BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)"

Transkript

1 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA Rev.: Sept BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Columbia CNA Agar Improved II med 5 % fåreblod) (Biplate) er et forbedret medium, som anvendes til selektiv isolering af Gram-negative og Gram-positive bakterier fra kliniske præparater. PROCEDURENS PRINCIPPER OG FORKLARING Mikrobiologisk metode. MacConkey Agar er en af de første formuleringer (offentliggjort af MacConkey i 1900) til isolering, dyrkning og identifikation af Enterobacteriaceae og visse nonfermentorer. Senere er dette medie blevet modificeret flere gange. 1,2 MacConkey II Agar-formuleringen blev udviklet i 1987 for at forbedre hæmningen af sværmende Proteus-arter, for at opnå en mere definitiv differentiering af laktosefermentorer og nonfermentorer samt den bedste vækst af enteriske bakterier. I MacConkey II Agar udgør peptoner næringsstofferne. Krystalviolet inkluderes også for at hæmme Gram-positive bakterier, især enterokokker og stafylokokker. Differentiering af enteriske mikroorganismer opnås ved kombinationen af lactose og den neutrale røde ph-indikator. Farveløse eller lyserøde til røde kolonier produceres, afhængigt af isolatets evne til at fermentere kulhydratet. 3-5 Ellner et al. rapporterede i 1966 om udviklingen af en blodagarformulering, der er blevet udpeget som Columbia Agar 6 Dette medium, som opnår større kolonier og mere luksuriøs vækst end på sammenlignelige blodagarbaser, anvendes til medier, der indeholder blod, og til selektive formuleringer. Ellner et al. fandt, at et medium, der består af 10 mg colistin og 15 mg nalidixinsyre pr. liter i en Columbia agarbase beriget med 5 % fåreblod, understøtter væksten af stafylokokker, hæmolytiske streptokokker og enterokokker og hæmmer samtidigt væksten af Proteus-, Klebsiella- og Pseudomonas-arter. 6 I løbet af årene er bakteriers resistens over for antimikrobielle stoffer steget. Dette er især sandt for Gram-negative stave, som bør være hæmmede, men ofte producerer vækst på Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Columbia CNA Agar med 5 % fåreblod). I Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Columbia CNA Agar Improved II med 5 % fåreblod) er der inkluderet en lille mængde aztreonama for at bevare god selektivitet for dette medium, og koncentrationen af nalidixinsyre blevet reduceret til 5,5 mg/l for at forøge opsamlingen af Gram-positive cocci, specielt stafylokokker. Koncentrationen af colistin er uændret. Aztreonam er en monobactam udelukkende med aktivitet imod Gram-negative bakterier, mens Gram-positive organismer ikke er påvirkede. 7-9 Fåreblod tillader påvisning af hæmolytiske reaktioner, som især er vigtige ved formodentlig diagnose af streptokokker. 10 Den væsentligste fordel ved Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Columbia CNA Agar Improved II med 5 % fåreblod) i forhold til Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Columbia CNA Agar med 5 % fåreblod) er den forbedrede vækst af stafylokokker, som oftest påvises efter 18 til 24 timers inkubation, samt en bedre hæmning af resistente Gram-negative bakterier, specielt Proteus-arter. Kombinationen af disse to medier på en dobbeltplade (BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood) anvendes til selektiv isolering af Gram-negative og Gram-positive bakterier fra kliniske præparater. PA

2 REAGENSER BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) Formler* pr. liter renset vand MacConkey II Agar Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood Pankreatisk fordøjelse af gelatine 17,0 g Peptoner 20,0 g Pankreatisk fordøjelse af kasein 1,5 Gærekstrakt 3,5 Peptisk fordøjelse af animalsk væv 1,5 Tryptisk fordøjelse af oksehjerte 3,0 Lactose 10,0 Majsstivelse 1,0 Galdesalte 1,5 Natriumchlorid 5,0 Natriumchlorid 5,0 Colistin 10,0 mg Neutral rød 0,03 Nalidixinsyre 5,5 Krystalviolet 0,001 Aztreonam 3,0 Agar 13,5 Fåreblod, defibrineret 5 % ph 7,1 ± 0,2 ph 7,3 ± 0,2 *Justeret og/eller suppleret, som krævet for at opfylde funktionskriterierne. FORHOLDSREGLER. Kun til professionel brug. Pladerne må ikke anvendes, hvis de viser tegn på mikrobiel kontaminering, misfarvning, udtørring, brud eller andre tegn på nedbrydning. Læs dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for procedurer om aseptisk håndtering, biologiske farer og bortskaffelse af brugte produkter. OPBEVARING OG HOLDBARHED Pladerne opbevares efter modtagelse i mørke ved 2 til 8 C i deres originale hylsterindpakning indtil umiddelbart inden ibrugtagning. Undgå nedfrysning og overophedning. Pladerne kan inokuleres indtil udløbsdatoen (se etiketten på pakken) og inkuberes i de anbefalede inkubationstider. Plader fra åbnede stabler med 10 plader kan bruges i en uge, når de opbevares i et rent område ved 2 8 C. BRUGERKVALITETSKONTROL Inokuler repræsentative prøver med de følgende stammer (se dokumentet GENEREL BRUGSANVISNING for at få detaljer). Inkubér pladerne i omvendt position ved 35 til 37 C aerobt i timer. Stammer MacConkey II Agar Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood Escherichia coli ATCC Vækst god til fortrinlig, pink til røde Hæmning fuldstændig Proteus mirabilis ATCC PA kolonier med galdepræcipitater Vækst god til fortrinlig, beige til brune kolonier, sværmning hæmmet Hæmning fuldstændig Enterococcus faecalis ATCC Hæmning (delvis til) fuldstændig Vækst god til fortrinlig, små grå kolonier Staphylococcus aureus ATCC Hæmning fuldstændig Hvide til gullige kolonier med beta-hæmolyse Streptococcus pyogenes ATCC Ikke testet Små grålige kolonier, betahæmolyse Streptococcus pneumoniae ATCC 6305 Ikke testet Små grønne til grå kolonier, alphahæmolyse Ikke-inokuleret Let lyserød, en smule opalagtig Rød, gennemsigtig PROCEDURE Vedlagte materialer BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (90 mm Stacker-dobbeltplader). Mikrobiologisk kontrolleret.

3 Materialer, der ikke er vedlagt Hjælpekulturmedier, reagenser og laboratorieudstyr som påkrævet. Præparattyper Medierne på denne dobbeltplade anvendes til selektiv isolering af mange Gram-negative og Gram-positive bakterier fra alle typer kliniske præparater (se også FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER). Testprocedure Udstryg præparatet så hurtigt som muligt efter modtagelse i laboratoriet. Udstrygningspladen anvendes primært til at isolere rene kulturer fra præparater, der indeholder blandet flora. For at inokulere denne dobbeltplade med præparater fra podepinde skal podepinden først rulles hen over et lille område af Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood, og derefter henover et lille område af MacConkey II Agar. Brug en frisk podenål til hvert medie, og udstryg for isolering fra inokulerede områder. Inkubér i omgivende luft i 24 til 48 timer ved C. Det anbefales ikke at inkubere dette produkt i en kuldioxid-beriget aerob atmosfære, da resultaterne på MacConkey Agar kan afvige fra de dem, der opnås vis inkubation i omgivende luft. 11 Da der eksisterer Gram-positive og Gram-negative organismer, som er hæmmede på begge medier på denne dobbeltplade, eller som ikke vokser i omgivende luft, anbefales det at inkludere en ikke-selektiv blodagarplade, f.eks. BD Columbia Agar with 5% Sheep Blood, som er inkuberet i 24 til 48 timer ved C i en aerob atmosfære beriget med kuldioxid. RESULTATER Typiske vækstresultater på BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) er som følger: Organismer MacConkey II Agar Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood E. coli Pink til rosa-rød (kan være omringet Hæmning (delvis til) fuldstændig af en zone med udfældet galde) Enterobacter Mucoid, lyserød Hæmning (delvis til) fuldstændig Klebsiella Mucoid, lyserød Hæmning (delvis til) fuldstændig Proteus Farveløs, sværmning hæmmet Hæmning (delvis til) fuldstændig, sværmning hæmmet Salmonella Farveløs Hæmning fuldstændig Shigella Farveløs Hæmning fuldstændig Pseudomonas Uregelmæssig, farveløs til lyserød Hæmning (delvis til) fuldstændig Stafylokokker Hæmning delvis til fuldstændig Vækst, hvid til gul, små til mellemstore kolonier, med eller uden beta-hæmolyse Streptokokker Hæmning fuldstændig Vækst, små til mellemstore kolonier, med eller uden beta- eller alpha-hæmolyse Enterokokker Hæmning delvis til fuldstændig Vækst, små til mellemstore kolonier, kan have grålige kanter, normalt ikke-hæmolytisk Andre Gram-negative og Gram-positive bakterier, der ikke er angivet ovenfor, kan også vokse på medierne. Der henvises til litteraturen for detaljer og information om tolkning af vækst. 4,10,12 FUNKTIONSDATA OG PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER BD MacConkey II Agar er ét de standardmedier, der anvendes til primær udpladning af kliniske prøver og til en lang række ikke-kliniske materialer. På dette medium vil organismer af Enterobacteriaceae-familien og en lang række andre Gram-negative stave som f.eks. Pseudomonas og relaterede slægter vokse. Ikke-fermentorer eller andre Gram-negative stave, som er følsomme over for de selektive ingredienser, vokser ikke på dette medie. Der henvises til de respektive kapitler i litteraturhenvisningerne før anvendelse af dette medium til specifikke organismer. 4,10,12 PA

4 BD Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood er et forbedret selektivt medie til isolering og dyrkning af mange aerobt voksende Gram-positive mikroorganismer, f.eks. streptokokker, stafylokokker, Listeria -arter og andre, fra kliniske præparater. Mediet muliggør hurtigere påvisning af stafylokokker, enterokokker og streptokokker samt bedre hæmning af Gram-negative bakterier end Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood. I interne effektivitetsevalueringer er 38 stammer (kliniske isolater og opsamlingsstammer) af Gram-positive bakterier, som tilhører arterne nævnt i tabel 1, og mange Gram-negative bakterier blevet testet for vækst på BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate). BD Columbia Agar with 5% Sheep Blood (=COL) blev anvendt som vækstreferencemedium. Plader blev inkuberet i en aerob atmosfære i 18 til 24 timer ved C. Quinolon-resistente Proteus-stammer blev fuldstændigt hæmmet på Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood, men producerede kraftig vækst på MacConkey II Agar og Columbia Agar. Kolonistørrelserne og hæmolytiske zoner på Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood var sammenlignelige med dem på Columbia Agar. Alle Gram-positive stammer, med undtagelse af Corynebacterium diphtheriae, producerede vækst på Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood inden for timers aerob inkubation og blev fuldstændigt hæmmet på MacConkey II Agar. C. diphtheriae skulle inkuberes i 42 timer. Test omfattede stafylokokker, der skulle inkuberes i 2 dage på almen Columbia CNA Agar. Tabel 1: Gram-positive arter testet og restitueret på BD Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (aerob inkubation) Corynebacterium diphtheriae* Staphylococcus hyicus Streptococcus sanguis Enterococcus faecalis Staphylococcus saprophyticus Streptococcus gruppe C Enterococcus faecium Staphylococcus schleiferi Streptococcus gruppe G Enterococcus durans Staphylococcus xylosus Enterococcus hirae Staphylococcus warneri Listeria monocytogenes Streptococcus agalactiae Staphylococcus aureus Streptococcus bovis Staphylococcus capitis Streptococcus mitis Staphylococcus cohnii Streptococcus pneumoniae Staphylococcus epidermidis Streptococcus pyogenes * 48 timers inkubation nødvendig for påvisning på CNA-II og CNA. Begrænsninger: Gram-negative bakterier, som viser resistens over for de selektive ingredienser, kan vokse på dette medium. Candida-arter og andre fungi hæmmes ikke på dette medium. Selvom de er Gram-positive bakterier, kan aerobe sporformer som f.eks. Bacillus-arter, hæmmes på Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood. Korynebakterier skal muligvis inkuberes i 42 til 48 timer Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood. Visse streptokokker, f.eks. Streptococcus intermedius og Streptococcus milleri skal have en CO 2 -beriget eller anaerob atmosfære for vækst. Columbia Agar-basen har et relativt højt indhold af kulhydrat. Derfor kan beta-hæmolytiske streptokokker producere en grønlig hæmolytisk reaktion, som fejlagtigt kan antages for at være alphahæmolyse på Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood. Selvom mange forskellige Gram-negative og Gram-positive bakterier kan vokse på af medierne i BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate), anbefales det at inkludere et ikke-selektivt medium til den primære isolering af alle patogener, der kan være til stede i et præparat. 10 BD Columbia Agar with 5% Sheep Blood er et ofte anvendt ikke-selektivt primært plademedie, der anvendes til dette formål. I forbindelse med isolering af kræsne organismer, f.eks. Neisseria eller Haemophilus, skal der endvidere inokuleres en chokoladeagarplade, f.eks. BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) med præparatet, hvis disse organismer forventes. PA

5 Det er blevet rapporteret, at visse Enterobacteriaceae og Pseudomonas aeruginosa er hæmmet på MacConkey Agar ved inkubering i en CO 2 -beriget atmosfære. 11 Derfor bør BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) ikke inkuberes i en CO 2-beriget atmosfære. På visse plader med en stærk vækst af stafylokokker på Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood mediet og ingen vækst på MacConkey II Agar, er der observeret en falmning af farven på MacConkey II Agar-mediet. Det har ingen negativ påvirkning på restitution og den normale farvning af kolonien på Gram-negative bakterier på MacConkey II Agar. Selvom visse diagnostiske test kan udføres direkte på disse medier, er det nødvendigt at udføre biokemiske og, hvis det angives, immunologiske analyser med rene kulturer for at opnå fuldstændig identifikation af isolaterne. LITTERATUR 1. Levine, M., and H.W. Schoenlein A compilation of culture media for the cultivation of microorganisms. The Williams & Wilkins Company, Baltimore. 2. MacFaddin, J.F Media for isolation-cultivation- identification-maintenance of medical bacteria, vol. I. Williams & Wilkins, Baltimore. 3. Baron, E.J., L.R. Peterson, and S.M. Finegold Bailey & Scott's diagnostic microbiology, 9th ed. Mosby-Year Book, Inc., St. Louis. 4. Farmer, J.J., III., K.D. Boatwright, and J.M. Janda Enterobacteriaceae: introduction and identification. In: Murray, P. R., E. J. Baron, M.L. Landry, J.H. Jorgensen, and M. A. Pfaller (ed.). Manual of clinical microbiology, 9 th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 5. Downes, F.P., and K. Ito Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 4 th edition. American Public Health Association (APHA). Washington, D.C. USA. 6. Ellner, P.D., C.J. Stoessel, E. Drakeford, and F. Vasi A new culture medium for medical bacteriology. Am. J. Clin. Pathol. 45: Wood, W., G. Harvey, E.S. Olson, and T.M. Reid Aztreonam selective agar for Gram positive bacteria. J. Clin. Pathol. 46: Wiedemann, B., and B. A. Atkinson Susceptibility to antibiotics: species incidence and trends. In: Lorian, V. (ed.), Antibiotics in Laboratory medicine, p Williams and Wilkins, Baltimore, USA. 9. von Graevenitz, A Use of antimicrobial agents as tools in epidemiology, identification, and selection of microorganisms. In: Lorian, V. (ed.), Antibiotics in Laboratory medicine, p Williams and Wilkins, Baltimore, USA. 10. Spellerberg, B., Brandt, C Streptococcus. In: Murray, P. R., E. J. Baron, M.L. Landry, J.H. Jorgensen, and M. A. Pfaller (ed.). Manual of clinical microbiology, 9 th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 11. Mazura-Reetz, G. T. Neblett, and J. M. Galperin MacConkey Agar: CO2 vs. ambient incubation. Abst. Ann. Mtg. American Society for Microbiology. C Isenberg, H. D. (ed.) Interpretation of aerobic bacterial growth on primary culture media, Clinical microbiology procedures handbook, vol.1, p American Society for Microbiology, Washington, D.C. EMBALLERING/BESTILLING BD MacConkey II Agar / BD Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) Kat. Nr. Beskrivelse REF Plademedier klar til brug, cpu 20 REF Plademedier klar til brug, cpu 120 YDERLIGERE OPLYSNINGER Kontakt den lokale BD-repræsentant angående yderligere oplysninger. PA

6 Becton Dickinson GmbH Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Germany Phone: Fax: ATCC er et varemærke tilhørende American Type Culture Collection BD, BD-logoet og Stacker er varemærker tilhørende Becton, Dickinson and Company Becton, Dickinson and Company PA

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus

BD BBL CHROMagar Staph aureus BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257074.06 Rev.: Sep 2011 BD BBL CHROMagar Staph aureus TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus er et selektivt medium til isolering, optælling og identifikation

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate)

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257372.02 Rev.: Mar 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) * U.S. patent nr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs

BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs BRUGSANVISNING BD SENSI-DISCS SD-BD.01 Rev.: Maj 2005 BD Sensi-Disc Susceptibility Test Discs TILSIGTET BRUG Sensi-Disc susceptibility test discs (Sensi-Disc disks til følsomhedstest) anvendes til semikvantitativ

Læs mere

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS 1 Makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af bakterier Formål: At udføre makroskopiske og mikroskopiske bakterieundersøgelser.

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254030.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep

Læs mere

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com Lely Caring - fokus på pattespray www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING INTRO TIL YVERPLEJE Det er vigtigt med sunde yvere som basis for en optimal mælkeproduktion. I gennemsnit lider én ud

Læs mere

Biokonservering af koldrøget laks

Biokonservering af koldrøget laks Af Lilian Nilsson og Lone Gram Afdeling for Fiskeindustriel Forskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser Biokonservering af koldrøget laks - hvordan man forhindrer vækst af Listeria i fiskeprodukter er en

Læs mere

Agenda. Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database

Agenda. Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database 1 QC-Mikrobiologi Agenda Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database 2 Xellia Manufacturing Sites Copenhagen, Denmark Amphotericin B Bacitracin and Bacitracin

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref )

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref ) biomérieux NORDICS Customer Service Department Direct no.: +46 31 68 58 58 Fax no.: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Our Ref.: FSCA 2752 IMPORTANT: URGENT FIELD SAFETY NOTICE

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.03 Rev.: March 2016 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica FLEXICULT SSI-URINKIT SSI Diagnostica Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Professor, overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Kristian Teilmann Frederiksen 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 Lærke Boye Astrup Karl Pedersen Ljudmila Trojanova

Læs mere

Pensum for Mikrobiologi og Immunologi 2010 Tandlægestuderende, 4. semester

Pensum for Mikrobiologi og Immunologi 2010 Tandlægestuderende, 4. semester Mikrobiologi og Immunologi læses efter: Pensum for Mikrobiologi og Immunologi 2010 Tandlægestuderende, 4. semester R.A. Harvey, P.C. Champe, B.D. Fisher: Lippincott s Illustrated Reviews: Microbiology.

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Rene S. Hendriksen Frank M. Aarestrup Kaspar

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

F22 Bakterier struktur og funktion

F22 Bakterier struktur og funktion F22 Bakterier struktur og funktion Uffe B. Skov Sørensen INSTITUT FOR BIOMEDICIN Dias 1 Disposition Forskelle mellem bakterier og vore egne celler Hvad er en bakterie? Dyrkning, farvning og identifikation

Læs mere

BBL CHROMagar MRSA II*

BBL CHROMagar MRSA II* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257434.03 Rev.: March 2012 BBL CHROMagar MRSA II* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA II (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte, kvalitativ

Læs mere

BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT

BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT DA212115.03 1 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA212115.03 Rev.: Oct 2005 BBL UROTUBE BBL UROTUBE M BBL UROTUBE E BBL UROTUBE E. coli BBL UROTUBE SXT TILSIGTET BRUG BBL UROTUBE produkter

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Frank

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere

B BBL Crystal Identification Systems Rapid Gram-Positive ID Kit 8809711 U Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen 2004/06 Dansk U S Pat 5,182,082 U S Pat 5,338,666 TILSIGTET BRUG BBLCrystal Rapid

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2010 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Jacob

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.08 Rev.: Februar 2017 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

Validering af gramfarvning af bakterier

Validering af gramfarvning af bakterier Valideringsrapport Gramfarvning af bakterier Formålet med valideringen At dokumentere at KMA, OUHs kan anvende gramfarvning til at identificere grampositive og negative bakterier, samt karakterisere morfologi/lejring.

Læs mere

Anvendelses teknisk datablad

Anvendelses teknisk datablad Anvendelses teknisk datablad 1. BioWash Rengøring og sanering mod skimmel og bakterier med langtidsvirkning BioRid systemet 2. BioRid Mikroporøst fugttransporterende og isolerende dæklag BioWash blandes

Læs mere

BBL Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) og BBL MacConkey II Agar with MUG- I Plate

BBL Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) og BBL MacConkey II Agar with MUG- I Plate I II BBL Trypticase Soy Aar with 5% Sheep Blood (TSA II) o BBL MacConkey II Aar with MUG- I Plate Rev. 03 April 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER INDLEDNING Trypticase Soy Aar with 5% Sheep Blood (Trypticase

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Gram-Positive ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Gram-Positive ID Kit 8809701JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/2007 12:30 PM Page 1 BBL Crystal Identification Systems Gram-Positive ID Kit 8809701JAA 2007/06 Dansk U.S. Pat. 5,182,082 U.S. Pat. 5,338,666 TILSIGTET BRUG BBLCrystal

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Fremtiden er her allerede. Velkommen til.

Fremtiden er her allerede. Velkommen til. Fremtiden er her allerede. Velkommen til. Sparer Tid, penge og ressourcer. EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Tlf. 45 74 42 47 50 www.ecocare.dk Universalrengøringsredskabet, der oven i købet er økonomisk

Læs mere

Bakterier struktur og funktion

Bakterier struktur og funktion Bakterier struktur og funktion Uffe B. Skov Sørensen Dias 1 Disposition Forskellen mellem en bakterie og vore egne celler Hvad er en bakterie? Dyrkning og farvning af bakterier Inddeling af bakterier (taksonomi)

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

BBL Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) og BBL MacConkey II Agar - I Plate

BBL Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood (TSA II) og BBL MacConkey II Agar - I Plate BBL Trypticase Soy Aar with 5% Sheep Blood (TSA II) o BBL MacConkey II Aar - I Plate Rev. 12 Oktober 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER (Valfrit) I II INDLEDNING Trypticase soja-aar med 5 % fåreblod anvendes

Læs mere

Bakterier Struktur og funktion F25

Bakterier Struktur og funktion F25 Bakterier Struktur og funktion F25 Disposition Forskellen mellem en bakterie og vore egne celler Prokaryote celle Eukaryote celle Hvad er en bakterie? Dyrkning og farvning af bakterier Gram-negativ bakterie

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i specialet klinisk mikrobiologi

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i specialet klinisk mikrobiologi Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i specialet klinisk mikrobiologi Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Århus Universitetshospital 1. INDLEDNING Introduktionsuddannelsen i klinisk

Læs mere

KEFA produktpræsentation 2014

KEFA produktpræsentation 2014 KEFA produktpræsentation 2014 Når bygherre og KEFA parallelt med naturen skaber værdi Når kunde og leverandør sammen skaber værdi H Helt enkelt genialt! Naturproduktet ekspanderet vulkansten årsagen til

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

Rendyrkning og identifikation af bakterier

Rendyrkning og identifikation af bakterier Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg www.nucleus.dk 3 Rendyrkning og identifikation af bakterier Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvilke mikroorganismer man har i sin prøve.

Læs mere

BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003

BD BBL Mycoslide. BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003 DA-273157.00-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG DYPPEOBJEKTGLASMEDIER DA-273157.00 Rev.: Juni 2003 BD BBL Mycoslide TILSIGTET BRUG BBL Mycoslide er et treside dyppeobjektglas, der indeholder medier til påvisning

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Mikrobiologisk overvågning og beredskab

Mikrobiologisk overvågning og beredskab 30. september 2010 Proj. nr.: 1378570-02 SUM/LHAN Værktøjsområde Mikrobiologisk overvågning og beredskab Årsrapport 2010 Susanne Mansdal Hovedansvarlig for værktøjsområdet Flemming Hansen Medansvarlig

Læs mere

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill)

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) Rev. 13 April 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Seven H11 Agar er et dyrkningsmedium til isolering og dyrkning af mykobakterier. FUNKTIONSTESTPROCEDURE

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

Produktinformation og brugervejledning

Produktinformation og brugervejledning Produktinformation og brugervejledning FORDELE: ARBEJDS- METODER: DOSERING: GODKENDELSER: EMBALLAGE: BEMÆRK! Udarbejdet/af: Varenummer: Knud E. Dan A/S Tlf. Øst 43 69 24 22 I Idé-Kemi ApS Tlf. Vest 75

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat)

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat) 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Clavubactin Vet. tabletter 500 mg/125 mg 0. D.SP.NR 21689 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Clavubactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive indholdsstoffer:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg. Kvantitet. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat)

PRODUKTRESUMÉ. for. Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg. Kvantitet. Amoxicillin (som amoxicillintrihydrat) Clavulansyre (som kaliumclavulanat) 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Clavubactin Vet., tabletter 50/12,5 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Clavubactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive indholdsstoffer: Amoxicillin (som

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Compounds which are chemically foreign or hostile to a biological system Eukaryotic drugs Other chemical compounds Drugs Eukaryotedirected

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

EDEA GROUP PerOxytabs II Brusetablet til desinfektion af overflader PerOxytabs II PerOxytabs II er et enestående produkt indenfor overfladedesinfektionsområdet i tabletform. Det er et effektivt, brugervenligt

Læs mere

Identifikation af Candida species på kromogene medier

Identifikation af Candida species på kromogene medier Bioanalytikerstuderende Majbritt Bach Rasmussen 2013 Identifikation af Candida species på kromogene medier Studienummer: 15 19 16 I vejleder: Birte Sivebæk Lektor Cand. Scient. K vejleder: Dorte Paulmann

Læs mere

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner Survival Funktion Survival Funktion 15-02-2012 Opportunistiske infektioner (Wikipedia) Niels Nørskov-Lauritsen Overlæge, PhD Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby nielnoer@rm.dk

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 14 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Zinacef

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Forudsætninger for mikrobiologiske forudsigelser Risikoen ved smørrebrød og sandwich Resultater fra projektet Redskabets ide

Læs mere