Susanne i digital forvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Susanne i digital forvaltning"

Transkript

1 Susanne i digital forvaltning Indledning På de følgende sider kan du læse mere om den unge kvinde Susanne, som på grund af forskellige begivenheder i sit liv søger hjælp hos det offentlige. Du hører om Susannes møder med servicekonsulenterne i BorgerServiceCentret og de oplysninger hun skal give for at få boligstøtte og andre ydelser. Du hører om Susannes kontakt til læge, sygehus og forsikringsselskab, da hun bliver ramt af en arbejdsskade. Du får at vide hvordan disse oplysninger registreres og udveksles mellem forskellige sagsbehandlere, læger og andre, der arbejder i kommunen, på hospitalet mv. Og du præsenteres for Susannes og andres overvejelser om, hvorvidt hendes personlige data beskyttes godt nok mod evt. misbrug, om andres adgang til og udveksling af hendes data er relevant, om det at give samtykke til videregivelse af oplysninger mv. Historien om Susanne er opdigtet. Men situationerne er realistiske og metoderne som bruges i forvaltningen, hos lægen og på hospitalet er i brug i dag eller vil blive taget i brug indenfor en nær fremtid. Idéen er at vise helt konkret, hvad digital forvaltning betyder for borgerne set i lyset af såvel selve digitaliseringen, som planlagte lovændringer og organisatoriske ændringer knyttet til strukturreformen og kommunesammenlægninger. Ud over historien om Susanne er der givet nogle oplysninger om praksis og regler for registrering af data, som gælder i dag. Der er dog ikke tale om en fuldt dækkende beskrivelse. 1. Susanne er ledig og søger boligstøtte for første gang Susanne, som har to børn på 10 måneder og 2 år, har været ledig, siden hun blev færdig med sin uddannelse til arkitekt. Da økonomien har været anstrengt under hendes uddannelse, har hun samtidig været hjemmehjælper på deltid på et af kommunens plejehjem. Susanne afsluttede sin eksamen lige før fødslen af sit andet barn og har været ledig siden barselsorlovens ophør. Via kommunens hjemmeside er Susanne blevet opmærksom på, at familien måske er berettiget til boligstøtte, og hun ærgrer sig over, at hun ikke noget før har undersøgt muligheden, når nu økonomien har været så anstrengt. Derfor går Susanne hen i det nyoprettede BorgerServiceCenter og beder om hjælp til at udfylde en ansøgning om boligstøtte. Servicekonsulenten laver en beregning og bekræfter, at Susanne er berettiget til støtte. Han beder hende bekræfte, at oplysningerne om boligen, hendes familie, hendes indkomst og formue er korrekte. - Jeg kan se i mit system, at du er ledig, er det korrekt?, spørger servicekonsulenten. - Hvordan kan du se det? - Jeg har fået en meddelelse fra din A-kasse om, at du har været ledig i 4 måneder, det sker automatisk via vores fælles systemer. - Nå, tænker Susanne, det er vel meget praktisk, at de ved den slags. Susanne forklarer, at hun ikke har nogen, som bor til leje, at der ikke er fysisk handicappede beboere i boligen, og at hun ikke modtager andre kommunale ydelser lige nu. Servicekonsulenten behøver ikke bede Susanne skrive under på, at servicekonsulenten må indhente oplysninger om hende, da Susanne bor i en kommune, hvor byrådet har besluttet at lade et BorgerServiceCenter løse boligstøtteopgaven. Servicekonsulenten indberetter alle Susannes data,

2 som ikke i forvejen var i boligstøttesystemet, og Susanne modtager et brev om, at pengene bliver overført til hendes bankkonto fra den første i den førstkommende måned. Hvilke kommunale samtykkeregler gælder i dag? - Når Susanne i dag søger f.eks. boligstøtte skal hun ved sin underskrift give samtykke til, at kommunen kan indhente oplysninger fra offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser, der er nødvendige for sagens afgørelse. - Kommunen kan registrere de modtagne oplysninger og videregive dem til andre offentlige myndigheder, som har lovmæssigt krav eller samarbejder med kommunen. - Med sit samtykke giver Susanne også tilladelse til, at oplysninger kan indhentes og videregives i elektronisk form. - Som borger har man dog ret til at få at vide hvilke oplysninger kommunen registrerer om Dem, og man kan kræve forkerte oplysninger rettet. Medarbejderes adgang til data i dag Adgang til de kommunale systemer er baseret på log-in med brugernavn og password. Herefter har sagsbehandleren adgang til de systemer og data, som vedkommende er autoriseret til. Men der er mulighed for via cpr-nr./fødselsdato - at se om borgere er involveret i aktuel sagsbehandling. Den form for fælles adgang til persondata er nødvendig bl.a. for at undgå, at flere medarbejdere parallelt går i gang med samme type sagsbehandling af samme person. 2. Susannes mand flytter og ændrer sin adresse i folkeregistret Et ægteskab med to små børn, en studerende mor og en hårdtarbejdende far har slidt for meget på forholdet mellem Susanne og hendes mand. De må se i øjnene, at de er vokset fra hinanden, og Susannes mand har fundet en anden pige, som han er blevet forelsket i. Han ønsker derfor at flytte, selvom Susanne og han er enige om, at de for børnenes skyld skal forsøge at have så meget kontakt som muligt. I modsat fald vil de to små vokse op uden at kende deres far fra deres dagligdag. Susannes mand finder derfor en bolig kun ti minutters gang fra deres tidligere fælles adresse, og han flytter og melder flytning til den nye adresse. Hans nye adresse bliver registreret af BorgerServiceCentret. Den nye adresse bliver automatisk ajourført i en lang række af kommunens it-systemer, herunder også KMDs sags- og advis-system, som sikrer at sagsbehandlere i forskellige forvaltninger modtager en besked om, at en borger er flyttet. Retningslinier for opbevaring af persondata i dag Hvad sker der med borgerens data, når hun enten får afslag på sin ansøgning om boligstøtte eller ophører med at få boligstøtte? Ifølge de arkiveringsregler, der gælder i dag er det op til kommunen at vurdere, hvor længe det er nødvendigt at beholde det materiale, der indgik i f.eks. en boligstøttesag. Der kan være både retlige og administrative begrundelser for ikke at kassere materialet. Der er nogle vejledende retningslinier i den såkaldte KL-journalplan. Her opererer man med opbevaringsfrister på henh. fem og ti år foruden materiale som skal bevares til evig tid. Altså i princippet også efter borgerens død. De kortere frister gælder i sager af mere rutineagtig karakter, mens de evige data begrundes med den principielle betydning, nogle sager kan have. Mange af de data, der bruges ved en boligstøtteansøgning, findes andre steder i de kommunale systemer. Derfor vil nogle data stadig eksistere i andre kommunale systemer, selv om en konkret boligstøttefil bliver slettet. Men data vil ikke længere være samlet på en måde, der er beregnet til sagsbehandling af en boligstøtteansøgning.

3 3. Susanne bliver enlig og søger om forhøjet børnetilskud Susanne har hørt fra sin veninde, at når man bliver enlig forsøger, kan man søge om forhøjet børnetilskud. Hun går derfor igen til BorgerServiceCentret og forhører sig om, hvorvidt det er korrekt. Hun snakker med en anden servicekonsulent end sidste gang. - Ja, jeg kan jo se, at du er ledig, og at din mand flyttede for 3 uger siden, siger servicekonsulenten. - Jo, det er korrekt, siger Susanne, og tænker, nå, ja, alting sker vel automatisk med alt det edb, vi har. Så er jeg også selv fri for at give besked rundt omkring. - Men jeg kan se, at du har en god uddannelse du er arkitekt? - Jo, siger Susanne, det er rigtigt, jeg har bare ikke fået arbejde, fordi jeg har været på barsel indtil for nylig. - Har du prøvet vores nye jobcenter? Det som vi oprettede her i kommunen efter, at AF blev nedlagt, siger servicekonsulenten. - Næh, siger Susanne, men det vil jeg da prøve. Jeg bliver sikkert snart indkaldt til samtale alligevel. Men det kan du måske også se? - Ja, vi har et fælles system, hvor vi kan udveksle oplysninger om alle de ledige borgere i kommunen, svarer servicekonsulenten og finder datoen til Susanne. - Men nu skal du se, du skal blot udfylde denne erklæring om, at du er enlig forsørger, så kan du søge om forhøjet børnetilskud til dine børn. Jeg kan se her, at du nu bor alene på adressen med begge børn. Det er vel korrekt? Susanne bekræfter og underskriver erklæringen I erklæringen skriver hun under på, at hun ikke lever sammen med faderen til sine børn og heller ikke lever sammen med en anden mand eller kvinde i ægteskabslignende forhold. Hun skriver også under på, at hun ved, at et sådant forhold foreligger, når begge parter ved økonomiske bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til en fælles husførelse, eller når den ene af parterne bliver helt eller delvist forsørget af den anden. Hun skriver også under på, at hun ved, at der med samliv menes, at parterne reelt har samme bopæl, og at det ikke er afgørende, at den ene part har en anden folkeregisteradresse. Susanne modtager et brev om, at pengene bliver overført til hendes bankkonto fra førstkommende kvartal. 4. Susanne bliver gjort opmærksom på, at hendes boligstøtte skal ændres Da Susanne ikke var opmærksom på, at hun også kunne have søgt om økonomisk friplads til børnenes daginstitution, må hun igen en tur i BorgerServiceCentret. Undervejs i forløbet, mens Susanne taler med servicekonsulenten og får ordnet ansøgningen om økonomisk friplads i daginstitution, siger servicekonsulenten pludselig: - Jeg kan se, at du også modtager boligstøtte 866 kr. om måneden, er det ikke rigtigt?

4 - Joeh, siger Susanne, det er da rigtigt nok. Men har det nogen sammenhæng med forhøjet børnetilskud? - Nej, siger servicekonsulenten, men da din økonomiske friplads bliver bevilget på grundlag af størrelsen af din indkomst sidste år, mens boligstøtten altid bevilges på grundlag af din aktuelle indkomst, så vil din aktuelle indkomst jo ændre sig nu. Og fik du egentlig lavet en omberegning af boligstøtten, da din mand flyttede fra jeres bolig? - Nej, siger Susanne. Men det burde jeg måske have tænkt over, der var bare så meget med flytningen, og jeg var jo også lidt berørt af hele situationen og bekymret over, hvordan jeg skal klare mig alene med børnene i fremtiden. Det er bare underligt, for din kollega kunne da godt have fanget det, da jeg var her sidste gang og fik lavet ansøgningen til forhøjet børnetilskud, kunne han ikke? - Nå, siger konsulenten, det har han nok glemt i farten, så må vi lave en omberegning af din boligstøtte, hvor din mands indkomst udgår af husstandsindkomsten, og hvor vi samtidig indregner dine nye indtægter fra forhøjet børnetilskud og økonomisk friplads. Susanne, som ellers plejer at føle, at hun har tjek på tingene, begynder at føle sig en anelse usikker, så hun spørger: - Nå, jamen så skal jeg vel skrive under på en ny ansøgning eller et ændringsskema? - Nej, det behøver du ikke, jeg skriver blot et notat i mit sagssystem om, at du har været her i dag og har meddelt, at din indkomst i fremtiden er så og så meget inklusive dine nye kommunale ydelser, siger konsulenten. Susanne kommer i tanker om, at hun da for resten har en digital signatur, måske kan den bruges til at komme ind i systemet og se, hvordan det går med hendes sag? Servicekonsulenten beklager, at det desværre ikke kan lade sig gøre endnu. Det er noget, man taler meget om, men man har været nødt til at tænke på at få sagsbehandlingen i BorgerServiceCentret på skinner først. Adgang for borgerne til at følge deres egen sags behandling kommer først senere. Susanne modtager et nyt brev om, at pengene vil blive overført. Det nye brevs indhold er nu Susannes dokumentation fra kommunen om de ændringer, som hun har meddelt. 5. Susanne indkaldes til samtale, fordi en borger har anmeldt hende Susanne har i mellemtiden været på det nye jobcenter, som har tilbudt hende et særligt uddannelsesforløb for at få ledige arkitekter ud i små byggevirksomheder. Hun skal derfor være på kursus tre aftener om ugen de næste tre måneder. Det vil gøre hendes muligheder for at få et arbejde meget bedre, lover jobcenterkonsulenten. Susanne glæder sig og finder det naturligt at spørge sin eksmand om hjælp til børnene. Da de jo er ret små stadigvæk, vælger de, at han kommer om aftenerne og passer børnene, indtil Susanne kommer hjem. Susanne låner hans bil, da transporttiden til kurset er bøvlet, og hun derfor først kan være hjemme omkring midnat. Det er ikke noget problem for manden, som bor tæt på, og han kommer desuden næste morgen og tager børnene med på vejen og afleverer dem i daginstitutionen, så Susanne kan få ro til at læse om formiddagene. Susanne bor i et tæt-lavt boligområde, hvor der bor en række andre enlige mødre. Hendes nabo, som også er enlig mor, er ikke alt for glad for Susanne, fordi Susanne har klaget over, at naboens store drenge spiller fodbold ind i deres have, når de to små forsøger at lege i sandkassen.

5 Naboen er derfor godt sur og ser nu ydermere, at Susannes mand kommer hjem tre gange om ugen, mens Susanne kører i bilen. Ikke nok med det, flere gange, når naboen er gået i seng tæt ved midnat, har bilen holdt i indkørslen. Og ofte ser naboen manden tage af sted næste morgen med børnene for at aflevere dem i daginstitutionen. Det kan da ikke være rigtigt, at en arbejdsløs mor skal have manden til at aflevere børnene, med mindre det er fordi han alligevel bor på adressen. Naboen ringer derfor til kommunen og oplyser, at hun har mistanke om, at Susanne ikke er reelt enlig, og at manden kun er flyttet proforma, for at de kan få mere tilskud fra det offentlige. Naboen ønsker at forblive anonym. Servicekonsulenten i BorgerServiceCentret registrerer anmeldelsen og skriver oplysningerne fra naboen ind i notatarket i sagssystemet, som alene indeholder interne vurderinger. Servicekonsulenten indkalder Susanne til samtale. Inden mødet samler servicekonsulenten de oplysninger sammen, som kommunen enten selv opbevarer i sine systemer eller som kommunen lovligt kan indhente fra andre myndigheder og institutioner. Servicekonsulenten har derfor inden mødet med Susanne samlet følgende oplysninger: Susannes kommunale stamdata: Bl.a. civilstand, børn, statsborgerret, fødselssted og folkekirkeforhold. Den anonyme anmeldelse, notat ud fra telefonsamtale. Oplysninger fra Susannes boligstøtteansøgning, herunder: Data om boligen [fra ejendommens ejer eller udlejer] Data om den samlede husstand [navne, cpr-numre] Husstandens indkomstforhold Husstandens formueforhold Oplysninger om anden brug af boligen [erhvervsbrug, fremleje?] Oplysninger om husstandens helbred [evt. bevægelseshandicap] Kommunens andre aktuelle oplysninger om de borgere, der har folkeregisteradresse på Susannes adresse, dvs. Susanne og hendes børn. Herunder Susannes evt. andre kommunale ydelser, f.eks. økonomisk friplads. Desuden vil servicekonsulenten kunne se, om Susanne har gæld til kommunen. Oplysninger fra Susannes A-kasse: Bl.a. hendes sidste arbejdsforhold, evt. fravær i seneste job, årsag til seneste arbejdsophør. Alle kommunens oplysninger om Susannes mand. I en sådan kontrolsituation kan kommunen også indhente supplerende oplysninger fra f.eks. børneinstitution(er), skole(r) og postvæsen. Institutioner og skoler kan give oplysninger om, hvem der bringer og henter børn. Postvæsenet kan oplyse postadressen for Susannes mand, og kommunen kan på den måde kontrollere, om den er den samme som den nye folkeregisteradresse. Kommunen kan også indhente oplysninger fra forsyningsselskaber om Susannes energi- og vandforbrug, fra teleselskaber om hendes samlede telefonforbrug, men ikke enkelte samtaler. 6. Susanne beder om lov til at følge med i sin sag om anmeldelsen Da Susanne får brevet om anmeldelsen tænker hun: Det var da mærkeligt, men det kan da ikke være noget problem, for jeg ved jo med sikkerhed, at jeg bor alene, og at min mand har meldt flytning til folkeregistret. Gad vide, hvem der dog kan finde på at give kommunen forkerte oplysninger?

6 Da hun møder op i BorgerServiceCentret, får hun revideret sin opfattelse. Servicekonsulenten gør opmærksom på, at kommunen har modtaget en anonym anmeldelse om, at hun ikke reelt bor alene. Susanne siger, at hun gerne vil vide, om kommunen ved, hvem som har anmeldt det, og hvad der er blevet givet af oplysninger. - Det kan vi ikke oplyse dig, fordi det ligger i vores interne akter på sagen, siger servicekonsulenten, men det handler om, at din mands bil er set flere gange om ugen i din indkørsel meget sent om aftenen. - Vi har også indhentet en erklæring fra din børnehave, som bekræfter, at din mand afleverer børnene om morgenen tre gange ugentligt er det korrekt? - Ja, siger Susanne, men der er en naturlig forklaring på det. For at få job deltager jeg i et aftenkursus, og så fortæller hun om den aftale, hun har med eksmanden. - Jo, men så kan jeg vel konkludere, at din mand deltager i væsentlige opgaver i hjemmet?, spørger servicekonsulenten Susanne bliver nu så utryg ved situationen, at hun beder om at få lov at fortsætte samtalen på et andet tidspunkt og om at få kopi af samtlige papirer i sagen samt udskrift af de oplysninger, som kommunen har indsamlet i forhold til anmeldelsen. Hun kan dog ikke få udleveret de interne notatark fra sagsstyringssystemet. Det får hende til at tænke på, om der står noget personligt og ufordelagtigt om hende. For Susanne er bekymringen også, om det vil rygtes, at hun er blevet anmeldt. Hvordan sikrer hun sig, at mistanken om snyd med hendes status som enlig forsøger ikke bliver kendt på det kursus, hvor hun går? De skal hjælpe hende med en praktikplads 7. Susanne bliver syg, og kommunen beder derfor om en sygemelding/lægeerklæring Mens Susanne er ledig, begynder hun at få problemer med ryggen og går derfor til lægen for at blive undersøgt. Lægen foretager en indledende undersøgelse og giver Susanne en sygemelding, da hun klager over stærke smerter. Men samtidig sender han hende videre til undersøgelse på det lokale sygehus for at få hende nærmere undersøgt og røntgenfotograferet. - Og så kan du ringe herop en uge efter undersøgelsen, så skulle jeg have resultaterne, siger lægen. - Nå ja, det går vel helt automatisk? spørger Susanne. - Ja, hvis du bare siger OK for det, når de spørger på hospitalet. Susanne mener selv, at rygproblemerne kan stamme fra hendes tidligere job som hjemmehjælper på et kommunalt plejehjem, hvor hun løftede på beboerne. Registrering af patientdata i dag Susannes læge registrerer alle data om sine patienter i en elektronisk patientjournal [EPJ]. Det er en database, der rummer alle lægens patientoplysninger. Lægen får adgang til patientens journal ved at skrive sin adgangskode og patientens cpr-nr. Ved hver undersøgelse af patienten noterer lægen relevante data, herunder kliniske data og evt. medicinudskrivning i journalen. Læger, speciallæger og hospitaler har hver deres EPJ-systemer, hvilket betyder, at de ikke kan læse direkte i hinandens systemer. Lægerne laver resumeer af deres undersøgelser og sender dem af sted i et standardiseret elektronisk format, så de kan genbruges.

7 EPJ Elektroniske Patientjournaler Hospitalernes patientdata er under overgang fra papirjournaler til elektroniske patientjournaler - EPJ. Når EPJ er færdigimplementeret betyder det, at alle patientdata vil foreligge digitalt, og det giver mulighed for en fuldstændig logning af patientdata: Hvem kigger på data hvornår, hvem tilføjer data hvornår. Det giver også potentielt mulighed for, at en patient med sin digitale signatur kan få adgang til alle sine egne data via én indgang, f.eks. patientens egen portal på sundhed.dk, som allerede i dag giver adgang for patienter og læger til patienternes medicinprofil. Hvidovre Hospitals børneafdeling har et forsøg med direkte adgang for forældre til deres børns EPJ på. Forsøget viser, at der er stor interesse for at kunne følge med i sin egen eller pårørendes EPJ. Susanne finder det helt naturligt, at hendes læge bliver orienteret om sygehusets undersøgelser. Hun er interesseret i, at behandlingsforløbet skal gå så glat som muligt. Hver gang hun bliver spurgt, svarer hun derfor ja til, at hendes data kan sendes videre i systemet. Men samtidig spekulerer hun på, hvad der egentlig vil ske, hvis hun ikke vil give tilladelse til, at hendes data bliver givet videre. - Så kunne vi ikke samarbejde med andre læger eller andre i sundhedsvæsenet om din behandling, svarer lægen på sygehuset, da hun spørger om konsekvenserne af et nej. - Men har jeg så et reelt valg, spørger Susanne. - Godt spørgsmål, svarer lægen og fortsætter: - Det kan måske være svært for patienterne at overskue konsekvenserne af at sige ja eller nej til, at vi sender oplysninger videre. Og det kan være upraktisk. I Medicinprofilen, som viser patienternes medicinrecepter på internetportalen sundhed.dk, har vi afskaffet samtykket, når det gælder lægerne, så vi hurtigt kan se, hvad en patient har fået ordineret af medicin. Det er nok den vej, udviklingen går. Men personligt synes jeg nu, at samtalen mellem læge og patient om samtykket kan være nyttig, fordi vi også får talt om andre ting end lige det at give oplysninger videre. Samtykke i sundhedsvæsenet Sundhedsdata er ifølge lov om behandling af personoplysninger blandt de mest følsomme persondata. Normalt kan patientdata dog videregives uden konkret samtykke fra patienten, når det er nødvendigt for det aktuelle behandlingsforløb. Videregivelsen er en konsekvens af patientens grundlæggende samtykke til at blive behandlet. Oplysninger kan fx videregives fra den praktiserende læge til et sygehus, hvor patienten skal undersøges. Men der må ikke automatisk sendes udskrivningsbreve til praktiserende læge. Det kan kun ske uden samtykke, når patient skal fortsætte den aktuelle behandling hos lægen. Patienten kan på ethvert tidspunkt af behandlingen frabede sig, at oplysninger videregives, selvom de er relevante for den videre behandling. Hvis ikke patienten ønsker det, kommer data fra hospitalets behandling og undersøgelser ikke videre til patientens egen læge. Generelt kan patienten bede om, at data ikke gives videre. Det betyder, at den praktiserende læge kan være uvidende om sin patients hospitalsindlæggelser, hvis patienten er indlagt uden om sin egen læge. Som hovedregel skal lægejournaler opbevares i mindst 10 år efter seneste indførsel af oplysninger. Patientdata til kommunen Kommunen og A-kassen skal også se resultaterne af Susannes undersøgelser, da hun er sygemeldt og derfor ikke står til rådighed for job eller aktivering. Derfor beder kommunen Susanne om, at hun får sin læge til at udfylde en sygemelding og en helbredsbeskrivelse af Susanne. Susannes læge var ikke helt tryg ved den tidligere måde at udveksle data, hvor lægen udfyldte særlige blanketter og sendte dem med posten til kommunen. Papir er potentielt meget sårbart overfor, at uvedkommende kan kigge i fortrolige papirer med følsomme persondata. Det kan være, når postbudet cykler rundt med breve, eller hvis patientdata faxes. Han synes det er mere sikkert med elektronisk dataudveksling mellem alle parter i denne type sagsbehandling, hvor der er følsomme sundhedsdata involveret.

8 Når data er i digitalt format, er der både mulighed for at kontrollere, hvem der får adgang til patienternes data, og der er mulighed for at registrere logge - hvem der skaffer sig adgang til data, og om de ændrer i dem, lyder hans ræsonnement. De muligheder er der ikke på samme måde med papirjournaler. 8. Susanne bliver opereret, og forsikringsselskabet vil se hendes EPJ Susanne bliver senere opereret på sygehuset. Operationen hjælper kun delvist, og Susanne har stadig store gener. Både Susanne og hendes egen læge mener, at der er tale om en arbejdsskade, og hendes læge mener, hun har en betydelig nedsat erhvervsevne pga. en kronisk rygskade. Derfor skal et forsikringsselskab også kigge på Susannes data for at vurdere, om der skal gives erstatning. Forsikringsselskabet skal vurdere graden af hendes uarbejdsdygtighed. Det kræver, at forsikringsselskabet får adgang til Susannes data fra de undersøgelser, der er foretaget i forbindelse med hendes sygemelding og de undersøgelser og behandlinger, der siden er foretaget. Som kunde hos forsikringsselskaber skriver man under på, at selskabet har ret til at indhente alle relevante data, og det er derfor forsikringsselskabet, der vurderer, hvilke oplysninger de skal bruge. Susanne har hørt fra en veninde, som var i samme situation, at læger nogle gange sender hele patientjournalen til forsikringsselskabet. Det er Susanne ikke interesseret i. Derfor spørger Susanne sin læge, om hun må være med til at udvælge de oplysninger, der skal sendes af sted. Det siger lægen ja til. Sammen med sin læge udvælger Susanne oplysningerne om hendes rygproblemer. Det er data fra lægens egen undersøgelse plus de resumeer, lægen har modtaget fra hospitalets undersøgelser og fra fysioterapeuten, der har stået for hendes genoptræning. De udvalgte data bliver sendt til forsikringsselskabet, men her er man ikke tilfreds og udbeder sig flere oplysninger fra Susannes patientjournal under henvisning til den forsikringsaftale, der er indgået med Susanne. Hun kontakter forsikringsselskabet for at høre, hvorfor de ikke er tilfreds med de data, hun og lægen har valgt ud. - Vi er nødt til at have det fulde billede, siger medarbejderen, og vi bliver nødt til at kontrollere, at de oplysninger du selv har givet, er i overensstemmelse med de oplysninger, vi kan få fra de instanser, der har behandlet dig. - Men hvorfor skal I bruge hele min journal, når det kun drejer sig om ryggen, spørger hun. - Bare rolig, vi har en lægefaglig konsulent som sagligt vurderer alle dine data, svarer medarbejderen. Forsikringsselskabet indhenter også oplysninger direkte fra hospitalet og fra fysioterapeuten. Derfor spørger Susanne sin læge, om hun også kan få hele sin journal fra hospitalet? - Ja, det kan du godt, i hvert fald på papir. - Men kan jeg ikke bruge min digitale signatur til at få direkte adgang til min journal på sygehuset eller hos dig via nettet? - Nej, ikke endnu, men jeg tror der bliver arbejdet på sagen, siger hendes læge. Han tilføjer dog: Du får nok ikke så meget glæde af at få alle dine data. Meget af det vil være svært at forstå. Og du kan heller ikke være sikker på, at alle de lægelige vurderinger er med. Der er nogle regler om, at interne dokumenter ikke hører til de oplysninger, man skal udlevere.

9 - Hvad er interne dokumenter, spørger Susanne. - Det kan f.eks. være hvis to læger per mail udveksler synspunkter om dine symptomer, om de f.eks. mener at de smerter, du klager over, kan være forårsaget af deres kliniske fund. Det kan også være en vurdering af din arbejdsevne fra kommunens lægefaglige konsulent, der betragtes som et internt dokument. - Betyder det, at der kan være relevante dokumenter, jeg ikke får udleveret, spørger Susanne. - Nej, det burde ikke være tilfældet, siger lægen, men det er sygehuset og kommunen, som skal vurdere, hvad du har ret til at se. Susanne undrer sig bagefter over, at hun i det offentlige sundhedsvæsen skal give sit samtykke til videregivelse af data hver gang hun er til en undersøgelse eller får behandling, mens hendes aftale med forsikringsselskabet kun kræver en enkelt underskrift for, at selskabet kan undersøge alle hendes data i sundhedsvæsenet. Hvem ser Susannes EPJ på sygehuset På sygehuset oplever Susanne, at hendes EPJ bruges af mange forskellige læger og sygeplejersker. I løbet af de dage hun er indlagt, er der nok en halv snes forskellige læger og sygeplejersker, som har adgang til hendes journal og som taster nye oplysninger ind. For de læger som undersøger og behandler Susanne, er EPJ-systemerne et nødvendigt værktøj og dokumentationsredskab. Det er her, man registrerer alle relevante data om Susanne, og det er via EPJ-systemet, at man deler viden om Susanne med sine sundhedsfaglige kollegaer. Susanne oplever EPJ mest som en lettelse, fordi hun ikke skal gentage sin sygehistorie forfra hver gang, der er stuegang. Hun spørger en sygeplejerske, hvordan hun og andre ansatte kan læse i Susannes journal. - Vi har kun adgang til oplysninger om patienterne på vores egen afdeling, og der er strenge regler om at logge af fx din EPJ, når vi er færdige med at skrive ind i den. Men somme tider når vi det ikke, for når en patient ringer fra en stue, kan det være akut, og så er der ikke tid til at lukke ned for computeren, svarer sygeplejersken. Hun fortæller også, at lægerne har brokket sig over, at det tog for lang tid at komme ind i systemet. I akutte situationer, og når personalet deltog i behandling på tværs af afdelinger var det alt for ufleksibelt. Derfor blev der indført et universelt password, der giver adgang til alle patienters journaler. Det bliver så registreret i EPJ-systemet, at adgang til data er foregået på denne måde. Regler om borgerens aktindsigt som gælder i dag Borgeren har ikke ret til aktindsigt i en myndigheds interne arbejdsdokumenter, det vil sige dokumenter, der er beregnet til internt brug, fx notater, journaltilførsler, mellem kolleger. Dog har borgeren ret til at få indsigt i faktuelle oplysninger. Interne vurderinger, fx en kommunal lægekonsulents vurdering af arbejdsevnen, regnes ikke for en faktuel oplysning (jf. ombudsmandens praksis). Undtagelsen for interne dokumenter findes både i offentlighedsloven, forvaltningsloven og i persondataloven, der henviser til offentlighedsloven. Loven om patienters retsstilling giver ret til indsigt i journaler (selvom de er interne dokumenter). s mellem to sygehuslæger, der drøfter en patients sygdom, er ikke omfattet af indsigt. Kun de oplysninger, der bliver skrevet i journalen. Kvalitet af data En dag under sin indlæggelse finder Susanne ud af, at der står en forkert oplysning i journalen om hendes allergi: Det er ikke en allergi over for penicillin, som der står i journalen, men bare en

10 husstøvmideallergi. Hun er nervøs for, om det kan betyde, at hun ikke vil få tilbudt en penicillinbehandling, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med hendes indlæggelse og operation. - Bare rolig, det skriver vi ind med det samme, siger sygeplejersken. - Sletter I så den forkerte oplysning, spørger Susanne. - Nej, det kan vi ikke, siger sygeplejersken. - Risikerer man så ikke, at der kan ske en fejl, spørger Susanne. - Nej, det skulle helst ikke være muligt, for man kan altid se hvad der er de nyeste oplysninger, svarer sygeplejersken. I EPJ-systemerne kan man ikke ændre i eksisterende data kun tilføje nye data. Det skyldes, at det altid skal være muligt at se, hvilke data der har foreligget på bestemte tidspunkter, og hvilken behandling der er igangsat på grundlag af disse data. Men det betyder også, at forældede, forkerte eller foreløbige data står side om side med rigtige eller i hvert fald nyere data. Her er altså mulighed for, at en læge i et uopmærksomt øjeblik tager udgangspunkt for den videre behandling i forkerte eller forældede data en fejlrisiko som også gælder papirjournaler. Da Susanne bliver udskrevet, får hun en udskrift af hendes EPJ, som viser alt hvad der er skrevet til af nyt og hvem der har været inde og læse eller skrive i hendes EPJ. Hun tænker først hvad skal jeg med det, men beslutter sig så alligevel for at tage det med hjem. Måske det var værd at studere nærmere Her ender historien om Susanne.

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning

Delrapport i Teknologirådets. livets fred i digital forvaltning Delrapport i Teknologirådets projekt om Privatlivets livets fred i digital forvaltning 1 Delrapport i Teknologirådets projekt om: "Sikkerhed og privatlivets fred i digital forvaltning" projektleder: Ida

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Kommunalreformen og retten til aktindsigt

Kommunalreformen og retten til aktindsigt Til Folketingets Kommunaludvalg og Retsudvalg D a n m a r k s J o u r n a l i s t h ø j s k o l e Kommunalreformen og retten til aktindsigt Af Oluf Jørgensen, afdelingsforstander i forvaltningsret og informationsret,

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID

VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK. Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID VELKOMMEN TIL SUNDHED.DK Her kan du læse mere om dine muligheder på sundhed.dk med og uden NemID BLIV KLOGERE OG BETJEN DIG SELV Sundhed.dk er den fælles offentlige sundheds portal. Her får du nemt og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT 1 Indledning Nordjyllands Amt har som mål at skabe en åben og digital forvaltning, hvor borgere og erhvervsliv sættes i centrum med døgnåbne selvbetjeningstjenester på

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 11 25 25 Gruppeordning gennem Arbejdsgiver CVR-nr. Medarbejders navn

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Retningslinjer for brugen af UCL Apps

Retningslinjer for brugen af UCL Apps Retningslinjer for brugen af UCL Apps Retningslinjerne i dette afsnit gælder brugen af CLOUD-løsningen UCL Apps, som er afgrænset til alene at kunne bruges af UC Lillebælts i forvejen registrerede itbrugere,

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING. ØNSKE OM BARN (sæt gerne flere kryds)

NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING. ØNSKE OM BARN (sæt gerne flere kryds) Rejsekontoret Südergraben 36 24937 Flensburg Postboks 389 6330 Padborg Tlf. +49 (0) 461 5047 400/401 info@feriebarn.dk NYE FERIEVÆRTER SOMMER 2016 TILMELDING I 2016 er det muligt at vælge et ophold på

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008:

Valg af forsikringsdækninger i gruppeordningen 1.1.2008: Indmeldelse i Gruppeordning KJP/PPP Personoplysninger Navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Stilling Medlem af Forbundet Ja Nej Arbejdsgiver Cvr.nr.: Ansat pr. / - 2008 Indmeldelse i gruppeordningen Freelancer

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2014 Snyder du med ydelser snyder du fællesskabet Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Logpolitik Dok. Nr. 1.12 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 9 Logpolitik Formål At fastlægge og beskrive ansvar, pligter og konsekvenser når medarbejdere

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere