5. Status for planlægningen af generalforsamlingen a. indkaldelse b. udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, forslag til kandidater c.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Status for planlægningen af generalforsamlingen a. indkaldelse b. udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, forslag til kandidater c."

Transkript

1 Referat strategimøde 2007 Sixtus 18 januar 2007 Deltagere: Anne-Mette Homburg, Palle Petersen, Inger Henriksen,Teresa Bjorholm, Anne-Lise Bak, Susanne Zielke, Nete Hornes, Søren Påske Johnsen, Palle Møller Pedersen, Hanne Willer Afbud: Steen Husted Referent: Susanne Zielke Dagsorden 1. Økonomi i 2007 a. årsregnskab 2006 b. kasse kladde 2006 c. budget 2007 d. kontingentforhøjelse 2. Annoncering i tidsskriftet Strategi for 2007 a. emner til artikler i tidsskriftet 2007 b. kurser c. videnskabelige møder 4. Visioner og fremtidsperspektiver 5. Status for planlægningen af generalforsamlingen a. indkaldelse b. udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, forslag til kandidater c. vedtægtsændring 6. Evt. AD Økonomi i 2007 a. årsregnskab 2006 b. kasse kladde 2006 c. budget 2007 d. kontingentforhøjelse Underskuddet i 2006 skyldes hovedsagligt en øget udgiftspost vedr. tidsskriftet. Der er dels trykt ekstra eksemplarer af sidste nummer og sideantallet er øget fra 24 sider til 40 sider. Blad nr skal bruges som reklame for selskabet og uddeles på Nordic Stroke mødet i PP og SH søger til dækning af de udgifter, der har været vedr. trykning af reklamenummeret. Selve driften af selskabet kommer ikke til at løbe rundt i 2007 på grund af kontingentforøgelse af medlemskabet i fællessekretariatet. Nuværende takst er 80kr/medlem. Takst i 2007 er 165,60

2 /medlem plus 15%. Derudover kommer udgiften for medlemsregistreringen hvor taksten er 30 kr/medlem ca Der må i alt påregnes en udgift på ca En øget udgift på ca i forhold til sidste år. På generalforsamlingen vil der blive stillet forslag om en forhøjelse af kontingentet fra 200kr til 300 kr. Desuden vil kursusafgiften øges til 400 for medlemmer og 800 kr for ikke medlemmer. PMP udarbejder budget for 2007 til fremlæggelse på generalforsamlingen. Ad: Annoncering i tidsskriftet 2007 Der har været 6 annoncører i Tilbud om annoncering i 2007 er sendt ud til de tidligere annoncører. 4 firmaer har p.t. accepteret tilbuddet: Boehringer Ingelheim, Nycomed, BMS Sanofi Aventis og Solway. Abbot mangler at melde tilbage. Astra har ikke ønsket at annoncere. Ad: Strategi for 2007 Forslag til emner til artikler i tidsskriftet 2007 : 1. nummer deadline 1 april (redaktørerne). Med tema: Hypertension o Primær forebyggelse forslag til forfatter: Hans Ibsen o Sekundær profylakse: Inger Henriksen o Akut behandling af hypertension. Forslag til forfatter: Gudrun Boysen o Blodtrykkets betydning ved kognitive symptomer: Palle Møller Pedersen o Opfordring til at DSFA i samarbejde med Hjernesagen igangsætter oplysningskampagne om trombolysebehandling indlæg ved Per Meden o Korte indlæg omhandlende interessante indlæg og debatter på International Stroke Conference, som afholdes i San Francisco Februar 2007 ved Palle Petersen evt Gudrun Boysen og Per Meden. PP uddelegerer. o Screening for Dysfagi. Forslag til forfattere: indlægsholderne ved Forskningsfourm afholdt i Odense Ergoterapeuter Ella Grønfeldt og Jannie F. Petersen og sygeplejerske Lisa Petersen, alle fra Apopleksiafsnit N11 Sønderborg Sygehus. o Hjertesygdom og apopleksi. Forslag til forfatter: indlægsholder ved Forskningsforum afholdt i Odense Læge Ph.d -studerende Jesper K. Jensen fra Kardiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital 2. nummer : deadline 1 oktober o Fremtidig trombolysebehandling. Forslag til forfatter: Gudrun Boysen o Evaluering af genoptræningsplaner efter ansvaret er lagt ud i kommunerne. Fungerer det? Evt spørgeundersøgelse via hjemmeside. TB vil komme med forslag til indhold i spørgeskema. o Plejemæssige konsekvenser ved trombolysebehandling. Forslag til forfatter? Forslag Kontaktperson? o Behandling ved maligne mediainfarkter. Forslag til forfatter: Vagn Eskesen- evt en læge fra Ålborg Sygehus. (PP kontakter) o Nyt vedr ABC conceptet. Forslag til forfatter: Karen Hastrup. (TB kontakter) o Erfaringer for patienter i hjemmetræning. Visioner i kommunen?

3 o Styrketræning for apopleksipatienter. Forsalg til forfatter: Daniel Tue Pedersen (TB kontakter) o Intravaskulær behandling af apopleksi. Forslag til forfatter: Jørgen Nepper Rasmussen. (AH kontakter) o Kørekort efter apopleksi. Forslag til forfatter? Forslag Kontaktperson? o NIP data. Forslag til forfatter? Forslag Kontaktperson? Redaktørerne og bestyrelsen arbejder videre med emnerne. Det meldes ud på hjemmesiden at selskabet meget gerne modtager artikler til trykning i bladet. tages gerne. Hver artikel må max fylde 2 sider. Artiklerne sendes i elektronisk form til redaktørerne, der derefter tager stilling om og hvornår artiklerne skal publiceres. Det er aftalt at Carsten Hestbech freomover sender filen med bladet til Hanne Willr samtidig med afsendelse til trykkeriet. Registrering af igangværende projekter. Bestyrelsen opfordrer alle, som de ved er i gang med et projekt, til at registrere deres projekter på hjemmesiden. Der burde ikke være barrierer for at registrere. Der behøver ikke at være frygt for at nogen stjæler ens ide og. Selvom ideen blev hugget laver klinisk forskning ikke sig selv så det at få en god ide er ikke nok. Hvis der så var flere, der ville arbejde med den samme ide, kan det vel også være en fordel. Ad. Kurser (se oversigt) Basiskurser: SZ og TB arbejder videre med ideen. Neuropædagogisk Kommunikation, Forsalg til undervisere: Karen Margrethe Grønbæk? Haderslev (IH kontakter). AB undersøger om der findes andre, der kan undervise. Ad Videnskabelige møder, Ideer:, o Oplæg vedr ICF. Forslag til indlægsholder: ergoterapeut Lene lange o Kirurgisk behandling af apopleksi. Hemicraniotomi. Forslag til indlægsholder: læge fra Ålborg Sygehus o Intravaskulær behandling. Forslag til indlægsholder: Jørgen Nepper Rasmussen o Karotisstenose- Lipider. Forslag til indlægsholder læge fra karkirurgisk afdeling Rigshospitalet o SAH behandling i den akutte fase. Forslag til indlægsholder: Vagn Eskesen o Neglect? Palle Møller Pedersen arbejder videre med ideen. Vil evt kontakte Lillelund Vedr. honorar til indlægsholdere Vær opmærksom på at et lille honorar meget sjældent kan svare sig for indlægsholdere, da beløbet, der udbetales til dækning af transportudgifter, ved samtidig honorarudbetaling bliver skattepligtig. Møde i kursusudvalget Kursusudvalget ( AH, AB, TB, SH, SZ, IH) mødes mandag den 12 januar kl (udsat)hos Inger Henriksen.

4 Medlemmernes ønsker om emner til artikler m.m. Det meldes ud på hjemmesiden, at selskabet meget gerne modtager artikler til trykning i bladet.. Hver artikel må max fylde 2 sider. Redaktørerne tager stilling til om og hvornår artiklerne skal publiceres. Desuden opfordres medlemmerne at sende ønsker om emner til kurser og videnskabelige møder og artikler. Alle ønsker og artikler sendes som mail til selskabet. Selskabets mailadresse er HW undersøger, hvad hjemmesideudbyderen allerede tilbyder vedr. mailadresse, og hvad der er smartest og billigst. Ad. Visioner og fremtidsperspektiver o Opdatering af Referenceprogram for behandling og pleje ved apopleksi i DSFA s regi Sz kontakter sundhedsstyrelsen med henblik på at få filen fra sundhedsstyrelsen til sekretærbistand sættes af på budget Der rettes henvendelse til tidligere skribenter med ønske om at de deltager i opdateringen. o Oplysningskampagnen vedr. trombolysebeh. AH retter henvendelse til sundhedsstyrelse vedr. udarbejdelse af pjecer og støttemuligheder. o Forskningsforum fortsætter traditionen med at afholde møder mellem forskningsaktive. Møderne holdes i København, Odense og Århus. Forskningsforum adskiller sig fra de øvrige møder selskabet afholder ved, at målgruppen er de aktive forskere enten dem, der er i gang eller vil gå i gang med forskning. Målet med møderne er at der skabes netværk.. På de næste møder vil der blive lagt vægt på, at der i højere grad end tidligere bliver lagt op til debat mellem indlæggene. Udseendet og formuleringen af invitationerne til møderne vil være identiske fra gang til gang. Tradition o Bestyrelsen vil arbejde videre med ideen om at igangsætte referenceprogram for rehabilitering og evt. udarbejde et forslag til liste over problemområder, der kunne være relevante at indgå i referenceprogrammet. o Opdatering af nuværende retningslinier for problemområderne: ernæring og udskillelse. Retningslinierne ligger på Selskabets hjemmeside AD Status for planlægningen af generalforsamlingen Indkaldelse godkendt. Forslag til dirigent på mødet: Søren Påske Johnsen?. Forslag til referent Anne- Lise Bak. Vedtægtsændring, årsberetningen (PP, AH) sendes ud sammen med indkaldelsen senest 4 uger før afholdelsen. Forslag til Kandidater: Inger Henriksen (læge) træder ind i bestyrelsen i stedet for Anne-Mette Homburg Ergoterapeut? som suppleant Birgitte Blicher (sygeplejerske) som suppleant

5 Valg af revisorer PMP kontakter Ole Davidsen m.h.p. genvalg Bestyrelsen foreslår Per Meden at træde ind i stedet for Troels Sørensen der ikke stiller op til genvalg. AD Evt. Mødekalender Bestyrelsesmøder april kl inden generalforsamling (Susanne (kontoret) Bispebjerg) 13 juni kl telefonmøde 26 september (Inger, Odense) 26 november (Nete, Klampenborg) Strategimøde for januar Sixtus

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC.

Ingeborg Referat fra bestyrelsesmøde i DAASDC. Lørdag d. 14. august og søndag d. 15. august 2010, Start lørdag ca. kl. 10.00 slut søndag ca. kl. 15.00 (afhængig af færge m.m.) Sted: Strandskadevej 51 8950 Ørsted Tilstede: Lotte Vangsgaard, Kristen

Læs mere

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt.

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt. Dagsorden for Avalak HB møde søndag d. 7. december 2014 i Odense Tilstede til mødet: Bjørk Lange Kristensen (Formand), Knut Mathias Jensen (Næstformand), Marie-Louise Nuka Karlsen (Informationskoordinator),

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30.

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30. Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. Dagsorden 1: Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev

Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev Referat af Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Syd den 12. september 2014, Café Laden, Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter og stemmetællere: Christian Christensen

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DLS d. 23. april 2013. Ågot Møller Grøntved, Camilla Sloth Mehlum, Kristian Bork, Frans Rømeling og Kirsten Hald

Referat af bestyrelsesmøde i DLS d. 23. april 2013. Ågot Møller Grøntved, Camilla Sloth Mehlum, Kristian Bork, Frans Rømeling og Kirsten Hald Referat af bestyrelsesmøde i DLS d. 23. april 2013 Tilstede: Afbud: Ågot Møller Grøntved, Camilla Sloth Mehlum, Kristian Bork, Frans Rømeling og Kirsten Hald Thomas Dethloff, Thomas Kjærgaard Konstituering

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening 1. a. Valg af dirigent Christian Høybye blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. b. Valg af referent Tine Lind

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere