Lej Le rbog ~ ~ Tro r l o db d je bjerg 09 g 09 di d st istri riktssom ktsso me mmerle l j e r Navn: ~ ~ 1 1 ~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lej Le rbog ~ ~ Tro r l o db d je bjerg 09 g 09 di d st istri riktssom ktsso me mmerle l j e r Navn: ~ ~ 1 1 ~"

Transkript

1 Lejrbog ~ Troldbjerg 09 distriktssommerlejr Navn: ~ 1 ~

2 indholdsfortegnelse ~ ~ Velkommen til Troldbjerg09 Velkommen Lejrregler Program Junior/Spejder/Senior Program Bæver/Ulv Aktivitetsoversigt Junior/Spejder/Senior Aktivitetsoversigt Bæver/Ulv Sundhed og Sikkerhed Markedsdag Om Mad Find Vej - the CAMP Findvej - Lille Amerika Noter / Nye Spejdervenner Lejrsang Sponsor: Kaere deltager Tak for din deltagelse i Trold- bjerg09 distriktssommerlejren i Gudenå distrikt! Vores forfædre begav sig på en rejse til det vilde vesten i Amerika og den samme rejse vil vi begive os på. En rejse langt ind i det vilde vestens livsstil og traditioner. En rejse ud til et område, hvor naturen og fællesskabet har en afgørende betydning for den enkelte. Her levede nybyggere og indianere sammen oftest i fredelig samek- sistens. Efter samme princip vil vi opbygge Troldbjerg09, der kom- mer til at bestå af bævere, ulve og spejdere fra hele Gudenå distrikt. Området danner rammen om fæl- lesskab, gode oplevelser og kon- takter til spejdervenner i Gudenå distrikt. Vi håber, du er parat til at leve dig ind i temaet, hvor du vil få masser af muligheder for at prøve spæn- dende aktiviteter og udfordringer fra den tid. Forberedelserne til lejren har fun- det sted siden efteråret Siden da har ledere og spejdere fra hele Gudenå distrikt ydet et stort stykke arbejde, således at vi nu har ram- merne til en fantastisk sommerlejr. Rigtig mange grupper i distrik- tet deltager i lejren og det er en vigtig tilkendegivelse om troen på sammenholdet i Gudenå distrikt. Citat af Baden Powell: Den rigtige vej til at være glad er at give lykke til andre. Lad os derfor sammen give hinanden de gode oplevelser. Vi ses til gode oplevelser på Trold- bjerg09! Spejderhilsner Distriktslejrstaben ~ 2 ~ ~ 3 ~

3 Lejr regler ~ Når vi er mange sammen er nogle få regler nødvendige. Hovedregler Alle skal have den bedst mulige lejrop- levelse. Vi skal hjælpe hinanden og være gode spejderkammerater. Vi skal værne om naturen og dens vær- dier. Lejrens ABC - lidt tips og gode råd Adresse Lejrens adresse er: Trollhytten, Trold- bjergvej 8, 8883 Gjern Telefonnummer ved strengt nødvendige opkald til lejren: Adgangsforhold Lejrpladsen må kun forlades efter af- tale med enhedens ledere, og kun i forbindelse med aktiviteter udenfor lejren. Det er forbudt at færdes ved Dan Parcs feriehusene. Ingen kørsel i bil på lejrområdet, benyt de anviste parke- ringsområder. (P1) Af og pålæsning og korttidsparkering. (P2) Gæsteparke- ring og langtidsparkering. Alkohol Børn og unge under 18 år må ikke drik- ke alkohol. Voksne må ikke drikke alkohol i børn og unges nærvær, eller hvor børn og unge naturligt færdes. Ingen lejrdeltager må være beruset, hverken indenfor eller udenfor lejren. Hvis reglerne overtrædes, har man fra- sagt sig retten til at deltage i lejren Brandposter Rundt på lejrpladsen er der placeret brandposter. Ved lejrens start skal du bemærke, hvor disse brandposter er placeret. Det er ikke tilladt at anvende brandmateriel til leg. Brænde Der kan hentes brænde i brændedepot (B). Udgåede træer på lejrens område må fældes og grene og kviste samles i skovbunden. Brænde i brændeskjul og under shelters er forbeholdt aktivite- ter. Bålpladser Bål må aldrig forlades. Vær sikker på at bålet er HELT slukket inden du for- lader lejrpladsen. Bål og lignende brug af ild skal være i terrænhøjde. Undtaget er dog gammelmandsild, hvor bålet maksimalt må være 1 meter over ter- rænhøjde.ved alle bål skal minimum findes én spand med vand. Bålpladsen skal være rigelig stor, og kanterne hol- des fugtige. Mobiltelefoner Telefonen skal være slukket under flag- hejsning og morgensamlinger samt ved lejrbål. Vi opstiller i begrænset omfang mulighed for opladning af din mobil- telefon. Opladning som sker på eget Rygning tandbørstning, opvask mv. skal foregå ~ 4 ~ ~ 5 ~ ansvar. Nattevagt og opsyn Der bliver i både dag- og nattetimer etableret tilsyn med lejrpladser og bål- vagt ved alle fælles lejrbål. Opvask Opvask foregår på egen lejrplads ikke ved vandposter og toiletter. Troldbjerg 09 er tobaks røgfrit område! I det hele taget bør der ikke ryges i nær- heden af børnene. Der bliver etableret rygeområde med askebægre bag Info Centeret. Spildevand Grav selv fornuftige fedtfælder og brug dem. Husk afskærmning, så I ikke fanger ulve mm. Fedtfælder tildækkes inden afrejse fra lejren. Toiletter Toiletter er i toiletvognen mellem Troll- hytten og Info Centret, samt enkelt toilet ved aktivitetspladsen i skoven (T). Hjælp selv med til at holde dem rene. Husk at vaske hænder EFTER HVERT BESØG. Uniform Ved morgeninspektion, flaghejsning og fælles lejrbål samt ved færdsel udenfor lejren bærer alle reglementeret uni- form. Under hiken bæres mindst spej- dertørklæde. Vand Ved vandposterne (V/E) må du hente det vand du har brug for. Personlig vask,

4 Dagsprogram ~Junior / Spejder / Senior / Rover lørdag søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag Formiddag Ankomst & Etablering Etablering Hike Markedsdag Lejrnedbryd- ning Eftermiddag Etablering Fælles aktivitet Hike Markedsdag Lejrnedbryd- ning Aften Velkomst lejrbål Lejrbål i grupperne Hike Fælles lejrbål Lejrbål i grupperne Lejrbål i grupperne Afslutnings- lejrbål Farvel Vækning Morgenmad Flaget sættes Morgensamling Frokost Aftensmad Flaget tages Lejrbål ~ 6 ~ Ro i lejren ~ 7 ~

5 Dagsprogram ~ baever / Ulve tirsdag Vækning onsdag torsdag fredag lørdag Formiddag Ankomst Ulve Heldagsaktivitet i området Ankomst Bæver Markedsdag Lejrnedbrydning Eftermiddag Heldagsaktivitet i området Markedsdag Farvel Aften Aftenløb Fælles lejrbål Aftenløb Lejrbål i grupperne Aftenløb Lejrbål i grupperne Afslutningslejrbål Inspektion Flaget sættes Morgenmad Morgensamling Frokost Aftensmad Flaget tages, Aftenløb Lejrbål Ro i lejren ~ 8 ~ ~ 9 ~

6 Aktivitetsoversigt ~ for junior/ spejder/senior Ko-GPS-løb Kom ud og prøv hvordan en mod- erne cowboy holder styr på sine dyr når de er svære at finde på den store prærie. Pionering Vær med til at opbygge en del af en ny by i den wilde vest. Kulsøpionering Hvordan mon de fremstillede deres ting, som nybyggere, når de ikke engang havde råd til søm? Gourmetmad Mad kan godt være utrolig godt selv om det er lavet udendørs. Spejderfemkamp Vi skal prøve at dyste i traditionelle spejderfærdigheder, og udfordre os selv og hinanden. Klatring Skal du prøve at se om du er højdeskræk. Prøv at komme højt til vejrs uden at være bange for at falde ned. Knobbinder En god nybygger kan sine knob, kan du det, eller har du lyst til at lære de svære? Radiorævejagt Er du god til at lytte, så kan du måske høre ræven og fange den. Byg en sodavandsraket Byg din egen raket. Hvor højt kan den komme og hvor lige kan den flyve. Primimad Hvor meget mad kan man lave hvis ens muldyr med alt ens kogegrej lige pludselig er væk ude midt på prærien? Hyggeposten Her kan du lave et venskabsarm- bånd, eller lære at brikvæve. En post med garn og perler på den hyggelige måde. for baever/ Ulve I det vilde vest levede nybyggere og indianer oftest fredeligt sammen. In- den I kommer til lejren har din leder fortalt dig om din familie/bande er nybygger eller cowboy. På lejren skal vi leve som nybyg- gere og indianer. Nedenfor kan du se nogle af de forskellige ting vi skal lave. Nybygger- og indianerdragter Du skal lave din egen nybygger- el- ler indianerdragt. Hovedpryd og tomahawk Ingen indianer uden pandebånd og udsmykning og så har man også våben. Tørklæder og sherif- stjerne Der er støvet på prærien, så her er det godt at have tørklæder for an- sigtet. Og for at kende de gode fra de onde, så skal vi også have she- rifstjerner. Brændemærkning af kæpheste Ingen nybygger eller indianer uden en hest og så er det praktisk at kunne kende sin hest fra naboens. På tur på prærien Vi tager en heldagsrejse ud på præ- rien. Undervejs på den lange tur møder vi både præster og medicin- mænd. Og der bliver nok også tid til at lege og danse. Mad og brød Uden mad og drikke dur helten ikke. Så vi skal også lave mad og brød måske det kan fylde en tom mave. Punge Når vi skal på markedsdag, er det nok klogt at have en god pung til pengene. ~ 10 ~ ~ 11 ~

7 Sundhed og sikkerhed ~ Sådan kan du sikre dig mod syg- dom og uheld, og hjælpe ved ulyk- ker: Hold dig sund og frisk: Vask af hænder efter toiletbe- søg Vask af hænder inden madlav- ning Hold madvarer adskilt kød/ grøntsager Kød skal gennemsteges Vask op i varmt vand Drik rigeligt vand Beskyt dig mod sol Tjek for skovflåt om aftenen Undgå ulykker: Opbevar og anvend knive og økser med omtanke Vær opmærksom ved håndte- ring af gryder over bål Afskærme huller Hold orden på lejrpladsen Udvis omtanke ved aktivitet Al toiletbesøg foregår i toiletvogn (T) - IKKE i skoven! Ved alvorlig ulykke: Stands ulykken skaf hjælp yd førstehjælp Ring 112 Oplys adressen: Trollhytten, Troldbjergvej 8, 8883 Gjern Fortæl hvad der er sket Informer stabsteltet Telefon: Fortæl hvad der er sket Hvor du er se kort i lejrbo- gen Hvem du er Yd førstehjælp Ved mindre uheld Kontakt køkkenet i Trollhytten eller Provianten Her er førstehjælpskasse Sygeplejerske kan tilkaldes ~ 12 ~ ~ 13 ~

8 Markedsdagen ~ ~ om maden På markedsdagen vil der være en masse forskellige boder hvor man i patruljen kan komme hen og prøve en masse forskellige ting. Der er alt fra skydning, små dyste mellem pa- truljerne, utraditionelle western- styles opgaver, til bagning af brød og mange flere ting. Patruljen vil fra start modtage en pung med nogle dollars i, som de så skal se om de kan fordoble i løbet af dagen. Dette sker ved at patruljen køber sig til en aktivitet ved en af boderne, hvorved de så får mulig- hed for at optjene flere dollars, hvis de kan klare opgaven godt. Den patrulje der har optjent flest penge i løbet af dagen, vil blive ud- råbt til lejrbålet og det kan jo være der falder en lille ting af til den fø- rende patrulje. Så vær forberedt til en dag, med mulighed for en masse udfordrin- ger for legesyge børn i alle aldre. Program for dagen: 9.15 Samling og introduktion til markedsdagen Boderne åbner for aktivite- ter Frokost i grupperne Boderne åbner igen Boderne lukker og patrul- jerne skal aflevere deres optjente penge Fælles aftensmad - alle la- ver selv deres aftensmad, som vi mødes på markedspladsen for at spise Lejrbål Ugens menu: Lørdag: Kylling i cola med ris. Frugtgrød med mælk Søndag: Fiskefrikadeller med kartofler, re- mouladesovs og råkost. Melon Mandag: Hike, patruljerne køber selv mad. Tirsdag: Koteletter med æbler, løg og ris. Isvafler. Onsdag: Svensk pølseret. Koldskål. Torsdag: Gullasch med kartofler og grønt- sagsblanding. Troldbjerg Special. Fredag: Fællesspisning. Praktisk - men vigtigt: Maden udleveres fra Proviant ( ) hver morgen fra klokken Kassen til madudlevering skal afle- veres til infocentret efter morgen- maden, og inden dagens aktiviteter. Ingen kasse = ingen mad dagen ef- ter... Rester efter morgenmaden; mælk, havregryn, cornflakes og lignende afleveres sammen med kassen ef- ter morgenmaden. Åbningstider for Tutten bliver som følger: , samt til I tutten kan der købes et begræn- set udvalg af slik, sodavand, juice og SunLolly is. ~ 14 ~ ~ 15 ~

9 find vej ~ 1 - Herskind 2 - Thor Lange - Låsby 3 - Stilling 4 - Harlev / Framlev 5 - Hadsten 6 - Gjern 7 - Fårvang 8 - Them 9 - Søften 10 - Silkeborg Trop 11 - Silkeborg Senior 12 - Silkeborg Klan ~ 16 ~ 17 ~

10 Noter / nye spejdervenner ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~

11 lejrsang ~ Nu rejser vi imod en tid så fjern Det Vilde Vesten bygger vi nu op i Gjern Rafter og tov er alt hvad vi skal brug Vi lever cowboy-livet ud i denne uge Omkv. Vi bruger sommerferien til spejderliv på prærien Og blir helt fyldt op i sjæl og krop af liv og spejderånd Det Det Vilde Vesten hvor alt kan ske hvor en spejderdrøm er en god idé hvor fællesskab er magi li til lejren er forbi på Troldbjerg 09 Dagen er fyldt, med al slags spejderi Gamle og nye venner, leg og fantasi En stille stund, der giver plads til Gud Et lejrbål der brænder når vi er brændt ud Omkv. Når vi tar hjem, så huskes tiden her for venskabsknytning, fællesskab og meget mer Minderne tar vi med os hvor vi går Indtil vi ses igen i Skive næste år ~ 20 ~ Omkv.

S P E J D E R C E N T R E T A S S E N B Æ K M Ø L L E. Sommerlejr Brochure

S P E J D E R C E N T R E T A S S E N B Æ K M Ø L L E. Sommerlejr Brochure S P E J D E R C E N T R E T A S S E N B Æ K M Ø L L E Sommerlejr Brochure 2014 Indholdsfortegnelse Kære spejderledere... 3 Området... 3 Drejerne... 3 Faciliteter... 3 Værkstedet... 4 Møllehjulet... 4 Tømmergården...

Læs mere

DELTAGERBREV. Centerlejr Tydal 2015. Kære spejderkammerat! www.centerlejr.dk

DELTAGERBREV. Centerlejr Tydal 2015. Kære spejderkammerat! www.centerlejr.dk Centerlejr Tydal 2015 DELTAGERBREV Kære spejderkammerat! Centerlejren giver dig en lidt anderledes sommerlejr. Der er her mulighed for at møde grupper fra andre landsdele og finde nye venner på tværs af

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

Spejdersport. September - Oktoberi - November 2009

Spejdersport. September - Oktoberi - November 2009 Spejdersport September - Oktoberi - November 2009 26. Årgang Fra Formanden Tak til alle som bidrog til at gøre Jubilæumslejren til en stor oplevelse og succes. Jeg tror, at vi alle vil huske denne lejr

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 51 nr. 2. Så er sommeren på vej... er det ud og nyde naturen!

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 51 nr. 2. Så er sommeren på vej... er det ud og nyde naturen! KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 51 nr. 2 Så er sommeren på vej... og så er det ud og nyde naturen! Indholdsfortegnelse: Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord. Bestil det hos din leder. NÆSTE BESTILLING

Læs mere

SPEJDERCENTER. Det må også gerne være sjovt! Luk op og se mange ting vi tilbyder i

SPEJDERCENTER. Det må også gerne være sjovt! Luk op og se mange ting vi tilbyder i SPEJDERCENTER Det må også gerne være sjovt! Luk op og se mange ting vi tilbyder i 2008 2 Velkommen på Forlev Forlev Spejdercenter slår dørene op til endnu et år med masser af nye venskaber, lejrliv og

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

Gruppeass. Adresseliste for Bülow Gruppe. Gruppeass. Grp.rådsformand. Lene Olsen. Bo Jakobsen. Frederik d. IIIs vej 20.

Gruppeass. Adresseliste for Bülow Gruppe. Gruppeass. Grp.rådsformand. Lene Olsen. Bo Jakobsen. Frederik d. IIIs vej 20. Gruppeleder Mette Holter Brændeskov Gruppeass. Mogens Bahnsen Gruppeass. Bo Jakobsen Grp.rådsformand Lene Olsen Grp.rådsmedl. Vini Kristiansen Grp.rådsmedl. Robert P. Hansen Grp.rådsmedl. Vanessa Knudstorp

Læs mere

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012 SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER & DECEMBER 2012 Gruppelederens ord Hjælp Vi har behov for hjælp fra forældre til opstilling og nedtagning af telte og anden praktisk hjælp i forbindelse med grilaften, da spejderlederne

Læs mere

Hver gruppe havde et kort over Tydal hvor der så var tegnet ind hvor de forskellige poster var. Den næste post vi fandt skulle man bruge maling, men

Hver gruppe havde et kort over Tydal hvor der så var tegnet ind hvor de forskellige poster var. Den næste post vi fandt skulle man bruge maling, men LØRDAG: Kl. 8.00 mødte vi op ved spejder hytten hvor vi kørte i en minibus, hvor der kunne sidde 9 personer i, og 2 normale biler. Vi holdt stop ved en rasteplads hvor vi spiste frokost. Kl. 14.00 ankom

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FRIVILLIGHEDSBOG

INDHOLDSFORTEGNELSE FRIVILLIGHEDSBOG INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen som frivillig i Muskelsvindfonden... 5 Hvad vil det sige at være frivillig i Muskelsvindfonden?... 6 Kræw-ånden... 7 Forskellige arrangementer du kan være frivillig på...

Læs mere

Efter en lang sommerferie som. De af jer der har været med på

Efter en lang sommerferie som. De af jer der har været med på KFUM-Spejderne i Vojens nr. 3 2007 Mødetider og -steder Fra gruppelederens pc Bæver Bhkl. 1. kl. Onsdag kl. 16:45-18:00 Overgårdsvej 1B Ulvene 2. kl. 3. kl. Mandag kl. 18:30-20:00 Overgårdsvej 1B Junior

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

februar - marts - april SkjoldNyt SKJOLDUNGERNE - De Gule Spejdere i Ringsted www.skjoldungerne.dk

februar - marts - april SkjoldNyt SKJOLDUNGERNE - De Gule Spejdere i Ringsted www.skjoldungerne.dk februar - marts - april SkjoldNyt 2010 SKJOLDUNGERNE - De Gule Spejdere i Ringsted www.skjoldungerne.dk 1 Gruppestyrelsen Formand: Jette Ronge Holmehave 18, 4100 Ringsted Tlf.: 57 61 92 41 - mobil: 20

Læs mere

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog Skanderborg Gruppe Lederdrejebog Indhold Forord... 3 Det Danske Spejderkorps... 4 Skanderborg gruppe... 6 Historie... 7 Spejdermetoden... 8 Spejdermetodens 8 elementer... 8 Oplevelser... 8 Learning by

Læs mere

Spejdersport. September - Oktober - November

Spejdersport. September - Oktober - November Spejdersport September - Oktober - November 31. Årgang Formanden Hvilken herlig sommer. Noget nær rekord i sommerdage og solskinstimer. Temperaturer der flere gange kom op mod 30 grader. Man skulle være

Læs mere

Ta med til Mongoliet

Ta med til Mongoliet Ledervejledning til bæver- og ulvehæftet Ta med til Mongoliet Aktivitetshæftet»Ta med til Mongoliet«er udsendt til alle grupper i februar 2007. Det handler om Mongoliet, hvor KFUM- Spejderne samarbejder

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 8-10 år.

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 8-10 år. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forløb 8-10 år Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 8-10 år. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

FORÆLDREFOLDER 2013-14

FORÆLDREFOLDER 2013-14 FORÆLDREFOLDER 2013-14 Gode og nyttige oplysninger for forældre. Faaborgegnens Efterskole udgiver hvert år en folder til nybagte efterskoleforældre. Folderen indeholder en lang række praktiske oplysninger

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Spejdersport. September - Oktober - November 2013

Spejdersport. September - Oktober - November 2013 Spejdersport September - Oktober - November 2013 30. Årgang Fra Redaktøren Ja, så er sommeren slut, og en masse nye spændende aktiviteter går i gang igen hos De Gule Spejdere - og sikken en aktivitet.

Læs mere

Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77. v e l k o m m e n

Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77. v e l k o m m e n Nr. 2 2. halvår 2014 Årgang 77 v e l k o m m e n til et nyt spejderår, til en ny mikro-gren, til et nyt spejderblad - og velkommen hjem til 1. Klampenborgs superseje tropsspejdere, som har besteget bjerge,

Læs mere

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008

Grøn Gren. KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008 Grøn Gren KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Juni 2008 August 2008 Grøn Gren Grøn Gren er medlemsblad for KFUM-Spejderne i Lystrup/Elsted/Elev Trykkeri Grøn Gren er trykt i 100 eksemplarer af prinfoaarhus

Læs mere

Afrikaprojekt i Herlev kreds 2008

Afrikaprojekt i Herlev kreds 2008 Afrikaprojekt i Herlev kreds 2008 Indholdsfortegnelse Oplæg til kredsens førere Side 2 Kalender for projektet Side 3 Indsamling Side 3 Seddel til spejderne ang. indsamlingen Side 4 Opstartsmøde Side 5

Læs mere

Nu er den gal igen. raften@hadstengruppe.dk. August - December 2005

Nu er den gal igen. raften@hadstengruppe.dk. August - December 2005 Nu er den gal igen Den hårdt arbejdende redaktion er igen samlet, og begynder på det hårde slid med at samle raften, og ikke mindst indslag om spejderlivet i Hadsten gruppe. Der er kun en ting der er hårdere

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

2008 december / januar 64. årgang

2008 december / januar 64. årgang 2008 december / januar 64. årgang Indhold: Gruppelederen på side 4. Vigtigt nyt på side 5-8. Minier på side 9-10. Juniorer på side 11-12. Troppen på side 13-15. Klanen på side 24. Juletræer på side 16-18.

Læs mere

Bhkl. 1. kl. Onsdag kl. 16:45-18:00 Overgårdsvej 1B. 2. kl. 3. kl. Mandag kl. 18:30-20:00 Overgårdsvej 1B

Bhkl. 1. kl. Onsdag kl. 16:45-18:00 Overgårdsvej 1B. 2. kl. 3. kl. Mandag kl. 18:30-20:00 Overgårdsvej 1B KFUM-Spejderne i Vojens nr. 2 2004 Mødetider og -steder Bæver Bhkl. 1. kl. Onsdag kl. 16:45-18:00 Overgårdsvej 1B Ulvene 2. kl. 3. kl. Mandag kl. 18:30-20:00 Overgårdsvej 1B Junior 4. kl. 5. kl. Tirsdag

Læs mere