Lions Børnehave. aftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lions Børnehave. aftale"

Transkript

1 Lions Børnehave aftale

2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l med aftalestyringen er effektiv service med hłj kvalitet til borgerne, mere udvikling, r derum til de kommunale ledere og medarbejdere samt bedre muligheder for det kommende byr d til at styre kommunen. Aftalen har desuden til form l at skabe sammenh ng mellem byr dets politik og de udfłrende enheders faktiske handlinger, koble den łkonomiske styring med de politiske m l og dermed łge mulighederne for strategisk planl gning. Hensigten er ligeledes at skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke m l de skal forfłlge, og inden for hvilken ramme dette skal foreg. Aftalen indg s indenfor rammerne af lovgivningen, byr dets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget. Denne aftale g lder i en 2- rig periode og tr der i kraft 1. januar Aftalen er indg et mellem Lions Błrnehave og Randers Byr d. 2. Politiske visioner, m l og krav: Lovgrundlag Daginstitutionerne drives i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til błrn og unge. (Lov nr. 501, Dagtilbudsloven). Politiske visioner m.v. Aftalerne og den enkelte institutions udviklingsm l er udarbejdet inden for rammerne og visionerne af den overordnede błrn og unge politik. I den overordnede błrn og unge politik optr der fłlgende temaer, der danner baggrund for arbejdet med błrn og unge i Randers Kommune. relationer, l ring og uddannelse, sundhed, kost og motion, błrn og unge med s rlige behov. I forl ngelse af den overordnede błrn og ungepolitik er pr ciseret 8 temaer med reference til daginstitutionsomr det. Den enkelte daginstitution v lger sig ind p et af de 8 temaer, der er omdrejningspunktet for aftalen og valget af udviklingsm l. Temaerne er: kost og bev gelse, natur og bev gelse, błrn og IT, sprog og l ring, musik, teater & kreative udtryksformer, medbestemmelse og demokrati, ressource og relationsorienteret p dagogik, udsatte błrn inklusion. 2

3 Denne aftale er udarbejdet inden for temaet: Relations- og ressourceorienteret p 3. Pr sentation af daginstitutionen dagogik. Lions Błrnehave er en selvejende institution, som bnede den 1. december 1972, med 40 błrn, i nyopfłrte bygninger i den nordlige del af Randers By. Błrnehaven ligger mellem Mariagervej og Lervangen, og rundt om błrnehaven ligger den lille park; M neskinsparken, med legeplads, frugttr er, b lplads, skov og gr sarealer. I dag er błrnehaven normeret til 42 błrn, i alderen 3-6 r. Błrnene er tilknyttet en af de to stuer, błrnehaven rummer, henholdsvis Drosselstuen og Mejsestuen. Błrnehaven ligger i et blandet boligomr de, best ende af parcelhuse, r kkehuse og etagebyggerier. I kraft af, beliggenheden i Nordbyen, er błrnegrundlaget og błrnenes baggrund meget forskelligartet. Vi har status som sociołkonomisk institution, og har p den baggrund for tiden 8 tosprogede - błrn, med blandet etnisk baggrund eller anden etnisk baggrund, end dansk. P grund af vores beliggenhed, modtager vi ogs en del błrn fra socialt udsatte familier. Lions Błrnehave er organisatorisk tilknyttet Distriktscenter Kasernen, hvorfra vi henter supervision og tv rfaglig bistand i opgavelłsningen omkring nogle af vores błrn, p bl.a. koordineringskonferencer og gennem netv rksmłder. Błrnehaven har desuden et t t samarbejde med Nłrrevangsskolen, hvor błrnehaven har en plads i Minigruppen, for błrn som har brug for ekstra hj lp og stłtte. Organisering Błrnehavens 291m2 store grundplan er bygget op omkring de to stuer, Drosselstuen og Mejsestuen, og med en f lles garderobe mellem de to stuer. Under ca. halvdelen af huset, er der en stor k lder, der tidligere har kunnet benyttes til aktiviteter med błrnene, samt stłrre arrangementer med for ldrene. Brandmyndighederne har dog lukket for denne adgang i Byggeriet er tidstypisk for en institution der er bygget i 1972, med en lang gang og sm tilstłdende rum. Legepladsen blev i 2001 ryddet og genetableret. Der blev ved genetableringen lagt meget v gt p, at legepladsen blev opbygget af naturmaterialer s som; tr, sten, sand, gr s, frugttr er og buske. Samt at der blev etableret legeredskaber af lovm ssigt og sikkerhedsm ssigt forsvarlige materialer. Dette for at sikre at błrnene f r sanseoplevelser, plads til motoriske udfoldelser, plads til fordybelse og gennem forskellige udendłrsaktiviteter, sammen kan styrke relationerne gennem legen.nye regler for Legepladsens indretning, głr at vi i , skal i gang med en ny renovering af vores legeplads. Personale Til varetagelsen af ovenst ende er vi 7 ansatte: 1 leder p fuldtid, 1 souschef p 35 timer, 1p dagog p 34 timer, 1 p dagog p 28 timer + 5 timer til sprog 1 p dagog p 30 timer, 1 medhj lper (PGU) p 33 timer, 1 medhj lper p 32 timer. Herudover er der i perioder p dagogstuderende fra seminarierne, praktikanter fra Social- 3

4 og sundhedsskolen i Randers, borgere i praktik og arbejdsprłvning henvist af Jobcenter Randers, borgere, med anden etnisk oprindelse end dansk, i sprogpraktik fra Sprogskolen i Randers samt elever fra 9. og 10. klasserne p Nyvangs- og Nłrrevangsskolen i praktik. Endvidere er der en fast vikar tilknyttet institutionen. I Lions Błrnehave v gtes personalesamarbejdet meget hłjt, da vi mener, at et godt personalesamarbejde og et godt arbejdsmiljł er det helt basale grundlag for, at vi kan arbejde koncentreret med bl.a. vores l ringsm l for błrnene og deres trivsel, samt have et godt for ldresamarbejde. Vi har stor fokus p efteruddannelsen af vores personale, for at kunne imłdekomme de mangeartede p dagogiske arbejdsopgaver, vi har i institutionen. Senest har personalet v ret p kursus og temadage omkring: - arbejdet med udfyldelsen af TRAS skemaer (Tidlig Registrering Af Sprogvanskeligheder) - arbejdet med udfłrelsen af vores BMV (Błrnemiljłvurdering) - temadage omkring udarbejdelsen af Błrn og ungepolitikken for Randers kommune. - 2 personer er p den certificerede uddannelse i relations- og ressourceorienteret p dagogik, ICDP (International Child Development Programme). P dagogisk/ faglig profil: Grundlaget for det p dagogiske arbejde i Lions Błrnehave er vores f lles błrne- og menneskesyn. Vores menneskesyn bygger p troen p, at ethvert menneske er fłdt unikt og udelukkende med gode hensigter. Samtidig ser vi barnet og mennesket, som et produkt af b de arv og miljł. Ud fra denne grundholdning arbejder vi med udgangspunkt i hvert enkelt barns individuelle behov. Det głr vi ved at tage hensyn til barnets form en og aktuelle baggrund, samt ved at styrke dets selvopfattelse. Vi giver barnet indflydelse og medbestemmelse p egen hverdag i institutionen, og forsłger at v re fordomsfrie og imłdekomme barnets basale behov for omsorg, tryghed og anerkendelse. Vi arbejder kort sagt ud fra tesen om at: For at behandle alle ens, er vi nłdt til at behandle dem forskelligt. Metoderne til at opn ovenst ende er: at vi viser opm rksomhed og tager godt mod de enkelte błrn om morgenen og f r taget en god afsked med for ldrene. at hvert barn har mindst en betydningsfuld voksen. at trłste błrnene og udvise empati, n r de er kede af det eller vrede, ved at tage dem p skłdet og give dem en knuser, og ved at vise at det er i orden at have de fłlelser. at hvert barn har sin mappe med billeder, sange, tegninger og andre ting fra deres dagligdag i błrnehaven. at vi tager p ture, enten i mindre grupper, med hele stuens błrn eller hele błrnehaven sammen, for at błrnene f r alsidige udfoldelsesmuligheder i naturen eller ved kulturelle arrangementer. at błrnehavens liv og aktiviteter bygger p tryghed, omsorg, varme, engagement og ansvarlighed i barnets relationer og dermed skaber livsgl de for barnet. at vi har traditioner i błrnehaven, hvor for ldrene inddrages. F.eks. sommerfest, for ldrekaffe, besłg af tidligere błrn. Endvidere głr vi meget ud af traditionerne omkring hłjtiderne, samt har projekter p tv rs af huset. 4

5 4. Udviklingsm l for daginstitutionen At styrke den ressource- og relationsorienterede p dagogik gennem łget fokus p den gode relation, da denne er en foruds tning for al udvikling hos błrnene Dette indeb rer, at institutionerne vil arbejde for: At alle błrn har en god kontakt/ t t tilknytning til mindst Øn betydningsfuld voksen. At styrke evnen til at rumme błrnenes forskelligheder. At alle błrn skal have mindst Øn god ven. At tage ansvar for den gode relation med for ldrene for at understłtte samarbejdet omkring barnet Baggrund I Randers Kommunes visioner p Błrn og Unge omr det tages der udgangspunkt i, at alle błrn har krav p omsorg, tryghed og respekt. Der skal v re fokus p det, barnet kan, og barnet skal fłle sige anerkendt. Nyere błrnepsykologisk forskning viser, at en afgłrende faktor i błrns udvikling er kvaliteten af samspillet og relationen med de n re voksne. nsker man at forbedre dette samspil, m man inkludere barnets betydningsfulde voksne dvs. for ldre, p dagoger o.a. I kłlvandet p denne forskning er der dukket flere interventionsprogrammer op over hele verden. ICDP (International Childhood Development Programme) er et program, der bygger p forskning indenfor udviklingspsykologi, kommunikation samt kulturel udviklingspsykologi. ICDP er bl.a. en metode til at fastholde en ressourceorienteret tilgang til barnet. Błrns udvikling skabes i samspillet med betydningsfulde voksne, og det er i samspillet mellem barnet og den voksne, at de daglige almindelige h ndelser f r betydning. Samspillets kvalitet har afgłrende betydning for den enkeltes livsudfoldelse, derfor f r eksempelvis p dagogers v rem de afgłrende betydning for barnets udvikling. F lles initiativer: Fortsat uddannelse af det p dagogiske personale indenfor den relations- og ressourceorienteret p dagogik (herunder ICDP). M let med uddannelsen er bl.a. at give medarbejderne en f lles teoretisk ramme til forst else af det relations- og ressourceorienterede p dagogiske arbejde samt at give medarbejderne en udvidet kompetence med hensyn til at iagttage, beskrive og analysere samspil. Uddannelsen tilstr ber ligeledes, at medarbejderne opn r en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til deres samspil med błrn, for ldre og kolleger. Egen kontaktperson Hvert barn er tilknyttet sin egen kontaktperson i institutionen. Dette for at sikre, at det enkelte barn har mindst en betydningsfuld voksen i personalegruppen. Kontaktpersonen kan eksempelvis benytte sig af fortrolige samtaler med det enkelte barn, oplevelser i mindre venskabsgrupper med andre błrn og praksisfort llinger om de gode f lles 5

6 oplevelser. 6

7 Brug af videooptagelser Brugen af videooptagelser skal anvendes til at analysere p og reflekterer over den p dagogiske praksis. M let er at l re af de gode og anerkendende elementer i de voksnes samspil med barnet og i barnets samspil med andre błrn i institutionen, s ledes at de voksnes og dermed barnets relationskompetencer styrkes. Anvendelse af sociogrammer eller lignende relationsskemaer Afd kning af barn-barn relationer gennem brugen af sociogrammer eller lignende relationsskemaer med henblik p at iv rks tte handlingsplaner, der kan stłtte barnet i at knytte b nd og venskaber til andre błrn. Sociogrammet kan endvidere afd kke det enkelte barns tilknytning til egen kontaktperson og til andre voksne. Fokus p de gode historier Institutionerne łnsker at s tte fokus p de gode historier/praksisfort llinger om kontakt og tilknytning. Praksisfort llinger (narrativer) er en arbejdsmetode til at sk rpe fokus p den gode historie. En god historie breder sig som ringe i vandet og bliver til flere. Dermed fastholdes og styrkes et anerkendende og ressourceorienteret syn p det enkelte barn og dets familie. Praksisfort lling kan bruges p personalemłder og i andre samarbejdssammenh nge, blandt błrnene og til for ldrene. F lles succeskriterier: At błrn og for ldre oplever at blive młdt med anerkendelse og respekt. At for ldrene oplever, at deres barn har mindst Øn betydningsfuld voksen i institutionen. At alle błrn har mindst en god ven. At alle błrn er en del af f llesskabet. At for ldrene er glade for og trygge ved institutionen. At hele personalegruppen bliver bevidste om egne relationskompetencer, og derigennem tager ansvaret for relationen til barn og for ldre. 7

8 5. Evaluering Der vil blive fortaget en evaluering af aftalen i august M lene vil blive evalueret i forhold til nedenst ende spłrgsm l: Hvilke tegn ser I p, at m lene er opfyldt? Hvordan oplever I sammenh ngen mellem resultater, initiativer og succeskriterier? Hvad har I l rt af de initiativer, I har iv rksat? Hvilke behov er der for at videreudvikle indsatsen? Hvilke overvejelser har udviklingsarbejdet givet anledning til? Tidshorisont for 2- rige aftaler: tr Aftale der i kraft Dialogmłde Slutevaluering Ny aftale tr der i kraft 1. Januar august Januar

9 6. konomi Lions Błrnehave 1000 kr./2008- priser Overfłrselsberettigede Ikke-overfłrselsberettigede Alt i alt Udgifter Indt gter Netto Udgifter Indt gte Netto Netto r Lłnsum samt lłnrefusioner Driftsudgifter i łvrigt Indt gter I alt Tabellen viser budgettet opdelt i overfłrselsberettigede udgifter/indt gter og ikkeoverfłrselsberettigede udgifter/indt gter. Lłnsum samt lłnrefusioner er overfłrselsberettiget i henhold til regler vedr. lłnsumsstyring. 7. Gensidige aftaleforhold Byr det har fortsat det juridiske og bevillingsm ssige ansvar. Byr det kan derfor til enhver tid tilbagekalde eller ndre i aftalen i kraft af det almindelige over/underordnelsesforhold. 9

Tirsdalens Børnehave. aftale

Tirsdalens Børnehave. aftale Tirsdalens Børnehave aftale 2009 2010 12.09.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Vuggestuen Firkløveren

Vuggestuen Firkløveren Vuggestuen Firkløveren aftale 2009 2010 12.09 2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Błrnehaven Tagrenden. aftale 2009 2010 12.09 2008

Błrnehaven Tagrenden. aftale 2009 2010 12.09 2008 Błrnehaven Tagrenden aftale 2009 2010 12.09 2008 1 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Værum-Ørum Børnehave. aftale

Værum-Ørum Børnehave. aftale Værum-Ørum Børnehave aftale 2009 2010 12.09.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Tjærbyvejens Børnehave

Tjærbyvejens Børnehave Tjærbyvejens Børnehave aftale 2009 2010 23. oktober 2008 1 2 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Børnehaven Bredstrupsgade

Børnehaven Bredstrupsgade Børnehaven Bredstrupsgade aftale 2009 2010 23.10.2008 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Lang Błrnehave. Kost og bev gelse i Lang Błrnehave. aftale

Lang Błrnehave. Kost og bev gelse i Lang Błrnehave. aftale Lang Błrnehave aftale 2009 2010 12.09 2008 Kost og bev gelse i Lang Błrnehave 1 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser

Læs mere

Błrnehuset Unoden. aftale Harridslev: Kastanievej 20, Harridslev, 8930 Randers N. Mejlby: Randersvej 8, Mejlby, 8981 Spentrup

Błrnehuset Unoden. aftale Harridslev: Kastanievej 20, Harridslev, 8930 Randers N. Mejlby: Randersvej 8, Mejlby, 8981 Spentrup Błrnehuset Unoden aftale 2009 2010 12.09 2008 Harridslev: Kastanievej 20, Harridslev, 8930 Randers N. Mejlby: Randersvej 8, Mejlby, 8981 Spentrup 1 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at

Læs mere

Rubjerg Błrnehave. Aftale oktober 2008

Rubjerg Błrnehave. Aftale oktober 2008 Rubjerg Błrnehave Aftale 2009-2010 23. oktober 2008 Rubjerg Błrnehave 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Børnehaven Skovly. aftale 2009 2010 11.11.2008

Børnehaven Skovly. aftale 2009 2010 11.11.2008 Børnehaven Skovly aftale 2009 2010 11.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Romalt Børnehave. aftale

Romalt Børnehave. aftale Romalt Børnehave aftale 2009 2010 23.10.2008 1 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Lions Vuggestue. aftale 2009 2010. 23. oktober 2008

Lions Vuggestue. aftale 2009 2010. 23. oktober 2008 Lions Vuggestue aftale 2009 2010 23. oktober 2008 1 2 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Błrnehaven lykke. aftale 2009 2010 12.09 2008

Błrnehaven lykke. aftale 2009 2010 12.09 2008 Błrnehaven lykke aftale 2009 2010 12.09 2008 1 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Stevnstrup Błrnehave. aftale 2009 2010 23.10.2008

Stevnstrup Błrnehave. aftale 2009 2010 23.10.2008 Stevnstrup Błrnehave aftale 2009 2010 23.10.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Błrnehaven Nyvang. aftale

Błrnehaven Nyvang. aftale B Błrnehaven Nyvang aftale 2009 2010 23.10.2008 1 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Lindehuset. aftale oktober 2008

Lindehuset. aftale oktober 2008 Lindehuset aftale 2009 2010 23. oktober 2008 1 2 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Błrnehaven Rasmus Houg rdsvej

Błrnehaven Rasmus Houg rdsvej Błrnehaven Rasmus Houg rdsvej aftale 2009 2010 23.10 2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Børnehuset Jennumparken

Børnehuset Jennumparken Børnehuset Jennumparken aftale 2009 2010 23. oktober 2008 1 2 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Kristrup Børnehave AFTALE NOVEMBER 2010

Kristrup Børnehave AFTALE NOVEMBER 2010 Kristrup Børnehave AFTALE 2011 2012 30. NOVEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Vuggestuen Regnbuen. aftale

Vuggestuen Regnbuen. aftale Vuggestuen Regnbuen aftale 2009 2010 04.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Vorup Børne- og ungdomshus

Vorup Børne- og ungdomshus Vorup Børne- og ungdomshus AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Hłrhaven/Fiskerg rden

Hłrhaven/Fiskerg rden Hłrhaven/Fiskerg rden aftale 2009 2010 11.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Midgaard vuggestue og błrehave

Midgaard vuggestue og błrehave Midgaard vuggestue og błrnehave aftale 2009 2010 23.10. 2008 Midgaard vuggestue og błrehave 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser

Læs mere

VUGGESTUEN NYVANG aftale oktober 2008 Vuggestuen Nyvang Vidarsvej 34, 8920 Randers NV

VUGGESTUEN NYVANG aftale oktober 2008 Vuggestuen Nyvang Vidarsvej 34, 8920 Randers NV z VUGGESTUEN NYVANG aftale 2009 2010 23. oktober 2008 Vuggestuen Nyvang Vidarsvej 34, 8920 Randers NV. 86 41 38 56 nyvangvuggestue@randers.dk 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der

Læs mere

Platangårdens Børnehave

Platangårdens Børnehave Platangårdens Børnehave AFTALE 2011 2012 30. NOVEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Lions Vuggestue AFTALE DECEMBER 2010

Lions Vuggestue AFTALE DECEMBER 2010 Lions Vuggestue AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Korshøj Børnehave. aftale

Korshøj Børnehave. aftale Korshøj Børnehave aftale 2009 2010 04.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Harridslev: Kastanievej 20, Harridslev, 8930 Randers NØ. Mejlby: Randersvej 8, Mejlby, 8981 Spentrup 1 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet,

Læs mere

Stjernehuset. aftale

Stjernehuset. aftale Stjernehuset aftale 2009 2010 04.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Børnehaven Solstrålen

Børnehaven Solstrålen Børnehaven Solstrålen aftale 2009 2010 04.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

aftale

aftale Hornbæk Børnegård aftale 2009 2010 04.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Daginstitutionen Kombi

Daginstitutionen Kombi Daginstitutionen Kombi AFTALE 2011 2012 1. DECMBER 2010 1 2 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De

Læs mere

Słndermarkskolen AFTALE JUNI 2010

Słndermarkskolen AFTALE JUNI 2010 Słndermarkskolen AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

AFTALE NOVEMBER 2010

AFTALE NOVEMBER 2010 AFTALE 2011 2012 30. NOVEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l med aftalestyringen

Læs mere

Børnehaven Regnbuen AFTALE 2011 2012 30. NOVEMBER 2010

Børnehaven Regnbuen AFTALE 2011 2012 30. NOVEMBER 2010 Børnehaven Regnbuen AFTALE 2011 2012 30. NOVEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Vorup Vuggestue. aftale

Vorup Vuggestue. aftale Vorup Vuggestue aftale 2009 2010 04.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Hornbæk Børnegård AFTALE NOVEMBER 2010

Hornbæk Børnegård AFTALE NOVEMBER 2010 Hornbæk Børnegård AFTALE 2011 2012 30. NOVEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Vuggestuen Firkløveren

Vuggestuen Firkløveren Vuggestuen Firkløveren AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De

Læs mere

Nłrrevangsskolen AFTALE JUNI 2010

Nłrrevangsskolen AFTALE JUNI 2010 Nłrrevangsskolen AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

AFTALE NOVEMBER

AFTALE NOVEMBER Vester Alle AFTALE 2011 2012 23. NOVEMBER 2010 Kunstner: Jan Blik Pedersen 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Birkebo. aftale 2009 2010 11.11.2008

Birkebo. aftale 2009 2010 11.11.2008 Birkebo aftale 2009 2010 11.11.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l med

Læs mere

Nyvang Błrnehave AFTALE NOVEMBER 2010

Nyvang Błrnehave AFTALE NOVEMBER 2010 Nyvang Błrnehave AFTALE 2011 2012 30. NOVEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Børnehuset Jennumparken

Børnehuset Jennumparken Børnehuset Jennumparken AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De

Læs mere

Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010

Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

AFTALE DECEMBER 2010

AFTALE DECEMBER 2010 Błrnehuset Gr shoppen AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De

Læs mere

Vorup vuggestue AFTALE DECEMBER 2010

Vorup vuggestue AFTALE DECEMBER 2010 Vorup vuggestue AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Lang Skole AFTALE JUNI 2010

Lang Skole AFTALE JUNI 2010 Lang Skole AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m

Læs mere

Hørhaven - Fiskergården

Hørhaven - Fiskergården Hørhaven - Fiskergården AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De

Læs mere

Romalt Børnehave AFTALE DECEMBER 2010

Romalt Børnehave AFTALE DECEMBER 2010 Romalt Børnehave AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Stevnstrup Børnehave AFTALE DECEMBER 2010

Stevnstrup Børnehave AFTALE DECEMBER 2010 Stevnstrup Børnehave AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Firkløverskolen AFTALE JUNI 2010

Firkløverskolen AFTALE JUNI 2010 Firkløverskolen AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Orkestervejens Børnehave

Orkestervejens Børnehave Orkestervejens Børnehave AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Aftale mellem Byr det og Randers Affaldsterminal 2011 og 2012

Aftale mellem Byr det og Randers Affaldsterminal 2011 og 2012 Aftale mellem Byr det og Randers Affaldsterminal 2011 og 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Form l med aftalen... 3 2. Politiske visioner, m l og krav... 3 Lovgrundlag...3 M lgruppe...3 Vision 2017...4 Politiske

Læs mere

Forslag til ny organisering af stłtteindsatsen błrn 0-5 r

Forslag til ny organisering af stłtteindsatsen błrn 0-5 r Forslag til ny organisering af stłtteindsatsen błrn 0-5 r Indledning I forbindelse med budgetforliget 2011-14 og vedtagelsen af den nye dagtilbudsstruktur blev det besluttet, at der skal ses p en ny struktur

Læs mere

En god dag i skolen. Randers Kommunes sektorpolitik for skoleomr det

En god dag i skolen. Randers Kommunes sektorpolitik for skoleomr det En god dag i skolen Randers Kommunes sektorpolitik for skoleomr det Indledning Sektorpolitikken for skoleomr det er en beskrivelse af de m l og de holdninger, som skal v re kendetegnende for skolerne i

Læs mere

Aftalem l for sundhedsplejen

Aftalem l for sundhedsplejen Aftalem l for sundhedsplejen 2009 2011. Aftalem l for sundhedsplejen. 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2009 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014

Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014 Aftale med Błrnecenter Randers 2013-2014 Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l med

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet

Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet Aftale mellem Byr det og K 2011-12 rsmindebadet Indhold: 1. Form l med aftalen 2. Politiske visioner, m l og krav 3. K rsmindebadet hvem er vi? 4. M lene i aftalen 5. Opfłlgning p m lene 6. konomi 7. Gensidige

Læs mere

En god dag i skolen. Randers Kommunes sektorpolitik for skoleomr det

En god dag i skolen. Randers Kommunes sektorpolitik for skoleomr det En god dag i skolen Randers Kommunes sektorpolitik for skoleomr det Indledning Sektorpolitikken for skoleomr det er en pr sentation af de m l og de holdninger, som skal v re kendetegnende for skolerne

Læs mere

Aftale for mellem Randers Byråd og De socialpsykiatriske Tilbud

Aftale for mellem Randers Byråd og De socialpsykiatriske Tilbud Aftale for 2011 2012 mellem Randers Byråd og De socialpsykiatriske Tilbud 1 Aftale med de socialpsykiatriske tilbud for 2011/12 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar

Læs mere

Forslag til ny organisering af stłtteindsatsen błrn 0-5 r

Forslag til ny organisering af stłtteindsatsen błrn 0-5 r Forslag til ny organisering af stłtteindsatsen błrn 0-5 r Indledning I forbindelse med budgetforliget 2011-14 og vedtagelsen af den nye dagtilbudsstruktur blev det besluttet, at der skal ses p en ny struktur

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

NATURFAGLIG STRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE

NATURFAGLIG STRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE NATURFAGLIG STRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Randers er en Science-Kommune Kommunen har til hensigt at styrke interessen for naturvidenskab hos błrn og unge ved at: styrke samarbejdet mellem de interne ressourcer

Læs mere

Stjernehuset AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010

Stjernehuset AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 Stjernehuset AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Aftale med de socialpsykiatriske bosteder for 2009/10

Aftale med de socialpsykiatriske bosteder for 2009/10 Aftale med de socialpsykiatriske bosteder for 2009/10 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Aftale mellem Randers Byr d og Sprogcenter Randers for

Aftale mellem Randers Byr d og Sprogcenter Randers for Aftale mellem Randers Byr d og Sprogcenter Randers for 2013-2014 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Randers Kommunes sektorpolitik for familie- og handicapomr derne

Randers Kommunes sektorpolitik for familie- og handicapomr derne N r błrn og unge har s rlige behov for stłtte Randers Kommunes sektorpolitik for familie- og handicapomr derne 18. februar 2010 2 Indledning Politikken N r błrn og unge har behov for stłtte er en pr sentation

Læs mere

Notat. 6. april Błrn og Skole

Notat. 6. april Błrn og Skole Notat Forvaltning: Błrn og Skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. april 2010 Udf rdiget af: DB Vedrłrende: Sammenh nge Notatet sendes/sendt til: Błrn og skoleudvalget Dette notat om sammenh nge og overgange har

Læs mere

gning af tilbud til tosprogede błrn og unge i Randers Kommune

gning af tilbud til tosprogede błrn og unge i Randers Kommune Kortl gning af tilbud til tosprogede błrn og unge i Randers Kommune Indledning Kortl gningen af tilbuddene til tosprogede błrn og unge 0-18 r i Randers Kommune er opdelt i 2 afsnit, hvor tilbuddene til

Læs mere

N r błrn og unge har behov for stłtte. Randers Kommunes sektorpolitik for familie- og handicapomr derne

N r błrn og unge har behov for stłtte. Randers Kommunes sektorpolitik for familie- og handicapomr derne N r błrn og unge har behov for stłtte Randers Kommunes sektorpolitik for familie- og handicapomr derne 5. maj 2010 2 Indledning Politikken N r błrn og unge har behov for stłtte er en pr sentation af de

Læs mere

Randers Børneasyl AFTALE 2011 2012 30. NOVEMBER 2010

Randers Børneasyl AFTALE 2011 2012 30. NOVEMBER 2010 Randers Børneasyl AFTALE 2011 2012 30. NOVEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der:

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Projekttitel: Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Oplysning om ansłger Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave er beliggende i forbindelse med Fussingł-Egnens Friskole i Słnderb

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune 1 Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Indledning Det er muligt for organisationer, for ldre, virksomheder og andre interesserede,

Læs mere

Randers Krisecenter AFTALE NOVEMBER 2010

Randers Krisecenter AFTALE NOVEMBER 2010 Randers Krisecenter AFTALE 2011 2012 23. NOVEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Lions Børnehus AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Lions Børnehus AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Lions Børnehus AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Aftale med driftsafdelingen for 2009 og 2010

Aftale med driftsafdelingen for 2009 og 2010 2. januar 2009 Aftale med driftsafdelingen for 2009 og 2010 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der skal indg s aftaler med alle aftaleenheder i Randers Kommune. De overordnede m l med

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 BØRNEHAVEN HIMMELBLÅ AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) Omr de Aktivitets- og samv rstilbud til

Læs mere

Aftale mellem Randers Byr d og Sprogcenter Randers for

Aftale mellem Randers Byr d og Sprogcenter Randers for Aftale mellem Randers Byr d og Sprogcenter Randers for 2009-2010 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2009 skal indg s en 2- rig aftale med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Budget (del 1)

Budget (del 1) Budget 2011-14 (del 1) Błrn 0-6 r Visioner M l og indsatsomr der Nłgletal Danmarks bedste błrneby (af udvalgsformand Bjarne Overmark) Byr det har fastsat en meget ambitiłs vision for Randers. Nemlig at

Læs mere

Notat. Weborganisering. Portalkonceptet. Kommunikation 10/

Notat. Weborganisering. Portalkonceptet. Kommunikation 10/ Notat Forvaltning: Dato: 22. november 2010 Dokumentnr.: Kommunikation 10/003241-1 Afsender: Jan Hyldgaard Engrob Vedrłrende: Weborganisering Notat sendes/sendt til: Karen Balling Radmer Weborganisering

Læs mere

Evaluering af indskolingsordningen i Randers Kommune

Evaluering af indskolingsordningen i Randers Kommune Evaluering af indskolingsordningen i Randers Kommune Juni 2012 Indledning I forbindelse med budgetforliget for 2009-12 blev der afsat 21,6 mio. kr. til en udvidet indskolingsordning. Alle skoler fik tildelt

Læs mere

UngeBasen En forebyggende indsats for błrn og unge mellem 11 og 17 r i Randers Kommune

UngeBasen En forebyggende indsats for błrn og unge mellem 11 og 17 r i Randers Kommune UngeBasen En forebyggende indsats for błrn og unge mellem 11 og 17 r i Randers Kommune 1 1. UngeBasen...3 1.1 Indledning...3 1.2 M lgruppen...3 1.3 Tilbudsviften...5 1.4 UngeBasens samarbejdsparter...5

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Afrapportering til Sundheds- og ldreudvalget fra arbejdsgruppen Etniske ldre

Afrapportering til Sundheds- og ldreudvalget fra arbejdsgruppen Etniske ldre Afrapportering til Sundheds- og ldreudvalget fra arbejdsgruppen Etniske ldre Sundheds- og ldreudvalget godkendte p sit młde den 22/4 2010 kommissoriet for arbejdsgruppen Etniske ldre. Arbejdsgruppen skulle

Læs mere

En kortl gning af og handleplan for aflastning for błrn p handicapomr det

En kortl gning af og handleplan for aflastning for błrn p handicapomr det En kortl gning af og handleplan for aflastning for błrn p handicapomr det For ret 2010 1 Kortl gning af og handleplan for aflastning for błrn p handicapomr det Indledning Handicapomr det har dels som konsekvens

Læs mere

rdiget af: TR Vedrłrende: Analyse af omr det for udsatte błrn og unge samt omr det for błrnehandicap

rdiget af: TR Vedrłrende: Analyse af omr det for udsatte błrn og unge samt omr det for błrnehandicap Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august Udf rdiget af: TR Vedrłrende: Analyse af omr det for udsatte błrn og unge samt omr det for błrnehandicap Notatet sendes/sendt til:

Læs mere

UDKAST TIL INTEGRATIONSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE. Indholdsfortegnelse. Indledning. P.2. Indsatsomr de: Bos tning. P.5

UDKAST TIL INTEGRATIONSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE. Indholdsfortegnelse. Indledning. P.2. Indsatsomr de: Bos tning. P.5 UDKAST TIL INTEGRATIONSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE. Indholdsfortegnelse. Indledning. P.2 Indsatsomr de: Bos tning. P.5 Indsatsomr de: Błrn og Skole. P.7 Indsatsomr de: Uddannelse og Arbejdsmarked. P.9

Læs mere

Aftale mellem omr de Borupv nget og Randers Byr d

Aftale mellem omr de Borupv nget og Randers Byr d Aftale mellem omr de Borupv nget og Randers Byr d 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte Notat Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009 Błrn og skole J.nr.: Br.nr.: 7. december 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Fastl ggelse af serviceniveau p omr det błrn

Læs mere

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Marts 2012 Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur 1. Indledning Ifłlge folkeskolelovens 5 stk. 7 er Randers Kommune forpligtet til at tilbyde undervisning

Læs mere

Aftale for voksenbo tilbudene for handicappede

Aftale for voksenbo tilbudene for handicappede Aftale for voksenbo tilbudene for handicappede 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Rubjerg Børnehave AFTALE NOVEMBER 2010

Rubjerg Børnehave AFTALE NOVEMBER 2010 Rubjerg Børnehave AFTALE 2011 2012 30. NOVEMBER 2010 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Notat. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel. 19. oktober Sundhed og ldre J.nr.:

Notat. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel. 19. oktober Sundhed og ldre J.nr.: Notat Forvaltning: Dato: Sundhed og ldre J.nr.: 19. oktober 2009 Br.nr.: Udf rdiget af: Vedrłrende: Notatet sendes/sendt til: Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel Sundheds og ldreudvalget

Læs mere

Barnets Reform indeb rer b de lov ndringer og en r kke initiativer, som skal udvikle indsatsen bedre gennem styrket fokus p resultater.

Barnets Reform indeb rer b de lov ndringer og en r kke initiativer, som skal udvikle indsatsen bedre gennem styrket fokus p resultater. Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. juli 2010 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang Vedrłrende: Barnets Reform Notatet sendes/sendt til: Barnets Reform Juni 2010 vedtog Folketinget Lov

Læs mere

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby Bysekretariatet Procesplan Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby 2013-2017 1 Indhold Indledning og baggrund...3 Helhedsplanens bidragsydere...3 Inddragelsesprocessen...3 Helhedsplanens

Læs mere