FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr FSU NYT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.2 2011 FSU NYT"

Transkript

1 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr FSU NYT

2 2

3 I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 4-5 Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen 6 Nyt fra OSYPL, Michael Wiberg INFO om PARU-SEMINAR 7-8 STAFETTEN ved Per Marquad Stenberg 9-12 Den fremtidige Sanitetsuddannelse, OLG Chef RDU/2 Jacob Hansen-Schwartz Busulykken på Mandø, RLG-2 Allan Villadsen Underviser på FSU 205, RLG-2 Anders Bastiansen Safe Transfer and Retrieval, Læge Søren Stagelund Mindeord over Afdelingssygeplejerske (AFDSYPL) Birte Floridon 23 Aktivitetsdag i Sundhedscenter Nordjylland, Klinikassistent Bettina Larsen Militærmedicinsk Samling Genåbnet, Generallæge Erik Darre Danmarks bedste resultat, Sportschef Kristen Trap 28 DHL-Stafetten i Fælledparken, Oversergent Per Gylling Annonce til sygeplejerkser, SYPL-R Rie Krowicki 31 Invitation til sygeplejersker i Forsvaret, SYPL-R Kirsti Andersen 32 Personalenyt Nyt fra Hjemmesiden Deadline for indlæg til næste blad 31 JAN

4 Chefens leder af Generallæge Erik Darre Veterancentret er åbnet Den 3. oktober 2011 foretog Forsvarschefen den officielle åbning af Veterancentret i Ringsted og indsatte samtidigt Jette A. Kristoffersen som chef for denne forsvarets nye niveau 2 myndighed. Forsvarets socialrådgivere, jobog uddannelseskonsulenter og krisepsykologer samplaceres i den nye enhed, som herved bliver omdrejningspunkt for forsvarets indsats på veteranområdet. FSU skal som søster niveau 2 myndighed bidrage med lægefaglig ekspertise til centret. Veterancentret kommer bl.a. også til at indeholde et Veteransekretariat, som skal stå for koordination og samspil med de mange forskellige aktører på veteranområdet samt et Videnscenter, som får til opgave at indsamle og bearbejde relevante data - også i form af videnskabelige undersøgelser. Som konsekvens af Forsvarsforliget overtog FSU ansvaret for krisepsykologien og etablerede pr. 1. januar 2011 Militærpsykologisk Afdeling (MPA) med krisepsykologerne direkte under stabschefen. Med oprettelsen af Veterancentret har vi sagt farvel til krisepsykologerne, og der skal her på denne plads lyde en stor tak for 9 spændende og inspirerende måneder sammen i FSU-familien - vi ser frem til at videreføre det gode samarbejde med hele det nye Veterancenter. Stor international indsats af sanitets- og sundhedsfagligt personel - og mere på vej Siden sidste nummer af FSU NYT er der blevet ydet en stor og omfattende indsats af sani tets- og sundhedsfagligt personel ved forsvarets internationale operationer for alle tre værn. Tyngden ligger fortsat i Helmand regionen i Afghanistan med en robust Role 1 facilitet centreret omkring Camp Price, hvor lægerne fra FSU reservelægekursus sammen med sanitetsdelingen gør en meget stor indsats. I takt med ændringen af det danske bidrag til Helmand Provinsen vil sanitets- og sundhedsstøtten blive tilpasset, der vil således blive gennemført en mindre reduktion med virkning fra 1. februar Endvidere sender vi medicinsk støttepersonel til det afghanske infirmeri i Camp Shorabak som en del af OMLT (Operational Mentor Liaison Team). Der har frem til 1. oktober været udsendt intensivsygeplejersker til det amerikansk ledede felthospital i Khandahar provinsen, men vi har i en længere periode ikke som vanligt haft udsendt et kirurghold hertil. Da de danske enheder jo er placeret i Helmand Provinsen og dermed hovedsageligt støttes af det engelsk ledede felthospital i Camp Bastion, har det længe været et ønske at få flyttet det danske kirurghold fra Khandahar til Camp Bastion. Det er nu lykkedes, og pr. 12. oktober 2011 påbegynder det danske kirurghold en 6 måneders tjeneste i Bastion. Som noget helt nyt er FSU blevet pålagt ansvaret for opstilling og udsendelse af det 8 personer store kirurghold (3 læger og 5 sygeplejersker). Det er en stor opgave, som varetages af FSU Rekrutterings- og fastholdelsesafdeling. Den 6 måneders udsendelsesperiode dækkes af i alt tre teams, som hver udsendes i godt 2 måneder, så der skabes mulighed for overlapning. Samtlige tre teams har inden udsendelse gennemført en obligatorisk 4

5 moduluddannelse i England, bl.a. sammen med det engelske personel til felthospitalet. Vort kirurghold vil på baggrund af deres civile ekspertiser, tidligere udsendelser og den obligatoriske uddannelse i UK stå endog meget godt rustet til de kommende udfordringer på felthospitalet i Camp Bastion. På felthospitalet i Camp Bastion vil der også fremover være en dansk intensiv sygeplejerske. I november måned hjemtages det danske bidrag til FN-missionen i Libanon, hvor vi har været repræsenteret med læge og sygepasser. Søværnet har i løbet af året og kommer igen fra november måned til at deltage i piratjagten i Aden Bugten. Erfaringerne har vist, at der er behov for et mini-kirurghold, og vi skal således stille med en kirurg og to sygeplejersker. Flyvevåbnet deltager i øjeblikket i 2 F-16 missioner, dels i Libyen og dels i Baltic Air Policing i perioden september 2011 til januar 2012 i begge missioner deltager en flyvelæge. Der bliver således og skal fortsat leveres en stor indsats internationalt af det sanitets- og sundhedsfaglige personel. Det er glædeligt at kunne konstatere, at det er en indsats, som der overalt i forsvaret står stor respekt om. Det er en indsats, som kræver, at der bliver løftet i samlet flok af forsvarets lægekorps reserve og af det fastansatte personel. Tak skal I have for, at det lykkes så godt. LG og TLG HUSK PARU SEMINAR for LG og TLG MAR 2012 Se mere om seminaret på næste side 5

6 CHST FSU ved Søren Worm-Petersen DEN GAMLE REDAKTØRS HJØRNE Siden sidste nummer af dette blad udkom, har der været afholdt seminar for læger og tandlæger med rådighedskontrakt. Det skete i begyndelsen af september og vi måtte konstatere, at antallet af tilmeldinger desværre var noget lavt. Til gengæld var de fremmødte aktive og engagerede, hvilket førte til et hyggeligt og udbytterigt seminar. Forklaringen på det lidt sløje fremmøde var nok, at det i foråret var nødvendigt med ret kort varsel at flytte tidspunktet for seminaret. Så næste år holder vi fast i de gamle rutiner og afvikler seminaret i de tidlige forårsmåneder, som det plejer at være. Mere konkret kan interesserede allerede nu sætte kryds i kalenderen i perioden 22 til 24 marts. Råskitsen bliver den traditionelle, altså mulighed for at møde torsdag aften og deltage i et fællesmøde med Dansk Militærmedicinsk selskab, hvorefter selve seminaret starter fredag morgen og slutter i løbet af lørdagen. Seminaret vil forventelig blive afviklet på Antvorskov Kaserne. Indholdet ligger ikke definitivt fast, men det er tanken at afslutte det sammenhængende forløb, der sidste år startede med et tema om den såredes vej og blev fulgt op af dette års tema om medicinske landvindinger og erkendelser på baggrund af vore internationale engagement. Her vil det som afrunding af temaet være fristende at se på rehabiliteringsindsatsen over for forsvarets tilskadekomne, ikke mindst fordi det nyetablerede Veterancenter til den tid nok har fundet sine egne ben og en række politikker for området forventes at være implementeret. Men det vil også være naturligt at se på forsvarets internationale engagement, fordi strategien for Afghanistan gør at opgaverne der ændrer sig, ligesom både Søværn og Flyvevåben har været indsat i ny udfordrende opgaver. Det er også vigtigt at fokusere på at FSU for første gang har ansvaret for en deployeret enhed nemlig det kirurghold, der fra oktober indgår i det engelske felthospital i Camp Bastion. Der rører sig rigtigt mange ting i forsvaret lige nu, men desværre er ingen af de afgørende analyser afsluttet og derfor er der heller ikke truffet beslutninger, som jeg kan orientere om. Men som det blev fastlagt i forsvarsforliget er der gang i analysen af værnepligten og etablissementsstrukturen. Sideløbende er der behov for besparelser, blandt andet fordi den sidste regerings tiltag fokuseret forvaltning, som betyder reduceret lønsum, skal implementeres og fordi alle forventer, at der i næste forlig vil ske en væsentlig reduktion af forsvarsbudgettet. Der er også andre analyser i gang, men fælles for dem alle er, at der lige nu ikke er ret meget at løfte sløret for. Og mine private spekulationer vil jeg nu alligevel spare jer for. Afslutningsvis skal jeg fortælle at FSU i ledelsessekretariatet har ansat en journalist, Martha Louise Madsen, der fremover vil varetage det praktiske omkring dette blad. Bladet er naturligvis ikke baggrunden for at Martha er ansat, det hænger primært sammen med en ændret kommunikationsstrategi i hele forsvaret og et længe næret ønske i FSU ledelse om at styrke indsatsen omkring vore hjemmesider, dels på internettet dels på FIIN. Det betyder så at tiden er inde til at takke Oversygeplejerske Helle Blom for den indsats hun, også i sin pensionisttilværelse, har gjort som redaktør ved dette blad. Uden Helle som hård, men kærlig indpisker, var bladet ikke kommet på gaden med den frekvens og i den kvalitet, som vi nu har vænnet os til. Så TUSIND TAK Helle og tillykke med den ekstra tid du nu får i dit travle pensionistliv. 6

7 Nyt fra OSYPL af OSYPL Michael C. Wiberg Efter en længere pause er det nu igen muligt, at opdatere jer lidt på hvordan sygeplejen i Forsvaret har det. Det har faktisk været nogle spændende måneder. I april blev PARU seminaret afviklet, temaet var den såredes vej, tilbagemeldingerne var meget positive, og personligt syntes jeg, at vore oplægsholdere til fulde leverede nogle engagerede indlæg. Temaet for seminaret næste år bliver fra warminde til homeminde. Jeg er overbevist om, at det bliver lige så spændende, så reserver allerede nu dagene marts Florence Nightingale Medalje til SYPL i Forsvaret Den største enkelte ting der er sket siden sidst er utvivlsomt, at LEDAFDSYPL Claus Bagge blev dekoreret med Florence Nightingale Medaljen den 6. juni ved en højtidelighed hos Dansk Røde Kors. Claus kom hermed i et udsøgt selskab, idet medaljen kun er tildelt danske sygeplejersker 31 gange siden I sin takketale understregede Claus, at medaljen var resultatet af en hold indsats, hvorfor alle der var udsendt med FHOSP havde deres andel i den. I min egenskab af OSYPL er jeg utrolig glad for den anerkendelse af sygeplejen i Forsvaret som jeg også ser tildelingen af medaljen som værende udtryk for. Det er dejligt, når jeres indsats bliver respekteret af det omkring liggende samfund. LEDAFDSYPL Claus Bakke efter modtagelse af Florence Nightingale medaljen hos Dansk Sygeplejeråd FOTO: DSR INTOPS På INTOPS siden har der været travlhed, ud over de SYPL i Price, Camp Bastion og på FHOSP i Kandahar har vi hen over sommeren haft to intensivsygeplejersker ekstra på FHOSP i Camp Bastion. Piratjagten ved Somalia blev forlænger hvorfor der pludselig var brug for ekstra personel der, men som altid var I klar med kort varsel, det er rigtig dejligt. Når FSU Nyt er på gade er vores KIRHOLD indsat i Helmand. De tre hold der skal ud i løbet af de næste seks måneder har lagt megen energi og tid i de forberedende uddannelser og kurser, planlægningen har ikke kørt i olie, men det er blevet taget med oprejst pande. Vores engagement i Kandahar stopper i løbet af oktober hvorefter vi udelukkende har sundhedsfagligt personel i Helmand hvad angår ISAF. Den sundhedsfaglige mentorstilling ved OMLT er nu fast bemandet med en SYPL og vi har udstukket personel frem til Medio oktober påbegyndes et nyt piratjagtstogt med to SYPL ombord, togtet er planlagt til seks måneder. Sanitetsbataljon ved TRR Den 1. oktober er start dato for den nye sanitetsbataljon ved TRR, det betyder, at alt sundhedsfagligt personel af reserven i Hæren herefter er tilknyttet TRR. Jeg håber at overgangen for det personel der flyttes fra DANILOG bliver smidig og let, og jeg ser frem til det forsatte og udvidede samarbejde med SAN/BTN/ TRR. Nationalt I nationalt regi er der kommet rigtig god gang i de netværksgrupper for AFDSYPL der er blevet nedsat øst og vest for Store Bælt. Jeg syntes, at der bliver arbejdet præcis så professio- 7

8 nelt som jeg havde forventet, og jeg syntes, at det er dejligt at møde jer jævnligt hen over året. Arbejdsgruppen der arbejder med sygeplejestandarter har fået godkendt den første gruppe, der vil blive implementeret snarest muligt. Her på stabsgangen er vi blevet bedre til at holde vores gensidige informationsmøder, således at jeg er meget bedre orienteret om hvad der rører sig af interesse for sygeplejen. Det vigtigste i nationalt regi er, at der nu er kommet gang i efteruddannelseskurset, og det er mit indtryk, at det er kommet rigtig godt i gang, jeg har kun modtaget positive tilkendegivelser. HUSK at sætte kryds i kalenderen den marts 2012 for der er PARU SEMINAR for Bioanalyttikere Medikoteknikkere Radiografer Sygeplejersker Emne: Fra Warminde til Homeminde Tidsplan og tilmelding tilgår, men sæt kryds i kalenderen 8

9 STAFETTEN af Per Marquard Stenberg Stafetten er ny i FSU-NYT og vil være med hver gang fra nu af. Forfatteren giver stafetten videre til en ny medarbejder så vi kommer rundt i systemet og vi får helt sikkert noget at vide som vi ikke vidste tidligere. God fornøjelse med læsning af stafetten. Stafetten bygges op med de samme overskrifter hver gang Indledning For et stykke tid siden sad jeg og læste en artikel på Fighter Wing Skrydstrups hjemmeside. Det var en artikel der hed stafetten. Denne artikel handlede i princippet om alle ansatte på Flyvestation Skrydstrup, hvor man tager en af gangen, og spørger lidt ind til personen, og får derfor et bedre kendskab til ham eller hende. Uden at være den helt store matematiker, så kan man godt regne ud, at det er ikke alle der kommer med i disse artikler, men alligevel har alle en relation til den udvalgte i den enkelte artikel, enten fordi man arbejder sammen til hverdag, har været på kursus med vedkommende, kender personens nærmeste kollegaer eller noget lignende. Lige siden jeg startede i FSU, har jeg hørt om fællesskab og holdånd, men vi kender dårlig nok ham eller hende der sidder inde ved siden af, og vi dækker os også under de fysiske afstande for kendskabet til hinanden, om det så er etagen nedenunder eller om det er i en anden landsdel. Jeg tænkte, at denne form for artikler kan brede kendskabet til hinanden, både fagligt og personligt, og det kan måske vække interessen for hinandens kompetencer, som også kan bruges i vores private liv. Artiklen kan bruges på mange måder, og jeg tænk te, at det ville være en god idé for vores nye Stabschef, at præsentere sig på en lidt mere uformel måde. Han tog idéen til sig, men så overtog det militære sig i vores stabschef, og i stedet for at kunne profilere sig med den nye form for artikel i vores blad, så uddelegerede han opgaven, og som så ofte før, så tilfald opgaven til idémanden. Derfor vil jeg forsøge, at fortælle lidt om mig selv, og afslutningsvis give STAFETTEN videre til den næste. Hvem er du I dag hedder jeg Per Marquard Stenberg, og jeg siger på den måde, fordi jeg er døbt Per Stenberg Christensen, giftede mig i 1992 og hed Per Stenberg Løkke. For at føle mig lidt kongelig blev jeg skilt efter 11 års ægteskab, og giftede mig med verdens sødeste kvinde i 2009, og hermed mit 3. navn. Jeg har 2 børn fra mit tidlige ægteskab, en søn på 19 og en datter på 13. Min hustru har en søn på 10, og til sommer får vi en datter, så FAR TIL FIRE er ikke kun en film for mig. Militære karriere og tilknytningen til FSU Jeg startede i Flyvevåbnet 2. maj 1988 som 19-årig, og blev 20 år måneden efter. Min første dag var på Flyvestation Skalstrup i ESK 9

10 deling 2. gruppe. Efter endt rekruttid, kom jeg som værnepligtig til HAWK i ESK 541 på Stevns som generatoroperatør. ESK 541 s operative område er i dag i brug som museum, og det ligger i forbindelse med det gamle Stevnsfort. En HAWK eskadrille bestod af 100 fastansatte og ca. 20 værnepligtige. Efter endt værnepligt, fik jeg kontrakt, og blev fastansat i ESK 543, som også lå på Stevns. Stevns fyr lå inde på ESK 543 s område, og her er også Sjællands højeste klint (41 meter). I 1996 bestod jeg den sidste eksamen som Tactical Control Assistent, og afsluttede hermed også en 6 års uddannelse. Denne uddannelse troede jeg, at jeg skulle bruge resten af mit liv, men i 2004 kommer der et forsvarsforlig, som ændrede meget for alle mine kollegaer i Flyvevåbnet. Man talte faktisk om, at Flyvevåbnet lukkede på Sjælland og flyttede det hele til Jylland, og hovedsageligt i Karup. Jeg fik rigtig mange gode oplevelser i HAWK og stor faglig anerkendelse. Jeg var i Tyskland, Tyrkiet, Italien, Grækenland, Frankrig og Polen med HAWK i mange forskellige roller/stillinger. Jeg deltog i afskydninger af HAWK missiler på Kreta og i Frankrig. På Kreta var jeg så heldig, at se en live afskydning af et NIKE missil. HAWK missilets populære data er, at det er 5 meter langt, og inden det har fløjet de første 5 meter, så har det passeret lydens hastighed første gang, så at se og høre det, svarer vel lidt til at se dyrlægen Anders og jeg køre ud af Skalstrups område. Et NIKE missil er lige så stort som et parcelhus, og se dette kæmpe missil fra ca. 100 meters afstand stige til vejrs, er en oplevelse som ikke kan beskrives. Jeg var med til at indfase DEHAWK, som min daglige chef var med til at udvikle, og Forsvaret havde brugt i nærheden af 1 milliard kroner til dette projekt, og vi nåede da også at være operative et stykke tid, men så var det, at det famøse forsvarsforlig kom og lukkede os. Jeg gennemgik uddannelsen indenfor jordbaserede våbensystemer, og blev Qualified Nato Evaluator. Som Nato evaluator nåede jeg kun at være en gang, og det var da de vestlige DEHAWK enheder skulle til OPE- VAL, hvilket de klarede til tilfredshed, og herefter kunne overtage vores opgave som Rapid Reaction Force, med 10 dages beredskab, efter vi havde haft denne opgave i næsten 10 år. I 2004 valgte jeg selv at forrette tjeneste som missionplanner ved F-16 i Skrydstrup. Jeg tilegnede mig hurtigt den nødvendige kunnen og færdigheder som misionplanner, og brugte herefter min tid til at udvikle mine kollegaers. Jeg stod for det operative kontor, hvor piloteleverne havde tjeneste, indtil deres omskoling til F-16 var færdig. Jeg lærte jægerpiloterne at kende på det faglige og sociale, og hvis man betragter dem som supermennesker, så tager man gruelig fejl. De er bare sindssyg dygtige til deres arbejde, nemlig at flyve et jagerfly, hvor de samtidig laver mange andre ting i luften, og hvis du mener, at det er da ikke noget, så kom ned til mig, så skal jeg give dig en opgave, som indgår i optagelsesprøven som jagerpilot, og du vil komme på andre tanker. Jeg troede jeg havde verdens bedste job i HAWK, men udtrykket man kan ikke se skoven for bare træer holder meget godt. Jeg var 2 ½ år sammen med F-16, men mit liv kunne ikke holde til det. Som før nævnt, var jeg skilt, men jeg nægtede at have mine børn hver 2. weekend, og ville som minimum have dem halvdelen af tiden. Jeg havde samtidig lige lært Louise at kende (min nuværende hustru), så jeg valgte at køre frem og tilbage til Skrydstrup hver dag. Det er der mange der har sagt til mig, at det var da sindssygt at køre så langt hver dag, men hvis muligheden opstår igen senere, så ville jeg gøre det igen. Jobbet som leder UMAK, virker måske kedeligt for mange, og som flere siger, så er jeg chef for papir og kuglepenne. Det er tildels også rigtigt, men UMAK er den afdeling, som laver alt det som ingen andre vil eller kan, af en eller anden årsag. Afdelingen opfinder ting, som får hverdagen eller et kursus til at forløbe tilfredsstillende eller bedre. Vi er ofte problemløseren, enten ved at skaffe materiel i sidste øjeblik, eller med den viden UMAKs personel har. Fysisk spreder vi os faktisk fra vores egne kurser i Skalstrup til Grønland med assistance, 10

11 samt til flere sejlende enheder. Mange myndigheder i Forsvaret har deres gang på UMAK, så derfor møder vi rigtig mange mennesker, og med mange forskellige baggrunde, så derfor virker UMAK meget som et ansigt udadtil for FSU, hvilket vi respekterer meget. Det gør måske også, at vores hjælp til andre, rækker ud over vores arbejdsområde, men hvis vores hjælp får det hele til at køre, uanset om det er på Infirmeriet i Oksbøl, i Forsvarets Personeltjeneste eller et af vores egne kurser, så er vi tilfredse, og føler vi har gjort vores pligt. Personerne på UMAK har virkelig mange kompetencer, og de er meget efterspurgte. Det betyder i min verden, at vi gør det rigtige og godt. UMAK har også den bærende del af arbejdet med den fysiske klargøring af ATLS kurser på Skalstrup, hvor tilbagemeldingerne altid er positive, og endnu engang er med til at give FSU et god ry. Vi kan som så mange andre godt bruge flere ressourcer, men efter flytningen fra Jægersborg kaserne, så er vores faciliteter blevet væsentligt bedre, og det har gjort hverdagen noget nemmere. Mine medarbejdere på UMAK har altid lyst og vilje til udvikling indenfor vores fagområde, hvilket gør det sjovt og spændende at komme på arbejde hver dag. Som leder af UMAK, er mekanikeren også under mine vinger, og dermed også køretøjerne. Her er arbejdsopgaverne særdeles store. Vi har ca. 35 køretøjer, som skal serviceres, synes, tankes, vaskes og meget mere. Til denne opgave er der ansat 1 person, som selvfølgelig ikke kan være på arbejde hele tiden, og når han så har fri, syg eller er på kursus eller lignende, så tilfalder disse opgaver UMAK. Det betyder, at vi delvist også er mekanikere, for de små simple ting man kan gøre for at få køretøjet ud og køre er yderst vigtigt, især for den eller de personer der skal bruge køretøjet. Men hvorfor skulle det være anderledes her, end alle andre steder, med at tingene går i stykker, lige som man skal til at bruge dem. Dette giver mig muligheden for at rose både mekanikeren og personellet på UMAK, de kan udrette mirakler på kort tid, som er til manges tilfredshed, men rosen tilfalder dem sjældent. Fremtidsudsigter og planer Mine planer er at fortsætte i FSU, og jeg forsøger på at arbejde hen imod, at gøre mine medarbejdere bedre til deres job, og udvikle mig selv både fagligt og personligt. Jeg har fundet ud af, at læger minder lidt om jagerpiloter. De går meget målrettet efter en uddannelse, og bliver rigtig gode til deres fag, men deres fokus kan sommetider godt indsnævre sig, og så mangler de nogle til at bryde deres indsnævring. Det er der virkelig mange dygtige medarbejdere der gør her i FSU, og det håber jeg at lære noget af, og samtidig mener jeg også, at jeg har mit at byde ind med. Derfor har jeg valgt at deltage i det frivillige arbejde det er, at holde personaleforeningen i gang, og komme med en masse gode initiativer, og dermed håbe på, at folk bryder ud af deres lille boblel, og deltager socialt med kollegaer, for her kan alle lære noget. Fritidsinteresser Villa, Volvo og vovse ligner det jo lidt. Vi bor i et parcelhus, som vi har bygget om, så vores multihandicappede dreng på 10 år kan komme rundt. Det at have et handicappet barn, som stort set ikke kan noget fysisk, er en kæmpe belastning hver eneste dag. Ud over selve arbejdet med Mads (vores 10 årige dreng), er der kampene med alle myndighederne. Udfordringen er fysisk for os alle, men det psykiske i, at man ikke ved hvad det næste træk Folketinget, Regionen, kommunen og alle de virksomheder der er blandet ind i vores liv på grund af vores handicappede søn, kan finde på at vedtage, kan være stressende, og det er sjældent det går vores vej, når disse myndigheder tager en beslutning. Louise især, bruger rigtig meget tid på dette, og jeg hjælper til med de praktiske ting. Som før nævnt, så har fodbold altid haft min helt store interesse, og jeg nåede at være med i bruttotruppen på Køges førstehold, og spillede over 300 kampe på førsteholdet i den lokale klub Ejby IF. Jeg har været træner for ungdom i næsten 10 år, og været træner for flere herre seniorhold i 5 år. Jeg sad også i bestyrelsen i den lokale fodboldklub i 10 år, hvor jeg stort set havde alle 11

12 posterne gennem årene. Louise og min datter Monica har hver deres sportsko (hest), som de selvfølgelig bruger en del tid på, og jeg kører dem bare hen til det stævne de har valgt at deltage i. Så bruger jeg noget tid som formand i en forening, hvor vi planlægger og afvikler Køge festuge. Det er Danmarks største gratis festival, og det foregår på Danmarks største torv, nemlig Køge torv. Da det er gratis at komme ind, så skal der jo hentes penge på andre måder, og her er vi en gruppe der virkelig gør et stort stykke arbejde. Vi har et budget på ca ,- kr., så der skal virkelig arbejdes for at få de penge i kassen. Afslutning Jeg håber, at dette har været startskuddet til at udbrede viden om personellet i FSU, og nu startede det med min person og nogle af mine gøremål indenfor og udenfor tjenesten. Stafetten gives videre til. Jeg ville gerne vide hvad man får tiden til at gå med på et infirmeri, og samtidig er jeg betaget af folk der vælger at arbejde langt væk hjemmefra, og endda nogle steder hvor vejret kan være en stor faktor for dagligdagen. Derfor kunne jeg godt tænke mig at sende stafetten videre til Jan Bo Andersen infirmeriet på Station Grønnedal Stemningsbillede fra Grønland taget af Læge Karsten Sørensen, FSU 12

13 Den fremtidige Sanitetsuddannelse Ved OLG og CHEF/RDU2 Jacob Hansen-Schwartz Kommissorium og opgave Det militære præhospitale Fakultet fik ved kommissorium i slutningen af 2010 af Det præhospitale Board til opgave at beskrive kvalifikationerne for de nødvendige præhospitale uddannelser, der skal være tilgængelige i sanitetsaksen. Der tages udgangspunkt i de kvalifikationer, der er tilegnet i førstehjælp (FØHJ) og Taktisk Sanitetstjeneste for Enkeltmand (TSE) og til og med den funktion, der skal være på den stationære forbindeplads. Der skal være så få uddannelser/ kurser som muligt. Det skal tilstræbes, at der kan opnås fuld ombyttelighed mellem så mange funktioner som muligt, og flest muligt af kvalifikationerne skal være fællesværns. I sin ordlyd læner kommissoriet sig op af NA- TO doktrin Allied Medical Publication 22 (AmedP-22), som omhandler kravene til den militære uddannelse i traumatologi. I fig. 1 gengives en oversigt over de præhospitale faser, som omfattes af doktrinen. Efter forberedende studier til opgaven opnåedes i MAJ enighed om, at man i det videre arbejde skulle bruge NATO-doktrinen som standard for sanitære uddannelsesmål indenfor traumatologi. Men, den sanitære virkelighed er ikke blot traumatologi. På baggrund af den ved ISAF gjorte COSMIC registrering blev diagnosefordelingen ved ISAF i 2010 analyseret (fig. 2). Dette spektrum blev også indskrevet i målbeskrivelsen for sanitetsuddannelsen. Det samlede billede, som tegner sig ved ovenstående, er for så vidt een uddannelse. Det klassiske sygepasserkursus ville i mange henseender kunne dække målbeskrivelsen. Udfordringen her er dog, at sygepasseruddannelsen rettede sig imod funktionen som sygepasser ved en forbindeplads. 2-delt uddannelsesmodel Denne struktur findes fortsat organisatorisk, men aktiveres i den aktuelle operative situation endog meget sjældent. Dertil kommer, at tiden til rådighed for uddannelse forud for første udsendelse til INTOPS ikke levner plads til en sådan uddannelsesvarighed. Som løsning på dette problem er der derfor arbejdet videre med en to-delt uddannelsesmodel. En kortere 4 ugers uddannelse med nærmest eksklusiv vægt på traumatologien (afholdes som udgangspunkt ved værnene) og en længere efterfølgende uddannelse i størrelsesordenen 12 uger med fortsat vægt på traumatologien og mere avancerede procedurer, men også undervisning i sygdomslære (afholdes ved FSU). Den første uddannelse leder frem til niveauet junior medic og den anden uddannelse niveauet medic. De to perioder adskilles af virke i enhederne, dog således, at en junior medic skal enkadreres i forhold til en medic for at muliggøre sidemandsoplæring. Den engelske terminologi er bevidst valgt for dels at signalere sammenhængen med AmedP-22, men også på længere sigt at muliggøre akkreditering i forhold til NATO samarbejdspartnere. I fig 3. er et eksempelvist forløb skitseret. Dokumentation Som led i underarbejdsgruppens arbejde er også inkluderet udvikling af ny standardiseret sanitetsdokumentation til afløsning for den gamle brune feltjournal. Sanitetsdokumentationen reguleres i NATO sammenhæng ved STANAG 2132 som foreskriver et antal para- 13

14 metre som skal registreres. Ved at sammenkæde denne STANAG med foreliggende anvendte journalskabeloner samt også civil præhospital praksis, er man nået frem til den i fig. 4a viste model. Dertil kommer, at der også r udviklet en patruljesanitetsjournal, fig. 4b. Lægelig delegation Endelig har underarbejdsgruppen også beskæftiget sig med konkretisering af begrebet lægelig delegation. AmedP-22 definerer de ønskværdige praktiske færdigheder ved at opregne et antal procedurer som medic bør kunne beherske. Et eksempel af nåledekompression ved trykpneumothorax. Det er indgreb som kan være livsredende, som en medic bør kunne udføre, men som kun kan udføres ved lægelig delegation. Et procedurekatalog kan tjene som redskab til at håndtere denne lægelige delegation; den enkelte læge vil kunne få en oversigt over procedurer som er indlært, men som altså kræver delegation. Derudover fås også et referenceværk som kan bruges ved uddannelsen af den enkelte medic. Den videre proces Uddannelseskomplekset blev behandlet ved møde i fakultet i slutningen af SEP. På det tidspunkt forelå der udkast til SANU (sanitetsuddannelsebestemmelse) for de to led i sanitetsuddannelsen, udkast til sanitetsdokumentation og udkast til procedurekatalog. De respektive udkast til SANU såvel som sanitetsdokumentation blev principielt godkendt. Foran ligger nu yderligere sagsbehandling for derved at tage højde for de indvendinger fakultetets medlemmer havde ved fakultetets møde, men også for at tilvejebringe forslag til implementering af uddannelsen i de respektive værn. Hvad angår procedurekataloget blev det besluttet at rette disse til i overensstemmelse med de retningslinjer som findes i Den danske Kvalitetsmodel. Arbejdet med fuldstændiggørelse af dette katalog forventes at løbe indtil sommeren Den videre proces vil være godkendelse ved Det militære præhospitale Board med henblik på implementering af den nye struktur i Fig. 1. Uddrag af tabel fra AMedP-22 som viser i hvilke funktioner en medic skal kunne virke. FIG næste side Fig. 2. Lagkagediagram, som viser diagnosefordelingen ved ISAF i 2010 i alt 812 diagnoser blev stillet med følgende fordeling: -Infektioner: Langt overvejende diarré og hudsvamp, Bevægeapparat: Rygsmerter, Psykiatrisk: Belastningsreaktion- Det andet : Søvnløshed, tyktarmskatar, hudproblemer og øjne/øre problemer. Ikke helt sjældent er tinnitus en diagnose som stilles. 14

15 Fig. 3: Illusterer et uddannelsesforløb udvægelse til sanitetsvirke med uddannelse til Junior Medic. Herefter virke med sidemandsoplæring i HRU og INTOPS. Efter endt INTOPS enten aftrædelse til civil, eller kontrakt med forsvaret. Sidstnævnte vil danne basis for yderligere uddannelse til niveauet medic. Fig 4: Det foreliggende udkast til forsvarets præhospitale journal. Overholder STANAG 2132, og er som følge heraf udformet på engelsk. Til højre en mindre version til brug for patruljer. 15

16 Busulykken på Mandø Endnu en dag hvor det akutte beredskab fungerede En beretning fra skadestedet Det er en vanlig fredag på flyvestationen Skrydstrup. Klokken afslutter jeg sidste flyvemedicinske undersøgelse den dag og ser frem mod frokost. Tænker, at jeg vil lægge vejen ud til SAR-vagten og hænge lidt ud med besætningen. Klokken ringer telefonen fra SAR-vagten. Det er fartøjschefen, LEN, som meddeler, at vi er blevet scramblet. Meldingen går på en væltet bus med mange tilskadekomne og flere døde! Jeg synker lige en ekstra gang og tankemylderet begynder. LEN bemærker pausen og siger: Det er sgu seriøst. Jeg står praktisk talt med mit grej i hånden og er ved SAR-vagten 5 minutter senere. Vi er i luften kl Mandø ligger ca. 10 minutters flyvetid fra Skrydstrup. På 10 minutter skal det siges, at man når at tænke mange tanker og adrenalinspejlet hæves markant, men regelret forberedelse var der ikke tale om. Ulykkestedet På ulykkestedet ser vi straks den væltede anhænger bag traktoren. Vi kredser en gang for at se, hvor vi skal sætte ned. Det går hurtigt op for alle, at der er vand over det hele. Piloterne beslutter at sætte helikopteren ned og holde omdrejninger for at holde den fri af bunden. Redderen, Palle, og jeg er de første ude og løbes i møde af chaufføren af traktoren. Han er tydeligt chokeret, men fattet. Får her at vide, at der vist ligger flere døde i anhængeren og, at han har kaldt efter en tilsvarende bus. Sidstnævnte skal vise sig at være godt. Vi er første sundhedspersonel på stedet og står nu ved 18. juni 2010 ved RLG-2 Allan Villadsen den væltede anhænger. Meldingen er jo gået på ca. 40 tilskadekomne, men på dette tidspunkt er der måske to ude af anhængeren. Dette ca. 20 minutter efter ulykken! Chokket Palle og jeg kommer om til indgangen og får vist begge lidt af et chok. Alle der har været på katastrofeøvelser (bl.a. i Hedehusene) ved, at der bliver skruet godt op for blusset. Man kører rundt om hjørnet og de blå kører for fuld damp, også mentalt. Og bang! Pludselig er der svært tilskadekomne, chokerede og ikke mindst blod. Sådan var det præcist på Mandø, bortset fra at alle befandt sig i en væltet anhænger ca. 6 m lang. Jeg har svært ved at forestille mig et mere udfordrende skadested: Vi står i cm vand, det blæser, der er 300 meter til kysten (derved hjælp fra vanlige redningskøretøjer), alle tilskadekomne er 70 år+ (altså begrænset reservekapacitet til selv-/makkerredning) og anhængerens udformning betyder, at de tilskadekomne nærmest har ligget i tre lag. Triagen Da jeg er den første læge på stedet står jeg automatisk med KOOL-funktionen og ansvarlig for triagen. De oplagte traumer er mod nakke og ryg. De åbenlyse er hovedtraumerne: 8-9 personer havde store skalplæsioner som blødte meget. I bunden lå 3 personer livløst hen. Bag sæderækkerne står 6-7 personer med 1000-meter-blik på, tydelig vis i chok. I den ideelle verden burde langt de fleste have anlagt stiv halskrave og være lagt på et spineboard. Helikopterens beholdning er vist 2 halskraver, ét spineboard og en scoopbåre. På dette tidspunkt er der kommet endnu en strand-bus ud til skadestedet. 16

17 Desuden er Indsatsleder Falck, samt et par lokale reddere kommet. Vi beordrer alle, som kan gå, ud og over på den anden anhænger. De tre livløse reagerer ikke på smertestimuli og har dilaterede pupiller. De lægges til side for, at vi kan komme ind og tilse resten. Jeg udpeger hurtigt to, som vurderes sværest tilskadekomne og prøver i øvrigt at få overblik. Redderen Palle og de to lokale arbejder målrettet og selvstændigt. Bliver nu kaldt over til bussen med, hvad der burde være lette til moderat tilskadekomne, men én meldes tiltagende bevidsthedssvækket. Det bliver hurtigt klart, at han nok er den sværest tilskadekomne med et stort hovedtraume. Han er begyndende ukontaktbar og med tung, dyb respiration. Han kommer som nummer tre på Skrydstruphelikopteren, hvorfor det ikke skønnes realistisk at tage flere. Ålborg-helikopteren og lægehelikopteren fra Niebøll meldes begge på vej. Det var en utrolig lettelse at vide, at vi med dem havde mulighed for at få de hårdest tilskadekomne væk i en fart. I opsamlingsbussen findes yderligere én patient med en skalplæsion og smerter i nakken, som ligeledes bør komme af sted snarest. Forstærkning fra Esbjerg KOOL fra Esbjerg er nu ankommet og jeg forsøger at få givet rapport velvidende, at vi har 3 svært tilskadekomne ombord på helikopteren. Det ender med at blive en scoop-and-gomission for vores vedkommende, da den bevidsthedssvækkede herre kommer sidst ombord og kun kan placeres på gulvet yderst ved skydedøren. Dette er kritisk, da det er ham, vi kommer til at arbejde med at holde fri luftveje på. På Odense Universitets Sygehus modtages vi af lægeambulancen og 3 ambulance. Herren intuberes straks ved ankomst af ambulancelægen. De to kvindelige tilskadekomne var under hele transporten stabile og kontaktbare. Vi gør helikopteren klar og går i luften for at returnere til skadestedet, men aflyses og flyver tilbage til Skrydstrup, hvor vi debriefer. Lægebesøg hos tilskadekomne Jeg har to dage senere det privilegium at kunne besøge en stor del af de sværest tilskadekomne på OUH. Dette var en stor tilfredsstillelse for både patienter, pårørende og ikke mindst mig selv. ESK 722 var den dag på vingerne fra alle tre stationer (SAR-Roskilde havde mission på Samsø). SAR-Skrydstrup medbragte: 1) Herre med subduralt hæmatom, opereret straks, 2) Kvinde med TH7-fraktur(ustabil), samt TH8 og TH12. Proc. Spinosi-frakturer C1-C7, Scapula-fraktur, Pneumothorax samt multiple costafrakturer og 3) Kvinde med ustabil C6- og C7-fraktur og stor skalplæsion. SAR-Ålborg fløj til Esbjerg og medbragte: 1) Kvinde med C7-fraktur, 2) Kvinde med TH3-fraktur og 3) Kvinde med nakkesmerter og føleforstyrrelse i den ene arm. Niebøl-helikopteren medbragte en herre med ustabil C1- og C2-fraktur (senere overflyttet til OUH) Akut beredskab til UG Ovenstående er udelukkende som dagen så ud gennem min optik. Der var mange involverede parter, som trak et kæmpe læs ikke mindst de lokale reddere og indsatsen på skadestedet. Alle involverede i beredskabet blev efterfølgende indbudt til en høring, hvor jeg også var tilstede. Der var som forventet ting som kunne være gjort anderledes, men i det store hele mener jeg, at det akutte beredskab fungerede til UG. Jeg er dog af den overbevisning, at uden ESK 722 s indsats og hurtige tilstedeværelse, ville forløbet formentlig have set meget anderledes ud. Ikke mindst for de tilskadekomne. 17

18 Underviser på FSU205 ved RLG-2 Anders Bastiansen Jeg startede på reservelægekurset i januar 2010 og fandt hurtigt ud af, at der er noget der hedder en sygepasser. Det var vist noget med lidt ekstra førstehjælp, men det var først i Afghanistan, at jeg blev klar over, hvad de egentlig kan. Det var derfor med lige dele glæde og forventningspres, at jeg mødte op som underviser på sygepasserkurset FSU205. Velkommen til Sygepasserkurset Ved skrivebordene sidder 14 forventningsfulde elever bag hver deres stak af bøger, som de skal igennem i løbet af de næste fire måneder. Det er første lektion af mit fag med titlen AFFS. som dækker over anatomi, fysiologi, farmakologi og sygdomslære. Det er noget af en mundfuld, men vi starter i det små med cellens organeller og i løbet af lektionerne bevæger vi os videre til opbygningen og funktionen af organsystemerne. Eleverne er udsat for byger af fagudtryk og skal tilføje ord som peristaltik, segmentbronchier, hypofyse og meget mere til deres ordforråd. Vi er et hold af undervisere der desuden tæller en sygeplejerske og to seniorsergenter, som har mange erfaringer fra tidligere hold. Sideløbende med AFFS har eleverne undervisning i praktiske færdigheder som blodprøvetagning, suturering, pleje og observation af patienter samt kendskab til det udstyr der kan findes på infirmeriet både hjemme og i missionsområderne. Således går de første fire uger, og det er tid til at komme i infirmeripraktik og anvende deres viden. Eleverne kan komme fra alle grene af forsvaret, men det er naturligt nok hæren der er størst repræsenteret. Vi kan ikke forvente, at eleverne har andre forudsætninger end det almindelige førstehjælpskursus, så vi bygger deres viden op fra bunden. På holdet der netop er afsluttet var der mange med tidligere udsendelser og erfaringer der kan hjælpe med at vise den røde tråd fra undervisningen på tavlen til den afghanske ørken eller skibet i Nordatlanten. Efter 14 dages praktik og vinterferie vender eleverne tilbage med lyst til mere og det får de brug for, fordi tempoet skrues op. Vi lægger ud med faget traumatologi, hvor fokus er på skader som følge af skud og eksplosioner. Det er et område som alle i ISAF kommer i kontakt med, og hvor samarbejde mellem faggrupper er vigtig for hurtig diagnostik og behandling. Undervisningen af sygepasserne er opbygget efter den systematiske ABCDE-tilgang som læger, sygeplejerske og reddere også bruger, hvilket betyder at de nemt kan indgå i et traumeteam. Eleverne suger viden til sig velvidende, at det er hér de lærer det, der måske skal redde en kammerats liv. Øvelser på Handlebane Gennem hele kurset øves der med handlebaner, hvor eleverne er figuranter for hinanden. I traumatologi kan de få en case så som traumatisk amputation af et underben, hvor de systematisk skal gennemgå patienten og behandle skaderne. Det er også på handlebanerne, at de lærer at udspørge patienterne og sørge for at dokumentationen er i orden. Det kan være svært at få et ordentligt indtryk 18

19 af organerne ud fra powerpoints og plancher, og normalt tager holdet på slagteriskolen og får organerne fra en gris. Vi var heldige at blive inviteret ind på Københavns Universitet, hvor vi fik en gris der skulle have været brugt i forskning. Grisen var bedøvet og sammen med en dyrlæge gennemgik vi anatomien. Der blev målt invasivt blodtryk på grisen og effekten af adrenalin på et rask hjerte blev synliggjort. Der var også tid til at øve praktiske procedurer som intraossøs adgang, venefremlægning, pleuradræn og nødtracheostomi. Det er en vigtig opgave for sygepasseren at kunne assistere eksempelvis lægen, og den bedste måde at lære det på, er ved selv at kunne udføre indgrebet. Det var en særdeles lærerig oplevelse; især at tage organer som nyrer og hjerte ud og åbne dem. Hos mange fylder traumer meget i bevidstheden og måske ikke så meget i hverdagen. Da en sygepasser også skal kunne begå sig på et infirmeri herhjemme, vender vi tilbage til sygdommene. Der venter dem nogle intense uger med et bredt spektrum af sygdomme fra blodpropper og tarmslyng til epilepsi og fodsvamp. Det hele er krydret med praktiske færdigheder og kunsten at observere en patient. Dette er det 6 uger lange modul 2 og det sluttes af med en forbindepladsøvelse der løber over to dage. Vi havde fornøjelsen af besøg af reservelægekurset FSU100, hvor læger herfra på skift arbejdede sammen med sygepasserne i at tage imod syge og sårede. Det er også nu, at eksamen begynder at presse sig på, men inden da er der tre uger med skadestuepraktik på sygehuse rundt om i landet. Eleverne bliver eksamineret mundtligt, skriftligt og praktisk i viden og færdigheder inden de er sygepassere. Som det sidste får de tilbudt et PHTLS-kursus, der er et eksternt kursus i at håndtere traumepatienter udenfor hospitalsrammer. Opgaver for SYPA i FSV Der er stor forskel på, hvad de nyuddannede sygepassere får af opgaver, når de vender tilbage fra kurset. På skibene uden læge er det sygepasseren der er den sundhedsfaglige specialist, hvilket ofte er i tillæg til den faste opgave som kok. Hér er risikoen for skudsår lille, mens det er rigtig godt med viden om nedkølede patienter og infektioner. I en ambulancegruppe på patrulje i ørkenen skal man både kunne håndtere en forstuvet ankel og et bortsprængt ben, mens viden om AMI nok bliver benyttet sjældnere. Derudover stiller arbejdet på infirmerierne andre krav til deres viden og kunnen. Vi skal jo altid spørge os selv, om vi kan gøre det bedre. Er sygepassernes uddannelse optimal i forhold til det arbejde de skal udføre? Det er et spørgsmål uden et entydigt svar. Da de skal ud at virke i meget forskellige miljøer, kan det ikke undgås, at en del af deres lærdom aldrig vil blive brugt. Denne kan man vælge at betragte som overflødig eller som en åben dør til i fremtiden at kunne varetage andre opgaver. Sygepasserkurset er altså et kursus der favner bredt, og det er et godt udgangspunkt for sundhedsfaglig videreuddannelse. Positiv oplevelse Jeg var heldig at få muligheden for at være elevernes underviser, da det var en eftertragtet opgave, og det har været en meget positiv oplevelse. Der er ingen tvivl om, at der bliver stillet krav til dem og de stiller heldigvis også krav til deres undervisere. De sundhedsfaglige fag har mange nuancer, og når det skal læres videre skal man selv have en grundig forståelse for emnet, hvilket krævede noget repetition, og samtidig kunne formidle det til elever med forskellige behov. I de tidlige lektioner blev forklaringerne meget firkantede, men i takt med at elevernes viden vokser bliver forklaringerne også længere. Det er tydeligt at mærke at sygepasserkurset er et aktivt tilvalg og der kommer ofte velovervejede spørgsmål, der kræver svar over det niveau som forventes. I Afghanistan Tilbage i Afghanistan tager vi imod patienter fra en ANP-pickup (ANP= Afghan National Police) der er væltet i høj fart. Med seks patienter er der arbejde til alle. På ét leje starter lægen og anæstesisygeplejersken med luftveje og vejrtrækning, mens en sygepasser i gang med at klippe tøjet op og lægge venflon. På et andet leje giver en sygepasser hjertemassage, 19

20 mens der anlægges en intraossøs adgang. Patienterne med femur- og humerusfrakturer bliver tilset og frakturerne stabiliseres inden videre transport til felthospitalet. Det hele foregår på en rolig og professionel måde, hvor der ydes hurtig og korrekt behandling. I disse situationer er det især sygepasserens praktiske færdigheder der supplerer det øvrige personel. Det er et samarbejde, hvor alle er vigtige og bidrager til at få patienten hurtigt videre til den endelige behandling. Sygepasserne i aktion. FOTO : Anders Bastiansen, FSU 20

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Velkommen til Frivilligcenter Hedehusene Praktiske forhold Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Rygning: I rygeomåde ved indgangen Udenfor

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2014. Lars Erik Larsen, 1. juni 2015. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2014 Side 1

Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Årsrapport 2014. Lars Erik Larsen, 1. juni 2015. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2014 Side 1 Akutlægebilen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Årsrapport 2014 Lars Erik Larsen, 1. juni 2015. Akutlægebilen i Esbjerg Årsrapport 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Antal opgaver side 4 Fordeling

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Læring i trygge rammer

Læring i trygge rammer Læring i trygge rammer To reddere er instruktører på Medicinsk Læringscenter i Haderslev, som også rummer perspektiver for præhospitale aktører http://www.redder.dk/index.php?body=redderen/redderen_5_08/s6_laeringtryggerammer.htm

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Kompetenceprofil for militær ambulancemand

Kompetenceprofil for militær ambulancemand Kompetenceprofil for militær ambulancemand HOVEDFUNKTIONSDATA Hovedfunktionsbetegnelse Militær ambulancemand (AMBMD). Funktionsniveau M 112 - M2xx og værnstilhørsforhold Antal stillinger Stillinger i hærens

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

En måned i Borås. Jan Tegner Christensen SEP01A

En måned i Borås. Jan Tegner Christensen SEP01A En måned i Borås Det var splittede følelser, jeg stod med på Københavns hovedbanegård, den dag jeg skulle af sted. På den ene side skulle jeg forlade min kone og mit snart tre årige barn i en hel måned,

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Samaritter uddannelsen

Samaritter uddannelsen Samaritter uddannelsen Din uddannelse til FIRSTaid-REDliv s Behandlerteam Som samarit hos FIRSTaid-REDliv bliver du uddannet til at håndtere de skader og ulykker, som man risikerer at komme ud for ved

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 7 F e b r u a r 2 0 1 6 Velkommen

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse Valgfri modul: Akut- og behandlersygepleje Modulet er retningsspecifikt. Akut- og behandlersygepleje udgøres af to sammenhængende

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

THE LADY AND THE REAPER

THE LADY AND THE REAPER THE LADY AND THE REAPER Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen. Punkt 3 Læs de vedlagte tekster og diskutér dem ud fra de stillede spørgsmål. Fra The Lady and the Reaper, 2009 Side 1 af 5 TIL

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Arbejdsudvalg sek. I & II

Arbejdsudvalg sek. I & II Arbejdsudvalg sek. I & II REFERAT 5 NOVEMBER 2011 KL. 10:00 NÆSTVED, HOS JENS CHR. NIELSEN MØDE INDKALDT AF Formand for AU sek. 2, MØDETYPE Arbejdsudvalgs møde (AU) sek. 1 & 2 ARRANGØR REFERENT Dansk politihundeforening

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

Hjertestop Instruks. Psykiatrien Thy-Mors

Hjertestop Instruks. Psykiatrien Thy-Mors Hjertestop Instruks Psykiatrien Thy-Mors Hjertestop Instruks Psykiatrien Thy-Mors Ambulatorium for almen psykiatri Thy- Mors Thylandsvej 37 7700 Thisted tlf. 9764 3050 Udgave 2 Februar 2013 Læs mere om

Læs mere

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf 43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf Årets flatcoated sommertræf blev afholdt ved Jens Peter og Anette Larsen, i Arden. Tilslutningen var i år rigtig høj, og trods mindre lovende vejrudsigter

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Såvel regioner som Sundhedsstyrelsen har fokus på de pårørende til alvorligt syge og døende. I hvert fald på papiret. Regionerne har udar-

Såvel regioner som Sundhedsstyrelsen har fokus på de pårørende til alvorligt syge og døende. I hvert fald på papiret. Regionerne har udar- 1 af 6 04-08-2014 11:39 Såvel regioner som Sundhedsstyrelsen har fokus på de pårørende til alvorligt syge og døende patienter. I hvert fald på papiret. Regionerne har udar- 2 af 6 04-08-2014 11:39 bejdet

Læs mere

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Læringsforudsætninger: Valgfaget er åbent for studerende fra de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. Valgfagets titel (dansk/engelsk): Traumepatienten i den akutte fase / The traumatised patient ECTS-point: 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerlöfs Vej 2, 9220 Aalborg

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere