Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning"

Transkript

1 Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal knyttes tæt til skolens øvrige fag. Stk. Faget dansk som andetsprog skal gøre eleverne bevidste om sprog og sprogtilegnelse med henblik på en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole og samfund samt forberede til videre uddannelse. Stk. Faget dansk som andetsprog skal styrke elevernes følelse af selvværd og fremme deres oplevelse af sprog som kilde til udvikling af personlig identitet. Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven kan læse og forstå i forhold til og fag Eleven kan læse, forstå og vurdere i forhold til og fag Skrivning enkle ord og sætninger som middel til fiktive og ikke-fiktive i forhold til og fag reflekteret i forhold til og fag Lytning Eleven kan lytte aktivt med forståelse til enkelt talt dansk Eleven kan lytte aktivt med forståelse til varieret talt dansk Eleven kan lytte aktivt med forståelse til nuanceret talt dansk Eleven kan lytte aktivt med forståelse til kompleks talt dansk Tale i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og i et tydeligt talesprog afpasset efter situation, fag og i et varieret talesprog afpasset efter situation, fag og i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og

2 Efter klassetrin

3 Færdigheds- og vidensmål (efter klassetrin) Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål ord bogstav-lyd-forbindelser Eleven kan læse enkle ord og forstå deres betydning enkle ords betydning Eleven kan forstå hovedindholdet af det læste s indhold afkodningsstrategier med fokus på forlyd og stavelser enkle afkodningsstrategier Læsning Eleven kan læse og forstå enkle og de 120 hyppigste ord og ikke-lydrette hverdagsord syntesedannelse syntesedannelse og morfemer Eleven kan læse og forstå sætninger sætningsstrukturer Eleven kan formidle hovedindholdet af det læste i en visuel form formidlingsmetoder afkodningsstrategier og læseforståelsesstrategier med fokus på forforståelse forskellige forståelsesstrategier til læsning Skrivning enkle ord og sætninger som middel til lydrette ord lydrette og de 120 hyppigste ord grafem-fonem forbindelser orddannelse skriftligt ved hjælp af enkeltord i helsætninger enkeltords funktion i sætningsdannelse med fokus på afsender, modtager og formål et meningsindhold i en tekst forholdet mellem afsender, modtager og tekst kohærens Eleven kan fastholde egne tanker ved hjælp af skrivning Eleven kan undersøge egne tanker gennem skrivning træk sprogets funktion lydrette og ikke-lydrette hyppige ord syntesedannelse en tekst med overskrift, indledning og afslutning tekstproduktion Eleven kan organisere sin tekst i forhold til kontekst forholdet mellem tekstkomposition og kontekst Lytning Kommunikation Samtale Strategier Lytning Eleven kan lytte aktivt med forståelse til enkelt talt dansk korte beskeder og handle efter dem beskeder og gengive dem det ordforråd, der knytter sig til skolens kontekst det faglige ordforråd, der knytter sig til skolens indhold og fag Eleven kan forstå indholdet af talt dansk i forskellige e forholdet mellem talt dansk og en kontekst samtale i klasserummet tilegnelse af informationer ved at lytte spørgsmål som led i en lyttestrategi Eleven kan aktivere sin forforståelse ved at lytte elementer, der udtrykker stemning mellem forforståelse og ny viden Mundtlig fremstilling Kommunikation Artikulation Strategier Tale sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og Eleven kan fortælle om egne oplevelser Eleven kan fremlægge et skolefagligt emne ved hjælp af visuel støtte talesprogets funktion talesprogets funktion i en faglig Eleven kan stille og svare på spørgsmål turtagningsprincipper sproglige forskelle på at stille spørgsmål og få svar turtagningsprincipper Eleven kan læse enkle højt med tydelig artikulation artikulation i højtlæsning basale strategier til at udtrykke sig på forskellige måder afhængig af og situation strategier til at udtrykke sig på forskellige måder afhængig af faget strategier til at tilpasse sit sprog afhængigt af situationen sstrategier

4 Færdigheds- og vidensmål (efter 5. klassetrin) Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål Eleven kan læse med automatiseret og flydende afkodning og passende hastighed afkodning i forhold til lydfølgeregler Eleven kan lære nye ord ved at læse en mellem ordforråd og læsning Eleven kan læse med forståelse i forhold til s indledning, midte og slutning s grundlæggende komposition Eleven kan resumere hovedindholdet af en tekst referat Læsning Eleven kan læse og forstå fiktive og ikke-fiktive Eleven kan lære fagord og faste vendinger ved at læse en mellem faglig ordforrådsudvikling og læsning Eleven kan læse i forhold til s afsender forholdet mellem afsender og tekst Eleven kan organisere hovedindholdet af en tekst i visuel form metoder til organisering Eleven kan genkende træk i r Eleven kan sætte det læste ind i en kontekstens betydning for forståelsen ikke-lydrette ord syntesedannelse i forhold til lydfølgeregler med brug af hverdagsord ordforråd i skrivning efter modtager forholdet mellem modtager og tekst efter model træk Skrivning fiktive og ikke-fiktive med et fagligt ordforråd og førfaglige ord og udtryk fagord og førfaglige ord i berettende og instruerende skrivning i forhold til fiktive og fakta r Eleven kan disponere sin skriveproces faser i skriveprocessen Lytning Kommunikation Samtale Strategier Lytning Eleven kan lytte aktivt med forståelse til varieret talt dansk højtlæsning Eleven kan uddrage viden af faglige fremlæggelser højtlæsningens forskellige formål uddragelse af viden ved mundtlige fremlæggelser, se og forstå indholdet i lyd- og billedmedier mediers kommunikative funktion Eleven kan deltage i fælles diskussioner meningsudveksling i en diskussion Eleven kan forstå en stemning ved at lytte i en given situation Eleven kan aktivere sin forforståelse ved at lytte elementer, der udtrykker stemning mellem forforståelse og ny viden Mundtlig fremstilling Kommunikation Artikulation Strategier Tale i et tydeligt talesprog afpasset efter situation, fag og Eleven kan mundtligt referere indholdet af Eleven kan gengive en faglig instruktion referaters faglige formål instruktioners formål Eleven kan udveksle meninger i en faglig Eleven kan kommunikere og samarbejde om et fagligt indhold s betydning i en faglig faglig i et samarbejde sig klart og tydeligt i et samarbejde med andre elever sig klart og tydeligt i en fremlæggelse artikulation i talt dansk præcis artikulation strategier til at udtrykke sig på forskellige måder afhængig af og situation Eleven har strategier til at udtrykke sig fagligt afhængig af faget strategier til at tilpasse sit sprog afhængigt af situationen strategier til anvendelse af fagsprog Eleven kan formidle en faglig fremlæggelse formidling af et fagligt indhold Eleven kan kommunikere et budskab ved hjælp af it og medier it og mediers anvendelsesmuligheder

5 Færdigheds- og vidensmål (efter 7. klassetrin) Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål Læsning Eleven kan læse og forstå fiktive og ikke-fiktive Eleven kan læse med automatiseret afkodning afkodningsstrategier Eleven kan udvikle et varieret fagligt ordforråd ved at læse Eleven kan diskutere og reflektere over fags sproglige udtryk metoder til at udvikle et fagligt ordforråd fagsprog Eleven kan læse og forstå i forhold til tekstens kohæsion og kohærens Eleven kan læse, forstå og diskutere s form og indhold tekstens indre og ydre forholdet mellem s form og indhold Eleven kan vælge læseforståelsesstrategier i forhold til og fag læseforståelsesstrategier Skrivning fiktive og ikke-fiktive låneog fremmedord Eleven kan stave efter gældende retstavningsprincipper i dansk låne- og fremmedord dansk retstavning med et fagspecifikt ordforråd med fagspecifikt ordforråd og grammatisk bevidsthed ordforrådets betydning for tekstproduktion ordforråd, ordklasser, bøjning og syntaks i forhold til tekstproduktion forklarende, instruerende og argumenterende faglige r Eleven kan vælge skrivestrategier i forhold til og fag skrivestrategier Lytning Kommunikation Sprogforståelse Strategier Lytning Eleven kan lytte aktivt med forståelse til varieret talt dansk Eleven kan lytte og forholde sig til afsenderens følelser Eleven kan lytte og forstå samt reflektere over det sagte sprogets funktion i forhold til at udtrykke følelser, holdninger og værdier forholdet mellem refleksion og lytteforståelsen Eleven kan forstå en faglig faglig og forstå idiomatiske udtryk og ordsprog ord og udtryks denotative og konnotative træk Eleven kan lytte efter specifikke detaljer Eleven kan lytte efter faglige begreber intensiv lytning som en lyttestrategi Eleverne har viden om forskel på faglige begreber og hverdagssprog Mundtlig fremstilling Kommunikation Grammatik Strategier Tale i et tydeligt talesprog afpasset efter situation, fag og faglige begreber faglige begrebers betydning i en faglig Eleven kan argumentere for meninger og holdninger argumentationsteknikker sig med grammatisk bevidsthed ordklasser og deres bøjning, regelmæssigheder, uregelmæssigheder og syntaks Eleven kan målrette formidling af et fagligt indhold efter modtageren strategier til formidling af et fagligt indhold

6 Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin) Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål Læsning Eleven kan læse, forstå og vurdere i forhold til og fag Eleven kan vælge afkodningsstrategi ved ukendte ord komplekse afkodningsstrategier sproget i en fagtekst analyse af fagsprog Eleven kan perspektivere sin læsning til kontekst s indhold i forhold til, afsender, modtager og kontekst konteksts betydning for læsningen komplekse kons betydning for læsningen Eleven kan målrette sin læsning efter fag og brug af læseforståelsesstrategier læseforståelsesstrategier i forhold til fag og læseforståelsesstrategiers betydning for læsningen Skrivning reflekteret i forhold til og fag Eleven kan korrigere stavefejl i egne Eleven kan korrigere stavefejl i andres staveregler i dansk korrektur og sprogrigtighed med et nuanceret ordforråd i en grammatisk korrekt form nuanceret ordforråd, ordklasser, bøjning og syntaks perspektiverende i forhold til kontekst vurderende i forhold til, modtager og kontekst konteksts betydning for skrivning vurderende s karakteristika skrivning efter fag og brug af skrivestrategier og respons skrivestrategier i forhold til fag og betydning af skrivestrategier og respons Lytning Kommunikation Sprogforståelse Strategier Lytning Eleven kan lytte aktivt med forståelse til komplekst talt dansk og forstå talt dansk i komplekse situationer pragmatik lytning som del af en lytning som et element i og forstå vendinger og ukendte sproglige udtryk sprog i forhold til ældre sprogbrug Eleven kan lytte på forskellige måder global, intensiv og fokuseret lytning Mundtlig fremstilling Kommunikation Grammatik Strategier Tale i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og præcist og nuanceret i talt dansk talesprog Eleven kan få sit budskab tydeligt igennem i argumentation og debat Eleven kan træffe sproglige valg i forskellige situationer argumentationsanalyse stilistisk variation nuanceret og grammatisk korrekt forskellen på tale- og skriftsprog Eleven kan vælge sstrategi i en given kontekst sstrategier, herunder risiko- og reduktionsstrategier

7 Efter kompetenceområde

8 Færdigheds- og vidensmål (Læsning) Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål Efter klassetrin Eleven kan læse og forstå enkle ord og de 120 hyppigste ord og ikke-lydrette hverdagsord bogstav-lyd-forbindelser syntesedannelse syntesedannelse og morfemer Eleven kan læse enkle ord og forstå deres betydning Eleven kan læse og forstå sætninger enkle ords betydning sætningsstrukturer Eleven kan forstå hovedindholdet af det læste Eleven kan formidle hovedindholdet af det læste i en visuel form s indhold formidlingsmetoder afkodningsstrategier med fokus på forlyd og stavelser afkodningsstrategier og læseforståelsesstrategier med fokus på forforståelse enkle afkodningsstrategier forskellige forståelsesstrategier til læsning Efter 5. klassetrin Eleven kan læse og forstå fiktive og ikke-fiktive Eleven kan læse med automatiseret og flydende afkodning og passende hastighed afkodning i forhold til lydfølgeregler Eleven kan lære nye ord ved at læse Eleven kan lære fagord og faste vendinger ved at læse en mellem ordforråd og læsning en mellem faglig ordforrådsudvikling og læsning Eleven kan læse med forståelse i forhold til s indledning, midte og slutning Eleven kan læse i forhold til s afsender Eleven kan genkende træk i s grundlæggende komposition forholdet mellem afsender og tekst r Eleven kan resumere hovedindholdet af en tekst Eleven kan organisere hovedindholdet af en tekst i visuel form Eleven kan sætte det læste ind i en referat Eleven har viden om metoder til organisering kontekstens betydning for forståelsen Efter 7. klassetrin Eleven kan læse og forstå i forhold til og fag Eleven kan læse med automatiseret afkodning afkodningsstrategier Eleven kan udvikle et varieret fagligt ordforråd ved at læse Eleven kan diskutere og reflektere over fags sproglige udtryk metoder til at udvikle et fagligt ordforråd fagsprog Eleven kan læse og forstå i forhold til tekstens kohæsion og kohærens Eleven kan læse, forstå og diskutere s form og indhold tekstens indre og ydre forholdet mellem s form og indhold Eleven kan vælge læseforståelsesstrategier i forhold til og fag læseforståelsesstrategier Efter 9. klassetrin Eleven kan læse, forstå og vurdere i forhold til og fag Eleven kan vælge afkodningsstrategi ved ukendte ord komplekse afkodningsstrategier sproget i en fagtekst analyse af fagsprog Eleven kan perspektivere sin læsning til kontekst s indhold i forhold til, afsender, modtager og kontekst konteksts betydning for læsningen komplekse kons betydning for læsningen Eleven kan målrette sin læsning efter fag og brug af læseforståelsesstrategier læseforståelsesstrategier i forhold til fag og læseforståelsesstrategiers betydning for læsningen

9 Færdigheds- og vidensmål (Skrivning) Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål Stavning Tekstproduktion Kommunikationforhold Strategier Efter klassetrin enkle ord og sætninger som middel til lydrette ord lydrette og de 120 hyppigste ord lydrette og ikke-lydrette hyppige ord grafem fonem forbindelser orddannelse syntesedannelse skriftligt ved hjælp af enkeltord i helsætninger en tekst med overskrift, indledning og afslutning enkeltords funktion i sætningsdannelse tekstproduktion med fokus på afsender, modtager og formål et meningsindhold i en tekst Eleven kan organisere sin tekst i forhold til kontekst forholdet mellem afsender, modtager og tekst kohærens forholdet mellem tekstkomposition og kontekst Eleven kan fastholde egne tanker ved hjælp af skrivning Eleven kan undersøge egne tanker gennem skrivning træk sprogets funktion Efter 5. klassetrin fiktive og ikke-fiktive ikke-lydrette ord syntesedannelse i forhold til lydfølgeregler med brug af hverdagsord med et fagligt ordforråd og førfaglige ord og udtryk ordforråd i fagord og førfaglige ord i skrivning efter modtager berettende og instruerende skrivning i forhold til forholdet mellem modtager og tekst fiktive og fakta r efter model Eleven kan disponere sin skriveproces træk faser i skriveprocessen Efter 7. klassetrin i forhold til og fag låne- og fremmedord Eleven kan stave efter gældende retstavningsprincipper i dansk låne- og fremmedord dansk retstavning med et fagspecifikt ordforråd med fagspecifikt ordforråd og grammatisk bevidsthed ordforrådets betydning for tekstproduktion ordforråd, ordklasser, bøjning og syntaks i forhold til tekstproduktion forklarende, instruerende og argumenterende faglige r Eleven kan vælge skrivestrategier i forhold til og fag skrivestrategier Efter 9. klassetrin reflekteret i forhold til og fag Eleven kan korrigere stavefejl i egne Eleven kan korrigere stavefejl i andres staveregler i dansk korrektur og sprogrigtighed med et nuanceret ordforråd i en grammatisk korrekt form nuanceret ordforråd, ordklasser, bøjning og syntaks perspektiverende i forhold til kontekst vurderende i forhold til, modtager og kontekst konteksts betydning for skrivning vurderende s karakteristika skrivning efter fag og brug af skrivestrategier og respons skrivestrategier i forhold til fag og betydning af skrivestrategier og respons

10 Færdigheds- og vidensmål (Lytning) Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål Lytning Kommunikation Samtale Strategier Efter klassetrin Eleven kan lytte aktivt med forståelse til enkelt talt dansk korte beskeder og handle efter dem beskeder og gengive dem det ordforråd, der knytter sig til skolens kontekst det faglige ordforråd, der knytter sig til skolens indhold og fag Eleven kan forstå indholdet af talt dansk i forskellige e forholdet mellem talt dansk og en kontekst samtale i klasserummet Eleven har viden om tilegnelse af informationer ved at lytte spørgsmål som led i en lyttestrategi Eleven kan aktivere sin forforståelse ved at lytte Eleven har viden om elementer, der udtrykker stemning mellem forforståelse og ny viden Lytning Kommunikation Samtale Strategier Efter 5. klassetrin Eleven kan lytte aktivt med forståelse til varieret talt dansk højtlæsning Eleven kan uddrage viden af faglige fremlæggelser højtlæsningens forskellige formål uddragelse af viden ved mundtlige fremlæggelser, se og forstå indholdet i lyd- og billedmedier mediers kommunikative funktion Eleven kan deltage i fælles diskussioner meningsudveksling i en diskussion Eleven kan forstå en stemning ved at lytte i en given situation Eleven kan aktivere sin forforståelse ved at lytte elementer, der udtrykker stemning mellem forforståelse og ny viden Lytning Kommunikation Sprogforståelse Strategier Efter 7. klassetrin Eleven kan lytte aktivt med forståelse til nuanceret talt dansk Eleven kan lytte og forholde sig til afsenderens følelser Eleven kan lytte og forstå samt reflektere over det sagte sprogets funktion i forhold til at udtrykke følelser, holdninger og værdier forholdet mellem refleksion og lytteforståelsen Eleven kan forstå en faglig faglig og forstå idiomatiske udtryk og ordsprog ord og udtryks denotative og konnotative træk Eleven kan lytte efter specifikke detaljer Eleven kan lytte efter faglige begreber intensiv lytning som en lyttestrategi forskel på faglige begreber og hverdagssprog Lytning Kommunikation Sprogforståelse Strategier Efter 9. klassetrin Eleven kan lytte aktivt med forståelse til komplekst talt dansk og forstå talt dansk i komplekse situationer pragmatik lytning som del af en lytning som et element i og forstå vendinger og ukendte sproglige udtryk sprog i forhold til ældre sprogbrug Eleven kan lytte på forskellige måder global, intensiv og fokuseret lytning

11 Færdigheds- og vidensmål (Tale) Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål Mundtlig fremstilling Kommunikation Artikulation Strategier Efter klassetrin Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset efter situation, fag og Eleven kan fortælle om egne oplevelser Eleven kan fremlægge et skolefagligt emne ved hjælp af visuel støtte talesprogets funktion talesprogets funktion i en faglig Eleven kan stille og svare på spørgsmål turtagningsprincipper sproglige forskelle på at stille spørgsmål og få svar turtagningsprincipper Eleven kan læse enkle højt med tydelig artikulation artikulation i højtlæsning basale strategier til at udtrykke sig på forskellige måder afhængig af og situation strategier til at udtrykke sig på forskellige måder afhængig af faget strategier til at tilpasse sit sprog afhængigt af situationen sstrategier Mundtlig fremstilling Kommunikation Artikulation Strategier Efter 5. klassetrin Eleven kan udtrykke sig i et tydeligt talesprog afpasset efter situation, fag og Eleven kan mundtligt referere indholdet af Eleven kan gengive en faglig instruktion referaters faglige formål instruktioners formål Eleven kan udveksle meninger i en faglig Eleven kan kommunikere og samarbejde om et fagligt indhold s betydning i en faglig faglig i et samarbejde sig klart og tydeligt i et samarbejde med andre elever sig klart og tydeligt i en fremlæggelse artikulation i talt dansk præcis artikulation strategier til at udtrykke sig på forskellige måder afhængig af og situation Eleven har strategier til at udtrykke sig fagligt afhængig af faget strategier til at tilpasse sit sprog afhængigt af situationen strategier til anvendelse af fagsprog Eleven kan formidle en faglig fremlæggelse formidling af et fagligt indhold Eleven kan kommunikere et budskab ved hjælp af it og medier it og mediers anvendelsesmuligheder Mundtlig fremstilling Kommunikation Grammatik Strategier Efter 7. klassetrin Eleven kan udtrykke sig i et varieret talesprog afpasset efter situation, fag og faglige begreber faglige begrebers betydning i en faglig Eleven kan argumentere for meninger og holdninger argumentationsteknikker sig med grammatisk bevidsthed ordklasser og deres bøjning, regelmæssigheder, uregelmæssigheder og syntaks Eleven kan målrette formidling af et fagligt indhold efter modtageren strategier til formidling af et fagligt indhold Mundtlig fremstilling Kommunikation Grammatik Strategier Efter 9. klassetrin Eleven kan udtrykke sig i et nuanceret talesprog afpasset efter situation, fag og præcist og nuanceret i talt dansk talesprog Eleven kan få sit budskab tydeligt igennem i argumentation og debat Eleven kan træffe sproglige valg i forskellige situationer argumentationsanalyse stilistisk variation sig nuanceret og grammatisk korrekt forskellen på tale- og skriftsprog Eleven kan vælge sstrategi i en given kontekst sstrategier, herunder risiko- og reduktionsstrategier

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetencemål Kompetenceområder Basisundervisning enkle tekster Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til med forståelse til talt dansk

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

Læseplan for DSA supplerende

Læseplan for DSA supplerende Læseplan for DSA supplerende Indledning Faget supplerende dansk som andetsprog er beregnet for elever, som ved optagelsen har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens undervisning, men

Læs mere

Læseplan for faget supplerende dansk som andetsprog

Læseplan for faget supplerende dansk som andetsprog Læseplan for faget supplerende dansk som andetsprog Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1. - 2. klassetrin 4 Læsning 4 Skrivning 5 Lytning 6 Tale 7 2. trinforløb for 3. - 5. klassetrin 8 Læsning 8 Skrivning

Læs mere

Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning

Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning Læseplan for faget dansk som andetsprog basisundervisning Indhold Indledning 3 Trinforløb for basisundervisning 4 Læsning 4 Skrivning 5 Lytning 6 Tale 7 It og medier 8 Innovation og entreprenørskab 9 Indledning

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Eleven kan samtale om egne oplevelser og kendte emner Eleven kan deltage i samtaler og diskussioner

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Speed på sproglig udvikling Mette-Maria Rydén - Lærings-, læse- og flersprogskonsulent PPL- Pædagogisk Praksis og Læring Viborg kommune.

Speed på sproglig udvikling Mette-Maria Rydén - Lærings-, læse- og flersprogskonsulent PPL- Pædagogisk Praksis og Læring Viborg kommune. Speed på sproglig udvikling Mette-Maria Rydén - Lærings-, læse- og flersprogskonsulent PPL- Pædagogisk Praksis og Læring Viborg kommune. Oplæg på Læsevejlederkonferencen i Roskilde 2. nov. 2017 Mette-Maria

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl. 14.40-15.20 Dansk som andetsprog som dimension i fagene samt faglig læsning og skrivning er under overskriften Sproglig udvikling skrevet ind som tværgående

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Sociale mål for 2. klasse

Sociale mål for 2. klasse Sociale mål for 2. klasse 2014-15 Mål At udvikle et klassemiljø: Hvor der er plads til alle Hvor alle tør sige noget Hvor man taler pænt og positivt til hinanden Hvor alle passer på hinanden Hvor den enkelte

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Adm. visitation af støtte til flersprogede børn/elever i daginstitution og skole via SMTTEmodellen

Adm. visitation af støtte til flersprogede børn/elever i daginstitution og skole via SMTTEmodellen Adm. visitation af støtte til flersprogede børn/elever i daginstitution og skole via SMTTEmodellen (Til visitationsperiode 1, 2 og 3 ) Visitationsperiode: Barnets/elevens navn, alder og klassetrin: Liban

Læs mere

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter STATUS skrive 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Skrive i div genrer skrive enkle

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse

Årsplan for dansk i 2. klasse Årsplan for dansk i 1 I 2 klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at eleverne oplever en

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Temadag Tyve Samarbejdskommuner 9.april. Workshop 1 Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Målet er at arbejde med sproglige læringsmål i udvalgte fag tegn på læring i forhold til de sproglige

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har

Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har FÆLLES MÅL - Dansk Hvis den næste 1time og 25 minutter skal indfri forventningerne, har I Fået større viden og forståelse af målenes opbygningen og indhold i dansk Tænkt over sammenhængen mellem jeres

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

Fælles forenklede mål - folkeskolen

Fælles forenklede mål - folkeskolen Fælles forenklede mål - folkeskolen Dansk [ Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse ] Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Eleven kan

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Mål for Sprog og Læsning

Mål for Sprog og Læsning Dansk Skoleforening for Sydslesvig Mål for Sprog og Læsning for børnehaven, grundskolen og F5 og F6 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Børnehavens 2 til 5-årige børn 5 Det talte sprog 5 Sprog

Læs mere

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på én elev TRIN

Opfølgningsskema. Løbende opfølgning i dansk som andetsprog basis. Til løbende opfølgning på én elev TRIN Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen Løbende opfølgning TRIN 3 Løbende opfølgning i dansk som andetsprog

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 3 TRINMÅL FOR DE FORSKELLIGE

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Tage del i en Uge 33 41 diskussion om 60 erne skriftligt med rimelig og vise deres præcision og i et kulturelle

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse

Læseplan for tilbudsfaget tysk. 10. klasse Læseplan for tilbudsfaget tysk 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 Tværgående temaer It og medier 7 Innovation

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18

Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Årsplan engelsk Nina Spånhede 17/18 Elevforudsætninger Klassen består af elever fra forskellige skoler, som nu er samlet i 10. klasse på udelt engelskhold. Alle elever kan med varierende sproglig sikkerhed

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Årsplan med FANDANGO 2. kl. - Læsestavebog Færdigheds- og

Årsplan med FANDANGO 2. kl. - Læsestavebog Færdigheds- og Fokus Kompetenceområde LÆSNING Årsplan med FANDANGO 2. kl. - Læsestavebog Færdigheds- og Færdigheds- og vidensmål vidensområde Forberedelse Eleven kan forberede læsning Eleven har viden om måder til at

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Rødovres helhedsorienterede arbejde med nyankomnes vej ind i skolen. V/ Malene Als Nielsen og Maj Engelbrecht

Rødovres helhedsorienterede arbejde med nyankomnes vej ind i skolen. V/ Malene Als Nielsen og Maj Engelbrecht Rødovres helhedsorienterede arbejde med nyankomnes vej ind i skolen V/ Malene Als Nielsen og Maj Engelbrecht Program Præsentation af os og Rødovre kommune Modtagelse og visitation Modtagelsesklasse: Undervisning

Læs mere

http://www.uvm.dk/service/publikationer/publikationer/folkeskolen/2009/faelles-maal-2009- Dansk/Laeseplan-for-faget-dansk/1-forloeb-1-2-klassetrin

http://www.uvm.dk/service/publikationer/publikationer/folkeskolen/2009/faelles-maal-2009- Dansk/Laeseplan-for-faget-dansk/1-forloeb-1-2-klassetrin Indledning Undervisningen i 1. klasse bygger naturligt videre på det faglige fundament som er blevet opbygget i 0. klasse. Fokus for undervisningen i 1. klasse, vil være centreret omkring de ministerielle

Læs mere