Tove Vibing, Registreringskonsulent. Kodekatalog Psykiatrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tove Vibing, Registreringskonsulent. Kodekatalog Psykiatrien"

Transkript

1 Tove Vibing, Registreringskonsulent Kodekatalog Psykiatrien

2 2

3 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING:...5 DIAGNOSEREGISTRERING...6 Aktionsdiagnose... 6 Bidiagnose... 6 Selvmordsforsøg eller selvbeskadigelse før indlæggelse... 7 Selvmord/selvmordsforsøg/selvbeskadigelse under indlæggelse... 7 Forgiftning med psykoaktive stoffer... 8 Lægemiddelforgiftning... 9 Misbrug... 9 Retslige forhold... 9 Somatiske diagnoser OBLIGATORISK REGISTRERING PÅ INDLAGTE PATIENTER:...12 Indlæggelsesvilkår ECT-behandling med og uden tvang Færdigbehandling Orlovsperioder Opsøgende psykoseteams Registrering af tvang Digital signatur Elektronisk dødsattest Elektronisk recept OBLIGATORISK REGISTRERING PÅ AMBULANTE PATIENTER:...15 Startvilkår (sv. til indlæggelsesvilkår): PROCEDUREREGISTRERING...15 AMBULANTE BESØG

4 Ambulant besøg (AAF22) Hjemmebesøg (AAF6) Udebesøg (AAF7) YDELSER UDEN BESØG...18 FÆLLES FOR BÅDE AMBULANTE BESØG OG YDELSER UDEN BESØG...20 Antal behandlere Tidsforbrug SUNDHEDSFAGLIGT UDDANNET PERSONALE SUNDHEDSSTYRELSENS DEFINITION...21 REGISTRERINGSSKEMA...22 PSYKIATRIENS REGISTRERINGSORGANISATION:...23 Afdeling A: Afdeling N & G: Afdeling E: Afdeling S: Afdeling TM: Budget- og planlægningsafdelingen:

5 Indledning: Dette kodekatalog er et sammendrag af de nedenfor nævnte vejledninger samt informationer fra diverse klassifikationer og hjemmesider udarbejdet lokalt for Psykiatrien i Region Nordjylland og rettet mod behandlere og registreringspersonale. Ændringer/udvidelser i kodekataloget skal aftales i psykiatriens registreringsorganisation. Kodekataloget vil også indgå i PRI-dokumentsamlingen Registrering af data omkring sygehuskontakter sker på baggrund af publikationen Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Publikationen udgives hvert år af Sundhedsstyrelsen. Fællesindholdet omhandler de oplysninger, der er fælles for de lokale Patientadministrative registreringssystemer (PAS) og LandsPatientRegistret (LPR). LPR ajourføres ved dataoverførsel fra de lokale patientregistreringssystemer. Fællesindholdet binder således LPR og de lokale PAS-systemer sammen med nogle basale data. LPR har betydet, at de fleste tidligere anvendte skemaindberetninger til Sundhedsstyrelsen/Institut for psykiatrisk Demografi er blevet overflødige. Dette har ikke alene givet en arbejdslettelse på sygehusene, men også et væsentligt bedre grundlag for sygehusstatistikken, som i højere grad end tidligere kan anvendes i sundhedsplanlægningen og den løbende administration. LPR har tillige betydet, at medicinske forskningsprojekter kan baseres på meget større materialer end tidligere, enten ved direkte brug af patientdata evt. sammen med data fra andre kilder, eller ved at bruge patientregistreringen til udtagning af repræsentative stikprøver. Det er yderst vigtigt, at indberetningen af data til LPR bliver så ensartet og korrekt som muligt, idet LPR anvendes i mange sammenhænge til analyse af sygehusenes aktiviteter og resultater. Ensartet patientregistrering har muliggjort opgørelser af kommunernes sygehusforbrug baseret på oplysninger om den enkelte patients bopælskommune (forbrugsstatistik). Statistikken supplerer den traditionelle aktivitetsstatistik baseret på oplysninger om sygehusenes produktion. Forbrugsstatistikken kan i modsætning til aktivitetsstatistikken sættes i relation til en veldefineret befolkning, hvilket giver mulighed for standardberegninger, som korrigerer for forskelle i befolkningens køns- og alderssammensætning. Forbrugsstatistikken giver endvidere mulighed for fremskrivninger, hvorved man kan beregne konsekvensen af den fremtidige befolkningsudvikling på sygehusforbruget. I de senere år har LPR fået en rolle i arbejdet med kvalitetsudviklingen af sygehusvæsenet. I nogle specialer i højere grad end andre. Det er en realistisk vision, at LPR i de kommende år vil få direkte anvendelse i kvalitetsarbejdet. Kilde: Fællesindhold 2010 indledning Fællesindhold kan findes i elektronisk form på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Findes også som et PRI-dokument Udover Fællesindhold har Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS), Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK) og Sundhedsstyrelsen (SST) i samarbejde udgivet en psykiatrisk registreringsvejledning Den kan findes i elektronisk form på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:http://www.sst.dk/~/media/indberetning%20og%20statistik/patientregistrering/psykiatrivejlednin g2008v51.ashx Findes også som et PRI-dokument. - 5

6 Kodekatalog Generelt for alle sygehuskontakter (indlæggelse eller ambulant/skadestue) Diagnoseregistrering Der skal registreres mindst én diagnose. Diagnoseregistreringen tager udgangspunkt i den enkelte patientkontakt, og diagnoserne indberettes til LPR. Der skal ved afslutning af kontakten indberettes én aktionsdiagnose og kontaktens klinisk relevante bidiagnoser. Der skal registreres diagnoser på åbne kontakter senest 1 måned efter indlæggelse eller 1. ambulante besøg. Aktionsdiagnose er den diagnose, der ved afslutning af en kontakt bedst angiver den vigtigste tilstand, som kontakten drejede sig om. Bidiagnose er en diagnose, der supplerer beskrivelsen af den afsluttede kontakt. Tilladte aktionsdiagnoser for psykiatriske kontakter: Psykiatriske aktionsdiagnoser Psykiatriske diagnoser (kapitel V i "Klassifikation af sygdomme") Psykiatrisk undersøgelse, ikke klassificeret andetsteds Obs. pga mistanke om psykisk lidelse eller adfærdsmæssig forstyrrelse, ej befundet Obs på grund af mistanke om andre sygdomme eller tilstande Obs på grund af mistanke om ikke spec sygdom eller tilstand Retspsykiatrisk undersøgelse Dom til psykiatrisk behandling Dom til psykiatrisk anbringelse Civilretslig psykiatrisk undersøgelse Socialretslig psykiatrisk undersøgelse Anden retspsykiatrisk undersøgelse eller foranstaltning Retspsykiatrisk undersøgelse eller foranstaltning uden specifikation Rådgivning om seksuel holdning, adfærd eller orientering Person i konsultation på anden persons vegne Bekymring for sygdom hos rask person Behov for rådgivning og kontrol ved alkoholmisbrug Behov for rådgivning og kontrol ved medicinmisbrug Behov for rådgivning og kontrol ved tobaksmisbrug Behov for anden specificeret rådgivning Behov for rådgivning uden specifikation Problem i forbindelse med afhængighed af pleje uden specifikation Simulant (bevidst simulant) Familieanamnese med mental eller adfærdsmæssig sygdom Familieanamnese med indgifte Anamnese med misbrug af psykoaktive stoffer Anamnese med mentale adfærdsmæssige sygdomme SKS-kode DF00*-DF99* DZ004 DZ032 DZ038 DZ039 DZ0460 DZ0461 DZ0462 DZ0463 DZ0464 DZ0468 DZ0469 DZ70* DZ710 DZ711 DZ714 DZ715 DZ716 DZ718 DZ719 DZ749 DZ765 DZ81* DZ843 DZ864 DZ865 6

7 Psykisk traume, ikke klassificeret andetsteds DZ914 Forsætlig selvbeskadigelse se nedenfor Vold, overgreb, mishandling og omsorgssvigt DX85*-99* DY00*-09* Rask ledsager indberettes ikke til LPR DZ763 DZ-diagnoserne anvendes generelt kun som aktionsdiagnose, hvor en DF-sygdomsdiagnose ikke er hovedfokus for den aktuelle kontakt. Selvmordsforsøg eller selvbeskadigelse før indlæggelse OBS OBS Det er udelukkende den primære kontakt efter selvmordsforsøget oftest den somatiske skadestue som skal registrere selvmordsforsøget. I de (få) tilfælde, hvor psykiatrien er den primære kontakt efter selvmordsforsøget, skal det registreres med en aktionsdiagnose i intervallet DX60*-DX84*. Tekst Kode Selvmordsforsøg før indlæggelse Selvmordsfors m ikke-opioidt analgetikum o.l. før pt.kontakt DX6010 Selvmordsfors m psykof, antiepilep, antiperkmid før pt.kontakt DX6110 Selvmordsfors m narkotikum el psykodysleptika før pt.kontakt DX6210 Selvmordsfors m mid virk.på autonom. nervesyst før pt.kontakt DX6310 Selvmordsfors m andet/uspec lægemid/biol.stof før pt.kontakt DX6410 Selvmordsfors m alkohol før pt.kontakt DX6510 Selvmordsfors m org.opl.mid/halogen-kulbrinte før pt.kontakt DX6610 Selvmordsfors m andre gasarter eller dampe før pt.kontakt DX6710 Selvbeskadigelse før indlæggelse Selvbeskad m ikke-opioide analgetika o.l. før pt.kontakt Selvbeskad m psykofarm, antiepilep, antiparkmid før pt.kontakt Selvbeskad m narkotika og psykodysleptika før pt.kontakt Selvbeskad m mid virk. på autonom. nervesyst før pt.kontakt Selvbeskad m andet/uspec lægemid/biol.stof før pt.kontakt Selvbeskad m alkohol før pt.kontakt Selvbeskad m org.opl.mid/halogen-kulbrinte før pt.kontakt Selvbeskad med andre gasarter eller dampe før pt.kontakt DX6020 DX6120 DX6220 DX6320 DX6420 DX6520 DX6620 DX6720 Selvmord/selvmordsforsøg/selvbeskadigelse under indlæggelse skal registreres med en af nedenstående koder som bidiagnose Tekst Selvmordsforsøg under indlæggelse Selvmordsfors med ikke opioidt analgetik o.l. under indlæggelse Selvmordsfors med psykof, antiepil, antiparkmid under indlæggelse Selvmordsfors med narkotikum el psykodyslept under indlæggelse Selvmordsfors m mid virk.på auton.nervesyst under indlæggelse Selvmordsfors med and/uspec lægemid/biol.stof under indlæggelse Selvmordsfors med alkohol under indlæggelse Selvmordsfors m org.opl.mid/halogen-kulbrinte under indlæggelse Selvmordsfors m andre gasarter eller dampe under indlæggelse Kode DX6011 DX6111 DX6211 DX6311 DX6411 DX6511 DX6611 DX6711 7

8 Selvbeskadigelse under indlæggelse Selvbeskad m ikke-opioide analg o lign. under indlæggelse Selvbeskad m psykofarm, antiepil, antiparkmid under indlæggelse Selvbeskad m narkotikum el psykodysleptik under indlæggelse Selvbeskad m mid virk.på autonome nervesyst under indlæggelse Selvbeskad m an/uspec lægemid/biol.stof under indlæggelse Selvbeskad m alkohol under indlæggelse Selvbeskad m org.opl.mid/halogen-kulbrinte under indlæggelse DX6021 DX6121 DX6221 DX6321 DX6421 DX6521 DX6621 Selvmord under indlæggelse Selvmord m ikke-opioidt analgetikum o.l. under indlæggelse Selvmord m psykof, antiepil, antiparkinsonmid under indlæggelse Selvmord m narkotikum el psykodysleptikum under indlæggelse Selvmord m mid virk. på autonome nervesyst. under indlæggelse Selvmord m andet/uspec lægemid/biolog stof under indlæggelse Selvmord m alkohol under indlæggelse Selvmord m org.opl.mid el halogen-kulbrinte under indlæggelse Selvmord m andre gasarter el dampe under indlæggelse Selvmord v hængning, strangulat el kvælning under indlæggelse Selvmord v drukning under indlæggelse DX6001 DX6101 DX6201 DX6301 DX6401 DX6501 DX6601 DX6701 DX7001 DX7101 Forgiftning med psykoaktive stoffer Ved forgiftninger med stoffer, der er klassificeret i afsnittene DT40 og DT43 (se nedenfor) anvendes disse koder som forgiftningskoder. Koderne er specificerede og kræver ikke yderligere tillægskodning. Koderne kan anvendes ved registrering af forgiftning eller som tillægskode til specifikation af misbrugsdiagnoser (DF10-19). Tekst Forgiftning med opioider, kokain og halluginogener Forgiftning med opium Forgiftning med heroin Forgiftning med andet opioid Forgiftning med kodein Forgiftning med morfin Forgiftning med metadon Forgiftning med andet syntetisk opioid Forgiftning med petidin Forgiftning med kokain Forgiftning med opioid uden specifikation Forgiftning med cannabis Forgiftning med LSD /lysergsyrediathylamin) Forgiftning med euforiserende svampe Forgiftning med meskalin Forgiftning med psilocin Forgiftning med psilocybin Forgiftning ved blandingsmisbrug med halluginogener Forgiftning med hallucinogen uden specifikation Kode DT400 DT401 DT402 DT402A DT402B DT403 DT404 DT404A DT405 DT406W DT407 DT408 DT409A DT409B DT409C DT409D DT409X DT409Z 8

9 Forgiftning med andre psykotrope midler Forgiftning med andre psykotrope midler Forgiftning med cykliske antidepressive midler DT430 Forgiftning med MAO-hæmmer DT431 Forgiftning med andet antidepressivum DT432 Forgiftning med fenotiazin DT433 Forgiftning med butyrofenoner og thioxantener DT 434 Forgiftning med andre antipsykotiske/neuroleptiske midler DT435 Forgiftning med amfetamin DT436A Forgiftning med ecstasy DT436B Forgiftning med khat DT436C Forgiftning med andet psykotropt middel DT438 Forgiftning med "designer drug" DT438A Forgiftning med psykotropt middel uden specifikation DT439 Lægemiddelforgiftning er forgiftning der opstår ved utilsigtet eller tilsigtet indtagelse af lægemidler i doser, der overskrider de almindeligt anerkendte terapeutiske doser. Ved forgiftninger med lægemidler eller biologiske stoffer anvendes bidiagnose fra intervallet DT36- DT50. Diagnoser i intervallerne DT36-39, DT41-42 og DT44-50 skal suppleres af en ATCtillægskode for det aktuelle lægemiddelstof klassificeret i SKS-hovedgruppe M. Misbrug Misbrugsdiagnoserne findes i intervallet DF10-19 "Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af psykoaktive stoffer". Ved tilstande klassificeret under. Tekst Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser som følge af opioidmisbrug Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser som følge af misbrug af andre centralstimulerende stoffer Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser som følge af misbrug af hallucinogener Kode DF11 DF15 DF16 skal der angives en tillægskode fra kodeafsnittene DT40 eller DT43 (se ovenfor) til specificering af de(t) aktuelle stof(fer). Retslige forhold Ved retslige forhold, der ikke omhandler tvang, skal der registreres diagnose(r) tilhørende DZ046* som bidiagnose eller evt. som aktionsdiagnose. Som aktionsdiagnose kun i de tilfælde hvor det retslige forhold er den eneste eller den væsentligste grund til kontakten. Tekst Retspsykiatrisk undersøgelse Dom til psykiatrisk behandling Dom til psykiatrisk anbringelse Civilretslig psykiatrisk undersøgelse Kode DZ0460 DZ0461 DZ0462 DZ0463 9

10 Socialretslig psykiatrisk undersøgelse Anden retspsykiatrisk undersøgelse eller foranstaltning Retspsykiatrisk undersøgelse eller foranstaltning uden specifikation DZ0464 DZ0468 DZ0469 Somatiske diagnoser registreres som bidiagnose. Registrering af bidiagnose skal afspejle det diagnostisk relevante billede i forhold til den aktuelle kontakt. Tekst Hepatitis C viralis chronica Anæmi forårsaget af mangel på vitamin B12 uden specifikation Anæmi uden specifikation Myksødem uden specifikation Forhøjet stofskifte uden specifikation Sukkersyge, insulinkrævende med komplikationer uden specifikationer Sukkersyge, insulinkrævende uden komplikationer Sukkersyge, ikke insulinkrævende uden komplikationer Ikke insulinkrævende sukkersyge Sukkersyge uden specifikation uden komplikationer D-vitaminmangel uden specifikation Overvægt uden specifikation Vitaminmangel uden specifikation Hyperkolesterolæmi Hyperlipidæmi uden specifikation Forstyrrelse i lipoproteinstofskiftet uden specifikation Hyponatriaemia Stofskifteforstyrrelse uden specifikation Atoksisk struma uden specifikation Paralysis agitans (Parkinson) Dissemineret sclerose Andre epilepsier Uspecificeret epilepsi Hemicrania uden specifikation Glaukom uden specifikation Synstab uden specifikation på begge øjne Synstab uden specifikation på ét øje Synstab uden specifikation Høretab, andet specificeret Høretab uden specifikation Hypertensio arterialis essentialis Kronisk iskæmisk hjertesygdom uden specifikation Atrieflagren og atrieflimren Infarctus cerebri uden specifikation Sequelae infarctus cerebri Sequelae apoplexia cerebri Bronchitis acuta uden specifikation Kronisk bronkit uden specifikation Kronisk obstruktiv lungesygdom uden specifikation Kode DB182 DD519 DD549 DE039 DE059 DE108 DE109 DE119 DE119A DE149 DE559 DE669 DE569 DE780 DE785 DE789 DE871A DE889 DE949 DF209 DG359 DG405 DG409 DG439 DH409 DH543 DH546 DH547 DH918 DH919 DI109 DI259 DI489 DI639 DI693 DI694 DJ209 DJ429 DJ449 10

11 Astma uden specifikation Dyspepsia Obstipatio Psoriasis uden specifikation Arthrosis coxae primaria bilateralis Osteoporosis uden specifikation Cystit uden specifikation Bacteriuria asymptomatica Pyuria Hypertrophia prostatae Symptomer og abnorme fund vedr erkendelsesevne, andre og ikke spec Klinisk mistanke om underernæring Daglig rygning Alkoholforbrug > 14 (K) hhv. 21 (M) genstande om ugen Mangel på fysisk aktivitet DJ459 DK309 DK590 DL409 DM160 DM819 DN309 DN390A DN390B DN409 DR418 DZ038F DZ720E DZ721A DZ723 11

12 Obligatorisk registrering på indlagte patienter: Indlæggelsesvilkår Angivelse af de juridisk-administrative forhold ved start af en psykiatrisk kontakt: almindelig frivillig indlagt tvang (rød blanket) tvang (gul blanket) barn indlagt i henhold til Lov om Social Service indlagt i henhold til dom indlagt i henhold til dom til anbringelse indlagt som mental observand indlagt som varetægtssurrogatfængslet overført varetægtsarrestant indlagt i henhold til farlighedsdekret indlagt i henhold til andet retsligt forhold (fx udvist patient, hvor foranstaltningen er ophævet jf. Udlændingelovens 71) retslig patient indlagt frivilligt (fx patient med dom til behandling, som er mødt op i skadestuen og ønsker at blive indlagt frivilligt). For indlagte patienter SKAL nedenstående registreres, når hændelsen indtræffer ECT-behandling med og uden tvang ECT registreres med 1 procedurekode for hver enkelt behandlingsseance. Den samlede behandling (behandlingsserie) vil vise sig som et antal registrerede procedurekoder en for hver behandlingsdag. ECT-behandling med og uden tvang Behandling med elektroshock ECT unilateralt Behandling med elektroschock ECT bilateralt Tvangsbehandling med ECT unilateralt Tvangsbehandling med ECT unilateralt pga helbred Tvangsbehandling med ECT unilateralt pga farlighed Tvangsbehandling med ECT bilateralt Tvangsbehandling med ECT bilateralt pga helbred Tvangsbehandling med ECT bilateralt pga farlighed BRXA10 BRXA11 BRTB10 BRTB10A BRTB10B BRTB11 BRTB11A BRTB11B Færdigbehandling Kommunerne skal efter kommunalreformen medfinansiere egne borgeres forbrug af sundhedsydelser, og herunder betale obligatorisk plejetakst for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter, der venter på udskrivning. Registrering af en patient som færdigbehandlet er kun nødvendig, hvis patienten ikke udskrives umiddelbart i forbindelse med, at patienten vurderes færdigbehandlet. En patient registreres som færdigbehandlet i stationært regi, når følgende er opfyldt: patienten er efter lægelig vurdering færdigbehandlet, dvs. behandling er afsluttet eller indlæggelse er ikke en forudsætning for den videre behandling 12

13 sygehusets administrative opgaver er udført i et sådant omfang, at disse ikke er til hinder for, at kommunen kan hjemtage patienten. Det betyder, at sygeplejerapport, evt. midlertidige hjælpemidler, medicin mv. skal være klar på udskrivningstidspunktet. Registreringen af en patient, som færdigbehandlet, er uafhængig af forhold i hjemmet, kommunen mv., der er sygehuset uvedkommende. Patienter, der er registreret som færdigbehandlede, og som for eksempel venter på tilbud om en plejehjemsplads vil i venteperioden kunne risikere enten at få tilbagefald i forhold til den diagnose, som patienten er indlagt for, eller at få en ny lidelse, hvor sygehusindlæggelse er påkrævet. Patienten vil efter dette tilbagefald eller lignende ikke længere skulle betragtes som færdigbehandlet. Færdigbehandling registreres med en startdato for, hvornår en pt. betragtes som færdigbehandlet i stationært regi. Hvis det sker, at en pt. som er registreret som færdigbehandlet, fortsat er indlagt i afdelingen, og ikke længere anses som færdigbehandlet, registreres koden AWX1 med startdato for hvornår pt. ikke længere betragtes som færdigbehandlet. Færdigbehandlet patient i stationært regi Færdigbehandlet i stationært regi Ikke færdigbehandlet i stationært regi AWA1 AWX1 Orlovsperioder Perioder, hvor patienten har fravær fra afdelingen i mindst én overnatning, inkl. midlertidig overflytning til somatisk sygehus. Registreres med dato og klokkeslæt for start af orlov og dato og klokkeslæt for, hvornår patienten kommer tilbage til afdelingen. Opsøgende psykoseteams De procedurer som personale fra de opsøgende psykoseteams leverer til indlagte patienter skal registreres som procedurer på en indlagt patientkontakt. Registrering af tvang Alle tvangsforanstaltninger inkl. tvangsbehandling med ECT skal registreres i SEI = Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem. Digital signatur For at få adgang til SEI kræves der en digital medarbejdersignatur. Den bestilles ved mail eller opringning til eller tlf Derudover skal man oprettes som bruger af SEI. Dette sker også ved henvendelse til IT support. Elektronisk dødsattest skal ligeledes registreres i SEI se ovenfor omkring adgang. Elektronisk recept Ved at gøre brug af sin digitale signatur, kan lægen elektronisk afsende recepter via https://www.medicin-it.dk/ Fordelen ved at benytte denne tjeneste er, at lægen ikke er afhængig af at skulle ringe eller faxe til et apotek. Recepten kan afsendes døgnet rundt til et specifikt apotek, et håndkøbsudsalg eller evt. til hjemmesygeplejen, eller recepten kan ligge, således at patienten kan hente medicinen på et hvilket som helst apotek. 13

14 Det er samtidig muligt at kontrollere, om patienten har købt den ordinerede medicin. Det er også samme sted muligt at søge medicintilskud til patienten. Alt i alt en meget fleksibel og tidsbesparende løsning. 14

15 Obligatorisk registrering på ambulante patienter: Startvilkår (sv. til indlæggelsesvilkår): Angivelse af de juridisk-administrative forhold ved start af en ambulant psykiatrisk kontakt almindelig frivillig ambulant ambulant behandling i henhold til vilkår ambulant behandling i henhold til dom ambulant mentalundersøgelse barn til ambulant undersøgelse i henhold til Lov om Social Service andet ambulant retsligt forhold (det kan fx være en social- eller civilretslig undersøgelse, der foregår ambulant) Procedureregistrering Alle procedurer som gives til ambulante patienter skal registreres og journalføres. Procedurer til ambulante patienter inddeles i to kategorier i registrerings- og indberetningsmæssig sammenhæng ambulante besøg ydelser uden besøg Ambulante besøg er kendetegnet ved, at patienten er til stede, og at det behandlende personale er sundhedsfagligt uddannet personale jf. Sundhedsstyrelsens definition af sundhedsfagligt uddannet personale se senere. Besøgene registreres med besøgstyperne ambulant besøg eller udebesøg. (Hjemmebesøg med type ambulant besøg og administrativ kode AAF6). Ambulante besøg indberettes til LPR og indgår i landsdækkende og lokale aktivitetsopgørelser. Ambulant besøg (AAF22) Hermed menes ethvert fremmøde på sygehuset, hvor der er deltagelse af sundhedsfagligt uddannet personale (se senere) fra stamafsnittet. Ambulant besøg kræver, at pt. er til stede. Hjemmebesøg (AAF6) Hjemmebesøg foregår i patientens hjem eller på et sted, der fremtidigt skal være patientens hjem. Hjemmebesøg kræver tilstedeværelse af sundhedsfagligt uddannet personale, men forudsætter ikke patientens tilstedeværelse. Udebesøg (AAF7) Udebesøg er en samtale mellem en patient og sundhedsfagligt uddannet personale på fx dagcenter, værested, kriminalforsorg, rådgivningscenter eller lign. Procedurekoder som anvendes ved registrering af ambulante besøg Tekst Definition Kode *Individuel Samtaleterapeutisk behandlingsmetode udført BRSP1 psykoterapi overfor enkelt person af certificeret læge eller psykolog, eller læge eller psykolog under uddannelse mhp certificering *Parterapi Som ovenfor blot udført overfor par BRSP2 *Familieterapi Som ovenfor blot udført overfor familie BRSP3 15

16 *Flerfamilieterapi Som ovenfor blot udført overfor flere familier BRSP4 *Psykoterapi i Som ovenfor blot udført overfor en gruppe BRSP5 gruppe *Psykoedukation i Undervisning af personer med sindslidelse og/eller BRKP8 gruppe deres pårørende med det formål at formidle viden om de pågældendes psykiske lidelse, behandling og andre tiltag, som indgår i behandlingen og støtten til de pågældende, f.eks. sociale tiltag *Somatisk udredning Udspørgen om og fysisk undersøgelse af pt.s ZZ0149AX legemlige tilstand *Samtale med En aftalt og planlagt dialog mellem pt. og behandler BVAA34A behandlingssigte med et behandlingsmæssigt formål/sigte. Inkl. støttende og opfølgende samtale. Gælder også (psyko)terapier udført af ikke certificeret personale se ovenfor *Psykologisk undersøgelse En psykologisk undersøgelse er en metode til belysning af intellektuelle, abstrakte og praktiske kompetencer, personlighedstræk, karakter og evt. psykopatologi. Den afdækker såvel kognitive som ZZ4991 den personlighedsmæssige struktur hos et *Semistruktureret diagnostisk interview *Førstegangsbesøg *Psykiatrisk dagbehandling *Træning kombinerede psykosociale færdigheder af Udlevering af medicin som led i specialiseret behandling Medicingivning per os Medicingivning ved injektion Receptudstedelse Demensudredning menneske. Interview som foretages med det formål at tilvejebringe information til brug for diagnostik under anvendelse af internationalt anerkendt og pålideligt interviewsystem rettet mod psykisk lidelse og/eller adfærdsmæssige forstyrrelser Det første psykiatriske ambulante besøg i et udrednings- eller behandlingsforløb Ophold på ambulant dagafsnit med deltagelse af personale tilknyttet dagafsnittet. "Dagbehandling" registreres uanset varigheden af opholdet Psykosocial færdighedstræning sigter på at udvikle de færdigheder, der sætter individet i stand til at klare sig i en given social sammenhæng, dvs. at løse praktiske problemer, engagere andre mennesker i en relation, mobilisere et støttende netværk, bo selvstændigt og klare et arbejde. Metoderne omfatter strukturering af træningen i mindre moduler, indøvelse af adfærd, rollespil, positiv feedback og belønning, hjemmeopgaver og træning in vivo. Udlevering af medicin vederlagsfrit i en begrænset periode til skizofrene patienter i starten af deres sygdomsforløb og til psykiatriske patienter med dom til behandling, selv om disse patienter ikke er indlagt. ZZ4992 AAF21 BRXA9A BRBP BWDB01 BWAA0 BWAA3 BWDA0 ZZ

17 *-markering angiver, at koden er obligatorisk, dvs. at hvis der i forbindelse med det ambulante besøg udføres en eller flere af ovenstående procedurer, skal disse registreres og indberettes. Det er frivilligt at indberette andre udførte procedurer. Procedurekoder som ikke fremgår af kodekataloget, må først benyttes efter godkendelse i psykiatriens registreringsorganisation. 17

18 Ydelser uden besøg er kendetegnet ved, at patienten ikke er til stede eller at det behandlende personale ikke er sundhedsfagligt uddannet personale jf. Sundhedsstyrelsens definition af sundhedsfagligt uddannet personale se senere. Disse procedurer registreres som oftest med type = møde eller telefonkontakt. Ydelser uden besøg indberettes til LPR, og indgår i lokale aktivitetsopgørelser. Visse ydelser uden besøg vil kunne indgå i henvisningsperioden. Ydelser uden besøg inkluderer også ydelser hvor socialrådgiver, pædagog eller musikterapeut er ene-behandler. Procedurekoder som anvendes ved registrering af ydelser uden besøg Tekst Definition Kode *Netværksmøde Fremmøde af en eller flere medarbejdere fra den BVAW2 psykiatriske afdeling til møde på eller udenfor afdelingen med relevante samarbejdspartnere i kommunen (socialforvaltning, PPR, skolevæsen eller lign.), anden sygehusafdeling eller institution *Supervision til Faglig rådgivning til personalet i en institution vedr. ZZ0231A institution beboere og/eller samspillet mellem beboerne og personalet *Telefonkonsultation Klinisk virtuel kommunikation med patient som led i BVAA33A behandling eller kontrol af sygdom, som resulterer i et klinisk journalnotat. Inkl. stedfortrædere for patient (pårørende, værge) *Udfærdigelse af Der er tale om en lægeerklæring, når der foreligger ZZ0182 erklæring et skriftligt udsagn om en persons sundhedstilstand eller årsagen til en persons død, som efter sit indhold er bestemt il at finde anvendelse i et offentligtretligt eller privatretligt retsforhold, hvor der er behov for helbredsmæssige oplysninger om en person. (I børne- og ungdomspsykiatrien skrives der ofte erklæringer som erstatning for eller supplement til et udskrivningsbrev mhp overfor en relevant myndighed at gøre rede for den pågældende pt.s ressourcer og behov for støtteforanstaltninger mm). *Kontakt til anden Kontakt med institution eller myndighed i forbindelse BVAW1 myndighed med aktuel patientbehandling. Andre myndigheder omfatter offentlige myndigheder, skoler samt behandlingsinstitutioner og andre institutioner, hvor pt. er tilknyttet. Ekskl. institutitonsbesøg *Institutionsbesøg Fremmøde fra en eller flere medarbejdere fra den AAF83 psykiatriske afdeling i en institution, hvor pt. er tilknyttet eller skal tilknyttes. Ekskl. patientens eget hjem *Samtale med Samtale med patientens forældre vedrørende det BVAA97 forældre aktuelle sygdomsforløb. *Samtale med Samtale med patientens værge i det aktuelle BVAA99 værge sygdomsforløb *Samtale med Samtale med patientens pårørende vedrørende det BVAA5 18

19 pårørende Samtale med patient vedr psykiske problemer Samtale med patient om sociale forhold Optagelse af social anamnese Social udredning Telefonisk receptudstedelse Psykoedukation i gruppe aktuelle sygdomsforløb Samtaler som foretages mellem patient og ikkesundhedsfagligt uddannet personale Samtale med patient om sociale forhold foretaget af ikke-sundhedsfagligt uddannet personale Socialrådgivers optagelse af social anamnese f.eks. i forbindelse med mentalundersøgelse Socialrådgivers udredning af sociale forhold f.eks. i forbindelse med mentalundersøgelse Psykoedukation i gruppe til f.eks. pårørende (ikke til pt. selv) BVAA39 BVAA8 ZZ0150B ZZ0150X BWDA01 BRKP8 *-markering angiver, at koden er obligatorisk, dvs. at hvis der i forbindelse med ydelse uden besøg udføres en eller flere af ovenstående procedurer, skal disse registreres og indberettes. Det er frivilligt at indberette andre udførte procedurer. Procedurekoder som ikke fremgår af kodekataloget, må først benyttes efter godkendelse i psykiatriens registreringsorganisation. 19

20 Fælles for både ambulante besøg og ydelser uden besøg Antal behandlere Tekst *En behandler *Flere behandlere *-markering angiver, at koden er obligatorisk. Kode BZFD7 BZFD8 Tidsforbrug Tidsforbruget angiver det samlede personales timeforbrug (dvs. samlet for alle involverede medarbejdere) inkl. transporttid samt forberedelse og opfølgning mht journaldiktering og lign. Ved dagbehandling registreret tidsforbrug som varigheden af selve dagbehandlingen tillagt samlet tidsforbrug for registrerede ydelser udover dagbehandlingen. Ved gruppeterapi registreres som tidsforbrug varigheden af gruppeterapien for den enkelte patient. Tekst Kode *0-1 time ZPVA1B *1-2 timer ZPVA2C *2-4 timer ZPVA4A *4-6 timer ZPVA6A *6-8 timer ZPVA8A *8-10 timer ZPVA9A *10-12 timer ZPVA9B *12-14 timer ZPVA9C *>14 timer ZPVA9D *-markering angiver, at koden er obligatorisk. 20

Tove Vibing, Registreringskonsulent. Kodekatalog Psykiatrien

Tove Vibing, Registreringskonsulent. Kodekatalog Psykiatrien Tove Vibing, Registreringskonsulent Kodekatalog Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING:...5 KODEKATALOGET VIL OGSÅ INDGÅ I PRI-DOKUMENTSAMLINGEN... 5 DIAGNOSEREGISTRERING... 6 Aktionsdiagnose...

Læs mere

Registreringsomlægninger

Registreringsomlægninger Regionshuset Viborg Psykiatri- og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Registreringsomlægninger Besøgstyper

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2011 11-11-2012 Sag nr. 12/97 Dokumentnr. 44253/12 Asger Rønn Jensen Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Tel. 35298197 E-mail: Mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Psykiatrisk registreringsvejledning

Psykiatrisk registreringsvejledning Psykiatrisk registreringsvejledning Indberetning til Landspatientregisteret version 7.3 / maj 2012 Psykiatrisk registreringsvejledning er en aftalt del-leverance fra projektet Udvikling af den psykiatriske

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 22. december 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

D.6. januar 2016. Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden

D.6. januar 2016. Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden D.6. januar 2016 Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden Først skal vi takke for den mulighed, vi har fået for at redegøre for de udfordringer,vi ser ved ydelsesregistreringerne i Psykiatrien og som

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Kodeark for Landspatientregisteret Ark over lokale koder.

Kodeark for Landspatientregisteret Ark over lokale koder. Kodeark for Landspatientregisteret Ark over lokale koder. c_blok 1 Medicinsk blok 01.01.1994 01.01.2500 2 Kirurgisk blok 01.01.1994 01.01.2500 5 Psykiatrisk blok 01.01.1994 01.01.2500 6 Laboratorie blok

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 16. udgave af Rapport

Læs mere

Artikler

Artikler 1 af 5 09/06/2017 13.26 Artikler 19 artikler. adfærd måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 13. november 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

Bilag til Kommunikationsaftalen

Bilag til Kommunikationsaftalen Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt i Den Administrative Styregruppe den 21. april 2016 1 Bilag 1 Videregivelse af patientoplysninger Sundhedsloven fastslår, at behandling - med få undtagelser - ikke

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2013 FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V0033-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 DK-8200 Århus N Side

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring.

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring. NOTATARK Statistisk materiale til brug for høring. J.nr.: Ref.: Henrik Sprøgel Dato: 17. december 2008 e-mail: Nærværende statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af data fra Region Nordjylland

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2015 FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB Dato 16. december 2014 J.nr.: 4000-V2102-14 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej

Læs mere

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage

Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Nøgletal Genindlæggelser og færdigbehandlede dage Center for Sundhed & Pleje Færdigbehandlede dage Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Registreringsvejledning vedr. Anvendelse af personlige alarmog pejlesystemer og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Registreringsvejledning vedr. Anvendelse af personlige alarmog pejlesystemer og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Registreringsvejledning vedr. Anvendelse af personlige alarmog pejlesystemer og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Gældende fra 5. september 2016 Fra 1. august 2016 træder lovforslag L121 Lov om ændring

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2010

Benchmarking af psykiatrien 2010 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2010 07-10-2011 Sag nr. 10/424 Dokumentnr. 983102 Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Asger Rønn Jensen Tel. 35 29 81 97 E-mail: mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis.

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2015-2 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 24. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 13. udgave af Rapport nr. 6, 2003 Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 20. udgave Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 20. udgave

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2014 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 23. udgave af Rapport nr. 6, 2013-2 Fællesindhold 2014 / Vejledningsdel

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE

UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE Indhold 1. Patientrejse med tilhørende brugerrejser.... 1 1.Patientrejse med tilhørende brugerrejser. Persona Den psykiatriske

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2012 28-10-2013 Side 2 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på

Læs mere

UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET

UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET UDVIKLING AF PATIENTREGISTRE- RINGEN FOR PSYKIATRIEN I LANDSPATIENTREGISTERET 2007 Udvikling af patientregistreringen for psykiatrien i Landspatientregisteret Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien Specifikationer af Februar 2013 Publikationens titel: Specifikationer af Psykiatrien HR & Kvalitet Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.rn.dk udgivelsesdato 14. februar 2013 Læs mere om Region Nordjylland

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri - Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012 11 Indledning Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012 Version 2012-3 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 20. udgave af Rapport nr. 6, 2010 12 Indledning 1 Indledning

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2013 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 22. udgave af Rapport nr. 6, 2012 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Læs mere

Dansk Depressionsdatabase. Datadefinitioner

Dansk Depressionsdatabase. Datadefinitioner Dansk Depressionsdatabase Datadefinitioner Version 1.6 16. december 2013 2 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatk Vest c/o Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Århus N Telefon:

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Nedenstående er en oplistning af emner med tilhørende aktiviteter, der understøttes af den nuværende EPJ/PAS løsning i Region

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2014 FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB Dato 17. december 2013 J.nr.: 4000-V2213-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af 13 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

LIAISON PÅ HVIDOVRE DE FØRSTE 2 ÅR - ERFARINGER OG RESULTATER O V E R L Æ G E J E N S N Ø R B Æ K

LIAISON PÅ HVIDOVRE DE FØRSTE 2 ÅR - ERFARINGER OG RESULTATER O V E R L Æ G E J E N S N Ø R B Æ K LIAISON PÅ HVIDOVRE DE FØRSTE 2 ÅR - ERFARINGER OG RESULTATER O V E R L Æ G E J E N S N Ø R B Æ K LIAISON TEAM PÅ HVIDOVRE Består af overlæge og liaisonsygeplejerske Er ansat ved Psykiatrisk Center Hvidovre

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle. Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København

Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle. Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København 80 70 60 Tema i UTH'er 2014 76 50 40 30 35 33 24 28 25 42 27 20 10 0 4 11 14 14 13 Tema i UTH'er 2014

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 5 19 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv adfærd Generel definition: måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 12. udgave af Rapport nr. 6, 2002 Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere