PLEJECENTER SMEDEGADE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLEJECENTER SMEDEGADE"

Transkript

1 PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse

2 Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg Områdeleder Helle Junker Centersygeplejerske Berith Thonesen Centersygeplejerske Berit Simonsen Telefax Adresse: Plejecenter Smedegade, Smedegade Slagelse

3 Velkommen til Plejecentret i Smedegade Denne pjece henvender sig til både beboere og pårørende. Målet er at besvare nogle af de spørgsmål, der naturligt stilles ved indflytning på plejecentret. Vi håber, at disse oplysninger vil gøre indflytningen så god som mulig. Hvis der er spørgsmål eller blot behov for en uddybning, står personalet naturligvis til rådighed. De skal flytte ind i, lejlighed. Adressen bliver: Plejecenter Smedegade, Smedegade 32,lejl.,4200 Slagelse. Deres kontaktperson hedder:. Centersygeplejersken hedder:. Telefonnummeret er: _. Når den endelige indflytningsdato kendes, vil De blive tilbudt en samtale med henblik på indflytningen i Plejecentret. Ved denne samtale vil De og Deres pårørende møde Deres centersygeplejerske.

4 Hvad skal De medbringe ved indflytningen? De flytter ind i en lejlighed i Plejecentret, og som minimum anbefaler vi, at De medbringer følgende: 2 vaskefade, hvis den personlige pleje ydes i sengen stor affaldsspand til badeværelse affaldsspand til køkken (gælder kun to rums boliger) snavsetøjskurv toiletbørste tøj svarende til minimum en uges forbrug Store doseringsæsker til 14 dages forbrug De vil løbende skulle sørge for/indkøbe (se også under indkøb): affaldsposer (store) engangsvaskeklude vaskepulver, diverse sæber og cremer og sæbe til personalets håndvask (miljøvenlige midler pjece udleveres) toiletpapir køkkenrulle medicinbægre Endvidere bør De medbringe: porcelæn til brug, når Deres pårørende er på besøg støvsuger De skal selv sørge for: tilmelde STOFA (fjernsyn) flytte telefon (Hos STOFA kan du også have telefoni) indboforsikring hænge lamper op (her er det vigtigt med god lyskilde i loftet)

5 Beskrivelse af Plejecentret i Smedegade: Plejecentret i Smedegade er et af Slagelse Kommunes 11 plejecentre. Plejecentret i Smedegade rummer 64 plejeboliger, hvoraf de 32 er boliger for demente med særlige behov. Boligerne er placeret i 5 huse, hvoraf de 3 er i 2 etager. Boligerne ejes af Slagelse Boligselskab (SB), men anvises af Slagelse Kommune. Til boligerne er knyttet en centerdel. Denne indeholder en café, som anvendes til mange formål. I tilknytning til husene er der anlagt terrasser med blomsterbede. Der er havemøbler på alle terrasser. Ved caféen er der en stor terrasse. Rundt om Plejecentret er der anlagt en flot have, og bag Plejecentret er der en lille sø, hvor ænderne holder til. Der er anlagt flisegang rundt ved søen. Lejlighederne: Lejemålet er på ca. 65 m2 inklusiv fællesarealer. Der er fjernvarme. Lejlighederne indeholder en stue, et soveværelse, badeværelse og køkken, hvilket man går lige ind i via entrédøren. Alle lejlighederne vender ud til gangareal med adgang til trappe og elevator. Der er trægulv i køkken, stue og soveværelse. På badeværelset er der linoleum på gulvet. Nogle af demensboligerne er uden køkken i lejligheden, men der er tilknyttet et stort fællesareal med køkken og opholdsstue. Lejligheden møbleres med Deres egne møbler og gardiner. Hvis De er dårligt gående, anbefaler vi, at der ikke lægges tæpper på gulvet, specielt ikke løse tæpper. Hvis der skal bruges lift eller kørestol i Deres hjem, vil vi bede Dem fjerne tæpper af hensyn til personalets arbejdsforhold. Når De flytter ind i lejligheden, vil vi lave en arbejdspladsvurdering m.h.p. arbejdsforholdene i lejligheden, så tal derfor med centersygeplejersken, om der er nogle forhold De skal være opmærksomme på m.h.t. indretningen. Der er stik til fjernsyn og telefon i alle lejligheder. Vaskemaskiner og tørretumbler stilles til rådighed af Slagelse Boligselskab.

6 I alle lejligheder er der et kaldeanlæg og De får udleveret et bærbart kaldeapparat, som døgnet rundt giver Dem mulighed for at tilkalde hjælp af personalet. Der findes 2 typer lejligheder. I husene med 2 etager findes følgende type lejlighed. I husene med 1 etage findes følgende type lejlighed. Vejledende priser 2015 (afhængig af størrelse): Indskud ca kr. Husleje ca kr. Varme a conto ca. 750 kr. Der er mulighed for at søge om hjælp til indskud, boligstøtte og varmehjælp. Slagelse Boligselskab: Afdelingsbestyrelsen har medindflydelse på beslutninger vedrørende bygningerne og arealerne omkring dem.

7 Apotek/medicin: Der er mulighed for medicinudbringning fra apoteket. Dette kan aftales nærmere med sygeplejersken. Sygeplejersken eller social- og sundhedsassistenten kan efter aftale dosere Deres medicin.. Bruger/pårørenderåd: Formålet med rådet er, at give en kreds af brugere/pårørende medindflydelse på den service, der ydes til brugerne. Derved forbedres muligheden for, at centerets servicetilbud er i overensstemmelse med brugernes ønsker. Pr. 7/ har rådet følgende medlemmer: 1. Formand Laila Lund Poulsen tlf.: Næstformand områdeleder Helle Junker tlf.: Lene Andersen 4. Otto Petersen 5. Kitty Larsen lejl. 15 B 6. Liv Seciola 7. Jørgen Christoffersen 8. Sonja Mikkelsen - repræsentant fra ældrerådet tlf.: Hanne Larsen repræsentant for personalet tlf.: Mona Hundstrup repræsentant for Venneforeningen tlf.: Café og Samlingsstue: Der er selvafrydning i samlingsstuen, så brugt service bedes stillet på afrydningsvognen. Hvis du har behov for hjælp til dette, kan personalet være behjælpelig. Gæster er velkomne til at købe kaffe/te og kage i caféen. Beløb under kr. 25,00 betales kontant ved kassen, beløb over kr. 25,00 sendes der en regning. Ved fødselsdage eller andre arrangementer er der mulighed for at låne et lokale ved samlingsstuen. Der er også mulighed for at låne bestik og service samt leje duge. Der kan endvidere købes mad m.m. til lejligheden gennem caféen.

8 Det er ikke tilladt at medbringe hjemmelavet mad og tilbyde øvrige beboere. Man er velkommen til at medbringer ingredienser til køkkenet og så vil de tilberede det dette skal dog aftales på forhånd. Man er altid velkommen til at tilbyde øvrige beboere færdiglavet mad. Er du i tvivl så spørg områdeleder Helle Junker. Forplejning: Prisen for den fulde døgnkost for en beboer udgør pr. 1/1-15 kr ,-. På nuværende tidspunkt kan dele af maden ikke fravælges ved indflytning på Plejecentret. Såfremt man ikke er på plejecentret i 3 dage eller mere, vil man få refunderet for maden fra 1. dag. Såfremt personalet har mulighed for at afmelde maden senest dagen før kl , hvor du er bortrejst eller andet, vil du få refunderet maden fra første dag ellers bliver manden refunderet fra den dag, hvor vi har haft mulighed for at afmelde den. Forsikringsforhold: De skal selv have en indboforsikring til dækning af ejendele i lejligheden. Slagelse Boligselskab har en forsikring, som dækker det rent bygningsmæssige. Hvis De selv eller Deres pårørende slår en rude i stykker eller på anden måde forårsager skade udenfor Deres lejlighed, er ansvaret i midlertidig Deres eget, men under normale omstændigheder vil en sådan skade blive dækket af Deres egen familieansvarsforsikring. Ligeledes er vandskade på indbo som følge af rør eller radiatorsprængninger ikke dækket af boligforeningens forsikring, men vil kunne dækkes af Deres egen familieansvarsforsikring. Hvis De ikke har tegnet en familieansvarsforsikring, vil en eventuel udgift, som følge af ovenstående, skulle dækkes af Dem selv. Slagelse Kommune har en ansvarsforsikring, som dækker skader på personer, ting eller bygninger forvoldt af medarbejdere ansat i Slagelse Kommune under forudsætning af, at skaden er sket ved udførelse af arbejdet. Forsikringen dækker imidlertid ikke skader: På ting, som Slagelse Kommune har i varetægt med henblik at gøre noget med dem (eks. Vaske, klargøre eller anden bearbejdelse). Der næsten ikke kan undgås under arbejdets udførelse (dog erstattes disse, hvis skaden opstod pludseligt, var utilsigtet og ikke kan føres tilbage til manglende forsigtighed og sikkerhedshensyn).

9 Gudstjeneste: Der er gudstjeneste 2 x om måneden. Hjælpemidler:. Når De flytter ind på plejecentret skal alle hjælpemidler bevilget fra kommunen flyttes med til plejebolig. Alle andre hjælpemidler skal der ansøges om via de sagsbehandlende terapeuter. Indkøb: Hvis De er visiteret til det, kan De bestille varer hos en købmand og få varerne bragt ud, med betaling for udbringning. De kan høre nærmere om denne ordning via Deres kontaktperson, som kan være behjælpelig med at bestille varerne. De skal selv sørge for alt til den daglige husholdning, ligesom De gjorde, før De flyttede ind i en bolig på Plejecentret i Smedegade. De har mulighed for at købe hudplejemidler hos Lingit. Dette sker via Deres kontaktperson. Læge: Deres læge vil stadig være Deres sædvanlige praktiserende læge. Overnatning af pårørende: De er velkommen til at have Deres pårørende til at overnatte hos Dem. Pleje og omsorgsopgaver samt praktisk bistand: Disse opgaver varetages i det hus, hvor De bor. De får tilknyttet en fast kontaktperson, som fortrinsvis varetager opgaverne. Hjælpen tildeles ud fra en

10 individuel vurdering af Deres behov. Dette sker i samarbejde med Dem og evt. Deres pårørende. Ydelserne tildeles ud fra det politisk vedtagne serviceniveau i Slagelse Kommune. Rengøring: Denne service ydes hver 14. dag med mindre De har et særligt behov. Opgaven udføres af Deres kontaktperson eller en rengøringsassistent, som er tilknyttet huset. Nyhedsbrev: Udkommer hver 2. måned. Har De indlæg til bladet, kan De aflevere dem til Dorthe Nayberg i administrationen. Bussen: Plejecenter Smedegade har en bus. Det koster som udgangspunkt kr. 20,00 at komme med ud at køre en tur. Du kan vælge at betale kontant eller købe en eller flere busbilletter hos din kontaktperson eller på kontoret. Aktiviteter: Flere gange om ugen er der forskellige aktiviteter man kan deltage i. Der er banko, gymnastik, sang og musik, spil i husene, gå- og busture. I nyhedsbladet kan du læse om, hvornår aktiviteterne foregår. Tandlæge: De kan beholde Deres egen tandlæge, eller De kan visiteres til omsorgstandplejen, hvis De har et særligt svært ved at benytte Deres egen tandlæge. Tøjvask: Denne service tilbydes 1 gang ugentligt, med mindre De har særligt behov. Slagelse Boligselskab stiller vaskemaskine og tørretumbler til rådighed til vask af privat tøj. De skal selv sørge for vaskepulver (miljøvenligt).

11 De kan købe en servicepakke med sengelinned, håndklæder, vaskeklude, spisestykker i de somatiske huse. I demens husene desuden Viskestykker og karklude, til fælles køkkenet. Prisen udgør pr. 1/ ,00 kr. pr. måned. Smedegade Plejecenters personale kan ikke reparere Deres tøj, hvis det går i stykker. Vinduespudsning: Er en del af servicepakken og vil blive foretaget fire gange årligt. Økonomiske forhold: Når De flytter ind, skal De betale husleje, varme, el og antenneafgift. Hvis der er behov for hjælp i forhold til økonomiske spørgsmål, kan det anbefales at rette henvendelse til en sagsbehandler i Pensionsafdelingen. Denne har telefontid dagligt mellem kl Vi anbefaler, at De betaler deres faste regninger via PBS. Plejecentret Smedegade Slagelse Kommune

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Plejecenter Øst Svendborg kommune I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Trollehøj

Velkommen til Plejecenter Trollehøj Velkommen til Plejecenter Trollehøj 1 Trollehøj Plejecenter Trollehøj er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Trollehøj ligger op til Trolleskoven, og ned til et grønt område blandt andet tæt

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

Plejecenter Øst Svendborg Kommune

Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til Plejecenter Ådalen Egemosevej 3, 5882 Vejstrup Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til Plejecenter Ådalen 3 Hvordan får jeg en plejebolig på Ådalen? 4 Indretning 4 Samarbejde 5 Kontaktpersoner

Læs mere

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården

Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Velkommen Til Plejecenter Bakkegården Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Plejecenter Bakkegården og Bakkely, Hørve 2. Bakkegårdens værdier og mål. 3. Bakkegårdens historie

Læs mere

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 Indhold INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 OBLIGATORISKE OG VALGFRIE YDELSER... 4 OBLIGATORISKE YDELSER... 4 GODT AT VIDE VED INDFLYTNING...

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Til beboere og pårørende 1 Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Det er vores håb, at denne velkomstpjece, som bl.a. giver en række praktiske oplysninger, vil lette

Læs mere

Velkommen Til Fårevejlecentret

Velkommen Til Fårevejlecentret Plejecentre Velkommen Til Fårevejlecentret Information til nye beboere og pårørende Indhold: 1. Velkommen til Fårevejlecentret 2. Fårevejle plejecenterets mål 3. Fårevejle plejecenterets historie 4. For

Læs mere