedersen AH 2014 Vægte, resultater og belastningsmål V. analytiker Jesper Møller Pedersen Svar på undersøgelsen Jobgrupper med højest svarprocent Procent Jobgrupper med lavest svarprocent Procent Fysio- og ergoterapeuter

Læs mere

Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010. Resumé og resultater DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010. Resumé og resultater DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010 Resumé og resultater DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010 Resumé og resultater Elsa Bach, Lars L. Andersen, Jakob

Læs mere

Kemisk arbejdsmiljø. Hvem er udsat for rengøringsmidler, vådt arbejde, faremærkede stoffer og opløsningsmiddeldampe? ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005

Kemisk arbejdsmiljø. Hvem er udsat for rengøringsmidler, vådt arbejde, faremærkede stoffer og opløsningsmiddeldampe? ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR, EBBE VILLADSEN OG MARI-ANN FLYVHOLM Kemisk arbejdsmiljø Hvem er udsat for rengøringsmidler, vådt arbejde, faremærkede stoffer og opløsningsmiddeldampe? Stabil

Læs mere

Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet

Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR, EBBE VILLADSEN OG JAN PEJTERSEN Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet Hvem er udsat for træk, dårlig belysning og sløvende varme? Stabil udvikling Denne pjece

Læs mere

Gymnasielærernes arbejdsmiljø hvad siger NFA s undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred i Danmark?

Gymnasielærernes arbejdsmiljø hvad siger NFA s undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred i Danmark? November, 2017 Gymnasielærernes arbejdsmiljø hvad siger NFA s undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred i Danmark? Tage Søndergård Kristensen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i årene 2012,

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Kvantitativ kortlægning af karakteren af det psykiske arbejdsmiljø blandt lønmodtagere på LO-området

Kvantitativ kortlægning af karakteren af det psykiske arbejdsmiljø blandt lønmodtagere på LO-området Kvantitativ kortlægning af karakteren af det psykiske arbejdsmiljø blandt lønmodtagere på LO-området Psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet inden for LO-området Notat fra delprojekt 1 KVANTITATIV KORTLÆGNING

Læs mere

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020 Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa 15.00-15.20 NFAs arbejdsmiljøovervågning, nu og til 2020 Ved direktør

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Stress-relaterede tilstande og symptomer i 50 jobgrupper

Stress-relaterede tilstande og symptomer i 50 jobgrupper NOTAT Bilag 6 Stress-relaterede tilstande og symptomer i 50 jobgrupper Overvågning 6. oktober 2009 J.nr.: Udarbejdet af Elsa Bach og Jakob Bjørner Baggrund Forebyggelsesfondens midler skal gå til projekter

Læs mere

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet.

Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Kære deltager Tak fordi du vil bidrage til undersøgelsen. Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Hvad spørger vi om? Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dit arbejdsmiljø og helbred.

Læs mere

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø

NOTAT: psykisk arbejdsmiljø NOTAT: Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskel-skeletbesvær Belastningsindeks for psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020-strategien Indhold

Læs mere

PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ

PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 V I L H E L M B O R G H E R M A N N B U R R E B B E V I L L A D S E N ARBEJDSMILJØ I TAL PSYKOSOCIALT ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Vilhelm

Læs mere

Intelligent motion. Et supplement til godt arbejdsmiljøarbejde og en vej til reduktion af skulder / nakke smerter.

Intelligent motion. Et supplement til godt arbejdsmiljøarbejde og en vej til reduktion af skulder / nakke smerter. Intelligent motion Et supplement til godt arbejdsmiljøarbejde og en vej til reduktion af skulder / nakke smerter 20 års ergonomisk indsats har ikke reduceret andelen af muskel skelet besvær Ikke muligt

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 C H R I S J E N S E N H E R M A N N B U R R E B B E V I L L A D S E N ARBEJDSMILJØ I TAL ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Chris Jensen,

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår

Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Hver anden efterlønsmodtager har smerter i de sene arbejdsår Knap hver anden af dem, der gik tidligt på efterløn, havde smerter hver uge, før de trak sig tilbage. Det er pct. flere end blandt dem, der

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Job og prestige ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 25.9.2006, 2.10.2006, 16.10.2010, 23.10.2010

Job og prestige ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 25.9.2006, 2.10.2006, 16.10.2010, 23.10.2010 Job og prestige Ugebrevet A4 har bedt 2.155 danskere om at vurdere prestigen for 99 forskellige stillinger. Helt i bund ligger arbejdsløse, men undervisere og faglærte tillægges heller ikke høj prestige.

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Beskæftigede med fysiske eller psykiske arbejdsmiljøbelastninger ryger oftere ud af beskæftigelse end personer, der har et godt

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020

Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Status for arbejdsmiljøindsatsen frem mod Andel af beskæftigede med væsentlige psykiske belastninger og symptomer 1 1 1 1 1 1 1 1 År Udvikling 1-1 De blå søjler viser andelen af beskæftigede, der har væsentlige

Læs mere

Arbejdsmiljø og helbred 2012 til 2020 Fra overvågning til forskning og praksis

Arbejdsmiljø og helbred 2012 til 2020 Fra overvågning til forskning og praksis Arbejdsmiljø og helbred 2012 til 2020 Fra overvågning til forskning og praksis Af professor Reiner Rugulies, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gå-hjem-møde på NFA den 24. juni 2015 Indholdet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Arbejdsmiljø for de sociale klasser Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske

Læs mere

Status over arbejdsmiljøet i 2005

Status over arbejdsmiljøet i 2005 Status over arbejdsmiljøet i 2005 Hermann Burr, NFA Hvilke job er udsat for hvad? Hvilke brancher? Hvilke aldersgrupper? Mænd og kvinder Status Hvilke job er udsat for hvad? Hvilke brancher? Hvilke aldersgrupper?

Læs mere

Arbejdsmiljøets betydning for ældre arbejdstageres tilknytning til arbejdsmarkedet i Norden

Arbejdsmiljøets betydning for ældre arbejdstageres tilknytning til arbejdsmarkedet i Norden Arbejdsmiljøets betydning for ældre arbejdstageres tilknytning til arbejdsmarkedet i Norden Gå-hjem møde den 25. oktober 2016 Otto Melchior Poulsen Projekt til Nordisk Ministerråd om The impact of the

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR OG EBBE VILLADSEN. Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet. Hvem er udsat?

ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR OG EBBE VILLADSEN. Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet. Hvem er udsat? ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR OG EBBE VILLADSEN Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Hvem er udsat? Både positiv og negativ udvikling fra 2000 til 2005 Denne pjece beskriver udsættelsen for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Følelsesmæssige krav i arbejdet mellem meningsfuldhed og magtesløshed

Følelsesmæssige krav i arbejdet mellem meningsfuldhed og magtesløshed Følelsesmæssige krav i arbejdet mellem meningsfuldhed og magtesløshed Workshop nr 118, AM2016 Karen Albertsen kal@teamarbejdsliv.dk Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk PLAN FOR WORKSHOP Velkommen præsentation

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Formidlingsmøde om AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø

Formidlingsmøde om AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø Formidlingsmøde om AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø AMI 2-5-2006 Tage Søndergård Kristensen Hvor mange er stressede? 62% af de beskæftigede har følt sig stressede inden for den seneste måned

Læs mere

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien

2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i strategien 2. Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien April 2017 J.nr. 20175000361 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i og 2017 i samarbejde med

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse

NR. 9-2009. Trivsel på FTF arbejdspladserne. FTF-panelundersøgelse NR. 9-2009 Trivsel på FTF erne FTF-panelundersøgelse Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colorbox Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1 oplag 100 eksemplarer Oktober

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Tusindvis af pædagoger og ansatte i sundhedsvæsenet oplever vold på jobbet

Tusindvis af pædagoger og ansatte i sundhedsvæsenet oplever vold på jobbet Tusindvis af pædagoger og ansatte i sundhedsvæsenet oplever vold på jobbet I gennemsnit oplever hver. danske lønmodtager vold eller trusler om vold på arbejdet. Inden for nogle faggrupper er det dog betydeligt

Læs mere

NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT)

NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT) NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT) Sannie Thorsen, Katja Løngård og Jakob Bue Bjørner

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

FYSISK,TERMISK OG KEMISK ARBEJDSMILJØ

FYSISK,TERMISK OG KEMISK ARBEJDSMILJØ FYSISK,TERMISK OG KEMISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 H E R M A N N B U R R E B B E V I L L A D S E N ARBEJDSMILJØ I TAL FYSISK, TERMISK OG KEMISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 Hermann

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

LO-dokumentation Nr. 1 / 2014. Psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet inden for LO-området

LO-dokumentation Nr. 1 / 2014. Psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet inden for LO-området LO-dokumentation Nr. 1 / 2014 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet inden for LO-området Psykisk arbejdsmiljø og samarbejdssystemet inden for LO-området Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL

LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I TAL LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 K A R E N A L B E R T S E N H E R M A N N B U R R O K T O B E R 2 0 0 1 ARBEJDSMILJØ I TAL LIVSSTIL ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 INDHOLD: Karen Albertsen, Hermann Burr

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000

ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2000 EN KORTLÆGNING AF LØNMODTAGERES OG SELVSTÆNDIGES ARBEJDSMILJØ OG HELBRED H E R M A N N B U R R E L S A B A C H V I L H E L M B O R G E B B E V I L L A D S E N ARBEJDSMILJØ I

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Konflikter mellem arbejde- og privatliv blandt vidensarbejdere Betydningen af arbejdsmiljø- og kultur

Konflikter mellem arbejde- og privatliv blandt vidensarbejdere Betydningen af arbejdsmiljø- og kultur Konflikter mellem arbejde- og privatliv blandt vidensarbejdere Betydningen af arbejdsmiljø- og kultur Den 5. danske stressforskningskonference 2008 Seniorforsker Karen Albertsen I samarbejde med: Seniorforsker

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering FIRMA X

Arbejdspladsvurdering FIRMA X Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Arbejdspladsvurdering FIRMA X Marts 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Den typiske efterlønsmodtager er en almindelig arbejder

Den typiske efterlønsmodtager er en almindelig arbejder Højere tilbagetrækningsalder rammer de faglærte og ufaglærte Den typiske efterlønsmodtager er en almindelig arbejder I den offentlige debat taler man i øjeblikket om at fremrykke den højere pensionsalder,

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Høj støj Høreskadende støj

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere