Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening"

Transkript

1 I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Checkhæftets dage er talte 2 Tanker fra formanden 3 Et fantastisk tilbud 4 Diger 4 Årsmøde 5 Sygedagpengeforsikring selvstændige erhv. 6 Sygedagpengeforsikring private arbejdsg. 7 Personlig assistance 8 Vær beredt 9 Samarbejde integrationsopgaven 10 Working in Lemvig 12 Ophør med landbrugsdrift 13 Åbent Landbrug 14 LandboUngdom 14 Byggeri & Teknik I/S 15 Transport af faremærkede stoffer kursus 15 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 2 marts 2016 Generalforsamling i Lemvigegnens Landboforening tirsdag den 15. marts 2016 i Alt-i-et-huset, Klinkby kl : Spisning kl : Generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af stemmetællere og ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Forhandling om beretningen 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for år Valg af formand. På valg er: Bent Bjørndahl Graversen 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Morten Agger Vagn H. Hansen 7. Valg af folkevalgt revisor På valg er: Jørgen Christensen 8. Udvalgsberetninger 9. Eventuelt Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig senest tirsdag den 8. marts 2016 kl på tlf eller mail

2 Folkevalgtes indlæg Vagn H. Hansen, bestyrelsesmedlem Dagslængden er nu tiltaget med godt 4 timer, og det betyder at fritidslandmanden har den fornøjelse, at dagens lyse timer ikke er helt passé, når den timelønnede arbejdsdag er afsluttet. Det betyder, at så nærmer foråret sig, og dermed en række udendørs opgaver med hegning og andet arbejde i marken. Den forløbne uge blev politisk set en særdeles dramatisk uge. En uge der både gav en landbrugspakke og kostede en miljøog fødevareminister. Vi har længe set frem til Landbrugspakken med mulighed for en mere optimal gødskning og en målrettet regulering sammenholdt med de hidtidige generelle reguleringer og krav til fjernelse af kvælstof. Men at det skulle koste miljø- og fødevareministeren stillingen pga. en lov- og regelændring, som hele erhvervet roser hende for, det havde vist de færreste set komme. Vi må håbe, at en ny ministerudpegning vil give os en minister, der vil være ligeså engageret i erhvervet, som Eva Kjær Hansen har været det. Fredag den 26. februar var vi, repræsentanter for deltidslandmændene samlet for at vælge vor repræsentant til L & F s primærbestyrelse. Valget gik til Klaus Høeg fra Landboforeningen Midtjylland. Mødet var det ene af to årlige møder for deltidssegmentet, hvor lokale repræsentanter for deltidslandbruget mødes for at diskutere politiske problemstillinger, der specielt vedrører deltidslandbruget. Trods en økonomisk svær tid med lave priser på de fleste landbrugsprodukter er det håbet, at foråret giver glæde, energi og lyst til arbejdet, samt at vi ses til generalforsamlingen i Lemvigegnens Landboforening den 15. marts. Vi har modtaget nedenstående fra bankverdenen angående check. Checkhæftets dage er talte! Med udgangen af 2016 indløser banker ikke længere checks. Checkforbruget har været stærkt faldende gennem mange år, og bankerne har derfor besluttet at ophæve checksamarbejdet. Du har dog god tid til at finde alternative betalingsmuligheder, idet checksamarbejdet først ophører pr. 31. december i år. I dag findes der en række effektive betalingsløsninger som alternativ til checken. Her kan nævnes Swipp, Mobilepay, straksoverførsel via Netbank/Mobilbank eller betalingskort. Kontakt din bank for at finde den rigtige løsning for dig. Hos Lemvigegnens Landboforening kan vi tilbyde Leverandørservice (PBS), som automatisk overfører din betaling til os uden omkostninger for dig. Du skal blot udfylde et skema, som fås ved henvendelse i sekretariatet. 2

3 Tanker fra formanden Bent Graversen, formand Lemvigegnens Landboforening I skrivende stund skal jeg være glad, og det er jeg også. Vi har i går fået den længe ventede landbrugspakke vedtaget. Det er af allerstørste vigtighed, at vi nu får lov til at gøde efter planternes behov, men måske vigtigst af alt, skal vi lave målrettet regulering der, hvor der måtte være en risiko. Jeg har ikke haft fantasi til at forestille mig, at landbrugspakken totalt ville overskygge det akutte flygtningeproblem vi står i, men det har den gjort. Er det kønt, det vi oplever i vores folketing? Nej - det synes jeg ikke, men hvor er det vigtigt for samfundet, at der bliver truffet nogle beslutninger, der bringer øget vækst i Danmark, således at vi stadig har en chance for at bevare velfærdssamfundet. Jeg tror desværre ikke meget på, at vi har nok politikere i folketinget, der sætter egne interesser til side for at få optimeret forretningen Danmark. For Danmark er i kamp med vores naboer og resten af verden om fremtiden. I Danmark kan vi lave danske modeller og indføre særregler krydret med Vi vil gå forrest, men det betyder desværre ikke noget for folk omkring os. De slås stadig. Deres befolkninger er på flugt, søgende ikke blot mod tryghed, men også mod velstand/-ydelser, ligesom supermarkedskæderne. De tænker på pris, når de handler ind, så vi skal kunne begå os på prisen, samtidigt med at vi skal videreudvikle nye og bedre produkter for fremtiden. Jeg mener stadig, at Danmark skal være et viden samfund - men et viden samfund med produktion. Uden produkter at stoppe viden ned i, giver det ingen værdi. Vi skal fra landbruget gøre alt for, at vores gode vandmiljø bliver endnu bedre, end det er i dag. Selvfølgelig vil vi det!!!!!! Det løser vi ikke gennem filosofier og diverse teoretiske modeller fra forskere. Nej det gør vi lokalt sammen med de andre interessenter i vandmiljøet, nøjagtigt som vi gjorde det i vandrådene. Nemlig ved at gå ud og vurdere de enkelte steder. Og til dem der ikke kunne deltage i alle møder omkring forliget, og derved øjensynligt er gået glip af informationer, der var af unik betydning for dem, ja, der må være brug for selvransagelse, og så anstændighed nok til at komme rigtigt videre. 3 Der er stadig masser af udfordringer at tage fat på. Det arbejder vi hårdt på hver dag, både her lokalt, men også i L&F. Jeg håber, at rigtig mange af jer vil afsætte en aften til at deltage i vores generalforsamling i Lemvigegnens Landboforening den 15. marts 2016, hvor vi kan diskutere, på hvilken måde vi bedst kommer videre. Det er af allerstørste vigtighed, at vi trods uenigheder holder sammen i varetagelsen af landbrugets og dermed også samfundets interesser.

4 Et fantastisk tilbud til unge, som vil etablere sig med landbrug!!!!!! Henrik Damgren, direktør Diger Henrik Damgren, direktør Lemvigegnens Landboforening arbejder for, at flest mulige unge skal etablere sig med landbrug, uanset om det er med et deltids eller et fuldtidslandbrug. Fra og med 1. januar 2016 er tilbuddet til unge førstegangs investorer, at Lemvigegnens Landboforening stiller 20 rådgivningstimer til rådighed, når der regnes på den første mulige ejendom. De 20 timer kan opfattes som et klippekort. Hvis beregningerne i forhold til den første ejendom ikke fører til en etablering, kan ubrugte timer bruges på næste ejendom. I forbindelse med næste ejendom tilføjes yderligere 10 timer. Hertil vil vor miljøafdeling uden beregning udarbejde en miljørapport for den påtænkte ejendom. På den måde vil vi sikre, at unge, der ønsker at etablere sig første gang, har overblik over, at det er den rigtige ejendom, der investeres i. Samtidig bliver man udstyret med budgetter, hvor fagkonsulenter har bidraget, således at dokumentation for investeringen til brug i banker og til kreditforeningen er bedst mulig. Fra og med 1. januar 2016 vil medlemskabet for nyetablerede af Lemvigegnens Landboforening / Landbrug & Fødevarer være gratis i den resterende del af kalenderåret. Fra Lemvig Kommune har vi modtaget en række informationer om, hvordan man kan forholde sig til diger på ens ejendom. Hvis ejendommen rummer sten eller jorddiger, som er omfattet af Museumslovens 29a, anbefaler kommunen, at der indsendes en ansøgning om dispensation til digegennembrud eller -fjernelse til kommunen. Kommunen vil som en del af sagsbehandlingen forespørge Kulturstyrelsen om en udtalelse. Kulturstyrelsen er myndighed for beskyttelse af fortidsminder og skal kontaktes, når en revurdering ønskes. Der gøres dog opmærksom på, at alene det forhold, at en lodsejer finder at en dige er i vejen, normalt ikke kan begrunde en dispensation. Kommunen meddeler sig parat til altid at ville hjælpe med vejledning i en konkret sag. 4

5 Årsmøde i driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 10. marts 2016 kl i kantinen på Noatun, Industrivej 53, Lemvig Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Driftsøkonomisk- og regnskabsmæssig beretning v/ formand Finn Dahl Hansen 3. Valg til driftsøkonomi- og regnskabsudvalget På valg er Kent Lisby Jakobsen 4. Beretning fra Ejendom og jura og Driftsøkonomi- og regnskabsafdelingen v/ chefrådgiver Peder Østergaard og direktør Henrik Damgren 5. Valg af formand for driftsøkonomi- og regnskabsudvalget På valg er Finn Dahl Hansen 6. Regnskabsresultater 2015 for udvalgte svine- og kvægejendomme v/ driftsøkonomirådgiverne Jens Brixen og Kenneth Lund 7. Trafiklys i skatterådgivningen v/ økonomirådgiver og skattechef Ulrik Sand Poulsen 8. Strategi, ledelse og forretningsudvikling v/ udviklingschef Niels Rohrberg 9. Evt. Tilmelding på tlf eller senest onsdag den 9. marts kl

6 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Jens Thomsen, økonomirådgiver Selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at tegne en forsikring, som giver ret til sygedagpenge i de første 2 uger af sygeperioden. Efter 2 ugers sygdom kan man modtage sygedagpenge fra kommunen uden forsikring, dog betinget af at man opfylder kravene dertil. Personer, der driver en selvstændig erhvervsvirksomhed, kan tegne denne forsikring.. Det er dog en betingelse for at blive optaget i forsikringsordningen, at der er indtægt i virksomheden. Der findes 2 forskellige typer af forsikringer. Type 1 forsikring fra 3. fraværsdag koster kr. for 2/3 sats og kr. for 1/1 sats. Type 2 forsikring fra 1. fraværsdag koster kr. for 2/3 sats og kr. for 1/1 sats. Der mulighed for at tegne forsikring enten til 1/1 sats eller 2/3 sats fra enten 1. fraværsdag eller 3. fraværsdag. Fra 1. januar 2016 udgør 1/1 sats kr. pr. uge, og 2/3 sats udgør kr. pr uge. Er arbejdsfortjenesten i erhvervsvirksomheden på kr. eller mere, kan det betale sig at forsikre sig til 1/1 sats. Der er en ventetid på 6 måneder efter den dato, hvor Statens Administration, der varetager forsikringsordningen, har modtaget indmeldelsesblanketten, inden der er ret til sygedagpenge efter forsikringen. Dog har man ret til sygedagpenge i venteperioden, hvis man kommer til skade ved et ulykkestilfælde. Der er dog ingen ventetid for personer, der tilmelder sig inden 3 måneder, fra de er overgået fra at være lønmodtager til at være selvstændig erhvervsdrivende, hvis de opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge på grundlag af deres ansættelse som lønmodtager. 6 For at opfylde beskæftigelseskravet som selvstændig erhvervsdrivende, skal man inden for de sidste 12 måneder gennemsnitligt have drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst halvdelen (18,5 time) af den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid i mindst 6 måneder, heraf den seneste måned forud for sygefraværet. Hvis der er drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindre end 6 måneder, kan forudgående beskæftigelse som lønmodtager medregnes ved opgørelsen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt. Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende kan udbetales som en 7 dags uge fra mandag til søndag med lige store andele pr. dag. Sygedagpengene beregnes på grundlag af arbejdsfortjenesten ved selvstændig erhvervsdrivende. Som dokumentation for arbejdsfortjenesten anvendes normalt SKAT s årsopgørelse for det seneste regnskabsår. Minimumsydelsen kan altid udbetales, selv om der ikke kan dokumenteres en arbejdsfortjeneste. Hvis der er tegnet en forsikring til 1/1 sats, kan der udbetales et højere beløb end minimumsydelsen, hvis det dokumenteres, at arbejdsfortjenesten berettiger til det. For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Jens Thomsen på eller

7 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Jens Thomsen, økonomirådgiver En arbejdsgiver har mulighed for at tegne en forsikring for private arbejdsgivere, der giver ret til refusion fra 2. sygefraværs dag i arbejdsgiverperioden på 30 dage. For at kunne tegne forsikringen, skal der være et aktivt CVR/SE nr. og en samlet lønudgift, der ikke overstiger kr. Som hovedregel kan private arbejdsgivere, der modtager midler fra det offentlige med mindst 50 % af driftsudgifterne, dog ikke tegne en forsikring. Ved opgørelsen af de 50 % er det uden betydning, om den offentlige ydelse bliver udbetalt direkte til arbejdsgiveren eller til medarbejderen som støtte til betaling for en ydelse hos arbejdsgiveren. Forældre, der modtager tilskud efter dagtilbudslovens 80 til privat pasning af børn, anses som private arbejdsgivere og kan tegne en forsikring, selv om det offentlige tilskud udgør 50 % eller derover af pasningsudgiften. Præmien for arbejdsgiveren beregnes på grundlag af den samlede lønudgift. I 2016 er præmiesatsen 0,79 %. En arbejdsgiver kan udelukkes fra forsikringsordningen, hvis lønudgiften i det forudgående kalenderår overstiger kr., eller i 3 på hinanden følgende kalenderår overstiger beløbsgrænsen for optagelse i forsikringsordningen. Tilmeldingsblanketten samt information om ordningen findes på: Før en arbejdsgiver er forpligtet til at betale sygedagpenge til medarbejderen i arbejdsgiverperioden, skal medarbejderen have arbejdet hos arbejdsgiveren i 8 uger og haft mindst 74 timer indenfor denne periode. Beskæftigelseskravet overfor Kommunen er 26 uger med mindst 240 timer. Har man tegnet en arbejdsgiverforsikring, er der ret til sygedagpengerefusion i arbejdsgiverperioden, selvom medarbejderen ikke opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen. Derefter skal beskæftigelseskravet overfor kommunen være opfyldt, hvis man vil fortsætte med at kunne søge refusion. Arbejdsgiveren skal anmelde sygefraværet på senest 5 uger efter 1. fraværsdag. For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Jens Thomsen på eller Forsikringsordningen træder i kraft 7 dage efter tilmeldingsblanketten er modtaget i Statens Administration, hvis betingelserne for at tegne forsikringen er opfyldt. 7

8 Personlig assistance Jens Thomsen, økonomirådgiver Personlig assistance kan søges af lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har et særligt behov for bistand til at udføre praktiske arbejdsfunktioner ved udøvelse af erhverv. Jobcentret varetager ordningen. Støtten er medvirkende til, at en handicappet person kan forblive i beskæftigelse enten som lønmodtager eller i egen virksomhed Tilskuddet til personlig assistance kan ydes, når den pågældende er i arbejde. Hjælpen kan kun ydes, hvis handicappet i øvrigt er foreneligt med den pågældendes erhverv. Assistenten skal bistå med praktiske arbejdsfunktioner, ikke indholdsmæssige arbejdsopgaver, som den handicappede person må kunne udføre uden hjælp fra en assistent. Arbejdsopgaverne må ikke være udtømt med den personlige assistents arbejde. Ansættelse af den personlige assistent må ikke være en nuværende medarbejder, men man må gerne ansætte en medarbejder, der skal hjælpe den handicappede person de timer, der er tildelt i personlig assistance. Derudover kan man også rekvirere den personlige assistent hos et vikarbureau. Der kan bevilges tilskud i op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder 37 timer om ugen. Ved færre arbejdstimer beregnes tilskuddet forholdsmæssigt. Personer med mere end et handicap eller et meget betydeligt handicap kan få tilskud op til fuld tid (37 timer) og i særlige tilfælde også herudover. Tilskuddet svarer til den studentertimelønssats, der er fastlagt i overenskomst mellem HK og Staten. Hvis der er behov for særlige kvalifikationer hos den personlige assistent, kan jobcentret efter konkret vurdering yde et tilskud, der svarer til den ordinære sats for det pågældende arbejde. Tilskuddet udbetales til virksomheden eller den selvstændige erhvervsdrivende. Blanketter til ansøgning om personlig assistance og refusionsanmodning til personlig assistance kan findes på: Jobcentret kan indhente nødvendige oplysninger fra ansøgerens bopælskommune samt fra andre myndigheder eller institutioner om bl.a. ansøgerens helbredsforhold og behovet for praktisk bistand i forbindelse med erhverv. Både den handicappede og virksomheden har pligt til at give jobcenter oplysninger om ændringer, der har betydning for tilskuddet til personlig assistance. Der er pligt til at tilbagebetale uberettiget modtaget tilskud. For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Jens Thomsen på eller 8

9 Vær beredt!!! Niels Rohrberg, udviklingschef Selv om det er et spejder-motto, så kan det også dække situationen hos landmænd, der nærmer sig den alder, hvor man skal skifte fra aktiv til passiv. Alle skal herfra engang, og vi vil gerne have indflydelse på hvornår (i virksomhedsmæssig betydning), det skal ske. Det kan man selvfølgelig klare med en beslutning, men det store spørgsmål er nærmere, HVORDAN skal det ske. Vi har i dansk landbrug og i mange andre erhverv en generationsskifte-udfordring, og ejer af et landbrug eller en hvilken som helst anden virksomhed bør være opmærksom på den problematik. Det betyder, at det for nogen kan være svært at komme af med sin bedrift og for andre, at man ikke kan få det for den, man enten ønsker eller behøver. Det kan ofte være en god ide at sætte sig på købers side af bordet og spørge: Hvorfor skal jeg købe netop den ejendom og til den pris? Det kan være svært at få de rigtige svar, for man har jo selv noget i klemme følelsesmæssigt og økonomisk, men så kan man få en anden til at stille spørgsmålene. På den måde kan man få afklaret, hvor man står, og det kan så være anledningen til at få analyseret/undersøgt mulighederne for at gøre ejendommen mere attraktiv. Hvis man stille og roligt ønsker at nedslide/opbruge sin bedrift, kan det være en fin nok strategi. Det kræver bare, at man er forberedt til det, f.eks. at gælden er fornuftig, at aktiverne er omsættelige, og også at man ikke kommer til at bruge vanvittig mange penge på vedligehold i de seneste år. Med rettidig omhu i form af mål og en plan for, hvordan målene nås, så er det en mulighed. 9 Hvis man ønsker at sælge sin bedrift som en bæredygtig enhed, skal man forholde sig til rigtig mange ting af både økonomisk og driftsmæssig karakter. Hvilke investeringer skal jeg foretage og hvilke skal køber foretage? Hvordan kan det finansieres? Hvordan klarer vi skatten er der noget jeg kan optimere? Hvor finder jeg en køber? Osv. Osv. Udfordringer er der nok af, og her vil det være rart at få støtte af en rutineret tovholder og sparringspartner til at få sat skik på mulighederne, så der er så godt et beslutningsgrundlag at vælge ud fra. En del af udfordringerne tager tid at løse, og derfor skal man i gang med proces afvikling flere år før man reelt ønsker at sælge. Vær forberedt det giver tryghed og bedre resultater. Man kan ikke altid selv bestemme sin skæbne hvornår man vil stoppe/ud af erhvervet. En pludselig hændelse kan fra det ene øjeblik til det andet ændre ens liv, og det bør man som ansvarlig virksomhedsejer, forholde sig til inden det sker. Virksomheden, hvad enten det er en smedevirksomhed, en købmandsbutik eller et landbrug, skal altid holdes salgsklar. Den skal, som mæglere plejer at sige, være slank og lækker, og det kan nogle gange være svært selv at se, hvad der med fordel kan forbedres. Men det er der så heldigvis konsulenter, der kan hjælpe med. Den nye udviklingsafdeling hos Lemvigegnens Landboforening tilbyder støtte og sparring omkring strategi for afvikling af bedriften, og vi har besluttet, at i første del af 2016 er et introduktionsbesøg gratis. Derved har du mulighed for at få et indtryk af, hvad jeg kan levere før der sættes gang i et arbejde, der koster.

10 Samarbejde mellem Lemvig Kommune og landbruget vedr. integrationsopgaven Orientering fra Lemvig Kommune På grund af det stigende antal asylansøgere i Danmark, er der generelt kommet øget pres på integrationsopgaven Dette gælder også for Lemvig Kommune. Behovet dokumenteres af udviklingen i antal flygtningen bosiddende i Lemvig Kommune siden 2012: 2012: : : : 218 Til 2016 har Lemvig Kommune fået tildelt en kvote på 89 flygtninge, og hertil kommer eventuelle familiesammenføringer, således at der er en forventning om, at antallet af flygtninge i Lemvig Kommune inden udgangen af 2016, vil være omkring 350 personer. De senere år har det primært været flygtninge fra Syrien, som er kommet til Lemvig Kommune. Den næststørste gruppe er flygtninge fra Eritrea (fra det nordlige Østafrika). Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune har i 2015 vedtaget en ny integrationspolitik. Et af målene i integrationspolitikken er, at flygtninge og indvandrere bliver i stand til at forsørge sig selv og sin familie gennem uddannelse og arbejde, herunder at lære at tale og forstå dansk. Samtidig viser undersøgelser at meget få af de flygtninge, der er modtaget i Danmark de senere år, kommer i ordinære ansættelser. Undersøgelser offentliggjort af Dansk Arbejdsgiverforening i december 2015 viser, at kun mellem 13 % og 17 % er kommet i job efter 4 år i Danmark (afhængig af natio- nalitet). Det skal vi gøre meget bedre fremadrettet. Der er evidens for, at den bedste integration sker ved, at der sker flere samtidige indsatser. Det være sig bl.a. integration i lokalsamfundet, dansk sprogundervisning og den virksomhedsrettede indsats. Regeringen fører i skrivende stund trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedsparter. I oplægget til disse drøftelser gør regeringen bl.a. opmærksom på, at vi skal undgå, at de flygtninge, der kommer til Danmark, ender på langvarig offentligt forsørgelse. De skal arbejde, tjene penge og være en del af fællesskabet. Det er på en arbejdsplads, man kan lære dansk kultur og omgangsform, træne sit danske sprog, og i sidste ende forsørge sig selv og få et godt liv som aktiv samfundsborger. Der skrives desuden i Regerings oplæg; at det er et fælles ansvar at få flere flygtninge ud på virksomhederne. Det forudsætter en helt andet jobfokuseret indsats end hidtil, og det kræver et godt samarbejde mellem virksomheder, kommuner, lønmodtagere og alle andre involverede. Formanden for Landboforeningen Bent Graversen har haft et møde med repræsentanter fra Jobcenteret i Lemvig. Her blev bl.a. drøftet, hvordan landbruget som erhverv kunne hjælpe til med at løse integrationsopgaven. I forvejen oplever landbrugserhvervet, at det kan være svært at tiltrække den nødvendige arbejdskraft blandt danskere, og der derfor oftest hentes arbejdskraft primært fra de østeuropæiske lande. Disse kunne måske lige 10

11 så godt erstattes af de flygtninge, som bor i kommunen, og som på sigt gerne skulle blive et permanent arbejdskraftspotentiale. Og samtidig vil landbruget gerne hjælpe til, med den vigtige opgave det er, at sikre en god integration i Lemvig Kommune. Det er derfor aftalt, at alle interesserede medlemmer inviteres til et informations-møde torsdag den 17. marts kl på Landboforeningen. På mødet informeres omkring forskellige muligheder for ansættelse af herboende flygtninge På mødet vil der være indlæg både fra Landboforeningen og fra jobcenteret. Jobcentret vil orientere om de muligheder, der findes for f.eks. at få en flygtning i virksomhedspraktik på virksomheden. En praktikperiode som er uden udgift for arbejdsgiveren. En praktik periode kan ofte forlænges med en ansættelse med løntilskud, hvor virksomheden betaler overenskomstmæssigt løn og modtager løntilskud på op til ca. 75 kr. pr. time, herefter gerne ende ud i en ordinær fastansættelse. Disse ordninger og længden af forløbene vil selvfølgelig altid afhænge af den enkelte flygtnings kompetence og erhvervserfaring. Hvis en flygtning meget hurtigt vil kunne klare opgaverne, vil længden af perioden med tilskud selvfølgelig blive det kortere, modsat hvis arbejdsevnen ikke er på det forventelige niveau, vil perioden med tilskud være tilsvarende længere. Jobcentret håber, at flere landmænd vil melde sig som interesseret i samarbejdet omkring integrationsopgaven. Efterfølgende vil jobcenteret forsøge at skabe de bedste match mellem flygtningene og virksomhederne/opgaverne, således at mulighederne for en god integration og for arbejdsgiverne en god opgaveløsning hurtigst muligt kan effektueres. Møde om muligheder for ansættelse af herboende flygtninge på Landboforeningen, Industrivej 53, Lemvig Torsdag den 17. marts 2016 kl

12 Udenlandske borgere: Få hjælp til års- og forskudsopgørelse! Working in Lemvig har inviteret 2 medarbejdere fra SKAT til Lemvig Kommune, for at give Lemvig kommunes udenlandske borgere mulighed for at få individuel hjælp til årsopgørelsen 2015 og forskudsopgørelsen/skattekortet Det er ikke længere muligt at møde personligt op hos SKAT for at få hjælp, uden at man på forhånd har en aftale. Denne aften er derfor en helt unik mulighed for dem, der har brug for råd og vejledning omkring deres skattespørgsmål. Årsopgørelsen for 2015 er klar den 14. marts Årsopgørelsen er skatteregnskabet for sidste år. Det er borgernes eget ansvar at oplysningerne på årsopgørelsen er korrekte. Årsopgørelsen fortæller, hvor meget skat man skal betale årligt, og hvor meget man allerede har betalt. Den fortæller samtidig hvordan beløbene beregnes. Tidspunkt: Tirsdag den 15. marts 2016 mellem kl Sted: Borgerservice, Rådhusgade 2, Indgang A, 7620 Lemvig Medbring NemId hvis man ikke har et NemId, medbring pas eller EU-kørekort! Vi serverer kaffe/the og kage Tilmelding: Mail til eller ring senest den 9. marts Fortæl gerne dine udenlandske venner om arrangementet. Sprog: Vi tilbyder tolkebistand på engelsk og rumænsk. Hvis der er behov for tolkning til andre sprog vil vi, af hensyn til tolkebureauet, gerne have tilmelding så hurtigt som muligt, med oplysning om hvilket sprog der er behov for. Vi ser frem til en hyggelig aften! Working in Lemvig PS: Invitationen på engelsk eller rumænsk kan fås hos Birte Krummelbein på mail: eller tlf:

13 Ophør med landbrugsdrift Bjarne Henriksen, advokat og ejendomsrådgiver Du kan selv bestemme over mange forhold ved ophør med landbrugsdrift. Ophør kan ske på flere måder: Helt almindeligt salg / generationsskifte Salg efter krav fra långiver Salg ved tvangsauktion, eventuelt efter et brugeligt pant Salg under konkurs og rekonstruktion Om du vil fortsætte med at arbejde på landbrugsbedriften imod at modtage løn, indtil salget er gennemført, eller om du vil stoppe med det samme. Om din ægtefælle eller andet familiemedlem vil søge at købe ejendommen, Om du selv ønsker konkursbehandling, herunder med mulighed for gældssanering på lempeligere vilkår. Et tvangssalg af landbrugsbedriften kombineres med enten En akkord En tvangsakkord En gældssanering eller Benyttelse af skattemæssigt underskud og lever videre med gælden. Selvom salget sker efter krav fra långiver eller andre kreditorer, kan du selv bestemme over følgende forhold: Hvad, du vælger af ovennævnte forhold, er individuelt bestemt. Der er mange følelser og psykiske forhold i spil i forbindelse med ophør af landbrugsdrift. Det er min erfaring, at det oftest er disse forhold, der til sidst kommer til at bestemme de valg, den enkelte foretager. Det er en fordel at være medspiller og selv søge indflydelse, hvis du har ressourcerne hertil. På dette grundlag er det vigtigt, så tidligt som muligt, sammen med rådgivere og familie, at lægge din egen strategi for, hvordan du ønsker at påvirke ophøret. 13

14 Nyt fra Åbent Landbrug Kirsten Mette Lundgaard-Madsen, formand for Åbent Landbrug, Lemvig I vinterferien havde vi i Lemviggaarden besøg hos Jeppe, Solveig og Preben Bagge, Højlund i Ramme, og vores besøg med får og heste, der afgræsser arealerne ved Bovbjerg Fyr, blev flyttet til Nr. Vinkel og arealerne omkring golfbanen. Der var ikke det helt store besøgstal nogle af stederne. Om det var fordi, det ikke blev omtalt i Lokalavisen, men kun på Facebook og visit nord-vestjylland, er svært at svare på. Vi mangler stadig et par værter til at lukke op for gæster i sommerferien, så en opringning om det vil være dejligt. Vi har valgt at lukke vores hjemmeside, så fra 1. april kan I kun finde os på Facebook, og på link fra Landboforeningen, Visit Nordvestjylland og Magasinet Nu. Men vi vil meget gerne at I følger, deler og liker os på: facebook.com/lemviggaarden Der er nogle aktive herre i udvalget, der har brugt vinterferien på at lave en ny og mobil klappegård, som vi kan sætte op og tage ned på dyrskuet, og der hvor vi ellers skal bruge den. Vi har sendt invitationer ud til alle 4. klasselærerne i kommunen, så nu er det spændende at se, hvor mange der ønsker at komme ud på landet og se køer og grise i år. Jeg håber, I alle er klar til at tage mod besøg igen. Vi er i udvalget stolte over at have så stort et netværk af landmænd, der er villige til at tage imod alle de forskellige besøgende, der er/kommer på vores egn, og som gerne vil på gårdbesøg. Det er vi jer alle dybt taknemmelige for. Nyt fra LandboUngdom Lotte Flansmose, bestyrelsesmedlem LLU Februar måned har budt på maskinstationsbesøg i Staby, udviklingsweekend i regionen, foreningsweekend i bestyrelsen, og sidste men ikke mindst vinterfest i den sidste weekend i måneden. Udviklingsweekend I weekenden den februar var vi sammen med de andre bestyrelser i Region Midt-Vest i Nees til udvikling og socialt samvær. Om dagen var der forskellige emmer, som kunne vælges. Feks. noget om hvad de andre regioner laver, og evt. lave noget på tværs af regioner. Der var også et emme omkring det politiske aspekt i forhold til landbrug, hvordan de politiske landbrugsorganisationer arbejder med det politiske i forhold til at påvirke politikkerne, og hvordan man selv får dem i tale. Der blev snakket om at afholde 4 møder omkring emmet og afslutte med en tur til Christiansborg. Om aftenen var der tid til socialt samvær og hygge, hvor temaet var ferie. Foreningsweekend Weekenden efter var det tid til vores årlig foreningsweekend i bestyrelsen. Vi havde lejet et sommerhus i Vrist med vildmarksbad. Inden vi nåede i vildmarksbadet, havde vi besøg af en tidligere foreningskonsulent fra DGI, der snakkede om, hvilke kompetencer, der giver en god bestyrelse, og hvilke kompetencer vi havde/manglede for at få en god bestyrelse. Om aftenen holdt vi vores bestyrelsesmøde. Derefter hoppede vi i det opvarmede vildmarksbad, hvor den klare himmel blev nydt i fulde drag, imens snakken gik. Det blev afslutningen på en rigtig god weekend. 14

15 Sanering og genanvendelse af tiloversblevne landbrugsbygninger Anna Grethe Aggerholm, arkitekt/ingeniør Jeg har gennem det sidste år arbejdet på et projekt sammen med arkitekterne Kræn Ole Birkkær og Per Kruse fra SEGES om emnet Sanering og genanvendelse af tiloversblevne landbrugsbygninger. Vi har fået økonomisk tilskud fra Realdania og Østifterne til at arbejde med projektet og er nu færdige med 3 pjecer: 1. Oprydning med plusser 2. Kort beskrivelse af eksempelejendomme 3. Fremgangsmåde Pjecerne er bl.a. udarbejdet på baggrund af 3 eksempelejendomme i samarbejde med Top- Danmark, Dansk Byggeri, Nykredit, Heden & Fjorden samt Herning Kommune. Formålet med udgivelsen af pjecerne er at sætte endnu mere fokus på den store bygningsmasse på landet, der kræver at nogen tager en beslutning om deres fremtid. Se mere på eller find Byggeri & Teknik I/S på Facebook og giv os et like. Transport af faremærkede stoffer Kursusbevis er nødvendig for at transportere dieselolie, gasflasker, svovlsyre eller andre faremærkede produkter ad offentlig vej! Hvis du transporterer faremærket gods og du ikke har et kursusbevis, kan det blive en ret så bekostelig affære at møde politiet! Brug en eftermiddag på opgaven, deltag i et kursus og få det nødvendige bevis. Samtidig giver vi inspiration til, hvordan du kan løse opgaven på praktisk vis. Kurset, der også omhandler surring af last, samt eftersyn af ildslukkere, foregår torsdag den 17. marts 2016 kl i Birk Centerpark 24, Herning Tilmelding senest tirsdag den 15. marts på tlf eller Deltagerbetaling: 640 kr. ekskl. moms Se mere om kurset på dette link: 15

16 Afsender Lemvigegnens Landboforening Industrivej Lemvig B Industrivej 53, 7620 Lemvig Tlf Fax Hjemmeside: Mandag - torsdag Fredag

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen?... 3 3. Hvad er betingelserne for at få ret

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere Side l af 6 Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?... 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen?... 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen?...

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 10. marts 2016

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 10. marts 2016 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 10. marts 2016 v/ Peder Østergaard og Henrik Damgren En barsk verden Medarbejdere Bemanding i afdelingerne: 5 økonomirådgivere 3 driftsøkonomirådgivere

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang maj 2009

Nyhedsbrev 2. årgang maj 2009 Nyhedsbrev 2. årgang maj 2009 Regeringens nye strategi for handicap og job: Nyhedsbrev nr. 6 Indhold: Regeringens nye strategi Ansøgningsblanket De årlige regionale handicapkonferencer 3 idéer Lovstof

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version

Guide til arbejdsgivere. Brug KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Hvis en medarbejder bliver syg. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version Guide til arbejdsgivere Brug k Fast tikroafocr ved ris sygeige langvar ger meldin KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV Hvis en medarbejder bliver syg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Version 020715

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere