QIAsymphony SP protokolark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QIAsymphony SP protokolark"

Transkript

1 QIAsymphony SP protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Disse protokoller er til oprensning af totalt DNA fra væv og formalinfikseret, paraffinindlejret (FFPE) væv med anvendelse af QIAsymphony SP og QIAsymphony DSP DNA Mini-kit. Protokoller for dyrkede celler og bakteriekulturer er under udvikling og vil snart være tilgængelige. Afhængig af den samme type anbefaler vi at anvende enten protokollen for lavt indhold (LC) eller højt indhold (HC). Væv vil give øgede DNA-resultater, når behandlet med protokollen for højt indhold, men protokollen for lavt indhold sammen med en lille elueringsmængde (50 μl) kan anvendes, hvis en høj DNA-koncentration er påkrævet. For FFPE-væv anbefaler vi at anvende protokollen for lavt indhold. Protokol for lavt indhold Kit QIAsymphony DSP DNA Mini Kit (kat. nr ) Prøvemateriale FFPE-væv og væv* Op til 4 FFPE-vævssektioner, hver med en tykkelse på op til 10 μm eller 8 sektioner med en tykkelse på op til 5 μm og et overfladeareal på op til 250 mm 2, kan kombineres i én prøveklargøring. Protokolnavn Standard analysekontrolsæt Elueringsmængde Tissue_LC_200_V7_DSP ACS_Tissue_LC_200_V7_DSP 50 μl, 100 μl, 200 μl eller 400 μl Påkrævet softwareversion Version 4.0 * Se protokollen for højt indhold for information om vævsprøver. April 2012 Sample & Assay Technologies

2 Protokol for højt indhold Kit QIAsymphony DSP DNA Mini Kit (kat. nr ) Prøvemateriale Væv Hvis ingen information om det forventede resultat er tilgængelig, anbefaler vi at starte med 25 mg prøvemateriale. Afhængig af det opnåede resultat kan prøvestørrelsen øges i efterfølgende prøveklargøringer. Protokolnavn Standard analysekontrolsæt Elueringsmængde Tissue_HC_200_V7_DSP ACS_Tissue_HC_200_V7_DSP 100 μl, 200 μl eller 400 μl Påkrævet softwareversion Version 4.0 Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt Til alle prøvetyper Buffer ATL, 4 x 50 ml (katalognr ) Hvis RNA-frit DNA er påkrævet: DNase-fri RNase A (stamopløsning på 100 mg/ml) Til FFPE-væv (xylenfri afparaffinering) Afparaffineringsopløsning (Deparaffinization Solution, katalognr ) Til FFPE-væv (afparaffinering vha. xylen) Xylen ( %) Ethanol ( %)* * Der må ikke anvendes denatureret alkohol, som indeholder yderligere stoffer, såsom methanol eller methylethylketon. QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP side 2 af 9

3 Skuffen Sample (Prøve) Prøvetype Prøveinputmængde Behandlet prøvemængde Primære prøveglas FFPE-væv og væv 220 μl (påkrævet pr. prøve, pr. protokol)* 200 μl i/r Sekundære prøveglas Se for at få flere oplysninger. Indsatser Afhænger af den anvendte prøveglastype, for at få flere oplysninger se * Eftersom prøveoverførslen af protokoller med højt og lavt indhold udføres uden væskeniveaudetektion, vil systemet ikke genkende, om prøvemængden er mindre end 220 μl. Derfor skal det sikres, at prøveinputmængden er 220 μl. i/r = ikke relevant. Skuffen Reagents and Cosumables (Reagenser og forbrugsartikler) Position A1 og/eller A2 Position B1 Spidsrackholder 1 17 Enhedsboksholder 1 4 Reagenspatron i/r Engangsfilterspidser, 200 μl eller 1500 μl Enhedsbokse med prøveklargøringsbeholdere eller 8-stavs dæksler i/r = ikke relevant. Skuffen Waste (Affald) Enhedsboksholder 1 4 Affaldsposeholder Holder til flaske til flydende affald Tomme enhedsbokse Affaldspose Tom flaske til flydende affald QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP side 3 af 9

4 Skuffen Eluate (Eluat) Elueringsrack (vi anbefaler at anvende åbning 1, afkølingsposition) Se for at få flere oplysninger. Påkrævede plastikprodukter Et batch, To Tre Fire 24 batches, batches, batches, 96 prøver* 48 prøver* 72 prøver* prøver* Engangs filterspidser, 200 μl Engangs filterspidser, 1500 μl Prøveklargøringsbeholdere stavs dæksler * Anvendelse af mindre end 24 prøver pr. batch reducerer antallet af engangsfilterspidser påkrævet pr. kørsel. Der er 32 filterspidser/spidsrack. Antal nødvendige filterspidser indeholder filterspidser til 1 indholdsscanning per reagensbeholder. Der er 28 prøveklargøringsbeholdere/enhedsboks. Der er tolv 8-stavs dæksler/enhedsboks. Bemærk: Antallet af angivne filterspidser kan afvige fra det antal, der vises på berøringsskærmen, afhængigt af indstillinger. Vi anbefaler at isætte det størst mulige antal spidser. Elueringsmængde Elueringsmængden vælges på berøringsskærmen. Afhængig af prøvetypen og DNA-indholdet kan den endelige eluatmængde variere med op til 15 μl mindre end den valgte mængde. Da eluatmængden kan variere anbefaler vi at tjekke den faktiske eluatmængde, når der anvendes et automatiseret analyseopsætningssystem, som ikke verificerer eluatmængden før overførslen. Eluering i lavere mængder øger den endelige DNA-koncentration, men reducerer udbyttet en smule. Vi anbefaler at anvende en elueringsmængde, der er passende for den tilsigtede senere anvendelse. QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP side 4 af 9

5 Klargøring af prøvemateriale Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der findes mere information i de tilhørende sikkerhedsdatablade (material safety data sheets, MSDSs), som kan fås hos den pågældende leverandør. Vigtigt punkt før start QIAsymphony magnetiske partikler oprenser både RNA og DNA, hvis begge er til stede i prøven. Hvis RNA-frit DNA er påkrævet, tilsættes RNase A til prøven i trinnet angivet i den respektive forbehandlingsprotokol. Ting, der skal gøres før start Undersøg Buffer ATL for hvidt bundfald. Om nødvendigt inkuberes i 30 minutter ved 37 C med lejlighedsvis rystning for at opløse bundfaldet. Indstil en termomixer eller rysteinkubator til den påkrævede temperatur til den respektive forbehandling. Væv Frisk og frossent væv kan anvendes til DNA-oprensning. Opnået udbytte og DNA-kvalitet vil afhænge af vævstype, kilde og opbevaringsforhold. Frisk væv kan skæres i små stykker og opbevares ved 20 C eller 80 C før behandling. Generelt anbefaler vi at anvende protokollen med højt indhold, som vil give øget DNA-udbytte. Protokollen med lavt indhold, sammen med 50 μl elueringsmængde, anbefales kun, hvis høje DNA-koncentrationer er nødvendige for efterfølgende analyse. Hvis ingen information om det forventede udbytte er tilgængelig, anbefaler vi at starte med 25 mg prøvemateriale vha. protokollen med højt indhold og 200 μl elueringsmængde. Afhængig af det opnåede resultat kan prøvestørrelsen øges eller elueringsmængde reduceres i efterfølgende prøveklargøringer. Vær opmærksom på, at overfyldning af præparater sammen med små elueringsmængder kan forårsage overførsel af magnetiske partikler i eluatet og kan kompromittere DNA'ets renhed og efterfølgende analyse. Forbehandlingsprotokol til væv 1. Overfør vævsprøven til et 2 ml mikrocentrifugeglas (ikke leveret). 2. Tilsæt 220 μl Buffer ATL. 3. Tilsæt 20 μl proteinase K og bland ved at banke let på glasset. Bemærk: Anvend proteinase K fra enzymracket i QIAsymphony DSP DNA Mini-kittet. QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP side 5 af 9

6 4. Anbring glasset i en termomixer eller rysteinkubator og inkubér ved 56 C med rystning ved 900 o/min (indtil vævet er helt lyseret). Bemærk: Lyseringstiden varierer afhængig af den behandlede vævstype. For de fleste væv fuldføres lyseringen inden for 3 timer. Hvis lyseringen er ufuldstændig efter 3 timer som angivet af tilstedeværelsen af uopløseligt materiale eller meget viskøse lysater, kan lyseringstiden forlænges eller uopløseligt materiale fjernes ved centrifugering som beskrevet i trin 6. Lysering i løbet af natten er mulig og påvirker ikke klargøringen. 5. Hvis RNA-frit genomisk DNA er påkrævet, tilsættes 4 μl RNase A (100 mg/ml) og inkuberes i 2 minutter ved stuetemperatur (15 25 C), før der fortsættes med trin Homogenisér prøven ved at pipettere op og ned flere gange. Bemærk: Hvis stykker af uopløseligt materiale stadig er til stede, centrifugeres ved 3000 x g i 1 minut. 7. Overfør forsigtigt 220 μl supernatant til prøveglas, der er kompatible med QIAsymphony SP's prøveholder. For at få en oversigt over kompatible prøveglas, se Vi anbefaler at anvende 2 ml glas (f.eks. Sarstedt, katalognr eller ). FFPE-væv Standard formalinfikserings- og paraffinindlejringsprocedurer resulterer altid i signifikant fragmentering af nukleinsyrer. For at begrænse omfanget af DNA-fragmentering skal der sørges for følgende: Fiksér vævsprøver i 4 10 % formalin så hurtigt som muligt efter kirurgisk fjernelse Anvend en fikseringstid på timer (længere fikseringstider fører til mere alvorlig DNAfragmentering, hvilket resulterer i ringe præstation i efterfølgende analyser) Dehydrér grundigt prøverne før indlejring (restformalin kan hæmme opløsningen af proteinase K). Startmaterialet til DNA-oprensning skal være friske, afskårne sektioner af FFPE-væv. Op til 4 sektioner, hver med en tykkelse på op til 10 μm eller 8 sektioner med en tykkelse på op til 5 μm og et overfladeareal på op til 250 mm 2, kan behandles i én prøveklargøring. Hvis du ikke har information om dit startmateriales beskaffenhed, anbefaler vi, at du starter med højst 3 sektioner til en enkelt prøveklargøring. Afhængig af DNA-udbyttet og dets renhed, kan det være muligt at anvende op til 8 sektioner i efterfølgende klargøringer. Forbehandlingsprotokol til FFPE-væv Afparaffinering vha. afparaffineringsopløsning 1. Vha. en skalpel trimmes overskydende paraffin af prøveblokken. 2. Skær op til 4 sektioner 10 μm tykt eller op til 8 sektioner 5 μm tykt. Bemærk: Hvis prøveoverfladen er blevet udsat for luft, bortskaffes de første 2 3 sektioner. QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP side 6 af 9

7 3. Anbring straks sektionerne i et 2 ml Sarstedt-glas (ikke leveret, katalognr eller ), der er kompatibelt med QIAsymphony SP's prøveholder. 4. Tilsæt 200 μl Buffer ATL til sektionerne. 5. Tilsæt 20 μl proteinase K. Bemærk: Anvend proteinase K fra enzymracket i QIAsymphony DSP DNA Mini-kittet. 6. Tilsæt 160 μl eller 320 μl afparaffineringsopløsning (se nedenstående tabel) og bland vha. vortexer. Sektionernes tykkelse Antal sektioner Mængde afparaffineringsopløsning 5 μm μm μl 320 μl 160 μl 320 μl 7. Anbring glasset i en termomixer eller rysteinkubator og inkubér ved 56 C i 1 time med rystning ved 1000 o/min (eller indtil vævet er helt lyseret). Bemærk: Lyseringstiden varierer afhængig af den behandlede vævstype. For de fleste væv fuldføres lyseringen inden for 1 timer. Hvis lyseringen er ufuldstændig efter 1 time som angivet af tilstedeværelsen af uopløseligt materiale, kan lyseringstiden forlænges eller uopløseligt materiale pelleteres ved centrifugering som beskrevet i trin 10. Lysering i løbet af natten er mulig og påvirker ikke klargøringen. 8. Inkubér ved 90 C i 1 time. Bemærk: Inkuberingen ved 90 C i Buffer ATL reverserer delvist formaldehydmodifikationen af nukleinsyrer. Længere inkuberingstider eller højere inkuberingstemperaturer kan resultere i mere fragmenteret DNA. Hvis der kun anvendes en varmeblok, skal prøven forblive ved stuetemperatur efter 56 C inkubering, indtil varmeblokken har nået 90 C. 9. Hvis RNA-frit genomisk DNA er påkrævet, tilsættes 2 μl RNase A (100 mg/ml) til den lavere fase, og der inkuberes i 2 minutter ved stuetemperatur, før der fortsættes med trin 10. Lad prøven afkøle til stuetemperatur før der tilsættes RNase A. 10. Centrifugér ved fuld hastighed i 1 minut ved stuetemperatur. 11. Overfør forsigtigt glassene (med begge faser) til prøveholderen på QIAsymphony SP. Afparaffinering vha. xylen 1. Vha. en skalpel trimmes overskydende paraffin af prøveblokken. 2. Skær op til 4 sektioner 10 μm tykt eller op til 8 sektioner 5 μm tykt. Bemærk: Hvis prøveoverfladen er blevet udsat for luft, bortskaffes de første 2 3 sektioner. QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP side 7 af 9

8 3. Anbring straks sektionerne i et 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugeglas (ikke leveret) og der tilsættes 1 ml xylen til prøven. Luk låget og vortex kraftigt i 10 sekunder. 4. Centrifugér ved fuld hastighed i 2 minutter ved stuetemperatur. 5. Fjern supernatanten ved pipettering. Pelleteringen må ikke fjernes. 6. Tilsæt 1 ml ethanol ( %) til pellet'en og bland med vortexer. Bemærk: Ethanolet ekstraherer restxylen fra prøven. 7. Centrifugér ved fuld hastighed i 2 minutter ved stuetemperatur. 8. Fjern supernatanten ved pipettering. Pelleteringen må ikke fjernes. Bemærk: Fjern forsigtigt eventuelt restethanol vha. en fin pipettespids. 9. Åbn glasset og inkubér ved stuetemperatur (15 25 C) i 10 minutter eller indtil al det resterende ethanol er fordampet. Bemærk: Inkubation kan udføres ved temperaturer på op til 37 C. 10. Resuspendér pellet'en i 220 μl Buffer ATL. 11. Tilsæt 20 μl proteinase K og bland med vortexer. Bemærk: Anvend proteinase K fra enzymracket i QIAsymphony DSP DNA Mini-kittet. 12. Inkubér ved 56 C i 1 time (eller indtil prøven er blevet fuldstændig lyseret). Bemærk: Lyseringstiden varierer afhængig af den behandlede vævstype. For de fleste væv fuldføres lyseringen inden for 1 timer. Hvis lyseringen er ufuldstændig efter 1 time som angivet af tilstedeværelsen af uopløseligt materiale, kan lyseringstiden forlænges eller uopløseligt materiale fjernes ved centrifugering som beskrevet i trin 16. Lysering i løbet af natten er mulig og påvirker ikke klargøringen. 13. Inkubér ved 90 C i 1 time. Bemærk: Inkuberingen ved 90 C i Buffer ATL reverserer delvist formaldehydmodifikationen af nukleinsyrer. Længere inkuberingstider eller højere inkuberingstemperaturer kan resultere i mere fragmenteret DNA. Hvis der kun anvendes en varmeblok, skal prøven forblive ved stuetemperatur efter 56 C inkubering, indtil varmeblokken har nået 90 C. 14. Centrifugér prøven kortvarigt for at fjerne dråber fra lågets inderside. 15. Hvis RNA-frit genomisk DNA er påkrævet, tilsættes 2 μl RNase A (100 mg/ml), og der inkuberes i 2 minutter ved stuetemperatur, før der fortsættes med trin 16. Lad prøven afkøle til stuetemperatur før der tilsættes RNase A. 16. Overfør forsigtigt 220 μl af lysatet til prøveglas, der er kompatible med QIAsymphony SP's prøveholder. Bemærk: Hvis lysater indeholder uopløst materiale, centrifugeres de for fuld hastighed i 2 minutter ved stuetemperatur før supernatanten overføres til prøveglas. For at få en oversigt over kompatible prøveglas, se Vi anbefaler at anvende 2 ml glas (f.eks. Sarstedt, katalognr eller ). QIAsymphony SP protokolark: Tissue_LC_200_V7_DSP and Tissue_HC_200_V7_DSP side 8 af 9

9 Bemærk: FFPE-vævsprotokoller er specielt designede til kun samtidig at oprense lave mængder RNA. Dette vil føre til en reduceret fotometrisk målingsværdi sammenlignet med værdier, der er opnået med det manuelle QIAamp DSP DNA FFPE Tissue-kit. Dyrkede celler og bakterier Forbehandlingsprotokoller til dyrkede celler, Gram-negative og Gram-positive bakterier vil snart være tilgængelige. For opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til den aktuelle QIAGEN kit-håndbog eller brugervejledning. QIAGEN-håndbøger kan rekvireres fra QIAGEN Teknisk Service eller den lokale QIAGEN-forhandler. Udvalgte håndbøger kan downloades fra Sikkerhedsdatablade (MSDS) for ethvert QIAGEN-produkt kan downloades fra Varemærker: QIAGEN, QIAsymphony (QIAGEN Group). Registrerede navne, varemærker osv. anvendt i dette dokument, selv når de ikke specifikt er markeret som sådan, skal ikke betragtes som værende juridisk ubeskyttede QIAGEN. Alle rettigheder forbeholdes. France The Netherlands Australia Austria 0800/ Belgium Canada China Denmark Finland Germany Hong Kong Ireland Italy Japan Korea (South) Luxembourg Norway Singapore Spain Sweden Switzerland UK USA Sample & Assay Technologies

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Complex400_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Luftvejs- og urogenitale

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus BK Virus QS-RGQ Kit (prøvetype: urin, 400 µl) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (prøvetype: plasma) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artushsv-

Læs mere

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Marts 2017 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Version 1 192 Til in vitro-diagnostisk brug 937556 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden TYSKLAND R2 1103177DA Sample to Insight

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr. 937036) Version 1 96 (katalog nr. 937055) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

QIAsymphony RGQ Applikationsark

QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ applikation artus EBV QS-RGQ-Kit (prøvetype: blod) Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx før

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog)

Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog) August 2015 Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog) 192 (cat. no. 937236) Version 1 96 (cat. no. 937255) Til in vitro-diagnostisk brug QIAsymphony DSP DNA Mini Kit QIAsymphony DSP DNA Midi Kit

Læs mere

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Marts 2015 Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Version 4 Til in vitro-diagnostisk brug. 62724 1066790DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R4 1066790DA Sample & Assay Technologies QIAGEN

Læs mere

artus BK Virus QS-RGQ Kit

artus BK Virus QS-RGQ Kit artus BK Virus QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus BK Virus QS-RGQ Kit, version 1 4514363 Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artusbkvirusrgpcrkit.aspx,

Læs mere

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit)

Tabel 1. Detektionsgrænse med hensyn til RespiFinder RG Panels oprensning (QIAamp MinElute Virus Spin-kit) RespiFinder RG Panel Ydeevnekarakteristikker RespiFinder RG Panel, version 1, 4692163 Detektionsgrænse (LOD) Kontrollér tilgængelighed af nye elektroniske mærkningsrevisioner på www.qiagen.com/p/respifinder-rg-panel-ce

Læs mere

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring

artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik Januar 2014 Sample & Assay Technologies Detektionsgrænse (LOD) Versionsstyring artus HCV QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristik artus HCV QS-RGQ Kit, version 1, 4518363, 4518366 Versionsstyring Dette dokument er artus HCV QS-RGQ-kit Ydelseskarakteristik, version 1, R3. Kontroller, hvilke

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Februar 2015 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Version 3 Til in vitro-diagnostisk brug. 62124 1054989DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R5 1054989DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA Juni 2015 PAXgene Blood RNA Kit-håndbog 50 (katalog nr. 762174) Version 2 762174 R2 1051083DA PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrasse, CH-8634 Hombrechtikon Produceret af QIAGEN GmbH for PreAnalytiX Varemærker:

Læs mere

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog PAXgene Blood RNA Kit-håndbog Version 2 PAXgene Blood RNA-systemet indeholder et rør til blodprøvetagning (PAXgene Blood RNA-rør) og et kit (PAXgene Blood RNA-kit) til oprensning af nukleinsyrer. Systemet

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Håndbog til QIAamp DSP Virus Spin-kit 50

Håndbog til QIAamp DSP Virus Spin-kit 50 Marts 2012 Håndbog til QIAamp DSP Virus Spin-kit 50 Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 61704 1062686DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R5 1062686DA Sample & Assay Technologies QIAGEN

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensnignskit Katalognummer 166-0005-EDU www.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Februar 2017 Til installation og anvendelse med PyroMark Q24-instrumenter og PyroMark Q24- softwareversion 2.0 Sample to Insight Om GIST RapidScreen Pyro

Læs mere

cobas KRAS Mutation Test KRAS

cobas KRAS Mutation Test KRAS cobas KRAS Mutation Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas KRAS Mutation Test KRAS 24 Tests P/N: 05852170190 BEMÆRK: Købet af dette produkt

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse www.volvoxdk.dk C. Girnth-Diamba og B. Fahnøe, 2010 Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Solrød Gymnasium, Solrød Center 2 DK 2680 Solrød Strand, Denmark E: sgcg@solgym.dk og sgbf@solgym.dk Plasmidoprensning

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Genes in a Bottle Kit DNA Extraction Module Lav et halssmykke med dit eget DNA Katalognr.: 166-2000EDU Dertil kan man købe ekstradele, hvis der skal laves halskæder til eleverne.

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

GAPDH PCR modul Manual

GAPDH PCR modul Manual GAPDH PCR modul Manual Katalog nr. 166-5010EDU explorer.bio-rad.com Kopiering kun tilladt til undervisningsbrug Bemærk: Kittet indeholder temperaturfølsomme dele. Åbn derfor straks kassen og læg de pågældende

Læs mere

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog Maj 2012 artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog 24 (katalognr. 4513363) 72 (katalognr. 4513366) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Oktober 2014 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4501363 1060927DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

SOUNDGATE. SoundGate forbinder dig med omverdenen

SOUNDGATE. SoundGate forbinder dig med omverdenen SOUNDGATE SoundGate forbinder dig med omverdenen Mulighederne for at få forbindelse til omverdenen er større end nogensinde før. Vi kan få forbindelse til vores familie, venner og kolleger gennem mange

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

Kapitel 1 Genteknologi (1/6)

Kapitel 1 Genteknologi (1/6) Kapitel 1 Genteknologi (1/6) Transformation FOTO: SØREN LUNDBERG FORMÅL At isolere plasmider fra plasmidbærende bakterier og overføre dem til andre bakterier. TEORI Transformation er den teknik, hvor generne

Læs mere

Trådløs forbindelse til omverdenen

Trådløs forbindelse til omverdenen SoundGate 2 Trådløs forbindelse til omverdenen www.bernafon.com Mulighederne for at få forbindelse til omverdenen er større end nogensinde før. Vi kan få forbindelse til vores familie, venner og kolleger

Læs mere

Biotechnology Explorer. Regnskovens hemmelighed

Biotechnology Explorer. Regnskovens hemmelighed Biotechnology Explorer Regnskovens hemmelighed Katalognummer 166-0006-EDU explorer.bio-rad.com For teknisk service bedes du ringe til dit lokale Bio-Rad kontor Office or in the U.S. Call 1-800-4BIORAD

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

SUUNTO BASEPLATE COMPASSES

SUUNTO BASEPLATE COMPASSES SUUNTO ASPLAT COMPASSS RUGRVJLDNING DA 1. Kompassets anatomi 1. Nålen med rød ende, som peger mod den magnetiske nordpol 2. evægelsesretningspil til at pege mod målet på et kort og under bevægelse 3. undplade

Læs mere

cobas EGFR Mutation Test

cobas EGFR Mutation Test cobas EGFR Mutation Test TIL IN VITRO-DIAGNOSTIK. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas EGFR Mutation Test EGFR 24 Tests P/N: 06471463190 BEMÆRK: Købet af dette produkt

Læs mere

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Maj 2012 artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Version 1 24 (katalognr. 4518363) 72 (katalognr. 4518366) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4518363,

Læs mere

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 9. udgave Til in situ hybridisering ved brug af fluoresceinkonjugerede PNA-prober. Sættet indeholder reagenser til mindst 40 tests*. * Antallet af tests er baseret på

Læs mere

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et:

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: F2011-Opgave 1. En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: Forward primer: 5 CC ATG GGT ATG AAG CTT TGC AGC CTT

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

Håndbog til QIAamp DSP Viruskit

Håndbog til QIAamp DSP Viruskit November 2016 Håndbog til QIAamp DSP Viruskit 50 QIAamp DSP Virus-kittet er et generisk system, der anvender QIAamp-teknologi til isolering og oprensning af virale nukleinsyrer fra humane plasma- eller

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensning af GFP

Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensning af GFP 1 Green Fluorescent Protein (GFP) Oprensning af GFP Katalognummer 166-0005EDU www.biorad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Revideret februar 2010. Kontakt: Birgitjustesen@gmail.com

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Analyse af geners ekspressionsprofil i arkiveret lymfoidt materiale: Undersøgelse af metode til kvalitetsbaseret udvælgelse af tumorvæv, der er fikseret i formalin og indstøbt i paraffin Afgangsprojekt

Læs mere

Tilpasningsvejledning ITE-HØREAPPARATER. Juna, Acriva, Saphira og Carista

Tilpasningsvejledning ITE-HØREAPPARATER. Juna, Acriva, Saphira og Carista Tilpasningsvejledning ITE-HØREPPRTER Juna, criva, Saphira og Carista Indholdsfortegnelse Høreapparatoversigt 4 Tilpasningsområder 5 Voksfiltre 6 Mikrofonfiltre 8 Tilpasning af et IIC-apparat 0 Tilpasning

Læs mere

QIAamp DSP-viruskit Håndbog

QIAamp DSP-viruskit Håndbog 1050717_DA 16.04.2008 9:33 Uhr Seite 1 November 2007 QIAamp DSP-viruskit Håndbog Version 1 Σ 50 IVD QIAamp DSP-viruskit er et generisk system, der anvender QIAamp-teknologi til isolering og oprensning

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Håndbog til therascreen KRAS RGQ PCR-kit

Håndbog til therascreen KRAS RGQ PCR-kit August 2014 Håndbog til therascreen KRAS RGQ PCR-kit 24 Version 1 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug med Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM- eller Rotor-Gene Q 5plex HRM-instrumenter 874011 QIAGEN Manchester

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Rød, blå eller lilla?

Rød, blå eller lilla? Rød, blå eller lilla? Carsten Jensen Institut for Statskundskab Dagsorden Lidt om de gode gamle dage Nye tider Partier i nye tider Socialdemokraterne og velfærdsstaten Social Spending as Pct. of GDP 15

Læs mere

therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog

therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog Marts 2015 therascreen NRAS Pyro -kit Håndbog 24 Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug 971530 1061828DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R3 1061828DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. . oktober 206 Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. Danmarks Statistik har her i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med i alt 46 mia. kr. i 20. Heraf vurderes

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere

Regnskovens hemmelighed

Regnskovens hemmelighed 1 Regnskovens hemmelighed Katalognummer 1660006-EDU www.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Revideret februar 2010. Kontakt: Birgitjustesen@gmail.com Brugen

Læs mere

Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid)

Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid) Trin 1: Oprensning af genomisk DNA (DeoxyriboNucleicAcid) (Denne del tager ca. 3 timer, max 14 prøver) ELEVVEJLEDNING forsøgskasse nr. 1 AAU Oprensning af DNA-prøven foregår gennem fem trin, se figur 1:

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh,

Læs mere

Fremstilling af ferrofluids

Fremstilling af ferrofluids Fremstilling af ferrofluids Eksperiment 1: Fremstilling af ferrofluids - Elevvejledning Formål I dette eksperiment skal du fremstille nanopartikler af magnetit og bruge dem til at lave en magnetisk væske,

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR

KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE PCR KRIMINALDETEKTIVEN GERNINGSSTEDETS GÅDE Elevvejledning PCR PCR trin for trin PCR involverer en række gentagne cykler, der hver består af følgende tre trin: Denaturering, primer påsætning og forlængelse

Læs mere

therascreen BRAF Pyro -kit Håndbog 24

therascreen BRAF Pyro -kit Håndbog 24 Marts 2015 therascreen BRAF Pyro -kit Håndbog 24 Version 2 Til in vitro-diagnostisk brug 971470 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R2 1074213DA Sample & Assay Technologies QIAGEN prøve-

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia Norges Markedsanalyseforening 25. november Fremtidsseminaret Axel Olesen, NextNordic www.nextnordic.com Kreativ destruktion: Udskiftningsraten

Læs mere

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Herlev og Gentofte Hospital The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Problem Rutinemæssigt bruges 10% neutralbuffet formalin

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog

artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog Januar 2015 artus C. trachomatis Plus RG PCR Kit håndbog 24 (katalognr. 4559263) Version 1 96 (katalognr. 4559265) Kvalitativ in vitro-diagnostik Til anvendelse med Rotor-Gene Q-instrumenter 4559263, 4559265

Læs mere

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays ProbeTec ET Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae Amplified DNA Assays 3300754JAA 2008/09 Dansk USA patent nr. 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726; 5,851,767; 5,866,336;

Læs mere

TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333

TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333 101752-001 / 20-01-03 TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333 3. udgave Til in vitro-diagnostisk brug Kittet indeholder reagenser til 20 analyser. (115084-002) K5333/DK/KVN/24.05.07 p. 1/35 Indhold Side Tilsigtet

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

2670 Greve Hants, RG24 8PW, England. Tlf.: 44 97 97 35 Tlf. +44 1256 841144 Fax: 44 97 97 45 E-mail: oxoid.dk@thermofisher.com

2670 Greve Hants, RG24 8PW, England. Tlf.: 44 97 97 35 Tlf. +44 1256 841144 Fax: 44 97 97 45 E-mail: oxoid.dk@thermofisher.com 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. UUProduktets navn og/eller nummer: Pr-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 14.10.2006 Revisionsdato: 27.02.2009 UUFirmanavn, adresse og telefonnummer:

Læs mere