FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr FSU NYT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.2 2011 FSU NYT"

Transkript

1 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr FSU NYT

2 2

3 I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 4-5 Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen 6 Nyt fra OSYPL, Michael Wiberg INFO om PARU-SEMINAR 7-8 STAFETTEN ved Per Marquad Stenberg 9-12 Den fremtidige Sanitetsuddannelse, OLG Chef RDU/2 Jacob Hansen-Schwartz Busulykken på Mandø, RLG-2 Allan Villadsen Underviser på FSU 205, RLG-2 Anders Bastiansen Safe Transfer and Retrieval, Læge Søren Stagelund Mindeord over Afdelingssygeplejerske (AFDSYPL) Birte Floridon 23 Aktivitetsdag i Sundhedscenter Nordjylland, Klinikassistent Bettina Larsen Militærmedicinsk Samling Genåbnet, Generallæge Erik Darre Danmarks bedste resultat, Sportschef Kristen Trap 28 DHL-Stafetten i Fælledparken, Oversergent Per Gylling Annonce til sygeplejerkser, SYPL-R Rie Krowicki 31 Invitation til sygeplejersker i Forsvaret, SYPL-R Kirsti Andersen 32 Personalenyt Nyt fra Hjemmesiden Deadline for indlæg til næste blad 31 JAN

4 Chefens leder af Generallæge Erik Darre Veterancentret er åbnet Den 3. oktober 2011 foretog Forsvarschefen den officielle åbning af Veterancentret i Ringsted og indsatte samtidigt Jette A. Kristoffersen som chef for denne forsvarets nye niveau 2 myndighed. Forsvarets socialrådgivere, jobog uddannelseskonsulenter og krisepsykologer samplaceres i den nye enhed, som herved bliver omdrejningspunkt for forsvarets indsats på veteranområdet. FSU skal som søster niveau 2 myndighed bidrage med lægefaglig ekspertise til centret. Veterancentret kommer bl.a. også til at indeholde et Veteransekretariat, som skal stå for koordination og samspil med de mange forskellige aktører på veteranområdet samt et Videnscenter, som får til opgave at indsamle og bearbejde relevante data - også i form af videnskabelige undersøgelser. Som konsekvens af Forsvarsforliget overtog FSU ansvaret for krisepsykologien og etablerede pr. 1. januar 2011 Militærpsykologisk Afdeling (MPA) med krisepsykologerne direkte under stabschefen. Med oprettelsen af Veterancentret har vi sagt farvel til krisepsykologerne, og der skal her på denne plads lyde en stor tak for 9 spændende og inspirerende måneder sammen i FSU-familien - vi ser frem til at videreføre det gode samarbejde med hele det nye Veterancenter. Stor international indsats af sanitets- og sundhedsfagligt personel - og mere på vej Siden sidste nummer af FSU NYT er der blevet ydet en stor og omfattende indsats af sani tets- og sundhedsfagligt personel ved forsvarets internationale operationer for alle tre værn. Tyngden ligger fortsat i Helmand regionen i Afghanistan med en robust Role 1 facilitet centreret omkring Camp Price, hvor lægerne fra FSU reservelægekursus sammen med sanitetsdelingen gør en meget stor indsats. I takt med ændringen af det danske bidrag til Helmand Provinsen vil sanitets- og sundhedsstøtten blive tilpasset, der vil således blive gennemført en mindre reduktion med virkning fra 1. februar Endvidere sender vi medicinsk støttepersonel til det afghanske infirmeri i Camp Shorabak som en del af OMLT (Operational Mentor Liaison Team). Der har frem til 1. oktober været udsendt intensivsygeplejersker til det amerikansk ledede felthospital i Khandahar provinsen, men vi har i en længere periode ikke som vanligt haft udsendt et kirurghold hertil. Da de danske enheder jo er placeret i Helmand Provinsen og dermed hovedsageligt støttes af det engelsk ledede felthospital i Camp Bastion, har det længe været et ønske at få flyttet det danske kirurghold fra Khandahar til Camp Bastion. Det er nu lykkedes, og pr. 12. oktober 2011 påbegynder det danske kirurghold en 6 måneders tjeneste i Bastion. Som noget helt nyt er FSU blevet pålagt ansvaret for opstilling og udsendelse af det 8 personer store kirurghold (3 læger og 5 sygeplejersker). Det er en stor opgave, som varetages af FSU Rekrutterings- og fastholdelsesafdeling. Den 6 måneders udsendelsesperiode dækkes af i alt tre teams, som hver udsendes i godt 2 måneder, så der skabes mulighed for overlapning. Samtlige tre teams har inden udsendelse gennemført en obligatorisk 4

5 moduluddannelse i England, bl.a. sammen med det engelske personel til felthospitalet. Vort kirurghold vil på baggrund af deres civile ekspertiser, tidligere udsendelser og den obligatoriske uddannelse i UK stå endog meget godt rustet til de kommende udfordringer på felthospitalet i Camp Bastion. På felthospitalet i Camp Bastion vil der også fremover være en dansk intensiv sygeplejerske. I november måned hjemtages det danske bidrag til FN-missionen i Libanon, hvor vi har været repræsenteret med læge og sygepasser. Søværnet har i løbet af året og kommer igen fra november måned til at deltage i piratjagten i Aden Bugten. Erfaringerne har vist, at der er behov for et mini-kirurghold, og vi skal således stille med en kirurg og to sygeplejersker. Flyvevåbnet deltager i øjeblikket i 2 F-16 missioner, dels i Libyen og dels i Baltic Air Policing i perioden september 2011 til januar 2012 i begge missioner deltager en flyvelæge. Der bliver således og skal fortsat leveres en stor indsats internationalt af det sanitets- og sundhedsfaglige personel. Det er glædeligt at kunne konstatere, at det er en indsats, som der overalt i forsvaret står stor respekt om. Det er en indsats, som kræver, at der bliver løftet i samlet flok af forsvarets lægekorps reserve og af det fastansatte personel. Tak skal I have for, at det lykkes så godt. LG og TLG HUSK PARU SEMINAR for LG og TLG MAR 2012 Se mere om seminaret på næste side 5

6 CHST FSU ved Søren Worm-Petersen DEN GAMLE REDAKTØRS HJØRNE Siden sidste nummer af dette blad udkom, har der været afholdt seminar for læger og tandlæger med rådighedskontrakt. Det skete i begyndelsen af september og vi måtte konstatere, at antallet af tilmeldinger desværre var noget lavt. Til gengæld var de fremmødte aktive og engagerede, hvilket førte til et hyggeligt og udbytterigt seminar. Forklaringen på det lidt sløje fremmøde var nok, at det i foråret var nødvendigt med ret kort varsel at flytte tidspunktet for seminaret. Så næste år holder vi fast i de gamle rutiner og afvikler seminaret i de tidlige forårsmåneder, som det plejer at være. Mere konkret kan interesserede allerede nu sætte kryds i kalenderen i perioden 22 til 24 marts. Råskitsen bliver den traditionelle, altså mulighed for at møde torsdag aften og deltage i et fællesmøde med Dansk Militærmedicinsk selskab, hvorefter selve seminaret starter fredag morgen og slutter i løbet af lørdagen. Seminaret vil forventelig blive afviklet på Antvorskov Kaserne. Indholdet ligger ikke definitivt fast, men det er tanken at afslutte det sammenhængende forløb, der sidste år startede med et tema om den såredes vej og blev fulgt op af dette års tema om medicinske landvindinger og erkendelser på baggrund af vore internationale engagement. Her vil det som afrunding af temaet være fristende at se på rehabiliteringsindsatsen over for forsvarets tilskadekomne, ikke mindst fordi det nyetablerede Veterancenter til den tid nok har fundet sine egne ben og en række politikker for området forventes at være implementeret. Men det vil også være naturligt at se på forsvarets internationale engagement, fordi strategien for Afghanistan gør at opgaverne der ændrer sig, ligesom både Søværn og Flyvevåben har været indsat i ny udfordrende opgaver. Det er også vigtigt at fokusere på at FSU for første gang har ansvaret for en deployeret enhed nemlig det kirurghold, der fra oktober indgår i det engelske felthospital i Camp Bastion. Der rører sig rigtigt mange ting i forsvaret lige nu, men desværre er ingen af de afgørende analyser afsluttet og derfor er der heller ikke truffet beslutninger, som jeg kan orientere om. Men som det blev fastlagt i forsvarsforliget er der gang i analysen af værnepligten og etablissementsstrukturen. Sideløbende er der behov for besparelser, blandt andet fordi den sidste regerings tiltag fokuseret forvaltning, som betyder reduceret lønsum, skal implementeres og fordi alle forventer, at der i næste forlig vil ske en væsentlig reduktion af forsvarsbudgettet. Der er også andre analyser i gang, men fælles for dem alle er, at der lige nu ikke er ret meget at løfte sløret for. Og mine private spekulationer vil jeg nu alligevel spare jer for. Afslutningsvis skal jeg fortælle at FSU i ledelsessekretariatet har ansat en journalist, Martha Louise Madsen, der fremover vil varetage det praktiske omkring dette blad. Bladet er naturligvis ikke baggrunden for at Martha er ansat, det hænger primært sammen med en ændret kommunikationsstrategi i hele forsvaret og et længe næret ønske i FSU ledelse om at styrke indsatsen omkring vore hjemmesider, dels på internettet dels på FIIN. Det betyder så at tiden er inde til at takke Oversygeplejerske Helle Blom for den indsats hun, også i sin pensionisttilværelse, har gjort som redaktør ved dette blad. Uden Helle som hård, men kærlig indpisker, var bladet ikke kommet på gaden med den frekvens og i den kvalitet, som vi nu har vænnet os til. Så TUSIND TAK Helle og tillykke med den ekstra tid du nu får i dit travle pensionistliv. 6

7 Nyt fra OSYPL af OSYPL Michael C. Wiberg Efter en længere pause er det nu igen muligt, at opdatere jer lidt på hvordan sygeplejen i Forsvaret har det. Det har faktisk været nogle spændende måneder. I april blev PARU seminaret afviklet, temaet var den såredes vej, tilbagemeldingerne var meget positive, og personligt syntes jeg, at vore oplægsholdere til fulde leverede nogle engagerede indlæg. Temaet for seminaret næste år bliver fra warminde til homeminde. Jeg er overbevist om, at det bliver lige så spændende, så reserver allerede nu dagene marts Florence Nightingale Medalje til SYPL i Forsvaret Den største enkelte ting der er sket siden sidst er utvivlsomt, at LEDAFDSYPL Claus Bagge blev dekoreret med Florence Nightingale Medaljen den 6. juni ved en højtidelighed hos Dansk Røde Kors. Claus kom hermed i et udsøgt selskab, idet medaljen kun er tildelt danske sygeplejersker 31 gange siden I sin takketale understregede Claus, at medaljen var resultatet af en hold indsats, hvorfor alle der var udsendt med FHOSP havde deres andel i den. I min egenskab af OSYPL er jeg utrolig glad for den anerkendelse af sygeplejen i Forsvaret som jeg også ser tildelingen af medaljen som værende udtryk for. Det er dejligt, når jeres indsats bliver respekteret af det omkring liggende samfund. LEDAFDSYPL Claus Bakke efter modtagelse af Florence Nightingale medaljen hos Dansk Sygeplejeråd FOTO: DSR INTOPS På INTOPS siden har der været travlhed, ud over de SYPL i Price, Camp Bastion og på FHOSP i Kandahar har vi hen over sommeren haft to intensivsygeplejersker ekstra på FHOSP i Camp Bastion. Piratjagten ved Somalia blev forlænger hvorfor der pludselig var brug for ekstra personel der, men som altid var I klar med kort varsel, det er rigtig dejligt. Når FSU Nyt er på gade er vores KIRHOLD indsat i Helmand. De tre hold der skal ud i løbet af de næste seks måneder har lagt megen energi og tid i de forberedende uddannelser og kurser, planlægningen har ikke kørt i olie, men det er blevet taget med oprejst pande. Vores engagement i Kandahar stopper i løbet af oktober hvorefter vi udelukkende har sundhedsfagligt personel i Helmand hvad angår ISAF. Den sundhedsfaglige mentorstilling ved OMLT er nu fast bemandet med en SYPL og vi har udstukket personel frem til Medio oktober påbegyndes et nyt piratjagtstogt med to SYPL ombord, togtet er planlagt til seks måneder. Sanitetsbataljon ved TRR Den 1. oktober er start dato for den nye sanitetsbataljon ved TRR, det betyder, at alt sundhedsfagligt personel af reserven i Hæren herefter er tilknyttet TRR. Jeg håber at overgangen for det personel der flyttes fra DANILOG bliver smidig og let, og jeg ser frem til det forsatte og udvidede samarbejde med SAN/BTN/ TRR. Nationalt I nationalt regi er der kommet rigtig god gang i de netværksgrupper for AFDSYPL der er blevet nedsat øst og vest for Store Bælt. Jeg syntes, at der bliver arbejdet præcis så professio- 7

8 nelt som jeg havde forventet, og jeg syntes, at det er dejligt at møde jer jævnligt hen over året. Arbejdsgruppen der arbejder med sygeplejestandarter har fået godkendt den første gruppe, der vil blive implementeret snarest muligt. Her på stabsgangen er vi blevet bedre til at holde vores gensidige informationsmøder, således at jeg er meget bedre orienteret om hvad der rører sig af interesse for sygeplejen. Det vigtigste i nationalt regi er, at der nu er kommet gang i efteruddannelseskurset, og det er mit indtryk, at det er kommet rigtig godt i gang, jeg har kun modtaget positive tilkendegivelser. HUSK at sætte kryds i kalenderen den marts 2012 for der er PARU SEMINAR for Bioanalyttikere Medikoteknikkere Radiografer Sygeplejersker Emne: Fra Warminde til Homeminde Tidsplan og tilmelding tilgår, men sæt kryds i kalenderen 8

9 STAFETTEN af Per Marquard Stenberg Stafetten er ny i FSU-NYT og vil være med hver gang fra nu af. Forfatteren giver stafetten videre til en ny medarbejder så vi kommer rundt i systemet og vi får helt sikkert noget at vide som vi ikke vidste tidligere. God fornøjelse med læsning af stafetten. Stafetten bygges op med de samme overskrifter hver gang Indledning For et stykke tid siden sad jeg og læste en artikel på Fighter Wing Skrydstrups hjemmeside. Det var en artikel der hed stafetten. Denne artikel handlede i princippet om alle ansatte på Flyvestation Skrydstrup, hvor man tager en af gangen, og spørger lidt ind til personen, og får derfor et bedre kendskab til ham eller hende. Uden at være den helt store matematiker, så kan man godt regne ud, at det er ikke alle der kommer med i disse artikler, men alligevel har alle en relation til den udvalgte i den enkelte artikel, enten fordi man arbejder sammen til hverdag, har været på kursus med vedkommende, kender personens nærmeste kollegaer eller noget lignende. Lige siden jeg startede i FSU, har jeg hørt om fællesskab og holdånd, men vi kender dårlig nok ham eller hende der sidder inde ved siden af, og vi dækker os også under de fysiske afstande for kendskabet til hinanden, om det så er etagen nedenunder eller om det er i en anden landsdel. Jeg tænkte, at denne form for artikler kan brede kendskabet til hinanden, både fagligt og personligt, og det kan måske vække interessen for hinandens kompetencer, som også kan bruges i vores private liv. Artiklen kan bruges på mange måder, og jeg tænk te, at det ville være en god idé for vores nye Stabschef, at præsentere sig på en lidt mere uformel måde. Han tog idéen til sig, men så overtog det militære sig i vores stabschef, og i stedet for at kunne profilere sig med den nye form for artikel i vores blad, så uddelegerede han opgaven, og som så ofte før, så tilfald opgaven til idémanden. Derfor vil jeg forsøge, at fortælle lidt om mig selv, og afslutningsvis give STAFETTEN videre til den næste. Hvem er du I dag hedder jeg Per Marquard Stenberg, og jeg siger på den måde, fordi jeg er døbt Per Stenberg Christensen, giftede mig i 1992 og hed Per Stenberg Løkke. For at føle mig lidt kongelig blev jeg skilt efter 11 års ægteskab, og giftede mig med verdens sødeste kvinde i 2009, og hermed mit 3. navn. Jeg har 2 børn fra mit tidlige ægteskab, en søn på 19 og en datter på 13. Min hustru har en søn på 10, og til sommer får vi en datter, så FAR TIL FIRE er ikke kun en film for mig. Militære karriere og tilknytningen til FSU Jeg startede i Flyvevåbnet 2. maj 1988 som 19-årig, og blev 20 år måneden efter. Min første dag var på Flyvestation Skalstrup i ESK 9

10 deling 2. gruppe. Efter endt rekruttid, kom jeg som værnepligtig til HAWK i ESK 541 på Stevns som generatoroperatør. ESK 541 s operative område er i dag i brug som museum, og det ligger i forbindelse med det gamle Stevnsfort. En HAWK eskadrille bestod af 100 fastansatte og ca. 20 værnepligtige. Efter endt værnepligt, fik jeg kontrakt, og blev fastansat i ESK 543, som også lå på Stevns. Stevns fyr lå inde på ESK 543 s område, og her er også Sjællands højeste klint (41 meter). I 1996 bestod jeg den sidste eksamen som Tactical Control Assistent, og afsluttede hermed også en 6 års uddannelse. Denne uddannelse troede jeg, at jeg skulle bruge resten af mit liv, men i 2004 kommer der et forsvarsforlig, som ændrede meget for alle mine kollegaer i Flyvevåbnet. Man talte faktisk om, at Flyvevåbnet lukkede på Sjælland og flyttede det hele til Jylland, og hovedsageligt i Karup. Jeg fik rigtig mange gode oplevelser i HAWK og stor faglig anerkendelse. Jeg var i Tyskland, Tyrkiet, Italien, Grækenland, Frankrig og Polen med HAWK i mange forskellige roller/stillinger. Jeg deltog i afskydninger af HAWK missiler på Kreta og i Frankrig. På Kreta var jeg så heldig, at se en live afskydning af et NIKE missil. HAWK missilets populære data er, at det er 5 meter langt, og inden det har fløjet de første 5 meter, så har det passeret lydens hastighed første gang, så at se og høre det, svarer vel lidt til at se dyrlægen Anders og jeg køre ud af Skalstrups område. Et NIKE missil er lige så stort som et parcelhus, og se dette kæmpe missil fra ca. 100 meters afstand stige til vejrs, er en oplevelse som ikke kan beskrives. Jeg var med til at indfase DEHAWK, som min daglige chef var med til at udvikle, og Forsvaret havde brugt i nærheden af 1 milliard kroner til dette projekt, og vi nåede da også at være operative et stykke tid, men så var det, at det famøse forsvarsforlig kom og lukkede os. Jeg gennemgik uddannelsen indenfor jordbaserede våbensystemer, og blev Qualified Nato Evaluator. Som Nato evaluator nåede jeg kun at være en gang, og det var da de vestlige DEHAWK enheder skulle til OPE- VAL, hvilket de klarede til tilfredshed, og herefter kunne overtage vores opgave som Rapid Reaction Force, med 10 dages beredskab, efter vi havde haft denne opgave i næsten 10 år. I 2004 valgte jeg selv at forrette tjeneste som missionplanner ved F-16 i Skrydstrup. Jeg tilegnede mig hurtigt den nødvendige kunnen og færdigheder som misionplanner, og brugte herefter min tid til at udvikle mine kollegaers. Jeg stod for det operative kontor, hvor piloteleverne havde tjeneste, indtil deres omskoling til F-16 var færdig. Jeg lærte jægerpiloterne at kende på det faglige og sociale, og hvis man betragter dem som supermennesker, så tager man gruelig fejl. De er bare sindssyg dygtige til deres arbejde, nemlig at flyve et jagerfly, hvor de samtidig laver mange andre ting i luften, og hvis du mener, at det er da ikke noget, så kom ned til mig, så skal jeg give dig en opgave, som indgår i optagelsesprøven som jagerpilot, og du vil komme på andre tanker. Jeg troede jeg havde verdens bedste job i HAWK, men udtrykket man kan ikke se skoven for bare træer holder meget godt. Jeg var 2 ½ år sammen med F-16, men mit liv kunne ikke holde til det. Som før nævnt, var jeg skilt, men jeg nægtede at have mine børn hver 2. weekend, og ville som minimum have dem halvdelen af tiden. Jeg havde samtidig lige lært Louise at kende (min nuværende hustru), så jeg valgte at køre frem og tilbage til Skrydstrup hver dag. Det er der mange der har sagt til mig, at det var da sindssygt at køre så langt hver dag, men hvis muligheden opstår igen senere, så ville jeg gøre det igen. Jobbet som leder UMAK, virker måske kedeligt for mange, og som flere siger, så er jeg chef for papir og kuglepenne. Det er tildels også rigtigt, men UMAK er den afdeling, som laver alt det som ingen andre vil eller kan, af en eller anden årsag. Afdelingen opfinder ting, som får hverdagen eller et kursus til at forløbe tilfredsstillende eller bedre. Vi er ofte problemløseren, enten ved at skaffe materiel i sidste øjeblik, eller med den viden UMAKs personel har. Fysisk spreder vi os faktisk fra vores egne kurser i Skalstrup til Grønland med assistance, 10

11 samt til flere sejlende enheder. Mange myndigheder i Forsvaret har deres gang på UMAK, så derfor møder vi rigtig mange mennesker, og med mange forskellige baggrunde, så derfor virker UMAK meget som et ansigt udadtil for FSU, hvilket vi respekterer meget. Det gør måske også, at vores hjælp til andre, rækker ud over vores arbejdsområde, men hvis vores hjælp får det hele til at køre, uanset om det er på Infirmeriet i Oksbøl, i Forsvarets Personeltjeneste eller et af vores egne kurser, så er vi tilfredse, og føler vi har gjort vores pligt. Personerne på UMAK har virkelig mange kompetencer, og de er meget efterspurgte. Det betyder i min verden, at vi gør det rigtige og godt. UMAK har også den bærende del af arbejdet med den fysiske klargøring af ATLS kurser på Skalstrup, hvor tilbagemeldingerne altid er positive, og endnu engang er med til at give FSU et god ry. Vi kan som så mange andre godt bruge flere ressourcer, men efter flytningen fra Jægersborg kaserne, så er vores faciliteter blevet væsentligt bedre, og det har gjort hverdagen noget nemmere. Mine medarbejdere på UMAK har altid lyst og vilje til udvikling indenfor vores fagområde, hvilket gør det sjovt og spændende at komme på arbejde hver dag. Som leder af UMAK, er mekanikeren også under mine vinger, og dermed også køretøjerne. Her er arbejdsopgaverne særdeles store. Vi har ca. 35 køretøjer, som skal serviceres, synes, tankes, vaskes og meget mere. Til denne opgave er der ansat 1 person, som selvfølgelig ikke kan være på arbejde hele tiden, og når han så har fri, syg eller er på kursus eller lignende, så tilfalder disse opgaver UMAK. Det betyder, at vi delvist også er mekanikere, for de små simple ting man kan gøre for at få køretøjet ud og køre er yderst vigtigt, især for den eller de personer der skal bruge køretøjet. Men hvorfor skulle det være anderledes her, end alle andre steder, med at tingene går i stykker, lige som man skal til at bruge dem. Dette giver mig muligheden for at rose både mekanikeren og personellet på UMAK, de kan udrette mirakler på kort tid, som er til manges tilfredshed, men rosen tilfalder dem sjældent. Fremtidsudsigter og planer Mine planer er at fortsætte i FSU, og jeg forsøger på at arbejde hen imod, at gøre mine medarbejdere bedre til deres job, og udvikle mig selv både fagligt og personligt. Jeg har fundet ud af, at læger minder lidt om jagerpiloter. De går meget målrettet efter en uddannelse, og bliver rigtig gode til deres fag, men deres fokus kan sommetider godt indsnævre sig, og så mangler de nogle til at bryde deres indsnævring. Det er der virkelig mange dygtige medarbejdere der gør her i FSU, og det håber jeg at lære noget af, og samtidig mener jeg også, at jeg har mit at byde ind med. Derfor har jeg valgt at deltage i det frivillige arbejde det er, at holde personaleforeningen i gang, og komme med en masse gode initiativer, og dermed håbe på, at folk bryder ud af deres lille boblel, og deltager socialt med kollegaer, for her kan alle lære noget. Fritidsinteresser Villa, Volvo og vovse ligner det jo lidt. Vi bor i et parcelhus, som vi har bygget om, så vores multihandicappede dreng på 10 år kan komme rundt. Det at have et handicappet barn, som stort set ikke kan noget fysisk, er en kæmpe belastning hver eneste dag. Ud over selve arbejdet med Mads (vores 10 årige dreng), er der kampene med alle myndighederne. Udfordringen er fysisk for os alle, men det psykiske i, at man ikke ved hvad det næste træk Folketinget, Regionen, kommunen og alle de virksomheder der er blandet ind i vores liv på grund af vores handicappede søn, kan finde på at vedtage, kan være stressende, og det er sjældent det går vores vej, når disse myndigheder tager en beslutning. Louise især, bruger rigtig meget tid på dette, og jeg hjælper til med de praktiske ting. Som før nævnt, så har fodbold altid haft min helt store interesse, og jeg nåede at være med i bruttotruppen på Køges førstehold, og spillede over 300 kampe på førsteholdet i den lokale klub Ejby IF. Jeg har været træner for ungdom i næsten 10 år, og været træner for flere herre seniorhold i 5 år. Jeg sad også i bestyrelsen i den lokale fodboldklub i 10 år, hvor jeg stort set havde alle 11

12 posterne gennem årene. Louise og min datter Monica har hver deres sportsko (hest), som de selvfølgelig bruger en del tid på, og jeg kører dem bare hen til det stævne de har valgt at deltage i. Så bruger jeg noget tid som formand i en forening, hvor vi planlægger og afvikler Køge festuge. Det er Danmarks største gratis festival, og det foregår på Danmarks største torv, nemlig Køge torv. Da det er gratis at komme ind, så skal der jo hentes penge på andre måder, og her er vi en gruppe der virkelig gør et stort stykke arbejde. Vi har et budget på ca ,- kr., så der skal virkelig arbejdes for at få de penge i kassen. Afslutning Jeg håber, at dette har været startskuddet til at udbrede viden om personellet i FSU, og nu startede det med min person og nogle af mine gøremål indenfor og udenfor tjenesten. Stafetten gives videre til. Jeg ville gerne vide hvad man får tiden til at gå med på et infirmeri, og samtidig er jeg betaget af folk der vælger at arbejde langt væk hjemmefra, og endda nogle steder hvor vejret kan være en stor faktor for dagligdagen. Derfor kunne jeg godt tænke mig at sende stafetten videre til Jan Bo Andersen infirmeriet på Station Grønnedal Stemningsbillede fra Grønland taget af Læge Karsten Sørensen, FSU 12

13 Den fremtidige Sanitetsuddannelse Ved OLG og CHEF/RDU2 Jacob Hansen-Schwartz Kommissorium og opgave Det militære præhospitale Fakultet fik ved kommissorium i slutningen af 2010 af Det præhospitale Board til opgave at beskrive kvalifikationerne for de nødvendige præhospitale uddannelser, der skal være tilgængelige i sanitetsaksen. Der tages udgangspunkt i de kvalifikationer, der er tilegnet i førstehjælp (FØHJ) og Taktisk Sanitetstjeneste for Enkeltmand (TSE) og til og med den funktion, der skal være på den stationære forbindeplads. Der skal være så få uddannelser/ kurser som muligt. Det skal tilstræbes, at der kan opnås fuld ombyttelighed mellem så mange funktioner som muligt, og flest muligt af kvalifikationerne skal være fællesværns. I sin ordlyd læner kommissoriet sig op af NA- TO doktrin Allied Medical Publication 22 (AmedP-22), som omhandler kravene til den militære uddannelse i traumatologi. I fig. 1 gengives en oversigt over de præhospitale faser, som omfattes af doktrinen. Efter forberedende studier til opgaven opnåedes i MAJ enighed om, at man i det videre arbejde skulle bruge NATO-doktrinen som standard for sanitære uddannelsesmål indenfor traumatologi. Men, den sanitære virkelighed er ikke blot traumatologi. På baggrund af den ved ISAF gjorte COSMIC registrering blev diagnosefordelingen ved ISAF i 2010 analyseret (fig. 2). Dette spektrum blev også indskrevet i målbeskrivelsen for sanitetsuddannelsen. Det samlede billede, som tegner sig ved ovenstående, er for så vidt een uddannelse. Det klassiske sygepasserkursus ville i mange henseender kunne dække målbeskrivelsen. Udfordringen her er dog, at sygepasseruddannelsen rettede sig imod funktionen som sygepasser ved en forbindeplads. 2-delt uddannelsesmodel Denne struktur findes fortsat organisatorisk, men aktiveres i den aktuelle operative situation endog meget sjældent. Dertil kommer, at tiden til rådighed for uddannelse forud for første udsendelse til INTOPS ikke levner plads til en sådan uddannelsesvarighed. Som løsning på dette problem er der derfor arbejdet videre med en to-delt uddannelsesmodel. En kortere 4 ugers uddannelse med nærmest eksklusiv vægt på traumatologien (afholdes som udgangspunkt ved værnene) og en længere efterfølgende uddannelse i størrelsesordenen 12 uger med fortsat vægt på traumatologien og mere avancerede procedurer, men også undervisning i sygdomslære (afholdes ved FSU). Den første uddannelse leder frem til niveauet junior medic og den anden uddannelse niveauet medic. De to perioder adskilles af virke i enhederne, dog således, at en junior medic skal enkadreres i forhold til en medic for at muliggøre sidemandsoplæring. Den engelske terminologi er bevidst valgt for dels at signalere sammenhængen med AmedP-22, men også på længere sigt at muliggøre akkreditering i forhold til NATO samarbejdspartnere. I fig 3. er et eksempelvist forløb skitseret. Dokumentation Som led i underarbejdsgruppens arbejde er også inkluderet udvikling af ny standardiseret sanitetsdokumentation til afløsning for den gamle brune feltjournal. Sanitetsdokumentationen reguleres i NATO sammenhæng ved STANAG 2132 som foreskriver et antal para- 13

14 metre som skal registreres. Ved at sammenkæde denne STANAG med foreliggende anvendte journalskabeloner samt også civil præhospital praksis, er man nået frem til den i fig. 4a viste model. Dertil kommer, at der også r udviklet en patruljesanitetsjournal, fig. 4b. Lægelig delegation Endelig har underarbejdsgruppen også beskæftiget sig med konkretisering af begrebet lægelig delegation. AmedP-22 definerer de ønskværdige praktiske færdigheder ved at opregne et antal procedurer som medic bør kunne beherske. Et eksempel af nåledekompression ved trykpneumothorax. Det er indgreb som kan være livsredende, som en medic bør kunne udføre, men som kun kan udføres ved lægelig delegation. Et procedurekatalog kan tjene som redskab til at håndtere denne lægelige delegation; den enkelte læge vil kunne få en oversigt over procedurer som er indlært, men som altså kræver delegation. Derudover fås også et referenceværk som kan bruges ved uddannelsen af den enkelte medic. Den videre proces Uddannelseskomplekset blev behandlet ved møde i fakultet i slutningen af SEP. På det tidspunkt forelå der udkast til SANU (sanitetsuddannelsebestemmelse) for de to led i sanitetsuddannelsen, udkast til sanitetsdokumentation og udkast til procedurekatalog. De respektive udkast til SANU såvel som sanitetsdokumentation blev principielt godkendt. Foran ligger nu yderligere sagsbehandling for derved at tage højde for de indvendinger fakultetets medlemmer havde ved fakultetets møde, men også for at tilvejebringe forslag til implementering af uddannelsen i de respektive værn. Hvad angår procedurekataloget blev det besluttet at rette disse til i overensstemmelse med de retningslinjer som findes i Den danske Kvalitetsmodel. Arbejdet med fuldstændiggørelse af dette katalog forventes at løbe indtil sommeren Den videre proces vil være godkendelse ved Det militære præhospitale Board med henblik på implementering af den nye struktur i Fig. 1. Uddrag af tabel fra AMedP-22 som viser i hvilke funktioner en medic skal kunne virke. FIG næste side Fig. 2. Lagkagediagram, som viser diagnosefordelingen ved ISAF i 2010 i alt 812 diagnoser blev stillet med følgende fordeling: -Infektioner: Langt overvejende diarré og hudsvamp, Bevægeapparat: Rygsmerter, Psykiatrisk: Belastningsreaktion- Det andet : Søvnløshed, tyktarmskatar, hudproblemer og øjne/øre problemer. Ikke helt sjældent er tinnitus en diagnose som stilles. 14

15 Fig. 3: Illusterer et uddannelsesforløb udvægelse til sanitetsvirke med uddannelse til Junior Medic. Herefter virke med sidemandsoplæring i HRU og INTOPS. Efter endt INTOPS enten aftrædelse til civil, eller kontrakt med forsvaret. Sidstnævnte vil danne basis for yderligere uddannelse til niveauet medic. Fig 4: Det foreliggende udkast til forsvarets præhospitale journal. Overholder STANAG 2132, og er som følge heraf udformet på engelsk. Til højre en mindre version til brug for patruljer. 15

16 Busulykken på Mandø Endnu en dag hvor det akutte beredskab fungerede En beretning fra skadestedet Det er en vanlig fredag på flyvestationen Skrydstrup. Klokken afslutter jeg sidste flyvemedicinske undersøgelse den dag og ser frem mod frokost. Tænker, at jeg vil lægge vejen ud til SAR-vagten og hænge lidt ud med besætningen. Klokken ringer telefonen fra SAR-vagten. Det er fartøjschefen, LEN, som meddeler, at vi er blevet scramblet. Meldingen går på en væltet bus med mange tilskadekomne og flere døde! Jeg synker lige en ekstra gang og tankemylderet begynder. LEN bemærker pausen og siger: Det er sgu seriøst. Jeg står praktisk talt med mit grej i hånden og er ved SAR-vagten 5 minutter senere. Vi er i luften kl Mandø ligger ca. 10 minutters flyvetid fra Skrydstrup. På 10 minutter skal det siges, at man når at tænke mange tanker og adrenalinspejlet hæves markant, men regelret forberedelse var der ikke tale om. Ulykkestedet På ulykkestedet ser vi straks den væltede anhænger bag traktoren. Vi kredser en gang for at se, hvor vi skal sætte ned. Det går hurtigt op for alle, at der er vand over det hele. Piloterne beslutter at sætte helikopteren ned og holde omdrejninger for at holde den fri af bunden. Redderen, Palle, og jeg er de første ude og løbes i møde af chaufføren af traktoren. Han er tydeligt chokeret, men fattet. Får her at vide, at der vist ligger flere døde i anhængeren og, at han har kaldt efter en tilsvarende bus. Sidstnævnte skal vise sig at være godt. Vi er første sundhedspersonel på stedet og står nu ved 18. juni 2010 ved RLG-2 Allan Villadsen den væltede anhænger. Meldingen er jo gået på ca. 40 tilskadekomne, men på dette tidspunkt er der måske to ude af anhængeren. Dette ca. 20 minutter efter ulykken! Chokket Palle og jeg kommer om til indgangen og får vist begge lidt af et chok. Alle der har været på katastrofeøvelser (bl.a. i Hedehusene) ved, at der bliver skruet godt op for blusset. Man kører rundt om hjørnet og de blå kører for fuld damp, også mentalt. Og bang! Pludselig er der svært tilskadekomne, chokerede og ikke mindst blod. Sådan var det præcist på Mandø, bortset fra at alle befandt sig i en væltet anhænger ca. 6 m lang. Jeg har svært ved at forestille mig et mere udfordrende skadested: Vi står i cm vand, det blæser, der er 300 meter til kysten (derved hjælp fra vanlige redningskøretøjer), alle tilskadekomne er 70 år+ (altså begrænset reservekapacitet til selv-/makkerredning) og anhængerens udformning betyder, at de tilskadekomne nærmest har ligget i tre lag. Triagen Da jeg er den første læge på stedet står jeg automatisk med KOOL-funktionen og ansvarlig for triagen. De oplagte traumer er mod nakke og ryg. De åbenlyse er hovedtraumerne: 8-9 personer havde store skalplæsioner som blødte meget. I bunden lå 3 personer livløst hen. Bag sæderækkerne står 6-7 personer med 1000-meter-blik på, tydelig vis i chok. I den ideelle verden burde langt de fleste have anlagt stiv halskrave og være lagt på et spineboard. Helikopterens beholdning er vist 2 halskraver, ét spineboard og en scoopbåre. På dette tidspunkt er der kommet endnu en strand-bus ud til skadestedet. 16

17 Desuden er Indsatsleder Falck, samt et par lokale reddere kommet. Vi beordrer alle, som kan gå, ud og over på den anden anhænger. De tre livløse reagerer ikke på smertestimuli og har dilaterede pupiller. De lægges til side for, at vi kan komme ind og tilse resten. Jeg udpeger hurtigt to, som vurderes sværest tilskadekomne og prøver i øvrigt at få overblik. Redderen Palle og de to lokale arbejder målrettet og selvstændigt. Bliver nu kaldt over til bussen med, hvad der burde være lette til moderat tilskadekomne, men én meldes tiltagende bevidsthedssvækket. Det bliver hurtigt klart, at han nok er den sværest tilskadekomne med et stort hovedtraume. Han er begyndende ukontaktbar og med tung, dyb respiration. Han kommer som nummer tre på Skrydstruphelikopteren, hvorfor det ikke skønnes realistisk at tage flere. Ålborg-helikopteren og lægehelikopteren fra Niebøll meldes begge på vej. Det var en utrolig lettelse at vide, at vi med dem havde mulighed for at få de hårdest tilskadekomne væk i en fart. I opsamlingsbussen findes yderligere én patient med en skalplæsion og smerter i nakken, som ligeledes bør komme af sted snarest. Forstærkning fra Esbjerg KOOL fra Esbjerg er nu ankommet og jeg forsøger at få givet rapport velvidende, at vi har 3 svært tilskadekomne ombord på helikopteren. Det ender med at blive en scoop-and-gomission for vores vedkommende, da den bevidsthedssvækkede herre kommer sidst ombord og kun kan placeres på gulvet yderst ved skydedøren. Dette er kritisk, da det er ham, vi kommer til at arbejde med at holde fri luftveje på. På Odense Universitets Sygehus modtages vi af lægeambulancen og 3 ambulance. Herren intuberes straks ved ankomst af ambulancelægen. De to kvindelige tilskadekomne var under hele transporten stabile og kontaktbare. Vi gør helikopteren klar og går i luften for at returnere til skadestedet, men aflyses og flyver tilbage til Skrydstrup, hvor vi debriefer. Lægebesøg hos tilskadekomne Jeg har to dage senere det privilegium at kunne besøge en stor del af de sværest tilskadekomne på OUH. Dette var en stor tilfredsstillelse for både patienter, pårørende og ikke mindst mig selv. ESK 722 var den dag på vingerne fra alle tre stationer (SAR-Roskilde havde mission på Samsø). SAR-Skrydstrup medbragte: 1) Herre med subduralt hæmatom, opereret straks, 2) Kvinde med TH7-fraktur(ustabil), samt TH8 og TH12. Proc. Spinosi-frakturer C1-C7, Scapula-fraktur, Pneumothorax samt multiple costafrakturer og 3) Kvinde med ustabil C6- og C7-fraktur og stor skalplæsion. SAR-Ålborg fløj til Esbjerg og medbragte: 1) Kvinde med C7-fraktur, 2) Kvinde med TH3-fraktur og 3) Kvinde med nakkesmerter og føleforstyrrelse i den ene arm. Niebøl-helikopteren medbragte en herre med ustabil C1- og C2-fraktur (senere overflyttet til OUH) Akut beredskab til UG Ovenstående er udelukkende som dagen så ud gennem min optik. Der var mange involverede parter, som trak et kæmpe læs ikke mindst de lokale reddere og indsatsen på skadestedet. Alle involverede i beredskabet blev efterfølgende indbudt til en høring, hvor jeg også var tilstede. Der var som forventet ting som kunne være gjort anderledes, men i det store hele mener jeg, at det akutte beredskab fungerede til UG. Jeg er dog af den overbevisning, at uden ESK 722 s indsats og hurtige tilstedeværelse, ville forløbet formentlig have set meget anderledes ud. Ikke mindst for de tilskadekomne. 17

18 Underviser på FSU205 ved RLG-2 Anders Bastiansen Jeg startede på reservelægekurset i januar 2010 og fandt hurtigt ud af, at der er noget der hedder en sygepasser. Det var vist noget med lidt ekstra førstehjælp, men det var først i Afghanistan, at jeg blev klar over, hvad de egentlig kan. Det var derfor med lige dele glæde og forventningspres, at jeg mødte op som underviser på sygepasserkurset FSU205. Velkommen til Sygepasserkurset Ved skrivebordene sidder 14 forventningsfulde elever bag hver deres stak af bøger, som de skal igennem i løbet af de næste fire måneder. Det er første lektion af mit fag med titlen AFFS. som dækker over anatomi, fysiologi, farmakologi og sygdomslære. Det er noget af en mundfuld, men vi starter i det små med cellens organeller og i løbet af lektionerne bevæger vi os videre til opbygningen og funktionen af organsystemerne. Eleverne er udsat for byger af fagudtryk og skal tilføje ord som peristaltik, segmentbronchier, hypofyse og meget mere til deres ordforråd. Vi er et hold af undervisere der desuden tæller en sygeplejerske og to seniorsergenter, som har mange erfaringer fra tidligere hold. Sideløbende med AFFS har eleverne undervisning i praktiske færdigheder som blodprøvetagning, suturering, pleje og observation af patienter samt kendskab til det udstyr der kan findes på infirmeriet både hjemme og i missionsområderne. Således går de første fire uger, og det er tid til at komme i infirmeripraktik og anvende deres viden. Eleverne kan komme fra alle grene af forsvaret, men det er naturligt nok hæren der er størst repræsenteret. Vi kan ikke forvente, at eleverne har andre forudsætninger end det almindelige førstehjælpskursus, så vi bygger deres viden op fra bunden. På holdet der netop er afsluttet var der mange med tidligere udsendelser og erfaringer der kan hjælpe med at vise den røde tråd fra undervisningen på tavlen til den afghanske ørken eller skibet i Nordatlanten. Efter 14 dages praktik og vinterferie vender eleverne tilbage med lyst til mere og det får de brug for, fordi tempoet skrues op. Vi lægger ud med faget traumatologi, hvor fokus er på skader som følge af skud og eksplosioner. Det er et område som alle i ISAF kommer i kontakt med, og hvor samarbejde mellem faggrupper er vigtig for hurtig diagnostik og behandling. Undervisningen af sygepasserne er opbygget efter den systematiske ABCDE-tilgang som læger, sygeplejerske og reddere også bruger, hvilket betyder at de nemt kan indgå i et traumeteam. Eleverne suger viden til sig velvidende, at det er hér de lærer det, der måske skal redde en kammerats liv. Øvelser på Handlebane Gennem hele kurset øves der med handlebaner, hvor eleverne er figuranter for hinanden. I traumatologi kan de få en case så som traumatisk amputation af et underben, hvor de systematisk skal gennemgå patienten og behandle skaderne. Det er også på handlebanerne, at de lærer at udspørge patienterne og sørge for at dokumentationen er i orden. Det kan være svært at få et ordentligt indtryk 18

19 af organerne ud fra powerpoints og plancher, og normalt tager holdet på slagteriskolen og får organerne fra en gris. Vi var heldige at blive inviteret ind på Københavns Universitet, hvor vi fik en gris der skulle have været brugt i forskning. Grisen var bedøvet og sammen med en dyrlæge gennemgik vi anatomien. Der blev målt invasivt blodtryk på grisen og effekten af adrenalin på et rask hjerte blev synliggjort. Der var også tid til at øve praktiske procedurer som intraossøs adgang, venefremlægning, pleuradræn og nødtracheostomi. Det er en vigtig opgave for sygepasseren at kunne assistere eksempelvis lægen, og den bedste måde at lære det på, er ved selv at kunne udføre indgrebet. Det var en særdeles lærerig oplevelse; især at tage organer som nyrer og hjerte ud og åbne dem. Hos mange fylder traumer meget i bevidstheden og måske ikke så meget i hverdagen. Da en sygepasser også skal kunne begå sig på et infirmeri herhjemme, vender vi tilbage til sygdommene. Der venter dem nogle intense uger med et bredt spektrum af sygdomme fra blodpropper og tarmslyng til epilepsi og fodsvamp. Det hele er krydret med praktiske færdigheder og kunsten at observere en patient. Dette er det 6 uger lange modul 2 og det sluttes af med en forbindepladsøvelse der løber over to dage. Vi havde fornøjelsen af besøg af reservelægekurset FSU100, hvor læger herfra på skift arbejdede sammen med sygepasserne i at tage imod syge og sårede. Det er også nu, at eksamen begynder at presse sig på, men inden da er der tre uger med skadestuepraktik på sygehuse rundt om i landet. Eleverne bliver eksamineret mundtligt, skriftligt og praktisk i viden og færdigheder inden de er sygepassere. Som det sidste får de tilbudt et PHTLS-kursus, der er et eksternt kursus i at håndtere traumepatienter udenfor hospitalsrammer. Opgaver for SYPA i FSV Der er stor forskel på, hvad de nyuddannede sygepassere får af opgaver, når de vender tilbage fra kurset. På skibene uden læge er det sygepasseren der er den sundhedsfaglige specialist, hvilket ofte er i tillæg til den faste opgave som kok. Hér er risikoen for skudsår lille, mens det er rigtig godt med viden om nedkølede patienter og infektioner. I en ambulancegruppe på patrulje i ørkenen skal man både kunne håndtere en forstuvet ankel og et bortsprængt ben, mens viden om AMI nok bliver benyttet sjældnere. Derudover stiller arbejdet på infirmerierne andre krav til deres viden og kunnen. Vi skal jo altid spørge os selv, om vi kan gøre det bedre. Er sygepassernes uddannelse optimal i forhold til det arbejde de skal udføre? Det er et spørgsmål uden et entydigt svar. Da de skal ud at virke i meget forskellige miljøer, kan det ikke undgås, at en del af deres lærdom aldrig vil blive brugt. Denne kan man vælge at betragte som overflødig eller som en åben dør til i fremtiden at kunne varetage andre opgaver. Sygepasserkurset er altså et kursus der favner bredt, og det er et godt udgangspunkt for sundhedsfaglig videreuddannelse. Positiv oplevelse Jeg var heldig at få muligheden for at være elevernes underviser, da det var en eftertragtet opgave, og det har været en meget positiv oplevelse. Der er ingen tvivl om, at der bliver stillet krav til dem og de stiller heldigvis også krav til deres undervisere. De sundhedsfaglige fag har mange nuancer, og når det skal læres videre skal man selv have en grundig forståelse for emnet, hvilket krævede noget repetition, og samtidig kunne formidle det til elever med forskellige behov. I de tidlige lektioner blev forklaringerne meget firkantede, men i takt med at elevernes viden vokser bliver forklaringerne også længere. Det er tydeligt at mærke at sygepasserkurset er et aktivt tilvalg og der kommer ofte velovervejede spørgsmål, der kræver svar over det niveau som forventes. I Afghanistan Tilbage i Afghanistan tager vi imod patienter fra en ANP-pickup (ANP= Afghan National Police) der er væltet i høj fart. Med seks patienter er der arbejde til alle. På ét leje starter lægen og anæstesisygeplejersken med luftveje og vejrtrækning, mens en sygepasser i gang med at klippe tøjet op og lægge venflon. På et andet leje giver en sygepasser hjertemassage, 19

20 mens der anlægges en intraossøs adgang. Patienterne med femur- og humerusfrakturer bliver tilset og frakturerne stabiliseres inden videre transport til felthospitalet. Det hele foregår på en rolig og professionel måde, hvor der ydes hurtig og korrekt behandling. I disse situationer er det især sygepasserens praktiske færdigheder der supplerer det øvrige personel. Det er et samarbejde, hvor alle er vigtige og bidrager til at få patienten hurtigt videre til den endelige behandling. Sygepasserne i aktion. FOTO : Anders Bastiansen, FSU 20

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE. Nr.1 MAR 2011 FSU NYT FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Nr.1 MAR 2011 FSU NYT I dette nummer: Leder - Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste, Generallæge Erik Darre 3-5 Første melding fra den nye Stabschef ved FSU, CHST Søren Worm-Petersen

Læs mere

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts

Læs mere

Kvinder i Flyvevåbnet. Tema: Dansk Radarsucces i Afghanistan > Side 13. Fennec helikopter træner bjergflyvning i Norge > Side 14

Kvinder i Flyvevåbnet. Tema: Dansk Radarsucces i Afghanistan > Side 13. Fennec helikopter træner bjergflyvning i Norge > Side 14 Nr. 1 - Februar 2007-4. årgang Dansk Radarsucces i Afghanistan > Side 13 Tema: Kvinder i Flyvevåbnet Fennec helikopter træner bjergflyvning i Norge > Side 14 Flyvevåbnet hjælper Estland > Side 22 2 4.

Læs mere

Flyvevåbnet NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006

Flyvevåbnet NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN. til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006 Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 16 JUNI 2006 NU MÆRKER DU DET NYE FLYVEVÅBEN SKRYDSTRUP KLAR TIL AIRSHOW 2006 1 FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften

NR. 5 - SEPTEMBER 2007. Redning fra luften NR. 5 - SEPTEMBER 2007 Redning fra luften Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 15. årgang Nr. 3 Maj 2007 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Flyvevåbnet. Dansk helikopterpilot rapporterer fra Irak Side 11. F-16 kortlægger Danmark Side 16

Flyvevåbnet. Dansk helikopterpilot rapporterer fra Irak Side 11. F-16 kortlægger Danmark Side 16 Flyvevåbnet til Flyvevåbnets medarbejdere 3. ÅRGANG NR. 19 DECEMBER 2006 LÆS OGSÅ OM: Læger vil gerne flyve redningshelikopter Side 3 Dansk helikopterpilot rapporterer fra Irak Side 11 F-16 kortlægger

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Patienten som partner

Patienten som partner Aarhus Universitetshospital personaleblad 01 2014 Patienten som partner Patienter skal i fremtiden være mere involveret og aktive i deres egne behandlinger. Pulsen sætter fokus på patienten som partner

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Redderen Nr. 7 September 2013 36. årgang

Redderen Nr. 7 September 2013 36. årgang Redderen Nr. 7 September 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

magasinet Derfor meldte jeg mig Fokus på hvervning: Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst

magasinet Derfor meldte jeg mig Fokus på hvervning: Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst magasinet nr. 4 /December 2008 12 Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst 37 42 Hjemmeværnet har leveret varen Hans familie satte livet på spil Fokus på hvervning: Derfor

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport

NR. 6 - NOVEMBER 2007. sikker transport NR. 6 - NOVEMBER 2007 sikker transport Gå på opdagelse i en verden af udstyr indenfor førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed, sundhed & velvære og meget andet Flere nye produkter kommer i september og

Læs mere

News. Danske jægersoldater og frømænd. underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet

News. Danske jægersoldater og frømænd. underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet News Medlemsmagasin No. 2 Maj 2012 Danske jægersoldater og frømænd underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet yder værdifuld frivillig indsats [læs side 8-9] Ny forsvarschef ser

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2010 MARTS 4. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK. Hjemmesygeplersker på vej - uanset vejret!

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2010 MARTS 4. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK. Hjemmesygeplersker på vej - uanset vejret! DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2010 MARTS 4. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Hjemmesygeplersker på vej - uanset vejret! Indhold Kreds Syddanmark Vejlevej 121, 2. sal 7000 Fredericia Telefon 70 21

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

magasinet Bootcamp HJV tre uger med grin, mudder og godt kammeratskab Side 5-8 Hurtigere uddannelsesvej Ros for Afghanistan- 16 indsats

magasinet Bootcamp HJV tre uger med grin, mudder og godt kammeratskab Side 5-8 Hurtigere uddannelsesvej Ros for Afghanistan- 16 indsats magasinet NR. 3 / SEPTEMBER 2011 9 Hurtigere uddannelsesvej Ros for Afghanistan- 16 indsats 20 38 Søredning i topklasse 800 km march på tre uger. Skal du med? HJV Bootcamp 2011 tre uger med grin, mudder

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere